Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sq.yml
1 # Messages for Albanian (shqip)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Euriditi
5 # Author: Fanjiayi
6 # Author: GretaDoci
7 # Author: Kosovastar
8 # Author: Liridon
9 # Author: Macofe
10 # Author: Mdupont
11 # Author: MicroBoy
12 # Author: Mikullovci11
13 # Author: Nemo bis
14 # Author: Ruila
15 # Author: Sidorela.uku
16 # Author: Techlik
17 # Author: Vinie007
18 # Author: 아라
19 ---
20 sq:
21   time:
22     formats:
23       friendly: '%e %B %Y te %H:%M'
24   activerecord:
25     models:
26       acl: Qasja në listën e kontrollit
27       changeset: Vargu i ndryshimeve
28       changeset_tag: Etiketa e vargut të ndryshimeve
29       country: Vendi
30       diary_comment: Koment ditari
31       diary_entry: Shënim ditari
32       friend: Mik
33       language: Gjuha
34       message: Mesazh
35       node: Nyjë
36       node_tag: Etiketë nyje
37       notifier: Lajmëruesi
38       old_node: Nyjë e vjetër
39       old_node_tag: Etiketë e vjetër e nyjës
40       old_relation: Marrëdhënie e vjetër
41       old_relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
42       old_relation_tag: Etiketë relacioni e vjetër
43       old_way: Rrugë e vjetër
44       old_way_node: Nyje rrugore e vjetër
45       old_way_tag: Etiketë rrugore e vjetër
46       relation: Lidhje
47       relation_member: Anëtar me lidhje të vjetër
48       relation_tag: Etiketë lidhjeje
49       session: Seancë
50       trace: Gjurmë
51       tracepoint: Pika e gjurmës
52       tracetag: Etiketa e gjurmës
53       user: Përdoruesi
54       user_preference: Parapëlqimet e përdoruesit
55       user_token: Shenja e përdoruesit
56       way: Rruga
57       way_node: Nyjë rruge
58       way_tag: Etiketë rruge
59     attributes:
60       diary_comment:
61         body: Trupi i mesazhit
62       diary_entry:
63         user: Përdoruesi
64         title: Titulli
65         latitude: Gjerësia gjeografike
66         longitude: Gjatësia gjeografike
67         language: Gjuha
68       friend:
69         user: Përdoruesi
70         friend: Mik
71       trace:
72         user: Përdoruesi
73         visible: I dukshëm
74         name: Emri
75         size: Madhësia
76         latitude: Gjerësia gjeografike
77         longitude: Gjatësia gjeografike
78         public: Publik
79         description: Përshkrimi
80       message:
81         sender: Dërguesi
82         title: Titulli
83         body: Trupi i mesazhit
84         recipient: Marrësi
85       user:
86         email: Emaili
87         active: Aktiv
88         display_name: Emër i dukshëm
89         description: Përshkrimi
90         languages: Gjuhët
91         pass_crypt: Fjalëkalimi
92   printable_name:
93     with_version: '%{id}, v%{version}'
94   editor:
95     default: E parazgjedhur (aktualisht %{name})
96     potlatch:
97       name: Potlatch 1
98       description: Potlatch 1 (redaktorin e shfletuesit)
99     id:
100       name: iD
101       description: iD (në redaktorin e shfletuesit)
102     potlatch2:
103       name: Potlatch 2
104       description: Potlatch 2 (në redaktorin e shfletuesit)
105     remote:
106       name: Kontrollë nga larg
107       description: Kontrollë nga larg (JOSM apo Merkaartor)
108   browse:
109     created: Krijuar
110     closed: Mbyllur
111     created_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
112     closed_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr>
113     created_by_html: Krijuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
114     deleted_by_html: Fshirë <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
115     edited_by_html: Redaktuar <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
116     closed_by_html: Mbyllur <abbr title='%{title}'>%{time} më parë</abbr> nga %{user}
117     version: Versioni
118     in_changeset: Grupi i ndryshimeve
119     anonymous: Anonim
120     no_comment: (nuk ka koment)
121     part_of: Pjesë e
122     download_xml: Shkarko në XML
123     view_history: Shiko historikun
124     view_details: Shiko detajet
125     location: Vendndodhja
126     changeset:
127       title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
128       belongs_to: Autor
129       node: Nyjet (%{count})
130       node_paginated: Nyjet (%{x}-%{y} nga %{count})
131       way: Mënyrat (%{count})
132       way_paginated: Mënyrat (%{x}-%{y} nga %{count})
133       relation: Marrëdhëniet (%{count})
134       relation_paginated: Marrëdhëniet (%{x}-%{y} nga %{count})
135       comment: Komentet (%{count})
136       hidden_commented_by: Koment i fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
137         më parë</abbr>
138       commented_by: Koment nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
139       changesetxml: Grupi i ndryshimeve në XML
140       osmchangexml: osmNdrsyhimi XML
141       feed:
142         title: 'Grupi i ndryshimeve: %{id}'
143         title_comment: Grupi i ndryshimeve %{id} - %{comment}
144       join_discussion: Identifikohuni për t'iu bashkuar diskutimit
145       discussion: Diskutim
146     node:
147       title: 'Nyja: %{name}'
148       history_title: 'Historiati i nyjës: %{name}'
149     way:
150       title: 'Drejtimi: %{name}'
151       history_title: 'Historiati i rrugës: %{name}'
152       nodes: Nyjet
153       also_part_of:
154         one: pjesë e rrugës %{related_ways}
155         other: pjesë e rrugëve %{related_ways}
156     relation:
157       title: 'Lidhja: %{name}'
158       history_title: 'Historiati i lidhjes: %{name}'
159       members: Anëtarët
160     relation_member:
161       entry: '%{type} %{name}'
162       entry_role: '%{type} %{name} është si %{role}'
163       type:
164         node: Nyje
165         way: Rruga
166         relation: Lidhja
167     containing_relation:
168       entry: Lidhja %{relation_name}
169       entry_role: Lidhja %{relation_name} (sikur %{relation_role})
170     not_found:
171       sorry: 'Na vjen keq, %{type} #%{id} nuk mund të gjendet.'
172       type:
173         node: nyjë
174         way: rrugë
175         relation: lidhje
176         changeset: grupi i ndryshimeve
177         note: shënim
178     timeout:
179       sorry: Na vjen keq, të dhënat për %{type} me id %{id}, morën shumë kohë për
180         tu tërhequr.
181       type:
182         node: nyjë
183         way: rrugë
184         relation: lidhje
185         changeset: grupi i ndryshimeve
186         note: shënim
187     redacted:
188       redaction: Redaktimi %{id}
189       message_html: Versioni %{version} i %{type} nuk mund të shfaqet pasiqë është
190         redaktuar. Ju lutem shiko %{redaction_link} për detaje.
191       type:
192         node: nyjë
193         way: rrugë
194         relation: lidhje
195     start_rjs:
196       feature_warning: Duke ngarkuar %{num_features} karakteristika, të cilat mund
197         ta bëjnë shfletuesin tuaj të ngadalshëm ose të pavëmendshëm. Jeni të sigurt
198         që dëshironi ti shfaqni këto të dhëna?
199       load_data: Ngarko të dhënat
200       loading: Duke ngarkuar...
201     tag_details:
202       tags: Etiketat
203       wiki_link:
204         key: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}
205         tag: Pērshkrimi i faqes në wiki pēr etiketën %{key}=%{value}
206       wikidata_link: Artikulli %{page} në Wikidata
207       wikipedia_link: Artikulli %{page} nē Wikipedia
208       telephone_link: Thirr %{phone_number}
209     note:
210       title: 'Shënim: %{id}'
211       new_note: Shënim i ri
212       description: Përshkrimi
213       open_title: 'Shënim i pazgjidhur #%{note_name}'
214       closed_title: 'Shënim i zgjidhur #%{note_name}'
215       hidden_title: 'Shënim i fshehur #%{note_name}'
216       open_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
217       open_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
218         më parë</abbr>
219       commented_by: Krijuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më
220         parë</abbr>
221       commented_by_anonymous: Krijuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
222         më parë</abbr>
223       closed_by: Zgjidhur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
224       closed_by_anonymous: Zgjidhur nga person anonim <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
225         më parë</abbr>
226       reopened_by: Riaktivizuar nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when}
227         më parë</abbr>
228       reopened_by_anonymous: Riaktivizuar nga person anonim <abbr title="%{exact_time}">%{when}
229         më parë</abbr>
230       hidden_by: Fshehur nga %{user} në <abbr title="%{exact_time}">%{when} më parë</abbr>
231     query:
232       title: Tiparet e pyetsorit
233       introduction: Kliko në hartë për të gjetur tipare në afërsi.
