Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjorni
5 # Author: Dittaeva
6 # Author: Eirik
7 # Author: Gnonthgol
8 # Author: Gunnernett
9 # Author: Harald Khan
10 # Author: Macofe
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Nghtwlkr
13 # Author: Njardarlogar
14 # Author: Pladask
15 # Author: Ruila
16 # Author: 6400
17 ---
18 nn:
19   html:
20     dir: ltr
21   time:
22     formats:
23       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
24   activerecord:
25     models:
26       acl: Tilgangskontrolliste
27       changeset: Endringssett
28       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
29       country: Land
30       diary_comment: Dagbokkommentar
31       diary_entry: Dagbokoppføring
32       friend: Ven
33       language: Språk
34       message: Melding
35       node: Node
36       node_tag: Nodemerkelapp
37       notifier: Varsling
38       old_node: Gammal node
39       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
40       old_relation: Gammal relasjon
41       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
42       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
43       old_way: Gammal veg
44       old_way_node: Gammal vegnode
45       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
46       relation: Relasjon
47       relation_member: Relasjonsmedlem
48       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
49       session: Økt
50       trace: Spor
51       tracepoint: Punkt i spor
52       tracetag: Spormerkelapp
53       user: Brukar
54       user_preference: Brukarinnstillingar
55       user_token: Brukarnøkkel
56       way: Veg
57       way_node: Vegnode
58       way_tag: Vegmerkelapp
59     attributes:
60       diary_comment:
61         body: Brødtekst
62       diary_entry:
63         user: Brukar
64         title: 'Emne:'
65         latitude: Breiddegrad
66         longitude: Lengdegrad
67         language: Språk
68       friend:
69         user: Brukar
70         friend: Ven
71       trace:
72         user: Brukar
73         visible: Synleg
74         name: Namn
75         size: Storleik
76         latitude: Breiddegrad
77         longitude: Lengdegrad
78         public: Offentleg
79         description: Skildring
80       message:
81         sender: Sendar
82         title: Emne
83         body: Brødtekst
84         recipient: Mottakar
85       user:
86         email: E-post
87         active: Aktive
88         display_name: Visningsnamn
89         description: Skildring
90         languages: Språk
91         pass_crypt: Passord
92   printable_name:
93     with_version: '%{id}, v%{version}'
94   editor:
95     default: Standard (noverande %{name})
96     potlatch:
97       name: Potlatch 1
98       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
99     id:
100       name: ID
101       description: iD (redigering i nettlesaren)
102     potlatch2:
103       name: Potlatch 2
104       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
105     remote:
106       name: Lokalt installert program
107       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
108   browse:
109     created: Oppretta
110     closed: Attlaten
111     created_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
112     closed_html: Stengt <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
113     created_by_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
114     deleted_by_html: Sletta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
115     edited_by_html: Redigert for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
116     closed_by_html: Stengt for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> by %{user}
117     version: 'Versjon:'
118     anonymous: anonym
119     no_comment: (ingen kommentar)
120     part_of: Del av
121     download_xml: Last ned XML
122     view_history: Vis historikk
123     view_details: Vis detaljar
124     location: 'Plassering:'
125     changeset:
126       title: Endringssett %{id}
127       belongs_to: Skapar
128       node: Punkt (%{count})
129       node_paginated: Punkt (%{x}-%{y} av %{count})
130       way: Strekningar (%{count})
131       way_paginated: Strekningar (%{x}-%{y} av %{count})
132       comment: Kommentarar (%{count})
133       changesetxml: XML for endringssett
134       osmchangexml: osmChange XML
135       feed:
136         title: Endringssett %{id}
137         title_comment: 'Endringssett: %{id} - %{comment}'
138       join_discussion: Logg inn for å vere med i diskusjonen
139       discussion: Ordskifte
140     node:
141       title: 'Punkt: %{name}'
142       history_title: 'Punkthistorikk: %{name}'
143     way:
144       title: 'Strekning: %{name}'
145       history_title: 'Strekningshistorikk: %{name}'
146       nodes: Punkt
147       also_part_of:
148         one: delstrekning %{related_ways}
149         other: delstrekningar %{related_ways}
150     relation:
151       members: Medlemmar
152     relation_member:
153       entry: '%{type} %{name}'
154       entry_role: '%{type} %{name} som %{role}'
155       type:
156         node: Punkt
157         way: Veg
158         relation: Relasjon
159     containing_relation:
160       entry: Relasjon %{relation_name}
161       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
162     not_found:
163       sorry: Beklagar, klarte ikkje å finne %{type}-en med ID %{id}.
164       type:
165         node: node
166         way: veg
167         relation: relasjon
168         changeset: endringssett
169         note: merknad
170     timeout:
171       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
172       type:
173         node: punkt
174         way: veg
175         relation: relasjon
176         changeset: endringssett
177         note: merknad
178     redacted:
179       redaction: Maskering %{id}
180       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den
181         er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
182       type:
183         node: punkt
184         way: vegen
185         relation: relasjonen
186     start_rjs:
187       load_data: Last inn data
188       loading: Lastar...
189     tag_details:
190       tags: Merkelappar
191       wiki_link:
192         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
193         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
194       wikidata_link: Elementet %{page} på Wikidata
195       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
196       telephone_link: Ring %{phone_number}
197     note:
198       title: 'Merknad: %{id}'
199       new_note: Ny merknad
200       description: Skildring
201       open_title: 'Uavklart merknad #%{note_name}'
202       closed_title: 'Avklart merknad: #%{note_name}'
203       hidden_title: 'Gøymd merknad #%{note_name}'
204       open_by: Oppretta av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
205       open_by_anonymous: Oppretta av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
206       commented_by: Kommentar frå %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
207       commented_by_anonymous: Kommentar frå anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
208         sidan</abbr>
209       closed_by: Løyst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
210       closed_by_anonymous: Løyst av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
211       reopened_by: Reaktivert av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
212       reopened_by_anonymous: Reaktivert av anonym for <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
213         sidan</abbr>
214     query:
215       title: Førespurnadsfunksjonar
216       nearby: Nærliggjande funksjonar
217   changeset:
218     changeset_paging_nav:
219       showing_page: Side %{page}
220       next: Neste »
221       previous: « Forrige
222     changeset:
223       anonymous: Anonym
224       no_edits: (ingen redigeringar)
225       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
226     changesets:
227       id: ID
228       saved_at: Lagra
229       user: Brukar
230       comment: Kommentar
231       area: Område
232     list:
233       title: Endringssett
234       title_user: Endringssett av %{user}
235       title_friend: Endringssett av venene dine
236       title_nearby: Endringssett av naboar
237       empty: Fann ingen endringssett.
238       empty_area: Ingen endringssett i dette området.
239       empty_user: Ingen endringssett av denne brukaren.
240       no_more: Fann ingen fleire endringssett.
241       no_more_area: Ingen fleire endringssett i dette området.
242       no_more_user: Ingen fleire endringssett av denne brukaren.
243       load_more: Last inn meir
244     timeout:
245       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
246     rss:
247       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
248       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
249       full: Fullstendig ordskifte
250   diary_entry:
251     new:
252       title: Ny dagbokoppføring
253       publish_button: Publiser
254     list:
255       title: Brukarane sine dagbøker
256       title_friends: Dagbøkene til venene dine
257       title_nearby: Dagbøkene til naboar
258       user_title: '%{user} si dagbok'
259       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
260       new: Ny dagbokoppføring
261       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
262       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
263       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
264       older_entries: Eldre oppføringar
265       newer_entries: Nyare oppføringar
266     edit:
267       title: Rediger oppføring i dagboka
268       subject: 'Emne:'
269       body: 'Brødtekst:'
270       language: 'Språk:'
271       location: 'Posisjon:'
272       latitude: 'Breiddegrad:'
273       longitude: 'Lengdegrad:'
274       use_map_link: bruk kart
275       save_button: Lagre
276       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
277     view:
278       title: '%{user} sin dagbok | %{title}'
279       user_title: '%{user} si dagbok'
280       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
281       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} for å legge igjen ein kommentar'
282       login: Logg inn
283       save_button: Lagre
284     no_such_entry:
285       title: Inga slik dagbokoppføring
286       heading: Inga oppføring med %{id}
287       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har
288         skrive feil eller om lenkja er riktig.
