Merge remote-tracking branch 'openstreetmap/pull/891'
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Derbeth
5 # Author: Michawiki
6 # Author: Shirayuki
7 ---
8 dsb:
9   time:
10     formats:
11       friendly: '%e. %B %Y  %H:%M'
12   activerecord:
13     models:
14       acl: Lisćina za pśistupnu kontrolu
15       changeset: Sajźba změnow
16       changeset_tag: Atribut sajźby změnow
17       country: Kraj
18       diary_comment: Komentar dnjownika
19       diary_entry: Zapisk dnjownika
20       friend: Pśijaśel
21       language: Rěc
22       message: Powěsć
23       node: Suk
24       node_tag: Atribut suka
25       notifier: Powěźeńka
26       old_node: Stary suk
27       old_node_tag: Atribut starego suka
28       old_relation: Stara relacija
29       old_relation_member: Cłonk stareje relacije
30       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
31       old_way: Stary puś
32       old_way_node: Suk starego puśa
33       old_way_tag: Atribut starego puśa
34       relation: Relacija
35       relation_member: Cłonk relacije
36       relation_tag: Atribut relacije
37       session: Pósejźenje
38       trace: Slěd
39       tracepoint: Slědowy dypk
40       tracetag: Atribut slěda
41       user: Wužywaŕ
42       user_preference: Wužywarske nastajenje
43       user_token: Wužywarske znamuško
44       way: Puś
45       way_node: Puśowy suk
46       way_tag: Puśowy atribut
47     attributes:
48       diary_comment:
49         body: Tekst
50       diary_entry:
51         user: Wužywaŕ
52         title: Tema
53         latitude: Šyrina
54         longitude: Dlinina
55         language: Rěc
56       friend:
57         user: Wužywaŕ
58         friend: Pśijaśel
59       trace:
60         user: Wužywaŕ
61         visible: Widobny
62         name: Mě
63         size: Wjelikosć
64         latitude: Šyrina
65         longitude: Dlinina
66         public: Zjawny
67         description: Wopisanje
68       message:
69         sender: Wótpósłaŕ
70         title: Tema
71         body: Tekst
72         recipient: Dostawaŕ
73       user:
74         email: E-mail
75         active: Aktiwny
76         display_name: Wužywarske mě
77         description: Wopisanje
78         languages: Rěcy
79         pass_crypt: Gronidło
80   editor:
81     default: Standard (tuchylu %{name})
82     potlatch:
83       name: Potlatch 1
84       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
85     id:
86       name: iD
87       description: iD (we wobglědowaku zasajźony editor)
88     potlatch2:
89       name: Potlatch 2
90       description: Potlatch 2 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
91     remote:
92       name: Zdalokawóźenje
93       description: Zdalokawóźenje (JOSM abo Merkaartor)
94   browse:
95     created: Napórany
96     closed: Zacynjony
97     created_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
98     closed_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
99     created_by_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
100     deleted_by_html: Wulašowany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
101     edited_by_html: Wobźěłany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
102     closed_by_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
103     version: Wersija
104     in_changeset: Sajźba změnow
105     anonymous: anonymny
106     no_comment: (žeden komentar)
107     part_of: Źěl wót
108     download_xml: XML ześěgnuś
109     view_history: Historiju pokazaś
110     view_details: Drobnostki pokazaś
111     location: 'Městno:'
112     changeset:
113       title: 'Sajźba změnow: %{id}'
114       belongs_to: Awtor
115       node: Suki (%{count})
116       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
117       way: Puśe (%{count})
118       way_paginated: Puśe (%{x}-%{y} z %{count})
119       relation: Relacije (%{count})
120       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
121       changesetxml: Sajźbu změnow XML
122       osmchangexml: osmChange XML
123       feed:
124         title: Sajźba změnow %{id}
125         title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
126     node:
127       title: 'Suk: %{name}'
128       history_title: 'Sukowa historija: %{name}'
129     way:
130       title: 'Puś: %{name}'
131       history_title: 'Historija puśa: %{name}'
132       nodes: Suki
133       also_part_of:
134         few: źěl puśow %{related_ways}
135         one: źěl puśa %{related_ways}
136         two: źěl puśowu %{related_ways}
137         other: źěl puśow %{related_ways}
138     relation:
139       title: 'Relacija: %{name}'
140       history_title: 'Historija relacije: %{name}'
141       members: Cłonki
142     relation_member:
143       entry_role: '%{type} %{name} ako %{role}'
144       type:
145         node: Suk
146         way: Puś
147         relation: Relacija
148     containing_relation:
149       entry: Relacija %{relation_name}
150       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
151     not_found:
152       sorry: 'Bóžko %{type} #%{id} njejo se dał namakaś.'
153       type:
154         node: suk
155         way: puś
156         relation: relacija
157         changeset: sajźba změnow
158     timeout:
159       sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
160       type:
161         node: suk
162         way: puś
163         relation: relacija
164         changeset: sajźba změnow
165     redacted:
166       redaction: Redakcija %{id}
167       message_html: Wersija %{version} toś togo %{type}a njedajo se pokazaś, dokulaž
168         jo se južo redigěrowała. Pšosym, glědaj %{redaction_link} za drobnostki.
169       type:
170         node: suk
171         way: puś
172         relation: relacija
173     start_rjs:
174       feature_warning: Zacytowanje funkcijow %{num_features}, což móžo twój wobglědowak
175         spomałšyś abo zawinowaś, až twój wobglědowak wěcej njereagěrujo. Coš toś te
176         daty napšawdu zwobrazniś?
177       load_data: Daty zacytaś
178       loading: Zacytujo se...
179     tag_details:
180       tags: Atributy
181       wiki_link:
182         key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
183         tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
184       wikidata_link: Zapisk %{page} na Wikidata
185       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
186       telephone_link: Na %{phone_number} zazwoniś
187     note:
188       title: 'Suk: %{id}'
189       new_note: Nowa notica
190       description: Wopisanje
191       open_title: 'Njedocynjona pokazka #%{note_name}'
192       closed_title: 'Docynjona pokazka #%{note_name}'
193       hidden_title: 'Schowana pokazka #%{note_name}'
194       open_by: Napórany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
195       open_by_anonymous: Napórany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
196         %{when}</abbr>
197       commented_by: Komentar wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
198       commented_by_anonymous: Komentar wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
199         %{when}</abbr>
200       closed_by: Docynjony wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
201       closed_by_anonymous: Docynjony wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
202         %{when}</abbr>
203       reopened_by: Reaktiwěrowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
204       reopened_by_anonymous: Reaktiwěrowany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
205         %{when}</abbr>
206       hidden_by: Schowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
207   changeset:
208     changeset_paging_nav:
209       showing_page: Bok %{page}
210       next: Pśiducy »
211       previous: « Pjerwjejšny
212     changeset:
213       anonymous: Anonymny
214       no_edits: (žedne změny)
215       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
216     changesets:
217       id: ID
218       saved_at: Datum składowanja
219       user: Wužywaŕ
220       comment: Komentar
221       area: Wurězk
222     list:
223       title: Sajźby změnow
224       title_user: Sajźby změnow wót %{user}
225       title_friend: Změny twójich pśijaśelow
226       title_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
227       empty: Žedne sajźby změnow namakane.
228       empty_area: Žedne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
229       empty_user: Žedne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
230       no_more: Žedne dalšne sajźby změnow namakane.
231       no_more_area: Žedne dalšne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
232       no_more_user: Žedne dalšne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
233       load_more: Wěcej zacytaś
234     timeout:
235       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
236   diary_entry:
237     new:
238       title: Nowy zapisk dnjownika
239     list:
240       title: Dnjowniki wužywarjow
241       title_friends: Dnjowniki pśijaśelow
242       title_nearby: Dnjowniki wužywarjow w bliskosći
243       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
244       in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
245       new: Nowy zapisk dnjownika
246       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
247       no_entries: Žedne zapiski dnjownika
248       recent_entries: Nejnowše zapiski dnjownika
249       older_entries: Starše zapiski
250       newer_entries: Nowše zapiski
251     edit:
252       title: Zapisk dnjownika wobźěłaś
253       subject: 'Temowe nadpismo:'
254       body: 'Tekst:'
255       language: 'Rěc:'
256       location: 'Městno:'
257       latitude: 'Šyrina:'
258       longitude: 'Dlinina:'
259       use_map_link: kórtu wužywaś
260       save_button: Składowaś
261       marker_text: Městno zapiska dnjownika
262     view:
263       title: Dnjownik %{user} | %{title}
264       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
265       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
266       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby zawóstajił komentar'
267       login: Pśizjawjenje
268       save_button: Składowaś
269     no_such_entry:
270       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
271       heading: Žeden zapisk z ID %{id}
272       body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj
273         pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
274     diary_entry:
275       posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
276       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
277       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
278       comment_count:
279         few: '%{count} komentary'
280         one: 1 komentar
281         two: '%{count} komentara'
282         zero: Žedne komentary%{count} komentarow
283         other: '%{count} komentary'
284       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
285       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
286       confirm: Wobkšuśiś
287     diary_comment:
288       comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
289       hide_link: Toś ten komentar schowaś
290       confirm: Wobkšuśiś
291     location:
292       location: 'Městno:'
293       view: Woglědaś se
294       edit: Wobźěłaś
295     feed:
296       user:
297         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
298         description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
299       language:
300         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
301         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
302       all:
303         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
304         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
305     comments:
306       has_commented_on: '%{display_name} jo slědujuce dnjownikowe zapiski komentěrował'
307       post: Powěsć
308       when: Cas
309       comment: Komentar
310       ago: pśed %{ago}
311       newer_comments: Nowše komentary
312       older_comments: Starše komentary
313   export:
314     title: Eksportěrowaś
315     start:
316       area_to_export: Wurězk za eksport
317       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
318       format_to_export: Format za eksport
319       osm_xml_data: XML-daty OpenStreetMap
320       map_image: Kórtowy wobraz (pokazujo standardnu rowninu)
321       embeddable_html: Zasajźujobny HTML
322       licence: Licenca
323       export_details: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Licenca
324         Data Commons Open Database</a> (ODbL).
325       too_large:
326         advice: 'Jolic górni eksport se njeraźi, pšosym rozwaž, lěc wužywaš jadnu
327           ze slědujucych lisćinow:'
328         body: 'Toś ten wobcerk jo pśewjeliki za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap.
