Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: AnakngAraw
6 # Author: Chitetskoy
7 # Author: Emem.calist
8 # Author: Ianlopez1115
9 # Author: Jewel457
10 # Author: Jojit fb
11 # Author: KahitAnongPangalan
12 # Author: LR Guanzon
13 # Author: Leeheonjin
14 # Author: Macofe
15 # Author: 아라
16 ---
17 tl:
18   html:
19     dir: ltr
20   time:
21     formats:
22       friendly: '%e %B %Y sa ganap na %H:%M'
23   helpers:
24     submit:
25       diary_comment:
26         create: Sagipin
27       diary_entry:
28         create: Ilathala
29       message:
30         create: Ipadala
31       client_application:
32         create: Magpatala
33         update: Baguhin
34       redaction:
35         create: Lumikha ng redaksiyon
36         update: Sagipin ang redaksiyon
37       trace:
38         create: Ikargang paitaas
39         update: Sagipin ang mga Pagbabago
40       user_block:
41         create: Likhain ang hadlang
42         update: Isapanahon ang paghadlang
43   activerecord:
44     models:
45       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
46       changeset: Pangkat ng pagbabago
47       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
48       country: Bansa
49       diary_comment: Puna sa Talaarawan
50       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
51       friend: Kaibigan
52       language: Wika
53       message: Mensahe
54       node: Buko
55       node_tag: Tatak ng Buko
56       notifier: Tagapagpabatid
57       old_node: Lumang Buko
58       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
59       old_relation: Lumang Kaugnayan
60       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
61       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
62       old_way: Lumang Daan
63       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
64       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
65       relation: Kaugnayan
66       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
67       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
68       session: Laang Panahon
69       trace: Bakas
70       tracepoint: Tuldok ng Bakas
71       tracetag: Tatak ng Bakas
72       user: Tagagamit
73       user_preference: Nais ng Tagagamit
74       user_token: Kahalip ng Tagagamit
75       way: Daan
76       way_node: Buko ng Daan
77       way_tag: Tatak ng Daan
78     attributes:
79       diary_comment:
80         body: Katawan
81       diary_entry:
82         user: Tagagamit
83         title: Paksa
84         latitude: Latitud
85         longitude: Longhitud
86         language: Wika
87       friend:
88         user: Tagagamit
89         friend: Kaibigan
90       trace:
91         user: Tagagamit
92         visible: Nakikita
93         name: Pangalan
94         size: Sukat
95         latitude: Latitud
96         longitude: Longhitud
97         public: Pangmadla
98         description: Paglalarawan
99       message:
100         sender: Nagpadala
101         title: Paksa
102         body: Katawan
103         recipient: Tumatanggap
104       user:
105         email: Sulatroniko
106         active: Masigla
107         display_name: Ipakita ang Pangalan
108         description: Paglalarawan
109         languages: Mga wika
110         pass_crypt: Password
111   printable_name:
112     with_version: '%{id}, v%{version}'
113   editor:
114     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
115     potlatch:
116       name: Potlatch 1
117       description: Potlatch 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
118     id:
119       name: iD
120       description: iD (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
121     potlatch2:
122       name: Potlatch 2
123       description: Potlatch 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
124     remote:
125       name: Pangmalayong Pantaban
126       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
127   api:
128     notes:
129       comment:
130         opened_at_html: Nilikha %{when} ang nakaraan
131         opened_at_by_html: Nilikha %{when} ang nakaraan ni %{user}
132         closed_at_html: Nalutas %{when} ang nakaraan
133         closed_at_by_html: Nalutas %{when} ang nakaraan ni %{user}
134       rss:
135         commented: bagong puna (malapit sa %{place})
136   browse:
137     created: Nilikha
138     closed: Isinara
139     created_html: Nilikha <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr>
140     closed_html: Isinara <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr>
141     created_by_html: Nilikha <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni
142       %{user}
143     deleted_by_html: Binura <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni
144       %{user}
145     edited_by_html: Binago <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni %{user}
146     closed_by_html: Isinara <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni
147       %{user}
148     version: Bersyon
149     in_changeset: Pangkat ng pagbabago
150     anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
151     no_comment: (walang mga puna)
152     part_of: Bahagi ng
153     download_xml: Ikargang paibaba ang XML
154     view_history: Tingnan ang kasaysayan
155     view_details: Tingnan ang mga detalye
156     location: Pook (lokasyon)
157     changeset:
158       title: 'Pangkat ng pagbabago: %{id}'
159       belongs_to: May-akda
160       comment: Mga puna (%{count})
161       hidden_commented_by: Nakatagong puna mula kay %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
162         ang nakaraan</abbr>
163       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
164       osmchangexml: XML ng osmChange
165       feed:
166         title: '%{id} ng pangkat ng pagbabago'
167         title_comment: '%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}'
168       join_discussion: Lumagda para sumali sa talakayan
169     relation:
170       members: Mga kasapi
171     relation_member:
172       entry: '%{type} %{name}'
173       entry_role: '%{type} %{name} bilang %{role}'
174       type:
175         node: Buko
176         way: Daan
177         relation: Kaugnayan
178     containing_relation:
179       entry: Kaugnayan %{relation_name}
180       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
181     not_found:
182       sorry: 'Paumanhin, %{type} #%{id} ay hindi matagpuan.'
183       type:
184         node: buko
185         way: daan
186         relation: kaugnayan
187         changeset: palitan ang pagtatakda
188     timeout:
189       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan
190         bago nakuha uli.
191       type:
192         node: buko
193         way: daan
194         relation: kaugnayan
195         changeset: palitan ang pagtatakda
196     redacted:
197       redaction: Redaksiyon %{id}
198       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil
199         sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa
200         mga detalye.
201       type:
202         node: buko
203         way: daan
204         relation: kaugnayan
205     start_rjs:
206       load_data: Ikarga ang Dato
207       loading: Ikinakarga...
208     tag_details:
209       tags: Mga tatak
210       wiki_link:
211         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
212         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
213       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
214       telephone_link: Tawagan ang %{phone_number}
215     note:
216       title: 'Tala: %{id}'
217       new_note: Bagong Tala
218       description: Paglalarawan
219       hidden_title: 'Nakatagong tala #%{note_name}'
220       open_by: Nilikha ni %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} ang nakaraan</abbr>
221       open_by_anonymous: Nilikha ng isang di-nagpakilalang tagagamit <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
222         ang nakaraan</abbr>
223       commented_by: Puna mula kay %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} ang
224         nakaraan</abbr>
225       commented_by_anonymous: Puna ng isang di-nagpakilalang tagagamit <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
226         ang nakaraan</abbr>
227       hidden_by: Itinago ni %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} ang nakaraan</abbr>
228     query:
229       nearby: Mga kalapit na tampok
230   changesets:
231     changeset_paging_nav:
232       showing_page: Ika-%{page} na pahina
233       next: Kasunod »
234       previous: « Nakaraan
235     changeset:
236       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
237       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
238       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
239     changesets:
240       id: ID
241       saved_at: Sinagip sa
242       user: Tagagamit
243       comment: Puna/Kumento
244       area: Pook
245     index:
246       title: Mga pangkat ng pagbabago
247       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
248       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
249       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
250       empty: Walang natagpuang mga aparato/gadyet.
251       empty_area: Walang pangkat ng pagbabago sa lugar na ito.
252       empty_user: Walang pangkat ng pagbabago mula sa tagagamit na ito.
253       no_more: Wala nang mga pangkat ng pagbabago ang nakita.
254       no_more_area: Wala nang mga pangkat ng pagbabago sa lugar na ito.
255       no_more_user: Wala nang mga pangkat ng pagbabago mula sa tagagamit na ito.
256       load_more: Magkarga pa
257     timeout:
258       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging
259         napakatagal bago nakuhang muli.
