Synced from Translatewiki
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
1 hsb: 
2   activerecord: 
3     attributes: 
4       diary_comment: 
5         body: Tekst
6       diary_entry: 
7         language: Rěč
8         latitude: Šěrokostnik
9         longitude: Dołhostnik
10         title: Titul
11         user: Wužiwar
12       friend: 
13         friend: Přećel
14         user: Wužiwar
15       message: 
16         body: Tekst
17         recipient: Přijimowar
18         sender: Wotpósłar
19         title: Titul
20       trace: 
21         description: Wopisanje
22         latitude: Šěrokostnik
23         longitude: Dołhostnik
24         name: Mjeno
25         public: Zjawny
26         size: Wulkosć
27         user: Wužiwar
28         visible: Widźomny
29       user: 
30         active: Aktiwny
31         description: Wopisanje
32         display_name: Wužiwarske mjeno
33         email: E-mejl
34         languages: Rěče
35         pass_crypt: Hesło
36     models: 
37       acl: Lisćina za přistupnu kontrolu
38       changeset: Sadźba změnow
39       changeset_tag: Atribut sadźby změnow
40       country: Kraj
41       diary_comment: Dźenikowy komentar
42       diary_entry: Dźenikowy zapisk
43       friend: Přećel
44       language: Rěč
45       message: Powěsć
46       node: Suk
47       node_tag: Sukowy atribut
48       notifier: Zdźělenje
49       old_node: Stary suk
50       old_node_tag: Atribut stareho suka
51       old_relation: Stara relacija
52       old_relation_member: Čłon stareje relacije
53       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
54       old_way: Stary puć
55       old_way_node: Suk stareho puća
56       old_way_tag: Atribut stareho puća
57       relation: Relacija
58       relation_member: Relaciski čłon
59       relation_tag: Relaciski atribut
60       session: Posedźenje
61       trace: Ćěr
62       tracepoint: Ćěrjowy dypk
63       tracetag: Ćěrjowy atribut
64       user: Wužiwar
65       user_preference: Wužiwarske nastajenje
66       user_token: Wužiwarska marka
67       way: Puć
68       way_node: Pućny suk
69       way_tag: Pućny atribut
70   browse: 
71     changeset: 
72       changeset: "Sadźba změnow: {{id}}"
73       changesetxml: Sadźba změnow XML
74       download: "{{changeset_xml_link}} abo {{osmchange_xml_link}} sćahnyć"
75       feed: 
76         title: Sadźba změnow {{id}}
77         title_comment: Sadźba změnow {{id}} - {{comment}}
78       title: Sadźba změnow
79     changeset_details: 
80       belongs_to: "Słuša k:"
81       bounding_box: "Wuběranski wobłuk:"
82       box: kašćik
83       closed_at: "Začinjeny:"
84       created_at: "Wutworjeny:"
85       has_nodes: 
86         one: "Ma slědowacy {{count}} suk:"
87         other: "Ma slědowace {{count}} suki:"
88       has_relations: 
89         one: "Ma slědowacu {{count}} relaciju:"
90         other: "Ma slědowace {{count}} relacije:"
91       has_ways: 
92         one: "Ma slědowacy {{count}} puć:"
93         other: "Ma slědowace {{count}} puće:"
94       no_bounding_box: Za tutu sadźbu změnow njeje so wuběranski wobłuk składował.
95       show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazać
96     changeset_navigation: 
97       all: 
98         next_tooltip: Přichodna sadźba změnow
99         prev_tooltip: Předchadna sadźba změnow
100       user: 
101         name_tooltip: Změny wot wužiwarja {{user}} pokazać
102         next_tooltip: Přichodna změna wot wužiwarja {{user}}
103         prev_tooltip: Předchadna změna wot wužiwarja {{user}}
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Komentar:"
106       edited_at: "Wobdźěłany:"
107       edited_by: "Wobdźěłany wot:"
108       in_changeset: "W sadźbje změnow:"
109       version: "Wersija:"
110     containing_relation: 
111       entry: Relacija {{relation_name}}
112       entry_role: Relacija {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
113     map: 
114       deleted: Zničeny
115       larger: 
116         area: Wobłuk na wjetšej karće pokazać
117         node: Suk na wjetšej karće pokazać
118         relation: Relaciju na wjetšej karće pokazać
119         way: Puć na wjetšej karće pokazać
120       loading: Začituje so...
121     node: 
122       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} abo {{edit_link}}"
123       download_xml: XML sćahnyć
124       edit: wobdźěłać
125       node: Suk
126       node_title: "Suk: {{node_name}}"
127       view_history: historiju pokazać
128     node_details: 
129       coordinates: "Koordinaty:"
130       part_of: "Dźěl wot:"
131     node_history: 
132       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
133       download_xml: XML sćahnyć
134       node_history: Sukata historija
135       node_history_title: "Sukata historija: {{node_name}}"
136       view_details: podrobnosće pokazać
137     not_found: 
138       sorry: Wodaj, {{type}} z id {{id}} njebu namakany.