329           Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk abo wužyj jadno ze slědujucych žrědłow
330           za ześěgnjenje wjelikich kopicow datow:'
331         planet:
332           title: Planet OSM
333           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane kopije dopołneje datoweje banki
334             OpenStreetMap
335         overpass:
336           title: Overpass API
337           description: Toś ten wobłuk z glědałkowego serwera datoweje banki OpenStreetMap
338             ześěgnuś
339         geofabrik:
340           title: Geofabrik Downloads
341           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane wuśěgi kontinentow, krajow a
342             wubranych městow
343         metro:
344           title: Metro Extracts
345           description: Wuśěgi za nejwětše swětowe města a jich wokolinu
346         other:
347           title: Druge žrědła
348           description: Pśidatne žrědła nalicone wikiju OpenStreetMap
349       options: Opcije
350       format: 'Format:'
351       scale: Měritko
352       max: maks.
353       image_size: 'Wobrazowa wjelikosć:'
354       zoom: Skalěrowanje
355       add_marker: Kórśe marku pśidaś
356       latitude: 'Šyrina:'
357       longitude: 'Dlinina:'
358       output: Wudaśe
359       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
360       export_button: Eksport
361   geocoder:
362     search:
363       title:
364         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
365         us_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
366         uk_postcode: Wuslědki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
367           Postcode</a>
368         ca_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
369         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
370           Nominatim</a>
371         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
372         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
373           Nominatim</a>
374         geonames_reverse: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
375     search_osm_nominatim:
376       prefix:
377         aerialway:
378           chair_lift: Sedłowy lift
379           drag_lift: Wlaceński lift
380           station: Gondlowa stacija
381         aeroway:
382           aerodrome: Lětanišćo
383           apron: Lětańske pśedpólo
384           gate: Wrota
385           helipad: Helikoptrowe pśizemišćo
386           runway: Startowa a pśizemjeńska pista
387           taxiway: Lětadłowa cera
388           terminal: Terminal
389         amenity:
390           arts_centre: Kulturny centrum
391           atm: Pjenjezny awtomat
392           bank: Banka
393           bar: Bara
394           bbq: Grilowanišćo
395           bench: Ławka
396           bicycle_parking: Zmakanišćo za kólasa
397           bicycle_rental: Pśepóžycarnja kólasow
398           biergarten: Piwowa zagroda
399           brothel: Bordel
400           bureau_de_change: Zaměnjarnja
401           bus_station: Busowe dwórnišćo
402           cafe: Kafejownja
403           car_rental: Pśenajmjeśe awtow
404           car_sharing: Centrala za sobujězdźenje
405           car_wash: Awtomyjarnja
406           casino: Kasino
407           charging_station: Napołnjowańska stacija
408           cinema: Kino
409           clinic: Klinika
410           college: Wusoka šula
411           community_centre: Komunikaciski centrum
412           courthouse: Sudnistwo
413           crematorium: Krematorium
414           dentist: Zubny gójc
415           doctors: Gójce
416           dormitory: Internat
417           drinking_water: Pitna wóda
418           driving_school: Jězdna šula
419           embassy: Wjelikopósłaństwo
420           emergency_phone: Telefon za nuzowe zawołanje
421           fast_food: Pójědankarnja
422           ferry_terminal: Pśewózny pśistaw
423           fire_hydrant: Hydrant
424           fire_station: Wognjarnja
425           food_court: Food Court
426           fountain: Studnja
427           fuel: Tankownja
428           grave_yard: Kjarchob
429           gym: Fitnesowy centrum
430           health_centre: Strowotniski centrum
431           hospital: Chórownja
432           hunting_stand: Góntwarske sedło
433           ice_cream: Lod
434           kindergarten: Źiśownja
435           library: Knigłownja
436           market: Wiki
437           marketplace: Wikowanišćo
438           nightclub: Nocny klub
439           nursery: Źiśownja
440           nursing_home: Wótwardowarnja
441           office: Běrow
442           parking: Parkowanišćo
443           pharmacy: Aptejka
444           place_of_worship: Bóžy dom
445           police: Policija
446           post_box: Listowy kašćik
447           post_office: Post
448           preschool: Pśedšula
449           prison: Popajźeństwo
450           pub: Kjarcma
451           public_building: Zjawne twarjenje
452           reception_area: Wobcerk pśidostaśa
453           recycling: Zběranišćo starowinow
454           restaurant: Gósćeńc
455           retirement_home: Starcownja
456           sauna: Sawna
457           school: Šula
458           shelter: Pódstup
459           shop: Pśekupnica
460           shower: Duša
461           social_centre: Socialny centrum
462           social_club: Towarišliwostny klub
463           social_facility: Socialna institucija
464           studio: Studijo
465           swimming_pool: Plěwarnja
466           taxi: Taksijowe městno
467           telephone: Zjawny telefon
468           theatre: Źiwadło
469           toilets: Toalety
470           townhall: Radnica
471           university: Uniwersita
472           vending_machine: Awtomat
473           veterinary: Skótny gójc
474           village_hall: Gmejnski centrum
475           waste_basket: Sudobje za wótpadanki
476           youth_centre: Młoźinski centrum
477         boundary:
478           administrative: Zastojnstwowa granica
479           census: Granica ludlićeńskego wobcerka
480           national_park: Narodny park
481           protected_area: Šćitane strony
482         bridge:
483           aqueduct: Akwedukt
484           suspension: Wisaty móst
485           swing: Zawjertny móst
486           viaduct: Wiadukt
487           "yes": Móst
488         building:
489           "yes": Twarjenje
490         emergency:
491           phone: Słup za nuzowe zawołanje
492         highway:
493           bridleway: Rejtarska drožka
494           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
495           bus_stop: Busowe zastanišćo
496           construction: Dalokowobchadowa droga se twari
497           cycleway: Sćažka za kólasowarjow
498           emergency_access_point: Nuzowa słužba
499           footway: Chódnik
500           ford: Brod
501           living_street: Droga z pómjeńšonym wobchadom
502           milestone: Kilometrownik
503           motorway: Awtodroga
504           motorway_junction: Kśica awtodrogi
505           motorway_link: Zajězd na awtodrogu
506           path: Sćažka
507           pedestrian: Drožka za pěskowarjow
508           platform: Platforma
509           primary: Droga prědnego rěda
510           primary_link: Droga prědnego rěda
511           proposed: Naraźona droga
512           raceway: Wuběgowanišćo
513           residential: Bydleńska droga
514           rest_area: Wótpócywanišćo
515           road: Droga
516           secondary: Droga drugego rěda
517           secondary_link: Droga drugego rěda
518           service: Paralelna droga
519           services: Gósćeńc pśi awtodroze
520           speed_camera: Błyskowak
521           steps: Stupy
522           street_lamp: Pśidrožna latarnja
523           tertiary: Droga tśeśego rěda
524           tertiary_link: Droga tśeśego rěda
525           track: Pólna drožka
526           trail: Sćažka
527           trunk: Dalokowobchadowa droga
528           trunk_link: Dalokowobchadowa droga
529           unclassified: Njezarědowana droga
530           unsurfaced: Njewobtwarźona droga
531         historic:
532           archaeological_site: Archeologiske wukopowanišćo
533           battlefield: Bitwišćo
534           boundary_stone: Granicny kamjeń
535           building: Twarjenje
536           castle: Grod
537           church: Cerkwja
538           citywalls: Měsćańske murje
539           fort: Fort
540           house: Dom
541           icon: Ikona
542           manor: Kubło
543           memorial: Wopomnišćo
544           mine: Pódkopy
545           monument: Pomnik
546           ruins: Ruiny
547           tomb: Row
548           tower: Torm
549           wayside_cross: Kśica drogi
550           wayside_shrine: Lodka drogi
551           wreck: Wrak
552         landuse:
553           allotments: Gumnyška
554           basin: Basenk
555           brownfield: Industrijowe lědo
556           cemetery: Kjarchob
557           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
558           conservation: Pśirodošćit
559           construction: Twarnišćo
560           farm: Farma
561           farmland: Rola
562           farmyard: Žywnosć
563           forest: Góla
564           garages: Pórěźarnja awtow
565           grass: Błomje
566           greenfield: njewobtwarjona zemja
567           industrial: Industrijowy wobcerk
568           landfill: Wótchytanišćo
569           meadow: Łuka
570           military: Militarny wobcerk
571           mine: Pódkopy
572           orchard: Sadownja
573           quarry: Skała
574           railway: Zeleznica
575           recreation_ground: Wódychańske strony
576           reservoir: Gaśeński jazor
577           reservoir_watershed: Wódowe pśitocnišćo
578           residential: Bydleński wobcerk
579           retail: Drobne wikowanje
580           road: Drogowy wobcerk
581           village_green: Wejsny najs
582           vineyard: Winowe kubło
583         leisure:
584           beach_resort: Mórske kupjele
585           bird_hide: Schow za ptaški
586           common: Almenda
587           fishing: Wuźišćo
588           fitness_station: Fitnesstudio
589           garden: Zagroda
590           golf_course: Golfowišćo
591           ice_rink: Lodowa hala
592           marina: Jachtowy pśistaw
593           miniature_golf: Minigolf
594           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
595           park: Park
596           pitch: Sportnišćo
597           playground: Grajkanišćo
598           recreation_ground: Wódychańske strony
599           sauna: Sawna
600           slipway: Łoźowa suwanka
601           sports_centre: Sportowy centrum
602           stadium: Stadion
603           swimming_pool: Swimmingpool
604           track: Wuběgowánska cera
605           water_park: Wódowy park
606         military:
607           airfield: Wójarske lětanišćo
608           barracks: Kazerna
609           bunker: Bunker
610         mountain_pass:
611           "yes": Górski pas
612         natural:
613           bay: Zalew
614           beach: Pśibrjog
615           cape: Kap
616           cave_entrance: Jamowy zachod
617           cliff: Skalina
618           crater: Krater
619           dune: Změt pěska
620           fell: Fjel
621           fjord: Fjord
622           forest: Góla
623           geyser: Geysir
624           glacier: Lodojc
625           heath: Wrjosate strony
626           hill: Górka
627           island: Kupa
628           land: Zemja
