]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Bit more polish .yml
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 pl:
2   activerecord:
3     # Translates all the model names which are used in error handling on the web site
4     models:
5       acl: "Lista ACL"
6       changeset: "Changeset"
7       changeset_tag: "Tag changesetu"
8       country: "Państwo"
9       diary_comment: "Komentarz dziennika"
10       diary_entry: "Wpis w dzienniku"
11       friend: "Znajomy"
12       language: "Język"
13       message: "Wiadomość"
14       node: "Węzeł"
15       node_tag: "Tag węzła"
16       notifier: "Notifier"
17       old_node: "Wcześniejszy węzeł"
18       old_node_tag: "Tag wcześniejszego węzła"
19       old_relation: "Stara relacja"
20       old_relation_member: "Członek wcześniejszej relacji"
21       old_relation_tag: "Tag wcześniejszej relacji"
22       old_way: "Wcześniejsza droga"
23       old_way_node: "Węzeł wcześniejszej drogi"
24       old_way_tag: "Tag wcześniejszej drogi"
25       relation: "Relacja"
26       relation_member: "Członek relacji"
27       relation_tag: "Tag relacji"
28       session: "Sesja"
29       trace: "Ślad"
30       tracepoint: "Punkt śladu"
31       tracetag: "Tag Śladu"
32       user: "Użytkownik"
33       user_preference: "Preferencje użytkownika"
34       user_token: "Token użytkownika"
35       way: "Droga"
36       way_node: "Węzeł drogi"
37       way_tag: "Tag drogi"
38     # Translates all the model attributes which are used in error handling on the web site
39     # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
40     attributes:
41       diary_comment:
42         body: "Treść"
43       diary_entry:
44         user: "Użytkownik"
45         title: "Tytuł"
46         latitude: "Szerokość geograficzna"
47         longitude: "Długość geograficzna"
48         language: "Język"
49       friend:
50         user: "Użytkownik"
51         friend: "Znajomy"
52       trace:
53         user: "Użytkownik"
54         visible: "Widoczny"
55         name: "Nazwa"
56         size: "Rozmiar"
57         latitude: "Szerokość geograficzna"
58         longitude: "Długość geograficzna"
59         public: "Publiczny"
60         description: "Opis"
61       message:
62         sender: "Nadawca"
63         title: "Tytuł"
64         body: "Treść"
65         recipient: "Odbiorca"
66       user:
67         email: "Email"
68         active: "Aktywny"
69         display_name: "Przyjazna nazwa"
70         description: "Opis"
71         languages: "Języki"
72         pass_crypt: "Hasło"
73   map:
74     view: Mapa
75     edit: Edycja
76     coordinates: "Współrzędne:"
77   browse:
78     changeset:
79       title: "Changeset"
80       changeset: "Changeset:"
81       download: "Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}"
82       changesetxml: "XML w formacie Changesetu"
83       osmchangexml: "XML w formacie osmChange"
84     changeset_details:
85       created_at: "Utworzono:"
86       closed_at: "Zamknięto:"
87       belongs_to: "Należy do:"
88       bounding_box: "Prostokąt min/max:"
89       no_bounding_box: "Ten changeset został zapisany bez prostokątu ograniczającego."
90       show_area_box: "Pokaż obszar prostokątu"
91       box: "prostokąt"
92       has_nodes: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
93       has_ways: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
94       has_relations: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
95     common_details: 
96       edited_at: "Edytowano:"
97       edited_by: "Edytował(a):"
98       version: "Wersja:"
99       in_changeset: "W changesecie:"
100     containing_relation:
101       relation: "Relacja {{relation_name}}"
102       relation_as: "(jako {{relation_role}})"
103     map:
104       loading: "Wczytywanie..."
