Merge remote-tracking branch 'origin/master' into routing
[rails.git] / vendor / assets / iD / iD / locales / sv.json
1 {
2     "modes": {
3         "add_area": {
4             "title": "Område",
5             "description": "Lägg till parker, byggnader, sjöar eller andra områden på kartan.",
6             "tail": "Klicka på kartan för att börja rita ett område, exempelvis en park, sjö eller byggnad."
7         },
8         "add_line": {
9             "title": "Linje",
10             "description": "Lägg till vägar, stigar, kanaler och andra linjer på kartan.",
11             "tail": "Klicka på kartan för att rita en väg, stig eller ett vattendrag."
12         },
13         "add_point": {
14             "title": "Punkt",
15             "description": "Lägg till restauranger, butiker, postlådor och andra punkter på kartan.",
16             "tail": "Klicka på kartan för att lägga till en punkt."
17         },
18         "browse": {
19             "title": "Bläddra",
20             "description": "Panorera och zooma kartan."
21         },
22         "draw_area": {
23             "tail": "Klicka för att lägga till nya punkter till området. Klicka igen på första punkten för att sluta området."
24         },
25         "draw_line": {
26             "tail": "Klicka för att lägga till fler punkter till linje. Klicka på andra linjer för att förbinda dem och dubbelklicka för att avsluta linjen."
27         }
28     },
29     "operations": {
30         "add": {
31             "annotation": {
32                 "point": "Lagt till en punkt.",
33                 "vertex": "Lagt till en nod till en linje.",
34                 "relation": "Lade till en relation."
35             }
36         },
37         "start": {
38             "annotation": {
39                 "line": "Påbörjade en linje.",
40                 "area": "Påbörjade ett område."
41             }
42         },
43         "continue": {
44             "key": "A",
45             "title": "Fortsätt",
46             "description": "Fortsätt denna linje.",
47             "not_eligible": "Ingen linje kan fortsätta här.",
48             "multiple": "Flera linjer kan fortsätta härifrån. För att välja en linje, tryck på tangenten Skift och klicka på den för att välja.",
49             "annotation": {
50                 "line": "Fortsatte en linje.",
51                 "area": "Fortsatt ett område."
52             }
53         },
54         "cancel_draw": {
55             "annotation": "Avbröt ritning."
56         },
57         "change_role": {
58             "annotation": "Ändrade rollen för ett objekt i relationen."
59         },
60         "change_tags": {
61             "annotation": "Ändrade tagg."
62         },
63         "circularize": {
64             "title": "Gör till cirkel",
65             "description": {
66                 "line": "Gör denna linje rund.",
67                 "area": "Gör området runt."
68             },
69             "key": "O",
70             "annotation": {
71                 "line": "Gjorde en linje rund.",
72                 "area": "Gjorde ett område runt."
73             },
74             "not_closed": "Denna kan inte göras rund då den inte är en loop."
75         },
76         "orthogonalize": {
77             "title": "Räta upp",
78             "description": {
79                 "line": "Räta upp hörnen på denna linje.",
80                 "area": "Räta upp hörnen på denna ytan."
81             },
82             "key": "S",
83             "annotation": {
84                 "line": "Gjort hörnen på en linje fyrkantiga.",
85                 "area": "Gjort hörnen på ett område fyrkantiga."
86             },
87             "not_squarish": "Denna kan inte rätas upp då den inte är fyrkantig."
88         },
89         "straighten": {
90             "title": "Räta ut",
91             "description": "Räta ut denna linje.",
92             "key": "S",
93             "annotation": "Rätade ut en linje.",
94             "too_bendy": "Den kan inte rätas upp då den är för böjd."
95         },
96         "delete": {
97             "title": "Ta bort",
98             "description": "Tag bort från kartan.",
99             "annotation": {
100                 "point": "Tagit bort en punkt.",
101                 "vertex": "Tagit bort en nod från en väg.",
102                 "line": "Tagit bort en linje.",
103                 "area": "Tagit bort ett område.",
104                 "relation": "Tagit bort en relation.",
105                 "multiple": "Tagit bort {n} objekt."
106             },
107             "incomplete_relation": "Detta objekt kan inte raderas, då det inte är komplett hämtad."
108         },
109         "add_member": {
110             "annotation": "Lägg till ett objekt i relationen."
111         },
112         "delete_member": {
113             "annotation": "Ta bort ett objekt i relationen."
114         },
115         "connect": {
116             "annotation": {
117                 "point": "Förbundit en väg till en punkt.",
118                 "vertex": "Förbundit en väg till en annan väg.",
119                 "line": "Förbundit en väg till en linje.",
120                 "area": "Förbundit en väg till ett område."
121             }
122         },
123         "disconnect": {
124             "title": "Bryt av",
125             "description": "Bryt av dessa vägar från varandra.",
126             "key": "D",
127             "annotation": "Bryt av linjen.",
128             "not_connected": "Det finns inte tillräckligt med linjer/områden här att koppla ifrån."
129         },
130         "merge": {
131             "title": "Sammanfoga",
132             "description": "Sammanfoga dessa linjer.",
133             "key": "C",
134             "annotation": "Sammanfogade {n} linjer.",
135             "not_eligible": "Dessa objekt kan inte slås samman.",
136             "not_adjacent": "Dessa linjer kan inte slås ihop då dem inte är ihopsatta.",
137             "restriction": "Dessa linjer kan inte slås samman då minst en av dem tillhör relationen \"{relation}\".",
138             "incomplete_relation": "Dessa objekt kan inte sammanfogas då åtminstone ett inte hämtats fullständigt."
139         },
140         "move": {
141             "title": "Flytta",
142             "description": "Flytta till annan plats.",
143             "key": "M",
144             "annotation": {
145                 "point": "Flyttade en punkt.",
146                 "vertex": "Flyttade en nod i en väg.",
147                 "line": "Flyttade en linje.",
148                 "area": "Flyttade ett område.",
149                 "multiple": "Flyttade flera objekt."
150             },
151             "incomplete_relation": "Detta objekt kan inte flyttas då det inte är nedladdat i sin helhet."
152         },
153         "rotate": {
154             "title": "Rotera",
155             "description": "Rotera detta objekt runt dess centerpunkt.",
156             "key": "R",
157             "annotation": {
158                 "line": "Roterade en linje.",
159                 "area": "Roterade ett område."
160             }
161         },
162         "reverse": {
163             "title": "Byt riktning",
164             "description": "Byt riktning på linjen.",
165             "key": "V",
166             "annotation": "Bytte riktning på en linje."
167         },
168         "split": {
169             "title": "Dela upp",
170             "description": {
171                 "line": "Dela linjen i två delar vid denna punkt.",
172                 "area": "Dela gränserna för detta område i två delar.",
173                 "multiple": "Dela linjen/området i två, vid denna punkt."
174             },
175             "key": "X",
176             "annotation": {
177                 "line": "Dela en linje.",
178                 "area": "Dela gränsen för ett område.",
179                 "multiple": "Dela gränsen för {n} linjer/områden."
180             },
181             "not_eligible": "Linjer kan inte delas vid deras början eller slut.",
182             "multiple_ways": "Det är för många linjer här för att kunna dela dem."
183         }
184     },
185     "undo": {
186         "tooltip": "Ångra: {action}",
187         "nothing": "Inget att ångra."
