]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: Deejay1
7 # Author: RafalR
8 # Author: Soeb
9 # Author: Sp5uhe
10 # Author: Wpedzich
11 # Author: Yarl
12 pl: 
13   activerecord: 
14     attributes: 
15       diary_comment: 
16         body: Treść
17       diary_entry: 
18         language: Język
19         latitude: Szerokość geograficzna
20         longitude: Długość geograficzna
21         title: Tytuł
22         user: Użytkownik
23       friend: 
24         friend: Znajomy
25         user: Użytkownik
26       message: 
27         body: Treść
28         recipient: Odbiorca
29         sender: Nadawca
30         title: Tytuł
31       trace: 
32         description: Opis
33         latitude: Szerokość geograficzna
34         longitude: Długość geograficzna
35         name: Nazwa
36         public: Publiczny
37         size: Rozmiar
38         user: Użytkownik
39         visible: Widoczny
40       user: 
41         active: Aktywny
42         description: Opis
43         display_name: Publiczna nazwa
44         email: E-mail
45         languages: Języki
46         pass_crypt: Hasło
47     models: 
48       acl: Lista ACL
49       changeset: Zestaw zmian
50       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
51       country: Państwo
52       diary_comment: Komentarz dziennika
53       diary_entry: Wpis w dzienniku
54       friend: Znajomy
55       language: Język
56       message: Wiadomość
57       node: Węzeł
58       node_tag: Znacznik węzła
59       notifier: Notifier
60       old_node: Wcześniejszy węzeł
61       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
62       old_relation: Stara relacja
63       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
64       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
65       old_way: Wcześniejsza droga
66       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
67       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
68       relation: Relacja
69       relation_member: Członek relacji
70       relation_tag: Znacznik relacji
71       session: Sesja
72       trace: Ślad
73       tracepoint: Punkt śladu
74       tracetag: Znacznik śladu
75       user: Użytkownik
76       user_preference: Preferencje użytkownika
77       user_token: Token użytkownika
78       way: Droga
79       way_node: Węzeł drogi
80       way_tag: Tag drogi
81   application: 
82     require_cookies: 
83       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączone Cookies - włącz obsługę cookies w twojej przeglądarce przed kontynuacją.
84     setup_user_auth: 
85       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
86   browse: 
87     changeset: 
88       changeset: "Zestaw zmian: {{id}}"
89       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
90       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
91       feed: 
92         title: Zestaw zmian {{id}}
93         title_comment: Zestaw zmian {{id}} - {{comment}}
94       osmchangexml: XML w formacie osmChange
95       title: Zestaw zmian
96     changeset_details: 
97       belongs_to: "Należy do:"
98       bounding_box: "Obszar edycji:"
99       box: prostokąt
100       closed_at: "Zamknięto:"
101       created_at: "Utworzono:"
102       has_nodes: 
103         few: "Zawiera następujące {{count}} węzły:"
104         one: "Zawiera następujący {{count}} węzeł:"
105         other: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
106       has_relations: 
107         few: "Zawiera następujące {{count}} relacje:"
108         one: "Zawiera następującą {{count}} relację:"
109         other: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
110       has_ways: 
111         few: "Zawiera następujące {{count}} drogi:"
112         one: "Zawiera następującą {{count}} drogę:"
113         other: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
114       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
115       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Komentarz:"
118       edited_at: "Edytowano:"
119       edited_by: "Edytował(a):"
120       in_changeset: "W zestawie zmian:"
121       version: "Wersja:"
122     containing_relation: 
123       entry: Relacja {{relation_name}}
124       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
125     map: 
126       deleted: Skasowano
127       larger: 
128         area: Zobacz obszar na większej mapie
129         node: Zobacz punkt na większej mapie
130         relation: Zobacz relację na większej mapie
131         way: Pokaż drogę na większej mapie
132       loading: Wczytywanie…
133     navigation: 
134       all: 
135         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
136         next_node_tooltip: Następny węzeł
137         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
138         next_way_tooltip: Następna droga
139         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
140         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
141         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
142         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
143       user: 
144         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
145         next_changeset_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
146         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
147     node: 
148       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
149       download_xml: Ściągnij XML
150       edit: edytuj
151       node: Węzeł
152       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
153       view_history: zobacz historię zmian
154     node_details: 
155       coordinates: "Współrzędne:"
156       part_of: "Jest częścią:"
157     node_history: 
158       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
159       download_xml: Ściągnij XML
160       node_history: Historia zmian węzła
161       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
162       view_details: zobacz szczegóły
163     not_found: 
164       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
165       type: 
166         changeset: zestaw zmian
167         node: węzeł
168         relation: relacja
169         way: droga
170     paging_nav: 
171       of: z
172       showing_page: Widoczna jest strona
173     relation: 
174       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
175       download_xml: Ściągnij XML
176       relation: Relacja
177       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
178       view_history: zobacz historię zmian
179     relation_details: 
180       members: "Zawiera:"
181       part_of: "Jest częścią:"
182     relation_history: 
183       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
184       download_xml: Ściągnij XML
185       relation_history: Historia zmian relacji
186       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
187       view_details: zobacz szczegóły
188     relation_member: 
189       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
190       type: 
191         node: Węzeł
192         relation: Relacja
193         way: Droga
194     start: 
195       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
196       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
197     start_rjs: 
198       data_frame_title: Dane
199       data_layer_name: Dane
200       details: Szczegóły
201       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
202       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
203       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
204       load_data: Załaduj dane
205       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
206       loading: Wczytywanie
207       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
208       object_list: 
209         api: Pobierz ten obszar z API
210         back: Wyświetlanie listy obiektów
211         details: Szczegóły
212         heading: Lista obiektów
213         history: 
214           type: 
215             node: Węzeł [[id]]
216             way: Droga [[id]]
217         selected: 
218           type: 
219             node: Węzeł [[id]]
220             way: Droga [[id]]
221         type: 
222           node: Węzeł
223           way: Droga
224       private_user: prywatny użytkownika
225       show_history: Pokaż zmiany
226       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
227       wait: Moment…
228       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
229     tag_details: 
230       tags: "Znaczniki:"
231       wiki_link: 
232         key: Strona wiki dla etykiety {{key}}
233         tag: Strona wiki dla etykiety {{key}}={{value}}
234       wikipedia_link: Artykuł {{page}} w Wikipedii
235     timeout: 
236       sorry: Niestety, pobranie danych dla {{type}} o identyfikatorze {{id}} trwało zbyt długo.
