Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: AnakngAraw
6 # Author: Chitetskoy
7 # Author: Emem.calist
8 # Author: Ianlopez1115
9 # Author: Jewel457
10 # Author: Jojit fb
11 # Author: KahitAnongPangalan
12 # Author: LR Guanzon
13 # Author: Leeheonjin
14 # Author: Macofe
15 # Author: 아라
16 ---
17 tl:
18   html:
19     dir: ltr
20   time:
21     formats:
22       friendly: '%e %B %Y sa ganap na %H:%M'
23   helpers:
24     submit:
25       diary_entry:
26         create: Ilathala
27   activerecord:
28     models:
29       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
30       changeset: Pangkat ng pagbabago
31       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
32       country: Bansa
33       diary_comment: Puna sa Talaarawan
34       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
35       friend: Kaibigan
36       language: Wika
37       message: Mensahe
38       node: Buko
39       node_tag: Tatak ng Buko
40       notifier: Tagapagpabatid
41       old_node: Lumang Buko
42       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
43       old_relation: Lumang Kaugnayan
44       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
45       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
46       old_way: Lumang Daan
47       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
48       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
49       relation: Kaugnayan
50       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
51       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
52       session: Laang Panahon
53       trace: Bakas
54       tracepoint: Tuldok ng Bakas
55       tracetag: Tatak ng Bakas
56       user: Tagagamit
57       user_preference: Nais ng Tagagamit
58       user_token: Kahalip ng Tagagamit
59       way: Daan
60       way_node: Buko ng Daan
61       way_tag: Tatak ng Daan
62     attributes:
63       diary_comment:
64         body: Katawan
65       diary_entry:
66         user: Tagagamit
67         title: Paksa
68         latitude: Latitud
69         longitude: Longhitud
70         language: Wika
71       friend:
72         user: Tagagamit
73         friend: Kaibigan
74       trace:
75         user: Tagagamit
76         visible: Nakikita
77         name: Pangalan
78         size: Sukat
79         latitude: Latitud
80         longitude: Longhitud
81         public: Pangmadla
82         description: Paglalarawan
83       message:
84         sender: Nagpadala
85         title: Paksa
86         body: Katawan
87         recipient: Tumatanggap
88       user:
89         email: Sulatroniko
90         active: Masigla
91         display_name: Ipakita ang Pangalan
92         description: Paglalarawan
93         languages: Mga wika
94         pass_crypt: Password
95   printable_name:
96     with_version: '%{id}, v%{version}'
97   editor:
98     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})
99     potlatch:
100       name: Potlatch 1
101       description: Potlatch 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
102     id:
103       name: iD
104       description: iD (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
105     potlatch2:
106       name: Potlatch 2
107       description: Potlatch 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
108     remote:
109       name: Pangmalayong Pantaban
110       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
111   api:
112     notes:
113       comment:
114         opened_at_html: Nilikha %{when} ang nakaraan
115         opened_at_by_html: Nilikha %{when} ang nakaraan ni %{user}
116         closed_at_html: Nalutas %{when} ang nakaraan
117         closed_at_by_html: Nalutas %{when} ang nakaraan ni %{user}
118       rss:
119         commented: bagong puna (malapit sa %{place})
120   browse:
121     created: Nilikha
122     closed: Isinara
123     created_html: Nilikha <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr>
124     closed_html: Isinara <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr>
125     created_by_html: Nilikha <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni
126       %{user}
127     deleted_by_html: Binura <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni
128       %{user}
129     edited_by_html: Binago <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni %{user}
130     closed_by_html: Isinara <abbr title='%{title}'>%{time} ang nakaraan</abbr> ni
131       %{user}
132     version: Bersyon
133     in_changeset: Pangkat ng pagbabago
134     anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
135     no_comment: (walang mga puna)
136     part_of: Bahagi ng
137     download_xml: Ikargang paibaba ang XML
138     view_history: Tingnan ang kasaysayan
139     view_details: Tingnan ang mga detalye
140     location: Pook (lokasyon)
141     changeset:
142       title: 'Pangkat ng pagbabago: %{id}'
143       belongs_to: May-akda
144       comment: Mga puna (%{count})
145       hidden_commented_by: Nakatagong puna mula kay %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
146         ang nakaraan</abbr>
147       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
148       osmchangexml: XML ng osmChange
149       feed:
150         title: '%{id} ng pangkat ng pagbabago'
151         title_comment: '%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}'
152       join_discussion: Lumagda para sumali sa talakayan
153     relation:
154       members: Mga kasapi
155     relation_member:
156       entry: '%{type} %{name}'
157       entry_role: '%{type} %{name} bilang %{role}'
158       type:
159         node: Buko
160         way: Daan
161         relation: Kaugnayan
162     containing_relation:
163       entry: Kaugnayan %{relation_name}
164       entry_role: Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})
165     not_found:
166       sorry: 'Paumanhin, %{type} #%{id} ay hindi matagpuan.'
167       type:
168         node: buko
169         way: daan
170         relation: kaugnayan
171         changeset: palitan ang pagtatakda
172     timeout:
173       sorry: Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan
174         bago nakuha uli.
175       type:
176         node: buko
177         way: daan
178         relation: kaugnayan
179         changeset: palitan ang pagtatakda
180     redacted:
181       redaction: Redaksiyon %{id}
182       message_html: Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil
183         sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa
184         mga detalye.
185       type:
186         node: buko
187         way: daan
188         relation: kaugnayan
189     start_rjs:
190       load_data: Ikarga ang Dato
191       loading: Ikinakarga...
192     tag_details:
193       tags: Mga tatak
194       wiki_link:
195         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}
196         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}
197       wikipedia_link: Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia
198       telephone_link: Tawagan ang %{phone_number}
199     note:
200       title: 'Tala: %{id}'
201       new_note: Bagong Tala
202       description: Paglalarawan
203       hidden_title: 'Nakatagong tala #%{note_name}'
204       open_by: Nilikha ni %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} ang nakaraan</abbr>
205       open_by_anonymous: Nilikha ng isang di-nagpakilalang tagagamit <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
206         ang nakaraan</abbr>
207       commented_by: Puna mula kay %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} ang
208         nakaraan</abbr>
209       commented_by_anonymous: Puna ng isang di-nagpakilalang tagagamit <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
210         ang nakaraan</abbr>
211       hidden_by: Itinago ni %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} ang nakaraan</abbr>
212     query:
213       nearby: Mga kalapit na tampok
214   changesets:
215     changeset_paging_nav:
216       showing_page: Ika-%{page} na pahina
217       next: Kasunod »
218       previous: « Nakaraan
219     changeset:
220       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
221       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
222       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
223     changesets:
224       id: ID
225       saved_at: Sinagip sa
226       user: Tagagamit
227       comment: Puna/Kumento
228       area: Pook
229     index:
230       title: Mga pangkat ng pagbabago
231       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}
232       title_friend: Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan mo
233       title_nearby: Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na mga tagagamit
234       empty: Walang natagpuang mga aparato/gadyet.
235       empty_area: Walang pangkat ng pagbabago sa lugar na ito.
236       empty_user: Walang pangkat ng pagbabago mula sa tagagamit na ito.
237       no_more: Wala nang mga pangkat ng pagbabago ang nakita.
238       no_more_area: Wala nang mga pangkat ng pagbabago sa lugar na ito.
239       no_more_user: Wala nang mga pangkat ng pagbabago mula sa tagagamit na ito.
240       load_more: Magkarga pa
241     timeout:
242       sorry: Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng pagbabagong hiniling mo ay naging
243         napakatagal bago nakuhang muli.
244   changeset_comments:
245     comment:
246       comment: 'Bagong puna sa pangkat ng pagbabago #%{changeset_id} ni %{author}'
247   diary_entries:
248     new:
249       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
250     form:
251       subject: 'Paksa:'
252       body: 'Katawan:'
253       language: 'Wika:'
254       location: 'Pook (lokasyon):'
255       latitude: 'Latitud:'
256       longitude: 'Longhitud:'
257       use_map_link: gamitin ang mapa
258     index:
259       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
260       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
261       title_nearby: Mga talaarawan ng Kanugnog na mga Tagagamit
262       user_title: Talaarawan ni %{user}
263       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}
264       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
265       new_title: Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob ng talaarawan mo ng tagagamit
266       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
267       recent_entries: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan
268       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
269       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
270     edit:
271       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
272       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
273     show:
274       title: Talaarawan ni %{user} | %{title}
275       user_title: Talaarawan ni %{user}
276       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
277       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna'
278       login: Mag-login
279       save_button: Sagipin
280     no_such_entry:
281       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
282       heading: 'Walang ipinasok na may ID na: %{id}'
283       body: Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}.
284         Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot
285         mo.
