Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Bjorni
6 # Author: Dittaeva
7 # Author: Eirik
8 # Author: Gnonthgol
9 # Author: Gunnernett
10 # Author: Harald Khan
11 # Author: Macofe
12 # Author: Nemo bis
13 # Author: Nghtwlkr
14 # Author: Njardarlogar
15 # Author: Pladask
16 # Author: Ranveig
17 # Author: Ruila
18 # Author: 6400
19 ---
20 nn:
21   html:
22     dir: ltr
23   time:
24     formats:
25       friendly: '%e %B %Y kl. %H:%M'
26   helpers:
27     submit:
28       diary_entry:
29         create: Publiser
30   activerecord:
31     models:
32       acl: Tilgangskontrolliste
33       changeset: Endringssett
34       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
35       country: Land
36       diary_comment: Dagbokkommentar
37       diary_entry: Dagbokoppføring
38       friend: Ven
39       language: Språk
40       message: Melding
41       node: Node
42       node_tag: Nodemerkelapp
43       notifier: Varsling
44       old_node: Gammal node
45       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
46       old_relation: Gammal relasjon
47       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
48       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
49       old_way: Gammal veg
50       old_way_node: Gammal vegnode
51       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
52       relation: Relasjon
53       relation_member: Relasjonsmedlem
54       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
55       session: Økt
56       trace: Spor
57       tracepoint: Punkt i spor
58       tracetag: Spormerkelapp
59       user: Brukar
60       user_preference: Brukarinnstillingar
61       user_token: Brukarnøkkel
62       way: Veg
63       way_node: Vegnode
64       way_tag: Vegmerkelapp
65     attributes:
66       diary_comment:
67         body: Brødtekst
68       diary_entry:
69         user: Brukar
70         title: 'Emne:'
71         latitude: Breiddegrad
72         longitude: Lengdegrad
73         language: Språk
74       friend:
75         user: Brukar
76         friend: Ven
77       trace:
78         user: Brukar
79         visible: Synleg
80         name: Namn
81         size: Storleik
82         latitude: Breiddegrad
83         longitude: Lengdegrad
84         public: Offentleg
85         description: Skildring
86       message:
87         sender: Sendar
88         title: Emne
89         body: Brødtekst
90         recipient: Mottakar
91       user:
92         email: E-post
93         active: Aktive
94         display_name: Visningsnamn
95         description: Skildring
96         languages: Språk
97         pass_crypt: Passord
98   printable_name:
99     with_version: '%{id}, v%{version}'
100   editor:
101     default: Standard (noverande %{name})
102     potlatch:
103       name: Potlatch 1
104       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
105     id:
106       name: ID
107       description: iD (redigering i nettlesaren)
108     potlatch2:
109       name: Potlatch 2
110       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
111     remote:
112       name: Lokalt installert program
113       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
114   api:
115     notes:
116       comment:
117         opened_at_html: Oppretta for %{when} sidan
118         opened_at_by_html: Oppretta for %{when} sidan av %{user}
119         commented_at_html: Oppdatert for %{when} sidan
120         commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
121         closed_at_html: Løyst for %{when} sidan
122         closed_at_by_html: Løyst for %{when} sidan av %{user}
123         reopened_at_html: Reaktivert for %{when} sidan
124         reopened_at_by_html: Reaktivert %{when} sidan av %{user}
125       rss:
126         title: OpenStreetMap-merknadar
127       entry:
128         comment: Kommentar
129         full: Fullstendig merknad
130   browse:
131     created: Oppretta
132     closed: Attlaten
133     created_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
134     closed_html: Stengt <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr>
135     created_by_html: Oppretta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
136     deleted_by_html: Sletta for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
137     edited_by_html: Redigert for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> av %{user}
138     closed_by_html: Stengt for <abbr title='%{title}'>%{time} sidan</abbr> by %{user}
139     version: 'Versjon:'
140     anonymous: anonym
141     no_comment: (ingen kommentar)
142     part_of: Del av
143     download_xml: Last ned XML
144     view_history: Vis historikk
145     view_details: Vis detaljar
146     location: 'Plassering:'
147     changeset:
148       title: Endringssett %{id}
149       belongs_to: Skapar
150       node: Punkt (%{count})
151       node_paginated: Punkt (%{x}-%{y} av %{count})
152       way: Strekningar (%{count})
153       way_paginated: Strekningar (%{x}-%{y} av %{count})
154       comment: Kommentarar (%{count})
155       changesetxml: XML for endringssett
156       osmchangexml: osmChange XML
157       feed:
158         title: Endringssett %{id}
159         title_comment: 'Endringssett: %{id} - %{comment}'
160       join_discussion: Logg inn for å vere med i diskusjonen
161       discussion: Ordskifte
162     node:
163       title: 'Punkt: %{name}'
164       history_title: 'Punkthistorikk: %{name}'
165     way:
166       title: 'Strekning: %{name}'
167       history_title: 'Strekningshistorikk: %{name}'
168       nodes: Punkt
169       also_part_of:
170         one: delstrekning %{related_ways}
171         other: delstrekningar %{related_ways}
172     relation:
173       members: Medlemmar
174     relation_member:
175       entry: '%{type} %{name}'
176       entry_role: '%{type} %{name} som %{role}'
177       type:
178         node: Punkt
179         way: Veg
180         relation: Relasjon
181     containing_relation:
182       entry: Relasjon %{relation_name}
183       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
184     not_found:
185       sorry: Beklagar, klarte ikkje å finne %{type}-en med ID %{id}.
186       type:
187         node: node
188         way: veg
189         relation: relasjon
190         changeset: endringssett
191         note: merknad
192     timeout:
193       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
194       type:
195         node: punkt
196         way: veg
197         relation: relasjon
198         changeset: endringssett
199         note: merknad
200     redacted:
201       redaction: Maskering %{id}
202       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den
203         er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
204       type:
205         node: punkt
206         way: vegen
207         relation: relasjonen
208     start_rjs:
209       load_data: Last inn data
210       loading: Lastar...
211     tag_details:
212       tags: Merkelappar
213       wiki_link:
214         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
215         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
216       wikidata_link: Elementet %{page} på Wikidata
217       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
218       telephone_link: Ring %{phone_number}
219     note:
220       title: 'Merknad: %{id}'
221       new_note: Ny merknad
222       description: Skildring
223       open_title: 'Uavklart merknad #%{note_name}'
224       closed_title: 'Avklart merknad: #%{note_name}'
225       hidden_title: 'Gøymd merknad #%{note_name}'
226       open_by: Oppretta av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
227       open_by_anonymous: Oppretta av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
228       commented_by: Kommentar frå %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
229       commented_by_anonymous: Kommentar frå anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
230         sidan</abbr>
231       closed_by: Løyst av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
232       closed_by_anonymous: Løyst av anonym <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
233       reopened_by: Reaktivert av %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} sidan</abbr>
234       reopened_by_anonymous: Reaktivert av anonym for <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
235         sidan</abbr>
236     query:
237       title: Førespurnadsfunksjonar
238       nearby: Nærliggjande funksjonar
239   changesets:
240     changeset_paging_nav:
241       showing_page: Side %{page}
242       next: Neste »
243       previous: « Forrige
244     changeset:
245       anonymous: Anonym
246       no_edits: (ingen redigeringar)
247       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
248     changesets:
249       id: ID
250       saved_at: Lagra
251       user: Brukar
252       comment: Kommentar
253       area: Område
254     index:
255       title: Endringssett
256       title_user: Endringssett av %{user}
257       title_friend: Endringssett av venene dine
258       title_nearby: Endringssett av naboar
259       empty: Fann ingen endringssett.
260       empty_area: Ingen endringssett i dette området.
261       empty_user: Ingen endringssett av denne brukaren.
262       no_more: Fann ingen fleire endringssett.
263       no_more_area: Ingen fleire endringssett i dette området.
264       no_more_user: Ingen fleire endringssett av denne brukaren.