629           marsh: Marša
630           moor: Bagno
631           mud: Błoto
632           peak: Špica
633           point: Městno
634           reef: Riff
635           ridge: Górski grjebjeń
636           rock: Skała
637           scree: Kamjenišćo
638           scrub: Krě
639           spring: Žrědło
640           stone: Kamjeń
641           strait: Mórska wuscyna
642           tree: Bom
643           valley: Doł
644           volcano: Wulkan
645           water: Wódy
646           wetland: Ługowe łuki
647           wood: Lěs
648         office:
649           accountant: Knigływjeźeński běrow
650           architect: Architektowy běrow
651           company: Zawod
652           employment_agency: Źěłowy amt
653           estate_agent: Maklaŕ gruntow
654           government: Amt
655           insurance: Zawěsćeński běrow
656           lawyer: Pšawizniski běrow
657           ngo: Běrow njekněžarstwoweje organizacije
658           telecommunication: Telekomunikaciski amt
659           travel_agent: Drogowański běrow
660           "yes": Běrow
661         place:
662           airport: Lětanišćo
663           city: Wjelike město
664           country: Kraj
665           county: Wokrejs
666           farm: Žywnosć
667           hamlet: Wjaska
668           house: Dom
669           houses: Domy
670           island: Kupa
671           islet: Mała kupa
672           isolated_dwelling: Jadnotliwe bydło
673           locality: Sedlišćo
674           moor: Bagno
675           municipality: Gmejna
676           neighbourhood: Bydleński wobcerk
677           postcode: Postowa licba
678           region: Region
679           sea: Mórjo
680           state: Zwězkowy kraj
681           subdivision: Trabantowe město
682           suburb: Pśedměsto
683           town: Město
684           unincorporated_area: Bźezgmejnske strony
685           village: Wjas
686         railway:
687           abandoned: Spušćona zeleznicowa cera
688           construction: Zeleznicowa cera se twari
689           disused: Njewužywana zeleznicowa cera
690           disused_station: Njewužywane dwórnišćo
691           funicular: Powrjozowa zeleznica
692           halt: Zeleznicowe zastanišćo
693           historic_station: Historiske dwórnišćo
694           junction: Zeleznicowe kśicnišćo
695           level_crossing: Zeleznicowy pśechod
696           light_rail: Měsćańska zeleznica
697           miniature: Miniaturna zeleznica
698           monorail: Jadnokólejowa zeleznica
699           narrow_gauge: Wuskokólejata zeleznica
700           platform: Pśistupnišćo
701           preserved: Wuchowana zeleznica
702           proposed: Naraźona zeleznicowa cera
703           spur: Kólejowy wótstawk
704           station: Dwórnišćo
705           stop: Zeleznicowe zastanišćo
706           subway: Zastanišćo pódzemskeje
707           subway_entrance: Zachod k pódzemskej
708           switch: Pśestajadło
709           tram: Elektriska
710           tram_stop: Zastanišćo elektriskeje
711         shop:
712           alcohol: Wobchod za spirituoze
713           antiques: Wobchod za starobki
714           art: Wobchod wuměłskich twórbow
715           bakery: Pjakarnja
716           beauty: Parfimerija
717           beverages: Piśowy mark
718           bicycle: Wobchod za kólasa
719           books: Knigłarnja
720           boutique: Butika
721           butcher: Rěznik
722           car: Awtownja
723           car_parts: Awtowe narownanki
724           car_repair: Pórěźarnja awtow
725           carpet: Tepichowy wobchod
726           charity: Dobrotnostny wobchod
727           chemist: Aptejka
728           clothes: Woblekarnja
729           computer: Computerowy wobchod
730           confectionery: Konditarnja
731           convenience: Kšamarska loda
732           copyshop: Kopěrowański wobchod
733           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
734           deli: Wobchod za delikatese
735           department_store: Kupnica
736           discount: Discounter
737           doityourself: Wobchod za baslarsku pótrjebu
738           dry_cleaning: Cysćarnja
739           electronics: Elektronikowy wobchod
740           estate_agent: Maklaŕ gruntow
741           farm: Žywnosćowy wobchod
742           fashion: Modowy wobchod
743           fish: Wobchod za ryby
744           florist: Kwětkarnja
745           food: Wobchod za žywidła
746           funeral_directors: Zakopowański institut
747           furniture: Meblowy wobchod
748           gallery: Galerija
749           garden_centre: Zagrodowy center
750           general: Wobchod za měšane wóry
751           gift: Wobchod za dary
752           greengrocer: Zeleninarski wobchod
753           grocery: Wobchod za žywidła
754           hairdresser: Frizerski salon
755           hardware: Twarski mark
756           hifi: Technika hi-fi
757           insurance: Zawěsćarnja
758           jewelry: Pyšnotkowy wobchod
759           kiosk: Kiosk
760           laundry: Pałkarnja
761           mall: Nakupowanišćo
762           market: Wiki
763           mobile_phone: Wobchod za mobilne telefony
764           motorcycle: Wobchod za motorske
765           music: Wobchod za muzikalije
766           newsagent: Pśedawaŕ casnikow
767           optician: Optikaŕ
768           organic: Wobchod za biocarobu
769           outdoor: Pśekupnica pód gołym njebjom
770           pet: Coologiska pśedawarnja
771           pharmacy: Aptejka
772           photo: Fotograf
773           salon: Salon
774           second_hand: Nakupowarnja
775           shoes: Wobchod za crjeje
776           shopping_centre: Kupowański centrum
777           sports: Sportowy wobchod
778           stationery: Pśedawarnja za pisańskich wórow
779           supermarket: Supermark
780           tailor: Šlodarnja
781           toys: Wobchod za grajki
782           travel_agency: Drogowański běrow
783           video: Wideowobchod
784           wine: Wobchod za spirituoze
785           "yes": Wobchod
786         tourism:
787           alpine_hut: Górski chromcyk
788           artwork: Wuměłska twórba
789           attraction: Atrakcija
790           bed_and_breakfast: Pśenocowanje ze snědanim
791           cabin: Chyža
792           camp_site: Campingowanišćo
793           caravan_site: Zmakanišćo za bydleńske wóze
794           chalet: Prozninski domcyk
795           guest_house: Góstny dom
796           hostel: Młodownja
797           hotel: Hotel
798           information: Informacije
799           motel: Motel
800           museum: Muzeum
801           picnic_site: Piknikowanišćo
802           theme_park: Rozwjaseleński park
803           viewpoint: Rozglědanišćo
804           zoo: Coo
805         tunnel:
806           culvert: Wótwódowy kanal
807           "yes": Tunel
808         waterway:
809           artificial: Kumštna wódna droga
810           boatyard: Ŀoźnica
811           canal: Kanal
812           dam: Zagaśica
813           derelict_canal: Zanjerózony kanal
814           ditch: Grobla
815           dock: Dok
816           drain: Wótwódowy kanal
817           lock: Pušćalnica
818           lock_gate: Pušćalnicowe wrota
819           mooring: Pśistajenje
820           rapids: Pśejmy rěki
821           river: Rěka
822           stream: Rěcka
823           wadi: Wadi
824           waterfall: Wódopad
825           weir: Gaśeńska murja
826       admin_levels:
827         level2: Statna granica
828         level4: Krajna granica
829         level5: Regionowa granica
830         level6: Wokrejsna granica
831         level8: Měsćańska granica
832         level9: Granica měsćańskego źěla
833         level10: Pśedměsćańska granica
834     description:
835       title:
836         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
837           Nominatim</a>
838         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
839       types:
840         cities: Wjelike města
841         towns: Města
842         places: Městna
843     results:
844       no_results: Žedne wuslědki namakane
845       more_results: Dalšne wuslědki
846   layouts:
847     logo:
848       alt_text: Logo OpenStreetMap
849     home: K domacnemu městnoju
850     logout: Wótzjawiś
851     log_in: Pśizjawiś
852     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
853     sign_up: Registrěrowaś
854     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
855     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
856     edit: Wobźěłaś
857     history: Historija
858     export: Eksport
859     data: Daty
860     export_data: Daty eksportěrowaś
861     gps_traces: GPS-slědy
862     gps_traces_tooltip: GPS-slědy zastojaś
863     user_diaries: Dnjowniki
864     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
865     edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
866     tag_line: Licha wikikórta swěta
867     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
868     intro_text: OpenStreetMap jó kórta swěta, napórana wót luźi ako ty a dajo se licho
869       pód wótwórjoneju licencu wužywaś.
870     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
871     partners_html: Hostowanje pódpěra se wót %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a drugich
872       %{partners}.
873     partners_ucl: z UCL VR Centre
874     partners_ic: Imperial College London
875     partners_bytemark: Bytemark Hosting
876     partners_partners: partnerow
877     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu offline, dokulaž se wažne źěło
878       za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
879     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž
880       se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
881     donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
882     help: Pomoc
883     about: Wó
884     copyright: Awtorske pšawo
885     community: Zgromaźeństwo
886     community_blogs: Blogi zgromaźeństwa
887     community_blogs_title: Blogi cłonkow zgromaźeństwa OpenStreetMap
888     foundation: Załožba
889     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
890     make_a_donation:
891       title: Pódprěj OpenStreetMap z pjenjezneju pósćiwanku
892       text: Pósćiś
893     learn_more: Dalšne informacije
894     more: Wěcej
895   license_page:
896     foreign:
897       title: Wó toś tom pśełožku
898       text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link}, engelski
899         bok ma prědnosć měś
900       english_link: engelskim originalom
901     native:
902       title: Wó toś tom boku
903       text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link}
904         toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
905       native_link: dolnoserbskej wersiji
906       mapping_link: kartěrowanje zachopiś
907     legal_babble:
908       title_html: Awtorske pšawo a licenca
909       intro_1_html: |-
910         OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a
911         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
912         Commons Open Database</a> (ODbL).
913       intro_2_html: Móžoš naše daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak
914         dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš
915         naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju
916         licencu rozdźěliś. Dopołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pšawniski
917         code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.
