]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/sk.yml
Bit more work on the contributor terms page - still very much a work-in-progress.
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (Slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Lesny skriatok
5 # Author: Rudko
6 # Author: Vladolc
7 sk: 
8   activerecord: 
9     attributes: 
10       diary_comment: 
11         body: Telo
12       diary_entry: 
13         language: Jazyk
14         latitude: Zem. šírka
15         longitude: Zem. dĺžka
16         title: Nadpis
17         user: Užívateľ
18       friend: 
19         friend: Priateľ
20         user: Užívateľ
21       message: 
22         body: Telo
23         sender: Odosielateľ
24       trace: 
25         description: Popis
26         latitude: Zem. šírka
27         longitude: Zem. dĺžka
28         name: Meno
29         public: Verejné
30         size: Veľkosť
31         user: Užívateľ
32         visible: Viditeľný
33       user: 
34         active: Aktívny
35         description: Popis
36         email: E-mail
37         languages: Jazyky
38         pass_crypt: Heslo
39     models: 
40       country: Krajina
41       friend: Priateľ
42       language: Jazyk
43       message: Správa
44       node: Uzol
45       node_tag: Tag uzlu
46       old_node: Starý uzol
47       old_relation_member: Starý člen relácie
48       old_way_node: Starý uzol cesty
49       session: Relácia
50       user: Užívateľ
51       way: Cesta
52       way_node: Uzol cesty
53   browse: 
54     changeset: 
55       changeset: "Súbor zmien:  {{id}}"
56       changesetxml: Súbor zmien XML
57       download: Stiahnuť {{changeset_xml_link}} alebo {{osmchange_xml_link}}
58       feed: 
59         title: Súbor zmien {{id}}
60         title_comment: Súbor zmien {{id}} - {{comment}}
61       osmchangexml: osmZmena XML
62       title: Súbor zmien
63     changeset_details: 
64       belongs_to: "Patrí k:"
65       bounding_box: "Rozsah:"
66       box: rám
67       closed_at: "Zatvorené o:"
68       created_at: "Vytvorené o:"
69       has_nodes: 
70         one: "Obsahuje nasledujúci {{count}} uzol:"
71         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} uzly:"
72       has_relations: 
73         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} reláciu:"
74         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} relácie:"
75       has_ways: 
76         one: "Obsahuje nasledujúcu {{count}} cestu:"
77         other: "Obsahuje nasledujúce {{count}} cesty:"
78       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
79       show_area_box: Zobraziť Rám Oblasti
80     changeset_navigation: 
81       all: 
82         next_tooltip: Nasledujúci súbor zmien
83         prev_tooltip: Predchádzajúci súbor zmien
84       user: 
85         name_tooltip: Zobraziť úpravy od {{user}}
86         next_tooltip: Ďalšia úprava od {{user}}
87         prev_tooltip: Predošlá úprava od {{user}}
88     common_details: 
89       changeset_comment: "Komentár:"
90       edited_at: "Upravené o:"
91       edited_by: "Upravené od:"
92       in_changeset: "V súbore zmien:"
93       version: "Verzia:"
94     containing_relation: 
95       entry: Relácia {{relation_name}}
96       entry_role: Relácia {{relation_name}} (ako {{relation_role}})
97     map: 
98       deleted: Zmazané
99       larger: 
100         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
101         node: Zobraziť uzol na väčšej mape
102         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
103         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
104       loading: Nahrávanie...
105     node: 
106       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
107       download_xml: Stiahnuť XML
108       edit: upraviť
109       node: Uzol
110       node_title: "Uzol: {{node_name}}"
111       view_history: zobraziť históriu
112     node_details: 
113       coordinates: "Súradnice:"
114       part_of: "Časť z:"
115     node_history: 
116       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
117       download_xml: Stiahnuť XML
118       node_history: História Uzla
119       node_history_title: "História Uzla: {{node_name}}"
120       view_details: zobraziť detaily
121     not_found: 
122       sorry: Prepáčte, {{type}} s id {{id}} nebolo možné nájsť.
