Implement a hack so that we can interpolate JavaScript variables in
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 pl:
2   activerecord:
3     # Translates all the model names which are used in error handling on the web site
4     models:
5       acl: "Lista ACL"
6       changeset: "Changeset"
7       changeset_tag: "Tag changesetu"
8       country: "Państwo"
9       diary_comment: "Komentarz dziennika"
10       diary_entry: "Wpis w dzienniku"
11       friend: "Znajomy"
12       language: "Język"
13       message: "Wiadomość"
14       node: "Węzeł"
15       node_tag: "Tag węzła"
16       notifier: "Notifier"
17       old_node: "Wcześniejszy węzeł"
18       old_node_tag: "Tag wcześniejszego węzła"
19       old_relation: "Stara relacja"
20       old_relation_member: "Członek wcześniejszej relacji"
21       old_relation_tag: "Tag wcześniejszej relacji"
22       old_way: "Wcześniejsza droga"
23       old_way_node: "Węzeł wcześniejszej drogi"
24       old_way_tag: "Tag wcześniejszej drogi"
25       relation: "Relacja"
26       relation_member: "Członek relacji"
27       relation_tag: "Tag relacji"
28       session: "Sesja"
29       trace: "Ślad"
30       tracepoint: "Punkt śladu"
31       tracetag: "Tag Śladu"
32       user: "Użytkownik"
33       user_preference: "Preferencje użytkownika"
34       user_token: "Token użytkownika"
35       way: "Droga"
36       way_node: "Węzeł drogi"
37       way_tag: "Tag drogi"
38     # Translates all the model attributes which are used in error handling on the web site
39     # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
40     attributes:
41       diary_comment:
42         body: "Treść"
43       diary_entry:
44         user: "Użytkownik"
45         title: "Tytuł"
46         latitude: "Szerokość geograficzna"
47         longitude: "Długość geograficzna"
48         language: "Język"
49       friend:
50         user: "Użytkownik"
51         friend: "Znajomy"
52       trace:
53         user: "Użytkownik"
54         visible: "Widoczny"
55         name: "Nazwa"
56         size: "Rozmiar"
57         latitude: "Szerokość geograficzna"
58         longitude: "Długość geograficzna"
59         public: "Publiczny"
60         description: "Opis"
61       message:
62         sender: "Nadawca"
63         title: "Tytuł"
64         body: "Treść"
65         recipient: "Odbiorca"
66       user:
67         email: "Email"
68         active: "Aktywny"
69         display_name: "Przyjazna nazwa"
70         description: "Opis"
71         languages: "Języki"
72         pass_crypt: "Hasło"
73   map:
74     view: Mapa
75     edit: Edycja
76     coordinates: "Współrzędne:"
77   browse:
78     changeset:
79       title: "Changeset"
80       changeset: "Changeset:"
81       download: "Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}"
82       changesetxml: "XML w formacie Changesetu"
83       osmchangexml: "XML w formacie osmChange"
84     changeset_details:
85       created_at: "Utworzono:"
86       closed_at: "Zamknięto:"
87       belongs_to: "Należy do:"
88       bounding_box: "Prostokąt min/max:"
89       no_bounding_box: "Ten changeset został zapisany bez prostokątu ograniczającego."
90       show_area_box: "Pokaż obszar prostokątu"
91       box: "prostokąt"
92       has_nodes: "Zawiera następujących {{node_count}} węzłów:"
93       has_ways: "Zawiera następujących {{way_count}} dróg:"
94       has_relations: "Zawiera następujących {{relation_count}} relacji:"
95     common_details: 
96       edited_at: "Edytowano:"
97       edited_by: "Edytował(a):"
98       version: "Wersja:"
99       in_changeset: "W changesecie:"
100     containing_relation:
101       relation: "Relacja {{relation_name}}"
102       relation_as: "(jako {{relation_role}})"
103     map:
104       loading: "Wczytywanie..."