265       load_more: Last inn meir
266     timeout:
267       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
268   changeset_comments:
269     comment:
270       commented_at_by_html: Oppdatert for %{when} sidan av %{user}
271   diary_entries:
272     new:
273       title: Ny dagbokoppføring
274     form:
275       subject: 'Emne:'
276       body: 'Brødtekst:'
277       language: 'Språk:'
278       location: 'Posisjon:'
279       latitude: 'Breiddegrad:'
280       longitude: 'Lengdegrad:'
281       use_map_link: bruk kart
282     index:
283       title: Brukarane sine dagbøker
284       title_friends: Dagbøkene til venene dine
285       title_nearby: Dagbøkene til naboar
286       user_title: '%{user} si dagbok'
287       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
288       new: Ny dagbokoppføring
289       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
290       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
291       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
292       older_entries: Eldre oppføringar
293       newer_entries: Nyare oppføringar
294     edit:
295       title: Rediger oppføring i dagboka
296       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
297     show:
298       title: '%{user} sin dagbok | %{title}'
299       user_title: '%{user} si dagbok'
300       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
301       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} for å legge igjen ein kommentar'
302       login: Logg inn
303       save_button: Lagre
304     no_such_entry:
305       title: Inga slik dagbokoppføring
306       heading: Inga oppføring med %{id}
307       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har
308         skrive feil eller om lenkja er riktig.
309     diary_entry:
310       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
311       comment_link: Kommenter denne oppføringa
312       reply_link: Svar på denne oppføringa
313       comment_count:
314         one: '%{count} kommentar'
315         zero: Ingen kommentarar
316         other: '%{count} kommentarar'
317       edit_link: Rediger denne oppføringa
318       hide_link: Skjul denne oppføringa
319       confirm: Stadfest
320     diary_comment:
321       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
322       hide_link: Skjul denne kommentaren
323       confirm: Stadfest
324     location:
325       location: 'Posisjon:'
326       view: Vis
327       edit: Rediger
328     feed:
329       user:
330         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
331         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
332       language:
333         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
334         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
335       all:
336         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
337         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
338     comments:
339       has_commented_on: '%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring'
340       post: Post
341       when: Når
342       comment: Kommentar
343       ago: '%{ago} sidan'
344       newer_comments: Nyare kommentarar
345       older_comments: Eldre kommentarar
346   geocoder:
347     search:
348       title:
349         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
350         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
351         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
352           Nominatim</a>
353         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
354         osm_nominatim_reverse: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
355           Nominatim</a>
356         geonames_reverse: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
357     search_osm_nominatim:
358       prefix_format: '%{name}'
359       prefix:
360         aerialway:
361           cable_car: Kabelbane
362           chair_lift: Stolheis
363           drag_lift: Skitrekk
364           gondola: Gondolheis
365           station: Fjellheisstasjon
366         aeroway:
367           aerodrome: Flyplass
368           apron: Flyrampe
369           gate: Gate
370           helipad: Helikopterplass
371           runway: Rullebane
372           taxiway: Taksebane
373           terminal: Terminal
374         amenity:
375           animal_shelter: Dyrehospits
376           arts_centre: Kunstsenter
377           atm: Minibank
378           bank: Bank
379           bar: Bar
380           bbq: Grill
381           bench: Benk
382           bicycle_parking: Sykkelparkering
383           bicycle_rental: Sykkelutleige
384           biergarten: Uteservering
385           boat_rental: Båtutleige
386           brothel: Bordell
387           bureau_de_change: Vekslingskontor
388           bus_station: Busstasjon
389           cafe: Kafé
390           car_rental: Bilutleige
391           car_sharing: Bildeling
392           car_wash: Bilvask
393           casino: Kasino
394           charging_station: Ladestation
395           childcare: Barnepass
396           cinema: Kino
397           clinic: Klinikk
398           clock: Klokke
399           college: Høgskule
400           community_centre: Samfunnshus
401           courthouse: Rettsbygning
402           crematorium: Krematorium
403           dentist: Tannlege
404           doctors: Legar
405           drinking_water: Drikkevatn
406           driving_school: Køyreskule
407           embassy: Ambassade
408           fast_food: Hurtigmat
409           ferry_terminal: Ferjeterminal
410           fire_station: Brannstasjon
411           food_court: Serveringsstadar
412           fountain: Fontene
413           fuel: Drivstoff
414           gambling: Gambling
415           grave_yard: Gravlund
416           hospital: Sjukehus
417           hunting_stand: Jaktbod
418           ice_cream: Iskrem
419           kindergarten: Barnehage
420           library: Bibliotek
421           marketplace: Marknadsplass
422           monastery: Kloster
423           motorcycle_parking: Motorsykkelparkering
424           nightclub: Nattklubb
425           nursing_home: Pleieheim
426           office: Kontor
427           parking: Parkeringsplass
428           parking_entrance: Innkøyring til parkeringsgarasje
429           pharmacy: Apotek
430           place_of_worship: Religiøst hus
431           police: Politi
432           post_box: Postboks
433           post_office: Postkontor
434           preschool: Førskule
435           prison: Fengsel
436           pub: Pub
437           public_building: Offentleg bygning
438           recycling: Resirkuleringspunkt
439           restaurant: Restaurant
440           retirement_home: Gamleheim
441           sauna: Sauna
442           school: Skule
443           shelter: Tilfluktsrom
444           shop: Butikk
445           shower: Dusj
446           social_centre: Samfunnshus
447           social_club: Sosial klubb
448           social_facility: Sosialteneste
449           studio: Studio
450           swimming_pool: Symjebaseng
451           taxi: Drosje
452           telephone: Offentleg telefon
453           theatre: Teater
454           toilets: Toalett
455           townhall: Rådhus
456           university: Universitet
457           vending_machine: Vareautomat
458           veterinary: Veterinærklinikk
459           village_hall: Forsamlingshus
460           waste_basket: Søppelkasse
461           waste_disposal: Avfallshandtering
462           youth_centre: Ungdomssenter
463         boundary:
464           administrative: Administrativ grense
465           census: Folketeljingsgrense
466           national_park: Nationalpark
467           protected_area: Verna område
468         bridge:
469           aqueduct: Akvadukt
470           suspension: Hengebru
471           swing: Svingbru
472           viaduct: Viadukt
473           "yes": Bru
474         building:
475           "yes": Bygning
476         craft:
477           brewery: Bryggeri
478           carpenter: Tømrar
479           electrician: Elektrikar
480           gardener: Gartnar
481           painter: Målar
482           photographer: Fotograf
483           plumber: Røyrleggjar
484           shoemaker: Skomakar
485           tailor: Skreddar
486           "yes": Handverkbutikk
487         emergency:
488           ambulance_station: Ambulansestasjon
489           defibrillator: Hjartestartar
490           landing_site: Nødlandingsplass
491           phone: Nødtelefon
492         highway:
493           abandoned: Forlaten motorveg
494           bridleway: Rideveg
495           bus_guideway: Leidde bussfelt
496           bus_stop: Busstopp
497           construction: Motorveg under konstruksjon
498           cycleway: Sykkelsti
499           elevator: Heis
500           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
501           footway: Gangsti
502           ford: Vadestad
503           living_street: Gatetun
504           milestone: Milestolpe
505           motorway: Motorveg
506           motorway_junction: Motorvegkryss
507           motorway_link: Veg til motorveg
508           path: Sti
509           pedestrian: Gangveg
510           platform: Perrong
511           primary: Primær veg
512           primary_link: Primær veg
513           proposed: Føreslått veg
514           raceway: Racerbane
515           residential: Bustadveg
516           rest_area: Rasteplass
517           road: Veg
518           secondary: Sekundær veg
519           secondary_link: Sekundær veg
520           service: Tjenesteveg
521           services: Motorveitjenester
522           speed_camera: Fotoboks
523           steps: Trapper
524           street_lamp: Gatelykt
525           tertiary: Tertiær veg
526           tertiary_link: Kommunal veg
527           track: Sti
528           traffic_signals: Trafikklys
529           trail: Sti
530           trunk: Hovedveg
531           trunk_link: Hovedveg
532           unclassified: Uklassifisert veg
533           "yes": Veg
534         historic:
535           archaeological_site: Arkeologisk plass
536           battlefield: Slagmark
537           boundary_stone: Grensestein
538           building: Historisk bygning
539           bunker: Bunker
540           castle: Slott
541           church: Kyrkje
542           city_gate: Byport
543           citywalls: Bymurar
544           fort: Fort
545           heritage: Verdsarvsstad
546           house: Hus
547           icon: Ikon
548           manor: Herregard
549           memorial: Minne
550           mine: Gruve
551           monument: Monument
552           roman_road: Romersk veg
553           ruins: Ruinar
554           stone: Stein
555           tomb: Grav
556           tower: Tårn
557           wayside_cross: Vegkant kross
558           wayside_shrine: Vegkant alter
559           wreck: Vrak
560         junction:
561           "yes": Kryss
562         landuse:
563           allotments: Kolonihagar
564           basin: Elveområde
565           brownfield: Tidlegare industriområde