123       type: 
124         changeset: počet zmien
125         node: uzol
126         relation: relácia
127         way: cesta
128     paging_nav: 
129       of: z
130       showing_page: Zobrazovanie stránky
131     relation: 
132       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_history_link}}"
133       download_xml: Stiahnuť XML
134       relation: Relácia
135       relation_title: "Relácia: {{relation_name}}"
136       view_history: zobraziť históriu
137     relation_details: 
138       members: "Členovia:"
139       part_of: "Časť z:"
140     relation_history: 
141       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
142       download_xml: Stiahnuť XML
143       relation_history: História Relácie
144       relation_history_title: "História Relácií: {{relation_name}}"
145       view_details: zobraziť detaily
146     relation_member: 
147       entry_role: "{{type}} {{name}} ako {{role}}"
148       type: 
149         node: Uzol
150         relation: Relácia
151         way: Cesta
152     start: 
153       manually_select: Ručne vybrať rôznu oblasť
154       view_data: Zobraziť údaje v aktuálnom zobrazení mapy
155     start_rjs: 
156       data_frame_title: Dáta
157       data_layer_name: Dáta
158       details: Detaily
159       drag_a_box: Natiahnuť na mape rám pre výber oblasti
160       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval [[user]] o  [[timestamp]]
161       history_for_feature: História pre [[feature]]
162       load_data: Nahrať Dáta
163       loaded_an_area_with_num_features: "Nahrali ste oblasť, ktorá obsahuje [[num_features]] zložiek. Vo všeobecnosti majú niektoré prehliadače problém so zobrazením takéhoto množstva dát. Prehliadače spravidla najlepšie zobrazujú menej než 100 zložiek naraz: každý iný postup spomaluje/blokuje Váš prehliadač. Pokiaľ ste si istý, že chcete zobraziť nasledujúce dáta, môžte tak urobiť tým, že kliknete na tlačidlo poniže."
164       loading: Nahrávanie...
165       manually_select: Zvoliť odlišnú oblasť manuálne
166       object_list: 
167         api: Priniesť túto oblasť z API
168         back: Zobraziť zoznam objektov
169         details: Detaily
170         heading: Zoznam objektov
171         history: 
172           type: 
173             node: Uzol [[id]]
174             way: Cesta [[id]]
175         selected: 
176           type: 
177             node: Uzol [[id]]
178             way: Cesta [[id]]
179         type: 
180           node: Uzol
181           way: Cesta
182       private_user: anonymný používateľ
183       show_history: Zobraziť Históriu
184       unable_to_load_size: "Nebolo možné nahrať: Oblasť veľkosti [[bbox_size]] je priveľká (musí byť menšia ako {{max_bbox_size}})"
185       wait: Čakajte...
186       zoom_or_select: Priblížiť alebo zvoliť oblasť na mape na zobrazenie
187     tag_details: 
188       tags: "Tagy:"
189     timeout: 
190       sorry: Prepáčte, ale načítanie dát {{type}} číslo {{id}} trvalo príliš dlho
191       type: 
192         changeset: zmenový súbor
193         node: uzol
194         relation: relácia
195         way: cesta
196     way: 
197       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} alebo {{edit_link}}"
198       download_xml: Stiahnuť XML
199       edit: upraviť
200       view_history: zobraziť históriu
201       way: Cesta
202       way_title: "Cesta: {{way_name}}"
203     way_details: 
204       also_part_of: 
205         one: tiež časťou cesty {{related_ways}}
206         other: tiež časťou ciest {{related_ways}}
207       nodes: "Uzly:"
208       part_of: "Časť z:"
209     way_history: 
210       download: "{{download_xml_link}} alebo {{view_details_link}}"
211       download_xml: Stiahnuť XML
212       view_details: zobraziť detaily
213       way_history: História Cesty
214       way_history_title: "História Cesty: {{way_name}}"
215   changeset: 
216     changeset: 
217       still_editing: (stále sa upravuje)
218     changeset_paging_nav: 
219       next: Ďalšia »
220       previous: "« Predošlá"
221       showing_page: Zobrazená stránka {{page}}
222     changesets: 
223       area: Oblasť
224       comment: Komentár
225       id: ID
226       saved_at: Uložené
227       user: Používateľ
228     list: 
229       description: Posledné zmeny
230   diary_entry: 
231     diary_entry: 
232       comment_count: 
233         few: "{{count}} komentáre"
234         one: 1 komentár
235         other: "{{count}} komentárov"
236     edit: 
237       language: "Jazyk:"
238       latitude: "Zemepisná šírka:"
239       longitude: "Zemepisná dĺžka:"
240       save_button: Uložiť
241       subject: "Predmet:"
242       use_map_link: použiť mapu
243     view: 
244       leave_a_comment: Zanechať komentár
245       save_button: Uložiť
246   export: 
247     start: 
248       add_marker: Pridať marker na mapu
249       area_to_export: Oblasť pre export
250       export_button: Export
251       export_details: OpenStreetMap údaje sú licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 license</a>.