105       deleted: "Skasowano"
106       view_larger_map: "Powiększ mapę"
107     node_details:
108       coordinates: "Współrzędne: "
109       part_of: "Jest częścią:"
110     node_history:
111       node_history: "Historia zmian węzła"
112       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
113       download_xml: "Ściągnij XML"
114       view_details: "zobacz szczegóły"
115     node:
116       node: "Węzeł"
117       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
118       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
119       download_xml: "Ściągnij XML"
120       view_history: "zobacz historię zmian"
121     not_found:
122       sorry: "Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony."
123     paging_nav:
124       showing_page: "Widoczna jest strona"
125       of: "z"
126     relation_details:
127       members: "Zawiera:"
128       part_of: "Jest częścią:"
129     relation_history:
130       relation_history: "Historia zmian relacji"
131       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
132     relation_member:
133       as: "jako"
134     relation:
135       relation: "Relacja"
136       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
137       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
138       download_xml: "Ściągnij XML"
139       view_history: "zobacz historię zmian"
140     start:
141       view_data: "Zobacz dane w aktualnym widoku mapy"
142       manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
143     start_rjs:
144       data_frame_title: "Dane"
145       zoom_or_select: "Przybliż albo wybierz inny obszar mapy"
146       drag_a_box: "Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar"
147       manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
148       loaded_an_area_with_num_features: "Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej."
149       load_data: "Załaduj dane"
150       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
151       loading: "Wczytywanie..."
152       show_history: "Pokaż zmiany"
153       wait: "Moment..."
154       history_for_feature: "Historia zmian dla [[feature]]"
155       details: "Szczegóły"
156       private_user: "prywatny użytkownika"
157       edited_by_user_at_timestamp: "Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]"
158     tag_details:
159       tags: "Tagi:"
160     way_details:
161       nodes: "Węzły:"
162       part_of: "Jest częścią:"
163       also_part_of:
164         one: "należy również do drogi {{related_ways}}"
165         other: "należy również do dróg {{related_ways}}"
166     way_history:
167       way_history: "Historia zmian drogi"
168       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
169       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
170       download_xml: "Ściągnij XML"
171       view_details: "zobacz szczegóły"
172     way:
173       way: "Droga"
174       way_title: "Droga: {{way_name}}"
175       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
176       download_xml: "Ściągnij XML"
177       view_details: "zobacz szczegóły"
178   changeset:
179     changeset_paging_nav:
180       showing_page: "Widoczna jest strona"
181       of: "z"
182     changeset:
183       still_editing: "(nadal edytowany)"
184       anonymous: "Anonim"
185       no_comment: "(brak)"
186       no_edits: "(brak edycji)"
187       show_area_box: "pokaż prostokąt zawierający"
188       big_area: "(pełny)"
189       view_changeset_details: "Zobacz szczegóły changesetu"
190       more: "więcej"
191     changesets:
192       id: "ID"
193       saved_at: "Zapisano"
194       user: "Użytkownik"
195       comment: "Komentarz"
196       area: "Obszar"
197     list_bbox:
198       history: "Historia"
199       changesets_within_the_area: "Changesety w tym obszarze:"
200       show_area_box: "pokaż prostokąt"
201       no_changesets: "Brak changesetów"
202       all_changes_everywhere: "Zobacz też globalną {{recent_changes_link}}."
203       recent_changes: "listę ostatnich zmian"
204       no_area_specified: "Nie podano obszaru"
205       first_use_view: "Użyj najpierw {{view_tab_link}} aby wyświetlić interesujący Cię obszar, następnie przejdź do zakładki Zmiany."
206       view_the_map: "zobacz mapę"
207       view_tab: "zakładki Mapa"
208       alternatively_view: "Możesz też objerzeć globalną {{recent_changes_link}}"
209     list:
210       recent_changes: "Najświeższe zmiany"
211       recently_edited_changesets: "Ostatnio edytowane changesety:"
212       for_more_changesets: "Pełne listy zmian dostępne są po wybraniu użytkownika i kliknięciu na historię jego edycji, a także według obszarów w zakładce Zmiany."
213     list_user:
214       edits_by_username: "Edycje dokonane przez {{username_link}}"
215       no_visible_edits_by: "Brak edycji autora {{name}} do wyświetlenia."