105       deleted: "Skasowano"
106       view_larger_map: "Powiększ mapę"
107     node_details:
108       coordinates: "Współrzędne: "
109       part_of: "Jest częścią:"
110     node_history:
111       node_history: "Historia zmian węzła"
112       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
113       download_xml: "Ściągnij XML"
114       view_details: "zobacz szczegóły"
115     node:
116       node: "Węzeł"
117       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
118       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
119       download_xml: "Ściągnij XML"
120       view_history: "zobacz historię zmian"
121     not_found:
122       sorry: "Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony."
123     paging_nav:
124       showing_page: "Widoczna jest strona"
125       of: "z"
126     relation_details:
127       members: "Zawiera:"
128       part_of: "Jest częścią:"
129     relation_history:
130       relation_history: "Historia zmian relacji"
131       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
132     relation_member:
133       as: "jako"
134     relation:
135       relation: "Relacja"
136       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
137       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
138       download_xml: "Ściągnij XML"
139       view_history: "zobacz historię zmian"
140     start:
141       view_data: "Zobacz dane w aktualnym widoku mapy"
142       manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
143     start_rjs:
144       data_frame_title: "Dane"
145       zoom_or_select: "Przybliż albo wybierz inny obszar mapy"
146       drag_a_box: "Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar"
147       manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
148       loaded_an_area_with_num_features: "Załadowano obszar zawierający {{num_features}} obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej."
149       load_data: "Załaduj dane"
150       unable_to_load: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający"
151       must_be_smaller: "jest zbyt duży (nie może przekraczać 0.25 stopnia)"
152       loading: "Wczytywanie..."
153       show_history: "Pokaż zmiany"
154       wait: "Moment..."
155       history_for: "Historia zmian dla"
156       details: "Szczegóły"
157       private_user: "prywatny użytkownika"
158       edited_by: "Edytowany przez"
159       at_timestamp: "ostatni raz"
160     tag_details:
161       tags: "Tagi:"
162     way_details:
163       nodes: "Węzły:"
164       part_of: "Jest częścią:"
165       also_part_of:
166         one: "należy również do drogi {{related_ways}}"
167         other: "należy również do dróg {{related_ways}}"
168     way_history:
169       way_history: "Historia zmian drogi"
170       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
171       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
172       download_xml: "Ściągnij XML"
173       view_details: "zobacz szczegóły"
174     way:
175       way: "Droga"
176       way_title: "Droga: {{way_name}}"
177       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
178       download_xml: "Ściągnij XML"
179       view_details: "zobacz szczegóły"
180   changeset:
181     changeset_paging_nav:
182       showing_page: "Widoczna jest strona"
183       of: "z"
184     changeset:
185       still_editing: "(nadal edytowany)"
186       anonymous: "Anonim"
187       no_comment: "(brak)"
188       no_edits: "(brak edycji)"
189       show_area_box: "pokaż prostokąt zawierający"
190       big_area: "(pełny)"
191       view_changeset_details: "Zobacz szczegóły changesetu"
192       more: "więcej"
193     changesets:
194       id: "ID"
195       saved_at: "Zapisano"
196       user: "Użytkownik"
197       comment: "Komentarz"
198       area: "Obszar"
199     list_bbox:
200       history: "Historia"
201       changesets_within_the_area: "Changesety w tym obszarze:"
202       show_area_box: "pokaż prostokąt"
203       no_changesets: "Brak changesetów"
204       all_changes_everywhere: "Zobacz też globalną {{recent_changes_link}}."
205       recent_changes: "listę ostatnich zmian"
206       no_area_specified: "Nie podano obszaru"
207       first_use_view: "Użyj najpierw {{view_tab_link}} aby wyświetlić interesujący Cię obszar, następnie przejdź do zakładki Zmiany."
