Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / sr-Latn.yml
1 # Messages for Serbian (Latin script) (srpski (latinica)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: McDutchie
5 # Author: Milicevic01
6 # Author: Nemo bis
7 # Author: Rancher
8 sr-Latn: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Tekst
13       diary_entry: 
14         language: Jezik
15         latitude: Geografska širina
16         longitude: Geografska dužina
17         title: Naslov
18         user: Korisnik
19       friend: 
20         friend: Prijatelj
21         user: Korisnik
22       message: 
23         body: Tekst
24         recipient: Primalac
25         sender: Pošiljalac
26         title: Naslov
27       trace: 
28         description: Opis
29         latitude: Geografska širina
30         longitude: Geografska dužina
31         name: Ime
32         public: Javno
33         size: Veličina
34         user: Korisnik
35         visible: Vidljivo
36       user: 
37         active: Aktivan
38         description: Opis
39         display_name: Ime prikaza
40         email: E-pošta
41         languages: Jezici
42         pass_crypt: Lozinka
43     models: 
44       acl: Upravljanje pristupom
45       changeset: Skup izmena
46       changeset_tag: Oznaka skupa izmena
47       country: Zemlja
48       diary_comment: Komentar na dnevnik
49       diary_entry: Unos u dnevniku
50       friend: Prijatelj
51       language: Jezik
52       message: Poruka
53       node: Čvor
54       node_tag: Oznaka čvora
55       notifier: Izvestilac
56       old_node: Stari čvor
57       old_node_tag: Oznaka starog čvora
58       old_relation: Stari odnos
59       old_relation_member: Član starog odnosa
60       old_relation_tag: Oznaka starog odnosa
61       old_way: Stara putanja
62       old_way_node: Čvor stare putanje
63       old_way_tag: Oznaka starog puta
64       relation: Odnos
65       relation_member: Član odnosa
66       relation_tag: Oznaka odnosa
67       session: Sesija
68       trace: Trag
69       tracepoint: Tačka traga
70       tracetag: Oznaka traga
71       user: Korisnik
72       user_preference: Korisničke postavke
73       user_token: Korisnički žeton
74       way: Putanja
75       way_node: Čvor putanje
76       way_tag: Oznaka puta
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Izgleda da ste onemogućili kolačiće. Omogućite ih pre nego što nastavite.
80     require_moderator: 
81       not_a_moderator: Da biste izveli ovu radnju, treba da budete moderator.
82     setup_user_auth: 
83       blocked: Vaš pristup API-ju je blokiran. Prijavite se da saznate više.
84       need_to_see_terms: Vaš pristup API-ju je privremeno ukinut. Prijavite se da biste pogledali uslove uređivanja. Ne morate da ih prihvatite, već samo da ih vidite.
85   browse: 
86     changeset: 
87       changeset: "Skup izmena: %{id}"
88       changesetxml: XML skup izmena
89       feed: 
90         title: Skup izmena %{id}
91         title_comment: Skup izmena %{id} – %{comment}
92       osmchangexml: osmChange XML
93       title: Skup izmena
94     changeset_details: 
95       belongs_to: "Pripada:"
96       bounding_box: "Granični okvir:"
97       box: okvir
98       closed_at: "Zatvoreno:"
99       created_at: "Napravljeno:"
100       has_nodes: 
101         few: "Ima sledeća %{count} čvora:"
102         one: "Ima sledeći čvor:"
103         other: "Ima sledećih %{count} čvorova:"
104       has_relations: 
105         few: "Ima sledeća %{count} odnosa:"
106         one: "Ima sledeći odnos:"
107         other: "Ima sledećih %{count} odnosa:"
108       has_ways: 
109         few: "Ima sledeće %{count} putanje:"
110         one: "Ima sledeću putanju:"
111         other: "Ima sledećih %{count} putanja:"
112       no_bounding_box: Nijedan granični okvir nije sačuvan za ovaj skup izmena.