566           cemetery: Gravplass
567           commercial: Kommersielt område
568           conservation: Freda
569           construction: Kontruksjon
570           farm: Gard
571           farmland: Jordbruksland
572           farmyard: Gardstun
573           forest: Skog
574           garages: Garasjar
575           grass: Gras
576           greenfield: Ikkje-utvikla område
577           industrial: Industriområde
578           landfill: Landfylling
579           meadow: Eng
580           military: Militært område
581           mine: Gruve
582           orchard: Frukthage
583           quarry: Steinbrot
584           railway: Jernbane
585           recreation_ground: Idrettsplass
586           reservoir: Reservoar
587           reservoir_watershed: Nedbørfelt
588           residential: Boligområde
589           retail: Detaljsalg
590           road: Vegområde
591           village_green: landsbypark
592           vineyard: Vingård
593           "yes": Arealbruk
594         leisure:
595           beach_resort: Badestrand
596           bird_hide: Fugletårn
597           common: Allmenning
598           dog_park: Hundepark
599           fishing: Fiskeområde
600           fitness_centre: Treningssenter
601           fitness_station: Trenings studio
602           garden: Hage
603           golf_course: Golfbane
604           horse_riding: Riding
605           ice_rink: Skøytebane
606           marina: Båthavn
607           miniature_golf: Minigolf
608           nature_reserve: Naturreservat
609           park: Park
610           pitch: Sportsarena
611           playground: Leikeplass
612           recreation_ground: Idrettsplass
613           resort: Feriestad
614           sauna: Badstu
615           slipway: Slipp
616           sports_centre: Sportssenter
617           stadium: Stadion
618           swimming_pool: Symjebaseng
619           track: Laupebane
620           water_park: Vannpark
621           "yes": Fritid
622         man_made:
623           lighthouse: Fyr
624           pipeline: Røyrleidning
625           tower: Tårn
626           works: Fabrikk
627           "yes": Menneskeskapt
628         military:
629           airfield: Militær flyplass
630           barracks: Kaserner
631           bunker: Bunker
632         mountain_pass:
633           "yes": Fjellovergang
634         natural:
635           bay: Bukt
636           beach: Strand
637           cape: Nes
638           cave_entrance: Holeinngang
639           cliff: Klippe
640           crater: Krater
641           dune: Sanddyne
642           fell: Fjellskrent
643           fjord: Fjord
644           forest: Skog
645           geyser: Geysir
646           glacier: Isbre
647           grassland: Grasslette
648           heath: Vidde
649           hill: Ås
650           island: Øy
651           land: Land
652           marsh: Sump
653           moor: Myr
654           mud: Gjørme
655           peak: Topp
656           point: Punkt
657           reef: Rev
658           ridge: Rygg
659           rock: Stein
660           saddle: Sal
661           sand: Sand
662           scree: Ur
663           scrub: Kratt
664           spring: Kjelde
665           stone: Stein
666           strait: Stred
667           tree: Tre
668           valley: Dal
669           volcano: Vulkan
670           water: Vatn
671           wetland: Våtmark
672           wood: Skog
673         office:
674           accountant: Revisor
675           administrative: Administrasjon
676           architect: Arkitekt
677           company: Bedrift
678           employment_agency: Bemanningsbedrift
679           estate_agent: Eiendomsmeglar
680           government: Statlig kontor
681           insurance: Forsikringskontor
682           lawyer: Advokat
683           ngo: Ikkje-statlig kontor
684           telecommunication: Telefonkontor
685           travel_agent: Reisebyrå
686           "yes": Kontor
687         place:
688           allotments: Kolonihagar
689           city: By
690           country: Land
691           county: Fylke
692           farm: Gard
693           hamlet: Grend
694           house: Hus
695           houses: Hus
696           island: Øy
697           islet: Holme
698           isolated_dwelling: Ensleg bostad
699           locality: Plass
700           municipality: Kommune
701           neighbourhood: Nabolag
702           postcode: Postnummer
703           region: Område
704           sea: Hav
705           state: Delstat
706           subdivision: Underavdeling
707           suburb: Forstad
708           town: Tettstad
709           unincorporated_area: Kommunefritt område
710           village: Landsby
711           "yes": Stad
712         railway:
713           abandoned: Forlatt jernbane
714           construction: Jernbane under konstruksjon
715           disused: Nedlagt jernbane
716           funicular: Kabelbane
717           halt: Togstopp
718           junction: Jernbanekryss
719           level_crossing: Planovergang
720           light_rail: Bybane
721           miniature: Miniatyrjernbane
722           monorail: Enskinnebane
723           narrow_gauge: Smalsporjernbane
724           platform: Jernbaneperrong
725           preserved: Verna jernbane
726           proposed: Føreslått jernbane
727           spur: Jernbaneforgrening
728           station: Jernbanestasjon
729           stop: Jernbanestopp
730           subway: T-bane
731           subway_entrance: T-baneinngang
732           switch: Sporveksel
733           tram: Sporveg
734           tram_stop: Trikkestopp
735         shop:
736           alcohol: Utanfor lisens
737           antiques: Antikviteter
738           art: Kunstbutikk
739           bakery: Bakeri
740           beauty: Skjønnheitssalong
741           beverages: Drikkevarebutikk
742           bicycle: Sykkelbutikk
743           books: Bokhandel
744           boutique: Luksusforretning
745           butcher: Slaktar
746           car: Bilbutikk
747           car_parts: Bildeler
748           car_repair: Bilverkstad
749           carpet: Teppebutikk
750           charity: Veldedighetsbutikk
751           chemist: Kjemiker
752           clothes: Klesbutikk
753           computer: Databutikk
754           confectionery: Konditori
755           convenience: Nærbutikk
756           copyshop: Kopieringsbutikk
757           cosmetics: Kosmetikkforretning
758           deli: Delikatessebutikk
759           department_store: Varehus
760           discount: Tilbudsbutikk
761           doityourself: Gjer-det-sjølv
762           dry_cleaning: Renseri
763           electronics: Elektronikkforretning
764           estate_agent: Eiendomsmegler
765           farm: Gardsbutikk
766           fashion: Motebutikk
767           fish: Fiskebutikk
768           florist: Blomsterbutikk
769           food: Matbutikk
770           funeral_directors: Begravelsesforretning
771           furniture: Møbler
772           gallery: Galleri
773           garden_centre: Hagesenter
774           general: Landhandel
775           gift: Gåvebutikk
776           greengrocer: Grønsakshandel
777           grocery: Daglegvarebutikk
778           hairdresser: Frisør
779           hardware: Jernvarehandel
780           hifi: Hi-fi
781           jewelry: Gullsmed
782           kiosk: Kiosk
783           laundry: Vaskeri
784           mall: Kjøpesenter
785           market: Marknad
786           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
787           motorcycle: Motorsykkelbutikk
788           music: Musikkbutikk
789           newsagent: Nyhetsbyrå
790           optician: Optikar
791           organic: Organisk matbutikk
792           outdoor: Utandørs butikk
793           pet: Dyrebutikk
794           pharmacy: Apotek
795           photo: Fotobutikk
796           second_hand: Bruktbutikk
797           shoes: Skobutikk
798           sports: Sportsbutikk
799           stationery: Papirbutikk
800           supermarket: Supermarked
801           tailor: Skreddar
802           toys: Leikebutikk
803           travel_agency: Reisebyrå
804           video: Videobutikk
805           wine: Utanfor lisens
806           "yes": Butikk
807         tourism:
808           alpine_hut: Fjellhytte
809           apartment: Leilegheit
810           artwork: Kunstverk
811           attraction: Attraksjon
812           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
813           cabin: Hytte
814           camp_site: Teltplass
815           caravan_site: Campingplass
816           chalet: Fjellhytte
817           gallery: Galleri
818           guest_house: Gjestehus
819           hostel: Vandrerhjem
820           hotel: Hotell
821           information: Informasjon
822           motel: Motell
823           museum: Museum
824           picnic_site: Piknikplass
825           theme_park: Fornøyelsespark
826           viewpoint: Utsiktspunkt
827           zoo: Dyrepark
828         tunnel:
829           culvert: Stikkrenne
830           "yes": Tunnel
831         waterway:
832           artificial: Kunstig vassdrag
833           boatyard: Båtverft
834           canal: Kanal
835           dam: Demning
836           derelict_canal: Nedlagt kanal
837           ditch: Grøft
838           dock: Dokk
839           drain: Avløp
840           lock: Sluse
841           lock_gate: Sluseport
842           mooring: Fortøyning
843           rapids: Bank
844           river: Elv
845           stream: Straum
846           wadi: Elveleie
847           waterfall: Foss
848           weir: Overløpskant
849           "yes": Vassveg
850       admin_levels:
851         level2: Riksgrense
852         level4: Statsgrense
853         level5: Regiongrense
854         level8: Bygrense
855         level9: Landsbygrense
856         level10: Forstadsgrense
857     description:
858       title:
859         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
860           Nominatim</a>
861         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
862       types:
863         cities: Byar
864         towns: Småbyar
865         places: Stader
866     results:
867       no_results: Ingen resultat funne
868       more_results: Fleire resultat
869   layouts:
870     project_name:
871       title: OpenStreetMap
872       h1: OpenStreetMap
873     logo:
874       alt_text: OpenStreetMap-logo
875     home: heim
876     logout: Logg ut
877     log_in: Logg inn
878     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
879     sign_up: Registrer deg
880     start_mapping: Start kartlegging
881     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
882     edit: Rediger
883     history: Historikk
884     export: Eksporter
885     data: Data
886     export_data: Eksportar data
887     gps_traces: GPS-spor
888     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
889     user_diaries: Brukardagbok
890     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
891     edit_with: Rediger med %{editor}
892     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
893     intro_header: Velkomen til OpenStreetMap!