234       nearby: Tiparet në afërsi
235       enclosing: Tipare të bashkangjitura
236   changeset:
237     changeset_paging_nav:
238       showing_page: Faqe %{page}
239       next: Vazhdo »
240       previous: « Mëparshëm
241     changeset:
242       anonymous: Anonim
243       no_edits: (nuk ka redaktime)
244       view_changeset_details: Shiko detajet e grupit të ndryshimeve
245     changesets:
246       id: ID
247       saved_at: Të ruajtura në
248       user: Përdoruesi
249       comment: Koment
250       area: Zona
251     list:
252       title: Grupi i ndryshimeve
253       title_user: Ndryshime fjalish nga %{user}
254       title_friend: Ndryshime nga miqtë e tu
255       title_nearby: Ndryshime nga përdorues të zonës
256       empty: Nuk u gjet grupi i ndryshimeve.
257       empty_area: Nuk ka grupndryshime në këtë fushë.
258       empty_user: Nuk grupndryshime nga ky përdorues.
259       no_more: Nuk u gjetë më shum grupndryshime.
260       no_more_area: Nuk ka më grupndryshime në këtë fushë.
261       no_more_user: Nuk më grupndryshime nga ky përdorues.
262       load_more: Ngarko më shumë
263     timeout:
264       sorry: Na vjen keq, lista e grupit të ndryshimeve që u kërkua mori shumë kohë
265         për tu shkarkuar.
266     rss:
267       title_all: Diskutim mbi vargun e ndryshimit në OpenStreetMap
268       title_particular: 'Diskutimi mbi grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} të OpenStreetMap'
269       comment: 'Koment në grupin e ndryshimeve #%{changeset_id} nga %{author}'
270       commented_at_html: Përditësuar %{when} më parë
271       commented_at_by_html: Përditësuar %{when} më parë nga %{user}
272       full: Diskutimi i plotë
273   diary_entry:
274     new:
275       title: Shënim i ri në ditar
276       publish_button: Publiko
277     list:
278       title: Ditarët e përdoruesve
279       title_friends: Ditarë të miqve
280       title_nearby: Ditarët e përdoruesve këtu pranë
281       user_title: Ditari i %{user}
282       in_language_title: Shënimet në ditar në %{language}
283       new: Shënim i ri në ditar
284       new_title: Shkruani një shënim të ri në ditarin tuaj
285       no_entries: Nuk ka shënime në ditar
286       recent_entries: 'Shënimet më të fundit në ditar:'
287       older_entries: Shënimet e vjetra
288       newer_entries: Shënimet e fundit
289     edit:
290       title: Redakto shënimin në ditar
291       subject: 'Titulli:'
292       body: 'Trupi i mesazhit:'
293       language: 'Gjuha:'
294       location: 'Lokacioni:'
295       latitude: 'Gjerësia gjeografike:'
296       longitude: 'Gjatësia gjeografike:'
297       use_map_link: përdor hartën
298       save_button: Ruaj
299       marker_text: Lokacioni i shënimit në ditar
300     view:
301       title: Ditari i %{user} | %{title}
302       user_title: Ditari i %{user}
303       leave_a_comment: Lëre ndonjë koment
304       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} për të lënë një koment'
305       login: Identifikohu
306       save_button: Ruaj
307     no_such_entry:
308       title: Nuk ka shënim të tillë në ditar
309       heading: 'Nuk ka shënim me id: %{id}'
310       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me këtë id %{id}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin
311         ose ndoshta linku ku ke klikuar është gabim.
312     diary_entry:
313       posted_by: Postuar nga %{link_user} më %{created} në %{language_link}
314       comment_link: Komento në këtë shënim
315       reply_link: Përgjigju në këtë shënim
316       comment_count:
317         zero: Nuk ka komente
318         one: '%{count} koment'
319         other: '%{count} komente'
320       edit_link: Redakto këtë shënim
321       hide_link: Fshih këtë shënim
322       confirm: Konfirmo
323     diary_comment:
324       comment_from: Koment nga %{link_user} më %{comment_created_at}
325       hide_link: Fshih këtë koment
326       confirm: Konfirmo
327     location:
328       location: 'Lokacioni:'
329       view: Shfaq
330       edit: Redakto
331     feed:
332       user:
333         title: OpenStreetMap shënime ditari për %{user}
334         description: Shënimet e fundit në ditarin e OpenStreetMap nga %{user}
335       language:
336         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap në %{language_name}
337         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap në
338           %{language_name}
339       all:
340         title: Shënimet e ditarit të OpenStreetMap
341         description: Shënimet e fundit në ditar nga përdoruesit e OpenStreetMap
342     comments:
343       has_commented_on: '%{display_name} ka komentuar në këto të shënime ditari'
344       post: Posto
345       when: Kur
346       comment: Komenti
347       ago: '%{ago} më parë'
348       newer_comments: Komentet më të fundit
349       older_comments: Komentet e vjetra
350   export:
351     title: Eksporto
352     start:
353       area_to_export: Zona për tu eksportuar
354       manually_select: Zgjidh me dorë një zonë tjetër
355       format_to_export: Formati per eksportim
356       osm_xml_data: Të dhëna XML të OpenStreetMap
357       map_image: Imzhi i hartës (shfaq shtresën e parazgjedhur)
358       embeddable_html: HTML i inkorporueshëm
359       licence: Licensa
360       export_details: Të dhënat e OpenStreetMap janë të licencuara nën <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
361         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
362       too_large:
363         advice: 'Në qoftë se dështon eksporti i mësipërm, të lutem konsidero përdorimin
364           e një nga burimet e renditura më poshtë:'
365         body: Kjo zonë është shumë e madhe për të eksportuar të dhënat XML të OpenStreetMap.
366           Të lutem zmadho (zoom) ose zgjidh një zonë më të vogël, ose përdor një nga
367           burimet e listuara më poshtë për të shkarkuar pjesë të mëdha të të dhënave.