216       for_all_changes: "Żeby obejrzeć zmiany wszystkich autorów przejdź do globalnej {{recent_changes_link}}"
217       recent_changes: "listy ostatnich zmian"
218   diary_entry:
219     new:
220       title: Nowy wpis do dziennika
221     list:
222       title: "Dzienniki użytkowników"
223       user_title: "Dziennik dla {{user}}"
224       new: Nowy wpis do dziennika
225       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
226       no_entries: Brak wpisów dziennika
227       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika: "
228       older_entries: Starsze wpisy
229       newer_entries: Nowsze wpisy
230     edit:
231       title: "Edycja wpisu dziennika"
232       subject: "Temat: "
233       body: "Treść: "
234       language: "Język: "
235       location: "Położenie: "
236       latitude: "Szerokość geograficzna: "
237       longitude: "Długość geograficzna: "
238       use_map_link: "na mapie"
239       save_button: "Zapisz"
240       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
241     view:
242       title: "Wpisy użytkowników | {{user}}"
243       user_title: "Dziennik dla {{user}}"
244       leave_a_comment: "Zostaw komentarz"
245       save_button: "Zapisz"
246     no_such_entry:
247       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
248       body: "Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
249     no_such_user:
250       title: "Nie znaleziono użytkownika"
251       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
252     diary_entry:
253       posted_by: "Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}"
254       comment_link: Skomentuj ten wpis
255       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
256       comment_count:
257         one: 1 komentarz
258         two: 2 komentarze
259         three: 3 komentarze
260         four: 4 komentarze
261         other: "{{count}} komentarzy"
262       edit_link: Edytuj ten wpis
263     diary_comment:
264       comment_from: "Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}"
265   export:
266     start:
267       area_to_export: "Obszar do eksportu"
268       manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
269       format_to_export: "Format eksportu"
270       osm_xml_data: "Dane XML OpenStreetMap"
271       mapnik_image: "Obrazek z Mapnika"
272       osmarender_image: "Obrazek z Osmarender"
273       embeddable_html: "HTML do wklejenia"
274       licence: "Licencja"
275       export_details: 'Dane OpenStreetMap są na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.'
276       options: "Opcje"
277       format: "Format"
278       scale: "Skala"
279       max: "max"
280       image_size: "Rozmiar obrazka:"
281       zoom: "Zoom"
282       add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
283       latitude: "Szer:"
284       longitude: "Dł:"
285       output: "Wynik"
286       paste_html: "Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie"
287       export_button: "Eksportuj"
288     start_rjs:
289       export: "Eksport"
290       drag_a_box: "Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie"
291       manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
292       click_add_marker: "Kliknij na mapie aby dodać pinezkę"
293       change_marker: "Zmień pozycję pinezki"
294       add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
295       view_larger_map: "Większy widok mapy"
296   geocoder:
297     results:
298       results: "Wyniki"
299       type_from_source: "{{type}} z {{source_link}}"
300       no_results: "Nie znaleziono"
301   layouts:
302     welcome_user: "Witaj, {{user_link}}"
303     welcome_user_link_tooltip: "Strona użytkownika"
304     home: "główna"
305     home_tooltip: "Przejdź do strony głównej"
306     inbox: "skrzynka ({{count}})"
307     inbox_tooltip:
308       zero: "Brak nowych wiadomości"
309       one: "Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość"
310       other: "Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości"
311     logout: wyloguj
312     logout_tooltip: "Wyloguj"
313     log_in: zaloguj się
314     log_in_tooltip: "Zaloguj się"
315     sign_up: zarejestruj
316     view: Mapa
317     edit: Edycja
318     history: Zmiany
319     export: Eksport
320     gps_traces: Ślady GPS
321     gps_traces_tooltip: "Zarządzaj śladami"
322     user_diaries: Dzienniczki
323     user_diaries_tooltip: "Przeglądaj dzienniczki użytkownika"
324     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
325     intro_1: "OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty."
326     intro_2: "OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi."
