Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Bjorni
5 # Author: Dittaeva
6 # Author: Eirik
7 # Author: Gnonthgol
8 # Author: Gunnernett
9 # Author: Harald Khan
10 # Author: Macofe
11 # Author: Nemo bis
12 # Author: Nghtwlkr
13 # Author: Njardarlogar
14 # Author: Pladask
15 # Author: Ranveig
16 # Author: Ruila
17 # Author: 6400
18 ---
19 nn:
20   html:
21     dir: ltr
22   time:
23     formats:
24       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
25   activerecord:
26     models:
27       acl: Tilgangskontrolliste
28       changeset: Endringssett
29       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
30       country: Land
31       diary_comment: Dagbokkommentar
32       diary_entry: Dagbokoppføring
33       friend: Ven
34       language: Språk
35       message: Melding
36       node: Node
37       node_tag: Nodemerkelapp
38       notifier: Varsling
39       old_node: Gammal node
40       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
41       old_relation: Gammal relasjon
42       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
43       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
44       old_way: Gammal veg
45       old_way_node: Gammal vegnode
46       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
47       relation: Relasjon
48       relation_member: Relasjonsmedlem
49       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
50       session: Økt
51       trace: Spor
52       tracepoint: Punkt i spor
53       tracetag: Spormerkelapp
54       user: Brukar
55       user_preference: Brukarinnstillingar
56       user_token: Brukarnøkkel
57       way: Veg
58       way_node: Vegnode
59       way_tag: Vegmerkelapp
60     attributes:
61       diary_comment:
62         body: Brødtekst
63       diary_entry:
64         user: Brukar
65         title: 'Emne:'
66         latitude: Breiddegrad
67         longitude: Lengdegrad
68         language: Språk
69       friend:
70         user: Brukar
71         friend: Ven
72       trace:
73         user: Brukar
74         visible: Synleg
75         name: Namn
76         size: Storleik
77         latitude: Breiddegrad
78         longitude: Lengdegrad
79         public: Offentleg
80         description: Skildring
81       message:
82         sender: Sendar
83         title: Emne
84         body: Brødtekst
85         recipient: Mottakar
86       user:
87         email: E-post
88         active: Aktive
89         display_name: Visningsnamn
90         description: Skildring
91         languages: Språk
92         pass_crypt: Passord
93   printable_name:
94     with_version: '%{id}, v%{version}'
95   editor:
96     default: Standard (noverande %{name})
97     potlatch:
98       name: Potlatch 1
99       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
100     id:
101       name: ID
102       description: iD (redigering i nettlesaren)
103     potlatch2:
104       name: Potlatch 2
105       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
106     remote:
107       name: Lokalt installert program
108       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
109   browse:
110     created: Oppretta
111     closed: Attlaten
112     created_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
113     closed_html: Stengt <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
114     created_by_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
115     deleted_by_html: Sletta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
116     edited_by_html: Redigert for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
117     closed_by_html: Stengt for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> by %{user}
118     version: 'Versjon:'
119     anonymous: anonym
120     no_comment: (ingen kommentar)
121     part_of: Del av
122     download_xml: Last ned XML
123     view_history: Vis historikk
124     view_details: Vis detaljar
125     location: 'Plassering:'
126     changeset:
127       title: Endringssett %{id}
128       belongs_to: Skapar
129       node: Punkt (%{count})
130       node_paginated: Punkt (%{x}-%{y} av %{count})
131       way: Strekningar (%{count})
132       way_paginated: Strekningar (%{x}-%{y} av %{count})
133       comment: Kommentarar (%{count})
134       changesetxml: XML for endringssett
135       osmchangexml: osmChange XML
136       feed:
137         title: Endringssett %{id}
138         title_comment: 'Endringssett: %{id} - %{comment}'
139       join_discussion: Logg inn for å vere med i diskusjonen
140       discussion: Ordskifte
141     node:
142       title: 'Punkt: %{name}'
143       history_title: 'Punkthistorikk: %{name}'
144     way:
145       title: 'Strekning: %{name}'
146       history_title: 'Strekningshistorikk: %{name}'
147       nodes: Punkt
148       also_part_of:
149         one: delstrekning %{related_ways}
150         other: delstrekningar %{related_ways}
151     relation:
152       members: Medlemmar
153     relation_member:
154       entry: '%{type} %{name}'
155       entry_role: '%{type} %{name} som %{role}'
156       type:
157         node: Punkt
158         way: Veg
159         relation: Relasjon
160     containing_relation:
161       entry: Relasjon %{relation_name}
162       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
163     not_found:
164       sorry: Beklagar, klarte ikkje å finne %{type}-en med ID %{id}.
165       type:
166         node: node
167         way: veg
168         relation: relasjon
169         changeset: endringssett
170         note: merknad
171     timeout:
172       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
173       type:
174         node: punkt
175         way: veg
176         relation: relasjon
177         changeset: endringssett
178         note: merknad
179     redacted:
180       redaction: Maskering %{id}
181       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den
182         er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
183       type:
184         node: punkt
185         way: vegen
186         relation: relasjonen
187     start_rjs:
188       load_data: Last inn data
189       loading: Lastar...
190     tag_details:
191       tags: Merkelappar
192       wiki_link:
193         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
194         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
195       wikidata_link: Elementet %{page} på Wikidata
196       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
197       telephone_link: Ring %{phone_number}
198     note:
199       title: 'Merknad: %{id}'
200       new_note: Ny merknad
201       description: Skildring
202       open_title: 'Uavklart merknad #%{note_name}'
203       closed_title: 'Avklart merknad: #%{note_name}'
204       hidden_title: 'Gøymd merknad #%{note_name}'
205       open_by: Oppretta av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
206       open_by_anonymous: Oppretta av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
207       commented_by: Kommentar frå %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
208       commented_by_anonymous: Kommentar frå anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
209         sidan</abbr>
210       closed_by: Løyst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
211       closed_by_anonymous: Løyst av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
212       reopened_by: Reaktivert av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
213       reopened_by_anonymous: Reaktivert av anonym for <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
214         sidan</abbr>
215     query:
216       title: Førespurnadsfunksjonar
217       nearby: Nærliggjande funksjonar
218   changesets:
219     changeset_paging_nav:
220       showing_page: Side %{page}
221       next: Neste »
222       previous: « Forrige
223     changeset:
224       anonymous: Anonym
225       no_edits: (ingen redigeringar)
226       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
227     changesets:
228       id: ID
229       saved_at: Lagra
230       user: Brukar
231       comment: Kommentar
232       area: Område
233     index:
234       title: Endringssett
235       title_user: Endringssett av %{user}
236       title_friend: Endringssett av venene dine
237       title_nearby: Endringssett av naboar
238       empty: Fann ingen endringssett.
239       empty_area: Ingen endringssett i dette området.
240       empty_user: Ingen endringssett av denne brukaren.
241       no_more: Fann ingen fleire endringssett.
242       no_more_area: Ingen fleire endringssett i dette området.
243       no_more_user: Ingen fleire endringssett av denne brukaren.
244       load_more: Last inn meir
245     timeout:
246       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
247   changeset_comments:
248     comment:
249       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
250   diary_entries:
251     new:
252       title: Ny dagbokoppføring
253       publish_button: Publiser
254     index:
255       title: Brukarane sine dagbøker
256       title_friends: Dagbøkene til venene dine
257       title_nearby: Dagbøkene til naboar
258       user_title: '%{user} si dagbok'
259       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
260       new: Ny dagbokoppføring
261       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
262       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
263       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
264       older_entries: Eldre oppføringar
265       newer_entries: Nyare oppføringar
266     edit:
267       title: Rediger oppføring i dagboka
268       subject: 'Emne:'
269       body: 'Brødtekst:'
270       language: 'Språk:'
271       location: 'Posisjon:'
272       latitude: 'Breiddegrad:'
273       longitude: 'Lengdegrad:'
274       use_map_link: bruk kart
275       save_button: Lagre
276       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
277     show:
278       title: '%{user} sin dagbok | %{title}'
279       user_title: '%{user} si dagbok'
280       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
281       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} for å legge igjen ein kommentar'
282       login: Logg inn
283       save_button: Lagre
284     no_such_entry:
285       title: Inga slik dagbokoppføring
286       heading: Inga oppføring med %{id}
287       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har
288         skrive feil eller om lenkja er riktig.
