Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/2293'
[rails.git] / config / locales / cy.yml
1 # Messages for Welsh (Cymraeg)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Cymrodor
6 # Author: Robin Owain
7 ---
8 cy:
9   time:
10     formats:
11       friendly: '%e %B %Y at %H:%M'
12   helpers:
13     submit:
14       diary_comment:
15         create: Cadw
16       diary_entry:
17         create: Cyhoeddi
18       message:
19         create: Anfon
20       client_application:
21         create: Cofrestru
22         update: Golygu
23       trace:
24         create: Uwchlwytho
25         update: Cadw Newidiadau
26   activerecord:
27     models:
28       acl: Rhestr Rheoli Mynediad
29       changeset: Changeset
30       changeset_tag: Tag Changeset
31       country: Gwlad
32       diary_comment: Nodyn Dyddiadur
33       diary_entry: Cofnod Dyddiadur
34       friend: Ffrind
35       language: Iaith
36       message: Neges
37       node: Nod
38       node_tag: Tag Nod
39       notifier: Hysbysydd
40       old_node: Hen Nod
41       old_node_tag: Tag Hen Nod
42       old_relation: Hen Berthynas
43       old_relation_member: Aelod o Hen Berthynas
44       old_relation_tag: Tag Hen Berthynas
45       old_way: Hen Lwybr
46       old_way_node: Nod Hen Ffordd
47       old_way_tag: Tag Hen Ffordd
48       relation: Perthynas
49       relation_member: Aelod Perthynol
50       relation_tag: Tag Perthynas
51       session: Sesiwn
52       trace: Dargopïo
53       tracepoint: Pwynt Dargopïo
54       tracetag: Tag Dargopïo
55       user: Defnyddiwr
56       user_preference: Dewis Defnyddiwr
57       user_token: Tocyn Defnyddiwr
58       way: Llwybr
59       way_node: Cwgn Llwybr
60       way_tag: Tag Llwybr
61     attributes:
62       diary_comment:
63         body: Corff
64       diary_entry:
65         user: Defnyddiwr
66         title: Pwnc
67         latitude: Lledred
68         longitude: Hydred
69         language: Iaith
70       friend:
71         user: Defnyddiwr
72         friend: Ffrind
73       trace:
74         user: Defnyddiwr
75         visible: Gweladwy
76         name: Enw
77         size: Maint
78         latitude: Lledred
79         longitude: Hydred
80         public: Cyhoeddus
81         description: Disgrifiad
82       message:
83         sender: Danfonwr
84         title: Pwnc
85         body: Corff
86         recipient: Derbyniwr
87       user:
88         email: Ebost
89         active: Gweithredol
90         display_name: Dangos Enw
91         description: Disgrifiad
92         languages: Ieithoedd
93         pass_crypt: Cyfrinair
94   editor:
95     default: (currently %{name}) diofyn
96     potlatch:
97       name: Potlatch 1
98       description: Potlatch 1 (golygygu gyda'r porwr)
99     id:
100       name: iD
101       description: iD (golygydd y porwr)
102     potlatch2:
103       name: Potlatch 2
104       description: Potlatch 2 (golygu gyda'r porwr)
105     remote:
106       name: Rheolaeth o bell
107       description: Pellreolwr (JOSM neu Merkaartor)
108   api:
109     notes:
110       comment:
111         commented_at_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl
112         commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
113       rss:
114         title: Nodiadau OpenStreetMap
115       entry:
116         comment: Sylw
117         full: Nodyn llawn
118   browse:
119     created: Crewyd
120     closed: Wedi cau
121     created_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr>
122     closed_html: Wedi cau <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr>
123     created_by_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
124     deleted_by_html: Dilewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
125     edited_by_html: Golygwyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
126     closed_by_html: Caewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
127     version: Fersiwn
128     in_changeset: Set-newid
129     anonymous: dienw
130     no_comment: (dim sylw)
131     part_of: Rhan o
132     download_xml: Lawrlwytho XML
133     view_history: Gweld yr Hanes
134     view_details: Gweld Manylion
135     location: Lleoliadː
136     changeset:
137       title: '%{id}'
138       belongs_to: Awdur
139       node: Cygnau (%{count})
140       node_paginated: Cygnau (%{x}-%{y} o %{count})
141       way: Llwybrau %{count}
142       way_paginated: Llwybrau (%{x}-%{y} o %{count})
143       relation: Perthynas %{count}
144       relation_paginated: Perthynas (%{x}-%{y} o %{count})
145       comment: Sylwadau (%{count})
146       hidden_commented_by: Sylw cudd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
147         yn ôl</abbr>
148       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
149       changesetxml: Set-newid XML
150       osmchangexml: osmChange XML
151       feed:
152         title: Set-newid %{id}
153         title_comment: Set-newid %{id} - %{comment}
154       join_discussion: Mewngofnodwch i ymuno yn y sgwrs
155       discussion: Sgwrs
156     node:
157       title: 'Nod: %{name}'
158       history_title: 'Hanes y Nod: %{name}'
159     way:
160       title: 'Llwybr: %{name}'
161       history_title: 'Hanes Llwybr: %{name}'
162       nodes: Nodau
163       also_part_of:
164         one: rhan o'r ffordd %{related_ways}
165         other: rhan o'r ffyrdd %{related_ways}
166     relation:
167       title: 'Perthynas: %{name}'
168       history_title: 'Hanes y Perthynas: %{name}'
169       members: Aelodau
170     relation_member:
171       entry_role: '%{type} %{name} fel %{role}'
172       type:
173         node: Nod
174         way: Llwybr
175         relation: Perthynas
176     containing_relation:
177       entry: Perthynas %{relation_name}
178       entry_role: Perthynas %{relation_name} (fel %{relation_role})
179     not_found:
180       sorry: 'Ymddiheurwn, ni ellir canfod %{type} #%{id}.'
181       type:
182         node: nod
183         way: llwybr
184         relation: perthynas
185         changeset: set-newid
186         note: nod
187     timeout:
188       sorry: Cymerodd yn rhy hir i adalw data math %{type} (gydag ID %{id})!
189       type:
190         node: nod
191         way: llwybr
192         relation: perthynas
193         changeset: set-newid
194         note: nodyn
195     redacted:
196       redaction: Golygiad %{id}
197       message_html: Ni ellir dangos %{version} o math %{type} gan iddo gael ei olygu.
198         Gweler %{redaction_link} am y manylion.
199       type:
200         node: nod
201         way: llwybr
202         relation: perthynas
203     start_rjs:
204       feature_warning: Wrthi'n llwytho nodweddio %{num_features}, a all arafu eich
205         porwr. Wyt ti'n sicr dy fod am weld y data?
206       load_data: Llwytho Data
207       loading: Yn llwytho...
208     tag_details:
209       tags: Tagiau
210       wiki_link:
211         key: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}
212         tag: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}=%{value}
213       wikidata_link: Eitem %{page} ar Wikidata
214       wikipedia_link: Erthygl %{page} ar Wicipedia
215       telephone_link: Galw %{phone_number}
216     note:
217       title: 'Nodyn: %{id}'
218       new_note: Nodyn Newydd
219       description: Disgrifiad
220       open_title: '#%{note_name} heb ei ddatrus'
221       closed_title: '#%{note_name} wedi''i ddatrus'
222       hidden_title: Nodyn cudd %{note_name}
223       open_by: Crëwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
224       open_by_anonymous: Crëwyd yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
225       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
226       commented_by_anonymous: Sylw yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn
227         ôl</abbr>
228       closed_by: Wedi'i ddatrus gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn
229         ôl</abbr>
230       closed_by_anonymous: Wedi ei ddatrus gan olygydd heb fewngofnodi <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
231         ago</abbr>
232       reopened_by: Gwnaed yn weithredol gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
233         yn ôl</abbr>
234       reopened_by_anonymous: Gwnaed yn weithredol gan olygydd heb fewngofnodi <abbr
235         title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
236       hidden_by: Cuddwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
237     query:
238       title: Nodweddion Ymholiad
239       introduction: Cliciwch ar y map i ddarganfod nodweddion gerllaw.