918       intro_3_html: Kartografija w našych kórtowych kachlach a naša dokumentacija
919         stej pód licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
920         Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencěrowanej.
921       credit_title_html: Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap
922       credit_1_html: Pominamy se, až  pódawaš sobustatkujucych &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
923       credit_2_html: Musyš teke wujasniś, až daty stoje pód licencu Open Database,
924         a, jolic naše kórtowe kachle se wužywaju, až kartografija licencěrujo se pód
925         CC-BY-SA. Móžoš to cyniś, z tym až wótkazujoš do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">toś
926         togo boka awtorskego pšawa</a>. Alternatiwnje, a ako pótrěbnosć, jolic rozdźělujoš
927         OSM w datowem formje, móžoš direktnje k licencam pomjenjowaś a wótkazaś. W
928         medijach, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěła), naraźujomy śi,
929         twójich cytarjow na openstreetmap.org (snaź z tym až rozšyrjujoš 'OpenStreetMap'
930         k toś tej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jolic to jo relewantne,
931         na creativecommons.org dopomnjeś.
932       credit_3_html: 'Za pśepytujobnu elektronisku kórtu by měło se źěkowanje w rožku
933         kórty pokazaś. Na pśikład:'
934       attribution_example:
935         alt: Pśikład, kak pokazujo se na webboku na OpenStreetMap
936         title: Pśipokazański pśikład
937       more_title_html: Dalšne informacije
938       more_1_html: Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow a kak dajo se nas pśipóznaś
939         pód <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Ceste pšawniske
940         pšašenja</a>.
941       more_2_html: "Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy dermotny
942         kórtowy API za wuwijarjow tśeśich póbitowaś. \nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła
943         za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła
944         za wužywanje kachlow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła
945         za wužywanje Nominatim</a>."
946       contributors_title_html: Naše sobustatkujuce
947       contributors_intro_html: 'Naše sobustatkujuce su towzynty wósobow. Zapśimujomy
948         teke daty wótwórjoneje licence z narodnych kartěrowańskich pśedewześow a drugich
949         žrědłow, mjaz nimi:'
950       contributors_at_html: '<strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt
951         Wien</a> (pód <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC
952         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land
953         Vorarlberg</a> a  Land Tirol (pod <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY
954         AT ze změnami</a>).'
955       contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;,
956         GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy;
957         Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics
958         Canada).'
959       contributors_fi_html: '<strong>Finska</strong>: Wopśimujo daty z topografiskeje
960         datoweje banki National Land Survey of Finland a drugich datowych sajźbow,
961         pód <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI-licencu</'
962       contributors_fr_html: '<strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction
963         Générale des Impôts.'
964       contributors_nl_html: '<strong>Nižozemska</strong>: Wopsimujo daty &copy; AND,
965         2007   (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
966       contributors_nz_html: '<strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow
967         wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.'
968       contributors_za_html: '<strong>Pódpołdnjowa Afrika</strong>: Wopśimujo daty
969         z  <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:  National Geo-Spatial
970         Information</a>, Statne awtorske pšawo wuměnjone.'
971       contributors_gb_html: '<strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty
972         z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo
973         za datowe banki 2010-2012.'
974       contributors_footer_1_html: Za dalšne drobnostki za to a druge žrědła, kótarež
975         su se wužyli, aby OpenStreetMap pólěpšyli, glědaj pšošym <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">bok
976         sobustatkujucych</a> na wikiju OpenStreetMap.
977       contributors_footer_2_html: Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni, až
978         póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju
979         abo pśewzejo rukowanje.
980       infringement_title_html: Pśejźenje stwóriśelskego pšawa
981       infringement_1_html: Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda daty
982         ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google Maps abo
983         z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow.
984       infringement_2_html: Joli měniš, aý awtorskopšawniski šćitany material jo se
985         datowej bance OpenStreetMap abo toś tomu sedłoju bźez dowólnosći pśidał, póśěguj
986         se pšosym na našo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">póstupowanje
987         za wótwónoźowanje wopśimjeśa</a>abo daj to direktnje na našom <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnem
988         boku</a> k wěsći.
989   welcome_page:
990     title: Witaj!
991     introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, lichej a wobźěłujobnej kórśe swěta.
992       Něnto, za tym až sy se zregistrěrował, móžoš se do kartěrowanja pušćiś. How
993       jo krotke zapokazanje z nejwažnjejšymi informacijami, kótarež musyš wěźeś.
994     whats_on_the_map:
995       title: Což na kórtu słuša
996       on_html: OpenStreetMap jo městno za kartěrowanje wěcow, kótarež su <em>realne
997         a aktualne</em> - wopśimujo miliony twarjenjow, puśow a druge drobnostki wó
998         městnach. Móžoš kartěrowaś, cožkuli zajmujo śi we napšawdnem swěśe.
999       off_html: Což <em>nja</em>ma wopśimjeś, su subjektiwne daty kaž pogódnośenja,
1000         historiske abo hypotetiske funkcije a daty z pśez awtorske pšawo šćitanych
1001         žrědłow. Njekopěruj z online- abo papjernych kórtow, snaźkuli maš wósebnu
1002         dowólnosć.
1003     basic_terms:
1004       title: Zakładne zapśimjeśa za kartěrowanje
1005       paragraph_1_html: OpenStreetMap wužywa někotare wósebne zapśimjeśa. How su někotare
1006         z nich, kótarež by mógli śi wužytne byś.
1007       editor_html: <strong>Editor</strong> jo program abo websedło, kótarež móžoš
1008         wužywaś, aby kórtu wobźěłał.
1009       node_html: <strong>Suk</strong> jo dypk na kórśe, na pś. gósćeńc abo bom.
1010       way_html: <strong>Puś</strong> jo linija abo płonina, na pś. droga, rěka, jazor
1011         abo twarjenje.
1012       tag_html: <strong>Atribut</strong> jo datowa kakosć wó suku abo puśu, na pśikład
1013         mě gósćeńca abo nejwuša spěšnosć na droze.
1014     questions:
1015       title: Maš hyšći pšašanja?
1016       paragraph_1_html: |-
1017         OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańske temy.
1018         <a href='%{help_url}'>Pomoc</a>.
1019     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
1020     add_a_note:
1021       title: Njamaš chyle za wobźěłowanje? Pśidaj pokazku!
1022       paragraph_1_html: Jolic coš jano drobnosć korigěrowaś a njamaš chyle, aby se
1023         zregistrěrował a wuknuł, kak se wobźěłujo, móžoš jadnorje pokazku pśidaś.
1024       paragraph_2_html: |-
1025         Źi jadnorje na <a href='%{map_url}'>kórtu</a> a klikni na symbol pokazki:
1026         <span class='icon note'></span>. Ten pśida kórśe marku, kótaruž móžoš pśesunuś. Pśidaj swóju powěźeńku, klikni pótom na Składowaś a druge kartěrowarje budu se wěcy wěnowaś.
1027   fixthemap:
1028     title: Problem k wěsći daś / Kórtu pópšawiś
1029     how_to_help:
1030       title: Kak móžoš pomagaś
1031       join_the_community:
1032         title: Zgromaźeństwu pśistupiś
1033         explanation_html: Jolic sy problem z našymi kórtowymi datami zawuputnuł, na
1034           pśikład droga abo twója adresa felujo, jo nejlěpša wašnja, z tym pókšacowaś,
1035           se zgromaźeństwoju OpenStreetMap pśizamknuś a sam daty pśidaś abo korigěrowaś.
1036       add_a_note:
1037         instructions_html: |-
1038           Klikni jadnorje na <a class='icon note'></a> abo na ten samski symbol w zwobraznjenju kórty.
1039           To pśidajo kórśe marku, kótaruž móžoš pśez śěgnjenje pśesunuś.
1040           Pśidaj swóju powěsć, klikni pon na Składowaś a druge kartěrowarje budu pó tom slěźiś.
1041     other_concerns:
1042       title: Druge nastupnosći
1043       explanation_html: Jolic maš wobmyslenja wó tom, kak naše daty se wužiwaju abo
1044         nastupajucy wopśimjeśe, woglědaj se k našomu <a href='/copyright'>bokoju awtorstwa</a>
1045         za dalšne kazniske informacije abo staj se z wótpowědneju <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>źěłoweju
1046         kupku</a> do zwiska.
1047   help_page:
1048     title: Pomoc
1049     introduction: OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona
1050       wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańskich temow.
1051     welcome:
1052       url: /welcome
1053       title: Witaj k OSM
1054       description: Zachop z toś tym spěšnym rozpokazanim, kótarež wopsímujo zakłady
1055         OpenStreetMap.
1056     help:
1057       url: https://help.openstreetmap.org/
1058       title: help.openstreetmap.org
1059       description: Pšašaj se něcogo abo pytaj za wótegronami na boku pšašanjow a wótegronow
1060         OpenStreetMap.
1061     wiki:
1062       url: http://wiki.openstreetmap.org/
1063       title: wiki.openstreetmap.org
1064       description: Pśepytaj wiki za nadrobneju OSM-dokumentaciju
1065   about_page:
1066     next: Pśiducy
1067     copyright_html: <span>&copy; </span>sobustatkujuce<br>OpenStreetMap
1068     used_by: '%{name} staja kórtowe daty za sta websedłow, mobilne nałoženja a rědy
1069       k dispoziciji'
1070     lede_text: OpenStreetMap twóri se wót zgromaźeństwa kartěrowarjow, kótarež pśinosuju
1071       a woplěwaju daty wó drogach, puśach, kafejownjach, dwórnišćach a wjele wěcej
1072       na cełem swěśe.