289     diary_entry:
290       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
291       comment_link: Kommenter denne oppføringa
292       reply_link: Svar på denne oppføringa
293       comment_count:
294         one: '%{count} kommentar'
295         zero: Ingen kommentarar
296         other: '%{count} kommentarar'
297       edit_link: Rediger denne oppføringa
298       hide_link: Skjul denne oppføringa
299       confirm: Stadfest
300     diary_comment:
301       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
302       hide_link: Skjul denne kommentaren
303       confirm: Stadfest
304     location:
305       location: 'Posisjon:'
306       view: Vis
307       edit: Rediger
308     feed:
309       user:
310         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
311         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
312       language:
313         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
314         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
315       all:
316         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
317         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
318     comments:
319       has_commented_on: '%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring'
320       post: Post
321       when: Når
322       comment: Kommentar
323       ago: '%{ago} sidan'
324       newer_comments: Nyare kommentarar
325       older_comments: Eldre kommentarar
326   geocoder:
327     search:
328       title:
329         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
330         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
331         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
332           Nominatim</a>
333         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
334         osm_nominatim_reverse: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
335           Nominatim</a>
336         geonames_reverse: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
337     search_osm_nominatim:
338       prefix_format: '%{name}'
339       prefix:
340         aerialway:
341           cable_car: Kabelbane
342           chair_lift: Stolheis
343           drag_lift: Skitrekk
344           gondola: Gondolheis
345           station: Fjellheisstasjon
346         aeroway:
347           aerodrome: Flyplass
348           apron: Flyrampe
349           gate: Gate
350           helipad: Helikopterplass
351           runway: Rullebane
352           taxiway: Taksebane
353           terminal: Terminal
354         amenity:
355           animal_shelter: Dyrehospits
356           arts_centre: Kunstsenter
357           atm: Minibank
358           bank: Bank
359           bar: Bar
360           bbq: Grill
361           bench: Benk
362           bicycle_parking: Sykkelparkering
363           bicycle_rental: Sykkelutleige
364           biergarten: Uteservering
365           boat_rental: Båtutleige
366           brothel: Bordell
367           bureau_de_change: Vekslingskontor
368           bus_station: Busstasjon
369           cafe: Kafé
370           car_rental: Bilutleige
371           car_sharing: Bildeling
372           car_wash: Bilvask
373           casino: Kasino
374           charging_station: Ladestation
375           childcare: Barnepass
376           cinema: Kino
377           clinic: Klinikk
378           clock: Klokke
379           college: Høgskule
380           community_centre: Samfunnshus
381           courthouse: Rettsbygning
382           crematorium: Krematorium
383           dentist: Tannlege
384           doctors: Legar
385           drinking_water: Drikkevatn
386           driving_school: Køyreskule
387           embassy: Ambassade
388           fast_food: Hurtigmat
389           ferry_terminal: Ferjeterminal
390           fire_station: Brannstasjon
391           food_court: Serveringsstadar
392           fountain: Fontene
393           fuel: Drivstoff
394           gambling: Gambling
395           grave_yard: Gravlund
396           hospital: Sjukehus
397           hunting_stand: Jaktbod
398           ice_cream: Iskrem
399           kindergarten: Barnehage
400           library: Bibliotek
401           marketplace: Marknadsplass
402           monastery: Kloster
403           motorcycle_parking: Motorsykkelparkering
404           nightclub: Nattklubb
405           nursing_home: Pleieheim
406           office: Kontor
407           parking: Parkeringsplass
408           parking_entrance: Innkøyring til parkeringsgarasje
409           pharmacy: Apotek
410           place_of_worship: Religiøst hus
411           police: Politi
412           post_box: Postboks
413           post_office: Postkontor
414           preschool: Førskule
415           prison: Fengsel
416           pub: Pub
417           public_building: Offentleg bygning
418           recycling: Resirkuleringspunkt
419           restaurant: Restaurant
420           retirement_home: Gamleheim
421           sauna: Sauna
422           school: Skule
423           shelter: Tilfluktsrom
424           shop: Butikk
425           shower: Dusj
426           social_centre: Samfunnshus
427           social_club: Sosial klubb
428           social_facility: Sosialteneste
429           studio: Studio
430           swimming_pool: Symjebaseng
431           taxi: Drosje
432           telephone: Offentleg telefon
433           theatre: Teater
434           toilets: Toalett
435           townhall: Rådhus
436           university: Universitet
437           vending_machine: Vareautomat
438           veterinary: Veterinærklinikk
439           village_hall: Forsamlingshus
440           waste_basket: Søppelkasse
441           waste_disposal: Avfallshandtering
442           youth_centre: Ungdomssenter
443         boundary:
444           administrative: Administrativ grense
445           census: Folketeljingsgrense
446           national_park: Nationalpark
447           protected_area: Verna område
448         bridge:
449           aqueduct: Akvadukt
450           suspension: Hengebru
451           swing: Svingbru
452           viaduct: Viadukt
453           "yes": Bru
454         building:
455           "yes": Bygning
456         craft:
457           brewery: Bryggeri
458           carpenter: Tømrar
459           electrician: Elektrikar
460           gardener: Gartnar
461           painter: Målar
462           photographer: Fotograf
463           plumber: Røyrleggjar
464           shoemaker: Skomakar
465           tailor: Skreddar
466           "yes": Handverkbutikk
467         emergency:
468           ambulance_station: Ambulansestasjon
469           defibrillator: Hjartestartar
470           landing_site: Nødlandingsplass
471           phone: Nødtelefon
472         highway:
473           abandoned: Forlaten motorveg
474           bridleway: Rideveg
475           bus_guideway: Leidde bussfelt
476           bus_stop: Busstopp
477           construction: Motorveg under konstruksjon
478           cycleway: Sykkelsti
479           elevator: Heis
480           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
481           footway: Gangsti
482           ford: Vadestad
483           living_street: Gatetun
484           milestone: Milestolpe
485           motorway: Motorveg
486           motorway_junction: Motorvegkryss
487           motorway_link: Veg til motorveg
488           path: Sti
489           pedestrian: Gangveg
490           platform: Perrong
491           primary: Primær veg
492           primary_link: Primær veg
493           proposed: Føreslått veg
494           raceway: Racerbane
495           residential: Bustadveg
496           rest_area: Rasteplass
497           road: Veg
498           secondary: Sekundær veg
499           secondary_link: Sekundær veg
500           service: Tjenesteveg
501           services: Motorveitjenester
502           speed_camera: Fotoboks
503           steps: Trapper
504           street_lamp: Gatelykt
505           tertiary: Tertiær veg
506           tertiary_link: Kommunal veg
507           track: Sti
508           traffic_signals: Trafikklys
509           trail: Sti
510           trunk: Hovedveg
511           trunk_link: Hovedveg
512           unclassified: Uklassifisert veg
513           "yes": Veg
514         historic:
515           archaeological_site: Arkeologisk plass
516           battlefield: Slagmark
517           boundary_stone: Grensestein
518           building: Historisk bygning
519           bunker: Bunker
520           castle: Slott
521           church: Kyrkje
522           city_gate: Byport
523           citywalls: Bymurar
524           fort: Fort
525           heritage: Verdsarvsstad
526           house: Hus
527           icon: Ikon
528           manor: Herregard
529           memorial: Minne
530           mine: Gruve
531           monument: Monument
532           roman_road: Romersk veg
533           ruins: Ruinar
534           stone: Stein
535           tomb: Grav
536           tower: Tårn
537           wayside_cross: Vegkant kross
538           wayside_shrine: Vegkant alter
539           wreck: Vrak
540         junction:
541           "yes": Kryss
542         landuse:
543           allotments: Kolonihagar
544           basin: Elveområde
545           brownfield: Tidlegare industriområde
546           cemetery: Gravplass
547           commercial: Kommersielt område
548           conservation: Freda
549           construction: Kontruksjon
550           farm: Gard
551           farmland: Jordbruksland
552           farmyard: Gardstun
553           forest: Skog
554           garages: Garasjar
555           grass: Gras
556           greenfield: Ikkje-utvikla område
557           industrial: Industriområde
558           landfill: Landfylling
559           meadow: Eng
560           military: Militært område
561           mine: Gruve
562           orchard: Frukthage
563           quarry: Steinbrot
564           railway: Jernbane
565           recreation_ground: Idrettsplass
566           reservoir: Reservoar
567           reservoir_watershed: Nedbørfelt
568           residential: Boligområde
569           retail: Detaljsalg
570           road: Vegområde