368         planet:
369           title: Planet OSM
370           description: Kopje të plota të përditësuara rregullisht të bazës së të dhënave
371             të OpenStreetMap
372         overpass:
373           title: API mbikalues
374           description: Shkarkoni këtë kuti kufizimi nga një pasqyrim i të dhënave
375             të OpenStreetMap
376         geofabrik:
377           title: Shkarkimet nga Geofabrik
378           description: Përditësime rregullisht të ekstrakteve të kontinenteve, vendeve,
379             dhe qyteteve të përzgjedhura
380         metro:
381           title: Metro Ekstrakte
382           description: Ekstrakte të qyteteve më të mëdha botërore dhe zonave përreth
383             tyre
384         other:
385           title: Burime të tjera
386           description: Burime shtesë të listuara në faqen e OpenStreetMap wiki
387       options: Opsionet
388       format: Formati
389       scale: Shkallë
390       max: max
391       image_size: Madhësia e imazhit
392       zoom: Zmadho
393       add_marker: Shto një shënues në hartë
394       latitude: 'Lat:'
395       longitude: 'Lon:'
396       output: Dalja
397       paste_html: Ngjite HTML për ta inkorporuar në uebfaqe
398       export_button: Eksporto
399   geocoder:
400     search:
401       title:
402         latlon: Rezultatet e brendshme nga <a href="https://openstreetmap.org/"></a>
403         ca_postcode: Rezultatet nga <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.ca</a>
404         osm_nominatim: Rezultatet nga <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
405           Nominatim</a>
406         geonames: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
407         osm_nominatim_reverse: Rezultatet nga <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
408           Nominatim</a>
409         geonames_reverse: Rezultate nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
410     search_osm_nominatim:
411       prefix_format: '%{name}'
412       prefix:
413         aerialway:
414           cable_car: Teleferiku
415           chair_lift: Teleferik
416           drag_lift: Teleferik
417           gondola: Teleferik gondolë
418           station: Stacion teleferiku
419         aeroway:
420           aerodrome: Aeroport
421           apron: Platformë
422           gate: Portë
423           helipad: Helipad
424           runway: Pistë
425           taxiway: Rrugë taksie
426           terminal: Terminal
427         amenity:
428           animal_shelter: Strehim i kafshëve
429           arts_centre: Qendër arti
430           atm: Bankomat
431           bank: Bankë
432           bar: Bar
433           bbq: Zgarë
434           bench: Stol
435           bicycle_parking: Parkim biçikletash
436           bicycle_rental: Biçikleta me qera
437           biergarten: Birrari
438           boat_rental: Varka me qera
439           brothel: Shtëpi publike
440           bureau_de_change: Këmbim valute
441           bus_station: Stacion autobusi
442           cafe: Kafe
443           car_rental: Makina me qera
444           car_sharing: Përdorim i përbashkët i makinës
445           car_wash: Autolarje
446           casino: Kazino
447           charging_station: Stacion mbushës
448           childcare: Kujdesi për fëmijët
449           cinema: Kinema
450           clinic: Klinikë
451           clock: Orë
452           college: Kolegj
453           community_centre: Qendër komunitare
454           courthouse: Gjykatë
455           crematorium: Krematorium
456           dentist: Dentist
457           doctors: Mjekët
458           drinking_water: Ujë i pijshëm
459           driving_school: Autoshkollë
460           embassy: Ambasadë
461           fast_food: Ushqim i shpejtë
462           ferry_terminal: Terminal i trageteve
463           fire_station: Zjarrëfiksat
464           food_court: Kënd ushqimi
465           fountain: Shatërvan
466           fuel: Stacion karburanti
467           gambling: Kumar
468           grave_yard: Varrezë
469           hospital: Spital
470           hunting_stand: Vend gjuetie
471           ice_cream: Akullore
472           kindergarten: Kopësht fëmijësh
473           library: Bibliotekë
474           marketplace: Treg
475           monastery: Manastir
476           motorcycle_parking: Vendparkim motoçikletash
477           nightclub: Klub nate
478           nursing_home: Çerdhe
479           office: Zyrë
480           parking: Vendparkim
481           parking_entrance: Hyrje parkimi
482           pharmacy: Barnatore
483           place_of_worship: Vend kulti
484           police: Policia
485           post_box: Kuti postare
486           post_office: Zyrë postare
487           preschool: Cikël para-shkollor
488           prison: Burg
489           pub: Pub
490           public_building: Ndërtesë publike
491           recycling: Pikë riciklimi
492           restaurant: Restorant
493           retirement_home: Shtëpi pleqësh
494           sauna: Saunë
495           school: Shkollë
496           shelter: Strehë
497           shop: Dyqan
498           shower: Dush
499           social_centre: Qendrën sociale
500           social_club: Klub shoqëror
501           social_facility: Institucion social
502           studio: Studio
503           swimming_pool: Pishinë
504           taxi: Taksi
505           telephone: Telefon publik
506           theatre: Teatër
507           toilets: Banjë publike
508           townhall: Bashki
509           university: Universitet
510           vending_machine: Automat me monedha
511           veterinary: Kirurgji veterinare
512           village_hall: Bashkësi lokale
513           waste_basket: Kosh plehrash
514           waste_disposal: Deponi mbeturinash
515           youth_centre: Qendër rinore
516         boundary:
517           administrative: Kufi administrativ
518           census: Regjistrim kufitar
519           national_park: Park kombëtar
520           protected_area: Zonë e mbrojtur
521         bridge:
522           aqueduct: Ujësjellës
523           suspension: Urë lëvizëse
524           swing: Urë rrotulluese
525           viaduct: Viadukt
526           "yes": Urë
527         building:
528           "yes": Ndërtesë
529         craft:
530           brewery: Birrari
531           carpenter: Marangoz
532           electrician: Elektricist
533           gardener: Kopshtar
534           painter: Piktor
535           photographer: Fotograf
536           plumber: Hidraulik
537           shoemaker: Këpuctar
538           tailor: Rrobaqepës
539           "yes": Dyqan zeje
540         emergency:
541           ambulance_station: Stacion ambulance
542           defibrillator: Defibrilator
543           landing_site: Vend për ulje emergjente
544           phone: Kabinë telefoni për emergjencë
545         highway:
546           abandoned: Autostradë e braktisur
547           bridleway: Rrugë për kalërim
548           bus_guideway: Shirit i rezervuar për autobusë
549           bus_stop: Stacion autobusi
550           construction: Autostradë në ndërtim
551           cycleway: Rrugë biçikletash
552           elevator: Ashensor
553           emergency_access_point: Pikë qasjeje emeregjente
554           footway: Rrugë këmbësorësh
555           ford: Va
556           living_street: Rrugë për këmbësorë
557           milestone: Piketë
558           motorway: Autostradë
559           motorway_junction: Kryqëzim autostrade
560           motorway_link: Autostradë
561           path: Shteg
562           pedestrian: Rrugë këmbësorësh
563           platform: Platformë
564           primary: Rrugë primare
565           primary_link: Rrugë primare
566           proposed: Rrugë e propozuar
567           raceway: Pistë garash me veturë
568           residential: Rrugë banimi
569           rest_area: Zonë pushimi
570           road: Rrugë
571           secondary: Rrugë dytësore
572           secondary_link: Rrugë dytësore
573           service: Rrugë shërbimi
574           services: Shërbime autostrade
575           speed_camera: Kamerë shpejtësie (radar)
576           steps: Hapat
577           street_lamp: Llambë rruge
578           tertiary: Rrugë terciare
579           tertiary_link: Rrugë terciare
580           track: Gjurmë
581           traffic_signals: Shenja trafiku
582           trail: Shteg
583           trunk: Rrugë magjistrale
584           trunk_link: Rrugë magjistrale
585           unclassified: Rrugë e paklasifikuar
586           "yes": Rrugë
587         historic:
588           archaeological_site: Vend arkeologjik
589           battlefield: Fushëbetejë
590           boundary_stone: Gur kufiri
591           building: Ndërtesë historike
592           bunker: Bunker
593           castle: Kala
594           church: Kishë
595           city_gate: Portë qyteti
596           citywalls: Mure qyteti
597           fort: Fortesë
598           heritage: Vend trashigimie
599           house: Shtëpi
600           icon: Ikonë
601           manor: Pronë e madhe
602           memorial: Memorial
603           mine: Minierë
604           monument: Monument
605           roman_road: Rrugë romake
606           ruins: Rrënoja
607           stone: Gur
608           tomb: Varr
609           tower: Kullë
610           wayside_cross: Kryq përgjatë rrugës
611           wayside_shrine: Kuti reliktesh përgjatë rrugës
612           wreck: Anije e mbytur
613         junction:
614           "yes": Kryqëzim
615         landuse:
616           allotments: Kopsht i vogël
617           basin: Pellg
618           brownfield: Deponi industriale
619           cemetery: Varreza
620           commercial: Zonë tregtare
621           conservation: Mbrojtje natyre
622           construction: Ndërtimtari
623           farm: Fermë
624           farmland: Tokë bujqësore
625           farmyard: Oborr ferme
626           forest: Pyll
627           garages: Garazha
628           grass: Bar