260   changeset_comments:
261     comment:
262       comment: 'Bagong puna sa pangkat ng pagbabago #%{changeset_id} ni %{author}'
263   diary_entries:
264     new:
265       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
266     form:
267       subject: 'Paksa:'
268       body: 'Katawan:'
269       language: 'Wika:'
270       location: 'Pook (lokasyon):'
271       latitude: 'Latitud:'
272       longitude: 'Longhitud:'
273       use_map_link: gamitin ang mapa
274     index:
275       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
276       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
277       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
278       user_title: Talaarawan ni %{user}
279       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
280       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
281       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
282       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
283       recent_entries: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan
284       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
285       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
286     edit:
287       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
288       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
289     show:
290       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
291       user_title: Talaarawan ni %{user}
292       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
293       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna'
294       login: Mag-login
295     no_such_entry:
296       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
297       heading: 'Walang ipinasok na may ID na: %{id}'
298       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}.
299         Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot
300         mo.
301     diary_entry:
302       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
303       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
304       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
305       comment_count:
306         zero: Wala pang mga puna
307         one: '%{count} puna'
308         other: '%{count} mga puna'
309       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
310       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
311       confirm: Tiyakin
312     diary_comment:
313       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
314       hide_link: Itago ang punang ito
315       confirm: Tiyakin
316     location:
317       location: 'Pook (lokasyon):'
318       view: Tingnan
319       edit: Baguhin
320     feed:
321       user:
322         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
323         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula
324           kay %{user}
325       language:
326         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
327         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit
328           ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
329       all:
330         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
331         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit
332           ng OpenStreetMap
333     comments:
334       has_commented_on: Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan
335       post: Ipaskil
336       when: Kailan
337       comment: Puna
338       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
339       older_comments: Mas Lumang mga Puna
340   geocoder:
341     search:
342       title:
343         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
344         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
345         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim
346           ng OpenStreetMap</a>
347         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
348         osm_nominatim_reverse: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim
349           ng OpenStreetMap</a>
350         geonames_reverse: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
351     search_osm_nominatim:
352       prefix_format: '%{name}'
353       prefix:
354         aeroway:
355           aerodrome: Himpilan ng eroplano
356           apron: Tapis pangkusina
357           gate: Tarangkahan
358           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
359           runway: Patakbuhan at Daanan
360           taxiway: Daanan ng Taksi
361           terminal: Terminal
362         amenity:
363           animal_shelter: Kanlungan ng hayop
364           arts_centre: Lunduyan ng Sining
365           atm: ATM
366           bank: Bangko
367           bar: Tindahang Inuman ng Alak
368           bbq: Barbikyuhan
369           bench: Bangko
370           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
371           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
372           biergarten: Inuman ng Serbesa
373           boat_rental: Arkilahan ng Bangka
374           brothel: Bahay-aliwan
375           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
376           bus_station: Himpilan ng Bus
377           cafe: Kapihan
378           car_rental: Arkilahan ng Kotse
379           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
380           car_wash: Paliguan ng Kotse
381           casino: Bahay-pasugalan
382           charging_station: Himpilang Kargahan
383           cinema: Sinehan
384           clinic: Klinika
385           clock: Orasan
386           college: Dalubhasaan
387           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
388           courthouse: Gusali ng Hukuman
389           crematorium: Krematoryum
390           dentist: Dentista
391           doctors: Mga manggagamot
392           drinking_water: Naiinom na Tubig
393           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
394           embassy: Embahada
395           fast_food: Kainang Pangmabilisan
396           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
397           fire_station: Himpilan ng Bumbero
398           food_court: Korte ng Pagkain
399           fountain: Bukal
400           fuel: Panggatong
401           gambling: Pagsusugal
402           grave_yard: Sementeryo
403           hospital: Ospital
404           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
405           ice_cream: Sorbetes
406           kindergarten: Kindergarten
407           library: Aklatan
408           marketplace: Palengke
409           monastery: Monasteryo
410           motorcycle_parking: Paradahan ng Motorsiklo
411           nightclub: Alibangbang
412           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
413           office: Tanggapan
414           parking: Paradahan
415           parking_entrance: Pasukan ng Paradahan
416           pharmacy: Botika
417           place_of_worship: Sambahan
418           police: Pulis
419           post_box: Kahon ng Liham
420           post_office: Tanggapan ng Sulat
421           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
422           prison: Bilangguan
423           pub: Pangmadlang Bahay
424           public_building: Pangmadlang Gusali
425           recycling: Pook ng Muling Paggamit
426           restaurant: Kainan
427           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
428           sauna: Silid-suuban
429           school: Paaralan
430           shelter: Kanlungan
431           shop: Tindahan
432           shower: Dutsahan
433           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
434           social_club: Kapisanang Panglipunan
435           studio: Istudyo
436           swimming_pool: Palanguyan
437           taxi: Taksi
438           telephone: Teleponong Pangmadla
439           theatre: Tanghalan
440           toilets: Mga banyo
441           townhall: Bulwagan ng Bayan
442           university: Pamantasan
443           vending_machine: Makinang Nagbebenta
444           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
445           village_hall: Bulwagan ng Nayon
446           waste_basket: Basurahan
447           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
448         boundary:
449           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
450           census: Hangganan ng Sensus
451           national_park: Liwasang Pambansa
452           protected_area: Napuprutektahang Pook
453         bridge:
454           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
455           suspension: Tulay na Nakabitin
456           swing: Tulay na Naikakambiyo
457           viaduct: Tulay na Tubo
458           "yes": Tulay
459         building:
460           "yes": Gusali
461         craft:
462           brewery: Serbeserya
463           carpenter: Anluwage
464           gardener: Hardinero
465           painter: Pintor
466           photographer: Litratista
467           plumber: Tubero
468           shoemaker: Sapatero
469           tailor: Mananahi
470         emergency:
471           ambulance_station: Istasyon ng Ambulansya
472           phone: Teleponong Pangsakuna
473         highway:
474           abandoned: Pinabayaang daang-bayan
475           bridleway: Daanan ng Kabayo
476           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
477           bus_stop: Hintuan ng Bus
478           construction: Ginagawang Punong Lansangan
479           cycleway: Daanan ng Bisikleta
480           elevator: Asensor
481           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
482           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
483           ford: Bagtasan ng Tao
484           living_street: Buhay na Lansangan
485           milestone: Poste ng Milya
486           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
487           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
488           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
489           path: Landas
490           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
491           platform: Palapag
492           primary: Pangunahing Kalsada
493           primary_link: Pangunahing Kalsada
494           proposed: Iminungkahing Daan
495           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
496           residential: Daang pamahayan
497           rest_area: Pook Pahingahan
498           road: Lansangan
499           secondary: Pampangalawang Lansangan
500           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
501           service: Kalyeng Pampalingkuran
502           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
503           speed_camera: Kamera ng Tulin
504           steps: Mga hakbang
505           tertiary: Pampangatlong Kalsada
506           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
507           track: Pinak
508           traffic_signals: Mga Senyas sa Trapiko
509           trail: Bulaos
510           trunk: Pangunahing Ruta
511           trunk_link: Pangunahing Ruta
512           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
513           "yes": Daan
514         historic:
515           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
516           battlefield: Pook ng Labanan
517           boundary_stone: Bato ng Hangganan
518           building: Gusaling Pangkasaysayan
519           castle: Kastilyo
520           church: Simbahan
521           fort: Kuta
522           house: Bahay
523           icon: Kinatawang Larawan
524           manor: Manor
525           memorial: Muog na Pang-alaala
526           mine: Minahan
527           monument: Bantayog
528           ruins: Mga Guho
529           stone: Bato
530           tomb: Nitso/Puntod
531           tower: Tore
532           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
533           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
534           wreck: Wasak na Sasakyan
535         landuse:
536           allotments: Mga Laang Bahagi
537           basin: Lunas ng Ilog
538           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
539           cemetery: Libingan
540           commercial: Pook na Pangkalakalan
541           conservation: Lupaing Iniligtas
542           construction: Konstruksyon
543           farm: Bukid
544           farmland: Lupaing Sakahan