571           village_green: landsbypark
572           vineyard: Vingård
573           "yes": Arealbruk
574         leisure:
575           beach_resort: Badestrand
576           bird_hide: Fugletårn
577           common: Allmenning
578           dog_park: Hundepark
579           fishing: Fiskeområde
580           fitness_centre: Treningssenter
581           fitness_station: Trenings studio
582           garden: Hage
583           golf_course: Golfbane
584           horse_riding: Riding
585           ice_rink: Skøytebane
586           marina: Båthavn
587           miniature_golf: Minigolf
588           nature_reserve: Naturreservat
589           park: Park
590           pitch: Sportsarena
591           playground: Leikeplass
592           recreation_ground: Idrettsplass
593           resort: Feriestad
594           sauna: Badstu
595           slipway: Slipp
596           sports_centre: Sportssenter
597           stadium: Stadion
598           swimming_pool: Symjebaseng
599           track: Laupebane
600           water_park: Vannpark
601           "yes": Fritid
602         man_made:
603           lighthouse: Fyr
604           pipeline: Røyrleidning
605           tower: Tårn
606           works: Fabrikk
607           "yes": Menneskeskapt
608         military:
609           airfield: Militær flyplass
610           barracks: Kaserner
611           bunker: Bunker
612         mountain_pass:
613           "yes": Fjellovergang
614         natural:
615           bay: Bukt
616           beach: Strand
617           cape: Nes
618           cave_entrance: Holeinngang
619           cliff: Klippe
620           crater: Krater
621           dune: Sanddyne
622           fell: Fjellskrent
623           fjord: Fjord
624           forest: Skog
625           geyser: Geysir
626           glacier: Isbre
627           grassland: Grasslette
628           heath: Vidde
629           hill: Ås
630           island: Øy
631           land: Land
632           marsh: Sump
633           moor: Myr
634           mud: Gjørme
635           peak: Topp
636           point: Punkt
637           reef: Rev
638           ridge: Rygg
639           rock: Stein
640           saddle: Sal
641           sand: Sand
642           scree: Ur
643           scrub: Kratt
644           spring: Kjelde
645           stone: Stein
646           strait: Stred
647           tree: Tre
648           valley: Dal
649           volcano: Vulkan
650           water: Vatn
651           wetland: Våtmark
652           wood: Skog
653         office:
654           accountant: Revisor
655           administrative: Administrasjon
656           architect: Arkitekt
657           company: Bedrift
658           employment_agency: Bemanningsbedrift
659           estate_agent: Eiendomsmeglar
660           government: Statlig kontor
661           insurance: Forsikringskontor
662           lawyer: Advokat
663           ngo: Ikkje-statlig kontor
664           telecommunication: Telefonkontor
665           travel_agent: Reisebyrå
666           "yes": Kontor
667         place:
668           allotments: Kolonihagar
669           city: By
670           country: Land
671           county: Fylke
672           farm: Gard
673           hamlet: Grend
674           house: Hus
675           houses: Hus
676           island: Øy
677           islet: Holme
678           isolated_dwelling: Ensleg bostad
679           locality: Plass
680           municipality: Kommune
681           neighbourhood: Nabolag
682           postcode: Postnummer
683           region: Område
684           sea: Hav
685           state: Delstat
686           subdivision: Underavdeling
687           suburb: Forstad
688           town: Tettstad
689           unincorporated_area: Kommunefritt område
690           village: Landsby
691           "yes": Stad
692         railway:
693           abandoned: Forlatt jernbane
694           construction: Jernbane under konstruksjon
695           disused: Nedlagt jernbane
696           funicular: Kabelbane
697           halt: Togstopp
698           junction: Jernbanekryss
699           level_crossing: Planovergang
700           light_rail: Bybane
701           miniature: Miniatyrjernbane
702           monorail: Enskinnebane
703           narrow_gauge: Smalsporjernbane
704           platform: Jernbaneperrong
705           preserved: Verna jernbane
706           proposed: Føreslått jernbane
707           spur: Jernbaneforgrening
708           station: Jernbanestasjon
709           stop: Jernbanestopp
710           subway: T-bane
711           subway_entrance: T-baneinngang
712           switch: Sporveksel
713           tram: Sporveg
714           tram_stop: Trikkestopp
715         shop:
716           alcohol: Utanfor lisens
717           antiques: Antikviteter
718           art: Kunstbutikk
719           bakery: Bakeri
720           beauty: Skjønnheitssalong
721           beverages: Drikkevarebutikk
722           bicycle: Sykkelbutikk
723           books: Bokhandel
724           boutique: Luksusforretning
725           butcher: Slaktar
726           car: Bilbutikk
727           car_parts: Bildeler
728           car_repair: Bilverkstad
729           carpet: Teppebutikk
730           charity: Veldedighetsbutikk
731           chemist: Kjemiker
732           clothes: Klesbutikk
733           computer: Databutikk
734           confectionery: Konditori
735           convenience: Nærbutikk
736           copyshop: Kopieringsbutikk
737           cosmetics: Kosmetikkforretning
738           deli: Delikatessebutikk
739           department_store: Varehus
740           discount: Tilbudsbutikk
741           doityourself: Gjer-det-sjølv
742           dry_cleaning: Renseri
743           electronics: Elektronikkforretning
744           estate_agent: Eiendomsmegler
745           farm: Gardsbutikk
746           fashion: Motebutikk
747           fish: Fiskebutikk
748           florist: Blomsterbutikk
749           food: Matbutikk
750           funeral_directors: Begravelsesforretning
751           furniture: Møbler
752           gallery: Galleri
753           garden_centre: Hagesenter
754           general: Landhandel
755           gift: Gåvebutikk
756           greengrocer: Grønsakshandel
757           grocery: Daglegvarebutikk
758           hairdresser: Frisør
759           hardware: Jernvarehandel
760           hifi: Hi-fi
761           jewelry: Gullsmed
762           kiosk: Kiosk
763           laundry: Vaskeri
764           mall: Kjøpesenter
765           market: Marknad
766           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
767           motorcycle: Motorsykkelbutikk
768           music: Musikkbutikk
769           newsagent: Nyhetsbyrå
770           optician: Optikar
771           organic: Organisk matbutikk
772           outdoor: Utandørs butikk
773           pet: Dyrebutikk
774           pharmacy: Apotek
775           photo: Fotobutikk
776           second_hand: Bruktbutikk
777           shoes: Skobutikk
778           sports: Sportsbutikk
779           stationery: Papirbutikk
780           supermarket: Supermarked
781           tailor: Skreddar
782           toys: Leikebutikk
783           travel_agency: Reisebyrå
784           video: Videobutikk
785           wine: Utanfor lisens
786           "yes": Butikk
787         tourism:
788           alpine_hut: Fjellhytte
789           apartment: Leilegheit
790           artwork: Kunstverk
791           attraction: Attraksjon
792           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
793           cabin: Hytte
794           camp_site: Teltplass
795           caravan_site: Campingplass
796           chalet: Fjellhytte
797           gallery: Galleri
798           guest_house: Gjestehus
799           hostel: Vandrerhjem
800           hotel: Hotell
801           information: Informasjon
802           motel: Motell
803           museum: Museum
804           picnic_site: Piknikplass
805           theme_park: Fornøyelsespark
806           viewpoint: Utsiktspunkt
807           zoo: Dyrepark
808         tunnel:
809           culvert: Stikkrenne
810           "yes": Tunnel
811         waterway:
812           artificial: Kunstig vassdrag
813           boatyard: Båtverft
814           canal: Kanal
815           dam: Demning
816           derelict_canal: Nedlagt kanal
817           ditch: Grøft
818           dock: Dokk
819           drain: Avløp
820           lock: Sluse
821           lock_gate: Sluseport
822           mooring: Fortøyning
823           rapids: Bank
824           river: Elv
825           stream: Straum
826           wadi: Elveleie
827           waterfall: Foss
828           weir: Overløpskant
829           "yes": Vassveg
830       admin_levels:
831         level2: Riksgrense
832         level4: Statsgrense
833         level5: Regiongrense
834         level8: Bygrense
835         level9: Landsbygrense
836         level10: Forstadsgrense
837     description:
838       title:
839         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
840           Nominatim</a>
841         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
842       types:
843         cities: Byar
844         towns: Småbyar
845         places: Stader
846     results:
847       no_results: Ingen resultat funne
848       more_results: Fleire resultat
849   layouts:
850     project_name:
851       title: OpenStreetMap
852       h1: OpenStreetMap
853     logo:
854       alt_text: OpenStreetMap-logo
855     home: heim
856     logout: Logg ut
857     log_in: Logg inn
858     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
859     sign_up: Registrer deg
860     start_mapping: Start kartlegging
861     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
862     edit: Rediger
863     history: Historikk
864     export: Eksporter
865     data: Data
866     export_data: Eksportar data
867     gps_traces: GPS-spor
868     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
869     user_diaries: Brukardagbok
870     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
871     edit_with: Rediger med %{editor}
872     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
873     intro_header: Velkomen til OpenStreetMap!