894     intro_text: OpenStreetMap er eit verdskart, laga av folks som deg, det er ope
895       og gratis å bruke, med ein open lisens.
896     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
897     partners_ucl: UCL VR-senteret
898     partners_bytemark: Bytemark Hosting
899     partners_partners: partnarar
900     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt
901       vedlikeholdsarbeid vert utført.
902     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig
903       vedlikehaldsarbeid.
904     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for
905       maskinvareoppgraderinger).
906     help: Hjelp
907     about: Om
908     copyright: Opphavsrett
909     community: Samfunnet
910     community_blogs: Bloggar
911     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
912     foundation: Stifting
913     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
914     make_a_donation:
915       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
916       text: Gje pengegåve
917     learn_more: Les meir
918     more: Meir
919   notifier:
920     diary_comment_notification:
921       subject: '[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di'
922       hi: Hei %{to_user},
923       header: '%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg
924         med emnet %{subject}:'
925       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl}
926         eller svare på %{replyurl}
927     message_notification:
928       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
929       hi: Hei %{to_user},
930       header: '%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet
931         %{subject}:'
932     friend_notification:
933       hi: Hei %{to_user},
934       subject: '[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven'
935       had_added_you: '%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap.'
936       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
937       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
938     gpx_notification:
939       greeting: Hei,
940       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
941       with_description: med skildring
942       and_the_tags: 'og følgjande merkelappar:'
943       and_no_tags: og ingen merkelappar.
944       failure:
945         subject: '[OpenStreetMap] Feil under import av GPX'
946         failed_to_import: 'klarte ikkje importere. Her er feilen:'
947         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan
948           unngå
949         more_info_2: 'dei kan finnast hos:'
950         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
951       success:
952         subject: '[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX'
953         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege
954           punkt.
955     signup_confirm:
956       subject: '[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap'
957       greeting: Hei der!
958       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
959       confirm: 'Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå
960         deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen
961         din:'
962       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg
963         igang.
964     email_confirm:
965       subject: '[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse'
966     email_confirm_plain:
967       greeting: Hei,
968       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
969     email_confirm_html:
970       greeting: Hei,
971       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på
972         %{server_url} til %{new_address}.
973       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste
974         endringa.
975     lost_password:
976       subject: '[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord'
977     lost_password_plain:
978       greeting: Hei,
979       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille
980         passordet.
981     lost_password_html:
982       greeting: Hei,
983       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen
984         knytt til denne e-postadressa.
985       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet
986         ditt.
987     note_comment_notification:
988       anonymous: Ein anonym brukar
989       greeting: Hei,
990       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
991     changeset_comment_notification:
992       hi: Hei %{to_user},
993       greeting: Hei,
994       commented:
995         partial_changeset_with_comment: med kommentaren '%{changeset_comment}'
996         partial_changeset_without_comment: utan kommentar
997   messages:
998     inbox:
999       title: Innboks
1000       my_inbox: Min innboks
1001       outbox: utboks
1002       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1003       new_messages:
1004         one: '%{count} ny melding'
1005         other: '%{count} nye meldingar'
1006       old_messages:
1007         one: '%{count} gamal melding'
1008         other: '%{count} gamle meldingar'
1009       from: Frå
1010       subject: Emne
1011       date: Dato
1012       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i
1013         kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1014       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1015     message_summary:
1016       unread_button: Marker som ulese
1017       read_button: Marker som lese
1018       reply_button: Svar
1019       destroy_button: Slett
1020     new:
1021       title: Send melding
1022       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1023       subject: Emne
1024       body: Kropp
1025       send_button: Send
1026       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1027     create:
1028       message_sent: Melding sendt
1029       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før
1030         du prøver å sende fleire.
1031     no_such_message:
1032       title: Inga melding funne
1033       heading: Inga melding funne
1034       body: Det er inga melding med den ID-en.
1035     outbox:
1036       title: Utboks
1037       my_inbox: Min %{inbox_link}
1038       inbox: innboks
1039       outbox: utboks
1040       messages:
1041         one: Du har %{count} send melding
1042         other: Du har %{count} sende meldingar
1043       to: Til
1044       subject: Emne
1045       date: Dato
1046       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve
1047         å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1048       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1049     reply:
1050       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på
1051         vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1052     show:
1053       title: Les melding
1054       from: Frå
1055       subject: Emne
1056       date: Dato
1057       reply_button: Svar
1058       unread_button: Marker som ulese
1059       destroy_button: Slett
1060       back: Tilbake
1061       to: Til
1062       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart
1063         ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1064     sent_message_summary:
1065       destroy_button: Slett
1066     mark:
1067       as_read: Melding markert som lese
1068       as_unread: Melding markert som ulese
1069     destroy:
1070       destroyed: Melding sletta
1071   site:
1072     about:
1073       next: Neste
1074       copyright_html: <span>&copy;</span>OpenStreetMap<br>bidragsytarar
1075       local_knowledge_title: Lokalkunnskap
1076       community_driven_title: Fellesskapsdrive
1077       open_data_title: Opne Data
1078       legal_title: Juridisk
1079       partners_title: Partnarar
1080     copyright:
1081       foreign:
1082         title: Om denne omsetjinga
1083         text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link}
1084           har den engelske versjonen presedens
1085         english_link: den engelske originalen
1086       native:
1087         title: Om denne sida
1088         text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake
1089           til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett
1090           og %{mapping_link}.
1091         native_link: Nynorsk versjon
1092         mapping_link: start kartlegging
1093       legal_babble:
1094         title_html: Opphavsrett og lisensar
1095         intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under
1096           <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open
1097           Database License</a> (ODbL).
1098         intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse
1099           dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira.
1100           Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet
1101           under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n
1102           \ teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1103         intro_3_html: |-
1104           Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1105              Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).
1106         credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1107         credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
1108         credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open
1109           Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert
1110           under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne
1111           sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan
1112           du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er
1113           umogleg (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org
1114           (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org,
1115           og dersom relevant, til creativecommons.org.
1116         credit_3_html: |-
1117           For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.
1118           Til dømes:
1119         attribution_example:
1120           alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1121           title: Døme på kjeldehenvising
1122         more_title_html: Finn ut meir
1123         more_1_html: |-
1124           Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">juridiske
1125             FAQ-en</a>.
1126         more_2_html: |-
1127           Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit
1128             gratis kart-API til tredjepartsutviklere.
1129
1130             Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">API-et</a>,
1131             <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">kartbilder</a>
1132             og <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy">Nominatim</a>.
