Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
1 # Messages for Upper Sorbian (hornjoserbsce)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Michawiki
5 hsb: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Tekst
10       diary_entry: 
11         language: Rěč
12         latitude: Šěrokostnik
13         longitude: Dołhostnik
14         title: Titul
15         user: Wužiwar
16       friend: 
17         friend: Přećel
18         user: Wužiwar
19       message: 
20         body: Tekst
21         recipient: Přijimowar
22         sender: Wotpósłar
23         title: Titul
24       trace: 
25         description: Wopisanje
26         latitude: Šěrokostnik
27         longitude: Dołhostnik
28         name: Mjeno
29         public: Zjawny
30         size: Wulkosć
31         user: Wužiwar
32         visible: Widźomny
33       user: 
34         active: Aktiwny
35         description: Wopisanje
36         display_name: Wužiwarske mjeno
37         email: E-mejl
38         languages: Rěče
39         pass_crypt: Hesło
40     models: 
41       acl: Lisćina za přistupnu kontrolu
42       changeset: Sadźba změnow
43       changeset_tag: Atribut sadźby změnow
44       country: Kraj
45       diary_comment: Dźenikowy komentar
46       diary_entry: Dźenikowy zapisk
47       friend: Přećel
48       language: Rěč
49       message: Powěsć
50       node: Suk
51       node_tag: Sukowy atribut
52       notifier: Zdźělenje
53       old_node: Stary suk
54       old_node_tag: Atribut stareho suka
55       old_relation: Stara relacija
56       old_relation_member: Čłon stareje relacije
57       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
58       old_way: Stary puć
59       old_way_node: Suk stareho puća
60       old_way_tag: Atribut stareho puća
61       relation: Relacija
62       relation_member: Relaciski čłon
63       relation_tag: Relaciski atribut
64       session: Posedźenje
65       trace: Ćěr
66       tracepoint: Ćěrjowy dypk
67       tracetag: Ćěrjowy atribut
68       user: Wužiwar
69       user_preference: Wužiwarske nastajenje
70       user_token: Wužiwarska marka
71       way: Puć
72       way_node: Pućny suk
73       way_tag: Pućny atribut
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Zda so, zo maš placki znjemóžnjene - prošu zmóžń placki w swojim wobhladowaku, prjedy hač pokročuješ.
77     require_moderator: 
78       not_a_moderator: Dyrbiš moderator być, zo by móhł tutu akciju wuwjesć.
79     setup_user_auth: 
80       blocked: Twój přistup k API je so blokował. Prošu přizjew so do webpowjercha, zo by wjace zhonił.
81       need_to_see_terms: Twój přistup na API je nachwilu wusadźeny. Prošu přizjew so k webpowjerchej, zo by sej wuměnjenja za sobuskutkowacych wobhladał. Njetrjebaš přezjedny być, dyrbiš sej je jenož wobhladać.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Sadźba změnow: %{id}"
85       changesetxml: Sadźba změnow XML
86       feed: 
87         title: Sadźba změnow %{id}
88         title_comment: Sadźba změnow %{id} - %{comment}
89       osmchangexml: osmChange XML
90       title: Sadźba změnow
91     changeset_details: 
92       belongs_to: "Słuša k:"
93       bounding_box: "Wuběranski wobłuk:"
94       box: kašćik
95       closed_at: "Začinjeny:"
96       created_at: "Wutworjeny:"
97       has_nodes: 
98         few: "Ma slědowace %{count} suki:"
99         one: "Ma slědowacy %{count} suk:"
100         other: "Ma slědowacych %{count} sukow:"
101         two: "Ma slědowacej %{count} sukaj:"
102       has_relations: 
103         few: "Ma slědowace %{count} relacije:"
104         one: "Ma slědowacu %{count} relaciju:"
105         other: "Ma slědowacych %{count} relacijow:"
106         two: "Ma slědowacej %{count} relaciji:"
107       has_ways: 
108         few: "Ma slědowace %{count} puće:"
109         one: "Ma slědowacy %{count} puć:"
110         other: "Ma slědowacych %{count} pućow:"
111         two: "Ma slědowacej %{count} pućej:"
112       no_bounding_box: Za tutu sadźbu změnow njeje so wuběranski wobłuk składował.
113       show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazać
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentar:"
116       deleted_at: "Zhašany:"
117       deleted_by: "Zhašany wot:"
118       edited_at: "Wobdźěłany:"
119       edited_by: "Wobdźěłany wot:"
120       in_changeset: "W sadźbje změnow:"
121       version: "Wersija:"
122     containing_relation: 
123       entry: Relacija %{relation_name}
124       entry_role: Relacija %{relation_name} (jako %{relation_role})
125     map: 
126       deleted: Zničeny
127       edit: 
128         area: Wobłuk wobdźěłać
129         node: Suk wobdźěłać
130         relation: Relaciju wobdźěłać
131         way: Puć wobdźěłać
132       larger: 
133         area: Wobłuk na wjetšej karće pokazać
134         node: Suk na wjetšej karće pokazać
135         relation: Relaciju na wjetšej karće pokazać
136         way: Puć na wjetšej karće pokazać
137       loading: Začituje so...
138     navigation: 
139       all: 
140         next_changeset_tooltip: Přichodna sadźba změnow
141         next_node_tooltip: Přichodny suk
142         next_relation_tooltip: Přichodna relacija
143         next_way_tooltip: Přichodny puć
144         prev_changeset_tooltip: Předchadna sadźba změnow
145         prev_node_tooltip: Předchadny suk
146         prev_relation_tooltip: Předchadna relacija
147         prev_way_tooltip: Předchadny puć
148       user: 
149         name_changeset_tooltip: Změny wot wužiwarja %{user} pokazać
150         next_changeset_tooltip: Přichodna změna wot wužiwarja %{user}
151         prev_changeset_tooltip: Předchadna změna wot wužiwarja %{user}
152     node: 
153       download_xml: XML sćahnyć
154       edit: Suk wobdźěłać
155       node: Suk
156       node_title: "Suk: %{node_name}"
157       view_history: Stawizny pokazać
158     node_details: 
159       coordinates: "Koordinaty:"
160       part_of: "Dźěl wot:"
161     node_history: 
162       download_xml: XML sćahnyć
163       node_history: Sukata historija
164       node_history_title: "Sukata historija: %{node_name}"
165       view_details: Podrobnosće pokazać
166     not_found: 
167       sorry: Wodaj, %{type} z id %{id} njebu namakany.
168       type: 
169         changeset: sadźba změnow
170         node: suk
171         relation: relacija
172         way: puć
173     paging_nav: 
174       of: wot
175       showing_page: strona
176     redacted: 
177       message_html: Wersija %{version} tutoho %{type}a njeda so pokazać, dokelž je so hižo redigowała. Prošu, hlej %{redaction_link} za podronosće.
178       redaction: Redakcija %{id}
179       type: 
180         node: suk
181         relation: relacija
182         way: puć
183     relation: 
184       download_xml: XML sćahnyć
185       relation: Relacija
186       relation_title: "Relacija: %{relation_name}"
187       view_history: Stawizny pokazać
188     relation_details: 
189       members: "Čłonojo:"
190       part_of: "Dźěl wot:"
191     relation_history: 
192       download_xml: XML sćahnyć
193       relation_history: Relaciska historija
194       relation_history_title: "Relaciska historija: %{relation_name}"
195       view_details: Podrobnosće pokazać
196     relation_member: 
197       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
198       type: 
199         node: Suk
200         relation: Relacija
201         way: Puć
202     start_rjs: 
203       data_frame_title: Daty
204       data_layer_name: Kartowe daty přepytać
205       details: Podrobnosće
206       edited_by_user_at_timestamp: Wobdźěłany wot wužiwarja %{user} dnja %{timestamp}
207       hide_areas: Kónčiny schować
208       history_for_feature: Historija za %{feature}
209       load_data: Daty začitać
210       loaded_an_area_with_num_features: Sy wobłuk začitał, kotryž %{num_features} elementow wobsahuje. Powšitkownje někotre wobhladowaki maja problemy ze zwobraznjenju tajkeho mnóstwa datow. Powšitkownje wobhladowaki najlěpje funguja, hdyž mjenje hač %{num_features} elementow naraz zwobraznjeja; hewak so wobhladowak spomali abo samo hižo njereaguje.  Jeli chceš tute daty woprawdźe zwobraznić, klikń deleka na tłóčatko.
211       loading: Začituje so...
212       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
213       object_list: 
214         api: Tutón wobłuk wot API wotwołać
215         back: Wróćo k lisćinje objektow
216         details: Podrobnosće
217         heading: Objektowa lisćina
218         history: 
219           type: 
220             node: Suk %{id}
221             way: Puć %{id}
222         selected: 
223           type: 
224             node: Suk %{id}
225             way: Puć %{id}
226         type: 
227           node: Suk
228           way: Puć
229       private_user: priwatny wužiwar
230       show_areas: Kónčiny pokazać
231       show_history: Historiju pokazać
232       unable_to_load_size: "Njeje móžno začitać: Wulkosć %{bbox_size} wobłuka je přewulka ((dyrbi mjenje hač %{max_bbox_size} być)"
233       view_data: Daty za aktualny kartowy napohlad pokazać
234       wait: Čakać...
235       zoom_or_select: Wobłuk karty powjetšić abo wubrać
236     tag_details: 
237       tags: "Atributy:"
238       wiki_link: 
239         key: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}
240         tag: Wikijowa wopisanska strona za atribut %{key}=%{value}
241       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
242     timeout: 
243       sorry: Wodaj, traje předołho, daty za %{type} z ID %{id} wotwołać.