874     intro_text: OpenStreetMap er eit verdskart, laga av folks som deg, det er ope
875       og gratis å bruke, med ein open lisens.
876     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
877     partners_ucl: UCL VR-senteret
878     partners_bytemark: Bytemark Hosting
879     partners_partners: partnarar
880     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt
881       vedlikeholdsarbeid vert utført.
882     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig
883       vedlikehaldsarbeid.
884     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for
885       maskinvareoppgraderinger).
886     help: Hjelp
887     about: Om
888     copyright: Opphavsrett
889     community: Samfunnet
890     community_blogs: Bloggar
891     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
892     foundation: Stifting
893     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
894     make_a_donation:
895       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
896       text: Gje pengegåve
897     learn_more: Les meir
898     more: Meir
899   notifier:
900     diary_comment_notification:
901       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di'
902       hi: Hei %{to_user},
903       header: '%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg
904         med emnet %{subject}:'
905       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl}
906         eller svare på %{replyurl}
907     message_notification:
908       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
909       hi: Hei %{to_user},
910       header: '%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet
911         %{subject}:'
912     friend_notification:
913       hi: Hei %{to_user},
914       subject: '[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven'
915       had_added_you: '%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap.'
916       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
917       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
918     gpx_notification:
919       greeting: Hei,
920       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
921       with_description: med skildring
922       and_the_tags: 'og følgjande merkelappar:'
923       and_no_tags: og ingen merkelappar.
924       failure:
925         subject: '[OpenStreetMap] Feil under import av GPX'
926         failed_to_import: 'klarte ikkje importere. Her er feilen:'
927         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan
928           unngå
929         more_info_2: 'dei kan finnast hos:'
930         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
931       success:
932         subject: '[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX'
933         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege
934           punkt.
935     signup_confirm:
936       subject: '[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap'
937       greeting: Hei der!
938       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
939       confirm: 'Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå
940         deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen
941         din:'
942       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg
943         igang.
944     email_confirm:
945       subject: '[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse'
946     email_confirm_plain:
947       greeting: Hei,
948       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
949     email_confirm_html:
950       greeting: Hei,
951       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på
952         %{server_url} til %{new_address}.
953       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste
954         endringa.
955     lost_password:
956       subject: '[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord'
957     lost_password_plain:
958       greeting: Hei,
959       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille
960         passordet.
961     lost_password_html:
962       greeting: Hei,
963       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen
964         knytt til denne e-postadressa.
965       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet
966         ditt.
967     note_comment_notification:
968       anonymous: Ein anonym brukar
969       greeting: Hei,
970       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
971     changeset_comment_notification:
972       hi: Hei %{to_user},
973       greeting: Hei,
974       commented:
975         partial_changeset_with_comment: med kommentaren '%{changeset_comment}'
976         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
977   messages:
978     inbox:
979       title: Innboks
980       my_inbox: Min innboks
981       outbox: utboks
982       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
983       new_messages:
984         one: '%{count} ny melding'
985         other: '%{count} nye meldingar'
986       old_messages:
987         one: '%{count} gamal melding'
988         other: '%{count} gamle meldingar'
989       from: Frå
990       subject: Emne
991       date: Dato
992       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i
993         kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
994       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
995     message_summary:
996       unread_button: Marker som ulese
997       read_button: Marker som lese
998       reply_button: Svar
999       destroy_button: Slett
1000     new:
1001       title: Send melding
1002       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1003       subject: Emne
1004       body: Kropp
1005       send_button: Send
1006       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1007     create:
1008       message_sent: Melding sendt
1009       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før
1010         du prøver å sende fleire.
1011     no_such_message:
1012       title: Inga melding funne
1013       heading: Inga melding funne
1014       body: Det er inga melding med den ID-en.
1015     outbox:
1016       title: Utboks
1017       my_inbox: Min %{inbox_link}
1018       inbox: innboks
1019       outbox: utboks
1020       messages:
1021         one: Du har %{count} send melding
1022         other: Du har %{count} sende meldingar
1023       to: Til
1024       subject: Emne
1025       date: Dato
1026       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve
1027         å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1028       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1029     reply:
1030       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på
1031         vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1032     show:
1033       title: Les melding
1034       from: Frå
1035       subject: Emne
1036       date: Dato
1037       reply_button: Svar
1038       unread_button: Marker som ulese
1039       destroy_button: Slett
1040       back: Tilbake
1041       to: Til
1042       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart
1043         ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1044     sent_message_summary:
1045       destroy_button: Slett
1046     mark:
1047       as_read: Melding markert som lese
1048       as_unread: Melding markert som ulese
1049     destroy:
1050       destroyed: Melding sletta
1051   site:
1052     about:
1053       next: Neste
1054       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsytarar
1055       local_knowledge_title: Lokalkunnskap
1056       community_driven_title: Fellesskapsdrive
1057       open_data_title: Opne Data
1058       legal_title: Juridisk
1059       partners_title: Partnarar
1060     copyright:
1061       foreign:
1062         title: Om denne omsetjinga
1063         text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link}
1064           har den engelske versjonen presedens
1065         english_link: den engelske originalen
1066       native:
1067         title: Om denne sida
1068         text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake
1069           til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett
1070           og %{mapping_link}.
1071         native_link: Nynorsk versjon
1072         mapping_link: start kartlegging
1073       legal_babble:
1074         title_html: Opphavsrett og lisensar
1075         intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under
1076           <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open
1077           Database License</a> (ODbL).
1078         intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse
1079           dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira.
1080           Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet
1081           under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n
1082           \ teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1083         intro_3_html: |-
1084           Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1085              Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).
1086         credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1087         credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
1088         credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open
1089           Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert
1090           under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne
1091           sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan
1092           du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er
1093           umogleg (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org
1094           (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org,
1095           og dersom relevant, til creativecommons.org.
1096         credit_3_html: |-
1097           For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.
1098           Til dømes:
1099         attribution_example:
1100           alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1101           title: Døme på kjeldehenvising
1102         more_title_html: Finn ut meir
1103         more_1_html: |-
1104           Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">juridiske
1105             FAQ-en</a>.
1106         more_2_html: |-
1107           Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit
1108             gratis kart-API til tredjepartsutviklere.
1109
1110             Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">API-et</a>,
1111             <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">kartbilder</a>
1112             og <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy">Nominatim</a>.
1113         contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1114         contributors_intro_html: 'Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me
1115           inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder,
1116           bland anna frå:'
1117         contributors_at_html: |-
1118           <strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå
1119              <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> under
1120              <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei">CC BY</a>,
1121              <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> og
1122              Land Tirol (under <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT med tilleg</a>).
1123         contributors_au_html: |-
1124           <strong>Australia</strong>: Inneheld forstadsdata basert
1125              på Australian Bureau of Statistics data.
1126         contributors_ca_html: |-
1127           <strong>Canada</strong>: Inneheld data frå
1128              GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural
1129              Resources Canada), CanVec (© Department of Natural
1130              Resources Canada), og StatCan (Geography Division,
1131              Statistics Canada).
1132         contributors_fr_html: |-
1133           <strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå
1134              Direction Générale des Impôts.
1135         contributors_nl_html: |-
1136           <strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007
1137              (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)</li>
1138              <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1139              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1140         contributors_nz_html: |-
1141           <strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1142              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1143         contributors_za_html: '<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief
1144           Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.'
