Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk (nynorsk)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nemo bis
10 # Author: Nghtwlkr
11 # Author: Njardarlogar
12 # Author: Pladask
13 nn: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Brødtekst
18       diary_entry: 
19         language: Språk
20         latitude: Breiddegrad
21         longitude: Lengdegrad
22         title: Tittel
23         user: Brukar
24       friend: 
25         friend: Ven
26         user: Brukar
27       message: 
28         body: Brødtekst
29         recipient: Mottakar
30         sender: Sendar
31         title: Tittel
32       trace: 
33         description: Skildring
34         latitude: Breiddegrad
35         longitude: Lengdegrad
36         name: Namn
37         public: Offentleg
38         size: Storleik
39         user: Brukar
40         visible: Synleg
41       user: 
42         active: Aktive
43         description: Skildring
44         display_name: Visningsnamn
45         email: E-post
46         languages: Språk
47         pass_crypt: Passord
48     models: 
49       acl: Tilgangskontrolliste
50       changeset: Endringssett
51       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
52       country: Land
53       diary_comment: Dagbokkommentar
54       diary_entry: Dagbokoppføring
55       friend: Ven
56       language: Språk
57       message: Melding
58       node: Node
59       node_tag: Nodemerkelapp
60       notifier: Varsling
61       old_node: Gammal node
62       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
63       old_relation: Gammal relasjon
64       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
65       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
66       old_way: Gammal veg
67       old_way_node: Gammal vegnode
68       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
69       relation: Relasjon
70       relation_member: Relasjonsmedlem
71       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
72       session: Økt
73       trace: Spor
74       tracepoint: Punkt i spor
75       tracetag: Spormerkelapp
76       user: Brukar
77       user_preference: Brukarinnstillingar
78       user_token: Brukarnøkkel
79       way: Veg
80       way_node: Vegnode
81       way_tag: Vegmerkelapp
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
85     require_moderator: 
86       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
89       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: "Endringssett: %{id}"
93       changesetxml: XML for endringssett
94       feed: 
95         title: Endringssett %{id}
96         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Endringssett
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Tilhøyrer:"
101       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
102       box: boks
103       closed_at: "Lukka:"
104       created_at: "Oppretta:"
105       has_nodes: 
106         one: "Har følgjande %{count} node:"
107         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
108       has_relations: 
109         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
110         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
111       has_ways: 
112         one: "Har følgjande %{count} veg:"
113         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
114       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
115       show_area_box: Vis boks for område
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Kommentar:"
118       deleted_at: "Sletta:"
119       deleted_by: "Sletta av:"
120       edited_at: "Redigert:"
121       edited_by: "Redigert av:"
122       in_changeset: "I endringssett:"
123       version: "Versjon:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relasjon %{relation_name}
126       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Sletta
129       edit: 
130         area: Rediger område
131         node: Rediger node
132         relation: Rediger relasjon
133         way: Rediger rute
134       larger: 
135         area: Vis område på større kart
136         node: Vis node på større kart
137         relation: Vis relasjon på større kart
138         way: Vis veg på større kart
139       loading: Lastar...
140     navigation: 
141       all: 
142         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
143         next_node_tooltip: Neste node
144         next_relation_tooltip: Neste relasjon
145         next_way_tooltip: Neste veg
146         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
147         prev_node_tooltip: Forrige node
148         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
149         prev_way_tooltip: Forrige veg
150       paging: 
151         all: 
152           next: "%{id} »"
153           prev: « %{id}
154         user: 
155           next: "%{id} »"
156           prev: « %{id}
157       user: 
158         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
159         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
160         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
161     node: 
162       download_xml: Last ned XML
163       edit: Rediger node
164       node: Node
165       node_title: "Node: %{node_name}"
166       view_history: Sjå historikken
167     node_details: 
168       coordinates: "Koordinatar:"
169       part_of: "Del av:"
170     node_history: 
171       download_xml: Last ned XML
172       node_history: Nodehistorik
173       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
174       view_details: Vis detaljar
175     not_found: 
176       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
177       type: 
178         changeset: endringssett
179         node: node
180         relation: relasjon
181         way: veg
182     paging_nav: 
183       of: av
184       showing_page: Viser side
185     redacted: 
186       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
187       redaction: Maskering %{id}
188       type: 
189         node: noden
190         relation: relasjonen
191         way: vegen
192     relation: 
193       download_xml: Last ned XML
194       relation: Relasjon
195       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
196       view_history: Sjå historikken
197     relation_details: 
198       members: "Medlemmar:"
199       part_of: "Del av:"
200     relation_history: 
201       download_xml: Last ned XML
202       relation_history: Relasjonshistorikk
203       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
204       view_details: Vis detaljar
205     relation_member: 
206       entry: "%{type} %{name}"
207       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
208       type: 
209         node: Node
210         relation: Relasjon
211         way: Veg
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Data
214       data_layer_name: Kartdata
215       details: Detaljar
216       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av %{user},  %{timestamp}
217       hide_areas: Skjul områder
218       history_for_feature: Historikk for %{feature}
219       load_data: Last inn data
220       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld %{num_features} objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under %{max_features} objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
221       loading: Lastar...
222       manually_select: Vel eit anna område manuelt
223       object_list: 
224         api: Hent dette området frå API-et
225         back: Vis objektliste
226         details: Detaljar
227         heading: Objektliste
228         history: 
229           type: 
230             node: Node %{id}
231             way: Veg %{id}
232         selected: 
233           type: 
234             node: Node %{id}
235             way: Veg %{id}
236         type: 
237           node: Node
238           way: Veg
239       private_user: privat brukar
240       show_areas: Vis områder
241       show_history: Vis historikk
242       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik %{bbox_size} er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
243       wait: Vent ...