244       type: 
245         changeset: sadźba změnow
246         node: suk
247         relation: relacija
248         way: puć
249     way: 
250       download_xml: XML sćahnyć
251       edit: Puć wobdźěłać
252       view_history: Stawizny pokazać
253       way: Puć
254       way_title: "Puć: %{way_name}"
255     way_details: 
256       also_part_of: 
257         few: tež dźěl pućow %{related_ways}
258         one: tež dźěl puća %{related_ways}
259         other: tež dźěl pućow %{related_ways}
260         two: tež dźěl pućow %{related_ways}
261       nodes: "Suki:"
262       part_of: "Dźěl wot:"
263     way_history: 
264       download_xml: XML sćahnyć
265       view_details: Podrobnosće pokazać
266       way_history: Pućna historija
267       way_history_title: "Pućna historija: %{way_name}"
268   changeset: 
269     changeset: 
270       anonymous: Anonymny
271       big_area: (wulki)
272       no_comment: (žadyn)
273       no_edits: (žane změny)
274       show_area_box: wobłuk pokazać
275       still_editing: (wobdźěłuje so hišće)
276       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
277     changeset_paging_nav: 
278       next: Přichodna »
279       previous: « Předchadna
280       showing_page: Strona %{page}
281     changesets: 
282       area: Wobłuk
283       comment: Komentar
284       id: ID
285       saved_at: Datum składowanja
286       user: Wužiwar
287     list: 
288       description: Najnowše přinoški za kartu přehladać
289       description_bbox: Sadźby změnow znutřka %{bbox}
290       description_friend: Změny twojich přećelow
291       description_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
292       description_user: Sadźby změnow wot %{user}
293       description_user_bbox: Sadźby změnow wot %{user} znutřka %{bbox}
294       empty_anon_html: Dotal žane změny nječinjene.
295       empty_user_html: Zda so, zo hišće njejsy žane změny přewjedł. Zo by započał, přečitaj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Beginners Guide (přewodnik za započatkarjow)</a>.
296       heading: Sadźby změnow
297       heading_bbox: Sadźby změnow
298       heading_friend: Sadźby změnow
299       heading_nearby: Sadźby změnow
300       heading_user: Sadźby změnow
301       heading_user_bbox: Sadźby změnow
302       title: Sadźby změnow
303       title_bbox: Sadźby změnow znutřka %{bbox}
304       title_friend: Změny twojich přećelow
305       title_nearby: Sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
306       title_user: Sadźby změnow wot %{user}
307       title_user_bbox: Sadźby změnow wot %{user} znutřka %{bbox}
308     timeout: 
309       sorry: Bohužel je předołho trało, skupiny změny, kotrež sy požadał, wotwołać.
310   diary_entry: 
311     comments: 
312       ago: před %{ago}
313       comment: Komentar
314       has_commented_on: "%{display_name} je slědowace dźenikowe zapiski komentował"
315       newer_comments: Nowše komentary
316       older_comments: Starše komentary
317       post: Powěsć
318       when: Časowy dypk
319     diary_comment: 
320       comment_from: Komentar wot %{link_user} spisany dnja %{comment_created_at}
321       confirm: Wobkrućić
322       hide_link: Tutón komentar schować
323     diary_entry: 
324       comment_count: 
325         few: "%{count} komentary"
326         one: Jedyn komentar
327         other: "%{count} komentarow"
328         two: "%{count} komentaraj"
329         zero: Žane komentary
330       comment_link: Komentar k tutomu zapiskej
331       confirm: Wobkrućić
332       edit_link: Tutón zapisk wobdźěłać
333       hide_link: Tutón zapisk schować
334       posted_by: Pósłany wot %{link_user} dnja %{created} %{language_link}
335       reply_link: Na tutón zapisk wotmołwić
336     edit: 
337       body: "Tekst:"
338       language: "Rěč:"
339       latitude: "Šěrokostnik:"
340       location: "Městno:"
341       longitude: "Dołhostnik:"
342       marker_text: Městno dźenikoweho zapiska
343       save_button: Składować
344       subject: "Nastupa:"
345       title: Dźenikowy zapisk wobdźěłać
346       use_map_link: kartu wužiwać
347     feed: 
348       all: 
349         description: Najnowše dźenikowe zapiski wužiwarjow OpenStreetMap
350         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski
351       language: 
352         description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap %{language_name}
353         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski %{language_name}
354       user: 
355         description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja %{user}
356         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja %{user}
357     list: 
358       in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči %{language}
359       new: Nowy dźenikowy zapisk
360       new_title: Nowy zapisk w twojim wužiwarskim dźeniku spisać
361       newer_entries: Nowše zapiski
362       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
363       older_entries: Starše zapiski
364       recent_entries: Najnowše dźenikowe zapiski
365       title: Dźeniki wužiwarjow
366       title_friends: Dźeniki přećelow
367       title_nearby: Dźeniki wužiwarjow w bliskosći
368       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
369     location: 
370       edit: Wobdźěłać
371       location: "Městno:"
372       view: Pokazać
373     new: 
374       title: Nowy dźenikowy zapisk
375     no_such_entry: 
376       body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id %{id} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
377       heading: Žadyn zapisk z id %{id}
378       title: Dźenikowy zapisk njeeksistuje
379     view: 
380       leave_a_comment: Spisaj komentar
381       login: Přizjew so
382       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, zo by komentar spisał"
383       save_button: Składować
384       title: Dźenik %{user} | %{title}
385       user_title: dźenik wužiwarja %{user}
386   editor: 
387     default: Standard (tuchwilu %{name}
388     potlatch: 
389       description: Potlatch 1 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
390       name: Potlatch 1
391     potlatch2: 
392       description: Potlatch 2 (editor za wobdźěłowanje we wobhladowaku)
393       name: Potlatch 2
394     remote: 
395       description: Dalokowodźenje (JOSM abo Merkaartor)
396       name: Dalokowodźenje
397   export: 
398     start: 
399       add_marker: Marku karće přidać
400       area_to_export: Wobłuk za eksport
401       embeddable_html: Zasadźujomny HTML
402       export_button: Eksport
403       export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database</a> (ODbL).
404       format: "Format:"
405       format_to_export: Format za eksport
406       image_size: "Wobrazowa wulkosć:"
407       latitude: "Šěrokostnik:"
408       licence: Licenca
409       longitude: "Dołhostnik:"
410       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
411       map_image: Kartowy wobraz (pokazuje standardnu runinu)
412       max: maks.
413       options: Opcije
414       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-daty
415       output: Wudaće
416       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
417       scale: Měritko
418       too_large: 
419         body: Tutón wobłuk je přewulki za eksportowanje jako XML-daty OpenStreetMap. Prošu powjetš abo wubjer mjeńši wobłuk.
420         heading: Wobłuk přewulki
421       zoom: Skalowanje
422     start_rjs: 
423       add_marker: Karće marku přidać
424       change_marker: Poziciju marki změnić
425       click_add_marker: Na kartu klikný, zo by so marka přidała
426       drag_a_box: Ramik na karće rozćahać, zo by so wobłuk wubrał
427       export: Eksport
428       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
429   geocoder: 
430     description: 
431       title: 
432         geonames: Městno wot from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
433         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
434       types: 
435         cities: Wulkoměsta
436         places: Městna
437         towns: Města
438     direction: 
439       east: wuchod
440       north: sewjer
441       north_east: sewjerowuchod
442       north_west: sewjerozapad
443       south: juh
444       south_east: juhowuchod
445       south_west: juhozapad
446       west: zapad
447     distance: 
448       one: něhdźe 1 km
449       other: něhdźe %{count} km
450       zero: mjenje hač 1 km
451     results: 
452       more_results: Dalše wuslědki
453       no_results: Žane wuslědki namakane
454     search: 
455       title: 
456         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
457         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
458         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
459         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
460         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
461     search_osm_nominatim: 
462       prefix: 
463         aeroway: 
464           aerodrome: Lětanišćo
465           apron: Lětanske předpolo
466           gate: Wrota
467           helipad: Helikoptrowe přizemišćo
468           runway: Startowa a přizemjenska čara
469           taxiway: Lětadłowa jězdnja
470           terminal: Terminal
471         amenity: 
472           WLAN: WLAN-přistup
473           airport: Lětanišćo
474           arts_centre: Kulturny centrum
475           artwork: Wuměłska twórba
476           atm: Bankomat
477           auditorium: Awditorij
478           bank: Banka
479           bar: Bara
480           bbq: Grilowanišćo
481           bench: Ławka
482           bicycle_parking: Wotstajenišćo za kolesa
483           bicycle_rental: Wupožcowarnja za kolesa
484           biergarten: Piwowa zahroda
485           brothel: Bordel
486           bureau_de_change: Měnjernja
487           bus_station: Busowe dwórnišćo
488           cafe: Kofejownja
489           car_rental: Awtowa přenajimarnja
490           car_sharing: Centrala za sobujěducych
491           car_wash: Awtomyjernja
492           casino: Kazino
493           charging_station: Napjelnjenska stacija
494           cinema: Kino
495           clinic: Klinika
496           club: Klub
497           college: Wysoka šula
498           community_centre: Zhromadny centrum
499           courthouse: Sudnistwo
500           crematorium: Krematorij
501           dentist: Zubny lěkar
502           doctors: Lěkarjo
503           dormitory: Internat
504           drinking_water: Pitna woda
505           driving_school: Jězbna šula
506           embassy: Wulkopósłanstwo
507           emergency_phone: Nuzowy telefon
508           fast_food: Přikuski
509           ferry_terminal: Přewozny přistaw
