Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Derbeth
5 # Author: Macofe
6 # Author: Michawiki
7 # Author: Shirayuki
8 ---
9 dsb:
10   time:
11     formats:
12       friendly: '%e. %B %Y  %H:%M'
13   activerecord:
14     models:
15       acl: Lisćina za pśistupnu kontrolu
16       changeset: Sajźba změnow
17       changeset_tag: Atribut sajźby změnow
18       country: Kraj
19       diary_comment: Komentar dnjownika
20       diary_entry: Zapisk dnjownika
21       friend: Pśijaśel
22       language: Rěc
23       message: Powěsć
24       node: Suk
25       node_tag: Atribut suka
26       notifier: Powěźeńka
27       old_node: Stary suk
28       old_node_tag: Atribut starego suka
29       old_relation: Stara relacija
30       old_relation_member: Cłonk stareje relacije
31       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
32       old_way: Stary puś
33       old_way_node: Suk starego puśa
34       old_way_tag: Atribut starego puśa
35       relation: Relacija
36       relation_member: Cłonk relacije
37       relation_tag: Atribut relacije
38       session: Pósejźenje
39       trace: Slěd
40       tracepoint: Slědowy dypk
41       tracetag: Atribut slěda
42       user: Wužywaŕ
43       user_preference: Wužywarske nastajenje
44       user_token: Wužywarske znamuško
45       way: Puś
46       way_node: Puśowy suk
47       way_tag: Puśowy atribut
48     attributes:
49       diary_comment:
50         body: Tekst
51       diary_entry:
52         user: Wužywaŕ
53         title: Tema
54         latitude: Šyrina
55         longitude: Dlinina
56         language: Rěc
57       friend:
58         user: Wužywaŕ
59         friend: Pśijaśel
60       trace:
61         user: Wužywaŕ
62         visible: Widobny
63         name: Mě
64         size: Wjelikosć
65         latitude: Šyrina
66         longitude: Dlinina
67         public: Zjawny
68         description: Wopisanje
69       message:
70         sender: Wótpósłaŕ
71         title: Tema
72         body: Tekst
73         recipient: Dostawaŕ
74       user:
75         email: E-mail
76         active: Aktiwny
77         display_name: Wužywarske mě
78         description: Wopisanje
79         languages: Rěcy
80         pass_crypt: Gronidło
81   editor:
82     default: Standard (tuchylu %{name})
83     potlatch:
84       name: Potlatch 1
85       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
86     id:
87       name: iD
88       description: iD (we wobglědowaku zasajźony editor)
89     potlatch2:
90       name: Potlatch 2
91       description: Potlatch 2 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
92     remote:
93       name: Zdalokawóźenje
94       description: Zdalokawóźenje (JOSM abo Merkaartor)
95   api:
96     notes:
97       comment:
98         opened_at_html: Pśed %{when} napórany
99         opened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} napórany
100         commented_at_html: Pśed %{when} zaktualizěrowany
101         commented_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} zaktualizěrowany
102         closed_at_html: Pśed %{when} rozwězany
103         closed_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} rozwězany
104         reopened_at_html: Pśed %{when} reaktiwěrowany
105         reopened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} reaktiwěrowany
106       rss:
107         title: Pokazki OpenStreetMap
108         description_area: Lisćina pokazkow, kótarež su se za twój wobcerk [(%{min_lat}|%{min_lon})
109           -- (%{max_lat}|%{max_lon})] k wěsći dali, komentěrowali abo docynili
110         description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
111         opened: nowa pokazka (blisko %{place})
112         commented: nowy komentar (blisko %{place})
113         closed: zacynjona pokazka (blisko %{place})
114         reopened: reaktiwěrowana pokazka (blisko %{place})
115       entry:
116         comment: Komentar
117         full: Dopołna pokazka
118   browse:
119     created: Napórany
120     closed: Zacynjony
121     created_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
122     closed_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
123     created_by_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
124     deleted_by_html: Wulašowany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
125     edited_by_html: Wobźěłany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
126     closed_by_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
127     version: Wersija
128     in_changeset: Sajźba změnow
129     anonymous: anonymny
130     no_comment: (žeden komentar)
131     part_of: Źěl wót
132     download_xml: XML ześěgnuś
133     view_history: Historiju pokazaś
134     view_details: Drobnostki pokazaś
135     location: 'Městno:'
136     changeset:
137       title: 'Sajźba změnow: %{id}'
138       belongs_to: Awtor
139       node: Suki (%{count})
140       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
141       way: Puśe (%{count})
142       way_paginated: Puśe (%{x}-%{y} z %{count})
143       relation: Relacije (%{count})
144       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
145       changesetxml: Sajźbu změnow XML
146       osmchangexml: osmChange XML
147       feed:
148         title: Sajźba změnow %{id}
149         title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
150     node:
151       title: 'Suk: %{name}'
152       history_title: 'Sukowa historija: %{name}'
153     way:
154       title: 'Puś: %{name}'
155       history_title: 'Historija puśa: %{name}'
156       nodes: Suki
157       also_part_of:
158         few: źěl puśow %{related_ways}
159         one: źěl puśa %{related_ways}
160         two: źěl puśowu %{related_ways}
161         other: źěl puśow %{related_ways}
162     relation:
163       title: 'Relacija: %{name}'
164       history_title: 'Historija relacije: %{name}'
165       members: Cłonki
166     relation_member:
167       entry_role: '%{type} %{name} ako %{role}'
168       type:
169         node: Suk
170         way: Puś
171         relation: Relacija
172     containing_relation:
173       entry: Relacija %{relation_name}
174       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
175     not_found:
176       sorry: 'Bóžko %{type} #%{id} njejo se dał namakaś.'
177       type:
178         node: suk
179         way: puś
180         relation: relacija
181         changeset: sajźba změnow
182     timeout:
183       sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
184       type:
185         node: suk
186         way: puś
187         relation: relacija
188         changeset: sajźba změnow
189     redacted:
190       redaction: Redakcija %{id}
191       message_html: Wersija %{version} toś togo %{type}a njedajo se pokazaś, dokulaž
192         jo se južo redigěrowała. Pšosym, glědaj %{redaction_link} za drobnostki.
193       type:
194         node: suk
195         way: puś
196         relation: relacija
197     start_rjs:
198       feature_warning: Zacytowanje funkcijow %{num_features}, což móžo twój wobglědowak
199         spomałšyś abo zawinowaś, až twój wobglědowak wěcej njereagěrujo. Coš toś te
200         daty napšawdu zwobrazniś?
201       load_data: Daty zacytaś
202       loading: Zacytujo se...
203     tag_details:
204       tags: Atributy
205       wiki_link:
206         key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
207         tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
208       wikidata_link: Zapisk %{page} na Wikidata
209       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
210       telephone_link: Na %{phone_number} zazwoniś
211     note:
212       title: 'Suk: %{id}'
213       new_note: Nowa notica
214       description: Wopisanje
215       open_title: 'Njedocynjona pokazka #%{note_name}'
216       closed_title: 'Docynjona pokazka #%{note_name}'
217       hidden_title: 'Schowana pokazka #%{note_name}'
218       open_by: Napórany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
219       open_by_anonymous: Napórany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
220         %{when}</abbr>
221       commented_by: Komentar wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
222       commented_by_anonymous: Komentar wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
223         %{when}</abbr>
224       closed_by: Docynjony wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
225       closed_by_anonymous: Docynjony wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
226         %{when}</abbr>
227       reopened_by: Reaktiwěrowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
228       reopened_by_anonymous: Reaktiwěrowany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
229         %{when}</abbr>
230       hidden_by: Schowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
231   changesets:
232     changeset_paging_nav:
233       showing_page: Bok %{page}
234       next: Pśiducy »
235       previous: « Pjerwjejšny
236     changeset:
237       anonymous: Anonymny
238       no_edits: (žedne změny)
239       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
240     changesets:
241       id: ID
242       saved_at: Datum składowanja
243       user: Wužywaŕ
244       comment: Komentar
245       area: Wurězk
246     index:
247       title: Sajźby změnow
248       title_user: Sajźby změnow wót %{user}
249       title_friend: Změny twójich pśijaśelow
250       title_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
251       empty: Žedne sajźby změnow namakane.
252       empty_area: Žedne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
253       empty_user: Žedne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
254       no_more: Žedne dalšne sajźby změnow namakane.
