Synced from Translatewiki
[rails.git] / config / locales / gcf.yml
1 gcf: 
2   browse: 
3     changeset: 
4       changeset: "Niméwo chanjeman : {{id}}"
5       changesetxml: Niméwo Chanjeman XML
6       download: Téléchajé {{changeset_xml_link}} ouben {{osmchange_xml_link}}
7       osmchangexml: osmChanjeman XML
8     changeset_details: 
9       belongs_to: "Sé ta :"
10       bounding_box: "karé limit :"
11       box: bwet
12       closed_at: "Fini lè :"
13       created_at: "Kréyé lè :"
14       has_nodes: "Ti ni sé {{count}} pwen la sa :"
15       has_relations: "Ti ni sé {{count}} rèlasion la sa:"
16       has_ways: "Ti ni sé {{count}} lin la sa :"
17       no_bounding_box: Pa ti ni karé limit pou niméwo chanjeman la sa.
18       show_area_box: Montré karé limit la
19     common_details: 
20       edited_at: "Édité lè :"
21       edited_by: "Édité pa :"
22       in_changeset: "Adan niméwo chanjeman :"
23       version: "Vèsion :"
24     containing_relation: 
25       entry: Rèlasion {{relation_name}}
26       entry_role: Rèlasion {{relation_name}} (adan wol {{relation_role}})
27     map: 
28       deleted: Fasé
29       loading: Ka Chajé...
30     node: 
31       download: Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_history_link}}
32       download_xml: Chajé XML
33       node: Pwen
34       node_title: "Pwen : {{node_name}}"
35       view_history: Vwè istwa la
36     node_details: 
37       part_of: "Adan:"
38     node_history: 
39       download: Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_details_link}}
40       download_xml: Chajé XML
41       node_history: istwa Pwen
42       view_details: Vwè plis biten
43     not_found: 
44       sorry: Woy, pa ti ni {{type}} èvè niméwo {{id}}.
45     paging_nav: 
46       of: a
47       showing_page: Paj la ka vin
48     relation_details: 
49       members: "Manm :"
50       part_of: "Adan :"
51     relation_history: 
52       relation_history: Istwa rèlasion
53       relation_history_title: "Istwa rèlasion: {{relation_name}}"
54     start: 
55       manually_select: Chwazi manielman on dôt zonn
56       view_data: Vwè sé doné la asi dènié kat la
57     start_rjs: 
58       data_frame_title: Doné
59       details: Plis bitin
60       drag_a_box: Désiné on rektang asi kat la pou chwazi on zonn
61       edited_by_user_at_timestamp: Édité pa [[user]] lè [[timestamp]]
62       history_for_feature: Istwa a [[feature]]
63       load_data: Chajé sé doné la
64       loaded_an_area_with_num_features: "Ou chwazi on zonn ki ti ni [[num_features]] éléman  adan. Ti ni onlo navigatè ki pa ka sipòté tou sa zafè. Yo ka travay mié lè yo ti ni mwens ki 100 zéléman pou vwè: Si ou di wi navigatè aw ka riské vini mòlòkoy ouben pwan pann. Si ou sèten ou vlé vwè sé doné la ou pé pijé bouton la ki an ba."
65       loading: Y ka chajé...
66       manually_select: Chwazi manielman on dot zonn
67       private_user: Itilizatè privé
68       show_history: Vwè listwa la
69       unable_to_load_size: "Pa ni moyen chajé sé doné la: karé limit la ka mèziré [[bbox_size]] y tro gran (y dwèt pli piti ki {{max_bbox_size}})"
70       wait: Atann...
71       zoom_or_select: Gwosi ouben chwazi on zonn asi kat la pou vwèy
72   diary_entry: 
73     diary_comment: 
74       comment_from: Komantè a {{link_user}} koté {{comment_created_at}}
75     diary_entry: 
76       comment_count: 
77         one: On Komantè
78         other: "{{count}} Komantè"
79       comment_link: Palé asi nouvel la sa
80       edit_link: Modifié nouvel la sa
81       posted_by: Sé {{link_user}} ki voyé sa , koté {{created}} i maké an {{language_link}}
82       reply_link: Réponn nouvel la sa
83     edit: 
84       body: "Mésaj:"
85       language: "Lang:"
86       latitude: "Latitid:"
87       location: "Ki koté:"
88       longitude: "Longitid:"
89       marker_text: Ola jounal la ka koumansé
90       save_button: Enrèjistré
91       subject: "Sijè:"
92       use_map_link: Sèvi èvè kat la
93     list: 
94       new: Nouvel nèf an jounal la
95       new_title: Mèt on nouvel nèf an jounal aw
96       newer_entries: Nouvel pi fré
97       no_entries: Pa ni nouvel an jounal aw
98       older_entries: Nouvel rasi
99       recent_entries: "Nouvel fré:"
100     new: 
101       title: Nouvel nèf an jounal la
102     no_such_entry: 
103       body: Woy, pa ti ni pon nouvel adan jounal la ouben komantè èvè niméwo la sa {{id}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
104       heading: "Pa ti ni nouvel èvè niméwo la sa : {{id}}"
105     no_such_user: 
106       body: Woy, Pa ti ni pon itilizatè non ay sé {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
107   layouts: 
108     donate: Ba OpenStreetMap on Fòs, {{link}} Pou fè matériel la vansé.