510           fire_hydrant: Wohnjowy hydrant
511           fire_station: Wohnjostraža
512           food_court: Food Court
513           fountain: Studnja
514           fuel: Tankownja
515           grave_yard: Kěrchow
516           gym: Fitnesowy center/Fitnesowe studijo
517           hall: Schadźowarnja
518           health_centre: Strowotny centrum
519           hospital: Chorownja
520           hotel: Hotel
521           hunting_stand: Łakańca
522           ice_cream: Jědźny lód
523           kindergarten: Pěstowarnja
524           library: Knihownja
525           market: Wiki
526           marketplace: Torhošćo
527           mountain_rescue: Hórska wuchowanska słužba
528           nightclub: Nócny klub
529           nursery: Pěstowarnja
530           nursing_home: Hladarnja
531           office: Běrow
532           park: Park
533           parking: Parkowanišćo
534           pharmacy: Lěkarnja
535           place_of_worship: Boži dom
536           police: Policija
537           post_box: Listowy kašćik
538           post_office: Póstowy zarjad
539           preschool: Předšula
540           prison: Jastwo
541           pub: Korčma
542           public_building: Zjawne twarjenje
543           public_market: Zjawne wiki
544           reception_area: Přijimanski wobłuk
545           recycling: Přijimarnja starowiznow
546           restaurant: Hosćenc
547           retirement_home: Starownja
548           sauna: Sawna
549           school: Šula
550           shelter: Podstup
551           shop: Wobchod
552           shopping: Nakup
553           shower: Duša
554           social_centre: Socialne srjedźišćo
555           social_club: Towarstwo
556           studio: Studijo
557           supermarket: Superwiki
558           swimming_pool: Płuwanišćo
559           taxi: Taksijowe zastanišćo
560           telephone: Zjawny telefon
561           theatre: Dźiwadło
562           toilets: Nuzniki
563           townhall: Radnica
564           university: Uniwersita
565           vending_machine: Awtomat
566           veterinary: Zwěrjacy lěkar
567           village_hall: Gmejnski centrum
568           waste_basket: Wotpadkowe sudobjo
569           wifi: WiFi-přistup
570           youth_centre: Centrum za młodostnych
571         boundary: 
572           administrative: Zarjadniska hranica
573           census: Mjeza ludličenskeho wobwoda
574           national_park: Narodny park
575           protected_area: Škitane pasmo
576         bridge: 
577           aqueduct: Akwedukt
578           suspension: Wisaty móst
579           swing: Wobwjertny móst
580           viaduct: Wiadukt
581           "yes": Móst
582         building: 
583           "yes": Twarjenje
584         highway: 
585           bridleway: Jěchanski puć
586           bus_guideway: Trolejbusowy milinowód
587           bus_stop: Busowe zastanišćo
588           byway: Pódlanski puć
589           construction: Dróha so twari
590           cycleway: Kolesowarska šćežka
591           emergency_access_point: Přijimarnja njezbožow
592           footway: Pućik
593           ford: Bród
594           living_street: Hasa z pomjeńšenym wobchadom
595           milestone: Kilometrowy kamjeń
596           minor: Pódlanska hasa
597           motorway: Awtodróha
598           motorway_junction: Awtodróhowe křižnišćo
599           motorway_link: Přijězd na awtodróhu
600           path: Šćežka
601           pedestrian: Chódnik
602           platform: Platforma
603           primary: Dróha prěnjeho rjada
604           primary_link: Dróha prěnjeho rjada
605           raceway: Pista
606           residential: Bydlenska hasa
607           rest_area: Wotpočnišćo
608           road: Dróha
609           secondary: Dróha druheho rjada
610           secondary_link: Dróha druheho rjada
611           service: Dróha za přidróžnych
612           services: Awtodróhowy wotpočny hosćenc
613           speed_camera: Błyskadło
614           steps: Schodźenki
615           stile: Płótne stupadło
616           tertiary: Dróha třećeho rjada
617           tertiary_link: Dróha třećeho rjada
618           track: Pólny puć
619           trail: Šćežka
620           trunk: Dalokodróha
621           trunk_link: Dalokodróha
622           unclassified: Njezarjadowana dróha
623           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
624         historic: 
625           archaeological_site: Archeologiske wurywanišćo
626           battlefield: Bitwišćo
627           boundary_stone: Měznik
628           building: Twarjenje
629           castle: Hród
630           church: Cyrkej
631           fort: Fort
632           house: Dom
633           icon: Ikona
634           manor: Knježi dwór
635           memorial: Wopomnišćo
636           mine: Podkopki
637           monument: Pomnik
638           museum: Muzej
639           ruins: Rozpadanki
640           tower: Wěža
641           wayside_cross: Pućny křiž
642           wayside_shrine: Stołp
643           wreck: Wrak
644         landuse: 
645           allotments: Małozahrodki
646           basin: Basenk
647           brownfield: Industrijowe lado
648           cemetery: Kěrchow
649           commercial: Přemysłowa kónčina
650           conservation: Přirodoškit
651           construction: Twar
652           farm: Farma
653           farmland: Pola
654           farmyard: Statok
655           forest: Wužitny lěs
656           garages: Awtowa porjedźernja
657           grass: Trawa
658           greenfield: Njewobtwarjena zemja
659           industrial: Industrijowa kónčina
660           landfill: Smjećišćo
661           meadow: Łuka
662           military: Wojerska kónčina
663           mine: Podkopki
664           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
665           orchard: Sadowa zahroda
666           park: Park
667           piste: Pista
668           quarry: Skała
669           railway: Železnica
670           recreation_ground: Wočerstwjenska krajina
671           reservoir: Zběranski basenk
672           reservoir_watershed: Wódny rozwod reservoira
673           residential: Bydlenski wobwod
674           retail: Wobchody
675           road: Dróhowe pasmo
676           village_green: Nawjes
677           vineyard: Winicy
678           wetland: Łučina
679           wood: Lěs
680         leisure: 
681           beach_resort: Mórske kupjele
682           bird_hide: Ptači schow
683           common: Gmejnski kraj
684           fishing: Rybnišćo
685           fitness_station: Fitnesowy center
686           garden: Zahroda
687           golf_course: Golfownišćo
688           ice_rink: Smykanišćo
689           marina: Jachtowy přistaw
690           miniature_golf: Minigolf
691           nature_reserve: Přirodoškitne pasmo
692           park: Park
693           pitch: Sportnišćo
694           playground: Hrajkanišćo
695           recreation_ground: Wočerstwjenišćo
696           sauna: Sawna
697           slipway: Helling
698           sports_centre: Sportowy centrum
699           stadium: Stadion
700           swimming_pool: Swimmingpool
701           track: Běhanišćo
702           water_park: Wodowy park
703         military: 
704           airfield: Wojerske lětanišćo
705           barracks: Kaserna
706           bunker: Bunker
707         mountain_pass: 
708           "yes": Hórski přesmyk
709         natural: 
710           bay: Zaliw
711           beach: Přibrjóh
712           cape: Kap
713           cave_entrance: Prózdnjeński zachod
714           channel: Kanal
715           cliff: Wuskała
716           crater: Krater
717           dune: Nawěw
718           feature: Funkcija
719           fell: Fjeld
720           fjord: Fjord
721           forest: Lěs
722           geyser: Geiser
723           glacier: Lodowc
724           heath: Hola
725           hill: Hórka
726           island: Kupa
727           land: Kraj
728           marsh: Marša
729           moor: Bahno
730           mud: Błóto
731           peak: Špica
732           point: Dypk
733           reef: Rif
734           ridge: Horinski hrjebjeń
735           river: Rěka
736           rock: Skała
737           scree: Walanki
738           scrub: Kerki
739           shoal: Niłčina, pěsčišćo
740           spring: Žórło
741           stone: Kamjeń
742           strait: Mórska wužina
743           tree: Štom
744           valley: Doł
745           volcano: Wulkan
746           water: Wodźizny
747           wetland: Łučina
748           wetlands: Łučiny
749           wood: Lěs
750         office: 
751           accountant: Knihiwjedniski běrow
752           architect: Architektny běrow
753           company: Zawod
754           employment_agency: Dźěłowy zarjad
755           estate_agent: Makler ležownosćow
756           government: Zarjad
757           insurance: Zawěsćenski běrow
758           lawyer: Běrow prawiznika
759           ngo: Běrow njeknježerstwoweje organizacije
760           telecommunication: Dalokopowěsćowy zarjad
761           travel_agent: Pućowanski běrow
762           "yes": Běrow
763         place: 
764           airport: Lětanišćo
765           city: Wulkoměsto
766           country: Kraj
767           county: Wokrjes
768           farm: Farma
769           hamlet: Wjeska
770           house: Dom
771           houses: Domy
772           island: Kupa
773           islet: Kupka
774           isolated_dwelling: Jednotliwe bydło
775           locality: Sydlišćo
776           moor: Bahno
777           municipality: Gmejna
778           postcode: Postowe wodźenske čisło
779           region: Region
780           sea: Morjo
781           state: Zwjazkowy kraj
782           subdivision: Trabantowe město
783           suburb: Předměsto
784           town: Město
785           unincorporated_area: Bjezgmejnska kónčina
786           village: Wjes
787         railway: 
788           abandoned: Rozpušćena železnica
789           construction: Železnica so twari
790           disused: Zastajena železnica
791           disused_station: Zawrjene dwórnišćo
792           funicular: Powjaznica
793           halt: Železniske zastanišćo
794           historic_station: Historiske dwórnišćo
795           junction: Železniske křižnišćo
796           level_crossing: Železniski přechod
797           light_rail: Měšćanska železnica
798           miniature: Miniaturna železnica
799           monorail: Jednokolijowa železnica
800           narrow_gauge: Wuskokolijata železnica
801           platform: Železniske nastupišćo
802           preserved: Muzejowa železnica
803           spur: Přizamkowe kolije
804           station: Dwórnišćo
805           subway: Metrowa stacija
806           subway_entrance: Zachod do podzemskeje železnicy
807           switch: Wuhibka
808           tram: Tramwajka