240       nearby: Nodweddion gerllaw
241       enclosing: Nodweddion amgáu
242   changesets:
243     changeset_paging_nav:
244       showing_page: Tudalen %{page}
245       next: Nesaf »
246       previous: « Blaenorol
247     changeset:
248       anonymous: Dienw
249       no_edits: (dim newid)
250       view_changeset_details: Dangos y newidiadau
251     changesets:
252       id: ID
253       saved_at: Cadwyd
254       user: Defnyddiwr
255       comment: Sylw
256       area: Maes
257     index:
258       title: Setiau-newid
259       title_user: Set-newid gan %{user}
260       title_friend: Setiau-newid eich cyfeillion
261       title_nearby: Setiau-newid defnyddwyr cyfagos
262       empty: Ni chanfuwyd setiau-newid.
263       empty_area: Dim setiau-newid yn yr ardal yma.
264       empty_user: Dim setiau-newid gan y defnyddiwr hwn.
265       no_more: Dim rhagor o setiau-newid.
266       no_more_area: Dim rhagor o setiau-newid yn yr ardal yma.
267       no_more_user: Dim newidiadau gan y Defnyddiwr hwn.
268       load_more: Llwytho mwy
269     timeout:
270       sorry: Ymddiheurwn, cymerodd y newidiadau a wnaethoch gais i'w gweld ry hir
271         i'w cyrchu.
272   changeset_comments:
273     comment:
274       comment: Sylw newydd ar set-newid %{changeset_id} gan awdur %{author}
275       commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
276     index:
277       title_all: Trafodaeth OpenStreetMa o'r setiau-newid
278       title_particular: 'Trafodaeth OpenStreetMap set-newid #%{changeset_id}'
279   diary_entries:
280     new:
281       title: Cofnod Dyddiadur Newydd
282     form:
283       subject: 'Pwnc:'
284       body: 'Corff:'
285       language: 'Iaith:'
286       location: 'Lleoliad:'
287       latitude: Hydred
288       longitude: Lledred
289       use_map_link: defnyddiwch y map
290     index:
291       title: Dyddiaduron defnyddwyr
292       title_friends: Dyddiaduron ffrindiau
293       title_nearby: Dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
294       user_title: Dyddiadur %{user}
295       in_language_title: Cofnodion Dyddiadur yn %{language}
296       new: Cofnod Dyddiadur Newydd
297       new_title: Ysgrifennu cofnod newydd yn eich dyddiadur defnyddiwr
298       no_entries: Dim cofnodion dyddiadur
299       recent_entries: Cofnodion dyddiadur diweddar
300       older_entries: Cofnodion Hŷn
301       newer_entries: Confodion Mwy Diweddar
302     edit:
303       title: Golygu cofnod dyddiadur
304       marker_text: Lleoliad cofnod y dyddiadur
305     show:
306       title: yddiadur %{user} | %{title}
307       user_title: dyddiadur %{user}
308       leave_a_comment: Gadael sylw
309       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} i adael sylw'
310       login: Mewngofnodi
311     no_such_entry:
312       title: Dim cofnod o'r fath yn y dyddiadur
313       heading: 'Dim cofnod efo''r id: %{id}'
314       body: Ymddiheurwn, ond nid oes cofnod o sylw gyda'r id %{id}. Gwirwch eich sillafu,
315         neu a ydych wedi clicio dolen anghywir?
316     diary_entry:
317       posted_by: Postiwyd gan %{link_user} ar %{created} mewn %{language_link}
318       comment_link: Sylw ar y cofnod hwn
319       reply_link: Ymateb i'r cofnod hwn
320       comment_count:
321         zero: Dim sylwadau
322         one: '%{count} sylw'
323         other: '%{count} sylw'
324       edit_link: Golygu'r cofnod hwn
325       hide_link: Cuddio'r cofnod hwn
326       confirm: Cadarnhau
327     diary_comment:
328       comment_from: Sylwadau gan %{link_user} ar %{comment_created_at}
329       hide_link: Cuddio'r sylw hwn
330       confirm: Cadarnhau
331     location:
332       location: 'Lleoliad:'
333       view: Dangos
334       edit: Golygu
335     feed:
336       user:
337         title: Cofnodion OpenStreetMap ar gyfer %{user}
338         description: Cofnodion dyddiadur diweddar OpenStreetMap gan %{user}
339       language:
340         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap mewn %{language_name}
341         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap in
342           %{language_name} mewn %{language_name}
343       all:
344         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap
345         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap
346     comments:
347       has_commented_on: Mae %{display_name} wedi rhoi sylw ar y cofnodion dyddiadurol
348         canlynol
349       post: Post
350       when: Pa bryd
351       comment: Sylw
352       newer_comments: Sylwadau mwy diweddar
353       older_comments: Hen Sylwadau
354   geocoder:
355     search:
356       title:
357         latlon: Canlyniadau o <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
358         ca_postcode: Canlyniadau o <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
359         osm_nominatim: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
360           Nominatim</a>
361         geonames: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
362         osm_nominatim_reverse: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
363           Nominatim</a>
364         geonames_reverse: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
365     search_osm_nominatim:
366       prefix:
367         aerialway:
368           cable_car: Car Cebl
369           chair_lift: Cadair godi
370           drag_lift: Cadair lusg
371           gondola: Lifft Gondola
372           pylon: Peilon
373           station: Gorsaf Awyr
374           t-bar: Lifft T-Bar
375         aeroway:
376           aerodrome: Maesawyr
377           airstrip: Llain Codi
378           apron: Ffedog
379           gate: Giat
380           hangar: Hangar
381           helipad: Pad Hofrennydd
382           holding_position: Man aros
383           parking_position: Lle Parcio
384           runway: Rhedfa Awyr
385           taxiway: Safle tacsi
386           terminal: Terfynell
387         amenity:
388           animal_shelter: Cysgod Anifeiliaid
389           arts_centre: Canolfan Grefftau
390           atm: Peiriant Codi Arian
391           bank: Banc
392           bar: Bar
393           bbq: Barbeciw
394           bench: Mainc
395           bicycle_parking: Man Cadw Beic
396           bicycle_rental: Man Llogi Beic
397           biergarten: Gardd Gwrw
398           boat_rental: Llogi Cychod
399           brothel: Puteindy
400           bureau_de_change: Bureau de Change
401           bus_station: Gorsaf Fysiau
402           cafe: Caffi
403           car_rental: Man Llogi Cerbyd
404           car_sharing: Man Rhannu Cerbyd
405           car_wash: Golchwr Cerbyd
406           casino: Casino
407           charging_station: Gorsaf Gwefru
408           childcare: Man Gwarchod Plant
409           cinema: Sinema
410           clinic: Clinic
411           clock: Cloc
412           college: Coleg
413           community_centre: Canolfan Cymunedol
414           courthouse: Llys
415           crematorium: Amlosgfa
416           dentist: Deintydd
417           doctors: Meddygfa
418           drinking_water: Dŵr Yfed
419           driving_school: Ysgol Yrru
420           embassy: Llysgenhadaeth
421           fast_food: Bwyd Parod
422           ferry_terminal: Terfynell Fferi
423           fire_station: Gorsaf Dân
