Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ca.yml
1 # Messages for Catalan (català)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Aleator
5 # Author: Alvaro Vidal-Abarca
6 # Author: El libre
7 # Author: Gemmaa
8 # Author: Grondin
9 # Author: Jconstanti
10 # Author: Jmontane
11 # Author: Martorell
12 # Author: McDutchie
13 # Author: Micru
14 # Author: Nemo bis
15 # Author: PerroVerd
16 # Author: Pitort
17 # Author: SMP
18 # Author: Sim6
19 # Author: Solde
20 # Author: Ssola
21 # Author: Toniher
22 # Author: XVEC
23 # Author: 아라
24 ca: 
25   activerecord: 
26     attributes: 
27       diary_comment: 
28         body: Cos
29       diary_entry: 
30         language: Idioma
31         latitude: Latitud
32         longitude: Longitud
33         title: Títol
34         user: Usuari
35       friend: 
36         friend: Amic
37         user: Usuari
38       message: 
39         body: Cos
40         recipient: Destinatari
41         sender: Remitent
42         title: Títol
43       trace: 
44         description: Descripció
45         latitude: Latitud
46         longitude: Longitud
47         name: Nom
48         public: Públic
49         size: Mida
50         user: Usuari
51         visible: Visible
52       user: 
53         active: Actiu
54         description: Descripció
55         display_name: Nom en pantalla
56         email: Adreça electrònica
57         languages: Idiomes
58         pass_crypt: Contrasenya
59     models: 
60       acl: Llista de control d'accés
61       changeset: Conjunt de canvis
62       changeset_tag: Etiqueta del conjunt de canvis
63       country: País
64       diary_comment: Comentari del diari
65       diary_entry: Entrada al diari
66       friend: Amic
67       language: Llengua
68       message: Missatge
69       node: Node
70       node_tag: Etiqueta del node
71       notifier: Notificador
72       old_node: Node antic
73       old_node_tag: Etiqueta del node antic
74       old_relation: Relació antiga
75       old_relation_member: Membre de la relació antiga
76       old_relation_tag: Etiqueta de relació antiga
77       old_way: Via antiga
78       old_way_node: Node de la via antiga
79       old_way_tag: Etiqueta de la via antiga
80       relation: Relació
81       relation_member: Membre de la relació
82       relation_tag: Etiqueta de la relació
83       session: Sessió
84       trace: Traça
85       tracepoint: Punt de la traça
86       tracetag: Etiqueta de la traça
87       user: Usuari
88       user_preference: Preferència d'usuari
89       user_token: Testimoni d'usuari
90       way: Via
91       way_node: Node de la via
92       way_tag: Etiqueta de la via
93   application: 
94     require_cookies: 
95       cookies_needed: Sembla que teniu les galetes inhabilitades - habiliteu les galetes al navegador abans de continuar.
96     require_moderator: 
97       not_a_moderator: Heu de ser un moderador per dur a terme aquesta acció
98     setup_user_auth: 
99       blocked: El vostre accés a l'API ha estat blocat. Si us plau, connecteu-vos a la interfície web per obtenir més informació.
100       need_to_see_terms: L'accés a l'API és temporalment suspeses. Si us plau, log-in a la interfície de web per veure els termes de col. laborador. Vostè no necessita estar d'acord, però cal veure-les.
101   browse: 
102     changeset: 
103       changeset: "Conjunt de canvis: %{id}"
104       changesetxml: XML del conjunt de canvis
105       feed: 
106         title: Conjunt de canvis %{id}
107         title_comment: Conjunt de canvis %{id} - %{comment}
108       osmchangexml: XML en format osmChange
109       title: Conjunt de canvis
110     changeset_details: 
111       belongs_to: "Pertany a:"
112       bounding_box: "Caixa contenidora:"
113       box: caixa
114       closed_at: "Tancat el:"
115       created_at: "Creat el:"
116       has_nodes: 
117         one: "Té el següent %{count} node:"
118         other: "Té els següents %{count} nodes:"
119       has_relations: 
120         one: "Té la següent %{count} relació:"
121         other: "Té les següents %{count} relacions:"
122       has_ways: 
123         one: "Té la següent via:"
124         other: "Té les següents %{count} vies:"
125       no_bounding_box: No hi ha bounding box s'ha emmagatzemat per a aquest el conjunt de canvis.
126       show_area_box: Mostra caixa de l'àrea
127     common_details: 
128       changeset_comment: "Comentari:"
129       deleted_at: "Suprimit el:"
130       deleted_by: "Eliminat per:"
131       edited_at: "Editat:"
132       edited_by: "Editat per:"
133       in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
134       version: Versió
135     containing_relation: 
136       entry: Relació %{relation_name}
137       entry_role: Relació %{relation_name} (com a  %{relation_role})
138     map: 
139       deleted: Suprimit
140       edit: 
141         area: Modifica l'àrea
142         node: Modifica el node
143         note: Edita la nota
144         relation: Modifica la relació
145         way: Modifica la via
146       larger: 
147         area: Visualitza l'àrea en un mapa més gran
148         node: Visualitza el node en un mapa més gran
149         note: Mostra la nota en un mapa més gran
150         relation: Visualitza la relació en un mapa més gran
151         way: Visualitza la via en un mapa més gran
152       loading: S'està carregant...
153     navigation: 
154       all: 
155         next_changeset_tooltip: Conjunt de canvis següent
156         next_node_tooltip: Node següent
157         next_note_tooltip: Nota següent
158         next_relation_tooltip: Relació següent
159         next_way_tooltip: Via següent
160         prev_changeset_tooltip: Conjunt de canvis anterior
161         prev_node_tooltip: Node anterior
162         prev_note_tooltip: Nota anterior
163         prev_relation_tooltip: Relació anterior
164         prev_way_tooltip: Via anterior
165       user: 
166         name_changeset_tooltip: Visualitza les edicions de %{user}
167         next_changeset_tooltip: Propera edició de %{user}
168         prev_changeset_tooltip: Edició anterior de %{user}
169     node: 
170       download_xml: Baixa l'XML
171       edit: Modifica el node
172       node: Node
173       node_title: "Node: %{node_name}"
174       view_history: Mostra l'historial
175     node_details: 
176       coordinates: "Coordenades:"
177       part_of: "Part de:"
178     node_history: 
179       download_xml: Baixa l'XML
180       node_history: Historial del node
181       node_history_title: "Historial del node: %{node_name}"
182       view_details: Mostra els detalls
183     not_found: 
184       sorry: Ho sentim, no s'ha trobat el %{type} amb l'id %{id}.
185       type: 
186         changeset: conjunt de canvis
187         node: node
188         relation: relació
189         way: via
190     note: 
191       at_by_html: Fa %{when} per %{user}
192       at_html: Fa %{when}
193       closed: "Tancat:"
194       closed_title: Nota resolta
195       comments: "Comentaris:"
196       description: "Descripció:"
197       last_modified: "Última modificació:"
198       open_title: "nota no resolta: %{note_name}"
199       opened: "Obert:"
200       title: Nota
201     paging_nav: 
202       of: de
203       showing_page: pàgina
204     redacted: 
205       message_html: La versió %{version} d'aquest %{type} no pot ser mostrada com ha estat redactada. Si us plau, vegeu  %{redaction_link} per més detalls.
206       redaction: Redacció %{id}
207       type: 
208         node: node
209         relation: relació
210         way: via
211     relation: 
212       download_xml: Baixa l'XML
213       relation: Relació
214       relation_title: "Relació: %{relation_name}"
215       view_history: Mostra l'historial
216     relation_details: 
217       members: "Membres:"
218       part_of: "Part de:"
219     relation_history: 
220       download_xml: Baixa l'XML
221       relation_history: Historial de la relació
222       relation_history_title: "Historial de la relació: %{relation_name}"
223       view_details: Mostra els detalls
224     relation_member: 
225       entry_role: "%{type} %{name} com %{role}"
226       type: 
227         node: Node
228         relation: Relació
229         way: Via
230     start_rjs: 
231       data_frame_title: Informació
232       data_layer_name: Explora les dades del mapa
233       details: Detalls
234       edited_by_user_at_timestamp: Editat per  %{user} el %{timestamp}
235       hide_areas: Oculta les zones
236       history_for_feature: Historial per a %{feature}
237       load_data: Carrega dades
238       loaded_an_area_with_num_features: "Heu carregat una àrea que conté %{num_features} elements. En general, els navegadors no poden mostrar una quantitat tant gran de dades, funcionen millor mostrant menys de 100 elements a la vegada: el fet de voler que es mostri una quantitat més gran pot fer que el vostre navegador esdevingui lent o que deixi de respondre. Si esteu segur que voleu mostrar aquestes dades, podeu fer-ho fent clic sobre el botó de sota."
239       loading: S'està carregant...
240       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
241       notes_layer_name: Navega per les notes
242       object_list: 
243         api: Obté aquesta àrea mitjançant l'API
244         back: Torna a la llista d'objectes
245         details: Detalls
246         heading: Llista d'objectes
247         history: 
248           type: 
249             node: Node %{id}
250             way: Via %{id}
251         selected: 
252           type: 
253             node: Node %{id}
254             way: Via %{id}
255         type: 
256           node: Node
257           way: Via
258       private_user: usuari privat
259       show_areas: Mostra les zones
260       show_history: Mostra l'historial
261       unable_to_load_size: "No es pot carregar: Bounding mida de caixa de %{bbox_size} és massa gran (ha de ser més petita que %{max_bbox_size})"
262       view_data: Mostra les dades per la vista actual del mapa
263       wait: Espereu...
264       zoom_or_select: Amplia o selecciona una àrea del mapa per mostrar
265     tag_details: 
266       tags: "Etiquetes:"
267       wiki_link: 
268         key: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}
269         tag: La pàgina de descripció del wiki per l'etiqueta %{key}=%{value}
270       wikipedia_link: L'article %{page} a la Viquipèdia
271     timeout: 
272       sorry: Ho sentim, hem trigat massa en obtenir les dades pel tipus %{type} amb identificador %{id}.
273       type: 
274         changeset: conjunt de canvis
275         node: node
276         relation: relació
277         way: via
278     way: 
279       download_xml: Baixa l'XML
280       edit: Modifica la via
281       view_history: Mostra l'historial
282       way: Via
283       way_title: "Via: %{way_name}"
284     way_details: 
285       also_part_of: 
286         one: part de la via %{related_ways}
287         other: part de les vies %{related_ways}
288       nodes: "Nodes:"
289       part_of: "Part de:"
290     way_history: 
291       download_xml: Descarrega XML
292       view_details: Mostra els detalls
293       way_history: Historial de la via
294       way_history_title: "Historial de la via: %{way_name}"
295   changeset: 
296     changeset: 
297       anonymous: Anònim
298       big_area: (gran)
299       no_comment: (cap)
300       no_edits: (sense edicions)
301       show_area_box: Mostra capsa de l'àrea
302       still_editing: (encara en edició)
303       view_changeset_details: Mostra els detalls del conjunt de canvis
304     changeset_paging_nav: 
305       next: Endavant »
306       previous: « Enrere
307       showing_page: Pàgina %{page}
308     changesets: 
309       area: Àrea
310       comment: Comentari
311       id: ID
312       saved_at: Desat a
313       user: Usuari
314     list: 
315       description: Navega pels canvis recents al mapa
316       description_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
317       description_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
318       description_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
319       description_user: Conjunt de canvis fets per %{user}
320       description_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
321       empty_anon_html: Encara no ha estat feta cap modificació.