289     diary_entry:
290       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
291       comment_link: Kommenter denne oppføringa
292       reply_link: Svar på denne oppføringa
293       comment_count:
294         one: '%{count} kommentar'
295         zero: Ingen kommentarar
296         other: '%{count} kommentarar'
297       edit_link: Rediger denne oppføringa
298       hide_link: Skjul denne oppføringa
299       confirm: Stadfest
300     diary_comment:
301       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
302       hide_link: Skjul denne kommentaren
303       confirm: Stadfest
304     location:
305       location: 'Posisjon:'
306       view: Vis
307       edit: Rediger
308     feed:
309       user:
310         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
311         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
312       language:
313         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
314         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
315       all:
316         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
317         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
318     comments:
319       has_commented_on: '%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring'
320       post: Post
321       when: Når
322       comment: Kommentar
323       ago: '%{ago} sidan'
324       newer_comments: Nyare kommentarar
325       older_comments: Eldre kommentarar
326   export:
327     title: Eksporter
328     start:
329       area_to_export: Område som skal eksporterast
330       manually_select: Vel eit anna område manuelt
331       format_to_export: Format for eksport
332       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
333       map_image: Kartblad (viser standard laget)
334       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
335       licence: Lisens
336       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
337         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
338       too_large:
339         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data.
340           Zoom inn eller vel eit mindre område.
341         planet:
342           title: Planet OSM
343         other:
344           title: Andre kjelder
345       options: Val
346       format: Format
347       scale: Skala
348       max: maks
349       image_size: Bildestørrelse
350       zoom: Zoom
351       add_marker: Legg til ein markør på kartet
352       latitude: 'Brei:'
353       longitude: 'Len:'
354       output: Utdata
355       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
356       export_button: Eksporter
357   geocoder:
358     search:
359       title:
360         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
361         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
362         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
363           Nominatim</a>
364         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
365         osm_nominatim_reverse: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
366           Nominatim</a>
367         geonames_reverse: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
368     search_osm_nominatim:
369       prefix_format: '%{name}'
370       prefix:
371         aerialway:
372           cable_car: Kabelbane
373           chair_lift: Stolheis
374           drag_lift: Skitrekk
375           gondola: Gondolheis
376           station: Fjellheisstasjon
377         aeroway:
378           aerodrome: Flyplass
379           apron: Flyrampe
380           gate: Gate
381           helipad: Helikopterplass
382           runway: Rullebane
383           taxiway: Taksebane
384           terminal: Terminal
385         amenity:
386           animal_shelter: Dyrehospits
387           arts_centre: Kunstsenter
388           atm: Minibank
389           bank: Bank
390           bar: Bar
391           bbq: Grill
392           bench: Benk
393           bicycle_parking: Sykkelparkering
394           bicycle_rental: Sykkelutleige
395           biergarten: Uteservering
396           boat_rental: Båtutleige
397           brothel: Bordell
398           bureau_de_change: Vekslingskontor
399           bus_station: Busstasjon
400           cafe: Kafé
401           car_rental: Bilutleige
402           car_sharing: Bildeling
403           car_wash: Bilvask
404           casino: Kasino
405           charging_station: Ladestation
406           childcare: Barnepass
407           cinema: Kino
408           clinic: Klinikk
409           clock: Klokke
410           college: Høgskule
411           community_centre: Samfunnshus
412           courthouse: Rettsbygning
413           crematorium: Krematorium
414           dentist: Tannlege
415           doctors: Legar
416           drinking_water: Drikkevatn
417           driving_school: Køyreskule
418           embassy: Ambassade
419           fast_food: Hurtigmat
420           ferry_terminal: Ferjeterminal
421           fire_station: Brannstasjon
422           food_court: Serveringsstadar
423           fountain: Fontene
424           fuel: Drivstoff
425           gambling: Gambling
426           grave_yard: Gravlund
427           hospital: Sjukehus
428           hunting_stand: Jaktbod
429           ice_cream: Iskrem
430           kindergarten: Barnehage
431           library: Bibliotek
432           marketplace: Marknadsplass
433           monastery: Kloster
434           motorcycle_parking: Motorsykkelparkering
435           nightclub: Nattklubb
436           nursing_home: Pleieheim
437           office: Kontor
438           parking: Parkeringsplass
439           parking_entrance: Innkøyring til parkeringsgarasje
440           pharmacy: Apotek
441           place_of_worship: Religiøst hus
442           police: Politi
443           post_box: Postboks
444           post_office: Postkontor
445           preschool: Førskule
446           prison: Fengsel
447           pub: Pub
448           public_building: Offentleg bygning
449           recycling: Resirkuleringspunkt
450           restaurant: Restaurant
451           retirement_home: Gamleheim
452           sauna: Sauna
453           school: Skule
454           shelter: Tilfluktsrom
455           shop: Butikk
456           shower: Dusj
457           social_centre: Samfunnshus
458           social_club: Sosial klubb
459           social_facility: Sosialteneste
460           studio: Studio
461           swimming_pool: Symjebaseng
462           taxi: Drosje
463           telephone: Offentleg telefon
464           theatre: Teater
465           toilets: Toalett
466           townhall: Rådhus
467           university: Universitet
468           vending_machine: Vareautomat
469           veterinary: Veterinærklinikk
470           village_hall: Forsamlingshus
471           waste_basket: Søppelkasse
472           waste_disposal: Avfallshandtering
473           youth_centre: Ungdomssenter
474         boundary:
475           administrative: Administrativ grense
476           census: Folketeljingsgrense
477           national_park: Nationalpark
478           protected_area: Verna område
479         bridge:
480           aqueduct: Akvadukt
481           suspension: Hengebru
482           swing: Svingbru
483           viaduct: Viadukt
484           "yes": Bru
485         building:
486           "yes": Bygning
487         craft:
488           brewery: Bryggeri
489           carpenter: Tømrar
490           electrician: Elektrikar
491           gardener: Gartnar
492           painter: Målar
493           photographer: Fotograf
494           plumber: Røyrleggjar
495           shoemaker: Skomakar
496           tailor: Skreddar
497           "yes": Handverkbutikk
498         emergency:
499           ambulance_station: Ambulansestasjon
500           defibrillator: Hjartestartar
501           landing_site: Nødlandingsplass
502           phone: Nødtelefon
503         highway:
504           abandoned: Forlaten motorveg
505           bridleway: Rideveg
506           bus_guideway: Leidde bussfelt
507           bus_stop: Busstopp
508           construction: Motorveg under konstruksjon
509           cycleway: Sykkelsti
510           elevator: Heis
511           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
512           footway: Gangsti
513           ford: Vadestad
514           living_street: Gatetun
515           milestone: Milestolpe
516           motorway: Motorveg
517           motorway_junction: Motorvegkryss
518           motorway_link: Veg til motorveg
519           path: Sti
520           pedestrian: Gangveg
521           platform: Perrong
522           primary: Primær veg
523           primary_link: Primær veg
524           proposed: Føreslått veg
525           raceway: Racerbane
526           residential: Bustadveg
527           rest_area: Rasteplass
528           road: Veg
529           secondary: Sekundær veg
530           secondary_link: Sekundær veg
531           service: Tjenesteveg
532           services: Motorveitjenester
533           speed_camera: Fotoboks
534           steps: Trapper
535           street_lamp: Gatelykt
536           tertiary: Tertiær veg
537           tertiary_link: Kommunal veg
538           track: Sti
539           traffic_signals: Trafikklys
540           trail: Sti
541           trunk: Hovedveg
542           trunk_link: Hovedveg
543           unclassified: Uklassifisert veg
544           "yes": Veg
545         historic:
546           archaeological_site: Arkeologisk plass
547           battlefield: Slagmark
548           boundary_stone: Grensestein
549           building: Historisk bygning
550           bunker: Bunker
551           castle: Slott
552           church: Kyrkje
553           city_gate: Byport
554           citywalls: Bymurar
555           fort: Fort
556           heritage: Verdsarvsstad
557           house: Hus
558           icon: Ikon
559           manor: Herregard
560           memorial: Minne
561           mine: Gruve
562           monument: Monument
563           roman_road: Romersk veg
564           ruins: Ruinar
565           stone: Stein
566           tomb: Grav
567           tower: Tårn
568           wayside_cross: Vegkant kross
569           wayside_shrine: Vegkant alter
570           wreck: Vrak
571         junction:
572           "yes": Kryss
573         landuse:
574           allotments: Kolonihagar
575           basin: Elveområde
576           brownfield: Tidlegare industriområde
577           cemetery: Gravplass
578           commercial: Kommersielt område
579           conservation: Freda
580           construction: Kontruksjon
581           farm: Gard
582           farmland: Jordbruksland
583           farmyard: Gardstun
584           forest: Skog
585           garages: Garasjar