188     },
189     "redo": {
190         "tooltip": "Gör om: {action}",
191         "nothing": "Inget att upprepa."
192     },
193     "tooltip_keyhint": "Genväg:",
194     "browser_notice": "Denna redigerare funkar i Firefox, Chrome, Safari, Opera och Internet Explorer 9 eller högre. Uppgradera din webbläsare eller använd Potlatch 2 för att redigera kartan.",
195     "translate": {
196         "translate": "Översätt",
197         "localized_translation_label": "Flerspråkigt namn",
198         "localized_translation_language": "Välj språk",
199         "localized_translation_name": "Namn"
200     },
201     "zoom_in_edit": "Zomma in för att redigera",
202     "logout": "logga ut",
203     "loading_auth": "Ansluter till OpenStreetMap...",
204     "report_a_bug": "rapportera ett fel",
205     "status": {
206         "error": "Kan inte ansluta till API:et.",
207         "offline": "API:et är inte tillgängligt. Vänligen försök redigera senare.",
208         "readonly": "API:et är skrivskyddat. Du måste vänta innan du kan spara dina ändringar."
209     },
210     "commit": {
211         "title": "Spara ändringar",
212         "description_placeholder": "Kort beskrivning av dina ändringar",
213         "message_label": "Skicka meddelande",
214         "upload_explanation": "De redigeringar du bidrar med kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
215         "upload_explanation_with_user": "De redigeringar du bidrar med som {user} kommer att synas på alla kartor som använder OpenStreetMaps data.",
216         "save": "Spara",
217         "cancel": "Avbryt",
218         "warnings": "Varningar",
219         "modified": "Ändrat",
220         "deleted": "Borttaget",
221         "created": "Skapat"
222     },
223     "contributors": {
224         "list": "Ändrad av {users}",
225         "truncated_list": "Ändrad av {users} och {count} andra"
226     },
227     "geocoder": {
228         "search": "Sök hela världen...",
229         "no_results_visible": "Inget hittades i visad kartyta",
230         "no_results_worldwide": "Inget hittades"
231     },
232     "geolocate": {
233         "title": "Visa var jag är"
234     },
235     "inspector": {
236         "no_documentation_combination": "Det finns ingen dokumentation för denna tagg-kombination",
237         "no_documentation_key": "Det finns ingen dokumentation för denna nyckel.",
238         "show_more": "Visa mer",
239         "view_on_osm": "Visa på openstreetmap.org",
240         "all_tags": "Alla taggar",
241         "all_members": "Alla medlemmar",
242         "all_relations": "Alla relationer",
243         "new_relation": "Ny relation...",
244         "role": "Roll",
245         "choose": "Välj typ av objekt",
246         "results": "{n} sökresult för {search}",
247         "reference": "Visa på OpenStreetmaps wiki",
248         "back_tooltip": "Ändra objekt",
249         "remove": "Ta bort",
250         "search": "Sök",
251         "multiselect": "Välj objekt",
252         "unknown": "Okänd",
253         "incomplete": "<inte hämtad>",
254         "feature_list": "Sök efter egenskaper",
255         "edit": "Ändra objekt",
256         "none": "Ingen",
257         "node": "Nod",
258         "way": "Väg",
259         "relation": "Relation",
260         "location": "Plats"
261     },
262     "background": {
263         "title": "Bakgrund",
264         "description": "Bakgrundsinställningar",
265         "percent_brightness": "{opacity}% ljusstyrka",
266         "none": "Ingen",
267         "custom": "Anpassa",
268         "fix_misalignment": "Justera bildplacering",
269         "reset": "ta bort"
270     },
271     "restore": {
272         "heading": "Du har icke-sparade ändringar.",
273         "description": "Du har ändringar från förra sessionen som inte har sparats. Vill du hämta dessa ändringar?",
274         "restore": "Återställ",
275         "reset": "Ta bort"
276     },
277     "save": {
278         "title": "Spara",
279         "help": "Spara ändringar till OpenStreetMap så att andra användare kan se dem.",
280         "no_changes": "Inga ändringar att spara.",
281         "error": "Något gick fel vid sparandet",
282         "uploading": "Dina ändringar sparas nu till OpenStreetMap.",
283         "unsaved_changes": "Du har icke-sparade ändringar."
284     },
285     "success": {
286         "edited_osm": "Redigerat OSM!",
287         "just_edited": "Du har nu redigerat OpenStreetMap!",
288         "view_on_osm": "Visa på OSM",
289         "facebook": "Dela på Facebook",
290         "twitter": "Dela på Twitter",
291         "google": "Dela på Google+"
292     },
293     "confirm": {
294         "okay": "Ok"
295     },
296     "splash": {
297         "welcome": "Välkommen till iD OpenStreetMap-redigeraren",
298         "text": "iD är ett användarvänligt och kraftfullt verktyg för att bidra till världens bästa fria karta. Detta är version {version}. För mer information besök {website} eller rapportera fel på {github}.",
299         "walkthrough": "Starta genomgången",
300         "start": "Ändra nu"
301     },
302     "source_switch": {
303         "live": "live",
304         "lose_changes": "Du har icke-sparade ändringar som kommer gå förlorade vid byte av kartserver. Är du säker att du vill byta server?",
305         "dev": "dev"
306     },
307     "tag_reference": {
308         "description": "Beskrivning",
309         "on_wiki": "{tag} på wiki.osm.org",
310         "used_with": "används med {type}"
311     },
312     "validations": {
313         "untagged_point": "Otaggad punkt",
314         "untagged_line": "Otaggad linje",
315         "untagged_area": "Otaggat område",
316         "many_deletions": "Du håller på att ta bort {n} objekt. Är du helt säker? Detta tar bort dem för alla som använder openstreetmap.org.",
317         "tag_suggests_area": "Taggen {tag} indikerar att detta borde vara ett område istället för en linje",
318         "untagged_tooltip": "Välj en typ som beskriver vad denna {geometry} är.",
319         "deprecated_tags": "Borttagna taggar: {tags}"
320     },
321     "zoom": {
322         "in": "Zooma in",
323         "out": "Zooma ut"
324     },
325     "cannot_zoom": "Går ej att zooma ut ytterligare med nuvarande sätt.",
326     "gpx": {
327         "local_layer": "Lokal gpx-fil",
328         "drag_drop": "Dra och släpp en .gpx-fil på sidan, eller klicka på knappen till höger för att bläddra",
329         "zoom": "Zooma till GPX-spår",
330         "browse": "Bläddra efter en .gpx-fil"
331     },
332     "help": {
333         "title": "Hjälp",
334         "help": "# Hjälp\n\nDetta är en redigerare för [OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/), den\nfri och redigerbara världskartan. Du kan använda den för att lägga till och uppdatera\ndata i ditt närområde, allt för att ytterligare förbättra en världskarta för alla baserad på öppen källkod och data.\n\nÄndringar du gör i den här kartan kommer att visas för alla som använder\nOpenStreetMap. För att göra en ändring behöver du ett\n[gratis OpenStreetMap-konto](https://www.openstreetmap.org/user/new).\n\n[iD editor](http://ideditor.com/) är ett samarbetsprojekt med [källkodkod \ntillgänglig på GitHub](https://github.com/openstreetmap/iD).\n",