1145         contributors_gb_html: |-
1146           <strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance
1147              Survey data © Crown copyright og database-rettar
1148              2010-12.
1149         contributors_footer_1_html: |2-
1150             For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra
1151             OpenStreetMap, sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Bidragsytarar
1152             sida</a> på OpenStreetMap Wikien.
1153         contributors_footer_2_html: |2-
1154             Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege
1155             dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller
1156             godtek noko erstatningsansvar.
1157         infringement_title_html: Illegal kopiering
1158         infringement_1_html: |-
1159           OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan
1160             uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.
1161         infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt
1162           inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til
1163           vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown
1164           \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online
1165           skjema</a>."
1166     index:
1167       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått
1168         av JavaScript.
1169       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1170       permalink: Permanent lenkje
1171       shortlink: Kort lenkje
1172       createnote: Legg til ein notis
1173       license:
1174         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein open lisens
1175       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor
1176         er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1177     edit:
1178       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1179       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer
1180         det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1181       user_page_link: brukarside
1182       anon_edits: (%{link})
1183       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1184       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch,
1185         Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste
1186         ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire
1187         andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1188       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch,
1189         må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues
1190         eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1191       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port
1192       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre
1193         i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1194       id_not_configured: iD er ikkje konfigurert
1195       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt
1196         for denne eigenskapen.
1197     export:
1198       title: Eksporter
1199       area_to_export: Område som skal eksporterast
1200       manually_select: Vel eit anna område manuelt
1201       format_to_export: Format for eksport
1202       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
1203       map_image: Kartblad (viser standard laget)
1204       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
1205       licence: Lisens
1206       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1207         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1208       too_large:
1209         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data.
1210           Zoom inn eller vel eit mindre område.
1211         planet:
1212           title: Planet OSM
1213         other:
1214           title: Andre kjelder
1215       options: Val
1216       format: Format
1217       scale: Skala
1218       max: maks
1219       image_size: Bildestørrelse
1220       zoom: Zoom
1221       add_marker: Legg til ein markør på kartet
1222       latitude: 'Brei:'
1223       longitude: 'Len:'
1224       output: Utdata
1225       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
1226       export_button: Eksporter
1227     fixthemap:
1228       title: Rapporter eit problem/Korriger kartet
1229       how_to_help:
1230         title: Korleis hjelpe til
1231         join_the_community:
1232           title: Ver med i fellesskapen
1233       other_concerns:
1234         title: Andre problemstillingar
1235     help:
1236       title: Få hjelp
1237       welcome:
1238         url: /velkommen
1239         title: Velkomen til OSM
1240       beginners_guide:
1241         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nn:Beginners%27_guide
1242         title: Hjelp for nybegynnarar
1243         description: Dugnadsbasert guide for nybegynnarar.
1244       help:
1245         url: https://help.openstreetmap.org/
1246         title: help.openstreetmap.org
1247         description: Still spørsmål eller finn eit svar på spørsmål- og svar-sidene
1248           til OSM.
1249       mailing_lists:
1250         title: E-postlister
1251       forums:
1252         title: Forum
1253       irc:
1254         title: IRC
1255       switch2osm:
1256         title: switch2osm
1257       wiki:
1258         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1259         title: wiki.openstreetmap.org
1260     sidebar:
1261       search_results: Søkjeresultat
1262       close: Lukk
1263     search:
1264       search: Søk
1265       get_directions: Få køyrerettleiing
1266       get_directions_title: Finn vegen mellom to punkt
1267       from: Frå
1268       to: Til
1269       where_am_i: Kor er eg?
1270       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1271       submit_text: Gå
1272     key:
1273       table:
1274         entry:
1275           motorway: Motorveg
1276           main_road: Hovudveg
1277           trunk: Hovedveg
1278           primary: Primærveg
1279           secondary: Sekundærveg
1280           unclassified: Uklassifisert veg
1281           track: Spor
1282           bridleway: Rideveg
1283           cycleway: Sykkelveg
1284           cycleway_national: Nasjonal sykkelsti
1285           cycleway_regional: Regional sykkelsti
1286           cycleway_local: Lokal sykkelsti
1287           footway: Gangveg
1288           rail: Jernbane
1289           subway: Undergrunnsbane
1290           tram:
1291           - Bybane
1292           - trikk
1293           cable:
1294           - Kabelvogn
1295           - stolheis
1296           runway:
1297           - Flystripe
1298           - taksebane
1299           apron:
1300           - terminal
1301           - terminal
1302           admin: Administrativ grense
1303           forest: Skog
1304           wood: Ved
1305           golf: Golfbane
1306           park: Park
1307           resident: Boligområde
1308           common:
1309           - Vanleg
1310           - snever
1311           retail: Detaljsalgområde
1312           industrial: Industriområde
1313           commercial: Kommersielt område
1314           heathland: Heilandskap
1315           lake:
1316           - Innsjø
1317           - reservoar
1318           farm: Gard
1319           brownfield: Tidlegare industriområde
1320           cemetery: Gravplass
1321           allotments: Kolonihagar
1322           pitch: Sportsarena
1323           centre: Sportssenter
1324           reserve: Naturreservat
1325           military: Militært område
1326           school:
1327           - Skule
1328           - universitet
1329           building: Viktig bygning
1330           station: Jernbanestasjon
1331           summit:
1332           - Topp
1333           - fjelltopp
1334           tunnel: Streka kant = tunnel
1335           bridge: Sort kant = bru
1336           private: Privat tilgjenge
1337           destination: Destinasjonstilgang
1338           construction: Vegar under konstruksjon
1339           bicycle_shop: Sykkelbutikk
1340           bicycle_parking: Sykkelparkering
1341           toilets: Toalett
1342     richtext_area:
1343       edit: Endre
1344       preview: Førehandsvising
1345     markdown_help:
1346       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1347       headings: Overskrifter
1348       heading: Overskrifter
1349       subheading: Underoverskrifter
1350       unordered: Usortert liste
1351       ordered: Sortert liste
1352       first: Første punkt
1353       second: Andre punkt
1354       link: Lenkje
1355       text: Tekst
1356       image: Bilete
1357       alt: Alternativ tekst
1358       url: URL
1359     welcome:
1360       title: Velkomen!
1361       whats_on_the_map:
1362         title: Kva som finst på kartet
1363       basic_terms:
1364         title: Grunnleggande termar
1365       rules:
1366         title: Reglar!
1367       questions:
1368         title: Spørsmål?
1369       start_mapping: Start kartlegging
1370       add_a_note:
1371         title: Ikkje tid til å kartleggje sjølv? Legg inn ein merknad.
1372   traces:
1373     visibility:
1374       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1375       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1376       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1377       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte
1378         punkt med tidsstempel)
1379     new:
1380       upload_gpx: 'Last opp GPX-fil:'
1381       description: 'Skildring:'
1382       tags: 'Merkelappar:'
1383       tags_help: kommaseparert
1384       visibility: 'Synligheit:'
1385       visibility_help: kva tyder dette?
1386       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1387       upload_button: Last opp
1388       help: Hjelp
1389       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1390     create:
1391       upload_trace: Last opp GPS-spor
1392       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen.
1393         Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg
1394         når det er gjort.
1395       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere
1396         å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer
1397         køen for andre brukarar.
1398     edit:
1399       title: Redigerer spor %{name}
1400       heading: Redigerer spor %{name}
1401       filename: 'Filnamn:'
1402       download: last ned
1403       uploaded_at: 'Last opp:'
1404       points: 'Punkter:'
1405       start_coord: 'Startkoordinat:'
1406       map: kart
1407       edit: rediger
1408       owner: 'Eigar:'
1409       description: 'Skildring:'
1410       tags: 'Markelapper:'
1411       tags_help: kommaseparert
1412       save_button: Lagre endringar
1413       visibility: 'Synlegheit:'
1414       visibility_help: kva tyder dette?
