Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk (nynorsk)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nemo bis
10 # Author: Nghtwlkr
11 # Author: Njardarlogar
12 # Author: Pladask
13 nn: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Brødtekst
18       diary_entry: 
19         language: Språk
20         latitude: Breiddegrad
21         longitude: Lengdegrad
22         title: Tittel
23         user: Brukar
24       friend: 
25         friend: Ven
26         user: Brukar
27       message: 
28         body: Brødtekst
29         recipient: Mottakar
30         sender: Sendar
31         title: Tittel
32       trace: 
33         description: Skildring
34         latitude: Breiddegrad
35         longitude: Lengdegrad
36         name: Namn
37         public: Offentleg
38         size: Storleik
39         user: Brukar
40         visible: Synleg
41       user: 
42         active: Aktive
43         description: Skildring
44         display_name: Visningsnamn
45         email: E-post
46         languages: Språk
47         pass_crypt: Passord
48     models: 
49       acl: Tilgangskontrolliste
50       changeset: Endringssett
51       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
52       country: Land
53       diary_comment: Dagbokkommentar
54       diary_entry: Dagbokoppføring
55       friend: Ven
56       language: Språk
57       message: Melding
58       node: Node
59       node_tag: Nodemerkelapp
60       notifier: Varsling
61       old_node: Gammal node
62       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
63       old_relation: Gammal relasjon
64       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
65       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
66       old_way: Gammal veg
67       old_way_node: Gammal vegnode
68       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
69       relation: Relasjon
70       relation_member: Relasjonsmedlem
71       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
72       session: Økt
73       trace: Spor
74       tracepoint: Punkt i spor
75       tracetag: Spormerkelapp
76       user: Brukar
77       user_preference: Brukarinnstillingar
78       user_token: Brukarnøkkel
79       way: Veg
80       way_node: Vegnode
81       way_tag: Vegmerkelapp
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
85     require_moderator: 
86       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
89       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: "Endringssett: %{id}"
93       changesetxml: XML for endringssett
94       feed: 
95         title: Endringssett %{id}
96         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Endringssett
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Tilhøyrer:"
101       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
102       box: boks
103       closed_at: "Lukka:"
104       created_at: "Oppretta:"
105       has_nodes: 
106         one: "Har følgjande %{count} node:"
107         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
108       has_relations: 
109         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
110         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
111       has_ways: 
112         one: "Har følgjande %{count} veg:"
113         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
114       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
115       show_area_box: Vis boks for område
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Kommentar:"
118       deleted_at: "Sletta:"
119       deleted_by: "Sletta av:"
120       edited_at: "Redigert:"
121       edited_by: "Redigert av:"
122       in_changeset: "I endringssett:"
123       version: "Versjon:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relasjon %{relation_name}
126       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Sletta
129       edit: 
130         area: Rediger område
131         node: Rediger node
132         relation: Rediger relasjon
133         way: Rediger rute
134       larger: 
135         area: Vis område på større kart
136         node: Vis node på større kart
137         relation: Vis relasjon på større kart
138         way: Vis veg på større kart
139       loading: Lastar...
140     navigation: 
141       all: 
142         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
143         next_node_tooltip: Neste node
144         next_relation_tooltip: Neste relasjon
145         next_way_tooltip: Neste veg
146         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
147         prev_node_tooltip: Forrige node
148         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
149         prev_way_tooltip: Forrige veg
150       paging: 
151         all: 
152           next: "%{id} »"
153           prev: « %{id}
154         user: 
155           next: "%{id} »"
156           prev: « %{id}
157       user: 
158         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
159         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
160         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
161     node: 
162       download_xml: Last ned XML
163       edit: Rediger node
164       node: Node
165       node_title: "Node: %{node_name}"
166       view_history: Sjå historikken
167     node_details: 
168       coordinates: "Koordinatar:"
169       part_of: "Del av:"
170     node_history: 
171       download_xml: Last ned XML
172       node_history: Nodehistorik
173       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
174       view_details: Vis detaljar
175     not_found: 
176       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
177       type: 
178         changeset: endringssett
179         node: node
180         relation: relasjon
181         way: veg
182     paging_nav: 
183       of: av
184       showing_page: Viser side
185     redacted: 
186       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
187       redaction: Maskering %{id}
188       type: 
189         node: noden
190         relation: relasjonen
191         way: vegen
192     relation: 
193       download_xml: Last ned XML
194       relation: Relasjon
195       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
196       view_history: Sjå historikken
197     relation_details: 
198       members: "Medlemmar:"
199       part_of: "Del av:"
200     relation_history: 
201       download_xml: Last ned XML
202       relation_history: Relasjonshistorikk
203       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
204       view_details: Vis detaljar
205     relation_member: 
206       entry: "%{type} %{name}"
207       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
208       type: 
209         node: Node
210         relation: Relasjon
211         way: Veg
212     start: 
213       manually_select: Vel eit anna område manuelt
214       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
215     start_rjs: 
216       data_frame_title: Data
217       data_layer_name: Kartdata
218       details: Detaljar
219       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
220       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av %{user},  %{timestamp}
221       hide_areas: Skjul områder
222       history_for_feature: Historikk for %{feature}
223       load_data: Last inn data
224       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld %{num_features} objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under %{max_features} objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
225       loading: Lastar...
226       manually_select: Vel eit anna område manuelt
227       object_list: 
228         api: Hent dette området frå API-et
229         back: Vis objektliste
230         details: Detaljar
231         heading: Objektliste
232         history: 
233           type: 
234             node: Node %{id}
235             way: Veg %{id}
236         selected: 
237           type: 
238             node: Node %{id}
239             way: Veg %{id}
240         type: 
241           node: Node
242           way: Veg
243       private_user: privat brukar
244       show_areas: Vis områder
245       show_history: Vis historikk
246       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik %{bbox_size} er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
247       wait: Vent ...
