Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sk.yml
1 # Messages for Slovak (slovenčina)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Helix84
5 # Author: Jose1711
6 # Author: Kusavica
7 # Author: Lesny skriatok
8 # Author: MichalP
9 # Author: Nemo bis
10 # Author: Rudko
11 # Author: Teslaton
12 # Author: Vladolc
13 sk: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Text
18       diary_entry: 
19         language: Jazyk
20         latitude: Zem. šírka
21         longitude: Zem. dĺžka
22         title: Nadpis
23         user: Používateľ
24       friend: 
25         friend: Priateľ
26         user: Používateľ
27       message: 
28         body: Text
29         recipient: Príjemca
30         sender: Odosielateľ
31         title: Predmet
32       trace: 
33         description: Popis
34         latitude: Zem. šírka
35         longitude: Zem. dĺžka
36         name: Meno
37         public: Verejné
38         size: Veľkosť
39         user: Používateľ
40         visible: Viditeľný
41       user: 
42         active: Aktívny
43         description: Popis
44         display_name: Zobrazované meno
45         email: E-mail
46         languages: Jazyky
47         pass_crypt: Heslo
48     models: 
49       acl: Zoznam prístupových práv
50       changeset: Sada zmien
51       changeset_tag: Značka sady zmien
52       country: Krajina
53       diary_comment: Komentár k denníku
54       diary_entry: Záznam denníka
55       friend: Priateľ
56       language: Jazyk
57       message: Správa
58       node: Uzol
59       node_tag: Značka uzlu
60       notifier: Oznamovanie
61       old_node: Starý uzol
62       old_node_tag: Stará značka uzlu
63       old_relation: Stará relácia
64       old_relation_member: Starý člen relácie
65       old_relation_tag: Stará značka relácie
66       old_way: Stará cesta
67       old_way_node: Starý uzol cesty
68       old_way_tag: Stará značka cesty
69       relation: Relácia
70       relation_member: Člen relácie
71       relation_tag: Značka relácie
72       session: Relácia
73       trace: Stopa
74       tracepoint: Bod stopy
75       tracetag: Značka stopy
76       user: Používateľ
77       user_preference: Osobné nastavenia
78       user_token: Používateľský token
79       way: Cesta
80       way_node: Bod cesty
81       way_tag: Značka cesty
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Zdá sa, že máte zakázané cookies – povoľte prosím cookies vo vašom prehliadači a následne pokračujte.
85     require_moderator: 
86       not_a_moderator: Pre vykonanie tejto akcie musíte byť moderátor.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: Váš prístup do API bol zablokovaný. Prosím prihláste sa na webové rozhranie pre zistenie viac informácií.
89       need_to_see_terms: Váš prístup k API je dočasne pozastavený. Prosím prihláste do webového rozhrania a prečítajte si Podmienky prispievania. Nie je nutné ich odsúhlasiť, musíte si ich ale zobraziť.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: "Sada zmien: %{id}"
93       changesetxml: XML sady zmien
94       feed: 
95         title: Sada zmien %{id}
96         title_comment: Sada zmien %{id} - %{comment}
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Sada zmien
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Používateľ:"
101       bounding_box: "Rozsah:"
102       box: rám
103       closed_at: "Uzavreté o:"
104       created_at: "Vytvorené o:"
105       has_nodes: 
106         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} body:"
107         one: "Obsahuje nasledujúci %{count} bod:"
108         other: Obsahuje nasledujúcich %{count} bodov
109       has_relations: 
110         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} relácie:"
111         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} reláciu:"
112         other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} relácií:"
113       has_ways: 
114         few: "Obsahuje nasledujúce %{count} cesty:"
115         one: "Obsahuje nasledujúcu %{count} cestu:"
116         other: "Obsahuje nasledujúcich %{count} ciest:"
117       no_bounding_box: Pre tento počet zmien nie je uložený žiadny rozsah.
118       show_area_box: Zobraziť rám oblasti
119     common_details: 
120       changeset_comment: "Komentár:"
121       deleted_at: "Odstránené:"
122       deleted_by: "Odstránil:"
123       edited_at: "Upravené o:"
124       edited_by: "Upravil:"
125       in_changeset: "V sade zmien:"
126       version: "Verzia:"
127     containing_relation: 
128       entry: Relácia %{relation_name}
129       entry_role: Relácia %{relation_name} (ako %{relation_role})
130     map: 
131       deleted: Zmazané
132       edit: 
133         area: Upraviť oblasť
134         node: Upraviť bod
135         note: Upraviť chybu
136         relation: Upraviť reláciu
137         way: Upraviť cestu
138       larger: 
139         area: Zobraziť oblasť na väčšej mape
140         node: Zobraziť bod na väčšej mape
141         note: Zobraziť chybu na väčšej mape
142         relation: Zobraziť reláciu na väčšej mape
143         way: Zobraziť cestu na väčšej mape
144       loading: Nahrávanie...
145     navigation: 
146       all: 
147         next_changeset_tooltip: Nasledujúca sada zmien
148         next_node_tooltip: Nasledujúci bod
149         next_note_tooltip: Nasledujúca chyba
150         next_relation_tooltip: Následujúca relácia
151         next_way_tooltip: Nasledujúca cesta
152         prev_changeset_tooltip: Predchádzajúca sada zmien
153         prev_node_tooltip: Predchádzajúci bod
154         prev_note_tooltip: Predchádzajúca chyba
155         prev_relation_tooltip: Predchádzajúca relácia
156         prev_way_tooltip: Predchádzajúca cesta
157       user: 
158         name_changeset_tooltip: Zobraziť úpravy používateľa %{user}
159         next_changeset_tooltip: Ďalšia úprava používateľa %{user}
160         prev_changeset_tooltip: Predošlá úprava používateľa %{user}
161     node: 
162       download_xml: Stiahnuť XML
163       edit: Upraviť bod
164       node: Bod
165       node_title: "Bod: %{node_name}"
166       view_history: Zobraziť históriu
167     node_details: 
168       coordinates: "Súradnice:"
169       part_of: "Časť z:"
170     node_history: 
171       download_xml: Stiahnuť XML
172       node_history: História bodu
173       node_history_title: "História bodu: %{node_name}"
174       view_details: Zobraziť detaily
175     not_found: 
176       sorry: Ľutujeme, %{type} s id %{id} nebolo možné nájsť.
177       type: 
178         changeset: počet zmien
179         node: bod
180         relation: relácia
181         way: cesta
182     note: 
183       closed_title: "Vyriešená chyba: %{note_name}"
184       open_title: "Nevyriešená chyba: %{note_name}"
185       title: Chyba
186     paging_nav: 
187       of: z
188       showing_page: Stránka
189     redacted: 
190       message_html: Verzia %{version} tohto objektu %{type} nemôže byť zobrazené, pretože bola skrytá. Viac informácií nájdete na %{redaction_link}.
191       redaction: Revízia %{id}
192       type: 
193         node: bod
194         relation: vzťah
195         way: cesta
196     relation: 
197       download_xml: Stiahnuť XML
198       relation: Relácia
199       relation_title: "Relácia: %{relation_name}"
200       view_history: Zobraziť históriu
201     relation_details: 
202       members: "Členovia:"
203       part_of: "Časť z:"
204     relation_history: 
205       download_xml: Stiahnuť XML
206       relation_history: História relácie
207       relation_history_title: "História relácie: %{relation_name}"
208       view_details: Zobraziť detaily
209     relation_member: 
210       entry_role: "%{type} %{name} ako %{role}"
211       type: 
212         node: Bod
213         relation: Relácia
214         way: Cesta
215     start_rjs: 
216       data_frame_title: Dáta
217       data_layer_name: Prehľadávať mapové dáta
218       details: Detaily
219       edited_by_user_at_timestamp: Upravoval %{user} o %{timestamp}
220       hide_areas: Skryť oblasti
221       history_for_feature: História pre %{feature}
222       load_data: Načítať údaje
223       loaded_an_area_with_num_features: Máte načítanú oblasť, ktorá obsahuje %{num_features} zložiek. Niektoré prehliadače môžu mať problémy so zobrazením takého množstva dát, viac než približne %{max_features} položiek ich môže spomaliť až zablokovať. Pokiaľ ste si istý, že chcete dáta zobraziť, kliknite na tlačítko nižšie.
224       loading: Nahrávanie...
225       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
226       notes_layer_name: Zobraziť všetky chyby
227       object_list: 
228         api: Načítať túto oblasť pomocou API
229         back: Späť na zoznam objektov
230         details: Detaily
231         heading: Zoznam objektov
232         history: 
233           type: 
234             node: Bod %{id}
235             way: Cesta %{id}
236         selected: 
237           type: 
238             node: Bod %{id}
239             way: Cesta %{id}
240         type: 
241           node: Bod
242           way: Cesta
243       private_user: anonymný používateľ
244       show_areas: Zobraziť oblasti
245       show_history: Zobraziť históriu
246       unable_to_load_size: "Nebolo možné načítať: Oblasť veľkosti %{bbox_size} je priveľká (maximum je %{max_bbox_size})"
247       view_data: Mapové dáta k zobrazenej oblasti
248       wait: Čakajte...
249       zoom_or_select: Priblížte mapu alebo zvoľte nejakú oblasť na zobrazenie
250     tag_details: 
251       tags: "Tagy:"
252       wiki_link: 
253         key: Stránka s popisom značky %{key} na wiki
254         tag: Stránka s popisom značky %{key}=%{value} na wiki
255       wikipedia_link: Článok %{page} na Wikipédii
256     timeout: 
257       sorry: Ľutujeme, ale načítanie dát %{type} číslo %{id} trvalo príliš dlho
258       type: 
259         changeset: sada zmien
260         node: bod
261         relation: relácia
262         way: cesta
263     way: 
264       download_xml: Stiahnuť XML
265       edit: Upraviť cestu
266       view_history: Zobraziť históriu
267       way: Cesta
268       way_title: "Cesta: %{way_name}"
269     way_details: 
270       also_part_of: 
271         one: časťou cesty %{related_ways}
272         other: časťou ciest %{related_ways}
273       nodes: "Body:"
274       part_of: "Súčasť:"
275     way_history: 
276       download_xml: Stiahnuť XML
277       view_details: Zobraziť detaily
278       way_history: História cesty
279       way_history_title: "História Cesty: %{way_name}"
280   changeset: 
281     changeset: 
282       anonymous: Anonym
283       big_area: (veľký)
284       no_comment: (žiadny)
285       no_edits: (bez úprav)
286       show_area_box: Zobraziť rám oblasti
287       still_editing: (stále sa upravuje)
288       view_changeset_details: Zobraziť detaily sady zmien
289     changeset_paging_nav: 
290       next: Ďalšia »
291       previous: « Predošlá
292       showing_page: Stránka %{page}
293     changesets: 
294       area: Oblasť
295       comment: Komentár
296       id: ID
297       saved_at: Uložené
298       user: Používateľ
299     list: 
300       description: Posledné zmeny
301       description_bbox: Zmenové súbory vo vnútri %{bbox}
302       description_friend: Sady zmien vašich priateľov
303       description_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
304       description_user: Zmenové súbory používateľa %{user}
305       description_user_bbox: Zmenové súbory používateľa %{user} v %{bbox}
306       empty_anon_html: Zatiaľ bez úprav
307       empty_user_html: Zdá sa, že ste zatiaľ nevykonali žiadne úpravy. Ak chete začať, pozrite si <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sk:Beginners%27_guide'>Príručku pre začiatočníkov</a>.