1415       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1416     trace_optionals:
1417       tags: Merkelappar
1418     show:
1419       title: Viser spor %{name}
1420       heading: Viser spor %{name}
1421       pending: VENTAR
1422       filename: 'Filnamn:'
1423       download: last ned
1424       uploaded: 'Lasta opp:'
1425       points: 'Punkter:'
1426       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1427       map: kart
1428       edit: rediger
1429       owner: 'Eigar:'
1430       description: 'Skildring:'
1431       tags: 'Markelappar:'
1432       none: Ingen
1433       edit_trace: Rediger dette sporet
1434       delete_trace: Slett dette sporet
1435       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1436       visibility: 'Synligheit:'
1437     trace_paging_nav:
1438       showing_page: Side %{page}
1439       older: Eldre spor
1440       newer: Nyare spor
1441     trace:
1442       pending: VENTAR
1443       count_points: '%{count} punkt'
1444       ago: '%{time_in_words_ago} sidan'
1445       more: meir
1446       trace_details: Vis detaljar for spor
1447       view_map: Vis kart
1448       edit: rediger
1449       edit_map: Rediger kart
1450       public: OFFENTLEG
1451       identifiable: IDENTIFISERBAR
1452       private: PRIVAT
1453       trackable: SPORBAR
1454       by: av
1455       in: i
1456       map: kart
1457     index:
1458       public_traces: Offentlege GPS-spor
1459       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1460       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1461       tagged_with: merkte med %{tags}
1462       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a>
1463         eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki
1464         sida</a>.
1465       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1466       see_all_traces: Sjå alle spor
1467     delete:
1468       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1469     make_public:
1470       made_public: Spor gjort offentleg
1471     offline_warning:
1472       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1473     offline:
1474       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1475       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg
1476         for augneblunken.
1477     georss:
1478       title: OpenStreetMap GPS-spor
1479     description:
1480       description_without_count: GPX-fil frå %{user}
1481   application:
1482     require_cookies:
1483       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler
1484         i nettleseren din før du held fram.
1485     setup_user_auth:
1486       blocked: Åtgangen din til API-et er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne
1487         ut meir.
1488       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn
1489         på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra,
1490         men du må lese dei.
1491   oauth:
1492     authorize:
1493       title: Autoriser tilgang til kontoen din
1494       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din,
1495         %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan
1496         velje så mange eller så få som du vil.
1497       allow_to: 'Gje programmet lov til å:'
1498       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1499       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1500       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1501       allow_write_api: endre kartet.
1502       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1503       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1504       allow_write_notes: endre notisar.
1505       grant_access: Gje tilgang
1506     authorize_success:
1507       title: Autorisasjonsførespurnad tillaten
1508       allowed: Du har gitt programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1509       verification: Stadfestingskoden er %{code}.
1510     authorize_failure:
1511       title: Mislykka førespurnad om autorisering
1512       denied: Du har nekta programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1513       invalid: Autoriseringsnykelen (token) er ikkje gyldig.
1514     revoke:
1515       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1516   oauth_clients:
1517     new:
1518       title: Registrer ein ny applikasjon
1519       submit: Registrer
1520     edit:
1521       title: Rediger programvara di
1522       submit: Rediger
1523     show:
1524       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1525       key: 'Forbrukarnøkkel:'
1526       secret: 'Forbrukarhemmelegheit:'
1527       url: 'URL for forespørelsnøkkel:'
1528       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1529       authorize_url: 'Godkjenn URL:'
1530       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1531       edit: Rediger detaljar
1532       delete: Ta bort klient
1533       confirm: Er du sikker?
1534       requests: 'Ber om følgjande løyve frå brukaren:'
1535       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1536       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1537       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1538       allow_write_api: endre kartet.
1539       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1540       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1541       allow_write_notes: endre notisar.
1542     index:
1543       title: Mine OAuth-detaljar
1544       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1545       list_tokens: 'Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:'
1546       application: Programnamn
1547       issued_at: Utskrive
1548       revoke: Tilbakekall!
1549       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1550       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden?
1551         Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader
1552         til denne tenesta.
1553       registered_apps: 'Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:'
1554       register_new: Registrer applikasjonen din
1555     form:
1556       name: Namn
1557       required: Påkrevd
1558       url: URL til hovedapplikasjonen
1559       callback_url: 'URL for tilbakekall:'
1560       support_url: Støytte-URL
1561       requests: 'Be om følgjande løyve frå brukaren:'
1562       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1563       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1564       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1565       allow_write_api: endre kartet.
1566       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1567       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1568       allow_write_notes: endre notisar.
1569     not_found:
1570       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1571     create:
1572       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1573     update:
1574       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1575     destroy:
1576       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1577   users:
1578     login:
1579       title: Logg inn
1580       heading: Logg inn
1581       email or username: 'E-postadresse eller brukarnamn:'
1582       password: 'Passord:'
1583       openid: '%{logo} OpenID:'
1584       remember: 'Hugs meg:'
1585       lost password link: Mista passordet ditt?
1586       login_button: Logg inn
1587       register now: Registrer deg no
1588       with username: 'Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet
1589         og passordet ditt:'
1590       with external: 'Alternativt kan du bruke ein tredjepart til å logge inn:'
1591       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1592       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1593       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1594       no account: Har du ingen brukarkonto?
1595       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk
1596         lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be
1597         om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1598       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg
1599         aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss
1600         du ynskjer å diskutere dette.
1601       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1602       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1603       auth_providers:
1604         openid:
1605           title: Logg inn med OpenID
1606           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1607         google:
1608           title: Logg inn med Google
1609           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1610         facebook:
1611           title: Logg inn med Facebook
1612           alt: Logg inn med ein Facebook-konto
1613         windowslive:
1614           title: Logg inn med Windows Live
1615           alt: Logg inn med ein Windows Live-konto
1616         github:
1617           title: Logg inn med GitHub
1618           alt: Logg inn med ein GitHub-konto
1619         wikipedia:
1620           title: Logg inn med Wikipedia
1621           alt: Logg inn med ein Wikipedia-konto
1622         yahoo:
1623           title: Logg inn med Yahoo
1624           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1625         wordpress:
1626           title: Logg inn med Wordpress
1627           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1628         aol:
1629           title: Logg inn med AOL
1630           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1631     logout:
1632       title: Logg ut
1633       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1634       logout_button: Logg ut
1635     lost_password:
1636       title: Gløymt passord
1637       heading: Gløymt passord?
1638       email address: 'E-postadresse:'
1639       new password button: Nullstill passord
1640       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil
1641         sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1642       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at
1643         du kan tilbakestille det snart.
1644       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1645     reset_password:
1646       title: Nullstill passord
1647       heading: Nullstill passord for %{user}
1648       password: 'Passord:'
1649       confirm password: 'Stadfest passord:'
1650       reset: Nullstill passord
1651       flash changed: Passordet ditt er endra.
1652       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1653     new:
1654       title: Registrer deg
1655       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette
1656         ein konto for deg automatisk.
1657       contact_webmaster: Kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> for å opprette
1658         ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1659       about:
1660         header: Fri og redigerbar
1661       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1662       email address: 'E-postadresse:'
1663       confirm email address: 'Stadfest e-postadresse:'
1664       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy"
1665         title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår
1666         personvernpolitikk</a>)
1667       display name: 'Visningsnavn:'
1668       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre
1669         dette seinare i innstellingane.
1670       password: 'Passord:'
1671       confirm password: 'Stadfest passord:'
1672       continue: Registrer deg
1673       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1674       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene.
1675         For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1676       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1677     terms:
1678       title: Bidragsytervilkår
1679       heading: Bidragsytervilkåra
1680       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å
1681         stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande
1682         bidraga dine.
1683       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å
1684         vere i public domain
1685       consider_pd_why: kva er dette?
1686       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1687       guidance: 'Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href="%{summary}">menneskeleg
1688         lesbart sammendrag</a> og nokon <a href="%{translations}">uformelle omsetjingar</a>'
1689       agree: Eg godkjenner
1690       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1691       decline: Avslå
1692       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye
1693         bidragsytervilkåra for å halde fram.
1694       legale_select: 'Vel ditt bostedsland:'
1695       legale_names:
1696         france: Frankrike
1697         italy: Italia
1698         rest_of_world: Resten av verda
1699     no_such_user:
1700       title: Ingen brukar funnet
1701       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1702       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet
1703         feil eller om lenkja du klikket er feil.