109     donate_link_text: Bay Chabon
110     edit: Modifié
111     export: Voyé déwò
112     gps_traces: Chimen GPS
113     help_wiki: On ti pal & Wiki(koman fè)
114     history: Istwa sa ou fè
115     inbox: Bwet a let ({{count}})
116     intro_1: OpenStreetMap sé on lyannaj a moun kon vou pou fè on Kat lib tou pa tou asi la Tè.
117     intro_2: OpenStreetMap ka pewmèt vou vwè, modifié, itilizé doné jéografik tou pa tou asi la Tè.
118     intro_3: OpenStreetMap ka rété pou ayen aka {{ucl}} épi {{bytemark}}.
119     log_in: Rantré
120     logout: Chapé
121     make_a_donation: 
122       text: Ba OpenStreetMap On Fòs
123     news_blog: Blog a nouvel
124     osm_offline: Base a doné a OpenStreetMap dékonekté atchelman ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
125     osm_read_only: Atchelman ou pé li selamn base a doné a OpenStreetMap ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
126     shop: Boutik
127     sign_up: Enskriw
128     sotm: Vini Zòt an konférans 2009 a OpenStreetMap, <a href="http://www.stateofthemap.org">The State of the Map</a>, 10-12 juyé  Amsterdanm!
129     tag_line: Lyannaj pou kat lib
130     user_diaries: Jounal
131     view: Vwè
132     welcome_user: Bienvini, {{user_link}}
133   map: 
134     coordinates: Sitiyasion
135     edit: Édité
136     view: Kat
137   notifier: 
138     diary_comment_notification: 
139       banner1: "*            Souplé pa réponn a mésaj la sa.             *"
140       banner2: "*           Sèvi èvè sit a OpenStreetMap pou réponn.           *"
141   site: 
142     edit: 
143       anon_edits_link_text: Ka y ni la.
144       flash_player_required: Ou bizwen on lektè Flash pou itilizé Potlatch ki sé éditè Flash a OpenStreetMap. Ou pé<a href='http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'>télécharjé Flash Player asi site a Adobe</a>. <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing'>Ni dot opsion</a> pour modifié OpenStreetMap.
145       not_public: Ou pé pa réglé édision aw pou yo piblik.
146       not_public_description: Pou modifié kat la fok édision aw piblik. Ou pé rann édision aw piblik asi {{user_page}}.
147       potlatch_unsaved_changes: Ou ti ni modifikasion ou pa anrègistré. (Pou anrègistré adan Potlatch, fow déséleksioné lin la ou pwen ou asiy la,si ou ka édité an mod list. Ouben kliké asi Anregistré si ou ti ni bouton la sa.)
148       user_page_link: paj_itilizatè
149     index: 
150       js_1: Ou ka sèvi èvè on navigatè ki pa ka sipòté Javascript ouben Javascript éten.
151       js_2: OpenStreetMap ka sèvi èvè Javascript pou kat glisad.
152       js_3: Si ou pé pa sèvi èvè Javascript, eséyé sèvi èvè<a href='http://tah.openstreetmap.org/Browse/'>navigatè fix a Tiles@Home</a>.
153       license: 
154         notice: Asi lisans {{license_name}} pou {{project_name}} èvè moun ay.
155         project_name: projè OpenStreetMap
156     key: 
157       map_key: Léjann a kat la
158     search: 
159       search: Chèché
160       search_help: "Egzanp : 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', ouben 'biwo la poste owa Fodfrans' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Lòt Egzanp ...</a>"
161       submit_text: Voyé
162       where_am_i: Ki moun an yé?
163     sidebar: 
164       close: Fèmé
165       search_results: Rézilta a chèché aw
166   user: 
167     account: 
168       email never displayed publicly: (Pa janmen maké piblikman)
169       flash update success: Efowmasion asi itilisatè la bien anrejistré.
170       flash update success confirm needed: Enfowmasion asi itilisatè la bien anrèjistré. Gadé bwet imél aw pou konfirmé adres nouvo imél aw
171       home location: "La ou ka rété :"
172       latitude: "Latitid:"
173       longitude: "Longitid:"
174       make edits public button: Mèt tou sa an fè piblik
175       my settings: Mes options
176       no home location: Ou po ko mèt la ou ka rété.