286     diary_entry:
287       posted_by: Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}
288       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
289       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
290       comment_count:
291         zero: Wala pang mga puna
292         one: '%{count} puna'
293         other: '%{count} mga puna'
294       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
295       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
296       confirm: Tiyakin
297     diary_comment:
298       comment_from: Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}
299       hide_link: Itago ang punang ito
300       confirm: Tiyakin
301     location:
302       location: 'Pook (lokasyon):'
303       view: Tingnan
304       edit: Baguhin
305     feed:
306       user:
307         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}
308         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula
309           kay %{user}
310       language:
311         title: Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
312         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit
313           ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}
314       all:
315         title: Mga ipinasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
316         description: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit
317           ng OpenStreetMap
318     comments:
319       has_commented_on: Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan
320       post: Ipaskil
321       when: Kailan
322       comment: Puna
323       ago: '%{ago} na ang nakalilipas'
324       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
325       older_comments: Mas Lumang mga Puna
326   geocoder:
327     search:
328       title:
329         latlon: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>
330         ca_postcode: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
331         osm_nominatim: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim
332           ng OpenStreetMap</a>
333         geonames: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
334         osm_nominatim_reverse: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim
335           ng OpenStreetMap</a>
336         geonames_reverse: Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
337     search_osm_nominatim:
338       prefix_format: '%{name}'
339       prefix:
340         aeroway:
341           aerodrome: Himpilan ng eroplano
342           apron: Tapis pangkusina
343           gate: Tarangkahan
344           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
345           runway: Patakbuhan at Daanan
346           taxiway: Daanan ng Taksi
347           terminal: Terminal
348         amenity:
349           animal_shelter: Kanlungan ng hayop
350           arts_centre: Lunduyan ng Sining
351           atm: ATM
352           bank: Bangko
353           bar: Tindahang Inuman ng Alak
354           bbq: Barbikyuhan
355           bench: Bangko
356           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
357           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
358           biergarten: Inuman ng Serbesa
359           boat_rental: Arkilahan ng Bangka
360           brothel: Bahay-aliwan
361           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
362           bus_station: Himpilan ng Bus
363           cafe: Kapihan
364           car_rental: Arkilahan ng Kotse
365           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
366           car_wash: Paliguan ng Kotse
367           casino: Bahay-pasugalan
368           charging_station: Himpilang Kargahan
369           cinema: Sinehan
370           clinic: Klinika
371           clock: Orasan
372           college: Dalubhasaan
373           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
374           courthouse: Gusali ng Hukuman
375           crematorium: Krematoryum
376           dentist: Dentista
377           doctors: Mga manggagamot
378           drinking_water: Naiinom na Tubig
379           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
380           embassy: Embahada
381           fast_food: Kainang Pangmabilisan
382           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
383           fire_station: Himpilan ng Bumbero
384           food_court: Korte ng Pagkain
385           fountain: Bukal
386           fuel: Panggatong
387           gambling: Pagsusugal
388           grave_yard: Sementeryo
389           hospital: Ospital
390           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
391           ice_cream: Sorbetes
392           kindergarten: Kindergarten
393           library: Aklatan
394           marketplace: Palengke
395           monastery: Monasteryo
396           motorcycle_parking: Paradahan ng Motorsiklo
397           nightclub: Alibangbang
398           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
399           office: Tanggapan
400           parking: Paradahan
401           parking_entrance: Pasukan ng Paradahan
402           pharmacy: Botika
403           place_of_worship: Sambahan
404           police: Pulis
405           post_box: Kahon ng Liham
406           post_office: Tanggapan ng Sulat
407           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
408           prison: Bilangguan
409           pub: Pangmadlang Bahay
410           public_building: Pangmadlang Gusali
411           recycling: Pook ng Muling Paggamit
412           restaurant: Kainan
413           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
414           sauna: Silid-suuban
415           school: Paaralan
416           shelter: Kanlungan
417           shop: Tindahan
418           shower: Dutsahan
419           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
420           social_club: Kapisanang Panglipunan
421           studio: Istudyo
422           swimming_pool: Palanguyan
423           taxi: Taksi
424           telephone: Teleponong Pangmadla
425           theatre: Tanghalan
426           toilets: Mga banyo
427           townhall: Bulwagan ng Bayan
428           university: Pamantasan
429           vending_machine: Makinang Nagbebenta
430           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
431           village_hall: Bulwagan ng Nayon
432           waste_basket: Basurahan
433           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
434         boundary:
435           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
436           census: Hangganan ng Sensus
437           national_park: Liwasang Pambansa
438           protected_area: Napuprutektahang Pook
439         bridge:
440           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
441           suspension: Tulay na Nakabitin
442           swing: Tulay na Naikakambiyo
443           viaduct: Tulay na Tubo
444           "yes": Tulay
445         building:
446           "yes": Gusali
447         craft:
448           brewery: Serbeserya
449           carpenter: Anluwage
450           gardener: Hardinero
451           painter: Pintor
452           photographer: Litratista
453           plumber: Tubero
454           shoemaker: Sapatero
455           tailor: Mananahi
456         emergency:
457           ambulance_station: Istasyon ng Ambulansya
458           phone: Teleponong Pangsakuna
459         highway:
460           abandoned: Pinabayaang daang-bayan
461           bridleway: Daanan ng Kabayo
462           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
463           bus_stop: Hintuan ng Bus
464           construction: Ginagawang Punong Lansangan
465           cycleway: Daanan ng Bisikleta
466           elevator: Asensor
467           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
468           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
469           ford: Bagtasan ng Tao
470           living_street: Buhay na Lansangan
471           milestone: Poste ng Milya
472           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
473           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
474           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
475           path: Landas
476           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
477           platform: Palapag
478           primary: Pangunahing Kalsada
479           primary_link: Pangunahing Kalsada
480           proposed: Iminungkahing Daan
481           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
482           residential: Daang pamahayan
483           rest_area: Pook Pahingahan
484           road: Lansangan
485           secondary: Pampangalawang Lansangan
486           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
487           service: Kalyeng Pampalingkuran
488           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
489           speed_camera: Kamera ng Tulin
490           steps: Mga hakbang
491           tertiary: Pampangatlong Kalsada
492           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
493           track: Pinak
494           traffic_signals: Mga Senyas sa Trapiko
495           trail: Bulaos
496           trunk: Pangunahing Ruta
497           trunk_link: Pangunahing Ruta
498           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
499           "yes": Daan
500         historic:
501           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
502           battlefield: Pook ng Labanan
503           boundary_stone: Bato ng Hangganan
504           building: Gusaling Pangkasaysayan
505           castle: Kastilyo
506           church: Simbahan
507           fort: Kuta
508           house: Bahay
509           icon: Kinatawang Larawan
510           manor: Manor
511           memorial: Muog na Pang-alaala
512           mine: Minahan
513           monument: Bantayog
514           ruins: Mga Guho
515           stone: Bato
516           tomb: Nitso/Puntod
517           tower: Tore
518           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
519           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
520           wreck: Wasak na Sasakyan
521         landuse:
522           allotments: Mga Laang Bahagi
523           basin: Lunas ng Ilog
524           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
525           cemetery: Libingan
526           commercial: Pook na Pangkalakalan
527           conservation: Lupaing Iniligtas
528           construction: Konstruksyon
529           farm: Bukid
530           farmland: Lupaing Sakahan
531           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
532           forest: Gubat
533           garages: Mga garahe
534           grass: Damo
535           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
536           industrial: Pook na Pang-industriya
537           landfill: Tabon na Lupain
538           meadow: Kaparangan
539           military: Pook ng Militar
540           mine: Minahan
541           orchard: Halamanan ng Bunga
542           quarry: Hukay na Tibagan
543           railway: Daambakal
544           recreation_ground: Lupaing Libangan
545           reservoir: Tinggalan ng Tubig
546           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
547           residential: Pook na Panirahan
548           retail: Tingi
549           road: Pook na Daanan
550           village_green: Nayong Lunti
551           vineyard: Ubasan
552         leisure:
553           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
554           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
555           common: Karaniwang Lupain
556           fishing: Pook na Palaisdaan
557           fitness_station: Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan ng Katawan
558           garden: Halamanan
559           golf_course: Kurso ng Golp
560           horse_riding: Sakayan ng kabayo
561           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
562           marina: Marina
563           miniature_golf: Munting Golp
564           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
565           park: Liwasan
566           pitch: Hagisang Pampalakasan
567           playground: Palaruan
568           recreation_ground: Lupaing Libangan
569           sauna: Silid-suuban
570           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
571           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
572           stadium: Istadyum
573           swimming_pool: Palanguyan
574           track: Landas na Takbuhan
575           water_park: Liwasang Tubigan
576           "yes": Pampalipas oras
577         man_made:
578           lighthouse: Parola
579           pipeline: Linya ng tubo
580           tower: Tore
581           works: Pabrika
582           "yes": Gawa ng tao
583         military:
584           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
585           barracks: Kuwartel
586           bunker: Hukay na Pangsundalo
587         natural:
588           bay: Look
589           beach: Dalampasigan
590           cape: Tangway
591           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
592           cliff: Bangin
593           crater: Uka
594           dune: Burol ng Buhangin
595           fell: Pulak
596           fjord: Tubigang Mabangin
597           forest: Gubat
598           geyser: Geyser
599           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
600           grassland: Damuhan
601           heath: Lupain ng Halamang Erika
602           hill: Burol
603           island: Pulo
604           land: Lupain