113       show_area_box: Prikaži okvir područja
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentar:"
116       deleted_at: "Obrisano:"
117       deleted_by: "Obrisao:"
118       edited_at: "Izmenjeno:"
119       edited_by: "Izmenio:"
120       in_changeset: "U skupu izmena:"
121       version: "Verzija:"
122     containing_relation: 
123       entry: Odnos %{relation_name}
124       entry_role: Odnos %{relation_name} (kao %{relation_role})
125     map: 
126       deleted: Obrisano
127       edit: 
128         area: Uredi područje
129         node: Uredi čvor
130         relation: Uredi odnos
131         way: Uredi putanju
132       larger: 
133         area: Pogledaj područje na većoj mapi
134         node: Pogledaj čvor na većoj mapi
135         relation: Pogledaj odnos na većoj mapi
136         way: Pogledaj putanju na većoj mapi
137       loading: Učitavam…
138     navigation: 
139       all: 
140         next_changeset_tooltip: Sledeći skup izmena
141         next_node_tooltip: Sledeći čvor
142         next_relation_tooltip: Sledeći odnos
143         next_way_tooltip: Sledeća putanja
144         prev_changeset_tooltip: Prethodni skup izmena
145         prev_node_tooltip: Prethodni čvor
146         prev_relation_tooltip: Prethodni odnos
147         prev_way_tooltip: Prethodna putanja
148       paging: 
149         all: 
150           next: "%{id} »"
151           prev: « %{id}
152         user: 
153           next: "%{id} »"
154           prev: « %{id}
155       user: 
156         name_changeset_tooltip: Pogledaj izmene korisnika %{user}
157         next_changeset_tooltip: Sledeća izmena korisnika %{user}
158         prev_changeset_tooltip: Prethodna izmena korisnika %{user}
159     node: 
160       download_xml: Preuzmi XML
161       edit: Uredi čvor
162       node: Čvor
163       node_title: "Čvor: %{node_name}"
164       view_history: Pogledaj istoriju
165     node_details: 
166       coordinates: "Koordinate:"
167       part_of: "Deo:"
168     node_history: 
169       download_xml: Preuzmi XML
170       node_history: Istorija čvora
171       node_history_title: "Istorija čvora: %{node_name}"
172       view_details: Pogledaj detalje
173     not_found: 
174       sorry: Žao nam je, ali %{type} s IB %{id} nije pronađen.
175       type: 
176         changeset: skup izmena
177         node: čvor
178         relation: odnos
179         way: putanja
180     paging_nav: 
181       of: od
182       showing_page: Prikaz stranice
183     redacted: 
184       message_html: Verzija %{version} ove %{type} ne može da se prikaže budući da je redigovana. Više na %{redaction_link}.
185       redaction: Redakcija %{id}
186       type: 
187         node: čvor
188         relation: odnos
189         way: putanja
190     relation: 
191       download_xml: Preuzmi XML
192       relation: Odnos
193       relation_title: "Odnos: %{relation_name}"
194       view_history: Pogledaj istoriju
195     relation_details: 
196       members: "Članovi:"
197       part_of: "Deo:"
198     relation_history: 
199       download_xml: Preuzmi XML
200       relation_history: Istorija odnosa
201       relation_history_title: "Istorija odnosa: %{relation_name}"
202       view_details: Pogledaj detalje
203     relation_member: 
204       entry: "%{type} %{name}"
205       entry_role: "%{type} %{name} kao %{role}"
206       type: 
207         node: Čvor
208         relation: Odnos
209         way: Putanja
210     start_rjs: 
211       data_frame_title: Podaci
212       data_layer_name: Pregledaj podatke sa mape
213       details: Detalji
214       edited_by_user_at_timestamp: Izmenio %{user} u %{timestamp}
215       hide_areas: Sakrij područja
216       history_for_feature: Istorija za %{feature}
217       load_data: Učitaj podatke
218       loaded_an_area_with_num_features: "Učitali ste područje koje sadrži %{num_features} mogućnosti. Neki pregledači se ne mogu nositi s tolikom količinom podataka. Oni najbolje rade kada prikazuju manje od %{max_features} mogućnosti istovremeno: ako radite još nešto, to može usporiti pregledač ili ga zakočiti. Ako ste sigurni da želite da prikažete ove podatke, možete to uraditi klikom na dugme ispod."