545           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
546           forest: Gubat
547           garages: Mga garahe
548           grass: Damo
549           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
550           industrial: Pook na Pang-industriya
551           landfill: Tabon na Lupain
552           meadow: Kaparangan
553           military: Pook ng Militar
554           mine: Minahan
555           orchard: Halamanan ng Bunga
556           quarry: Hukay na Tibagan
557           railway: Daambakal
558           recreation_ground: Lupaing Libangan
559           reservoir: Tinggalan ng Tubig
560           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
561           residential: Pook na Panirahan
562           retail: Tingi
563           road: Pook na Daanan
564           village_green: Nayong Lunti
565           vineyard: Ubasan
566         leisure:
567           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
568           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
569           common: Karaniwang Lupain
570           fishing: Pook na Palaisdaan
571           fitness_station: Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan ng Katawan
572           garden: Halamanan
573           golf_course: Kurso ng Golp
574           horse_riding: Sakayan ng kabayo
575           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
576           marina: Marina
577           miniature_golf: Munting Golp
578           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
579           park: Liwasan
580           pitch: Hagisang Pampalakasan
581           playground: Palaruan
582           recreation_ground: Lupaing Libangan
583           sauna: Silid-suuban
584           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
585           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
586           stadium: Istadyum
587           swimming_pool: Palanguyan
588           track: Landas na Takbuhan
589           water_park: Liwasang Tubigan
590           "yes": Pampalipas oras
591         man_made:
592           lighthouse: Parola
593           pipeline: Linya ng tubo
594           tower: Tore
595           works: Pabrika
596           "yes": Gawa ng tao
597         military:
598           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
599           barracks: Kuwartel
600           bunker: Hukay na Pangsundalo
601         natural:
602           bay: Look
603           beach: Dalampasigan
604           cape: Tangway
605           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
606           cliff: Bangin
607           crater: Uka
608           dune: Burol ng Buhangin
609           fell: Pulak
610           fjord: Tubigang Mabangin
611           forest: Gubat
612           geyser: Geyser
613           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
614           grassland: Damuhan
615           heath: Lupain ng Halamang Erika
616           hill: Burol
617           island: Pulo
618           land: Lupain
619           marsh: Latian
620           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
621           mud: Putik
622           peak: Tugatog
623           point: Tuldok
624           reef: Bahura
625           ridge: Tagaytay
626           rock: Bato
627           sand: Buhangin
628           scree: Batuhang Buhaghag
629           scrub: Palumpong
630           spring: Bukal
631           stone: Bato
632           strait: Kipot
633           tree: Puno
634           valley: Lambak
635           volcano: Bulkan
636           water: Tubig
637           wetland: Babad na Lupain
638           wood: Kahoy
639         office:
640           accountant: Tagatuos
641           administrative: Pangangasiwa
642           architect: Arkitekto
643           company: Kumpanya
644           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
645           estate_agent: Ahente ng Lupain
646           government: Tanggapang Pampamahalaan
647           insurance: Tanggapan ng Seguro
648           lawyer: Manananggol
649           ngo: Tanggapan ng NGO
650           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
651           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
652           "yes": Tanggapan
653         place:
654           city: Lungsod
655           country: Bansa
656           county: Kondehan
657           farm: Bukid
658           hamlet: Maliit na Nayon
659           house: Bahay
660           houses: Mga Bahay
661           island: Pulo
662           islet: Munting Pulo
663           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
664           locality: Lokalidad
665           municipality: Munisipalidad
666           neighbourhood: Kabahayan
667           postcode: Kodigo ng Koreo
668           region: Rehiyon
669           sea: Dagat
670           state: Estado
671           subdivision: Kabahaging kahatian
672           suburb: Kanugnog ng lungsod
673           town: Bayan
674           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
675           village: Nayon
676           "yes": Pook
677         railway:
678           abandoned: Pinabayaang daambakal
679           construction: Kinukumpuning Daambakal
680           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
681           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
682           halt: Hintuan ng Tren
683           junction: Panulukan ng Daambakal
684           level_crossing: Patag na Tawiran
685           light_rail: Banayad na Riles
686           miniature: Munting Riles
687           monorail: Isahang Riles
688           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
689           platform: Plataporma ng Daambakal
690           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
691           spur: Tahid ng Daambakal
692           station: Himpilan ng Daambakal
693           subway: Pang-ilalim na Daambakal
694           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
695           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
696           tram: Riles ng Trambya
697           tram_stop: Hintuan ng Trambya
698         shop:
699           alcohol: Wala sa Lisensiya
700           antiques: Mga Antigo
701           art: Tindahan ng Sining
702           bakery: Panaderya
703           beauty: Tindahan ng Pampaganda
704           beverages: Tindahan ng mga Inumin
705           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
706           books: Tindahan ng Aklat
707           butcher: Mangangatay
708           car: Tindahan ng Kotse
709           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
710           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
711           carpet: Tindahan ng Karpet
712           charity: Tindahang Pangkawanggawa
713           chemist: Kimiko
714           clothes: Tindahan ng mga Damit
715           computer: Tindahan ng Kompyuter
716           confectionery: Tindahan ng Kendi
717           convenience: Tindahang Maginhawa
718           copyshop: Tindahang Kopyahan
719           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
720           department_store: Tindahang Kagawaran
721           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
722           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
723           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
724           electronics: Tindahan ng Elektroniks
725           estate_agent: Ahente ng Lupain
726           farm: Tindahang Pambukid
727           fashion: Tindahan ng Moda
728           fish: Tindahan ng Isda
729           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
730           food: Tindahan ng Pagkain
731           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
732           furniture: Muwebles
733           gallery: Galeriya
734           garden_centre: Lunduyang Halamanan
735           general: Tindahang Panglahat
736           gift: Tindahan ng Regalo
737           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
738           grocery: Tindahan ng Groserya
739           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
740           hardware: Tindahan ng Hardwer
741           hifi: Hi-Fi
742           jewelry: Tindahan ng Alahas
743           kiosk: Tindahan ng Kubol
744           laundry: Labahan
745           mall: Pasyalang Pangmadla
746           market: Pamilihan
747           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
748           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
749           music: Tindahan ng Tugtugin
750           newsagent: Ahente ng Balita
751           optician: Optiko
752           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
753           outdoor: Tindahang Panlabas
754           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
755           pharmacy: Botika
756           photo: Tindahan ng Litrato
757           shoes: Tindahan ng Sapatos
758           sports: Tindahang Pampalakasan
759           stationery: Tindahan ng Papel
760           supermarket: Malaking Pamilihan
761           tailor: Mananahi
762           toys: Tindahan ng Laruan
763           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
764           video: Tindahan ng Bidyo
765           wine: Wala sa Lisensiya
766           "yes": Tindahan
767         tourism:
768           alpine_hut: Kubong Pambundok
769           artwork: Likhang Sining
770           attraction: Pang-akit
771           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
772           cabin: Dampa
773           camp_site: Pook ng Kampo
774           caravan_site: Lugar ng Karabana
775           chalet: Kubo ng Pastol
776           guest_house: Bahay na Pampanauhin
777           hostel: Hostel
778           hotel: Otel
779           information: Kabatiran
780           motel: Motel
781           museum: Museo
782           picnic_site: Pook na Pampiknik
783           theme_park: Liwasang may Tema
784           viewpoint: Tuldok ng pananaw
785           zoo: Hayupan
786         tunnel:
787           "yes": Lagusan
788         waterway:
789           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
790           boatyard: Bakuran ng bangka
791           canal: Paralanan
792           dam: Saplad
793           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
794           ditch: Bambang
795           dock: Pantalan
796           drain: Limasan
797           lock: Kandado
798           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
799           mooring: Pugalan
800           rapids: Mga lagaslasan
801           river: Ilog
802           stream: Batis
803           wadi: Tuyot na Ilog
804           waterfall: Talon
805           weir: Pilapil
806       admin_levels:
807         level8: Hangganan ng Lungsod
808     description:
809       title:
810         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim
811           ng OpenStreetMap</a>
812         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
813       types:
814         cities: Mga lungsod
815         towns: Mga bayan
816         places: Mga lugar
817     results:
818       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
819       more_results: Marami pang mga kinalabasan
820   layouts:
821     project_name:
822       title: OpenStreetMap
823       h1: OpenStreetMap
824     logo:
825       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
826     home: Pumunta sa kinalalagayan ng tahanan
827     logout: Umalis mula sa pagkakalagda
828     log_in: Lumagda
829     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
830     sign_up: Magpatala
831     start_mapping: Simulan ang Pagmamapa
832     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
833     edit: Baguhin
834     history: Kasaysayan
835     export: Iluwas
836     export_data: Iluwas ang Datos
837     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
838     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
839     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
840     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
841     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
842     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
843     intro_header: Maligayang pagdating sa OpenStreetMap!