809           tram_stop: Tramwajkowe zastanišćo
810           yard: Ranžěrowanske dwórnišćo
811         shop: 
812           alcohol: Wobchod za spirituozy
813           antiques: Wobchod starožitnosćow
814           art: Wuměłski wobchod
815           bakery: Pjekarnja
816           beauty: Kosmetikowy salon
817           beverages: Napojowe wiki
818           bicycle: Wobchod za kolesa
819           books: Kniharnja
820           butcher: Rěznik
821           car: Awtosalon
822           car_parts: Awtowe narunanki
823           car_repair: Awtowa porjedźernja
824           carpet: Přestrjencowy wobchod
825           charity: Dobroćelski wobchod
826           chemist: Lěkarnja
827           clothes: Drastowy wobchod
828           computer: Kompjuterowy wobchod
829           confectionery: Konditarnja
830           convenience: Miniwiki
831           copyshop: Kopěrowanski wobchod
832           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
833           department_store: Kupnica
834           discount: Wobchod za tunje artikle
835           doityourself: Paslerska potrjeba
836           dry_cleaning: Čisćernja
837           electronics: Wobchod za elektroniku
838           estate_agent: Makler z imobilijemi
839           farm: Wobchod na statoku
840           fashion: Modowy wobchod
841           fish: Rybowy wobchod
842           florist: Kwětkarnja
843           food: Wobchod za žiwidła
844           funeral_directors: Pochowanski wustaw
845           furniture: Meble
846           gallery: Galerija
847           garden_centre: Zahrodny centrum
848           general: Wobchod za měšane twory
849           gift: Wobchod za dary
850           greengrocer: Wobchod za zeleniny
851           grocery: Žiwidłowy wobchod
852           hairdresser: Frizerski salon
853           hardware: Twarske wiki
854           hifi: Hi-fi
855           insurance: Zawěsćernja
856           jewelry: Debjenkowy wobchod
857           kiosk: Kiosk
858           laundry: Myjernja
859           mall: Promenada
860           market: Wiki
861           mobile_phone: Telekomunikaciski wobchod
862           motorcycle: Wobchod za motorske
863           music: Wobchod za hudźbniny
864           newsagent: Kiosk nowin
865           optician: Optikar
866           organic: Biowobchod
867           outdoor: Wobchod pod hołym njebjom
868           pet: Coowobchod
869           photo: Fotograf
870           salon: Salon
871           shoes: Wobchod črijow
872           shopping_centre: Nakupowanišćo
873           sports: Sportowy wobchod
874           stationery: Papjernistwo
875           supermarket: Superwiki
876           toys: Wobchod za hrajki
877           travel_agency: Pućowanski běrow
878           video: Widejowobchod
879           wine: Wobchod za spirituozy
880         tourism: 
881           alpine_hut: Hórska bawda
882           artwork: Wuměłska twórba
883           attraction: Atrakcija
884           bed_and_breakfast: Přenocowanje ze snědanju
885           cabin: Chěžka
886           camp_site: Stanowanišćo
887           caravan_site: Campingowanišćo za caravany
888           chalet: Chata
889           guest_house: Hóstny dom
890           hostel: Hospoda
891           hotel: Hotel
892           information: Informacija
893           lean_to: Kólnja
894           motel: Motel
895           museum: Muzej
896           picnic_site: Piknikowanišćo
897           theme_park: Park zabawy
898           valley: Doł
899           viewpoint: Wuhladnišćo
900           zoo: Coo
901         tunnel: 
902           "yes": Tunl
903         waterway: 
904           artificial: Kumštna wodowa dróha
905           boatyard: Łódźnica
906           canal: Kanal
907           connector: Zwisk mjez wódnymi pućemi
908           dam: Nasyp
909           derelict_canal: Zanjerodźeny kanal
910           ditch: Hrjebja
911           dock: Dok
912           drain: Wentok
913           lock: Přepław
914           lock_gate: Wrota přeplawnje
915           mineral_spring: Mineralne žórło
916           mooring: Přistawnišćo
917           rapids: Rěčne prohi
918           river: Rěka
919           riverbank: Rěčny brjóh
920           stream: Wulkorěka
921           wadi: Wadi
922           water_point: Wódne městno
923           waterfall: Wodopad
924           weir: Spušćadło
925   javascripts: 
926     map: 
927       base: 
928         cycle_map: Kolesowa karta
929         mapquest: MapQuest Open
930         standard: Standard
931         transport_map: Wobchadna karta
932     site: 
933       edit_disabled_tooltip: Za wobdźěłowanje karty powjetšić
934       edit_tooltip: Kartu wobdźěłać
935       history_disabled_tooltip: Za zwobraznjenje změnow za tutón wobłuk powjetšić
936       history_tooltip: Změny za tutón wobłuk pokazać
937   layouts: 
938     community: Zhromadźenstwo
939     community_blogs: Blogi zhromadźenstwa
940     community_blogs_title: Blogi čłonow zhromadźenstwa OpenStreetMap
941     copyright: Awtorske prawo a licenca
942     documentation: Dokumentacija
943     documentation_title: Dokumentacija za projekt
944     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez %{link} k fondsej aktualizacije hardwary.
945     donate_link_text: Darjenje
946     edit: Wobdźěłać
947     edit_with: Z %{editor} wobdźěłać
948     foundation: Załožba
949     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
950     gps_traces: GPS-ćěrje
951     gps_traces_tooltip: GPS-ćěrje zrjadować
952     help: Pomoc
953     help_centre: Srjedźišćo pomocy
954     help_title: Sydło pomocy za projekt
955     history: Historija
956     home: domoj
957     intro_1: OpenStreetMap je swobodna wobdźěłujomna karta cyłeho swěta. Bu za ludźi kaž wy wutworjena.
958     intro_2_create_account: Załož wužiwarske konto
959     intro_2_download: sćahnyć
960     intro_2_html: Móžeš daty darmo %{download} a pod %{license} %{use}.  %{create_account}, zo by kartu polěpšił.
961     intro_2_license: zjawnej licencu
962     intro_2_use: wužiwać
963     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
964     log_in: přizjewić
965     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
966     logo: 
967       alt_text: OpenStreetMap logo
968     logout: wotzjewić
969     make_a_donation: 
970       text: Darić
971       title: OpenStreetMap z pjenježnym darom podpěrać
972     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
973     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
974     partners_bytemark: Bytemark Hosting
975     partners_html: Hostowanje so wot %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a druhich %{partners} podpěruje.
976     partners_ic: Imperial College London
977     partners_partners: partnerow
978     partners_ucl: z UCL VR Centre
979     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
980     sign_up: registrować
981     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
982     tag_line: Swobodna swětowa karta
983     user_diaries: Dźeniki
984     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
985     view: Karta
986     view_tooltip: Kartu pokazać
987     wiki: Wiki
988     wiki_title: Wikisydło za projekt
989   license_page: 
990     foreign: 
991       english_link: jendźelskim originalom
992       text: W padźe konflikta mjez přełoženej stronje a %{english_original_link}, jendźelska strona dyrbi prioritatu měć
993       title: Wo tutym přełožku
994     legal_babble: 
995       attribution_example: 
996         alt: Přikład, kak so na webstronje na OpenStreetMap pokazuje
997         title: Připokazanski přikład
998       contributors_at_html: "<strong>Awstriska</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (pod <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> a Land Tirol (pod <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT ze změnami</a>)."
999       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Wobsahuje daty z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy; Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
1000       contributors_footer_1_html: Za dalše podrobnosće za to a druhe žórła, kotrež su so wužili, zo bychu OpenStreetMap polěpšili, hlej prošu <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">stronu sobuskutkowarjow</a> na wikiju OpenStreetMap.
1001       contributors_footer_2_html: Zapřijimanje datow do OpenStreetMap njerěka, zo poskićowar originalnych datow OpenStreetMap připóznawa, někajku garantiju dodawa abo rukowanje přewozmje.
1002       contributors_fr_html: "<strong>Francoska</strong>: Wobsahuje daty z Direction Générale des Impôts."
1003       contributors_gb_html: "<strong>Zjednoćene kralestwo</strong>: Wobsahuje daty z Ordnance Survey (Zarjadniske krajměrjenstwo) &copy; Awtorske prawo a prawo za datowe banki 2010-2012."
1004       contributors_intro_html: "Naši sobuskutkowacy su tysacy wosobow. Zapřijimamy tež daty wotewrjeneje licency z narodnych kartowanskich předewzaćow a druhich žórłow, mjez nimi:"
1005       contributors_nl_html: "<strong>Nižozemska</strong>: Wobsahuje daty &copy; AND data, 2007   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1006       contributors_nz_html: "<strong>Nowoseelandska</strong>: Wobsahuje daty ze žórłow wot Land Information New Zealand. Awtorske prawo wuměnjene."
1007       contributors_title_html: Naši sobuskutkowacy
1008       contributors_za_html: "<strong>Južna Afrika</strong>: Wobsahuje daty z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:   National Geo-Spatial Information</a>, Statne awtorske prawo wuměnjene."
1009       credit_1_html: Žadamy sej, zo  podawaš sobuskutkowarjow &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
1010       credit_2_html: Dyrbiš tež wujasnić, zo daty steja pod licencu Open Database, a, jeli so naše kartowe kachlicy wužiwaja, zo kartografija so pod CC-BY-SA licencuje. Móžeš to činić, wotkazujo do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tuteje strony awtorskeho prawa</a>. Alternatiwnje, a jako žadanje, jeli rozdźěluješ OSM w datowym formje, móžeš direktnje k licencam mjenować a wotkazać. W medijach, hdźež wotkazy móžno njejsu (na př. wućišćane dźěła), namjetujemy ći, twojich čitarjow na openstreetmap.org (snadź rozšěrjejo 'OpenStreetMap' k tutej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jeli to je relewantne, na creativecommons.org skedźbnić.
1011       credit_3_html: "Za přepytujomnu elektronisku kartu měło so dźakprajenje w róžku karty jewić. Na přikład:"
1012       credit_title_html: Kak awtorstwo OpenStreetMap naspomnić
1013       infringement_1_html: Sobuskutkowacych OSM namołwjamy, zo ženje daty ze žórłow, kotrež su přez awtorske prawo škitane (na př. z Google Maps abo z wućišćanych kartow) bjez wurazneje dowolnosće awtorow  njepřidawaja.