219       loading: Učitavam…
220       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
221       object_list: 
222         api: Dobavi ovo područje pomoću API-ja
223         back: Prikaži spisak predmeta
224         details: Detalji
225         heading: Spisak predmeta
226         history: 
227           type: 
228             node: Čvor %{id}
229             way: Putanja %{id}
230         selected: 
231           type: 
232             node: Čvor %{id}
233             way: Putanja %{id}
234         type: 
235           node: Čvor
236           way: Putanja
237       private_user: privatni korisnik
238       show_areas: Prikaži područja
239       show_history: Prikaži istoriju
240       unable_to_load_size: "Ne mogu da učitam: granična veličina okvira %{bbox_size} je prevelika (mora biti manja od %{max_bbox_size})"
241       wait: Pričekajte…
242       zoom_or_select: Uvećajte ili izaberite područje koje želite da pogledate
243     tag_details: 
244       tags: "Oznake:"
245       wiki_link: 
246         key: Stranica s opisom za oznaku %{key}
247         tag: Stranica s opisom za oznaku %{key}=%{value}
248       wikipedia_link: "%{page} članak na Vikipediji"
249     timeout: 
250       sorry: Žao nam je, ali dobavljanje podataka za %{type} s IB %{id} predugo traje.
251       type: 
252         changeset: skup izmena
253         node: tačka
254         relation: odnos
255         way: putanja
256     way: 
257       download_xml: Preuzmi XML
258       edit: Uredi putanju
259       view_history: Pogledaj istoriju
260       way: Putanja
261       way_title: "Putanja: %{way_name}"
262     way_details: 
263       also_part_of: 
264         one: takođe deo putanje %{related_ways}
265         other: takođe deo putanja %{related_ways}
266       nodes: "Čvorovi:"
267       part_of: "Deo:"
268     way_history: 
269       download_xml: Preuzmi XML
270       view_details: Pogledaj detalje
271       way_history: Istorija putanje
272       way_history_title: "Istorija putanje: %{way_name}"
273   changeset: 
274     changeset: 
275       anonymous: Anonimno
276       big_area: (veliko)
277       no_comment: (nema komentara)
278       no_edits: (nema izmena)
279       show_area_box: pogledaj okvir područja
280       still_editing: (još uvek uređuje)
281       view_changeset_details: Pogledaj detalje skupa izmena
282     changeset_paging_nav: 
283       next: Sledeća »
284       previous: « Prethodna
285       showing_page: Prikaz stranice %{page}
286     changesets: 
287       area: Područje
288       comment: Komentar
289       id: Naznaka
290       saved_at: Sačuvano u
291       user: Korisnik
292     list: 
293       description: Skorašnje izmene
294       description_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
295       description_friend: Izmene vaših prijatelja
296       description_nearby: Izmene od okolnih korisnika
297       description_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
298       description_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
299       empty_anon_html: Još nema izmena
300       empty_user_html: Izgleda da niste napravili nijednu izmenu dosad. Da biste počeli, prvo pogledajte <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>uputstvo za početnike</a>.
301       heading: Skupovi izmena
302       heading_bbox: Skupovi izmena
303       heading_friend: Izmene
304       heading_nearby: Izmene
305       heading_user: Skupovi izmena
306       heading_user_bbox: Skupovi izmena
307       title: Skupovi izmena
308       title_bbox: Skupovi izmena unutar %{bbox}
309       title_friend: Izmene vaših prijatelja
310       title_nearby: Izmene od okolnih korisnika
311       title_user: Skupovi izmena korisnika %{user}
312       title_user_bbox: Skupovi izmena korisnika %{user} unutar %{bbox}
313     timeout: 
314       sorry: Žao nam je, ali spisak izmena koji ste zahtevali je predugačak.