237       type: 
238         changeset: Zestaw zmian
239         node: węzeł
240         relation: relacja
241         way: droga
242     way: 
243       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
244       download_xml: Ściągnij XML
245       edit: edytuj
246       view_history: pokaż historię
247       way: Droga
248       way_title: "Droga: {{way_name}}"
249     way_details: 
250       also_part_of: 
251         one: należy również do drogi {{related_ways}}
252         other: należy również do dróg {{related_ways}}
253       nodes: "Węzły:"
254       part_of: "Jest częścią:"
255     way_history: 
256       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
257       download_xml: Ściągnij XML
258       view_details: zobacz szczegóły
259       way_history: Historia zmian drogi
260       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
261   changeset: 
262     changeset: 
263       anonymous: Anonim
264       big_area: (pełny)
265       no_comment: (brak)
266       no_edits: (brak edycji)
267       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
268       still_editing: (nadal edytowany)
269       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
270     changeset_paging_nav: 
271       next: Następna »
272       previous: "« Poprzednia"
273       showing_page: Strona {{page}}
274     changesets: 
275       area: Obszar
276       comment: Komentarz
277       id: ID
278       saved_at: Zapisano
279       user: Użytkownik
280     list: 
281       description: Ostatnie zmiany
282       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze {{bbox}}
283       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
284       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
285       heading: Zestawy zmian
286       heading_bbox: Zestawy zmian
287       heading_user: Zestawy zmian
288       heading_user_bbox: Zestawy zmian
289       title: Zestawy zmian
290       title_bbox: Zestawy zmian w {{bbox}}
291       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
292       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
293   diary_entry: 
294     diary_comment: 
295       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
296       confirm: Potwierdź
297       hide_link: Ukryj ten komentarz
298     diary_entry: 
299       comment_count: 
300         one: 1 komentarz
301         other: "{{count}} komentarzy"
302       comment_link: Skomentuj ten wpis
303       confirm: Potwierdź
304       edit_link: Edytuj ten wpis
305       hide_link: Ukryj ten wpis
306       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
307       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
308     edit: 
309       body: "Treść:"
310       language: "Język:"
311       latitude: "Szerokość geograficzna:"
312       location: "Położenie:"
313       longitude: "Długość geograficzna:"
314       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
315       save_button: Zapisz
316       subject: "Temat:"
317       title: Edycja wpisu dziennika
318       use_map_link: na mapie
319     feed: 
320       all: 
321         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
322         title: Wpisy OpenStreetMap
323       language: 
324         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku {{language_name}}
325         title: Wpisy w języku {{language_name}}
326       user: 
327         description: Ostatnie wpisy od {{user}}
328         title: Wpisy dla {{user}}
329     list: 
330       in_language_title: Wpisy w języku {{language}}
331       new: Nowy wpis do dziennika
332       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
333       newer_entries: Nowsze wpisy
334       no_entries: Brak wpisów dziennika
335       older_entries: Starsze wpisy
336       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
337       title: Dzienniki użytkowników
338       user_title: Dziennik dla {{user}}
339     location: 
340       edit: Edytuj
341       location: "Położenie:"
342       view: Podgląd
343     new: 
344       title: Nowy wpis do dziennika
345     no_such_entry: 
346       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
347       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
348       title: Nie ma takiego wpisu
349     no_such_user: 
350       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
351       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
352       title: Nie znaleziono użytkownika
353     view: 
354       leave_a_comment: Zostaw komentarz
355       login: Zaloguj się
356       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby dodać komentarz"
357       save_button: Zapisz
358       title: Dziennik użytkownika {{user}} | {{title}}
359       user_title: Dziennik dla {{user}}
360   editor: 
361     default: Domyślnie (obecnie {{name}})
362     potlatch: 
363       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
364       name: Potlatch 1
365     potlatch2: 
366       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
367       name: Potlatch 2
368     remote: 
369       description: JOSM albo Merkaartor
370       name: Remote Control
371   export: 
372     start: 
373       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
374       area_to_export: Obszar do eksportu
375       embeddable_html: HTML do wklejenia
376       export_button: Eksportuj
377       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
378       format: Format
379       format_to_export: Format eksportu
380       image_size: Rozmiar obrazka
381       latitude: "Szer:"
382       licence: Licencja
383       longitude: "Dł:"
384       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
385       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
386       max: max
387       options: Opcje
388       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
389       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
390       output: Wynik
391       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
392       scale: Skala
393       too_large: 
394         heading: Obszar zbyt duży
395       zoom: Zoom
396     start_rjs: 
397       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
398       change_marker: Zmień pozycję pinezki
399       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
400       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
401       export: Eksport
402       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
403       view_larger_map: Większy widok mapy
404   geocoder: 
405     description: 
406       title: 
407         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
408         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
409         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
410       types: 
411         cities: Miasta
412         places: Miejsca
413         towns: Miasta
414     description_osm_namefinder: 
415       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
416     direction: 
417       east: na wschód
418       north: na północ
419       north_east: na północny wschód
420       north_west: na północny zachód
421       south: na południe
422       south_east: na południowy wschód
423       south_west: na południowy zachód