1014       infringement_2_html: Jeli měniš, zo awtorskoprawnisce škitany material je so datowej bance OpenStreetMap abo tutomu sydłu bjez dowolnosće přidał, poćahuj so prošu na naše <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postupowanje za wotstronjenje wobsaha</a>abo zdźěl to direktnje na našej <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnej stronje</a>.
1015       infringement_title_html: Přeńdźenje awtorskeho prawa
1016       intro_1_html: "OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencowane pod licencu <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database</a> (ODbL)."
1017       intro_2_html: Móžeš naše daty kopěrować, rozdźělić, přenjesć a přiměrić, tak dołho kaž OpenStreetMap a jich sobuskutkowacych naspominaš. Jeli změniš naše daty abo zepěraš so na nje, móžeš wuslědk jenož pod samsnej licencu rozdźělić. Dospołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">prawniski kod</a> wujasnja twoje prawa a zamołwitosće.
1018       intro_3_html: Kartografija w našich kartowych kachličkach a naša dokumentacija stej pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencowanej.
1019       more_1_html: Čitaj wjace wo wužiwanju našich datow a kak hodźi so nas připóznać, pod <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Huste prawniske prašenja</a>.
1020       more_2_html: "Hačrunjež OpenStreetMap wobsteji ze zjawnych datow, njemóžemy darmotny kartowy API za wuwiwarjow třećich poskićić. \nHlej naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">prawidła za wužiwanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Prawidła za wužiwanje polow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Prawidła za wužiwanje Nominatim</a>."
1021       more_title_html: Dalše informacije
1022       title_html: Awtorske prawo a licenca
1023     native: 
1024       mapping_link: kartěrowanje započeć
1025       native_link: hornjoserbskej wersiji
1026       text: Wobhladuješ sej jendźelsku wersiju strony awtorskeho prawa. Móžeš so k %{native_link} tuteje strony wróćić abo wo awtorskim prawje čitać a %{mapping_link}.
1027       title: Wo tutej stronje
1028   message: 
1029     delete: 
1030       deleted: Powěsć zničena
1031     inbox: 
1032       date: Datum
1033       from: Wot
1034       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1035       my_inbox: Mój póst
1036       new_messages: 
1037         few: "%{count} nowe powěsće"
1038         one: "%{count} nowa powěsć"
1039         other: "%{count} nowych powěsćow"
1040         two: "%{count} nowej powěsći"
1041       no_messages_yet: Hišće nimaš powěsće. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1042       old_messages: 
1043         few: "%{count} stare powěsće"
1044         one: "%{count} stara powěsć"
1045         other: "%{count} starych powěsćow"
1046         two: "%{count} starej powěsći"
1047       outbox: pósłany
1048       people_mapping_nearby: ludźi, kotřiž w bliskosći kartěruja
1049       subject: Temowe nadpismo
1050       title: Póstowy kašćik
1051     mark: 
1052       as_read: Powěsć jako přečitany markěrowana
1053       as_unread: Powěsć jako njepřečitany markěrowana
1054     message_summary: 
1055       delete_button: Zničić
1056       read_button: Jako přečitany markěrować
1057       reply_button: Wotmołwić
1058       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1059     new: 
1060       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
1061       body: Tekst
1062       limit_exceeded: Sy njedawno wjele powěsćow pósłał, prošu čakaj chwilku, prjedy hač spytaš dalše pósłać.
1063       message_sent: Powěsć wotpósłana
1064       send_button: Pósłać
1065       send_message_to: Wužiwarjej %{name} nowu powěsć pósłać
1066       subject: Temowe nadpismo
1067       title: Powěsć pósłać
1068     no_such_message: 
1069       body: Bohužel powěsć z tutym ID njeje.
1070       heading: Powěsć njeeksistuje
1071       title: Powěsć njeeksistuje
1072     outbox: 
1073       date: Datum
1074       inbox: póstowy kašćik
1075       messages: 
1076         few: Sy %{count} powěsće pósłał
1077         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1078         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1079         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1080       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1081       no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z jednym z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska.
1082       outbox: pósłany
1083       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
1084       subject: Temowe nadpismo
1085       title: Pósłany
1086       to: Komu
1087     read: 
1088       date: Datum
1089       from: Wot
1090       reply_button: Wotmołwić
1091       subject: Temowe nadpismo
1092       title: Powěsć čitać
1093       to: Komu
1094       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
1095       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, kotruž chcyše čitać, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by čitał.
1096     reply: 
1097       wrong_user: Sy jako `%{user}' přizjewjeny, ale powěsć, na kotruž chcyše wotmołwić, njebu na toho wužiwarja pósłana. Prošu přizjew so jako korektny wužiwar, zo by wotmołwił.
1098     sent_message_summary: 
1099       delete_button: Zničić
1100   notifier: 
1101     diary_comment_notification: 
1102       footer: Móžeš tež komentar na %{readurl} čitać a na %{commenturl} komentować abo na %{replyurl} wotmołwić
1103       header: "%{from_user} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom %{subject} skomentował:"
1104       hi: Witaj %{to_user},
1105       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je twój dźenikowy zapisk komentował"
1106     email_confirm: 
1107       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
1108     email_confirm_html: 
1109       click_the_link: Jeli sy to ty, klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1110       greeting: Witaj,
1111       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na %{server_url} do %{new_address} změnić.
1112     email_confirm_plain: 
1113       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
1114       greeting: Witaj,
1115     friend_notification: 
1116       befriend_them: Móžeš jich na %{befriendurl} jako přećelow přidać.
1117       had_added_you: "%{user} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
1118       see_their_profile: Móžeš jeho abo jeje profil na %{userurl} widźeć.
1119       subject: "[OpenStreetMap] %{user} je će jako přećela přidał"
1120     gpx_notification: 
1121       and_no_tags: a žane atributy.
1122       and_the_tags: "a slědowace atributy:"
1123       failure: 
1124         failed_to_import: "Importowanje je so njeporadźiło. Zmylk:"
1125         more_info_1: Dalše informacije wo zmylkach GPX-importowanja a kak móžeš je
1126         more_info_2: "wobeńć, su tu:"
1127         subject: "[OpenStreetMap] Zmylk při GPX-importowanju"
1128       greeting: Witaj,
1129       success: 
1130         loaded_successfully: "%{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow bu začitane."
1131         subject: "[OpenStreetMap] GPX-importowanje wuspěšne"
1132       with_description: z wopisanjom
1133       your_gpx_file: Wupada kaž twoja GPX-dataja
1134     lost_password: 
1135       subject: "[OpenStreetMap] Požadanje za wróćostajenje hesła"
1136     lost_password_html: 
1137       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1138       greeting: Witaj,
1139       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
1140     lost_password_plain: 
1141       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
1142       greeting: Witaj,
1143     message_notification: 
1144       header: "%{from_user} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom %{subject} pósłał:"
1145       hi: Witaj %{to_user},
1146     signup_confirm: 
1147       confirm: "Prjedy hač něšto činimy, dyrbimy wobkrućić, zo tute naprašowanje wote tebje přińdźe, jeli tomu tak je, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje konto wobkrućił:"
1148       created: Něchtó (nadźijamy so ty) je runje konto na %{site_url} załožił.
1149       greeting: Witaj!
1150       subject: "[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap"
1151       welcome: Bychmy će rady powitali a ći přidatne informacije dali, zo by móhł započeć.
1152   oauth: 
1153     oauthorize: 
1154       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
1155       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
1156       allow_to: "Aplikaciji dowolić:"
1157       allow_write_api: kartu změnić.
1158       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1159       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1160       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
1161       request_access: Aplikacija %{app_name} prosy wo přistup na twoje konto, %{user}. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace prawa měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
1162     revoke: 
1163       flash: Sy token za %{application} anulował.
1164   oauth_clients: 
1165     create: 
1166       flash: Informacije wuspěšnje zregistrowane
1167     destroy: 
1168       flash: Registrowanje klientoweje aplikacije bu zničene
1169     edit: 
1170       submit: Wobdźěłać
1171       title: Twoju aplikaciju wobdźěłać
1172     form: 
1173       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1174       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1175       allow_write_api: kartu změnić.
1176       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
1177       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1178       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1179       callback_url: URL wróćowołanja
1180       name: Mjeno
1181       requests: "Slědowace prawa wot wužiwarja požadać:"
1182       required: Trěbny
1183       support_url: URL podpěry
1184       url: URL hłowneje aplikacije
1185     index: 
1186       application: Mjeno aplikacije
1187       issued_at: Datum wudaća
1188       list_tokens: "Slědowace tokeny buchu w twojim mjenom za aplikacije wudate:"
1189       my_apps: Moje klientowe aplikacije
1190       my_tokens: Moje awtorizowane aplikacije
1191       no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom %{oauth} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
1192       register_new: Twoju aplikaciju registrować
1193       registered_apps: "Sy slědowace aplikacije zregistrował:"
1194       revoke: Anulować!
1195       title: Moje podrobnosće OAuth
1196     new: 
1197       submit: Registrować
1198       title: Nowu aplikaciju registrować
1199     not_found: 
1200       sorry: Tón typ %{type} njeda so namakać.
1201     show: 
1202       access_url: "URL za přistupny token:"
1203       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
1204       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
1205       allow_write_api: kartu změnić.
1206       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
1207       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
1208       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
1209       authorize_url: "URL awtorizować:"
1210       confirm: Sy sej wěsty?
1211       delete: Klient zhašeć
1212       edit: Podrobnosće wobdźěłać
1213       key: "Kluč přetrjebowarja:"
1214       requests: "Požadanje slědowacych prawow wot wužiwarja:"
1215       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
1216       support_notice: Podpěrujemy HMAC-SHA1 (poručeny) kaž tež signatury RSA_SH1.
1217       title: Podrobnosće OAuth za %{app_name}
1218       url: URL za naprašowanski token
1219     update: 
1220       flash: Klientowe informacije wuspěšnje zaktualizowane
1221   redaction: 
1222     create: 
1223       flash: Redakcija je so wutworiła.