248       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
249     tag_details: 
250       tags: "Merkelapper:"
251       wiki_link: 
252         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
253         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
254       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
255     timeout: 
256       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
257       type: 
258         changeset: endringssett
259         node: node
260         relation: relasjon
261         way: veg
262     way: 
263       download_xml: Last ned XML
264       edit: Rediger veg
265       view_history: Sjå historikken
266       way: Veg
267       way_title: "Veg: %{way_name}"
268     way_details: 
269       also_part_of: 
270         one: òg del av vegen %{related_ways}
271         other: òg del av vegane %{related_ways}
272       nodes: "Nodar:"
273       part_of: "Del av:"
274     way_history: 
275       download_xml: Last ned XML
276       view_details: Vis detaljar
277       way_history: Veghistorikk
278       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
279   changeset: 
280     changeset: 
281       anonymous: Anonym
282       big_area: (stor)
283       id: "#%{id}"
284       no_comment: (ingen)
285       no_edits: (ingen redigeringar)
286       show_area_box: vis boks for område
287       still_editing: (redigerer forsatt)
288       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
289     changeset_paging_nav: 
290       next: Neste »
291       previous: « Forrige
292       showing_page: Viser side %{page}
293     changesets: 
294       area: Område
295       comment: Kommentar
296       id: ID
297       saved_at: Lagra
298       user: Brukar
299     list: 
300       description: Siste endringar
301       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
302       description_friend: Endringssett av venene dine
303       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
304       description_user: Endringssett av %{user}
305       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
306       empty_anon_html: Ingen endringar endå
307       empty_user_html: Du har ikkje gjort nokre endringar endå. For å starte, sjå på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Startveiledninga</a>.
308       heading: Endringssett
309       heading_bbox: Endringssett
310       heading_friend: Endringssett
311       heading_nearby: Endringssett
312       heading_user: Endringssett
313       heading_user_bbox: Endringssett
314       title: Endringssett
315       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
316       title_friend: Endringssett av venene dine
317       title_nearby: Endringssett av nærliggande brukarar
318       title_user: Endringssett av %{user}
319       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
320     timeout: 
321       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
322   diary_entry: 
323     comments: 
324       ago: "%{ago} sidan"
325       comment: Kommentar
326       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
327       newer_comments: Nyare kommentarar
328       older_comments: Eldre kommentarar
329       post: Post
330       when: Når
331     diary_comment: 
332       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
333       confirm: Stadfest
334       hide_link: Skjul denne kommentaren
335     diary_entry: 
336       comment_count: 
337         one: 1 kommentar
338         other: "%{count} kommentarar"
339       comment_link: Kommenter denne oppføringa
340       confirm: Stadfest
341       edit_link: Rediger denne oppføringa
342       hide_link: Skjul denne oppføringa
343       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
344       reply_link: Svar på denne oppføringa
345     edit: 
346       body: "Brødtekst:"
347       language: "Språk:"
348       latitude: "Breiddegrad:"
349       location: "Posisjon:"
350       longitude: "Lengdegrad:"
351       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
352       save_button: Lagre
353       subject: "Emne:"
354       title: Rediger oppføring i dagboka
355       use_map_link: bruk kart
356     feed: 
357       all: 
358         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
359         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
360       language: 
361         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
362         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
363       user: 
364         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
365         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
366     list: 
367       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
368       new: Ny dagbokoppføring
369       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
370       newer_entries: Nyare oppføringar
371       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
372       older_entries: Eldre oppføringar
373       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
374       title: Brukarane sine dagbøker
375       title_friends: Dagbøkene til venene dine
376       title_nearby: Dagbøkene til nærliggande brukarar
377       user_title: "%{user} si dagbok"
378     location: 
379       edit: Rediger
380       location: "Posisjon:"
381       view: Vis
382     new: 
383       title: Ny dagbokoppføring
384     no_such_entry: 
385       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
386       heading: Inga oppføring med %{id}
387       title: Inga slik dagbokoppføring
388     view: 
389       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
390       login: Logg inn
391       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
392       save_button: Lagre
393       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
394       user_title: "%{user} si dagbok"
395   editor: 
396     default: Standard (noverande %{name})
397     potlatch: 
398       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
399       name: Potlatch 1
400     potlatch2: 
401       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
402       name: Potlatch 2
403     remote: 
404       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
405       name: Lokalt installert program
406   export: 
407     start: 
408       add_marker: Legg til ein markør på kartet
409       area_to_export: Område som skal eksporterast
410       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
411       export_button: Eksporter
412       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
413       format: Format
414       format_to_export: Format for eksport
415       image_size: Bildestørrelse
416       latitude: "Brei:"
417       licence: Lisens
418       longitude: "Len:"
419       manually_select: Vel eit anna område manuelt
420       map_image: Kartblad (viser standard laget)
421       max: maks
422       options: Val
423       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
424       output: Utdata
425       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
426       scale: Skala
427       too_large: 
428         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
429         heading: For stort område
430       zoom: Zoom
431     start_rjs: 
432       add_marker: Legg til ein markør på kartet
433       change_marker: Endre markørposisjon
434       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
435       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
436       export: Eksporter
437       manually_select: Vel eit anna område manuelt
438       view_larger_map: Vis større kart
439   geocoder: 
440     description: 
441       title: 
442         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
443         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
444       types: 
445         cities: Byar
446         places: Stader
447         towns: Småbyar
448     direction: 
449       east: aust
450       north: nord
451       north_east: nordaust
452       north_west: nordvest
453       south: sør
454       south_east: søraust
455       south_west: sørvest
456       west: vest
457     distance: 
458       one: omtrent 1 km
459       other: omtrent %{count} km
460       zero: mindre enn 1 km
461     results: 
462       more_results: Fleire resultat
463       no_results: Ingen resultat funne
464     search: 
465       title: 
466         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
467         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
468         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
469         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
470         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
471         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
472     search_osm_nominatim: 
473       prefix: 
474         aeroway: 
475           aerodrome: Flyplass
476           apron: Flyrampe
477           gate: Gate
478           helipad: Helikopterplass
479           runway: Rullebane
480           taxiway: Taksebane
481           terminal: Terminal
482         amenity: 
483           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