424       west: na zachód
425     distance: 
426       one: ok. 1km
427       other: około {{count}}km
428       zero: mniej niż 1km
429     results: 
430       more_results: Więcej wyników
431       no_results: Nie znaleziono
432     search: 
433       title: 
434         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
435         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
436         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
437         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
438         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
439         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
440         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
441     search_osm_namefinder: 
442       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
443       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
444     search_osm_nominatim: 
445       prefix: 
446         amenity: 
447           airport: Lonisko
448           arts_centre: Centrum sztuki
449           atm: Bankomat
450           auditorium: Audytorium
451           bank: Bank
452           bar: Bar
453           bench: Ławka
454           bicycle_parking: Parking rowerowy
455           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
456           brothel: Burdel
457           bureau_de_change: Kantor
458           bus_station: Stacja autobusowa
459           cafe: Kawiarnia
460           car_rental: Wynajem samochodów
461           car_sharing: Dzielenie się samochodami
462           car_wash: Myjnia samochodowa
463           casino: Kasyno
464           cinema: Kino
465           clinic: Przychodnia
466           club: Klub
467           college: Uczelnia
468           community_centre: Centrum społeczności
469           courthouse: Sąd
470           crematorium: Krematorium
471           dentist: Gabinet dentystyczny
472           doctors: Doktorzy
473           dormitory: Bursa
474           drinking_water: Źródło wody pitnej
475           driving_school: Nauka jazdy
476           embassy: Ambasada
477           emergency_phone: Telefon alarmowy
478           fast_food: Fast Food
479           ferry_terminal: Terminal promowy
480           fire_hydrant: Hydrant
481           fire_station: Remiza strażacka
482           fountain: Fontanna
483           fuel: Stacja benzynowa
484           grave_yard: Mniejszy cmentarz
485           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
486           hall: Hala
487           health_centre: Ośrodek zdrowia
488           hospital: Szpital
489           hotel: Hotel
490           hunting_stand: Stanowisko strzeleckie
491           ice_cream: Lodziarnia
492           kindergarten: Przedszkole
493           library: Biblioteka
494           market: Targowisko
495           marketplace: Plac targowy
496           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
497           nightclub: Klub nocny
498           nursery: Żłobek
499           nursing_home: Dom opieki
500           office: Biuro
501           park: Park
502           parking: Parking
503           pharmacy: Apteka
504           place_of_worship: Miejsce kultu
505           police: Posterunek policji
506           post_box: Skrzynka pocztowa
507           post_office: Poczta
508           preschool: Przedszkole
509           prison: Więzienie
510           pub: Pub
511           public_building: Budynek publiczny
512           public_market: Rynek publiczny
513           reception_area: Recepcja
514           recycling: Miejsce recyklingu
515           restaurant: Restauracja
516           retirement_home: Dom starców
517           sauna: Sauna
518           school: Szkoła
519           shelter: Schron
520           shop: Sklep
521           shopping: Zakupy
522           social_club: Klub towarzyski
523           studio: Studio
524           supermarket: Supermarket
525           taxi: Postój taksówek
526           telephone: Budka telefoniczna
527           theatre: Teatr
528           toilets: Toaleta publiczna
529           townhall: Urząd miejski
530           university: Uniwersytet
531           vending_machine: Automat do sprzedaży
532           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
533           village_hall: Urząd gminy
534           waste_basket: Marnowanie koszyka
535           wifi: Dostęp do WiFi
536           youth_centre: Centrum młodzieżowe
537         boundary: 
538           administrative: Granica administracyjna
539         building: 
540           apartments: Blok mieszkalny
541           block: Budynek bloku
542           bunker: Bunkier
543           chapel: Kaplica
544           church: Kościół
545           city_hall: Ratusz
546           commercial: Budynek handlowy
547           dormitory: Bursa
548           entrance: Wejście do budynku
549           faculty: Budynek prawny
550           farm: Budynek gospodarczy
551           flats: Mieszkania
552           garage: Garaż
553           hall: Hala
554           hospital: Budynek szpitala
555           hotel: Hotel
556           house: Dom
557           industrial: Budynek przemysłowy
558           office: Budynek biurowy
559           public: Budynek publiczny
560           residential: Budynek mieszkalny
561           retail: Budynek detaliczny
562           school: Budynek szkoły
563           shop: Sklep
564           stadium: Stadion
565           store: Składnica
566           terrace: Taras
567           tower: Wieża
568           train_station: Stacja kolejowa
569           university: Budynek uniwersytetu
570           "yes": Budynek
571         highway: 
572           bridleway: Droga dla koni
573           bus_guideway: Droga dla autobusów
574           bus_stop: Przystanek autobusowy
575           byway: Boczna droga
576           construction: Droga budowana
577           cycleway: Ścieżka rowerowa
578           distance_marker: Znak odległości
579           emergency_access_point: Punkt awaryjny
580           footway: Chodnik
581           ford: Bród
582           gate: Bramka
583           living_street: Strefa zamieszkania
584           minor: Drobna droga
585           motorway: Autostrada
586           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
587           motorway_link: Autostrada - dojazd
588           path: Ścieżka
589           pedestrian: Droga dla pieszych
590           platform: Podwyższenie
591           primary: Droga krajowa
592           primary_link: Droga krajowa - dojazd
593           raceway: Tor wyścigowy
594           residential: Droga osiedlowa
595           road: Droga
596           secondary: Droga wojewódzka
597           secondary_link: Droga wojewódzka - dojazd
598           service: Droga serwisowa
599           services: Usługi autostrady
600           steps: Schody
601           stile: Przełaz
602           tertiary: Droga powiatowa
603           track: Droga gruntowa
604           trail: Szlak
605           trunk: Droga ekspresowa
606           trunk_link: Droga ekspresowa - dojazd
607           unclassified: Droga gminna
608           unsurfaced: Nierówna droga
609         historic: 
610           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