252       format: Formát
253       format_to_export: Formát pre export
254       image_size: Veľkosť Obrazu
255       latitude: "Zem.šírka:"
256       licence: Licencia
257       longitude: "Dĺžka:"
258       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
259       mapnik_image: Zobrazenie Mapnik
260       max: max
261       options: Možnosti
262       osmarender_image: Zobrazenie Osmarender
263       output: Výstup
264       scale: Mierka
265     start_rjs: 
266       add_marker: Pridať marker na mapu
267       change_marker: Zmena polohy markera
268       click_add_marker: Kliknite na mapu, pre pridanie markera
269       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
270       export: Export
271       manually_select: Ručne vyberte rôzne oblasti
272       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
273   geocoder: 
274     description: 
275       types: 
276         cities: Veľkomestá
277         places: Miesta
278         towns: Mestá
279     description_osm_namefinder: 
280       prefix: "{{distance}} na {{direction}} od {{type}}"
281     direction: 
282       east: východ
283       north: sever
284       north_east: severovýchod
285       north_west: severozápad
286       south: juh
287       south_east: juhovýchod
288       south_west: juhozápad
289       west: západ
290     distance: 
291       one: asi 1 km
292       other: asi {{count}} km
293       zero: menej ako 1 km
294     results: 
295       more_results: Viac výsledkov
296       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
297     search: 
298       title: 
299         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
300         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
301         osm_namefinder: Výsledky z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
302         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
303     search_osm_nominatim: 
304       prefix: 
305         amenity: 
306           airport: Letisko
307           arts_centre: Kultúrne stredisko
308           atm: Bankomat
309           bank: Banka
310           bar: Bar
311           bench: Lavička
312           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
313           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
314           brothel: Nevestinec
315           bus_station: Autobusová stanica
316           cafe: Kaviareň
317           car_rental: Požičovňa áut
318           car_wash: Autoumývareň
319           casino: Kasíno
320           cinema: Kino
321           clinic: Poliklinika
322           club: Klub
323           college: Vysoká škola
324           community_centre: Kultúrne stredisko
325           courthouse: Súd
326           crematorium: Krematórium
327           dentist: Zubár
328           dormitory: Študentský domov
329           drinking_water: Pitná voda
330           driving_school: Autoškola
331           embassy: Veľvyslanectvo
332           emergency_phone: Núdzový telefón
333           fast_food: Rýchle občerstvenie
334           ferry_terminal: Terminál trajektu
335           fire_hydrant: Požiarny hydrant
336           fire_station: Požiarna stanica
337           fountain: Fontána
338           fuel: Benzínová pumpa
339           grave_yard: Cintorín
340           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
341           health_centre: Zdravotné stredisko
342           hospital: Nemocnica
343           hotel: Hotel
344           hunting_stand: Poľovnícky posed
345           ice_cream: Zmrzlina
346           kindergarten: Materská škola
347           library: Knižnica
348           marketplace: Tržnica
349           mountain_rescue: Horská služba
350           nightclub: 'Nočný klub'
351           nursery: Jasle
352           nursing_home: Sanatórium
353           park: Park
354           parking: Parkovisko
355           pharmacy: lekáreň
356           place_of_worship: Kostol
357           police: Polícia
358           post_box: Poštová schránka
359           post_office: Pošta
360           preschool: Škôlka
361           prison: Väzenie
362           pub: Krčma
363           public_building: Verejná budova
364           restaurant: Reštaurácia
365           retirement_home: Domov dôchodcov
366           sauna: Sauna
367           school: Škola
368           shelter: Altánok
369           shop: Obchod
370           social_club: Spoločenský klub
371           studio: Ateliér
372           supermarket: Supermarket
373           taxi: Taxi
374           telephone: Verejný telefón
375           theatre: Divadlo
376           toilets: WC
377           townhall: Radnica
378           vending_machine: Predajný automat
379           veterinary: Veterinárna ordinácia
380           waste_basket: Odpadkový kôš
381           wifi: Prístup Wi-Fi
382           youth_centre: Mládežnícke centrum
383         boundary: 
384           administrative: Administratívne hranice
385         building: 
386           apartments: Bytový dom
387           bunker: Bunker
388           chapel: Kaplnka
389           church: Kostol,cirkev
390           city_hall: Radnica,magistrát
391           dormitory: Študentský domov
392           farm: Hospodárska budova
393           flats: Byty
394           garage: Garáž
395           hall: Sála
396           hotel: Hotel
397           house: Dom
398           office: Administratívna budova
399           public: Verejná budova
400           school: Škola