1073     local_knowledge_title: Lokalna wěda
1074     local_knowledge_html: Za OpenStreetMap jo wažna lokalna wěda. Sobustatkujuce wužywaju
1075       wobraze z powětša, GPS-graty a pólne kórty, aby pśeglědali, aby OSM dokładny
1076       a aktualny był.
1077     community_driven_title: Wót zgromaźeństwa spěchowany
1078     community_driven_html: |-
1079       Zgromaźeństwo OpenStreetMap jo wjelerake, zagórity a rosćo kuždy źeń.
1080       Naše sobustatkujuce su zagórite kartěrowarjo, GIS-profije, inženjery, kótarež gónje OSM-serwery, pomogarje, kótarež kartěruju strona katastrofo a wjele wěcej.
1081       Aby wěcej wó zgromaźeństwje zgónił, glej <a href='%{diary_path}'>wužywarske dnjowniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zgromaźeństwa</a> a websedło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>
1082     open_data_title: Zjawne daty
1083     open_data_html: 'OpenStreetMap wopśimujo <i>zjawne daty</i>: Móžoš je za kuždy
1084       zaměr wužywaś, joli až naspomnjejoš OpenStreetMap a jogo sobustatkujuce. Jolic
1085       změnijoš daty na wěsty nałog abo napórajoš, móžoš wuslědk jano pód teju samskeju
1086       licencu rozdźěliś. Glej <a href=''%{copyright_path}''>bok awtorskego pšawa a
1087       licence</a> za drobnosći.'
1088     partners_title: Partnarje
1089   notifier:
1090     diary_comment_notification:
1091       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował.'
1092       hi: Witaj %{to_user},
1093       header: '%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym
1094         nadpismom %{subject} komentěrował:'
1095       footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś
1096         abo na %{replyurl} wótegroniś
1097     message_notification:
1098       hi: Witaj %{to_user},
1099       header: '%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom
1100         %{subject}:'
1101       footer_html: Móžoš powěsć pód %{readurl} cytaś a móžoš pód %{replyurl} wótegroniś
1102     friend_notification:
1103       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał.'
1104       had_added_you: '%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał.'
1105       see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
1106       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
1107     gpx_notification:
1108       greeting: Witaj,
1109       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
1110       with_description: z wopisanim
1111       and_the_tags: 'a slědujuce atributy:'
1112       and_no_tags: a žedne atributy.
1113       failure:
1114         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił'
1115         failed_to_import: 'njejo se dał importěrowaś. How jo zmólka:'
1116         more_info_1: Dalšne informacije wó njeraźonych GPX-importach a kak daju se
1117           wobinuś
1118         more_info_2: 'móžoš namakaś na:'
1119       success:
1120         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny'
1121         loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow
1122           zacytało.
1123     signup_confirm:
1124       subject: '[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap'
1125       greeting: Witaj!
1126       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
1127       confirm: 'Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo
1128         wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo
1129         konto wobkšuśił:'
1130       welcome: Za tym až sy swójo konto wobkšuśił, buźomy tebi pśidatne informacije
1131         za prědne kšacei daś.
1132     email_confirm:
1133       subject: '[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś'
1134     email_confirm_plain:
1135       greeting: Witaj,
1136       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
1137         do %{new_address} změniś.
1138       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił
1139         změnu.
1140     email_confirm_html:
1141       greeting: Witaj,
1142       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
1143         do %{new_address} změniś.
1144       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
1145     lost_password:
1146       subject: '[OpenStreetMap] Napšašowanje wó slědkstajenju gronidła'
1147     lost_password_plain:
1148       greeting: Witaj,
1149       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
1150         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1151       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło
1152         slědk stajił.
1153     lost_password_html:
1154       greeting: Witaj,
1155       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
1156         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1157       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby gronidło
1158         slědk stajił.
1159     note_comment_notification:
1160       anonymous: Anonymny wužywaŕ
1161       greeting: Witaj,
1162       commented:
1163         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow komentěrował'
1164         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku komentěrował, za kótaruž
1165           se zajmujoš'
1166         your_note: '%{commenter} jo komentar wó jadnej z twojich pokazkow blisko %{place}
1167           zawóstajił.'
1168         commented_note: '%{commenter} jo komentar wó kórtowej pokazce zawóstajił,
1169           kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
1170       closed:
1171         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow docynił'
1172         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku docynił, za kótaruž
1173           se zajmujoš'
1174         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
1175           docynił.'
1176         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku docynił,  kótaruž sy komentěrował.
1177           Pokazka jo blisko %{place}.'
1178       reopened:
1179         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow reaktiwěrował'
1180         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku reaktiwěrował, za
1181           kótaruž se zajmujoš'
1182         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
1183           reaktiwěrował.'
1184         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku reaktiwěrował,  kótaruž sy
1185           komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
1186       details: Dalšne drobnosći wó pokazce móžoš pód %{url} namakaś.
1187   message:
1188     inbox:
1189       title: Post
1190       my_inbox: Mój post
1191       outbox: pósłany
1192       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1193       new_messages:
1194         few: '%{count} nowe powěsći'
1195         one: '%{count} nowa powěsć'
1196         two: '%{count} nowej powěsći'
1197         other: '%{count} nowych powěsćow'
1198       old_messages:
1199         few: '%{count} stare powěsći'
1200         one: '%{count} stara powěsć'
1201         two: '%{count} starej powěsći'
1202         other: '%{count} starych powěsćow'
1203       from: Wót
1204       subject: Temowe nadpismo
1205       date: Datum
1206       no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link}
1207         do zwiska?
1208       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1209     message_summary:
1210       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1211       read_button: Ako pśecytany markěrowaś
1212       reply_button: Wótegroniś
1213       delete_button: Lašowaś
1214     new:
1215       title: Powěsć pósłaś
1216       send_message_to: '%{name} nowu powěsć pósłaś'
1217       subject: Temowe nadpismo
1218       body: Tekst
1219       send_button: Pósłaś
1220       back_to_inbox: Slědk k postoju
1221       message_sent: Powěsć pósłana
1222       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až
1223         wopytujoš dalšne pósłaś.
1224     no_such_message:
1225       title: Powěsć njeeksistěrujo
1226       heading: Powěsć njeeksistěrujo
1227       body: Bóžko powěźeńka z tym ID njeeksistěrujo.
1228     outbox:
1229       title: Pósłany
1230       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1231       inbox: post
1232       outbox: pósłany
1233       messages:
1234         few: Sy %{count} powěsći pósłał
1235         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1236         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1237         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1238       to: Komu
1239       subject: Temowe nadpismo
1240       date: Datum
1241       no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym
1242         z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
1243       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1244     reply:
1245       wrong_user: |-
1246         Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.
1247         Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił.
1248     read:
1249       title: Powěsć cytaś
1250       from: Wót
1251       subject: Temowe nadpismo
1252       date: Datum
1253       reply_button: Wótegroniś
1254       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1255       back: Slědk
1256       to: Komu
1257       wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś,
1258         njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw
1259         se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
1260     sent_message_summary:
1261       delete_button: Lašowaś
1262     mark:
1263       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
1264       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
1265     delete:
1266       deleted: Powěsć wulašowana
1267   site:
1268     index:
1269       js_1: Pak wužywaš wobglědowak, kótaryž njepódpěra JavaScript, pak sy znjemóžnił
1270         JavaScript.
1271       js_2: OpenStreetMap wužywa JavaScript za suwatu kórtu.
1272       permalink: Trajny wótkaz
1273       shortlink: Krotki wótkaz
1274       createnote: Pokaz pśidaś
1275       license:
1276         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobustatkujuce, pód wótewrjoneju licencu
1277       remote_failed: Wobźěłowanje njejo se raźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany
1278         a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
1279     edit:
1280       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
1281       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno.
1282         Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
1283       user_page_link: wužywarskem boku
1284       anon_edits_link_text: Wuslěź, cogodla tomu tak jo.
1285       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor
1286         Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło
1287         Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare
1288         druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
1289       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch,
1290         ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu,
1291         abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
1292       potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj
1293         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1294       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował,
1295         klikni na "Składowaś".)
1296       id_not_configured: iD njejo se konfigurěrował
1297       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež
1298         su trěbne za toś tu funkciju.
1299     sidebar:
1300       search_results: Pytańske wuslědki
1301       close: Zacyniś
1302     search:
1303       search: Pytaś
1304       where_am_i: Źo som?