335         "gps": "# GPS \n\nGPS-data är den mest pålitliga källan för uppgifter till OpenStreetMap. Denna redigerare \nstödjer lokala spår – ”.GPX”-filer på din lokala dator. Du kan skapa \ndenna typ av GPS-spår med ett flertal smartphone-appar samt med\npersonlig GPS-hårdvara. \n\nFör information om hur man skapar en GPS-spårning, läs \n[Kartläggning med en GPS](http://learnosm.org/en/beginner/using-gps/). \n\nFör att använda ett GPX-spår för kartläggning, dra och släpp GPX-filen på \nkartredigeraren. Om den känns igen kommer den att läggas till på kartan som en klargrön \nlinje. Klicka på menyn \"Bakgrundsinställningar\" på höger sida för att aktivera, \navaktivera eller zooma till detta nya GPX-drivna lager. \n\nGPX spår överförs inte direkt till OpenStreetMap - det bästa sättet att \nanvända dem är att rita på kartan, använda den som en guide för de nya objekt som \ndu lägger till, och också [ladda upp dem till OpenStreetMap](http://www.openstreetmap.org/trace/create) \nför att användas av andra.\n",
336         "buildings": "# Byggnader\n\nOpenStreetMap är världens största databas över byggnader. Du kan skapa\noch förbättra denna databas.\n\n### Markering\n\nDu kan markera en byggnad genom att klicka på dess kant. Detta kommer att markera \nbyggnaden och öppna en litet verktygsmeny och ett sidofält som visar mer information\nom byggnaden.\n\n### Modifiering\n\nIbland är byggnader felaktigt placerade eller har felaktiga taggar.\n\nFör att flytta en hel byggnad, markera den och klicka sedan på \"Flytta\"-verktyget. flytta\nmus för att flytta byggnaden, och klicka när den är korrekt placerad.\n\nFör att fixa den specifika formen av en byggnad, klicka och dra noderna som bildar\nramen till bättre platser.\n\n### Skapa\n\nEn av de viktigaste frågorna att tänka på vid tilläggning av byggnader till kartan är att\nOpenStreetMap registrerar byggnader både som form och punkt. Tumregeln\när att _kartlägga en byggnad som en form när möjligt_ och kartlägg företag, bostäder,\nfacilitet, och andra saker finns i byggandena som punkter placerade\ninuti byggnadernas ram.\n\nBörja rita en byggnad som en ram genom att klicka på knappen \"område\" högst upp till vänster\ngränssnittet, och avsluta det antingen genom att trycka på \"Retur\" på tangentbordet\neller genom att klicka på den första ritade noden för att stänga formen.\n\n### Radering\n\nOm en byggnad är helt fel – du kan se att den inte finns med i någon satellitbild\noch helst har bekräftat lokalt att det inte finns – kan du ta bort\nden, vilket tar bort det från kartan. Var försiktig när du tar bort objekt –\nlikt alla ändringar kommer resultatet ses av alla och satellitbilder\när ofta föråldrad, så byggnaden kan helt enkelt vara nybyggd.\n\nDu kan ta bort en byggnad genom att klicka på den för att markera den och sedan klicka på\nikonen papperskorg eller trycka på \"Delete\"-tangenten.\n"
337     },
338     "intro": {
339         "navigation": {
340             "title": "Navigation",
341             "drag": "Huvudkartområdet visar OpenStreetMap-data ovanpå en bakgrund. Du kan navigera genom att dra och rulla, precis som i vanliga nätkartor. **Dra kartan!**",
342             "select": "Kartobjekt representeras på tre olika sätt: med punkter, linjer eller områden. Alla objekt kan markeras genom att klicka på dem.**Klicka på punkten för att markera den.**",
343             "header": "Titeln visar oss typ av objekt.",
344             "pane": "När ett objekt är markerat visas objektredigeraren till höger. I dess huvud syns vilken typ av objekt du redigerar och nedanför syns dess olika taggar, såsom namn och adress. **Stäng objektredigeraren med knappen uppe till höger.**"
345         },
346         "points": {
347             "title": "Punkter",
348             "add": "Punkter kan användas för att representera saker som affärer, restauranger och monument. De markerar en viss plats och beskriver vad som finns där. **Klicka på Punkt-knappen för att skapa en ny punkt.**",
349             "place": "Punkten kan placeras genom att klicka på kartan. **Placera punkten ovanpå byggnaden.**",
350             "search": "Det finns många olika typer av objekt som kan representeras av en punkt. Punkten du just lade till är ett café. **Sök efter '{name}'**",
351             "choose": "**Välj Café från listan.**",
352             "describe": "Punkten är nu taggad som cafe. Via objektredigeraren kan vi lägga till mer information om punkten. **Lägg till ett namn**",
353             "close": "Objektredigeraren kan stängas med knappen upp i högra hörnet. **Stäng taggredigeraren nu**",
354             "reselect": "Ofta existerar redan punkter, men innehåller misstag eller är ofullständiga. Vi kan ändra redan existerande punkter. **Välj punkten du just skapade.**",
355             "fixname": "**Ändra namnet och stäng objektredigeraren.**",
356             "reselect_delete": "Alla objekt på kartan kan raderas. **Klicka på punkten du skapade.**",
357             "delete": "Menyn runt punkten innehåller operationer som kan utföras på den, inklusive ta bort. **Ta bort punkten.**"
358         },
359         "areas": {
360             "title": "Områden",
361             "add": "Områden kan vara ett sätt att mer detaljerat beskriva objekt. De ger information om gränserna för objektet. Områden kan i många fall användas istället för punkter och ofta är de att föredra. **Klicka på Område-knappen för att lägga till ett nytt område.**",
362             "corner": "Områden ritas genom att placera punkter som representerar gränsen på området. **Placera startpunkten på ett av lekplatsens hörn.**",
363             "place": "Rita området genom att placera ut fler punkter. Avsluta genom att klicka på startpunken igen. **Rita området för lekplatsen.**",
364             "search": "**Sök efter '{name}'.**",
365             "choose": "**Välj Lekplats från listan.**",
366             "describe": "**Lägg till ett namn och stäng sedan objektredigeraren**"
367         },
368         "lines": {
369             "title": "Linjer",
370             "add": "Linjer används för att representera objekt så som vägar, järnvägar och floder. **Klicka på knappen Linje för att lägga till en ny linje.***",
371             "start": "**Påbörja linjen genom att klicka på slutet av vägen.**",
372             "intersect": "Klicka för att lägga till fler punkter på linjen (vägen). Du kan flytta kartan under tiden du ritar. Vägar och många andra typer av linjer är en del av ett större nät med linjer. Det är därför viktigt att linjer blir korrekt anslutna till varandra för att exempelvis körinstruktioner ska fungera.**Klicka på Flower Street för att skapa en anslutning mellan de två linjerna (vägarna).**",
373             "finish": "Linjer avslutas genom att klicka på slutpunkten en gång till.**Avsluta linjen.**",
374             "road": "**Välj Väg från listan**",
375             "residential": "Det finns olika typer av vägar. Den vanligaste är \"Residential\". **Välj vägtypen \"Residential\"**",
376             "describe": "**Ge vägen ett namn och stäng objektredigeraren.**",
377             "restart": "Vägen behöver ha en korsning med Flower Street."