611           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
612           boundary_stone: Graniczny głaz
613           building: Budynek
614           castle: Zamek
615           church: Kościół
616           house: Dom
617           icon: Ikona
618           manor: Dwór
619           memorial: Mniejszy pomnik
620           mine: Kopalnia
621           monument: Pomnik
622           museum: Muzeum
623           ruins: Ruiny
624           tower: Wieża
625           wayside_cross: Przydrożny krzyż
626           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
627           wreck: Wrak
628         landuse: 
629           allotments: Ogródki działkowe
630           basin: Dorzecze
631           brownfield: Grunty poprzemysłowe
632           cemetery: Cmentarz
633           commercial: Obszar handlowo-usługowy
634           conservation: Konserwacja
635           construction: Teren budowy
636           farm: Farma
637           farmland: Grunty rolne
638           farmyard: Podwórze gospodarskie
639           forest: Las
640           grass: Trawa
641           greenfield: Tereny niezagospodarowane
642           industrial: Teren przemysłowy
643           landfill: Wysypisko śmieci
644           meadow: Łąka
645           military: Teren wojskowy
646           mine: Kopalnia
647           mountain: Góra
648           nature_reserve: Rezerwat przyrody
649           park: Park
650           piste: Trasa
651           plaza: Plac
652           quarry: Kamieniołom
653           railway: Teren kolejowy
654           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
655           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
656           residential: Zabudowa mieszkaniowa
657           retail: Handel detaliczny
658           village_green: Park miejski
659           vineyard: Winnica
660           wetland: Tereny podmokłe
661           wood: Puszcza
662         leisure: 
663           beach_resort: Strzeżona plaża
664           common: Błonie
665           fishing: Łowisko
666           garden: Ogród
667           golf_course: Pole golfowe
668           ice_rink: Lodowisko
669           marina: Marina
670           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
671           nature_reserve: Rezerwat naturalny
672           park: Park
673           pitch: Boisko sportowe
674           playground: Plac zabaw
675           recreation_ground: Pole rekreacyjne
676           slipway: Pochylnia
677           sports_centre: Centrum sportu
678           stadium: Stadion
679           swimming_pool: Basen
680           track: Bieżnia
681           water_park: Park wodny
682         natural: 
683           bay: Zatoka
684           beach: Plaża
685           cape: Przylądek
686           cave_entrance: Wejście do jaskini
687           channel: Kanał
688           cliff: Urwisko
689           coastline: Linia brzegowa
690           crater: Krater
691           feature: Obiekt
692           fell: Hale górskie
693           fjord: Fiord
694           geyser: Gejzer
695           glacier: Lodowiec
696           heath: Wrzosowisko
697           hill: Wzgórze
698           island: Wyspa
699           land: Ląd
700           marsh: Bagno
701           moor: Torfowisko
702           mud: Muł
703           peak: Szczyt
704           point: Punkt
705           reef: Rafa
706           ridge: Grzbiet
707           river: Rzeka
708           rock: Skała
709           scree: Zsypisko
710           scrub: Zagajnik
711           shoal: Mielizna
712           spring: Źródło
713           strait: Cieśnina
714           tree: Drzewo
715           valley: Dolina
716           volcano: Wulkan
717           water: Woda
718           wetland: Obszar podmokły
719           wetlands: Obszary podmokłe
720           wood: Puszcza
721         place: 
722           airport: Lotnisko
723           city: Miasto
724           country: Kraj
725           county: Powiat
726           farm: Farma
727           hamlet: Osada
728           house: Dom
729           houses: Zabudowanie
730           island: Wyspa
731           islet: Wysepka
732           locality: Rejon
733           moor: Torfowisko
734           municipality: Gmina
735           postcode: Kod pocztowy
736           region: Rejon
737           sea: Morze
738           state: Stan
739           subdivision: Dzielnica
740           suburb: Osiedle
741           town: Miasteczko
742           unincorporated_area: Obszar bez osobowości prawnej
743           village: Wieś
744         railway: 
745           abandoned: Dawna linia kolejowa
746           construction: Budowana linia kolejowa
747           disused: Nieczynna trasa kolejowa
748           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
749           funicular: Kolejka linowa
750           halt: Przystanek kolejowy
751           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
752           junction: Węzeł Kolejowy
753           level_crossing: Przejazd kolejowy
754           light_rail: Lekka kolej
755           monorail: Kolej jednoszynowa
756           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
757           platform: Peron
758           preserved: Kolej zabytkowa
759           spur: Bocznica kolejowa
760           station: Stacja kolejowa
761           subway: Stacja metra
762           subway_entrance: Wejście na stację metra
763           switch: Zwrotnica
764           tram: Linia tramwajowa
765           tram_stop: Przystanek tramwajowy
766           yard: Jard kolejowy
767         shop: 
768           alcohol: Sklep monopolowy
769           apparel: Sklep odzieżowy
770           art: Sklep z dziełami sztuki
771           bakery: Piekarnia
772           beauty: Salon kosmetyczny
773           beverages: Sklep z napojami
774           bicycle: Sklep rowerowy
775           books: Księgarnia
776           butcher: Rzeźnik
777           car: Sklep samochodowy
778           car_dealer: Salon samochodowy
779           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
780           car_repair: Naprawa samochodów
781           carpet: Sklep z dywanami
782           charity: Sklep miłosny
783           chemist: Drogeria
784           clothes: Sklep odzieżowy
785           computer: Sklep komputerowy
786           confectionery: Cukiernia
787           convenience: Sklep z rzeczami wygodnymi
788           copyshop: Ksero
789           cosmetics: Sklep kosmetyczny
790           department_store: Dom towarowy
791           discount: Sklep z produktami po obniżce
792           doityourself: Sklep budowlany
793           drugstore: Drogeria
794           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
795           electronics: Sklep elektroniczny
796           estate_agent: Biuro nieruchomości
797           farm: Sklep gospodarski
798           fashion: Sklep modelarski
799           fish: Sklep rybny
800           florist: Kwiaciarnia
801           food: Sklep spożywczy
802           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
803           furniture: Sklep meblowy
804           gallery: Galeria
805           garden_centre: Centrum ogrodnicze
806           general: Sklep ogólny
807           gift: Sklep z pamiątkami
808           greengrocer: Warzywniak