401           shop: Obchod
402           stadium: Štadión
403           store: Obchod
404           terrace: Radová zástavba
405           tower: Veža
406           train_station: Železničná stanica
407           "yes": Budova
408         highway: 
409           bridleway: Cesta pre kone
410           bus_guideway: Bus so sprievodcom
411           bus_stop: Zastávka autobusu
412           byway: Byway (súkromná cesta)
413           cycleway: Cyklistický chodník
414           distance_marker: Distance Marker (kilometrovník)
415           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
416           footway: Chodník
417           ford: Brod
418           gate: Brána
419           minor: Vedľajšia cesta
420           motorway: Diaľnica
421           motorway_junction: Motorway Junction (Diaľničná križovatka)
422           motorway_link: Diaľnica
423           pedestrian: Chodník pre chodcov
424           primary: Cesta I. triedy
425           primary_link: Cesta I. triedy
426           road: Cesta
427           secondary: Cesta II. triedy
428           secondary_link: Cesta II. triedy
429           service: Service Road (prístupová komunikácia)
430           steps: Schody
431           tertiary: Cesta III. triedy
432           track: Nespevnené cesty
433           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
434           trunk_link: Cesta pre motorové vozidlá
435           unclassified: Neklasifikovaná cesta
436         historic: 
437           archaeological_site: Archeologické nálezisko
438           battlefield: Bojisko
439           boundary_stone: Hraničný kameň
440           building: Budova
441           castle: Hrad
442           church: Kostol
443           house: Dom
444           manor: Šľachtické sídlo
445           memorial: Pomník
446           mine: Baňa
447           monument: Pamätník
448           museum: Múzeum
449           ruins: Ruina
450           tower: Veža
451           wayside_cross: Božie muky
452           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
453           wreck: Zrúcanina
454         landuse: 
455           cemetery: Cintorín
456           commercial: Obchodná štvrť
457           farm: Farma
458           farmyard: Dvor
459           forest: Les
460           grass: Tráva
461           industrial: Priemyslová oblasť
462           landfill: Skládka odpadu
463           meadow: Lúka
464           military: Vojenský priestor
465           mine: Baňa
466           mountain: Hora
467           nature_reserve: Prírodná rezervácia
468           park: Park
469           piste: Zjazdovka
470           quarry: Lom
471           railway: Železnica
472           village_green: Verejná zeleň
473           vineyard: Vinica
474           wetland: Mokrina
475           wood: Drevo
476         leisure: 
477           common: Verejné priestranstvo
478           fishing: Rybolov (športový)
479           garden: Záhrada
480           golf_course: Golfové ihrisko
481           ice_rink: Umelé klzisko
482           marina: Prístav pre jachty
483           miniature_golf: Mini golf
484           nature_reserve: Prírodná rezervácia
485           park: Park
486           pitch: Športové ihrisko
487           playground: Detské ihrisko
488           recreation_ground: Rekreačná oblasť
489           slipway: Lodný sklz
490           sports_centre: Športové stredisko
491           stadium: Štadión
492           swimming_pool: Plaváreň
493           track: Bežecká dráha
494           water_park: Aquapark
495         natural: 
496           bay: Zátoka, záliv
497           beach: Pláž
498           cape: Mys
499           cave_entrance: Vstup do jaskyne
500           channel: Kanál
501           cliff: Útes, kamenná stena
502           coastline: Pobrežie
503           crater: Kráter
504           feature: Vlastnosť
505           fell: Horská pastvina
506           fjord: Fjord
507           geyser: Gejzír
508           glacier: Ľadovec
509           heath: Vresovisko
510           hill: Kopec
511           island: Ostrov
512           marsh: Bažina
513           moor: Močiar
514           mud: Bahno
515           peak: Vrchol
516           point: Bod
517           reef: Bradlo, Skalisko
518           ridge: Hrebeň
519           river: Rieka
520           rock: Skala
521           scree: Sutina
522           scrub: Rúbanisko
523           shoal: Plytčina
524           spring: Prameň
525           strait: Úžina
526           tree: Strom
527           valley: Dolina
528           volcano: Sopka
529           water: Voda
530           wetland: Mokrina
531           wetlands: Mokrina
532           wood: Les
533         place: 
534           airport: Letisko
535           city: Mesto nad 100 tis.
536           country: Štát
537           county: Okres
538           farm: Farma
539           hamlet: Osada do 200
540           house: Budova
541           houses: Budovy
542           island: Ostrov
543           islet: Ostrovček
544           locality: Oblasť
545           moor: Močiar
546           municipality: Obecný úrad
547           postcode: PSČ
548           region: Región
549           sea: More
550           state: Štát
551           subdivision: Pododdelenie
552           suburb: Mestský obvod
553           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
554           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
555           village: Obec 200-10 tis.