378         },
379         "startediting": {
380             "title": "Börja redigera",
381             "help": "Ytterligare dokumentation samt denna genomgång finns tillgängliga här.",
382             "save": "Glöm inte att regelbundet spara dina ändringar!",
383             "start": "Börja kartera!"
384         }
385     },
386     "presets": {
387         "categories": {
388             "category-landuse": {
389                 "name": "Landanvänding"
390             },
391             "category-path": {
392                 "name": "Stig"
393             },
394             "category-rail": {
395                 "name": "Spår"
396             },
397             "category-road": {
398                 "name": "Väg"
399             },
400             "category-route": {
401                 "name": "Rutt"
402             }
403         },
404         "fields": {
405             "access": {
406                 "label": "Tillgång",
407                 "placeholder": "Okänt",
408                 "types": {
409                     "access": "Generell",
410                     "foot": "Fotgängare",
411                     "motor_vehicle": "Motorfordon",
412                     "bicycle": "Cyklar",
413                     "horse": "Hästar"
414                 },
415                 "options": {
416                     "yes": {
417                         "title": "Tillåtna",
418                         "description": "Tillträde är tillåtet enligt lag"
419                     },
420                     "no": {
421                         "title": "Förbjudet",
422                         "description": "Tillträde ej tillåten för allmänheten"
423                     },
424                     "permissive": {
425                         "title": "Påbjuden",
426                         "description": "Tillträde tillåten fram till dess ägare återkallar tillståndet"
427                     },
428                     "private": {
429                         "title": "Privat",
430                         "description": "Tillträde tillåten endast med tillstånd av ägaren på individuell basis"
431                     },
432                     "designated": {
433                         "title": "Föredragen",
434                         "description": "Åtkomst tillåten enligt skyltar eller specifika lokala lagar"
435                     },
436                     "destination": {
437                         "title": "Destination",
438                         "description": "Åtkomst tillåten endast för att nå en destination"
439                     }
440                 }
441             },
442             "address": {
443                 "label": "Adress",
444                 "placeholders": {
445                     "housename": "Husnamn",
446                     "number": "123",
447                     "street": "Gata",
448                     "city": "Stad",
449                     "postcode": "Postnummer"
450                 }
451             },
452             "admin_level": {
453                 "label": "Administrativ nivå"
454             },
455             "aeroway": {
456                 "label": "Typ"
457             },
458             "amenity": {
459                 "label": "Typ"
460             },
461             "atm": {
462                 "label": "Uttagsautomat"
463             },
464             "barrier": {
465                 "label": "Typ"
466             },
467             "bicycle_parking": {
468                 "label": "Typ"
469             },
470             "boundary": {
471                 "label": "Typ"
472             },
473             "building": {
474                 "label": "Byggnad"
475             },
476             "building_area": {
477                 "label": "Byggnad"
478             },
479             "capacity": {
480                 "label": "Kapacitet"
481             },
482             "cardinal_direction": {
483                 "label": "Riktning"
484             },
485             "clock_direction": {
486                 "label": "Riktning",
487                 "options": {
488                     "clockwise": "Medsols",
489                     "anticlockwise": "Motsols"
490                 }
491             },
492             "collection_times": {
493                 "label": "Hämtningstider"
494             },
495             "construction": {
496                 "label": "Typ"
497             },
498             "country": {
499                 "label": "Land"
500             },
501             "crossing": {
502                 "label": "Typ"
503             },
504             "cuisine": {
505                 "label": "Kök"
506             },
507             "denomination": {
508                 "label": "Samfund"
509             },
510             "denotation": {
511                 "label": "Betydelse"
512             },
513             "description": {
514                 "label": "Beskrivning"
515             },
516             "elevation": {
517                 "label": "Höjd"
518             },
519             "emergency": {
520                 "label": "Akut"
521             },
522             "entrance": {
523                 "label": "Typ"
524             },
525             "fax": {
526                 "label": "Fax",
527                 "placeholder": "+46 31 123 4567"
528             },
529             "fee": {
530                 "label": "Avgift"
531             },
532             "fixme": {
533                 "label": "Ordna mig"
534             },
535             "highway": {
536                 "label": "Typ"
537             },
538             "historic": {
539                 "label": "Typ"
540             },
541             "iata": {
542                 "label": "IATA"
543             },
544             "icao": {
545                 "label": "ICAO"
546             },
547             "incline": {
548                 "label": "Lutning"
549             },
550             "internet_access": {
551                 "label": "Internetaccess",
552                 "options": {
553                     "wlan": "Wifi",
554                     "wired": "Trådbunden",
555                     "terminal": "Terminal"
556                 }
557             },
558             "landuse": {
559                 "label": "Typ"
560             },
561             "lanes": {
562                 "label": "Filer",
563                 "placeholder": "1, 2, 3..."
564             },
565             "layer": {
566                 "label": "Lager"
567             },
568             "leisure": {
569                 "label": "Typ"
570             },
571             "levels": {
572                 "label": "Våningar",
573                 "placeholder": "2, 4, 6..."
574             },
575             "location": {
576                 "label": "Lokalisering"
577             },
578             "man_made": {
579                 "label": "Typ"
580             },
581             "maxspeed": {
582                 "label": "Hastighetsbegränsning",
583                 "placeholder": "50, 70, 90..."