308       heading: Sady zmien
309       heading_bbox: Sady zmien
310       heading_friend: Sady zmien
311       heading_nearby: Sady zmien
312       heading_user: Sady zmien
313       heading_user_bbox: Sady zmien
314       title: Sady zmien
315       title_bbox: Sady zmien v rámci %{bbox}
316       title_friend: Sady zmien vašich priateľov
317       title_nearby: Sady zmien používateľov v okolí
318       title_user: Sady zmien používateľa %{user}
319       title_user_bbox: Sady zmien používateľa %{user} v rámci %{bbox}
320     timeout: 
321       sorry: Ľutujeme, ale vami požadovaný zoznam sád zmien sa načítaval príliš dlho.
322   diary_entry: 
323     comments: 
324       ago: pred %{ago}
325       comment: Komentár
326       has_commented_on: "%{display_name} okomentoval nasledovné záznamy v denníku"
327       newer_comments: Novšie komentáre
328       older_comments: Staršie komentáre
329       post: Príspevok
330       when: Kedy
331     diary_comment: 
332       comment_from: Komentár od %{link_user} z %{comment_created_at}
333       confirm: Potvrdiť
334       hide_link: Skryť tento komentár
335     diary_entry: 
336       comment_count: 
337         few: "%{count} komentáre"
338         one: 1 komentár
339         other: "%{count} komentárov"
340         zero: Žiaden komentár
341       comment_link: Komentár k záznamu
342       confirm: Potvrdiť
343       edit_link: Upraviť tento záznam
344       hide_link: Skryť tento záznam
345       posted_by: Napísal %{link_user} %{created} v jazyku %{language_link}
346       reply_link: Odpovedať na tento záznam
347     edit: 
348       body: "Text:"
349       language: "Jazyk:"
350       latitude: "Zemepisná šírka:"
351       location: "Poloha:"
352       longitude: "Zemepisná dĺžka:"
353       marker_text: Poloha k položke denníka
354       save_button: Uložiť
355       subject: "Predmet:"
356       title: Upraviť záznam denníka
357       use_map_link: použiť mapu
358     feed: 
359       all: 
360         description: Nedávne položky denníkov používateľov OpenStreetMap
361         title: Denníkové záznamy OpenStreetMap
362       language: 
363         description: Nedávne záznamy v denníkoch používateľov OpenStreetMap v jazyku %{language_name}
364         title: Záznamy OpenStreetMap denníka v jazyku %{language_name}
365       user: 
366         description: Nedávne záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
367         title: Záznamy OpenStreetMap denníka používateľa %{user}
368     list: 
369       in_language_title: Záznamy denníka v jazyku %{language}
370       new: Nový záznam denníka
371       new_title: Napísať nový záznam do používateľského denníka
372       newer_entries: Novšie Príspevky
373       no_entries: Žiadny záznam denníka
374       older_entries: Staršie záznamy
375       recent_entries: "Nedávne záznamy denníka:"
376       title: Denníky používateľov
377       title_friends: Denníky priateľov
378       title_nearby: Denníky používateľov v okolí
379       user_title: Denník používateľa %{user}
380     location: 
381       edit: Editovať
382       location: "Poloha:"
383       view: Zobraziť
384     new: 
385       title: Nový záznam denníka
386     no_such_entry: 
387       body: Ľutujeme, položka denníka, alebo komentár s ID %{id} neexistuje. Skontrolujte preklepy, prípadne ste možno klikli na nesprávny odkaz.
388       heading: Záznam s ID %{id} neexistuje
389       title: Takýto záznam denníka neexistuje
390     view: 
391       leave_a_comment: Zanechať komentár
392       login: Prihlásiť sa
393       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} pre zanechanie komentára"
394       save_button: Uložiť
395       title: Denník používateľa %{user} | %{title}
396       user_title: Denník používateľa %{user}
397   editor: 
398     default: Predvolený (v súčasnosti %{name})
399     id: 
400       description: iD (editor v prehliadači)
401       name: iD
402     potlatch: 
403       description: Potlatch 1 (editor v prehliadači)
404       name: Potlatch 1
405     potlatch2: 
406       description: Potlatch 2 (editor v prehliadači)
407       name: Potlatch 2
408     remote: 
409       description: Diaľkové ovládanie (JOSM alebo Merkaartor)
410       name: Diaľkové ovládanie
411   export: 
412     start: 
413       add_marker: Pridať do mapy značku
414       area_to_export: Oblasť pre export
415       embeddable_html: Vložiteľné HTML
416       export_button: Export
417       export_details: OpenStreetMap dáta sú licencované pod <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
418       format: Formát
419       format_to_export: Formát pre export
420       image_size: Rozmery obrázku
421       latitude: "Zem.šírka:"
422       licence: Licencia
423       longitude: "Zem. dĺžka:"
424       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
425       map_image: Obrázok (obsahuje štandardné vrstvy)
426       max: max
427       options: Možnosti
428       osm_xml_data: OpenStreetMap XML dáta
429       output: Výstup
430       paste_html: Pre vloženie do stránky použite toto HTML
431       scale: Mierka
432       too_large: 
433         body: Táto oblasť je príliš veľká pre export OpenStreetMap dát. Priblížte prosím mapu, alebo vyberte menšiu oblasť.
434         heading: Príliš veľká oblasť
435       zoom: Zväčšenie
436     start_rjs: 
437       add_marker: Pridať do mapy značku
438       change_marker: Zmeniť polohu značky
439       click_add_marker: Kliknutím do mapy vložíte značku
440       drag_a_box: Označte myšou na mape zvolenú oblasť
441       export: Export
442       manually_select: Manuálne vybrať inú oblasť
443       view_larger_map: Zobraziť väčšiu mapu
444   geocoder: 
445     description: 
446       title: 
447         geonames: Poloha podľa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
448         osm_nominatim: Poloha podľa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
449       types: 
450         cities: Veľkomestá
451         places: Miesta
452         towns: Mestá
453     direction: 
454       east: východ
455       north: sever
456       north_east: severovýchod
457       north_west: severozápad
458       south: juh
459       south_east: juhovýchod
460       south_west: juhozápad
461       west: západ
462     distance: 
463       one: asi 1 km
464       other: asi %{count} km
465       zero: menej ako 1 km
466     results: 
467       more_results: Viac výsledkov
468       no_results: Neboli nájdené žiadne výsledky
469     search: 
470       title: 
471         ca_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
472         geonames: Výsledky z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
473         latlon: Výsledky z <a href="http://openstreetmap.org/">internej databázy</a>
474         osm_nominatim: Výsledky z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
475         uk_postcode: Výsledky z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
476         us_postcode: Výsledky z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
477     search_osm_nominatim: 
478       prefix: 
479         aeroway: 
480           aerodrome: Aerodróm
481           apron: Letisková parkovacia plocha
482           gate: Brána (gate)
483           helipad: Heliport
484           runway: Vzletová a pristávacia dráha
485           taxiway: Pojazdová dráha
486           terminal: Terminál
487         amenity: 
488           WLAN: Wi-Fi prístup
489           airport: Letisko
490           arts_centre: Kultúrne stredisko
491           artwork: Umelecké dielo
492           atm: Bankomat
493           auditorium: Auditórium
494           bank: Banka
495           bar: Bar
496           bbq: Miesto na grilovanie
497           bench: Lavička
498           bicycle_parking: Parkovisko bicyklov
499           bicycle_rental: Požičovňa bicyklov
500           biergarten: Záhradná krčma
501           brothel: Nevestinec
502           bureau_de_change: Zmenáreň
503           bus_station: Autobusová stanica
504           cafe: Kaviareň
505           car_rental: Požičovňa áut
506           car_sharing: Autopožičovňa
507           car_wash: Autoumývareň
508           casino: Kasíno
509           charging_station: Nabíjacia stanica
510           cinema: Kino
511           clinic: Poliklinika
512           club: Klub
513           college: Vysoká škola
514           community_centre: Kultúrne stredisko
515           courthouse: Súd
516           crematorium: Krematórium
517           dentist: Zubár
518           doctors: Lekár
519           dormitory: Študentský domov
520           drinking_water: Pitná voda
521           driving_school: Autoškola
522           embassy: Veľvyslanectvo
523           emergency_phone: Núdzový telefón
524           fast_food: Rýchle občerstvenie
525           ferry_terminal: Terminál trajektu
526           fire_hydrant: Požiarny hydrant
527           fire_station: Požiarna stanica
528           food_court: Food court
529           fountain: Fontána
530           fuel: Benzínová pumpa
531           grave_yard: Cintorín
532           gym: Fitnes centrum / telocvičňa
533           hall: Sála
534           health_centre: Zdravotné stredisko
535           hospital: Nemocnica
536           hotel: Hotel
537           hunting_stand: Poľovnícky posed
538           ice_cream: Zmrzlina
539           kindergarten: Materská škola
540           library: Knižnica
541           market: Obchod
542           marketplace: Tržnica
543           mountain_rescue: Horská služba
544           nightclub: 'Nočný klub'
545           nursery: Jasle
546           nursing_home: Sanatórium
547           office: Úrad
548           park: Park
549           parking: Parkovisko
550           pharmacy: lekáreň
551           place_of_worship: Miesto pre bohoslužby
552           police: Polícia
553           post_box: Poštová schránka
554           post_office: Pošta
555           preschool: Škôlka
556           prison: Väzenie
557           pub: Krčma
558           public_building: Verejná budova
559           public_market: Verejné trhovisko
560           reception_area: Recepcia
561           recycling: Recyklačné miesto
562           restaurant: Reštaurácia
563           retirement_home: Domov dôchodcov
564           sauna: Sauna
565           school: Škola
566           shelter: Altánok
567           shop: Obchod
568           shopping: Nákupné centrum
569           shower: Sprchy
570           social_centre: Komunitné centrum
571           social_club: Spoločenský klub
572           studio: Ateliér
573           supermarket: Supermarket
574           swimming_pool: Plaváreň, kúpalisko
575           taxi: Taxi
576           telephone: Verejný telefón
577           theatre: Divadlo
578           toilets: WC
579           townhall: Radnica
580           university: Univerzita
581           vending_machine: Predajný automat
582           veterinary: Veterinárna ordinácia
583           village_hall: Spoločenská miestnosť
584           waste_basket: Odpadkový kôš
585           wifi: Wi-Fi prístup
586           youth_centre: Mládežnícke centrum
587         boundary: 
588           administrative: Administratívna hranica
589           census: Hranica pre potreby sčítania
590           national_park: Národný park
591           protected_area: Chránená oblasť
592         bridge: 
593           aqueduct: Akvadukt
594           suspension: Visutý most
595           swing: Otočný most
596           viaduct: Viadukt
597           "yes": Most
598         building: 
599           "yes": Budova
600         highway: 
601           bridleway: Cesta pre kone
602           bus_guideway: Bus so sprievodcom
603           bus_stop: Zastávka autobusu
604           byway: Účelová komunikácia
605           construction: Cesta vo výstavbe
606           cycleway: Cyklistický chodník
607           emergency_access_point: Stanica prvej pomoci
608           footway: Chodník
609           ford: Brod
610           living_street: Obytná zóna
611           milestone: Kilometrovník
612           minor: Vedľajšia cesta
613           motorway: Diaľnica
614           motorway_junction: Diaľničná križovatka
615           motorway_link: Diaľničný privádzač
616           path: Nespevnený chodník
617           pedestrian: Chodník pre chodcov
618           platform: Nástupište
619           primary: Cesta I. triedy
620           primary_link: Cesta I. triedy
621           raceway: Pretekárska dráha
622           residential: Ulica
623           rest_area: Odpočívadlo
624           road: Cesta
625           secondary: Cesta II. triedy
626           secondary_link: Cesta II. triedy
627           service: Prístupová komunikácia
628           services: Diaľničné odpočívadlo
629           speed_camera: Radar
630           steps: Schody
631           stile: Schodíky cez ohradu
632           tertiary: Cesta III. triedy
633           tertiary_link: Cesta III. triedy
634           track: Nespevnená cesta