1224     destroy: 
1225       error: Při hašenju tuteje redakcije je zmylk wustupił.
1226       flash: Redakcija je so zhašała.
1227       not_empty: Redakcija njeje prózdna. Prošu wotstroń wšě wersije tuteje redakcije, prjedy hač ju zhašeš.
1228     edit: 
1229       description: Wopisanje
1230       heading: Redakciju wobdźěłać
1231       submit: Redakciju składować
1232       title: Redakciju wobdźěłać
1233     index: 
1234       empty: Žane redakcije njejsu.
1235       heading: Lisćina redakcijow
1236       title: Lisćina redakcijow
1237     new: 
1238       description: Wopisanje
1239       heading: Informacije za nowu redakciju zapodać
1240       submit: Redakciju wutworić
1241       title: Nowa redakcija so wutworja
1242     show: 
1243       confirm: Sy sej wěsty?
1244       description: "Wopisanje:"
1245       destroy: Tutu redakciju wotstronić
1246       edit: Tutu redakciju wobdźěłać
1247       heading: Redakcija "%{title}" so pokazuje
1248       title: Redakcija so pokazuje
1249       user: "Tworićel:"
1250     update: 
1251       flash: Změny składowane.
1252   site: 
1253     edit: 
1254       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
1255       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
1256       no_iframe_support: Twó wobhladowak njepodpěruje iframe-elementy, kotrež su za tutu funkciju trěbne.
1257       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
1258       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej %{user_page} jako zjawne markěrować.
1259       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 hišće konfigurowany njeje - prošu hlej http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za dalše informacije
1260       potlatch2_unsaved_changes: Maš njeskładowane změny. (Zo by je w Potlatch 2 składował, dyrbiš na "składować" kliknyć.)
1261       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
1262       user_page_link: wužiwarskej stronje
1263     index: 
1264       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
1265       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
1266       license: 
1267         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobuskutkowarjo, pod wotewrjenej licencu
1268       permalink: Trajny wotkaz
1269       remote_failed: Wobdźěłowanje je so njeporadźiło - zawěsć, zo JOSM abo Merkaartor je začitany a dalokowodźenska opcija je zmóžnjena
1270       shortlink: Krótki wotkaz
1271     key: 
1272       table: 
1273         entry: 
1274           admin: Zarjadniska hranica
1275           allotments: Małozahrodki
1276           apron: 
1277             - Lětanišćowe předpolo
1278             - terminal
1279           bridge: Čorna kroma = móst
1280           bridleway: Jěchanski puć
1281           brownfield: Industrijowe lado
1282           building: Wuznamne twarjenje
1283           byway: Pódlanski puć
1284           cable: 
1285             - Kablowa nadróžna
1286             - sydłowy lift
1287           cemetery: Kěrchow
1288           centre: Sportowy centrum
1289           commercial: Přemysłowa kónčina
1290           common: 
1291             - Powšitkowny
1292             - łuka
1293           construction: Dróhi w twarje
1294           cycleway: Kolesowarska šćežka
1295           destination: Jenož za přidróžnych
1296           farm: Farma
1297           footway: Chódnik
1298           forest: Hajina
1299           golf: Golfownišćo
1300           heathland: Hola
1301           industrial: Industrijowa kónčina
1302           lake: 
1303             - Jězor
1304             - spjaty jězor
1305           military: Wojerske pasmo
1306           motorway: Awtodróha
1307           park: Park
1308           permissive: Dowoleny přistup
1309           pitch: Sportnišćo
1310           primary: Zwjazkowa dróha
1311           private: Priwatny přistup
1312           rail: Železnica
1313           reserve: Přirodoškitne pasmo
1314           resident: Bydlenski wobwod
1315           retail: Nakupowanišćo
1316           runway: 
1317             - Přizemišćo
1318             - lětadłowa jězdnja
1319           school: 
1320             - Šula
1321             - uniwersita
1322           secondary: Krajna dróha, statna dróha
1323           station: Dwórnišćo
1324           subway: Podzemska železnica
1325           summit: 
1326             - Wjeršk
1327             - kónčk hory
1328           tourist: Turistiska atrakcija
1329           track: Čara
1330           tram: 
1331             - Měšćanska železnica
1332             - nadróžna
1333           trunk: Dalokodróha
1334           tunnel: Smužkowana kroma = tunl
1335           unclassified: Njeklasifikowana dróha
1336           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
1337           wood: Lěs
1338     markdown_help: 
1339       alt: Alternatiwny tekst
1340       first: Prěni element
1341       heading: Nadpis
1342       headings: Nadpisy
1343       image: Wobraz
1344       link: Wotkaz
1345       ordered: Čisłowana lisćina
1346       second: Druhi element
1347       subheading: Podnapis
1348       text: Tekst
1349       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a> analyzowany
1350       unordered: Naličenje
1351       url: URL
1352     richtext_area: 
1353       edit: Wobdźěłać
1354       preview: Přehlad
1355     search: 
1356       search: Pytać
1357       search_help: "přikłady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', abo 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>dalše přikłady...</a>"
1358       submit_text: Dźi
1359       where_am_i: Hdźe sym?
1360       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisać
1361     sidebar: 
1362       close: Začinić
1363       search_results: Pytanske wuslědki
1364   time: 
1365     formats: 
1366       friendly: "%e. %B %Y %H:%M"
1367   trace: 
1368     create: 
1369       trace_uploaded: Twoja GPX-dataja je so nahrała a čaka na zasunjenje do datoweje banki. To so zwjetša za poł hodźiny stawa a po dokónčenju budźe so ći e-mejl słać.
1370       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
1371     delete: 
1372       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
1373     edit: 
1374       description: "Wopisanje:"
1375       download: sćahnyć
1376       edit: wobdźěłać
1377       filename: "Datajowe mjeno:"
1378       heading: Ćěr %{name} wobdźěłać
1379       map: karta
1380       owner: "Wobsedźer:"
1381       points: "Dypki:"
1382       save_button: Změny składować
1383       start_coord: "Startowa koordinata:"
1384       tags: "Atributy:"
1385       tags_help: přez komu dźěleny
1386       title: Ćěr %{name} wobdźěłać
1387       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
1388       visibility: "Widźomnosć:"
1389       visibility_help: što to woznamjenja?
1390     list: 
1391       description: Najnowše nahraća GPS-čarow přepytać
1392       empty_html: Ničo tu njeje. <a href='%{upload_link}'>Nahraj nowu ćěr</a> abo wukń wjace wo GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowej stronje</a>.
1393       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
1394       public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot %{user}
1395       tagged_with: Markěrowane přez %{tags}
1396       your_traces: Twoje GPS-ćěrje
1397     make_public: 
1398       made_public: Čara wozjewjena
1399     offline: 
1400       heading: Składowanje offline GPX
1401       message: Składowanje a nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji steji.
1402     offline_warning: 
1403       message: Nahrawanski system GPX-datajow tuchwilu k dispoziciji njesteji.
1404     trace: 
1405       ago: před %{time_in_words_ago}
1406       by: wot
1407       count_points: "%{count} dypkow"
1408       edit: wobdźěłać
1409       edit_map: Kartu wobdźěłać
1410       identifiable: IDENTIFIKUJOMNY
1411       in: w
1412       map: karta
1413       more: wjace
1414       pending: NJESČINJENY
1415       private: PRIWATNY
1416       public: ZJAWNY
1417       trace_details: Podrobnosće ćěrje pokazać
1418       trackable: SĆĚHUJOMNY
1419       view_map: Kartu pokazać
1420     trace_form: 
1421       description: "Wopisanje:"
1422       help: Pomoc
1423       tags: "Atributy:"
1424       tags_help: přez komu dźěleny
1425       upload_button: Nahrać
1426       upload_gpx: "GPX-dataju nahrać:"
1427       visibility: "Widźomnosć:"
1428       visibility_help: što to woznamjenja?
1429     trace_header: 
1430       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
1431       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
1432       traces_waiting: 
1433         one: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
1434         other: Maš %{count} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
1435       upload_trace: Ćěr nahrać
1436     trace_optionals: 
1437       tags: Atributy
1438     trace_paging_nav: 
1439       newer: Nowše ćěrje
1440       older: Starše ćěrje
1441       showing_page: Strona %{page}
1442     view: 
1443       delete_track: Tutu čaru zničić
1444       description: "Wopisanje:"
1445       download: sćahnyć
1446       edit: wobdźěłać
1447       edit_track: Tutu čaru wobdźěłać
1448       filename: "Datajowe mjeno:"
1449       heading: Ćěr %{name} pokazać
1450       map: karta
1451       none: Žadyn
1452       owner: "Wobsedźer:"
1453       pending: NJESČINJENY
1454       points: "Dypki:"
1455       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
1456       tags: "Atributy:"
1457       title: Ćěr %{name} pokazać
1458       trace_not_found: Ćěr njenamakana!
1459       uploaded: "Nahraty dnja:"
1460       visibility: "Widźomnosć:"
1461     visibility: 
1462       identifiable: Identifikujomny (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako identifikujomny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1463       private: Priwatna (jenož jako anonymna, njezrjadowane dypki )
1464       public: Zjawna (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako anonymna, njezrjadowane dypki)
1465       trackable: Čarujomny (jenož jako anonymny dźěleny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
1466   user: 
1467     account: 
1468       contributor terms: 
1469         agreed: Sy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1470         agreed_with_pd: Sy tež deklarował, zo twoje změny su zjawne.
1471         heading: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1472         link text: što to je?
1473         not yet agreed: Hišće njejsy do nowych wuměnjenjow za sobuskutkowarjow zwolił.
1474         review link text: Prošu slěduj někajkižkuli wotkaz, zo by nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow přehladał a akceptował.