315   diary_entry: 
316     comments: 
317       ago: pre %{ago}
318       comment: Komentar
319       has_commented_on: "%{display_name} je prokomentarisao sledeće unose u dnevniku"
320       newer_comments: Noviji komentari
321       older_comments: Stariji komentari
322       post: Postavi
323       when: Kada
324     diary_comment: 
325       comment_from: Komentar korisnika %{link_user} u %{comment_created_at}
326       confirm: Potvrdi
327       hide_link: Sakrij ovaj komentar
328     diary_entry: 
329       comment_count: 
330         one: 1 komentar
331         other: "%{count} komentara"
332       comment_link: Prokomentariši ovaj unos
333       confirm: Potvrdi
334       edit_link: Uredi ovaj unos
335       hide_link: Sakrij ovaj unos
336       posted_by: Postavio korisnik %{link_user} u %{created} na %{language_link}
337       reply_link: Odgovori na ovaj unos
338     edit: 
339       body: "Tekst:"
340       language: "Jezik:"
341       latitude: "Geografska širina:"
342       location: "Lokacija:"
343       longitude: "Geografska dužina:"
344       marker_text: Lokacija unosa u dnevniku
345       save_button: Sačuvaj
346       subject: "Tema:"
347       title: Uredi unos u dnevniku
348       use_map_link: koristi mapu
349     feed: 
350       all: 
351         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika Openstritmapa
352         title: Unosi u dnevniku Openstritmapa
353       language: 
354         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika na %{language_name}
355         title: Unosi u dnevniku na %{language_name}
356       user: 
357         description: Skorašnji unosi u dnevniku od korisnika %{user}
358         title: Unosi u dnevniku za korisnika %{user}
359     list: 
360       in_language_title: Dnevnici na %{language}
361       new: Novi unos u dnevniku
362       new_title: Zapišite novi unos u korisnički dnevnik
363       newer_entries: Noviji unosi
364       no_entries: Nema unosa u dnevniku
365       older_entries: Stariji unosi
366       recent_entries: "Skorašnji unosi u dnevniku:"
367       title: Korisnički dnevnici
368       title_friends: Dnevnici prijatelja
369       title_nearby: Dnevnici okolnih korisnika
370       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
371     location: 
372       edit: Uredi
373       location: "Lokacija:"
374       view: Pogledaj
375     new: 
376       title: Novi unos u dnevniku
377     no_such_entry: 
378       body: Žao nam je, ali nema unosa u dnevniku ili komentar s IB %{id}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
379       heading: "Nema unosa s IB: %{id}"
380       title: Nema takvog unosa u dnevniku
381     view: 
382       leave_a_comment: Ostavite komentar
383       login: Prijavite se
384       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} da ostavite komentar"
385       save_button: Sačuvaj
386       title: Dnevnik korisnika %{user} | %{title}
387       user_title: Dnevnik korisnika %{user}
388   editor: 
389     default: Podrazumevano (trenutno %{name})
390     potlatch: 
391       description: Potlač 1 (uređivač u pregledaču)
392       name: Potlač 1
393     potlatch2: 
394       description: Potlač 2 (uređivač u pregledaču)
395       name: Potlač 2
396     remote: 
397       description: Daljinsko upravljanje (JOSM ili Merkaartor)
398       name: Daljinsko upravljanje
399   export: 
400     start: 
401       add_marker: Dodaj marker na mapu
402       area_to_export: Područje za izvoz
403       embeddable_html: Ugradivi HTML kod
404       export_button: Izvezi
405       export_details: Podaci Openstritmapa su dostupni pod licencom <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sr">Krijejtiv komons Autorstvo-Deliti pod istim uslovima 2.0</a>.
406       format: Format
407       format_to_export: Format za izvoz
408       image_size: Veličina slike
409       latitude: "GŠ:"
410       licence: Licenca
411       longitude: "GD:"
412       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
413       map_image: Slika mape (prikazuje standardni sloj)
414       max: najviše
415       options: Mogućnosti
416       osm_xml_data: Openstritmap XML podaci
417       output: Izlaz
418       paste_html: Ubacite HTML kod za ugrađivanje na stranice
419       scale: Razmera
420       zoom: Uvećanje
421     start_rjs: 
422       add_marker: Dodaj marker na mapu
423       change_marker: Promeni položaj markera
424       click_add_marker: Kliknite na mapu da biste dodali marker
425       drag_a_box: Prevucite okvir na mapi da biste izabrali područje
426       export: Izvezi
427       manually_select: Ručno izaberite drugo područje
428   geocoder: 
429     description: 
430       title: 
431         geonames: Lokacija iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
432         osm_nominatim: Lokacija iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
433       types: 
434         cities: Gradovi
435         places: Mesta
436         towns: Varošice
437     direction: 
438       east: istočno