1704       deleted: sletta
1705     show:
1706       my diary: Mi dagbok
1707       new diary entry: ny dagbokoppføring
1708       my edits: Mine endringar
1709       my traces: Mine spor
1710       my notes: Mine merknadar
1711       my messages: Mine meldingar
1712       my profile: Min profil
1713       my settings: Mine innstillingar
1714       my comments: Mine kommentarar
1715       oauth settings: oauth-innstillingar
1716       blocks on me: Mine blokeringar
1717       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1718       send message: Send melding
1719       diary: Dagbok
1720       edits: Endringar
1721       traces: Spor
1722       notes: Kartmerknadar
1723       remove as friend: Fjern ven
1724       add as friend: Legg til ven
1725       mapper since: 'Brukar sidan:'
1726       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1727       ct status: 'Bidragsytarvilkår:'
1728       ct undecided: Usikker
1729       ct declined: Avslått
1730       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1731       latest edit: 'Siste redigering %{ago}:'
1732       email address: 'E-postadresse:'
1733       created from: 'Oppretta frå:'
1734       status: 'Status:'
1735       spam score: 'Spamresultat:'
1736       description: Skildring
1737       user location: Posisjonen til brukaren
1738       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1739       settings_link_text: innstillingar
1740       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1741       km away: '%{count}km unna'
1742       m away: '%{count}m unna'
1743       nearby users: Andre næliggande brukarar
1744       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området
1745         ditt enno.
1746       role:
1747         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1748         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1749         grant:
1750           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1751           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1752         revoke:
1753           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1754           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1755       block_history: Aktive blokeringar
1756       moderator_history: Tildelte blokkeringar
1757       comments: Kommentarar
1758       create_block: Blokér denne brukaren
1759       activate_user: Aktivér denne brukaren
1760       deactivate_user: Deaktivér denne brukaren
1761       confirm_user: Stadfest denne brukaren
1762       hide_user: Gøym denne brukaren
1763       unhide_user: Gøym ikkje lenger denne brukaren
1764       delete_user: Slett denne brukaren
1765       confirm: Stadfest
1766       friends_changesets: endringssett av vener
1767       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1768       nearby_changesets: endringssett av naboar
1769       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1770     popup:
1771       your location: Posisjonen din
1772       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1773       friend: Ven
1774     account:
1775       title: Rediger konto
1776       my settings: Innstellingane mine
1777       current email address: 'Noverande e-postadresse:'
1778       new email address: 'Ny e-postadresse:'
1779       email never displayed publicly: ' (vis aldri offentleg)'
1780       openid:
1781         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1782         link text: kva er dette?
1783       public editing:
1784         heading: 'Offentleg redigering:'
1785         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1786         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1787         enabled link text: kva er dette?
1788         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar
1789           er anonyme.
1790         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1791       public editing note:
1792         heading: Offentleg redigering
1793         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende
1794           deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate
1795           folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan
1796           overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b>
1797           ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a>
1798           ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg.
1799           </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no
1800           offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1801       contributor terms:
1802         heading: 'Bidragsytervilkår:'
1803         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1804         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1805         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå
1806           igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1807         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere
1808           offentleg eigedom (Public Domain).
1809         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1810         link text: kva er dette?
1811       profile description: 'Profilskildring:'
1812       preferred languages: 'Føretrekte språk:'
1813       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1814       image: 'Bilete:'
1815       gravatar:
1816         gravatar: Bruk Gravatar
1817         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1818         link text: kva er dette?
1819       new image: Legg til eit bilete
1820       keep image: Hald på gjeldande bilete
1821       delete image: Fjern gjeldande bilete
1822       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1823       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1824       home location: 'Heimeposisjon:'
1825       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1826       latitude: 'Breiddegrad:'
1827       longitude: 'Lengdegrad:'
1828       update home location on click: Oppdatere heimeplassering når eg klikkar på kartet?
1829       save changes button: Lagre endringar
1830       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1831       return to profile: Returner til profil
1832       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten
1833         din for å stadfeste din epostadresse.
1834       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1835     confirm:
1836       heading: Sjekk e-posten din!
1837       introduction_1: Vi har sendt deg ei e-poststadfesting.
1838       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1839       button: Stadfest
1840       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1841       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1842       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1843     confirm_resend:
1844       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du
1845         stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit
1846         antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista
1847         %{sender} sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1848       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1849     confirm_email:
1850       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1851       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye
1852         e-postadressa.
1853       button: Stadfest
1854       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1855       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1856     set_home:
1857       flash success: Heimelokasjon lagra
1858     go_public:
1859       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å
1860         redigere.
1861     make_friend:
1862       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1863       button: Legg til som ven
1864       success: '%{name} er no venen din!'
1865       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1866       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1867     remove_friend:
1868       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1869       button: Fjern som ein ven
1870       success: '%{name} vart fjerna frå venene dine'
1871       not_a_friend: '%{name} er ikkje ein av venene dine.'
1872     index:
1873       title: Brukarar
1874       heading: Brukarar
1875       showing:
1876         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1877         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1878       summary: '%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}'
1879       summary_no_ip: '%{name} oppretta %{date}'
1880       confirm: Stadfest valde brukarar
1881       hide: Skjul valde brukarar
1882       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1883     suspended:
1884       title: Konto stengt
1885       heading: Konto stengt
1886       webmaster: webmaster
1887       body: |-
1888         <p>
1889         Beklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.
1890         </p>
1891         <p>
1892         Denne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette.
1893     auth_failure:
1894       invalid_scope: Ugyldig avgrensning
1895   user_role:
1896     filter:
1897       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1898       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1899       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1900     grant:
1901       title: Stadfest rolletildeling
1902       heading: Stadfest rolletildeling
1903       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1904       confirm: Stadfest
1905       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren
1906         og rollen er gyldig.
1907     revoke:
1908       title: Stadfest fjerning av rolle
1909       heading: Stadfest fjerning av rolle
1910       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren
1911         "%{name}"?
1912       confirm: Stadfest
1913       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter
1914         og rolle er gyldig.
1915   user_blocks:
1916     model:
1917       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei
1918         blokkering.
1919       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1920     not_found:
1921       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1922       back: Tilbake til indeksen
1923     new:
1924       title: Opprettar blokkering av %{name}
1925       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1926       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1927         som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga
1928         vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen
1929         så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1930       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1931       submit: Opprett blokkering
1932       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1933       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1934       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1935       back: Vis alle blokkeringar
1936     edit:
1937       title: Endrar blokkering av %{name}
1938       heading: Endrar blokkering av %{name}
1939       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1940         som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje
1941         alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1942       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1943       submit: Oppdater blokkering
1944       show: Vis denne blokkeringa
1945       back: Vis alle blokkeringar
1946       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1947     filter:
1948       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1949       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde
1950         rullegardinen.
1951     create:
1952       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje
1953         dei rimeleg med tid til å svare.
1954       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du
1955         blokkerer dei.
1956       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1957     update:
1958       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre
1959         henne.
1960       success: Blokkering oppdatert.
1961     index:
1962       title: Brukerblokkeringer
1963       heading: Liste over brukarblokkeringar
1964       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1965     revoke:
1966       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1967       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1968       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1969       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1970       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1971       revoke: Tilbakekall!
1972       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1973     period:
1974       one: 1 time
1975       other: '%{count} timar'
1976     helper:
1977       time_future: Sluttar om %{time}.
1978       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1979       time_future_and_until_login: Sluttar om %{time} og etter at brukaren har logga
1980         inn.
1981       time_past: Slutta %{time} sidan.
1982     blocks_on:
1983       title: Blokkeringar av %{name}
1984       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1985       empty: '%{name} har ikkje vorte blokkert enno.'
1986     blocks_by:
1987       title: Blokkeringar av %{name}
1988       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1989       empty: '%{name} har ikkje blokkert nokon enno.'
1990     show:
1991       title: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
1992       heading: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
1993       time_future: Sluttar om %{time}
1994       time_past: Slutta %{time} sidan
1995       created: Oppretta
1996       ago: '%{time} sidan'
1997       status: Status
1998       show: Vis
1999       edit: Rediger
2000       revoke: Tilbakekall!
2001       confirm: Er du sikker?
2002       reason: 'Årsak for blokkering:'
2003       back: Vis alle blokkeringar
2004       revoker: 'Tilbakekaller:'
2005       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
2006     block:
2007       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
2008       show: Vis
2009       edit: Rediger
2010       revoke: Tilbakekall!