177       profile description: "Deskripsion a profil la :"
178       public editing: 
179         disabled: Inaktif y pé pa édité doné ; tout édision pasé anonim.
180         disabled link text: Poukwa an pé pa édité?
181         enabled: Aktif. Y pa anonnim, y pé édité doné.
182         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
183         enabled link text: Ka sa yé?
184         heading: "Édision piblik:"
185       return to profile: Rouvin' asi pwofil la
186       save changes button: Enrèjisré tout chanjman
187       update home location on click: Eskè y fo modifié la ou ka rété lè ou ka kliké asi kat la?
188     confirm: 
189       button: Konfirmé
190       heading: Konfirmé kont a itilizatè la
191       press confirm button: Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé kont aw aktif menm.
192     confirm_email: 
193       button: Konfirmé
194       heading: Konfirmé chanjman a adres imél aw
195       press confirm button: Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé nouvo adres imél aw.
196     friend_map: 
197       nearby mapper: "Arpantè owa aw: [[nearby_user]]"
198       your location: Koté ou yé
199     go_public: 
200       flash success: Tou sa ou fè jis alè ki lé piblik ou pa otorizé édité.
201     login: 
202       create_account: Kréyé kont aw
203       email or username: "Adres imél ouben nom itilizaté aw :"
204       heading: Konekté
205       login_button: Konektéw
206       lost password link: Ou pèd kòd aw?
207       password: "Kòd aw:"
208       please login: Konectéw souplé ouben {{create_user_link}}.
209     lost_password: 
210       email address: "Adres imél aw :"
211       heading: Ou pèd kòd aw?
212       new password button: Voyé on nouvo kòd
213     new: 
214       confirm email address: "konfimé adres imél :"
215       confirm password: "Konfirmé kòd aw:"
216       contact_webmaster: Kontakté <a href='mailto:webmaster@openstreetmap.org'>mèt web la</a> pou y ouvè an kont baw - nou ké éséyé travay pli vit posib.
217       display name: "Non aw afiché :"
218       email address: "Adres imél :"
219       fill_form: Ranpli fòmilè la aprè sa nou ké voyé an imél pou activé kont aw.
220       flash create success message: "Itilizatè bien kréyé. Ay gadé imél konfirmasion, ou kay pé travay asi kat la adan on ti moman:-)<br /><br />Ou pé ké pé konektéw si ou pa konfirmé imél aw apré ou risivrè imél konfirmasion. <br /><br />Si ou ka itilizé on lojiciel kont spanm ka voyé kestion pou konfirmé si sé on moun aw, mété adan list a moun aw adres la sa: webmaster@openstreetmap.org paskè nou pé pa réponn tou sé imél la sa."
221       heading: Ouvè on kont itilizatè
222       license_agreement: Lè ou ka kréyé kont aw, ou ka aksepté kè tout travay aw voyé asi Openstreetmap.org evè tout doné kréyé èvè zouti konekté asi Openstreetmap.org asi lisans (y pa esklisif) <a href='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/'>Creative Commons license (by-sa)</a>.
223       no_auto_account_create: Malérezman, alè kilé, nou pé pa ouvè kont automatikman.
224       not displayed publicly: Sa pa vizib piblikman (Ay vwè<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section an email addresses">prencip an nou asi konfidansialité</a>)
225       password: "Kòd :"
226       signup: Enskriw
227     no_such_user: 
228       body: Malérezman, pa ti ni pon itilisatè èvè non la sa {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
229     set_home: 
230       flash success: La ou ka rété la bien anrèjistré
231     view: 
232       add as friend: Ajouté on zanmi
233       add image: Ajouté on imaj
234       change your settings: Chanjé opsion aw
235       delete image: Woté on imaj
236       description: Deskription
237       diary: Jounal
238       edits: Édision
239       if set location: Si ou ka ba on koté ou yé, On bel ti kat ké aprarèt. Ou pé défini koté la ou yé la asi paj aw {{settings_link}}.
240       km away: "{{count}} km"
241       mapper since: "Arpantè dèpi:"
242       my diary: Jounal an mwen
243       my edits: Édision an mwen
244       my settings: Opsion an mwen
245       my traces: Chimen an mwen
246       nearby users: "Itilizatè owa aw :"
247       new diary entry: On dot nouvel an jounal la
248       no friends: Ou poko ni pon zanmi
249       no home location: Pa ni pon koté défini.
250       no nearby users: Ou poko ni itilizatè owa aw.
251       remove as friend: Woté on zanmi
252       send message: Voyé on mésaj
253       settings_link_text: Opsion
254       traces: Chimen
255       upload an image: Voyé on imaj
256       user image heading: Foto itilizatè
257       user location: Ola itilizatè yé
258       your friends: Kanmarad aw