586           grass: Gras
587           greenfield: Ikkje-utvikla område
588           industrial: Industriområde
589           landfill: Landfylling
590           meadow: Eng
591           military: Militært område
592           mine: Gruve
593           orchard: Frukthage
594           quarry: Steinbrot
595           railway: Jernbane
596           recreation_ground: Idrettsplass
597           reservoir: Reservoar
598           reservoir_watershed: Nedbørfelt
599           residential: Boligområde
600           retail: Detaljsalg
601           road: Vegområde
602           village_green: landsbypark
603           vineyard: Vingård
604           "yes": Arealbruk
605         leisure:
606           beach_resort: Badestrand
607           bird_hide: Fugletårn
608           common: Allmenning
609           dog_park: Hundepark
610           fishing: Fiskeområde
611           fitness_centre: Treningssenter
612           fitness_station: Trenings studio
613           garden: Hage
614           golf_course: Golfbane
615           horse_riding: Riding
616           ice_rink: Skøytebane
617           marina: Båthavn
618           miniature_golf: Minigolf
619           nature_reserve: Naturreservat
620           park: Park
621           pitch: Sportsarena
622           playground: Leikeplass
623           recreation_ground: Idrettsplass
624           resort: Feriestad
625           sauna: Badstu
626           slipway: Slipp
627           sports_centre: Sportssenter
628           stadium: Stadion
629           swimming_pool: Symjebaseng
630           track: Laupebane
631           water_park: Vannpark
632           "yes": Fritid
633         man_made:
634           lighthouse: Fyr
635           pipeline: Røyrleidning
636           tower: Tårn
637           works: Fabrikk
638           "yes": Menneskeskapt
639         military:
640           airfield: Militær flyplass
641           barracks: Kaserner
642           bunker: Bunker
643         mountain_pass:
644           "yes": Fjellovergang
645         natural:
646           bay: Bukt
647           beach: Strand
648           cape: Nes
649           cave_entrance: Holeinngang
650           cliff: Klippe
651           crater: Krater
652           dune: Sanddyne
653           fell: Fjellskrent
654           fjord: Fjord
655           forest: Skog
656           geyser: Geysir
657           glacier: Isbre
658           grassland: Grasslette
659           heath: Vidde
660           hill: Ås
661           island: Øy
662           land: Land
663           marsh: Sump
664           moor: Myr
665           mud: Gjørme
666           peak: Topp
667           point: Punkt
668           reef: Rev
669           ridge: Rygg
670           rock: Stein
671           saddle: Sal
672           sand: Sand
673           scree: Ur
674           scrub: Kratt
675           spring: Kjelde
676           stone: Stein
677           strait: Stred
678           tree: Tre
679           valley: Dal
680           volcano: Vulkan
681           water: Vatn
682           wetland: Våtmark
683           wood: Skog
684         office:
685           accountant: Revisor
686           administrative: Administrasjon
687           architect: Arkitekt
688           company: Bedrift
689           employment_agency: Bemanningsbedrift
690           estate_agent: Eiendomsmeglar
691           government: Statlig kontor
692           insurance: Forsikringskontor
693           lawyer: Advokat
694           ngo: Ikkje-statlig kontor
695           telecommunication: Telefonkontor
696           travel_agent: Reisebyrå
697           "yes": Kontor
698         place:
699           allotments: Kolonihagar
700           city: By
701           country: Land
702           county: Fylke
703           farm: Gard
704           hamlet: Grend
705           house: Hus
706           houses: Hus
707           island: Øy
708           islet: Holme
709           isolated_dwelling: Ensleg bostad
710           locality: Plass
711           municipality: Kommune
712           neighbourhood: Nabolag
713           postcode: Postnummer
714           region: Område
715           sea: Hav
716           state: Delstat
717           subdivision: Underavdeling
718           suburb: Forstad
719           town: Tettstad
720           unincorporated_area: Kommunefritt område
721           village: Landsby
722           "yes": Stad
723         railway:
724           abandoned: Forlatt jernbane
725           construction: Jernbane under konstruksjon
726           disused: Nedlagt jernbane
727           funicular: Kabelbane
728           halt: Togstopp
729           junction: Jernbanekryss
730           level_crossing: Planovergang
731           light_rail: Bybane
732           miniature: Miniatyrjernbane
733           monorail: Enskinnebane
734           narrow_gauge: Smalsporjernbane
735           platform: Jernbaneperrong
736           preserved: Verna jernbane
737           proposed: Føreslått jernbane
738           spur: Jernbaneforgrening
739           station: Jernbanestasjon
740           stop: Jernbanestopp
741           subway: T-bane
742           subway_entrance: T-baneinngang
743           switch: Sporveksel
744           tram: Sporveg
745           tram_stop: Trikkestopp
746         shop:
747           alcohol: Utanfor lisens
748           antiques: Antikviteter
749           art: Kunstbutikk
750           bakery: Bakeri
751           beauty: Skjønnheitssalong
752           beverages: Drikkevarebutikk
753           bicycle: Sykkelbutikk
754           books: Bokhandel
755           boutique: Luksusforretning
756           butcher: Slaktar
757           car: Bilbutikk
758           car_parts: Bildeler
759           car_repair: Bilverkstad
760           carpet: Teppebutikk
761           charity: Veldedighetsbutikk
762           chemist: Kjemiker
763           clothes: Klesbutikk
764           computer: Databutikk
765           confectionery: Konditori
766           convenience: Nærbutikk
767           copyshop: Kopieringsbutikk
768           cosmetics: Kosmetikkforretning
769           deli: Delikatessebutikk
770           department_store: Varehus
771           discount: Tilbudsbutikk
772           doityourself: Gjer-det-sjølv
773           dry_cleaning: Renseri
774           electronics: Elektronikkforretning
775           estate_agent: Eiendomsmegler
776           farm: Gardsbutikk
777           fashion: Motebutikk
778           fish: Fiskebutikk
779           florist: Blomsterbutikk
780           food: Matbutikk
781           funeral_directors: Begravelsesforretning
782           furniture: Møbler
783           gallery: Galleri
784           garden_centre: Hagesenter
785           general: Landhandel
786           gift: Gåvebutikk
787           greengrocer: Grønsakshandel
788           grocery: Daglegvarebutikk
789           hairdresser: Frisør
790           hardware: Jernvarehandel
791           hifi: Hi-fi
792           jewelry: Gullsmed
793           kiosk: Kiosk
794           laundry: Vaskeri
795           mall: Kjøpesenter
796           market: Marknad
797           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
798           motorcycle: Motorsykkelbutikk
799           music: Musikkbutikk
800           newsagent: Nyhetsbyrå
801           optician: Optikar
802           organic: Organisk matbutikk
803           outdoor: Utandørs butikk
804           pet: Dyrebutikk
805           pharmacy: Apotek
806           photo: Fotobutikk
807           second_hand: Bruktbutikk
808           shoes: Skobutikk
809           sports: Sportsbutikk
810           stationery: Papirbutikk
811           supermarket: Supermarked
812           tailor: Skreddar
813           toys: Leikebutikk
814           travel_agency: Reisebyrå
815           video: Videobutikk
816           wine: Utanfor lisens
817           "yes": Butikk
818         tourism:
819           alpine_hut: Fjellhytte
820           apartment: Leilegheit
821           artwork: Kunstverk
822           attraction: Attraksjon
823           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
824           cabin: Hytte
825           camp_site: Teltplass
826           caravan_site: Campingplass
827           chalet: Fjellhytte
828           gallery: Galleri
829           guest_house: Gjestehus
830           hostel: Vandrerhjem
831           hotel: Hotell
832           information: Informasjon
833           motel: Motell
834           museum: Museum
835           picnic_site: Piknikplass
836           theme_park: Fornøyelsespark
837           viewpoint: Utsiktspunkt
838           zoo: Dyrepark
839         tunnel:
840           culvert: Stikkrenne
841           "yes": Tunnel
842         waterway:
843           artificial: Kunstig vassdrag
844           boatyard: Båtverft
845           canal: Kanal
846           dam: Demning
847           derelict_canal: Nedlagt kanal
848           ditch: Grøft
849           dock: Dokk
850           drain: Avløp
851           lock: Sluse
852           lock_gate: Sluseport
853           mooring: Fortøyning
854           rapids: Bank
855           river: Elv
856           stream: Straum
857           wadi: Elveleie
858           waterfall: Foss
859           weir: Overløpskant
860           "yes": Vassveg
861       admin_levels:
862         level2: Riksgrense
863         level4: Statsgrense
864         level5: Regiongrense
865         level8: Bygrense
866         level9: Landsbygrense
867         level10: Forstadsgrense
868     description:
869       title:
870         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
871           Nominatim</a>
872         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
873       types:
874         cities: Byar
875         towns: Småbyar
876         places: Stader
877     results:
878       no_results: Ingen resultat funne
879       more_results: Fleire resultat
880   layouts:
881     project_name:
882       title: OpenStreetMap
883       h1: OpenStreetMap
884     logo:
885       alt_text: OpenStreetMap-logo
886     home: heim
887     logout: Logg ut
888     log_in: Logg inn
889     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
890     sign_up: Registrer deg
891     start_mapping: Start kartlegging
892     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
893     edit: Rediger
894     history: Historikk
895     export: Eksporter
896     data: Data
897     export_data: Eksportar data
898     gps_traces: GPS-spor
899     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
900     user_diaries: Brukardagbok
901     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
902     edit_with: Rediger med %{editor}
903     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
904     intro_header: Velkomen til OpenStreetMap!