484           airport: Flyplass
485           arts_centre: Kunstsenter
486           artwork: Kunstverk
487           atm: Minibank
488           auditorium: Auditorium
489           bank: Bank
490           bar: Bar
491           bbq: Grill
492           bench: Benk
493           bicycle_parking: Sykkelparkering
494           bicycle_rental: Sykkelutleige
495           biergarten: Ølhage
496           brothel: Bordell
497           bureau_de_change: Vekslingskontor
498           bus_station: Busstasjon
499           cafe: Kafé
500           car_rental: Bilutleige
501           car_sharing: Bildeling
502           car_wash: Bilvask
503           casino: Kasino
504           charging_station: Ladestation
505           cinema: Kino
506           clinic: Klinikk
507           club: Klubb
508           college: Høgskule
509           community_centre: Samfunnshus
510           courthouse: Rettsbygning
511           crematorium: Krematorium
512           dentist: Tannlege
513           doctors: Legar
514           dormitory: Sovesal
515           drinking_water: Drikkevatn
516           driving_school: Køyreskule
517           embassy: Ambassade
518           emergency_phone: Nødtelefon
519           fast_food: Hurtigmat
520           ferry_terminal: Ferjeterminal
521           fire_hydrant: Brannhydrant
522           fire_station: Brannstasjon
523           food_court: Serveringsstadar
524           fountain: Fontene
525           fuel: Drivstoff
526           grave_yard: Gravlund
527           gym: Treningssenter
528           hall: Spisesal
529           health_centre: Helsesenter
530           hospital: Sjukehus
531           hotel: Hotell
532           hunting_stand: Jaktbod
533           ice_cream: Iskrem
534           kindergarten: Barnehage
535           library: Bibliotek
536           market: Marknad
537           marketplace: Marknadsplass
538           mountain_rescue: Fjellredning
539           nightclub: Nattklubb
540           nursery: Førskule
541           nursing_home: Pleieheim
542           office: Kontor
543           park: Park
544           parking: Parkeringsplass
545           pharmacy: Apotek
546           place_of_worship: Religiøst hus
547           police: Politi
548           post_box: Postboks
549           post_office: Postkontor
550           preschool: Førskule
551           prison: Fengsel
552           pub: Pub
553           public_building: Offentleg bygning
554           public_market: Offentleg marknad
555           reception_area: Oppsamlingsområde
556           recycling: Resirkuleringspunkt
557           restaurant: Restaurant
558           retirement_home: Gamleheim
559           sauna: Sauna
560           school: Skule
561           shelter: Tilfluktsrom
562           shop: Butikk
563           shopping: Handel
564           shower: Dusj
565           social_centre: Samfunnshus
566           social_club: Sosial klubb
567           studio: Studio
568           supermarket: Supermarknad
569           swimming_pool: Symjebaseng
570           taxi: Drosje
571           telephone: Offentleg telefon
572           theatre: Teater
573           toilets: Toalett
574           townhall: Rådhus
575           university: Universitet
576           vending_machine: Vareautomat
577           veterinary: Veterinærklinikk
578           village_hall: Forsamlingshus
579           waste_basket: Søppelkasse
580           wifi: WiFi-tilgangspunkt
581           youth_centre: Ungdomssenter
582         boundary: 
583           administrative: Administrativ grense
584           census: Folketeljingsgrense
585           national_park: Nationalpark
586           protected_area: Verna område
587         bridge: 
588           aqueduct: Akvadukt
589           suspension: Hengebru
590           swing: Svingbru
591           viaduct: Viadukt
592           "yes": Bru
593         building: 
594           "yes": Bygning
595         highway: 
596           bridleway: Rideveg
597           bus_guideway: Leidde bussfelt
598           bus_stop: Busstopp
599           byway: Stikkveg
600           construction: Motorveg under konstruksjon
601           cycleway: Sykkelsti
602           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
603           footway: Gangsti
604           ford: Vadestad
605           living_street: Gatetun
606           milestone: Milestolpe
607           minor: Mindre veg
608           motorway: Motorveg
609           motorway_junction: Motorvegkryss
610           motorway_link: Veg til motorveg
611           path: Sti
612           pedestrian: Gangveg
613           platform: Perrong
614           primary: Primær veg
615           primary_link: Primær veg
616           raceway: Racerbane
617           residential: Bustadveg
618           rest_area: Rasteplass
619           road: Veg
620           secondary: Sekundær veg
621           secondary_link: Sekundær veg
622           service: Tjenesteveg
623           services: Motorveitjenester
624           speed_camera: Fotoboks
625           steps: Trapper
626           stile: Stige
627           tertiary: Tertiær veg
628           tertiary_link: Kommunal veg
629           track: Sti
630           trail: Sti
631           trunk: Hovedveg
632           trunk_link: Hovedveg
633           unclassified: Uklassifisert veg
634           unsurfaced: Veg utan dekke
635         historic: 
636           archaeological_site: Arkeologisk plass
637           battlefield: Slagmark
638           boundary_stone: Grensestein
639           building: Bygning
640           castle: Slott
641           church: Kyrkje
642           fort: Fort
643           house: Hus
644           icon: Ikon
645           manor: Herregard
646           memorial: Minne
647           mine: Gruve
648           monument: Monument
649           museum: Museum
650           ruins: Ruinar
651           tower: Tårn
652           wayside_cross: Vegkant kross
653           wayside_shrine: Vegkant alter
654           wreck: Vrak
655         landuse: 
656           allotments: Kolonihagar
657           basin: Elveområde
658           brownfield: Tidlegare industriområde
659           cemetery: Gravplass
660           commercial: Kommersielt område
661           conservation: Freda
662           construction: Kontruksjon
663           farm: Gard
664           farmland: Jordbruksland
665           farmyard: Gardstun
666           forest: Skog
667           garages: Garasjar
668           grass: Gras
669           greenfield: Ikkje-utvikla område
670           industrial: Industriområde
671           landfill: Landfylling
672           meadow: Eng
673           military: Militært område
674           mine: Gruve
675           nature_reserve: Naturreservat
676           orchard: Frukthage
677           park: Park
678           piste: Løype
679           quarry: Steinbrot
680           railway: Jernbane
681           recreation_ground: Idrettsplass
682           reservoir: Reservoar
683           reservoir_watershed: Nedbørfelt
684           residential: Boligområde
685           retail: Detaljsalg
686           road: Vegområde
687           village_green: landsbypark
688           vineyard: Vingård
689           wetland: Våtmark
690           wood: Skog
691         leisure: 
692           beach_resort: Strandsted
693           bird_hide: Fugletårn
694           common: Allmenning
695           fishing: Fiskeområde
696           fitness_station: Trenings studio
697           garden: Hage
698           golf_course: Golfbane
699           ice_rink: Skøytebane
700           marina: Båthavn
701           miniature_golf: Minigolf
702           nature_reserve: Naturreservat
703           park: Park
704           pitch: Sportsarena
705           playground: Leikeplass
706           recreation_ground: Idrettsplass
707           sauna: Badstu
708           slipway: Slipp
709           sports_centre: Sportssenter
710           stadium: Stadion
711           swimming_pool: Symjebaseng
712           track: Laupebane
713           water_park: Vannpark
714         military: 
715           airfield: Militær flyplass
716           barracks: Kaserner
717           bunker: Bunker
718         natural: 
719           bay: Bukt
720           beach: Strand
721           cape: Nes
722           cave_entrance: Holeinngang
723           channel: Kanal
724           cliff: Klippe
725           crater: Krater
726           dune: Sanddyne
727           feature: Eigenskap
728           fell: Fjellskrent
729           fjord: Fjord
730           forest: Skog
731           geyser: Geysir
732           glacier: Isbre
733           heath: Vidde
734           hill: Ås
735           island: Øy
736           land: Land
737           marsh: Sump
738           moor: Myr
739           mud: Gjørme
740           peak: Topp
741           point: Punkt
742           reef: Rev
743           ridge: Rygg
744           river: Elv
745           rock: Stein
746           scree: Ur
747           scrub: Kratt
748           shoal: Grunning
749           spring: Kjelde
750           stone: Stein
751           strait: Stred
752           tree: Tre