1133         contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1134         contributors_intro_html: 'Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me
1135           inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder,
1136           bland anna frå:'
1137         contributors_at_html: |-
1138           <strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå
1139              <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> under
1140              <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei">CC BY</a>,
1141              <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> og
1142              Land Tirol (under <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT med tilleg</a>).
1143         contributors_au_html: |-
1144           <strong>Australia</strong>: Inneheld forstadsdata basert
1145              på Australian Bureau of Statistics data.
1146         contributors_ca_html: |-
1147           <strong>Canada</strong>: Inneheld data frå
1148              GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural
1149              Resources Canada), CanVec (© Department of Natural
1150              Resources Canada), og StatCan (Geography Division,
1151              Statistics Canada).
1152         contributors_fr_html: |-
1153           <strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå
1154              Direction Générale des Impôts.
1155         contributors_nl_html: |-
1156           <strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007
1157              (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)</li>
1158              <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1159              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1160         contributors_nz_html: |-
1161           <strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå
1162              Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.
1163         contributors_za_html: '<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief
1164           Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved.'
1165         contributors_gb_html: |-
1166           <strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance
1167              Survey data © Crown copyright og database-rettar
1168              2010-12.
1169         contributors_footer_1_html: |2-
1170             For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra
1171             OpenStreetMap, sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Bidragsytarar
1172             sida</a> på OpenStreetMap Wikien.
1173         contributors_footer_2_html: |2-
1174             Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege
1175             dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller
1176             godtek noko erstatningsansvar.
1177         infringement_title_html: Illegal kopiering
1178         infringement_1_html: |-
1179           OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan
1180             uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.
1181         infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt
1182           inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til
1183           vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown
1184           \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online
1185           skjema</a>."
1186     index:
1187       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått
1188         av JavaScript.
1189       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1190       permalink: Permanent lenkje
1191       shortlink: Kort lenkje
1192       createnote: Legg til ein notis
1193       license:
1194         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein open lisens
1195       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor
1196         er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1197     edit:
1198       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1199       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer
1200         det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1201       user_page_link: brukarside
1202       anon_edits: (%{link})
1203       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1204       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch,
1205         Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste
1206         ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire
1207         andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1208       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch,
1209         må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues
1210         eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1211       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port
1212       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre
1213         i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1214       id_not_configured: iD er ikkje konfigurert
1215       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt
1216         for denne eigenskapen.
1217     export:
1218       title: Eksporter
1219       area_to_export: Område som skal eksporterast
1220       manually_select: Vel eit anna område manuelt
1221       format_to_export: Format for eksport
1222       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
1223       map_image: Kartblad (viser standard laget)
1224       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
1225       licence: Lisens
1226       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1227         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1228       too_large:
1229         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data.
1230           Zoom inn eller vel eit mindre område.
1231         planet:
1232           title: Planet OSM
1233         other:
1234           title: Andre kjelder
1235       options: Val
1236       format: Format
1237       scale: Skala
1238       max: maks
1239       image_size: Bildestørrelse
1240       zoom: Zoom
1241       add_marker: Legg til ein markør på kartet
1242       latitude: 'Brei:'
1243       longitude: 'Len:'
1244       output: Utdata
1245       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
1246       export_button: Eksporter
1247     fixthemap:
1248       title: Rapporter eit problem/Korriger kartet
1249       how_to_help:
1250         title: Korleis hjelpe til
1251         join_the_community:
1252           title: Ver med i fellesskapen
1253       other_concerns:
1254         title: Andre problemstillingar
1255     help:
1256       title: Få hjelp
1257       welcome:
1258         url: /velkommen
1259         title: Velkomen til OSM
1260       beginners_guide:
1261         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nn:Beginners%27_guide
1262         title: Hjelp for nybegynnarar
1263         description: Dugnadsbasert guide for nybegynnarar.
1264       help:
1265         url: https://help.openstreetmap.org/
1266         title: help.openstreetmap.org
1267         description: Still spørsmål eller finn eit svar på spørsmål- og svar-sidene
1268           til OSM.
1269       mailing_lists:
1270         title: E-postlister
1271       forums:
1272         title: Forum
1273       irc:
1274         title: IRC
1275       switch2osm:
1276         title: switch2osm
1277       wiki:
1278         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1279         title: wiki.openstreetmap.org
1280     sidebar:
1281       search_results: Søkjeresultat
1282       close: Lukk
1283     search:
1284       search: Søk
1285       get_directions: Få køyrerettleiing
1286       get_directions_title: Finn vegen mellom to punkt
1287       from: Frå
1288       to: Til
1289       where_am_i: Kor er eg?
1290       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1291       submit_text: Gå
1292     key:
1293       table:
1294         entry:
1295           motorway: Motorveg
1296           main_road: Hovudveg
1297           trunk: Hovedveg
1298           primary: Primærveg
1299           secondary: Sekundærveg
1300           unclassified: Uklassifisert veg
1301           track: Spor
1302           bridleway: Rideveg
1303           cycleway: Sykkelveg
1304           cycleway_national: Nasjonal sykkelsti
1305           cycleway_regional: Regional sykkelsti
1306           cycleway_local: Lokal sykkelsti
1307           footway: Gangveg
1308           rail: Jernbane
1309           subway: Undergrunnsbane
1310           tram:
1311           - Bybane
1312           - trikk
1313           cable:
1314           - Kabelvogn
1315           - stolheis
1316           runway:
1317           - Flystripe
1318           - taksebane
1319           apron:
1320           - terminal
1321           - terminal
1322           admin: Administrativ grense
1323           forest: Skog
1324           wood: Ved
1325           golf: Golfbane
1326           park: Park
1327           resident: Boligområde
1328           common:
1329           - Vanleg
1330           - snever
1331           retail: Detaljsalgområde
1332           industrial: Industriområde
1333           commercial: Kommersielt område
1334           heathland: Heilandskap
1335           lake:
1336           - Innsjø
1337           - reservoar
1338           farm: Gard
1339           brownfield: Tidlegare industriområde
1340           cemetery: Gravplass
1341           allotments: Kolonihagar
1342           pitch: Sportsarena
1343           centre: Sportssenter
1344           reserve: Naturreservat
1345           military: Militært område
1346           school:
1347           - Skule
1348           - universitet
1349           building: Viktig bygning
1350           station: Jernbanestasjon
1351           summit:
1352           - Topp
1353           - fjelltopp
1354           tunnel: Streka kant = tunnel
1355           bridge: Sort kant = bru
1356           private: Privat tilgjenge
1357           destination: Destinasjonstilgang
1358           construction: Vegar under konstruksjon
1359           bicycle_shop: Sykkelbutikk
1360           bicycle_parking: Sykkelparkering
1361           toilets: Toalett
1362     richtext_area:
1363       edit: Endre
1364       preview: Førehandsvising
1365     markdown_help:
1366       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1367       headings: Overskrifter
1368       heading: Overskrifter
1369       subheading: Underoverskrifter
1370       unordered: Usortert liste
1371       ordered: Sortert liste
1372       first: Første punkt
1373       second: Andre punkt
1374       link: Lenkje
1375       text: Tekst
1376       image: Bilete
1377       alt: Alternativ tekst
1378       url: URL
1379     welcome:
1380       title: Velkomen!
1381       whats_on_the_map:
1382         title: Kva som finst på kartet
1383       basic_terms:
1384         title: Grunnleggande termar
1385       rules:
1386         title: Reglar!
1387       questions:
1388         title: Spørsmål?
1389       start_mapping: Start kartlegging
1390       add_a_note:
1391         title: Ikkje tid til å kartleggje sjølv? Legg inn ein merknad.
1392   traces:
1393     visibility:
1394       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1395       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1396       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1397       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte
1398         punkt med tidsstempel)
1399     new:
1400       upload_gpx: 'Last opp GPX-fil:'
1401       description: 'Skildring:'
1402       tags: 'Merkelappar:'
1403       tags_help: kommaseparert
1404       visibility: 'Synligheit:'
1405       visibility_help: kva tyder dette?
1406       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1407       upload_button: Last opp
1408       help: Hjelp
1409       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1410     create:
1411       upload_trace: Last opp GPS-spor
1412       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen.
1413         Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg
1414         når det er gjort.
1415       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere
1416         å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer
1417         køen for andre brukarar.