605           marsh: Latian
606           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
607           mud: Putik
608           peak: Tugatog
609           point: Tuldok
610           reef: Bahura
611           ridge: Tagaytay
612           rock: Bato
613           sand: Buhangin
614           scree: Batuhang Buhaghag
615           scrub: Palumpong
616           spring: Bukal
617           stone: Bato
618           strait: Kipot
619           tree: Puno
620           valley: Lambak
621           volcano: Bulkan
622           water: Tubig
623           wetland: Babad na Lupain
624           wood: Kahoy
625         office:
626           accountant: Tagatuos
627           administrative: Pangangasiwa
628           architect: Arkitekto
629           company: Kumpanya
630           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
631           estate_agent: Ahente ng Lupain
632           government: Tanggapang Pampamahalaan
633           insurance: Tanggapan ng Seguro
634           lawyer: Manananggol
635           ngo: Tanggapan ng NGO
636           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
637           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
638           "yes": Tanggapan
639         place:
640           city: Lungsod
641           country: Bansa
642           county: Kondehan
643           farm: Bukid
644           hamlet: Maliit na Nayon
645           house: Bahay
646           houses: Mga Bahay
647           island: Pulo
648           islet: Munting Pulo
649           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
650           locality: Lokalidad
651           municipality: Munisipalidad
652           neighbourhood: Kabahayan
653           postcode: Kodigo ng Koreo
654           region: Rehiyon
655           sea: Dagat
656           state: Estado
657           subdivision: Kabahaging kahatian
658           suburb: Kanugnog ng lungsod
659           town: Bayan
660           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
661           village: Nayon
662           "yes": Pook
663         railway:
664           abandoned: Pinabayaang daambakal
665           construction: Kinukumpuning Daambakal
666           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
667           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
668           halt: Hintuan ng Tren
669           junction: Panulukan ng Daambakal
670           level_crossing: Patag na Tawiran
671           light_rail: Banayad na Riles
672           miniature: Munting Riles
673           monorail: Isahang Riles
674           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
675           platform: Plataporma ng Daambakal
676           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
677           spur: Tahid ng Daambakal
678           station: Himpilan ng Daambakal
679           subway: Pang-ilalim na Daambakal
680           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
681           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
682           tram: Riles ng Trambya
683           tram_stop: Hintuan ng Trambya
684         shop:
685           alcohol: Wala sa Lisensiya
686           antiques: Mga Antigo
687           art: Tindahan ng Sining
688           bakery: Panaderya
689           beauty: Tindahan ng Pampaganda
690           beverages: Tindahan ng mga Inumin
691           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
692           books: Tindahan ng Aklat
693           butcher: Mangangatay
694           car: Tindahan ng Kotse
695           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
696           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
697           carpet: Tindahan ng Karpet
698           charity: Tindahang Pangkawanggawa
699           chemist: Kimiko
700           clothes: Tindahan ng mga Damit
701           computer: Tindahan ng Kompyuter
702           confectionery: Tindahan ng Kendi
703           convenience: Tindahang Maginhawa
704           copyshop: Tindahang Kopyahan
705           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
706           department_store: Tindahang Kagawaran
707           discount: Tindahan ng mga Bagay na may Bawas-Presyo
708           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
709           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
710           electronics: Tindahan ng Elektroniks
711           estate_agent: Ahente ng Lupain
712           farm: Tindahang Pambukid
713           fashion: Tindahan ng Moda
714           fish: Tindahan ng Isda
715           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
716           food: Tindahan ng Pagkain
717           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
718           furniture: Muwebles
719           gallery: Galeriya
720           garden_centre: Lunduyang Halamanan
721           general: Tindahang Panglahat
722           gift: Tindahan ng Regalo
723           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
724           grocery: Tindahan ng Groserya
725           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
726           hardware: Tindahan ng Hardwer
727           hifi: Hi-Fi
728           jewelry: Tindahan ng Alahas
729           kiosk: Tindahan ng Kubol
730           laundry: Labahan
731           mall: Pasyalang Pangmadla
732           market: Pamilihan
733           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
734           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
735           music: Tindahan ng Tugtugin
736           newsagent: Ahente ng Balita
737           optician: Optiko
738           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
739           outdoor: Tindahang Panlabas
740           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
741           pharmacy: Botika
742           photo: Tindahan ng Litrato
743           shoes: Tindahan ng Sapatos
744           sports: Tindahang Pampalakasan
745           stationery: Tindahan ng Papel
746           supermarket: Malaking Pamilihan
747           tailor: Mananahi
748           toys: Tindahan ng Laruan
749           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
750           video: Tindahan ng Bidyo
751           wine: Wala sa Lisensiya
752           "yes": Tindahan
753         tourism:
754           alpine_hut: Kubong Pambundok
755           artwork: Likhang Sining
756           attraction: Pang-akit
757           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
758           cabin: Dampa
759           camp_site: Pook ng Kampo
760           caravan_site: Lugar ng Karabana
761           chalet: Kubo ng Pastol
762           guest_house: Bahay na Pampanauhin
763           hostel: Hostel
764           hotel: Otel
765           information: Kabatiran
766           motel: Motel
767           museum: Museo
768           picnic_site: Pook na Pampiknik
769           theme_park: Liwasang may Tema
770           viewpoint: Tuldok ng pananaw
771           zoo: Hayupan
772         tunnel:
773           "yes": Lagusan
774         waterway:
775           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
776           boatyard: Bakuran ng bangka
777           canal: Paralanan
778           dam: Saplad
779           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
780           ditch: Bambang
781           dock: Pantalan
782           drain: Limasan
783           lock: Kandado
784           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
785           mooring: Pugalan
786           rapids: Mga lagaslasan
787           river: Ilog
788           stream: Batis
789           wadi: Tuyot na Ilog
790           waterfall: Talon
791           weir: Pilapil
792       admin_levels:
793         level8: Hangganan ng Lungsod
794     description:
795       title:
796         osm_nominatim: Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim
797           ng OpenStreetMap</a>
798         geonames: Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
799       types:
800         cities: Mga lungsod
801         towns: Mga bayan
802         places: Mga lugar
803     results:
804       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
805       more_results: Marami pang mga kinalabasan
806   layouts:
807     project_name:
808       title: OpenStreetMap
809       h1: OpenStreetMap
810     logo:
811       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
812     home: Pumunta sa kinalalagayan ng tahanan
813     logout: Umalis mula sa pagkakalagda
814     log_in: Lumagda
815     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
816     sign_up: Magpatala
817     start_mapping: Simulan ang Pagmamapa
818     sign_up_tooltip: Lumikha ng isang akawnt para sa pamamatnugot
819     edit: Baguhin
820     history: Kasaysayan
821     export: Iluwas
822     export_data: Iluwas ang Datos
823     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
824     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
825     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
826     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
827     edit_with: Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}
828     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
829     intro_header: Maligayang pagdating sa OpenStreetMap!
830     intro_text: Ang OpenStreetMap ay isang mapa ng mundo na nilikha ng mga taong katulad
831       mo at malayang gamitin sa ilalim ng isang bukas na lisensya.
832     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
833     partners_ucl: UCL
834     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
835     partners_partners: mga kawaksi
836     osm_offline: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nakapatay
837       habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
838     osm_read_only: Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap ay pangkasalukuyang nasa
839       pamamaraang mababasa lamang habang isinasagawa ang mahalagang gawain ng pagpapanatili
840       ng kalipunan ng dato.
841     donate: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas
842       ng Uri ng Hardwer.
843     help: Tulong
844     about: Patungkol
845     copyright: Karapatang-ari
846     community: Pamayanan
847     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
848     community_blogs_title: Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan ng OpenStreetMap
849     foundation: Pundasyon
850     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
851     make_a_donation:
852       title: Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng isang abuloy na pananalapi
853       text: Magkaloob ng isang Abuloy
854     learn_more: Umalam pa
855     more: Marami pa
856   notifier:
857     diary_comment_notification:
858       subject: '[OpenStreetMap] Si %{user} ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan'
859       hi: Kumusta %{to_user},
860       header: 'Pinuna ni %{from_user} ang isang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap
861         na may paksang %{subject}:'
862       footer: Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon
863         sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}
864     message_notification:
865       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
866       hi: Kumusta %{to_user},
867       header: 'Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng
868         OpenStreetMap na may paksang %{subject}:'
869     friend_notification:
870       hi: Kumusta %{to_user},
871       subject: Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan
872       had_added_you: Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.
873       see_their_profile: Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.
874       befriend_them: Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa
875         %{befriendurl}.
876     gpx_notification:
877       greeting: Kumusta,
878       your_gpx_file: Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX mo
879       with_description: na may paglalarawan
880       and_the_tags: 'at ang sumusunod na mga tatak:'
881       and_no_tags: at walang mga tatak.
882       failure:
883         subject: Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
884         failed_to_import: 'nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:'
885         more_info_1: Marami pang kabatiran hinggil sa mga kabiguan ng pag-angkat ng
886           GPX at kung paano maiiwasan
887         more_info_2: 'ang mga ito ay matatagpuan sa:'
888         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
889       success:
890         subject: Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]
891         loaded_successfully: matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa
892           isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.
893     signup_confirm:
894       subject: '[OpenStreetMap] Maligayang pagdating sa OpenStreetMap'
895       greeting: Kamusta!
896     email_confirm:
897       subject: '[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham'
898     email_confirm_plain:
899       greeting: Kumusta,
900       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
901         upang tiyakin ang pagbabago.
902     email_confirm_html:
903       greeting: Kumusta,
904       hopefully_you: May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang
905         tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.
906       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
907         upang tiyakin ang pagbabago.