139       type: 
140         changeset: sadźba změnow
141         node: suk
142         relation: relacija
143         way: puć
144     paging_nav: 
145       of: wot
146       showing_page: Stronu pokazać
147     relation: 
148       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_history_link}}"
149       download_xml: XML sćahnyć
150       relation: Relacija
151       relation_title: "Relacija: {{relation_name}}"
152       view_history: historiju pokazać
153     relation_details: 
154       members: "Čłonojo:"
155       part_of: "Dźěl wot:"
156     relation_history: 
157       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
158       download_xml: XML sćahnyć
159       relation_history: Relaciska historija
160       relation_history_title: "Relaciska historija: {{relation_name}}"
161       view_details: podrobnosće pokazać
162     relation_member: 
163       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
164       type: 
165         node: Suk
166         relation: Relacija
167         way: Puć
168     start: 
169       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
170       view_data: Daty za aktualny kartowy napohlad pokazać
171     start_rjs: 
172       data_frame_title: Daty
173       data_layer_name: Daty
174       details: Podrobnosće
175       drag_a_box: Ramik na kartu ćahnyć, zo by so wobłuk wubrał
176       edited_by_user_at_timestamp: Wobdźěłany wot wužiwarja [[user]] dnja [[timestamp]]
177       history_for_feature: Historija za [[funkciju]]
178       load_data: Daty začitać
179       loaded_an_area_with_num_features: Sy wobłuk začitał, kotryž [[num_features]] přiznamjenjow wobsahuje. Powšitkownje někotre wobhladowaki maja problemy ze zwobraznjenju tajkeho mnóstwa datow. Powšitkownje wobhladowaki najlěpje funguja, hdyž mjenje hač 100 přiznamjenjow naraz zwobraznjeja; hewak so wobhladowak spomali abo samo hižo njereaguje.  Jeli chceš tute daty woprawdźe zwobraznić, klikń deleka na tłóčatko.
180       loading: Začituje so...
181       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
182       object_list: 
183         api: Tutón wobłuk wot API wotwołać
184         back: Objektowu lisćinu zwobraznić
185         details: Podrobnosće
186         heading: Objektowa lisćina
187         history: 
188           type: 
189             node: Suk [[id]
190             way: Puć [[id]]
191         selected: 
192           type: 
193             node: Suk [[id]]
194             way: Puć [[id]]
195         type: 
196           node: Suk
197           way: Puć
198       private_user: priwatny wužiwar
199       show_history: Historiju pokazać
200       unable_to_load_size: "Njeje móžno začitać: Wulkosć [[bbox_size]] wobłuka je přewulka ((dyrbi mjenje hač {{max_bbox_size}} być)"
201       wait: Čakać...
202       zoom_or_select: Wobłuk karty powjetšić abo wubrać
203     tag_details: 
204       tags: "Atributy:"
205     way: 
206       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} abo {{edit_link}}"
207       download_xml: XML sćahnyć
208       edit: wobdźěłać
209       view_history: historiju pokazać
210       way: Puć
211       way_title: "Puć: {{way_name}}"
212     way_details: 
213       also_part_of: 
214         one: tež dźěl puća {{related_ways}}
215         other: tež dźěl pućow {{related_ways}}
216       nodes: "Suki:"
217       part_of: "Dźěl wot:"
218     way_history: 
219       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
220       download_xml: XML sćahnyć
221       view_details: podrobnosće pokazać
222       way_history: Pućna historija
223       way_history_title: "Pućna historija: {{way_name}}"
224   changeset: 
225     changeset: 
226       anonymous: Anonymny
227       big_area: (wulki)
228       no_comment: (žadyn)
229       no_edits: (žane změny)
230       show_area_box: wobłuk pokazać
231       still_editing: (wobdźěłuje so hišće)
232       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
233     changeset_paging_nav: 
234       of: z
235       showing_page: Pokazuje so strona
236     changesets: 
237       area: Wobłuk
238       comment: Komentar
239       saved_at: Datum składowanja
240       user: Wužiwar
241     list: 
242       description: Aktualne změny
243       description_bbox: Sadźby změnow znutřka {{bbox}}
244       description_user: Sadźby změnow wot {{user}}
245       description_user_bbox: Sadźby změnow wot {{user}} znutřka {{bbox}}
246       heading: Sadźby změnow
247       heading_bbox: Sadźby změnow
248       heading_user: Sadźby změnow
249       heading_user_bbox: Sadźby změnow
250       title: Sadźby změnow
251       title_bbox: Sadźby změnow znutřka {{bbox}}
252       title_user: Sadźby změnow wot {{user}}
253       title_user_bbox: Sadźby změnow wot {{user}} znutřka {{bbox}}
254   diary_entry: 
255     diary_comment: 
256       comment_from: Komentar wo {{link_user}} spisany dnja {{comment_created_at}}
257     diary_entry: 
258       comment_count: 
259         one: 1 komentar
260         other: "{{count}} komentarow"
261       comment_link: Komentar k tutomu zapiskej
262       edit_link: Tutón zapisk wobdźěłać
263       posted_by: Pósłany wot {{link_user}} dnja {{created}} {{language_link}}
264       reply_link: Na tutón zapisk wotmołwić