844     intro_text: Ang OpenStreetMap ay isang mapa ng mundo na nilikha ng mga taong katulad
845       mo at malayang gamitin sa ilalim ng isang bukas na lisensya.
846     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
847     partners_ucl: UCL
848     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
849     partners_partners: mga kawaksi
850     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay
851       habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
852     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa
853       pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili
854       ng kalipunan ng dato.
855     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas
856       ng Uri ng Hardwer.
857     help: Tulong
858     about: Patungkol
859     copyright: Karapatang-ari
860     community: Pamayanan
861     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
862     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
863     foundation: Pundasyon
864     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
865     make_a_donation:
866       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
867       text: Magkaloob ng isang Abuloy
868     learn_more: Umalam pa
869     more: Marami pa
870   notifier:
871     diary_comment_notification:
872       subject: '[OpenStreetMap] Si %{user} ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan'
873       hi: Kumusta %{to_user},
874       header: 'Pinuna ni %{from_user} ang isang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
875         na may paksang %{subject}:'
876       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon
877         sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
878     message_notification:
879       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
880       hi: Kumusta %{to_user},
881       header: 'Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng
882         OpenStreetMap na may paksang %{subject}:'
883     friend_notification:
884       hi: Kumusta %{to_user},
885       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
886       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
887       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
888       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa
889         %{befriendurl}.
890     gpx_notification:
891       greeting: Kumusta,
892       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
893       with_description: na may paglalarawan
894       and_the_tags: 'at ang sumusunod na mga tatak:'
895       and_no_tags: at walang mga tatak.
896       failure:
897         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
898         failed_to_import: 'nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:'
899         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng
900           GPX at kung paano maiiwasan
901         more_info_2: 'ang mga ito ay matatagpuan sa:'
902         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
903       success:
904         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
905         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa
906           isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
907     signup_confirm:
908       subject: '[OpenStreetMap] Maligayang pagdating sa OpenStreetMap'
909       greeting: Kamusta!
910     email_confirm:
911       subject: '[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham'
912     email_confirm_plain:
913       greeting: Kumusta,
914       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
915         upang tiyakin ang pagbabago.
916     email_confirm_html:
917       greeting: Kumusta,
918       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang
919         tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
920       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
921         upang tiyakin ang pagbabago.
922     lost_password:
923       subject: '[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat'
924     lost_password_plain:
925       greeting: Kumusta,
926       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
927         upang itakdang muli ang hudyat mo.
928     lost_password_html:
929       greeting: Kumusta,
930       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang
931         hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
932       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
933         upang itakdang muli ang hudyat mo.
934     note_comment_notification:
935       anonymous: Isang di-nagpakilalang tagagamit
936       greeting: Kumusta,
937       commented:
938         subject_own: '[OpenStreetMap] Pinuna ni %{commenter} ang isa sa iyong mga
939           tala'
940         your_note: Nag-iwan si %{commenter} ng komento sa isa sa iyong mga tala malapit
941           sa %{place}.
942       details: Higit pang mga detalye tungkol sa tala ay matatagpuan sa %{url}.
943     changeset_comment_notification:
944       hi: Kumusta %{to_user},
945       greeting: Kumusta,
946       commented:
947         subject_own: '[OpenStreetMap] Pinuna ni %{commenter} ang isa sa iyong mga
948           pangkat ng pagbabago'
949         partial_changeset_with_comment: na may puna na '%{changeset_comment}'
950         partial_changeset_without_comment: walang puna
951       details: Higit pang mga detalye tungkol sa pangkat ng pagbabago ay matatagpuan
952         sa %{url}.
953   messages:
954     inbox:
955       title: Kahon ng pumapasok
956       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
957       outbox: kahong-labasan
958       messages: Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}
959       new_messages:
960         one: '%{count} bagong mensahe'
961         other: '%{count} bagong mga mensahe'
962       old_messages:
963         one: '%{count} lumang mensahe'
964         other: '%{count} lumang mga mensahe'
965       from: Mula sa
966       subject: Paksa
967       date: Petsa
968       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang
969         mga %{people_mapping_nearby_link}?
970       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
971     message_summary:
972       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
973       read_button: Tatakan bilang nabasa na
974       reply_button: Tumugon
975       destroy_button: Burahin
976     new:
977       title: Magpadala ng mensahe
978       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
979       subject: Paksa
980       body: Katawan
981       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
982     create:
983       message_sent: Naipadala na ang mensahe
984       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring
985         maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
986     no_such_message:
987       title: Walang ganyang mensahe
988       heading: Walang ganyang mensahe
989       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
990     outbox:
991       title: Kahong-labasan
992       my_inbox: '%{inbox_link} ko'
993       inbox: kahon ng pumapasok
994       outbox: kahong-labasan
995       messages:
996         one: Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe
997         other: Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe
998       to: Para kay
999       subject: Paksa
1000       date: Petsa
1001       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan
1002         sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
1003       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1004     reply:
1005       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong
1006         tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang
1007         ang tamang tagagamit upang makatugon.
1008     show:
1009       title: Basahin ang mensahe
1010       from: Mula sa
1011       subject: Paksa
1012       date: Petsa
1013       reply_button: Tumugon
1014       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1015       destroy_button: Burahin
1016       back: Bumalik
1017       to: Para kay
1018       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong
1019         basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda
1020         bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1021     sent_message_summary:
1022       destroy_button: Burahin
1023     mark:
1024       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1025       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
1026     destroy:
1027       destroyed: Binura ang mensahe
1028   site:
1029     about:
1030       next: Kasunod
1031       copyright_html: <span>&copy;</span>Mga tagapag-ambag<br>ng OpenStreetMap
1032       used_by: Ang %{name} ay nagpapatakbo ng dato ng mapa sa libu-libong mga website,
1033         mga mobile na app, at aparatong hardware
1034       lede_text: Ang OpenStreetMap ay nilikha ng isang komunidad ng mga nagmamapa
1035         na nag-aambag at nagpapanatili ng dato tungkol sa mga kalsada, mga daanan,
1036         mga kapihan, mga istasyon ng tren, at iba pa, sa buong mundo.
1037       community_driven_html: |-
1038         Ang komunidad ng OpenStreetMap ay iba-iba, masigasig, at lumalaki araw-araw. Ang aming mga tagapag-ambag ay binubuo ng mga tagahanga ng mapa, mga propesyonal ng GIS, mga inhinyero na nagpapatakbo sa mga server ng OSM, mga boluntaryo sa pagmamapa ng mga lugar na apektado ng kalamidad, at higit pa.
1039         Upang matuto nang higit pa, tignan ang mga <a href='%{diary_path}'>talaarawan ng mga tagagamit</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>mga blog ng komunidad</a>, at ang websayt ng <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>.
1040       open_data_title: Bukas na Dato
1041       open_data_html: 'Ang OpenStreetMap ay <i>bukas na datos</i>: malaya kang gamitin
1042         ito para sa anumang layunin hangga''t nagbigay ka ng kredito sa OpenStreetMap
1043         at ang mga tagapag-ambag nito. Kung babaguhin mo o binuo mula sa data sa ilang
1044         mga paraan, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng parehong
1045         lisensya. Tingnan ang <a href=''%{copyright_path}''>pahina ng Karapatang-ari
1046         at Lisensya </a> para sa mga detalye.'
1047       legal_html: |-
1048         Ang site na ito at maraming iba pang mga kaugnay na serbisyo ay opisyal na pinatatakbo ng <a href='http://osmfoundation.org/'>OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF) sa ngalan ng komunidad. Ang paggamit ng lahat ng mga serbisyo na pinatatakbo ng OSMF ay napapailalim sa aming <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy">Patakaran sa Tanggapang Paggamit</a> at Patakaran sa Pagkapribado
1049         <br>
1050         Mangyaring <a href='http://osmfoundation.org/Contact'>makipag-ugnay sa OSMF</a> kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa paglilisensya, karapatang-ari, o iba pang mga legal na isyu at katanungan.