1475       current email address: "Aktualna e-mejlowa adresa:"
1476       delete image: Aktualny wobraz wotstronić
1477       email never displayed publicly: (njeje ženje zjawnje widźomna)
1478       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
1479       flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu, swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
1480       gravatar: 
1481         gravatar: Gravatar wužiwać
1482         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1483         link text: Što to je?
1484       home location: "Domjace stejnišćo:"
1485       image: "Wobraz:"
1486       image size hint: (kwadratiske wobrazy z wulkosću wot znajmjeńša 100x100 najlěpje funguja)
1487       keep image: Aktualny wobraz wobchować
1488       latitude: "Šěrokostnik:"
1489       longitude: "Dołhostnik:"
1490       make edits public button: Wšě moje změny zjawne činić
1491       my settings: Moje nastajenja
1492       new email address: "Nowa e-mejlowa adresa:"
1493       new image: Wobraz přidać
1494       no home location: Njejsy swoje domjace stejnišćo zapodał.
1495       openid: 
1496         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1497         link text: Što to je?
1498         openid: "OpenID:"
1499       preferred editor: "Preferowany editor:"
1500       preferred languages: "Preferowane rěče:"
1501       profile description: "Profilowe wopisanje:"
1502       public editing: 
1503         disabled: Znjemóžnjeny a daty njehodźa so wobdźěłać, wšě prjedawše změny su anonymne.
1504         disabled link text: čehodla njemóžu wobdźěłać?
1505         enabled: Zmóžnjene. Nic anonymne a daty hodźa so wobdźěłać.
1506         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1507         enabled link text: Što to je?
1508         heading: "Zjawne wobdźěłowanje:"
1509       public editing note: 
1510         heading: Zjawne wobdźěłowanje
1511         text: Tuchwilu twoje změny su anonymne a ludźo njemóžeja ći powěsće pósłać abo twoje stejnišćo widźeć. Zo by pokazał, štož sy wobdźěłał a ludźom dowolił, so z tobu přez websydło do zwiska stajić, klikń deleka na tłóčatko. <b>Wot přeńdźenja do API 0.6, jenož zjawni wužiwarjo móžeja kartowe daty wobdźěłać</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">hlej přičiny</a>).<ul><li>Twoja e-mejlowa adresa njebudźe so zjawnej pokazać.</li><li>Tuta akcija njeda so wobroćić a wšitcy nowi wužiwarjo su nětko po standardźe zjawni.</li></ul>
1512       replace image: Aktualny wobraz narunać
1513       return to profile: Wróćo k profilej
1514       save changes button: Změny składować
1515       title: Konto wobdźěłać
1516       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
1517     confirm: 
1518       already active: Tute konto bu hižo wobkrućene.
1519       button: Wobkrućić
1520       heading: Wužiwarske konto wobkrućić
1521       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
1522       unknown token: Zda so, zo token njeeksistuje.
1523     confirm_email: 
1524       button: Wobkrućić
1525       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
1526       heading: Změnjenje e-mejloweje adresy wobkrućić
1527       press confirm button: Klikń deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućił.
1528       success: Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena, dźakujemy so za registrowanje!
1529     confirm_resend: 
1530       failure: Wužiwar %{name} njenamakany.
1531       success: Smy nowu wobkrućenski e-mejl na %{email} póslali a tak ruče hač swoje konto wobkrućiš, móžeš kartěrowanje započeć.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
1532     filter: 
1533       not_an_administrator: Dyrbiš administrator być, zo by tutu akciju wuwjedł.
1534     go_public: 
1535       flash success: Wšě twoje změny su nětko zjawne, a směš nětko wobdźěłać.
1536     list: 
1537       confirm: Wubranych wužiwarjow wobkrućic
1538       empty: Žani wotpowědowacy wužiwarjo namakani
1539       heading: Wužiwarjo
1540       hide: Wubranych wužiwarjow schować
1541       showing: 
1542         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1543         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1544       summary: "%{name} wot %{ip_address} dnja %{date} wutworjeny"
1545       summary_no_ip: "%{name} dnja %{date} wutworjeny"
1546       title: Wužiwarjo
1547     login: 
1548       account is suspended: Twoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.<br />Stajće so prošu z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do zwiska, jeli chceš wo tym diskutować.
1549       account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował, abo <a href="%{reconfirm}">proš wo nowu wobkrućensku e-mejl</a>.
1550       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
1551       create account minute: Załož konto. Traje jenož chwilku.
1552       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
1553       heading: Přizjewjenje
1554       login_button: Přizjewjenje
1555       lost password link: Swoje hesło zabył?
1556       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1557       no account: Nimaš žane konto?
1558       openid: "%{logo} OpenID:"
1559       openid invalid: Zda so, zo twój OpenID je njepłaćiwy
1560       openid missing provider: Bohužel njemóžachmy z twojim OpenID-poskićowarjom zwjazać.
1561       openid_logo_alt: Z OpenID přizjewić
1562       openid_providers: 
1563         aol: 
1564           alt: Z OpenID z AOL přizjewić
1565           title: Z AOL přizjewić
1566         google: 
1567           alt: Z OpenID z Google přizjewić
1568           title: Přizjewjenje z Google
1569         myopenid: 
1570           alt: Z OpenID z myOpenID přizjewić
1571           title: Z myOpenID přizjewić
1572         openid: 
1573           alt: Z OpenID-URL přizjewić
1574           title: Přizjewjenje z OpenID
1575         wordpress: 
1576           alt: Z OpenID z Wordpress přizjewić
1577           title: Z Wordpress přizjewić
1578         yahoo: 
1579           alt: Z OpenID z Yahoo přizjewić
1580           title: Z Yahoo přizjewić
1581       password: "Hesło:"
1582       register now: Nětko registrować
1583       remember: "Spomjatkować sej:"
1584       title: Přizjewjenje
1585       to make changes: Zo by daty OpenStreetMap změnił, dyrbiš konto měć.
1586       with openid: "Hewak wužij prošu swój OpenID, zo by so přizjewił:"
1587       with username: "Maš hižo konto pola OpenStreetMap? Prošu přizjew so z wužiwarskim mjenom a hesłom:"
1588     logout: 
1589       heading: Z OpenStreetMap wotzjewić
1590       logout_button: Wotzjewić
1591       title: Wotzjewić
1592     lost_password: 
1593       email address: "E-mejlowa adresa:"
1594       heading: Sy hesło zabył?
1595       help_text: Zapódaj e-mejlowu adresu, kotruž sy za registrowanje wužił, pósćelemy wotkaz na nju, kotryž móžeš wužiwać, zo by swoje hesło wroóćo stajił.
1596       new password button: Hesło wróćo stajić
1597       notice email cannot find: Wodaj, ale njemóžachmy tutu e-mejlowu adresu namakać.
1598       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
1599       title: Hesło zabyte
1600     make_friend: 
1601       already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja %{name}.
1602       button: Jako přećela přidać
1603       failed: Wodaj, %{name} njeda so jako přećel přidać.
1604       heading: "%{user} jako přećela přidać?"
1605       success: "%{name} je nětko twój přećel!"
1606     new: 
1607       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
1608       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1609       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
1610       continue: Dale
1611       display name: "Wužiwarske mjeno:"
1612       display name description: Sy wužiwarske mjeno zjawnje pokazał. Móžeš to pozdźišo w nastajenjach změnić.
1613       email address: "E-mejlowa adresa:"
1614       license_agreement: Hdyž swoje konto wubkrućeš, dyrbiš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam za sobuskutkowarjow</a> přihłosować.
1615       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
1616       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
1617       openid: "%{logo} OpenID:"
1618       openid association: "<p>Twój OpenID hišće njeje zwjazany z kontom OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Jeli sy nowy w OpenStreetMap, załož nowe konto z pomocu slědowaceho formulara.</li>\n<li>\nJeli maš hižo konto, móžeš so z wužiwarskim mjenom a hesłom přizjewić a potom konto ze swojim OpenID w swojich wužiwarskich nastajenjach zwjazać.\n</li>\n</ul>"
1619       openid no password: Za OpenID hesko trěbne njeje, ale někotre přidatne nastroje móhli sej hesło wužadać.
1620       password: "Hesło:"
1621       terms accepted: Dźakujemy so, zo sy nowe wuměnjenja za sobuskutkowarjow akceptował!
1622       terms declined: Wobžarujemy, zo sy so rozsudźił, nowe wužiwarske wuměnjenja njeakceptować. Za dalše informacije hlej prošu <a href="%{url}">tutu wikistronu</a>.
1623       title: Konto załožić
1624       use openid: Alternatiwnje OpenID z %{logo} přizjewić
1625     no_such_user: 
1626       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom %{user} njeje. Prošu skontroluj prawopis, abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
1627       heading: Wužiwar %{user} njeeksistuje
1628       title: Wužiwar njeeksistuje
1629     popup: 
1630       friend: Přećel
1631       nearby mapper: Kartěrowar w bliskosći
1632       your location: Twoje městno
1633     remove_friend: 
1634       button: Přećela wotstronić
1635       heading: "%{user} jako přećela wotstronić?"
1636       not_a_friend: "%{name} twój přećel njeje."
1637       success: "%{name} je so jako přećel wotstronił."
1638     reset_password: 
1639       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
1640       flash changed: Twoje hesło je so změniło.
1641       flash token bad: Njemóžachmy tutón kod namakać, prošu přepruwuj URL.
1642       heading: Hesło za wužiwarja %{user} wróćo stajić
1643       password: "Hesło:"
1644       reset: Hesło wróćo stajić
1645       title: Hesło wróćo stajić
1646     set_home: 
1647       flash success: Domjace stejnišćo bu wuspěšnje składowany
1648     suspended: 
1649       body: "<p>\nTwoje konto bu bohužel podhladneje aktiwity dla wupowědźene.\n</p>\n<p>\nTutón rozsud budźe so bórze wot administratora pruwować, abo móžeš so z %{webmaster} do zwiska stajić, jeli chceš wo tym diskutować.\n</p>"
1650       heading: Konto wupowědźene
1651       title: Konto wupowědźene
1652       webmaster: webmišter
1653     terms: 
1654       agree: Přihłosować
1655       consider_pd: Přidatnje k horjeka mjenowanemu dojednanju, mam swoje přinoški za zjawnosć přistupne.
