Update rails translations
[rails.git] / vendor / plugins / rails-i18n / locale / bg.yml
1 # Full Bulgarian localization for Ruby on Rails 3+
2 #
3 # extracted from www.termo.bg
4 # supported by Samson Behar <master.webmaster.master@gmail.com>
5 # supported by Yavor Ivanov, http://github.com/YavorIvanov
6 # See http://github.com/svenfuchs/rails-i18n/tree/master/rails%2Flocale for starting points.
7
8 bg:
9
10   # ===== Rails Specific ===========================================================================
11
12   date:
13     formats:
14       default: "%d.%m.%Y"
15       short: "%d %b"
16       long: "%d %B %Y"
17
18     day_names: [неделя, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота]
19     standalone_day_names: [неделя, понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, събота]
20     abbr_day_names: [нед, пон, вт, ср, чет, пет, съб]
21
22     # should start with nil cause there is no 0-th month
23     month_names: [~, януари, февруари, март, април, май, юни, юли, август, септември, октомври, ноември, декември]
24     abbr_month_names: [~, яну., фев., март, апр., май, юни, юли, авг., сеп., окт., ноем., дек.]
25
26     order:
27       - :day
28       - :month
29       - :year
30
31   time:
32     formats:
33       default: "%a, %d %b %Y, %H:%M:%S %z"
34       short: "%d %b, %H:%M"
35       long: "%d %B %Y, %H:%M"
36
37     am: "преди обяд"
38     pm: "следобед"
39
40   number:
41     format:
42       separator: "."
43       delimiter: ""
44       precision: 3
45
46     currency:
47       format:
48         format: "%n %u"
49         unit: "лв."
50         separator: "."
51         delimiter: ""
52         precision: 2
53
54     percentage:
55       format:
56         delimiter: ""
57
58     precision:
59       format:
60         delimiter: ""
61
62     human:
63       format:
64         delimiter: ""
65         precision: 1
66       storage_units:
67         # Storage units output formatting.
68         # %u is the storage unit, %n is the number (default: 2 MB)
69         format: "%n %u"
70         units:
71           byte:
72             one:   "Байт"
73             other: "Байта"
74           kb: "КБ"
75           mb: "МБ"
76           gb: "ГБ"
77           tb: "ТБ"
78
79   datetime:
80     distance_in_words:
81       half_a_minute: "половин минута"
82       less_than_x_seconds:
83         one: "по-малко от %{count} секунда"
84         few: "по-малко от %{count} секунди"
85         many: "по-малко от %{count} секунди"
86         other: "по-малко от %{count} секунди"
87       x_seconds:
88         one: "%{count} секунда"
89         few: "%{count} секунди"
90         many: "%{count} секунди"
91         other: "%{count} секунди"
92       less_than_x_minutes:
93         one: "по-малко от %{count} минута"
94         few: "по-малко от %{count} минути"
95         many: "по-малко от %{count} минути"
96         other: "по-малко от %{count} минути"
97       x_minutes:
98         one: "%{count} минута"
99         few: "%{count} минути"
100         many: "%{count} минути"
101         other: "%{count} минути"
102       about_x_hours:
103         one: "около %{count} час"
104         few: "около %{count} часа"
105         many: "около %{count} часа"
106         other: "около %{count} часа"
107       x_days:
108         one: "%{count} ден"
109         few: "%{count} дни"
110         many: "%{count} дни"
111         other: "%{count} дни"
112       about_x_months:
113         one: "около %{count} месеца"
114         few: "около %{count} месеца"
115         many: "около %{count} месеца"
116         other: "около %{count} месеца"
117       x_months:
118         one: "%{count} месец"
119         few: "%{count} месеца"
120         many: "%{count} месеци"
121         other: "%{count} месеца"
122       almost_x_years:
123         one: "почти %{count} година"
124         few: "почти %{count} години"
125         many: "почти %{count} години"
126         other: "почти %{count} години"
127       about_x_years:
128         one: "около %{count} година"
129         few: "около %{count} години"
130         many: "около %{count} години"
131         other: "около %{count} години"
132       over_x_years:
133         one: "над %{count} година"
134         few: "над %{count} години"
135         many: "над %{count} години"
136         other: "над %{count} години"
137     prompts:
138       year: "Година"
139       month: "Месец"
140       day: "Ден"
141       hour: "Час"
142       minute: "Минута"
143       second: "Секунда"
144
145   activemodel:
146     errors:
147       template:
148         header:
149           one:    "%{count} грешка спряха %{model} да бъде запазен"
150           other:  "%{count} грешки спряха %{model} да бъде запазен"
151         # The variable :count is also available
152         body: "Имаше проблем с следните полета:"
153
154   support:
155     select:
156       # default value for :prompt => true in FormOptionsHelper
157       prompt: "Моля отбележете"
158
159   activerecord:
160     errors:
161       template:
162         header:
163           one: "%{model}: записа е неуспешен заради %{count} грешка"
164           few: "%{model}: записа е неуспешен заради %{count} грешки"
165           many: "%{model}: записа е неуспешен заради %{count} грешки"
166           other: "%{model}: записа е неуспешен заради %{count} грешки"
167         body: "Възникнаха проблеми при следните полета:"
168
169       messages:
170         inclusion: "съдържа непредвидена стойност"
171         exclusion: "съдържа предварително зададена стойност"
172         invalid: "съдържа невярна стойност"
173         confirmation: "не съответства на потвърждението"
174         accepted: "трябва да се потвърди"
175         empty: "не може да е празно"
176         blank: "не може да е без стойност"
177         too_long:
178           one: "е с прекаленo дълго (не може да е повече от %{count} символ)"
179           few: "е с прекаленo дълго (не може да е повече от %{count} символа)"
180           many: "е с прекаленo дълго (не може да е повече от %{count} символи)"
181           other: "е с прекаленo дълго (не може да е повече от %{count} символа)"
182         too_short:
183           one: "е с прекалено късо (не може да бъде по-малко от %{count} символ)"
184           few: "е с прекалено късо (не може да бъде по-малко от %{count} символа)"
185           many: "е с прекалено късо (не може да бъде по-малко от %{count} символи)"
186           other: "е с прекалено късо (не може да бъде по-малко от %{count} символа)"
187         wrong_length:
188           one: "е с грешна дължина (трябва да е с дължина, равна на %{count} символа)"
189           few: "е с грешна дължина (трябва да е с дължина, равна на %{count} символа)"
190           many: "е с грешна дължина (трябва да е с дължина, равна на %{count} символа)"
191           other: "е с грешна дължина (трябва да е с дължина,  равна на %{count} символа)"
192         taken: "вече съществува"
193         not_a_number: "не е число"
194         greater_than: "може да е със стойност, по-голяма от %{count}"
195         greater_than_or_equal_to: "може да е със стойност, по-голяма или равна на %{count}"
196         equal_to: "може да е единствено със стойност, равна на %{count}"
197         less_than: "може да е със стойност, по-малка от %{count}"
198         less_than_or_equal_to: "може да е със стойност, по-голяма или равна на %{count}"
199         odd: "може да е единствено четно"
200         even: "може да е единствено нечетно"
201         record_invalid: "имаше грешки: %{errors}"
202
203   # ===== I18n Specific ============================================================================
204
205   i18n:
206     transliterate:
207       rule:
208         а: "a"
209         А: "A"
210         б: "b"
211         Б: "B"
212         в: "v"
213         В: "V"
214         г: "g"
215         Г: "G"
216         д: "d"
217         Д: "D"
218         е: "e"
219         Е: "E"
220         ж: "zh"
221         Ж: "Zh"
222         з: "z"
223         З: "Z"
224         и: "i"
225         И: "I"
226         й: "y"
227         Й: "Y"
228         к: "k"
229         К: "K"
230         л: "l"
231         Л: "L"
232         м: "m"
233         М: "M"
234         н: "n"
235         Н: "N"
236         о: "o"
237         О: "O"
238         п: "p"
239         П: "P"
240         р: "r"
241         Р: "R"
242         с: "s"
243         С: "S"
244         т: "t"
245         Т: "T"
246         у: "u"
247         У: "U"
248         ф: "f"
249         Ф: "F"
250         х: "h"
251         Х: "H"
252         ц: "ts"
253         Ц: "Ts"
254         ч: "ch"
255         Ч: "Ch"
256         ш: "sh"
257         Ш: "Sh"
258         щ: "sht"
259         Щ: "Sht"
260         ъ: "a"
261         Ъ: "A"
262         ь: "y"
263         Ь: "Y"
264         ю: "yu"
265         Ю: "Yu"
266         я: "ya"
267         Я: "Ya"
268
269   # ===== Paginate Specific ========================================================================
270
271   pagination:
272     previous: "&laquo; предишна"
273     next: "следваща &raquo;"
274
275   # ===== Application Specific =====================================================================