584             },
585             "name": {
586                 "label": "Namn",
587                 "placeholder": "Vanligt namn (om något)"
588             },
589             "natural": {
590                 "label": "Natur"
591             },
592             "network": {
593                 "label": "Nätverk"
594             },
595             "note": {
596                 "label": "Notering"
597             },
598             "office": {
599                 "label": "Typ"
600             },
601             "oneway": {
602                 "label": "Enkelriktat"
603             },
604             "oneway_yes": {
605                 "label": "Enkelriktat"
606             },
607             "opening_hours": {
608                 "label": "Timmar"
609             },
610             "operator": {
611                 "label": "Operatör"
612             },
613             "park_ride": {
614                 "label": "Pendelparkering"
615             },
616             "parking": {
617                 "label": "Typ"
618             },
619             "phone": {
620                 "label": "Telefon",
621                 "placeholder": "+46 31 123 4567"
622             },
623             "place": {
624                 "label": "Typ"
625             },
626             "power": {
627                 "label": "Typ"
628             },
629             "railway": {
630                 "label": "Typ"
631             },
632             "ref": {
633                 "label": "Referens"
634             },
635             "relation": {
636                 "label": "Typ"
637             },
638             "religion": {
639                 "label": "Religion",
640                 "options": {
641                     "christian": "Kristendom",
642                     "muslim": "Muslim",
643                     "buddhist": "Buddist",
644                     "jewish": "Judendom",
645                     "hindu": "Hinduist",
646                     "shinto": "Shintoism",
647                     "taoist": "Taoism"
648                 }
649             },
650             "restriction": {
651                 "label": "Typ"
652             },
653             "route": {
654                 "label": "Typ"
655             },
656             "route_master": {
657                 "label": "Typ"
658             },
659             "sac_scale": {
660                 "label": "Svårighetsgrad"
661             },
662             "service": {
663                 "label": "Typ"
664             },
665             "shelter": {
666                 "label": "Shelter"
667             },
668             "shop": {
669                 "label": "Typ"
670             },
671             "source": {
672                 "label": "Källa"
673             },
674             "sport": {
675                 "label": "Sport"
676             },
677             "structure": {
678                 "label": "Struktur",
679                 "placeholder": "Okänt",
680                 "options": {
681                     "bridge": "Bro",
682                     "tunnel": "Tunnel",
683                     "embankment": "Vägbank",
684                     "cutting": "Vägsnitt"
685                 }
686             },
687             "supervised": {
688                 "label": "Övervakad"
689             },
690             "surface": {
691                 "label": "Beläggning"
692             },
693             "tourism": {
694                 "label": "Typ"
695             },
696             "towertype": {
697                 "label": "Typ av torn"
698             },
699             "tracktype": {
700                 "label": "Typ"
701             },
702             "trail_visibility": {
703                 "label": "Synlighet"
704             },
705             "water": {
706                 "label": "Typ"
707             },
708             "waterway": {
709                 "label": "Typ"
710             },
711             "website": {
712                 "label": "Websida",
713                 "placeholder": "http://exempel.se/"
714             },
715             "wetland": {
716                 "label": "Typ"
717             },
718             "wheelchair": {
719                 "label": "Handikappanpassat"
720             },
721             "wikipedia": {
722                 "label": "Wikipedia"
723             },
724             "wood": {
725                 "label": "Typ"
726             }
727         },
728         "presets": {
729             "address": {
730                 "name": "Adress",
731                 "terms": "Adress, husnummer, destination, gatuadress, postnummer, postort"
732             },
733             "aeroway": {
734                 "name": "Flygbana"
735             },
736             "aeroway/aerodrome": {
737                 "name": "Flygplats",
738                 "terms": "flygplats, flygfält, flyghamn, aerodrom, landningsplats, lufthamn"
739             },
740             "aeroway/apron": {
741                 "name": "Parkering av flygplan (Apron)"
742             },
743             "aeroway/gate": {
744                 "name": "Gate"
745             },
746             "aeroway/hangar": {
747                 "name": "Hangar"
748             },
749             "aeroway/helipad": {
750                 "name": "Helikopterplatta"
751             },
752             "aeroway/runway": {
753                 "name": "Start- och landningsbana"
754             },
755             "aeroway/taxiway": {
756                 "name": "Taxibana"
757             },
758             "aeroway/terminal": {
759                 "name": "Flygterminal"
760             },
761             "amenity": {
762                 "name": "Facilitet"
763             },
764             "amenity/atm": {
765                 "name": "Uttagsautomat",
766                 "terms": "uttagsautomat, bankomat, minuten, atm, otto"
767             },
768             "amenity/bank": {
769                 "name": "Bank"
770             },
771             "amenity/bar": {
772                 "name": "Bar",
773                 "terms": "Bar, krog, servering, matställe, pub, cocktailsalong, saloon"
774             },
775             "amenity/bench": {
776                 "name": "Bänk"
777             },
778             "amenity/bicycle_parking": {
779                 "name": "Cykelparkering"
780             },
781             "amenity/bicycle_rental": {
782                 "name": "Cykeluthyrning"
783             },
784             "amenity/cafe": {
785                 "name": "Café"
786             },
787             "amenity/car_rental": {
788                 "name": "Biluthyrning"
789             },
790             "amenity/car_sharing": {
791                 "name": "Bilpool"
792             },
793             "amenity/car_wash": {
794                 "name": "Biltvätt"
795             },
796             "amenity/childcare": {
797                 "name": "Barnomsorg",
798                 "terms": "Barnomsorg, Förskola, Dagis, Barnhem, Dagmamma"
799             },
800             "amenity/cinema": {
801                 "name": "Biograf",
802                 "terms": "Bio, Biograf, Biografteater"
803             },
804             "amenity/courthouse": {
805                 "name": "Domstol"
806             },
807             "amenity/drinking_water": {
808                 "name": "Dricksvatten "
809             },
810             "amenity/embassy": {
811                 "name": "Embassad"
812             },
813             "amenity/fast_food": {
814                 "name": "Snabbmat"
815             },
816             "amenity/fire_station": {
817                 "name": "Brandstation"
818             },
819             "amenity/fountain": {
820                 "name": "Fontän"
821             },
822             "amenity/fuel": {
823                 "name": "Bensinstation"
824             },
825             "amenity/grave_yard": {
826                 "name": "Gravplats"
827             },
828             "amenity/hospital": {
829                 "name": "Sjukhus"
830             },
831             "amenity/kindergarten": {
832                 "name": "Förskola"
833             },
834             "amenity/library": {
835                 "name": "Bibliotek"
836             },
837             "amenity/marketplace": {
838                 "name": "Maknadsplats"
839             },
840             "amenity/pharmacy": {
841                 "name": "Läkemedel"
842             },
843             "amenity/place_of_worship": {
844                 "name": "Plats för tillbedjan"
845             },
846             "amenity/place_of_worship/buddhist": {
847                 "name": "Buddhisttempel"
848             },
849             "amenity/place_of_worship/christian": {
850                 "name": "Kyrka"
851             },
852             "amenity/place_of_worship/jewish": {
853                 "name": "Synagoga"
854             },
855             "amenity/place_of_worship/muslim": {
856                 "name": "Moské"
857             },
858             "amenity/police": {
859                 "name": "Polis"
860             },
861             "amenity/post_box": {
862                 "name": "Postlåda"
863             },
864             "amenity/post_office": {
865                 "name": "Postkontor"
866             },
867             "amenity/pub": {
868                 "name": "Pub"
869             },