424           food_court: Cwrt Fwydydd
425           fountain: Ffynnon
426           fuel: Tanwydd
427           gambling: Gamblo
428           grave_yard: Mynwent
429           grit_bin: Bin Gro Mân
430           hospital: Ysbyty
431           hunting_stand: Llwyfan Hela
432           ice_cream: Hufen Iâ
433           kindergarten: Meithrinfa
434           library: Llyfrgell
435           marketplace: Marchnad
436           monastery: Mynachdy
437           motorcycle_parking: Man Parcio Beiciau Modur
438           nightclub: Clwb Nôs
439           nursing_home: Cartref Nyrsio
440           office: Swyddfa
441           parking: Parcio
442           parking_entrance: Mynedfa Man Parcio
443           parking_space: Man Parcio
444           pharmacy: Fferyllfa
445           place_of_worship: Man addoli
446           police: Heddlu
447           post_box: Blwch Llythyrau
448           post_office: Swyddfa Bost
449           preschool: Meithrinfa
450           prison: Carchar
451           pub: Tafarn
452           public_building: Adeilad Cyhoeddus
453           recycling: Pwynt Ailgylchu
454           restaurant: Bwyty
455           retirement_home: Cartref Ymddeol
456           sauna: Sawna
457           school: Ysgol
458           shelter: Cysgod
459           shop: Siop
460           shower: Cawod
461           social_centre: Canolfan Cymdeithasol
462           social_club: Clwb Cymdeithasol
463           social_facility: Cyfleuster cymedithasol
464           studio: Stiwdio
465           swimming_pool: Pwll Nofio
466           taxi: Tacsi
467           telephone: Ffôn Cyhoeddus
468           theatre: Theatr
469           toilets: Tai bach
470           townhall: Neuadd Dref
471           university: Prifysgol
472           vending_machine: Peiriant Gwerthu
473           veterinary: Milfeddygfa
474           village_hall: Neuadd Bentref
475           waste_basket: Bin sbwriel
476           waste_disposal: Gwaredu Sbwriel
477           water_point: Cyflenwad Dŵr
478           youth_centre: Canolfan Ieuenctid
479         boundary:
480           administrative: Ffin Gweinyddol
481           census: Ffin Cyfrifiad
482           national_park: Parc Cenedlaethol
483           protected_area: Ardal Warchodol
484         bridge:
485           aqueduct: Dyfrbont
486           suspension: Pont Grog
487           swing: Pont Droelli
488           viaduct: Pont Trenau
489           "yes": Pont
490         building:
491           "yes": Adeilad
492         craft:
493           brewery: Bragdy
494           carpenter: Saer
495           electrician: Trydanydd
496           gardener: Garddwr
497           painter: Peintiwr
498           photographer: Ffotograffydd
499           plumber: Plymar
500           shoemaker: Crudd
501           tailor: Teiliwr
502           "yes": Siop Grefftau
503         emergency:
504           ambulance_station: Gorsaf Ambiwlans
505           assembly_point: Man Ymgynull
506           defibrillator: Diffibriliwr
507           landing_site: Man Glanio Mewn Argyfwng
508           phone: Ffôn Argyfwng
509           water_tank: Tanc Dŵr Argyfwng
510           "yes": Argyfwng
511         highway:
512           abandoned: Hen Briffordd
513           bridleway: Llwybr Ceffyl
514           bus_guideway: Lon Bysiau
515           bus_stop: Stop Bysiau
516           construction: Priffordd yn cael ei Adeiladu
517           corridor: Coridor
518           cycleway: Llwybr Beicio
519           elevator: Codwr
520           emergency_access_point: Pwynt Mynediad Argyfwng
521           footway: Llwybr Cerdded
522           ford: Rhyd
523           give_way: Arwydd "Ildiwch!"
524           living_street: Stryd Byw
525           milestone: Carreg Filltir
526           motorway: Traffordd
527           motorway_junction: Cyffordd Traffordd
528           motorway_link: Ffordd Traffordd
529           passing_place: Lle Pasio
530           path: Llwybr
531           pedestrian: Llwybr Cerddwyr
532           platform: Platfform
533           primary: Priffordd
534           primary_link: Priffordd
535           proposed: Ffordd Arfaethedig
536           raceway: Trac Rasio
537           residential: Ffordd
538           rest_area: Man Gorffwys
539           road: Ffordd
540           secondary: Ffordd Eilaidd
541           secondary_link: Ffordd Eilaidd
542           service: Ffordd Waith
543           services: Gwasanaethau Traffordd
544           speed_camera: Camera Cyflymder
545           steps: Grisiau
546           stop: Arwydd Stop
547           street_lamp: Golau Stryd
548           tertiary: Ffordd Trydyddol
549           tertiary_link: Ffordd Trydyddol
550           track: Trac
551           traffic_signals: Goleuadau Traffig
552           trail: Llwybr
553           trunk: Cefnffordd
554           trunk_link: Cefnffordd
555           turning_loop: Lle Troi
556           unclassified: Ffordd Diddosbarth
557           "yes": Ffordd
558         historic:
559           archaeological_site: Safle Archaeolegol
560           battlefield: Maes Brwydr
561           boundary_stone: Maen Terfyn
562           building: Adeilad Hanesyddol
563           bunker: Byncar
564           castle: Castell
565           church: Eglwys
566           city_gate: Gat y Ddinas
567           citywalls: Waliau Ddinas
568           fort: Caer
569           heritage: Safle Dreftadaeth
570           house: Tŷ
571           icon: Eicon
572           manor: Maenor
573           memorial: Cofeb
574           mine: Mwynfa
575           mine_shaft: Siafft y Mwynglawdd
576           monument: Cofadail
577           roman_road: Ffordd Rufeinig
578           ruins: Adfeilion
579           stone: Carreg
580           tomb: Beddrod
581           tower: Tŵr
582           wayside_cross: Croes Min Ffordd
583           wayside_shrine: Cysegrfa Min Ffordd
584           wreck: Llongddrylliad
585           "yes": Safle Hanesyddol
586         junction:
587           "yes": Cyffordd
588         landuse:
589           allotments: Rhandiroedd
590           basin: Basn
591           brownfield: Browndir
592           cemetery: Mynwent
593           commercial: Ardal Fasnachol
594           conservation: Cadwraeth
595           construction: Adeiladwaith
596           farm: Fferm
597           farmland: Tir Ffermio
598           farmyard: Buarth Fferm
599           forest: Coedwig
600           garages: Garejis
601           grass: Glaswellt
602           greenfield: Glastir
603           industrial: Ardal Ddiwydiannol
604           landfill: Safle Tirlenwi
605           meadow: Dôl
606           military: Ardal Milwrol
607           mine: Mwynglawdd
608           orchard: Berllan
609           quarry: Chwarel
610           railway: Rheilffordd
611           recreation_ground: Maes Chwarae
612           reservoir: Cronfa Ddŵr
613           reservoir_watershed: Gwahanfa Ddŵr
614           residential: Ardal Breswyl
615           retail: Adwerthu
616           road: Ardal Ffordd
617           village_green: Llain Pentref
618           vineyard: Gwinllan
619           "yes": Defnydd Tir
620         leisure:
621           beach_resort: Ardal Wyliau
622           bird_hide: Cuddle Adar
623           common: Tir Comin
624           dog_park: Parc Cwn
625           firepit: Ardal Dân