635           trail: Chodník
636           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
637           trunk_link: Privádzač k ceste pre motorové vozidlá
638           unclassified: Neklasifikovaná cesta
639           unsurfaced: Nespevnená cesta
640         historic: 
641           archaeological_site: Archeologické nálezisko
642           battlefield: Bojisko
643           boundary_stone: Hraničný kameň
644           building: Budova
645           castle: Hrad
646           church: Kostol
647           fort: Pevnosť
648           house: Dom
649           icon: Ikona
650           manor: Šľachtické sídlo
651           memorial: Pomník
652           mine: Baňa
653           monument: Pamätník
654           museum: Múzeum
655           ruins: Ruina
656           tower: Veža
657           wayside_cross: Božie muky
658           wayside_shrine: Malá kaplnka pri ceste
659           wreck: Zrúcanina
660         landuse: 
661           allotments: Záhradkárske osady
662           basin: Vodná nádrž
663           brownfield: Opustená priemyselná oblasť (brownfield)
664           cemetery: Cintorín
665           commercial: Obchodná štvrť
666           conservation: Chránené územie
667           construction: Stavba
668           farm: Farma
669           farmland: Poľnohospodárska pôda
670           farmyard: Dvor
671           forest: Les (udržiavaný)
672           garages: Garáže
673           grass: Tráva
674           greenfield: Zelená plocha pre výstavbu
675           industrial: Priemyslová oblasť
676           landfill: Skládka odpadu
677           meadow: Lúka
678           military: Vojenský priestor
679           mine: Baňa
680           nature_reserve: Prírodná rezervácia
681           orchard: Sad
682           park: Park
683           piste: Zjazdovka
684           quarry: Lom
685           railway: Železnica
686           recreation_ground: Rekreačná oblasť
687           reservoir: Zásobník na vodu
688           reservoir_watershed: Povodie nádrže
689           residential: Obytná oblasť
690           retail: Obchodná zóna
691           road: Cesty
692           village_green: Verejná zeleň
693           vineyard: Vinica
694           wetland: Mokrina
695           wood: Les (neudržiavaný)
696         leisure: 
697           beach_resort: Plážové letovisko
698           bird_hide: Vtáčia pozorovateľňa
699           common: Verejné priestranstvo
700           fishing: Rybolov (športový)
701           fitness_station: Fitnes zastávka
702           garden: Záhrada
703           golf_course: Golfové ihrisko
704           ice_rink: Umelé klzisko
705           marina: Prístav pre jachty
706           miniature_golf: Mini golf
707           nature_reserve: Prírodná rezervácia
708           park: Park
709           pitch: Športové ihrisko
710           playground: Detské ihrisko
711           recreation_ground: Rekreačná oblasť
712           sauna: Sauna
713           slipway: Lodný sklz
714           sports_centre: Športové stredisko
715           stadium: Štadión
716           swimming_pool: Plaváreň
717           track: Bežecká dráha
718           water_park: Aquapark
719         military: 
720           airfield: Vojenské letisko
721           barracks: Kasárne
722           bunker: Bunker
723         mountain_pass: 
724           "yes": Priesmyk
725         natural: 
726           bay: Zátoka, záliv
727           beach: Pláž
728           cape: Mys
729           cave_entrance: Vstup do jaskyne
730           channel: Kanál
731           cliff: Útes, kamenná stena
732           crater: Kráter
733           dune: Duna
734           feature: Vlastnosť
735           fell: Horská pastvina
736           fjord: Fjord
737           forest: Les (udržiavaný)
738           geyser: Gejzír
739           glacier: Ľadovec
740           heath: Vresovisko
741           hill: Kopec
742           island: Ostrov
743           land: Pevnina
744           marsh: Bažina
745           moor: Močiar
746           mud: Bahno
747           peak: Vrchol
748           point: Bod
749           reef: Bradlo, Skalisko
750           ridge: Hrebeň
751           river: Rieka
752           rock: Skala
753           scree: Sutina
754           scrub: Rúbanisko
755           shoal: Plytčina
756           spring: Prameň
757           stone: Balvan
758           strait: Úžina
759           tree: Strom
760           valley: Dolina
761           volcano: Sopka
762           water: Voda
763           wetland: Mokrina
764           wetlands: Mokrina
765           wood: Les (neudržiavaný)
766         office: 
767           accountant: Účtovník
768           architect: Architektonický ateliér
769           company: Súkromná firma
770           employment_agency: Sprostredkovanie práce
771           estate_agent: Realitná kancelária
772           government: Vládny úrad
773           insurance: Poisťovňa
774           lawyer: Právnická kancelária
775           ngo: Mimovládna organizácia
776           telecommunication: Telekomunikácie
777           travel_agent: Cestovná kancelária
778           "yes": Úrad
779         place: 
780           airport: Letisko
781           city: Mesto nad 100 tis.
782           country: Štát
783           county: Okres
784           farm: Farma
785           hamlet: Osada do 200
786           house: Budova
787           houses: Budovy
788           island: Ostrov
789           islet: Ostrovček
790           isolated_dwelling: Samota
791           locality: Oblasť
792           moor: Močiar
793           municipality: Obecný úrad
794           postcode: PSČ
795           region: Región
796           sea: More
797           state: Štát
798           subdivision: Pododdelenie
799           suburb: Mestský obvod
800           town: Mesto 10 tis.-100 tis.
801           unincorporated_area: Nezaradená oblasť
802           village: Obec 200-10 tis.
803         railway: 
804           abandoned: Zrušená železničná trať
805           construction: Železnica vo výstavbe
806           disused: Nepoužívaná železnica
807           disused_station: Nepoužívaná železničná stanica
808           funicular: Lanová dráha
809           halt: Zastávka vlaku
810           historic_station: Zastávka historickej železnice
811           junction: Železničný uzol
812           level_crossing: Železničný prejazd
813           light_rail: Ľahká železnica
814           miniature: Záhradná železnica
815           monorail: Jednokoľajka
816           narrow_gauge: Úzkokoľajná železnica
817           platform: Železničné nástupište
818           preserved: Historická železnica
819           spur: Železničná vlečka
820           station: Železničná stanica
821           subway: Stanica metra
822           subway_entrance: Vchod do metra
823           switch: Železničná výhybka
824           tram: Električka
825           tram_stop: Zastávka električky
826           yard: Železničné depo
827         shop: 
828           alcohol: Mimo povolenia
829           antiques: Starožitnosti
830           art: Obchod s umením
831           bakery: Pekáreň
832           beauty: Salón krásy
833           beverages: Občerstvenie
834           bicycle: Obchod s bicyklami
835           books: Kníhkupectvo
836           butcher: Mäsiarstvo
837           car: Predajňa automobilov
838           car_parts: Mototechna
839           car_repair: Autoservis
840           carpet: Obchod s kobercami
841           charity: Charitatívny obchod
842           chemist: Lekáreň
843           clothes: Obchod s konfekciou
844           computer: Obchod s počítačmi
845           confectionery: Cukráreň
846           convenience: Rozličný tovar
847           copyshop: Copy centrum
848           cosmetics: Parfuméria
849           department_store: Obchodný dom
850           discount: Diskontná predajňa
851           doityourself: Urob si sám
852           dry_cleaning: Chemická čistiareň
853           electronics: Elektro
854           estate_agent: Realitná kancelária
855           farm: Poľnonákup
856           fashion: Módny salón
857           fish: Obchod s rybami
858           florist: Kvetinárstvo
859           food: Obchod s potravinami
860           funeral_directors: Pohrebníctvo
861           furniture: Nábytok
862           gallery: Galéria
863           garden_centre: Záhradnícke centrum
864           general: Zmiešaný tovar
865           gift: Suveníry
866           greengrocer: Obchod so zeleninou
867           grocery: Potraviny
868           hairdresser: Kaderníctvo,holičstvo
869           hardware: Železiarstvo
870           hifi: Hi-Fi
871           insurance: Poisťovňa
872           jewelry: Zlatníctvo
873           kiosk: Novinový stánok
874           laundry: Práčovňa
875           mall: Pešia zóna
876           market: Obchod
877           mobile_phone: Obchod s mobilnými telefónmi
878           motorcycle: Motocyklový obchod
879           music: Hudobniny
880           newsagent: Novinový stánok
881           optician: Očná optika
882           organic: Obchod so zdravou výživou
883           outdoor: Turistický obchod
884           pet: Chovprodukt
885           photo: Fotokino
886           salon: Salón
887           shoes: Obuv
888           shopping_centre: Nákupné stredisko
889           sports: Športový obchod
890           stationery: Papierníctvo
891           supermarket: Supermarket
892           toys: Hračkárstvo
893           travel_agency: Cestovná kancelária
894           video: Videopožičovňa, predaj DVD
895           wine: Mimo povolenia
896         tourism: 
897           alpine_hut: Vysokohorská chata
898           artwork: Umelecké dielo
899           attraction: Atrakcia
900           bed_and_breakfast: Nocľah a raňajky
901           cabin: Malá chata
902           camp_site: Kemping
903           caravan_site: Autokemping
904           chalet: Veľká chata
905           guest_house: Penzión
906           hostel: Ubytovňa, internát
907           hotel: Hotel
908           information: Informácie
909           lean_to: Prístrešok
910           motel: Motel
911           museum: Múzeum
912           picnic_site: Výletné miesto
913           theme_park: Zábavný park
914           valley: Údolie
915           viewpoint: Rozhľadňa, výhliadka
916           zoo: Zoo
917         tunnel: 
918           "yes": Tunel
919         waterway: 
920           artificial: Vodný kanál, prieplav
921           boatyard: Lodenica
922           canal: Kanál
923           connector: Prepojenie vodných ciest
924           dam: Priehrada,hrádza
925           derelict_canal: Opustený kanál
926           ditch: Priekopa
927           dock: Dok
928           drain: Odvodňovací kanál
929           lock: Plavebná komora
930           lock_gate: Brána plavebnej komory
931           mineral_spring: Minerálny prameň
932           mooring: Kotvisko
933           rapids: Pereje
934           river: Rieka
935           riverbank: Breh rieky
936           stream: Potok
937           wadi: Občasné riečisko(Vádí)
938           water_point: Vodný bod
939           waterfall: Vodopád
940           weir: Splav
941   javascripts: 
942     map: 
943       base: 
944         cycle_map: Cyklomapa
945         standard: Štandardná
946         transport_map: Dopravná mapa
947     site: 
948       edit_disabled_tooltip: Pre editáciu priblížte mapu
949       edit_tooltip: Upraviť mapu
950       edit_zoom_alert: Upravovať mapu môžete len pri väčšom priblížení
951       history_disabled_tooltip: Pre zobrazenie úprav tejto oblasti priblížte mapu
952       history_tooltip: Zobraziť úpravy tejto oblasti
953       history_zoom_alert: Zobraziť editácie môžete len pri väčšom priblížení
954   layouts: 
955     community: Komunita
956     community_blogs: Komunitné blogy
957     community_blogs_title: Blogy členov komunity OpenStreetMap
958     copyright: Autorské práva a licencia
959     documentation: Dokumentácia
960     documentation_title: Dokumentácia k projektu
961     donate: Podporte OpenStreetMap %{link} Fondu na obnovu hardwaru
962     donate_link_text: príspevkom
963     edit: Upraviť
964     edit_with: Upraviť pomocou %{editor}
965     export: Export
966     export_tooltip: Export mapových dát
967     foundation: Nadácia
968     foundation_title: Nadácia OpenStreetMap Foundation
969     gps_traces: GPS Stopy
970     gps_traces_tooltip: Správa GPS stôp
971     help: Pomoc
972     help_centre: Centrum pomoci
973     help_title: Stránky s nápovedou k tomuto projektu
974     history: História
975     home: domov
976     home_tooltip: Prejsť na domovské miesto
977     inbox_html: správy (%{count})
978     inbox_tooltip: 
979       few: V schránke máte %{count} neprečítané správy
980       one: V schránke máte 1 neprečítanú správu
981       other: V schránke máte %{count} neprečítaných správ
982       zero: Nemáte žiadne neprečítané správy
983     intro_1: OpenStreetMap je slobodná editovateľná mapa celého sveta. Tvoria ju ľudia ako vy.