905     intro_text: OpenStreetMap er eit verdskart, laga av folks som deg, det er ope
906       og gratis å bruke, med ein open lisens.
907     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
908     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} og andre %{partners}.
909     partners_ucl: UCL VR-senteret
910     partners_ic: Imperial College London
911     partners_bytemark: Bytemark Hosting
912     partners_partners: partnarar
913     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt
914       vedlikeholdsarbeid vert utført.
915     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig
916       vedlikehaldsarbeid.
917     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for
918       maskinvareoppgraderinger).
919     help: Hjelp
920     about: Om
921     copyright: Opphavsrett
922     community: Samfunnet
923     community_blogs: Bloggar
924     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
925     foundation: Stifting
926     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
927     make_a_donation:
928       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
929       text: Gje pengegåve
930     learn_more: Les meir
931     more: Meir
932   license_page:
933     foreign:
934       title: Om denne omsetjinga
935       text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link}
936         har den engelske versjonen presedens
937       english_link: den engelske originalen
938     native:
939       title: Om denne sida
940       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til
941         den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett
942         og %{mapping_link}.
943       native_link: Nynorsk versjon
944       mapping_link: start kartlegging
945     legal_babble:
946       title_html: Opphavsrett og lisensar
947       intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under <a
948         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database
949         License</a> (ODbL).
950       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa
951         våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom
952         du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet
953         under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n
954         \ teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
955       intro_3_html: |-
956         Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
957            Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).
958       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
959       credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
960       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open
961         Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert
962         under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne
963         sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan
964         du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er umogleg
965         (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org
966         (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org,
967         og dersom relevant, til creativecommons.org.
968       credit_3_html: |-
969         For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.
970         Til dømes:
971       attribution_example:
972         alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
973         title: Døme på kjeldehenvising
974       more_title_html: Finn ut meir
975       more_1_html: |-
976         Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">juridiske
977           FAQ-en</a>.
978       more_2_html: |-
979         Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit
980           gratis kart-API til tredjepartsutviklere.
981
982           Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">API-et</a>,
983           <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">kartbilder</a>
984           og <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy">Nominatim</a>.
985       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
986       contributors_intro_html: 'Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me
987         inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder,
988         bland anna frå:'
989       contributors_at_html: |-
990         <strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå
991            <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> under
992            <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei">CC BY</a>,
993            <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> og
994            Land Tirol (under <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT med tilleg</a>).
995       contributors_ca_html: |-
996         <strong>Canada</strong>: Inneheld data frå
997            GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural
998            Resources Canada), CanVec (© Department of Natural
999            Resources Canada), og StatCan (Geography Division,
1000            Statistics Canada).
1001       contributors_fr_html: |-
1002         <strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå
1003            Direction Générale des Impôts.
1004       contributors_nl_html: |-
1005         <strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007
1006            (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)</li>
1007            <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1008            Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1009       contributors_nz_html: |-
1010         <strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1011            Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1012       contributors_za_html: '<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief
1013         Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.'
1014       contributors_gb_html: |-
1015         <strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance
1016            Survey data © Crown copyright og database-rettar
1017            2010-12.
1018       contributors_footer_1_html: |2-
1019           For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra
1020           OpenStreetMap, sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Bidragsytarar
1021           sida</a> på OpenStreetMap Wikien.
1022       contributors_footer_2_html: |2-
1023           Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege
1024           dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller
1025           godtek noko erstatningsansvar.
1026       infringement_title_html: Illegal kopiering
1027       infringement_1_html: |-
1028         OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan
1029           uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.
1030       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt
1031         inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår
1032         <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown
1033         \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online
1034         skjema</a>."
1035   welcome_page:
1036     title: Velkomen!
1037     whats_on_the_map:
1038       title: Kva som finst på kartet
1039     basic_terms:
1040       title: Grunnleggande termar
1041     rules:
1042       title: Reglar!
1043     questions:
1044       title: Spørsmål?
1045     start_mapping: Start kartlegging
1046     add_a_note:
1047       title: Ikkje tid til å kartleggje sjølv? Legg inn ein merknad.
1048   fixthemap:
1049     title: Rapporter eit problem/Korriger kartet
1050     how_to_help:
1051       title: Korleis hjelpe til
1052       join_the_community:
1053         title: Ver med i fellesskapen
1054     other_concerns:
1055       title: Andre problemstillingar
1056   help_page:
1057     title: Få hjelp
1058     welcome:
1059       url: /velkommen
1060       title: Velkomen til OSM
1061     beginners_guide:
1062       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nn:Beginners%27_guide
1063       title: Hjelp for nybegynnarar
1064       description: Dugnadsbasert guide for nybegynnarar.
1065     help:
1066       url: https://help.openstreetmap.org/
1067       title: help.openstreetmap.org
1068       description: Still spørsmål eller finn eit svar på spørsmål- og svar-sidene
1069         til OSM.
1070     mailing_lists:
1071       title: E-postlister
1072     forums:
1073       title: Forum
1074     irc:
1075       title: IRC
1076     switch2osm:
1077       title: switch2osm
1078     wiki:
1079       url: http://wiki.openstreetmap.org/
1080       title: wiki.openstreetmap.org
1081   about_page:
1082     next: Neste
1083     copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsytarar
1084     local_knowledge_title: Lokalkunnskap
1085     community_driven_title: Fellesskapsdrive
1086     open_data_title: Opne Data
1087     legal_title: Juridisk
1088     partners_title: Partnarar
1089   notifier:
1090     diary_comment_notification:
1091       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di'
1092       hi: Hei %{to_user},
1093       header: '%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg
1094         med emnet %{subject}:'
1095       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl}
1096         eller svare på %{replyurl}
1097     message_notification:
1098       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
1099       hi: Hei %{to_user},
1100       header: '%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet
1101         %{subject}:'
1102     friend_notification:
1103       hi: Hei %{to_user},
1104       subject: '[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven'
1105       had_added_you: '%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap.'
1106       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1107       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1108     gpx_notification:
1109       greeting: Hei,
1110       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1111       with_description: med skildring
1112       and_the_tags: 'og følgjande merkelappar:'
1113       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1114       failure:
1115         subject: '[OpenStreetMap] Feil under import av GPX'
1116         failed_to_import: 'klarte ikkje importere. Her er feilen:'
1117         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan
1118           unngå
1119         more_info_2: 'dei kan finnast hos:'
1120         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1121       success:
1122         subject: '[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX'
1123         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege
1124           punkt.
1125     signup_confirm:
1126       subject: '[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap'
1127       greeting: Hei der!
1128       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
1129       confirm: 'Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå
1130         deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen
1131         din:'
1132       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg
1133         igang.