753           valley: Dal
754           volcano: Vulkan
755           water: Vatn
756           wetland: Våtmark
757           wetlands: Våtland
758           wood: Skog
759         office: 
760           accountant: Revisor
761           architect: Arkitekt
762           company: Bedrift
763           employment_agency: Bemanningsbedrift
764           estate_agent: Eiendomsmeglar
765           government: Statlig kontor
766           insurance: Forsikringskontor
767           lawyer: Advokat
768           ngo: Ikkje-statlig kontor
769           telecommunication: Telefonkontor
770           travel_agent: Reisebyrå
771           "yes": Kontor
772         place: 
773           airport: Flyplass
774           city: By
775           country: Land
776           county: Fylke
777           farm: Gard
778           hamlet: Grend
779           house: Hus
780           houses: Hus
781           island: Øy
782           islet: Holme
783           isolated_dwelling: Ensleg bostad
784           locality: Plass
785           moor: Myr
786           municipality: Kommune
787           postcode: Postnummer
788           region: Område
789           sea: Hav
790           state: Delstat
791           subdivision: Underavdeling
792           suburb: Forstad
793           town: Tettstad
794           unincorporated_area: Kommunefritt område
795           village: Landsby
796         railway: 
797           abandoned: Forlatt jernbane
798           construction: Jernbane under konstruksjon
799           disused: Nedlagt jernbane
800           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
801           funicular: Kabelbane
802           halt: Togstopp
803           historic_station: Historisk jernbanestasjon
804           junction: Jernbanekryss
805           level_crossing: Planovergang
806           light_rail: Bybane
807           miniature: Miniatyrjernbane
808           monorail: Enskinnebane
809           narrow_gauge: Smalsporjernbane
810           platform: Jernbaneperrong
811           preserved: Verna jernbane
812           spur: Jernbaneforgrening
813           station: Jernbanestasjon
814           subway: T-banestasjon
815           subway_entrance: T-baneinngang
816           switch: Sporveksel
817           tram: Sporveg
818           tram_stop: Trikkestopp
819           yard: Skiftetomt
820         shop: 
821           alcohol: Utanfor lisens
822           antiques: Antikviteter
823           art: Kunstbutikk
824           bakery: Bakeri
825           beauty: Skjønnheitssalong
826           beverages: Drikkevarebutikk
827           bicycle: Sykkelbutikk
828           books: Bokhandel
829           butcher: Slaktar
830           car: Bilbutikk
831           car_parts: Bildeler
832           car_repair: Bilverkstad
833           carpet: Teppebutikk
834           charity: Veldedighetsbutikk
835           chemist: Kjemiker
836           clothes: Klesbutikk
837           computer: Databutikk
838           confectionery: Konditori
839           convenience: Nærbutikk
840           copyshop: Kopieringsbutikk
841           cosmetics: Kosmetikkforretning
842           department_store: Varehus
843           discount: Tilbudsbutikk
844           doityourself: Gjer-det-sjølv
845           dry_cleaning: Renseri
846           electronics: Elektronikkforretning
847           estate_agent: Eiendomsmegler
848           farm: Gardsbutikk
849           fashion: Motebutikk
850           fish: Fiskebutikk
851           florist: Blomsterbutikk
852           food: Matbutikk
853           funeral_directors: Begravelsesforretning
854           furniture: Møbler
855           gallery: Galleri
856           garden_centre: Hagesenter
857           general: Landhandel
858           gift: Gavebutikk
859           greengrocer: Grønnsakshandel
860           grocery: Dagligvarebutikk
861           hairdresser: Frisør
862           hardware: Jernvarehandel
863           hifi: Hi-fi
864           insurance: Forsikring
865           jewelry: Gullsmed
866           kiosk: Kiosk
867           laundry: Vaskeri
868           mall: Kjøpesenter
869           market: Marknad
870           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
871           motorcycle: Motorsykkelbutikk
872           music: Musikkbutikk
873           newsagent: Nyhetsbyrå
874           optician: Optiker
875           organic: Organisk matbutikk
876           outdoor: Utandørs butikk
877           pet: Dyrebutikk
878           photo: Fotobutikk
879           salon: Salong
880           shoes: Skobutikk
881           shopping_centre: Kjøpesenter
882           sports: Sportsbutikk
883           stationery: Papirbutikk
884           supermarket: Supermarked
885           toys: Lekebutikk
886           travel_agency: Reisebyrå
887           video: Videobutikk
888           wine: Utanfor lisens
889         tourism: 
890           alpine_hut: Fjellhytte
891           artwork: Kunstverk
892           attraction: Attraksjon
893           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
894           cabin: Hytte
895           camp_site: Teltplass
896           caravan_site: Campingplass
897           chalet: Fjellhytte
898           guest_house: Gjestehus
899           hostel: Vandrerhjem
900           hotel: Hotell
901           information: Informasjon
902           lean_to: Gapehuk
903           motel: Motell
904           museum: Museum
905           picnic_site: Piknikplass
906           theme_park: Fornøyelsespark
907           valley: Dal
908           viewpoint: Utsiktspunkt
909           zoo: Dyrepark
910         tunnel: 
911           "yes": Tunnel
912         waterway: 
913           artificial: Kunstig vassdrag
914           boatyard: Båtverft
915           canal: Kanal
916           connector: Vannvegforbindelse
917           dam: Demning
918           derelict_canal: Nedlagt kanal
919           ditch: Grøft
920           dock: Dokk
921           drain: Avløp
922           lock: Sluse
923           lock_gate: Sluseport
924           mineral_spring: Mineralkilde
925           mooring: Fortøyning
926           rapids: Bank
927           river: Elv
928           riverbank: Elvebredd
929           stream: Straum
930           wadi: Elveleie
931           water_point: Vannpunkt
932           waterfall: Foss
933           weir: Overløpskant
934       prefix_format: "%{name}"
935   html: 
936     dir: ltr
937   javascripts: 
938     map: 
939       base: 
940         cycle_map: Sykkelkart
941         mapquest: MapQuest Open
942         standard: Standard
943         transport_map: Transport-kart
944       overlays: 
945         maplint: Maplint
946     site: 
947       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
948       edit_tooltip: Rediger kartet
949       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
950       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
951       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
952       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
953   layouts: 
954     community: Samfunnet
955     community_blogs: Bloggar
956     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
957     copyright: Opphavsrett & lisens
958     documentation: Dokumentasjon
959     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
960     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
961     donate_link_text: donering
962     edit: Rediger
963     edit_with: Rediger med %{editor}
964     export: Eksporter
965     export_tooltip: Eksporter kartdata
966     foundation: Stifting
967     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
968     gps_traces: GPS-spor
969     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
970     help: Hjelp
971     help_centre: Brukarstøtte
972     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
973     help_url: http://help.openstreetmap.org/
974     history: Historikk
975     home: heim
976     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
977     inbox_html: innboks %{count}
978     inbox_tooltip: 
979       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
980       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
981       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
982     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
983     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
984     intro_2_download: last ned
985     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
986     intro_2_license: åpen lisens
987     intro_2_use: bruke
988     log_in: logg inn
989     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
990     logo: 
991       alt_text: OpenStreetMap-logo
992     logout: logg ut
993     logout_tooltip: Logg ut
994     make_a_donation: 
995       text: Gje pengegåve
996       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
997     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
998     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
999     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1000     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic} og %{bytemark}, og andre %{partners}.