255       no_more_area: Žedne dalšne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
256       no_more_user: Žedne dalšne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
257       load_more: Wěcej zacytaś
258     timeout:
259       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
260   diary_entries:
261     new:
262       title: Nowy zapisk dnjownika
263     index:
264       title: Dnjowniki wužywarjow
265       title_friends: Dnjowniki pśijaśelow
266       title_nearby: Dnjowniki wužywarjow w bliskosći
267       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
268       in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
269       new: Nowy zapisk dnjownika
270       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
271       no_entries: Žedne zapiski dnjownika
272       recent_entries: Nejnowše zapiski dnjownika
273       older_entries: Starše zapiski
274       newer_entries: Nowše zapiski
275     edit:
276       title: Zapisk dnjownika wobźěłaś
277       subject: 'Temowe nadpismo:'
278       body: 'Tekst:'
279       language: 'Rěc:'
280       location: 'Městno:'
281       latitude: 'Šyrina:'
282       longitude: 'Dlinina:'
283       use_map_link: kórtu wužywaś
284       save_button: Składowaś
285       marker_text: Městno zapiska dnjownika
286     show:
287       title: Dnjownik %{user} | %{title}
288       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
289       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
290       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby zawóstajił komentar'
291       login: Pśizjawjenje
292       save_button: Składowaś
293     no_such_entry:
294       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
295       heading: Žeden zapisk z ID %{id}
296       body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj
297         pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
298     diary_entry:
299       posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
300       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
301       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
302       comment_count:
303         few: '%{count} komentary'
304         one: 1 komentar
305         two: '%{count} komentara'
306         zero: Žedne komentary%{count} komentarow
307         other: '%{count} komentary'
308       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
309       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
310       confirm: Wobkšuśiś
311     diary_comment:
312       comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
313       hide_link: Toś ten komentar schowaś
314       confirm: Wobkšuśiś
315     location:
316       location: 'Městno:'
317       view: Woglědaś se
318       edit: Wobźěłaś
319     feed:
320       user:
321         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
322         description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
323       language:
324         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
325         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
326       all:
327         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
328         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
329     comments:
330       has_commented_on: '%{display_name} jo slědujuce dnjownikowe zapiski komentěrował'
331       post: Powěsć
332       when: Cas
333       comment: Komentar
334       ago: pśed %{ago}
335       newer_comments: Nowše komentary
336       older_comments: Starše komentary
337   geocoder:
338     search:
339       title:
340         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
341         ca_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
342         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
343           Nominatim</a>
344         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
345         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
346           Nominatim</a>
347         geonames_reverse: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
348     search_osm_nominatim:
349       prefix:
350         aerialway:
351           chair_lift: Sedłowy lift
352           drag_lift: Wlaceński lift
353           station: Gondlowa stacija
354         aeroway:
355           aerodrome: Lětanišćo
356           apron: Lětańske pśedpólo
357           gate: Wrota
358           helipad: Helikoptrowe pśizemišćo
359           runway: Startowa a pśizemjeńska pista
360           taxiway: Lětadłowa cera
361           terminal: Terminal
362         amenity:
363           arts_centre: Kulturny centrum
364           atm: Pjenjezny awtomat
365           bank: Banka
366           bar: Bara
367           bbq: Grilowanišćo
368           bench: Ławka
369           bicycle_parking: Zmakanišćo za kólasa
370           bicycle_rental: Pśepóžycarnja kólasow
371           biergarten: Piwowa zagroda
372           brothel: Bordel
373           bureau_de_change: Zaměnjarnja
374           bus_station: Busowe dwórnišćo
375           cafe: Kafejownja
376           car_rental: Pśenajmjeśe awtow
377           car_sharing: Centrala za sobujězdźenje
378           car_wash: Awtomyjarnja
379           casino: Kasino
380           charging_station: Napołnjowańska stacija
381           cinema: Kino
382           clinic: Klinika
383           college: Wusoka šula
384           community_centre: Komunikaciski centrum
385           courthouse: Sudnistwo
386           crematorium: Krematorium
387           dentist: Zubny gójc
388           doctors: Gójce
389           drinking_water: Pitna wóda
390           driving_school: Jězdna šula
391           embassy: Wjelikopósłaństwo
392           fast_food: Pójědankarnja
393           ferry_terminal: Pśewózny pśistaw
394           fire_station: Wognjarnja
395           food_court: Food Court
396           fountain: Studnja
397           fuel: Tankownja
398           grave_yard: Kjarchob
399           hospital: Chórownja
400           hunting_stand: Góntwarske sedło
401           ice_cream: Lod
402           kindergarten: Źiśownja
403           library: Knigłownja
404           marketplace: Wikowanišćo
405           nightclub: Nocny klub
406           nursing_home: Wótwardowarnja
407           office: Běrow
408           parking: Parkowanišćo
409           pharmacy: Aptejka
410           place_of_worship: Bóžy dom
411           police: Policija
412           post_box: Listowy kašćik
413           post_office: Post
414           preschool: Pśedšula
415           prison: Popajźeństwo
416           pub: Kjarcma
417           public_building: Zjawne twarjenje
418           recycling: Zběranišćo starowinow
419           restaurant: Gósćeńc
420           retirement_home: Starcownja
421           sauna: Sawna
422           school: Šula
423           shelter: Pódstup
424           shop: Pśekupnica
425           shower: Duša
426           social_centre: Socialny centrum
427           social_club: Towarišliwostny klub
428           social_facility: Socialna institucija
429           studio: Studijo
430           swimming_pool: Plěwarnja
431           taxi: Taksijowe městno
432           telephone: Zjawny telefon
433           theatre: Źiwadło
434           toilets: Toalety
435           townhall: Radnica
436           university: Uniwersita
437           vending_machine: Awtomat
438           veterinary: Skótny gójc
439           village_hall: Gmejnski centrum
440           waste_basket: Sudobje za wótpadanki
441           youth_centre: Młoźinski centrum
442         boundary:
443           administrative: Zastojnstwowa granica
444           census: Granica ludlićeńskego wobcerka
445           national_park: Narodny park
446           protected_area: Šćitane strony
447         bridge:
448           aqueduct: Akwedukt
449           suspension: Wisaty móst
450           swing: Zawjertny móst
451           viaduct: Wiadukt
452           "yes": Móst
453         building:
454           "yes": Twarjenje
455         emergency:
456           phone: Słup za nuzowe zawołanje
457         highway:
458           bridleway: Rejtarska drožka
459           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
460           bus_stop: Busowe zastanišćo
461           construction: Dalokowobchadowa droga se twari
462           cycleway: Sćažka za kólasowarjow
463           emergency_access_point: Nuzowa słužba
464           footway: Chódnik
465           ford: Brod
466           living_street: Droga z pómjeńšonym wobchadom
467           milestone: Kilometrownik
468           motorway: Awtodroga
469           motorway_junction: Kśica awtodrogi
470           motorway_link: Zajězd na awtodrogu
471           path: Sćažka
472           pedestrian: Drožka za pěskowarjow
473           platform: Platforma
474           primary: Droga prědnego rěda
475           primary_link: Droga prědnego rěda
476           proposed: Naraźona droga
477           raceway: Wuběgowanišćo
478           residential: Bydleńska droga
479           rest_area: Wótpócywanišćo
480           road: Droga
481           secondary: Droga drugego rěda
482           secondary_link: Droga drugego rěda
483           service: Paralelna droga
484           services: Gósćeńc pśi awtodroze
485           speed_camera: Błyskowak
486           steps: Stupy
487           street_lamp: Pśidrožna latarnja
488           tertiary: Droga tśeśego rěda
489           tertiary_link: Droga tśeśego rěda
490           track: Pólna drožka
491           trail: Sćažka
492           trunk: Dalokowobchadowa droga
493           trunk_link: Dalokowobchadowa droga
494           unclassified: Njezarědowana droga
495         historic:
496           archaeological_site: Archeologiske wukopowanišćo
497           battlefield: Bitwišćo
498           boundary_stone: Granicny kamjeń
499           building: Twarjenje
500           castle: Grod
501           church: Cerkwja
502           citywalls: Měsćańske murje
503           fort: Fort
504           house: Dom
505           icon: Ikona
506           manor: Kubło
507           memorial: Wopomnišćo
508           mine: Pódkopy
509           monument: Pomnik
510           ruins: Ruiny
511           tomb: Row
512           tower: Torm
513           wayside_cross: Kśica drogi
514           wayside_shrine: Lodka drogi
515           wreck: Wrak
516         landuse:
517           allotments: Gumnyška
518           basin: Basenk
519           brownfield: Industrijowe lědo
520           cemetery: Kjarchob
521           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
522           conservation: Pśirodošćit
523           construction: Twarnišćo
524           farm: Farma
525           farmland: Rola
526           farmyard: Žywnosć
527           forest: Góla
528           garages: Pórěźarnja awtow
529           grass: Błomje
530           greenfield: njewobtwarjona zemja
531           industrial: Industrijowy wobcerk
532           landfill: Wótchytanišćo
533           meadow: Łuka
534           military: Militarny wobcerk
535           mine: Pódkopy
536           orchard: Sadownja
537           quarry: Skała
538           railway: Zeleznica
539           recreation_ground: Wódychańske strony
540           reservoir: Gaśeński jazor
541           reservoir_watershed: Wódowe pśitocnišćo
542           residential: Bydleński wobcerk
543           retail: Drobne wikowanje
544           road: Drogowy wobcerk
545           village_green: Wejsny najs
546           vineyard: Winowe kubło
547         leisure:
548           beach_resort: Mórske kupjele
549           bird_hide: Schow za ptaški
550           common: Almenda
551           fishing: Wuźišćo
552           fitness_station: Fitnesstudio
553           garden: Zagroda
554           golf_course: Golfowišćo
555           ice_rink: Lodowa hala
556           marina: Jachtowy pśistaw
557           miniature_golf: Minigolf
558           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
559           park: Park
560           pitch: Sportnišćo
561           playground: Grajkanišćo
562           recreation_ground: Wódychańske strony
563           sauna: Sawna
564           slipway: Łoźowa suwanka
565           sports_centre: Sportowy centrum
566           stadium: Stadion
567           swimming_pool: Swimmingpool
568           track: Wuběgowánska cera
569           water_park: Wódowy park
570         military:
571           airfield: Wójarske lětanišćo
572           barracks: Kazerna
573           bunker: Bunker
574         mountain_pass:
575           "yes": Górski pas
576         natural:
577           bay: Zalew
578           beach: Pśibrjog
579           cape: Kap
580           cave_entrance: Jamowy zachod
581           cliff: Skalina
582           crater: Krater
583           dune: Změt pěska
584           fell: Fjel
585           fjord: Fjord
586           forest: Góla
587           geyser: Geysir
588           glacier: Lodojc
589           heath: Wrjosate strony
590           hill: Górka
591           island: Kupa
592           land: Zemja
593           marsh: Marša
594           moor: Bagno
595           mud: Błoto
596           peak: Špica
597           point: Městno
598           reef: Riff
599           ridge: Górski grjebjeń
600           rock: Skała
601           scree: Kamjenišćo
602           scrub: Krě
603           spring: Žrědło
604           stone: Kamjeń
605           strait: Mórska wuscyna
606           tree: Bom
607           valley: Doł
608           volcano: Wulkan
609           water: Wódy
610           wetland: Ługowe łuki
611           wood: Lěs
612         office:
613           accountant: Knigływjeźeński běrow
614           architect: Architektowy běrow
615           company: Zawod
616           employment_agency: Źěłowy amt
617           estate_agent: Maklaŕ gruntow
618           government: Amt
619           insurance: Zawěsćeński běrow
620           lawyer: Pšawizniski běrow
621           ngo: Běrow njekněžarstwoweje organizacije
622           telecommunication: Telekomunikaciski amt
623           travel_agent: Drogowański běrow
624           "yes": Běrow
625         place:
626           city: Wjelike město
627           country: Kraj
628           county: Wokrejs
629           farm: Žywnosć
630           hamlet: Wjaska
631           house: Dom
632           houses: Domy
633           island: Kupa
634           islet: Mała kupa
635           isolated_dwelling: Jadnotliwe bydło
636           locality: Sedlišćo
637           municipality: Gmejna
638           neighbourhood: Bydleński wobcerk
639           postcode: Postowa licba
640           region: Region
641           sea: Mórjo
642           state: Zwězkowy kraj
643           subdivision: Trabantowe město
644           suburb: Pśedměsto
645           town: Město
646           unincorporated_area: Bźezgmejnske strony
647           village: Wjas
648         railway:
649           abandoned: Spušćona zeleznicowa cera
650           construction: Zeleznicowa cera se twari
651           disused: Njewužywana zeleznicowa cera
652           funicular: Powrjozowa zeleznica
653           halt: Zeleznicowe zastanišćo
654           junction: Zeleznicowe kśicnišćo
655           level_crossing: Zeleznicowy pśechod
656           light_rail: Měsćańska zeleznica
657           miniature: Miniaturna zeleznica
658           monorail: Jadnokólejowa zeleznica
659           narrow_gauge: Wuskokólejata zeleznica
660           platform: Pśistupnišćo
661           preserved: Wuchowana zeleznica
662           proposed: Naraźona zeleznicowa cera
663           spur: Kólejowy wótstawk
664           station: Dwórnišćo
665           stop: Zeleznicowe zastanišćo
666           subway: Zastanišćo pódzemskeje
667           subway_entrance: Zachod k pódzemskej
668           switch: Pśestajadło
669           tram: Elektriska
670           tram_stop: Zastanišćo elektriskeje
671         shop:
672           alcohol: Wobchod za spirituoze
673           antiques: Wobchod za starobki
674           art: Wobchod wuměłskich twórbow
675           bakery: Pjakarnja
676           beauty: Parfimerija
677           beverages: Piśowy mark
678           bicycle: Wobchod za kólasa
679           books: Knigłarnja
680           boutique: Butika
681           butcher: Rěznik
682           car: Awtownja
683           car_parts: Awtowe narownanki
684           car_repair: Pórěźarnja awtow
685           carpet: Tepichowy wobchod
686           charity: Dobrotnostny wobchod
687           chemist: Aptejka
688           clothes: Woblekarnja
689           computer: Computerowy wobchod
690           confectionery: Konditarnja
691           convenience: Kšamarska loda
692           copyshop: Kopěrowański wobchod
693           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
694           deli: Wobchod za delikatese
695           department_store: Kupnica
696           discount: Discounter
697           doityourself: Wobchod za baslarsku pótrjebu
698           dry_cleaning: Cysćarnja
699           electronics: Elektronikowy wobchod
700           estate_agent: Maklaŕ gruntow
701           farm: Žywnosćowy wobchod
702           fashion: Modowy wobchod
703           fish: Wobchod za ryby
704           florist: Kwětkarnja
705           food: Wobchod za žywidła
706           funeral_directors: Zakopowański institut
707           furniture: Meblowy wobchod
708           gallery: Galerija
709           garden_centre: Zagrodowy center
710           general: Wobchod za měšane wóry
711           gift: Wobchod za dary
712           greengrocer: Zeleninarski wobchod
713           grocery: Wobchod za žywidła
714           hairdresser: Frizerski salon
715           hardware: Twarski mark
716           hifi: Technika hi-fi
717           jewelry: Pyšnotkowy wobchod
718           kiosk: Kiosk
719           laundry: Pałkarnja
720           mall: Nakupowanišćo
721           market: Wiki
722           mobile_phone: Wobchod za mobilne telefony
723           motorcycle: Wobchod za motorske
724           music: Wobchod za muzikalije
725           newsagent: Pśedawaŕ casnikow
726           optician: Optikaŕ
727           organic: Wobchod za biocarobu
728           outdoor: Pśekupnica pód gołym njebjom
729           pet: Coologiska pśedawarnja
730           pharmacy: Aptejka
731           photo: Fotograf
732           second_hand: Nakupowarnja
733           shoes: Wobchod za crjeje
734           sports: Sportowy wobchod
735           stationery: Pśedawarnja za pisańskich wórow
736           supermarket: Supermark
737           tailor: Šlodarnja
738           toys: Wobchod za grajki
739           travel_agency: Drogowański běrow
740           video: Wideowobchod
741           wine: Wobchod za spirituoze
742           "yes": Wobchod
743         tourism:
744           alpine_hut: Górski chromcyk
745           artwork: Wuměłska twórba
746           attraction: Atrakcija
747           bed_and_breakfast: Pśenocowanje ze snědanim
748           cabin: Chyža
749           camp_site: Campingowanišćo
750           caravan_site: Zmakanišćo za bydleńske wóze
751           chalet: Prozninski domcyk
752           guest_house: Góstny dom
753           hostel: Młodownja
754           hotel: Hotel
755           information: Informacije
756           motel: Motel
757           museum: Muzeum
758           picnic_site: Piknikowanišćo
759           theme_park: Rozwjaseleński park
760           viewpoint: Rozglědanišćo
761           zoo: Coo
762         tunnel:
763           culvert: Wótwódowy kanal
764           "yes": Tunel
765         waterway:
766           artificial: Kumštna wódna droga
767           boatyard: Ŀoźnica
768           canal: Kanal
769           dam: Zagaśica
770           derelict_canal: Zanjerózony kanal
771           ditch: Grobla
772           dock: Dok
773           drain: Wótwódowy kanal
774           lock: Pušćalnica
775           lock_gate: Pušćalnicowe wrota
776           mooring: Pśistajenje
777           rapids: Pśejmy rěki
778           river: Rěka
779           stream: Rěcka
780           wadi: Wadi
781           waterfall: Wódopad
782           weir: Gaśeńska murja
783       admin_levels:
784         level2: Statna granica
785         level4: Krajna granica
786         level5: Regionowa granica
787         level6: Wokrejsna granica
788         level8: Měsćańska granica
789         level9: Granica měsćańskego źěla
790         level10: Pśedměsćańska granica
791     description:
792       title:
793         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
794           Nominatim</a>
795         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
796       types:
797         cities: Wjelike města
798         towns: Města
799         places: Městna
800     results:
801       no_results: Žedne wuslědki namakane
802       more_results: Dalšne wuslědki
803   layouts:
804     logo:
805       alt_text: Logo OpenStreetMap
806     home: K domacnemu městnoju
807     logout: Wótzjawiś
808     log_in: Pśizjawiś
809     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
810     sign_up: Registrěrowaś
811     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
812     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
813     edit: Wobźěłaś
814     history: Historija
815     export: Eksport
816     data: Daty
817     export_data: Daty eksportěrowaś
818     gps_traces: GPS-slědy
819     gps_traces_tooltip: GPS-slědy zastojaś
820     user_diaries: Dnjowniki
821     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
822     edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
823     tag_line: Licha wikikórta swěta
824     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
825     intro_text: OpenStreetMap jó kórta swěta, napórana wót luźi ako ty a dajo se licho
826       pód wótwórjoneju licencu wužywaś.
827     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
828     partners_ucl: z UCL VR Centre
829     partners_bytemark: Bytemark Hosting
830     partners_partners: partnerow
831     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu offline, dokulaž se wažne źěło
832       za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
833     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž
834       se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
835     donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
836     help: Pomoc
837     about: Wó
838     copyright: Awtorske pšawo
839     community: Zgromaźeństwo
840     community_blogs: Blogi zgromaźeństwa
841     community_blogs_title: Blogi cłonkow zgromaźeństwa OpenStreetMap
842     foundation: Załožba
843     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
844     make_a_donation:
845       title: Pódprěj OpenStreetMap z pjenjezneju pósćiwanku
846       text: Pósćiś
847     learn_more: Dalšne informacije
848     more: Wěcej
849   notifier:
850     diary_comment_notification:
851       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował.'
852       hi: Witaj %{to_user},
853       header: '%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym
854         nadpismom %{subject} komentěrował:'
855       footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś
856         abo na %{replyurl} wótegroniś
857     message_notification:
858       hi: Witaj %{to_user},
859       header: '%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom
860         %{subject}:'
861       footer_html: Móžoš powěsć pód %{readurl} cytaś a móžoš pód %{replyurl} wótegroniś
862     friend_notification:
863       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał.'
864       had_added_you: '%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał.'
865       see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
866       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
867     gpx_notification:
868       greeting: Witaj,
869       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
870       with_description: z wopisanim
871       and_the_tags: 'a slědujuce atributy:'
872       and_no_tags: a žedne atributy.
873       failure:
874         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił'
875         failed_to_import: 'njejo se dał importěrowaś. How jo zmólka:'
876         more_info_1: Dalšne informacije wó njeraźonych GPX-importach a kak daju se
877           wobinuś
878         more_info_2: 'móžoš namakaś na:'
879       success:
880         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny'
881         loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow
882           zacytało.
883     signup_confirm:
884       subject: '[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap'
885       greeting: Witaj!
886       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
887       confirm: 'Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo
888         wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo
889         konto wobkšuśił:'
890       welcome: Za tym až sy swójo konto wobkšuśił, buźomy tebi pśidatne informacije
891         za prědne kšacei daś.