208       view_the_map: "zobacz mapę"
209       view_tab: "zakładki Mapa"
210       alternatively_view: "Możesz też objerzeć globalną {{recent_changes_link}}"
211     list:
212       recent_changes: "Najświeższe zmiany"
213       recently_edited_changesets: "Ostatnio edytowane changesety:"
214       for_more_changesets: "Pełne listy zmian dostępne są po wybraniu użytkownika i kliknięciu na historię jego edycji, a także według obszarów w zakładce Zmiany."
215     list_user:
216       edits_by_username: "Edycje dokonane przez {{username_link}}"
217       no_visible_edits_by: "Brak edycji autora {{name}} do wyświetlenia."
218       for_all_changes: "Żeby obejrzeć zmiany wszystkich autorów przejdź do globalnej {{recent_changes_link}}"
219       recent_changes: "listy ostatnich zmian"
220   diary_entry:
221     new:
222       title: Nowy wpis do dziennika
223     list:
224       title: "Dzienniki użytkowników"
225       user_title: "Dziennik dla {{user}}"
226       new: Nowy wpis do dziennika
227       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
228       no_entries: Brak wpisów dziennika
229       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika: "
230       older_entries: Starsze wpisy
231       newer_entries: Nowsze wpisy
232     edit:
233       title: "Edycja wpisu dziennika"
234       subject: "Temat: "
235       body: "Treść: "
236       language: "Język: "
237       location: "Położenie: "
238       latitude: "Szerokość geograficzna: "
239       longitude: "Długość geograficzna: "
240       use_map_link: "na mapie"
241       save_button: "Zapisz"
242       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
243     view:
244       title: "Wpisy użytkowników | {{user}}"
245       user_title: "Dziennik dla {{user}}"
246       leave_a_comment: "Zostaw komentarz"
247       save_button: "Zapisz"
248     no_such_entry:
249       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
250       body: "Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
251     no_such_user:
252       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
253     diary_entry:
254       posted_by: "Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language}}"
255       comment_link: Skomentuj ten wpis
256       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
257       comment_count:
258         one: 1 komentarz
259         two: 2 komentarze
260         three: 3 komentarze
261         four: 4 komentarze
262         other: "{{count}} komentarzy"
263       edit_link: Edytuj ten wpis
264     diary_comment:
265       comment_from: "Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}"
266   export:
267     start:
268       area_to_export: "Obszar do eksportu"
269       manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
270       format_to_export: "Format eksportu"
271       osm_xml_data: "Dane XML OpenStreetMap"
272       mapnik_image: "Obrazek z Mapnika"
273       osmarender_image: "Obrazek z Osmarender"
274       embeddable_html: "HTML do wklejenia"
275       licence: "Licencja"
276       export_details: 'Dane OpenStreetMap są na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.'
277       options: "Opcje"
278       format: "Format"
279       scale: "Skala"
280       max: "max"
281       image_size: "Rozmiar obrazka:"
282       zoom: "Zoom"
283       add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
284       latitude: "Szer:"
285       longitude: "Dł:"
286       output: "Wynik"
287       paste_html: "Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie"
288       export_button: "Eksportuj"
289     start_rjs:
290       export: "Eksport"
291       drag_a_box: "Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie"
292       manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
293       click_add_marker: "Kliknij na mapie aby dodać pinezkę"
294       change_marker: "Zmień pozycję pinezki"
295       add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
296       view_larger_map: "Większy widok mapy"
297   geocoder:
298     results:
299       results: "Wyniki"
300       type_from_source: "{{type}} z {{source_link}}"
301       no_results: "Nie znaleziono"
302   layouts:
303     welcome_user: "Witaj, {{user_link}}"
304     inbox: "skrzynka ({{size}})"
305     logout: wyloguj
306     log_in: zaloguj się
307     sign_up: zarejestruj
308     view: Mapa
309     edit: Edycja
310     history: Zmiany
311     export: Eksport
312     gps_traces: Ślady GPS
313     user_diaries: Dzienniczki
314     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
315     intro_1: "OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty."
316     intro_2: "OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi."
317     intro_3: "Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}."