1001     partners_ic: Imperial College London
1002     partners_partners: partnarar
1003     partners_ucl: UCL VR senteret
1004     project_name: 
1005       h1: OpenStreetMap
1006       title: OpenStreetMap
1007     sign_up: registrer
1008     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1009     sotm2012: Kom til 2012 USA OpenStreetMap-konferansen, «Tilstanden til kartet i USA», 13.-14. Oktober i Oregon!
1010     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1011     user_diaries: Brukardagbok
1012     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1013     view: Vis
1014     view_tooltip: Vis kartet
1015     welcome_user: Velkomen, %{user_link}
1016     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
1017     wiki: Wiki
1018     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1019     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1020   license_page: 
1021     foreign: 
1022       english_link: den engelske originalen
1023       text: I tilfellet konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske presedensen
1024       title: Om denne omsetjinga
1025     legal_babble: 
1026       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
1027       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1028       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
1029       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
1030       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
1031       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010-12."
1032       contributors_intro_html: "Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder, bland anna frå:"
1033       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1034       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1035       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1036       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1037       credit_1_html: "Me krever at du brukar krediteringa &ldquo;&copy; OpenStreetMap \ncontributors&rdquo;."
1038       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjenglig under Open Database Licesese, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenke til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distrubuerer OSM i dataform, kan du nevne og linke til lisensen eller lisensane. I former der linkar er umoglige (t.d. trykte verk), foreslår me at du henviser lesarane dine til openstreetmap.org (kansje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fulle adressa), til opendatacommons.org, og dersom relevant, til creativecommons.org.
1039       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1040       infringement_1_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
1041       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online skjema</a>."
1042       infringement_title_html: Illegal kopiering
1043       intro_1_html: "OpenStreetMap er <i>opne data</i>, lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1044       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1045       intro_3_html: "Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1046       more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
1047       more_2_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
1048       more_title_html: Finn ut meir
1049       title_html: Opphavsrett og lisensar
1050     native: 
1051       mapping_link: start kartlegging
1052       native_link: Nynorsk versjon
1053       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1054       title: Om denne sida
1055   message: 
1056     delete: 
1057       deleted: Melding sletta
1058     inbox: 
1059       date: Dato
1060       from: Frå
1061       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1062       my_inbox: Min innboks
1063       new_messages: 
1064         one: "%{count} ny melding"
1065         other: "%{count} nye meldingar"
1066       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1067       old_messages: 
1068         one: "%{count} gamal melding"
1069         other: "%{count} gamle meldingar"
1070       outbox: utboks
1071       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1072       subject: Emne
1073       title: Innboks
1074     mark: 
1075       as_read: Melding markert som lese
1076       as_unread: Melding markert som ulese
1077     message_summary: 
1078       delete_button: Slett
1079       read_button: Marker som lese
1080       reply_button: Svar
1081       unread_button: Marker som ulese
1082     new: 
1083       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1084       body: Kropp
1085       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1086       message_sent: Melding sendt
1087       send_button: Send
1088       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1089       subject: Emne
1090       title: Send melding
1091     no_such_message: 
1092       body: Det er inga melding med den ID-en.
1093       heading: Inga melding funne
1094       title: Inga melding funne
1095     outbox: 
1096       date: Dato
1097       inbox: innboks
1098       messages: 
1099         one: Du har %{count} sendt melding
1100         other: Du har %{count} sendte meldingar
1101       my_inbox: Min %{inbox_link}
1102       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1103       outbox: utboks
1104       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1105       subject: Emne
1106       title: Utboks
1107       to: Til
1108     read: 
1109       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1110       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1111       date: Dato
1112       from: Frå
1113       reading_your_messages: Les meldingane dine
1114       reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
1115       reply_button: Svar
1116       subject: Emne
1117       title: Les melding
1118       to: Til
1119       unread_button: Marker som ulese
1120       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1121     reply: 
1122       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1123     sent_message_summary: 
1124       delete_button: Slett
1125   notifier: 
1126     diary_comment_notification: 
1127       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1128       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1129       hi: Hei %{to_user},
1130       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1131     email_confirm: 
1132       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1133     email_confirm_html: 
1134       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1135       greeting: Hei,
1136       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1137     email_confirm_plain: 
1138       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1139       greeting: Hei,
1140       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1141       hopefully_you_2: "%{server_url} til %{new_address}."