1656       consider_pd_why: Što to je?
1657       decline: Wotpokazać
1658       guidance: "Informacije, kotrež pomhaja tute wuměnjenja rozumić: <a href=\"%{summary}\">zrozumliwe zjeće</a> a někotre <a href=\"%{translations}\">njeoficielne přełožki</a>"
1659       heading: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1660       legale_names: 
1661         france: Francoska
1662         italy: Italska
1663         rest_of_world: Zbytk swěta
1664       legale_select: "Prošu wubjer kraj swojeho bydlišća:"
1665       read and accept: Prošu přečitaj slědowace dojednanje a klikni na tłóčatko Přihłosować, zo by wobkrućił, zo akceptuješ wuměnjenja tutoho dojednanja za eksistowace a přichodne přinoški.
1666       title: Wuměnjenja za sobuskutkowarjow
1667       you need to accept or decline: Prošu přečitaj nowe wužiwarske wuměnjenja a akceptuj abo wotpokazaj je, prjedy hač dale činiš.
1668     view: 
1669       activate_user: tutoho wužiwarja aktiwizować
1670       add as friend: přećela přidać
1671       ago: (před %{time_in_words_ago})
1672       block_history: Dóstane blokowanja
1673       blocks by me: blokowanja wote mnje
1674       blocks on me: blokowanja přećiwo mi
1675       comments: Komentary
1676       confirm: Wobkrućić
1677       confirm_user: tutoho wužiwarja wobkrućić
1678       create_block: tutoho wužiwarja blokować
1679       created from: "Wutworjeny z:"
1680       ct accepted: Před %{ago} akceptowany
1681       ct declined: Wotpokazany
1682       ct status: "Wuměnjenja za sobuskutkowarjow:"
1683       ct undecided: Njerozsudźeny
1684       deactivate_user: tutoho wužiwarja znjemóžnić
1685       delete_user: tutoho wužiwarja zničić
1686       description: Wopisanje
1687       diary: dźenik
1688       edits: změny
1689       email address: "E-mejlowa adresa:"
1690       friends_changesets: Sadźby změnow twojich přećelow
1691       friends_diaries: Dźenikowe zapiski přećelow
1692       hide_user: tutoho wužiwarja schować
1693       if set location: Podaj swoje stejnišćo na boku  %{settings_link}, zo by wužiwarjow w swojej bliskosći widźał.
1694       km away: "%{count} km zdaleny"
1695       latest edit: "Najnowša změna %{ago}:"
1696       m away: "%{count} m zdaleny"
1697       mapper since: "Kartěrowar wot:"
1698       moderator_history: Date blokowanja
1699       my comments: moje komentary
1700       my diary: mój dźenik
1701       my edits: moje změny
1702       my settings: moje nastajenja
1703       my traces: moje ćěrje
1704       nearby users: Druzy wužiwarjo w bliskosći
1705       nearby_changesets: sadźby změnow wužiwarjow w bliskosći
1706       nearby_diaries: dźenikowe zapiski wužiwarjow w bliskosći
1707       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
1708       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
1709       no nearby users: Njejsu druzy wužiwarjo, kotřiž w bliskosći kartěruja.
1710       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1711       remove as friend: přećela wotstronić
1712       role: 
1713         administrator: Tutón wužiwar je administrator
1714         grant: 
1715           administrator: Prawa administratora dać
1716           moderator: Prawa moderatora dać
1717         moderator: Tutón wužiwar je moderator.
1718         revoke: 
1719           administrator: Prawa administratora preč wzać
1720           moderator: Prawa moderatora preč wzać
1721       send message: powěsć pósłać
1722       settings_link_text: nastajenja
1723       spam score: "Spamowe hódnoćenje:"
1724       status: "Status:"
1725       traces: ćěrje
1726       unhide_user: tutoho wužiwarja pokazaś
1727       user location: Wužiwarske stejnišćo
1728       your friends: Twoji přećeljo
1729   user_block: 
1730     blocks_by: 
1731       empty: "%{name} hišće njeje žane blokowanja wudźělił."
1732       heading: Lisćina blokowanjow wudźelenych wot %{name}
1733       title: Blokowanja wudźělenych wot %{name}
1734     blocks_on: 
1735       empty: "%{name} hišće njeje so zablokował."
1736       heading: Lisćina blokowanjow přećiwo %{name}
1737       title: Blokowanja přećiwo %{name}
1738     create: 
1739       flash: Blokowanje přećiwo wužiwarjej %{name} je so wudźěliło.
1740       try_contacting: Prošu staj so z wužiwarjom do zwiska, prjedy hač jeho zablokuješ a daj jemu přiměrjeny čas wotmołwić.
1741       try_waiting: Prošu daj wužiwarjej přiměrjeny čas wotmołwić, prjedy hač jeho zablokuješ.
1742     edit: 
1743       back: Wšě blokowanja pokazać
1744       heading: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1745       needs_view: Dyrbi so wužiwar přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje?
1746       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1747       reason: Přičina, čehoždla %{name} so blokuje. Prošu budź tak měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1748       show: Tute blokowanje pokazać
1749       submit: Blokowanje aktualizować
1750       title: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo %{name}
1751     filter: 
1752       block_expired: Blokowanje je hižo spadnjene a njeda so wobdźěłać.
1753       block_period: Doba blokowanja dyrbi jedna z hódnotow być, kotrež hodźa so z padaceho menija wubrać.
1754     helper: 
1755       time_future: Kónči so %{time}.
1756       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1757       until_login: Aktiwne, doniž so wužiwar njepřizjewja.
1758     index: 
1759       empty: Hišće njejsu so žane blokowanja wudźělili.
1760       heading: Lisćina wužiwarskich blokowanjow
1761       title: Wužiwarske blokowanja
1762     model: 
1763       non_moderator_revoke: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje zběhnył.
1764       non_moderator_update: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje wudźělił abo aktualizował.
1765     new: 
1766       back: Wšě blokowanja pokazać
1767       heading: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1768       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje
1769       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1770       reason: Přičina, čehoždla  %{name} je so zablokował. Prošu budź měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Dźiwaj na to, zo powěsc budźe zjawnje widźomna. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1771       submit: Blokowanje wudźělić
1772       title: Wudźěla so blokowanje přećiwo %{name}
1773       tried_contacting: Sym so z wužiwarjom do zwiska stajił a jeho prosył zastajić.
1774       tried_waiting: Sym wužiwarjej přiměrjeny čas dał na tute zdźělenki wotmołwić.
1775     not_found: 
1776       back: Wróćo k indeksej
1777       sorry: Bohužel njebě móžno wužiwarske blokowanje z ID %{id} namakać.
1778     partial: 
1779       confirm: Chceš woprawdźe?
1780       creator_name: Blokowar
1781       display_name: Zablokowany wužiwar
1782       edit: Wobdźěłać
1783       next: Přichodny »
1784       not_revoked: (njezběhnjeny)
1785       previous: « Předchadny
1786       reason: Přičina za blokowanje
1787       revoke: Zběhnyć!
1788       revoker_name: Zběhnjene wot
1789       show: Pokazać
1790       showing_page: Strona %{page}
1791       status: Status
1792     period: 
1793       few: "%{count} hodźiny"
1794       one: 1 hodźina
1795       other: "%{count} hodźin"
1796       two: "%{count} hodźinje"
1797     revoke: 
1798       confirm: Chceš woprawdźe tute blokowanje zběhnyć?
1799       flash: Tute blokowanje je so zběhnyło.
1800       heading: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on} wot %{block_by}
1801       past: Tute blokowanje je so před %{time} skónčiło a njeda so nětko zběhnyć.
1802       revoke: Zběhnyć!
1803       time_future: Tute blokowanje skónči so %{time}.
1804       title: Zběhnje so blokowanje přećiwo %{block_on}
1805     show: 
1806       back: Wšě blokowanja pokazać
1807       confirm: Chceš woprawdźe?
1808       edit: Wobdźěłać
1809       heading: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1810       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač tute blokowanje so zběhnje.
1811       reason: "Přičina za blokowanje:"
1812       revoke: Blokowanje zběhnyć!
1813       revoker: "Zeběracy wužiwar:"
1814       show: Pokazać
1815       status: Status
1816       time_future: Kónči so %{time}
1817       time_past: Je so před %{time} skónčiło.
1818       title: "%{block_on} wot %{block_by} zablokowany"
1819     update: 
1820       only_creator_can_edit: Jenož moderator, kiž je tute blokowanje wudźělił, móže jo wobdźěłać.
1821       success: Blokowanje zaktualizowane.
1822   user_role: 
1823     filter: 
1824       already_has_role: Wužiwar hižo ma rólu %{role}.
1825       doesnt_have_role: Wužiwar nima rólu %{role}.
1826       not_a_role: Znamješkowy rjećazk "%{role}" płaćiwa róla njeje.
1827       not_an_administrator: Jenož administratorojo móžeja wužiwarske róle zrjadować, a ty njejsy administrator.
1828     grant: 
1829       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać?
1830       confirm: Wobkrućić
1831       fail: Njebě móžno wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" dać. Prošu skontroluj, hač wužiwar a róla staj płaćiwej.
1832       heading: Daće róle wobkrućić
1833       title: Daće róle wobkrućić
1834     revoke: 
1835       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "%{name}" rólu "%{role}" preč wzać?
1836       confirm: Wobkrućić
1837       fail: Njebě móžno rólu "%{role} wužiwarjej "%{name}" preč wzać. Prošu skontroluj, hačj wužiwar kaž tež róla stej płaćiwej.
1838       heading: Zebranje róle wobkrućić
1839       title: Zebranje róle wobkrućić