318     osm_offline: "Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
319     osm_read_only: "Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
320     donate: "Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu."
321     donate_link_text: dokonując darowizny
322     help_wiki: "Pomoc &amp; Wiki"
323     news_blog: "Blog wiadomości"
324     shop: Zakupy
325     sotm: 'Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!'
326     alt_donation: Zrób Donację
327   notifier:
328     diary_comment_notification:
329       banner1: "*                     Nie odpowiadaj na tego maila.                       *"
330       banner2: "*                 Użyj strony OpenStreetMap w tym celu.                   *"
331       hi: "Witaj {{to_user}},"
332       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
333       footer: "Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}"
334     friend_notification:
335       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
336       see_their_profile: "Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz."
337     signup_confirm_plain:
338       greeting: "Cześć!"
339       hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
340       # next two translations run-on : please word wrap appropriately
341       click_the_link_1: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić"
342       click_the_link_2: "Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
343       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
344       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
345       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
346       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog OpenStreetMap, ma nawet podcasty:"
347       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
348       # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
349       user_wiki_1: "Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie"
350       user_wiki_2: "kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]]."
351       current_user_1: "Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz"
352       current_user_2: "tu:"
353     signup_confirm_html:
354       greeting: "Cześć!"
355       hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
356       click_the_link: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
357       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}."
358       video_to_openstreetmap: "wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap"
359       more_videos: "Mamy  {{more_videos_link}}."
360       more_videos_here: "więcej materiału wideo tutuaj"
361       get_reading: 'Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</p> i <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!'
362       wiki_signup: 'Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.'
363       user_wiki_page: 'Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.'
364       current_user: 'Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
365   message:
366     inbox:
367       title: "Wiadomości odebrane"
368       my_inbox: "Moja skrzynka odbiorcza"
369       outbox: "nadawcza"
370       you_have: "Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości."
371       from: "Od"
372       subject: "Temat"
373       date: "Nadano"
374       no_messages_yet: "Nie masz jeszcze wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
375       people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
376     message_summary:
377       unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
378       read_button: "Oznacz jako przeczytaną"
379       reply_button: "Odpowiedz"
380     new:
381       title: "Wysyłanie wiadomości"
382       send_message_to: "Wyślij nową wiadomość do {{name}}"
383       subject: "Temat"
384       body: "Treść"
385       send_button: "Wyślij"
386       back_to_inbox: "Powrót do skrzynki"
387       message_sent: "Wiadomość wysłana"
388     no_such_user:
389       heading: "Nie ma takiego użytkownika / wiadomości"
390       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id"
391     outbox:
392       title: "Wiadomości wysłane"
393       my_inbox: "Moja skrzynka {{inbox_link}}"
394       inbox: "odbiorcza"
395       outbox: "nadawcza"
396       you_have_sent_messages: "Wysłaleś/aś {{sent_count}} wiadomości"
397       to: "Do"
398       subject: "Temat"
399       date: "Nadano"
400       no_messages_yet: "Jeszcze nie masz wysłanych wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
401       people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
402     read:
403       title: "Czytanie wiadomości"
404       reading_your_messages: "Czytanie odebranej wiadomości"
405       from: "Od"
406       subject: "Temat"
407       date: "Nadano"
408       reply_button: "Odpowiedz"
409       unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
410       back_to_inbox: "Powrót do odebranych"
411       reading_your_sent_messages: "Czytanie wysłanej wiadomości"
412       to: "Do"
413       back_to_inbox: "Powrót do wysłanych"
414     mark:
415       as_read: "Wiadomość została oznaczona jako przeczytana"
416       as_unread: "Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana"
417   site:
418     index:
419       home: "główna"
420       js_1: "Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje."
421       js_2: "OpenStreetMap używa javaskryptów do wyświetlania mapki slippy map."
422       js_3: 'Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.'
423       permalink: Permalink
424       license: "Dostęp na zasadach licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0, prawa autorskie projektu OpenStreetMap i jego uczestników."
425     edit:
426       not_public: "Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne."