439       north: severno
440       north_east: severoistočno
441       north_west: severozapadno
442       south: južno
443       south_east: jugoistočno
444       south_west: jugozapadno
445       west: zapadno
446     distance: 
447       one: oko jednog kilometra
448       other: oko %{count} kilometra
449       zero: manje od jednog kilometra
450     results: 
451       more_results: Više rezultata
452       no_results: Nema rezultata
453     search: 
454       title: 
455         ca_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.ca/">Geokodera</a>
456         geonames: Rezultati iz <a href="http://www.geonames.org/">Geografskih imena</a>
457         latlon: Rezultati iz <a href="http://openstreetmap.org/">Internala</a>
458         osm_nominatim: Rezultati iz <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatima</a>
459         uk_postcode: Rezultati iz <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap-a</a>
460         us_postcode: Rezultati iz <a href="http://geocoder.us/">Geokodera</a>
461     search_osm_nominatim: 
462       prefix: 
463         aeroway: 
464           aerodrome: Aerodrom
465           apron: Rampa
466           gate: Kapija
467           helipad: Heliodrom
468           runway: Pista
469           taxiway: Rulna staza
470           terminal: Terminal
471         amenity: 
472           WLAN: Bežični internet
473           airport: Aerodrom
474           arts_centre: Umetnički centar
475           artwork: Umetničko delo
476           atm: Bankomat
477           auditorium: Dvorana
478           bank: Banka
479           bar: Bar
480           bbq: Roštilj
481           bench: Klupa
482           bicycle_parking: Biciklistički parking
483           bicycle_rental: Iznajmljivanje bicikla
484           biergarten: Pivska bašta
485           brothel: Javna kuća
486           bureau_de_change: Menjačnica
487           bus_station: Autobuska stanica
488           cafe: Kafe
489           car_rental: Iznajmljivanje automobila
490           car_sharing: Zajedničko korišćenje automobila
491           car_wash: Auto-perionica
492           casino: Kazino
493           charging_station: Napojna stanica
494           cinema: Bioskop
495           clinic: Klinika
496           club: Klub
497           college: Fakultet
498           community_centre: Društveni centar
499           courthouse: Sud
500           crematorium: Krematorijum
501           dentist: Zubar
502           doctors: Doktor
503           dormitory: Studentski dom
504           drinking_water: Pijaća voda
505           driving_school: Auto-škola
506           embassy: Ambasada
507           emergency_phone: Telefon za hitne slučajeve
508           fast_food: Brza hrana
509           ferry_terminal: Skela
510           fire_hydrant: Hidrant
511           fire_station: Vatrogasna stanica
512           food_court: Štandovi za brzu hranu
513           fountain: Fontana
514           fuel: Benzinska pumpa
515           grave_yard: Groblje
516           gym: Fitnes centar
517           hall: Hala
518           health_centre: Dom zdravlja
519           hospital: Bolnica
520           hotel: Hotel
521           hunting_stand: Lovački dom
522           ice_cream: Prodavnica sladoleda
523           kindergarten: Obdanište
524           library: Biblioteka
525           market: Pijaca
526           marketplace: Pijaca
527           mountain_rescue: Gorska služba
528           nightclub: 'Noćni klub'
529           nursery: Jaslice
530           nursing_home: Starački dom
531           office: Poslovnica
532           park: Park
533           parking: Parking
534           pharmacy: Apoteka
535           place_of_worship: Mesto bogosluženja
536           police: Policija
537           post_box: Poštansko sanduče
538           post_office: Pošta
539           preschool: Predškolska ustanova
540           prison: Zatvor
541           pub: Pab
542           public_building: Ustanova
543           public_market: Pijaca
544           reception_area: Prijemno područje
545           recycling: Mesto za reciklažu
546           restaurant: Restoran
547           retirement_home: Starački dom
548           sauna: Sauna
549           school: Škola
550           shelter: Sklonište
551           shop: Prodavnica
552           shopping: Trgovački centar
553           shower: Tuš
554           social_centre: Socijalni centar
555           social_club: Društveni klub
556           studio: Studio
557           supermarket: Supermarket
558           swimming_pool: Bazen
559           taxi: Taksi
560           telephone: Telefonska govornica
561           theatre: Pozorište
562           toilets: Toaleti
563           townhall: Gradska skupština
564           university: Univerzitet
565           vending_machine: Automat
566           veterinary: Veterinarska hirurgija
567           village_hall: Seoski dom
568           waste_basket: Korpa za otpatke
569           wifi: Bežični internet
570           youth_centre: Dom omladine
571         boundary: 