908     lost_password:
909       subject: '[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat'
910     lost_password_plain:
911       greeting: Kumusta,
912       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
913         upang itakdang muli ang hudyat mo.
914     lost_password_html:
915       greeting: Kumusta,
916       hopefully_you: May isang tao (maaaring ikaw) ang humiling na itakdang muli ang
917         hudyat dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng tirahang ito ng e-liham.
918       click_the_link: Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang kawing na nasa ibaba
919         upang itakdang muli ang hudyat mo.
920     note_comment_notification:
921       anonymous: Isang di-nagpakilalang tagagamit
922       greeting: Kumusta,
923       commented:
924         subject_own: '[OpenStreetMap] Pinuna ni %{commenter} ang isa sa iyong mga
925           tala'
926         your_note: Nag-iwan si %{commenter} ng komento sa isa sa iyong mga tala malapit
927           sa %{place}.
928       details: Higit pang mga detalye tungkol sa tala ay matatagpuan sa %{url}.
929     changeset_comment_notification:
930       hi: Kumusta %{to_user},
931       greeting: Kumusta,
932       commented:
933         subject_own: '[OpenStreetMap] Pinuna ni %{commenter} ang isa sa iyong mga
934           pangkat ng pagbabago'
935         partial_changeset_with_comment: na may puna na '%{changeset_comment}'
936         partial_changeset_without_comment: walang puna
937       details: Higit pang mga detalye tungkol sa pangkat ng pagbabago ay matatagpuan
938         sa %{url}.
939   messages:
940     inbox:
941       title: Kahon ng pumapasok
942       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
943       outbox: kahong-labasan
944       messages: Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}
945       new_messages:
946         one: '%{count} bagong mensahe'
947         other: '%{count} bagong mga mensahe'
948       old_messages:
949         one: '%{count} lumang mensahe'
950         other: '%{count} lumang mga mensahe'
951       from: Mula sa
952       subject: Paksa
953       date: Petsa
954       no_messages_yet: Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang
955         mga %{people_mapping_nearby_link}?
956       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
957     message_summary:
958       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
959       read_button: Tatakan bilang nabasa na
960       reply_button: Tumugon
961       destroy_button: Burahin
962     new:
963       title: Magpadala ng mensahe
964       send_message_to: Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}
965       subject: Paksa
966       body: Katawan
967       send_button: Ipadala
968       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
969     create:
970       message_sent: Naipadala na ang mensahe
971       limit_exceeded: Nagpadala ka kamakailan lamang ng maraming mga mensahe. Mangyaring
972         maghintay muna ng ilang mga sandali bago subukang magpadala ng iba pa.
973     no_such_message:
974       title: Walang ganyang mensahe
975       heading: Walang ganyang mensahe
976       body: Paumanhin walang mensahe na may ganyang ID.
977     outbox:
978       title: Kahong-labasan
979       my_inbox: '%{inbox_link} ko'
980       inbox: kahon ng pumapasok
981       outbox: kahong-labasan
982       messages:
983         one: Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe
984         other: Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe
985       to: Para kay
986       subject: Paksa
987       date: Petsa
988       no_sent_messages: Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan
989         sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?
990       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
991     reply:
992       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong
993         tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang
994         ang tamang tagagamit upang makatugon.
995     show:
996       title: Basahin ang mensahe
997       from: Mula sa
998       subject: Paksa
999       date: Petsa
1000       reply_button: Tumugon
1001       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1002       destroy_button: Burahin
1003       back: Bumalik
1004       to: Para kay
1005       wrong_user: Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong
1006         basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda
1007         bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito.
1008     sent_message_summary:
1009       destroy_button: Burahin
1010     mark:
1011       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1012       as_unread: Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa nababasa
1013     destroy:
1014       destroyed: Binura ang mensahe
1015   site:
1016     about:
1017       next: Kasunod
1018       copyright_html: <span>&copy;</span>Mga tagapag-ambag<br>ng OpenStreetMap
1019       used_by: Ang %{name} ay nagpapatakbo ng dato ng mapa sa libu-libong mga website,
1020         mga mobile na app, at aparatong hardware
1021       lede_text: Ang OpenStreetMap ay nilikha ng isang komunidad ng mga nagmamapa
1022         na nag-aambag at nagpapanatili ng dato tungkol sa mga kalsada, mga daanan,
1023         mga kapihan, mga istasyon ng tren, at iba pa, sa buong mundo.
1024       community_driven_html: |-
1025         Ang komunidad ng OpenStreetMap ay iba-iba, masigasig, at lumalaki araw-araw. Ang aming mga tagapag-ambag ay binubuo ng mga tagahanga ng mapa, mga propesyonal ng GIS, mga inhinyero na nagpapatakbo sa mga server ng OSM, mga boluntaryo sa pagmamapa ng mga lugar na apektado ng kalamidad, at higit pa.
1026         Upang matuto nang higit pa, tignan ang mga <a href='%{diary_path}'>talaarawan ng mga tagagamit</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>mga blog ng komunidad</a>, at ang websayt ng <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>.
1027       open_data_title: Bukas na Dato
1028       open_data_html: 'Ang OpenStreetMap ay <i>bukas na datos</i>: malaya kang gamitin
1029         ito para sa anumang layunin hangga''t nagbigay ka ng kredito sa OpenStreetMap
1030         at ang mga tagapag-ambag nito. Kung babaguhin mo o binuo mula sa data sa ilang
1031         mga paraan, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng parehong
1032         lisensya. Tingnan ang <a href=''%{copyright_path}''>pahina ng Karapatang-ari
1033         at Lisensya </a> para sa mga detalye.'
1034       legal_html: |-
1035         Ang site na ito at maraming iba pang mga kaugnay na serbisyo ay opisyal na pinatatakbo ng <a href='http://osmfoundation.org/'>OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF) sa ngalan ng komunidad. Ang paggamit ng lahat ng mga serbisyo na pinatatakbo ng OSMF ay napapailalim sa aming <a href="http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy">Patakaran sa Tanggapang Paggamit</a> at Patakaran sa Pagkapribado
1036         <br>
1037         Mangyaring <a href='http://osmfoundation.org/Contact'>makipag-ugnay sa OSMF</a> kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa paglilisensya, karapatang-ari, o iba pang mga legal na isyu at katanungan.
1038       partners_title: Mga Kawaksi
1039     copyright:
1040       foreign:
1041         title: Tungkol sa salinwikang ito
1042         text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang
1043           pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang
1044           nasa Ingles
1045         english_link: ang orihinal na nasa Ingles
1046       native:
1047         title: Tungkol sa pahinang ito
1048         text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik
1049           ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol
1050           sa karapatang-ari at %{mapping_link}.
1051         native_link: Bersyon ng Tagalog
1052         mapping_link: simulan ang pagmamapa
1053       legal_babble:
1054         title_html: Karapatan sa Paglalathala at Lisensiya
1055         intro_1_html: |-
1056           Ang OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">&reg;</a></sup> ay <i>bukas na datos</i>, nakalisensiya sa ilalim ng lisensiyang <a
1057           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1058           Commons Open Database License</a> (ODbL) ng <a href="http://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> o OSMF.
1059         intro_2_html: "Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipahahatid at mahahalaw
1060           ang aming mga dato,\nbasta't babanggitin mo ang OpenStreetMap at ang mga
1061           tagapag-ambag\nnito. Kapag binago mo o nagbuo sa pamamagitan ng aming mga
1062           dato, maaari\nmong ipamahagi ang resulta sa ilalim lamang ng katulad na
1063           lisensiya. Ipinapaliwanag \nng buong <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">kodigong
1064           pambatas</a> \nang mga karapatan at mga pananagutan mo."
1065         intro_3_html: |-
1066           Ang kartograpya sa aming mga tile na mapa at ang aming dokumentasyon ay lisensyado sa ilalim ng <a
1067           href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative
1068           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA).
1069         credit_title_html: Paano babanggitin ang OpenStreetMap
1070         credit_1_html: "Kinakailangan namin na gamitin ang kredito na &ldquo;&copy;
1071           mga tagapag-ambag ng \nOpenStreetMap&rdquo;."
1072         credit_2_html: "Kung saan maaari, dapat na ikawing nang labis (lagyan ng hyperlink)
1073           ang OpenStreetMap\nna papunta sa <a\nhref=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\nat
1074           CC BY-SA sa <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.
1075           Kung\ngumagamit ka ng isang midyum o kasangkapan kung saan hindi maaari
1076           ang mga kawing (iyong isang\nakdang nakalimbag), iminumungkahi namin na
1077           ituro ang mga mambabasa mo sa \nwww.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan
1078           ng pagpapalawak ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo;\nupang maging tumuturo sa
1079           buong tirahan na ito) at sa www.creativecommons.org."
1080         attribution_example:
1081           title: Halimbawa ng Atribusyon
1082         more_title_html: Ang pagtuklas ng mas marami pang iba
1083         more_1_html: |-
1084           Magbasa ng mas marami pa hinggil sa paggamit ng dato namin at kung paano kaming banggitin sa <a
1085           href="http://osmfoundation.org/Licence">pahina ng Lisensya ng OSMF</a> at sa <a
1086           href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Mga Palaging Itinatanong na Makabatas</a>.