427       not_public_description: "W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}."
428       user_page_link: stronie użytkownika
429       anon_edits: "({{link}})"
430       anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
431       anon_edits_link_text: "Tu dowiesz się dlaczego."
432       flash_player_required: 'Będziesz potrzebował wtyczki Flash żeby korzystać z Potlatcha, edytora OpenStreetMap we Flashu.  Ściągnij <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odtwarzacz Flasha z Adobe.com</a>.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">paru innych dostępnych edytorów</a> żeby kontrybuować w OpenStreetMap.'
433       potlatch_unsaved_changes: 'Masz niezapisane zmiany. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie \"na żywo\" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)'
434     sidebar:
435       search_results: Wyniki Wyszukiwania
436       close: Zamknij
437     search:
438       search: Wyszukiwanie
439       where_am_i: "Gdzie jestem?"
440       submit_text: "Szukaj"
441       searching: "Wyszukiwanie..."
442       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
443     key:
444       map_key: "Legenda"
445   trace:
446     create:
447       upload_trace: "Wgraj ślad GPS"
448       trace_uploaded: "Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym."
449     edit:
450       filename: "Nazwa pliku:"
451       uploaded_at: "Załadowano:"
452       points: "Punkty:"
453       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
454       edit: "edytuj"
455       owner: "Autor:"
456       description: "Opis:"
457       tags: "Tagi:"
458       save_button: "Zapisz zmiany"
459     no_such_user:
460       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
461     trace_form:
462       upload_gpx: "Wgraj plik GPX"
463       description: "Opis"
464       tags: "Tagi"
465       public: "Publiczny?"
466       upload_button: "Wgrywaj"
467       help: "Pomoc"
468     trace_header:
469       see_just_your_traces: "Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad"
470       see_all_traces: "Zobacz wszystkie ślady"
471       see_your_traces: "Zobacz wszystkie Twoje ślady"
472       traces_waiting: "Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom."
473     trace_optionals:
474       tags: "Tagi"
475     view:
476       pending: "OCZEKUJE"
477       filename: "Plik:"
478       download: "pobierz"
479       uploaded: "Dodano:"
480       points: "Punktów:"
481       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
482       map: "mapa"
483       edit: "edycja"
484       owner: "Autor:"
485       description: "Opis:"
486       tags: "Tagi"
487       none: "Brak"
488       make_public: "Na stałe oznacz ten ślad jako publiczny"
489       edit_track: "Edytuj ten ślad"
490       delete_track: "Wykasuj ten ślad"
491       viewing_trace: "Przeglądanie śladu {{name}}"
492       trace_not_found: "Ślad nie znaleziony!"
493     trace_paging_nav:
494       showing: "Widoczna jest strona"
495       of: "z"
496     trace:
497       pending: "OCZEKUJE"
498       count_points: "{{count}} punktów"
499       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
500       more: "więcej"
501       trace_details: "Pokaż szczegóły śladu"
502       view_map: "Pokaż mapę"
503       edit: "edycja"
504       edit_map: "Edytuj Mapę"
505       public: "PUBLICZNY"
506       private: "PRYWATNY"
507       by: "użytkownika"
508       in: "w"
509       map: "mapa"
510     list:
511       public_traces: "Publiczne ślady GPS"
512       your_traces: "Twoje ślady GPS"
513       public_traces_from: "Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}"
514       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
515     delete:
516       scheduled_for_deletion: "Ślad oczekuje na skasowanie"
517     make_public:
518       made_public: "Ślad stał się publicznie dostępny"
519   user:
520     login:
521       title: "Logowanie"
522       heading: "Login"
523       please login: "Zaloguj się lub {{create_user_link}}."
524       create_account: "dodaj konto"
525       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika: "
526       password: "Hasło: "
527       lost password link: "Zapomniane hasło?"
528       login_button: "Zaloguj mnie"
529       account not active: "Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br>Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować."
530       auth failure: "Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię."