984     intro_2_create_account: Založte si konto
985     intro_2_download: stiahnutie
986     intro_2_html: Dáta sú k dispozícii na %{download} a %{use} pod %{license}. %{create_account} a pomôžte mapu zdokonaliť.
987     intro_2_license: slobodnou licenciou
988     intro_2_use: použitie
989     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap
990     log_in: prihlásiť sa
991     log_in_tooltip: Prihlásiť sa k existujúcemu kontu
992     logo: 
993       alt_text: Logo OpenStreetMap
994     logout: odhlásiť
995     logout_tooltip: Odhlásiť
996     make_a_donation: 
997       text: Darovanie
998       title: Podporte OpenStreetMap finančným príspevkom
999     osm_offline: OpenStreetMap databáza je teraz offline, zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
1000     osm_read_only: OpenStreetMap databáza je teraz len v móde čítania (bez možnosti zapisovania), zatiaľ čo potrebná údržba databázy naďalej prebieha.
1001     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1002     partners_html: Prevádzku podporujú %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a iní %{partners}.
1003     partners_ic: Imperial College v Londýne
1004     partners_partners: partneri
1005     partners_ucl: VR centrum UCL
1006     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
1007     sign_up: zaregistrovať sa
1008     sign_up_tooltip: Vytvoriť si používateľské konto pre úpravy
1009     tag_line: Slobodná wiki-mapa sveta
1010     user_diaries: Denníky používateľov
1011     user_diaries_tooltip: Zobraziť denníky používateľov
1012     view: Zobraziť
1013     view_tooltip: Zobraziť mapu
1014     welcome_user_link_tooltip: Vaša používateľská stránka
1015     wiki: wiki
1016     wiki_title: Wiki k projektu
1017   license_page: 
1018     foreign: 
1019       english_link: anglickým originálom
1020       text: V prípade rozporu mezi touto preloženou verziou a %{english_original_link} má anglická stránka prednosť
1021       title: O tomto preklade
1022     legal_babble: 
1023       attribution_example: 
1024         alt: Príklad, ako uvádzať autorstvo OpenStreetMap na webovej stránke
1025         title: Príklad uvedenia autorstva
1026       contributors_at_html: "<strong>Rakúsko</strong>: Obsahuje dáta od\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">mesta Viedeň</a> (pod licenciou\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">krajiny Vorarlberg</a> a\nkrajiny Tirol (pod licenciou <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT s úpravami</a>)."
1027       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Obsahuje dáta z GeoBase ®, GeoGratis (© Department of Natural Resources Canada), CanVec (© Department of Natural Resources Canada) a StatCan (Geography Division, Statistics Canada)."
1028       contributors_footer_1_html: "Podrobnosti o týchto a ďalších zdrojoch, ktoré boli použité pre vylepšenie OpenStreetMap, nájdete na <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">stránke Contributors</a> na OpenStreetMap wiki."
1029       contributors_footer_2_html: "  Zahrnutie dát do OpenStreetMap neznamená, že pôvodný poskytovateľ dát podporuje OpenStreetMap, ponúka akúkoľvek záruku, alebo prijíma akúkoľvek zodpovednosť."
1030       contributors_fr_html: "<strong>Francúzsko</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Direction Générale des impôts."
1031       contributors_gb_html: "<strong>Spojené kráľovstvo</strong>: Obsahuje dáta Ordnance Survey © Crown copyright a právo k databáze 2010-12."
1032       contributors_intro_html: "Naši prispievatelia sú tisícky jednotlivcov. Máme aj dáta so slobodnou licenciou od národných geografických inštitúcií či iných zdrojov, medzi nimi:"
1033       contributors_nl_html: "<strong>Holandsko</strong>: obsahuje © AND dát, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1034       contributors_nz_html: "<strong>Nový Zéland</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z Land Information New Zealand. Crown Copyright reserved."
1035       contributors_title_html: Naši prispievatelia
1036       contributors_za_html: "<strong>Juhoafrická republika</strong>: Obsahuje dáta pochádzajúce z <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1037       credit_1_html: Vyžadujeme uviesť „<em>© Prispievatelia OpenStreetMap</em>“.
1038       credit_2_html: "  Musíte zdôrazniť, že dáta sú dostupné pod licenciu Open Database Licence, a pri používaní mapových tajlov, že tieto sú pod licenciou CC-BY-SA. Môžete to urobiť hypertextovým odkazom na <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">http://www.openstreetmap.org/copyright</a>. Alternatívne, ak distribuujete OSM v dátovej forme, môžete vymenovať licencie a vytvoriť hypertextový odkaz priamo na ne. Pri médiách kde hypertextové odkazy nie sú možné (napr. tlačené práce), odporúčame aby ste nasmerovali čitateľov na openstreetmap.org (napríklad rozšírením slova OpenStreetMap na plnú adresu), na opendatacommons.org a na creativecommons.org (ak je to relevenantné)."
1039       credit_3_html: "V prípade interaktívnej elektronickej mapy by autorstvo malo byť uvedené v rohu mapy.\nNapríklad:"
1040       credit_title_html: Ako uvádzať OpenStreetMap
1041       infringement_1_html: Prispievateľom OSM pripomíname, že by nikdy nemali pridávať dáta zo zdrojov chránených autorským právom (napr. Google Maps či tlačené mapy) bez výslovného súhlasu držiteľov práv.
1042       infringement_2_html: Ak sa domnievate, že materiál podliehajúci autorským právam bol neoprávnene pridaný do databázy OpenStreetMap alebo na tieto stránky, prosíme vás, aby ste si pozreli náš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">postup odstraňovania</a> alebo podajte žiadosť priamo na <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">stránke pre podávanie sťažností</a>.
1043       infringement_title_html: Porušenie autorských práv
1044       intro_1_html: OpenStreetMap sú <em>slobodné dáta</em>, ponúkané za podmienok licencie <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1045       intro_2_html: "  Môžete kopírovať, distribuovať, oznamovať verejnosti a upravovať naše dáta, pokiaľ ako zdroj uvediete „<em>OpenStreetMap a jeho prispievatelia</em>“. Ak naše mapy alebo dáta budete upravovať alebo ich použijete vo svojom diele, musíte výsledné dielo šíriť pod rovnakou licenciou. Vaše práva a povinnosti sú vysvetlené v <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">plnom znení licenčnej zmluvy</a>."
1046       intro_3_html: Kartografia v našich mapových podkladoch a naša dokumentácia je zverejnená pod licenciou <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Uveďte autora – Zachovajte licenciu 2.0</a> (CC-BY-SA).
1047       more_1_html: O používaní našich dát a spôsobe citovania, sa môžete dočítať viac v našich <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Často kladených právnych otázkach</a>.
1048       more_2_html: "Hoci OpenStreetMap tvorí slobodné dáta, nemôžeme zadarmo poskytovať tretím stranám mapové API.\nPozrite naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Pravidlá použitia API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pravidlá použitia mapových dlaždíc</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pravidlá použitia nástroja Nominatim</a>."
1049       more_title_html: Ďalšie informácie
1050       title_html: Autorské práva a licencie
1051     native: 
1052       mapping_link: začať mapovať
1053       native_link: slovenskú verziu
1054       text: Pozeráte si anglickú verziu stránky o autorských právach. Môžete sa vrátiť na %{native_link} stránky alebo si prestať čítať o copyrightoch a %{mapping_link}.
1055       title: O tejto stránke
1056   message: 
1057     delete: 
1058       deleted: Správa vymazaná
1059     inbox: 
1060       date: Dátum
1061       from: Od
1062       messages: Máte %{new_messages} a %{old_messages}
1063       my_inbox: Moja doručená pošta
1064       new_messages: 
1065         few: "%{count} nové správy"
1066         one: "%{count} novú správu"
1067         other: "%{count} nových správ"
1068       no_messages_yet: Zatiaľ nemáte žiadne správy. Čo napr. kontaktovať %{people_mapping_nearby_link}?
1069       old_messages: 
1070         few: "%{count} staré správy"
1071         one: "%{count} starú správu"
1072         other: "%{count} starých správ"
1073       outbox: odoslaná pošta
1074       people_mapping_nearby: používateľov v okolí
1075       subject: Predmet
1076       title: Doručená pošta
1077     mark: 
1078       as_read: Správa označená ako prečítaná
1079       as_unread: Správa označená ako neprečítaná
1080     message_summary: 
1081       delete_button: Zmazať
1082       read_button: Označiť ako prečítané
1083       reply_button: Odpovedať
1084       unread_button: Označiť ako neprečítané
1085     new: 
1086       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
1087       body: Text
1088       limit_exceeded: V poslednej dobe ste poslali veľa správ. Pred rozosielaním ďalších prosím chvíľu počkajte.
1089       message_sent: Správa odoslaná
1090       send_button: Odoslať
1091       send_message_to: Poslať novú správu používateľovi %{name}
1092       subject: Predmet
1093       title: Odoslať správu
1094     no_such_message: 
1095       body: Ľutujeme, neexistuje správa s takým ID.
1096       heading: Zadaná správa neexistuje
1097       title: Zadaná správa neexistuje
1098     outbox: 
1099       date: Dátum
1100       inbox: prichádzajúca pošta
1101       messages: 
1102         few: Máte %{count} odeslané správy
1103         one: Máte %{count} odoslanú správu
1104         other: Máte %{count} odoslaných správ
1105       my_inbox: Moja %{inbox_link}
1106       no_sent_messages: Nemáte odoslané správy. Prečo ste sa nespojili s niekým z %{people_mapping_nearby_link}?