809           grocery: Sklep spożywczy
810           hairdresser: Fryzjernia
811           hardware: Sklep ze sprzętem
812           hifi: Hi-Fi
813           insurance: Ubezpieczenie
814           jewelry: Sklep z biżuterią
815           kiosk: Kiosk
816           laundry: Pralnia
817           mall: Centrum handlowe
818           market: Targowisko
819           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
820           motorcycle: Sklep z motocyklami
821           music: Sklep muzyczny
822           newsagent: Kiosk
823           optician: Optyk
824           organic: Sklep z produktami organicznymi
825           outdoor: Sklep na wolnym powietrzu
826           pet: Sklep ze zwierzątkami
827           photo: Sklep fotograficzny
828           salon: Salon
829           shoes: Sklep obuwniczy
830           shopping_centre: Centrum handlowe
831           sports: Sklep sportowy
832           stationery: Sklep papierniczy
833           supermarket: Supermarket
834           toys: Sklep zabawkowy
835           travel_agency: Biuro podróży
836           video: Sklep filmowy
837           wine: Winiarnia
838         tourism: 
839           alpine_hut: Chata Alpejska
840           artwork: Sztuka
841           attraction: Atrakcja turystyczna
842           bed_and_breakfast: Łóżko i Śniadanie
843           cabin: Kabina
844           camp_site: Miejsce na kamping
845           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
846           chalet: Schronisko
847           guest_house: Pensjonat
848           hostel: Hostel
849           hotel: Hotel
850           information: Informacja turystyczna
851           lean_to: Nachylenie
852           motel: Motel
853           museum: Muzeum
854           picnic_site: Miejsce na piknik
855           theme_park: Park tematyczny
856           valley: Dolina
857           viewpoint: Punkt widokowy
858           zoo: Zoo
859         waterway: 
860           boatyard: Stocznia
861           canal: Kanał
862           connector: Złącze dróg wodnych
863           dam: Tama
864           derelict_canal: Opuszczony kanał
865           ditch: Rów
866           dock: Basen portowy
867           drain: Rów odpływowy
868           lock: Zastawka
869           lock_gate: Śluza
870           mineral_spring: Źródło mineralne
871           mooring: Kotwicowisko
872           rapids: Katarakty
873           river: Rzeka
874           riverbank: Brzeg rzeki
875           stream: Strumień
876           wadi: Starorzecze
877           water_point: Punkt wodny
878           waterfall: Wodospad
879           weir: Jaz
880   javascripts: 
881     map: 
882       base: 
883         cycle_map: Mapa Rowerowa
884         noname: BrakNazwy
885     site: 
886       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
887       edit_tooltip: Edytuje mapę
888       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mape
889       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
890       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
891       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
892   layouts: 
893     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
894     copyright: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
895     documentation: Dokumentacja
896     documentation_title: Dokumentacja projektu
897     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
898     donate_link_text: dokonując darowizny
899     edit: Edycja
900     edit_with: Edytuj w {{editor}}
901     export: Eksport
902     export_tooltip: Eksport danych mapy
903     foundation: Fundacja
904     gps_traces: Ślady GPS
905     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
906     help: Pomoc
907     help_centre: Centrum pomocy
908     help_title: Witryna pomocy dla projektu
909     history: Zmiany
910     home: główna
911     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
912     inbox: poczta ({{count}})
913     inbox_tooltip: 
914       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
915       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
916       zero: Brak nowych wiadomości
917     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
918     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
919     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} oraz {{bytemark}}. Pozostali wymienieni są na stronie {{partners}}.
920     intro_3_partners: wiki
921     license: 
922       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
923     log_in: zaloguj się
924     log_in_tooltip: Zaloguj się
925     logo: 
926       alt_text: Logo OpenStreetMap
927     logout: wyloguj
928     logout_tooltip: Wyloguj
929     make_a_donation: 
930       text: Przekaż darowiznę
931       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
932     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
933     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
934     sign_up: zarejestruj
935     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
936     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
937     user_diaries: Dzienniczki
938     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
939     view: Mapa
940     view_tooltip: Zobacz mapę
941     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
942     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
943     wiki: Wiki
944   license_page: 
945     foreign: 
946       english_link: oryginalna angielska wersja
947       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a {{english_original_link}}, preferowana jest strona w języku angielskim.
948       title: Informacje o tłumaczeniu
949     native: 
950       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
951       native_link: wersji po polsku
952       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do {{native_link}} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i {{mapping_link}}.
953       title: O stronie
954   message: 
955     delete: 
956       deleted: Wiadomość usunięta
957     inbox: 
958       date: Nadano
959       from: Od
960       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
961       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
962       outbox: nadawcza
963       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
964       subject: Temat
965       title: Wiadomości odebrane
966       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
967     mark: 
968       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
969       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
970     message_summary: 
971       delete_button: Usuń
972       read_button: Oznacz jako przeczytaną
973       reply_button: Odpowiedz
974       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
975     new: 
976       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
977       body: Treść
978       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
979       message_sent: Wiadomość wysłana
980       send_button: Wyślij
981       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
982       subject: Temat
983       title: Wysyłanie wiadomości
984     no_such_user: 
985       body: Niestety nie ma użytkownika o takiej nazwie.