870             "amenity/restaurant": {
871                 "name": "Restaurang"
872             },
873             "amenity/school": {
874                 "name": "Skola"
875             },
876             "amenity/swimming_pool": {
877                 "name": "Simbassäng"
878             },
879             "amenity/taxi": {
880                 "name": "Taxihållplats"
881             },
882             "amenity/telephone": {
883                 "name": "Telefon"
884             },
885             "amenity/theatre": {
886                 "name": "Teater"
887             },
888             "amenity/toilets": {
889                 "name": "Toaletter"
890             },
891             "amenity/townhall": {
892                 "name": "Kommunhus"
893             },
894             "amenity/university": {
895                 "name": "Universitet"
896             },
897             "amenity/waste_basket": {
898                 "name": "Soptunna"
899             },
900             "area": {
901                 "name": "Yta"
902             },
903             "barrier": {
904                 "name": "Barriär"
905             },
906             "barrier/block": {
907                 "name": "Block"
908             },
909             "barrier/bollard": {
910                 "name": "Pollare"
911             },
912             "barrier/cattle_grid": {
913                 "name": "Färist"
914             },
915             "barrier/city_wall": {
916                 "name": "Stadsmur"
917             },
918             "barrier/cycle_barrier": {
919                 "name": "Cykelbarriär "
920             },
921             "barrier/ditch": {
922                 "name": "Dike"
923             },
924             "barrier/entrance": {
925                 "name": "Entré"
926             },
927             "barrier/fence": {
928                 "name": "Staket"
929             },
930             "barrier/gate": {
931                 "name": "Grind"
932             },
933             "barrier/hedge": {
934                 "name": "Häck"
935             },
936             "barrier/kissing_gate": {
937                 "name": "Grind vid betesmark"
938             },
939             "barrier/lift_gate": {
940                 "name": "Bom"
941             },
942             "barrier/retaining_wall": {
943                 "name": "Stödmur"
944             },
945             "barrier/stile": {
946                 "name": "Övergång"
947             },
948             "barrier/toll_booth": {
949                 "name": "Tullstation"
950             },
951             "barrier/wall": {
952                 "name": "Vägg"
953             },
954             "boundary/administrative": {
955                 "name": "Administrativ gräns"
956             },
957             "building": {
958                 "name": "Byggnad"
959             },
960             "building/apartments": {
961                 "name": "Lägenheter"
962             },
963             "building/entrance": {
964                 "name": "Entré"
965             },
966             "building/garage": {
967                 "name": "Garage"
968             },
969             "building/house": {
970                 "name": "Hus"
971             },
972             "building/industrial": {
973                 "name": "Industribyggnad"
974             },
975             "building/residential": {
976                 "name": "Bostadshus",
977                 "terms": "Bostadshus, Boningshus, Flerfamiljshus, Hyreshus"
978             },
979             "emergency/phone": {
980                 "name": "Nödtelefon"
981             },
982             "entrance": {
983                 "name": "Entré"
984             },
985             "highway": {
986                 "name": "Väg",
987                 "terms": "Väg, gata, förbindelse, led, trafikled, körbana, stråk, stig, gång, bana, sträcka, passage"
988             },
989             "highway/bridleway": {
990                 "name": "Ridväg",
991                 "terms": "Ridväg, ridstig, häst, rida, ridning"
992             },
993             "highway/bus_stop": {
994                 "name": "Busshållplats",
995                 "terms": "Busstopp, busshållplats, buss, hållplats, anhalt, station, busstation, "
996             },
997             "highway/crossing": {
998                 "name": "Korsning",
999                 "terms": "Korsning, kryss, mot, plankorsning"
1000             },
1001             "highway/cycleway": {
1002                 "name": "Cykelväg",
1003                 "terms": "cykelväg, cykelled, gc-väg, gång- och cykelväg"
1004             },
1005             "highway/footway": {
1006                 "name": "Gångväg",
1007                 "terms": "gångväg, gc-väg, gång- och cykelväg, stig"
1008             },
1009             "highway/living_street": {
1010                 "name": "Gångfartsområde"
1011             },
1012             "highway/mini_roundabout": {
1013                 "name": "Minirondell"
1014             },
1015             "highway/motorway": {
1016                 "name": "Motorväg"
1017             },
1018             "highway/motorway_junction": {
1019                 "name": "Trafikplats",
1020                 "terms": "Motorvägkorsning, trafikplats, mot"
1021             },
1022             "highway/motorway_link": {
1023                 "name": "Anslutning, motorväg"
1024             },
1025             "highway/path": {
1026                 "name": "Stig"
1027             },
1028             "highway/pedestrian": {
1029                 "name": "Gågata"
1030             },
1031             "highway/primary": {
1032                 "name": "Primär väg"
1033             },
1034             "highway/primary_link": {
1035                 "name": "Anslutning, primär väg"
1036             },
1037             "highway/residential": {
1038                 "name": "Bostadsgata"
1039             },
1040             "highway/rest_area": {
1041                 "name": "Rastplats"
1042             },
1043             "highway/road": {
1044                 "name": "Okänd väg"
1045             },
1046             "highway/secondary": {
1047                 "name": "Sekundär väg"
1048             },
1049             "highway/secondary_link": {
1050                 "name": "Anslutning, sekundär väg"
1051             },
1052             "highway/service": {
1053                 "name": "Serviceväg"
1054             },
1055             "highway/service/alley": {
1056                 "name": "Gränd"
1057             },
1058             "highway/service/drive-through": {
1059                 "name": "Drive-through"
1060             },
1061             "highway/service/driveway": {
1062                 "name": "Uppfart"
1063             },
1064             "highway/service/emergency_access": {
1065                 "name": "Utryckningsfordon"
1066             },
1067             "highway/service/parking_aisle": {
1068                 "name": "Parkeringsväg"
1069             },
1070             "highway/services": {
1071                 "name": "Rastplats med försäljning"
1072             },
1073             "highway/steps": {
1074                 "name": "Trappa"
1075             },
1076             "highway/stop": {
1077                 "name": "Stoppskylt"
1078             },
1079             "highway/tertiary": {
1080                 "name": "Tertiär väg"
1081             },
1082             "highway/tertiary_link": {
1083                 "name": "Anslutning, tertiär väg"
1084             },
1085             "highway/track": {
1086                 "name": "Bruksväg"
1087             },
1088             "highway/traffic_signals": {
1089                 "name": "Trafiksignaler"
1090             },
1091             "highway/trunk": {
1092                 "name": "Huvudväg"
1093             },
1094             "highway/trunk_link": {
1095                 "name": "Anslutning, huvudväg"
1096             },
1097             "highway/turning_circle": {
1098                 "name": "Vändplan"
1099             },
1100             "highway/unclassified": {
1101                 "name": "Oklassificerad väg"
1102             },
1103             "historic": {
1104                 "name": "Historisk plats"
1105             },
1106             "historic/archaeological_site": {
1107                 "name": "Arkeologisk plats"
1108             },
1109             "historic/boundary_stone": {
1110                 "name": "Gränssten"
1111             },
1112             "historic/castle": {
1113                 "name": "Slott"
1114             },
1115             "historic/memorial": {
1116                 "name": "Monument"
1117             },
1118             "historic/monument": {
1119                 "name": "Monument"
1120             },
1121             "historic/ruins": {
1122                 "name": "Ruiner"
1123             },
1124             "historic/wayside_cross": {
1125                 "name": "Vägkors"
1126             },
1127             "historic/wayside_shrine": {
1128                 "name": "Helgedom längs väg"
1129             },
1130             "landuse": {
1131                 "name": "Markanvändning"
1132             },
1133             "landuse/allotments": {
1134                 "name": "Kolonilotter"
1135             },
1136             "landuse/basin": {
1137                 "name": "Avrinningsområde"