322       empty_user_html: Sembla que encara no heu fet cap modificació. Per començar feu un cop d'ull a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Guia d'iniciació </a>.
323       heading: Conjunt de canvis
324       heading_bbox: Conjunt de canvis
325       heading_friend: Conjunts de canvis
326       heading_nearby: Conjunts de canvis
327       heading_user: Conjunt de canvis
328       heading_user_bbox: Conjunt de canvis
329       title: Conjunt de canvis
330       title_bbox: Conjunt de canvis dins de %{bbox}
331       title_friend: Conjunts de canvis dels vostres amics
332       title_nearby: Conjunts de canvis d'usuaris propers
333       title_user: Conjunt de canvis de %{user}
334       title_user_bbox: Conjunt de canvis de %{user} dins de %{bbox}
335     timeout: 
336       sorry: La llista de conjunt de canvis que heu sol·licitat ha trigat massa a recuperar-se.
337   diary_entry: 
338     comments: 
339       ago: fa %{ago}
340       comment: Comentari
341       has_commented_on: "%{display_name} ha comentat les següents entrades del diari"
342       newer_comments: Comentaris recents
343       older_comments: Comentaris antics
344       post: Publica
345       when: Quan
346     diary_comment: 
347       comment_from: Comentari de %{link_user} el %{comment_created_at}
348       confirm: Confirma
349       hide_link: Amaga aquest comentari
350     diary_entry: 
351       comment_count: 
352         one: "%{count} comentari"
353         other: "%{count} comentaris"
354         zero: Sense comentaris
355       comment_link: Comenta aquesta entrada
356       confirm: Confirma
357       edit_link: Edita aquesta entrada
358       hide_link: Amaga aquesta entrada
359       posted_by: Publicat per %{link_user} el %{created} en %{language_link}
360       reply_link: Respon a aquesta entrada
361     edit: 
362       body: "Cos del missatge:"
363       language: "Llengua:"
364       latitude: "Latitud:"
365       location: "Ubicació:"
366       longitude: "Longitud:"
367       marker_text: Localització de l'Entrada del Diari
368       save_button: Desa
369       subject: "Assumpte:"
370       title: Edita entrada del diari
371       use_map_link: usa el mapa
372     feed: 
373       all: 
374         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap
375         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap
376       language: 
377         description: Entrades recents del diari dels usuaris/es d'OpenStreetMap en %{language_name}
378         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap en %{language_name}
379       user: 
380         description: Entrades recents del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
381         title: Entrades del diari d'OpenStreetMap per  %{user}
382     list: 
383       in_language_title: Entrades de diari en %{language}
384       new: Nova Entrada de Diari
385       new_title: Redacta una nova entrada al teu diari d'usuari/a
386       newer_entries: Entrades més recents
387       no_entries: No hi ha entrades al diari
388       older_entries: Entrades més antigues
389       recent_entries: "Entrades recents al diari:"
390       title: Diaris d'usuari/a
391       title_friends: Diaris dels amics
392       title_nearby: Diaris d'amics propers
393       user_title: Diari de %{user}
394     location: 
395       edit: Modifica
396       location: "Ubicació:"
397       view: Mostra
398     new: 
399       title: Nova Entrada de Diari
400     no_such_entry: 
401       body: Ho sentim, que no hi ha cap entrada del diari o comentari amb l'id %{id}. Si us plau, comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç que es fa clic està malament.
402       heading: No hi ha cap entrada amb la id %{id}
403       title: No hi ha entrada al diari com
404     view: 
405       leave_a_comment: Deixa un comentari
406       login: Accés
407       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} per deixar un comentari"
408       save_button: Desa
409       title: Diari de %{user} | %{title}
410       user_title: Diari de %{user}
411   editor: 
412     default: Predeterminat (actualment %{name})
413     id: 
414       description: iD (editor al navegador)
415       name: iD
416     potlatch: 
417       description: Potlatch 1 (editor al navegador)
418       name: Potlatch 1
419     potlatch2: 
420       description: Potlatch 2 (editor al navegador)
421       name: Potlatch 2
422     remote: 
423       description: Control remot (JOSM o Merkaartor)
424       name: Control Remot
425   export: 
426     start: 
427       add_marker: Afegeix un marcador en el mapa
428       area_to_export: Àrea a exportar
429       embeddable_html: HTML que es pot incloure
430       export_button: Exporta
431       export_details: Les dades d'OpenStreetMap són publicades sota el termes de la <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
432       format: Format
433       format_to_export: Format d'exportació
434       image_size: Mida de la imatge
435       latitude: "Lat:"
436       licence: Llicència
437       longitude: "Lon:"
438       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
439       map_image: Imatge de mapa (mostra una capa estàndard)
440       max: màx
441       options: Opcions
442       osm_xml_data: OpenStreetMap XML Data
443       output: Sortida
444       paste_html: Enganxa HTML per incloure'l al lloc web
445       scale: Escala
446       zoom: Zoom
447     start_rjs: 
448       add_marker: Afegeix un marcador al mapa
449       change_marker: Canvia la posició del marcador
450       click_add_marker: Feu clic al mapa per afegir un marcador
451       drag_a_box: Marca un rectangle al mapa per a seleccionar una àrea
452       export: Exporta
453       manually_select: Selecciona manualment una àrea diferent
454   geocoder: 
455     description: 
456       title: 
457         geonames: Localització des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
458         osm_nominatim: Localització des de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
459       types: 
460         cities: Ciutats
461         places: Llocs
462         towns: Municipis
463     direction: 
464       east: est
465       north: nord
466       north_east: nord-est
467       north_west: nord-oest
468       south: sud
469       south_east: sud-est
470       south_west: sud-oest
471       west: oest
472     distance: 
473       one: vora 1km
474       other: vora %{count}km
475       zero: menys d'1km
476     results: 
477       more_results: Més resultats
478       no_results: No hi ha resultats
479     search: 
480       title: 
481         ca_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
482         geonames: Resultats des de <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
483         latlon: Resultats <a href="http://openstreetmap.org/">propis</a>
484         osm_nominatim: Resultats de <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap nominatim</a>
485         uk_postcode: Resultats de <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
486         us_postcode: Resultats de <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
487     search_osm_nominatim: 
488       admin_levels: 
489         level10: Límit de suburbi
490         level2: Frontera
491         level4: Límit d'estat
492         level5: Límit de regió
493         level6: Frontera
494         level8: Límit de municipi
495         level9: Límit de poble
496       prefix: 
497         aerialway: 
498           chair_lift: Telecadira
499           station: Estació de telefèric
500         aeroway: 
501           aerodrome: Aeròdrom
502           apron: Autobús de pista
503           gate: Porta
504           helipad: Helisuperfície
505           runway: Pista d'aterratge
506           taxiway: Carrer de rodada
507           terminal: Terminal
508         amenity: 
509           WLAN: Punt d'accés WiFi
510           airport: Aeroport
511           arts_centre: Centre d'Art
512           artwork: Obra d'art
513           atm: Caixer automàtic
514           auditorium: Auditori
515           bank: Banc
516           bar: Bar
517           bbq: barbacoa
518           bench: Banc
519           bicycle_parking: Aparcament de bicicletes
520           bicycle_rental: Lloguer de bicicletes
521           biergarten: Cervesseria a l'aire lliure
522           brothel: Prostíbul
523           bureau_de_change: Oficina de canvi
524           bus_station: Estació d'autobusos
525           cafe: Cafè
526           car_rental: Lloguer de cotxes
527           car_sharing: Compartició de cotxes
528           car_wash: Rentat de cotxes
529           casino: Casino
530           charging_station: Estació de recàrrega
531           cinema: Cinema
532           clinic: Clínica
533           club: Club
534           college: Institut
535           community_centre: Centre Comunitari / Centre Cívic
536           courthouse: Jutjat
537           crematorium: Crematori
538           dentist: Dentista
539           doctors: Metges
540           dormitory: Residència Universitària
541           drinking_water: Aigua potable
542           driving_school: Autoescola
543           embassy: Ambaixada
544           emergency_phone: Telèfon d'emergència
545           fast_food: Menjar ràpid
546           ferry_terminal: Terminal de Ferry
547           fire_hydrant: Boca d'incendi
548           fire_station: Parc de bombers
549           food_court: Àrea de restauració
550           fountain: Font
551           fuel: Benzinera
552           grave_yard: Cementiri
553           gym: Gimnàs
554           hall: Ajuntament
555           health_centre: Centre de Salut
556           hospital: Hospital
557           hotel: Hotel
558           hunting_stand: Club de caça
559           ice_cream: Gelat
560           kindergarten: Jardí d'infància
561           library: Biblioteca
562           market: Mercat
563           marketplace: Mercat
564           mountain_rescue: Rescat de Muntanya
565           nightclub: Club nocturn
566           nursery: Infantil
567           nursing_home: Llar d'Avis
568           office: Oficina
569           park: Parc
570           parking: Pàrquing
571           pharmacy: Farmàcia
572           place_of_worship: Lloc de culte
573           police: Policia
574           post_box: Bustia
575           post_office: Oficina de correus
576           preschool: Pre-Escola
577           prison: Presó
578           pub: Pub
579           public_building: Edifici públic
580           public_market: Mercat Públic
581           reception_area: Àrea de recepció
582           recycling: Punt de reciclatge
583           restaurant: Restaurant
584           retirement_home: Casa de Retirament
585           sauna: Sauna
586           school: Escola
587           shelter: Refugi
588           shop: Botiga
589           shopping: Botigues
590           shower: Dutxa
591           social_centre: Centre social
592           social_club: Club social
593           studio: Estudi
594           supermarket: Supermercat
595           swimming_pool: Piscina
596           taxi: Taxi
597           telephone: Telèfon públic
598           theatre: Teatre
599           toilets: Banys
600           townhall: Ajuntament
601           university: Universitat
602           vending_machine: Màquina expenedora
603           veterinary: Veterinari
604           village_hall: Casa de la Vila
605           waste_basket: Cistella de Residus
606           wifi: Punt d'accés WiFi
607           youth_centre: Centre juvenil
608         boundary: 
609           administrative: Límit administratiu
610           census: Límit censal
611           national_park: Parc Nacional
612           protected_area: Zona protegida
613         bridge: 
614           aqueduct: Aqüeducte
615           suspension: Pont suspès
616           swing: Pont giratori
617           viaduct: Viaducte
618           "yes": Pont
619         building: 
620           "yes": Edifici
621         emergency: 
622           fire_hydrant: Boca d'incendis
623           phone: Telèfon per a emergències
624         highway: 
625           bridleway: Ferradura
626           bus_guideway: Carril Bus
627           bus_stop: Parada d'autobús
628           byway: Ruta segregada
629           construction: Autopista en construcció
630           cycleway: Ruta per a bicicletes
631           emergency_access_point: Accés d'emergència
632           footway: Sendera
633           ford: Fiord
634           living_street: Carrer habitat
635           milestone: Fita
636           minor: Via secundària
637           motorway: Autopista
638           motorway_junction: Unió d'autopista
639           motorway_link: Carretera d'autopista
640           path: Camí
641           pedestrian: Via Peatonal
642           platform: Perron
643           primary: Carretera Principal
644           primary_link: Carretera principal
645           proposed: Carretera proposada
646           raceway: Vial Ràpid
647           residential: Residencial