1051       partners_title: Mga Kawaksi
1052     copyright:
1053       foreign:
1054         title: Tungkol sa salinwikang ito
1055         text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang
1056           pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang
1057           nasa Ingles
1058         english_link: ang orihinal na nasa Ingles
1059       native:
1060         title: Tungkol sa pahinang ito
1061         text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik
1062           ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol
1063           sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
1064         native_link: Bersyon ng Tagalog
1065         mapping_link: simulan ang pagmamapa
1066       legal_babble:
1067         title_html: Karapatan sa Paglalathala at Lisensiya
1068         intro_1_html: |-
1069           Ang OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> ay <i>bukas na datos</i>, nakalisensiya sa ilalim ng lisensiyang <a
1070           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1071           Commons Open Database License</a> (ODbL) ng <a href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> o OSMF.
1072         intro_2_html: "Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipahahatid at mahahalaw
1073           ang aming mga dato,\nbasta't babanggitin mo ang OpenStreetMap at ang mga
1074           tagapag-ambag\nnito. Kapag binago mo o nagbuo sa pamamagitan ng aming mga
1075           dato, maaari\nmong ipamahagi ang resulta sa ilalim lamang ng katulad na
1076           lisensiya. Ipinapaliwanag \nng buong <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">kodigong
1077           pambatas</a> \nang mga karapatan at mga pananagutan mo."
1078         intro_3_html: |-
1079           Ang kartograpya sa aming mga tile na mapa at ang aming dokumentasyon ay lisensyado sa ilalim ng <a
1080           href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative
1081           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA).
1082         credit_title_html: Paano babanggitin ang OpenStreetMap
1083         credit_1_html: "Kinakailangan namin na gamitin ang kredito na &ldquo;&copy;
1084           mga tagapag-ambag ng \nOpenStreetMap&rdquo;."
1085         credit_2_html: "Kung saan maaari, dapat na ikawing nang labis (lagyan ng hyperlink)
1086           ang OpenStreetMap\nna papunta sa <a\nhref=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat
1087           CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
1088           Kung\ngumagamit ka ng isang midyum o kasangkapan kung saan hindi maaari
1089           ang mga kawing (iyong isang\nakdang nakalimbag), iminumungkahi namin na
1090           ituro ang mga mambabasa mo sa \nwww.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan
1091           ng pagpapalawak ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo;\nupang maging tumuturo sa
1092           buong tirahan na ito) at sa www.creativecommons.org."
1093         attribution_example:
1094           title: Halimbawa ng Atribusyon
1095         more_title_html: Ang pagtuklas ng mas marami pang iba
1096         more_1_html: |-
1097           Magbasa ng mas marami pa hinggil sa paggamit ng dato namin at kung paano kaming banggitin sa <a
1098           href="http://osmfoundation.org/Licence">pahina ng Lisensya ng OSMF</a> at sa <a
1099           href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Mga Palaging Itinatanong na Makabatas</a>.
1100         more_2_html: |-
1101           Ipinapaalala sa mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap (OSM) na huwag kailanman magdaragdag ng dato magmula sa anumang
1102           mga pinagmulan na mayroong karapatan sa paglalathala (halimbawa na ang Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na wala
1103           ang malinaw na kapahintulutan magmula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa paglalathala.
1104         contributors_title_html: Mga tagapag-ambag namin
1105         contributors_intro_html: "Nangangailangan ang aming lisensiyang CC BY-SA na
1106           ikaw ay &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal\nna May-akda na makatwiran
1107           sa midyum o kaparaanan na ginagamit Mo&rdquo;. Ang indibidwal na mga \ntagapagmapa
1108           ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan
1109           sa &ldquo;mga \ntagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan
1110           ang dato magmula sa isang pambansang\nahensiya ng pagmamapa o ibang pangunahing
1111           pinagmulan ay naisama sa loob ng OpenStreetMap,\nmaaaring maging makatwiran
1112           na banggitin sila sa pamamagitan ng tuwirang paglikha muli ng kanilang\npagkakabanggit
1113           o sa pamamagitan ng pagkakawing dito sa ibabaw ng pahinang ito."
1114         contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato magmula
1115           sa \n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (na nasa ilalim
1116           ng \n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC
1117           BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land
1118           Vorarlberg</a> at ng\nLand Tirol (na nasa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC
1119           BY AT na mayroong mga susog</a>)."
1120         contributors_au_html: |-
1121           <strong>Australiya</strong>: Naglalaman ng datong sub-urbano na nakabatay
1122           sa dato ng Tanggapan ng Estadistika ng Australiya.
1123         contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\nGeoBase&reg;,
1124           GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng \nCanada), CanVec (&copy;
1125           Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan \n(Dibisyon ng Heograpiya,
1126           Estadistika ng Canada)."
1127         contributors_fr_html: "<strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nanggaling
1128           magmula sa \nDirection Générale des Impôts."
1129         contributors_nl_html: |-
1130           <strong>Nederlandiya</strong>: Naglalaman ng &copy; dato ng AND, 2007
1131           (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
1132         contributors_nz_html: |-
1133           <strong>Bagong Selanda</strong>: naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa
1134           Kabatirang Panlupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatan sa Paglalatahala
1135           na Pangkorona.
1136         contributors_za_html: "<strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng datong
1137           nanggaling magmula sa \n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan:
1138           \nPambansang Kabatiran na Pangheograpiya at Pangkalawakan</a>, nakareserba
1139           ang \nkarapatan ng paglalathala ng Estado."
1140         contributors_gb_html: "<strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman
1141           ng Ordinansiya \nsa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala
1142           ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010-12."
1143         contributors_footer_1_html: "Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at
1144           iba pang pinanggalingan na ginamit \nupang mapainam ang OpenStreetMap, paki
1145           tingnan ang <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Pahina
1146           ng \ntagapag-ambag</a> na nasa ibabaw ng Wiki ng OpenStreetMap."
1147         contributors_footer_2_html: "Ang pagsasama ng dato sa loob ng OpenStreetMap
1148           ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal \nna tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik
1149           sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o \ntumatanggap ng anumang
1150           pananagutan."
1151         infringement_title_html: Paglabag sa karapatang-ari
1152         infringement_1_html: Ang mga tagapag-ambag ng OSM ay pinaalalahanan na huwag
1153           magdagdag ng datos mula sa anumang mapagkukunan na may karapatang-ari na
1154           nakalaan (halimbawa, Google Maps o naka-print na mga mapa) nang walang pahintulot
1155           mula sa mga may hawak ng karapatang-ari.
1156         trademarks_title_html: Mga Trademark
1157     index:
1158       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik
1159         ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1160       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1161       permalink: Permalink
1162       shortlink: Maikling kawing
1163       license:
1164         copyright: Karapatang-sipi ng OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito, sa
1165           ilalim ng isang bukas na lisensya
1166       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor
1167         at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1168     edit:
1169       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1170       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang
1171         kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla
1172         magmula sa iyong %{user_page}.
1173       user_page_link: pahina ng tagagamit
1174       anon_edits: (%{link})
1175       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1176       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit
1177         ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang
1178         paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang
1179         pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1180       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang
1181         makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan
1182         o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung
1183         mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1184       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan
1185         ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1186       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip.
1187         (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1188       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe
1189         ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1190     export:
1191       title: Iluwas
1192       area_to_export: Pook na Iluluwas
1193       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
1194       format_to_export: Anyong Iluluwas
1195       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
1196       map_image: Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong na saligan)
1197       embeddable_html: Maibabaong HTML
1198       licence: Lisensiya
1199       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng
1200         <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0">lisensiyang Open Data
1201         Commons Open Database License (ODbL)</a>.
1202       too_large:
1203         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML
1204           ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
1205         planet:
1206           title: Planet OSM
1207         overpass:
1208           title: Overpass API
1209         metro:
1210           title: Metro Extracts
1211         other:
1212           title: Iba pang mga Pinagmulan
1213           description: Karagdagang mga mapagkukunan na nakalista sa OpenStreetMap
1214             Wiki
1215       options: Mga mapagpipilian
1216       format: Anyo
1217       scale: Sukat
1218       max: pinakamataas
1219       image_size: Sukat ng Larawan
1220       zoom: Lapitan
1221       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
1222       latitude: 'Latitud:'
1223       longitude: 'Longhitud:'
1224       output: Kinalabasan
1225       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
1226       export_button: Iluwas
1227     fixthemap:
1228       title: Mag-ulat ng problema/ Ayusin ang mapa
1229       how_to_help:
1230         title: Papaano tumulong
1231     help:
1232       welcome:
1233         url: /welcome
1234         title: Maligayang pagdating sa OSM
1235       beginners_guide:
1236         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1237       irc:
1238         title: IRC
1239       switch2osm:
1240         title: switch2osm
1241     sidebar:
1242       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1243       close: Isara
1244     search:
1245       search: Maghanap
1246       from: Mula sa
1247       to: Papunta sa
1248       where_am_i: Nasaan ba ito?