1107       outbox: odoslaná pošta
1108       people_mapping_nearby: blízko mapujúci ľudia
1109       subject: Predmet
1110       title: Odoslaná pošta
1111       to: Komu
1112     read: 
1113       back_to_inbox: Späť do prijatých správ
1114       back_to_outbox: Späť do schránky odoslanej pošty
1115       date: Dátum
1116       from: Od
1117       reply_button: Odpovedať
1118       subject: Predmet
1119       title: Čítať správu
1120       to: Komu
1121       unread_button: Označiť ako neprečítané
1122       wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, ktorú si chcete prečítať, nie je ani od, ani pre tohoto používateľa. Ak si ju chcete prečítať, prihláste sa pod príslušným kontom.
1123     reply: 
1124       wrong_user: Ste prihlásený ako „%{user}“, ale správa, na ktorú chcete odpovedať, nebola odoslaná tomuto používateľovi. Ak na ňu chcete odpovedať, prihláste sa pod správnym kontom.
1125     sent_message_summary: 
1126       delete_button: Zmazať
1127   notifier: 
1128     diary_comment_notification: 
1129       footer: Môžete si tiež prečítať komentár na %{readurl}, komentovať na %{commenturl}, alebo odpovedať na %{replyurl}
1130       header: "%{from_user} okomentoval váš nedávny záznam v OpenStreetMap denníku s predmetom %{subject}:"
1131       hi: Ahoj %{to_user},
1132       subject: "[OpenStreetMap] %{user} okomentoval záznam vo vašom denníku"
1133     email_confirm: 
1134       subject: "[OpenStreetMap] Potvrďte svoju e-mailovú adresu"
1135     email_confirm_html: 
1136       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre potvrdenie zmeny.
1137       greeting: Ahoj,
1138       hopefully_you: Niekto (dúfame, že vy) požiadal o zmenu e-mailovej adresy na serveri %{server_url} na %{new_address}.
1139     email_confirm_plain: 
1140       click_the_link: Ak ste to boli vy, potvrďte prosím zmenu kliknutím na nasledovný odkaz.
1141       greeting: Ahoj,
1142     friend_notification: 
1143       befriend_them: Môžete ich tiež pridať ako priateľov na %{befriendurl}.
1144       had_added_you: "%{user} vás pridal ako priateľa na OpenStreetMap."
1145       see_their_profile: Jeho/jej profil si môžete pozrieť na %{userurl}.
1146       subject: "[OpenStreetMap] %{user} vás pridal ako priateľa"
1147     gpx_notification: 
1148       and_no_tags: a žiadne značky.
1149       and_the_tags: "a nasledujúce značky:"
1150       failure: 
1151         failed_to_import: "sa nepodarilo naimportovať. Chybové hlásenie:"
1152         more_info_1: Viac informácií o neúspešných importoch GPX a ako sa im vyhnúť
1153         more_info_2: "nemožno nájsť na adrese:"
1154         subject: "[OpenStreetMap] Neúspešný import GPX"
1155       greeting: Ahoj,
1156       success: 
1157         loaded_successfully: sa úspešne načítal s %{trace_points} z možných %{possible_points} bodov.
1158         subject: "[OpenStreetMap] GPX import úspešný"
1159       with_description: s popisom
1160       your_gpx_file: Zdá sa, že váš GPX súbor
1161     lost_password: 
1162       subject: "[OpenStreetMap] Žiadosť o reset hesla"
1163     lost_password_html: 
1164       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na nižšie uvedený odkaz pre obnovenie vášho hesla.
1165       greeting: Ahoj,
1166       hopefully_you: Niekto (možno vy) požiadal, o reset hesla na tejto emailovej adrese openstreetmap.org účtu.
1167     lost_password_plain: 
1168       click_the_link: Ak ste to vy, kliknite prosím na odkaz nižšie pre obnovenie svojho hesla.
1169       greeting: Ahoj,
1170     message_notification: 
1171       footer1: Môžete si tiež prečítať správy na %{readurl}
1172       footer2: a môžete odpovedať na %{replyurl}
1173       header: "%{from_user} vám zaslal správu cez OpenStreetMap s predmetom %{subject}:"
1174       hi: Ahoj %{to_user},
1175     signup_confirm: 
1176       confirm: "Predtým, než urobíme čokoľvek ďalšie, potrebujeme potvrdiť, že táto žiadosť prišla od vás. Ak je to tak, kliknutím na nasledovný odkaz potvrdíte svoje konto:"
1177       created: Niekto (dúfame, že vy) si práve vytvoril konto na %{site_url}.
1178       greeting: Ahoj!
1179       subject: "[OpenStreetMap] Vitajte v OpenStreetMap"
1180       welcome: Dovoľujeme si vás privítať a poskytnúť vám niektoré ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu začať.
1181     signup_confirm_html: 
1182       ask_questions: Prípadné otázky k OpenStreetMap môžete položiť na našom <a href="http://help.openstreetmap.org/">webe otázok a odpovedí</a>.
1183       current_user: Zoznam existujúcich používateľov v kategóriách podľa miesta bydliska je dostupný v <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">kategórii Users by geographical region</a>.
1184       get_reading: Prečítajte si niečo o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sk:Beginners%27_guide">na wiki</a>, sledujte aktuálne dianie na našom <a href="http://blog.openstreetmap.org/">blogu</a> alebo <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitteri</a>, alebo si prebehnite blog zakladateľa OpenStreetMap Steva Coasta <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData</a> so stručnou históriou projektu aj vo forme <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcastov</a>!
1185       introductory_video: Môžete sledovať %{introductory_video_link}.
1186       more_videos: Je tam %{more_videos_link}.
1187       more_videos_here: viac videí tu
1188       user_wiki_page: Odporúčame, aby ste si na wiki založili používateľskú stránku, na ktorej kategóriami označíte odkiaľ pochádzate, napr. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Bratislava">[[Category:Users in Bratislava]]</a>.
1189       video_to_openstreetmap: úvodné inštruktážne video k OpenStreetMap
1190       wiki_signup: Môžete sa tiež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/w/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=Sk%3AMain_Page&uselang=sk">zaregistrovať na OpenStreetMap wiki</a>.
1191     signup_confirm_plain: 
1192       ask_questions: "Prípadné otázky k OpenStreetMap môžete položiť na našom webe otázok a odpovedí:"
1193       blog_and_twitter: "Sledujte aktuálne dianie na našom blogu alebo Twitteri:"
1194       current_user: "Zoznam existujúcich kategórií pre klasifikáciu používateľov podľa bydliska je k dispozícii na:"
1195       introductory_video: "Môžete sledovať úvodné video k OpenStreetMap tu:"
1196       more_videos: "Existujú ďalšie videá tu:"
1197       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog zakladateľa OpenStreetMap Steva Coasta, ponúka aj podcasty:"
1198       the_wiki: "Prečítajte si niečo o OpenStreetMap na wiki:"
1199       user_wiki_page: Odporúčame, aby ste si na wiki založili používateľskú stránku, na ktorej si kategóriami označíte, odkiaľ pochádzate, napr. [[Category:Users in Bratislava]].
1200       wiki_signup: "Môžete tiež prihlásiť do wiki OpenStreetMap na adrese:"
1201   oauth: 
1202     oauthorize: 
1203       allow_read_gpx: čítať vaše súkromné GPS stopy.
1204       allow_read_prefs: čítať vaše osobné nastavenia.
1205       allow_to: "Klientskej aplikácii umožniť:"
1206       allow_write_api: upravovať mapu.
1207       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámok a priateľov.
1208       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1209       allow_write_prefs: upraviť vaše osobné nastavenia.
1210       request_access: Aplikácia %{app_name} požaduje prístup k vášmu kontu (%{user}). Vyberte si, či si želáte, aby mala aplikácia nasledujúce oprávnenie. Môžete zvoliť ľubovoľný počet oprávnení.
1211     revoke: 
1212       flash: Prístup pre aplikáciu %{application} bol odvolaný.
1213   oauth_clients: 
1214     create: 
1215       flash: Uspešne registrované informácie
1216     destroy: 
1217       flash: Registrácia klientskej aplikácie bola zrušená
1218     edit: 
1219       submit: Upraviť
1220       title: Upraviť aplikáciu
1221     form: 
1222       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1223       allow_read_prefs: čítať ich používateľské nastavenia.
1224       allow_write_api: zmeniť mapu.
1225       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1226       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1227       allow_write_prefs: upraviť ich používateľské nastavenia.
1228       callback_url: URL pre spätné volanie (callback)
1229       name: Názov
1230       requests: "Žiadať používateľov o nasledujúce oprávnenia:"
1231       required: Povinné
1232       support_url: URL s podporou
1233       url: Hlavné URL aplikácie
1234     index: 
1235       application: Názov aplikácie
1236       issued_at: Vydané
1237       list_tokens: "Nasledovné tokeny boli vo vašom mene vydané aplikáciám:"
1238       my_apps: Moje klientské aplikácie
1239       my_tokens: Moje autorizované aplikácie
1240       no_apps: Máte nejakú aplikáciu, využívajúcu štandard %{oauth}, ktorá by s nami mala spolupracovať? Aplikáciu je potrebné najprv zaregistrovať, až potom sem bude môcť posielať OAuth požiadavky.
1241       register_new: Zaregistrovať aplikáciu
1242       registered_apps: "Máte zaregistrované nasledujúce klientské aplikácie:"
1243       revoke: Zrušiť!
1244       title: Moje OAuth nastavenia
1245     new: 
1246       submit: Registrovať
1247       title: Registrácia novej aplikácie
1248     not_found: 
1249       sorry: Je nám ľúto, že %{type} nemožno nájsť.
1250     show: 
1251       access_url: "Access Token URL:"
1252       allow_read_gpx: čítať svoje súkromné GPS stopy.
1253       allow_read_prefs: čítať svoje užívateľské nastavenia.
1254       allow_write_api: zmeniť mapu.
1255       allow_write_diary: vytvoriť položky denníka, poznámky a vytvoriť priateľov.
1256       allow_write_gpx: nahrať GPS stopy.
1257       allow_write_prefs: upraviť svoje užívateľské nastavenia.
1258       authorize_url: "Authorise URL:"
1259       confirm: Ste si istý?
1260       delete: Odstrániť klienta
1261       edit: Upraviť detaily
1262       key: "Consumer Key:"
1263       requests: "Žiadam nasledujúce oprávnenia od používateľa:"
1264       secret: "Consumer Secret:"
1265       support_notice: Podporujeme HMAC-SHA1 (odporúča sa) a podpisy RSA-SHA1.
1266       title: Podrobnosti OAuth pre %{app_name}
1267       url: "Request Token URL:"
1268     update: 
1269       flash: Úspešne aktualizované informácie o klientovi
1270   redaction: 
1271     create: 
1272       flash: Revízia vytvorená.
1273     destroy: 
1274       error: Pri zrušení revízie sa vyskytla chyba.
1275       flash: Revízia zrušená.
1276       not_empty: Revízia nie je prázdna. Pred zrušením tejto revízie zrušte skrytie všetkých verzií patriacich do tejto revízie.
1277     edit: 
1278       description: Popis
1279       heading: Upraviť revíziu
1280       submit: Uložiť revíziu
1281       title: Upraviť revíziu
1282     index: 
1283       empty: Žiadne revízie na zobrazenie.
1284       heading: Zoznam revízií
1285       title: Zoznam revízií
1286     new: 
1287       description: Popis
1288       heading: Zadajte informácie k novej revízii.