1134     email_confirm:
1135       subject: '[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse'
1136     email_confirm_plain:
1137       greeting: Hei,
1138       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1139     email_confirm_html:
1140       greeting: Hei,
1141       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på
1142         %{server_url} til %{new_address}.
1143       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste
1144         endringa.
1145     lost_password:
1146       subject: '[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord'
1147     lost_password_plain:
1148       greeting: Hei,
1149       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille
1150         passordet.
1151     lost_password_html:
1152       greeting: Hei,
1153       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen
1154         knytt til denne e-postadressa.
1155       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet
1156         ditt.
1157     note_comment_notification:
1158       anonymous: Ein anonym brukar
1159       greeting: Hei,
1160       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
1161     changeset_comment_notification:
1162       hi: Hei %{to_user},
1163       greeting: Hei,
1164       commented:
1165         partial_changeset_with_comment: med kommentaren '%{changeset_comment}'
1166         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
1167   message:
1168     inbox:
1169       title: Innboks
1170       my_inbox: Min innboks
1171       outbox: utboks
1172       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1173       new_messages:
1174         one: '%{count} ny melding'
1175         other: '%{count} nye meldingar'
1176       old_messages:
1177         one: '%{count} gamal melding'
1178         other: '%{count} gamle meldingar'
1179       from: Frå
1180       subject: Emne
1181       date: Dato
1182       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i
1183         kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1184       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1185     message_summary:
1186       unread_button: Marker som ulese
1187       read_button: Marker som lese
1188       reply_button: Svar
1189       delete_button: Slett
1190     new:
1191       title: Send melding
1192       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1193       subject: Emne
1194       body: Kropp
1195       send_button: Send
1196       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1197       message_sent: Melding sendt
1198       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før
1199         du prøver å sende fleire.
1200     no_such_message:
1201       title: Inga melding funne
1202       heading: Inga melding funne
1203       body: Det er inga melding med den ID-en.
1204     outbox:
1205       title: Utboks
1206       my_inbox: Min %{inbox_link}
1207       inbox: innboks
1208       outbox: utboks
1209       messages:
1210         one: Du har %{count} sendt melding
1211         other: Du har %{count} sendte meldingar
1212       to: Til
1213       subject: Emne
1214       date: Dato
1215       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve
1216         å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1217       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1218     reply:
1219       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på
1220         vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1221     read:
1222       title: Les melding
1223       from: Frå
1224       subject: Emne
1225       date: Dato
1226       reply_button: Svar
1227       unread_button: Marker som ulese
1228       delete_button: Slett
1229       back: Tilbake
1230       to: Til
1231       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart
1232         ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1233     sent_message_summary:
1234       delete_button: Slett
1235     mark:
1236       as_read: Melding markert som lese
1237       as_unread: Melding markert som ulese
1238     delete:
1239       deleted: Melding sletta
1240   site:
1241     index:
1242       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått
1243         av JavaScript.
1244       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1245       permalink: Permanent lenkje
1246       shortlink: Kort lenkje
1247       createnote: Legg til ein notis
1248       license:
1249         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein open lisens
1250       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor
1251         er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1252     edit:
1253       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1254       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer
1255         det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1256       user_page_link: brukarside
1257       anon_edits: (%{link})
1258       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1259       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch,
1260         Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste
1261         ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire
1262         andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1263       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch,
1264         må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues
1265         eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1266       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port
1267       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre
1268         i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1269       id_not_configured: iD er ikkje konfigurert
1270       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt
1271         for denne eigenskapen.
1272     sidebar:
1273       search_results: Søkjeresultat
1274       close: Lukk
1275     search:
1276       search: Søk
1277       get_directions: Få køyrerettleiing
1278       get_directions_title: Finn vegen mellom to punkt
1279       from: Frå
1280       to: Til
1281       where_am_i: Kor er eg?
1282       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1283       submit_text: Gå
1284     key:
1285       table:
1286         entry:
1287           motorway: Motorveg
1288           main_road: Hovudveg
1289           trunk: Hovedveg
1290           primary: Primærveg
1291           secondary: Sekundærveg
1292           unclassified: Uklassifisert veg
1293           track: Spor
1294           bridleway: Rideveg
1295           cycleway: Sykkelveg
1296           cycleway_national: Nasjonal sykkelsti
1297           cycleway_regional: Regional sykkelsti
1298           cycleway_local: Lokal sykkelsti
1299           footway: Gangveg
1300           rail: Jernbane
1301           subway: Undergrunnsbane
1302           tram:
1303           - Bybane
1304           - trikk
1305           cable:
1306           - Kabelvogn
1307           - stolheis
1308           runway:
1309           - Flystripe
1310           - taksebane
1311           apron:
1312           - terminal
1313           - terminal
1314           admin: Administrativ grense
1315           forest: Skog
1316           wood: Ved
1317           golf: Golfbane
1318           park: Park
1319           resident: Boligområde
1320           common:
1321           - Vanleg
1322           - snever
1323           retail: Detaljsalgområde
1324           industrial: Industriområde
1325           commercial: Kommersielt område
1326           heathland: Heilandskap
1327           lake:
1328           - Innsjø
1329           - reservoar
1330           farm: Gard
1331           brownfield: Tidlegare industriområde
1332           cemetery: Gravplass
1333           allotments: Kolonihagar
1334           pitch: Sportsarena
1335           centre: Sportssenter
1336           reserve: Naturreservat
1337           military: Militært område
1338           school:
1339           - Skule
1340           - universitet
1341           building: Viktig bygning
1342           station: Jernbanestasjon
1343           summit:
1344           - Topp
1345           - fjelltopp
1346           tunnel: Streka kant = tunnel
1347           bridge: Sort kant = bru
1348           private: Privat tilgjenge
1349           destination: Destinasjonstilgang
1350           construction: Vegar under konstruksjon
1351           bicycle_shop: Sykkelbutikk
1352           bicycle_parking: Sykkelparkering
1353           toilets: Toalett
1354     richtext_area:
1355       edit: Endre
1356       preview: Førehandsvising
1357     markdown_help:
1358       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1359       headings: Overskrifter
1360       heading: Overskrifter
1361       subheading: Underoverskrifter
1362       unordered: Usortert liste
1363       ordered: Sortert liste
1364       first: Første punkt
1365       second: Andre punkt
1366       link: Lenkje
1367       text: Tekst
1368       image: Bilete
1369       alt: Alternativ tekst
1370       url: URL
1371   trace:
1372     visibility:
1373       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1374       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1375       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1376       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte
1377         punkt med tidsstempel)
1378     create:
1379       upload_trace: Last opp GPS-spor
1380       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen.
1381         Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg
1382         når det er gjort.
1383     edit:
1384       title: Redigerer spor %{name}
1385       heading: Redigerer spor %{name}
1386       filename: 'Filnamn:'
1387       download: last ned
1388       uploaded_at: 'Last opp:'
1389       points: 'Punkter:'
1390       start_coord: 'Startkoordinat:'
1391       map: kart
1392       edit: rediger
1393       owner: 'Eigar:'
1394       description: 'Skildring:'
1395       tags: 'Markelapper:'
1396       tags_help: kommaseparert
1397       save_button: Lagre endringar
1398       visibility: 'Synlegheit:'
1399       visibility_help: kva tyder dette?
1400       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1401     trace_form:
1402       upload_gpx: 'Last opp GPX-fil:'
1403       description: 'Skildring:'
1404       tags: 'Merkelappar:'
1405       tags_help: kommaseparert
1406       visibility: 'Synligheit:'
1407       visibility_help: kva tyder dette?
1408       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1409       upload_button: Last opp
1410       help: Hjelp
1411       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1412     trace_header:
1413       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1414       see_all_traces: Sjå alle spor
1415       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere
1416         å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer
1417         køen for andre brukarar.