1249       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang
1250         makinang panghanap
1251       submit_text: Gawin
1252     key:
1253       table:
1254         entry:
1255           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1256           main_road: Pangunahing daan
1257           trunk: Punong Kalsada
1258           primary: Pangunahing kalsada
1259           secondary: Pampangalawang kalsada
1260           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1261           track: Bakas
1262           bridleway: Daanan ng Kabayo
1263           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1264           footway: Lakaran ng tao
1265           rail: Daambakal
1266           subway: Daanang pang-ilalim
1267           tram:
1268           - Banayad na riles
1269           - trambya
1270           cable:
1271           - Kotse ng kable
1272           - upuang inaangat
1273           runway:
1274           - Rampa ng Paliparan
1275           - daanan ng taksi
1276           apron:
1277           - Tapis ng paliparan
1278           - terminal
1279           admin: Hangganang pampangangasiwa
1280           forest: Gubat
1281           wood: Kahoy
1282           golf: Kurso ng golp
1283           park: Liwasan
1284           resident: Pook na panuluyan
1285           common:
1286           - Karaniwan
1287           - kaparangan
1288           retail: Lugar na tingian
1289           industrial: Pook na pang-industriya
1290           commercial: Pook na pangkalakalan
1291           heathland: Lupain ng halamang erika
1292           lake:
1293           - Lawa
1294           - tinggalan ng tubig
1295           farm: Bukid
1296           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1297           cemetery: Libingan
1298           allotments: Mga Laang Bahagi
1299           pitch: Hagisang pampalakasan
1300           centre: Lunduyang pampalakasan
1301           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1302           military: Pook ng militar
1303           school:
1304           - Paaralan
1305           - pamantasan
1306           building: Makabuluhang gusali
1307           station: Himpilan ng daambakal
1308           summit:
1309           - Taluktok
1310           - tugatog
1311           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1312           bridge: Itim na pambalot = tulay
1313           private: Pribadong pagpunta
1314           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1315           construction: Mga kalsadang ginagawa
1316           bicycle_parking: Paradahan ng bisikleta
1317           toilets: Mga banyo
1318     richtext_area:
1319       edit: Baguhin
1320       preview: Paunang tanaw
1321     markdown_help:
1322       title_html: Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>
1323       headings: Mga pamulaan
1324       heading: Pamulaan
1325       subheading: Kabahaging Pamulaan
1326       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1327       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1328       first: Unang bagay
1329       second: Ikalawang bagay
1330       link: Kawing
1331       text: Teksto
1332       image: Larawan
1333       alt: Kahaliling teksto
1334       url: URL
1335     welcome:
1336       title: Maligayang pagdating!
1337       whats_on_the_map:
1338         title: Anong nasa Mapa
1339       rules:
1340         title: Mga Patakaran!
1341       questions:
1342         title: May mga tanong?
1343       start_mapping: Simulan ang Pagmamapa
1344   traces:
1345     visibility:
1346       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos
1347         na mga puntos)
1348       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala,
1349         hindi nakaayos na mga puntos)
1350       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos
1351         na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1352       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang
1353         nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1354     new:
1355       upload_trace: I-upload ang 'GPS Trace'
1356       upload_gpx: 'Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:'
1357       description: 'Paglalarawan:'
1358       tags: 'Mga tatak:'
1359       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1360       visibility: 'Pagkanatatanaw:'
1361       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1362       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1363       help: Saklolo
1364       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1365     create:
1366       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1367       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng
1368         pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating
1369         oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1370       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas
1371         na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga
1372         ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba
1373         pang mga tagagamit.
1374     edit:
1375       title: Binabago ang bakas na %{name}
1376       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1377       filename: 'Pangalan ng talaksan:'
1378       download: ikargang paibaba
1379       uploaded_at: 'Naikargang paitaas:'
1380       points: 'Mga tuldok:'
1381       start_coord: 'Simulan ang tagpuan:'
1382       map: mapa
1383       edit: baguhin
1384       owner: 'May-ari:'
1385       description: 'Paglalarawan:'
1386       tags: 'Mga tatak:'
1387       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1388       visibility: 'Pagkanatatanaw:'
1389       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1390       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1391     trace_optionals:
1392       tags: Mga tatak
1393     show:
1394       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1395       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1396       pending: NAGHIHINTAY
1397       filename: 'Pangalan ng talaksan:'
1398       download: ikargang paibaba
1399       uploaded: 'Naikarga na:'
1400       points: 'Mga tuldok:'
1401       start_coordinates: 'Simulan ang tugmaan:'
1402       map: mapa
1403       edit: baguhin
1404       owner: 'May-ari:'
1405       description: 'Paglalarawan:'
1406       tags: 'Mga tatak:'
1407       none: Wala
1408       edit_trace: Baguhin ang bakas na ito
1409       delete_trace: Burahin ang bakas na ito
1410       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1411       visibility: 'Pagkanakikita:'
1412     trace_paging_nav:
1413       showing_page: Ika-%{page} na pahina
1414       older: Mas Lumang mga Bakas
1415       newer: Mas Bagong mga Bakas
1416     trace:
1417       pending: NAGHIHINTAY
1418       count_points: '%{count} mga puntos'
1419       more: marami pa
1420       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1421       view_map: Tingnan ang Mapa
1422       edit: baguhin
1423       edit_map: Baguhin ang Mapa
1424       public: PANGMADLA
1425       identifiable: MAKIKILALA
1426       private: PRIBADO
1427       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1428       by: sa pamamagitan ng
1429       in: sa
1430       map: mapa
1431     index:
1432       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1433       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1434       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1435       empty_html: Wala pang narito. <a href='%{upload_link}'>Magkarang paitaas ng
1436         isang bagong bakas</a> o umalam ng mas marami pa hinggil sa pagbabakas ng
1437         GPS doon sa <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pahina
1438         ng wiki</a>.
1439       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1440       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1441     delete:
1442       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1443     make_public:
1444       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1445     offline_warning:
1446       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang
1447         GPX
1448     offline:
1449       heading: Hindi nakaugnay sa Internet ang imbakan ng GPX
1450       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak
1451         ng talaksang GPX.
1452   application:
1453     require_cookies:
1454       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin
1455         ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
1456     setup_user_auth:
1457       blocked_zero_hour: Mayroon kang isang importanteng mensahe sa websayt ng OpenStreetMap.
1458         Kailangan mong basahin ang mensahe bago mo masagip ang iyong mga pagbabago.
1459       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha
1460         ng web upang makaalam ng marami pa.
1461       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring
1462         lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag.
1463         Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
1464   oauth:
1465     authorize:
1466       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan ang
1467         akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon
1468         ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon
1469         sa nais mo.
1470       allow_to: 'Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:'
1471       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1472       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1473       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1474       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1475       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1476       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1477     revoke:
1478       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1479   oauth_clients:
1480     new:
1481       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1482     edit:
1483       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1484     show:
1485       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1486       key: 'Susi ng Tagaubos:'
1487       secret: 'Lihim ng Tagaubos:'
1488       url: 'URL ng Kahalip ng Kahilingan:'
1489       access_url: 'URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:'
1490       authorize_url: 'Payagan ang URL:'
1491       support_notice: Sinusuportahan namin ang mga lagda ng HMAC-SHA1 (iminumungkahi)
1492         at RSA-SHA1.
1493       edit: Baguhin ang mga Detalye
1494       delete: Burahin ang Kliyente
1495       confirm: Natitiyak mo ba?
1496       requests: 'Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:'
1497       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1498       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1499       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1500       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1501       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1502       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1503     index:
1504       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1505       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1506       list_tokens: 'Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa
1507         pamamagitan ng pangalan mo:'
1508       application: Pangalan ng Aplikasyon
1509       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1510       revoke: Bawiin!