626           fishing: Man Pysgota
627           fitness_centre: Canolfan Gadw'n Heini
628           fitness_station: Lle Cadw'n Heini
629           garden: Gardd
630           golf_course: Cwrs Golff
631           horse_riding: Llain Marchogaeth
632           ice_rink: Llawr Sglefrio
633           marina: Marina
634           miniature_golf: Golff Pitw
635           nature_reserve: Gwarchodfa Natur
636           park: Parc
637           pitch: Maes Chwarae
638           playground: Lle Chwarae
639           recreation_ground: Maes Hamdden
640           resort: Cyrchfan Gwyliau
641           sauna: Sawna
642           slipway: Llithrffordd
643           sports_centre: Canolfan Chwaraeon
644           stadium: Stadiwm
645           swimming_pool: Pwll Nofio
646           track: Trac Rhedeg
647           water_park: Parc Dŵr
648           "yes": Hamdden
649         man_made:
650           beacon: Goleufa
651           beehive: Cwch Gwenyn
652           breakwater: Morglawdd
653           bridge: Pont
654           bunker_silo: Byncar
655           chimney: Simne
656           crane: Craen
657           dolphin: Man Angori
658           dyke: Morglawdd
659           embankment: Arglawdd
660           flagpole: Polyn Baner
661           gasometer: Tanc Nwy
662           groyne: Argor
663           kiln: Odyn
664           lighthouse: Goleudy
665           mast: Mast
666           mine: Mwynglawdd
667           mineshaft: Siafft Mwynglawdd
668           monitoring_station: Gorsaf Arsylwi
669           petroleum_well: Ffynnon Betroliwm
670           pier: Piyr
671           pipeline: Pibell
672           silo: Seilo
673           storage_tank: Tanc Storio
674           surveillance: Gwyliadwraeth
675           tower: Tŵr
676           wastewater_plant: Gwaith Dŵr Budr
677           watermill: Melin Ddŵr
678           water_tower: Tŵr Dŵr
679           water_well: Ffynnon
680           water_works: Gwaith Dŵr
681           windmill: Melin Wynt
682           works: Ffatri
683           "yes": Wnaed gan Ddyn
684         military:
685           airfield: Maes Awyr Milwrol
686           barracks: Barics
687           bunker: Byncer
688           "yes": Safle Filwrol
689         mountain_pass:
690           "yes": Bwlch Mynydd
691         natural:
692           bay: Bae
693           beach: Traeth
694           cape: Penrhyn
695           cave_entrance: Mynediad Ogof
696           cliff: Clogwyn
697           crater: Crater
698           dune: Twyn
699           fell: Rhostir
700           fjord: Ffiord
701           forest: Coedwig
702           geyser: Geiser
703           glacier: Rhewlif
704           grassland: Caeau
705           heath: Rhos
706           hill: Bryn
707           island: Ynys
708           land: Tir
709           marsh: Cors
710           moor: Gwaun
711           mud: Mwd
712           peak: Copa
713           point: Pwynt
714           reef: Riff
715           ridge: Cefn
716           rock: Craig
717           saddle: Cyfrwy
718           sand: Tywod
719           scree: Sgri
720           scrub: Llwyni
721           spring: Ffynnon
722           stone: Carreg
723           strait: Culfor
724           tree: Coeden
725           valley: Dyffryn
726           volcano: Llosgfynydd
727           water: Dŵr
728           wetland: Gwlypdir
729           wood: Coed
730         office:
731           accountant: Cyfrifydd
732           administrative: Gweinyddu
733           architect: Pensaer
734           association: Cymdeithas
735           company: Cwmni
736           educational_institution: Sefydliad Addysgol
737           employment_agency: Asiantaeth Cyflogi
738           estate_agent: Gwerthwr Tai
739           government: Swyddfa Llywodraeth
740           insurance: Swyddfa Yswiriant
741           it: Swyddfa TG
742           lawyer: Cyfreithiwr
743           ngo: Swyddfa'r NGO
744           telecommunication: Swyddfa Telegyfathrebu
745           travel_agent: Asiantaeth Deithio
746           "yes": Swyddfa
747         place:
748           allotments: Rhandiroedd
749           city: Dinas
750           city_block: Bloc Dinesig
751           country: Gwlad
752           county: Sir
753           farm: Fferm
754           hamlet: Pentrefan
755           house: Tŷ
756           houses: Tai
757           island: Ynys
758           islet: Ynysig
759           isolated_dwelling: Annedd Unig
760           locality: Ardal
761           municipality: Bwrdeistref
762           neighbourhood: Cymdogaeth
763           postcode: Cod Post
764           quarter: Maestref
765           region: Rhanbarth
766           sea: Môr
767           square: Sgwâr
768           state: Talaith
769           subdivision: Is-adran
770           suburb: Maestref
771           town: Tref
772           unincorporated_area: Ardal Anghorfforedig
773           village: Pentref
774           "yes": Lle
775         railway:
776           abandoned: Hen Reilffordd
777           construction: Rheilffordd yn cael ei Osod
778           disused: Rheilffordd Segur
779           funicular: Rheilffordd fynydd
780           halt: Stop Trenau
781           junction: Cyffordd Rheilffyrdd
782           level_crossing: Croesfan Wastad
783           light_rail: Rheilffordd Ysgafn
784           miniature: Lein Fach
785           monorail: Trên Un Gledren
786           narrow_gauge: Lein Fach Gul
787           platform: Platfform Drenau
788           preserved: Rheilffordd ar Gadw
789           proposed: Rheilfford Arfaethedig
790           spur: Cainc Rheilffordd
791           station: Gorsaf Drenau
792           stop: Siop Reilffordd
793           subway: Gorsaf Tanddaearol
794           subway_entrance: Mynedfa at Drenau Tanddaearol
795           switch: Pwyntiau Atal (Rheilffyrdd)
796           tram: Tramffordd
797           tram_stop: Stop Tramiau
798         shop:
799           alcohol: Siop Drwyddedig
800           antiques: Hynafolion
801           art: Siop Gelf
802           bakery: Becws
803           beauty: Siop Harddwch
804           beverages: Siop Ddiodau
805           bicycle: Siop Feiciau
806           bookmaker: Llyfrwerthwr
807           books: Siop Lyfrau
808           boutique: Boutique
809           butcher: Cigydd
810           car: Siop Geir
811           car_parts: Rhannau Ceir
812           car_repair: Trwsio Ceir
813           carpet: Siop Garpedi
814           charity: Siop Elusen
815           chemist: Fferyllfa
816           clothes: Siop Ddillad
817           computer: Siop Gyfrifiaduron
818           confectionery: Siop Felysion
819           convenience: Siop Bob-peth
820           copyshop: Siop Argraffu
821           cosmetics: Siop Golur
822           deli: Deli
823           department_store: Siop Adrannol
824           discount: Siop Ddisgownt
825           doityourself: DIY
826           dry_cleaning: Sychlanhau
827           electronics: Siop Electroneg
828           estate_agent: Gwerthwr Tai
829           farm: Siop Fferm
830           fashion: Siop Ffasiwn
831           fish: Siop Bysgod
832           florist: Siop Flodau
833           food: Siop Fwyd
834           funeral_directors: Trefnwyr Angladdau
835           furniture: Dodrefn
836           gallery: Galeri
837           garden_centre: Canolfan Gardd