265     edit: 
266       body: "Tekst:"
267       language: "Rěč:"
268       latitude: "Šěrokostnik:"
269       location: "Městno:"
270       longitude: "Dołhostnik:"
271       marker_text: Městno dźenikoweho zapiska
272       save_button: Składować
273       subject: "Nastupa:"
274       title: Dźenikowy zapisk wobdźěłać
275       use_map_link: kartu wužiwać
276     feed: 
277       all: 
278         description: Najnowše dźenikowe zapiski wužiwarjow OpenStreetMap
279         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski
280       language: 
281         description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap {{language_name}}
282         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski {{language_name}}
283       user: 
284         description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja {{user}}
285         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja {{user}}
286     list: 
287       in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči {{language}}
288       new: Nowy dźenikowy zapisk
289       new_title: Nowy zapisk w twojim wužiwarskim dźeniku spisać
290       newer_entries: Nowše zapiski
291       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
292       older_entries: Starše zapiski
293       recent_entries: "Najnowše dźenikowe zapiski:"
294       title: Dźeniki wužiwarja
295       user_title: dźenik wužiwarja {{user}}
296     new: 
297       title: Nowy dźenikowy zapisk
298     no_such_entry: 
299       body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id {{id}} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
300       heading: Žadyn zapisk z id {{id}}
301       title: Dźenikowy zapisk njeeksistuje
302     no_such_user: 
303       body: Wodaj, wužiwar z mjenom {{user}} njeje. Prošu skontroluj prawopis abo snano wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
304       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
305       title: Wužiwar njeeksistuje
306     view: 
307       leave_a_comment: Spisaj komentar
308       login: Přizjew so
309       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, zo by komentar spisał"
310       save_button: Składować
311       title: Dźeniki wužiwarja | {{user}}
312       user_title: dźenik wužiwarja {{user}}
313   export: 
314     start: 
315       add_marker: Marku karće přidać
316       area_to_export: Wobłuk za eksport
317       embeddable_html: Zasadźujomny HTML
318       export_button: Eksport
319       export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> licencowane.
320       format_to_export: Format za eksport
321       image_size: Wobrazowa wulkosć
322       latitude: "Šěrokostnik:"
323       licence: Licenca
324       longitude: "Dołhostnik:"
325       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
326       mapnik_image: Wobraz Mapnik
327       max: maks.
328       options: Opcije
329       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-daty
330       osmarender_image: Wobraz Osmarender
331       output: Wudaće
332       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
333       scale: Měritko
334       zoom: Skalowanje
335     start_rjs: 
336       add_marker: Karće marku přidać
337       change_marker: Poziciju marki změnić
338       click_add_marker: Na kartu klikný, zo by so marka přidała
339       drag_a_box: Ramik na karće rozćahać, zo by so wobłuk wubrał
340       export: Eksport
341       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
342       view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
343   geocoder: 
344     description: 
345       title: 
346         geonames: Městno wot from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
347         osm_namefinder: "{{types}} wot <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
348       types: 
349         cities: Wulkoměsta
350         places: Městna
351         towns: Města
352     description_osm_namefinder: 
353       prefix: "{{distance}} {{direction}} wot {{type}}"
354     direction: 
355       east: wuchod
356       north: sewjer
357       north_east: sewjerowuchod
358       north_west: sewjerozapad
359       south: juh
360       south_east: juhowuchod
361       south_west: juhozapad
362       west: zapad
363     distance: 
364       one: něhdźe 1 km
365       other: něhdźe {{count}} km
366       zero: mjenje hač 1 km
367     results: 
368       no_results: Žane wuslědki namakane
369     search: 
370       title: 
371         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
372         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
373         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
374         osm_namefinder: Wuslědki wot <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
375         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
376         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
377     search_osm_namefinder: 
378       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} wot {{parentname}})"
379       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} z {{placename}}"
380   layouts: 
381     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez {{link}} k fondsej aktualizacije hardwary.