556         railway: 
557           abandoned: Opustená železnica
558           disused: Nepoužívaná železnica
559           funicular: Lanová dráha
560           halt: Zastávka vlaku
561           historic_station: Zastávka historickej železnice
562           junction: Železničný uzol
563           level_crossing: Železničný prejazd
564           light_rail: Ľahká železnica
565           monorail: Jednokoľajka
566           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
567           spur: Železničná vlečka
568           station: Železničná stanica
569           subway: Stanica metra
570           subway_entrance: Vchod do metra
571           tram: Električka
572           tram_stop: Zastávka električky
573           yard: Železničné depo
574         shop: 
575           apparel: Odevy
576           art: Obchod s umením
577           bakery: Pekáreň
578           beauty: Salón krásy
579           beverages: Občerstvenie
580           bicycle: Obchod s bicylkami
581           books: Kníhkupectvo
582           butcher: Mäsiarstvo
583           car_parts: Mototechna
584           car_repair: Autoservis
585           charity: Charitatívny obchod
586           clothes: Obchod s konfekciou
587           computer: Obchod s počítačmi
588           confectionery: Cukráreň
589           department_store: Obchodný dom
590           doityourself: Urob si sám
591           drugstore: Lekáreň
592           dry_cleaning: Chemická čistiareň
593           electronics: Elektro
594           estate_agent: Realitná kancelária
595           fish: Obchod s rybami
596           florist: Kvetinárstvo
597           food: Obchod s potravinami
598           furniture: Nábytok
599           gallery: Galéria
600           garden_centre: Záhradnícke centrum
601           general: Zmiešaný tovar
602           gift: Suveníry
603           greengrocer: Obchod so zeleninou
604           grocery: Potraviny
605           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
606           hardware: Železiarstvo
607           insurance: Poisťovňa
608           jewelry: Zlatníctvo
609           laundry: Práčovňa
610           mall: Pešia zóna
611           music: Hudobniny
612           organic: Obchod so zdravou výživou
613           pet: Chovprodukt
614           salon: Salón
615           shoes: Obuva
616           sports: Športový obchod
617           stationery: Papierníctvo
618           supermarket: Supermarket
619           toys: Hračkárstvo
620           travel_agency: Cestovná kancelária
621         tourism: 
622           alpine_hut: Vysokohorská chata
623           artwork: Umelecké dielo
624           attraction: Atrakcia
625           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
626           cabin: Malá chata
627           camp_site: Kemping
628           caravan_site: Autokemping
629           chalet: Veľká chata
630           guest_house: Penzión
631           hostel: Ubytovňa, internát
632           hotel: Hotel
633           information: Informácie
634           lean_to: Prístrešok
635           motel: Motel
636           museum: Múzeum
637           picnic_site: Výletné miesto
638           theme_park: Zábavný park
639           valley: Údolie
640           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
641           zoo: Zoo
642         waterway: 
643           boatyard: Lodenica
644           canal: Kanál
645           dam: Priehrada,hrádza
646           ditch: Priekopa
647           dock: Dok
648           drain: Odvodňovací kanál
649           mineral_spring: Minerálny prameň
650           mooring: Kotvisko
651           river: Rieka
652           stream: Potok
653           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
654           water_point: Vodný bod
655           waterfall: Vodopád
656           weir: Splav
657   javascripts: 
658     map: 
659       base: 
660         cycle_map: Cyklomapa
661   layouts: 
662     edit: Upraviť
663     export: Export
664     export_tooltip: Export mapových dát
665     help_wiki: Pomocník &amp; Wiki
666     history: História
667     home: domov
668     inbox: správy ({{count}})
669     inbox_tooltip: 
670       few: V schránke máte {{count}} neprečítané správy
671       one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
672       other: V schránke máte {{count}} neprečítaných správ
673       zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
674     log_in: prihlásiť sa
675     logo: 
676       alt_text: Logo OpenStreetMap
677     logout: odhlásiť
678     logout_tooltip: Odhlásiť
679     news_blog: Novinkový blog
680     shop: Obchod
681     sign_up: zaregistrovať sa
682     sign_up_tooltip: Vytvorte si účet pre úpravy
683     view: Zobraziť
684     view_tooltip: Zobraziť mapy
685     welcome_user: Vitajte, {{user_link}}
686     welcome_user_link_tooltip: Vaša užívateľská stránka
687   message: 
688     delete: 
689       deleted: Správa vymazaná
690     inbox: 
691       date: Dátum
692       from: Od
693       subject: Predmet
694       you_have: Máte {{new_count}} nových a {{old_count}} starých správ
695     mark: 
696       as_read: Správa označená ako prečítaná
697       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
698     message_summary: 
699       delete_button: Zmazať
700       read_button: Označiť ako prečítané
701       reply_button: Odpovedať
702       unread_button: Označiť ako neprečítané