838           general: Siop Gyffredinol
839           gift: Siop Anrhegion
840           greengrocer: Siop Lysiau
841           grocery: Siop y Groser
842           hairdresser: Siop Drin Gwallt
843           hardware: Siop Nwyddau Metel
844           hifi: Sain
845           houseware: Siop Offer Tŷ
846           interior_decoration: Addurniadau'r Cartref
847           jewelry: Siop Gemwaith
848           kiosk: Siop Fechan
849           kitchen: Siop Offer Cegin
850           laundry: Golchdy
851           lottery: Loteri
852           mall: Canolfan Siopa
853           market: Marchnad
854           massage: Neges
855           mobile_phone: Siop Ffonau Symudol
856           motorcycle: Siop Beiciau Modur
857           music: Siop Gerddoriaeth
858           newsagent: Siop Bapurau
859           optician: Optegydd
860           organic: Siop Fwyd Organig
861           outdoor: Siop Awyr Agored
862           paint: Siop Baent
863           pet: Siop Anifeiliaid Anwes
864           pharmacy: Fferyllfa
865           photo: Siop Luniau
866           second_hand: Siol Ail-law
867           shoes: Siop Esgidiau
868           sports: Siop Chwaraeon
869           stationery: Siop Offer Swyddfa
870           supermarket: Archfarchnad
871           tailor: Teiliwr
872           toys: Siop Degannau
873           travel_agency: Asiantaeth Deithio
874           video: Siop Fideos
875           wine: Siop Drwyddedig
876           "yes": Siop
877         tourism:
878           alpine_hut: Cwt Mynydd
879           apartment: Rhandai neu fflatiau
880           artwork: Gwaith Celf
881           attraction: Atyniad
882           bed_and_breakfast: Gweldy a Brecwast
883           cabin: Caban
884           camp_site: Man Gwersylla
885           caravan_site: Parc Carafanau
886           chalet: Chalet
887           gallery: Galeri
888           guest_house: Llety
889           hostel: Hostel
890           hotel: Gwesty
891           information: Gwybodaeth
892           motel: Motél
893           museum: Amgueddfa
894           picnic_site: Safle Picnic
895           theme_park: Parc Thema
896           viewpoint: Gwylfa
897           zoo: Sw
898         tunnel:
899           culvert: Twnel Ddŵr
900           "yes": Twnel
901         waterway:
902           artificial: Dyfrffyrdd Artiffisial
903           boatyard: Iard Gychod
904           canal: Camlas
905           dam: Argae
906           derelict_canal: Camlas Diffaith
907           ditch: Ffos
908           dock: Porthladd
909           drain: Draen
910           lock: Loc
911           lock_gate: Llifddor
912           mooring: Angori
913           rapids: Dŵr Tyrfol
914           river: Afon
915           stream: Nant
916           wadi: Sychnant
917           waterfall: Rheadr
918           weir: Cored
919           "yes": Dyfrffyrdd
920       admin_levels:
921         level2: Ffin Gwledydd
922         level4: Ffin Taleithiau
923         level5: Ffin Rhanbarth
924         level6: Ffin Sir
925         level8: Ffin Dinas
926         level9: Ffin Pentref
927         level10: Ffin Maesdref
928     description:
929       title:
930         osm_nominatim: Lleoliad o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
931           Nominatim</a>
932         geonames: Lleoliad o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
933       types:
934         cities: Dinasoedd
935         towns: Trefi
936         places: Lleoedd
937     results:
938       no_results: Dim canlyniadau
939       more_results: Mwy o ganlyniadau
940   layouts:
941     logo:
942       alt_text: Logo OpenStreetMap
943     home: Ewch Adref
944     logout: Allgofnodi
945     log_in: Mewngofnodi
946     log_in_tooltip: Mewngofnodi gyda chyfrif sy'n bodoli
947     sign_up: Cofrestru
948     start_mapping: Dechrau Mapio
949     sign_up_tooltip: Creu cyfrif er mwyn golygu
950     edit: Golygu
951     history: Hanes
952     export: Allforio
953     data: Data
954     export_data: Allforio Data
955     gps_traces: Dargopiadau GPS
956     gps_traces_tooltip: Rheoli Amlinellau GPS
957     user_diaries: Dyddiaduron Defnyddwyr
958     user_diaries_tooltip: Gweld dyddiaduron defnyddwyr
959     edit_with: Golygu gyda %{editor}
960     tag_line: Y Map Wici Rhydd o'r Byd
961     intro_header: Croeso i OpenStreetMap!
962     intro_text: Mae OpenStreetMap yn fap o'r byd, wedi'i greu gan bobl fel chi ac
963       sydd ar gael i'w ddefnyddio am ddim a dan drwydded rydd.
964     intro_2_create_account: Creu cyfrif defnyddiwr
965     partners_bytemark: Bytemark Hosting
966     partners_partners: Partneriaid
967     osm_offline: Mae cronfa ddata OpenStreetMap all-lein ar hyn o bryd er mwyn gwaith
968       cynnal a chadw hanfodol.
969     osm_read_only: Nid yw'n bosib golygu cronfa ddata OpenStreetMap ar hyn o bryd
970       tra bod gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd.
971     donate: Cefnogwch OpenStreetMap gan %{link} i'r Gronfa Uwchraddio Caledwedd.
972     help: Cymorth
973     about: Ynghylch
974     copyright: Hawlfraint
975     community: Cymuned
976     community_blogs: Blogiau'r Gymuned
977     community_blogs_title: Blogiau gan aelodau cymuned OpenStreetMap
978     foundation: Sefydliad
979     foundation_title: Yr OpenStreetMap Foundation
980     make_a_donation:
981       title: Cefnogwch OpenStreetMap gyda rhodd ariannol
982       text: Gwneud Cyfraniad
983     learn_more: Dysgu Mwy
984     more: Mwy
985   notifier:
986     message_notification:
987       hi: Pa hwyl %{to_user}?
988     friend_notification:
989       hi: Henffych %{to_user}!
990     gpx_notification:
991       greeting: Pa hwyl?
992       with_description: gyda'r disgrifiad
993       and_the_tags: 'a''r tagiau canlynol:'
994       and_no_tags: a dim tagiau.
995       failure:
996         subject: Methwyd mewnforio GPX [OpenStreetMap]
997         failed_to_import: 'methwyd a mewnforio. Dyma''r gwall:'
998     signup_confirm:
999       greeting: Pa hwyl!
1000       created: Mae rhywun (chi gobeithio!) newydd greu cyfrif yn %{site_url}.
1001     email_confirm_plain:
1002       greeting: Pa hwyl,
1003     note_comment_notification:
1004       anonymous: Defnyddiwr anhysbys
1005       greeting: Pa hwyl?
1006   messages:
1007     inbox:
1008       title: Mewnflwch
1009       my_inbox: Fy Mewnflwch
1010       outbox: allflwch
1011       messages: Mae gennych %{new_messages} a %{old_messages}
1012       from: Gan
1013       subject: Pwnc
1014       date: Dyddiad
1015       people_mapping_nearby: person yn mapio gerllaw
1016     message_summary:
1017       unread_button: Nodi fel heb ei ddarllen
1018       read_button: Nodi fel wedi'i ddarllen
1019       reply_button: Ateb
1020       destroy_button: Dileu
1021     new:
1022       title: Anfon neges
1023       send_message_to: Anfon negese newydd at %{name}
1024       subject: Pwnc
1025       body: Corff
1026       back_to_inbox: Nôl i'r mewnflwch
1027     create:
1028       message_sent: Anfonwyd y neges
1029       limit_exceeded: Rydych wedi anfon nifer o negeseuon yn ddiweddar. Arhoswch ychydig
1030         cyn ceisio anfon mwy.
1031     no_such_message:
1032       title: Dim neges o'r fath
1033       heading: Dim neges o'r fath
1034       body: Ymddiheuriad, nid oes neges gyda'r id yno.