1289       submit: Vytvoriť revíziu
1290       title: Vytváranie nových revízií
1291     show: 
1292       confirm: Ste si istý?
1293       description: "Popis:"
1294       destroy: Odstrániť túto revíziu
1295       edit: Upraviť túto revíziu
1296       heading: Zobrazujem revíziu "%{title}"
1297       title: Zobrazenie revízie
1298       user: "Autor:"
1299     update: 
1300       flash: Zmeny boli uložené.
1301   site: 
1302     edit: 
1303       anon_edits_link_text: Prečo to tak je?
1304       flash_player_required: Ak chcete používať Potlatch, flashový editor OpenStreetMap, potrebujete Flash prehrávač. Môžete si <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">stiahnuť Flash Player z Adobe.com</a>. Pre editáciu OpenStreetMap existuje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">viacero ďalších možností</a>.
1305       no_iframe_support: Váš prehliadač nepodporuje vložené HTML rámy (iframes), ktoré sú pre túto funkciu nevyhnutné.
1306       not_public: Nemáte nastavené úpravy na verejné.
1307       not_public_description: Kým tak neurobíte, nemôžete ďalej editovať mapu. Svoje úpravy môžete nastaviť ako verejné na vašej %{user_page}.
1308       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie je nakonfigurovaný – podrobnejšie informácie nájdete na http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1309       potlatch2_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatch 2 sa zmeny ukladajú kliknutím na tlačítko Save/Uložiť vľavo hore.)
1310       potlatch_unsaved_changes: Nemáte uložené zmeny. (V Potlatchu odznačte aktuálnu cestu alebo bod ak editujete v živom režime, alebo kliknite na tlačítko Uložiť (Save) vľavo hore, ak sa tam zobrazuje.)
1311       user_page_link: stránke používateľa
1312     index: 
1313       js_1: Používate prehliadač, ktorý  nepodporuje JavaScript, alebo máte vypnutý JavaScript.
1314       js_2: OpenStreetMap využíva JavaScript pre slippy map.
1315       license: 
1316         copyright: Chránené autorskými právami OpenStreetMap a prispievateľov pod slobodnou licenciou
1317       permalink: Trvalý odkaz
1318       remote_failed: Editácia sa nepodarila – skontrolujte, či je JOSM alebo Merkaartor spustený a je v ňom povolená funkcia Diaľkové ovládanie (Remote control)
1319       shortlink: Krátky odkaz
1320     key: 
1321       map_key: Legenda
1322       map_key_tooltip: Legenda k mape
1323       table: 
1324         entry: 
1325           admin: Administratívne hranice
1326           allotments: Záhradkárska kolónia
1327           apron: 
1328             - Letisková odbavovacia plocha
1329             - terminál
1330           bridge: Čireny obrys = most
1331           bridleway: Chodník pre kone
1332           brownfield: Zborenisko
1333           building: Významná budova
1334           byway: Súkromná cesta
1335           cable: 
1336             - Lanovka
1337             - sedačková lanovka
1338           cemetery: Cintorín
1339           centre: Športové centrum
1340           commercial: Komerčná oblasť
1341           common: 
1342             - Pastvina
1343             - lúka
1344           construction: Cesta vo výstavbe
1345           cycleway: Cyklotrasa
1346           destination: Prejazd zakázaný
1347           farm: Farma
1348           footway: Chodník pre peších
1349           forest: Les (udržiavaný)
1350           golf: Golfové ihrisko
1351           heathland: Vresovisko
1352           industrial: Priemyselná oblasť
1353           lake: 
1354             - Jazero
1355             - nádrž
1356           military: Vojenský priestor
1357           motorway: Diaľnica
1358           park: Park
1359           permissive: Voľný prístup
1360           pitch: Športové ihrisko
1361           primary: Cesta prvej triedy
1362           private: Súkromný prístup
1363           rail: Železnica
1364           reserve: Prírodná rezervácia
1365           resident: Obytná oblasť
1366           retail: Nákupná oblasť
1367           runway: 
1368             - Letisková dráha
1369             - pojazdová dráha
1370           school: 
1371             - Škola
1372             - univerzita
1373           secondary: Cesta druhej triedy
1374           station: Železničná stanica
1375           subway: Metro
1376           summit: 
1377             - Vrchol
1378             - vrchol
1379           tourist: Turistická atrakcia
1380           track: Lesná, poľná cesta
1381           tram: 
1382             - Rýchloelektrička
1383             - električka
1384           trunk: Cesta pre motorové vozidlá
1385           tunnel: Čiarkovaný obrys = tunel
1386           unclassified: Neklasifikovaná cesta
1387           unsurfaced: Nespevnená cesta
1388           wood: Les (neudržiavaný)
1389     markdown_help: 
1390       alt: Alternatívny text
1391       first: Prvá položka
1392       heading: Nadpis
1393       headings: Nadpisy
1394       image: Obrázok
1395       link: Odkaz
1396       ordered: Číslovaný zoznam
1397       second: Druhá položka
1398       subheading: Podnadpis
1399       text: Text
1400       title_html: Používa sa syntax <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1401       unordered: Neusporiadaný zoznam
1402       url: URL
1403     richtext_area: 
1404       edit: Upraviť
1405       preview: Náhľad
1406     search: 
1407       search: Hľadať
1408       search_help: "príklady: 'Žilina', 'Veľká Okružná, Žilina', '83103', alebo 'post offices near Žilina' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>ďalšie príklady…</a>"
1409       submit_text: hľ.
1410       where_am_i: Kde som?
1411       where_am_i_title: Opis aktuálnej polohy pomocou vyhľadávača
1412     sidebar: 
1413       close: Zavrieť
1414       search_results: Výsledky vyhľadávania
1415   time: 
1416     formats: 
1417       friendly: "%e. %B %Y o %H:%M"
1418   trace: 
1419     create: 
1420       trace_uploaded: Váš GPX súbor bol uložený a čaká na zaradenie do databázy. Obvykle to netrvá viac než polhodinu. Po jeho zaradení dostanete potvrdzujúci e-mail.
1421       upload_trace: Nahrať GPS stopu
1422     delete: 
1423       scheduled_for_deletion: Stopa plánovaná na vymazanie
1424     edit: 
1425       description: "Popis:"
1426       download: stiahnuť
1427       edit: upraviť
1428       filename: "Názov súboru:"
1429       heading: Úprava stopy %{name}
1430       map: mapa
1431       owner: "Vlastník:"
1432       points: "Body:"
1433       save_button: Uložiť zmeny
1434       start_coord: "Začiatočná súradnica:"
1435       tags: "Tagy:"
1436       tags_help: oddelené čiarkou
1437       title: Úprava stopy %{name}
1438       uploaded_at: "Nahrať na:"
1439       visibility: "Viditeľnosť:"
1440       visibility_help: čo má toto znamenať?
1441     list: 
1442       description: Prechádzať nedávno nahrané GPS stopy
1443       empty_html: Nič tu zatiaľ nie je. <a href='%{upload_link}'>Nahrajte novú stopu</a>, alebo si niečo o GPS stopách prečítajte na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sk:Beginners_Guide_1.2'>wiki</a>.
1444       public_traces: Verejné GPS stopy
1445       public_traces_from: Verejné GPS stopy od %{user}
1446       tagged_with: označený s %{tags}
1447       your_traces: Vaše GPS stopy
1448     make_public: 
1449       made_public: Zverejnená stopa
1450     offline: 
1451       heading: GPX úložisko je offline
1452       message: GPX úložisko a nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné.
1453     offline_warning: 
1454       message: Nahrávanie GPX súborov je momentálne nedostupné
1455     trace: 
1456       ago: pred %{time_in_words_ago}
1457       by: od
1458       count_points: "%{count} bodov"
1459       edit: upraviť
1460       edit_map: Upraviť mapu
1461       identifiable: IDENTIFIKOVATEĽNÁ
1462       in: v
1463       map: mapa
1464       more: viac
1465       pending: NEVYRIEŠENÉ
1466       private: SÚKROMNÁ
1467       public: VEREJNÁ
1468       trace_details: Zobraziť detaily stopy
1469       trackable: STOPOVATEĽNÁ
1470       view_map: Zobraziť mapu
1471     trace_form: 
1472       description: "Popis:"
1473       help: Pomoc
1474       tags: "Značky:"
1475       tags_help: oddelené čiarkou
1476       upload_button: Nahrať
1477       upload_gpx: "Nahrať GPX súbor:"
1478       visibility: "Viditeľnosť:"
1479       visibility_help: čo toto znamená?
1480     trace_header: 
1481       see_all_traces: Zobraziť všetky stopy
1482       see_your_traces: Zobraziť všetky vaše stopy
1483       traces_waiting: Máte %{count} stopy čakajúce na nahratie. Prosím zvážte toto čakanie, dokedy neukončíte nahrávanie niečoho iného, pokiaľ  nie je blok v rade pre iných užívateľov.
1484       upload_trace: Nahrať stopu
1485     trace_optionals: 
1486       tags: Tagy
1487     trace_paging_nav: 
1488       newer: Novšie stopy
1489       older: Staršie stopy
1490       showing_page: Stránka %{page}
1491     view: 
1492       delete_track: Vymazať túto stopu
1493       description: "Popis:"
1494       download: stiahnuť
1495       edit: upraviť
1496       edit_track: Upraviť túto stopu
1497       filename: "Názov súboru:"
1498       heading: Sledovanie stopy %{name}
1499       map: mapa
1500       none: Žiadne
1501       owner: "Vlastník:"
1502       pending: NEVYRIEŠENÁ
1503       points: "Bodov:"
1504       start_coordinates: "Začiatočná súradnica:"
1505       tags: "Tagy:"
1506       title: Sledovanie stopy %{name}
1507       trace_not_found: Stopa nenájdená!
1508       uploaded: "Nahraté o:"
1509       visibility: "Viditeľnosť:"
1510     visibility: 
1511       identifiable: Identifikovateľné (zobrazené v zozname stôp, aj ako identifikovateľné, usporiadané body s časovou značkou)
1512       private: Súkromné (iba zdieľané ako anonymné, neusporiadané body)
1513       public: Verejné (zobrazené v prehľade stopy, aj ako anonymné, neusporiadané body)
1514       trackable: Zaznamenávané stopy (zdieľané iba ako anonymné, usporiadané body s časovými značkami)
1515   user: 
1516     account: 
1517       contributor terms: 
1518         agreed: Súhlasili ste s novými Podmienkami prispievania.
1519         agreed_with_pd: Deklarovali ste tiež, že svoje úpravy považujete za slobodné dielo.
1520         heading: "Podmienky prispievania:"
1521         link text: čo je toto?
1522         not yet agreed: Zatiaľ ste neodsúhlasili nové Podmienky prispievania.
1523         review link text: Keď budete mať čas, pomocou tohoto odkazu si prosím prečítajte a odsúhlaste nové Podmienky prispievania.
1524       current email address: "Aktuálna e-mailová adresa:"
1525       delete image: Odstrániť aktuálny obrázok
1526       email never displayed publicly: (nikde se verejne nezobrazuje)
1527       flash update success: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované.
1528       flash update success confirm needed: Používateľské údaje boli úspešne aktualizované. Skontrolujte si e-mail, mala by Vám prísť výzva na potvrdenie novej e-mailovej adresy.
1529       gravatar: 
1530         gravatar: Používať Gravatar
1531         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1532         link text: čo to znamená?