703     new: 
704       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
705       message_sent: Správa odoslaná
706       send_button: Odoslať
707       send_message_to: Poslať novú správu užívateľovi {{name}}
708       subject: Predmet
709       title: Odoslať správu
710     outbox: 
711       date: Dátum
712       to: Komu
713       you_have_sent_messages: Máte {{count}} odoslaných správ
714     read: 
715       date: Dátum
716       from: Od
717       reply_button: Odpovedať
718       subject: Predmet
719       to: Komu
720       unread_button: Označiť ako neprečítané
721     sent_message_summary: 
722       delete_button: Zmazať
723   notifier: 
724     diary_comment_notification: 
725       hi: Ahoj {{to_user}},
726     email_confirm: 
727       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
728     email_confirm_plain: 
729       greeting: Ahoj,
730     gpx_notification: 
731       greeting: Ahoj,
732     lost_password_html: 
733       greeting: Ahoj,
734     message_notification: 
735       hi: Ahoj {{to_user}},
736   oauth_clients: 
737     edit: 
738       submit: Upraviť
739     show: 
740       edit: Upraviť detaily
741   site: 
742     index: 
743       permalink: Trvalý odkaz
744       shortlink: Krátky odkaz
745     key: 
746       map_key: Legenda
747       table: 
748         entry: 
749           apron: 
750             1: terminál
751           bridleway: Chodník pre kone
752           building: Významná budova
753           cable: 
754             - Lanovka
755             - sedačková lanovka
756           cemetery: Cintorín
757           centre: Športové centrum
758           commercial: Komerčná oblasť
759           common: 
760             1: lúka
761           cycleway: Cyklotrasa
762           farm: Farma
763           footway: Chodník pre peších
764           forest: Les
765           heathland: Vresovisko
766           industrial: Priemyselná oblasť
767           lake: 
768             - Jazero
769             - nádrž
770           military: Vojenský priestor
771           motorway: Diaľnica
772           park: Park
773           pitch: Športové ihrisko
774           primary: Cesta prvej triedy
775           rail: Železnica
776           reserve: Prírodná rezervácia
777           resident: Obytná oblasť
778           retail: Nákupná oblasť
779           school: 
780             - Škola
781             - univerzita
782           secondary: Cesta druhej triedy
783           station: Železničná stanica
784           subway: Metro
785           summit: 
786             - Vrchol
787           tourist: Turistická atrakcia
788           track: Lesná, poľná cesta
789           tram: 
790             1: električka
791         heading: Legenda pre z{{zoom_level}}
792     search: 
793       search: Vyhľadať
794       where_am_i: Kde som?
795     sidebar: 
796       close: Zavrieť
797   time: 
798     formats: 
799       friendly: "%e %B %Y at %H:%M"
800   trace: 
801     create: 
802       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol nahratý a je očakávané vloženie do databázy. To bude spravidla trvať polhodinu až hodinu, a budete vyrozumený mailom po uskutočnení.
803       upload_trace: Nahrať GPS stopu
804     delete: 
805       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
806     edit: 
807       description: "Popis:"
808       download: stiahnuť
809       edit: upraviť
810       filename: "Názov súboru:"
811       heading: Úprava stopy {{name}}
812       map: mapa
813       owner: "Vlastník:"
814       points: "Body:"
815       save_button: Uložiť zmeny
816       start_coord: "Súradnice začiatku:"
817       tags: "Tagy:"
818       tags_help: oddelené čiarkou
819       title: Úprava stopy {{name}}
820       uploaded_at: "Nahrať na:"
821       visibility: "Vidieľnosť:"
822       visibility_help: čo má toto znamenať?
823     list: 
824       public_traces: Verejné GPS stopy
825       public_traces_from: Verejné GPS stopy od {{user}}
826       tagged_with: "  označený s {{tags}}"
827       your_traces: Vaše GPS stopy
828     make_public: 
829       made_public: Stopa urobená pre verejnosť
830     no_such_user: 
831       body: Prepáčte, nie je tu užívateľ s menom {{user}}. Prosím skontrolujte váš pravopis, alebo možno odkaz na ktorý ste klikli je chybný.
832       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
833       title: Nie je taký užívateľ
834     offline: 
835       heading: GPX úschovňa je Offline
836       message: Ukladací priestor GPX súborov a nahrávací systém je teraz neprístupný.
837     offline_warning: 
838       message: Systém nahrávania GPX súborov je teraz neprístupný
839     trace: 
840       ago: pred {{time_in_words_ago}}
841       by: od
842       count_points: "{{count}} body"
843       edit: upraviť
844       edit_map: Upraviť Mapu
845       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÝ
846       in: v
847       map: mapa
848       more: viac
849       pending: NEVYRIEŠENÉ
850       private: SÚKROMNÉ
851       public: VEREJNÝ
852       trace_details: Zobraziť Detaily Stopy
853       view_map: Zobraziť Mapu
854     trace_form: 
855       description: Popis
856       help: Pomoc
857       tags: Tagy
858       tags_help: oddelené čiarkou
859       upload_button: Nahrať
860       upload_gpx: Nahrať GPX Súbor
861       visibility: Viditeľnosť
862       visibility_help: čo toto znamená?