1087         more_2_html: |-
1088           Ipinapaalala sa mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap (OSM) na huwag kailanman magdaragdag ng dato magmula sa anumang
1089           mga pinagmulan na mayroong karapatan sa paglalathala (halimbawa na ang Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na wala
1090           ang malinaw na kapahintulutan magmula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa paglalathala.
1091         contributors_title_html: Mga tagapag-ambag namin
1092         contributors_intro_html: "Nangangailangan ang aming lisensiyang CC BY-SA na
1093           ikaw ay &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal\nna May-akda na makatwiran
1094           sa midyum o kaparaanan na ginagamit Mo&rdquo;. Ang indibidwal na mga \ntagapagmapa
1095           ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan
1096           sa &ldquo;mga \ntagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan
1097           ang dato magmula sa isang pambansang\nahensiya ng pagmamapa o ibang pangunahing
1098           pinagmulan ay naisama sa loob ng OpenStreetMap,\nmaaaring maging makatwiran
1099           na banggitin sila sa pamamagitan ng tuwirang paglikha muli ng kanilang\npagkakabanggit
1100           o sa pamamagitan ng pagkakawing dito sa ibabaw ng pahinang ito."
1101         contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato magmula
1102           sa \n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> (na nasa ilalim
1103           ng \n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC
1104           BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land
1105           Vorarlberg</a> at ng\nLand Tirol (na nasa ilalim ng <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC
1106           BY AT na mayroong mga susog</a>)."
1107         contributors_au_html: |-
1108           <strong>Australiya</strong>: Naglalaman ng datong sub-urbano na nakabatay
1109           sa dato ng Tanggapan ng Estadistika ng Australiya.
1110         contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Naglalaman ng dato mula sa\nGeoBase&reg;,
1111           GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng \nCanada), CanVec (&copy;
1112           Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan \n(Dibisyon ng Heograpiya,
1113           Estadistika ng Canada)."
1114         contributors_fr_html: "<strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nanggaling
1115           magmula sa \nDirection Générale des Impôts."
1116         contributors_nl_html: |-
1117           <strong>Nederlandiya</strong>: Naglalaman ng &copy; dato ng AND, 2007
1118           (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
1119         contributors_nz_html: |-
1120           <strong>Bagong Selanda</strong>: naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa
1121           Kabatirang Panlupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatan sa Paglalatahala
1122           na Pangkorona.
1123         contributors_za_html: "<strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng datong
1124           nanggaling magmula sa \n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Punong Pangasiwaan:
1125           \nPambansang Kabatiran na Pangheograpiya at Pangkalawakan</a>, nakareserba
1126           ang \nkarapatan ng paglalathala ng Estado."
1127         contributors_gb_html: "<strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman
1128           ng Ordinansiya \nsa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala
1129           ng Korona at karapatan \nsa kalipunan ng dato 2010-12."
1130         contributors_footer_1_html: "Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at
1131           iba pang pinanggalingan na ginamit \nupang mapainam ang OpenStreetMap, paki
1132           tingnan ang <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Pahina
1133           ng \ntagapag-ambag</a> na nasa ibabaw ng Wiki ng OpenStreetMap."
1134         contributors_footer_2_html: "Ang pagsasama ng dato sa loob ng OpenStreetMap
1135           ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal \nna tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik
1136           sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o \ntumatanggap ng anumang
1137           pananagutan."
1138         infringement_title_html: Paglabag sa karapatang-ari
1139         infringement_1_html: Ang mga tagapag-ambag ng OSM ay pinaalalahanan na huwag
1140           magdagdag ng datos mula sa anumang mapagkukunan na may karapatang-ari na
1141           nakalaan (halimbawa, Google Maps o naka-print na mga mapa) nang walang pahintulot
1142           mula sa mga may hawak ng karapatang-ari.
1143         trademarks_title_html: Mga Trademark
1144     index:
1145       js_1: Maaaring gumagamit ka ng isang pantingin-tingin na hindi tumatangkilik
1146         ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang JavaScript.
1147       js_2: Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1148       permalink: Permalink
1149       shortlink: Maikling kawing
1150       license:
1151         copyright: Karapatang-sipi ng OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito, sa
1152           ilalim ng isang bukas na lisensya
1153       remote_failed: Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor
1154         at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban
1155     edit:
1156       not_public: Hindi mo pa naitatakda ang mga pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1157       not_public_description: Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang
1158         kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla
1159         magmula sa iyong %{user_page}.
1160       user_page_link: pahina ng tagagamit
1161       anon_edits: (%{link})
1162       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1163       flash_player_required: Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit
1164         ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang
1165         paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang
1166         pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.
1167       potlatch_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip. (Upang
1168         makapagsagip sa Potlatch, dapat mong huwag piliin ang pangkasalukuyang daan
1169         o tuldok, kung namamatnugot sa pamamaraang buhay, o pindutin ang sagipin kung
1170         mayroon kang isang pindutang sagipin.)
1171       potlatch2_not_configured: Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan
1172         ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1173       potlatch2_unsaved_changes: Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa nasasagip.
1174         (Upang masagip sa Potlatch 2, dapat mong pindutin ang sagipin.)
1175       no_iframe_support: Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin mo ang mga iframe
1176         ng HTML, na kailangan para sa tampok na ito.
1177     export:
1178       title: Iluwas
1179       area_to_export: Pook na Iluluwas
1180       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
1181       format_to_export: Anyong Iluluwas
1182       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
1183       map_image: Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong na saligan)
1184       embeddable_html: Maibabaong HTML
1185       licence: Lisensiya
1186       export_details: Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng
1187         <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0">lisensiyang Open Data
1188         Commons Open Database License (ODbL)</a>.
1189       too_large:
1190         body: Masyadong malaki ang lugar na ito upang mailuwas bilang Dato ng XML
1191           ng OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o pumili ng isang mas maliit na pook.
1192         planet:
1193           title: Planet OSM
1194         overpass:
1195           title: Overpass API
1196         metro:
1197           title: Metro Extracts
1198         other:
1199           title: Iba pang mga Pinagmulan
1200           description: Karagdagang mga mapagkukunan na nakalista sa OpenStreetMap
1201             Wiki
1202       options: Mga mapagpipilian
1203       format: Anyo
1204       scale: Sukat
1205       max: pinakamataas
1206       image_size: Sukat ng Larawan
1207       zoom: Lapitan
1208       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
1209       latitude: 'Latitud:'
1210       longitude: 'Longhitud:'
1211       output: Kinalabasan
1212       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
1213       export_button: Iluwas
1214     fixthemap:
1215       title: Mag-ulat ng problema/ Ayusin ang mapa
1216       how_to_help:
1217         title: Papaano tumulong
1218     help:
1219       welcome:
1220         url: /welcome
1221         title: Maligayang pagdating sa OSM
1222       beginners_guide:
1223         url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1224       irc:
1225         title: IRC
1226       switch2osm:
1227         title: switch2osm
1228     sidebar:
1229       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1230       close: Isara
1231     search:
1232       search: Maghanap
1233       from: Mula sa
1234       to: Papunta sa
1235       where_am_i: Nasaan ba ito?
1236       where_am_i_title: Ilarawan ang pangkasalukuyang kinalalagyan na ginagamit ang
1237         makinang panghanap
1238       submit_text: Gawin
1239     key:
1240       table:
1241         entry:
1242           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1243           main_road: Pangunahing daan
1244           trunk: Punong Kalsada
1245           primary: Pangunahing kalsada
1246           secondary: Pampangalawang kalsada
1247           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1248           track: Bakas
1249           bridleway: Daanan ng Kabayo
1250           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1251           footway: Lakaran ng tao
1252           rail: Daambakal
1253           subway: Daanang pang-ilalim
1254           tram:
1255           - Banayad na riles
1256           - trambya
1257           cable:
1258           - Kotse ng kable
1259           - upuang inaangat
1260           runway:
1261           - Rampa ng Paliparan
1262           - daanan ng taksi
1263           apron:
1264           - Tapis ng paliparan
1265           - terminal
1266           admin: Hangganang pampangangasiwa
1267           forest: Gubat
1268           wood: Kahoy
1269           golf: Kurso ng golp
1270           park: Liwasan
1271           resident: Pook na panuluyan
1272           common:
1273           - Karaniwan
1274           - kaparangan
1275           retail: Lugar na tingian
1276           industrial: Pook na pang-industriya
1277           commercial: Pook na pangkalakalan
1278           heathland: Lupain ng halamang erika
1279           lake:
1280           - Lawa
1281           - tinggalan ng tubig
1282           farm: Bukid
1283           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1284           cemetery: Libingan
1285           allotments: Mga Laang Bahagi
1286           pitch: Hagisang pampalakasan
1287           centre: Lunduyang pampalakasan
1288           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1289           military: Pook ng militar
1290           school:
1291           - Paaralan
1292           - pamantasan
1293           building: Makabuluhang gusali
1294           station: Himpilan ng daambakal
1295           summit:
1296           - Taluktok
1297           - tugatog
1298           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1299           bridge: Itim na pambalot = tulay
1300           private: Pribadong pagpunta
1301           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1302           construction: Mga kalsadang ginagawa
1303           bicycle_parking: Paradahan ng bisikleta
1304           toilets: Mga banyo
1305     richtext_area:
1306       edit: Baguhin
1307       preview: Paunang tanaw
1308     markdown_help:
1309       title_html: Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>
1310       headings: Mga pamulaan
1311       heading: Pamulaan
1312       subheading: Kabahaging Pamulaan
1313       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1314       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1315       first: Unang bagay
1316       second: Ikalawang bagay
1317       link: Kawing
1318       text: Teksto
1319       image: Larawan
1320       alt: Kahaliling teksto
1321       url: URL
1322     welcome:
1323       title: Maligayang pagdating!