648           rest_area: Àrea de descans
649           road: Carretera
650           secondary: Carretera secundària
651           secondary_link: Carretera secundària
652           service: Carretera de Servei
653           services: Serveis en ruta
654           speed_camera: Radar
655           steps: Graons
656           stile: Escala per a travessar reixats
657           street_lamp: Fanal
658           tertiary: Carretera terciària
659           tertiary_link: Carretera terciària
660           track: Pista
661           trail: Sendera o corriol
662           trunk: Autovia de
663           trunk_link: Autovia de
664           unclassified: Sense classificar Road
665           unsurfaced: Pista sense asfaltar
666         historic: 
667           archaeological_site: Lloc arqueològic
668           battlefield: Camp de batalla
669           boundary_stone: Pedra de la frontera
670           building: Edifici
671           castle: Castell
672           church: Església
673           citywalls: Muralles
674           fort: Fortí
675           house: Casa
676           icon: Icona
677           manor: Manor
678           memorial: Memorial
679           mine: Mina
680           monument: Monument
681           museum: Museu
682           ruins: Ruïnes
683           tower: Torre
684           wayside_cross: Camí de la creu
685           wayside_shrine: Santuari de carreteres
686           wreck: Wreck
687         landuse: 
688           allotments: Horts
689           basin: Conca
690           brownfield: Brownfield terra
691           cemetery: Cementiri
692           commercial: Zona comercial
693           conservation: Conservació
694           construction: Construcció
695           farm: Granja
696           farmland: Terres de conreu
697           farmyard: Corral
698           forest: Bosc
699           garages: Garatges
700           grass: Herba
701           greenfield: Greenfield terra
702           industrial: Zona industrial
703           landfill: Abocador
704           meadow: Prat
705           military: Zona Militar
706           mine: Mina
707           nature_reserve: Reserva Natural
708           orchard: Verger
709           park: Parc
710           piste: Pista d'aterratge
711           quarry: Pedrera
712           railway: Ferrocarril
713           recreation_ground: Zona d'Esbarjo
714           reservoir: Embassament
715           reservoir_watershed: Embassament de conca
716           residential: Àrea residencial
717           retail: Al detall
718           road: Zona de carretera
719           village_green: Zona verda
720           vineyard: Vinya
721           wetland: Aiguamoll
722           wood: Fusta
723         leisure: 
724           beach_resort: Beach Resort
725           bird_hide: Aguait
726           common: Terra comú
727           fishing: Àrea de pesca
728           fitness_station: Centre de fitness
729           garden: Jardí
730           golf_course: Camp de golf
731           ice_rink: Pista de patinatge sobre gel
732           marina: Port esportiu
733           miniature_golf: Minigolf
734           nature_reserve: Reserva natural
735           park: Parc
736           pitch: Camp d'esports
737           playground: Parc infantil
738           recreation_ground: Terra de recreació
739           sauna: Sauna
740           slipway: Slipway
741           sports_centre: Centre esportiu
742           stadium: Estadi
743           swimming_pool: Piscina
744           track: Pista
745           water_park: Parc aquàtic
746         military: 
747           airfield: Aeroport militar
748           barracks: Caserna
749           bunker: Búnquer
750         mountain_pass: 
751           "yes": Coll
752         natural: 
753           bay: Badia
754           beach: Platja
755           cape: Cap
756           cave_entrance: Entrada a cova
757           channel: Canal
758           cliff: Cingle
759           crater: Cràter
760           dune: Duna
761           feature: Característica
762           fell: Forest
763           fjord: Fiord
764           forest: Bosc
765           geyser: Guèiser
766           glacier: Glacera
767           heath: Bruguerar
768           hill: Pujol
769           island: Illa
770           land: Terra
771           marsh: Marsh
772           moor: Amarratge
773           mud: Llot
774           peak: Pic
775           point: Punt
776           reef: Escull
777           ridge: Cresta
778           river: Riu
779           rock: Roca
780           scree: Pedregar
781           scrub: Scrub
782           shoal: Banc
783           spring: Deu
784           stone: Pedra
785           strait: Estret
786           tree: Arbre
787           valley: Vall
788           volcano: Volcà
789           water: Aigua
790           wetland: Aiguamoll
791           wetlands: Aiguamolls
792           wood: Bosc
793         office: 
794           accountant: Comptable
795           architect: Arquitecte
796           company: Empresa
797           employment_agency: Agència d'ocupació
798           estate_agent: Immobiliària
799           government: Oficina governamental
800           insurance: Oficina d'assegurances
801           lawyer: Advocat
802           ngo: Oficina d'una ONG
803           telecommunication: Oficina de telecomunicacions
804           travel_agent: Agència de viatges
805           "yes": Oficina
806         place: 
807           airport: Aeroport
808           city: Ciutat
809           country: País
810           county: Comtat
811           farm: Granja
812           hamlet: Aldea
813           house: Casa
814           houses: Cases
815           island: Illa
816           islet: Illot
817           isolated_dwelling: Habitatge aïllat
818           locality: Localitat
819           moor: Amarrador
820           municipality: Municipi
821           neighbourhood: Barri
822           postcode: Codi postal
823           region: Regió
824           sea: Mar
825           state: Estat o província
826           subdivision: Subdivisió
827           suburb: Suburbi
828           town: Poble
829           unincorporated_area: Àrea no incorporada
830           village: Aldea
831         railway: 
832           abandoned: Ferrocarril fora de Servei
833           construction: Ferrocarril en Construcció
834           disused: Ferrocarril en desús
835           disused_station: Estació de tren tancada
836           funicular: Funicular Railway
837           halt: Parada de tren
838           historic_station: Estació de tren antiga
839           junction: Cruïlla de tren
840           level_crossing: Pas a nivell
841           light_rail: Tren lleuger
842           miniature: Ferrocarril en miniatura
843           monorail: Monorail
844           narrow_gauge: Ample ferroviari mètric
845           platform: Andana
846           preserved: Conservat ferrocarril
847           proposed: Ferrocarril proposat
848           spur: Esperó de ferrocarril
849           station: Estació de tren
850           stop: Parada de Ferrocarril
851           subway: Estació de metro
852           subway_entrance: Accés al Metro
853           switch: Punts de ferrocarril
854           tram: Tramvia
855           tram_stop: Parada de tramvia
856           yard: Pati de ferrocarril
857         shop: 
858           alcohol: De llicència
859           antiques: Antiquari
860           art: Galeria d'Art
861           bakery: Fleca
862           beauty: Saló de bellesa
863           beverages: Botiga de begudes
864           bicycle: Tenda de bicicletes
865           books: Llibreria
866           boutique: Boutique
867           butcher: Carnisseria
868           car: Venda de Cotxes
869           car_parts: Peces de cotxes
870           car_repair: Reparació d'automòbils
871           carpet: Botiga de catifes
872           charity: Botiga de caritat
873           chemist: Farmàcia
874           clothes: Botiga de roba
875           computer: Botiga d'informàtica
876           confectionery: Confiteria botiga
877           convenience: Botiga de conveniència
878           copyshop: Copisteria
879           cosmetics: Botiga Cosmètica
880           deli: Botiga de comestibles
881           department_store: Department Store
882           discount: Botiga d'articles de descompte
883           doityourself: Bricolatge
884           dry_cleaning: Tintoreria
885           electronics: Botiga d'electrònica
886           estate_agent: Immobiliària
887           farm: Agrobotiga
888           fashion: Botiga de moda
889           fish: Peixateria
890           florist: Floristeria
891           food: Botiga de menjar
892           funeral_directors: Funeral d'administració
893           furniture: Mobles
894           gallery: Galeria de fotos
895           garden_centre: Centre de jardí
896           general: Magatzem General
897           gift: Botiga de regals
898           greengrocer: Greengrocer
899           grocery: Botiga de queviures
900           hairdresser: Perruqueria o barberia
901           hardware: Botiga de maquinari
902           hifi: Hi-Fi
903           insurance: Homes For Sale
904           jewelry: Joieria
905           kiosk: Quiosc botiga
906           laundry: Bugaderia
907           mall: Centre comercial
908           market: Mercat
909           mobile_phone: Botiga de telèfon mòbil
910           motorcycle: Botiga de motocicletes
911           music: Botiga de música
912           newsagent: Quiosc
913           optician: Òptica
914           organic: Botiga d'aliments orgànics
915           outdoor: Botiga exterior
916           pet: Botiga d'animals
917           pharmacy: Farmàcia
918           photo: Botiga de foto
919           salon: Sala d'estar
920           second_hand: Botiga de segona mà
921           shoes: Sabateria
922           shopping_centre: Centre comercial
923           sports: Botiga d'esports
924           stationery: Botiga de papereria
925           supermarket: Supermercat
926           tailor: Sastreria
927           toys: Botiga de joguines
928           travel_agency: Agència de viatges
929           video: Video de la botiga
930           wine: De llicència
931           "yes": Botiga
932         tourism: 
933           alpine_hut: Cabanya alpina
934           artwork: Il·lustració
935           attraction: Atracció
936           bed_and_breakfast: Llit i esmorzar (B&B)
937           cabin: Cabanya
938           camp_site: Campament
939           caravan_site: Càmping per a caravanes
940           chalet: Xalet
941           guest_house: Alberg
942           hostel: Hostal
943           hotel: Hotel
944           information: Informació
945           lean_to: Nau
946           motel: Motel
947           museum: Museu
948           picnic_site: Àrea de pícnic
949           theme_park: Parc temàtic
950           valley: Vall
951           viewpoint: Mirador
952           zoo: Zoològic
953         tunnel: 
954           culvert: Canonada
955           "yes": Túnel
956         waterway: 
957           artificial: Curs d'aigua artificial
958           boatyard: Drassana
959           canal: Canal
960           connector: Connector de Waterway
961           dam: Dam
962           derelict_canal: Hi Canal
963           ditch: Séquia
964           dock: No obstant això,
965           drain: De drenatge
966           lock: Pany
967           lock_gate: Porta de panys
968           mineral_spring: Mineral primavera
969           mooring: Amarradors
970           rapids: Ràpids
971           river: Riu
972           riverbank: Riverbank
973           stream: Stream
974           wadi: Torrent
975           water_point: Punt d'aigua
976           waterfall: Cascada
977           weir: Weir
978   javascripts: 
979     close: Tanca
980     edit_help: Moveu el mapa i feu zoom sobre una ubicació que vulgueu editar, i a continuació, feu clic aquí.
981     key: 
982       title: Llegenda
983       tooltip: Llegenda
984       tooltip_disabled: La llegenda només està disponible per a la capa estàndard
985     map: 
986       base: 
987         cycle_map: Cycle Map
988         mapquest: MapQuest Open
989         standard: Estàndard
990         transport_map: Mapa de transports
991       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Col·laboradors d'OpenStreetMap</a>
992       layers: 
993         data: Dades del mapa
994         header: Capes del mapa
995         notes: Notes de mapa
996         overlays: Activar capes extra per als problemes del mapa
997       locate: 
998         popup: Esteu a {distance} {unit} d'aquest punt
999         title: Mostra la meva ubicació
1000       zoom: 
1001         in: Apropar-se
1002         out: Allunyar-se
1003     notes: 
1004       new: 
1005         add: Afegeix una nota
1006         intro: Per tal de millorar el mapa, la informació que envieu és mostrada a altres «mapadors», per tant, sigueu tan  descriptius i precisos com pugueu en moure el marcador a la posició correcta i en escriure la nota a continuació.