382     donate_link_text: Darjenje
383     edit: Wobdźěłać
384     edit_tooltip: Karty wobdźěłać
385     export: Eksport
386     export_tooltip: Kartowe daty eksportować
387     gps_traces: GPS-ćěrje
388     gps_traces_tooltip: Ćěrje zrjadować
389     help_wiki: Pomoc &amp; wiki
390     help_wiki_tooltip: Sydło Pomoc & wiki za projekt
391     history: Historija
392     history_tooltip: Historija sadźbow změnow
393     home: domoj
394     home_tooltip: Domoj hić
395     inbox: póst ({{count}})
396     inbox_tooltip: 
397       one: Twój póstowy kašćik 1 njepřečitanu powěsć wobsahuje
398       other: Twój póstowy kašćik wobsahuje {{count}} njepřečitanych powěsćow
399       zero: Twój póstowy kašćik žane njepřečitane powěsće njewobsahuje.
400     intro_1: OpenStreetMap je swobodna wobdźěłujomna karta cyłeho swěta. Bu za ludźi kaž wy wutworjena.
401     intro_2: OpenStreetMap ći dowola geografiske daty na zhromadne wašnje wot něhdźe na zemi pokazać, wobdźěłać a wužiwać.
402     intro_3: Hospodowanje OpenStreetMap so přećelnje wot {{ucl}} a {{bytemark}} podpěruje.
403     license: 
404       title: Daty OpenStreetMap licencuja so pod licencu Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
405     log_in: přizjewić
406     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
407     logout: wotzjewić
408     logout_tooltip: Wotzjewić
409     make_a_donation: 
410       text: Darić
411       title: OpenStreetMap z pjenježnym darom podpěrać
412     news_blog: Blog nowinkow
413     news_blog_tooltip: Blog nowinkow wo OpenStreetMap, swobodnych geografiskich datach atd.
414     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
415     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
416     shop: Předawarnja
417     shop_tooltip: Předawarnja za markowe artikle OpenStreetMap
418     sign_up: registrować
419     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
420     sotm: Wopytaj konferencu OpenStreetMap, The State of the Map, 10.-12. julija 2009 w Amsterdamje!
421     tag_line: Swobodna swětowa karta
422     user_diaries: Dźeniki
423     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
424     view: Karta
425     view_tooltip: Karty pokazać
426     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
427     welcome_user_link_tooltip: Twoja wužiwarska strona
428   map: 
429     coordinates: "Koordinaty:"
430     edit: Wobdźěłać
431     view: Karta
432   message: 
433     delete: 
434       deleted: Powěsć zničena
435     inbox: 
436       date: Datum
437       from: Wot
438       my_inbox: Mój póstowy dochad
439       no_messages_yet: HIšće nimaš powěsće. Staj da so z někim wot {{people_mapping_nearby_link}} do zwiska.
440       outbox: pósłany
441       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
442       subject: Temowe nadpismo
443       title: Póstowy kašćik
444       you_have: Maš {{new_count}} nowych powěsćow a {{old_count}} starych powěsćow
445     mark: 
446       as_read: Powěsć jako přečitany markěrowana
447       as_unread: Powěsć jako njepřečitany markěrowana
448     message_summary: 
449       delete_button: Zničić
450       read_button: Jako přečitany markěrować
451       reply_button: Wotmołwić
452       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
453     new: 
454       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
455       body: Tekst
456       message_sent: Powěsć pósłana
457       send_button: Pósłać
458       send_message_to: Wužiwarjej {{name}} nowu powěsć pósłać
459       subject: Temowe nadpismo
460       title: Powěsć pósłać
461     no_such_user: 
462       body: Bohužel wužiwar abo powěsć z tym mjenom resp. id njeje
463       heading: Wužiwar abo powěsć njeeksistuje
464       title: Wužiwar abo powěsć njeeksistuje
465     outbox: 
466       date: Datum
467       inbox: póstowy kašćik
468       my_inbox: Mój {{inbox_link}}
469       no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z někim wot {{people_mapping_nearby_link}} do zwiska.
470       outbox: pósłany
471       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
472       subject: Temowe nadpismo
473       title: Pósłany
474       to: Komu
475       you_have_sent_messages: Sy {{count}} pósłanych powěsćow
476     read: 
477       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
478       back_to_outbox: Wróćo k pósłanym powěsćam
479       date: Datum
480       from: Wot
481       reading_your_messages: Twoje powěsće čitać
482       reading_your_sent_messages: Twoje pósłane powěsće čitać
483       reply_button: Wotmołwić
484       subject: Temowe nadpismo
485       title: Powěsć čitać
486       to: Komu
487       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
488     sent_message_summary: 
489       delete_button: Zničić
490   notifier: 
491     diary_comment_notification: 
492       banner1: "*                   Prošu njewotmołw na tutu e-mejl."
493       banner2: "*                 Wužij websydło OpenStreetMap za wotmołwu."