892     email_confirm:
893       subject: '[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś'
894     email_confirm_plain:
895       greeting: Witaj,
896       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
897         do %{new_address} změniś.
898       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił
899         změnu.
900     email_confirm_html:
901       greeting: Witaj,
902       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
903         do %{new_address} změniś.
904       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
905     lost_password:
906       subject: '[OpenStreetMap] Napšašowanje wó slědkstajenju gronidła'
907     lost_password_plain:
908       greeting: Witaj,
909       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
910         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
911       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło
912         slědk stajił.
913     lost_password_html:
914       greeting: Witaj,
915       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
916         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
917       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby gronidło
918         slědk stajił.
919     note_comment_notification:
920       anonymous: Anonymny wužywaŕ
921       greeting: Witaj,
922       commented:
923         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow komentěrował'
924         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku komentěrował, za kótaruž
925           se zajmujoš'
926         your_note: '%{commenter} jo komentar wó jadnej z twojich pokazkow blisko %{place}
927           zawóstajił.'
928         commented_note: '%{commenter} jo komentar wó kórtowej pokazce zawóstajił,
929           kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
930       closed:
931         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow docynił'
932         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku docynił, za kótaruž
933           se zajmujoš'
934         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
935           docynił.'
936         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku docynił,  kótaruž sy komentěrował.
937           Pokazka jo blisko %{place}.'
938       reopened:
939         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow reaktiwěrował'
940         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku reaktiwěrował, za
941           kótaruž se zajmujoš'
942         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
943           reaktiwěrował.'
944         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku reaktiwěrował,  kótaruž sy
945           komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
946       details: Dalšne drobnosći wó pokazce móžoš pód %{url} namakaś.
947   messages:
948     inbox:
949       title: Post
950       my_inbox: Mój post
951       outbox: pósłany
952       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
953       new_messages:
954         few: '%{count} nowe powěsći'
955         one: '%{count} nowa powěsć'
956         two: '%{count} nowej powěsći'
957         other: '%{count} nowych powěsćow'
958       old_messages:
959         few: '%{count} stare powěsći'
960         one: '%{count} stara powěsć'
961         two: '%{count} starej powěsći'
962         other: '%{count} starych powěsćow'
963       from: Wót
964       subject: Temowe nadpismo
965       date: Datum
966       no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link}
967         do zwiska?
968       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
969     message_summary:
970       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
971       read_button: Ako pśecytany markěrowaś
972       reply_button: Wótegroniś
973       destroy_button: Lašowaś
974     new:
975       title: Powěsć pósłaś
976       send_message_to: '%{name} nowu powěsć pósłaś'
977       subject: Temowe nadpismo
978       body: Tekst
979       send_button: Pósłaś
980       back_to_inbox: Slědk k postoju
981     create:
982       message_sent: Powěsć pósłana
983       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až
984         wopytujoš dalšne pósłaś.
985     no_such_message:
986       title: Powěsć njeeksistěrujo
987       heading: Powěsć njeeksistěrujo
988       body: Bóžko powěźeńka z tym ID njeeksistěrujo.
989     outbox:
990       title: Pósłany
991       my_inbox: Mój %{inbox_link}
992       inbox: post
993       outbox: pósłany
994       messages:
995         few: Sy %{count} powěsći pósłał
996         one: Sy %{count} powěsć pósłał
997         two: Sy %{count} powěsći pósłał
998         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
999       to: Komu
1000       subject: Temowe nadpismo
1001       date: Datum
1002       no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym
1003         z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
1004       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1005     reply:
1006       wrong_user: |-
1007         Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.
1008         Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił.
1009     show:
1010       title: Powěsć cytaś
1011       from: Wót
1012       subject: Temowe nadpismo
1013       date: Datum
1014       reply_button: Wótegroniś
1015       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1016       back: Slědk
1017       to: Komu
1018       wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś,
1019         njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw
1020         se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
1021     sent_message_summary:
1022       destroy_button: Lašowaś
1023     mark:
1024       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
1025       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
1026     destroy:
1027       destroyed: Powěsć wulašowana
1028   site:
1029     about:
1030       next: Pśiducy
1031       copyright_html: <span>&copy; </span>sobustatkujuce<br>OpenStreetMap
1032       used_by: '%{name} staja kórtowe daty za sta websedłow, mobilne nałoženja a rědy
1033         k dispoziciji'
1034       lede_text: OpenStreetMap twóri se wót zgromaźeństwa kartěrowarjow, kótarež pśinosuju
1035         a woplěwaju daty wó drogach, puśach, kafejownjach, dwórnišćach a wjele wěcej
1036         na cełem swěśe.
1037       local_knowledge_title: Lokalna wěda
1038       local_knowledge_html: Za OpenStreetMap jo wažna lokalna wěda. Sobustatkujuce
1039         wužywaju wobraze z powětša, GPS-graty a pólne kórty, aby pśeglědali, aby OSM
1040         dokładny a aktualny był.
1041       community_driven_title: Wót zgromaźeństwa spěchowany
1042       community_driven_html: |-
1043         Zgromaźeństwo OpenStreetMap jo wjelerake, zagórity a rosćo kuždy źeń.
1044         Naše sobustatkujuce su zagórite kartěrowarjo, GIS-profije, inženjery, kótarež gónje OSM-serwery, pomogarje, kótarež kartěruju strona katastrofo a wjele wěcej.
1045         Aby wěcej wó zgromaźeństwje zgónił, glej <a href='%{diary_path}'>wužywarske dnjowniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zgromaźeństwa</a> a websedło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>
1046       open_data_title: Zjawne daty
1047       open_data_html: 'OpenStreetMap wopśimujo <i>zjawne daty</i>: Móžoš je za kuždy
1048         zaměr wužywaś, joli až naspomnjejoš OpenStreetMap a jogo sobustatkujuce. Jolic
1049         změnijoš daty na wěsty nałog abo napórajoš, móžoš wuslědk jano pód teju samskeju
1050         licencu rozdźěliś. Glej <a href=''%{copyright_path}''>bok awtorskego pšawa
1051         a licence</a> za drobnosći.'
1052       partners_title: Partnarje
1053     copyright:
1054       foreign:
1055         title: Wó toś tom pśełožku
1056         text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link},
1057           engelski bok ma prědnosć měś
1058         english_link: engelskim originalom
1059       native:
1060         title: Wó toś tom boku
1061         text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link}
1062           toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
1063         native_link: dolnoserbskej wersiji
1064         mapping_link: kartěrowanje zachopiś
1065       legal_babble:
1066         title_html: Awtorske pšawo a licenca
1067         intro_1_html: |-
1068           OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a
1069           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1070           Commons Open Database</a> (ODbL).
1071         intro_2_html: Móžoš naše daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak
1072           dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš
1073           naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju
1074           licencu rozdźěliś. Dopołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pšawniski
1075           code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.
1076         intro_3_html: Kartografija w našych kórtowych kachlach a naša dokumentacija
1077           stej pód licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1078           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencěrowanej.
1079         credit_title_html: Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap
1080         credit_1_html: Pominamy se, až  pódawaš sobustatkujucych &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
1081         credit_2_html: Musyš teke wujasniś, až daty stoje pód licencu Open Database,
1082           a, jolic naše kórtowe kachle se wužywaju, až kartografija licencěrujo se
1083           pód CC-BY-SA. Móžoš to cyniś, z tym až wótkazujoš do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">toś
1084           togo boka awtorskego pšawa</a>. Alternatiwnje, a ako pótrěbnosć, jolic rozdźělujoš
1085           OSM w datowem formje, móžoš direktnje k licencam pomjenjowaś a wótkazaś.
1086           W medijach, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěła), naraźujomy
1087           śi, twójich cytarjow na openstreetmap.org (snaź z tym až rozšyrjujoš 'OpenStreetMap'
1088           k toś tej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jolic to jo relewantne,
1089           na creativecommons.org dopomnjeś.
1090         credit_3_html: 'Za pśepytujobnu elektronisku kórtu by měło se źěkowanje w
1091           rožku kórty pokazaś. Na pśikład:'
1092         attribution_example:
1093           alt: Pśikład, kak pokazujo se na webboku na OpenStreetMap
1094           title: Pśipokazański pśikład
1095         more_title_html: Dalšne informacije
1096         more_1_html: Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow a kak dajo se nas pśipóznaś
1097           pód <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Ceste pšawniske
1098           pšašenja</a>.
1099         more_2_html: "Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy
1100           dermotny kórtowy API za wuwijarjow tśeśich póbitowaś. \nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła
1101           za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła
1102           za wužywanje kachlow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła
1103           za wužywanje Nominatim</a>."
1104         contributors_title_html: Naše sobustatkujuce
1105         contributors_intro_html: 'Naše sobustatkujuce su towzynty wósobow. Zapśimujomy
1106           teke daty wótwórjoneje licence z narodnych kartěrowańskich pśedewześow a
1107           drugich žrědłow, mjaz nimi:'
1108         contributors_at_html: '<strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt
1109           Wien</a> (pód <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC
1110           BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land
1111           Vorarlberg</a> a  Land Tirol (pod <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY
1112           AT ze změnami</a>).'
1113         contributors_au_html: '<strong>Awstralska</strong>: Wopśimujo pśedměsćańske
1114           daty na zakłaźe datow awstralskego  amta za statistiku (Australian Bureau
1115           of Statistics).'
1116         contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;,
1117           GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy;
1118           Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division,
1119           Statistics Canada).'
1120         contributors_fi_html: '<strong>Finska</strong>: Wopśimujo daty z topografiskeje
1121           datoweje banki National Land Survey of Finland a drugich datowych sajźbow,
1122           pód <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI-licencu</'
1123         contributors_fr_html: '<strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction
1124           Générale des Impôts.'
1125         contributors_nl_html: '<strong>Nižozemska</strong>: Wopsimujo daty &copy;
1126           AND, 2007   (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1127         contributors_nz_html: '<strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze
1128           žrědłow wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.'