1007       show: 
1008         anonymous_warning: Aquesta nota inclou comentaris d'usuaris anònims que haurien de ser verificats independentment.
1009         closed_by: Resolt per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1010         closed_by_anonymous: Resolt per un anònim a %{time}
1011         comment: Comenta
1012         comment_and_resolve: Comenta i resol
1013         commented_by: Comentari de <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1014         commented_by_anonymous: Comentari d'un anònim a %{time}
1015         hide: Amaga
1016         opened_by: Creat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1017         opened_by_anonymous: Creat per un anònim a %{time}
1018         permalink: Enllaç permanent
1019         reactivate: Reactivar
1020         reopened_by: Reactivat per <a href='%{user_url}'>%{user}</a> a %{time}
1021         reopened_by_anonymous: Reactivat per un anònim a %{time}
1022         resolve: Resol
1023     share: 
1024       cancel: Cancel·la
1025       center_marker: Centra el mapa al marcador
1026       custom_dimensions: Estableix dimensions personalitzades
1027       download: Descàrrega
1028       embed: HTML
1029       format: "Format:"
1030       image: Imatge
1031       include_marker: Inclou el marcador
1032       link: Enllaç o HTML
1033       long_link: Enllaç
1034       scale: "Escala:"
1035       short_link: Enllaç curt
1036       short_url: URL curta
1037       title: Comparteix
1038       view_larger_map: Mostra un mapa més gran
1039     site: 
1040       createnote_disabled_tooltip: Fes zoom per afegir una nota al mapa
1041       createnote_tooltip: Afegiu una nota al mapa
1042       edit_disabled_tooltip: Augmenteu el zoom per modificar el mapa
1043       edit_tooltip: Modifica el mapa
1044       history_disabled_tooltip: Amplia per visualitzar les modificacions de l'àrea
1045       history_tooltip: Mostra les modificacions de l'àrea
1046   layouts: 
1047     community: Comunitat
1048     community_blogs: Blocs de comunitat
1049     community_blogs_title: Blocs dels membres de la comunitat OpenStreetMap
1050     copyright: Drets d'autor i llicència
1051     data: Dades
1052     documentation: Documentació
1053     documentation_title: Documentació del projecte
1054     donate: Suport OpenStreetMap %{link} el fons de rampa de maquinari.
1055     donate_link_text: donatius
1056     edit: Modificació
1057     edit_with: Modifica amb %{editor}
1058     export_data: Exporta les dades
1059     foundation: Fundació
1060     foundation_title: La Fundació OpenStreetMap
1061     gps_traces: Traces de GPS
1062     gps_traces_tooltip: Gestiona registres GPS
1063     help: Ajuda
1064     help_centre: Centre d'ajuda
1065     help_title: Lloc d'ajuda per al projecte
1066     history: Historial
1067     home: Inici
1068     intro_1: L'OpenStreetMap és un mapa editable i lliure de tot el món. Està fet per gent com vós.
1069     intro_2_create_account: Crea un compte d'usuari
1070     intro_2_download: baixades
1071     intro_2_html: Les dades poden ser %{download} i %{use} lliurement sota la seva %{license}. %{create_account} per millorar el mapa.
1072     intro_2_license: llicència oberta
1073     intro_2_use: utilitzades
1074     log_in: inicia una sessió
1075     log_in_tooltip: Inicia una sessió amb un compte existent
1076     logo: 
1077       alt_text: logotip de l'OpenStreetMap
1078     logout: surt
1079     make_a_donation: 
1080       text: Feu una donació
1081       title: Ajudeu l'OpenStreetMap amb una donació econòmica
1082     osm_offline: La base de dades OpenStreetMap és fora de línia, mentre es fan actuacions de manteniment necessàries.
1083     osm_read_only: La base de dades OpenStreetMap actualment és en el mode read-only mentre que les actuacions de manteniment essencials de base de dades es porta a terme.
1084     partners_bytemark: Allotjament Bytemark
1085     partners_html: L'allotjament és a càrrec de %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} i d'altres %{partners}.
1086     partners_ic: Imperial College Londres
1087     partners_partners: socis
1088     partners_ucl: el Centre UCL VR
1089     project_name: 
1090       h1: OpenStreetMap
1091       title: OpenStreetMap
1092     sign_up: registre
1093     sign_up_tooltip: Crea un usuari per editar
1094     tag_line: El mapa wiki lliure mundial
1095     user_diaries: DIaris de usuari
1096     user_diaries_tooltip: Mostra els diaris d'usuari
1097     view: Mostra
1098     view_tooltip: Mostra el mapa
1099     wiki: Wiki
1100     wiki_title: Lloc web de wiki per al projecte
1101   license_page: 
1102     foreign: 
1103       english_link: l'original en anglès
1104       text: En cas de conflicte entre aquesta pàgina traduïda i %{english_original_link}, la pàgina en anglès té prioritat
1105       title: Quant a la traducció
1106     legal_babble: 
1107       attribution_example: 
1108         alt: Exemple de com atribuir OpenStreetMap a una pàgina web
1109         title: Exemple d'atribució
1110       contributors_at_html: "<strong>Àustria</strong>: conté dades de\n    <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> sota\n    <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>."
1111       contributors_ca_html: "<strong>Canadà</strong>: conté dades de\n    GeoBase ®, GeoGratis (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà), CanVec (© Departament de Natural\n    Recursos Canadà) i StatCan (Divisió de Geografia,\n    Canadà de Estadístiques)."
1112       contributors_footer_1_html: "Per a més detalls sobre aquesta i d'altres fonts que han estat utilitzades per millorar els mapes d'OpenStreetMap, si us plau, vegeu al wiki d'OSM la pàgina dedicada als <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Col·laboradors</a>"
1113       contributors_footer_2_html: "Inclusió de dades en OpenStreetMap no implica que l'original\n  el proveïdor de dades recolza OpenStreetMap, proporciona cap garantia, o\n  accepta qualsevol responsabilitat."
1114       contributors_fr_html: "<strong>França</strong>: conté dades d'origen de\n    Direcció Générale des Impôts."
1115       contributors_gb_html: "<strong>Regne Unit</strong>: conté dades del\nOrdnance Survey &copy; Drets d'autor de la Corona i de la base de dades\n2010-12."
1116       contributors_intro_html: "Els nostres col·laboradors són milers de persones. També incloem dades amb llicència oberta de les agències públiques de cartografia i d'altres fonts, entre elles:"
1117       contributors_nl_html: "<strong>Països Baixos</strong>: Conté &copy; dades d'Automotive Navigation Data (AND), 2007 (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1118       contributors_nz_html: "<strong>Nova Zelanda</strong>: conté dades d'origen de\n    Informació Nova Zelanda de la terra. Corona de drets d'autor reservat."
1119       contributors_title_html: Nostres col. laboradors
1120       contributors_za_html: "<strong>Sud-àfrica</strong>: conté dades del\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate:\nNational Geo-Spatial Information</a>, drets d'autor reservat per l'estat."
1121       credit_1_html: "Exigim que l'atribució de drets d'autor sigui &ldquo;&copy; Col·laboradors d'OpenStreetMap\n&rdquo;."
1122       credit_2_html: També heu de deixar clar que les dades són disponibles sota llicència obereta, i si s'utilitzen les nostres tessel·les de mapes, que la cartografia és llicenciada com CC-BY-SA. Podeu fer això enllaçant a <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">aquest pàgina de copyright</a>. D'altra banda, i com a requisit obligatori si voleu distribuir OSM en forma de dades en brut, podeu citar i enllaçar directament a la llicència. En el cas d'utilitzar suports on els enllaços d'hipertext no són possibles (per exemple, obres impreses), us suggerim d'adreçar els lectors a openstreetmap.org (potser indicant l'adreça completa d'OpenStreetMap), a opendatacommons.org i si s'escau, a creativecommons.org.
1123       credit_3_html: "En el cas d'un mapa electrònic navegable, els crèdits han d'aparèixer a la cantonada del mapa.\nPer exemple:"
1124       credit_title_html: Com a crèdit OpenStreetMap
1125       infringement_1_html: Recordem als col·laboradors d'OSM que mai s'han d'afegir dades de qualsevol font amb drets d'autor registrats (com Google Maps o mapes impresos per exemple) sense tenir una autorització explícita dels titulars dels drets d'autor.
1126       infringement_2_html: Si penseu que hi ha material protegit per drets d'autor que ha estat afegit a la base de dades d'OpenStreetMap o a aquest web, si us plau aneu a la pàgina web dedicada al <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">Procediment per eliminar dades protegides pels drets d'autor</a> o empleneu aquest <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formulari en línia.</a>.
1127       infringement_title_html: Violació dels drets d'autor
1128       intro_1_html: "Les dades d'OpenStreetMap són un conjunt de <i>dades obertes</i> publicades sota una <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">llicència de base de dades oberta</a> (ODbL)."
1129       intro_2_html: "Sou lliure de copiar, distribuir, comunicar públicament i fer-ne obres \nderivades de les nostres dades, sempre que atribuïu els crèdits a \nOpenStreetMap i els seus col·laboradors. Si modifiqueu o utilitzeu les\nnostres dades fer fer obres derivades, només podreu distribuir l'obra \nresultant amb la mateixa llicència. Aquest \n<a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">text legal\ncode</a> sencer que explica detalladament els vostres drets i responsabbilitats."
1130       intro_3_html: "La cartografia de les nostres tessel·les i la nostra documentació són ofertes\nsota llicència <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Text de la llicència de Creative Commons Reconeixement-Compartir Igual 2.0</a>(CC-BY-SA)."
1131       more_1_html: "Llegiu més informació sobre com utilitzar les nostres dades a les <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Preguntes\nFreqüents sobre legalitat</a>."
1132       more_2_html: Encara que les dades d'OpenStreetMap són dades obertes, no podem oferir una API gratuïta per als desenvolupadors de terceres parts. Vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Política d'ús de l'API</a>, la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Política d'ús de les tessel·les</a> i la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Política d'ús de Nominatim</a>.
1133       more_title_html: Saber-ne més
1134       title_html: Drets d'autor i llicència
1135     native: 
1136       mapping_link: Inicia el mapatge
1137       native_link: versió català
1138       text: Esteu veient la versió anglesa de la pàgina de drets d'autor. Podeu tornar a la %{native_link} d'aquesta pàgina o podeu deixar de llegir sobre el copyright i anar a %{mapping_link}.
1139       title: Sobre aquesta pàgina
1140   message: 
1141     delete: 
1142       deleted: Missatge suprimit
1143     inbox: 
1144       date: Data
1145       from: De
1146       messages: Teniu %{new_messages} i %{old_messages}
1147       my_inbox: La meva safata d'entrada
1148       new_messages: 
1149         one: "%{count} missatge nou"
1150         other: "%{count} missatges nous"
1151       no_messages_yet: No teniu cap missatge. Per què no entreu en contacte amb %{people_mapping_nearby_link}?
1152       old_messages: 
1153         one: "%{count} missatge antic"
1154         other: "%{count} missatges antics"
1155       outbox: Safata de sortida
1156       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1157       subject: Assumpte
1158       title: Safata d'entrada
1159     mark: 
1160       as_read: Missatge marcat com a llegit
1161       as_unread: Missatge marcat com a no llegit
1162     message_summary: 
1163       delete_button: Suprimeix
1164       read_button: Marca com a llegit
1165       reply_button: Respon
1166       unread_button: Marca com a no llegit
1167     new: 
1168       back_to_inbox: Torna a la safata d'entrada
1169       body: Cos
1170       limit_exceeded: Heu enviat un munt de missatges recentment. Espereu una estona abans d'intentar d'enviar més missatges.