1305       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisaś
1306       submit_text: Źi
1307     key:
1308       table:
1309         entry:
1310           motorway: Awtodroga
1311           trunk: Malsna droga
1312           primary: Zwězkowa droga
1313           secondary: Nakrajna droga
1314           unclassified: Njeklasificěrowana droga
1315           unsurfaced: Njewobtwarźona droga
1316           track: Cera
1317           byway: Bocna droga
1318           bridleway: Rejtarska drožka
1319           cycleway: Sćažka za kolesowarjow
1320           footway: Drožka
1321           rail: Zeleznica
1322           subway: Pódzemska
1323           tram:
1324           - Měsćańska zeleznica
1325           - elektriska
1326           cable:
1327           - Kablowa elektriska
1328           - sedłowy lift
1329           runway:
1330           - Pśizemjeńska cera
1331           - lětadłowa cera
1332           apron:
1333           - Pśedpólo lětanišća
1334           - terminal
1335           admin: Zastojnstwowa granica
1336           forest: Góla
1337           wood: Lěs
1338           golf: Golfowišćo
1339           park: Park
1340           resident: Bydleński wobcerk
1341           tourist: Turistowa atrakcija
1342           common:
1343           - Powšykny
1344           - łuka
1345           retail: Nakupowanišćo
1346           industrial: Industrijowy wobcerk
1347           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
1348           heathland: Wrjosate strony
1349           lake:
1350           - Jazor
1351           - gaśeński jazor
1352           farm: Farma
1353           brownfield: Industrijowe lědo
1354           cemetery: Kjarchob
1355           allotments: Gumnyškarnje
1356           pitch: Sportnišćo
1357           centre: Sportowy centrum
1358           reserve: Strony šćitaneje pśirody
1359           military: Militarny wobcerk
1360           school:
1361           - Šula
1362           - uniwersita
1363           building: Pśesegajuce twarjenje
1364           station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
1365           summit:
1366           - Wjerch
1367           - špica
1368           tunnel: Smužkowane wobcerjenje = tunel
1369           bridge: Carne wobcerjenje = móst
1370           private: Priwatny pśistup
1371           permissive: Dowólony pśistup
1372           destination: Jano za pśigranicujucych
1373           construction: Drogi w twari
1374     richtext_area:
1375       edit: Wobźěłaś
1376       preview: Pśeglěd
1377     markdown_help:
1378       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1379         analyzěrowany
1380       headings: Nadpisma
1381       heading: Nadpismo
1382       subheading: Pódnapismo
1383       unordered: Nalicenje
1384       ordered: Numerěrowana lisćina
1385       first: Prědny element
1386       second: Drugi element
1387       link: Wótkaz
1388       text: Tekst
1389       image: Wobraz
1390       alt: Alternatiwny tekst
1391       url: URL
1392   trace:
1393     visibility:
1394       private: Priwatny (jano źělony ako anonymne, njezrědowane dypki)
1395       public: Zjawny (pokazujo se w lisćinje slědow ako anonymne, njezrědowane dypki)
1396       trackable: Cera (jano źělona ako anonymne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1397       identifiable: Identificěrujobny (pokazujo se w lisćinje slědow ako identificěrujobne,
1398         zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1399     create:
1400       upload_trace: GPS-slěd nagraś
1401       trace_uploaded: Twója GPX-dataja jo se nagrała a caka na zasajźenje do datoweje
1402         banki. To stawa se zwětšego za poł góźiny a dostanjoš e-mail za wobkšuśenje.
1403     edit:
1404       title: Wobźěłujo se slěd %{name}
1405       heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
1406       filename: 'Datajowe mě:'
1407       download: ześěgnuś
1408       uploaded_at: 'Nagraty:'
1409       points: 'Dypki:'
1410       start_coord: 'Startowa koordinata:'
1411       map: kórta
1412       edit: wobźěłaś
1413       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1414       description: 'Wopisanje:'
1415       tags: 'Atributy:'
1416       tags_help: pśez komu wótźělony
1417       save_button: Změny składowaś
1418       visibility: 'Widobnosć:'
1419       visibility_help: Co to groni?
1420     trace_form:
1421       upload_gpx: 'GPX-dataju nagraś:'
1422       description: 'Wopisanje:'
1423       tags: 'Atributy:'
1424       tags_help: pśez komu wótźělony
1425       visibility: 'Widobnosć:'
1426       visibility_help: Co to groni?
1427       upload_button: Nagraś
1428       help: Pomoc
1429     trace_header:
1430       upload_trace: Slěd nagraś
1431       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
1432       see_your_traces: Wšykne swójske slědy pokazaś
1433       traces_waiting:
1434         one: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1435           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1436           drugich wužywarjow.
1437         other: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1438           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1439           drugich wužywarjow.
1440     trace_optionals:
1441       tags: Atributy
1442     view:
1443       title: Pokazujo se slěd %{name}
1444       heading: Pokazujo se slěd %{name}
1445       pending: NJEDOCYNJONY
1446       filename: 'Datajowe mě:'
1447       download: ześěgnuś
1448       uploaded: 'Nagraty:'
1449       points: 'Dypki:'
1450       start_coordinates: 'Startowa koordinata:'
1451       map: kórta
1452       edit: wobźěłaś
1453       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1454       description: 'Wopisanje:'
1455       tags: 'Atributy:'
1456       none: Žeden
1457       edit_track: Toś tu ceru wobźěłaś
1458       delete_track: Toś tu ceru wulašowaś
1459       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
1460       visibility: 'Widobnosć:'
1461     trace_paging_nav:
1462       showing_page: Bok %{page}
1463       older: Starše slědy
1464       newer: Nowše slědy
1465     trace:
1466       pending: Njedocynjony
1467       count_points: '%{count} dypkow'
1468       ago: pśed %{time_in_words_ago}
1469       more: wěcej
1470       trace_details: Drobnostki slěda pokazaś
1471       view_map: Kórtu pokazaś
1472       edit: wobźěłaś
1473       edit_map: Kórtu wobźěłaś
1474       public: ZJAWNY
1475       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
1476       private: PRIWATNY
1477       trackable: SLĚDUJOBNY
1478       by: wót
1479       in: w
1480       map: kórta
1481     list:
1482       public_traces: Zjawne GPS-slědy
1483       your_traces: Twóje GPS-slědy
1484       public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
1485       description: Nejnowše nagraśa GPS-cerow pśepytaś
1486       tagged_with: '   wobznamjenjony pśez %{tags}'
1487       empty_html: How njejo nic. <a href='%{upload_link}'>Nagraj nowy slěd</a> abo
1488         wukni wěcej wó GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowem
1489         boku</a>.
1490     delete:
1491       scheduled_for_deletion: Za wulašowanje pśedwiźona cera
1492     make_public:
1493       made_public: Wózjawjona cera
1494     offline_warning:
1495       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
1496     offline:
1497       heading: Składowanje GPX offline
1498       message: Składowanje a nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji.
1499     georss:
1500       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1501     description:
1502       description_with_count:
1503         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1504         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wót %{user}
1505         two: GPX-dataja z %{count} dypkoma wót %{user}
1506         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1507       description_without_count: GPX-dataja wót %{user}
1508   application:
1509     require_cookies:
1510       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje
1511         w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
1512     require_moderator:
1513       not_a_moderator: Musyš moderator byś, aby wuwjadł tutu akciju.
1514     setup_user_auth:
1515       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha,
1516         aby wěcej zgónił.
1517       need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw
1518         se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś
1519         do nich, musyš se je jano woglědaś.
1520   oauth:
1521     oauthorize:
1522       title: Pśistup na twójo konto awtorizěrowaś
1523       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}.
1524         Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych
1525         pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
1526       allow_to: 'Dowól aplikaciji:'
1527       allow_read_prefs: twóje wužywarske nastajenja cytaś.
1528       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
1529       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
1530       allow_write_api: kórtu změniś.
1531       allow_read_gpx: twóje priwatne GPS-slědy cytaś.
1532       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1533       allow_write_notes: pokazki změniś.
1534     oauthorize_success:
1535       title: Awtorizěrowańske napšašowanje dowólone
1536       allowed: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto dowólił.
1537       verification: Pśeglědowański kode jo %{code}
1538     oauthorize_failure:
1539       title: Awtorizěrowańske napšašowanje njejo se raźiło
1540       denied: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto wótpokazał.
1541       invalid: Awtorizěrowański token njejo płaśiwy.
1542     revoke:
1543       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
1544   oauth_clients:
1545     new:
1546       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
1547       submit: Registrěrowaś
1548     edit:
1549       title: Twóju aplikaciju wobźěłaś
1550       submit: Wobźěłaś
1551     show:
1552       title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
1553       key: 'Kluc pśetrjebowarja:'
1554       secret: 'Pótajmnosć pśetrjebowarja:'
1555       url: 'URL za napšašowański token:'
1556       access_url: 'URL pśistupnego tokena:'
1557       authorize_url: 'URL awtorizěrowaś:'
1558       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a signatury RSA_SH1.
1559       edit: Drobnostki wobźěłaś
1560       delete: Klient wulašowaś
1561       confirm: Sy se wěsty?
1562       requests: 'Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1563       allow_read_prefs: jogo wužywarske nastajenja cytaś.
1564       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1565       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1566       allow_write_api: kórtu změniś.
1567       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
1568       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1569       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1570     index:
1571       title: Móje OAuth-drobnostiki
1572       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
1573       list_tokens: 'Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:'
1574       application: Mě aplikacije
1575       issued_at: Wustajony
1576       revoke: Wótpóraś!
1577       my_apps: Móje aplikacije
1578       no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth}
1579         wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej
1580         słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
1581       registered_apps: 'Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:'
1582       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
1583     form:
1584       name: Mě
1585       required: Trěbny
1586       url: URL głowneje aplikacije
1587       callback_url: URL slědkwołanja
1588       support_url: URL pódpěry
1589       requests: 'Pominaj slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1590       allow_read_prefs: wužywarske nastajenja cytaś.
1591       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1592       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1593       allow_write_api: kórtu změniś.
1594       allow_read_gpx: priwatne GPS-slědy cytaś.
1595       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1596       allow_write_notes: pokazki změniś.
1597     not_found:
1598       sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
1599     create:
1600       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
1601     update:
1602       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
1603     destroy:
1604       flash: Registrěrowanje aplikacije znicone
1605   user:
1606     login:
1607       title: Pśizjawjenje
1608       heading: Pśizjawjenje
1609       email or username: 'E-mailowa adresa abo wužywarske mě:'
1610       password: 'Gronidło:'
1611       openid: '%{logo} OpenID:'
1612       remember: 'Spomnjeś se:'
1613       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
1614       login_button: Pśizjawiś se
1615       register now: Něnto registrěrowaś
1616       with username: 'Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim
1617         wužywarskim mjenim a gronidłom:'
1618       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1619       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
1620       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
1621       no account: Njamaš wužywarske konto?
1622       account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni
1623         na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo
1624         <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
1625       account is suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br
1626         />Staj se z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a>, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1627       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
1628       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
1629     logout:
1630       title: Wótzjawiś se
1631       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
1632       logout_button: Wótzjawjenje
1633     lost_password:
1634       title: Zabyte gronidło
1635       heading: Sy gronidło zabył?
1636       email address: 'E-mailowa adresa:'
1637       new password button: Gronidło slědk stajiś
1638       help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy
1639         wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
1640       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak
1641         až móžoš jo skóro slědk stajiś.