629           greenfield: Fushë jeshile (kullosë)
630           industrial: Zonë industriale
631           landfill: Deponi
632           meadow: Luadh
633           military: Zonë ushtarake
634           mine: Minierë
635           orchard: Pemishte
636           quarry: Gurore
637           railway: Hekurudhë
638           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
639           reservoir: Rezervuar
640           reservoir_watershed: Rezervuar ujëmbledhës
641           residential: Zonë e banuar
642           retail: Me pakicë
643           road: Zonë rruge
644           village_green: Fshat me gjelbrim
645           vineyard: Vreshtë
646           "yes": Përdorim toke
647         leisure:
648           beach_resort: Plazh
649           bird_hide: Kamuflim zogjësh
650           common: Tokë e përbashkët
651           dog_park: Park qenësh
652           fishing: Zonë peshkimi
653           fitness_centre: Qendër fitnesi
654           fitness_station: Saticion palestre
655           garden: Kopsht
656           golf_course: Fushë golfi
657           horse_riding: Kalërim
658           ice_rink: Vend patinazhi
659           marina: Sport porti (limani)
660           miniature_golf: Minigolf
661           nature_reserve: Rezervat natyror
662           park: Park
663           pitch: Terren sportiv
664           playground: Kënd lojërash
665           recreation_ground: Hapsirë rekreacioni
666           resort: Resort
667           sauna: Saunë
668           slipway: Rrëshqitëse
669           sports_centre: Qendër sportive
670           stadium: Stadium
671           swimming_pool: Pishinë
672           track: Pistë vrapimi
673           water_park: Park ujor
674           "yes": Kohë e lirë
675         man_made:
676           bunker_silo: Bunker
677           lighthouse: Fanar
678           pipeline: Tubacion
679           tower: Kullë
680           works: Fabrikë
681           "yes": I/e bërë nga njeriu
682         military:
683           airfield: Aeroport ushtarak
684           barracks: Kazerma
685           bunker: Bunker
686         mountain_pass:
687           "yes": Kalim malor
688         natural:
689           bay: Gji
690           beach: Plazh
691           cape: Kep
692           cave_entrance: Hyrje shpelle
693           cliff: Shkëmb
694           crater: Krater
695           dune: Dunë
696           fell: Kodrinë
697           fjord: Fjord (gji deti)
698           forest: Pyll
699           geyser: Gejzer
700           glacier: Akullnajë
701           grassland: Barishte
702           heath: Rrafshinë
703           hill: Kodër
704           island: Ishull
705           land: Vend
706           marsh: Kënetë
707           moor: Moçal
708           mud: Baltë
709           peak: Majë
710           point: Pikë
711           reef: Gumë
712           ridge: Vargmal
713           rock: Gur
714           saddle: Shalë
715           sand: Rërë
716           scree: Rrëpirë me gurë (të rrëzuar)
717           scrub: Zonë me shkurre
718           spring: Pranverë
719           stone: Gur
720           strait: Rrugicë (ngushticë)
721           tree: Pemë
722           valley: Luginë
723           volcano: Vullkan
724           water: Ujë
725           wetland: Ligatinë
726           wood: Mal
727         office:
728           accountant: Kontabilist
729           administrative: Administratë
730           architect: Arkitekt
731           company: Kompani
732           employment_agency: Agjensi punësimi
733           estate_agent: Agjent i patundshmërive
734           government: Ent qeveritar
735           insurance: Zyrë sigurimi
736           lawyer: Avokat
737           ngo: Zyra e OJQ
738           telecommunication: Zyrë telekomunikacioni
739           travel_agent: Agjensi udhëtimesh
740           "yes": Zyrë
741         place:
742           allotments: Kopsht i vogël
743           city: Qytet
744           country: Vend
745           county: Vend
746           farm: Fermë
747           hamlet: Fshat i vogël
748           house: Shtëpi
749           houses: Shtëpi
750           island: Ishull
751           islet: Ishull
752           isolated_dwelling: Vendbanim i izoluar
753           locality: Lokalitet
754           municipality: Komunë
755           neighbourhood: Lagje
756           postcode: Kodi postar
757           region: Regjion
758           sea: Det
759           state: Shtet
760           subdivision: Nënndarje
761           suburb: Periferi
762           town: Qytezë
763           unincorporated_area: Zone e lirë
764           village: Fshat
765           "yes": Vend
766         railway:
767           abandoned: Hekurudhë e braktisur
768           construction: Hekurudhë në ndërtim e sipër
769           disused: Hekurudhë e braktisur
770           funicular: Linjë teleferiku
771           halt: Stacion hekerudhor
772           junction: Nyje hekurudhore
773           level_crossing: Kryqzim hekurudhor
774           light_rail: Hekurudhë e lehtë
775           miniature: Hekurudhë në miniaturë
776           monorail: Hekurudhë me një shinë
777           narrow_gauge: Ngushticë hekurudhe
778           platform: Platformë hekurudhore
779           preserved: Hekurudhë muze
780           proposed: Hekurudhë e planifikuar
781           spur: Hekurudhë
782           station: Stacion hekurudhor
783           stop: Stacion hekurudhor
784           subway: Metro
785           subway_entrance: Hyrje metroje
786           switch: Pika hekurudhore
787         shop:
788           antiques: Antike
789           bakery: Furrë buke
790           beauty: Sallon bukurie
791           beverages: Dyqan pijesh
792           butcher: Mishtore
793           car: Sallon automobilash
794           car_parts: Autopjesë
795           car_repair: Autoservis
796           carpet: Dyqan qilimash
797           chemist: Drogeri
798           clothes: Dyqani rrobash
799           computer: Dyqan kompjuterësh
800           cosmetics: Dyqan kozmetike
801           department_store: Shtëpi mallrash
802           discount: Dyqan artikujsh me zbritje
803           doityourself: Dyqan 'bëje vet'
804           dry_cleaning: Pastrim kimik
805           electronics: Dyqan elektronike
806           estate_agent: Agjent i patundshmërive
807           fashion: Dyqan i veshjeve të modës
808           fish: Dyqan peshku
809           florist: Luleshitës
810           food: Ushqimore
811           funeral_directors: Ndërmarrje varrimi
812           furniture: Mobilieri
813           gallery: Galeri
814           garden_centre: Qendër kopshti
815           general: Dyqab me fushëveprim të përgjithshëm
816           gift: Dyqan dhuratash
817           greengrocer: Shitës frutash
818           grocery: Dyqan ushqimor
819           hairdresser: Floktar
820           hardware: Hekrari
821           hifi: Hi-Fi
822           jewelry: Dyqan bizhuterie
823           kiosk: Kiosk
824           laundry: Lavanderi
825           mall: Qendër tregtare
826           market: Treg
827           mobile_phone: Dyqan telefonash celular
828           motorcycle: Dyqan motoçikletash
829           music: Dyqan i veglave muzikore
830           optician: Optikë
831           pharmacy: Barnatore
832           photo: Fotograf
833           supermarket: Supermarket
834           tailor: Rrobaqepës
835           toys: Dyqan lodrash
836           "yes": Dyqan
837         tourism:
838           apartment: Apartament
839           artwork: Vepër artistike
840           bed_and_breakfast: Bujtinë me mëngjes
841           cabin: Kabinë
842           camp_site: Vend për kampim
843           gallery: Galeri
844           hostel: Bujtinë
845           hotel: Hotel
846           information: Informacion
847           motel: Motel
848           museum: Muze
849           picnic_site: Vend për piknik
850           zoo: Kopsht zoologjik
851         tunnel:
852           "yes": Tunel
853         waterway:
854           canal: Kanal
855           dam: Digë
856           derelict_canal: Kanal i braktisur
857           ditch: Hendek i thellë
858           drain: Drenazhim
859           mooring: Ankorim
860           river: Lum
861           stream: Rrjedhë
862           wadi: Përrua
863           waterfall: Ujëvarë
864           weir: Pendë
865           "yes": Ujore (rrugë)
866       admin_levels:
867         level2: Kufi vendi
868         level4: Kufi i njësisë federale
869         level5: Kufi regjional
870     description:
871       title:
872         geonames: Lokacioni nga <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
873       types:
874         cities: Qytetet
875         towns: Qyteza
876         places: Vende
877     results:
878       no_results: Nuk është gjetur asnjë rezultat
879       more_results: Më shumë rezultate
880   layouts:
881     project_name:
882       title: OpenStreetMap
883       h1: OpenStreetMap
884     logo:
885       alt_text: Logoja e OpenStreetMap
886     logout: Çidentifikohu
887     log_in: Identifikohu
888     log_in_tooltip: Identifikohu me një llogari ekzistuese
889     sign_up: Krijo llogari
890     start_mapping: Fillo hartografimin
891     sign_up_tooltip: Krijo një llogari për redaktim
892     edit: Redakto
893     history: Historia
894     export: Eksporti
895     data: Të dhënat
896     export_data: Eksporto të dhënat
897     user_diaries: Ditarët e përdoruesit
898     user_diaries_tooltip: Shfaq ditarët e përdoruesit
899     edit_with: Redakto me %{editor}
900     tag_line: Harta e lirë e botës Wiki
901     intro_header: Mirësevjen në OpenStreetMap!
902     intro_text: OpenStreetMap është hartë e botës, e krijuar nga njerëz si ti dhe
903       për përdorim të lirshëm në kuadrin e një licence të hapur.
904     intro_2_create_account: Krijo një llogari përdoruesi
905     partners_html: Hostingu mbështetet nga %{ucl}, %{ic} dhe %{bytemark}, dhe të tjerë
906       %{partners}.