1171       message_sent: S'ha enviat el missatge
1172       send_button: Envia
1173       send_message_to: Envia un missatge nou per a %{name}
1174       subject: Assumpte
1175       title: Envia el missatge
1176     no_such_message: 
1177       body: Trist que no hi ha cap missatge amb que id.
1178       heading: No existeix aquest missatge
1179       title: No existeix aquest missatge
1180     outbox: 
1181       date: Data
1182       inbox: Entrada
1183       messages: 
1184         one: Teniu %{count} missatge enviat
1185         other: Teniu %{count} missatges enviats
1186       my_inbox: El meu %{inbox_link}
1187       no_sent_messages: Encara no has enviat cap missatge. Per què no entrar en contacte amb alguns dels %{people_mapping_nearby_link}?
1188       outbox: sortida
1189       people_mapping_nearby: gent propera que cartografia
1190       subject: Assumpte
1191       title: Sortida
1192       to: A
1193     read: 
1194       back: Enrere
1195       date: Data
1196       from: De
1197       reply_button: Respon
1198       subject: Assumpte
1199       title: Llegeix el missatge
1200       to: Per a
1201       unread_button: Marca com a no llegit
1202       wrong_user: Heu iniciat la sessió com a "%{user}", però el missatge que proveu de llegir a no va ser enviat o adreçat a aquest usuari. Si us plau connecteu-vos com l'usuari correcte per poder llegir-ho.
1203     reply: 
1204       wrong_user: Heu iniciat la sessió com "%{user}", però el missatge que han demanat de respondre a no s'ha enviat a aquest usuari. Si us plau connecti's com l'usuari correcte per a respondre.
1205     sent_message_summary: 
1206       delete_button: Suprimeix
1207   note: 
1208     description: 
1209       closed_at_by_html: Resolt fa %{when} per %{user}
1210       closed_at_html: Resolt fa %{when}
1211       commented_at_by_html: Actualitzat fa %{when} per %{user}
1212       commented_at_html: Actualitzat fa %{when}
1213       opened_at_by_html: Creat fa %{when} per %{user}
1214       opened_at_html: Creat fa %{when}
1215       reopened_at_by_html: Reactivat fa %{when} per %{user}
1216       reopened_at_html: Reactivat fa %{when}
1217     entry: 
1218       comment: Comentari
1219       full: Nota sencera
1220     mine: 
1221       ago_html: fa %{when}
1222       created_at: Creat a
1223       creator: Creador
1224       description: Descripció
1225       heading: notes de %{user}
1226       id: Id
1227       last_changed: Últim canvi
1228       subheading: Notes enviades o comentades per %{user}
1229       title: Notes enviades o comentades per %{user}
1230     rss: 
1231       closed: nota tancada (aprop de %{place})
1232       commented: nou comentari (prop de % {lloc})
1233       description_area: Una llista de notes, reportades, comentades o bé tancades a la vostra àrea [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1234       description_item: Un canal rss per la nota %{id}
1235       opened: Nota nova (a prop % {lloc})
1236       reopened: Nota reactivada (prop de % {lloc})
1237       title: Notes de OpenStreetMap
1238   notifier: 
1239     diary_comment_notification: 
1240       footer: També podeu llegir el comentari a les %{readurl} i es pot comentar als %{commenturl} o respondre a les %{replyurl}
1241       header: "%{from_user} ha comentat en la vostra recent entrada del diari OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1242       hi: Hola %{to_user},
1243       subject: "[OpenStreetMap] %{user}, va comentar sobre la vostra entrada del diari"
1244     email_confirm: 
1245       subject: "[OpenStreetMap] Confirmeu l'adreça de correu"
1246     email_confirm_html: 
1247       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç sota per confirmar el canvi.
1248       greeting: Hola,
1249       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1250     email_confirm_plain: 
1251       click_the_link: Si sou vós mateix, feu clic a l'enllaç inferior per confirmar el canvi.
1252       greeting: Hola,
1253       hopefully_you: Algú (esperem que vostè) vol canviar la vostra adreça electrònica a %{server_url} per %{new_address}.
1254     friend_notification: 
1255       befriend_them: També el podeu afegir com a amic a %{befriendurl}.
1256       had_added_you: "%{user} us ha afegit com a amic a l'OpenStreetMap."
1257       see_their_profile: Podeu veure el seu perfil a %{userurl}.
1258       subject: "[OpenStreetMap] %{user} us ha afegit a la llista d'amics"
1259     gpx_notification: 
1260       and_no_tags: i cap etiqueta.
1261       and_the_tags: "i les etiquetes següents:"
1262       failure: 
1263         failed_to_import: "no es pot importar. Aquí està l'error:"
1264         more_info_1: Més informació en relació a errades d'importació GPX i com evitar-les
1265         more_info_2: "ells es pot trobar a:"
1266         subject: "[OpenStreetMap] Error d'importació de GPX"
1267       greeting: Hola,
1268       success: 
1269         loaded_successfully: carregat amb %{trace_points} fora d'un punts possibles %{possible_points}.
1270         subject: "[OpenStreetMap] L'èxit de GPX importació"
1271       with_description: amb la descripció
1272       your_gpx_file: Sembla el vostre fitxer GPX
1273     lost_password: 
1274       subject: "[OpenStreetMap] Sol·licitud de reinicialització de contrasenya"
1275     lost_password_html: 
1276       click_the_link: Si sou vós, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la vostra contrasenya.
1277       greeting: Hola,
1278       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat per a la contrasenya restaurar el compte de openstreetmap.org d'aquesta adreça de correu electrònic.
1279     lost_password_plain: 
1280       click_the_link: Si això és vostè, si us plau, feu clic a l'enllaç de sota per restaurar la seva contrasenya.
1281       greeting: Hola,
1282       hopefully_you: Algú (possiblement vostè) ha demanat que la contrasenya d'aquest compte d'openstreetmap.org li siga reiniciada a la vostra adreça de correu electrònic.
1283     message_notification: 
1284       footer_html: També podeu llegir el missatge a % {readurl} i podeu respondre'l a % {replyurl}
1285       header: "%{from_user} ha enviat un missatge a través de OpenStreetMap amb el tema %{subject}:"
1286       hi: Hola %{to_user},
1287     note_comment_notification: 
1288       anonymous: Un usuari anònim
1289       closed: 
1290         commented_note: "%{commenter} ha resolt una nota de mapa en la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1291         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una nota que t'interessa"
1292         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha solucionat una de les teves notes"
1293         your_note: "%{commenter} ha resolt una de les notes de mapa a prop %{place}."
1294       commented: 
1295         commented_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una nota de mapa a la qual has comentat. Aquesta nota és aprop de %{place}."
1296         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una nota la qual teniu interès"
1297         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ha comentat en una de les teves notes"
1298         your_note: "%{commenter} ha fet un comentari en una de les teves notes del mapa aprop de %{place}."
1299       details: Podeu trobar més detalls de la nota a %{url}.
1300       greeting: Hola,
1301       reopened: 
1302         commented_note: "% {comentarista} ha reactivat una nota de mapa en la qual hi heu comentat. La nota és a prop de % {lloc}."
1303         subject_other: "% [OpenStreetMap] {comentarista} ha reactivat una nota en que vostè està interessat"
1304         subject_own: "% [OpenStreetMap] {comentarista} ha reactivat una de les vostres notes"
1305         your_note: "% {comentarista} ha reactivat una de les notes de mapa a prop % {Lloc}."
1306     signup_confirm: 
1307       confirm: "Primer de tot hem de confirmar que aquesta petició ha estat feta per vostè, si ha estat així, si us plau, premeu sobre el següent enllaç per tal confirmar la vostra petició de creació del compte d'usuari:"
1308       created: Algú (suposem que vós mateix) acaba de crear un compte a %{site_url}.
1309       greeting: Hola!
1310       subject: "[OpenStreetMap] Benvinguts a OpenStreetMap"
1311       welcome: Després que confirmis el teu compte, et donarem més informació per tal que puguis començar amb els coneixements bàsics.
1312   oauth: 
1313     oauthorize: 
1314       allow_read_gpx: llegir les vostres traces GPS privades.
1315       allow_read_prefs: llegiu les vostres preferències d'usuari.
1316       allow_to: "Permet la sol·licitud de client per:"
1317       allow_write_api: modificar el mapa.
1318       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1319       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1320       allow_write_notes: modificar les notes.
1321       allow_write_prefs: modificar les preferències d'usuari.
1322       request_access: L'aplicació %{app_name} sol·licita accés al vostre compte, %{user}. Marqueu si voleu autoritzar l'aplicació amb les següents funcions. Podeu triar les que vulgueu.
1323     revoke: 
1324       flash: He estat revocat el testimoni per %{application}
1325   oauth_clients: 
1326     create: 
1327       flash: Registrar la informació amb èxit
1328     destroy: 
1329       flash: Destruït la matrícula d'aplicació de client
1330     edit: 
1331       submit: Modificació
1332       title: Editar la vostra aplicació
1333     form: 
1334       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1335       allow_read_prefs: llegir les seves preferències d'usuari.
1336       allow_write_api: modificar el mapa.
1337       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1338       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1339       allow_write_notes: modifcar les notes.
1340       allow_write_prefs: modificar les seves preferències d'usuari.
1341       callback_url: Resposta d'URL
1342       name: Nom
1343       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1344       required: Requerit
1345       support_url: URL de suport
1346       url: Principal aplicació URL
1347     index: 
1348       application: Nom d'aplicació
1349       issued_at: Emès A
1350       list_tokens: "Les fitxes següents s'han emès per aplicacions en el vostre nom:"
1351       my_apps: Meves aplicacions de Client
1352       my_tokens: Meves aplicacions autoritzada
1353       no_apps: ¿Teniu cap aplicació que voldríeu inscriure per usar amb nosaltres utilitzant l'estàndard %{oauth}? Heu de registrar la vostra aplicació web abans que pugui fer peticions OAuth a aquest servei.
1354       register_new: Registrar-se l'aplicació
1355       registered_apps: "Teniu les següents aplicacions client registrades:"
1356       revoke: Revoca!
1357       title: Les meves dades OAuth
1358     new: 
1359       submit: Registrar-se
1360       title: Registrar-se una nova aplicació
1361     not_found: 
1362       sorry: Ho sento, no s'ha pogut trobar el %{type}.
1363     show: 
1364       access_url: "Accés Fitxa URL:"
1365       allow_read_gpx: llegir les seves traces GPS privats.
1366       allow_read_prefs: llegir les vostres preferències d'usuari.
1367       allow_write_api: modificar el mapa.
1368       allow_write_diary: crear entrades de diari, comentaris i fer amics.
1369       allow_write_gpx: carregar traces GPS.
1370       allow_write_notes: modificar les notes
1371       allow_write_prefs: modificar les vostres preferències d'usuari.
1372       authorize_url: "Autoritza URL:"
1373       confirm: N'esteu segur?
1374       delete: Suprimeix el client
1375       edit: Edita els detalls
1376       key: "Clau de consum:"
1377       requests: "Sol·licitar els permisos següents des de l'usuari:"
1378       secret: "Secret de consum:"
1379       support_notice: Suportem les signatures de tipus HMAC-SHA1 (recomanat) i RSA-SHA1.