1129         contributors_za_html: '<strong>Pódpołdnjowa Afrika</strong>: Wopśimujo daty
1130           z  <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:  National Geo-Spatial
1131           Information</a>, Statne awtorske pšawo wuměnjone.'
1132         contributors_gb_html: '<strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty
1133           z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo
1134           za datowe banki 2010-2012.'
1135         contributors_footer_1_html: Za dalšne drobnostki za to a druge žrědła, kótarež
1136           su se wužyli, aby OpenStreetMap pólěpšyli, glědaj pšošym <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">bok
1137           sobustatkujucych</a> na wikiju OpenStreetMap.
1138         contributors_footer_2_html: Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni,
1139           až póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju
1140           abo pśewzejo rukowanje.
1141         infringement_title_html: Pśejźenje stwóriśelskego pšawa
1142         infringement_1_html: Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda
1143           daty ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google
1144           Maps abo z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow.
1145         infringement_2_html: Joli měniš, aý awtorskopšawniski šćitany material jo
1146           se datowej bance OpenStreetMap abo toś tomu sedłoju bźez dowólnosći pśidał,
1147           póśěguj se pšosym na našo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">póstupowanje
1148           za wótwónoźowanje wopśimjeśa</a>abo daj to direktnje na našom <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnem
1149           boku</a> k wěsći.
1150     index:
1151       js_1: Pak wužywaš wobglědowak, kótaryž njepódpěra JavaScript, pak sy znjemóžnił
1152         JavaScript.
1153       js_2: OpenStreetMap wužywa JavaScript za suwatu kórtu.
1154       permalink: Trajny wótkaz
1155       shortlink: Krotki wótkaz
1156       createnote: Pokaz pśidaś
1157       license:
1158         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobustatkujuce, pód wótewrjoneju licencu
1159       remote_failed: Wobźěłowanje njejo se raźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany
1160         a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
1161     edit:
1162       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
1163       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno.
1164         Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
1165       user_page_link: wužywarskem boku
1166       anon_edits_link_text: Wuslěź, cogodla tomu tak jo.
1167       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor
1168         Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło
1169         Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare
1170         druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
1171       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch,
1172         ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu,
1173         abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
1174       potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj
1175         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1176       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował,
1177         klikni na "Składowaś".)
1178       id_not_configured: iD njejo se konfigurěrował
1179       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež
1180         su trěbne za toś tu funkciju.
1181     export:
1182       title: Eksportěrowaś
1183       area_to_export: Wurězk za eksport
1184       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
1185       format_to_export: Format za eksport
1186       osm_xml_data: XML-daty OpenStreetMap
1187       map_image: Kórtowy wobraz (pokazujo standardnu rowninu)
1188       embeddable_html: Zasajźujobny HTML
1189       licence: Licenca
1190       export_details: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Licenca
1191         Data Commons Open Database</a> (ODbL).
1192       too_large:
1193         advice: 'Jolic górni eksport se njeraźi, pšosym rozwaž, lěc wužywaš jadnu
1194           ze slědujucych lisćinow:'
1195         body: 'Toś ten wobcerk jo pśewjeliki za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap.
1196           Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk abo wužyj jadno ze slědujucych žrědłow
1197           za ześěgnjenje wjelikich kopicow datow:'
1198         planet:
1199           title: Planet OSM
1200           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane kopije dopołneje datoweje banki
1201             OpenStreetMap
1202         overpass:
1203           title: Overpass API
1204           description: Toś ten wobłuk z glědałkowego serwera datoweje banki OpenStreetMap
1205             ześěgnuś
1206         geofabrik:
1207           title: Geofabrik Downloads
1208           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane wuśěgi kontinentow, krajow a
1209             wubranych městow
1210         metro:
1211           title: Metro Extracts
1212           description: Wuśěgi za nejwětše swětowe města a jich wokolinu
1213         other:
1214           title: Druge žrědła
1215           description: Pśidatne žrědła nalicone wikiju OpenStreetMap
1216       options: Opcije
1217       format: 'Format:'
1218       scale: Měritko
1219       max: maks.
1220       image_size: 'Wobrazowa wjelikosć:'
1221       zoom: Skalěrowanje
1222       add_marker: Kórśe marku pśidaś
1223       latitude: 'Šyrina:'
1224       longitude: 'Dlinina:'
1225       output: Wudaśe
1226       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
1227       export_button: Eksport
1228     fixthemap:
1229       title: Problem k wěsći daś / Kórtu pópšawiś
1230       how_to_help:
1231         title: Kak móžoš pomagaś
1232         join_the_community:
1233           title: Zgromaźeństwu pśistupiś
1234           explanation_html: Jolic sy problem z našymi kórtowymi datami zawuputnuł,
1235             na pśikład droga abo twója adresa felujo, jo nejlěpša wašnja, z tym pókšacowaś,
1236             se zgromaźeństwoju OpenStreetMap pśizamknuś a sam daty pśidaś abo korigěrowaś.
1237         add_a_note:
1238           instructions_html: |-
1239             Klikni jadnorje na <a class='icon note'></a> abo na ten samski symbol w zwobraznjenju kórty.
1240             To pśidajo kórśe marku, kótaruž móžoš pśez śěgnjenje pśesunuś.
1241             Pśidaj swóju powěsć, klikni pon na Składowaś a druge kartěrowarje budu pó tom slěźiś.
1242       other_concerns:
1243         title: Druge nastupnosći
1244         explanation_html: Jolic maš wobmyslenja wó tom, kak naše daty se wužiwaju
1245           abo nastupajucy wopśimjeśe, woglědaj se k našomu <a href='/copyright'>bokoju
1246           awtorstwa</a> za dalšne kazniske informacije abo staj se z wótpowědneju
1247           <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>źěłoweju kupku</a>
1248           do zwiska.
1249     help:
1250       title: Pomoc
1251       introduction: OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a
1252         wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańskich
1253         temow.
1254       welcome:
1255         url: /welcome
1256         title: Witaj k OSM
1257         description: Zachop z toś tym spěšnym rozpokazanim, kótarež wopsímujo zakłady
1258           OpenStreetMap.
1259       help:
1260         url: https://help.openstreetmap.org/
1261         title: help.openstreetmap.org
1262         description: Pšašaj se něcogo abo pytaj za wótegronami na boku pšašanjow a
1263           wótegronow OpenStreetMap.
1264       wiki:
1265         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1266         title: wiki.openstreetmap.org
1267         description: Pśepytaj wiki za nadrobneju OSM-dokumentaciju
1268     sidebar:
1269       search_results: Pytańske wuslědki
1270       close: Zacyniś
1271     search:
1272       search: Pytaś
1273       where_am_i: Źo som?
1274       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisaś
1275       submit_text: Źi
1276     key:
1277       table:
1278         entry:
1279           motorway: Awtodroga
1280           trunk: Malsna droga
1281           primary: Zwězkowa droga
1282           secondary: Nakrajna droga
1283           unclassified: Njeklasificěrowana droga
1284           track: Cera
1285           bridleway: Rejtarska drožka
1286           cycleway: Sćažka za kolesowarjow
1287           footway: Drožka
1288           rail: Zeleznica
1289           subway: Pódzemska
1290           tram:
1291           - Měsćańska zeleznica
1292           - elektriska
1293           cable:
1294           - Kablowa elektriska
1295           - sedłowy lift
1296           runway:
1297           - Pśizemjeńska cera
1298           - lětadłowa cera
1299           apron:
1300           - Pśedpólo lětanišća
1301           - terminal
1302           admin: Zastojnstwowa granica
1303           forest: Góla
1304           wood: Lěs
1305           golf: Golfowišćo
1306           park: Park
1307           resident: Bydleński wobcerk
1308           common:
1309           - Powšykny
1310           - łuka
1311           retail: Nakupowanišćo
1312           industrial: Industrijowy wobcerk
1313           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
1314           heathland: Wrjosate strony
1315           lake:
1316           - Jazor
1317           - gaśeński jazor
1318           farm: Farma
1319           brownfield: Industrijowe lědo
1320           cemetery: Kjarchob
1321           allotments: Gumnyškarnje
1322           pitch: Sportnišćo
1323           centre: Sportowy centrum
1324           reserve: Strony šćitaneje pśirody
1325           military: Militarny wobcerk
1326           school:
1327           - Šula
1328           - uniwersita
1329           building: Pśesegajuce twarjenje
1330           station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
1331           summit:
1332           - Wjerch
1333           - špica
1334           tunnel: Smužkowane wobcerjenje = tunel
1335           bridge: Carne wobcerjenje = móst
1336           private: Priwatny pśistup
1337           destination: Jano za pśigranicujucych
1338           construction: Drogi w twari
1339     richtext_area:
1340       edit: Wobźěłaś
1341       preview: Pśeglěd
1342     markdown_help:
1343       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1344         analyzěrowany
1345       headings: Nadpisma
1346       heading: Nadpismo
1347       subheading: Pódnapismo
1348       unordered: Nalicenje
1349       ordered: Numerěrowana lisćina
1350       first: Prědny element
1351       second: Drugi element
1352       link: Wótkaz
1353       text: Tekst
1354       image: Wobraz
1355       alt: Alternatiwny tekst
1356       url: URL
1357     welcome:
1358       title: Witaj!
1359       introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, lichej a wobźěłujobnej kórśe swěta.
1360         Něnto, za tym až sy se zregistrěrował, móžoš se do kartěrowanja pušćiś. How
1361         jo krotke zapokazanje z nejwažnjejšymi informacijami, kótarež musyš wěźeś.