494       footer: Móžeš tež komentar na {{readurl}} čitać a na {{commenturl}} komentować abo na {{replyurl}} wotmołwić
495       header: "{{from_user}} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom {{subject}} skomentował:"
496       hi: Witaj {{to_user}},
497       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je twój dźenikowy zapisk komentował"
498     email_confirm: 
499       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
500     email_confirm_html: 
501       click_the_link: Jeli sy to ty, klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
502       greeting: Witaj,
503       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na {{server_url}} do {{new_address}} změnić.
504     email_confirm_plain: 
505       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
506       greeting: Witaj,
507       hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu
508       hopefully_you_2: na {{server_url}} do {{new_address}} změnić.
509     friend_notification: 
510       had_added_you: "{{user}} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
511       see_their_profile: Móžeš sej jich profil na {{userurl}} wobhladać a přidaj jich jako přećelow, jeli to chceš.
512       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je će jako přećela přidał"
513     gpx_notification: 
514       and_no_tags: a žane atributy.
515       and_the_tags: "a slědowace atributy:"
516       failure: 
517         failed_to_import: "Importowanje je so njeporadźiło. Zmylk:"
518         more_info_1: Dalše informacije wo zmylkach GPX-importowanja a kak móžeš je
519         more_info_2: "wobeńć, su tu:"
520         subject: "[OpenStreetMap] Zmylk při GPX-importowanju"
521       greeting: Witaj,
522       success: 
523         loaded_successfully: "{{trace_points}} z {{possible_points}} móžnych dypkow bu začitane."
524         subject: "[OpenStreetMap] GPX-importowanje wuspěšne"
525       with_description: z wopisanjom
526       your_gpx_file: Wupada kaž twoja GPX-dataja
527     lost_password: 
528       subject: "[OpenStreetMap] Požadanje za wróćostajenje hesła"
529     lost_password_html: 
530       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
531       greeting: Witaj,
532       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
533     lost_password_plain: 
534       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
535       greeting: Witaj,
536       hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto
537       hopefully_you_2: openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
538     message_notification: 
539       banner1: "*                   Prošu njewotmołw na tutu e-mejl."
540       banner2: "*                 Wužij websydło OpenStreetMap za wotmołwu."
541       footer1: Móžeš tež powěsć na {{readurl}} čitać
542       footer2: a móžeš na {{replyurl}} wotmołwić
543       header: "{{from_user}} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom {{subject}} pósłał:"
544       hi: Witaj {{user}},
545       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je ći nowu powěsć pósłał"
546     signup_confirm: 
547       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
548     signup_confirm_html: 
549       click_the_link: Jeli ty to sy, witaj! Klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by konto wobkrućił a čitaj potom dalše informacije wo OpenStreetMap
550       current_user: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow po jich stejnišću w swěće steji na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Lisćina wužiwarjow po geografiskim regionje</a> k dispoziciji.
551       get_reading: Čitaj wo OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wikiju</a> abo <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu OpenGeoData</a>, kotryž ma tež <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty</a>!
552       greeting: Witaj!
553       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce konto załožić za
554       introductory_video: Móžeš sej widejo {{introductory_video_link}} wobhladać.
555       more_videos: Je hišće wjace {{more_videos_link}}.
556       more_videos_here: dalše wideja tu
557       user_wiki_page: Poruča so, zo załožuješ wužiwarsku wikistronu, kotraž kategorijowe atributy wobsahuje, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na přikład <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Budyšin">[[Category:Users_in_Budyšin]]</a>.
558       video_to_openstreetmap: Zawodne widejo wo OpenStreetMap
559       wiki_signup: Móžeš so tež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">w  wikiju OpenStreetMap registrować</a>.
560     signup_confirm_plain: 
561       click_the_link_1: Jeli sy to ty, witaj! Prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by swoje
562       click_the_link_2: konto wobkrućił a čitaj potom dalše informacije wo OpenStreetMap.
563       current_user_1: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow w kategorijach po jich stejnišću w swěće
564       current_user_2: "tu k dispoziciji steji:"
565       greeting: Witaj!
566       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce konto załožić na
567       introductory_video: "Zawodny widejo wo OpenStreetMap móžeš sej tu wobhladać:"
568       more_videos: "Tu su hišće dalše wideja:"
569       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog OpenStreetMap a ma tež podkasty:"
570       the_wiki: "Informacije wo OpenStreetMap namakaš na wiki:"
571       user_wiki_1: Poruča so, zo wutworješ wužiwarsku wikistronu, kotraž wobsahuje
572       user_wiki_2: kategorijowe atributy, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na př. [[Category:Users_in_London]].
573       wiki_signup: "Móžeš so tež za wiki OpenStreetMap registrować:"
574   oauth: 
575     oauthorize: 
576       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
577       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
578       allow_to: "Aplikaciji dowolić:"
579       allow_write_api: kartu změnić.
580       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
581       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
582       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
583       request_access: Aplikacija {{app_name}} prosy wo přistup na twoje konto. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace kmanosće měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
584     revoke: 
585       flash: Sy token za {{application}} anulował.