244       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
245     tag_details: 
246       tags: "Merkelapper:"
247       wiki_link: 
248         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
249         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
250       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
251     timeout: 
252       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
253       type: 
254         changeset: endringssett
255         node: node
256         relation: relasjon
257         way: veg
258     way: 
259       download_xml: Last ned XML
260       edit: Rediger veg
261       view_history: Sjå historikken
262       way: Veg
263       way_title: "Veg: %{way_name}"
264     way_details: 
265       also_part_of: 
266         one: òg del av vegen %{related_ways}
267         other: òg del av vegane %{related_ways}
268       nodes: "Nodar:"
269       part_of: "Del av:"
270     way_history: 
271       download_xml: Last ned XML
272       view_details: Vis detaljar
273       way_history: Veghistorikk
274       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
275   changeset: 
276     changeset: 
277       anonymous: Anonym
278       big_area: (stor)
279       id: "#%{id}"
280       no_comment: (ingen)
281       no_edits: (ingen redigeringar)
282       show_area_box: vis boks for område
283       still_editing: (redigerer forsatt)
284       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
285     changeset_paging_nav: 
286       next: Neste »
287       previous: « Forrige
288       showing_page: Viser side %{page}
289     changesets: 
290       area: Område
291       comment: Kommentar
292       id: ID
293       saved_at: Lagra
294       user: Brukar
295     list: 
296       description: Siste endringar
297       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
298       description_friend: Endringssett av venene dine
299       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
300       description_user: Endringssett av %{user}
301       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
302       empty_anon_html: Ingen endringar endå
303       empty_user_html: Du har ikkje gjort nokre endringar endå. For å starte, sjå på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Startveiledninga</a>.
304       heading: Endringssett
305       heading_bbox: Endringssett
306       heading_friend: Endringssett
307       heading_nearby: Endringssett
308       heading_user: Endringssett
309       heading_user_bbox: Endringssett
310       title: Endringssett
311       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
312       title_friend: Endringssett av venene dine
313       title_nearby: Endringssett av nærliggande brukarar
314       title_user: Endringssett av %{user}
315       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
316     timeout: 
317       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
318   diary_entry: 
319     comments: 
320       ago: "%{ago} sidan"
321       comment: Kommentar
322       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
323       newer_comments: Nyare kommentarar
324       older_comments: Eldre kommentarar
325       post: Post
326       when: Når
327     diary_comment: 
328       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
329       confirm: Stadfest
330       hide_link: Skjul denne kommentaren
331     diary_entry: 
332       comment_count: 
333         one: "%{count} kommentar"
334         other: "%{count} kommentarar"
335         zero: Ingen kommentarar
336       comment_link: Kommenter denne oppføringa
337       confirm: Stadfest
338       edit_link: Rediger denne oppføringa
339       hide_link: Skjul denne oppføringa
340       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
341       reply_link: Svar på denne oppføringa
342     edit: 
343       body: "Brødtekst:"
344       language: "Språk:"
345       latitude: "Breiddegrad:"
346       location: "Posisjon:"
347       longitude: "Lengdegrad:"
348       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
349       save_button: Lagre
350       subject: "Emne:"
351       title: Rediger oppføring i dagboka
352       use_map_link: bruk kart
353     feed: 
354       all: 
355         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
356         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
357       language: 
358         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
359         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
360       user: 
361         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
362         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
363     list: 
364       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
365       new: Ny dagbokoppføring
366       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
367       newer_entries: Nyare oppføringar
368       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
369       older_entries: Eldre oppføringar
370       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
371       title: Brukarane sine dagbøker
372       title_friends: Dagbøkene til venene dine
373       title_nearby: Dagbøkene til nærliggande brukarar
374       user_title: "%{user} si dagbok"
375     location: 
376       edit: Rediger
377       location: "Posisjon:"
378       view: Vis
379     new: 
380       title: Ny dagbokoppføring
381     no_such_entry: 
382       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
383       heading: Inga oppføring med %{id}
384       title: Inga slik dagbokoppføring
385     view: 
386       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
387       login: Logg inn
388       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
389       save_button: Lagre
390       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
391       user_title: "%{user} si dagbok"
392   editor: 
393     default: Standard (noverande %{name})
394     potlatch: 
395       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
396       name: Potlatch 1
397     potlatch2: 
398       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
399       name: Potlatch 2
400     remote: 
401       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
402       name: Lokalt installert program
403   export: 
404     start: 
405       add_marker: Legg til ein markør på kartet
406       area_to_export: Område som skal eksporterast
407       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
408       export_button: Eksporter
409       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
410       format: Format
411       format_to_export: Format for eksport
412       image_size: Bildestørrelse
413       latitude: "Brei:"
414       licence: Lisens
415       longitude: "Len:"
416       manually_select: Vel eit anna område manuelt
417       map_image: Kartblad (viser standard laget)
418       max: maks
419       options: Val
420       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
421       output: Utdata
422       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
423       scale: Skala
424       too_large: 
425         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
426         heading: For stort område
427       zoom: Zoom
428     start_rjs: 
429       add_marker: Legg til ein markør på kartet
430       change_marker: Endre markørposisjon
431       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
432       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
433       export: Eksporter
434       manually_select: Vel eit anna område manuelt
435       view_larger_map: Vis større kart
436   geocoder: 
437     description: 
438       title: 
439         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
440         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
441       types: 
442         cities: Byar
443         places: Stader
444         towns: Småbyar
445     direction: 
446       east: aust
447       north: nord
448       north_east: nordaust
449       north_west: nordvest
450       south: sør
451       south_east: søraust
452       south_west: sørvest
453       west: vest
454     distance: 
455       one: omtrent 1 km
456       other: omtrent %{count} km
457       zero: mindre enn 1 km
458     results: 
459       more_results: Fleire resultat
460       no_results: Ingen resultat funne
461     search: 
462       title: 
463         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
464         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
465         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