1324       whats_on_the_map:
1325         title: Anong nasa Mapa
1326       rules:
1327         title: Mga Patakaran!
1328       questions:
1329         title: May mga tanong?
1330       start_mapping: Simulan ang Pagmamapa
1331   traces:
1332     visibility:
1333       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos
1334         na mga puntos)
1335       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala,
1336         hindi nakaayos na mga puntos)
1337       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos
1338         na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1339       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang
1340         nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1341     new:
1342       upload_trace: I-upload ang 'GPS Trace'
1343       upload_gpx: 'Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:'
1344       description: 'Paglalarawan:'
1345       tags: 'Mga tatak:'
1346       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1347       visibility: 'Pagkanatatanaw:'
1348       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1349       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1350       upload_button: Ikargang paitaas
1351       help: Saklolo
1352       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1353     create:
1354       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1355       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng
1356         pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating
1357         oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
1358       traces_waiting: Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas
1359         na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga
1360         ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba
1361         pang mga tagagamit.
1362     edit:
1363       title: Binabago ang bakas na %{name}
1364       heading: Binabago ang %{name} ng bakas
1365       filename: 'Pangalan ng talaksan:'
1366       download: ikargang paibaba
1367       uploaded_at: 'Naikargang paitaas:'
1368       points: 'Mga tuldok:'
1369       start_coord: 'Simulan ang tagpuan:'
1370       map: mapa
1371       edit: baguhin
1372       owner: 'May-ari:'
1373       description: 'Paglalarawan:'
1374       tags: 'Mga tatak:'
1375       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1376       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1377       visibility: 'Pagkanatatanaw:'
1378       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1379       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1380     trace_optionals:
1381       tags: Mga tatak
1382     show:
1383       title: Tinitingnan ang bakas na %{name}
1384       heading: Tinatanaw ang bakas na %{name}
1385       pending: NAGHIHINTAY
1386       filename: 'Pangalan ng talaksan:'
1387       download: ikargang paibaba
1388       uploaded: 'Naikarga na:'
1389       points: 'Mga tuldok:'
1390       start_coordinates: 'Simulan ang tugmaan:'
1391       map: mapa
1392       edit: baguhin
1393       owner: 'May-ari:'
1394       description: 'Paglalarawan:'
1395       tags: 'Mga tatak:'
1396       none: Wala
1397       edit_trace: Baguhin ang bakas na ito
1398       delete_trace: Burahin ang bakas na ito
1399       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1400       visibility: 'Pagkanakikita:'
1401     trace_paging_nav:
1402       showing_page: Ika-%{page} na pahina
1403       older: Mas Lumang mga Bakas
1404       newer: Mas Bagong mga Bakas
1405     trace:
1406       pending: NAGHIHINTAY
1407       count_points: '%{count} mga puntos'
1408       ago: '%{time_in_words_ago} ang nakalipas'
1409       more: marami pa
1410       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1411       view_map: Tingnan ang Mapa
1412       edit: baguhin
1413       edit_map: Baguhin ang Mapa
1414       public: PANGMADLA
1415       identifiable: MAKIKILALA
1416       private: PRIBADO
1417       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1418       by: sa pamamagitan ng
1419       in: sa
1420       map: mapa
1421     index:
1422       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1423       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}
1424       tagged_with: tinatakan ng %{tags}
1425       empty_html: Wala pang narito. <a href='%{upload_link}'>Magkarang paitaas ng
1426         isang bagong bakas</a> o umalam ng mas marami pa hinggil sa pagbabakas ng
1427         GPS doon sa <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pahina
1428         ng wiki</a>.
1429       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1430       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1431     delete:
1432       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1433     make_public:
1434       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1435     offline_warning:
1436       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang
1437         GPX
1438     offline:
1439       heading: Hindi nakaugnay sa Internet ang imbakan ng GPX
1440       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak
1441         ng talaksang GPX.
1442   application:
1443     require_cookies:
1444       cookies_needed: Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin
1445         ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.
1446     setup_user_auth:
1447       blocked_zero_hour: Mayroon kang isang importanteng mensahe sa websayt ng OpenStreetMap.
1448         Kailangan mong basahin ang mensahe bago mo masagip ang iyong mga pagbabago.
1449       blocked: Hinadlangan ang pagpunta mo sa API. Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha
1450         ng web upang makaalam ng marami pa.
1451       need_to_see_terms: Pansamantalang inantala ang pagpunta mo sa API. Mangyaring
1452         lumagda sa ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang mga Tuntunin ng Tagapag-ambag.
1453         Hindi mo kailangan sumang-ayon, subalit dapat mong tingnan ang mga ito.
1454   oauth:
1455     authorize:
1456       request_access: Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan ang
1457         akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon
1458         ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon
1459         sa nais mo.
1460       allow_to: 'Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:'
1461       allow_read_prefs: basahin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1462       allow_write_prefs: baguhin ang iyong mga kanaisan ng tagagamit.
1463       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1464       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1465       allow_read_gpx: basahin ang iyong pribadong mga bakas ng GPS.
1466       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1467     revoke:
1468       flash: Binawi mo ang kahalip para sa %{application}
1469   oauth_clients:
1470     new:
1471       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1472       submit: Magpatala
1473     edit:
1474       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1475       submit: Baguhin
1476     show:
1477       title: Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}
1478       key: 'Susi ng Tagaubos:'
1479       secret: 'Lihim ng Tagaubos:'
1480       url: 'URL ng Kahalip ng Kahilingan:'
1481       access_url: 'URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:'
1482       authorize_url: 'Payagan ang URL:'
1483       support_notice: Sinusuportahan namin ang mga lagda ng HMAC-SHA1 (iminumungkahi)
1484         at RSA-SHA1.
1485       edit: Baguhin ang mga Detalye
1486       delete: Burahin ang Kliyente
1487       confirm: Natitiyak mo ba?
1488       requests: 'Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:'
1489       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1490       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1491       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1492       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1493       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1494       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1495     index:
1496       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1497       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1498       list_tokens: 'Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa
1499         pamamagitan ng pangalan mo:'
1500       application: Pangalan ng Aplikasyon
1501       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1502       revoke: Bawiin!
1503       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1504       no_apps: Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin
1505         namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang
1506         iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang
1507         ito.
1508       registered_apps: 'Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:'
1509       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1510     form:
1511       name: Pangalan
1512       required: Kinakailangan
1513       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1514       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1515       support_url: URL ng Pagtangkilik
1516       requests: 'Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:'
1517       allow_read_prefs: basahin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1518       allow_write_prefs: baguhin ang kanilang mga kanaisan ng tagagamit.
1519       allow_write_diary: lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan, mga puna at makipagkaibigan.
1520       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1521       allow_read_gpx: basahin ang kanilang pribadong mga bakas ng GPS.
1522       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1523     not_found:
1524       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.
1525     create:
1526       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1527     update:
1528       flash: Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran sa kliyente
1529     destroy:
1530       flash: Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng kliyente
1531   users:
1532     login:
1533       title: Lumagda
1534       heading: Lumagda
1535       email or username: 'Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:'
1536       password: 'Password:'
1537       openid: '%{logo} OpenID:'
1538       remember: 'Tandaan ako:'
1539       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1540       login_button: Lumagda
1541       register now: Magpatala na ngayon
1542       with username: 'Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda
1543         sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:'
1544       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1545       to make changes: Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato ng OpenStreetMap data,
1546         kailangang mayroon kang isang akawnt.
1547       create account minute: Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang ng isang minuto.
1548       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1549       account not active: Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring
1550         gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin
1551         ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham
1552         ng pagtitiyak</a>.
1553       account is suspended: Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang
1554         gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a>
1555         kung nais mong talakayin ito.
1556       auth failure: Paumanhin, hindi makalagda sa pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1557       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1558     logout:
1559       title: Umalis sa pagkakalagda
1560       heading: Umalis sa pagkakalagda mula sa OpenStreetMap
1561       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1562     lost_password:
1563       title: Naiwalang password
1564       heading: Nakalimutang Password?
1565       email address: 'Tirahan ng e-liham:'
1566       new password button: Itakda uli ang hudyat
1567       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala
1568         namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda
1569         mo ang iyong hudyat.
1570       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na
1571         ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1572       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
1573     reset_password:
1574       title: Muling itakda ang hudyat
1575       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}
1576       password: 'Password:'
1577       confirm password: 'Tiyakin ang Hudyat:'
1578       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1579       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1580       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
1581     new:
1582       title: Magpatala
1583       no_auto_account_create: Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang hindi namin magawang
1584         kusang lumikha ng akawnt para sa iyo.
1585       contact_webmaster: Mangyaring makipag-uganay sa <a href="%{webmaster}">panginoon
1586         ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan
1587         namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.