586   oauth_clients: 
587     create: 
588       flash: Informacije wuspěšnje zregistrowane
589     destroy: 
590       flash: Registrowanje klientoweje aplikacije bu zničene
591     edit: 
592       submit: Wobdźěłać
593       title: Twoju aplikaciju wobdźěłać
594     form: 
595       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
596       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
597       allow_write_api: kartu změnić.
598       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
599       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
600       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
601       callback_url: URL wróćowołanja
602       name: Mjeno
603       requests: "Slědowace prawa wot wužiwarja požadać:"
604       required: Trěbny
605       support_url: URL podpěry
606       url: URL hłowneje aplikacije
607     index: 
608       application: Mjeno aplikacije
609       issued_at: Datum wudaća
610       list_tokens: "Slědowace tokeny buchu w twojim mjenom za aplikacije wudate:"
611       my_apps: Moje klientowe aplikacije
612       my_tokens: Moje awtorizowane aplikacije
613       no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom {{oauth}} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
614       register_new: Twoju aplikaciju registrować
615       registered_apps: "Sy slědowace aplikacije zregistrował:"
616       revoke: Anulować!
617       title: Moje podrobnosće OAuth
618     new: 
619       submit: Registrować
620       title: Nowu aplikaciju registrować
621     not_found: 
622       sorry: Tón typ {{type}} njeda so namakać.
623     show: 
624       access_url: "URL za přistupny token:"
625       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
626       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
627       allow_write_api: kartu změnić.
628       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
629       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
630       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
631       authorize_url: "URL awtorizować:"
632       edit: Podrobnosće wobdźěłać
633       key: "Kluč přetrjebowarja:"
634       requests: "Požadanje slědowacych prawow wot wužiwarja:"
635       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
636       support_notice: Podpěrujemy hmac-sha1 (poručeny) kaž tež luty tekst w modusu ssl.
637       title: Podrobnosće OAuth za {{app_name}}
638       url: URL za naprašowanski token
639     update: 
640       flash: Klientowe informacije wuspěšnje zaktualizowane
641   site: 
642     edit: 
643       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
644       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
645       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
646       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej wužiwarskej stronje {{user_page}} jako zjawne markěrować.
647       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
648       user_page_link: wužiwarska strona
649     index: 
650       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
651       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
652       js_3: Móžeš <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">wobhladowak Tiles@Home</a> wužiwać, jeli njemóžeš JavaScript znóžnić.
653       license: 
654         notice: Licencowany pod licencu {{license_name}} přez {{project_name}} a jeho sobuskutkowacych.
655         project_name: Projekt OpenStreetMap
656       permalink: Trajny wotkaz
657       shortlink: Krótki wotkaz
658     key: 
659       map_key: Legenda
660       map_key_tooltip: Legenda za kartu Mapnik na tutym skalowanskim schodźenku
661       table: 
662         entry: 
663           admin: Zarjadniska hranica
664           allotments: Małozahrodki
665           apron: 
666             - Lětanišćowe předpolo
667             - Terminal
668           bridge: Čorna kroma = móst
669           bridleway: Jěchanski puć
670           brownfield: Industrijowe lado
671           building: Wuznamne twarjenje
672           byway: Pódlanski puć
673           cable: 
674             - Kablowa nadróžna
675             - sydłowy lift
676           cemetery: Kěrchow
677           centre: Sportowy centrum
678           commercial: Přemysłowa kónčina
679           common: 
680             - Powšitkowny
681             - łuka
682           construction: Dróhi w twarje
683           cycleway: Kolesowarska šćežka
684           destination: Cilowy přistup
685           farm: Farma
686           footway: Chódnik
687           forest: Hajina
688           golf: Golfownišćo
689           heathland: Hola
690           industrial: Industrijowa kónčina
691           lake: 
692             - Jězor
693             - spjaty jězor
694           military: Wojerske pasmo
695           motorway: Awtodróha
696           permissive: Dowoleny přistup
697           pitch: Sportnišćo
698           primary: Zwjazkowa dróha
699           private: Priwatny přistup
700           rail: Železnica
701           reserve: Přirodoškitne pasmo
702           resident: Bydlenski wobwod
703           retail: Nakupowanišćo
704           runway: 
705             - Přizemišćo
706             - Lětadłowa jězdnja
707           school: 
708             - Šula
709             - uniwersita
710           secondary: Krajna dróha, statna dróha
711           station: Dwórnišćo
712           subway: Podzemska železnica
713           summit: 
714             - Wjeršk
715             - kónčk hory
716           tourist: Turistiska atrakcija
717           track: Čara
718           tram: 
719             - Měšćanska železnica
720             - nadróžna
721           trunk: Dalokodróha
722           tunnel: Smužkowana kroma = tunl
723           unclassified: Njeklasifikowana dróha
724           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
725           wood: Lěs
726         heading: Legenda za z{{zoom_level}}
727     search: 
728       search: Pytać
729       search_help: "přikłady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', abo 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>dalše přikłady...</a>"
730       submit_text: Pytać
731       where_am_i: Hdźe sym?