1362       whats_on_the_map:
1363         title: Což na kórtu słuša
1364         on_html: OpenStreetMap jo městno za kartěrowanje wěcow, kótarež su <em>realne
1365           a aktualne</em> - wopśimujo miliony twarjenjow, puśow a druge drobnostki
1366           wó městnach. Móžoš kartěrowaś, cožkuli zajmujo śi we napšawdnem swěśe.
1367         off_html: Což <em>nja</em>ma wopśimjeś, su subjektiwne daty kaž pogódnośenja,
1368           historiske abo hypotetiske funkcije a daty z pśez awtorske pšawo šćitanych
1369           žrědłow. Njekopěruj z online- abo papjernych kórtow, snaźkuli maš wósebnu
1370           dowólnosć.
1371       basic_terms:
1372         title: Zakładne zapśimjeśa za kartěrowanje
1373         paragraph_1_html: OpenStreetMap wužywa někotare wósebne zapśimjeśa. How su
1374           někotare z nich, kótarež by mógli śi wužytne byś.
1375         editor_html: <strong>Editor</strong> jo program abo websedło, kótarež móžoš
1376           wužywaś, aby kórtu wobźěłał.
1377         node_html: <strong>Suk</strong> jo dypk na kórśe, na pś. gósćeńc abo bom.
1378         way_html: <strong>Puś</strong> jo linija abo płonina, na pś. droga, rěka,
1379           jazor abo twarjenje.
1380         tag_html: <strong>Atribut</strong> jo datowa kakosć wó suku abo puśu, na pśikład
1381           mě gósćeńca abo nejwuša spěšnosć na droze.
1382       questions:
1383         title: Maš hyšći pšašanja?
1384         paragraph_1_html: |-
1385           OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańske temy.
1386           <a href='%{help_url}'>Pomoc</a>.
1387       start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
1388       add_a_note:
1389         title: Njamaš chyle za wobźěłowanje? Pśidaj pokazku!
1390         paragraph_1_html: Jolic coš jano drobnosć korigěrowaś a njamaš chyle, aby
1391           se zregistrěrował a wuknuł, kak se wobźěłujo, móžoš jadnorje pokazku pśidaś.
1392         paragraph_2_html: |-
1393           Źi jadnorje na <a href='%{map_url}'>kórtu</a> a klikni na symbol pokazki:
1394           <span class='icon note'></span>. Ten pśida kórśe marku, kótaruž móžoš pśesunuś. Pśidaj swóju powěźeńku, klikni pótom na Składowaś a druge kartěrowarje budu se wěcy wěnowaś.
1395   traces:
1396     visibility:
1397       private: Priwatny (jano źělony ako anonymne, njezrědowane dypki)
1398       public: Zjawny (pokazujo se w lisćinje slědow ako anonymne, njezrědowane dypki)
1399       trackable: Cera (jano źělona ako anonymne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1400       identifiable: Identificěrujobny (pokazujo se w lisćinje slědow ako identificěrujobne,
1401         zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1402     new:
1403       upload_gpx: 'GPX-dataju nagraś:'
1404       description: 'Wopisanje:'
1405       tags: 'Atributy:'
1406       tags_help: pśez komu wótźělony
1407       visibility: 'Widobnosć:'
1408       visibility_help: Co to groni?
1409       upload_button: Nagraś
1410       help: Pomoc
1411     create:
1412       upload_trace: GPS-slěd nagraś
1413       trace_uploaded: Twója GPX-dataja jo se nagrała a caka na zasajźenje do datoweje
1414         banki. To stawa se zwětšego za poł góźiny a dostanjoš e-mail za wobkšuśenje.
1415       traces_waiting:
1416         one: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1417           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1418           drugich wužywarjow.
1419         other: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1420           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1421           drugich wužywarjow.
1422     edit:
1423       title: Wobźěłujo se slěd %{name}
1424       heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
1425       filename: 'Datajowe mě:'
1426       download: ześěgnuś
1427       uploaded_at: 'Nagraty:'
1428       points: 'Dypki:'
1429       start_coord: 'Startowa koordinata:'
1430       map: kórta
1431       edit: wobźěłaś
1432       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1433       description: 'Wopisanje:'
1434       tags: 'Atributy:'
1435       tags_help: pśez komu wótźělony
1436       save_button: Změny składowaś
1437       visibility: 'Widobnosć:'
1438       visibility_help: Co to groni?
1439     trace_optionals:
1440       tags: Atributy
1441     show:
1442       title: Pokazujo se slěd %{name}
1443       heading: Pokazujo se slěd %{name}
1444       pending: NJEDOCYNJONY
1445       filename: 'Datajowe mě:'
1446       download: ześěgnuś
1447       uploaded: 'Nagraty:'
1448       points: 'Dypki:'
1449       start_coordinates: 'Startowa koordinata:'
1450       map: kórta
1451       edit: wobźěłaś
1452       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1453       description: 'Wopisanje:'
1454       tags: 'Atributy:'
1455       none: Žeden
1456       edit_trace: Toś tu ceru wobźěłaś
1457       delete_trace: Toś tu ceru wulašowaś
1458       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
1459       visibility: 'Widobnosć:'
1460     trace_paging_nav:
1461       showing_page: Bok %{page}
1462       older: Starše slědy
1463       newer: Nowše slědy
1464     trace:
1465       pending: Njedocynjony
1466       count_points: '%{count} dypkow'
1467       ago: pśed %{time_in_words_ago}
1468       more: wěcej
1469       trace_details: Drobnostki slěda pokazaś
1470       view_map: Kórtu pokazaś
1471       edit: wobźěłaś
1472       edit_map: Kórtu wobźěłaś
1473       public: ZJAWNY
1474       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
1475       private: PRIWATNY
1476       trackable: SLĚDUJOBNY
1477       by: wót
1478       in: w
1479       map: kórta
1480     index:
1481       public_traces: Zjawne GPS-slědy
1482       public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
1483       description: Nejnowše nagraśa GPS-cerow pśepytaś
1484       tagged_with: '   wobznamjenjony pśez %{tags}'
1485       empty_html: How njejo nic. <a href='%{upload_link}'>Nagraj nowy slěd</a> abo
1486         wukni wěcej wó GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowem
1487         boku</a>.
1488       upload_trace: Slěd nagraś
1489       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
1490     delete:
1491       scheduled_for_deletion: Za wulašowanje pśedwiźona cera
1492     make_public:
1493       made_public: Wózjawjona cera
1494     offline_warning:
1495       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
1496     offline:
1497       heading: Składowanje GPX offline
1498       message: Składowanje a nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji.
1499     georss:
1500       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1501     description:
1502       description_with_count:
1503         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1504         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wót %{user}
1505         two: GPX-dataja z %{count} dypkoma wót %{user}
1506         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1507       description_without_count: GPX-dataja wót %{user}
1508   application:
1509     require_cookies:
1510       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje
1511         w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
1512     setup_user_auth:
1513       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha,
1514         aby wěcej zgónił.
1515       need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw
1516         se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś
1517         do nich, musyš se je jano woglědaś.
1518   oauth:
1519     authorize:
1520       title: Pśistup na twójo konto awtorizěrowaś
1521       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}.
1522         Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych
1523         pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
1524       allow_to: 'Dowól aplikaciji:'
1525       allow_read_prefs: twóje wužywarske nastajenja cytaś.
1526       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
1527       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
1528       allow_write_api: kórtu změniś.
1529       allow_read_gpx: twóje priwatne GPS-slědy cytaś.
1530       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1531       allow_write_notes: pokazki změniś.
1532     authorize_success:
1533       title: Awtorizěrowańske napšašowanje dowólone
1534       allowed: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto dowólił.
1535       verification: Pśeglědowański kode jo %{code}
1536     authorize_failure:
1537       title: Awtorizěrowańske napšašowanje njejo se raźiło
1538       denied: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto wótpokazał.
1539       invalid: Awtorizěrowański token njejo płaśiwy.
1540     revoke:
1541       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
1542   oauth_clients:
1543     new:
1544       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
1545       submit: Registrěrowaś
1546     edit:
1547       title: Twóju aplikaciju wobźěłaś
1548       submit: Wobźěłaś
1549     show:
1550       title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
1551       key: 'Kluc pśetrjebowarja:'
1552       secret: 'Pótajmnosć pśetrjebowarja:'
1553       url: 'URL za napšašowański token:'
1554       access_url: 'URL pśistupnego tokena:'
1555       authorize_url: 'URL awtorizěrowaś:'
1556       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a signatury RSA_SH1.
1557       edit: Drobnostki wobźěłaś
1558       delete: Klient wulašowaś
1559       confirm: Sy se wěsty?
1560       requests: 'Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1561       allow_read_prefs: jogo wužywarske nastajenja cytaś.
1562       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1563       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1564       allow_write_api: kórtu změniś.
1565       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
1566       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1567       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1568     index:
1569       title: Móje OAuth-drobnostiki
1570       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
1571       list_tokens: 'Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:'
1572       application: Mě aplikacije
1573       issued_at: Wustajony
1574       revoke: Wótpóraś!
1575       my_apps: Móje aplikacije
1576       no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth}
1577         wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej
1578         słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
1579       registered_apps: 'Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:'
1580       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
1581     form:
1582       name: Mě
1583       required: Trěbny
1584       url: URL głowneje aplikacije
1585       callback_url: URL slědkwołanja
1586       support_url: URL pódpěry
1587       requests: 'Pominaj slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1588       allow_read_prefs: wužywarske nastajenja cytaś.
1589       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1590       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1591       allow_write_api: kórtu změniś.
1592       allow_read_gpx: priwatne GPS-slědy cytaś.
1593       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1594       allow_write_notes: pokazki změniś.