1642       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
1643     reset_password:
1644       title: Gronidło slědk stajiś
1645       heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
1646       password: 'Gronidło:'
1647       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1648       reset: Gronidło slědk stajiś
1649       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
1650       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
1651     new:
1652       title: Registrěrowaś
1653       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
1654       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a>
1655         do zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako
1656         móžno wobźěłowaś.
1657       about:
1658         header: Lichy a wobźěłujobny
1659         html: |-
1660           <p>Na rozdźěl wót drugich kórtow, twóri se dopołnje  OpenStreetMap dospołnje wót luźi ako ty, a kuždy móžo ju korigěrowaś, aktualizěrowaś, ześěgnuś a wužywaś.</p>
1661           <p>Zregistrěruj se a cyń sobu. Buźomy śi e-mailku słaś, aby my twójo konto wobkšuśili.</p>
1662       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam
1663         pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
1664       email address: 'E-mailowa adresa:'
1665       confirm email address: 'E-mailowu adresu wobkšuśiś:'
1666       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1667         title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła
1668         priwatnosći</a>)
1669       display name: 'Wužywarske mě:'
1670       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej
1671         w nastajenjach změniś.
1672       password: 'Gronidło:'
1673       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1674       continue: Registrěrowaś
1675       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
1676       terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś.
1677         Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
1678     terms:
1679       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
1680       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
1681       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś,
1682         aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace
1683         a pśichodne pśinoski.
1684       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć
1685         pśistupne.
1686       consider_pd_why: Co to jo?
1687       guidance: 'Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href="%{summary}">zbadne
1688         zespominanje</a> a někotare <a href="%{translations}">njeoficielne pśełožki</a>'
1689       agree: Akceptěrowaś
1690       decline: Wótpokazaś
1691       you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a
1692         akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
1693       legale_select: 'Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:'
1694       legale_names:
1695         france: Francojska
1696         italy: Italska
1697         rest_of_world: Zbytk swěta
1698     no_such_user:
1699       title: Toś ten wužywaŕ njejo
1700       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
1701       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis,
1702         abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
1703     view:
1704       my diary: Mój dnjownik
1705       new diary entry: nowy dnjownikowy zapisk
1706       my edits: Móje změny
1707       my traces: Móje ceri
1708       my notes: Móje pokazki
1709       my messages: Móje powěsći
1710       my profile: Mój profil
1711       my settings: Móje nastajenja
1712       my comments: Móje komentary
1713       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1714       blocks on me: Dostane blokowanja
1715       blocks by me: Dane blokěrowanja
1716       send message: Powěsć pósłaś
1717       diary: Dnjownik
1718       edits: Změny
1719       traces: Slědy
1720       notes: Pokazki kórty
1721       remove as friend: Ako pśijaśela wótpóraś
1722       add as friend: Pśijaśela pśidaś
1723       mapper since: 'Kartěrowaŕ wót:'
1724       ago: (pśed %{time_in_words_ago})
1725       ct status: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1726       ct undecided: Njerozsuźony
1727       ct declined: Wótpokazany
1728       ct accepted: Pśed %{ago} akceptěrowany
1729       latest edit: 'Nejnowša změna %{ago}:'
1730       email address: 'E-mailowa adresa:'
1731       created from: 'Napórany z:'
1732       status: 'Status:'
1733       spam score: 'Spamowe gódnośenje:'
1734       description: Wopisanje
1735       user location: Wužywarske městno
1736       if set location: Pódaj swójo stojnišćo na boku  %{settings_link}, a by wiźeł
1737         wužywarjow w swójej bliskosći.
1738       settings_link_text: nastajenja
1739       your friends: Twóje pśijaśele
1740       no friends: Hyšći njejsy žednych pśijaśelow pśidał.
1741       km away: '%{count} km zdalony'
1742       m away: '%{count} m zdalony'
1743       nearby users: Druge wužywarje w bliskosći
1744       no nearby users: Hyšći njejsu žedne wužywarje, kótarež kartěruju w bliskosći.
1745       role:
1746         administrator: Toś ten wužywaŕ jo administrator
1747         moderator: Toś ten wužywaŕ jo moderator
1748         grant:
1749           administrator: Pšawo administratora rozdaś
1750           moderator: Pšawo moderatora rozdaś
1751         revoke:
1752           administrator: Pšawo administratora zajmjeś
1753           moderator: Pšawo moderatora zajmjeś
1754       block_history: dostane blokěrowanja
1755       moderator_history: Rozdane blokěrowanja
1756       comments: Komentary
1757       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
1758       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
1759       deactivate_user: toś togo wužywarja znjemóžniś
1760       confirm_user: toś togo wužywarja wobkšuśiś
1761       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
1762       unhide_user: toś togo wužiwarja pokazaś
1763       delete_user: toś togo wužywarja lašowaś
1764       confirm: Wobkšuśiś
1765       friends_changesets: Sajźby změnow twójich pśijaśelow
1766       friends_diaries: dnjownikowe zapiski pśijaśelow
1767       nearby_changesets: sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
1768       nearby_diaries: dnjownikowe zapiski wužywarjow w bliskosći
1769     popup:
1770       your location: Twójo městno
1771       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
1772       friend: Pśijaśel
1773     account:
1774       title: Konto wobźěłaś
1775       my settings: Móje nastajenja
1776       current email address: 'Aktualna e-mailowa adresa:'
1777       new email address: 'Nowa e-mailowa adresa:'
1778       email never displayed publicly: (njejo nigda widobna)
1779       openid:
1780         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1781         link text: Co to jo?
1782       public editing:
1783         heading: 'Zjawne wobźěłowanje:'
1784         enabled: Zmóžnjony. Nic anonymny, daty daju se wobźěłaś.
1785         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1786         enabled link text: Co to jo?
1787         disabled: Znjemóžnjony, daty njedaju se wobźěłas, wše pjerwjejšne změny su
1788           anonymne.
1789         disabled link text: Cogodla njamógu wobźěłas?
1790       public editing note:
1791         heading: Zjawne wobźěłowanje
1792         text: Tuchylu twóje změny su anonymne a luźe njamógu śi powěsći pósłaś abo
1793           twójo městno wiźeś. Aby pokazał, což sy wobźěłał a luźam dowólił, se z tobu
1794           pśez websedło do zwiska stajiś, klikni dołojnce na tłocašk. <b>Wót pśeźenja
1795           do API 0.6, jano zjawne wužywarje mógu kórtowe daty wobźěłaś.</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">glědaj
1796           pśicyny</a>).<ul><li>Twója e-mailowa adresa njebuźo zjawnje widobna.</li><li>Toś
1797           ta akcija njedajo se anulěrowaś a wše nowe wužywarje su něnto pó standarźe
1798           zjawne.</li></ul>
1799       contributor terms:
1800         heading: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1801         agreed: Sy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1802         not yet agreed: Hyšći njejsy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1803         review link text: Pšosym slěduj toś tomu wótkazoju, aby pśeglědał a akceptěrował
1804           nowe wuměnjenja za sobuskutkajucych.
1805         agreed_with_pd: Sy teke deklarěrował, až twóje změny su zjawne.
1806         link text: Co to jo?
1807       profile description: 'Profilowe wopisanje:'
1808       preferred languages: 'Preferěrowane rěcy:'
1809       preferred editor: 'Preferěrowany editor :'
1810       image: 'Wobraz:'
1811       gravatar:
1812         gravatar: Gravatar wužywaś
1813         link text: Co to jo?
1814       new image: Wobraz pśidaś
1815       keep image: Aktualny wobraz wobchowaś
1816       delete image: Aktualny wobraz wótpóraś
1817       replace image: Aktualny wobraz wuměniś
1818       image size hint: (kwadratiske wobraze z nanejmjenjej 100x100 funkcioněruju nejlěpjej)
1819       home location: 'Bydlišćo:'
1820       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
1821       latitude: 'Šyrina:'
1822       longitude: 'Dlinina:'
1823       update home location on click: Bydlišćo pśi kliknjenju na kórtu aktualizěrowaś?
1824       save changes button: Změny składowaś
1825       make edits public button: Wše móje změny wózjawiś
1826       return to profile: Slědk k profiloju
1827       flash update success confirm needed: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1828         Dostanjoš e-mail z napominanim, twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś.
1829       flash update success: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1830     confirm:
1831       heading: Pśeglědaj swóju e-mail!
1832       introduction_1: Smy śi wobkšuśeńsku e-mail pósłali.
1833       introduction_2: Wobkšuś swójo konto, z tym až kliknjoš na wótkaz w e-mailce
1834         a móžoš kartěrowanje zachopiś.
1835       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował
1836         swójo konto.
1837       button: Wobkšuśiś
1838       success: Twójo konto jo se wobkšuśiło, źěkujomy se za registrěrowanje!
1839       already active: Toś te konto jo se južo wobkšuśiło.
1840       unknown token: Wobkšuśeński kod jo pśepadnjony abo njeeksistěrujo.
1841       reconfirm_html: Jolic musyš nam wobkšuśeńsku e-mailku znowego pósłaś, <a href="%{reconfirm}">klikni
1842         how</a>.
1843     confirm_resend:
1844       success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš
1845         swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy
1846         system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu webmaster@openstreetmap.org
1847         do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja
1848         wótegroniś.
1849       failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
1850     confirm_email:
1851       heading: Změnjenje e-mailoweje adrese wobkšuśiś
1852       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu
1853         adresu wobkšuśił.
1854       button: Wobkšuśiś
1855       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
1856       failure: E-mailowa adresa jo se južo wobkšuśiła pśez toś ten wótkaz.
1857     set_home:
1858       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
1859     go_public:
1860       flash success: Wše twóje změny su něnto zjawne, a ty móžoš je něnto wobźěłaś.
1861     make_friend:
1862       heading: '%{user} ako pśijaśela pśidaś?'
1863       button: Ako pśijaśela pśidaś
1864       success: '%{name} jo něnto twój pśijaśel!'
1865       failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
1866       already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
1867     remove_friend:
1868       heading: '%{user} ako pśijaśela wótpóraś?'