1588       license_agreement: Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon
1589         sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga
1590         tuntunin ng tagapag-ambag</a>.
1591       email address: 'Tirahan ng E-liham:'
1592       confirm email address: 'Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:'
1593       not displayed publicly: Ang iyong tirahan ng e-liham ay hindi ipinapakita sa
1594         madla, tingnan ang ating <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1595         title="OSMF privacy policy including section on email addresses">patakaran
1596         sa pagsasarilinan</a> para sa karagdagang impormasyon
1597       display name: 'Pangalang Ipinapakita:'
1598       display name description: Ang iyong pangalan ng tagagamit na ipinapakita sa
1599         madla. Maaari mo itong baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1600       password: 'Password:'
1601       confirm password: 'Tiyakin ang Hudyat:'
1602       continue: Magpatala
1603       terms accepted: Salamat sa pagtanggap ng bagong mga tuntunin ng tagapag-ambag!
1604       terms declined: Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong
1605         mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan
1606         ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.
1607       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1608     terms:
1609       title: 'Mga tuntunin sa tagapag-ambag:'
1610       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1611       consider_pd: Bilang karagdagan sa kasunduang nasa itaas, itinuturing ko ang
1612         mga ambag ko bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1613       consider_pd_why: ano ba ito?
1614       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1615       guidance: 'Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a
1616         href="%{summary}">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href="%{translations}">impormal
1617         na mga salinwika</a>'
1618       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1619       decline: Tanggihan
1620       you need to accept or decline: Mangyaring basahin at pagkaraan ay tanggipin
1621         o tanggihan ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag upang makapagpatuloy.
1622       legale_select: 'Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:'
1623       legale_names:
1624         france: Pransiya
1625         italy: Italya
1626         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1627     no_such_user:
1628       title: Walang ganyang tagagamit
1629       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}
1630       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri
1631         ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
1632     show:
1633       my diary: talaarawan ko
1634       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1635       my edits: mga pamamatnugot ko
1636       my traces: Mga Bakas Ko
1637       my notes: Aking Talaan
1638       my settings: mga pagtatakda ko
1639       my comments: mga puna ko
1640       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1641       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1642       blocks by me: mga paghahadlang ko
1643       send message: ipadala ang mensahe
1644       diary: talaarawan
1645       edits: mga pagbabago
1646       traces: mga bakas
1647       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1648       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1649       mapper since: 'Tagapagmapa mula pa noong:'
1650       ago: (%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)
1651       ct status: 'Mga tuntunin sa taga-ambag:'
1652       ct undecided: Walang kapasyahan
1653       ct declined: Tumanggi
1654       ct accepted: Tinanggap noong %{ago} na ang nakalilipas
1655       latest edit: 'Pinakahuling pagbabago %{ago}:'
1656       email address: 'Tirahan ng e-liham:'
1657       created from: 'Nilikha magmula sa:'
1658       status: 'Katayuan:'
1659       spam score: 'Puntos ng Basurang Liham:'
1660       description: Paglalarawan
1661       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1662       if set location: Itakda ang iyong lokasyon ng bahay sa pahinang  %{settings_link}
1663         upang makita ang mga kalapit na tagagamit.
1664       settings_link_text: mga pagtatakda
1665       no friends: Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga kaibigan.
1666       km away: '%{count}km ang layo'
1667       m away: '%{count}m ang layo'
1668       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1669       no nearby users: Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin sa pagmamapa ng malapitan.
1670       role:
1671         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1672         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1673         grant:
1674           administrator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1675           moderator: Bigyan ng pagpapapuntang pangtagapamagitan
1676         revoke:
1677           administrator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapangasiwa
1678           moderator: Bawiin ang pagpapapuntang pangtagapamagitan
1679       block_history: Mga masiglang paghahadlang
1680       moderator_history: Mga ibinigay na paghahadlang
1681       comments: Mga puna
1682       create_block: Hadlangan ang tagagamit na ito
1683       activate_user: Pasiglahin ang tagagamit na ito
1684       deactivate_user: Tanggalin ang prebelehiyo ng 'User'
1685       confirm_user: Tiyakin ang tagagamit na ito
1686       hide_user: Itago ang Tagagamit na ito
1687       unhide_user: Huwag itago ang Tagagamit na ito
1688       delete_user: Burahin ang Tagagamit na ito
1689       confirm: Tiyakin
1690       friends_changesets: mga pagbabago ng mga kaibigan
1691       friends_diaries: mga lahok ng mga kaibigan
1692       nearby_changesets: mga pagtatakda ng pagbabago mula sa kalapit na mga tagagamit
1693       nearby_diaries: mga inilahok sa talaarawan ng kalapit na mga tagagamit
1694     popup:
1695       your location: Kinalalagyan mo
1696       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1697       friend: Kaibigan
1698     account:
1699       title: Baguhin ang akawnt
1700       my settings: Mga pagtatakda ko
1701       current email address: 'Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:'
1702       new email address: 'Bagong Tirahan ng E-liham:'
1703       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1704       external auth: 'Panlabas na Pagpapatunay:'
1705       openid:
1706         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1707         link text: ano ba ito?
1708       public editing:
1709         heading: 'Pangmadlang pamamatnugot:'
1710         enabled: Pinagana. Nagpakilala at maaaring magbago ng dato.
1711         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1712         enabled link text: ano ba ito?
1713         disabled: Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng dato, lahat ng nakaraang
1714           mga pagbabago ay bilang hindi nagpapakilala.
1715         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1716       public editing note:
1717         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1718         text: Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka
1719           mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo.
1720           Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na
1721           makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang
1722           nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang
1723           mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin
1724           kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta
1725           sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa
1726           likas na katakdaan.</li></ul>
1727       contributor terms:
1728         heading: 'Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:'
1729         agreed: Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1730         not yet agreed: Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1731         review link text: Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon sa kaluwagan ng
1732           iyong panahon upang muling suriin at tanggapin ang bagong mga Tuntunin na
1733           Pangtagapag-ambag.
1734         agreed_with_pd: Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang mga pamamatnugot mo
1735           bilang nasa loob ng Nasasakupan ng Madla.
1736         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1737         link text: ano ba ito?
1738       profile description: 'Paglalarawan ng Balangkas:'
1739       preferred languages: 'Nais na mga Wika:'
1740       preferred editor: 'Nais na Patnugot:'
1741       image: 'Larawan:'
1742       gravatar:
1743         gravatar: Gamitin ang Gravatar
1744         link text: ano ba ito?
1745         disabled: Hindi na pinagana ang Gravatar.
1746         enabled: Pinagana ang pagpapakita ng iyong Gravatar.
1747       new image: Magdagdag ng isang larawan
1748       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1749       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1750       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1751       image size hint: (pinakamahusay ang parisukat na mga larawan na hindi bababa
1752         sa 100x100)
1753       home location: 'Kinalalagyan ng Tahanan:'
1754       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
1755       latitude: 'Latitud:'
1756       longitude: 'Longhitud:'
1757       update home location on click: Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan kapag
1758         pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1759       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1760       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
1761       return to profile: Bumalik sa balangkas
1762       flash update success confirm needed: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran
1763         sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para sa isang tala upang matiyak ang bago
1764         mong tirahan ng e-liham.
1765       flash update success: Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran sa tagagamit.
1766     confirm:
1767       heading: Tingnan ang iyong e-liham!
1768       press confirm button: Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang
1769         buhayin ang akawnt mo.
1770       button: Tiyakin
1771       success: Natiyak ang akawnt mo, salamat sa pagpapatala!
1772       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1773       unknown token: Tila lumipas o hindi umiiral ang kahalip na iyan.
1774     confirm_resend:
1775       success: Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag
1776         tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula
1777         sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa
1778         basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na
1779         itala mo sa puting-talaan ang %{sender} dahil hindi namin magagawang tumugon
1780         sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.
1781       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.
1782     confirm_email:
1783       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
1784       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang
1785         tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
1786       button: Tiyakin
1787       success: Natiyak ang pagpapalit ng tirahan ng sulatroniko!
1788       failure: Isang tirahan ng e-liham ang natiyak nang may ganitong kahalip.
1789     set_home:
1790       flash success: Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan ng tahanan
1791     go_public:
1792       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan
1793         ka nang mamatnugot.
1794     make_friend:
1795       heading: Idagdag si %{user} bilang isang kaibigan?
1796       button: idagdag bilang kaibigan
1797       success: Kaibigan mo na ngayon si %{name}!
1798       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.
1799       already_a_friend: Kaibigan ka na ni %{name}.
1800     remove_friend:
1801       heading: Tanggalin bilang isang kaibigan si %{user}?
1802       button: Tanggalin bilang kaibigan
1803       success: Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.
1804       not_a_friend: Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.
1805     index:
1806       title: Mga tagagamit
1807       heading: Mga tagagamit
1808       showing:
1809         one: Pahina %{page} (%{first_item} ng  %{items})
1810         other: Pahina %{page}  (%{first_item}-%{last_item} ng  mga %{items})
1811       summary: Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}
1812       summary_no_ip: Nilikha ang %{name} noong %{date}
1813       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1814       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1815       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
1816     suspended:
1817       title: Naantalang Akawnt
1818       heading: Inantala ang Akawnt
1819       webmaster: panginoon ng sapot
1820       body: |-
1821         <p>
1822           Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa
1823           kahina-hinalang gawain.