466         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
467         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
468         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
469     search_osm_nominatim: 
470       prefix: 
471         aeroway: 
472           aerodrome: Flyplass
473           apron: Flyrampe
474           gate: Gate
475           helipad: Helikopterplass
476           runway: Rullebane
477           taxiway: Taksebane
478           terminal: Terminal
479         amenity: 
480           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
481           airport: Flyplass
482           arts_centre: Kunstsenter
483           artwork: Kunstverk
484           atm: Minibank
485           auditorium: Auditorium
486           bank: Bank
487           bar: Bar
488           bbq: Grill
489           bench: Benk
490           bicycle_parking: Sykkelparkering
491           bicycle_rental: Sykkelutleige
492           biergarten: Ølhage
493           brothel: Bordell
494           bureau_de_change: Vekslingskontor
495           bus_station: Busstasjon
496           cafe: Kafé
497           car_rental: Bilutleige
498           car_sharing: Bildeling
499           car_wash: Bilvask
500           casino: Kasino
501           charging_station: Ladestation
502           cinema: Kino
503           clinic: Klinikk
504           club: Klubb
505           college: Høgskule
506           community_centre: Samfunnshus
507           courthouse: Rettsbygning
508           crematorium: Krematorium
509           dentist: Tannlege
510           doctors: Legar
511           dormitory: Sovesal
512           drinking_water: Drikkevatn
513           driving_school: Køyreskule
514           embassy: Ambassade
515           emergency_phone: Nødtelefon
516           fast_food: Hurtigmat
517           ferry_terminal: Ferjeterminal
518           fire_hydrant: Brannhydrant
519           fire_station: Brannstasjon
520           food_court: Serveringsstadar
521           fountain: Fontene
522           fuel: Drivstoff
523           grave_yard: Gravlund
524           gym: Treningssenter
525           hall: Spisesal
526           health_centre: Helsesenter
527           hospital: Sjukehus
528           hotel: Hotell
529           hunting_stand: Jaktbod
530           ice_cream: Iskrem
531           kindergarten: Barnehage
532           library: Bibliotek
533           market: Marknad
534           marketplace: Marknadsplass
535           mountain_rescue: Fjellredning
536           nightclub: Nattklubb
537           nursery: Førskule
538           nursing_home: Pleieheim
539           office: Kontor
540           park: Park
541           parking: Parkeringsplass
542           pharmacy: Apotek
543           place_of_worship: Religiøst hus
544           police: Politi
545           post_box: Postboks
546           post_office: Postkontor
547           preschool: Førskule
548           prison: Fengsel
549           pub: Pub
550           public_building: Offentleg bygning
551           public_market: Offentleg marknad
552           reception_area: Oppsamlingsområde
553           recycling: Resirkuleringspunkt
554           restaurant: Restaurant
555           retirement_home: Gamleheim
556           sauna: Sauna
557           school: Skule
558           shelter: Tilfluktsrom
559           shop: Butikk
560           shopping: Handel
561           shower: Dusj
562           social_centre: Samfunnshus
563           social_club: Sosial klubb
564           studio: Studio
565           supermarket: Supermarknad
566           swimming_pool: Symjebaseng
567           taxi: Drosje
568           telephone: Offentleg telefon
569           theatre: Teater
570           toilets: Toalett
571           townhall: Rådhus
572           university: Universitet
573           vending_machine: Vareautomat
574           veterinary: Veterinærklinikk
575           village_hall: Forsamlingshus
576           waste_basket: Søppelkasse
577           wifi: WiFi-tilgangspunkt
578           youth_centre: Ungdomssenter
579         boundary: 
580           administrative: Administrativ grense
581           census: Folketeljingsgrense
582           national_park: Nationalpark
583           protected_area: Verna område
584         bridge: 
585           aqueduct: Akvadukt
586           suspension: Hengebru
587           swing: Svingbru
588           viaduct: Viadukt
589           "yes": Bru
590         building: 
591           "yes": Bygning
592         highway: 
593           bridleway: Rideveg
594           bus_guideway: Leidde bussfelt
595           bus_stop: Busstopp
596           byway: Stikkveg
597           construction: Motorveg under konstruksjon
598           cycleway: Sykkelsti
599           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
600           footway: Gangsti
601           ford: Vadestad
602           living_street: Gatetun
603           milestone: Milestolpe
604           minor: Mindre veg
605           motorway: Motorveg
606           motorway_junction: Motorvegkryss
607           motorway_link: Veg til motorveg
608           path: Sti
609           pedestrian: Gangveg
610           platform: Perrong
611           primary: Primær veg
612           primary_link: Primær veg
613           raceway: Racerbane
614           residential: Bustadveg
615           rest_area: Rasteplass
616           road: Veg
617           secondary: Sekundær veg
618           secondary_link: Sekundær veg
619           service: Tjenesteveg
620           services: Motorveitjenester
621           speed_camera: Fotoboks
622           steps: Trapper
623           stile: Stige
624           tertiary: Tertiær veg
625           tertiary_link: Kommunal veg
626           track: Sti
627           trail: Sti
628           trunk: Hovedveg
629           trunk_link: Hovedveg
630           unclassified: Uklassifisert veg
631           unsurfaced: Veg utan dekke
632         historic: 
633           archaeological_site: Arkeologisk plass
634           battlefield: Slagmark
635           boundary_stone: Grensestein
636           building: Bygning
637           castle: Slott
638           church: Kyrkje
639           fort: Fort
640           house: Hus
641           icon: Ikon
642           manor: Herregard
643           memorial: Minne
644           mine: Gruve
645           monument: Monument
646           museum: Museum
647           ruins: Ruinar
648           tower: Tårn
649           wayside_cross: Vegkant kross
650           wayside_shrine: Vegkant alter
651           wreck: Vrak
652         landuse: 
653           allotments: Kolonihagar
654           basin: Elveområde
655           brownfield: Tidlegare industriområde
656           cemetery: Gravplass
657           commercial: Kommersielt område
658           conservation: Freda
659           construction: Kontruksjon
660           farm: Gard
661           farmland: Jordbruksland
662           farmyard: Gardstun
663           forest: Skog
664           garages: Garasjar
665           grass: Gras
666           greenfield: Ikkje-utvikla område
667           industrial: Industriområde
668           landfill: Landfylling
669           meadow: Eng
670           military: Militært område
671           mine: Gruve
672           nature_reserve: Naturreservat
673           orchard: Frukthage
674           park: Park
675           piste: Løype
676           quarry: Steinbrot
677           railway: Jernbane
678           recreation_ground: Idrettsplass
679           reservoir: Reservoar
680           reservoir_watershed: Nedbørfelt
681           residential: Boligområde
682           retail: Detaljsalg
683           road: Vegområde
684           village_green: landsbypark
685           vineyard: Vingård
686           wetland: Våtmark
687           wood: Skog
688         leisure: 
689           beach_resort: Strandsted
690           bird_hide: Fugletårn
691           common: Allmenning
692           fishing: Fiskeområde
693           fitness_station: Trenings studio
694           garden: Hage
695           golf_course: Golfbane
696           ice_rink: Skøytebane
697           marina: Båthavn
698           miniature_golf: Minigolf
699           nature_reserve: Naturreservat
700           park: Park
701           pitch: Sportsarena
702           playground: Leikeplass
703           recreation_ground: Idrettsplass
704           sauna: Badstu
705           slipway: Slipp
706           sports_centre: Sportssenter
707           stadium: Stadion
708           swimming_pool: Symjebaseng
709           track: Laupebane
710           water_park: Vannpark