1142     friend_notification: 
1143       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1144       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1145       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1146       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1147     gpx_notification: 
1148       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1149       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1150       failure: 
1151         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1152         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1153         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1154         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1155         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1156       greeting: Hei,
1157       success: 
1158         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1159         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1160       with_description: med skildring
1161       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1162     lost_password: 
1163       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1164     lost_password_html: 
1165       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1166       greeting: Hei,
1167       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1168     lost_password_plain: 
1169       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1170       greeting: Hei,
1171       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1172       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1173     message_notification: 
1174       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1175       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1176       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1177       hi: Hei %{to_user},
1178       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1179     signup_confirm: 
1180       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1181     signup_confirm_html: 
1182       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1183       click_the_link: Viss dette er deg, så er du velkomen! Klikke lenkja nedanfor for å stadfeste kontoen og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap
1184       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1185       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1186       greeting: Hei der!
1187       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1188       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1189       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1190       more_videos_here: fleire videoar her
1191       user_wiki_page: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld kategorimerker som viser kor du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1192       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1193       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1194     signup_confirm_plain: 
1195       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1196       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1197       click_the_link_1: Om dette er deg, velkomen! Vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste din
1198       click_the_link_2: konto og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap.
1199       current_user_1: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda
1200       current_user_2: "dei er, er tilgjengeleg frå:"
1201       greeting: Hei der!
1202       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1203       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1204       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1205       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1206       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1207       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1208       user_wiki_1: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld
1209       user_wiki_2: kategorimerker som viser kor du er, f.eks [[Category:Users_in_norway]].
1210       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1211       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1212   oauth: 
1213     oauthorize: 
1214       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1215       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1216       allow_to: "Gje programmet lov til å:"
1217       allow_write_api: endre kartet.
1218       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1219       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1220       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1221       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
1222     revoke: 
1223       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1224   oauth_clients: 
1225     create: 
1226       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1227     destroy: 
1228       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1229     edit: 
1230       submit: Rediger
1231       title: Rediger programvara di
1232     form: 
1233       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1234       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1235       allow_write_api: endre kartet.
1236       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1237       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1238       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1239       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1240       name: Namn
1241       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1242       required: Påkrevd
1243       support_url: Støytte-URL
1244       url: URL til hovedapplikasjonen
1245     index: 
1246       application: Programnamn
1247       issued_at: Utskrive
1248       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1249       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1250       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1251       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1252       register_new: Registrer applikasjonen din
1253       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1254       revoke: Tilbakekall!
1255       title: Mine OAuth-detaljar
1256     new: 
1257       submit: Registrer
1258       title: Registrer ein ny applikasjon
1259     not_found: 
1260       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1261     show: 
1262       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1263       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1264       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1265       allow_write_api: endre kartet.
1266       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1267       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1268       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1269       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1270       confirm: Er du sikker?
1271       delete: Ta bort klient
1272       edit: Rediger detaljar
1273       key: "Forbrukarnøkkel:"
1274       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1275       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1276       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
1277       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1278       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1279     update: 
1280       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1281   printable_name: 
1282     with_id: "%{id}"
1283     with_name: "%{name} (%{id})"
1284     with_version: "%{id}, v%{version}"
1285   redaction: 
1286     create: 
1287       flash: Maskering oppretta.
1288     destroy: 
1289       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1290       flash: Maskering ødelagd.
1291       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1292     edit: 
1293       description: Skildring
1294       heading: Rediger maskering
1295       submit: Lagre markering
1296       title: Rediger relasjon
1297     index: 
1298       empty: Ingen maskeringar å vise.
1299       heading: Liste over maskeringar
1300       title: Liste over maskeringar
1301     new: 
1302       description: Skildring
1303       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1304       submit: Lag maskering
1305       title: Lagar ein ny maskering
1306     show: 
1307       confirm: Er du sikker?
1308       description: "Skildring:"
1309       destroy: Fjern denne maskeringa
1310       edit: Endre denne maskeringa
1311       heading: Visar maskering "%{title}"
1312       title: Visar maskering
1313       user: "Oppretta av:"
1314     update: 
1315       flash: Endringar lagra.
1316   site: 
1317     edit: 
1318       anon_edits: (%{link})
1319       anon_edits_link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1320       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1321       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1322       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1323       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1324       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1325       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1326       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1327       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1328       user_page_link: brukarside
1329     index: 
1330       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1331       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1332       license: 
1333         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein åpen lisens
1334         license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no
1335         project_url: http://openstreetmap.org
1336       permalink: Permanent lenkje
1337       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1338       shortlink: Kort lenkje
1339     key: 
1340       map_key: Kartforklaring
1341       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1342       table: 
1343         entry: 
1344           admin: Administrativ grense
1345           allotments: Kolonihagar
1346           apron: 
1347             - terminal
1348             - terminal
1349           bridge: Sort kant = bru
1350           bridleway: Rideveg
1351           brownfield: Tidlegare industriområde
1352           building: Viktig bygning
1353           byway: Stikkveg
1354           cable: 
1355             - Kabelvogn
1356             - stolheis
1357           cemetery: Gravplass
1358           centre: Sportssenter
1359           commercial: Kommersielt område
1360           common: 
1361             - Vanleg
1362             - snever
1363           construction: Vegar under konstruksjon
1364           cycleway: Sykkelveg
1365           destination: Destinasjonstilgang
1366           farm: Gard
1367           footway: Gangveg
1368           forest: Skog
1369           golf: Golfbane
1370           heathland: Heilandskap
1371           industrial: Industriområde
1372           lake: 
1373             - Innsjø
1374             - reservoar
1375           military: Militært område
1376           motorway: Motorveg
1377           park: Park
1378           permissive: Betinget tilgjenge
1379           pitch: Sportsarena
1380           primary: Primærveg
1381           private: Privat tilgjenge
1382           rail: Jernbane
1383           reserve: Naturreservat
1384           resident: Boligområde
1385           retail: Detaljsalgområde
1386           runway: 
1387             - Flystripe
1388             - taksebane
1389           school: 
1390             - Skule
1391             - universitet
1392           secondary: Sekundærveg
1393           station: Jernbanestasjon
1394           subway: Undergrunnsbane
1395           summit: 
1396             - Topp
1397             - fjelltopp
1398           tourist: Turistattraksjon
1399           track: Spor
1400           tram: 
1401             - Bybane
1402             - trikk
1403           trunk: Hovedveg
1404           tunnel: Streka kant = tunnel
1405           unclassified: Uklassifisert veg
1406           unsurfaced: Veg utan dekke
1407           wood: Ved
1408     markdown_help: 
1409       alt: Alternativ tekst
1410       first: Første punkt
1411       heading: Overskrifter
1412       headings: Overskrifter
1413       image: Bilete
1414       link: Lekje
1415       ordered: Sortert liste
1416       second: Andre punkt
1417       subheading: Underoverskrifter
1418       text: Tekst
1419       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1420       unordered: Usortert liste
1421       url: URL
1422     richtext_area: 
1423       edit: Endre
1424       preview: Førehandsvising
1425     search: 
1426       search: Søk
1427       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1428       submit_text: Gå
1429       where_am_i: Kor er eg?