1824         </p>
1825         <p>
1826           Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o
1827           maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.
1828         </p>
1829   user_role:
1830     filter:
1831       not_a_role: Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
1832       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.
1833       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.
1834     grant:
1835       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1836       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1837       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit
1838         na si `%{name}'?
1839       confirm: Pagtibayin
1840       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring
1841         suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
1842     revoke:
1843       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin
1844       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1845       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula
1846         sa tagagamit na si `%{name}'?
1847       confirm: Tiyakin
1848       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring
1849         suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
1850   user_blocks:
1851     model:
1852       non_moderator_update: Kailangang isang tagapangasiwa upang makalikha o magsapanahon
1853         ng isang paghadlang.
1854       non_moderator_revoke: Kailangang isang tagapangasiwa upang makapagbawi ng isang
1855         paghadlang.
1856     not_found:
1857       sorry: Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.
1858       back: Bumalik sa talatuntunan
1859     new:
1860       title: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1861       heading: Nililikha ang paghadlang kay %{name}
1862       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon
1863         at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye
1864         hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging
1865         natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa
1866         ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga
1867         ng pangkaraniwang mga tao.
1868       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1869       submit: Likhain ang hadlang
1870       tried_contacting: Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at hiniling sa kanilang huminto
1871         na.
1872       tried_waiting: Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami ng panahon upang makatugon
1873         ang tagagamit sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1874       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang
1875         na ito
1876       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1877     edit:
1878       title: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1879       heading: Binabago ang paghadlang kay %{name}
1880       reason: Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon
1881         at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye
1882         hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit
1883         ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit
1884         ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao.
1885       period: Gaano katagal, magmula ngayon, hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1886       submit: Isapanahon ang paghadlang
1887       show: Tingnan ang hadlang na ito
1888       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1889       needs_view: Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit bago mahawi ang hadlang
1890         na ito?
1891     filter:
1892       block_expired: Napaso na ang pagharang at hindi na mababago pa.
1893       block_period: Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa sa mga halagang mapipili
1894         sa loob ng talaang naibabagsak na paibaba.
1895     create:
1896       try_contacting: Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa tagagamit bago sila hadlangan
1897         at bigyan sila ng isang makatuwirang panahon upang tumugon.
1898       try_waiting: Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit ng isang makatuwirang
1899         panahon upang tumugon bago sila hadlangan.
1900       flash: Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.
1901     update:
1902       only_creator_can_edit: Tanging ang tagapamagitan lamang na lumikha ng hadlang
1903         na ito ang makapagbabago nito.
1904       success: Naisapanahon na ang hadlang.
1905     index:
1906       title: Mga paghadlang ng tagagamit
1907       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
1908       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
1909     revoke:
1910       title: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}
1911       heading: Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}
1912       time_future: Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.
1913       past: Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi
1914         na ngayon mababawi.
1915       confirm: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang hadlang na ito?
1916       revoke: Bawiin!
1917       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
1918     helper:
1919       time_future: Magwawakas sa %{time}.
1920       until_login: Masigla hanggang sa paglagda ng tagagamit.
1921       time_past: Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.
1922       block_duration:
1923         hours:
1924           one: 1 oras
1925           other: '%{count} mga oras'
1926     blocks_on:
1927       title: Mga paghadlang sa %{name}
1928       heading: Tala ng mga paghadlang sa %{name}
1929       empty: Hindi pa hinahadlangan si %{name}.
1930     blocks_by:
1931       title: Mga paghadlang ni %{name}
1932       heading: Tala ng mga paghadlang ni %{name}
1933       empty: Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.
1934     show:
1935       title: '%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}'
1936       heading: '%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}'
1937       time_future: Magwawakas sa %{time}
1938       time_past: Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas
1939       created: Nilikha
1940       ago: '%{time} ang nakaraan'
1941       status: Kalagayan
1942       show: Ipakita
1943       edit: Baguhin
1944       revoke: Bawiin!
1945       confirm: Nakatitiyak ka ba?
1946       reason: 'Dahilan ng paghadlang:'
1947       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
1948       revoker: 'Tagapagbawi:'
1949       needs_view: Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna bago mahawi ang hadlang
1950         na ito.
1951     block:
1952       not_revoked: (hindi binawi)
1953       show: Ipakita
1954       edit: Baguhin
1955       revoke: Bawiin!
1956     blocks:
1957       display_name: Hinadlangang Tagagamit
1958       creator_name: Tagapaglikha
1959       reason: Dahilan ng pagharang
1960       status: Kalagayan
1961       revoker_name: Binawi ni
1962       showing_page: Ika-%{page} na pahina
1963       next: Susunod »
1964       previous: « Nakaraan
1965   notes:
1966     mine:
1967       heading: mga tala ni %{user}
1968       id: Id
1969       description: Paglalarawan
1970       created_at: Nilikha Noong
1971       last_changed: Huling binago
1972       ago_html: '%{when} ang nakaraan'
1973   javascripts:
1974     close: Isara
1975     share:
1976       title: Ibahagi
1977       cancel: Huwag ituloy
1978       short_url: Maiksing URL
1979       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
1980     map:
1981       zoom:
1982         in: Lumapit
1983       locate:
1984         title: Ipakita ang Aking Lokasyon
1985       base:
1986         standard: Pamantayan
1987         cycle_map: Mapa ng Pagbibisikleta
1988         transport_map: Mapa ng Transportasyon
1989       layers:
1990         data: Dato ng Mapa
1991       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap</a>
1992     site:
1993       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
1994       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
1995       createnote_tooltip: Maglagay ng tala sa mapa
1996       createnote_disabled_tooltip: Lumapit upang ilagay ang tala sa mapa
1997       map_data_zoom_in_tooltip: Lumapit upang makita ang datos ng mapa
1998     changesets:
1999       show:
2000         hide_comment: itago
2001         unhide_comment: pawalang-bisa ang pag-tago
2002     notes:
2003       new:
2004         add: Magdagdag ng Tala
2005       show:
2006         hide: Itago
2007         resolve: Lutasin
2008         comment_and_resolve: Pumuna at Lutasin
2009     directions:
2010       engines:
2011         fossgis_osrm_car: Kotse (OSRM)
2012         graphhopper_bicycle: Bisikleta (GraphHopper)
2013         graphhopper_car: Kotse (GraphHopper)
2014       directions: Mga Direksyon
2015       distance: Layo
2016       instructions:
2017         offramp_right_with_exit: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kanang bahagi
2018         offramp_right_with_exit_name: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kanang
2019           bahagi papuntang %{name}
2020         offramp_right_with_exit_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa
2021           kanang bahagi papuntang biyaheng %{directions}
2022         offramp_right_with_exit_name_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit}
2023           sa kanang bahagi papuntang %{name}, padaang %{directions}
2024         offramp_left_with_exit: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kaliwang bahagi
2025         offramp_left_with_exit_name: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kaliwang
2026           bahagi papuntang %{name}
2027         offramp_left_with_exit_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit} sa kaliwang
2028           bahagi biyaheng %{directions}
2029         offramp_left_with_exit_name_directions: Kunin ang nakasaad na EXIT %{exit}
2030           sa kaliwang bahagi papuntang %{name}, biyaheng %{directions}
2031         follow_without_exit: Sundan %{name}
2032         start_without_exit: Magsimula sa dulo ng %{name}
2033         destination_without_exit: Abutin ang patutunguhan
2034         roundabout_with_exit_ordinal: Sa Rotondang daan gamitin ang %{exit} exit patungong
2035           %{name}
2036         exit_roundabout: Exit sa rotondang daan patungong %{name}
2037         exit_counts:
2038           second: Ika-2
2039           third: Ika-3
2040           fifth: Ika-5
2041           seventh: Ika-7
2042           eighth: Ika-8
2043           tenth: Ika-10
2044       time: Oras
2045     query:
2046       node: Buko
2047       way: Daan
2048       relation: Kaugnayan
2049     context:
2050       directions_from: Mga direksyon mula rito
2051       directions_to: Mga direksyon papunta rito
2052       add_note: Magdagdag ng tala dito
2053       centre_map: Igitna ang mapa dito
2054   redactions:
2055     edit:
2056       description: Paglalarawan
2057       heading: Baguhin ang redaksiyon
2058       submit: Sagipin ang redaksiyon
2059       title: Baguhin ang redaksiyon
2060     index:
2061       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
2062       heading: Listahan ng mga redaksiyon
2063       title: Listahan ng mga redaksiyon
2064     new:
2065       description: Paglalarawan
2066       heading: Ipasok ang kabatiran para sa bagong paghahanda ng isinulat upang mailathala
2067       submit: Lumikha ng redaksiyon
2068       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
2069     show:
2070       description: 'Paglalarawan:'
2071       heading: Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"
2072       title: Ipinapakita ang redaksiyon
2073       user: 'Tagapaglikha:'
2074       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
2075       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
2076       confirm: Natitiyak mo ba?
2077     create:
2078       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
2079     update:
2080       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
2081     destroy:
2082       not_empty: Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing hindi redaktado ang lahat ng
2083         mga bersiyong nasa redaksiyong ito bago lansagin ito.
2084       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
2085       error: Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng redaksiyong ito.
2086 ...