711         military: 
712           airfield: Militær flyplass
713           barracks: Kaserner
714           bunker: Bunker
715         natural: 
716           bay: Bukt
717           beach: Strand
718           cape: Nes
719           cave_entrance: Holeinngang
720           channel: Kanal
721           cliff: Klippe
722           crater: Krater
723           dune: Sanddyne
724           feature: Eigenskap
725           fell: Fjellskrent
726           fjord: Fjord
727           forest: Skog
728           geyser: Geysir
729           glacier: Isbre
730           heath: Vidde
731           hill: Ås
732           island: Øy
733           land: Land
734           marsh: Sump
735           moor: Myr
736           mud: Gjørme
737           peak: Topp
738           point: Punkt
739           reef: Rev
740           ridge: Rygg
741           river: Elv
742           rock: Stein
743           scree: Ur
744           scrub: Kratt
745           shoal: Grunning
746           spring: Kjelde
747           stone: Stein
748           strait: Stred
749           tree: Tre
750           valley: Dal
751           volcano: Vulkan
752           water: Vatn
753           wetland: Våtmark
754           wetlands: Våtland
755           wood: Skog
756         office: 
757           accountant: Revisor
758           architect: Arkitekt
759           company: Bedrift
760           employment_agency: Bemanningsbedrift
761           estate_agent: Eiendomsmeglar
762           government: Statlig kontor
763           insurance: Forsikringskontor
764           lawyer: Advokat
765           ngo: Ikkje-statlig kontor
766           telecommunication: Telefonkontor
767           travel_agent: Reisebyrå
768           "yes": Kontor
769         place: 
770           airport: Flyplass
771           city: By
772           country: Land
773           county: Fylke
774           farm: Gard
775           hamlet: Grend
776           house: Hus
777           houses: Hus
778           island: Øy
779           islet: Holme
780           isolated_dwelling: Ensleg bostad
781           locality: Plass
782           moor: Myr
783           municipality: Kommune
784           postcode: Postnummer
785           region: Område
786           sea: Hav
787           state: Delstat
788           subdivision: Underavdeling
789           suburb: Forstad
790           town: Tettstad
791           unincorporated_area: Kommunefritt område
792           village: Landsby
793         railway: 
794           abandoned: Forlatt jernbane
795           construction: Jernbane under konstruksjon
796           disused: Nedlagt jernbane
797           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
798           funicular: Kabelbane
799           halt: Togstopp
800           historic_station: Historisk jernbanestasjon
801           junction: Jernbanekryss
802           level_crossing: Planovergang
803           light_rail: Bybane
804           miniature: Miniatyrjernbane
805           monorail: Enskinnebane
806           narrow_gauge: Smalsporjernbane
807           platform: Jernbaneperrong
808           preserved: Verna jernbane
809           spur: Jernbaneforgrening
810           station: Jernbanestasjon
811           subway: T-banestasjon
812           subway_entrance: T-baneinngang
813           switch: Sporveksel
814           tram: Sporveg
815           tram_stop: Trikkestopp
816           yard: Skiftetomt
817         shop: 
818           alcohol: Utanfor lisens
819           antiques: Antikviteter
820           art: Kunstbutikk
821           bakery: Bakeri
822           beauty: Skjønnheitssalong
823           beverages: Drikkevarebutikk
824           bicycle: Sykkelbutikk
825           books: Bokhandel
826           butcher: Slaktar
827           car: Bilbutikk
828           car_parts: Bildeler
829           car_repair: Bilverkstad
830           carpet: Teppebutikk
831           charity: Veldedighetsbutikk
832           chemist: Kjemiker
833           clothes: Klesbutikk
834           computer: Databutikk
835           confectionery: Konditori
836           convenience: Nærbutikk
837           copyshop: Kopieringsbutikk
838           cosmetics: Kosmetikkforretning
839           department_store: Varehus
840           discount: Tilbudsbutikk
841           doityourself: Gjer-det-sjølv
842           dry_cleaning: Renseri
843           electronics: Elektronikkforretning
844           estate_agent: Eiendomsmegler
845           farm: Gardsbutikk
846           fashion: Motebutikk
847           fish: Fiskebutikk
848           florist: Blomsterbutikk
849           food: Matbutikk
850           funeral_directors: Begravelsesforretning
851           furniture: Møbler
852           gallery: Galleri
853           garden_centre: Hagesenter
854           general: Landhandel
855           gift: Gavebutikk
856           greengrocer: Grønnsakshandel
857           grocery: Dagligvarebutikk
858           hairdresser: Frisør
859           hardware: Jernvarehandel
860           hifi: Hi-fi
861           insurance: Forsikring
862           jewelry: Gullsmed
863           kiosk: Kiosk
864           laundry: Vaskeri
865           mall: Kjøpesenter
866           market: Marknad
867           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
868           motorcycle: Motorsykkelbutikk
869           music: Musikkbutikk
870           newsagent: Nyhetsbyrå
871           optician: Optiker
872           organic: Organisk matbutikk
873           outdoor: Utandørs butikk
874           pet: Dyrebutikk
875           photo: Fotobutikk
876           salon: Salong
877           shoes: Skobutikk
878           shopping_centre: Kjøpesenter
879           sports: Sportsbutikk
880           stationery: Papirbutikk
881           supermarket: Supermarked
882           toys: Lekebutikk
883           travel_agency: Reisebyrå
884           video: Videobutikk
885           wine: Utanfor lisens
886         tourism: 
887           alpine_hut: Fjellhytte
888           artwork: Kunstverk
889           attraction: Attraksjon
890           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
891           cabin: Hytte
892           camp_site: Teltplass
893           caravan_site: Campingplass
894           chalet: Fjellhytte
895           guest_house: Gjestehus
896           hostel: Vandrerhjem
897           hotel: Hotell
898           information: Informasjon
899           lean_to: Gapehuk
900           motel: Motell
901           museum: Museum
902           picnic_site: Piknikplass
903           theme_park: Fornøyelsespark
904           valley: Dal
905           viewpoint: Utsiktspunkt
906           zoo: Dyrepark
907         tunnel: 
908           "yes": Tunnel
909         waterway: 
910           artificial: Kunstig vassdrag
911           boatyard: Båtverft
912           canal: Kanal
913           connector: Vannvegforbindelse
914           dam: Demning
915           derelict_canal: Nedlagt kanal
916           ditch: Grøft
917           dock: Dokk
918           drain: Avløp
919           lock: Sluse
920           lock_gate: Sluseport
921           mineral_spring: Mineralkilde
922           mooring: Fortøyning
923           rapids: Bank
924           river: Elv
925           riverbank: Elvebredd
926           stream: Straum
927           wadi: Elveleie
928           water_point: Vannpunkt
929           waterfall: Foss
930           weir: Overløpskant
931       prefix_format: "%{name}"
932   html: 
933     dir: ltr
934   javascripts: 
935     map: 
936       base: 
937         cycle_map: Sykkelkart
938         mapquest: MapQuest Open
939         standard: Standard
940         transport_map: Transport-kart
941       overlays: 
942         maplint: Maplint
943     site: 
944       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
945       edit_tooltip: Rediger kartet
946       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
947       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
948       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
949       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
950   layouts: 
951     community: Samfunnet
952     community_blogs: Bloggar
953     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
954     copyright: Opphavsrett & lisens
955     documentation: Dokumentasjon
956     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
957     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
958     donate_link_text: donering
959     edit: Rediger
960     edit_with: Rediger med %{editor}
961     export: Eksporter
962     export_tooltip: Eksporter kartdata
963     foundation: Stifting