1380       title: OAuth detalls per %{app_name}
1381       url: "Sol·licitud Token URL:"
1382     update: 
1383       flash: La informació de client ha actualitzat correctament
1384   printable_name: 
1385     with_version: "% {id}, v % {versió}"
1386   redaction: 
1387     create: 
1388       flash: Redacció creada
1389     destroy: 
1390       error: Ha hagut un error en suprimir aquesta redacció.
1391       flash: Redacció suprimida
1392       not_empty: La redacció no és buida. Si us plau, desfeu totes les versions que pertanyen a aquesta redacció abans de destruir-la.
1393     edit: 
1394       description: Descripció
1395       heading: Modifica la redacció
1396       submit: Desa la redacció
1397       title: Modifica la redacció
1398     index: 
1399       empty: No hi ha redaccions a mostrar.
1400       heading: Llista de redaccions
1401       title: Llista de redaccions
1402     new: 
1403       description: Descripció
1404       heading: Introduïu informació per una nova redacció
1405       submit: Crea una redacció
1406       title: Creant una nova redacció
1407     show: 
1408       confirm: N'esteu segur?
1409       description: "Descripció:"
1410       destroy: Suprimeix aquesta redacció
1411       edit: Modifica aquesta redacció
1412       heading: Mostrant la redacció "%{title}"
1413       title: Mostrant la redacció
1414       user: "Autor:"
1415     update: 
1416       flash: Modificacions desades
1417   site: 
1418     edit: 
1419       anon_edits_link_text: Esbrina perquè aquest és el cas.
1420       flash_player_required: Necessiteu intèrpret de Flash per utilitzar el Potlatch, l'editor de l'OpenStreetMap. Podeu <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">baixar el pluguin de Flash des del web Adobe.com</a>. També hi ha <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">altres opcions</a> per editar l'OpenStreetMap.
1421       id_not_configured: iD no s'ha configurat
1422       no_iframe_support: El navegador no suporta iframes HTML, que són necessàries per a aquesta funcionalitat.
1423       not_public: No heu fet les configuracions necessàries per tal que les vostres modificacions siguin públiques.
1424       not_public_description: Ja no podeu modificar el mapa a menys que feu públics els vostres canvis. Podeu configurar les modificacions com a públiques a la vostra %{user_page}.
1425       potlatch2_not_configured: No s'ha configurat el Potlatch 2 - vegeu http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 per a més informació
1426       potlatch2_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch 2, heu de fer clic a "desa".)
1427       potlatch_unsaved_changes: Teniu canvis sense desar. (Per desar els canvis al Potlatch, heu de desseleccionar la via o el punt actual, si esteu en l'edicó en viu, o fer clic a "desa", si teniu un botó "desa".)
1428       user_page_link: pàgina d'usuari
1429     index: 
1430       createnote: Afegiu una nota
1431       js_1: Tampoc està utilitzant un navegador que no suporta JavaScript o té deshabilitat JavaScript.
1432       js_2: L'OpenStreetMap utilitza JavaScript per al mapa lliscant.
1433       license: 
1434         copyright: Copyright d'OpenStreetMap i els seus col·laboradors sota llicència oberta
1435       permalink: Enllaç permanent
1436       remote_failed: L'edició ha fallat - assegureu-vos que el JOSM, o el Merkaartor, esta executant-se i que l'opció de comandament a distància està habilitatada
1437       shortlink: Enllaç curt
1438     key: 
1439       table: 
1440         entry: 
1441           admin: Límits administratius
1442           allotments: Horts
1443           apron: 
1444             - Davantal de l'Aeroport
1445             - terminal
1446           bridge: Embolcall negre = bridge
1447           bridleway: Camí de ferradura
1448           brownfield: Lloc Brownfield
1449           building: Edifici significatiu
1450           byway: Byway
1451           cable: 
1452             - Cable car
1453             - telecadira
1454           cemetery: Cementiri
1455           centre: Centre esportiu
1456           commercial: Zona comercial
1457           common: 
1458             - Comú
1459             - Prat
1460           construction: Carreteres en construcció
1461           cycleway: Carril bici
1462           destination: Accés de destinació
1463           farm: Granja
1464           footway: Footway
1465           forest: Bosc
1466           golf: Camp de golf
1467           heathland: Bruguerar
1468           industrial: Zona industrial
1469           lake: 
1470             - Llac
1471             - Embassament
1472           military: Àrea militar
1473           motorway: Autopista
1474           park: Parc
1475           permissive: Permissiva accés
1476           pitch: Camp d'esports
1477           primary: Carretera principal
1478           private: Accés privat
1479           rail: Ferrocarril
1480           reserve: Reserva natural
1481           resident: Zona residencial
1482           retail: Zona de venda al detall
1483           runway: 
1484             - Pista d'aeroport
1485             - carril de taxi
1486           school: 
1487             - Escola
1488             - Universitat
1489           secondary: Carretera secundària
1490           station: Estació de tren
1491           subway: Metro
1492           summit: 
1493             - Cim
1494             - pic
1495           tourist: Atracció turística
1496           track: Pista
1497           tram: 
1498             - Tren lleuger
1499             - tramvia
1500           trunk: Autovia de
1501           tunnel: Carcassa de guions = túnel
1502           unclassified: Carretera sense classificar
1503           unsurfaced: Unsurfaced road
1504           wood: Fusta
1505     markdown_help: 
1506       alt: Text alternatiu
1507       first: Primer element
1508       heading: Encapçalament
1509       headings: Encapçalaments
1510       image: Imatge
1511       link: Enllaç
1512       ordered: Llista ordenada
1513       second: Segon element
1514       subheading: Subencapçalament
1515       text: Text
1516       title_html: Analitzat amb <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1517       unordered: Llista sense ordenar
1518       url: URL
1519     richtext_area: 
1520       edit: Modifica
1521       preview: Previsualització
1522     search: 
1523       search: Cerca
1524       search_help: "exemples: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' o 'oficines de correus a prop Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>més exemples...</a>"
1525       submit_text: Vés-hi
1526       where_am_i: On sóc?
1527       where_am_i_title: Descriu la localització actual fent servir el motor de cerca
1528     sidebar: 
1529       close: Tanca
1530       search_results: Resultats de la cerca
1531   time: 
1532     formats: 
1533       friendly: "%e %B %Y a les %H.%M"
1534   trace: 
1535     create: 
1536       trace_uploaded: El fitxer GPX s'ha pujat i està pendent d'inserció a la base de dades. Això passarà en general dins d'una mitja hora, i se us enviarà un correu electrònic en finalitzar.
1537       upload_trace: Pujar traça de GPS
1538     delete: 
1539       scheduled_for_deletion: Track programat per a ser suprimit
1540     edit: 
1541       description: "Descripció:"
1542       download: descàrrega
1543       edit: modificació
1544       filename: "Nom del fitxer:"
1545       heading: Editant traça %{name}
1546       map: mapa
1547       owner: "Propietari:"
1548       points: "Punts:"
1549       save_button: Desa els canvis
1550       start_coord: "Coordenada d'inici:"
1551       tags: "Etiquetes:"
1552       tags_help: separat per comes
1553       title: Editant traça %{name}
1554       uploaded_at: "Pujat a:"
1555       visibility: "Visibilitat:"
1556       visibility_help: Què vol dir això?
1557     list: 
1558       description: Navega pels tracks pujats recentment
1559       empty_html: Aquí encara no hi ha res. <a href='%{upload_link}'>Pujeu un nou track</a> o apreneu més sobre els tracks GPS a la <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pàgina wiki</a>.
1560       public_traces: Traces GPS públiques
1561       public_traces_from: Tracks GPS públics de %{user}
1562       tagged_with: " etiquetat amb %{tags}"
1563       your_traces: Les vostres traces GPS
1564     make_public: 
1565       made_public: Traça feta pública
1566     offline: 
1567       heading: GPX emmagatzematge fora de línia
1568       message: L'emmagatzematge i el sistema de pujada de fitxers GPX no són operatius actualment.
1569     offline_warning: 
1570       message: El sistema de càrrega de fitxers GPX no està disponible actualment
1571     trace: 
1572       ago: fa %{time_in_words_ago}
1573       by: en
1574       count_points: "%{count} punts"
1575       edit: modificació
1576       edit_map: Edita el mapa
1577       identifiable: IDENTIFICABLE
1578       in: a
1579       map: mapa
1580       more: més
1581       pending: PENDENT
1582       private: PRIVAT
1583       public: PÚBLIC
1584       trace_details: Mostra els detalls de la traça
1585       trackable: RASTREJABLE
1586       view_map: Visualitza el mapa
1587     trace_form: 
1588       description: "Descripció:"
1589       help: Ajuda
1590       tags: "Etiquetes:"
1591       tags_help: separat per comes
1592       upload_button: Puja
1593       upload_gpx: "Carregui l'arxiu GPX:"
1594       visibility: "Visibilitat:"
1595       visibility_help: què significa això?
1596     trace_header: 
1597       see_all_traces: Mostra totes les traces
1598       see_your_traces: Mostra totes les vostres traces
1599       traces_waiting: 
1600         one: Teniu %{count} traça esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquesta traça acabi abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1601         other: Teniu %{count} traces esperant en cua per a pujar. Considereu esperar a que aquestes traces acabin abans de pujar-ne més, així no blocareu la cua per a altres usuaris.
1602       upload_trace: Puja una traça
1603     trace_optionals: 
1604       tags: Etiquetes
1605     trace_paging_nav: 
1606       newer: Tracks més recents
1607       older: Traces més antigues
1608       showing_page: Pàgina %{page}
1609     view: 
1610       delete_track: Suprimeix aquesta traça
1611       description: "Descripció:"
1612       download: baixada
1613       edit: modificació
1614       edit_track: Edita aquesta traça
1615       filename: "Nom del fitxer:"
1616       heading: S'està mostrant la traça %{name}
1617       map: mapa
1618       none: Ningú
1619       owner: "Propietari:"
1620       pending: PENDENT
1621       points: "Punts:"
1622       start_coordinates: "coordenada d'inici:"
1623       tags: "Etiquetes:"
1624       title: S'està mostrant la traça %{name}
1625       trace_not_found: No s'ha trobat la traça!
1626       uploaded: "Pujat el:"
1627       visibility: "Visibilitat:"
1628     visibility: 
1629       identifiable: Identifiable (mostrat en llista de traça i com a punts d'identificació, ordenades amb timestamps)
1630       private: Privat (només compartit com anònim, el punts són desordenats)
1631       public: Públic (mostrat en llista de traça i com anònims, desordenada punts)
1632       trackable: Seguiments (només compartit com punts anònims, ordenades amb timestamps)
1633   user: 
1634     account: 
1635       contributor terms: 
1636         agreed: Que han accedit a les noves condicions de col. laborador.
1637         agreed_with_pd: També heu declarat que considereu que les vostres modificacions han d'estar en el domini públic.
1638         heading: "Termes de col·laboració:"
1639         link text: què és això?
1640         not yet agreed: Que han no encara s'ha accedit a les noves condicions de col. laborador.
1641         review link text: Seguiu aquest enllaç pel vostre interès per revisar i acceptar els termes de col·laborador nou.
1642       current email address: "Adreça de correu electrònic actual:"
1643       delete image: Suprimeix la imatge actual
1644       email never displayed publicly: (no es mostrarà mai en públic)
1645       flash update success: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament.