1418     trace_optionals:
1419       tags: Merkelappar
1420     view:
1421       title: Viser spor %{name}
1422       heading: Viser spor %{name}
1423       pending: VENTAR
1424       filename: 'Filnamn:'
1425       download: last ned
1426       uploaded: 'Lasta opp:'
1427       points: 'Punkter:'
1428       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1429       map: kart
1430       edit: rediger
1431       owner: 'Eigar:'
1432       description: 'Skildring:'
1433       tags: 'Markelappar:'
1434       none: Ingen
1435       edit_track: Rediger dette sporet
1436       delete_track: Slett dette sporet
1437       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1438       visibility: 'Synligheit:'
1439     trace_paging_nav:
1440       showing_page: Side %{page}
1441       older: Eldre spor
1442       newer: Nyare spor
1443     trace:
1444       pending: VENTAR
1445       count_points: '%{count} punkt'
1446       ago: '%{time_in_words_ago} sidan'
1447       more: meir
1448       trace_details: Vis detaljar for spor
1449       view_map: Vis kart
1450       edit: rediger
1451       edit_map: Rediger kart
1452       public: OFFENTLEG
1453       identifiable: IDENTIFISERBAR
1454       private: PRIVAT
1455       trackable: SPORBAR
1456       by: av
1457       in: i
1458       map: kart
1459     list:
1460       public_traces: Offentlege GPS-spor
1461       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1462       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1463       tagged_with: merkte med %{tags}
1464       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a>
1465         eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki
1466         sida</a>.
1467     delete:
1468       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1469     make_public:
1470       made_public: Spor gjort offentleg
1471     offline_warning:
1472       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1473     offline:
1474       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1475       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg
1476         for augneblunken.
1477     georss:
1478       title: OpenStreetMap GPS-spor
1479     description:
1480       description_without_count: GPX-fil frå %{user}
1481   application:
1482     require_cookies:
1483       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler
1484         i nettleseren din før du held fram.
1485     require_moderator:
1486       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
1487     setup_user_auth:
1488       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for
1489         å finne ut meir.
1490       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn
1491         på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra,
1492         men du må lese dei.
1493   oauth:
1494     oauthorize:
1495       title: Autoriser tilgang til kontoen din
1496       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din,
1497         %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan
1498         velje så mange eller så få som du vil.
1499       allow_to: 'Gje programmet lov til å:'
1500       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1501       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1502       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1503       allow_write_api: endre kartet.
1504       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1505       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1506       allow_write_notes: endre notisar.
1507       grant_access: Gje tilgang
1508     oauthorize_success:
1509       title: Autorisasjonsførespurnad tillaten
1510       allowed: Du har gitt programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1511       verification: Stadfestingskoden er %{code}.
1512     oauthorize_failure:
1513       title: Mislykka førespurnad om autorisering
1514       denied: Du har nekta programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1515       invalid: Autoriseringsnykelen (token) er ikkje gyldig.
1516     revoke:
1517       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1518   oauth_clients:
1519     new:
1520       title: Registrer ein ny applikasjon
1521       submit: Registrer
1522     edit:
1523       title: Rediger programvara di
1524       submit: Rediger
1525     show:
1526       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1527       key: 'Forbrukarnøkkel:'
1528       secret: 'Forbrukarhemmelegheit:'
1529       url: 'URL for forespørelsnøkkel:'
1530       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1531       authorize_url: 'Godkjenn URL:'
1532       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1533       edit: Rediger detaljar
1534       delete: Ta bort klient
1535       confirm: Er du sikker?
1536       requests: 'Ber om følgjande løyve frå brukaren:'
1537       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1538       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1539       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1540       allow_write_api: endre kartet.
1541       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1542       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1543       allow_write_notes: endre notisar.
1544     index:
1545       title: Mine OAuth-detaljar
1546       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1547       list_tokens: 'Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:'
1548       application: Programnamn
1549       issued_at: Utskrive
1550       revoke: Tilbakekall!
1551       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1552       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden?
1553         Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader
1554         til denne tenesta.
1555       registered_apps: 'Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:'
1556       register_new: Registrer applikasjonen din
1557     form:
1558       name: Namn
1559       required: Påkrevd
1560       url: URL til hovedapplikasjonen
1561       callback_url: 'URL for tilbakekall:'
1562       support_url: Støytte-URL
1563       requests: 'Be om følgjande løyve frå brukaren:'
1564       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1565       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1566       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1567       allow_write_api: endre kartet.
1568       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1569       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1570       allow_write_notes: endre notisar.
1571     not_found:
1572       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1573     create:
1574       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1575     update:
1576       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1577     destroy:
1578       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1579   user:
1580     login:
1581       title: Logg inn
1582       heading: Logg inn
1583       email or username: 'E-postadresse eller brukarnamn:'
1584       password: 'Passord:'
1585       openid: '%{logo} OpenID:'
1586       remember: 'Hugs meg:'
1587       lost password link: Mista passordet ditt?
1588       login_button: Logg inn
1589       register now: Registrer deg no
1590       with username: 'Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet
1591         og passordet ditt:'
1592       with external: 'Alternativt kan du bruke ein tredjepart til å logge inn:'
1593       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1594       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1595       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1596       no account: Har du ingen brukarkonto?
1597       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk
1598         lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be
1599         om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1600       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg
1601         aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss
1602         du ynskjer å diskutere dette.
1603       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1604       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1605       auth_providers:
1606         openid:
1607           title: Logg inn med OpenID
1608           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1609         google:
1610           title: Logg inn med Google
1611           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1612         facebook:
1613           title: Logg inn med Facebook
1614           alt: Logg inn med ein Facebook-konto
1615         windowslive:
1616           title: Logg inn med Windows Live
1617           alt: Logg inn med ein Windows Live-konto
1618         github:
1619           title: Log inn med GitHub
1620           alt: Logg inn med ein GitHub-konto
1621         wikipedia:
1622           title: Logg inn med Wikipedia
1623           alt: Logg inn med ein Wikipedia-konto
1624         yahoo:
1625           title: Logg inn med Yahoo
1626           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1627         wordpress:
1628           title: Logg inn med Wordpress
1629           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1630         aol:
1631           title: Logg inn med AOL
1632           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1633     logout:
1634       title: Logg ut
1635       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1636       logout_button: Logg ut
1637     lost_password:
1638       title: Gløymt passord
1639       heading: Gløymt passord?
1640       email address: 'E-postadresse:'
1641       new password button: Nullstill passord
1642       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil
1643         sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1644       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at
1645         du kan tilbakestille det snart.
1646       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1647     reset_password:
1648       title: Nullstill passord
1649       heading: Nullstill passord for %{user}
1650       password: 'Passord:'
1651       confirm password: 'Stadfest passord:'
1652       reset: Nullstill passord
1653       flash changed: Passordet ditt er endra.
1654       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1655     new:
1656       title: Registrer deg
1657       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette
1658         ein konto for deg automatisk.
1659       contact_webmaster: Kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> for å opprette
1660         ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1661       about:
1662         header: Fri og redigerbar
1663       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1664       email address: 'E-postadresse:'
1665       confirm email address: 'Stadfest e-postadresse:'
1666       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy"
1667         title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår
1668         personvernpolitikk</a>)
1669       display name: 'Visningsnavn:'
1670       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre
1671         dette seinare i innstellingane.
1672       password: 'Passord:'
1673       confirm password: 'Stadfest passord:'
1674       continue: Registrer deg
1675       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1676       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene.
1677         For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1678       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1679     terms:
1680       title: Bidragsytervilkår
1681       heading: Bidragsytervilkåra
1682       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å
1683         stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande
1684         bidraga dine.
1685       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å
1686         vere i public domain
1687       consider_pd_why: kva er dette?
1688       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1689       guidance: 'Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href="%{summary}">menneskeleg
1690         lesbart sammendrag</a> og nokon <a href="%{translations}">uformelle omsetjingar</a>'
1691       agree: Eg godkjenner
1692       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1693       decline: Avslå
1694       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye
1695         bidragsytervilkåra for å halde fram.
1696       legale_select: 'Vel ditt bostedsland:'
1697       legale_names:
1698         france: Frankrike
1699         italy: Italia
1700         rest_of_world: Resten av verda
1701     no_such_user:
1702       title: Ingen brukar funnet
1703       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1704       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet
1705         feil eller om lenkja du klikket er feil.