531     lost_password:
532       title: "zgubione hasło"
533       heading: "Zapomniane Hasło?"
534       email address: "Adres E-mail:"
535       new password button: "Wyślij mi nowe hasło"
536       notice email on way: "Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło."
537       notice email cannot find: "Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail."
538     reset_password:
539       title: "zresetuj hasło"
540       flash changed check mail: "Twoje hasło zostało zmienione i jest już w drodze do Twojej skrzynki mailowej :-)"
541       flash token bad: "Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL"
542     new:
543       title: "Nowe konto"
544       heading: "Zakładanie Konta Użytkownika"
545       no_auto_account_create: "Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie."
546       contact_webmaster: 'Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe. '
547       fill_form: "Wypełnij formularz a my zaraz wyślemy Ci e-mail z instrukcjami aktywacji Twojego konta."
548       license_agreement: 'Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.'
549       email address: "Adres E-mail: "
550       confirm email address: "Potwierdź Adres E-mail: "
551       not displayed publicly: 'Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">privacy policy - zasady prywatności</a>)'
552       display name: "Przyjazna nazwa: "
553       password: "Hasło: "
554       confirm password: "Potwierdzenie hasła: "
555       signup: Gotowe
556       flash create success message: "Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów."
557     no_such_user:
558       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
559     view:
560       my diary: mój dziennik
561       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
562       my edits: moje zmiany
563       my traces: moje ślady
564       my settings: moje ustawienia
565       send message: wyślij wiadomość
566       diary: dziennik
567       edits: edycje
568       traces: ślady
569       remove as friend: usuń ze znajomych
570       add as friend: dodaj do znajomych
571       mapper since: "Mapuje od: "
572       ago: "({{time_in_words_ago}} temu)"
573       user image heading: Zdjęcie użytkownika
574       delete image: Usuń zdjęcie
575       upload an image: Wgraj zdjęcie
576       add image: Dodaj Zdjęcie
577       description: Opis
578       user location: Lokalizacja użytkownika
579       no home location: "Lokalizacja domowa nie została podana."
580       if set location: "Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}."
581       settings_link_text: stronie ustawień
582       your friends: Twoi znajomi
583       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
584       km away: "{{distance}}km z tąd"
585       nearby users: "Najbliźsi użytkownicy: "
586       no nearby users: "Nikt nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy."
587       change your settings: zmień swoje ustawienia
588     friend_map:
589       your location: Twoje położenie
590       nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: "
591     account:
592       title: "Zmiana ustawień konta"
593       my settings: Moje ustawienia
594       email never displayed publicly: "(nie jest wyświetlany publicznie)"
595       public editing:
596         heading: "Edycje publiczne: "
597         enabled: "Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych."
598         enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
599         enabled link text: "co to jest?"
600         disabled: "Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe."
601         disabled link text: "dlaczego nie mogę mapować?"
602       profile description: "Opis profilu: "
603       preferred languages: "Preferowane Języki: "
604       home location: "Lokalizacja domowa: "
605       no home location: "Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej."
606       latitude: "Szerokość: "
607       longitude: "Długość geograficzna: "
608       update home location on click: "Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?"
609       save changes button: Zapisz zmiany
610       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
611       return to profile: Powrót do profilu.
612       flash update success confirm needed: "Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy."
613       flash update success: "Zaktualizowano profil użytkownika."
614     confirm:
615       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
616       press confirm button: "Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto."
617       button: Potwierdzam
618       success: "Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!"
619       failure: "Konto o tym kodzie było już potwierdzone."
620     confirm_email:
621       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
622       press confirm button: "Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail."
623       button: Potwierdzam
624       success: "Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!"
625       failure: "Adres email o tym kodzie był już potwierdzony."
626     set_home:
627       flash success: "Nowa lokalizacja domowa zapisana"
628     go_public:
629       flash success: "Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji."
630     make_friend:
631       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
632       failed: "Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się."
633       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
634     remove_friend:
635       success: "{{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
636       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."