986       heading: Nie ma takiego użytkownika
987       title: Nie ma takiego użytkownika
988     outbox: 
989       date: Nadano
990       inbox: odbiorcza
991       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
992       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
993       outbox: nadawcza
994       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
995       subject: Temat
996       title: Wiadomości wysłane
997       to: Do
998       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
999     read: 
1000       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1001       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1002       date: Nadano
1003       from: Od
1004       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
1005       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
1006       reply_button: Odpowiedz
1007       subject: Temat
1008       title: Czytanie wiadomości
1009       to: Do
1010       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1011     sent_message_summary: 
1012       delete_button: Usuń
1013   notifier: 
1014     diary_comment_notification: 
1015       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
1016       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1017       hi: Witaj {{to_user}},
1018       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1019     email_confirm: 
1020       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1021     email_confirm_html: 
1022       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1023       greeting: Cześć,
1024       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w {{server_url}} na {{new_address}}.
1025     email_confirm_plain: 
1026       greeting: Cześć,
1027       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby zmienić adres e-mail w serwisie
1028       hopefully_you_2: "{{server_url}} na {{new_address}}."
1029     friend_notification: 
1030       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1031       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie {{userurl}}.
1032       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} dodał Cię jako przyjaciela"
1033     gpx_notification: 
1034       and_no_tags: i brak znaczników
1035       and_the_tags: i następujące znaczniki
1036       failure: 
1037         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1038         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1039         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1040         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1041       greeting: Witaj,
1042       success: 
1043         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z {{trace_points}} z {{possible_points}} punktów łącznie.
1044         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1045       with_description: z opisem
1046       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1047     lost_password: 
1048       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1049     lost_password_html: 
1050       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1051       greeting: Witaj,
1052       hopefully_you: Ktoś - prawdopodobnie Ty - poprosił w serwisie openstreetmap.org o zresetowanie hasła do konta należącego do tego adresu e-mail.
1053     lost_password_plain: 
1054       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1055       greeting: Cześć,
1056       hopefully_you_1: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła dla tego
1057       hopefully_you_2: adresy e-mail konto openstreetmap.org.
1058     message_notification: 
1059       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem {{readurl}}
1060       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem {{replyurl}}
1061       header: "{{from_user}} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
1062       hi: Witaj {{to_user}},
1063     signup_confirm: 
1064       subject: "[OpenStreetMap] Prośba o potwierdzenie adresu e-mail"
1065     signup_confirm_html: 
1066       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1067       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1068       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1069       greeting: Cześć!
1070       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1071       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
1072       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
1073       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1074       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1075       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1076       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1077     signup_confirm_plain: 
1078       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1079       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
1080       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
1081       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
1082       current_user_2: "tu:"
1083       greeting: Cześć!
1084       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
1085       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1086       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1087       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1088       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1089       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1090       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1091       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1092   oauth: 
1093     oauthorize: 
1094       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1095       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1096       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1097       allow_write_api: modyfikuj mapę
1098       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1099       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1100       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1101       request_access: Aplikacja {{app_name}} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1102     revoke: 
1103       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji {{application}}
1104   oauth_clients: 
1105     edit: 
1106       submit: Edytuj
1107     form: 
1108       required: Wymagane
1109     index: 
1110       application: Nazwa aplikacji
1111       my_apps: Programy klienckie
1112       my_tokens: Zarejestrowane programy
1113       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu {{oauth}}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1114       revoke: Odwołaj!
1115       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1116     show: 
1117       edit: Edytuj szczegóły
1118   site: 
1119     edit: 
1120       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1121       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1122       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1123       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
1124       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
1125       user_page_link: stronie użytkownika
1126     index: 
1127       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
1128       js_2: OpenStreetMap używa JavaScript do wyświetlania mapki slippy map.
1129       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
1130       license: 
1131         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1132         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
1133         project_name: projektu OpenStreetMap
1134       permalink: Permalink
1135       shortlink: Shortlink
1136     key: 
1137       map_key: Legenda
1138       map_key_tooltip: Legenda mapy
1139       table: 
1140         entry: 
1141           admin: Granica administracyjna
1142           allotments: Ogródki działkowe
1143           apron: 
1144             - Płyta lotniska
1145             - terminal
1146           bridge: Czarny obrys – most
1147           bridleway: Ścieżka dla koni
1148           brownfield: Teren powyburzeniowy
1149           building: Ważny budynek
1150           byway: Droga boczna
1151           cable: 
1152             - Kolej linowa
1153             - wyciąg krzesełkowy
1154           cemetery: Cmentarz
1155           centre: Centrum sportowe
1156           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1157           common: 
1158             - Pole
1159             - łąka
1160           construction: Drogi w budowie
1161           cycleway: Ścieżka rowerowa
1162           destination: Dostęp do punktu docelowego
1163           farm: Gospodarstwo rolne
1164           footway: Chodnik
1165           forest: Las
1166           golf: Pole golfowe
1167           heathland: Wrzosowisko
1168           industrial: Teren przemysłowy
1169           lake: 
1170             - Jezioro
1171             - rezerwuar
1172           military: Teren wojskowy
1173           motorway: Autostrada
1174           park: Park
1175           permissive: Możliwy wstęp
1176           pitch: Boisko sportowe
1177           primary: Droga pierwszorzędna
1178           private: Wstęp prywatny
1179           rail: Tory kolejowe
1180           reserve: Rezerwat przyrody
1181           resident: Teren mieszkalny
1182           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1183           runway: 
1184             - Pas startowy
1185             - kołowania
1186           school: 
1187             - Szkoła
1188             - uniwersytet
1189           secondary: Droga drugorzędna
1190           station: Dworzec kolejowy
1191           subway: Metro
1192           summit: 
1193             - Góra
1194             - szczyt
1195           tourist: Atrakcja turystyczna
1196           track: Ścieżka
1197           tram: 
1198             - Lekka kolej
1199             - tramwaj
1200           trunk: Droga główna
1201           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1202           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1203           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1204           wood: Puszcza
1205     search: 
1206       search: Szukaj
1207       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1208       submit_text: →
1209       where_am_i: Gdzie jestem?