863     trace_header: 
864       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
865       see_just_your_traces: Zobraziť iba vaše stopy, alebo nahrať stopy
866       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
867       traces_waiting: Máte {{count}} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
868     trace_optionals: 
869       tags: Tagy
870     trace_paging_nav: 
871       next: Dopredu &raquo;
872       previous: "&laquo; Naspäť"
873       showing_page: Predstavenie stránky {{page}}
874     view: 
875       delete_track: Vymazať túto stopu
876       description: "Popis:"
877       download: stiahnuť
878       edit: upraviť
879       edit_track: Upraviť túto stopu
880       filename: "Názov súboru:"
881       heading: Sledovanie stopy {{name}}
882       map: mapa
883       none: Žiadne
884       owner: "Vlastník:"
885       pending: NEVYRIEŠENÉ
886       points: "Body:"
887       start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
888       tags: "Tagy:"
889       title: Sledovanie stopy {{name}}
890       trace_not_found: Stopa nenajdené!
891       uploaded: "Nahraté na:"
892       visibility: "Viditeľnosť:"
893     visibility: 
894       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v obsahu stôp a ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
895       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
896       public: Verejné (zobraziť v prehľade stopy a ako anonymné, neusporiadané body)
897       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
898   user: 
899     account: 
900       current email address: "Aktuálna Emailová Adresa:"
901       delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
902       email never displayed publicly: (nezobrazovaný verejne)
903       flash update success: Informácie používateľa boli obnovené.
904       flash update success confirm needed: Užívateľské informácie boli úspešne aktualizované. Skontrolujte vašu emailovú adresu pre správu na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
905       home location: "Domovské miesto:"
906       image: "Obrázok:"
907       keep image: Ponechať aktuálny obrázok
908       latitude: "Zem. šírka:"
909       longitude: "Zem. dĺžka:"
910       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
911       my settings: Moje nastavenia
912       new email address: "Nová Emailová Adresa:"
913       new image: "Pridať obrázok:"
914       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
915       preferred languages: "Uprednostňované jazyky:"
916       profile description: "Popis profilu:"
917       public editing: 
918         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
919         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
920         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
921         enabled link text: čo je toto?
922         heading: "Verejná úprava:"
923       public editing note: 
924         heading: Úprava pre verejnosť
925         text: Teraz upravujete ako anonymný a iný vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte iným kontaktovať vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od zmeny verzie 0.6 API, iba užívateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre patričnú verejnosť.</li><li>Tento dej sa nedá vrátiť späť a všetci nový užívatelia sú nastavený štandardne ako verejný.</li></ul>
926       replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
927       return to profile: Návrat do profilu
928       save changes button: Uložiť Zmeny
929       title: Upraviť účet
930       update home location on click: Upraviť polohu domova, kliknutím na mapu?
931     confirm: 
932       button: Potvrdiť
933       failure: Užívateľský účet s týmito údajmi už bol založený.
934       heading: Potvrdiť používateľský účet
935       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
936       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
937     confirm_email: 
938       button: Potvrdiť
939       failure: Mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
940       heading: Potvrdiť zmenu emailovej adresy
941       press confirm button: Stlačte tlačítko potvrdiť dole na potvrdenie vašej novej emailovej adresy.
942       success: Potvrdením vašej emailovej adresy, ďakujeme za zapísanie sa!
943     filter: 
944       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
945     go_public: 
946       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
947     login: 
948       account not active: Prepáčte, vaš účet nie je ešte aktívne.<br /> Prosím kliknite na odkaz v maile potvrdzujúcom účet na aktivovanie vášho účtu.
949       auth failure: Prepáčte, nemohol som vás prihlásiť s týmito údajmi.
950       create_account: vytvoriť účet
951       email or username: "Emailová adresa alebo Meno používateľa:"
952       heading: Prihlásenie
953       login_button: Prihlásiť
954       lost password link: Stratili ste heslo?
955       password: "Heslo:"
956       please login: Prosím prihláste sa, alebo {{create_user_link}}.
957       remember: "Pamätovať si ma:"
958       title: Prihlásiť sa
959     lost_password: 
960       email address: "E-mailová Adresa:"
961       heading: Zabudli Ste Heslo?
962       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste použili pri prihlásení, pošleme vám odkaz na to aby ste mohli resetovať vaše heslo.
963       new password button: Resetnúť heslo
964       notice email cannot find: Nemôžem nájsť emailovú adresu, prepáčte.
965       notice email on way: Prepáčte stratili ste to :-( ale na ceste je mail, tak to čoskoro budete môcť resetovať.
966       title: Stratené heslo
967     make_friend: 
968       already_a_friend: Ste už priatelia s {{name}}.
969       failed: Prepáčte, neúspešné pridanie {{name}} ako priateľa.
970       success: "{{name}} je teraz váš priateľ."
971     new: 
972       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
973       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
974       contact_webmaster: Prosím kontaktovať <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> kvôli žiadosti pre vytvorenie účtu – budeme sa snažiť  vašu požiadavku vybaviť tak rýchlo, ako je len možné.