1533       home location: "Domovské miesto:"
1534       image: "Obrázok:"
1535       image size hint: (najvhodnejšie sú štvorcové obrázky s veľkosťou najmenej 100×100)
1536       keep image: Ponechať aktuálny obrázok
1537       latitude: "Zem. šírka:"
1538       longitude: "Zem. dĺžka:"
1539       make edits public button: Zverejniť všetky moje úpravy
1540       my settings: Moje nastavenia
1541       new email address: "Nová e-mailová adresa:"
1542       new image: "Pridať obrázok:"
1543       no home location: Nezadali ste svoje domovské miesto.
1544       openid: 
1545         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/CS:OpenID
1546         link text: čo je toto?
1547         openid: "OpenID:"
1548       preferred editor: "Preferovaný editor:"
1549       preferred languages: "Preferované jazyky:"
1550       profile description: "Popis profilu:"
1551       public editing: 
1552         disabled: Vypnutý a nemôže upravovať údaje, všetky predchádzajúce úpravy sú anonymné.
1553         disabled link text: prečo nemôžem upravovať?
1554         enabled: Zapnutý. Nie je anonym a môže upravovať dáta.
1555         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1556         enabled link text: čo je toto?
1557         heading: "Verejné úpravy:"
1558       public editing note: 
1559         heading: Úprava pre verejnosť
1560         text: Teraz upravujete ako anonym a ostatní Vám nemôžu poslať správy, alebo vidieť vaše domovské miesto. Ukážte čo upravujete a dovoľte ostatným kontaktovať Vás cez webovú stránku, kliknite na tlačítko dolu. <b>Od API verzie 0.6, iba používateľ, ktorý povolil svoje úpravy verejnosti, môže upravovať mapové údaje</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">zistiť prečo</a>).<ul><li>Vaša emailová adresa nebude odhalená pre verejnosť.</li><li>Táto akcia sa nedá vrátiť späť a všetci noví používatelia sú už implicitne verejní.</li></ul>
1561       replace image: Nahradiť aktuálny obrázok
1562       return to profile: Návrat do profilu
1563       save changes button: Uložiť zmeny
1564       title: Upraviť účet
1565       update home location on click: Aktualizovať domovské miesto kliknutím na mapu?
1566     confirm: 
1567       already active: Toto používateľské konto už bolo potvrdené.
1568       before you start: Pravdepodobne sa už nemôžete dočkať, kedy začnete vytvárať mapy, predtým by ste ale mohli chcieť v nasledovnom formulári vyplniť niekoľko informácií o svojej osobe.
1569       button: Potvrdiť
1570       heading: Potvrdiť používateľské konto
1571       press confirm button: Stlačte tlačítko na potvrdenie dole, pre aktiváciu vášho účtu.
1572       reconfirm: Ak už od vašej registrácie uplynul dlhší čas, budete si možno musieť <a href="%{reconfirm}">nechať poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
1573       success: Váš účet je založený, ďakujeme, že ste sa zapísali!
1574       unknown token: Zadaný potvrdzovací kód neexistuje.
1575     confirm_email: 
1576       button: Potvrdiť
1577       failure: E-mailová adresa bola už potvrdená s týmto znakom.
1578       heading: Potvrdiť zmenu e-mailovej adresy
1579       press confirm button: Stlačte potvrdzovacie tlačidlo nižšie a potvrďte svoju novú e-mailovú adresu.
1580       success: Potvrdená vaša e-mailová adresa, ďakujeme za registráciu!
1581     confirm_resend: 
1582       failure: Používateľ %{name} neexistuje.
1583       success: Na adresu %{email} sme Vám poslali potvrdzovací e-mail. Akonáhle svoje konto potvrdíte, budete môcť začať tvoriť mapy.<br /><br />Ak náhodou používate systém pre ochranu proti nevyžiadanej pošte (anti-spam), ktorý vyžaduje potvrdenia, nezabudnite definovať výnimku pre odosielateľa webmaster@openstreetmap.org, nakoľko na žiadosti o potvrdenie nie sme schopní reagovať.
1584     filter: 
1585       not_an_administrator: Potrebujete byť administrátor na vykonanie tejto akcie.
1586     go_public: 
1587       flash success: Všetky vaše úpravy sú teraz verejné, a teraz máte povolenie na úpravu.
1588     list: 
1589       confirm: Potvrdiť zvolených používateľov
1590       empty: Žiadni používatelia vyhovujúci podmienkam neboli nájdení
1591       heading: Používatelia
1592       hide: Skryť vybraných používateľov
1593       showing: 
1594         one: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item} z %{items})
1595         other: Zobrazuje sa stránka %{page} (%{first_item}–%{last_item} z %{items})
1596       summary: "%{name} založené %{date} z %{ip_address}"
1597       summary_no_ip: "%{name} založený %{date}"
1598       title: Používatelia
1599     login: 
1600       account is suspended: Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené vzhľadom na podozrivú aktivitu.<br>Ak to chcete riešiť, môžete kontaktovať <a href="%{webmaster}">webmastera</a>.
1601       account not active: Ľutujeme, vaše konto ešte nie je aktívne.<br />Môžete si ho aktivovať kliknutím na odkaz v potvrdzovacom e-maile, prípadne si <a href="%{reconfirm}">nechajte poslať nový potvrdzovací e-mail</a>.
1602       auth failure: Ľutujeme, s uvedenými údajmi sa nie je možné prihlásiť.
1603       create account minute: Založte si konto. Zaberie to len chvíľku.
1604       email or username: "E-mailová adresa alebo prihlasovacie meno:"
1605       heading: Prihlásenie
1606       login_button: Prihlásiť
1607       lost password link: Stratili ste heslo?
1608       new to osm: Ste na OpenStreetMap nový?
1609       no account: Nemáte konto?
1610       openid: "%{logo} OpenID:"
1611       openid invalid: Ľutujeme, ale vaše OpenID sa zdá byť nesprávne
1612       openid missing provider: Ľutujeme, nepodarilo se spojiť s vaším OpenID poskytovateľom
1613       openid_logo_alt: Prihlásenie pomocou OpenID
1614       openid_providers: 
1615         aol: 
1616           alt: Prihlásenie pomocou AOL OpenID
1617           title: Prihlásenie pomocou AOL
1618         google: 
1619           alt: Prihlásenie pomocou Google OpenID
1620           title: Prihlásenie pomocou Google
1621         myopenid: 
1622           alt: Prihlásenie pomocou myOpenID OpenID
1623           title: Prihlásenie pomocou myOpenID
1624         openid: 
1625           alt: Prihlásenie pomocou OpenID URL
1626           title: Prihlásenie pomocou OpenID
1627         wordpress: 
1628           alt: Prihlásenie pomocou Wordpress OpenID
1629           title: Prihlásenie pomocou Wordpress
1630         yahoo: 
1631           alt: Prihlásenie pomocou Yahoo OpenID
1632           title: Prihlásenie pomocou Yahoo
1633       password: "Heslo:"
1634       register now: Zaregistrujte se
1635       remember: Zapamätať
1636       title: Prihlásiť sa
1637       to make changes: Ak chcete upravovať OpenStreetMap, musíte mať používateľské konto.
1638       with openid: "Alternatívne sa môžete prihlásiť svojím OpenID:"
1639       with username: "Už máte na OpenStreetMap konto? Prihláste sa svojim menom a heslom:"
1640     logout: 
1641       heading: Odhlásenie z OpenStreetMap
1642       logout_button: Odhlásenie
1643       title: Odhlásenie
1644     lost_password: 
1645       email address: "E-mailová adresa:"
1646       heading: Zabudli ste heslo?
1647       help_text: Vložte emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii, pošleme vám odkaz, pomocou ktorého si budete môcť nastaviť nové heslo.
1648       new password button: Resetnúť heslo
1649       notice email cannot find: Ľutujeme, túto e-mailovú adresu nie je možné nájsť.
1650       notice email on way: Škoda zabudnutého hesla :-( ale e-mail je už na ceste, takže si čoskoro budete môcť zvoliť nové.
1651       title: Stratené heslo
1652     make_friend: 
1653       already_a_friend: Ste už priatelia s %{name}.
1654       button: Pridať ako priateľa
1655       failed: Ľutujeme, nepodarilo sa pridať %{name} ako priateľa.
1656       heading: Pridať používateľa %{user} ako priateľa?
1657       success: "%{name} je teraz váš priateľ."
1658     new: 
1659       confirm email address: "Potvrdiť emailovú adresu:"
1660       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1661       contact_webmaster: Kontaktujte prosím <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmastera</a> so žiadosťou o založenie konta – budeme sa snažiť vašu požiadavku vybaviť čo najrýchlejšie.
1662       continue: Pokračovať
1663       display name: "Zobrazované meno:"
1664       display name description: Vaše verejne zobrazené meno užívateľa. Môžete ho potom zmeniť v nastaveniach.
1665       email address: "Emailová adresa:"
1666       fill_form: Vyplňte formulár a my vám rýchlo pošleme email na aktiváciu vášho účtu.
1667       flash create success message: Používateľ bol úspešne vytvorený. Skontrolujte váš email, kvôli potvrdzujúcej správe, a budete môcť mapovať ihneď :-)<br /><br />Majte prosím na pamäti, že nebudete schopný prihlásiť sa až do prijatia a potvrdenie vašej emailovej adresy.<br /><br /> Ak používate antispamový systém, ktorý posiela žiadosť o potvrdenie, potom sa uistite či je emailová adresa webmaster@openstreetmap.org na whiteliste, inak nie sme schopný odpovedať na potvrdenie požiadavky.
1668       flash welcome: Vďaka za registráciu. Na %{email} sme poslali uvítanie a niekoľko tipov pre žačiatok.
1669       heading: Vytvoriť používateľský účet
1670       license_agreement: Pri potvrdení konta budete musieť vyjadriť súhlas s <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Podmienkami prispievania</a>.
1671       no_auto_account_create: Bohužiaľ teraz nie sme schopný vytvoriť pre vás účet automaticky.
1672       not displayed publicly: Nezobrazuje sa nikde verejne (pozrite <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="Pravidlá ochrany osobných údajov na wiki, vrátane časti o e-mailových adresách">pravidlá ochrany osobných údajov</a>)
1673       openid: "%{logo} OpenID:"
1674       openid association: "<p>Vaše OpenID zatiaľ nebolo prepojené s kontom na OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ak ste na OpenStreetMap nový, vytvorte si konto pomocou formulára nižšie.</li>\n  <li>\n   Ak už konto máte, môžete sa prihlásiť\n   pomocou používateľského mena a hesla a následne ho\n   v používateľskom nastavení prepojiť s OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1675       openid no password: S OpenID nie je heslo potrebné. Niektoré ďalšie nástroje alebo servery ho však vyžadovať môžu.
1676       password: "Heslo:"
1677       terms accepted: Ďakujeme za odsúhlasenie nových podmienok prispievania!
1678       terms declined: Je nám ľúto, že ste sa rozhodli neprijať nové Podmienky prispievania. Bližšie informácie nájdete na<a href="%{url}">tejto wiki-stránke</a>.
1679       title: Vytvoriť účet
1680       use openid: Prípadne sa môžete prihlásiť pomocou %{logo} OpenID
1681     no_such_user: 
1682       body: Ľutujeme, používateľ %{user} neexistuje. Prosím skontrolujte váš text, alebo ste možno klikli na nesprávny odkaz.