1646       flash update success confirm needed: Informació de l'usuari ha actualitzat correctament. Comproveu el vostre correu per confirmar la vostra adreça de correu electrònic nova.
1647       gravatar: 
1648         gravatar: Usa Gravatar
1649         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1650         link text: què és això?
1651       home location: "Ubicació inicial:"
1652       image: "Imatge:"
1653       image size hint: (Plaça imatges com a mínim 100 x 100 treball millor)
1654       keep image: Conserva la imatge actual
1655       latitude: "Latitud:"
1656       longitude: "Longitud:"
1657       make edits public button: Fes totes les meves modificacions públiques
1658       my settings: Preferències
1659       new email address: "Nova adreça d'E-mail:"
1660       new image: Afegeix una imatge
1661       no home location: No heu especificat la ubicació d'origen.
1662       openid: 
1663         link: http://wiki.OpenStreetMap.org/wiki/OpenID
1664         link text: què és això?
1665         openid: "OpenID:"
1666       preferred editor: "Editor preferit:"
1667       preferred languages: "Llengües preferents:"
1668       profile description: "Descripció del perfil:"
1669       public editing: 
1670         disabled: Impossibilitat i no es pot editar les dades, totes les anteriors edicions són anònims.
1671         disabled link text: per què no es pot editar?
1672         enabled: Permès. No anònims i editar les dades.
1673         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1674         enabled link text: què és això?
1675         heading: "Edició pública:"
1676       public editing note: 
1677         heading: Modificació pública
1678         text: Actualment les vostres modificacions estan anònims i la gent no pot enviar missatges o veure la vostra ubicació. Per mostrar el que editat i permetre que la gent en contacte amb vostè a través del web, feu clic al botó de sota. <b>Des de canvi de l'API 0.6, només els usuaris públics pot editar les dades de mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">esbrinar per què</a>).<ul><li>Adreces de correu electrònic no serà revelada per convertir-se en públic.</li><li>Aquesta acció no es pot fer la inversió i els nous usuaris ara són públics per defecte.</li></ul>
1679       replace image: Reemplaça la imatge actual
1680       return to profile: Torna al perfil
1681       save changes button: Desa els canvis
1682       title: Edita el compte
1683       update home location on click: Localització de casa d'actualització quan faig clic al mapa?
1684     confirm: 
1685       already active: Aquest compte ja ha estat confirmat.
1686       button: Confirma
1687       heading: Comprova el teu correu electrònic
1688       introduction_1: T'hem enviat un correu de confirmació.
1689       introduction_2: Confirma el teu compte clicant a l'enllaç que es troba al correu que t'hem enviat i ja podràs començar a editar el mapa.
1690       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per activar el compte.
1691       reconfirm_html: Si necessites que et reenviem el correu de confirmació, <a href="%{reconfirm}">clica aquí</a>.
1692       unknown token: Aquest codi de confirmació ha expirat o no existeix.
1693     confirm_email: 
1694       button: Confirma
1695       failure: Una adreça de correu electrònic ja ha estat confirmat amb aquesta fitxa.
1696       heading: Confirma un canvi d'adreça electrònica
1697       press confirm button: Premeu el botó de confirmar sota per confirmar la seva adreça de correu electrònic nou.
1698       success: S'ha confirmat l'adreça electrònica, gràcies per registrar-vos-hi!
1699     confirm_resend: 
1700       failure: L'usuari %{name} no s'ha trobat.
1701       success: Hem enviat un bitllet de confirmació nou per %{email} i tan aviat com confirmeu el vostre compte podreu cartografiar.<br><br>Si utilitzeu un sistema contra el correu brossa que envia les sol·licituds de confirmació, llavors autoritzeu webmaster@openstreetmap.org ja que no som capaços de respondre les sol·licituds de confirmació.
1702     filter: 
1703       not_an_administrator: Cal que sigueu administrador per dur a terme aquesta acció.
1704     go_public: 
1705       flash success: Ara totes les vostres edicions són públiques i ja teniu autorització per editar
1706     list: 
1707       confirm: Confirmar usuaris seleccionats
1708       empty: No hi ha usuaris que coincideixin s'ha trobat
1709       heading: Usuaris
1710       hide: Amaga els usuaris seleccionats
1711       showing: 
1712         one: Pàgina %{page} (%{first_item} de %{items})
1713         other: Pàgina %{page} (%{first_item}-%{last_item} de %{items})
1714       summary: "%{name} creat a partir de %{ip_address} el %{date}"
1715       summary_no_ip: "%{name} creat el %{date}"
1716       title: Usuaris
1717     login: 
1718       account is suspended: Ho sentim, s'ha suspès el vostre compte per presentar una activitat sospitosa.<br />Contacteu amb el <a href="%{webmaster}">webmestre</a> si voleu parlar-ne.
1719       account not active: Ho sentim, el vostre compte encara no és actiu.<br>Utilitzeu l'enllaç al correu de confirmació per activar el vostre compte, o <a href="%{reconfirm}">demanar un nou correu electrònic de confirmació</a>.
1720       auth failure: Ho sentim, no podeu registrar-vos amb aquesta informació.
1721       create account minute: Crear un compte. Només es triga un minut.
1722       email or username: "Adreça de correu o usuari:"
1723       heading: Accés
1724       login_button: Accés
1725       lost password link: Heu perdut la contrasenya?
1726       new to osm: Nou a OpenStreetMap?
1727       no account: No teniu cap compte?
1728       openid: "%{logo} OpenID:"
1729       openid invalid: Ho sentim, la vostra OpenID sembla ser no vàlida
1730       openid missing provider: Ho sento, no podem contactar amb el vostre proveïdor d'OpenID
1731       openid_logo_alt: Inicia sessió amb un compte OpenID
1732       openid_providers: 
1733         aol: 
1734           alt: Inicia sessió amb un AOL OpenID
1735           title: Inicia sessió amb AOL
1736         google: 
1737           alt: Inicia sessió amb un OpenID de Google
1738           title: Inicia sessió amb Google
1739         myopenid: 
1740           alt: Inicia sessió amb un myOpenID OpenID
1741           title: Inicia sessió amb myOpenID
1742         openid: 
1743           alt: Inicia sessió amb un URL d'OpenID
1744           title: Inicia sessió amb OpenID
1745         wordpress: 
1746           alt: Inicia sessió amb un Wordpress OpenID
1747           title: Inicia sessió amb Wordpress
1748         yahoo: 
1749           alt: Inicia sessió amb un OpenID Yahoo
1750           title: Inicia sessió amb Yahoo
1751       password: "Contrasenya:"
1752       register now: Registreu-vos-hi ara
1753       remember: "Recorda'm:"
1754       title: Accés
1755       to make changes: Per fer canvis a les dades de OpenStreetMap, ha de tenir un compte.
1756       with openid: "Alternativament, utilitzeu el vostre OpenID per iniciar sessió:"
1757       with username: "Ja teniu un compte de l'OpenStreetMap? Incieu sessió amb el nom d'usuari i contrasenya:"
1758     logout: 
1759       heading: Tanca la sessió d'OpenStreetMap
1760       logout_button: Tanca la sessió
1761       title: Tanca la sessió
1762     lost_password: 
1763       email address: "Adreça de correu electrònic:"
1764       heading: Heu oblidat la contrasenya?
1765       help_text: Introduïu l'adreça de correu electrònic que va utilitzar per registrar-se, us enviarem un enllaç a ella que pot utilitzar per restablir la contrasenya.
1766       new password button: Restableix la contrasenya
1767       notice email cannot find: Podria no trobar aquesta adreça de correu.
1768       notice email on way: Lamentem que l'hàgiu perdut :-( però us hem enviat un correu, així podreu restaurar-la ràpidament.
1769       title: contrasenya perduda
1770     make_friend: 
1771       already_a_friend: Que ja sou amics amb %{name}.
1772       button: Afegeix als amics
1773       failed: Ho sentim, no afegir %{name} com un amic.
1774       heading: Voleu afegir % {user} com un amic?
1775       success: "%{name} és ara el vostre amic!"
1776     new: 
1777       about: 
1778         header: Lliure i editable
1779       confirm email address: "Confirmeu l'adreça de correu electrònic:"
1780       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1781       contact_webmaster: Contacteu amb el <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmestre</a> per gestionar la creació d'un compte - intentarem tractar la sol·licitud tan aviat com sigui possible.
1782       continue: Crear un compte
1783       display name: "Nom visible:"
1784       display name description: El nom d'usuari que es motrarà públicament. El podeu canviar més endavant a les preferències.
1785       email address: "Adreça de correu:"
1786       license_agreement: Quan confirmeu el compte, heu d'acceptar els <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">termes de col·laboracio</a>.
1787       no_auto_account_create: No us podem crear automàticament un compte.
1788       not displayed publicly: No es mostrarà públicament (vegeu la <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">política de privacitat</a>)
1789       openid: "%{logo} OpenID:"
1790       openid association: "<p>El vostre OpenID encara no està associat a un compte de OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n<li>Si sou nou a l'OpenStreetMap, creeu un compte utilitzant el formulari següent.</li>\n<li>\n    Si ja teniu un compte, podeu iniciar sessió amb el vostre compte\n    utilitzant el nom d'usuari i contrasenya i aleshores associeu el compte\n    amb el vostre compte OpenID a les preferències d'usuari.\n</li>\n</ul>"
1791       openid no password: Amb l'OpenID no es requereix contrasenya, però algunes eines extres o el servidor encara poden necessitar-la.
1792       password: "Contrasenya:"
1793       terms accepted: Gràcies per a l'acceptació de les condicions de col. laborador nou!
1794       terms declined: Lamentem que vostè ha decidit no acceptar els nous termes de col. laborador. Per a més informació, si us plau vegi <a href="%{url}">aquesta pàgina de wiki</a>.
1795       title: Crear un compte
1796       use openid: Alternativament, utilitzeu %{logo} OpenID per iniciar sessió
1797     no_such_user: 
1798       body: No hi ha cap usuari amb el nom %{user}. Comproveu l'ortografia, o potser l'enllaç on heu fet clic és incorrecte.
1799       heading: L'usuari %{user} no existeix
1800       title: Aquest usuari no existeix
1801     popup: 
1802       friend: Amic
1803       nearby mapper: «Mapador» proper
1804       your location: La vostra ubicació
1805     remove_friend: 
1806       button: Suprimeix dels amics
1807       heading: Voleu suprimir %{user} dels amics?
1808       not_a_friend: "%{name} no és un dels seus amics."
1809       success: "%{name} s'ha suprimit dels teus amics."
1810     reset_password: 
1811       confirm password: "Confirmeu la contrasenya:"
1812       flash changed: S'ha canviat la contrasenya.
1813       flash token bad: No ha trobat que comproven token, l'URL potser?
1814       heading: Restableix la contrasenya per %{user}
1815       password: "Contrasenya:"
1816       reset: Restableix la contrasenya
1817       title: Restableix la contrasenya
1818     set_home: 
1819       flash success: Localització de casa desat correctament
1820     suspended: 
1821       body: "<p>\n  El vostre compte ha estat automàticament suspès a causa de\n  l'activitat sospitosa.\n</p>\n<p>\n  Aquesta decisió serà revisat per un administrador en breu, o\n  es pot contactar amb el %{webmaster} si desitgeu discutir això.\n</p>"
1822       heading: Compte suspès
1823       title: Compte suspès
1824       webmaster: per a administradors web
1825     terms: 
1826       agree: D'acord
1827       consider_pd: A més de l'acord de dalt, considero que les meves contribucions han d'estar en el domini públic
1828       consider_pd_why: què és això?