964     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
965     gps_traces: GPS-spor
966     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
967     help: Hjelp
968     help_centre: Brukarstøtte
969     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
970     help_url: http://help.openstreetmap.org/
971     history: Historikk
972     home: heim
973     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
974     inbox_html: innboks %{count}
975     inbox_tooltip: 
976       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
977       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
978       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
979     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
980     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
981     intro_2_download: last ned
982     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
983     intro_2_license: åpen lisens
984     intro_2_use: bruke
985     log_in: logg inn
986     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
987     logo: 
988       alt_text: OpenStreetMap-logo
989     logout: logg ut
990     logout_tooltip: Logg ut
991     make_a_donation: 
992       text: Gje pengegåve
993       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
994     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
995     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
996     partners_bytemark: Bytemark Hosting
997     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic} og %{bytemark}, og andre %{partners}.
998     partners_ic: Imperial College London
999     partners_partners: partnarar
1000     partners_ucl: UCL VR senteret
1001     project_name: 
1002       h1: OpenStreetMap
1003       title: OpenStreetMap
1004     sign_up: registrer
1005     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1006     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1007     user_diaries: Brukardagbok
1008     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1009     view: Vis
1010     view_tooltip: Vis kartet
1011     welcome_user: Velkomen, %{user_link}
1012     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
1013     wiki: Wiki
1014     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1015     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1016   license_page: 
1017     foreign: 
1018       english_link: den engelske originalen
1019       text: I tilfellet konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske presedensen
1020       title: Om denne omsetjinga
1021     legal_babble: 
1022       attribution_example: 
1023         alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1024         title: Døme på kjeldehenvising
1025       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
1026       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1027       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
1028       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
1029       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
1030       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010-12."
1031       contributors_intro_html: "Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder, bland anna frå:"
1032       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1033       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1034       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1035       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1036       credit_1_html: "Me krever at du brukar krediteringa &ldquo;&copy; OpenStreetMap \ncontributors&rdquo;."
1037       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjenglig under Open Database Licesese, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenke til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distrubuerer OSM i dataform, kan du nevne og linke til lisensen eller lisensane. I former der linkar er umoglige (t.d. trykte verk), foreslår me at du henviser lesarane dine til openstreetmap.org (kansje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fulle adressa), til opendatacommons.org, og dersom relevant, til creativecommons.org.
1038       credit_3_html: "For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.\nTil dømes:"
1039       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1040       infringement_1_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
1041       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online skjema</a>."
1042       infringement_title_html: Illegal kopiering
1043       intro_1_html: "OpenStreetMap er <i>opne data</i>, lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1044       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1045       intro_3_html: "Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1046       more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
1047       more_2_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
1048       more_title_html: Finn ut meir
1049       title_html: Opphavsrett og lisensar
1050     native: 
1051       mapping_link: start kartlegging
1052       native_link: Nynorsk versjon
1053       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1054       title: Om denne sida
1055   message: 
1056     delete: 
1057       deleted: Melding sletta
1058     inbox: 
1059       date: Dato
1060       from: Frå
1061       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1062       my_inbox: Min innboks
1063       new_messages: 
1064         one: "%{count} ny melding"
1065         other: "%{count} nye meldingar"
1066       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1067       old_messages: 
1068         one: "%{count} gamal melding"
1069         other: "%{count} gamle meldingar"
1070       outbox: utboks
1071       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1072       subject: Emne
1073       title: Innboks
1074     mark: 
1075       as_read: Melding markert som lese
1076       as_unread: Melding markert som ulese
1077     message_summary: 
1078       delete_button: Slett
1079       read_button: Marker som lese
1080       reply_button: Svar
1081       unread_button: Marker som ulese
1082     new: 
1083       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1084       body: Kropp
1085       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1086       message_sent: Melding sendt
1087       send_button: Send
1088       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1089       subject: Emne
1090       title: Send melding
1091     no_such_message: 
1092       body: Det er inga melding med den ID-en.
1093       heading: Inga melding funne
1094       title: Inga melding funne
1095     outbox: 
1096       date: Dato
1097       inbox: innboks
1098       messages: 
1099         one: Du har %{count} sendt melding
1100         other: Du har %{count} sendte meldingar
1101       my_inbox: Min %{inbox_link}
1102       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1103       outbox: utboks
1104       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1105       subject: Emne
1106       title: Utboks
1107       to: Til
1108     read: 
1109       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1110       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1111       date: Dato
1112       from: Frå
1113       reading_your_messages: Les meldingane dine
1114       reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
1115       reply_button: Svar
1116       subject: Emne
1117       title: Les melding
1118       to: Til
1119       unread_button: Marker som ulese
1120       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1121     reply: 
1122       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1123     sent_message_summary: 
1124       delete_button: Slett
1125   notifier: 
1126     diary_comment_notification: 
1127       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1128       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1129       hi: Hei %{to_user},
1130       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1131     email_confirm: 
1132       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1133     email_confirm_html: 
1134       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1135       greeting: Hei,
1136       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1137     email_confirm_plain: 
1138       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1139       greeting: Hei,
1140       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1141       hopefully_you_2: "%{server_url} til %{new_address}."