1869       button: Pśijaśela wótpóraś
1870       success: '%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał.'
1871       not_a_friend: '%{name} njejo twój pśijaśel.'
1872     filter:
1873       not_an_administrator: Musyš administrator byś, aby wuwjadł toś tu akciju.
1874     list:
1875       title: Wužywarje
1876       heading: Wužywarje
1877       showing:
1878         one: Bok %{page} (%{first_item} z %{items})
1879         other: Bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1880       summary: '%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany'
1881       summary_no_ip: '%{name} dnja %{date} napórany'
1882       confirm: Wubranych wužywarjow wobkšuśiś
1883       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
1884       empty: Žedne wótpowědujuce wužywarje namakane
1885     suspended:
1886       title: Konto wupowěźone
1887       heading: Konto wupowěźone
1888       webmaster: webmejstaŕ
1889       body: |-
1890         <p>
1891         Twójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.
1892         </p>
1893         Toś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1894   user_role:
1895     filter:
1896       not_an_administrator: Jano administratory mógu zastojanje wužywarskich rolow
1897         wugbaś, ale ty njejsy administrator.
1898       not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
1899       already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
1900       doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
1901     grant:
1902       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
1903       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
1904       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
1905       confirm: Wobkšuśiś
1906       fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj,
1907         lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1908     revoke:
1909       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1910       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1911       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
1912       confirm: Wobkšuśiś
1913       fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym
1914         pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1915   user_block:
1916     model:
1917       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
1918       non_moderator_revoke: Musyš moderator byś, aby blokěrowanje wótpórał.
1919     not_found:
1920       sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
1921       back: Slědk k indeksoju
1922     new:
1923       title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1924       heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1925       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1926         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli
1927         na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon
1928         zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
1929       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1930       submit: Blokěrowanje wuźěliś
1931       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
1932       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki
1933         wótegroniś.
1934       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
1935       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1936     edit:
1937       title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1938       heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1939       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1940         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na
1941         to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem
1942         pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
1943       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1944       submit: Blokěrowanje aktualizěrowaś
1945       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
1946       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1947       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
1948     filter:
1949       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
1950       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z
1951         padajuceje lisćiny wubraś.
1952     create:
1953       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš
1954         a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
1955       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo
1956         zablokěrujoš.
1957       flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
1958     update:
1959       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił,
1960         móžo jo wobźěłaś.
1961       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
1962     index:
1963       title: Wužywarske blokěrowanja
1964       heading: Lisćina wužywarskich blokěrowanjow
1965       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
1966     revoke:
1967       title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
1968       heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
1969       time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
1970       past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
1971       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
1972       revoke: Wótpóraś!
1973       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
1974     period:
1975       few: '%{count} góźiny'
1976       one: 1 góźina
1977       two: '%{count} góźinje'
1978       other: '%{count} góźinow'
1979     partial:
1980       show: Pokazaś
1981       edit: Wobźěłaś
1982       revoke: Wótpóraś!
1983       confirm: Sy se wěsty?
1984       display_name: Zablokěrowany wužywaŕ
1985       creator_name: Blokěrowaŕ
1986       reason: Pśicyna za blokěrowanje
1987       status: Status
1988       revoker_name: Wótpórany wót
1989       not_revoked: (nic wótpórany)
1990       showing_page: Bok %{page}
1991       next: Pśiducy »
1992       previous: « Pjerwjejšny
1993     helper:
1994       time_future: Kóńcy se %{time}.
1995       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
1996       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
1997     blocks_on:
1998       title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
1999       heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
2000       empty: '%{name} hyšći njejo se zablokěrował.'
2001     blocks_by:
2002       title: Blokěrowanja wót %{name}
2003       heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
2004       empty: '%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił.'
2005     show:
2006       title: '%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}'
2007       heading: '%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}'
2008       time_future: Kóńcy se %{time}
2009       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło
2010       status: Status
2011       show: Pokazaś
2012       edit: Wobźěłaś
2013       revoke: Wótpóraś!
2014       confirm: Sy se wěsty?
2015       reason: 'Pśicyna za blokěrowanje:'
2016       back: Wše blokěrowanja pokazaś
2017       revoker: 'Anulěrowaŕ:'
2018       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
2019   note:
2020     description:
2021       opened_at_html: Pśed %{when} napórany
2022       opened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} napórany
2023       commented_at_html: Pśed %{when} zaktualizěrowany
2024       commented_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} zaktualizěrowany
2025       closed_at_html: Pśed %{when} rozwězany
2026       closed_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} rozwězany
2027       reopened_at_html: Pśed %{when} reaktiwěrowany
2028       reopened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} reaktiwěrowany
2029     rss:
2030       title: Pokazki OpenStreetMap
2031       description_area: Lisćina pokazkow, kótarež su se za twój wobcerk [(%{min_lat}|%{min_lon})
2032         -- (%{max_lat}|%{max_lon})] k wěsći dali, komentěrowali abo docynili
2033       description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
2034       opened: nowa pokazka (blisko %{place})
2035       commented: nowy komentar (blisko %{place})
2036       closed: zacynjona pokazka (blisko %{place})
2037       reopened: reaktiwěrowana pokazka (blisko %{place})
2038     entry:
2039       comment: Komentar
2040       full: Dopołna pokazka
2041     mine:
2042       title: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2043       heading: Pokazki wužywarja %{user}
2044       subheading: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2045       id: ID
2046       creator: Stwóriśel
2047       description: Wopis
2048       created_at: Napórany
2049       last_changed: Slědny raz změnjony
2050       ago_html: pśed %{when}
2051   javascripts:
2052     close: Zacyniś
2053     share:
2054       title: Źěliś
2055       cancel: Pśetergnuś
2056       image: Wobraz
2057       link: Wótkaz abo HTML
2058       long_link: Wótkaz
2059       short_link: Krotki wótkaz
2060       embed: HTML
2061       custom_dimensions: Swójske pśiměrjenja stajiś
2062       format: 'Format:'
2063       scale: 'Měritko:'
2064       image_size: Wobraz pokažo standardnu rowninu pla
2065       download: Ześěgnuś
2066       short_url: Krotki URL
2067       include_marker: Kórtowu marku stajiś
2068       center_marker: Kórtu pó marce centrěrowaś
2069       paste_html: HTML-kod kopěrowaś, aby se do websedła zasajźił
2070       view_larger_map: Wětšu kórtu pokazaś
2071     key:
2072       title: Legenda
2073       tooltip: Legenda
2074       tooltip_disabled: Legenda stoj jano za standardnu rowninu k dispoziciji
2075     map:
2076       zoom:
2077         in: Pówětšyś
2078         out: Pómjeńšyś
2079       locate:
2080         title: Aktualne městno pokazaś
2081         popup: Sy w {distance} {unit} wokoło toś togo dypka
2082       base:
2083         standard: Standard
2084         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
2085         transport_map: Wobchadowa kórta
2086         mapquest: MapQuest Open
2087         hot: Sobustatkowace humanitarneje pomocy
2088       layers:
2089         header: Kórtowe rowniny
2090         notes: Pokazki kórty
2091         data: Kórtowe daty
2092         overlays: Waršty za pytanje za zmólkami na kórśe zmóžniś
2093         title: Rowniny
2094       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobustatkujuce OpenStreetMap</a>
2095       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Pósćiś</a>
2096     site:
2097       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
2098       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
2099       createnote_tooltip: Kórśe pokazku pśidaś
2100       createnote_disabled_tooltip: Powětšyś, aby kórśe pokazku pśidało
2101       map_notes_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu,  aby pokazki wiźeł
2102       map_data_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu, aby daty wiźeł
2103     notes:
2104       new:
2105         intro: Sy zmólku wiźeł abo až něco felujo? Informěruj drugich kartěrowarjow,  aby
2106           mógli to korigěrowaś. Pśesuń marku ku korektnej poziciji a zapiš pokazku,
2107           aby problem rozkładł. (Pšosym njezapódaj wósobinske informacije abo informacije
2108           z kórtow šćitanych pśez awtorske pšawo abo lisćiny zarědnikow.)
2109         add: Pokazku pśidaś
2110       show:
2111         anonymous_warning: Toś ta pokazka wopśimujo komentary wót anonymnych wužywarjow,
2112           kótarež by měli se njewótwisnje pśeglědaś.
2113         hide: Schowaś
2114         resolve: Wótbyty
2115         reactivate: Znowego aktiwěrowaś
2116         comment_and_resolve: Komentěrowaś a cyniś
2117         comment: Komentar
2118     edit_help: Pśesuń kórtu do městna, kótarež coš wobźěłaś, powětš tam a klikni pótom
2119       how.
2120   redaction:
2121     edit:
2122       description: Wopisanje
2123       heading: Redakciju wobźěłaś
2124       submit: Redakciju składowaś
2125       title: Redakciju wobźěłaś
2126     index:
2127       empty: Žedne redakcije njejsu.
2128       heading: Lisćina redakcijow
2129       title: Lisćina redakcijow
2130     new:
2131       description: Wopisanje
2132       heading: Informacije za nowu redakciju zapódaś
2133       submit: Redakciju napóraś
2134       title: Nowa redakcija se napórajo
2135     show:
2136       description: 'Wopisanje:'
2137       heading: Redakcija "%{title}" se pokazujo
2138       title: Redakcija se pokazujo
2139       user: 'Stwóriśel:'
2140       edit: Toś tu redakciju wobźěłaś
2141       destroy: Toś tu redakciju wótpóraś
2142       confirm: Sy se wěsty?
2143     create:
2144       flash: Redakcija jo se napórała.
2145     update:
2146       flash: Změny skłaźone.
2147     destroy:
2148       not_empty: Redakcija njejo prozna. Pšosym wótpóraj wšykne wersije toś teje redakcije,
2149         nježli až ju wulašujoš.
2150       flash: Redakcija jo se wulašowała.
2151       error: Pśi lašowanju toś teje redakcije jo zmólka nastała.
2152 ...