732     sidebar: 
733       close: Začinić
734       search_results: Pytanske wuslědki
735   trace: 
736     create: 
737       trace_uploaded: Twoja GPX-dataja je so nahrała a čaka na zasunjenje do datoweje banki. To so zwjetša za poł hodźiny stawa a po dokónčenju budźe so ći e-mejl słać.
738       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
739     delete: 
740       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
741     edit: 
742       description: "Wopisanje:"
743       download: sćahnyć
744       edit: wobdźěłać
745       filename: "Datajowe mjeno:"
746       heading: Ćěr {{name}} wobdźěłać
747       map: karta
748       owner: "Wobsedźer:"
749       points: "Dypki:"
750       save_button: Změny składować
751       start_coord: "Startowa koordinata:"
752       tags: "Atributy:"
753       tags_help: přez komu dźěleny
754       title: Ćěr {{name}} wobdźěłać
755       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
756       visibility: "Widźomnosć:"
757       visibility_help: što to woznamjenja?
758     list: 
759       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
760       public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot {{user}}
761       tagged_with: Markěrowane přez {{tags}}
762       your_traces: Twoje GPS-ćěrje
763     make_public: 
764       made_public: Čara wozjewjena
765     no_such_user: 
766       body: Wodaj, wužiwar z mjneom {{user}} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
767       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
768       title: Wužiwar njeeksistuje
769     trace: 
770       ago: "{{time_in_words_ago}}"
771       by: wot
772       count_points: "{{count}} dypkow"
773       edit: wobdźěłać
774       edit_map: Kartu wobdźěłać
775       in: w
776       map: karta
777       more: wjace
778       pending: NJESČINJENY
779       private: PRIWATNY
780       public: ZJAWNY
781       trace_details: Podrobnosće ćěrje pokazać
782       view_map: Kartu pokazać
783     trace_form: 
784       description: Wopisanje
785       help: Pomoc
786       tags: Atributy
787       tags_help: přez komu dźěleny
788       upload_button: Nahrać
789       upload_gpx: GPX-dataju nahrać
790       visibility: Widźomnosć
791       visibility_help: što to woznamjenja?
792     trace_header: 
793       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
794       see_just_your_traces: Jenož twoje ćěrje pokazać abo ćěr nahrać
795       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
796       traces_waiting: Maš {{count}} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
797     trace_optionals: 
798       tags: Atributy
799     trace_paging_nav: 
800       of: wot
801       showing: Stronu pokazać
802     view: 
803       delete_track: Tutu čaru zničić
804       description: "Wopisanje:"
805       download: sćahnyć
806       edit: wobdźěłać
807       edit_track: Tutu čaru wobdźěłać
808       filename: "Datajowe mjeno:"
809       heading: Ćěr {{name}} pokazać
810       map: karta
811       none: Žadyn
812       owner: "Wobsedźer:"
813       pending: NJESČINJENY
814       points: "Dypki:"
815       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
816       tags: "Atributy:"
817       title: Ćěr {{name}} pokazać
818       trace_not_found: Ćěr njenamakana!
819       uploaded: "Nahraty dnja:"
820       visibility: "Widźomnosć:"
821     visibility: 
822       identifiable: Identifikujomny (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako identifikujomny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
823       private: Priwatna (jenož jako anonymna, njezrjadowane dypki )
824       public: Zjawna (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako anonymna, njezrjadowane dypki)
825       trackable: Čarujomny (jenož jako anonymny dźěleny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
826   user: 
827     account: 
828       email never displayed publicly: (njeje ženje zjawnje widźomna)
829       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
830       flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu, swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
831       home location: "Domjace stejnišćo:"
832       latitude: "Šěrokostnik:"
833       longitude: "Dołhostnik:"
834       make edits public button: Wšě moje změny zjawne činić
835       my settings: Moje nastajenja
836       no home location: Njejsy swoje domjace stejnišćo zapodał.
837       preferred languages: "Preferowane rěče:"
838       profile description: "Profilowe wopisanje:"
839       public editing: 
840         disabled: Znjemóžnjeny a daty njehodźa so wobdźěłać, wšě prjedawše změny su anonymne.
841         disabled link text: čehodla njemóžu wobdźěłać?
842         enabled: Zmóžnjene. Nic anonymne a daty hodźa so wobdźěłać.
843         enabled link text: što to je?
844         heading: "Zjawne wobdźěłowanje:"
845       return to profile: Wróćo k profilej
846       save changes button: Změny składować
847       title: Konto wobdźěłać
848       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
849     confirm: 
850       button: Wobkrućić
851       failure: Wužiwarske konto z tutym kodom bu hižo wobkrućene.