1595     not_found:
1596       sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
1597     create:
1598       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
1599     update:
1600       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
1601     destroy:
1602       flash: Registrěrowanje aplikacije znicone
1603   users:
1604     login:
1605       title: Pśizjawjenje
1606       heading: Pśizjawjenje
1607       email or username: 'E-mailowa adresa abo wužywarske mě:'
1608       password: 'Gronidło:'
1609       openid: '%{logo} OpenID:'
1610       remember: 'Spomnjeś se:'
1611       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
1612       login_button: Pśizjawiś se
1613       register now: Něnto registrěrowaś
1614       with username: 'Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim
1615         wužywarskim mjenim a gronidłom:'
1616       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1617       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
1618       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
1619       no account: Njamaš wužywarske konto?
1620       account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni
1621         na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo
1622         <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
1623       account is suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br
1624         />Staj se z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a>, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1625       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
1626       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
1627     logout:
1628       title: Wótzjawiś se
1629       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
1630       logout_button: Wótzjawjenje
1631     lost_password:
1632       title: Zabyte gronidło
1633       heading: Sy gronidło zabył?
1634       email address: 'E-mailowa adresa:'
1635       new password button: Gronidło slědk stajiś
1636       help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy
1637         wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
1638       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak
1639         až móžoš jo skóro slědk stajiś.
1640       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
1641     reset_password:
1642       title: Gronidło slědk stajiś
1643       heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
1644       password: 'Gronidło:'
1645       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1646       reset: Gronidło slědk stajiś
1647       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
1648       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
1649     new:
1650       title: Registrěrowaś
1651       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
1652       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do
1653         zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako móžno
1654         wobźěłowaś.
1655       about:
1656         header: Lichy a wobźěłujobny
1657         html: |-
1658           <p>Na rozdźěl wót drugich kórtow, twóri se dopołnje  OpenStreetMap dospołnje wót luźi ako ty, a kuždy móžo ju korigěrowaś, aktualizěrowaś, ześěgnuś a wužywaś.</p>
1659           <p>Zregistrěruj se a cyń sobu. Buźomy śi e-mailku słaś, aby my twójo konto wobkšuśili.</p>
1660       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam
1661         pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
1662       email address: 'E-mailowa adresa:'
1663       confirm email address: 'E-mailowu adresu wobkšuśiś:'
1664       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1665         title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła
1666         priwatnosći</a>)
1667       display name: 'Wužywarske mě:'
1668       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej
1669         w nastajenjach změniś.
1670       password: 'Gronidło:'
1671       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1672       continue: Registrěrowaś
1673       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
1674       terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś.
1675         Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
1676     terms:
1677       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
1678       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
1679       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś,
1680         aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace
1681         a pśichodne pśinoski.
1682       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć
1683         pśistupne.
1684       consider_pd_why: Co to jo?
1685       guidance: 'Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href="%{summary}">zbadne
1686         zespominanje</a> a někotare <a href="%{translations}">njeoficielne pśełožki</a>'
1687       agree: Akceptěrowaś
1688       decline: Wótpokazaś
1689       you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a
1690         akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
1691       legale_select: 'Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:'
1692       legale_names:
1693         france: Francojska
1694         italy: Italska
1695         rest_of_world: Zbytk swěta
1696     no_such_user:
1697       title: Toś ten wužywaŕ njejo
1698       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
1699       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis,
1700         abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
1701     show:
1702       my diary: Mój dnjownik
1703       new diary entry: nowy dnjownikowy zapisk
1704       my edits: Móje změny
1705       my traces: Móje ceri
1706       my notes: Móje pokazki
1707       my messages: Móje powěsći
1708       my profile: Mój profil
1709       my settings: Móje nastajenja
1710       my comments: Móje komentary
1711       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1712       blocks on me: Dostane blokowanja
1713       blocks by me: Dane blokěrowanja
1714       send message: Powěsć pósłaś
1715       diary: Dnjownik
1716       edits: Změny
1717       traces: Slědy
1718       notes: Pokazki kórty
1719       remove as friend: Ako pśijaśela wótpóraś
1720       add as friend: Pśijaśela pśidaś
1721       mapper since: 'Kartěrowaŕ wót:'
1722       ago: (pśed %{time_in_words_ago})
1723       ct status: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1724       ct undecided: Njerozsuźony
1725       ct declined: Wótpokazany
1726       ct accepted: Pśed %{ago} akceptěrowany
1727       latest edit: 'Nejnowša změna %{ago}:'
1728       email address: 'E-mailowa adresa:'
1729       created from: 'Napórany z:'
1730       status: 'Status:'
1731       spam score: 'Spamowe gódnośenje:'
1732       description: Wopisanje
1733       user location: Wužywarske městno
1734       if set location: Pódaj swójo stojnišćo na boku  %{settings_link}, a by wiźeł
1735         wužywarjow w swójej bliskosći.
1736       settings_link_text: nastajenja
1737       no friends: Hyšći njejsy žednych pśijaśelow pśidał.
1738       km away: '%{count} km zdalony'
1739       m away: '%{count} m zdalony'
1740       nearby users: Druge wužywarje w bliskosći
1741       no nearby users: Hyšći njejsu žedne wužywarje, kótarež kartěruju w bliskosći.
1742       role:
1743         administrator: Toś ten wužywaŕ jo administrator
1744         moderator: Toś ten wužywaŕ jo moderator
1745         grant:
1746           administrator: Pšawo administratora rozdaś
1747           moderator: Pšawo moderatora rozdaś
1748         revoke:
1749           administrator: Pšawo administratora zajmjeś
1750           moderator: Pšawo moderatora zajmjeś
1751       block_history: dostane blokěrowanja
1752       moderator_history: Rozdane blokěrowanja
1753       comments: Komentary
1754       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
1755       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
1756       deactivate_user: toś togo wužywarja znjemóžniś
1757       confirm_user: toś togo wužywarja wobkšuśiś
1758       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
1759       unhide_user: toś togo wužiwarja pokazaś
1760       delete_user: toś togo wužywarja lašowaś
1761       confirm: Wobkšuśiś
1762       friends_changesets: Sajźby změnow twójich pśijaśelow
1763       friends_diaries: dnjownikowe zapiski pśijaśelow
1764       nearby_changesets: sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
1765       nearby_diaries: dnjownikowe zapiski wužywarjow w bliskosći
1766     popup:
1767       your location: Twójo městno
1768       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
1769       friend: Pśijaśel
1770     account:
1771       title: Konto wobźěłaś
1772       my settings: Móje nastajenja
1773       current email address: 'Aktualna e-mailowa adresa:'
1774       new email address: 'Nowa e-mailowa adresa:'
1775       email never displayed publicly: (njejo nigda widobna)
1776       openid:
1777         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1778         link text: Co to jo?
1779       public editing:
1780         heading: 'Zjawne wobźěłowanje:'
1781         enabled: Zmóžnjony. Nic anonymny, daty daju se wobźěłaś.
1782         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1783         enabled link text: Co to jo?
1784         disabled: Znjemóžnjony, daty njedaju se wobźěłas, wše pjerwjejšne změny su
1785           anonymne.
1786         disabled link text: Cogodla njamógu wobźěłas?
1787       public editing note:
1788         heading: Zjawne wobźěłowanje
1789         text: Tuchylu twóje změny su anonymne a luźe njamógu śi powěsći pósłaś abo
1790           twójo městno wiźeś. Aby pokazał, což sy wobźěłał a luźam dowólił, se z tobu
1791           pśez websedło do zwiska stajiś, klikni dołojnce na tłocašk. <b>Wót pśeźenja
1792           do API 0.6, jano zjawne wužywarje mógu kórtowe daty wobźěłaś.</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">glědaj
1793           pśicyny</a>).<ul><li>Twója e-mailowa adresa njebuźo zjawnje widobna.</li><li>Toś
1794           ta akcija njedajo se anulěrowaś a wše nowe wužywarje su něnto pó standarźe
1795           zjawne.</li></ul>
1796       contributor terms:
1797         heading: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1798         agreed: Sy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1799         not yet agreed: Hyšći njejsy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1800         review link text: Pšosym slěduj toś tomu wótkazoju, aby pśeglědał a akceptěrował
1801           nowe wuměnjenja za sobuskutkajucych.
1802         agreed_with_pd: Sy teke deklarěrował, až twóje změny su zjawne.
1803         link text: Co to jo?
1804       profile description: 'Profilowe wopisanje:'
1805       preferred languages: 'Preferěrowane rěcy:'
1806       preferred editor: 'Preferěrowany editor :'
1807       image: 'Wobraz:'
1808       gravatar:
1809         gravatar: Gravatar wužywaś
1810         link text: Co to jo?
1811       new image: Wobraz pśidaś
1812       keep image: Aktualny wobraz wobchowaś
1813       delete image: Aktualny wobraz wótpóraś
1814       replace image: Aktualny wobraz wuměniś
1815       image size hint: (kwadratiske wobraze z nanejmjenjej 100x100 funkcioněruju nejlěpjej)
1816       home location: 'Bydlišćo:'
1817       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
1818       latitude: 'Šyrina:'
1819       longitude: 'Dlinina:'
1820       update home location on click: Bydlišćo pśi kliknjenju na kórtu aktualizěrowaś?
1821       save changes button: Změny składowaś
1822       make edits public button: Wše móje změny wózjawiś
1823       return to profile: Slědk k profiloju
1824       flash update success confirm needed: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1825         Dostanjoš e-mail z napominanim, twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś.
1826       flash update success: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1827     confirm:
1828       heading: Pśeglědaj swóju e-mail!
1829       introduction_1: Smy śi wobkšuśeńsku e-mail pósłali.
1830       introduction_2: Wobkšuś swójo konto, z tym až kliknjoš na wótkaz w e-mailce
1831         a móžoš kartěrowanje zachopiś.
1832       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował
1833         swójo konto.
1834       button: Wobkšuśiś
1835       success: Twójo konto jo se wobkšuśiło, źěkujomy se za registrěrowanje!
1836       already active: Toś te konto jo se južo wobkšuśiło.