1511       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1512       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin
1513         namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang
1514         iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang
1515         ito.
1516       registered_apps: 'Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:'
1517       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1518     form:
1519       name: Pangalan
1520       required: Kinakailangan
1521       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1522       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1523       support_url: URL ng Pagtangkilik
1524       requests: 'Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:'
1525       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1526       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1527       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1528       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1529       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1530       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1531     not_found:
1532       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1533     create:
1534       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1535     update:
1536       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1537     destroy:
1538       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1539   users:
1540     login:
1541       title: Lumagda
1542       heading: Lumagda
1543       email or username: 'Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:'
1544       password: 'Password:'
1545       openid: '%{logo} OpenID:'
1546       remember: 'Tandaan ako:'
1547       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1548       login_button: Lumagda
1549       register now: Magpatala na ngayon
1550       with username: 'Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda
1551         sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:'
1552       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1553       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data,
1554         kailangang mayroon kang isang akawnt.
1555       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1556       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1557       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring
1558         gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin
1559         ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham
1560         ng pagtitiyak</a>.
1561       account is suspended: Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang
1562         gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1563         kung nais mong talakayin ito.
1564       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1565       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1566     logout:
1567       title: Umalis sa pagkakalagda
1568       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1569       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1570     lost_password:
1571       title: Naiwalang password
1572       heading: Nakalimutang Password?
1573       email address: 'Tirahan ng e-liham:'
1574       new password button: Itakda uli ang hudyat
1575       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala
1576         namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda
1577         mo ang iyong hudyat.
1578       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na
1579         ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1580       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1581     reset_password:
1582       title: Muling itakda ang hudyat
1583       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1584       password: 'Password:'
1585       confirm password: 'Tiyakin ang Hudyat:'
1586       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1587       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1588       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1589     new:
1590       title: Magpatala
1591       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang
1592         kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1593       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="%{webmaster}">panginoon
1594         ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan
1595         namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1596       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon
1597         sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga
1598         tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1599       email address: 'Tirahan ng E-liham:'
1600       confirm email address: 'Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:'
1601       not displayed publicly: Ang iyong tirahan ng e-liham ay hindi ipinapakita sa
1602         madla, tingnan ang ating <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1603         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">patakaran
1604         sa pagsasarilinan</a> para sa karagdagang impormasyon
1605       display name: 'Pangalang Ipinapakita:'
1606       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa
1607         madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1608       password: 'Password:'
1609       confirm password: 'Tiyakin ang Hudyat:'
1610       continue: Magpatala
1611       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1612       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong
1613         mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan
1614         ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1615       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1616     terms:
1617       title: 'Mga tuntunin sa tagapag-ambag:'
1618       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1619       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang
1620         mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1621       consider_pd_why: ano ba ito?
1622       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1623       guidance: 'Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a
1624         href="%{summary}">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href="%{translations}">impormal
1625         na mga salinwika</a>'
1626       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1627       decline: Tanggihan
1628       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin
1629         o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1630       legale_select: 'Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:'
1631       legale_names:
1632         france: Pransiya
1633         italy: Italya
1634         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1635     no_such_user:
1636       title: Walang ganyang tagagamit
1637       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1638       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri
1639         ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1640     show:
1641       my diary: talaarawan ko
1642       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1643       my edits: mga pamamatnugot ko
1644       my traces: Mga Bakas Ko
1645       my notes: Aking Talaan
1646       my settings: mga pagtatakda ko
1647       my comments: mga puna ko
1648       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1649       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1650       blocks by me: mga paghahadlang ko
1651       send message: ipadala ang mensahe
1652       diary: talaarawan
1653       edits: mga pagbabago
1654       traces: mga bakas
1655       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1656       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1657       mapper since: 'Tagapagmapa mula pa noong:'
1658       ct status: 'Mga tuntunin sa taga-ambag:'
1659       ct undecided: Walang kapasyahan
1660       ct declined: Tumanggi
1661       latest edit: 'Pinakahuling pagbabago %{ago}:'
1662       email address: 'Tirahan ng e-liham:'
1663       created from: 'Nilikha magmula sa:'
1664       status: 'Katayuan:'
1665       spam score: 'Puntos ng Basurang Liham:'
1666       description: Paglalarawan
1667       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1668       if set location: Itakda ang iyong lokasyon ng bahay sa pahinang  %{settings_link}
1669         upang makita ang mga kalapit na tagagamit.
1670       settings_link_text: mga pagtatakda
1671       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1672       km away: '%{count}km ang layo'
1673       m away: '%{count}m ang layo'
1674       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1675       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1676       role:
1677         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1678         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1679         grant:
1680           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1681           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1682         revoke:
1683           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1684           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1685       block_history: Mga masiglang paghahadlang
1686       moderator_history: Mga ibinigay na paghahadlang
1687       comments: Mga puna
1688       create_block: Hadlangan ang tagagamit na ito
1689       activate_user: Pasiglahin ang tagagamit na ito
1690       deactivate_user: Tanggalin ang prebelehiyo ng 'User'
1691       confirm_user: Tiyakin ang tagagamit na ito
1692       hide_user: Itago ang Tagagamit na ito
1693       unhide_user: Huwag itago ang Tagagamit na ito
1694       delete_user: Burahin ang Tagagamit na ito
1695       confirm: Tiyakin
1696       friends_changesets: mga pagbabago ng mga kaibigan
1697       friends_diaries: mga lahok ng mga kaibigan
1698       nearby_changesets: mga pagtatakda ng pagbabago mula sa kalapit na mga tagagamit
1699       nearby_diaries: mga inilahok sa talaarawan ng kalapit na mga tagagamit
1700     popup:
1701       your location: Kinalalagyan mo
1702       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1703       friend: Kaibigan
1704     account:
1705       title: Baguhin ang akawnt
1706       my settings: Mga pagtatakda ko
1707       current email address: 'Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:'
1708       new email address: 'Bagong Tirahan ng E-liham:'
1709       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1710       external auth: 'Panlabas na Pagpapatunay:'
1711       openid:
1712         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1713         link text: ano ba ito?
1714       public editing:
1715         heading: 'Pangmadlang pamamatnugot:'
1716         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1717         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1718         enabled link text: ano ba ito?
1719         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang
1720           mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1721         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1722       public editing note:
1723         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1724         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka
1725           mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo.
1726           Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na
1727           makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang
1728           nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang
1729           mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin
1730           kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta
1731           sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa
1732           likas na katakdaan.</li></ul>
1733       contributor terms:
1734         heading: 'Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:'
1735         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1736         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1737         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng
1738           iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na
1739           Pangtagapag-ambag.
1740         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo
1741           bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1742         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1743         link text: ano ba ito?
1744       profile description: 'Paglalarawan ng Balangkas:'
1745       preferred languages: 'Nais na mga Wika:'
1746       preferred editor: 'Nais na Patnugot:'
1747       image: 'Larawan:'
1748       gravatar:
1749         gravatar: Gamitin ang Gravatar
1750         link text: ano ba ito?
1751         disabled: Hindi na pinagana ang Gravatar.
1752         enabled: Pinagana ang pagpapakita ng iyong Gravatar.
1753       new image: Magdagdag ng isang larawan
1754       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1755       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1756       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1757       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa
1758         sa 100x100)
1759       home location: 'Kinalalagyan ng Tahanan:'
1760       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1761       latitude: 'Latitud:'
1762       longitude: 'Longhitud:'
1763       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag
1764         pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1765       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1766       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1767       return to profile: Bumalik sa balangkas
1768       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran
1769         sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago
1770         mong tirahan ng e-liham.
1771       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1772     confirm:
1773       heading: Tingnan ang iyong e-liham!
1774       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang
1775         buhayin ang akawnt mo.
1776       button: Tiyakin
1777       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1778       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1779       unknown token: Tila lumipas o hindi umiiral ang kahalip na iyan.
1780     confirm_resend:
1781       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag
1782         tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula
1783         sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa
1784         basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na
1785         itala mo sa puting-talaan ang %{sender} dahil hindi namin magagawang tumugon
1786         sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1787       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1788     confirm_email:
1789       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1790       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang
1791         tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1792       button: Tiyakin
1793       success: Natiyak ang pagpapalit ng tirahan ng sulatroniko!