1035     outbox:
1036       title: Allanflwch
1037       my_inbox: Fy %{inbox_link}
1038       inbox: mewnflwch
1039       outbox: allanflwch
1040       messages:
1041         one: Mae gennych %{count} neges wedi ei anfon
1042         other: Mae gennych %{count} neges wedi eu hanfon
1043       to: I
1044       subject: Pwnc
1045       date: Dyddiad
1046     show:
1047       title: Darllen neges
1048       from: Gan
1049       subject: Pwnc
1050       date: Dyddiad
1051       reply_button: Ateb
1052       unread_button: Nodi nad yw wedi ei ddarllen
1053       destroy_button: Dileu
1054       back: Yn ôl
1055       to: At
1056     sent_message_summary:
1057       destroy_button: Dileu
1058     mark:
1059       as_read: Nodwyd fod y neges wedi ei ddarllen
1060       as_unread: Nodwyd nad yw'r neges wedi ei ddarllen
1061     destroy:
1062       destroyed: Dileuwyd y neges
1063   site:
1064     about:
1065       next: Nesaf
1066       copyright_html: <span>&copy;</span>cyfrannwyr<br>OpenStreetMap
1067       local_knowledge_title: Gwybodaeth Leol
1068       open_data_title: Data Agored
1069       partners_title: Partneriaid
1070     copyright:
1071       foreign:
1072         title: Ynghylch y cyfieithiad hwn
1073         text: Os oes gwrthgyferbyniad rhwng y cyfieithiad hwn a %{english_original_link},
1074           bydd y dudalen Saesneg yn cael blaenoriaeth.
1075         english_link: y Saesneg gwreiddiol
1076       native:
1077         title: Ynghylch y dudalen hon
1078         native_link: Cymraeg
1079         mapping_link: dechrau mapio
1080       legal_babble:
1081         title_html: Hawlfraint a Thrwydded
1082         intro_1_html: |-
1083           Mae OpenStreetMap yn <i>data agored</i>, dan drwydded <a
1084           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1085           Commons Open Database License</a> (ODbL).
1086         credit_title_html: Sut i gydnabod OpenStreetMap
1087         attribution_example:
1088           title: Enghraifft o gydnabyddiaeth
1089         more_title_html: Darganfod rhagor
1090         contributors_title_html: Ein cyfrannwyr
1091         contributors_gb_html: "<strong>Y Deyrnas Gyfunol</strong>: Cynhwysir data
1092           a thestun gan yr Arolwg Ordnans; hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata
1093           \n2010-12."
1094         infringement_title_html: Torrwyd yr hawlfraint
1095     index:
1096       shortlink: Dolen Fyr
1097       createnote: Ychwanegu nodyn
1098       license:
1099         copyright: Hawlfraint OpenStreetMap a chyfranwyr, dan drwydded agored
1100     edit:
1101       not_public: Nid ydych wedi gosod eich golygiadau i fod yn gyhoeddus.
1102       user_page_link: tudalen defnyddiwr
1103       anon_edits_link_text: Darganfyddwch achos hyn.
1104     export:
1105       title: Allforio
1106       area_to_export: Ardal i'w Hallforio
1107       manually_select: Dewisiwch ardal wahanol
1108       format_to_export: Fformatiwch i'w Hallforio
1109       osm_xml_data: Data XML OpenStreetMap
1110       map_image: Delwedd y Map (dangoser yr haen safonol)
1111       embeddable_html: Mewnosod HTML
1112       licence: Trwydded
1113       export_details: Trwyddedir OpenStreetMap ar drwydded <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Comin
1114         Data Agored (Open Data Commons Open Database License)</a> (ODbL).
1115       too_large:
1116         advice: 'Os yw''r allforio''n methu, ystyriwch un o''r canlynol:'
1117         other:
1118           title: Ffynonellau eraill
1119           description: Ffynonellau ychwanegol a nodir ar wici OpenStreetMap
1120       options: Dewisiadau
1121       format: Fformat
1122       scale: Graddfa
1123       max: uchafswm
1124       image_size: Maint y ddelwedd
1125       zoom: Chwyddo
1126       add_marker: Ychwanegwch bin ar y map
1127       latitude: 'Lledred:'
1128       longitude: 'Hydred:'
1129       output: Allbwn
1130       export_button: Allforio
1131     fixthemap:
1132       title: Adrodd am broblem / Cywiro map
1133       how_to_help:
1134         title: Sut i Helpu
1135         join_the_community:
1136           title: Ymunwch â'r gymuned
1137       other_concerns:
1138         title: Gofidion eraill
1139     help:
1140       title: Cael Cymorth
1141       welcome:
1142         url: /croeso
1143         title: Croeso i OSM
1144       beginners_guide:
1145         title: Llawlyfr Dechreuwyr
1146     sidebar:
1147       search_results: Canlyniadau Chwilio
1148       close: Cau
1149     search:
1150       search: Chwilio
1151       where_am_i: Ble mae hwn?
1152       where_am_i_title: Disgrifiwch eich lleoliad presennol gan ddefnyddio peiriant
1153         chwilio.
1154       submit_text: Mynd
1155     key:
1156       table:
1157         entry:
1158           motorway: Traffordd
1159           main_road: Prif ffordd
1160           trunk: Cefnffordd
1161           primary: Priffordd
1162           secondary: Ffordd eilaidd
1163           unclassified: Ffordd annosbarthedig
1164           track: Trac
1165           bridleway: Llwybr ceffyl
1166           cycleway: Llwybr beicio
1167           cycleway_national: Llwybr beicio cenedlaethol
1168           cycleway_regional: Llwybr beicio rhanbarthol
1169           cycleway_local: Llwybr beicio lleol
1170           footway: Ffordd droed
1171           rail: Rheilffordd
1172           subway: Trenau Tanddaearyddol
1173           tram:
1174           - Rheilffordd ysgafn
1175           - tram
1176           cable:
1177           - Car codi
1178           - Lifft cadair
1179           runway:
1180           - Llwybr glanio'r maes awyr
1181           - atredfa
1182           apron:
1183           - Ffedog (y maes awyr)
1184           - terminws
1185           admin: Ffin gweinyddol
1186           forest: Coedwig
1187           wood: Coed
1188           golf: Cwrs golff
1189           park: Parc
1190           resident: Ardal breswyl
1191           common:
1192           - Comin
1193           - dôl
1194           retail: Ardal adwerthu
1195           industrial: Ardal diwydiannol
1196           commercial: Ardal masnachol
1197           heathland: Rhostir
1198           lake:
1199           - Llyn
1200           - cronfa ddŵr
1201           farm: Fferm
1202           cemetery: Mynwent
1203           allotments: Rhandiroedd
1204           pitch: Maes chwarae
1205           centre: Canolfan chwaraeon
1206           reserve: Gwarchodfa natur
1207           military: Ardal milwrol
1208           school:
1209           - Ysgol
1210           - prifysgol
1211           building: Adeilad sylweddol
1212           station: Gorsaf drenau
1213           summit:
1214           - Copa
1215           - Crib
1216           private: Mynediad preifat
1217           destination: Mynediad cyrchfan
1218           construction: Ffyrdd wrthi'n cael eu hadeiladu
1219           bicycle_shop: Siop feics
1220           bicycle_parking: Man parcio beics
1221           toilets: Lle chwech
1222     richtext_area:
1223       edit: Golygu
1224       preview: Rhagolwg
1225     markdown_help:
1226       headings: Penawdau
1227       heading: Pennawd
1228       subheading: Is-bennawd
1229       unordered: Rhestr heb drefn
1230       ordered: Rhestr mewn trefn
1231       first: Eitem gyntaf
1232       second: Ail eitem
1233       link: Dolen
1234       text: Testun
1235       image: Delwedd
1236       alt: Testun Amgen
1237       url: URL
1238     welcome:
1239       title: Croeso!
1240       whats_on_the_map:
1241         title: Beth sydd ar y Map
1242       basic_terms:
1243         title: Termau syml mapio
1244       questions:
1245         title: Unrhyw gwestiwn?
1246       start_mapping: Dechrau Mapio
1247       add_a_note:
1248         title: Dim amser i olygu? Ychwanegwch nodyn!