1418     edit:
1419       title: Redigerer spor %{name}
1420       heading: Redigerer spor %{name}
1421       filename: 'Filnamn:'
1422       download: last ned
1423       uploaded_at: 'Last opp:'
1424       points: 'Punkter:'
1425       start_coord: 'Startkoordinat:'
1426       map: kart
1427       edit: rediger
1428       owner: 'Eigar:'
1429       description: 'Skildring:'
1430       tags: 'Markelapper:'
1431       tags_help: kommaseparert
1432       save_button: Lagre endringar
1433       visibility: 'Synlegheit:'
1434       visibility_help: kva tyder dette?
1435       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1436     trace_optionals:
1437       tags: Merkelappar
1438     show:
1439       title: Viser spor %{name}
1440       heading: Viser spor %{name}
1441       pending: VENTAR
1442       filename: 'Filnamn:'
1443       download: last ned
1444       uploaded: 'Lasta opp:'
1445       points: 'Punkter:'
1446       start_coordinates: 'Startkoordinat:'
1447       map: kart
1448       edit: rediger
1449       owner: 'Eigar:'
1450       description: 'Skildring:'
1451       tags: 'Markelappar:'
1452       none: Ingen
1453       edit_trace: Rediger dette sporet
1454       delete_trace: Slett dette sporet
1455       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1456       visibility: 'Synligheit:'
1457     trace_paging_nav:
1458       showing_page: Side %{page}
1459       older: Eldre spor
1460       newer: Nyare spor
1461     trace:
1462       pending: VENTAR
1463       count_points: '%{count} punkt'
1464       ago: '%{time_in_words_ago} sidan'
1465       more: meir
1466       trace_details: Vis detaljar for spor
1467       view_map: Vis kart
1468       edit: rediger
1469       edit_map: Rediger kart
1470       public: OFFENTLEG
1471       identifiable: IDENTIFISERBAR
1472       private: PRIVAT
1473       trackable: SPORBAR
1474       by: av
1475       in: i
1476       map: kart
1477     index:
1478       public_traces: Offentlege GPS-spor
1479       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1480       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1481       tagged_with: merkte med %{tags}
1482       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a>
1483         eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki
1484         sida</a>.
1485       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1486       see_all_traces: Sjå alle spor
1487     delete:
1488       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1489     make_public:
1490       made_public: Spor gjort offentleg
1491     offline_warning:
1492       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1493     offline:
1494       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1495       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg
1496         for augneblunken.
1497     georss:
1498       title: OpenStreetMap GPS-spor
1499     description:
1500       description_without_count: GPX-fil frå %{user}
1501   application:
1502     require_cookies:
1503       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler
1504         i nettleseren din før du held fram.
1505     setup_user_auth:
1506       blocked: Åtgangen din til API-et er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne
1507         ut meir.
1508       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn
1509         på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra,
1510         men du må lese dei.
1511   oauth:
1512     authorize:
1513       title: Autoriser tilgang til kontoen din
1514       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din,
1515         %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan
1516         velje så mange eller så få som du vil.
1517       allow_to: 'Gje programmet lov til å:'
1518       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1519       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1520       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1521       allow_write_api: endre kartet.
1522       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1523       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1524       allow_write_notes: endre notisar.
1525       grant_access: Gje tilgang
1526     authorize_success:
1527       title: Autorisasjonsførespurnad tillaten
1528       allowed: Du har gitt programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1529       verification: Stadfestingskoden er %{code}.
1530     authorize_failure:
1531       title: Mislykka førespurnad om autorisering
1532       denied: Du har nekta programmet %{app_name} tilgang til kontoen din.
1533       invalid: Autoriseringsnykelen (token) er ikkje gyldig.
1534     revoke:
1535       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1536   oauth_clients:
1537     new:
1538       title: Registrer ein ny applikasjon
1539       submit: Registrer
1540     edit:
1541       title: Rediger programvara di
1542       submit: Rediger
1543     show:
1544       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1545       key: 'Forbrukarnøkkel:'
1546       secret: 'Forbrukarhemmelegheit:'
1547       url: 'URL for forespørelsnøkkel:'
1548       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1549       authorize_url: 'Godkjenn URL:'
1550       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1551       edit: Rediger detaljar
1552       delete: Ta bort klient
1553       confirm: Er du sikker?
1554       requests: 'Ber om følgjande løyve frå brukaren:'
1555       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1556       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1557       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1558       allow_write_api: endre kartet.
1559       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1560       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1561       allow_write_notes: endre notisar.
1562     index:
1563       title: Mine OAuth-detaljar
1564       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1565       list_tokens: 'Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:'
1566       application: Programnamn
1567       issued_at: Utskrive
1568       revoke: Tilbakekall!
1569       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1570       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden?
1571         Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader
1572         til denne tenesta.
1573       registered_apps: 'Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:'
1574       register_new: Registrer applikasjonen din
1575     form:
1576       name: Namn
1577       required: Påkrevd
1578       url: URL til hovedapplikasjonen
1579       callback_url: 'URL for tilbakekall:'
1580       support_url: Støytte-URL
1581       requests: 'Be om følgjande løyve frå brukaren:'
1582       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1583       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1584       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1585       allow_write_api: endre kartet.
1586       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1587       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1588       allow_write_notes: endre notisar.
1589     not_found:
1590       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1591     create:
1592       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1593     update:
1594       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1595     destroy:
1596       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1597   users:
1598     login:
1599       title: Logg inn
1600       heading: Logg inn
1601       email or username: 'E-postadresse eller brukarnamn:'
1602       password: 'Passord:'
1603       openid: '%{logo} OpenID:'
1604       remember: 'Hugs meg:'
1605       lost password link: Mista passordet ditt?
1606       login_button: Logg inn
1607       register now: Registrer deg no
1608       with username: 'Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet
1609         og passordet ditt:'
1610       with external: 'Alternativt kan du bruke ein tredjepart til å logge inn:'
1611       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1612       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1613       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1614       no account: Har du ingen brukarkonto?
1615       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk
1616         lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be
1617         om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1618       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg
1619         aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss
1620         du ynskjer å diskutere dette.
1621       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1622       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1623       auth_providers:
1624         openid:
1625           title: Logg inn med OpenID
1626           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1627         google:
1628           title: Logg inn med Google
1629           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1630         facebook:
1631           title: Logg inn med Facebook
1632           alt: Logg inn med ein Facebook-konto
1633         windowslive:
1634           title: Logg inn med Windows Live
1635           alt: Logg inn med ein Windows Live-konto
1636         github:
1637           title: Logg inn med GitHub
1638           alt: Logg inn med ein GitHub-konto
1639         wikipedia:
1640           title: Logg inn med Wikipedia
1641           alt: Logg inn med ein Wikipedia-konto
1642         yahoo:
1643           title: Logg inn med Yahoo
1644           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1645         wordpress:
1646           title: Logg inn med Wordpress
1647           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1648         aol:
1649           title: Logg inn med AOL
1650           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1651     logout:
1652       title: Logg ut
1653       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1654       logout_button: Logg ut
1655     lost_password:
1656       title: Gløymt passord
1657       heading: Gløymt passord?
1658       email address: 'E-postadresse:'
1659       new password button: Nullstill passord
1660       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil
1661         sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1662       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at
1663         du kan tilbakestille det snart.
1664       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1665     reset_password:
1666       title: Nullstill passord
1667       heading: Nullstill passord for %{user}
1668       password: 'Passord:'
1669       confirm password: 'Stadfest passord:'
1670       reset: Nullstill passord
1671       flash changed: Passordet ditt er endra.
1672       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1673     new:
1674       title: Registrer deg
1675       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette
1676         ein konto for deg automatisk.
1677       contact_webmaster: Kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> for å opprette
1678         ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1679       about:
1680         header: Fri og redigerbar
1681       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1682       email address: 'E-postadresse:'
1683       confirm email address: 'Stadfest e-postadresse:'
1684       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy"
1685         title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår
1686         personvernpolitikk</a>)
1687       display name: 'Visningsnavn:'
1688       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre
1689         dette seinare i innstellingane.
1690       password: 'Passord:'
1691       confirm password: 'Stadfest passord:'
1692       continue: Registrer deg
1693       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1694       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene.
1695         For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1696       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1697     terms:
1698       title: Bidragsytervilkår
1699       heading: Bidragsytervilkåra
1700       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å
1701         vere i public domain
1702       consider_pd_why: kva er dette?