1210       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1211     sidebar: 
1212       close: Zamknij
1213       search_results: Wyniki wyszukiwania
1214   time: 
1215     formats: 
1216       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1217   trace: 
1218     create: 
1219       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1220       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1221     delete: 
1222       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1223     edit: 
1224       description: "Opis:"
1225       download: pobierz
1226       edit: edytuj
1227       filename: "Nazwa pliku:"
1228       heading: Edycja śladu {{name}}
1229       map: mapa
1230       owner: "Autor:"
1231       points: "Punkty:"
1232       save_button: Zapisz zmiany
1233       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1234       tags: "Znaczniki:"
1235       tags_help: rozdzielone przecinkami
1236       title: Edycja śladu {{name}}
1237       uploaded_at: "Załadowano:"
1238       visibility: "Widoczność:"
1239       visibility_help: co to znaczy?
1240     list: 
1241       public_traces: Publiczne ślady GPS
1242       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
1243       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
1244       your_traces: Twoje ślady GPS
1245     make_public: 
1246       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1247     no_such_user: 
1248       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1249       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
1250       title: Nie ma takiego użytkownika
1251     offline: 
1252       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1253       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1254     offline_warning: 
1255       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1256     trace: 
1257       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
1258       by: utworzony przez użytkownika
1259       count_points: "{{count}} punktów"
1260       edit: edycja
1261       edit_map: Edytuj Mapę
1262       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1263       in: w
1264       map: mapa
1265       more: więcej
1266       pending: OCZEKUJE
1267       private: PRYWATNY
1268       public: PUBLICZNY
1269       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1270       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1271       view_map: Pokaż mapę
1272     trace_form: 
1273       description: Opis
1274       help: Pomoc
1275       tags: Znaczniki
1276       tags_help: rozdzielone przecinkami
1277       upload_button: Wgrywaj
1278       upload_gpx: Plik GPX
1279       visibility: Widoczność
1280       visibility_help: co to znaczy?
1281     trace_header: 
1282       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1283       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1284       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1285       upload_trace: Wyślij ślad
1286       your_traces: Wyświetlaj tylko swoje ślady
1287     trace_optionals: 
1288       tags: Znaczniki
1289     trace_paging_nav: 
1290       next: Następny &raquo;
1291       previous: "&laquo; Poprzedni"
1292       showing_page: Wyświetlanie strony {{page}}
1293     view: 
1294       delete_track: Wykasuj ten ślad
1295       description: "Opis:"
1296       download: pobierz
1297       edit: edycja
1298       edit_track: Edytuj ten ślad
1299       filename: "Plik:"
1300       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
1301       map: mapa
1302       none: Brak
1303       owner: "Autor:"
1304       pending: OCZEKUJE
1305       points: "Punktów:"
1306       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1307       tags: "Znaczniki:"
1308       title: Przeglądanie śladu {{name}}
1309       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1310       uploaded: "Dodano:"
1311       visibility: "Widoczność:"
1312     visibility: 
1313       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1314       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1315       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1316       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1317   user: 
1318     account: 
1319       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1320       delete image: Usuń obecną grafikę
1321       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1322       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1323       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1324       home location: "Lokalizacja domowa:"
1325       image: "Grafika:"
1326       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1327       latitude: "Szerokość:"
1328       longitude: "Długość geograficzna:"
1329       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1330       my settings: Moje ustawienia
1331       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1332       new image: Dodaj grafikę
1333       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1334       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1335       profile description: "Opis profilu:"
1336       public editing: 
1337         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1338         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1339         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1340         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1341         enabled link text: co to jest?
1342         heading: "Edycje publiczne:"
1343       public editing note: 
1344         heading: Publiczna edycja
1345         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1346       replace image: Zmień obecną grafikę
1347       return to profile: Powrót do profilu.
1348       save changes button: Zapisz zmiany
1349       title: Zmiana ustawień konta
1350       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
1351     confirm: 
1352       button: Potwierdzam
1353       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1354       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1355       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1356     confirm_email: 
1357       button: Potwierdzam
1358       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1359       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1360       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1361       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1362     filter: 
1363       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1364     go_public: 
1365       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1366     list: 
1367       empty: Nie znaleziono pasujących uzytkowników
1368       heading: Użytkownicy
1369       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1370       title: Użytkownicy
1371     login: 
1372       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="{{reconfirm}}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1373       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1374       create_account: załóż konto
1375       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1376       heading: Logowanie
1377       login_button: Zaloguj się
1378       lost password link: Zapomniane hasło?
1379       password: "Hasło:"
1380       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
1381       remember: "Pamiętaj mnie:"
1382       title: Logowanie
1383     logout: 
1384       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1385       logout_button: Wyloguj
1386       title: Wyloguj
1387     lost_password: 
1388       email address: "Adres e-mail:"
1389       heading: Zapomniałeś hasła?
1390       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1391       new password button: Wyczyść hasło
1392       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1393       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1394       title: zgubione hasło
1395     make_friend: 
1396       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
1397       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
1398       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
1399     new: 
1400       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1401       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1402       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
1403       continue: Kontynuuj
1404       display name: "Przyjazna nazwa:"
1405       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1406       email address: "Adres e-mail:"
1407       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1408       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres {{email}} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1409       heading: Zakładanie konta
1410       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki użytkowania dla edytorów</a>.