1138             },
1139             "landuse/cemetery": {
1140                 "name": "Kyrkogård"
1141             },
1142             "landuse/commercial": {
1143                 "name": "Kommersiell"
1144             },
1145             "landuse/construction": {
1146                 "name": "Konstruktion"
1147             },
1148             "landuse/farm": {
1149                 "name": "Åker"
1150             },
1151             "landuse/farmyard": {
1152                 "name": "Bondgård"
1153             },
1154             "landuse/forest": {
1155                 "name": "Skog"
1156             },
1157             "landuse/grass": {
1158                 "name": "Gräs"
1159             },
1160             "landuse/industrial": {
1161                 "name": "Industriell"
1162             },
1163             "landuse/meadow": {
1164                 "name": "Äng"
1165             },
1166             "landuse/orchard": {
1167                 "name": "Fruktträdgård"
1168             },
1169             "landuse/quarry": {
1170                 "name": "Täkt"
1171             },
1172             "landuse/residential": {
1173                 "name": "Bostadsområde"
1174             },
1175             "landuse/retail": {
1176                 "name": "Detaljhandel"
1177             },
1178             "landuse/vineyard": {
1179                 "name": "Vingård"
1180             },
1181             "leisure": {
1182                 "name": "Nöje"
1183             },
1184             "leisure/dog_park": {
1185                 "name": "Hundpark"
1186             },
1187             "leisure/garden": {
1188                 "name": "Trädgård"
1189             },
1190             "leisure/golf_course": {
1191                 "name": "Golfbana"
1192             },
1193             "leisure/marina": {
1194                 "name": "Marina"
1195             },
1196             "leisure/park": {
1197                 "name": "Park"
1198             },
1199             "leisure/pitch": {
1200                 "name": "Idrottsplats"
1201             },
1202             "leisure/pitch/american_football": {
1203                 "name": "Amerikansk fotbollsplan"
1204             },
1205             "leisure/pitch/baseball": {
1206                 "name": "Baseball-plan"
1207             },
1208             "leisure/pitch/basketball": {
1209                 "name": "Basketplan"
1210             },
1211             "leisure/pitch/soccer": {
1212                 "name": "Fotbollsplan"
1213             },
1214             "leisure/pitch/tennis": {
1215                 "name": "Tennisplan"
1216             },
1217             "leisure/pitch/volleyball": {
1218                 "name": "Volleybollplan"
1219             },
1220             "leisure/playground": {
1221                 "name": "Lekplats"
1222             },
1223             "leisure/slipway": {
1224                 "name": "Sjösättningsplats"
1225             },
1226             "leisure/stadium": {
1227                 "name": "Stadium"
1228             },
1229             "leisure/swimming_pool": {
1230                 "name": "Simbassäng"
1231             },
1232             "line": {
1233                 "name": "Linje"
1234             },
1235             "man_made": {
1236                 "name": "Människoskapad"
1237             },
1238             "man_made/breakwater": {
1239                 "name": "Vågbrytare"
1240             },
1241             "man_made/cutline": {
1242                 "name": "Snittlinje"
1243             },
1244             "man_made/lighthouse": {
1245                 "name": "Fyr"
1246             },
1247             "man_made/pier": {
1248                 "name": "Pir"
1249             },
1250             "man_made/pipeline": {
1251                 "name": "Pipeline"
1252             },
1253             "man_made/survey_point": {
1254                 "name": "Trianguleringspunkt"
1255             },
1256             "man_made/tower": {
1257                 "name": "Torn"
1258             },
1259             "man_made/wastewater_plant": {
1260                 "name": "Avloppsreningsverk"
1261             },
1262             "man_made/water_tower": {
1263                 "name": "Vattentorn"
1264             },
1265             "man_made/water_well": {
1266                 "name": "Brunn"
1267             },
1268             "man_made/water_works": {
1269                 "name": "Vattenverk"
1270             },
1271             "natural": {
1272                 "name": "Naturlig"
1273             },
1274             "natural/bay": {
1275                 "name": "Vik"
1276             },
1277             "natural/beach": {
1278                 "name": "Strand"
1279             },
1280             "natural/cliff": {
1281                 "name": "Klippa"
1282             },
1283             "natural/coastline": {
1284                 "name": "Kustlinje"
1285             },
1286             "natural/glacier": {
1287                 "name": "Glassiär"
1288             },
1289             "natural/grassland": {
1290                 "name": "Grässlätt"
1291             },
1292             "natural/heath": {
1293                 "name": "Hed"
1294             },
1295             "natural/peak": {
1296                 "name": "Topp"
1297             },
1298             "natural/scrub": {
1299                 "name": "busksnår"
1300             },
1301             "natural/spring": {
1302                 "name": "Källa"
1303             },
1304             "natural/tree": {
1305                 "name": "Träd"
1306             },
1307             "natural/water": {
1308                 "name": "Vatten"
1309             },
1310             "natural/water/lake": {
1311                 "name": "Sjö"
1312             },
1313             "natural/water/pond": {
1314                 "name": "Pöl"
1315             },
1316             "natural/water/reservoir": {
1317                 "name": "Reservoar"
1318             },
1319             "natural/wetland": {
1320                 "name": "Våtmark"
1321             },
1322             "natural/wood": {
1323                 "name": "Skog"
1324             },
1325             "office": {
1326                 "name": "Kontor"
1327             },
1328             "place": {
1329                 "name": "Plats"
1330             },
1331             "place/city": {
1332                 "name": "Större stad"
1333             },
1334             "place/hamlet": {
1335                 "name": "By",
1336                 "terms": "By, småort, gårdssamling, gårdar, litet samhälle"
1337             },
1338             "place/island": {
1339                 "name": "Ö"
1340             },
1341             "place/isolated_dwelling": {
1342                 "name": "Isolerad boplats"
1343             },
1344             "place/locality": {
1345                 "name": "Plats"
1346             },
1347             "place/town": {
1348                 "name": "Mellanstor stad",
1349                 "terms": "stad, samhälle, ort"
1350             },
1351             "place/village": {
1352                 "name": "Mindre samhälle",
1353                 "terms": "tätort, ort"
1354             },
1355             "point": {
1356                 "name": "Punkt"
1357             },
1358             "power": {
1359                 "name": "Kraft"
1360             },
1361             "power/line": {
1362                 "name": "Kraftledning"
1363             },
1364             "power/pole": {
1365                 "name": "Kraftledningsstolpe"
1366             },
1367             "power/sub_station": {
1368                 "name": "Transformator"
1369             },
1370             "power/tower": {
1371                 "name": "Högspänningsmast"
1372             },
1373             "power/transformer": {
1374                 "name": "Transformator"
1375             },
1376             "railway": {
1377                 "name": "Järnväg"
1378             },
1379             "railway/abandoned": {
1380                 "name": "Övergiven järnväg"
1381             },
1382             "railway/disused": {
1383                 "name": "Oanvänd järnväg"
1384             },
1385             "railway/level_crossing": {
1386                 "name": "Plankorsning"
1387             },
1388             "railway/monorail": {
1389                 "name": "Monorail"
1390             },
1391             "railway/platform": {
1392                 "name": "Perrong"
1393             },
1394             "railway/rail": {
1395                 "name": "Räls"
1396             },
1397             "railway/station": {
1398                 "name": "Järnvägsstation"
1399             },
1400             "railway/subway": {
1401                 "name": "Tunnelbana"
1402             },
1403             "railway/subway_entrance": {
1404                 "name": "Tunnelbaneingång"
1405             },
1406             "railway/tram": {
1407                 "name": "Spårvagn"
1408             },
1409             "relation": {
1410                 "name": "Relation"
1411             },
1412             "route/ferry": {
1413                 "name": "Färjerutt"
1414             },
1415             "shop": {
1416                 "name": "Affär"
1417             },
1418             "shop/alcohol": {
1419                 "name": "Vin-och-spritaffär"
1420             },