1829       decline: Ho rebutjo
1830       guidance: "Informació per ajudar a entendre aquestes condicions: un <a href=\"%{summary}\">resum llegible humà</a> i algunes <a href=\"%{translations}\">traduccions informals</a>"
1831       heading: "Termes de col·laboració:"
1832       legale_names: 
1833         france: França
1834         italy: Itàlia
1835         rest_of_world: Resta del món
1836       legale_select: "Seleccioneu el vostre estat de residència:"
1837       read and accept: Llegeiu l'acord de sota i premeu el botó D'acord per confirmar que accepteu els termes d'aquest acord per a les vostres contribucions existents i futures.
1838       title: "Termes de col·laboració:"
1839       you need to accept or decline: Llegiu i després accepteu o rebutgeu els termes per a nous col·laboradors per continuar.
1840     view: 
1841       activate_user: activa aquest usuari
1842       add as friend: afegeix com a amic
1843       ago: (fa %{time_in_words_ago})
1844       block_history: blocs rebuts
1845       blocks by me: blocs per mi
1846       blocks on me: blocs en mi
1847       comments: comentaris
1848       confirm: Confirma
1849       confirm_user: confirma aquest usuari
1850       create_block: bloca aquest usuari
1851       created from: "Creat a partir de:"
1852       ct accepted: Acceptada fa %{ago}
1853       ct declined: Declinats
1854       ct status: "Termes del col·laborador:"
1855       ct undecided: No decidit
1856       deactivate_user: desactiva aquest usuari
1857       delete_user: Suprimeix aquest usuari
1858       description: Descripció
1859       diary: diari
1860       edits: modificacions
1861       email address: "Adreça de correu:"
1862       friends_changesets: conjunts de canvis dels vostres amics
1863       friends_diaries: entrades de diari dels amics
1864       hide_user: amagar aquest usuari
1865       if set location: Podeu configurar la vostra ubicació a la pàgina %{settings_link} per veure els usuaris propers a vostè.
1866       km away: "%{count}km de distància"
1867       latest edit: "Última edició %{ago}:"
1868       m away: "%{count}m de distància"
1869       mapper since: "Cartografiant des de:"
1870       moderator_history: blocs donats
1871       my comments: els meus comentaris
1872       my diary: el meu diari
1873       my edits: les meves edicions
1874       my notes: les meves notes de mapa
1875       my settings: les meves preferències
1876       my traces: les meves traces
1877       nearby users: Altres usuaris propers
1878       nearby_changesets: conjunts de canvis dels usuaris propers
1879       nearby_diaries: entrades de diari dels usuaris propers
1880       new diary entry: Nova entrada del diari
1881       no friends: No has afegit cap amics encara.
1882       no nearby users: Encra no hi ha cap altre usuari reconegui cartografiar prop.
1883       notes: notes de mapa
1884       oauth settings: configuració OAuth
1885       remove as friend: elimina com a amic
1886       role: 
1887         administrator: Aquest usuari és administrador
1888         grant: 
1889           administrator: Concedir accés d'administrador
1890           moderator: Concedir accés de moderador
1891         moderator: Aquest usuari és moderador
1892         revoke: 
1893           administrator: Revocar l'accés d'administrador
1894           moderator: Revocar l'accés de moderador
1895       send message: envia el missatge
1896       settings_link_text: preferències
1897       spam score: "Spam Puntuació:"
1898       status: "Estat:"
1899       traces: traces
1900       unhide_user: Inamagui's d'aquest usuari
1901       user location: Ubicació de l'usuari
1902       your friends: Els vostres amics
1903   user_block: 
1904     blocks_by: 
1905       empty: "%{name} no ha fet cap blocs encara."
1906       heading: Llista de blocs %{name}
1907       title: Blocs %{name}
1908     blocks_on: 
1909       empty: "%{name} no ha estat blocat encara."
1910       heading: Llista de quadres a %{name}
1911       title: Blocs en %{name}
1912     create: 
1913       flash: Crear un bloc a l'usuari %{name}.
1914       try_contacting: Si us plau, intentar contactar-se amb l'usuari abans de bloqueig d'ells i donar-los un termini raonable per respondre.
1915       try_waiting: Si us plau tracti de donar l'usuari d'un termini raonable per respondre abans de bloqueig d'ells.
1916     edit: 
1917       back: Mostra tots els blocs
1918       heading: Bloc d'edició en %{name}
1919       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi?
1920       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloqueja des de l'API per a.
1921       reason: La raó per què està sent bloquejat %{name}. Si us plau, ser tan tranquil i tan raonable com sigui possible, donant amb tant detall com sigui possible sobre la situació. Tingueu en compte que no tots els usuaris de comprendre l'argot de la comunitat, així que si us plau, intenti utilitzar termes de l'home comú.
1922       show: Mostra el bloc
1923       submit: Bloc d'Actualització
1924       title: Bloc d'edició en %{name}
1925     filter: 
1926       block_expired: El bloc ja ha expirat i no es pot editar.
1927       block_period: El període de blocatge ha de ser un dels valors seleccionables de la llista desplegable.
1928     helper: 
1929       time_future: Finalitza en %{time}.
1930       time_past: Va acabar fa %{time}.
1931       until_login: Activa fins que l'usuari es connecta.
1932     index: 
1933       empty: No hi ha blocs s'han fet encara.
1934       heading: Llista de quadres de l'usuari
1935       title: Blocs de l'usuari
1936     model: 
1937       non_moderator_revoke: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1938       non_moderator_update: Ha de ser un moderador per crear o un bloc d'actualització.
1939     new: 
1940       back: Mostra tots els blocs
1941       heading: Creació de bloc %{name}
1942       needs_view: L'usuari necessita connectar-se abans que aquest bloqueig es suprimeixi
1943       period: Quant de temps, a partir d'ara, l'usuari es bloca des de l'API.
1944       reason: La raó per què està sent blocat %{name}. Manteniu la tranquil·litat i sigueu raonable com sigui possible, donant tants detalls com sigui possible sobre la situació, recordeu que el missatge serà visible públicament. Tingueu en compte que no tots els usuaris comprenen l'argot de la comunitat, així que intenteu utilitzar termes de comuns.
1945       submit: Crear bloc
1946       title: Creació de bloc %{name}
1947       tried_contacting: Em vaig posar en contacte amb l'usuari i li vaig demanar que s'aturés.
1948       tried_waiting: Li he donat una quantitat raonable de temps a l'usuari per a respondre a aquestes comunicacions.
1949     not_found: 
1950       back: Torna a l'índex
1951       sorry: Ho sentim, que el bloc de l'usuari amb ID %{id} no s'ha pogut trobar.
1952     partial: 
1953       confirm: N'esteu segur?
1954       creator_name: Creador
1955       display_name: S'ha blocat l'usuari
1956       edit: Modifica
1957       next: Endavant »
1958       not_revoked: (no revocat)
1959       previous: « Enrere
1960       reason: Motiu del blocatge
1961       revoke: Revoca!
1962       revoker_name: Revocat per
1963       show: Mostra
1964       showing_page: Pàgina %{page}
1965       status: Estat
1966     period: 
1967       one: 1 hora
1968       other: "%{count} hores"
1969     revoke: 
1970       confirm: Esteu segur que voleu revocar aquest bloc?
1971       flash: Aquest bloc ha estat revocat.
1972       heading: Revocació de bloc en %{block_on} %{block_by}
1973       past: Aquest blocatge va acabar fa %{time} i no pot ser revocat ara.
1974       revoke: Revoca!
1975       time_future: Aquest bloc va a acabar en %{time}.
1976       title: Revocació de bloc en %{block_on}
1977     show: 
1978       back: Mostra tots els blocs
1979       confirm: N'esteu segur?
1980       edit: Edició
1981       heading: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1982       needs_view: L'usuari ha d'iniciar una sessió abans que es netegi el bloc.
1983       reason: "Motiu del blocatge:"
1984       revoke: Revoca-ho!
1985       revoker: "Revoker:"
1986       show: Mostra
1987       status: Estat
1988       time_future: Finalitza en %{time}
1989       time_past: Va acabar fa %{time}
1990       title: "%{block_on} bloquejat per %{block_by}"
1991     update: 
1992       only_creator_can_edit: Només el moderador que ha creat aquest bloc pot editar-lo.
1993       success: Bloc d'actualització.
1994   user_role: 
1995     filter: 
1996       already_has_role: L'usuari ja té un rol %{role}.
1997       doesnt_have_role: L'usuari no té el rol %{role}.
1998       not_a_role: La cadena `%{role}' no és un rol vàlid.
1999       not_an_administrator: Només els administradors poden realitzar l'administració de rols de usuaris, i vosté no és un administrador.
2000     grant: 
2001       are_you_sure: Esteu segur que voleu concedir el paper "%{role}" a l'usuari "%{name}"?
2002       confirm: Confirma
2003       fail: Podria concedeix paper "%{role}" a l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
2004       heading: Confirmi la concessió de rol
2005       title: Confirmi la concessió de rol
2006     revoke: 
2007       are_you_sure: Esteu segur que voleu revocar el rol `%{role}' de l'usuari `%{name}'?
2008       confirm: Confirma
2009       fail: No s'ha pogut revocar el paper "%{role}" des de l'usuari "%{name}". Si us plau, comproveu que l'usuari i el paper són vàlids.
2010       heading: Confirmar revocació de rol
2011       title: Confirmar revocació de rol
2012   welcome_page: 
2013     add_a_note: 
2014       title: No tens temps per editar? Afegeix una nota!
2015     basic_terms: 
2016       editor_html: Un <strong>editor</strong> és un programa o pàgina web que pots utilitzar per editar el mapa.
2017       node_html: Un <strong>node</strong> és un punt al mapa, com ara un restaurant o un arbre.
2018       paragraph_1_html: l'OpenStreetMap té algunes paraules del seu propi argot. Aquí hi han unes quantes paraules clau que et poden venir bé.
2019       tag_html: Una <strong>etiqueta</strong> és un recull de dades sobre un node o una via, com ara el nom d'un restaurant o la velocitat màxima d'una carretera.
2020       title: Condicions bàsiques per editar el mapa
2021       way_html: Una <strong>via</strong> és una línia o àrea, com ara una carretera, sèquia, llac o edifici.
2022     introduction_html: Benvingut a OpenStreetMap, el mapa lliure i editable del món. Ara que ja t'has registrat, ja ho tens tot a punt per començar a editar el mapa. Aquí hi ha una guia ràpida amb les coses més importants que necessites saber
2023     questions: 
2024       title: Alguna pregunta més?
2025     start_mapping: Comença a editar el mapa
2026     title: Benvingut!
2027     whats_on_the_map: 
2028       off_html: El que <em>no</em> inclou són dades subjectives com ara puntuacions, característiques històriques o hipotètiques i dades de fonts subjectes a copyright. A no ser que posseeixis un permís especial no copiïs res de mapes de paper o en línia.
2029       on_html: L'OpenStreetMap és un lloc per incloure al mapa coses que són <em>reals i normals</em>- això inclou milions d'edificis, carreteres, i altres detalls sobre llocs. Pots cartografiar totes les característiques del món real que et semblin interessants.
2030       title: Què hi ha al mapa