Update rails translations
[rails.git] / vendor / plugins / rails-i18n / locale / gl-ES.yml
1 # Galician (Spain) for Ruby on Rails
2 # by Marcos Arias Pena (markus@agil-e.com)
3
4 gl-ES:
5   # action_view
6   number:
7     # Usado en number_with_delimiter()
8     format:
9       separator: ","
10       delimiter: "."
11       precision: 2
12
13     # Usado en number_to_currency()
14     currency:
15       format:
16         # %u é a unidade monetaria, %n o número
17         # 1 euro sería 1.00 €
18         format: "%n %u"
19         unit: "€"
20         separator: ","
21         delimiter: "."
22         precision: 2
23
24     # Usado en number_to_percentage()
25     percentage:
26       format:
27         # separator:
28         delimiter: ""
29         # precision:
30
31     # Usado en number_to_precision()
32     precision:
33       format:
34         # separator:
35         delimiter: ""
36         # precision:
37
38     # Usado en number_to_human_size()
39     human:
40       format:
41         # separator:
42         delimiter: ""
43         precision: 1
44       # Se estás a usar Rails <= 2.2.2
45       # storage_units: [Bytes, KB, MB, GB, TB]
46       # Se estás a usar Rails >= 2.3
47       storage_units:
48         # Formato de saida de unidades de almacenamento
49         # %u é a unidade de almacenamento
50         # %n é o número (por defecto: 2 MB)
51         format: "%n %u"
52         units:
53           byte:
54             one:   "Byte"
55             other: "Bytes"
56           kb: "KB"
57           mb: "MB"
58           gb: "GB"
59           tb: "TB"
60
61   # active_support
62   date:
63     formats:
64       default:  "%e/%m/%Y"
65       short:    "%e %b"
66       long:     "%A %e de %B de %Y"
67       # Podes engadir máis formatos nesta lista ou cambiar os aquí definidos
68     day_names:        [Domingo, Luns, Martes, Mércores, Xoves, Venres, Sábado]
69     abbr_day_names:   [Dom, Lun, Mar, Mer, Xov, Ven, Sab]
70     month_names:      [~, Xaneiro, Febreiro, Marzo, Abril, Maio, Xuño, Xullo, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Decembro]
71     abbr_month_names: [~, Xan, Feb, Mar, Abr, Mai, Xuñ, Xul, Ago, Set, Out, Nov, Dec]
72     order:
73       - :day
74       - :month
75       - :year
76
77   time:
78     formats:
79       default:    "%A, %e de %B de %Y ás %H:%M"
80       time:       "%H:%M"
81       short:      "%e/%m, %H:%M"
82       long:       "%A %e de %B de %Y ás %H:%M"
83       # Podes engadir máis formatos nesta lista ou cambiar os aquí definidos
84     am: ''
85     pm: ''
86
87   # Usados en distance_of_time_in_words(), distance_of_time_in_words_to_now(), time_ago_in_words()
88   datetime:
89     distance_in_words:
90       half_a_minute: 'medio minuto'
91       less_than_x_seconds:
92         zero: 'menos dun segundo'
93         one: '1 segundo'
94         few: 'poucos segundos'
95         other: '%{count} segundos'
96       x_seconds:
97         one: '1 segundo'
98         other: '%{count} segundos'
99       less_than_x_minutes:
100         zero: 'menos dun minuto'
101         one: '1 minuto'
102         other: '%{count} minutos'
103       x_minutes:
104         one: '1 minuto'
105         other: '%{count} minuto'
106       about_x_hours:
107         one: 'aproximadamente unha hora'
108         other: '%{count} horas'
109       x_days:
110         one: '1 día'
111         other: '%{count} días'
112       x_weeks:
113         one: '1 semana'
114         other: '%{count} semanas'
115       about_x_months:
116         one: 'aproximadamente 1 mes'
117         other: '%{count} meses'
118       x_months:
119         one: '1 mes'
120         other: '%{count} meses'
121       about_x_years:
122         one: 'aproximadamente 1 ano'
123         other: '%{count} anos'
124       over_x_years:
125         one: 'máis dun ano'
126         other: '%{count} anos'
127       now: 'agora'
128       today: 'hoxe'
129       tomorrow: 'mañá'
130       in: 'dentro de'
131
132   support:
133     array:
134       # Se estás a usar Rails <= 2.2.2
135       # sentence_connector: e
136       # Se estás a usar Rails >= 2.3
137       words_connector: ", "
138       two_words_connector: " e "
139       last_word_connector: " e "
140
141   # active_record
142   activerecord:
143     models:
144     # Traduce nomes de modelos. Usado en Model.human_name()
145     # Por exemplo
146     # model:
147     #   user: "Nota"
148     #   traducirá o modelo User como "Nota"
149
150     attributes:
151     # Traduce nomes de atributos de modelos. Usado en Model.human_attribute_name(attribute)
152     # Por exemplo
153     # attributes:
154     #   user:
155     #     login: "Aceso"
156     #     traducirá o atribute login do modelo User como "Aceso"
157
158     errors:
159       template:
160         header:
161           one: "1 erro evitou que se poidese gardar o %{model}"
162           other: "%{count} erros evitaron que se poidese gardar o %{model}"
163         # A variable :count tamén está dispoñible aquí
164         body: "Atopáronse os seguintes problemas:"
165       messages:
166         inclusion: "non está incluido na lista"
167         exclusion: "xa existe"
168         invalid: "non é válido"
169         confirmation: "non coincide coa confirmación"
170         accepted: "debe ser aceptado"
171         empty: "non pode estar valeiro"
172         blank: "non pode estar en blanco"
173         too_long: "é demasiado longo (non máis de %{count} carácteres)"
174         too_short: "é demasiado curto (non menos de %{count} carácteres)"
175         wrong_length: "non ten a lonxitude correcta (debe ser de %{count} carácteres)"
176         taken: "non está dispoñible"
177         not_a_number: "non é un número"
178         greater_than: "debe ser maior que %{count}"
179         greater_than_or_equal_to: "debe ser maior ou igual que %{count}"
180         equal_to: "debe ser igual a %{count}"
181         less_than: "debe ser menor que %{count}"
182         less_than_or_equal_to: "debe ser menor ou igual que %{count}"
183         odd: "debe ser par"
184         even: "debe ser impar"
185         # Engade aquí os teus propios mensaxes de erro ou no ámbito modelo/atributo
186
187         # Podes definir os teus propios erros para modelos ou para os atributos dun modelo
188         # Os valores :model, :attribute e :value están sempre dispoñibles para a interpolación
189         #
190         # Exemplos avanzados
191         # models:
192         #   user:
193         #     blank: "Esta é unha mensaxe personalizada para o modelo %{model}: %{attribute}"
194         #     attributes:
195         #       login:
196         #         blank: "Esta é unha mensaxe personalidaza para o modelo Usuario: login"