852       heading: Wužiwarske konto wobkrućić
853       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
854       success: Twoje konto bu wobkrućene, dźakujemy so za registrowanje!
855     confirm_email: 
856       button: Wobkrućić
857       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
858       heading: Změnjenje e-mejloweje adresy wobkrućić
859       press confirm button: Klikń deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućił.
860       success: Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena, dźakujemy so za registrowanje!
861     friend_map: 
862       nearby mapper: "Kartěrowar w bliskosći: [[nearby_user]]"
863       your location: Twoje městno
864     go_public: 
865       flash success: Wšě twoje změny su nětko zjawne, a směš nětko wobdźěłać.
866     login: 
867       account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował.
868       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
869       create_account: konto załožić
870       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
871       heading: Přizjewjenje
872       login_button: Přizjewjenje
873       lost password link: Swoje hesło zabył?
874       password: "Hesło:"
875       please login: Prošu přizjew so abo {{create_user_link}}.
876       title: Přizjewjenje
877     lost_password: 
878       email address: "E-mejlowa adresa:"
879       heading: Hesło zabył?
880       new password button: Hesło wróćo stajić
881       notice email cannot find: Wodaj, ale njemóžachmy tutu e-mejlowu adresu namakać.
882       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
883       title: Hesło zabyte
884     make_friend: 
885       already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja {{name}}.
886       failed: Wodaj, {{name}} njeda so jako přećel přidać.
887       success: "{{name}} je nětko twój přećel."
888     new: 
889       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
890       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
891       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
892       display name: "Wužiwarske mjeno:"
893       email address: "E-mejlowa adresa:"
894       fill_form: Wupjelń formular a budźemy ći hnydom e-mejl słać, zo by swoje konto aktiwizował.
895       flash create success message: Wužiwarske konto bu wuspěšnje załožene. W e-mejlu, kotruž dóstanješ, namakaš wobkrućenski wotkaz, a móžeš so hnydom do kartěrowanja dać :-)<br /><br />Prošu dźiwaj na to, zo njemóžeš so přizjewić, doniž njejsy swoju e-mejlowu addresu wobkrućił.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, da přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
896       heading: Wužiwarske konto załožić
897       license_agreement: Přez załoženje konta zwoliš do toho, zo wšě daty, kotrež do projekta Openstreetmap pósćeleš, so (nic ekskluziwnje) pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tutej licencu Creative Commons (by-sa)</a> licencuja.
898       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
899       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
900       password: "Hesło:"
901       signup: Registrowanje
902       title: Konto załožić
903     no_such_user: 
904       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom {{user}} njeje. Prošu skontroluj prawopis abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
905       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
906       title: Wužiwar njeeksistuje
907     remove_friend: 
908       not_a_friend: "{{name}} twój přećel njeje."
909       success: "{{name}} je so jako přećel wotstronił."
910     reset_password: 
911       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
912       flash changed: Twoje hesło je so změniło.
913       flash token bad: Njemóžachmy tutón kod namakać, prošu přepruwuj URL.
914       heading: Hesło za wužiwarja {{user}} wróćo stajić
915       password: "Hesło:"
916       reset: Hesło wróćo stajić
917       title: Hesło wróćo stajić
918     set_home: 
919       flash success: Domjace stejnišćo bu wuspěšnje składowany
920     view: 
921       add as friend: jako přećela přidać
922       add image: Wobraz přidać
923       ago: ({{time_in_words_ago}})
924       change your settings: Twoje nastajenja změnić
925       delete image: Wobraz zničić
926       description: Wopisanje
927       diary: dźenik
928       edits: změny
929       if set location: Jeli sy swoje stejnišćo podał, budźetej so deleka rjana karta a druhe material jewić. Móžeš swoje domjace stejnišćo na swojej stronje {{settings_link}} nastajić.
930       km away: "{{count}} km zdaleny"
931       m away: "{{count}} m zdaleny"
932       mapper since: "Kartěrowar wot:"
933       my diary: mój dźenik
934       my edits: moje změny
935       my settings: moje nastajenja
936       my traces: moje ćěrje
937       my_oauth_details: Moje podrobnosće OAuth pokazać
938       nearby users: "Wužiwarjo w bliskosći:"
939       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
940       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
941       no home location: Žane domjace stejnišćo podate.
942       no nearby users: Hišće wužiwarjo njejsu, kotřiž w bliskosći kartěruja.
943       remove as friend: jako přećela wotstronić
944       send message: powěsć pósłać
945       settings_link_text: nastajenja
946       traces: ćěrje
947       upload an image: Wobraz nahrać
948       user image heading: Wužiwarski wobraz
949       user location: Wužiwarske stejnišćo
950       your friends: Twoji přećeljo