1703       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1704       guidance: 'Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href="%{summary}">menneskeleg
1705         lesbart sammendrag</a> og nokon <a href="%{translations}">uformelle omsetjingar</a>'
1706       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1707       decline: Avslå
1708       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye
1709         bidragsytervilkåra for å halde fram.
1710       legale_select: 'Vel ditt bostedsland:'
1711       legale_names:
1712         france: Frankrike
1713         italy: Italia
1714         rest_of_world: Resten av verda
1715     no_such_user:
1716       title: Ingen brukar funnet
1717       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1718       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet
1719         feil eller om lenkja du klikket er feil.
1720       deleted: sletta
1721     show:
1722       my diary: Mi dagbok
1723       new diary entry: ny dagbokoppføring
1724       my edits: Mine endringar
1725       my traces: Mine spor
1726       my notes: Mine merknadar
1727       my messages: Mine meldingar
1728       my profile: Min profil
1729       my settings: Mine innstillingar
1730       my comments: Mine kommentarar
1731       oauth settings: oauth-innstillingar
1732       blocks on me: Mine blokeringar
1733       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1734       send message: Send melding
1735       diary: Dagbok
1736       edits: Endringar
1737       traces: Spor
1738       notes: Kartmerknadar
1739       remove as friend: Fjern ven
1740       add as friend: Legg til ven
1741       mapper since: 'Brukar sidan:'
1742       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1743       ct status: 'Bidragsytarvilkår:'
1744       ct undecided: Usikker
1745       ct declined: Avslått
1746       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1747       latest edit: 'Siste redigering %{ago}:'
1748       email address: 'E-postadresse:'
1749       created from: 'Oppretta frå:'
1750       status: 'Status:'
1751       spam score: 'Spamresultat:'
1752       description: Skildring
1753       user location: Posisjonen til brukaren
1754       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1755       settings_link_text: innstillingar
1756       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1757       km away: '%{count}km unna'
1758       m away: '%{count}m unna'
1759       nearby users: Andre næliggande brukarar
1760       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området
1761         ditt enno.
1762       role:
1763         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1764         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1765         grant:
1766           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1767           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1768         revoke:
1769           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1770           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1771       block_history: Aktive blokeringar
1772       moderator_history: Tildelte blokkeringar
1773       comments: Kommentarar
1774       create_block: Blokér denne brukaren
1775       activate_user: Aktivér denne brukaren
1776       deactivate_user: Deaktivér denne brukaren
1777       confirm_user: Stadfest denne brukaren
1778       hide_user: Gøym denne brukaren
1779       unhide_user: Gøym ikkje lenger denne brukaren
1780       delete_user: Slett denne brukaren
1781       confirm: Stadfest
1782       friends_changesets: endringssett av vener
1783       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1784       nearby_changesets: endringssett av naboar
1785       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1786     popup:
1787       your location: Posisjonen din
1788       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1789       friend: Ven
1790     account:
1791       title: Rediger konto
1792       my settings: Innstellingane mine
1793       current email address: 'Noverande e-postadresse:'
1794       new email address: 'Ny e-postadresse:'
1795       email never displayed publicly: ' (vis aldri offentleg)'
1796       openid:
1797         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1798         link text: kva er dette?
1799       public editing:
1800         heading: 'Offentleg redigering:'
1801         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1802         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1803         enabled link text: kva er dette?
1804         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar
1805           er anonyme.
1806         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1807       public editing note:
1808         heading: Offentleg redigering
1809         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende
1810           deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate
1811           folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan
1812           overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b>
1813           ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a>
1814           ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg.
1815           </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no
1816           offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1817       contributor terms:
1818         heading: 'Bidragsytervilkår:'
1819         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1820         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1821         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå
1822           igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1823         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere
1824           offentleg eigedom (Public Domain).
1825         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1826         link text: kva er dette?
1827       profile description: 'Profilskildring:'
1828       preferred languages: 'Føretrekte språk:'
1829       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1830       image: 'Bilete:'
1831       gravatar:
1832         gravatar: Bruk Gravatar
1833         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1834         link text: kva er dette?
1835       new image: Legg til eit bilete
1836       keep image: Hald på gjeldande bilete
1837       delete image: Fjern gjeldande bilete
1838       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1839       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1840       home location: 'Heimeposisjon:'
1841       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1842       latitude: 'Breiddegrad:'
1843       longitude: 'Lengdegrad:'
1844       update home location on click: Oppdatere heimeplassering når eg klikkar på kartet?
1845       save changes button: Lagre endringar
1846       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1847       return to profile: Returner til profil
1848       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten
1849         din for å stadfeste din epostadresse.
1850       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1851     confirm:
1852       heading: Sjekk e-posten din!
1853       introduction_1: Vi har sendt deg ei e-poststadfesting.
1854       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1855       button: Stadfest
1856       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1857       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1858       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1859     confirm_resend:
1860       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du
1861         stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit
1862         antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista
1863         %{sender} sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1864       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1865     confirm_email:
1866       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1867       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye
1868         e-postadressa.
1869       button: Stadfest
1870       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1871       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1872     set_home:
1873       flash success: Heimelokasjon lagra
1874     go_public:
1875       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å
1876         redigere.
1877     make_friend:
1878       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1879       button: Legg til som ven
1880       success: '%{name} er no venen din!'
1881       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1882       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1883     remove_friend:
1884       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1885       button: Fjern som ein ven
1886       success: '%{name} vart fjerna frå venene dine'
1887       not_a_friend: '%{name} er ikkje ein av venene dine.'
1888     index:
1889       title: Brukarar
1890       heading: Brukarar
1891       showing:
1892         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1893         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1894       summary: '%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}'
1895       summary_no_ip: '%{name} oppretta %{date}'
1896       confirm: Stadfest valde brukarar
1897       hide: Skjul valde brukarar
1898       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1899     suspended:
1900       title: Konto stengt
1901       heading: Konto stengt
1902       webmaster: webmaster
1903       body: |-
1904         <p>
1905         Beklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.
1906         </p>
1907         <p>
1908         Denne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette.
1909     auth_failure:
1910       invalid_scope: Ugyldig avgrensning
1911   user_role:
1912     filter:
1913       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1914       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1915       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1916     grant:
1917       title: Stadfest rolletildeling
1918       heading: Stadfest rolletildeling
1919       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1920       confirm: Stadfest
1921       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren
1922         og rollen er gyldig.
1923     revoke:
1924       title: Stadfest fjerning av rolle
1925       heading: Stadfest fjerning av rolle
1926       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren
1927         "%{name}"?
1928       confirm: Stadfest
1929       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter
1930         og rolle er gyldig.
1931   user_blocks:
1932     model:
1933       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei
1934         blokkering.
1935       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1936     not_found:
1937       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1938       back: Tilbake til indeksen
1939     new:
1940       title: Opprettar blokkering av %{name}
1941       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1942       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1943         som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga
1944         vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen
1945         så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1946       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1947       submit: Opprett blokkering
1948       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1949       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1950       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1951       back: Vis alle blokkeringar
1952     edit:
1953       title: Endrar blokkering av %{name}
1954       heading: Endrar blokkering av %{name}
1955       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg
1956         som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje
1957         alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1958       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1959       submit: Oppdater blokkering
1960       show: Vis denne blokkeringa
1961       back: Vis alle blokkeringar
1962       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1963     filter:
1964       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1965       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde
1966         rullegardinen.
1967     create:
1968       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje
1969         dei rimeleg med tid til å svare.
1970       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du
1971         blokkerer dei.
1972       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1973     update:
1974       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre
1975         henne.
1976       success: Blokkering oppdatert.
1977     index:
1978       title: Brukerblokkeringer
1979       heading: Liste over brukarblokkeringar
1980       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1981     revoke:
1982       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1983       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1984       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1985       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1986       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1987       revoke: Tilbakekall!
1988       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1989     helper:
1990       time_future: Sluttar om %{time}.
1991       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1992       time_future_and_until_login: Sluttar om %{time} og etter at brukaren har logga
1993         inn.
1994       time_past: Slutta %{time} sidan.
1995       block_duration:
1996         hours:
1997           one: 1 time
1998           other: '%{count} timar'
1999     blocks_on:
2000       title: Blokkeringar av %{name}
2001       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
2002       empty: '%{name} har ikkje vorte blokkert enno.'
2003     blocks_by:
2004       title: Blokkeringar av %{name}
2005       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
2006       empty: '%{name} har ikkje blokkert nokon enno.'