907     partners_partners: partnerët
908     help: Ndihmë
909     about: Rreth
910     copyright: Të drejtat e autorit
911     community: Komuniteti
912     community_blogs: Blogjet e komunitetit
913     foundation: Fondacioni
914     foundation_title: Fondacioni i OpenStreetMap
915     make_a_donation:
916       text: Dhuro
917     learn_more: Mëso më shumë
918     more: Më shumë
919   license_page:
920     foreign:
921       title: Rreth këtij përkthimi
922       text: Në rast të një konflikti ndërmjet kësaj faqeje të përkthyer dhe %{english_original_link},
923         faqja në anglisht do të ketë përparësi
924       english_link: origjinalit në anglisht
925     native:
926       title: Rreth kësaj faqeje
927       text: Je duke parë versionin në anglisht të faqes së të drejtave autoriale.
928         Mund të shkosh mbrapa tek %{native_link} i kësaj faqeje ose mund të ndalesh
929         së lexuari rreth të drejtave autoriale dhe %{mapping_link}.
930       native_link: Versioni në THIS_LANGUAGE_NAME_HERE
931       mapping_link: fillo hatrografimin
932     legal_babble:
933       title_html: Të drejtat autoriale dhe licensa
934       intro_1_html: |-
935         OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> përmban <i>të dhëna të hapura</i>, të licencuara nën <a
936         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
937         Commons Open Database License</a> (ODbL) by the  <a
938         href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
939       intro_2_html: "Ju jeni të lirë të kopjoni, shpërndani, transmetoni dhe adoptoni
940         dhe të dhënat tona, \nduke pasur parasysh citimin e OpenStreetMap dhe kontribuuesve
941         të saj. Nëse ndryshoni apo ndërtoni mbi hartat apo të dhënat tona, ju\nmund
942         të shpërndani rezultatet nën licencën e njëjtë. Licenca e plotë <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">legal\n
943         \ code</a> shpjegon të drejtat dhe përgjegjësitë tuaja."
944       intro_3_html: |-
945         Hartografimi i pjesëve tona, dhe dokumantacioni ynë, janë të licencuara nën licensë të <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
946         Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>(CC BY-SA).
947       credit_title_html: Si të citoni OpenStreetMap
948       credit_1_html: Ne kërkojmë që ju të përdorni kreditet e &ldquo;&copy; OpenStreetMap
949         contributors&rdquo;.
950       credit_2_html: "  Ku është e mundur, OpenStreetMap duhet të hyperlinked to <a\n
951         \ href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n
952         \ dhe  CC BY-SA to <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
953         Nëse jeni duke përdorur një medium ku nuk mund të bëhen linka (p.sh. a\n  letër
954         e shtypur), ne sugjerojmë që ju të drejtoni lexuesit tek\n  www.openstreetmap.org
955         (ndoshta duke shpjeguar \n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; këtë adresë të plotë)
956         dhe tek \n  www.creativecommons.org."
957       more_title_html: Zbulo më shumë
958       more_1_html: |2-
959           Lexoni më shumë rreth përdorimit të të dhënave <a
960           href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal
961           FAQ</a>.
962       more_2_html: |2-
963           OSM kontribuuesit duhet të mos përdorin asnjë të dhënë prej burimeve të çfarëdoshme
964           të mbrojtura me të drejta të kopjimit (p.sh. Google Maps apo harta të printuara) pa
965           leje speciale prej pronarëve të të drejtave të kopjimit.
966       contributors_title_html: Kontribuuesit tanë
967       contributors_intro_html: "  Licenca jonë CC BY-SA kërkon nga ju që &ldquo;të
968         vlerësoni Autorin\n  Origjinal përkatës të mediumit apo masave që jeni duke
969         i\n  shfrytëzuar &rdquo;. Hartuesit individual të OSM nuk kërkojnë një\n  citim
970         mbi dhe për atë që kontribuojnë për &ldquo;OpenStreetMap\n  &rdquo;, por kur
971         përfshihen në OSM, hartat nga një agjencion nacional i hartave \n  apo faktor
972         tjerë madhor burimor, është e arsyeshme të citohen drejtpërsëdrejti \n   duke
973         paraqitur emrin apo duke lidhur faqen e tyre me link."
974       contributors_ca_html: |-
975         <strong>Canada</strong>: Përmban të dhëna nga
976         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural
977         Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural
978         Resources Canada), and StatCan (Geography Division,
979         Statistics Canada).
980       contributors_nz_html: '<strong>New Zealand</strong>: Përmban të dhëna të sigururar
981         nga Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved.'
982       contributors_gb_html: |-
983         <strong>Britani e Madhe</strong>: Përmban të dhëna nga Ordnance
984            Survey&copy;. Crown i ka të drejtat autoriale dhe të databazës.
985       contributors_footer_2_html: "  Përfshirja e të dhënave në OpenStreetMap nuk
986         thekson se të ofruesi origjinal i të \n  dhënave përdor OpenStreetMap, ofron
987         garancion, apo\n  pranon çfarëdo anekse."
988   welcome_page:
989     title: Mirësevjen
990     whats_on_the_map:
991       title: Çfarë ka në hartë?
992     basic_terms:
993       title: Termat bazë për hartografim
994       paragraph_1_html: OpenStreetMap ka disa shprehje në zhargonin e vet. Këtu janë
995         disa fjalë kyçe mund të jenë të dobishme.
996       editor_html: Një <strong>redaktor</strong> është një program apo faqe të cilën
997         mund ta përdorni për ta redaktuar hartën.
998       node_html: Një <strong>nyje</strong> është një pikë në hartë, si një restorant
999         i vetëm ose një pemë.
1000       way_html: Një <strong>rrugë</strong> është një linjë apo fushë, si një rrugë,
1001         lumë, liqen apo ndërtesë.
1002     rules:
1003       title: Rregullat!
1004     start_mapping: Fillo hartografimin
1005     add_a_note:
1006       title: Nuk ke kohë për të redaktuar? Shto një shënim!
1007   fixthemap:
1008     how_to_help:
1009       title: Si të ndihmosh
1010       join_the_community:
1011         title: Bashkohu me komunitetin
1012         explanation_html: Nëse keni vënë re një problem me të dhënat e hartës, për
1013           shembull një rrugë mungon apo adresa juaj, mënyra më e mirë për të procesuar
1014           është t'i bashkohesh komunitetit OpeenStreetMap dhe të shtosh apo të riparosh
1015           të dhënat vetë.
1016       add_a_note:
1017         instructions_html: Klikoni <a class='icon note'></a> ose të njëjtën ikonë
1018           në ekranin e hartës. Kjo do të shtojë një shënues në hartë, të cilën ju
1019           mund ta lëvizni duke e tërhequr. Shtoni mesazhin tuaj, pastaj klikoni save
1020           dhe editues të tjerë do ta kontrollojnë.
1021     other_concerns:
1022       title: Shqetësime të tjera
1023   help_page:
1024     title: Merr ndihmë
1025     introduction: OpenStreetMap ka disa burime për të mësuar në lidhje me projektin,
1026       duke bërë pyetje dhe duke ju përgjigjur dhe duke diskutuar bashkërisht dhe duke
1027       dokumentuar temat e hartës.
1028     welcome:
1029       url: /mirësevjen
1030       title: Mirësevjen në OSM
1031       description: Filloni me këtë udhëzues të thjeshtë që mbulon bazat e OpenStreetMap.
1032     beginners_guide:
1033       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sq:Beginners%27_guide
1034       title: Udhëzues për fillestarë.
1035       description: Një udhëzues për fillestarë që mirëmbahet nga komuniteti.
1036     help:
1037       url: https://help.openstreetmap.org/
1038       title: help.openstreetmap.org
1039       description: Bëni një pyetje ose shikoni përgjigjet në faqen pyetje dhe përgjigje
1040         të OSM-së.
1041     mailing_lists:
1042       title: Listat E Postimeve
1043       description: Bëni një pyetje ose diskutoni çështje interesante në një gamë të
1044         gjerë të listës së postimeve të ditës apo rajonale.
1045     forums:
1046       title: Forumet
1047   about_page:
1048     next: Tjetra
1049     copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>kontribuesit
1050   notifier:
1051     diary_comment_notification:
1052       hi: Përshëndetje %{to_user},
1053     message_notification:
1054       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
1055       hi: Përshëndetje %{to_user},
1056     gpx_notification:
1057       greeting: Përshëndetje,
1058       failure:
1059         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1060     signup_confirm:
1061       subject: '[OpenStreetMap] Mirësevjen në OpenStreetMap'
1062       greeting: Tungjatjeta!