1249   traces:
1250     new:
1251       upload_gpx: 'Uwchlwytho Ffeil GPX:'
1252       description: 'Disgrifiad:'
1253       tags: 'Tagiau:'
1254       visibility: 'Gwelededd:'
1255       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1256       help: Cymorth
1257     edit:
1258       filename: 'Enw ffeil:'
1259       download: lawrlwytho
1260       uploaded_at: 'Uwchlwythwyd:'
1261       points: 'Pwyntiau:'
1262       start_coord: 'Cyfesuryn dechrau:'
1263       map: map
1264       edit: golygu
1265       owner: 'Perchennog:'
1266       description: 'Disgrifiad:'
1267       tags: 'Tagiau:'
1268       visibility: 'Gwelededd:'
1269       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1270     trace_optionals:
1271       tags: Tagiau
1272     show:
1273       filename: 'Enw ffeil:'
1274       download: lawrlwytho
1275       uploaded: 'Uwchlwythwyd:'
1276       points: 'Pwyntiau:'
1277       start_coordinates: 'Cyfesuryn dechrau:'
1278       map: map
1279       edit: golygu
1280       owner: 'Perchennog:'
1281       description: 'Disgrifiad:'
1282       tags: 'Tagiau:'
1283       none: Dim
1284       visibility: 'Gwelededd:'
1285     trace_paging_nav:
1286       showing_page: Tudalen %{page}
1287     trace:
1288       count_points: '%{count} pwynt'
1289       more: mwy
1290       view_map: Gweld Map
1291       edit: golygu
1292       edit_map: Golygu'r Map
1293       public: CYHOEDDUS
1294       identifiable: CANFYDDADWY
1295       private: PREIFAT
1296       trackable: OLRHAINADWY
1297       by: gan
1298       in: mewn
1299       map: map
1300     index:
1301       tagged_with: tagiwyd gyda %{tags}
1302   oauth:
1303     authorize:
1304       allow_to: 'Caniatáu''r rhaglen cleient i:'
1305       allow_read_prefs: ddarllen eich gosodiadau defnyddiwr.
1306       allow_write_prefs: addasu eich gosodiadau defnyddiwr.
1307       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1308       allow_write_api: addasu'r map.
1309       allow_read_gpx: ddarllen eich dargopiadau GPS.
1310       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1311       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1312     authorize_success:
1313       title: Caniatawyd y cais awdurdodiad.
1314       allowed: Rydych wedi caniatáu mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1315       verification: Y cod dilysiad yw %{code}
1316     authorize_failure:
1317       title: Methwyd y cais awdurdodiad.
1318       denied: Rydych wedi gwrthod mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1319       invalid: Nid yw'r tocyn awdurdodiad yn ddilys.
1320     revoke:
1321       flash: Rydych wedi diddymu'r tocyn ar gyfer %{application}.
1322   oauth_clients:
1323     new:
1324       title: Cofrestru rhaglen newydd
1325     edit:
1326       title: Golygu'ch rhaglen
1327     show:
1328       url: 'URL Cais Tocyn:'
1329       access_url: URL Tocyn Mynediad
1330       authorize_url: 'URL Awdurdodi:'
1331       edit: Golygu Manylion
1332       delete: Dileu Cleient
1333       confirm: Ydych yn siŵr?
1334       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1335       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1336       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1337       allow_write_api: addasu'r map.
1338       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1339       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1340       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1341     form:
1342       name: Enw
1343       required: Angenrheidiol
1344       url: Prif URL y Rhaglen
1345       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1346       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1347       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1348       allow_write_api: addasu'r map.
1349       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1350       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1351       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1352   users:
1353     login:
1354       title: Mewngofnodi
1355       heading: Mewngofnodi
1356       email or username: 'Cyfeiriad Ebost neu Enw Defnyddiwr:'
1357       password: 'Cyfrinair:'
1358       openid: '%{logo} OpenID:'
1359       remember: Fy nghofio i
1360       lost password link: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1361       login_button: Mewngofnodi
1362       register now: Cofrestru nawr
1363       with username: Eisoes gyda chyfrif OpenStreetMap? Mewngofnodwch gyda'ch enw
1364         defnyddiwr a'ch cyfrinair.
1365       new to osm: Yn newydd i OpenStreetMap?
1366       to make changes: I wneud newidiadau i ddata OpenStreetMap, mae'n rhaid cael
1367         cyfrif.
1368       create account minute: Crewch cyfrif. Dim ond munud mae'n cymryd.
1369       no account: Dim cyfrif gennych?
1370       openid_logo_alt: Mewngofnodi gydag OpenID
1371     logout:
1372       title: Allgofnodi
1373       heading: Allgofnodi o OpenStreetMap
1374       logout_button: Allgofnodi
1375     lost_password:
1376       title: Ailosod cyfrinair
1377       heading: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1378       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1379       new password button: Ailosod cyfrinair
1380       notice email cannot find: Methwyd dod o hyd i'r cyfeiriad ebost yno.
1381     reset_password:
1382       title: Ailosod cyfrinair
1383       heading: Ailosod Cyfinair ar gyfer %{user}
1384       password: 'Cyfrinair:'
1385       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1386       reset: Ailosod Cyfrinair
1387       flash changed: Mae'ch cyfrinair wedi'i newid.
1388     new:
1389       title: Cofrestru
1390       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1391       confirm email address: 'Cadarnhau''r Cyfeiriad Ebost:'
1392       password: 'Cyfrinair:'
1393       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1394       continue: Cofrestru
1395       terms accepted: Diolch am dderbyn telerau newydd cyfranwyr!
1396     terms:
1397       title: Telerau cyfranwyr
1398       heading: Telerau cyfranwyr
1399       consider_pd_why: beth yw hwn?
1400       decline: Gwrthod
1401       legale_names:
1402         france: Ffrainc
1403         italy: Yr Eidal
1404         rest_of_world: Gweddill y byd
1405     no_such_user:
1406       title: Dim defnyddiwr o'r fath
1407       heading: Nid yw'r defnyddiwr %{user} yn bodoli.
1408     show:
1409       my diary: Fy Nyddiadur
1410       new diary entry: cofnod dyddiadur newydd
1411       my edits: Fy Ngolygiadau
1412       my traces: Fy Nargopiadau
1413       my notes: Fy Nodiadau
1414       my messages: Fy Negeseuon
1415       my profile: Fy Mhroffil
1416       my settings: Fy Ngosodiadau
1417       my comments: Fy Sylwadau
1418       oauth settings: gosodiadau oauth
1419       blocks on me: Rhwystrau arnaf i
1420       blocks by me: Rhwystrau gennyf i
1421       send message: Anfon Neges
1422       diary: Dyddiadur
1423       edits: Golygiadau
1424       traces: Dargopiadau
1425       notes: Nodiadau Map
1426       remove as friend: Peidio bod yn ffrind
1427       add as friend: Ychwanegu Cyfaill
1428       mapper since: 'Yn fapiwr ers:'
1429       ct status: 'Telerau cyfrannwr:'
1430       ct undecided: Heb Benderfynu
1431       ct declined: Wedi Gwrthod
1432       email address: 'Cyfeiriad ebost:'
1433       created from: 'Creuwyd o:'
1434       status: 'Statws:'
1435       description: Disgrifiad
1436       user location: Lleoliad defnyddiwr
1437       settings_link_text: gosodiadau
1438       no friends: Nid ydych wedi ychwanegu cyfaill eto.
1439       km away: '%{count}km i ffwrdd'
1440       m away: '%{count}m i ffwrdd'
1441       nearby users: Defnyddwyr eraill gerllaw
1442       no nearby users: Nid oes defnyddwyr gerllaw sy'n datgelu eu bod yn mapio eto.