975       display name: "Zobrazované meno:"
976       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
977       email address: "Emailová adresa:"
978       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
979       flash create success message: Užívateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Prosím všimnite si, že nie ste schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite prosím či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
980       heading: Vytvoriť užívateľský účet
981       license_agreement: Vytvorením účtu súhlasíte, že všetky údaje vami doplnené do Openstreetmap projektu budú (bez výhrady) licencované pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">touto Creative Commons license (by-sa)</a>.
982       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
983       not displayed publicly: Nezobrazovať verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">privacy policy</a>)k
984       password: "Heslo:"
985       signup: Zaregistrovať sa
986       title: Vytvoriť účet
987     no_such_user: 
988       body: Prepáčte, užívateľ s týmto menom sa tu nenachádza {{user}}. Prosím skontrolujte váš text, alebo možno ste klikli na nesprávny odkaz.
989       heading: Užívateľ {{user}} neexistuje
990       title: Taký užívateľ nie je
991     popup: 
992       friend: Priateľ
993       nearby mapper: Blízky mapovač
994       your location: Vaša poloha
995     remove_friend: 
996       not_a_friend: "{{name}} nie je nikto z vašich priateľov."
997       success: "{{name}} bol z vašich priateľov vymazaný."
998     reset_password: 
999       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1000       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
1001       heading: Resetnúť heslo pre {{user}}
1002       password: "Heslo:"
1003       reset: Zmazať Heslo
1004       title: Resetnúť heslo
1005     set_home: 
1006       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
1007     view: 
1008       activate_user: aktivovať tohto užívateľa
1009       add as friend: pridať ako priateľa
1010       ago: (pred {{time_in_words_ago}})
1011       block_history: zobraziť prijaté položky
1012       blocks by me: blokovať pre mňa
1013       blocks on me: v mojom bloku
1014       confirm: Potvrdiť
1015       create_block: blokovať tohto užívateľa
1016       created from: "Vytvorené od:"
1017       deactivate_user: deaktivovať tohto užívateľa
1018       delete_user: vymazať tohto užívateľa
1019       description: Popis
1020       diary: denník
1021       edits: úpravy
1022       email address: "Emailová adresa:"
1023       hide_user: skryť tohto užívateľa
1024       if set location: Ak nastavíte vašu polohu, a pretty map and stuff sa objavý dole. Môžete nastaviť vašu domovskú polohu na vašej {{settings_link}} stránke.
1025       km away: "{{count}}km vzdialený"
1026       m away: "{{count}}m vzdialený"
1027       mapper since: "Mapovač od:"
1028       moderator_history: zobraziť zadaný blok
1029       my diary: môj diár
1030       my edits: moje úpravy
1031       my settings: moje nastavenia
1032       my traces: moje stopy
1033       nearby users: "Blízky užívatelia:"
1034       new diary entry: nový údaj denníka
1035       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1036       no nearby users: Nie je tu iný užívateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
1037       remove as friend: odstrániť ako priateľa
1038       role: 
1039         administrator: Tento užívateľ je administrátor
1040         grant: 
1041           administrator: Povoliť prístup administrátora
1042           moderator: Povoliť prístup moderátora
1043         moderator: Tento užívateľ je moderátor
1044         revoke: 
1045           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1046           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1047       send message: poslať správu
1048       settings_link_text: nastavenia
1049       traces: stopy
1050       unhide_user: odkryť tohto užívateľa
1051       user location: Poloha užívateľa
1052       your friends: Vaši priatelia
1053   user_block: 
1054     partial: 
1055       confirm: Ste si istí?
1056       edit: Upraviť
1057       show: Zobraziť
1058       status: Stav
1059     show: 
1060       edit: Upraviť
1061   user_role: 
1062     filter: 
1063       already_has_role: Užívateľ už má úlohu {{role}}.
1064       doesnt_have_role: Užívateľ nemá úlohu {{role}}.
1065       not_a_role: Reťazec `{{role}}' nemá platnú úlohu.
1066       not_an_administrator: Iba administrátor môže pracovať so správou užívateľských funkcií, a vy nieste administrátor.
1067     grant: 
1068       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'?
1069       confirm: Potvrdiť
1070       fail: Nemôžem prideliť úlohu `{{role}}' pre užívateľa `{{name}}'. Prosím vybrať aby užívateľ a úloha boli obe oprávnené.
1071       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1072       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1073     revoke: 
1074       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'?
1075       confirm: Potvrdiť
1076       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `{{role}}' od užívateľa `{{name}}'. Prosím skontrolujte aby užívateľ a úloha boli oprávnené.
1077       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1078       title: Potvrdiť zrušenie funkcie