1142     friend_notification: 
1143       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1144       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1145       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1146       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1147     gpx_notification: 
1148       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1149       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1150       failure: 
1151         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1152         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1153         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1154         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1155         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1156       greeting: Hei,
1157       success: 
1158         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1159         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1160       with_description: med skildring
1161       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1162     lost_password: 
1163       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1164     lost_password_html: 
1165       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1166       greeting: Hei,
1167       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1168     lost_password_plain: 
1169       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1170       greeting: Hei,
1171       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1172       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1173     message_notification: 
1174       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1175       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1176       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1177       hi: Hei %{to_user},
1178       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1179     signup_confirm: 
1180       confirm: "Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen din:"
1181       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
1182       greeting: Hei der!
1183       subject: "[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap"
1184       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg igang.
1185     signup_confirm_html: 
1186       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1187       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1188       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1189       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1190       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1191       more_videos_here: fleire videoar her
1192       user_wiki_page: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld kategorimerker som viser kor du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1193       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1194       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1195     signup_confirm_plain: 
1196       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1197       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1198       current_user: "Ei liste over brukarar i kategoriar basert på kvar i verda dei er er tilgjenglig på:"
1199       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1200       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1201       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1202       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1203       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1204       user_wiki_page: Det er ambefalt at du òg lagar ei wiki brukar side som inneheld kategori for kvar du er, til dømes [[Category:Users_in_Norway]].
1205       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1206       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1207   oauth: 
1208     oauthorize: 
1209       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1210       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1211       allow_to: "Gje programmet lov til å:"
1212       allow_write_api: endre kartet.
1213       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1214       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1215       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1216       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
1217     revoke: 
1218       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1219   oauth_clients: 
1220     create: 
1221       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1222     destroy: 
1223       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1224     edit: 
1225       submit: Rediger
1226       title: Rediger programvara di
1227     form: 
1228       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1229       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1230       allow_write_api: endre kartet.
1231       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1232       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1233       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1234       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1235       name: Namn
1236       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1237       required: Påkrevd
1238       support_url: Støytte-URL
1239       url: URL til hovedapplikasjonen
1240     index: 
1241       application: Programnamn
1242       issued_at: Utskrive
1243       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1244       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1245       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1246       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1247       register_new: Registrer applikasjonen din
1248       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1249       revoke: Tilbakekall!
1250       title: Mine OAuth-detaljar
1251     new: 
1252       submit: Registrer
1253       title: Registrer ein ny applikasjon
1254     not_found: 
1255       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1256     show: 
1257       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1258       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1259       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1260       allow_write_api: endre kartet.
1261       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1262       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1263       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1264       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1265       confirm: Er du sikker?
1266       delete: Ta bort klient
1267       edit: Rediger detaljar
1268       key: "Forbrukarnøkkel:"
1269       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1270       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1271       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
1272       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1273       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1274     update: 
1275       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1276   printable_name: 
1277     with_version: "%{id}, v%{version}"
1278   redaction: 
1279     create: 
1280       flash: Maskering oppretta.
1281     destroy: 
1282       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1283       flash: Maskering ødelagd.
1284       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1285     edit: 
1286       description: Skildring
1287       heading: Rediger maskering
1288       submit: Lagre markering
1289       title: Rediger relasjon
1290     index: 
1291       empty: Ingen maskeringar å vise.
1292       heading: Liste over maskeringar
1293       title: Liste over maskeringar
1294     new: 
1295       description: Skildring
1296       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1297       submit: Lag maskering
1298       title: Lagar ein ny maskering
1299     show: 
1300       confirm: Er du sikker?
1301       description: "Skildring:"
1302       destroy: Fjern denne maskeringa
1303       edit: Endre denne maskeringa
1304       heading: Visar maskering "%{title}"
1305       title: Visar maskering
1306       user: "Oppretta av:"
1307     update: 
1308       flash: Endringar lagra.
1309   site: 
1310     edit: 
1311       anon_edits: (%{link})
1312       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1313       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1314       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1315       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1316       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1317       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1318       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1319       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1320       user_page_link: brukarside
1321     index: 
1322       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1323       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1324       license: 
1325         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein åpen lisens
1326       permalink: Permanent lenkje
1327       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1328       shortlink: Kort lenkje
1329     key: 
1330       map_key: Kartforklaring
1331       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1332       table: 
1333         entry: 
1334           admin: Administrativ grense
1335           allotments: Kolonihagar
1336           apron: 
1337             - terminal
1338             - terminal
1339           bridge: Sort kant = bru
1340           bridleway: Rideveg
1341           brownfield: Tidlegare industriområde
1342           building: Viktig bygning
1343           byway: Stikkveg
1344           cable: 
1345             - Kabelvogn
1346             - stolheis
1347           cemetery: Gravplass
1348           centre: Sportssenter
1349           commercial: Kommersielt område
1350           common: 
1351             - Vanleg
1352             - snever
1353           construction: Vegar under konstruksjon
1354           cycleway: Sykkelveg
1355           destination: Destinasjonstilgang
1356           farm: Gard
1357           footway: Gangveg
1358           forest: Skog
1359           golf: Golfbane
1360           heathland: Heilandskap
1361           industrial: Industriområde
1362           lake: 
1363             - Innsjø
1364             - reservoar
1365           military: Militært område
1366           motorway: Motorveg
1367           park: Park
1368           permissive: Betinget tilgjenge
1369           pitch: Sportsarena
1370           primary: Primærveg
1371           private: Privat tilgjenge
1372           rail: Jernbane
1373           reserve: Naturreservat
1374           resident: Boligområde
1375           retail: Detaljsalgområde
1376           runway: 
1377             - Flystripe
1378             - taksebane
1379           school: 
1380             - Skule
1381             - universitet
1382           secondary: Sekundærveg
1383           station: Jernbanestasjon
1384           subway: Undergrunnsbane
1385           summit: 
1386             - Topp
1387             - fjelltopp
1388           tourist: Turistattraksjon
1389           track: Spor
1390           tram: 
1391             - Bybane
1392             - trikk
1393           trunk: Hovedveg
1394           tunnel: Streka kant = tunnel
1395           unclassified: Uklassifisert veg
1396           unsurfaced: Veg utan dekke
1397           wood: Ved
1398     markdown_help: 
1399       alt: Alternativ tekst
1400       first: Første punkt
1401       heading: Overskrifter
1402       headings: Overskrifter
1403       image: Bilete
1404       link: Lekje
1405       ordered: Sortert liste
1406       second: Andre punkt
1407       subheading: Underoverskrifter
1408       text: Tekst
1409       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1410       unordered: Usortert liste
1411       url: URL
1412     richtext_area: 
1413       edit: Endre
1414       preview: Førehandsvising
1415     search: 
1416       search: Søk
1417       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1418       submit_text: Gå
1419       where_am_i: Kor er eg?