1063     email_confirm:
1064       subject: '[OpenStreetMap] Konfirmo adresën e emailit tënd'
1065     email_confirm_plain:
1066       greeting: Përshëndetje,
1067     email_confirm_html:
1068       greeting: Përshëndetje,
1069       click_the_link: Nëse ky je ti, të lutem kliko në lidhjen e mëposhtme për të
1070         konfirmuar ndryshimin.
1071     lost_password_plain:
1072       greeting: Përshëndetje,
1073     lost_password_html:
1074       greeting: Përshëndetje,
1075     note_comment_notification:
1076       greeting: Përshëndetje,
1077     changeset_comment_notification:
1078       greeting: Përshëndetje,
1079       commented:
1080         partial_changeset_without_comment: pa koment
1081   message:
1082     inbox:
1083       title: Kutia mbërritëse
1084       my_inbox: Kutia ime mbërritëse
1085       messages: Ti ke %{new_messages} dhe %{old_messages}
1086       from: Prej
1087       subject: Titulli
1088       date: Data
1089       no_messages_yet: Ti nuk ke mesazhe ende. Pse nuk kontakton ndonjërin nga %{people_mapping_nearby_link}?
1090       people_mapping_nearby: hartografët aty pranë
1091     message_summary:
1092       unread_button: Shëno si të palexuar
1093       read_button: Shëno si të lexuar
1094       reply_button: Përgjigje
1095       delete_button: Fshi
1096     new:
1097       title: Dërgo mesazh
1098       send_message_to: Dërgo një mesazh të ri për %{name}
1099       subject: Titulli
1100       body: Trupi i mesazhit
1101       send_button: Dërgo
1102       back_to_inbox: Mbrapa te kutia mbërritëse
1103       message_sent: Mesazhi u dërgua
1104       limit_exceeded: Ke dërguar shumë mesazhe kohët e fundit. Të lutem prit pakëz
1105         para se të dërgosh ndonjë tjetër.
1106     no_such_message:
1107       title: Nu ka mesazh të tillë
1108       heading: Nuk ka mesazh të tillë
1109       body: Na vjen keq, nuk ka mesazh me këtë id.
1110     outbox:
1111       title: Dalje
1112       my_inbox: '%{inbox_link}'
1113       inbox: kuti mbërritëse
1114       outbox: dalje
1115       to: Për
1116       subject: Titulli
1117       date: Data
1118     read:
1119       from: Prej
1120       subject: Titulli
1121       date: Data
1122       reply_button: Përgjigje
1123       unread_button: Shëno si të palexuar
1124       back: Prapa
1125       to: Për
1126       wrong_user: 'TI je identifikuar si: "%{user}'', por mesazhi që ke kërkuar për
1127         të lexuar nuk ishte dërguar nga ose për atë përdorues. Të lutem identifikohu
1128         si përdorues i saktë për të lexuar atë.'
1129     sent_message_summary:
1130       delete_button: Fshi
1131     mark:
1132       as_read: Mesazhi është shënuar si të lexuar
1133       as_unread: Mesazhi është shënuar si i palexuar
1134   site:
1135     edit:
1136       user_page_link: '{{GENDER:{{ROOTPAGENAME}}|faqja e përdoruesit|faqja e përdorueses}}'
1137       anon_edits: (%{link})
1138       flash_player_required: Ti duhet të kesh 'Flash Player' për ta përdorur 'Potlatch',
1139         redaktorin e 'OpenStreetMap Flash'. Ti mund ta shkarkosh <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">Flash
1140         Player nga Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Disa
1141         mënyra të tjera</a>të për ta redaktuar OpenStreetMap, gjithashtu janë të mundshme.
1142     sidebar:
1143       search_results: Rezultatet e kërkimit
1144       close: Mbyll
1145     search:
1146       search: Kërko
1147       from: Prej
1148       to: Për
1149       where_am_i: Ku jam unë?
1150     key:
1151       table:
1152         entry:
1153           centre: Qendër sportive
1154           military: Zonë ushtarake
1155           school:
1156           - Shkollë
1157           - Universitet
1158           building: Ndërtesë
1159           station: Stacioni hekurudhor
1160           summit:
1161           - Samit
1162           - majë
1163     richtext_area:
1164       edit: Redakto
1165       preview: Parapamje
1166   trace:
1167     visibility:
1168       private: Privat (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1169       public: Publik (ndahet vetëm si anonim, pika të parenditura)
1170       trackable: E gjurmueshme (vetëm e bashkëndarë si anonime, të pikave të rendituea
1171         me vula kohore)
1172       identifiable: Të identifikueshme (të treguara në listën e gjurmëve të identifikueshme,
1173         të pikave të renditura me vulë kohore)
1174     create:
1175       upload_trace: Ngarko gjurmët e GPS
1176       trace_uploaded: Skeda e juaj GPX është ngarkuar dhe është në pritje për futje
1177         në bazën e të dhënave. Kjo zakonisht ndodhë brenda një gjysmë ore dhe pas
1178         përfundimit do të ju dërgohet një email.
1179     edit:
1180       title: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1181       heading: Duke redaktuar gjurmën %{name}
1182       filename: 'Emri i skedës:'
1183       download: shkarko
1184       uploaded_at: 'Ngarkuar:'
1185       points: 'Pikë:'
1186       start_coord: 'Fillo koordinatën:'
1187       map: harta
1188       edit: redakto
1189       owner: 'Pronari:'
1190       description: 'Përshkrimi:'
1191       tags: 'Etiketat:'
1192       tags_help: ndarë me presje
1193       save_button: Ruaj ndryshimet
1194       visibility: 'Dukshmëria:'
1195       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1196       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1197     trace_form:
1198       upload_gpx: 'Ngarko një skedar GPX:'
1199       description: 'Përshkrimi:'
1200       tags: 'Etiketat:'
1201       tags_help: ndarë me presje
1202       visibility: 'Dukshmëria:'
1203       visibility_help: çfarë do të thotë kjo?
1204       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1205       upload_button: Ngarko
1206       help: Ndihmë
1207       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1208     trace_header:
1209       upload_trace: Ngarko një gjurmë
1210       see_all_traces: Shih të gjitha gjurmët
1211       traces_waiting: Ju keni %{count}  të dhëna  duke pritur për tu  ngrarkuar.Ju
1212         lutem pritni deri sa të përfundoj ngarkimi përpara se me ngarku tjetër gjë,
1213         pra që mos me blloku rradhën për përdoruesit e tjerë.
1214     trace_optionals:
1215       tags: Etiketat
1216     view:
1217       title: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1218       heading: Duke shfaqur gjurmën %{name}
1219       pending: DUKE PRITUR
1220       filename: 'Emri i skedës:'
1221       download: shkarko
1222       uploaded: 'Ngarkuar:'
1223       points: 'Pikë:'
1224       start_coordinates: 'Fillo koordinatën:'
1225       map: harta
1226       edit: redakto
1227       owner: 'Pronari:'
1228       description: 'Përshkrimi:'
1229       tags: 'Etiketa:'
1230       none: Asnjë
1231       edit_track: Redakto këtë gjurmë
1232       delete_track: Fshi këtë gjurmë
1233       trace_not_found: Gjurma nuk u gjet!
1234       visibility: 'Dukshmëria:'
1235     trace_paging_nav:
1236       showing_page: Duke shfaqun faqen %{page}
1237     trace:
1238       pending: NE PRITJE
1239       count_points: '%{count} pikë'
1240       ago: '%{time_in_words_ago} më parë'
1241       more: më shumë
1242       trace_details: Shfaq detajet e gjurmës
1243       view_map: Shiko hartën
1244       edit: redakto
1245       edit_map: Redakto hartën
1246       public: PUBLIKE
1247       identifiable: E IDENTIFIKUESHME
1248       private: PRIVAT
1249       trackable: E GJURMUESHME
1250       by: nga
1251       in: në
1252       map: harta
1253     list:
1254       public_traces: Gjurmët publike të GPS
1255       public_traces_from: Gjurmët publike të GPS nga %{user}
1256       description: Shfletoni ngarkimet e fundit gjurmëve të GPS
1257       tagged_with: etiketuar me %{tags}
1258     delete:
1259       scheduled_for_deletion: Gjurmë e planifikuar për fshirje
1260     make_public:
1261       made_public: Gjurmë e bërë publike
1262     offline_warning:
1263       message: Sistemi i ngarkimit të skedës GPX aktualisht është jashtë përdonimit
1264     offline:
1265       heading: Ruajtësi GPX jashtë linje
1266       message: Ruajtja e skedës GPC dhe sistemi i ngarkimit aktualisht është jashtë
1267         përdonimit
1268   oauth_clients:
1269     new:
1270       submit: Regjistrohu
1271     edit:
1272       submit: Redakto
1273     show:
1274       edit: Redakto detajet
1275       confirm: A je i sigurt?