1837       unknown token: Wobkšuśeński kod jo pśepadnjony abo njeeksistěrujo.
1838       reconfirm_html: Jolic musyš nam wobkšuśeńsku e-mailku znowego pósłaś, <a href="%{reconfirm}">klikni
1839         how</a>.
1840     confirm_resend:
1841       success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš
1842         swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy
1843         system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu %{sender}
1844         do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja
1845         wótegroniś.
1846       failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
1847     confirm_email:
1848       heading: Změnjenje e-mailoweje adrese wobkšuśiś
1849       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu
1850         adresu wobkšuśił.
1851       button: Wobkšuśiś
1852       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
1853       failure: E-mailowa adresa jo se južo wobkšuśiła pśez toś ten wótkaz.
1854     set_home:
1855       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
1856     go_public:
1857       flash success: Wše twóje změny su něnto zjawne, a ty móžoš je něnto wobźěłaś.
1858     make_friend:
1859       heading: '%{user} ako pśijaśela pśidaś?'
1860       button: Ako pśijaśela pśidaś
1861       success: '%{name} jo něnto twój pśijaśel!'
1862       failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
1863       already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
1864     remove_friend:
1865       heading: '%{user} ako pśijaśela wótpóraś?'
1866       button: Pśijaśela wótpóraś
1867       success: '%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał.'
1868       not_a_friend: '%{name} njejo twój pśijaśel.'
1869     index:
1870       title: Wužywarje
1871       heading: Wužywarje
1872       showing:
1873         one: Bok %{page} (%{first_item} z %{items})
1874         other: Bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1875       summary: '%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany'
1876       summary_no_ip: '%{name} dnja %{date} napórany'
1877       confirm: Wubranych wužywarjow wobkšuśiś
1878       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
1879       empty: Žedne wótpowědujuce wužywarje namakane
1880     suspended:
1881       title: Konto wupowěźone
1882       heading: Konto wupowěźone
1883       webmaster: webmejstaŕ
1884       body: |-
1885         <p>
1886         Twójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.
1887         </p>
1888         Toś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1889   user_role:
1890     filter:
1891       not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
1892       already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
1893       doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
1894     grant:
1895       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
1896       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
1897       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
1898       confirm: Wobkšuśiś
1899       fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj,
1900         lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1901     revoke:
1902       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1903       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1904       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
1905       confirm: Wobkšuśiś
1906       fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym
1907         pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1908   user_blocks:
1909     model:
1910       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
1911       non_moderator_revoke: Musyš moderator byś, aby blokěrowanje wótpórał.
1912     not_found:
1913       sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
1914       back: Slědk k indeksoju
1915     new:
1916       title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1917       heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1918       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1919         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli
1920         na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon
1921         zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
1922       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1923       submit: Blokěrowanje wuźěliś
1924       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
1925       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki
1926         wótegroniś.
1927       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
1928       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1929     edit:
1930       title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1931       heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1932       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1933         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na
1934         to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem
1935         pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
1936       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1937       submit: Blokěrowanje aktualizěrowaś
1938       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
1939       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1940       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
1941     filter:
1942       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
1943       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z
1944         padajuceje lisćiny wubraś.
1945     create:
1946       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš
1947         a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
1948       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo
1949         zablokěrujoš.
1950       flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
1951     update:
1952       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił,
1953         móžo jo wobźěłaś.
1954       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
1955     index:
1956       title: Wužywarske blokěrowanja
1957       heading: Lisćina wužywarskich blokěrowanjow
1958       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
1959     revoke:
1960       title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
1961       heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
1962       time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
1963       past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
1964       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
1965       revoke: Wótpóraś!
1966       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
1967     period:
1968       few: '%{count} góźiny'
1969       one: 1 góźina
1970       two: '%{count} góźinje'
1971       other: '%{count} góźinow'
1972     helper:
1973       time_future: Kóńcy se %{time}.
1974       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
1975       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
1976     blocks_on:
1977       title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
1978       heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
1979       empty: '%{name} hyšći njejo se zablokěrował.'
1980     blocks_by:
1981       title: Blokěrowanja wót %{name}
1982       heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
1983       empty: '%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił.'
1984     show:
1985       title: '%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}'
1986       heading: '%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}'
1987       time_future: Kóńcy se %{time}
1988       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło
1989       status: Status
1990       show: Pokazaś
1991       edit: Wobźěłaś
1992       revoke: Wótpóraś!
1993       confirm: Sy se wěsty?
1994       reason: 'Pśicyna za blokěrowanje:'
1995       back: Wše blokěrowanja pokazaś
1996       revoker: 'Anulěrowaŕ:'
1997       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
1998     block:
1999       not_revoked: (nic wótpórany)
2000       show: Pokazaś
2001       edit: Wobźěłaś
2002       revoke: Wótpóraś!
2003     blocks:
2004       display_name: Zablokěrowany wužywaŕ
2005       creator_name: Blokěrowaŕ
2006       reason: Pśicyna za blokěrowanje
2007       status: Status
2008       revoker_name: Wótpórany wót
2009       showing_page: Bok %{page}
2010       next: Pśiducy »
2011       previous: « Pjerwjejšny
2012   notes:
2013     mine:
2014       title: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2015       heading: Pokazki wužywarja %{user}
2016       subheading: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2017       id: ID
2018       creator: Stwóriśel
2019       description: Wopis
2020       created_at: Napórany
2021       last_changed: Slědny raz změnjony
2022       ago_html: pśed %{when}
2023   javascripts:
2024     close: Zacyniś
2025     share:
2026       title: Źěliś
2027       cancel: Pśetergnuś
2028       image: Wobraz
2029       link: Wótkaz abo HTML
2030       long_link: Wótkaz
2031       short_link: Krotki wótkaz
2032       embed: HTML
2033       custom_dimensions: Swójske pśiměrjenja stajiś
2034       format: 'Format:'
2035       scale: 'Měritko:'
2036       image_size: Wobraz pokažo standardnu rowninu pla
2037       download: Ześěgnuś
2038       short_url: Krotki URL
2039       include_marker: Kórtowu marku stajiś
2040       center_marker: Kórtu pó marce centrěrowaś
2041       paste_html: HTML-kod kopěrowaś, aby se do websedła zasajźił
2042       view_larger_map: Wětšu kórtu pokazaś
2043     key:
2044       title: Legenda
2045       tooltip: Legenda
2046       tooltip_disabled: Legenda stoj jano za standardnu rowninu k dispoziciji
2047     map:
2048       zoom:
2049         in: Pówětšyś
2050         out: Pómjeńšyś
2051       locate:
2052         title: Aktualne městno pokazaś
2053         popup: Sy w {distance} {unit} wokoło toś togo dypka
2054       base:
2055         standard: Standard
2056         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
2057         transport_map: Wobchadowa kórta
2058         hot: Sobustatkowace humanitarneje pomocy
2059       layers:
2060         header: Kórtowe rowniny
2061         notes: Pokazki kórty
2062         data: Kórtowe daty
2063         overlays: Waršty za pytanje za zmólkami na kórśe zmóžniś
2064         title: Rowniny
2065       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobustatkujuce OpenStreetMap</a>
2066       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Pósćiś</a>
2067     site:
2068       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
2069       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
2070       createnote_tooltip: Kórśe pokazku pśidaś
2071       createnote_disabled_tooltip: Powětšyś, aby kórśe pokazku pśidało
2072       map_notes_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu,  aby pokazki wiźeł
2073       map_data_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu, aby daty wiźeł
2074     notes:
2075       new:
2076         intro: Sy zmólku wiźeł abo až něco felujo? Informěruj drugich kartěrowarjow,  aby
2077           mógli to korigěrowaś. Pśesuń marku ku korektnej poziciji a zapiš pokazku,
2078           aby problem rozkładł. (Pšosym njezapódaj wósobinske informacije abo informacije
2079           z kórtow šćitanych pśez awtorske pšawo abo lisćiny zarědnikow.)
2080         add: Pokazku pśidaś
2081       show:
2082         anonymous_warning: Toś ta pokazka wopśimujo komentary wót anonymnych wužywarjow,
2083           kótarež by měli se njewótwisnje pśeglědaś.
2084         hide: Schowaś
2085         resolve: Wótbyty
2086         reactivate: Znowego aktiwěrowaś
2087         comment_and_resolve: Komentěrowaś a cyniś
2088         comment: Komentar
2089     edit_help: Pśesuń kórtu do městna, kótarež coš wobźěłaś, powětš tam a klikni pótom
2090       how.
2091   redactions:
2092     edit:
2093       description: Wopisanje
2094       heading: Redakciju wobźěłaś
2095       submit: Redakciju składowaś
2096       title: Redakciju wobźěłaś
2097     index:
2098       empty: Žedne redakcije njejsu.
2099       heading: Lisćina redakcijow
2100       title: Lisćina redakcijow
2101     new:
2102       description: Wopisanje
2103       heading: Informacije za nowu redakciju zapódaś
2104       submit: Redakciju napóraś
2105       title: Nowa redakcija se napórajo
2106     show:
2107       description: 'Wopisanje:'
2108       heading: Redakcija "%{title}" se pokazujo
2109       title: Redakcija se pokazujo
2110       user: 'Stwóriśel:'
2111       edit: Toś tu redakciju wobźěłaś
2112       destroy: Toś tu redakciju wótpóraś
2113       confirm: Sy se wěsty?
2114     create:
2115       flash: Redakcija jo se napórała.
2116     update:
2117       flash: Změny skłaźone.
2118     destroy:
2119       not_empty: Redakcija njejo prozna. Pšosym wótpóraj wšykne wersije toś teje redakcije,
2120         nježli až ju wulašujoš.
2121       flash: Redakcija jo se wulašowała.
2122       error: Pśi lašowanju toś teje redakcije jo zmólka nastała.
2123 ...