1420       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1421     sidebar: 
1422       close: Lukk
1423       search_results: Søkjeresultat
1424   time: 
1425     formats: 
1426       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1427   trace: 
1428     create: 
1429       trace_uploaded: Din GPX-fil er lasa opp og ventar på å verte sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert send til deg når det er gjort.
1430       upload_trace: Last opp GPS-spor
1431     delete: 
1432       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1433     edit: 
1434       description: "Skildring:"
1435       download: last ned
1436       edit: rediger
1437       filename: "Filnamn:"
1438       heading: Redigerer spor %{name}
1439       map: kart
1440       owner: "Eigar:"
1441       points: "Punkter:"
1442       save_button: Lagre endringar
1443       start_coord: "Startkoordinat:"
1444       tags: "Markelapper:"
1445       tags_help: kommaseparert
1446       title: Redigerer spor %{name}
1447       uploaded_at: "Last opp:"
1448       visibility: "Synlegheit:"
1449       visibility_help: kva tyder dette?
1450       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1451     list: 
1452       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
1453       public_traces: Offentleg GPS-spor
1454       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1455       tagged_with: merkte med %{tags}
1456       your_traces: Dine GPS-spor
1457     make_public: 
1458       made_public: Spor gjort offentleg
1459     offline: 
1460       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1461       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1462     offline_warning: 
1463       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1464     trace: 
1465       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1466       by: av
1467       count_points: "%{count} punkt"
1468       edit: rediger
1469       edit_map: Rediger kart
1470       identifiable: IDENTIFISERBAR
1471       in: i
1472       map: kart
1473       more: meir
1474       pending: VENTER
1475       private: PRIVAT
1476       public: OFFENTLEG
1477       trace_details: Vis detaljar for spor
1478       trackable: SPORBAR
1479       view_map: Vis kart
1480     trace_form: 
1481       description: "Skildring:"
1482       help: Hjelp
1483       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1484       tags: "Merkelappar:"
1485       tags_help: kommaseparert
1486       upload_button: Last opp
1487       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1488       visibility: "Synligheit:"
1489       visibility_help: kva tyder dette?
1490       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1491     trace_header: 
1492       see_all_traces: Sjå alle spor
1493       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1494       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1495       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1496     trace_optionals: 
1497       tags: Merkelappar
1498     trace_paging_nav: 
1499       newer: Nyare spor
1500       older: Eldre spor
1501       showing_page: Viser side %{page}
1502     view: 
1503       delete_track: Slett dette sporet
1504       description: "Skildring:"
1505       download: last ned
1506       edit: rediger
1507       edit_track: Rediger dette sporet
1508       filename: "Filnamn:"
1509       heading: Viser spor %{name}
1510       map: kart
1511       none: Ingen
1512       owner: "Eigar:"
1513       pending: VENTANDE
1514       points: "Punkter:"
1515       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1516       tags: "Markelappar:"
1517       title: Viser spor %{name}
1518       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1519       uploaded: "Lasta opp:"
1520       visibility: "Synligheit:"
1521     visibility: 
1522       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1523       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1524       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1525       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1526   user: 
1527     account: 
1528       contributor terms: 
1529         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1530         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1531         heading: "Bidragsytervilkår:"
1532         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1533         link text: kva er dette?
1534         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1535         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1536       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1537       delete image: Fjern gjeldande bilete
1538       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1539       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1540       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1541       gravatar: 
1542         gravatar: Bruk Gravatar
1543         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1544         link text: kva er dette?
1545       home location: "Heimeposisjon:"
1546       image: "Bilete:"
1547       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1548       keep image: Hald på gjeldande bilete
1549       latitude: "Breiddegrad:"
1550       longitude: "Lengdegrad:"
1551       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1552       my settings: Innstellingane mine
1553       new email address: "Ny e-postadresse:"
1554       new image: Legg til eit bilete
1555       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1556       openid: 
1557         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1558         link text: kva er dette?
1559         openid: "OpenID:"
1560       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1561       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1562       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1563       public editing: 
1564         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1565         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1566         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1567         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1568         enabled link text: kva er dette?
1569         heading: "Offentleg redigering:"
1570       public editing note: 
1571         heading: Offentleg redigering
1572         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1573       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1574       return to profile: Returner til profil
1575       save changes button: Lagre endringar
1576       title: Rediger konto
1577       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1578     confirm: 
1579       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1580       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1581       button: Stadfest
1582       heading: Stadfest ein brukerkonto
1583       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1584       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1585       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1586       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1587     confirm_email: 
1588       button: Stadfest
1589       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1590       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1591       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1592       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1593     confirm_resend: 
1594       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1595       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1596     filter: 
1597       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1598     go_public: 
1599       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1600     list: 
1601       confirm: Stadfest valde brukarar
1602       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1603       heading: Brukarar
1604       hide: Skjul valde brukarar
1605       showing: 
1606         one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
1607         other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1608       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1609       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1610       title: Brukarar
1611     login: 
1612       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1613       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1614       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1615       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1616       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1617       heading: Logg inn
1618       login_button: Logg inn
1619       lost password link: Mista passordet ditt?
1620       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1621       no account: Har du ingen brukarkonto?
1622       openid: "%{logo} OpenID:"
1623       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1624       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1625       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1626       openid_providers: 
1627         aol: 
1628           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1629           title: Logg inn med AOL
1630         google: 
1631           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1632           title: Logg inn med Google
1633         myopenid: 
1634           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1635           title: Logg inn med myOpenID
1636         openid: 
1637           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1638           title: Logg inn med OpenID
1639         wordpress: 
1640           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1641           title: Logg inn med Wordpress
1642         yahoo: 
1643           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1644           title: Logg inn med Yahoo
1645       password: "Passord:"
1646       register now: Registrer deg no
1647       remember: "Hugs meg:"
1648       title: Logg inn
1649       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1650       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1651       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1652     logout: 
1653       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1654       logout_button: Logg ut
1655       title: Logg ut
1656     lost_password: 
1657       email address: "E-postadresse:"
1658       heading: Gløymt passord?
1659       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1660       new password button: Nullstill passord
1661       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1662       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1663       title: Gløymt passord
1664     make_friend: 
1665       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1666       button: Legg til som ein ven
1667       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1668       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1669       success: "%{name} er no venen din."