1276     form:
1277       name: Emri
1278   user:
1279     login:
1280       title: Identifikohu
1281       heading: Identifikohu
1282       email or username: 'Adresa e emailit ose emri i përdoruesit:'
1283       password: 'Fjalëkalimi:'
1284       remember: Më mbaj mend
1285       lost password link: Ke humbur fjalëkalimin?
1286       login_button: Identifikohu
1287       register now: Regjistrohu tani
1288       create account minute: Krijoni një llogari. Ajo mer vetëm një minutë kohë.
1289       no account: Nuk ke llogari?
1290       account not active: Na vjen keq, llogaria e jote nuk është aktive akoma.<br
1291         /> Të lutem përdor lidhjen në emailin e konfirmimit, në llogari tënde, për
1292         ta aktivizuar atë, ose <a href="%{reconfirm}">kërko një email konfirmimi të
1293         ri</a> .
1294       account is suspended: Na vjen keq, llogarinë tuaj ka qenë i pezulluar për shkak
1295         të aktivitetit të dyshimtë.<br />Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1296         nëse ju dëshironi për të diskutuar këtë.
1297       auth failure: Na vjen keq, nuk mund të identifikohemi me ato detaje.
1298       openid_logo_alt: Identifikohu me ndonjë ID të hapur
1299       auth_providers:
1300         openid:
1301           title: Identifikohu me OpenID
1302         github:
1303           title: Identifikohuni me GitHub
1304         wikipedia:
1305           alt: Identifikohuni me një llogari të Wikipedia-s
1306     logout:
1307       title: Çidentifikohu
1308       heading: Çidentifikohu nga OpenStreetMap
1309       logout_button: Çidentifikohu
1310     lost_password:
1311       title: Fjalëkalimi i humbur
1312       heading: Ke harruar fjalëkalimin?
1313       email address: 'Adresa e emailit:'
1314       new password button: Rivendos fjalëkalimin
1315       help_text: Shkruani adresën e emailit që keni përdorur për tu regjistruar, ne
1316         do të dërgojmë një lidhje të cilën mund të përdorni për të rivendosur fjalëkalimin
1317         tuaj.
1318       notice email on way: Na vjen keq e keni humbur atë :-( por një email është në
1319         rrugëtim kështu që ju mund të rivendosni atë së shpejti.
1320       notice email cannot find: Na vjen keq, ne nuk arritë ta gjejmë adresën e emailit
1321         të dhënë.
1322     reset_password:
1323       title: Rivendos fjalëkalimin
1324       heading: Rivendos fjalëkalimin për %{user}
1325       password: 'Fjalëkalimi:'
1326       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1327       reset: Rivendos fjalëkalimin
1328       flash changed: Fjalëkalimi yt është ndryshuar.
1329       flash token bad: Nuk e gjet atë shenjë, kontrollo URL-në?
1330     new:
1331       title: Krijo llogari
1332       no_auto_account_create: Për fat të keq aktualisht nuk jeni në gjendje për të
1333         krijuar automatikisht një llogari për ty.
1334       contact_webmaster: Ju lutem kontaktoni <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1335         për të organizuar krijimin e një llogarie - ne do të përpiqemi dhe të merremi
1336         me kërkesën sa më shpejt që të jetë e mundur.
1337       about:
1338         header: E lirë dhe e redaktueshme
1339       license_agreement: Kur ju konfirmoni llograinë tuaj, duhet të pajtoheni me <a
1340         href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms"> kushtet
1341         e përdoruesit</a>.
1342       email address: 'Adresa e emailit:'
1343       confirm email address: 'Konfirmo adresën e emailit:'
1344       not displayed publicly: Nuk shihet publikisht (shih <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1345         title="politika e privatësisë përfshirë seksionin në adresat e emailit të
1346         wiki">privacy policy</a>)
1347       display name: 'Emër i dukshëm:'
1348       display name description: Emri yt publik. Ti mund ta ndryshosh më vonë në preferenca.
1349       password: 'Fjalëkalimi:'
1350       confirm password: 'Konfirmo fjalëkalimin:'
1351       continue: Vazhdo
1352       terms accepted: Faleminderit për pranimin kushteve të reja për kontribues!
1353       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1354     terms:
1355       title: Kushtet për kontribues
1356       heading: Kushtet për kontribues
1357       read and accept: Ju lutem lexoni marrëveshjen më poshtë dhe shtypni butonin
1358         e dakordimit për të konfirmuar se ju pranoni kushtet e kësaj marrëveshjeje
1359         për kontributin tuaj ekzistues dhe të ardhshëm.
1360       consider_pd: Përveç marrëveshjes së mësipërme, unë i konsideroj kontributet
1361         e mia të jenë në Domenin Publik
1362       consider_pd_why: çfarë është kjo?
1363       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1364       agree: Pajtohem
1365       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1366       decline: Nuk e pranoj
1367       legale_select: 'Vendi i banimit:'
1368       legale_names:
1369         france: Francë
1370         italy: Itali
1371         rest_of_world: Pjesa tjetër e botës
1372     no_such_user:
1373       title: Nuk ka përdorues të tillë
1374       heading: Përdoruesi %{user} nuk ekziston
1375       body: Na vjen keq, nuk ka përdorues me emrin %{user}. Të lutem kontrollo drejtshkrimin,
1376         ose ndoshta linku që ke klikuar është gabim.
1377     view:
1378       my diary: Ditari im
1379       new diary entry: shënim i ri në ditar
1380       my edits: Redaktimet e mia
1381       my traces: Gjurmët e mia
1382       my notes: Shënimet e mia
1383       my messages: Mesazhet e mia
1384       my profile: Profili im
1385       my settings: Preferencat e mia
1386       my comments: Komentet e mia
1387       oauth settings: Konfigurimet i rregullave
1388       blocks on me: Blloqet mbi mua
1389       blocks by me: Bllokimet nga unë
1390       send message: Dërgo mesazh
1391       diary: Ditari
1392       edits: Redaktimet
1393       traces: Gjurmët
1394       notes: Shënimet e hartës
1395       remove as friend: Largo mikun
1396       add as friend: Shto si mik
1397       mapper since: 'Hartues që prej:'
1398       ago: (%{time_in_words_ago} më parë)
1399       latest edit: 'Redaktimi i fundit %{ago}:'
1400       email address: 'Adresa e emailit:'
1401       created from: 'Krijuar nga:'
1402       status: 'Statusi:'
1403       spam score: 'Rezultati me Spam:'
1404       description: Përshkrimi
1405       user location: Vendi i përdoruesit
1406       if set location: Vendosni vendndodhjen e shtëpisë suaj në faqen %{settings_link}
1407         për të parë përdoruesit që ndodhen afër.
1408       settings_link_text: parametrat
1409       no friends: Akoma nuk ke shtuar ndonjë mik.
1410       km away: '%{count}km larg'
1411       m away: '%{count}m larg'
1412       nearby users: Përdoruesit e tjerë aty pranë
1413       no nearby users: Nuk ka përdorues tjerë aty pranë, të cilët pranojnë të hartografojnë.
1414       role:
1415         administrator: Ky përdorues është një administrator
1416         moderator: Ky përdorues është një moderator
1417         grant:
1418           administrator: Mundëso qasje administratori
1419           moderator: Mundëso qasje moderatori
1420         revoke:
1421           administrator: Revoko qasjen e administratorit
1422           moderator: Revoko qasjen e moderatorit
1423       block_history: bllokimet e pranuara
1424       moderator_history: bllokimet e dhëna
1425       create_block: blloko këtë përdorues
1426       activate_user: aktivizo këtë përdorues
1427       deactivate_user: ç'aktivizo këtë përdorues
1428       confirm_user: konfirmo këtë përdorues
1429       hide_user: fsheh këtë përdorues
1430       unhide_user: zbulo këtë përdorues
1431       delete_user: fshi këtë përdorues
1432       confirm: Konfirmo
1433     popup:
1434       your location: Vendndodhja e jote
1435       nearby mapper: Hartuesi aty pranë
1436       friend: Mik
1437     account:
1438       title: Redakto llogarinë
1439       my settings: Preferencat e mia
1440       current email address: 'Adresa e tanishme e emailit:'
1441       new email address: 'Adresa e re e emailit:'
1442       email never displayed publicly: (asnjëherë nuk është publikuar)
1443       openid:
1444         link text: çfarë është kjo?