1421             "shop/bakery": {
1422                 "name": "Bageri"
1423             },
1424             "shop/beauty": {
1425                 "name": "Skönhetssalong"
1426             },
1427             "shop/beverages": {
1428                 "name": "Dryckaffär"
1429             },
1430             "shop/bicycle": {
1431                 "name": "Cykelaffär"
1432             },
1433             "shop/books": {
1434                 "name": "Bokhandel"
1435             },
1436             "shop/boutique": {
1437                 "name": "Boutique (Dyra kläder och accessoarer)"
1438             },
1439             "shop/butcher": {
1440                 "name": "Slaktare"
1441             },
1442             "shop/car": {
1443                 "name": "Bilhandlare"
1444             },
1445             "shop/car_parts": {
1446                 "name": "Bildelar"
1447             },
1448             "shop/car_repair": {
1449                 "name": "Bilverkstad"
1450             },
1451             "shop/chemist": {
1452                 "name": "Kemiaffär (hygien,  kosmetika & städ)"
1453             },
1454             "shop/clothes": {
1455                 "name": "Klädaffär"
1456             },
1457             "shop/computer": {
1458                 "name": "Datorbutik"
1459             },
1460             "shop/confectionery": {
1461                 "name": "Godisaffär"
1462             },
1463             "shop/convenience": {
1464                 "name": "Närbutik"
1465             },
1466             "shop/deli": {
1467                 "name": "Delikatessaffär"
1468             },
1469             "shop/department_store": {
1470                 "name": "Varuhus"
1471             },
1472             "shop/doityourself": {
1473                 "name": "Byggmarknad"
1474             },
1475             "shop/dry_cleaning": {
1476                 "name": "Kemtvätt"
1477             },
1478             "shop/electronics": {
1479                 "name": "Elektronikbutik"
1480             },
1481             "shop/farm": {
1482                 "name": "Gårdsbutik"
1483             },
1484             "shop/fishmonger": {
1485                 "name": "Fiskhandlare"
1486             },
1487             "shop/florist": {
1488                 "name": "Florist"
1489             },
1490             "shop/furniture": {
1491                 "name": "Möbelaffär"
1492             },
1493             "shop/garden_centre": {
1494                 "name": "Trädgårdscenter"
1495             },
1496             "shop/gift": {
1497                 "name": "Presentbutik"
1498             },
1499             "shop/greengrocer": {
1500                 "name": "Grönsakshandlare"
1501             },
1502             "shop/hairdresser": {
1503                 "name": "Hårfrissör"
1504             },
1505             "shop/hardware": {
1506                 "name": "Järnaffär"
1507             },
1508             "shop/hifi": {
1509                 "name": "HiFi-butik"
1510             },
1511             "shop/jewelry": {
1512                 "name": "Juvelerare"
1513             },
1514             "shop/kiosk": {
1515                 "name": "Kiosk"
1516             },
1517             "shop/laundry": {
1518                 "name": "Tvättinrättning"
1519             },
1520             "shop/mall": {
1521                 "name": "Galleria"
1522             },
1523             "shop/mobile_phone": {
1524                 "name": "Mobiltelefonbutik"
1525             },
1526             "shop/motorcycle": {
1527                 "name": "Återförsäljare av motorcyklar"
1528             },
1529             "shop/music": {
1530                 "name": "Musikaffär"
1531             },
1532             "shop/newsagent": {
1533                 "name": "Tidningsaffär"
1534             },
1535             "shop/optician": {
1536                 "name": "Optiker"
1537             },
1538             "shop/outdoor": {
1539                 "name": "Friluftsaffär"
1540             },
1541             "shop/pet": {
1542                 "name": "Djurbutik"
1543             },
1544             "shop/shoes": {
1545                 "name": "Skoaffär"
1546             },
1547             "shop/sports": {
1548                 "name": "Sportaffär"
1549             },
1550             "shop/stationery": {
1551                 "name": "Pappershandel"
1552             },
1553             "shop/supermarket": {
1554                 "name": "Snabbköp"
1555             },
1556             "shop/toys": {
1557                 "name": "Leksaksaffär"
1558             },
1559             "shop/travel_agency": {
1560                 "name": "Resebyrå"
1561             },
1562             "shop/tyres": {
1563                 "name": "Däckfirma"
1564             },
1565             "shop/vacant": {
1566                 "name": "Tom lokal"
1567             },
1568             "shop/variety_store": {
1569                 "name": "Fyndbutik"
1570             },
1571             "shop/video": {
1572                 "name": "Videobutik"
1573             },
1574             "tourism": {
1575                 "name": "Turism"
1576             },
1577             "tourism/alpine_hut": {
1578                 "name": "Fjällstuga"
1579             },
1580             "tourism/artwork": {
1581                 "name": "Konst"
1582             },
1583             "tourism/attraction": {
1584                 "name": "Turistattraktion"
1585             },
1586             "tourism/camp_site": {
1587                 "name": "Kampingplats"
1588             },
1589             "tourism/caravan_site": {
1590                 "name": "Ställplats"
1591             },
1592             "tourism/chalet": {
1593                 "name": "Stuga"
1594             },
1595             "tourism/guest_house": {
1596                 "name": "Gästhus"
1597             },
1598             "tourism/hostel": {
1599                 "name": "Vandrarhem"
1600             },
1601             "tourism/hotel": {
1602                 "name": "Hotell"
1603             },
1604             "tourism/information": {
1605                 "name": "Information"
1606             },
1607             "tourism/motel": {
1608                 "name": "Motel"
1609             },
1610             "tourism/museum": {
1611                 "name": "Museum"
1612             },
1613             "tourism/picnic_site": {
1614                 "name": "Picknickplats"
1615             },
1616             "tourism/theme_park": {
1617                 "name": "Temapark"
1618             },
1619             "tourism/viewpoint": {
1620                 "name": "Utsiktspunkt"
1621             },
1622             "tourism/zoo": {
1623                 "name": "Zoo"
1624             },
1625             "type/boundary": {
1626                 "name": "Gräns"
1627             },
1628             "type/boundary/administrative": {
1629                 "name": "Administrativ gräns"
1630             },
1631             "type/multipolygon": {
1632                 "name": "Multipolygon"
1633             },
1634             "type/restriction": {
1635                 "name": "Restriktion"
1636             },
1637             "type/route": {
1638                 "name": "Rutt"
1639             },
1640             "type/route/bicycle": {
1641                 "name": "cykelrutt"
1642             },
1643             "type/route/bus": {
1644                 "name": "Bussrutt"
1645             },
1646             "type/route/detour": {
1647                 "name": "Alternativ rutt"
1648             },
1649             "type/route/ferry": {
1650                 "name": "Färjerutt"
1651             },
1652             "type/route/foot": {
1653                 "name": "Vandringsrutt"
1654             },
1655             "type/route/pipeline": {
1656                 "name": "Rörledningsrutt"
1657             },
1658             "type/route/power": {
1659                 "name": "Kraftledningsrutt"
1660             },
1661             "type/route/road": {
1662                 "name": "Vägrutt"
1663             },
1664             "type/route/train": {
1665                 "name": "Tågrutt"
1666             },
1667             "type/route/tram": {
1668                 "name": "Spårvagnsrutt"
1669             },
1670             "type/route_master": {
1671                 "name": "Huvudrutt"
1672             },
1673             "vertex": {
1674                 "name": "Annat"
1675             },
1676             "waterway": {
1677                 "name": "Vattenväg"
1678             },
1679             "waterway/canal": {
1680                 "name": "Kanal"
1681             },
1682             "waterway/dam": {
1683                 "name": "Fördämning"
1684             },
1685             "waterway/ditch": {
1686                 "name": "Dike"
1687             },
1688             "waterway/drain": {
1689                 "name": "Dränering"
1690             },
1691             "waterway/river": {
1692                 "name": "Flod"
1693             },
1694             "waterway/riverbank": {
1695                 "name": "Flodbank"
1696             },
1697             "waterway/stream": {
1698                 "name": "Bäck"
1699             },
1700             "waterway/weir": {
1701                 "name": "Dam"
1702             }
1703         }
1704     }
1705 }