1670     new: 
1671       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1672       confirm password: "Stadfest passord:"
1673       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1674       continue: Hald fram
1675       display name: "Visningsnavn:"
1676       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1677       email address: "E-postadresse:"
1678       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1679       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1680       flash welcome: Takk for at du blei medlem. Me har sendt deg ei velkomstmelding til %{email} med nokre hint om korleis du kjem igang.
1681       heading: Opprett ein brukerkonto
1682       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1683       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1684       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1685       openid: "%{logo} OpenID:"
1686       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1687       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1688       password: "Passord:"
1689       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1690       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1691       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1692       title: Opprett konto
1693       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1694     no_such_user: 
1695       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1696       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1697       title: Ingen brukar funnet
1698     popup: 
1699       friend: Ven
1700       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1701       your location: Posisjonen din
1702     remove_friend: 
1703       button: Fjern som ein ven
1704       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1705       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1706       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1707     reset_password: 
1708       confirm password: "Stadfest passord:"
1709       flash changed: Passordet ditt er endra.
1710       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1711       heading: Nullstill passord for %{user}
1712       password: "Passord:"
1713       reset: Nullstill passord
1714       title: Nullstill passord
1715     set_home: 
1716       flash success: Heimelokasjon lagra
1717     suspended: 
1718       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1719       heading: Konto stengt
1720       title: Konto stengt
1721       webmaster: webmaster
1722     terms: 
1723       agree: Eg godkjenner
1724       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1725       consider_pd_why: kva er dette?
1726       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1727       decline: Avslå
1728       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1729       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1730       heading: Bidragsytervilkåra
1731       legale_names: 
1732         france: Frankrike
1733         italy: Italia
1734         rest_of_world: Resten av verda
1735       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1736       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1737       title: Bidragsytervilkår
1738       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1739     view: 
1740       activate_user: aktiver denne brukaren
1741       add as friend: legg til som ein ven
1742       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1743       block_history: mottekne blokkeringar
1744       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1745       blocks on me: blokkeringane mine
1746       comments: kommentarar
1747       confirm: Stadfest
1748       confirm_user: stadfest denne brukaren
1749       create_block: blokkar denne brukaren
1750       created from: "Oppretta frå:"
1751       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1752       ct declined: Avslått
1753       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1754       ct undecided: Usikker
1755       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1756       delete_user: slett denne brukaren
1757       description: Skildring
1758       diary: dagbok
1759       edits: redigeringar
1760       email address: "E-postadresse:"
1761       friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
1762       friends_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av vener
1763       hide_user: skjul denne brukaren
1764       if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
1765       km away: "%{count}km unna"
1766       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1767       m away: "%{count}m unna"
1768       mapper since: "Brukar sidan:"
1769       moderator_history: tildelte blokkeringar
1770       my comments: mine kommentarar
1771       my diary: mi dagbok
1772       my edits: redigeringane mine
1773       my settings: innstellingane mine
1774       my traces: spora mine
1775       nearby users: Andre næliggande brukarar
1776       nearby_changesets: Bla gjennom alle endringssett av nærliggande brukarar
1777       nearby_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av nærliggande brukarar
1778       new diary entry: ny dagbokoppføring
1779       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1780       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1781       oauth settings: oauth-innstellingar
1782       remove as friend: fjern som ven
1783       role: 
1784         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1785         grant: 
1786           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1787           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1788         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1789         revoke: 
1790           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1791           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1792       send message: send melding
1793       settings_link_text: innstellingar
1794       spam score: "Spamresultat:"
1795       status: "Status:"
1796       traces: spor
1797       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1798       user location: Posisjonen til brukaren
1799       your friends: Venene dine
1800   user_block: 
1801     blocks_by: 
1802       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1803       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1804       title: Blokkeringar av %{name}
1805     blocks_on: 
1806       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1807       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1808       title: Blokkeringar av %{name}
1809     create: 
1810       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1811       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1812       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1813     edit: 
1814       back: Vis alle blokkeringar
1815       heading: Endrar blokkering av %{name}
1816       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1817       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1818       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1819       show: Vis denne blokkeringa
1820       submit: Oppdater blokkering
1821       title: Endrar blokkering av %{name}
1822     filter: 
1823       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1824       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1825     helper: 
1826       time_future: Sluttar om %{time}.
1827       time_past: Slutta %{time} sidan.
1828       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1829     index: 
1830       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1831       heading: Liste over brukerblokkeringer
1832       title: Brukerblokkeringer
1833     model: 
1834       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1835       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1836     new: 
1837       back: Vis alle blokkeringar
1838       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1839       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1840       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1841       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1842       submit: Opprett blokkering
1843       title: Opprettar blokkering av %{name}
1844       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1845       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1846     not_found: 
1847       back: Tilbake til indeksen
1848       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1849     partial: 
1850       confirm: Er du sikker?
1851       creator_name: Oppretta av
1852       display_name: Blokkert brukar
1853       edit: Rediger
1854       next: Neste »
1855       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1856       previous: « Forrige
1857       reason: Årsak for blokkering
1858       revoke: Tilbakekall!
1859       revoker_name: Tilbakekalt av
1860       show: Vis
1861       showing_page: Viser side %{page}
1862       status: Status
1863     period: 
1864       one: 1 time
1865       other: "%{count} timar"
1866     revoke: 
1867       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1868       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1869       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1870       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1871       revoke: Tilbakekall!
1872       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1873       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1874     show: 
1875       back: Vis alle blokkeringar
1876       confirm: Er du sikker?
1877       edit: Rediger
1878       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1879       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1880       reason: "Årsak for blokkering:"
1881       revoke: Tilbakekall!
1882       revoker: "Tilbakekaller:"
1883       show: Vis
1884       status: Status
1885       time_future: Sluttar om %{time}
1886       time_past: Slutta %{time} sidan
1887       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1888     update: 
1889       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre henne.
1890       success: Blokkering oppdatert.
1891   user_role: 
1892     filter: 
1893       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1894       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1895       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1896       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1897     grant: 
1898       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1899       confirm: Stadfest
1900       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1901       heading: Stadfest rolletildeling
1902       title: Stadfest rolletildeling
1903     revoke: 
1904       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1905       confirm: Stadfest
1906       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1907       heading: Stadfest fjerning av rolle
1908       title: Stadfest fjerning av rolle