]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/ca.yml
Importing new messages to existing languages from Translatewiki. See
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 ca: 
2   activerecord: 
3     attributes: 
4       diary_comment: 
5         body: Cos
6       diary_entry: 
7         language: Idioma
8         latitude: Latitud
9         longitude: Longitud
10         title: Títol
11         user: Usuari
12       friend: 
13         friend: Amic
14         user: Usuari
15       message: 
16         body: Cos
17         recipient: Destinatari
18         sender: Remitent
19         title: Títol
20       trace: 
21         description: Descripció
22         latitude: Latitud
23         longitude: Longitud
24         name: Nom
25         public: Públic
26         size: Mida
27         user: Usuari
28         visible: Visible
29       user: 
30         active: Actiu
31         description: Descripció
32         display_name: Nom en pantalla
33         email: E-mail
34         languages: Idiomes
35         pass_crypt: Contrasenya
36     models: 
37       acl: Llista de control d'accés
38       changeset: Conjunt de canvis
39       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
40       country: País
41       diary_comment: Commentari del diari
42       diary_entry: Entrada al diari
43       friend: Amic
44       language: Idioma
45       message: Missatge
46       node: Node
47       node_tag: Etiqueta del node
48       notifier: Notificador
49       old_node: Node antic
50       old_node_tag: Etiqueta del node antic
51       old_relation: Relació antiga
52       old_relation_member: Membre de la relació antiga
53       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
54       old_way: Camí antic
55       old_way_node: Node del camí antic
56       old_way_tag: Etiqueta del camí antic
57       relation: Relació
58       relation_member: Membre de la relació
59       relation_tag: Etiqueta de la relació
60       session: Sessió
61       trace: Traç
62       tracepoint: Punt de traç
63       tracetag: Etiqueta del traç
64       user: Usuari
65       user_preference: Preferències d'usuari
66       way: Camí
67       way_node: Node del camí
68       way_tag: Etiqueta del camí
69   browse: 
70     changeset: 
71       changeset: Conjunt de canvis {{id}}
72       changesetxml: XML del conjunt de canvis
73       download: Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}
74       osmchangexml: XML en format osmChange
75       title: Conjunt de canvis
76     changeset_details: 
77       belongs_to: "Pertany a:"
78       box: caixa
79       closed_at: "Tancat el:"
80       created_at: "Creat el:"
81       has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
82       has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
83       has_ways: "Té els següents {{count}} camins:"
84       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
85     common_details: 
86       changeset_comment: "Comentari:"
87       edited_at: "Editat:"
88       edited_by: "Editat per:"
89       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
90       version: Versió
91     containing_relation: 
92       entry: Relació {{relation_name}}
93       entry_role: Relació {{relation_name}} (com a  {{relation_role}})
94     map: 
95       deleted: Esborrat
96       loading: Carregant...
97     node: 
98       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
99       download_xml: Baixa l'XML
100       node: Node
101       node_title: "Node: {{node_name}}"
102       view_history: visualitza l'historial
103     node_details: 
104       coordinates: "Coordenades:"
105       part_of: "Part de:"
106     node_history: 
107       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
108       download_xml: Baixa l'XML
109       node_history: Historial del node
110       view_details: veure detalls
111     not_found: 
112       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}.
113       type: 
114         node: node
115         relation: relació
116         way: camí
117     paging_nav: 
118       of: de
119       showing_page: Mostrant pàgina
120     relation: 
121       download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
122       download_xml: Baixa l'XML
123       relation: Relació
124       relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
125       view_history: visualitza l'historial
126     relation_details: 
127       members: "Membres:"
128       part_of: "Part de:"
129     relation_history: 
130       relation_history: Historial de la relació
131       relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
132     start: 
133       manually_select: Sel·lecciona una altra àrea manualment
134       view_data: Visualitza la informació per a la vista del mapa actual
135     start_rjs: 
136       data_frame_title: Informació
137       data_layer_name: Informació
138       details: Detalls
139       object_list: 
140         details: Detalls
141         history: 
142           type: 
143             node: Node [[id]]
144         selected: 
145           type: 
146             node: Node [[id]]
147             way: Camí [[id]]
148         type: 
149           node: Node
150           way: Camí
151     way: 
152       way: Camí
153   changeset: 
154     list: 
155       heading: Conjunt de canvis
156       heading_bbox: Conjunt de canvis
157       heading_user: Conjunt de canvis
158       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
159       title: Conjunt de canvis
160   diary_entry: 
161     edit: 
162       language: Idioma
163   map: 
164     coordinates: "Coordenades:"
165     edit: Edita
166     view: Veure
167   trace: 
168     edit: 
169       map: mapa
170       owner: "Propietari:"
171       points: "Punts:"
172       visibility: "Visibilitat:"
173     trace: 
174       ago: fa {{time_in_words_ago}}
175       by: en
176       in: a
177     trace_paging_nav: 
178       of: de