1794       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1795     set_home:
1796       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1797     go_public:
1798       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan
1799         ka nang mamatnugot.
1800     make_friend:
1801       heading: Idagdag si %{user} bilang isang kaibigan?
1802       button: idagdag bilang kaibigan
1803       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}!
1804       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1805       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1806     remove_friend:
1807       heading: Tanggalin bilang isang kaibigan si %{user}?
1808       button: Tanggalin bilang kaibigan
1809       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1810       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1811     index:
1812       title: Mga tagagamit
1813       heading: Mga tagagamit
1814       showing:
1815         one: Pahina %{page} (%{first_item} ng  %{items})
1816         other: Pahina %{page}  (%{first_item}-%{last_item} ng  mga %{items})
1817       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1818       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1819       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1820       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1821       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1822     suspended:
1823       title: Naantalang Akawnt
1824       heading: Inantala ang Akawnt
1825       webmaster: panginoon ng sapot
1826       body: |-
1827         <p>
1828           Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa
1829           kahina-hinalang gawain.
1830         </p>
1831         <p>
1832           Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o
1833           maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.
1834         </p>
1835   user_role:
1836     filter:
1837       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1838       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1839       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1840     grant:
1841       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1842       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1843       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit
1844         na si `%{name}'?
1845       confirm: Pagtibayin
1846       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring
1847         suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1848     revoke:
1849       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin
1850       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1851       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula
1852         sa tagagamit na si `%{name}'?
1853       confirm: Tiyakin
1854       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring
1855         suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1856   user_blocks:
1857     model:
1858       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon
1859         ng isang paghadlang.
1860       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang
1861         paghadlang.
1862     not_found:
1863       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1864       back: Bumalik sa talatuntunan
1865     new:
1866       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1867       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1868       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon
1869         at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye
1870         hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging
1871         natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa
1872         ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga
1873         ng pangkaraniwang mga tao.
1874       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1875       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto
1876         na.
1877       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon
1878         ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1879       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang
1880         na ito
1881       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1882     edit:
1883       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1884       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1885       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon
1886         at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye
1887         hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit
1888         ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit
1889         ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1890       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1891       show: Tingnan ang hadlang na ito
1892       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1893       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang
1894         na ito?
1895     filter:
1896       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1897       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili
1898         sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1899     create:
1900       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan
1901         at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1902       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang
1903         panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1904       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1905     update:
1906       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang
1907         na ito ang makapagbabago nito.
1908       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1909     index:
1910       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1911       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1912       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1913     revoke:
1914       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1915       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1916       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1917       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi
1918         na ngayon mababawi.
1919       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1920       revoke: Bawiin!
1921       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1922     helper:
1923       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1924       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1925       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1926       block_duration:
1927         hours:
1928           one: 1 oras
1929           other: '%{count} mga oras'
1930     blocks_on:
1931       title: Mga paghadlang sa %{name}
1932       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1933       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1934     blocks_by:
1935       title: Mga paghadlang ni %{name}
1936       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1937       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1938     show:
1939       title: '%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}'
1940       heading: '%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}'
1941       created: Nilikha
1942       status: Kalagayan
1943       show: Ipakita
1944       edit: Baguhin
1945       revoke: Bawiin!
1946       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1947       reason: 'Dahilan ng paghadlang:'
1948       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1949       revoker: 'Tagapagbawi:'
1950       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang
1951         na ito.
1952     block:
1953       not_revoked: (hindi binawi)
1954       show: Ipakita
1955       edit: Baguhin
1956       revoke: Bawiin!
1957     blocks:
1958       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1959       creator_name: Tagapaglikha
1960       reason: Dahilan ng pagharang
1961       status: Kalagayan
1962       revoker_name: Binawi ni
1963       showing_page: Ika-%{page} na pahina
1964       next: Susunod »
1965       previous: « Nakaraan
1966   notes:
1967     mine:
1968       heading: mga tala ni %{user}
1969       id: Id
1970       description: Paglalarawan
1971       created_at: Nilikha Noong
1972       last_changed: Huling binago
1973   javascripts:
1974     close: Isara
1975     share:
1976       title: Ibahagi
1977       cancel: Huwag ituloy
1978       short_url: Maiksing URL
1979       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
1980     map:
1981       zoom:
1982         in: Lumapit
1983       locate:
1984         title: Ipakita ang Aking Lokasyon
1985       base:
1986         standard: Pamantayan
1987         cycle_map: Mapa ng Pagbibisikleta
1988         transport_map: Mapa ng Transportasyon
1989       layers:
1990         data: Dato ng Mapa
1991       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap</a>
1992     site:
1993       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
1994       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
1995       createnote_tooltip: Maglagay ng tala sa mapa
1996       createnote_disabled_tooltip: Lumapit upang ilagay ang tala sa mapa
1997       map_data_zoom_in_tooltip: Lumapit upang makita ang datos ng mapa
1998     changesets:
1999       show:
2000         hide_comment: itago
2001         unhide_comment: pawalang-bisa ang pag-tago
2002     notes:
2003       new:
2004         add: Magdagdag ng Tala
2005       show:
2006         hide: Itago
2007         resolve: Lutasin
2008         comment_and_resolve: Pumuna at Lutasin
2009     directions:
2010       engines:
2011         fossgis_osrm_car: Kotse (OSRM)
2012         graphhopper_bicycle: Bisikleta (GraphHopper)
2013         graphhopper_car: Kotse (GraphHopper)
2014       directions: Mga Direksyon
2015       distance: Layo
2016       instructions:
2017         offramp_right_with_exit: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kanang bahagi
2018         offramp_right_with_exit_name: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kanang
2019           bahagi papuntang %{name}
2020         offramp_right_with_exit_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa
2021           kanang bahagi papuntang biyaheng %{directions}
2022         offramp_right_with_exit_name_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit}
2023           sa kanang bahagi papuntang %{name}, padaang %{directions}
2024         offramp_left_with_exit: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kaliwang bahagi
2025         offramp_left_with_exit_name: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kaliwang
2026           bahagi papuntang %{name}
2027         offramp_left_with_exit_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kaliwang
2028           bahagi biyaheng %{directions}
2029         offramp_left_with_exit_name_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit}
2030           sa kaliwang bahagi papuntang %{name}, biyaheng %{directions}
2031         follow_without_exit: Sundan %{name}
2032         start_without_exit: Magsimula sa dulo ng %{name}
2033         destination_without_exit: Abutin ang patutunguhan
2034         roundabout_with_exit_ordinal: Sa Rotondang daan gamitin ang %{exit} exit patungong
2035           %{name}
2036         exit_roundabout: Exit sa rotondang daan patungong %{name}
2037         exit_counts:
2038           second: Ika-2
2039           third: Ika-3
2040           fifth: Ika-5
2041           seventh: Ika-7
2042           eighth: Ika-8
2043           tenth: Ika-10
2044       time: Oras
2045     query:
2046       node: Buko
2047       way: Daan
2048       relation: Kaugnayan
2049     context:
2050       directions_from: Mga direksyon mula rito
2051       directions_to: Mga direksyon papunta rito
2052       add_note: Magdagdag ng tala dito
2053       centre_map: Igitna ang mapa dito
2054   redactions:
2055     edit:
2056       description: Paglalarawan
2057       heading: Baguhin ang redaksiyon
2058       title: Baguhin ang redaksiyon
2059     index:
2060       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
2061       heading: Listahan ng mga redaksiyon
2062       title: Listahan ng mga redaksiyon
2063     new:
2064       description: Paglalarawan
2065       heading: Ipasok ang kabatiran para sa bagong paghahanda ng isinulat upang mailathala
2066       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
2067     show:
2068       description: 'Paglalarawan:'
2069       heading: Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"
2070       title: Ipinapakita ang redaksiyon
2071       user: 'Tagapaglikha:'
2072       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
2073       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
2074       confirm: Natitiyak mo ba?
2075     create:
2076       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
2077     update:
2078       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
2079     destroy:
2080       not_empty: Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing hindi redaktado ang lahat ng
2081         mga bersiyong nasa redaksiyong ito bago lansagin ito.
2082       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
2083       error: Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng redaksiyong ito.
2084 ...