1411       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1412       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1413       password: "Hasło:"
1414       title: Nowe konto
1415     no_such_user: 
1416       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1417       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
1418       title: Nie znaleziono użytkownika
1419     popup: 
1420       friend: Znajomy
1421       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1422       your location: Twoje położenie
1423     remove_friend: 
1424       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
1425       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1426     reset_password: 
1427       confirm password: Potwierdź hasło
1428       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1429       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1430       heading: Resetowanie hasła {{user}}
1431       password: Hasło
1432       reset: Resetuj hasło
1433       title: zresetuj hasło
1434     set_home: 
1435       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1436     suspended: 
1437       heading: Konto zawieszone
1438       title: Konto zawieszone
1439     terms: 
1440       agree: Akceptuję
1441       consider_pd_why: co to oznacza?
1442       decline: Nie akceptuję
1443       legale_names: 
1444         france: Francja
1445         italy: Włochy
1446         rest_of_world: Reszta świata
1447       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1448       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1449     view: 
1450       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1451       add as friend: dodaj do znajomych
1452       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
1453       block_history: otrzymane blokady
1454       blocks by me: nałożone blokady
1455       blocks on me: otrzymane blokady
1456       confirm: Potwierdź
1457       create_block: zablokuj tego użytkownika
1458       created from: "Stworzony z:"
1459       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1460       delete_user: usuń to konto
1461       description: Opis
1462       diary: dziennik
1463       edits: edycje
1464       email address: Adres e‐mail
1465       hide_user: ukryj tego użytkownika
1466       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
1467       km away: "{{count}}km stąd"
1468       m away: "{{count}}m stąd"
1469       mapper since: "Mapuje od:"
1470       moderator_history: nałożone blokady
1471       my diary: mój dziennik
1472       my edits: moje zmiany
1473       my settings: moje ustawienia
1474       my traces: moje ślady
1475       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1476       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1477       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1478       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1479       oauth settings: ustawienia oauth
1480       remove as friend: usuń ze znajomych
1481       role: 
1482         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1483         grant: 
1484           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1485           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1486         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1487         revoke: 
1488           administrator: Cofnij dostęp administratora
1489           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1490       send message: wyślij wiadomość
1491       settings_link_text: stronie ustawień
1492       status: "Stan:"
1493       traces: ślady
1494       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1495       user location: Lokalizacja użytkownika
1496       your friends: Twoi znajomi
1497   user_block: 
1498     blocks_by: 
1499       empty: Użytkownik {{name}} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1500       heading: Lista blokad dla użytkownika {{name}}
1501       title: Blokady nałożone przez użytkownika {{name}}
1502     create: 
1503       flash: Nalożono blokadę na użytkownika {{name}}.
1504       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1505       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1506     edit: 
1507       back: Zobacz wszystkie blokady
1508       heading: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1509       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1510       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1511       reason: Przyczyna blokady użytkownika {{name}}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1512       show: Zobacz tę blokadę
1513       submit: Uaktualnij blokadę
1514       title: Edycja blokady dla użytkownika {{name}}
1515     filter: 
1516       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1517       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1518       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, by wykonać to działanie.
1519     helper: 
1520       time_future: Blokada wygasa {{time}}.
1521       time_past: Zakończono {{time}} temu.
1522       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1523     index: 
1524       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1525       heading: Lista blokad użytkowników
1526       title: Blokady użytkownika
1527     model: 
1528       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1529       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1530     new: 
1531       back: Zobacz wszystkie blokady
1532       submit: Utwórz blokadę
1533     not_found: 
1534       back: Powrót do spisu
1535       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze {{id}}.
1536     partial: 
1537       confirm: Na pewno?
1538       creator_name: Twórca
1539       display_name: Zablokowany użytkownik
1540       edit: Edytuj
1541       not_revoked: (nie odwołana)
1542       reason: Powód blokady
1543       revoke: Odwołaj
1544       revoker_name: Odwołana przez
1545       show: Pokaż
1546       status: Status
1547     period: 
1548       one: 1 godzina
1549       other: "{{count}} godzin"
1550     revoke: 
1551       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1552       flash: Blokada została odwołana.
1553       heading: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}} nałożonej przez użytkownika {{block_by}}
1554       past: Blokada zakończyła się {{time}} temu i nie można jej odwołać.
1555       revoke: Odwołaj
1556       time_future: Blokada zakończy się za {{time}}.
1557       title: Odwoływanie blokady użytkownika {{block_on}}
1558     show: 
1559       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1560       confirm: Na pewno?
1561       edit: Edytuj
1562       heading: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1563       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1564       reason: Przyczyna blokady
1565       revoke: Odwołaj
1566       revoker: Cofający uprawnienia
1567       show: Pokaż
1568       status: Status
1569       time_future: Blokada wygasa {{time}}
1570       time_past: Zakończona {{time}} temu
1571       title: "{{block_on}} zablokowany przez użytkownika {{block_by}}"
1572     update: 
1573       success: Blokada zaktualizowana.
1574   user_role: 
1575     filter: 
1576       already_has_role: Użytkownik ma już rolę {{role}}.
1577       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli {{role}}.
1578       not_a_role: Napis `{{role}}' nie jest ważną rolą.
1579       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1580     grant: 
1581       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1582       confirm: Potwierdź
1583       fail: Nie można przyznać roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1584       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1585       title: Potwierdź przyznawanie roli
1586     revoke: 
1587       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1588       confirm: Potwierdź
1589       fail: Nie można cofnąć roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1590       heading: Potwierdź cofanie roli
1591       title: Potwierdź cofanie roli