2011     blocks:
2012       display_name: Blokkert brukar
2013       creator_name: Oppretta av
2014       reason: Årsak for blokkering
2015       status: Status
2016       revoker_name: Tilbakekalt av
2017       showing_page: Side %{page}
2018       next: Neste »
2019       previous: « Forrige
2020   notes:
2021     comment:
2022       opened_at_html: Oppretta for %{when} sidan
2023       opened_at_by_html: Oppretta for %{when} sidan av %{user}
2024       commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
2025       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
2026       closed_at_html: Løyst for %{when} sidan
2027       closed_at_by_html: Løyst for %{when} sidan av %{user}
2028       reopened_at_html: Reaktivert for %{when} sidan
2029       reopened_at_by_html: Reaktivert %{when} sidan av %{user}
2030     rss:
2031       title: OpenStreetMap-merknadar
2032     entry:
2033       comment: Kommentar
2034       full: Fullstendig merknad
2035     mine:
2036       heading: '%{user} sine merknadar'
2037       subheading: Merknadar sendt inn eller kommentert av %{user}
2038       id: ID
2039       creator: Skapar
2040       description: Skildring
2041       created_at: Oppretta den
2042       last_changed: Sist endra
2043       ago_html: '%{when} sidan'
2044   javascripts:
2045     close: Lat att
2046     share:
2047       title: Del
2048       cancel: Avbryt
2049       image: Bilde
2050       link: Lenkje eller HTML
2051       long_link: Lenkje
2052       short_link: Kortlenkje
2053       geo_uri: Geo-URI
2054       embed: HTML
2055       custom_dimensions: Still inn eigendefinerte dimensjonar
2056       format: 'Format:'
2057       scale: 'Skala:'
2058       image_size: Bildet vil vise standard lag ved
2059       download: Last ned
2060       short_url: Kort-URL
2061       include_marker: Inkluder markør
2062       center_marker: Sentrer kartet på markøren
2063       paste_html: Lim inn HTML for å publisere på ei nettside
2064       view_larger_map: Vis større kart
2065       only_standard_layer: Berre standardlaget kan eksporterast som bilde
2066     embed:
2067       report_problem: Rapporter eit problem
2068     key:
2069       title: Kartsymbol
2070       tooltip: Kartsymbol
2071       tooltip_disabled: Kartnøkkel ikkje tilgjengeleg for dette laget
2072     map:
2073       zoom:
2074         in: Vis større
2075         out: Vis mindre
2076       locate:
2077         title: Vis plassering
2078         popup: Du er innanfor {distance} {unit} frå dette punktet
2079       base:
2080         standard: Standard
2081         cycle_map: Sykkelkart
2082         transport_map: Transport-kart
2083         hot: Humanitært
2084       layers:
2085         header: Kartlag
2086         notes: Kartmerknadar
2087         data: Kartdata
2088         gps: Offentlege GPS-sporingar
2089         overlays: Aktiver lag for å feilsøke i kartet
2090         title: Lag
2091       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMap bidragsytarar</a>
2092       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Doner</a>
2093     site:
2094       edit_tooltip: Rediger kartet
2095       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
2096       createnote_tooltip: Legg til ein merknad på kartet
2097       createnote_disabled_tooltip: Zoom inn for å leggje til ein merknad på kartet
2098       map_notes_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartmerknadar
2099       map_data_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartdata
2100       queryfeature_tooltip: Førespurnadsfunksjonar
2101     changesets:
2102       show:
2103         comment: Kommentar
2104         subscribe: Abonnér
2105         unsubscribe: Avslutt abonnement
2106         hide_comment: gøym
2107         unhide_comment: vis
2108     notes:
2109       new:
2110         add: Legg til merknad
2111       show:
2112         hide: Gøym
2113         resolve: Løys
2114         reactivate: Reaktiver
2115         comment_and_resolve: Kommenter og løys
2116         comment: Kommenter
2117     directions:
2118       ascend: Stigande
2119       engines:
2120         graphhopper_bicycle: Sykkel (GraphHopper)
2121         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2122         graphhopper_foot: Til fots (GraphHopper)
2123         mapquest_bicycle: Sykkel (MapQuest)
2124         mapquest_car: Bil (MapQuest)
2125         mapquest_foot: Til fots (MapQuest)
2126         osrm_car: Bil (OSRM)
2127       descend: Fallande
2128       directions: Vegskildringar
2129       distance: Avstand
2130       errors:
2131         no_route: Klarte ikkje å finne vegen mellom desse to plassane.
2132         no_place: Beklagar - klarte ikkje å finne den plassen.
2133       instructions:
2134         continue_without_exit: Fortset på %{name}
2135         slight_right_without_exit: Svak høgresving inn på %{name}
2136         offramp_right_with_name: Ta avkøyrselen til høgre ut på %{name}
2137         onramp_right_without_exit: Ta til høgre ut på %{name}
2138         endofroad_right_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til høgre inn på
2139           %{name}
2140         merge_right_without_exit: Sving rett inn på %{name}
2141         fork_right_without_exit: Ved vegskiljet, ta til høgre inn på %{name}
2142         turn_right_without_exit: Ta til høgre inn på %{name}
2143         sharp_right_without_exit: Skarp høgresving inn på %{name}
2144         uturn_without_exit: U-sving langs %{name}
2145         sharp_left_without_exit: Skarp venstresving inn på %{name}
2146         turn_left_without_exit: Ta til venstre inn på %{name}
2147         offramp_left_with_name: Ta rampen til venstre til %{name}
2148         onramp_left_without_exit: Sving til venstre på rampen inn til %{name}
2149         endofroad_left_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til venstre inn på
2150           %{name}
2151         merge_left_without_exit: Flett til venstre inn på %{name}
2152         fork_left_without_exit: Ved vegskiljet, ta til venstre inn på %{name}
2153         slight_left_without_exit: Svak venstersving inn på %{name}
2154         via_point_without_exit: (via punkt)
2155         follow_without_exit: Følg %{name}
2156         roundabout_without_exit: Ved rundkøyringa, ta til %{name}
2157         leave_roundabout_without_exit: Forlat rundkøyringa - %{name}
2158         stay_roundabout_without_exit: Ver i rundkøyringa - %{name}
2159         start_without_exit: Begynn ved slutten av %{name}
2160         destination_without_exit: Nå målet
2161         against_oneway_without_exit: Køyr mot einvegskøyring på %{name}
2162         end_oneway_without_exit: Slutt på einvegskøyring på %{name}
2163         roundabout_with_exit: Ved rundkøyringa, ta avkøyrselen %{exit} mot %{name}
2164         unnamed: namnlaus veg
2165         courtesy: Vegskildringar med velvillig løyve frå %{link}
2166       time: Tid
2167     query:
2168       node: Node
2169       way: Veg
2170       relation: Relasjon
2171       nothing_found: Ingen treff
2172       error: 'Problem med å kontakte %{server}: %{error}'
2173       timeout: Tidsavbrot ved kontakt med %{server}
2174     context:
2175       directions_from: Vegskildring herifrå
2176       directions_to: Vegskildring hit
2177       add_note: Legg til ein merknad her
2178       show_address: Vis adresse
2179       query_features: Søkjefunksjonar
2180       centre_map: Sentrer kartet her
2181   redactions:
2182     edit:
2183       description: Skildring
2184       heading: Rediger maskering
2185       submit: Lagre markering
2186       title: Rediger relasjon
2187     index:
2188       empty: Ingen maskeringar å vise.
2189       heading: Liste over maskeringar
2190       title: Liste over maskeringar
2191     new:
2192       description: Skildring
2193       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
2194       submit: Lag maskering
2195       title: Lagar ein ny maskering
2196     show:
2197       description: 'Skildring:'
2198       heading: Visar maskering "%{title}"
2199       title: Visar maskering
2200       user: 'Oppretta av:'
2201       edit: Endre denne maskeringa
2202       destroy: Fjern denne maskeringa
2203       confirm: Er du sikker?
2204     create:
2205       flash: Maskering oppretta.
2206     update:
2207       flash: Endringar lagra.
2208     destroy:
2209       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne
2210         maskeringa før du ødeleger den.
2211       flash: Maskering ødelagd.
2212       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
2213 ...