327     intro_3: "Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}."
328     osm_offline: "Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
329     osm_read_only: "Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
330     donate: "Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu."
331     donate_link_text: dokonując darowizny
332     help_wiki: "Pomoc &amp; Wiki"
333     news_blog: "Blog wiadomości"
334     shop: Zakupy
335     sotm: 'Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!'
336     alt_donation: Zrób Donację
337   notifier:
338     diary_comment_notification:
339       banner1: "*                     Nie odpowiadaj na tego maila.                       *"
340       banner2: "*                 Użyj strony OpenStreetMap w tym celu.                   *"
341       hi: "Witaj {{to_user}},"
342       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
343       footer: "Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}"
344     friend_notification:
345       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
346       see_their_profile: "Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz."
347     signup_confirm_plain:
348       greeting: "Cześć!"
349       hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
350       # next two translations run-on : please word wrap appropriately
351       click_the_link_1: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić"
352       click_the_link_2: "Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
353       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
354       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
355       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
356       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog OpenStreetMap, ma nawet podcasty:"
357       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
358       # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
359       user_wiki_1: "Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie"
360       user_wiki_2: "kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]]."
361       current_user_1: "Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz"
362       current_user_2: "tu:"
363     signup_confirm_html:
364       greeting: "Cześć!"
365       hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
366       click_the_link: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
367       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}."
368       video_to_openstreetmap: "wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap"
369       more_videos: "Mamy  {{more_videos_link}}."
370       more_videos_here: "więcej materiału wideo tutuaj"
371       get_reading: 'Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</p> i <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!'
372       wiki_signup: 'Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.'
373       user_wiki_page: 'Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.'
374       current_user: 'Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
375   message:
376     inbox:
377       title: "Wiadomości odebrane"
378       my_inbox: "Moja skrzynka odbiorcza"
379       outbox: "nadawcza"
380       you_have: "Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości."
381       from: "Od"
382       subject: "Temat"
383       date: "Nadano"
384       no_messages_yet: "Nie masz jeszcze wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
385       people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
386     message_summary:
387       unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
388       read_button: "Oznacz jako przeczytaną"
389       reply_button: "Odpowiedz"
390     new:
391       title: "Wysyłanie wiadomości"
392       send_message_to: "Wyślij nową wiadomość do {{name}}"
393       subject: "Temat"
394       body: "Treść"
395       send_button: "Wyślij"
396       back_to_inbox: "Powrót do skrzynki"
397       message_sent: "Wiadomość wysłana"
398     no_such_user:
399       heading: "Nie ma takiego użytkownika / wiadomości"
400       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id"
401     outbox:
402       title: "Wiadomości wysłane"
403       my_inbox: "Moja skrzynka {{inbox_link}}"
404       inbox: "odbiorcza"
405       outbox: "nadawcza"
406       you_have_sent_messages: "Wysłaleś/aś {{sent_count}} wiadomości"
407       to: "Do"
408       subject: "Temat"
409       date: "Nadano"
410       no_messages_yet: "Jeszcze nie masz wysłanych wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
411       people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
412     read:
413       title: "Czytanie wiadomości"
414       reading_your_messages: "Czytanie odebranej wiadomości"
415       from: "Od"
416       subject: "Temat"
417       date: "Nadano"
418       reply_button: "Odpowiedz"
419       unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
420       back_to_inbox: "Powrót do odebranych"
421       reading_your_sent_messages: "Czytanie wysłanej wiadomości"
422       to: "Do"
423       back_to_inbox: "Powrót do wysłanych"
424     mark:
425       as_read: "Wiadomość została oznaczona jako przeczytana"
426       as_unread: "Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana"
427   site:
428     index:
429       js_1: "Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje."
430       js_2: "OpenStreetMap używa javaskryptów do wyświetlania mapki slippy map."
431       js_3: 'Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.'
432       permalink: Permalink
433       license:
434         notice: "Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników."
435         license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
436         project_name: "projektu OpenStreetMap"
437     edit:
438       not_public: "Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne."