1430       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1431     sidebar: 
1432       close: Lukk
1433       search_results: Søkjeresultat
1434   time: 
1435     formats: 
1436       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1437   trace: 
1438     create: 
1439       trace_uploaded: Din GPX-fil er lasa opp og ventar på å verte sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert send til deg når det er gjort.
1440       upload_trace: Last opp GPS-spor
1441     delete: 
1442       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1443     edit: 
1444       description: "Skildring:"
1445       download: last ned
1446       edit: rediger
1447       filename: "Filnamn:"
1448       heading: Redigerer spor %{name}
1449       map: kart
1450       owner: "Eigar:"
1451       points: "Punkter:"
1452       save_button: Lagre endringar
1453       start_coord: "Startkoordinat:"
1454       tags: "Markelapper:"
1455       tags_help: kommaseparert
1456       title: Redigerer spor %{name}
1457       uploaded_at: "Last opp:"
1458       visibility: "Synlegheit:"
1459       visibility_help: kva tyder dette?
1460       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1461     list: 
1462       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
1463       public_traces: Offentleg GPS-spor
1464       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1465       tagged_with: merkte med %{tags}
1466       your_traces: Dine GPS-spor
1467     make_public: 
1468       made_public: Spor gjort offentleg
1469     offline: 
1470       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1471       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1472     offline_warning: 
1473       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1474     trace: 
1475       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1476       by: av
1477       count_points: "%{count} punkt"
1478       edit: rediger
1479       edit_map: Rediger kart
1480       identifiable: IDENTIFISERBAR
1481       in: i
1482       map: kart
1483       more: meir
1484       pending: VENTER
1485       private: PRIVAT
1486       public: OFFENTLEG
1487       trace_details: Vis detaljar for spor
1488       trackable: SPORBAR
1489       view_map: Vis kart
1490     trace_form: 
1491       description: "Skildring:"
1492       help: Hjelp
1493       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1494       tags: "Merkelappar:"
1495       tags_help: kommaseparert
1496       upload_button: Last opp
1497       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1498       visibility: "Synligheit:"
1499       visibility_help: kva tyder dette?
1500       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1501     trace_header: 
1502       see_all_traces: Sjå alle spor
1503       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1504       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1505       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1506     trace_optionals: 
1507       tags: Merkelappar
1508     trace_paging_nav: 
1509       newer: Nyare spor
1510       older: Eldre spor
1511       showing_page: Viser side %{page}
1512     view: 
1513       delete_track: Slett dette sporet
1514       description: "Skildring:"
1515       download: last ned
1516       edit: rediger
1517       edit_track: Rediger dette sporet
1518       filename: "Filnamn:"
1519       heading: Viser spor %{name}
1520       map: kart
1521       none: Ingen
1522       owner: "Eigar:"
1523       pending: VENTANDE
1524       points: "Punkter:"
1525       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1526       tags: "Markelappar:"
1527       title: Viser spor %{name}
1528       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1529       uploaded: "Lasta opp:"
1530       visibility: "Synligheit:"
1531     visibility: 
1532       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1533       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1534       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1535       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1536   user: 
1537     account: 
1538       contributor terms: 
1539         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1540         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1541         heading: "Bidragsytervilkår:"
1542         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1543         link text: kva er dette?
1544         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1545         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1546       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1547       delete image: Fjern gjeldande bilete
1548       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1549       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1550       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1551       home location: "Heimeposisjon:"
1552       image: "Bilete:"
1553       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1554       keep image: Hald på gjeldande bilete
1555       latitude: "Breiddegrad:"
1556       longitude: "Lengdegrad:"
1557       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1558       my settings: Innstellingane mine
1559       new email address: "Ny e-postadresse:"
1560       new image: Legg til eit bilete
1561       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1562       openid: 
1563         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1564         link text: kva er dette?
1565         openid: "OpenID:"
1566       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1567       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1568       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1569       public editing: 
1570         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1571         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1572         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1573         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1574         enabled link text: kva er dette?
1575         heading: "Offentleg redigering:"
1576       public editing note: 
1577         heading: Offentleg redigering
1578         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1579       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1580       return to profile: Returner til profil
1581       save changes button: Lagre endringar
1582       title: Rediger konto
1583       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1584     confirm: 
1585       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1586       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1587       button: Stadfest
1588       heading: Stadfest ein brukerkonto
1589       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1590       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1591       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1592       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1593     confirm_email: 
1594       button: Stadfest
1595       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1596       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1597       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1598       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1599     confirm_resend: 
1600       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1601       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1602     filter: 
1603       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1604     go_public: 
1605       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1606     list: 
1607       confirm: Stadfest valde brukarar
1608       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1609       heading: Brukarar
1610       hide: Skjul valde brukarar
1611       showing: 
1612         one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
1613         other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1614       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1615       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1616       title: Brukarar
1617     login: 
1618       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1619       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1620       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1621       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1622       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1623       heading: Logg inn
1624       login_button: Logg inn
1625       lost password link: Mista passordet ditt?
1626       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1627       no account: Har du ingen brukarkonto?
1628       openid: "%{logo} OpenID:"
1629       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1630       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1631       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1632       openid_providers: 
1633         aol: 
1634           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1635           title: Logg inn med AOL
1636         google: 
1637           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1638           title: Logg inn med Google
1639         myopenid: 
1640           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1641           title: Logg inn med myOpenID
1642         openid: 
1643           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1644           title: Logg inn med OpenID
1645         wordpress: 
1646           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1647           title: Logg inn med Wordpress
1648         yahoo: 
1649           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1650           title: Logg inn med Yahoo
1651       password: "Passord:"
1652       register now: Registrer deg no
1653       remember: "Hugs meg:"
1654       title: Logg inn
1655       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1656       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1657       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1658     logout: 
1659       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1660       logout_button: Logg ut
1661       title: Logg ut
1662     lost_password: 
1663       email address: "E-postadresse:"
1664       heading: Gløymt passord?