1443       role:
1444         administrator: Mae'r defnyddiwr hwn yn weinyddwr.
1445         moderator: Mae'r defnyddiwr hwn yn gymedrolwr.
1446       comments: Sylwadau
1447       create_block: Rhwystro'r Defnyddiwr hwn
1448       activate_user: Gwneud y cyfri'n fyw
1449       deactivate_user: Atal y cyfri
1450       confirm_user: Cadarnhau'r Defnyddiwr
1451       hide_user: Cuddio'r Defnyddiwr
1452       unhide_user: Datguddio'r Defnyddiwr
1453       delete_user: Dileu'r Defnyddiwr
1454       confirm: Cadarnhau
1455       friends_changesets: setiau-newid eich cyfeillion
1456       friends_diaries: cofnodion dyddiaduron cyfeillion
1457       nearby_changesets: setiau-newid gerllaw
1458       nearby_diaries: cofnodion dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
1459     popup:
1460       your location: Eich lleoliad
1461       nearby mapper: Mapiwr gerllaw
1462       friend: Cyfaill
1463     account:
1464       title: Golygu'r cyfrif
1465       my settings: Fy ngosodiadau
1466       current email address: 'Cyfeiriad Ebost Presenol:'
1467       new email address: 'Cyfeiriad Ebost Newydd:'
1468       email never displayed publicly: (byth ei ddangos yn gyhoeddus)
1469       openid:
1470         link text: beth yw hwn?
1471       public editing:
1472         heading: 'Golygu cyhoeddus:'
1473         enabled: Galluogwyd. Ddim yn anhysbys ac yn gallu golygu data.
1474         enabled link text: beth yw hwn?
1475         disabled link text: pam na allaf olygu?
1476       public editing note:
1477         heading: Golygu cyhoeddus
1478       contributor terms:
1479         heading: 'Telerau Cyfranwyr:'
1480         agreed: Rydych wedi derbyn y telerau cyfranwyr newydd.
1481         not yet agreed: Nid ydych eto wedi cytuno i'r telerau cyfranwyr newydd.
1482         review link text: Dilynwch y ddolen hon i adolygu a derbyn y telerau cyfranwyr
1483           newydd.
1484         link text: beth yw hwn?
1485       profile description: 'Disgrifad Proffil:'
1486       preferred languages: 'Ieithoedd Dewisedig:'
1487       preferred editor: 'Golygydd Dewisedig:'
1488       image: 'Delwedd:'
1489       gravatar:
1490         link text: beth yw hwn?
1491       new image: Ychwanegu delwedd
1492       keep image: Cadw'r ddelwedd bresennol
1493       delete image: Tynnu'r ddelwedd bresennol
1494       replace image: Newid y ddelwedd bresennol
1495       image size hint: (delweddau sgwâr o leiaf 100x100 yw'r gorau)
1496       home location: 'Lleoliad Cartref:'
1497       no home location: Nid ydych wedi gosod eich lleoliad cartref.
1498       latitude: 'Lledred:'
1499       longitude: 'Hydred:'
1500       save changes button: Cadw'r Newidiadau
1501       make edits public button: Gwneud fy holl olygiadau yn gyhoeddus
1502       return to profile: Dychwelyd i'r proffil
1503     confirm:
1504       button: Cadarnhau
1505     confirm_email:
1506       button: Cadarnhau
1507       success: Cadarnhewch eich cyfeiriad ebost newydd!
1508       failure: Mae cyfeiriad ebost eisoes wedi ei gadarnhau gyda'r tocyn hwn.
1509     set_home:
1510       flash success: Wedi cadw'r lleoliad cartref
1511     go_public:
1512       flash success: Mae eich holl olygiadau nawr yn gyhoeddus a gallech nawr parhau
1513         i olygu.
1514     make_friend:
1515       heading: Ychwanegu %{user} fel cyfaill?
1516       button: Ychwanegu fel cyfaill
1517       success: Mae %{name} nawr yn gyfaill i chi!
1518       failed: Ymddiheuriadau, methwyd ychwanegu %{name} fel cyfaill.
1519       already_a_friend: Rydych eisoes yn gyfaill i %{name}
1520     remove_friend:
1521       heading: Peidio bod yn gyfaill i %{user}?
1522       button: Peidio bod yn gyfaill
1523       success: Tynnwyd %{name} o'ch cyfeillion.
1524       not_a_friend: Nid yw %{name} yn un o'ch cyfeillion.
1525     index:
1526       title: Defnyddwyr
1527       heading: Defnyddwyr
1528   user_role:
1529     grant:
1530       confirm: Cadarnhau
1531     revoke:
1532       confirm: Cadarnhau
1533   user_blocks:
1534     helper:
1535       time_future: Yn dod i ben mewn %{time}.
1536       time_past: Wedi dod i ben %{time} yn ôl.
1537     show:
1538       status: Statws
1539       show: Dangos
1540       edit: Golygu
1541       confirm: Ydych yn sicr?
1542     block:
1543       show: Dangos
1544       edit: Golygu
1545     blocks:
1546       status: Statws
1547       showing_page: Tudalen %{page}
1548       next: Nesaf »
1549       previous: « Blaenorol
1550   notes:
1551     mine:
1552       id: Id
1553   javascripts:
1554     close: Cau
1555     share:
1556       title: Rhannu
1557       cancel: Diddymu
1558       image: Delwedd
1559       link: Dolen neu HTML
1560       long_link: Dolen
1561       short_link: Dolen Fer
1562       embed: HTML
1563       format: 'Fformat:'
1564       scale: 'Graddfa:'
1565       download: Lawrlwytho
1566       short_url: URL Byr
1567     key:
1568       title: Allwedd Map
1569       tooltip: Allwedd Map
1570     map:
1571       zoom:
1572         in: Chwyddo Mewn
1573         out: Chwyddo Allan
1574       locate:
1575         title: Dangos Fy Lleoliad
1576         popup: Rydych o fewn {distance} {unit} o'r pwynt hwn.
1577       base:
1578         standard: Safonol
1579         cycle_map: Map Beicio
1580         transport_map: Map Trafnidiaeth
1581         hot: Dyngarol
1582       layers:
1583         header: Haenau Mapiau
1584         notes: Nodiadau Map
1585         data: Data Map
1586         title: Haenau
1587       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>cyfranwyr OpenStreetMap</a>
1588       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Rhoi Cyfraniad</a>
1589     site:
1590       edit_tooltip: Golygu'r map
1591       edit_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i olygu'r map
1592       createnote_tooltip: Ychwanegu nodyn i'r map
1593       createnote_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i ychwanegu nodyn i'r map
1594       map_notes_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld nodiadau'r map
1595       map_data_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld data'r map
1596     changesets:
1597       show:
1598         comment: Sylw
1599         subscribe: Tanysgrifio
1600         unsubscribe: Dad-danysgrifio
1601         hide_comment: cuddio
1602         unhide_comment: datguddio
1603     notes:
1604       new:
1605         add: Ychwanegu Nodyn
1606       show:
1607         hide: Cuddio
1608         resolve: Datrys
1609         reactivate: Ail roi ar waith
1610         comment_and_resolve: Sylw a Datrys
1611         comment: Sylw
1612     query:
1613       way: Llwybr
1614       nothing_found: Ni ddarganfuwyd nodweddion
1615       error: 'Gwall cysyltlu gyda %{server}: %{error}'
1616   redactions:
1617     edit:
1618       description: Disgrifiad
1619     new:
1620       description: Disgrifiad
1621     show:
1622       description: 'Disgrifiad:'
1623       confirm: Ydych yn sicr?
1624 ...