439       not_public_description: "W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}."
440       user_page_link: stronie użytkownika
441       anon_edits: "({{link}})"
442       anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
443       anon_edits_link_text: "Tu dowiesz się dlaczego."
444       flash_player_required: 'Będziesz potrzebował wtyczki Flash żeby korzystać z Potlatcha, edytora OpenStreetMap we Flashu.  Ściągnij <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odtwarzacz Flasha z Adobe.com</a>.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">paru innych dostępnych edytorów</a> żeby kontrybuować w OpenStreetMap.'
445       potlatch_unsaved_changes: 'Masz niezapisane zmiany. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie \"na żywo\" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)'
446     sidebar:
447       search_results: Wyniki Wyszukiwania
448       close: Zamknij
449     search:
450       search: Wyszukiwanie
451       where_am_i: "Gdzie jestem?"
452       submit_text: "Szukaj"
453       searching: "Wyszukiwanie..."
454       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
455     key:
456       map_key: "Legenda"
457   trace:
458     create:
459       upload_trace: "Wgraj ślad GPS"
460       trace_uploaded: "Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym."
461     edit:
462       filename: "Nazwa pliku:"
463       uploaded_at: "Załadowano:"
464       points: "Punkty:"
465       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
466       edit: "edytuj"
467       owner: "Autor:"
468       description: "Opis:"
469       tags: "Tagi:"
470       save_button: "Zapisz zmiany"
471     no_such_user:
472       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
473     trace_form:
474       upload_gpx: "Wgraj plik GPX"
475       description: "Opis"
476       tags: "Tagi"
477       public: "Publiczny?"
478       upload_button: "Wgrywaj"
479       help: "Pomoc"
480     trace_header:
481       see_just_your_traces: "Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad"
482       see_all_traces: "Zobacz wszystkie ślady"
483       see_your_traces: "Zobacz wszystkie Twoje ślady"
484       traces_waiting: "Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom."
485     trace_optionals:
486       tags: "Tagi"
487     view:
488       pending: "OCZEKUJE"
489       filename: "Plik:"
490       download: "pobierz"
491       uploaded: "Dodano:"
492       points: "Punktów:"
493       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
494       map: "mapa"
495       edit: "edycja"
496       owner: "Autor:"
497       description: "Opis:"
498       tags: "Tagi"
499       none: "Brak"
500       make_public: "Na stałe oznacz ten ślad jako publiczny"
501       edit_track: "Edytuj ten ślad"
502       delete_track: "Wykasuj ten ślad"
503       viewing_trace: "Przeglądanie śladu {{name}}"
504       trace_not_found: "Ślad nie znaleziony!"
505     trace_paging_nav:
506       showing: "Widoczna jest strona"
507       of: "z"
508     trace:
509       pending: "OCZEKUJE"
510       count_points: "{{count}} punktów"
511       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
512       more: "więcej"
513       trace_details: "Pokaż szczegóły śladu"
514       view_map: "Pokaż mapę"
515       edit: "edycja"
516       edit_map: "Edytuj Mapę"
517       public: "PUBLICZNY"
518       private: "PRYWATNY"
519       by: "utworzony przez użytkownika"
520       in: "w"
521       map: "mapa"
522     list:
523       public_traces: "Publiczne ślady GPS"
524       your_traces: "Twoje ślady GPS"
525       public_traces_from: "Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}"
526       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
527     delete:
528       scheduled_for_deletion: "Ślad oczekuje na skasowanie"
529     make_public:
530       made_public: "Ślad stał się publicznie dostępny"
531   user:
532     login:
533       title: "Logowanie"
534       heading: "Login"
535       please login: "Zaloguj się lub {{create_user_link}}."
536       create_account: "dodaj konto"
537       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika: "
538       password: "Hasło: "
539       lost password link: "Zapomniane hasło?"
540       login_button: "Zaloguj mnie"
541       account not active: "Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br>Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować."
542       auth failure: "Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię."
543     lost_password:
544       title: "zgubione hasło"
545       heading: "Zapomniane Hasło?"