1683       heading: Používateľ %{user} neexistuje
1684       title: Taký používateľ neexistuje
1685     popup: 
1686       friend: Priateľ
1687       nearby mapper: Používateľ v okolí
1688       your location: Vaša poloha
1689     remove_friend: 
1690       button: Odobrať z priateľov
1691       heading: Odobrať používateľa %{user} zo zoznamu priateľov?
1692       not_a_friend: "%{name} nie je nikto z vašich priateľov."
1693       success: "%{name} bol z vašich priateľov vymazaný."
1694     reset_password: 
1695       confirm password: "Potvrdiť Heslo:"
1696       flash changed: Vaše heslo bolo zmenené.
1697       flash token bad: Zodpovedajúci kód nebol nájdený, skontrolujte prípadne URL.
1698       heading: Resetnúť heslo pre %{user}
1699       password: "Heslo:"
1700       reset: Zmazať Heslo
1701       title: Resetnúť heslo
1702     set_home: 
1703       flash success: Domáca poloha úspešne uložená
1704     suspended: 
1705       body: "<p>\n Ľutujeme, ale vaše konto bolo pozastavené kvôli podozrivej aktivite.\n</p>\n<p>\n Toto rozhodnutie onedlho posúdi niektorý správca, prípadne\n môžete skúsiť kontaktovať %{webmaster}.\n</p>"
1706       heading: Konto bolo pozastavené
1707       title: Konto bolo pozastavené
1708       webmaster: webmastera
1709     terms: 
1710       agree: Súhlasím
1711       consider_pd: Navyše k uvedenej dohode vyhlasujem, že považujem svoje príspevky za slobodné dielo (Public Domain).
1712       consider_pd_why: čo je toto?
1713       decline: Nesúhlasím
1714       guidance: "Informácie, ktoré Vám môžu pomôcť porozumieť týmto podmienkam: <a href=\"%{summary}\">zhrnutie</a> a nejaké <a href=\"%{translations}\">neoficiálne preklady</a>"
1715       heading: Podmienky prispievania
1716       legale_names: 
1717         france: Francúzsko
1718         italy: Taliansko
1719         rest_of_world: Zvyšok sveta
1720       legale_select: "Zvoľte prosím svoju domovskú krajinu:"
1721       read and accept: Prečítajte si prosím nižšie uvedenú dohodu a kliknite na tlačítko súhlasu, čím potvrdíte, že prijímate podmienky tejto dohody pre existujúce aj budúce príspevky.
1722       title: Podmienky prispievania
1723       you need to accept or decline: Pre pokračovanie si prosím prečítajte a príjmite, alebo odmietnite nové Podmienky prispievania.
1724     view: 
1725       activate_user: aktivovať tohoto používateľa
1726       add as friend: pridať ako priateľa
1727       ago: (pred %{time_in_words_ago})
1728       block_history: prijaté bloky
1729       blocks by me: blokovať pre mňa
1730       blocks on me: moje zablokovania
1731       comments: komentáre
1732       confirm: Potvrdiť
1733       confirm_user: potvrdiť tohoto používateľa
1734       create_block: blokovať tohoto používateľa
1735       created from: "Vytvorené od:"
1736       ct accepted: Prijaté pred %{ago}
1737       ct declined: Odmietnuté
1738       ct status: "Podmienky prispievania:"
1739       ct undecided: Nerozhodnuté
1740       deactivate_user: deaktivovať tohoto používateľa
1741       delete_user: vymazať tohoto používateľa
1742       description: Popis
1743       diary: denník
1744       edits: úpravy
1745       email address: "Emailová adresa:"
1746       friends_changesets: Prechádzať všetky sady zmien priateľov
1747       friends_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy priateľov
1748       hide_user: skryť tohto používateľa
1749       if set location: Ak si na stránke %{settings_link} zvolíte domovské miesto, zobrazí sa tu mapka vášho okolia.
1750       km away: vzdialený %{count}km
1751       latest edit: "Posledné úpravy pred %{ago}:"
1752       m away: vzdialený %{count}m
1753       mapper since: "Mapuje od:"
1754       moderator_history: odovzdané bloky
1755       my comments: moje komentáre
1756       my diary: môj denník
1757       my edits: moje úpravy
1758       my settings: moje nastavenia
1759       my traces: moje stopy
1760       nearby users: Ďalší používatelia v okolí
1761       nearby_changesets: Prechádzať všetky sady zmien používateľov v okolí
1762       nearby_diaries: Prechádzať všetky denníkové záznamy používateľov v okolí
1763       new diary entry: nový záznam denníka
1764       no friends: Ešte nemáte pridaných žiadnych priateľov.
1765       no nearby users: Nie je tu iný používateľ, ktorý priznáva mapovanie v okolí.
1766       oauth settings: oauth nastavenia
1767       remove as friend: odstrániť ako priateľa
1768       role: 
1769         administrator: Tento používateľ je administrátor
1770         grant: 
1771           administrator: Povoliť prístup administrátora
1772           moderator: Povoliť prístup moderátora
1773         moderator: Tento používateľ je moderátor
1774         revoke: 
1775           administrator: Zrušiť prístup administrátora
1776           moderator: Zrušiť prístup moderátora
1777       send message: poslať správu
1778       settings_link_text: nastavenia
1779       spam score: "Spam skóre:"
1780       status: "Stav:"
1781       traces: stopy
1782       unhide_user: zobraziť tohoto používateľa
1783       user location: Poloha používateľa
1784       your friends: Vaši priatelia
1785   user_block: 
1786     blocks_by: 
1787       empty: "%{name} ešte nikoho nezablokoval"
1788       heading: Zoznam blokov od pre %{name}
1789       title: Bloky od %{name}
1790     blocks_on: 
1791       empty: "%{name} doteraz ešte nebol blokovaný."
1792       heading: Zoznam blokov používateľa %{name}
1793       title: Bloky používateľa %{name}
1794     create: 
1795       flash: Používateľ %{name} bol zablokovaný.
1796       try_contacting: Skúste sa prosím s používateľom pred jeho zablokovaním spojiť a dajte mu primeraný čas na odpoveď.
1797       try_waiting: Prosím skúste dávať používateľovi primeraný čas na odpoveď, kým ho zablokujete.
1798     edit: 
1799       back: Zobraziť všetky bloky
1800       heading: Editácia bloku na %{name}
1801       needs_view: Potrebuje sa používateľ prihlásiť pred tým, než bude tento blok vymazaný?
1802       period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
1803       reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov.
1804       show: Zobraziť tento blok
1805       submit: Aktualizácia bloku
1806       title: Editácia bloku na %{name}
1807     filter: 
1808       block_expired: Blok už vypršal a nemôže byť upravený.
1809       block_period: Blokovacia doba musí byť jedna z hodnôt voliteľná v roletovom menu.
1810     helper: 
1811       time_future: Končí o %{time}.
1812       time_past: Ukončené pred %{time}.
1813       until_login: Aktívny až do prihlásenia používateľa.
1814     index: 
1815       empty: Žiaden blok ešte nebol vytvorený.
1816       heading: Zoznam blokov používateľa
1817       title: Bloky používateľa
1818     model: 
1819       non_moderator_revoke: Musíte byť moderátorom na zrušenie bloku.
1820       non_moderator_update: Musí byť moderátorom na vytvorenie alebo aktualizáciu bloku.
1821     new: 
1822       back: Zobraziť všetky bloky
1823       heading: Vytvorenie bloku na %{name}
1824       needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
1825       period: Ako dlho (odteraz) bude používateľ zablokovaný pre používanie API.
1826       reason: Dôvod, prečo je %{name} blokovaný. Buďte prosím vecný a popíšte čo najpodrobnejšie situáciu. Majte na pamäti, že nie všetci používatelia rozumejú slangu komunity, skúste preto použiť pojmy, zrozumiteľné aj pre laikov. Správa bude verejne viditeľná.
1827       submit: Vytvoriť blok
1828       title: Vytváram blok na %{name}
1829       tried_contacting: Kontaktoval som používateľa a požiadal ho, aby prestal.
1830       tried_waiting: Prideľte primerané množstvo času pre odpoveď používateľa na túto komunikáciu.
1831     not_found: 
1832       back: Naspäť na zoznam
1833       sorry: Ľutujeme, blok používateľa s ID %{id} nebol nájdený.
1834     partial: 
1835       confirm: Ste si istí?
1836       creator_name: Tvorca
1837       display_name: Blokovaný používateľ
1838       edit: Upraviť
1839       next: Ďalšia stránka »
1840       not_revoked: (nezrušený)
1841       previous: « Predchádzajúca stránka
1842       reason: Dôvod pre blokovanie
1843       revoke: Zrušiť!
1844       revoker_name: Zrušil
1845       show: Zobraziť
1846       showing_page: Zobrazená strana %{page}
1847       status: Stav
1848     period: 
1849       few: "%{count} hodiny"
1850       one: 1 hodina
1851       other: "%{count} hodín"
1852     revoke: 
1853       confirm: Ste si istí, že chcete zrušiť tento blok?
1854       flash: Tento blok bol zrušený.
1855       heading: Zrušenie bloku pre %{block_on} od %{block_by}
1856       past: Tento blok už skončil pred %{time} a nemože byť zrušený.
1857       revoke: Zrušiť!
1858       time_future: Tento blok skončí v %{time}.
1859       title: Zrušenie bloku pre %{block_on}
1860     show: 
1861       back: Zobraziť všetky blokovania
1862       confirm: Ste si istý?
1863       edit: Upraviť
1864       heading: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
1865       needs_view: Aby sa blok zmazal, požívateľ sa musí najprv prihlásiť.
1866       reason: "Dôvod blokovania:"
1867       revoke: Odvolať!
1868       revoker: "Odvolal:"
1869       show: Zobraziť
1870       status: Stav
1871       time_future: Končí o %{time}
1872       time_past: Ukončené pred %{time}
1873       title: "%{block_on} zablokovaný používateľom %{block_by}"
1874     update: 
1875       only_creator_can_edit: Iba moderátor, ktorý vytvoril tento blok, ho môže editovať.
1876       success: Blok je aktualizovaný.
1877   user_role: 
1878     filter: 
1879       already_has_role: Používateľ už má úlohu %{role}.
1880       doesnt_have_role: Požívateľ nemá úlohu %{role}.
1881       not_a_role: Reťazec `%{role}' nemá platnú úlohu.
1882       not_an_administrator: Iba administrátori môžu spravovať prístupové práva. Vy administrátor nie ste.
1883     grant: 
1884       are_you_sure: Naozaj chcete prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'?
1885       confirm: Potvrdiť
1886       fail: Nemôžem prideliť úlohu `%{role}' pre používateľa `%{name}'. Prosím vybrať aby používateľ a úloha boli obe oprávnené.
1887       heading: Potvrdiť pridelenie funkcie
1888       title: Potvrdiť pridelenie funkcie
1889     revoke: 
1890       are_you_sure: Určite chcete zrušiť úlohu `%{role}' používateľa `%{name}'?
1891       confirm: Potvrdiť
1892       fail: Nemôžem zrušiť úlohu `%{role}' od používateľa `%{name}'. Prosím skontrolujte aby používateľ a úloha boli oprávnené.
1893       heading: Potvrdiť zrušenie funkcie
1894       title: Potvrdiť zrušenie funkcie