1445       public editing:
1446         heading: 'Redaktim publik:'
1447         enabled: I aktivizuar. Jo anonim dhe mund të redaktojë të dhënat.
1448         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1449         enabled link text: çfarë është kjo?
1450         disabled: I çaktivizuar dhe nuk mund të redaktojë të dhënat, të gjitha redaktimet
1451           e mëparshme janë anonime.
1452         disabled link text: pse nuk mund të redaktoj?
1453       public editing note:
1454         heading: Redaktim publik
1455       contributor terms:
1456         heading: Kushtet për kontribues
1457         agreed: Ti je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1458         not yet agreed: Ti ende nuk je pajtuar me kushtet e reja për kontribues.
1459         review link text: Të lutem ndiq i këtë link për të për të lexuar dhe pranuar
1460           kushtet e kontribuesit.
1461         agreed_with_pd: Ti gjithashtu ke deklaruar, që redaktimet e tua të jenë në
1462           pronësi publike.
1463         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1464         link text: Çka është kjo?
1465       profile description: 'Përshkrimi i profilit:'
1466       preferred languages: 'Gjuhët e parapëlqyera:'
1467       preferred editor: 'Redaktori i parapëlqyer:'
1468       image: 'Imazhi:'
1469       gravatar:
1470         gravatar: Përdor Gravatar
1471         link text: çfarë është kjo?
1472       new image: Shto një imazh
1473       keep image: Mbaj imazhin e tanishëm
1474       delete image: Heq imazhin e tanishëm
1475       replace image: Zëvendëso imazhin e tanishëm
1476       image size hint: (imazhet katror të paktën 100x100 duken më mirë)
1477       home location: 'Vendndodhja e shtëpisë:'
1478       no home location: Nuk ke shëuar vendndodhjen e shtëpisë tënde.
1479       latitude: 'Latituda:'
1480       longitude: 'Longituda:'
1481       update home location on click: Përditëso vendndodhjen e shtëpisë kur unë klikoj
1482         në hartë!
1483       save changes button: Ruaj ndryshimet
1484       make edits public button: Të gjitha redaktimet e mia bëjë publike
1485       return to profile: Mbrapa te profili
1486       flash update success confirm needed: Informacioni i përdoruesit u përditësua
1487         me sukses. Kontrolloni emailin tuaj për një shënim për të konfirmuar adresën
1488         e re të emailit tuaj.
1489       flash update success: Informacioni i përdoruesit u përditësua me sukses.
1490     confirm:
1491       heading: Kontrollo emailin tënd!
1492       press confirm button: Shtyp butonin e mëposhtëm për të aktivizuar llogarinë
1493         tënde.
1494       button: Konfirmo
1495       success: Llogaria e juaj u konfirmua, ju falemninderit që u regjistruat!
1496       already active: Kjo llogari tashmë është konfirmuar.
1497       unknown token: Kodi i konfirmimit ka skaduar ose nuk ekziston.
1498     confirm_resend:
1499       success: Ne kemi dërguar një shënim konfrimimi tek %{email} juaj dhe sapo të
1500         konfirmoni llogarnië ju do të jeni në gjendje të filloni punën me harta.<br
1501         /><br />Nëse ju përdorni një antispam sistem që dërgon kërkesat e konfirmimit
1502         atëherë ju lutem që të shtoni në listën e bardhë %{sender} pasi që ne nuk
1503         do të jemi në gjendje të përgjigjemi ndaj çfarëdo kërkese për konfirmim.
1504       failure: Përdoruesi %{name} nuk u gjet.
1505     confirm_email:
1506       heading: Konfirmoni ndryshimin e adresës së emailit
1507       press confirm button: Shtypni butonin e mëposhtëm për të konfirmuar adresën
1508         e re të emailit tuaj.
1509       button: Konfirmo
1510       success: Konfirmohet ndryshimi i adresës së emailit!
1511       failure: Një adresë emaili tashmë është konfirmuar me këtë shenjë.
1512     set_home:
1513       flash success: Lokacioni i shtëpisë është ruajtur me sukses
1514     go_public:
1515       flash success: Të gjitha redaktimet e tua tani janë publike dhe tani të lejohet
1516         t'i redaktosh ato.
1517     make_friend:
1518       success: '%{name} është tani mik i juaj.'
1519       failed: Na vjen keq, nuk arritëm të shtojmë %{name} si mik.
1520       already_a_friend: Ju tashmë jeni miq me %{name}.
1521     remove_friend:
1522       success: '%{name} u hoq nga miqtë tuaj.'
1523       not_a_friend: '%{name} nuk është një nga miqtë tuaj.'
1524     filter:
1525       not_an_administrator: Ju duhet të jetë një administrator për të kryer këtë veprim.
1526     list:
1527       title: Përdoruesi
1528       heading: Përdorues
1529       showing:
1530         one: Faqe %{page} (%{first_item} nga %{items})
1531         other: Page %{page} (%{first_item}-%{last_item} nga %{items})
1532       summary: '%{name} krijuar nga %{ip_address} më %{date}'
1533       summary_no_ip: '%{name} krijuar më %{date}'
1534       confirm: Konfirmo përdoruesit e zgjedhur
1535       hide: Fshih përdoruesit e zgjedhur
1536       empty: Asnjë përdorues që përputhet nuk u gjet
1537   user_role:
1538     filter:
1539       not_an_administrator: Vetëm administratorët mund të kryejnë menaxhimin e rolit
1540         të përdoruesit, dhe ju nuk jeni një administrator.
1541       not_a_role: Vargu `%{role}' nuk është një rol i vlefshëm.
1542       already_has_role: Përdoruesi tashmë e ka rolin %{role}.
1543       doesnt_have_role: Përdoruesi nuk e ka rolin %{role}.
1544     grant:
1545       title: Konfirmimi i dhënies së rolit
1546       heading: Konfirmimi i dhënies së rolit
1547       are_you_sure: A jeni i sigurt që ju doni t'i jepni rolin `%{role}' përdoruesit
1548         `%{name}'?
1549       confirm: Konfirmo
1550       fail: Nuk mund t'i jepet roli `%{role}' përdoruesit `%{name}'. Ju lutemi, kontrolloni
1551         që përdoruesi dhe roli të dyja të jenë të vlefshme.
1552     revoke:
1553       title: Konfirmimi i revokimit të rolit
1554       heading: Konfirmo revokimin e rolit
1555       are_you_sure: A je i sigurt që do ta revokosh rolin `%{role}' prej perdoruesit
1556         `%{name}'?
1557       confirm: Konfirmo
1558       fail: Nuk ia doli ta revokoj rolin `%{role}' prej perdoruesit `%{name}'. Të
1559         lutem kontrollo përdoruesin dhe rolin nëse janë të dy të vlefshëm.
1560   user_block:
1561     new:
1562       reason: Arsyeja pse %{name} është duke u bllokuar. Të lutem je sa më i qetë
1563         dhe arsyeshëm, mundësisht përshkruaj sa më shumë detaje rreth situatës, dhe
1564         mendo që që mesazhi yt është publik. Mendoje që jo të gjithë anëtarët e kuptojnë
1565         gjuhën e komunitetit, prandaj përdor formulime sa më lehtë të kuptueshme.
1566     revoke:
1567       revoke: Revoko!
1568     show:
1569       confirm: A jeni i sigurt?
1570   user_blocks:
1571     block:
1572       show: Shfaq
1573       edit: Redakto
1574       revoke: Revoko!
1575     blocks:
1576       status: Statusi
1577       revoker_name: Revokuar nga
1578   javascripts:
1579     site:
1580       edit_tooltip: Redakto hartën
1581   redaction:
1582     show:
1583       destroy: Revoko këtë redaktim
1584       confirm: A je i sigurt?
1585 ...