1706       deleted: sletta
1707     view:
1708       my diary: Mi dagbok
1709       new diary entry: ny dagbokoppføring
1710       my edits: Mine endringar
1711       my traces: Mine spor
1712       my notes: Mine merknadar
1713       my messages: Mine meldingar
1714       my profile: Min profil
1715       my settings: Mine innstillingar
1716       my comments: Mine kommentarar
1717       oauth settings: oauth-innstillingar
1718       blocks on me: Mine blokeringar
1719       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1720       send message: Send melding
1721       diary: Dagbok
1722       edits: Endringar
1723       traces: Spor
1724       notes: Kartmerknadar
1725       remove as friend: Fjern ven
1726       add as friend: Legg til ven
1727       mapper since: 'Brukar sidan:'
1728       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1729       ct status: 'Bidragsytarvilkår:'
1730       ct undecided: Usikker
1731       ct declined: Avslått
1732       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1733       latest edit: 'Siste redigering %{ago}:'
1734       email address: 'E-postadresse:'
1735       created from: 'Oppretta frå:'
1736       status: 'Status:'
1737       spam score: 'Spamresultat:'
1738       description: Skildring
1739       user location: Posisjonen til brukaren
1740       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1741       settings_link_text: innstillingar
1742       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1743       km away: '%{count}km unna'
1744       m away: '%{count}m unna'
1745       nearby users: Andre næliggande brukarar
1746       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området
1747         ditt enno.
1748       role:
1749         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1750         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1751         grant:
1752           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1753           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1754         revoke:
1755           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1756           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1757       block_history: Aktive blokeringar
1758       moderator_history: Tildelte blokkeringar
1759       comments: Kommentarar
1760       create_block: Blokér denne brukaren
1761       activate_user: Aktivér denne brukaren
1762       deactivate_user: Deaktivér denne brukaren
1763       confirm_user: Stadfest denne brukaren
1764       hide_user: Gøym denne brukaren
1765       unhide_user: Gøym ikkje lenger denne brukaren
1766       delete_user: Slett denne brukaren
1767       confirm: Stadfest
1768       friends_changesets: endringssett av vener
1769       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1770       nearby_changesets: endringssett av naboar
1771       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1772     popup:
1773       your location: Posisjonen din
1774       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1775       friend: Ven
1776     account:
1777       title: Rediger konto
1778       my settings: Innstellingane mine
1779       current email address: 'Noverande e-postadresse:'
1780       new email address: 'Ny e-postadresse:'
1781       email never displayed publicly: ' (vis aldri offentleg)'
1782       openid:
1783         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1784         link text: kva er dette?
1785       public editing:
1786         heading: 'Offentleg redigering:'
1787         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1788         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1789         enabled link text: kva er dette?
1790         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar
1791           er anonyme.
1792         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1793       public editing note:
1794         heading: Offentleg redigering
1795         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende
1796           deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate
1797           folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan
1798           overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b>
1799           ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a>
1800           ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg.
1801           </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no
1802           offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1803       contributor terms:
1804         heading: 'Bidragsytervilkår:'
1805         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1806         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1807         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå
1808           igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1809         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere
1810           offentleg eigedom (Public Domain).
1811         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1812         link text: kva er dette?
1813       profile description: 'Profilskildring:'
1814       preferred languages: 'Føretrekte språk:'
1815       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1816       image: 'Bilete:'
1817       gravatar:
1818         gravatar: Bruk Gravatar
1819         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1820         link text: kva er dette?
1821       new image: Legg til eit bilete
1822       keep image: Hald på gjeldande bilete
1823       delete image: Fjern gjeldande bilete
1824       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1825       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1826       home location: 'Heimeposisjon:'
1827       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1828       latitude: 'Breiddegrad:'
1829       longitude: 'Lengdegrad:'
1830       update home location on click: Oppdatere heimeplassering når eg klikkar på kartet?
1831       save changes button: Lagre endringar
1832       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1833       return to profile: Returner til profil
1834       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten
1835         din for å stadfeste din epostadresse.
1836       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1837     confirm:
1838       heading: Sjekk e-posten din!
1839       introduction_1: Vi har sendt deg ei e-poststadfesting.
1840       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1841       button: Stadfest
1842       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1843       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1844       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1845     confirm_resend:
1846       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du
1847         stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit
1848         antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista
1849         %{sender} sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1850       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1851     confirm_email:
1852       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1853       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye
1854         e-postadressa.
1855       button: Stadfest
1856       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1857       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1858     set_home:
1859       flash success: Heimelokasjon lagra
1860     go_public:
1861       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å
1862         redigere.
1863     make_friend:
1864       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1865       button: Legg til som ven
1866       success: '%{name} er no venen din!'
1867       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1868       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1869     remove_friend:
1870       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1871       button: Fjern som ein ven
1872       success: '%{name} vart fjerna frå venene dine'
1873       not_a_friend: '%{name} er ikkje ein av venene dine.'
1874     filter:
1875       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1876     list:
1877       title: Brukarar
1878       heading: Brukarar
1879       showing:
1880         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1881         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1882       summary: '%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}'
1883       summary_no_ip: '%{name} oppretta %{date}'
1884       confirm: Stadfest valde brukarar
1885       hide: Skjul valde brukarar
1886       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1887     suspended:
1888       title: Konto stengt
1889       heading: Konto stengt
1890       webmaster: webmaster
1891       body: |-
1892         <p>
1893         Beklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.
1894         </p>
1895         <p>
1896         Denne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette.
1897     auth_failure:
1898       invalid_scope: Ugyldig avgrensning
1899   user_role:
1900     filter:
1901       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje
1902         administrator.
1903       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1904       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1905       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1906     grant:
1907       title: Stadfest rolletildeling
1908       heading: Stadfest rolletildeling
1909       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1910       confirm: Stadfest
1911       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren
1912         og rollen er gyldig.
1913     revoke:
1914       title: Stadfest fjerning av rolle
1915       heading: Stadfest fjerning av rolle
1916       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren
1917         "%{name}"?
1918       confirm: Stadfest
1919       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter
1920         og rolle er gyldig.
1921   user_block:
1922     model:
1923       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei
1924         blokkering.
1925       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1926     not_found:
1927       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1928       back: Tilbake til indeksen
1929     new:
1930       title: Opprettar blokkering av %{name}
1931       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1932       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1933         som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga
1934         vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen
1935         så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1936       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1937       submit: Opprett blokkering
1938       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1939       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1940       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1941       back: Vis alle blokkeringar
1942     edit:
1943       title: Endrar blokkering av %{name}
1944       heading: Endrar blokkering av %{name}
1945       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1946         som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje
1947         alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1948       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1949       submit: Oppdater blokkering
1950       show: Vis denne blokkeringa
1951       back: Vis alle blokkeringar
1952       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1953     filter:
1954       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1955       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde
1956         rullegardinen.
1957     create:
1958       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje
1959         dei rimeleg med tid til å svare.
1960       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du
1961         blokkerer dei.
1962       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1963     update:
1964       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre
1965         henne.
1966       success: Blokkering oppdatert.
1967     index:
1968       title: Brukerblokkeringer
1969       heading: Liste over brukarblokkeringar
1970       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1971     revoke:
1972       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1973       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1974       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1975       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1976       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1977       revoke: Tilbakekall!
1978       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1979     period:
1980       one: 1 time
1981       other: '%{count} timar'
1982     helper:
1983       time_future: Sluttar om %{time}.
1984       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1985       time_future_and_until_login: Sluttar om %{time} og etter at brukaren har logga
1986         inn.
1987       time_past: Slutta %{time} sidan.
1988     blocks_on:
1989       title: Blokkeringar av %{name}
1990       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1991       empty: '%{name} har ikkje vorte blokkert enno.'
1992     blocks_by:
1993       title: Blokkeringar av %{name}
1994       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1995       empty: '%{name} har ikkje blokkert nokon enno.'
1996     show:
1997       title: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
1998       heading: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
1999       time_future: Sluttar om %{time}
2000       time_past: Slutta %{time} sidan
2001       created: Oppretta
2002       ago: '%{time} sidan'
2003       status: Status
2004       show: Vis
2005       edit: Rediger
2006       revoke: Tilbakekall!
2007       confirm: Er du sikker?
2008       reason: 'Årsak for blokkering:'
2009       back: Vis alle blokkeringar
2010       revoker: 'Tilbakekaller:'
2011       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
2012   user_blocks:
2013     block:
2014       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
2015       show: Vis
2016       edit: Rediger
2017       revoke: Tilbakekall!