1665       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1666       new password button: Nullstill passord
1667       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1668       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1669       title: Gløymt passord
1670     make_friend: 
1671       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1672       button: Legg til som ein ven
1673       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1674       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1675       success: "%{name} er no venen din."
1676     new: 
1677       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1678       confirm password: "Stadfest passord:"
1679       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1680       continue: Hald fram
1681       display name: "Visningsnavn:"
1682       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1683       email address: "E-postadresse:"
1684       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1685       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1686       heading: Opprett ein brukerkonto
1687       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1688       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1689       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1690       openid: "%{logo} OpenID:"
1691       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1692       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1693       password: "Passord:"
1694       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1695       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1696       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1697       title: Opprett konto
1698       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1699     no_such_user: 
1700       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1701       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1702       title: Ingen brukar funnet
1703     popup: 
1704       friend: Ven
1705       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1706       your location: Posisjonen din
1707     remove_friend: 
1708       button: Fjern som ein ven
1709       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1710       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1711       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1712     reset_password: 
1713       confirm password: "Stadfest passord:"
1714       flash changed: Passordet ditt er endra.
1715       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1716       heading: Nullstill passord for %{user}
1717       password: "Passord:"
1718       reset: Nullstill passord
1719       title: Nullstill passord
1720     set_home: 
1721       flash success: Heimelokasjon lagra
1722     suspended: 
1723       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1724       heading: Konto stengt
1725       title: Konto stengt
1726       webmaster: webmaster
1727     terms: 
1728       agree: Eg godkjenner
1729       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1730       consider_pd_why: kva er dette?
1731       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1732       decline: Avslå
1733       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1734       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1735       heading: Bidragsytervilkåra
1736       legale_names: 
1737         france: Frankrike
1738         italy: Italia
1739         rest_of_world: Resten av verda
1740       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1741       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1742       title: Bidragsytervilkår
1743       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1744     view: 
1745       activate_user: aktiver denne brukaren
1746       add as friend: legg til som ein ven
1747       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1748       block_history: mottekne blokkeringar
1749       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1750       blocks on me: blokkeringane mine
1751       comments: kommentarar
1752       confirm: Stadfest
1753       confirm_user: stadfest denne brukaren
1754       create_block: blokkar denne brukaren
1755       created from: "Oppretta frå:"
1756       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1757       ct declined: Avslått
1758       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1759       ct undecided: Usikker
1760       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1761       delete_user: slett denne brukaren
1762       description: Skildring
1763       diary: dagbok
1764       edits: redigeringar
1765       email address: "E-postadresse:"
1766       friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
1767       friends_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av vener
1768       hide_user: skjul denne brukaren
1769       if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
1770       km away: "%{count}km unna"
1771       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1772       m away: "%{count}m unna"
1773       mapper since: "Brukar sidan:"
1774       moderator_history: tildelte blokkeringar
1775       my comments: mine kommentarar
1776       my diary: mi dagbok
1777       my edits: redigeringane mine
1778       my settings: innstellingane mine
1779       my traces: spora mine
1780       nearby users: Andre næliggande brukarar
1781       nearby_changesets: Bla gjennom alle endringssett av nærliggande brukarar
1782       nearby_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av nærliggande brukarar
1783       new diary entry: ny dagbokoppføring
1784       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1785       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1786       oauth settings: oauth-innstellingar
1787       remove as friend: fjern som ven
1788       role: 
1789         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1790         grant: 
1791           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1792           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1793         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1794         revoke: 
1795           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1796           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1797       send message: send melding
1798       settings_link_text: innstellingar
1799       spam score: "Spamresultat:"
1800       status: "Status:"
1801       traces: spor
1802       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1803       user location: Posisjonen til brukaren
1804       your friends: Venene dine
1805   user_block: 
1806     blocks_by: 
1807       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1808       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1809       title: Blokkeringar av %{name}
1810     blocks_on: 
1811       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1812       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1813       title: Blokkeringar av %{name}
1814     create: 
1815       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1816       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1817       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1818     edit: 
1819       back: Vis alle blokkeringar
1820       heading: Endrar blokkering av %{name}
1821       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1822       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1823       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1824       show: Vis denne blokkeringa
1825       submit: Oppdater blokkering
1826       title: Endrar blokkering av %{name}
1827     filter: 
1828       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1829       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1830     helper: 
1831       time_future: Sluttar om %{time}.
1832       time_past: Slutta %{time} sidan.
1833       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1834     index: 
1835       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1836       heading: Liste over brukerblokkeringer
1837       title: Brukerblokkeringer
1838     model: 
1839       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1840       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1841     new: 
1842       back: Vis alle blokkeringar
1843       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1844       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1845       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1846       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1847       submit: Opprett blokkering
1848       title: Opprettar blokkering av %{name}
1849       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1850       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1851     not_found: 
1852       back: Tilbake til indeksen
1853       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1854     partial: 
1855       confirm: Er du sikker?
1856       creator_name: Oppretta av
1857       display_name: Blokkert brukar
1858       edit: Rediger
1859       next: Neste »
1860       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1861       previous: « Forrige
1862       reason: Årsak for blokkering
1863       revoke: Tilbakekall!
1864       revoker_name: Tilbakekalt av
1865       show: Vis
1866       showing_page: Viser side %{page}
1867       status: Status
1868     period: 
1869       one: 1 time
1870       other: "%{count} timar"
1871     revoke: 
1872       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1873       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1874       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1875       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1876       revoke: Tilbakekall!
1877       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1878       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1879     show: 
1880       back: Vis alle blokkeringar
1881       confirm: Er du sikker?
1882       edit: Rediger
1883       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1884       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1885       reason: "Årsak for blokkering:"
1886       revoke: Tilbakekall!
1887       revoker: "Tilbakekaller:"
1888       show: Vis
1889       status: Status
1890       time_future: Sluttar om %{time}
1891       time_past: Slutta %{time} sidan
1892       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1893     update: 
1894       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre henne.
1895       success: Blokkering oppdatert.
1896   user_role: 
1897     filter: 
1898       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1899       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1900       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1901       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1902     grant: 
1903       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1904       confirm: Stadfest
1905       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1906       heading: Stadfest rolletildeling
1907       title: Stadfest rolletildeling
1908     revoke: 
1909       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1910       confirm: Stadfest
1911       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1912       heading: Stadfest fjerning av rolle
1913       title: Stadfest fjerning av rolle