2007     show:
2008       title: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
2009       heading: '%{block_on} blokkert av %{block_by}'
2010       time_future: Sluttar om %{time}
2011       time_past: Slutta %{time} sidan
2012       created: Oppretta
2013       ago: '%{time} sidan'
2014       status: Status
2015       show: Vis
2016       edit: Rediger
2017       revoke: Tilbakekall!
2018       confirm: Er du sikker?
2019       reason: 'Årsak for blokkering:'
2020       back: Vis alle blokkeringar
2021       revoker: 'Tilbakekaller:'
2022       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
2023     block:
2024       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
2025       show: Vis
2026       edit: Rediger
2027       revoke: Tilbakekall!
2028     blocks:
2029       display_name: Blokkert brukar
2030       creator_name: Oppretta av
2031       reason: Årsak for blokkering
2032       status: Status
2033       revoker_name: Tilbakekalt av
2034       showing_page: Side %{page}
2035       next: Neste »
2036       previous: « Forrige
2037   notes:
2038     mine:
2039       heading: '%{user} sine merknadar'
2040       subheading_html: Merknadar sendt inn eller kommentert av %{user}
2041       id: ID
2042       creator: Skapar
2043       description: Skildring
2044       created_at: Oppretta den
2045       last_changed: Sist endra
2046       ago_html: '%{when} sidan'
2047   javascripts:
2048     close: Lat att
2049     share:
2050       title: Del
2051       cancel: Avbryt
2052       image: Bilde
2053       link: Lenkje eller HTML
2054       long_link: Lenkje
2055       short_link: Kortlenkje
2056       geo_uri: Geo-URI
2057       embed: HTML
2058       custom_dimensions: Still inn eigendefinerte dimensjonar
2059       format: 'Format:'
2060       scale: 'Skala:'
2061       image_size: Bildet vil vise standard lag ved
2062       download: Last ned
2063       short_url: Kort-URL
2064       include_marker: Inkluder markør
2065       center_marker: Sentrer kartet på markøren
2066       paste_html: Lim inn HTML for å publisere på ei nettside
2067       view_larger_map: Vis større kart
2068       only_standard_layer: Berre standardlaget kan eksporterast som bilde
2069     embed:
2070       report_problem: Rapporter eit problem
2071     key:
2072       title: Kartsymbol
2073       tooltip: Kartsymbol
2074       tooltip_disabled: Kartnøkkel ikkje tilgjengeleg for dette laget
2075     map:
2076       zoom:
2077         in: Vis større
2078         out: Vis mindre
2079       locate:
2080         title: Vis plassering
2081         popup: Du er innanfor {distance} {unit} frå dette punktet
2082       base:
2083         standard: Standard
2084         cycle_map: Sykkelkart
2085         transport_map: Transport-kart
2086         hot: Humanitært
2087       layers:
2088         header: Kartlag
2089         notes: Kartmerknadar
2090         data: Kartdata
2091         gps: Offentlege GPS-sporingar
2092         overlays: Aktiver lag for å feilsøke i kartet
2093         title: Lag
2094       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>OpenStreetMap bidragsytarar</a>
2095       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Doner</a>
2096     site:
2097       edit_tooltip: Rediger kartet
2098       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
2099       createnote_tooltip: Legg til ein merknad på kartet
2100       createnote_disabled_tooltip: Zoom inn for å leggje til ein merknad på kartet
2101       map_notes_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartmerknadar
2102       map_data_zoom_in_tooltip: Zoom inn for å sjå kartdata
2103       queryfeature_tooltip: Førespurnadsfunksjonar
2104     changesets:
2105       show:
2106         comment: Kommentar
2107         subscribe: Abonnér
2108         unsubscribe: Avslutt abonnement
2109         hide_comment: gøym
2110         unhide_comment: vis
2111     notes:
2112       new:
2113         add: Legg til merknad
2114       show:
2115         hide: Gøym
2116         resolve: Løys
2117         reactivate: Reaktiver
2118         comment_and_resolve: Kommenter og løys
2119         comment: Kommenter
2120     directions:
2121       ascend: Stigande
2122       engines:
2123         fossgis_osrm_car: Bil (OSRM)
2124         graphhopper_bicycle: Sykkel (GraphHopper)
2125         graphhopper_car: Bil (GraphHopper)
2126         graphhopper_foot: Til fots (GraphHopper)
2127       descend: Fallande
2128       directions: Vegskildringar
2129       distance: Avstand
2130       errors:
2131         no_route: Klarte ikkje å finne vegen mellom desse to plassane.
2132         no_place: Beklagar - klarte ikkje å finne den plassen.
2133       instructions:
2134         continue_without_exit: Fortset på %{name}
2135         slight_right_without_exit: Svak høgresving inn på %{name}
2136         offramp_right_with_name: Ta avkøyrselen til høgre ut på %{name}
2137         onramp_right_without_exit: Ta til høgre ut på %{name}
2138         endofroad_right_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til høgre inn på
2139           %{name}
2140         merge_right_without_exit: Sving rett inn på %{name}
2141         fork_right_without_exit: Ved vegskiljet, ta til høgre inn på %{name}
2142         turn_right_without_exit: Ta til høgre inn på %{name}
2143         sharp_right_without_exit: Skarp høgresving inn på %{name}
2144         uturn_without_exit: U-sving langs %{name}
2145         sharp_left_without_exit: Skarp venstresving inn på %{name}
2146         turn_left_without_exit: Ta til venstre inn på %{name}
2147         offramp_left_with_name: Ta rampen til venstre til %{name}
2148         onramp_left_without_exit: Sving til venstre på rampen inn til %{name}
2149         endofroad_left_without_exit: Ved slutten av vegen, sving til venstre inn på
2150           %{name}
2151         merge_left_without_exit: Flett til venstre inn på %{name}
2152         fork_left_without_exit: Ved vegskiljet, ta til venstre inn på %{name}
2153         slight_left_without_exit: Svak venstersving inn på %{name}
2154         via_point_without_exit: (via punkt)
2155         follow_without_exit: Følg %{name}
2156         roundabout_without_exit: Ved rundkøyringa, ta til %{name}
2157         leave_roundabout_without_exit: Forlat rundkøyringa - %{name}
2158         stay_roundabout_without_exit: Ver i rundkøyringa - %{name}
2159         start_without_exit: Begynn ved slutten av %{name}
2160         destination_without_exit: Nå målet
2161         against_oneway_without_exit: Køyr mot einvegskøyring på %{name}
2162         end_oneway_without_exit: Slutt på einvegskøyring på %{name}
2163         roundabout_with_exit: Ved rundkøyringa, ta avkøyrselen %{exit} mot %{name}
2164         unnamed: namnlaus veg
2165         courtesy: Vegskildringar med velvillig løyve frå %{link}
2166       time: Tid
2167     query:
2168       node: Node
2169       way: Veg
2170       relation: Relasjon
2171       nothing_found: Ingen treff
2172       error: 'Problem med å kontakte %{server}: %{error}'
2173       timeout: Tidsavbrot ved kontakt med %{server}
2174     context:
2175       directions_from: Vegskildring herifrå
2176       directions_to: Vegskildring hit
2177       add_note: Legg til ein merknad her
2178       show_address: Vis adresse
2179       query_features: Søkjefunksjonar
2180       centre_map: Sentrer kartet her
2181   redactions:
2182     edit:
2183       description: Skildring
2184       heading: Rediger maskering
2185       submit: Lagre markering
2186       title: Rediger relasjon
2187     index:
2188       empty: Ingen maskeringar å vise.
2189       heading: Liste over maskeringar
2190       title: Liste over maskeringar
2191     new:
2192       description: Skildring
2193       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
2194       submit: Lag maskering
2195       title: Lagar ein ny maskering
2196     show:
2197       description: 'Skildring:'
2198       heading: Visar maskering "%{title}"
2199       title: Visar maskering
2200       user: 'Oppretta av:'
2201       edit: Endre denne maskeringa
2202       destroy: Fjern denne maskeringa
2203       confirm: Er du sikker?
2204     create:
2205       flash: Maskering oppretta.
2206     update:
2207       flash: Endringar lagra.
2208     destroy:
2209       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne
2210         maskeringa før du ødeleger den.
2211       flash: Maskering ødelagd.
2212       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
2213 ...