2018     blocks:
2019       display_name: Blokkert brukar
2020       creator_name: Oppretta av
2021       reason: Årsak for blokkering
2022       status: Status
2023       revoker_name: Tilbakekalt av
2024       showing_page: Side %{page}
2025       next: Neste »
2026       previous: « Forrige
2027   note:
2028     description:
2029       opened_at_html: Oppretta for %{when} sidan
2030       opened_at_by_html: Oppretta for %{when} sidan av %{user}
2031       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
2032       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
2033       closed_at_html: Løyst for %{when} sidan
2034       closed_at_by_html: Løyst for %{when} sidan av %{user}
2035       reopened_at_html: Reaktivert for %{when} sidan
2036       reopened_at_by_html: Reaktivert %{when} sidan av %{user}
2037     rss:
2038       title: OpenStreetMap-merknadar
2039     entry:
2040       comment: Kommentar
2041       full: Fullstendig merknad
2042     mine:
2043       heading: '%{user} sine merknadar'
2044       subheading: Merknadar sendt inn eller kommentert av %{user}
2045       id: ID
2046       creator: Skapar
2047       description: Skildring
2048       created_at: Oppretta den
2049       last_changed: Sist endra
2050       ago_html: '%{when} sidan'
2051   javascripts:
2052     close: Lat att
2053     share:
2054       title: Del
2055       cancel: Avbryt
2056       image: Bilde
2057       link: Lenkje eller HTML
2058       long_link: Lenkje
2059       short_link: Kortlenkje
2060       geo_uri: Geo-URI
2061       embed: HTML
2062       custom_dimensions: Still inn eigendefinerte dimensjonar
2063       format: 'Format:'
2064       scale: 'Skala:'
2065       image_size: Bildet vil vise standard lag ved
2066       download: Last ned
2067       short_url: Kort-URL
2068       include_marker: Inkluder markør
2069       center_marker: Sentrer kartet på markøren
2070       paste_html: Lim inn HTML for å publisere på ei nettside
2071       view_larger_map: Vis større kart
2072       only_standard_layer: Berre standardlaget kan eksporterast som bilde
2073     embed:
2074       report_problem: Rapporter eit problem
2075     key:
2076       title: Kartsymbol
2077       tooltip: Kartsymbol
2078       tooltip_disabled: Kartnøkkel ikkje tilgjengeleg for dette laget
2079     map:
2080       zoom:
2081         in: Vis større
2082         out: Vis mindre
2083       locate:
2084         title: Vis plassering
2085         popup: Du er innanfor {distance} {unit} frå dette punktet
2086       base:
2087         standard: Standard
2088         cycle_map: Sykkelkart
2089         transport_map: Transport-kart
2090         hot: Humanitært
2091       layers:
2092         header: Kartlag
2093         notes: Kartmerknadar
2094         data: Kartdata
2095         gps: Offentlege GPS-sporingar
2096         overlays: Aktiver lag for å feilsøke i kartet
2097         title: Lag
2098       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMap bidragsytarar</a>
2099       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Doner</a>
2100     site:
2101       edit_tooltip: Rediger kartet
2102       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
2103       createnote_tooltip: Legg til ein merknad på kartet
2104       createnote_disabled_tooltip: Zoom inn for å leggje til ein merknad på kartet
2105       map_notes_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartmerknadar
2106       map_data_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartdata
2107       queryfeature_tooltip: Førespurnadsfunksjonar
2108     changesets:
2109       show:
2110         comment: Kommentar
2111         subscribe: Abonnér
2112         unsubscribe: Avslutt abonnement
2113         hide_comment: gøym
2114         unhide_comment: vis
2115     notes:
2116       new:
2117         add: Legg til merknad
2118       show:
2119         hide: Gøym
2120         resolve: Løys
2121         reactivate: Reaktiver
2122         comment_and_resolve: Kommenter og løys
2123         comment: Kommenter
2124     directions:
2125       ascend: Stigande
2126       engines:
2127         graphhopper_bicycle: Sykkel (GraphHopper)
2128         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2129         graphhopper_foot: Til fots (GraphHopper)
2130         mapquest_bicycle: Sykkel (MapQuest)
2131         mapquest_car: Bil (MapQuest)
2132         mapquest_foot: Til fots (MapQuest)
2133         osrm_car: Bil (OSRM)
2134       descend: Fallande
2135       directions: Vegskildringar
2136       distance: Avstand
2137       errors:
2138         no_route: Klarte ikkje å finne vegen mellom desse to plassane.
2139         no_place: Beklagar - klarte ikkje å finne den plassen.
2140       instructions:
2141         continue_without_exit: Fortset på %{name}
2142         slight_right_without_exit: Svak høgresving inn på %{name}
2143         offramp_right_with_name: Ta avkøyrselen til høgre ut på %{name}
2144         onramp_right_without_exit: Ta til høgre ut på %{name}
2145         endofroad_right_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til høgre inn på
2146           %{name}
2147         merge_right_without_exit: Sving rett inn på %{name}
2148         fork_right_without_exit: Ved vegskiljet, ta til høgre inn på %{name}
2149         turn_right_without_exit: Ta til høgre inn på %{name}
2150         sharp_right_without_exit: Skarp høgresving inn på %{name}
2151         uturn_without_exit: U-sving langs %{name}
2152         sharp_left_without_exit: Skarp venstresving inn på %{name}
2153         turn_left_without_exit: Ta til venstre inn på %{name}
2154         offramp_left_with_name: Ta rampen til venstre til %{name}
2155         onramp_left_without_exit: Sving til venstre på rampen inn til %{name}
2156         endofroad_left_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til venstre inn på
2157           %{name}
2158         merge_left_without_exit: Flett til venstre inn på %{name}
2159         fork_left_without_exit: Ved vegskiljet, ta til venstre inn på %{name}
2160         slight_left_without_exit: Svak venstersving inn på %{name}
2161         via_point_without_exit: (via punkt)
2162         follow_without_exit: Følg %{name}
2163         roundabout_without_exit: Ved rundkøyringa, ta til %{name}
2164         leave_roundabout_without_exit: Forlat rundkøyringa - %{name}
2165         stay_roundabout_without_exit: Ver i rundkøyringa - %{name}
2166         start_without_exit: Begynn ved slutten av %{name}
2167         destination_without_exit: Nå målet
2168         against_oneway_without_exit: Køyr mot einvegskøyring på %{name}
2169         end_oneway_without_exit: Slutt på einvegskøyring på %{name}
2170         roundabout_with_exit: Ved rundkøyringa, ta avkøyrselen %{exit} mot %{name}
2171         turn_left_with_exit: Ved rundkøyringa, ta til venstre inn på %{name}
2172         slight_left_with_exit: Ved rundkøyringa, ta til venstre inn på %{name}
2173         turn_right_with_exit: Ved rundkøyringa, ta til høgre inn på %{name}
2174         slight_right_with_exit: Ved rundkøyringa, ta til høgre inn på %{name}
2175         continue_with_exit: Ved rundkøyringa, fortset rett fram på %{name}
2176         unnamed: namnlaus veg
2177         courtesy: Vegskildringar med velvillig løyve frå %{link}
2178       time: Tid
2179     query:
2180       node: Node
2181       way: Veg
2182       relation: Relasjon
2183       nothing_found: Ingen treff
2184       error: 'Problem med å kontakte %{server}: %{error}'
2185       timeout: Tidsavbrot ved kontakt med %{server}
2186     context:
2187       directions_from: Vegskildring herifrå
2188       directions_to: Vegskildring hit
2189       add_note: Legg til ein merknad her
2190       show_address: Vis adresse
2191       query_features: Søkjefunksjonar
2192       centre_map: Sentrer kartet her
2193   redaction:
2194     edit:
2195       description: Skildring
2196       heading: Rediger maskering
2197       submit: Lagre markering
2198       title: Rediger relasjon
2199     index:
2200       empty: Ingen maskeringar å vise.
2201       heading: Liste over maskeringar
2202       title: Liste over maskeringar
2203     new:
2204       description: Skildring
2205       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
2206       submit: Lag maskering
2207       title: Lagar ein ny maskering
2208     show:
2209       description: 'Skildring:'
2210       heading: Visar maskering "%{title}"
2211       title: Visar maskering
2212       user: 'Oppretta av:'
2213       edit: Endre denne maskeringa
2214       destroy: Fjern denne maskeringa
2215       confirm: Er du sikker?
2216     create:
2217       flash: Maskering oppretta.
2218     update:
2219       flash: Endringar lagra.
2220     destroy:
2221       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne
2222         maskeringa før du ødeleger den.
2223       flash: Maskering ødelagd.
2224       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
2225 ...