546       email address: "Adres E-mail:"
547       new password button: "Wyślij mi nowe hasło"
548       notice email on way: "Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło."
549       notice email cannot find: "Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail."
550     reset_password:
551       title: "zresetuj hasło"
552       flash changed check mail: "Twoje hasło zostało zmienione i jest już w drodze do Twojej skrzynki mailowej :-)"
553       flash token bad: "Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL"
554     new:
555       title: "Nowe konto"
556       heading: "Zakładanie Konta Użytkownika"
557       no_auto_account_create: "Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie."
558       contact_webmaster: 'Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe. '
559       fill_form: "Wypełnij formularz a my zaraz wyślemy Ci e-mail z instrukcjami aktywacji Twojego konta."
560       license_agreement: 'Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.'
561       email address: "Adres E-mail: "
562       confirm email address: "Potwierdź Adres E-mail: "
563       not displayed publicly: 'Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">privacy policy - zasady prywatności</a>)'
564       display name: "Przyjazna nazwa: "
565       password: "Hasło: "
566       confirm password: "Potwierdzenie hasła: "
567       signup: Gotowe
568       flash create success message: "Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów."
569     no_such_user:
570       title: "Nie znaleziono użytkownika"
571       heading: "Użytkownik{{user}} nie istnieje"
572       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
573     view:
574       my diary: mój dziennik
575       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
576       my edits: moje zmiany
577       my traces: moje ślady
578       my settings: moje ustawienia
579       send message: wyślij wiadomość
580       diary: dziennik
581       edits: edycje
582       traces: ślady
583       remove as friend: usuń ze znajomych
584       add as friend: dodaj do znajomych
585       mapper since: "Mapuje od: "
586       ago: "({{time_in_words_ago}} temu)"
587       user image heading: Zdjęcie użytkownika
588       delete image: Usuń zdjęcie
589       upload an image: Wgraj zdjęcie
590       add image: Dodaj Zdjęcie
591       description: Opis
592       user location: Lokalizacja użytkownika
593       no home location: "Lokalizacja domowa nie została podana."
594       if set location: "Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}."
595       settings_link_text: stronie ustawień
596       your friends: Twoi znajomi
597       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
598       km away: "{{count}}km stąd"
599       nearby users: "Najbliżsi użytkownicy: "
600       no nearby users: "Nikt nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy."
601       change your settings: zmień swoje ustawienia
602     friend_map:
603       your location: Twoje położenie
604       nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: "
605     account:
606       title: "Zmiana ustawień konta"
607       my settings: Moje ustawienia
608       email never displayed publicly: "(nie jest wyświetlany publicznie)"
609       public editing:
610         heading: "Edycje publiczne: "
611         enabled: "Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych."
612         enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
613         enabled link text: "co to jest?"
614         disabled: "Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe."
615         disabled link text: "dlaczego nie mogę mapować?"
616       profile description: "Opis profilu: "
617       preferred languages: "Preferowane Języki: "
618       home location: "Lokalizacja domowa: "
619       no home location: "Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej."
620       latitude: "Szerokość: "
621       longitude: "Długość geograficzna: "
622       update home location on click: "Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?"
623       save changes button: Zapisz zmiany
624       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
625       return to profile: Powrót do profilu.
626       flash update success confirm needed: "Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy."
627       flash update success: "Zaktualizowano profil użytkownika."
628     confirm:
629       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
630       press confirm button: "Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto."
631       button: Potwierdzam
632       success: "Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!"
633       failure: "Konto o tym kodzie było już potwierdzone."
634     confirm_email:
635       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
636       press confirm button: "Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail."
637       button: Potwierdzam
638       success: "Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!"
639       failure: "Adres email o tym kodzie był już potwierdzony."
640     set_home:
641       flash success: "Nowa lokalizacja domowa zapisana"
642     go_public:
643       flash success: "Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji."
644     make_friend:
645       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
646       failed: "Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się."
647       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
648     remove_friend:
649       success: "{{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
650       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."