572           administrative: Administrativna granica
573           census: Popisna granica
574           national_park: Nacionalni park
575           protected_area: Zaštićeno područje
576         bridge: 
577           aqueduct: Akvadukt
578           suspension: Viseći most
579           swing: Vrteški most
580           viaduct: Vijadukt
581           "yes": Most
582         building: 
583           "yes": Zgrada
584         highway: 
585           bridleway: Konjička staza
586           bus_guideway: Autobuska traka
587           bus_stop: Autobuska stanica
588           byway: Prečica
589           construction: Auto-put u izgradnji
590           cycleway: Biciklistička staza
591           emergency_access_point: Izlaz za slučaj opasnosti
592           footway: Pešačka staza
593           ford: Gaz
594           living_street: Ulica smirenog prometa
595           milestone: Miljokaz
596           minor: Drugorazredni put
597           motorway: Auto-put
598           motorway_junction: Petlja
599           motorway_link: Moto-put
600           path: Staza
601           pedestrian: Pešačka staza
602           platform: Platforma
603           primary: Glavni put
604           primary_link: Glavni put
605           raceway: Trkačka staza
606           residential: Ulica
607           rest_area: Odmaralište
608           road: Put
609           secondary: Sporedni put
610           secondary_link: Sporedni put
611           service: Servisni put
612           services: Usluge na auto-putu
613           speed_camera: Foto-radar
614           steps: Stepenice
615           stile: Prelaz preko ograde
616           tertiary: Lokalni put
617           tertiary_link: Lokalni put
618           track: Makadam
619           trail: Staza
620           trunk: Magistralni put
621           trunk_link: Magistralni put
622           unclassified: Nekategorisani put
623           unsurfaced: Neasfaltirani put
624         historic: 
625           archaeological_site: Arheološko nalazište
626           battlefield: Bojište
627           boundary_stone: Granični kamen
628           building: Zgrada
629           castle: Dvorac
630           church: Crkva
631           fort: Utvrđivanje
632           house: Kuća
633           icon: Ikona
634           manor: Plemićko imanje
635           memorial: Spomenik
636           mine: Rudnik
637           monument: Spomenik
638           museum: Muzej
639           ruins: Ruševine
640           tower: Toranj
641           wayside_cross: Krajputaš
642           wayside_shrine: Usputno svetište
643           wreck: Olupina
644         landuse: 
645           allotments: Bašte
646           basin: Basen
647           brownfield: Zemljište za prenamenu
648           cemetery: Groblje
649           commercial: Poslovno područje
650           conservation: Zaštićeno područje
651           construction: Gradilište
652           farm: Farma
653           farmland: Polje
654           farmyard: Farma
655           forest: Šuma
656           garages: Garaža
657           grass: Trava
658           greenfield: Zeleno polje
659           industrial: Industrijsko područje
660           landfill: Deponija
661           meadow: Livada
662           military: Vojno područje
663           mine: Rudnik
664           nature_reserve: Rezervat prirode
665           orchard: Voćnjak
666           park: Park
667           piste: Skijaška staza
668           quarry: Kamenolom
669           railway: Železnička pruga
670           recreation_ground: Rekreacijsko područje
671           reservoir: Rezervoar
672           reservoir_watershed: Akumulaciona vododelnica
673           residential: Stambeno područje
674           retail: Maloprodaja
675           road: Putno područje
676           village_green: Seosko polje
677           vineyard: Vinograd
678           wetland: Močvara
679           wood: Šuma
680         leisure: 
681           beach_resort: Morsko odmaralište
682           bird_hide: Sklonište za ptice
683           common: Opštinsko zemljište
684           fishing: Ribolovno područje
685           fitness_station: Tehnički pregled
686           garden: Bašta
687           golf_course: Golf teren
688           ice_rink: Klizalište
689           marina: Marina
690           miniature_golf: Mini golf
691           nature_reserve: Rezervat prirode
692           park: Park
693           pitch: Sportsko igralište
694           playground: Igralište
695           recreation_ground: Rekreacijsko područje
696           sauna: Sauna
697           slipway: Navoz
698           sports_centre: Sportski centar
699           stadium: Stadion
700           swimming_pool: Bazen
701           track: Staza za trčanje
702           water_park: Vodeni park
703         military: 
704           airfield: Vojni aerodrom
705           barracks: Kasarna
706           bunker: Bunker
707         natural: 
708           bay: Zaliv
709           beach: Plaža
710           cape: Rt
711           cave_entrance: Ulaz u pećinu
712           channel: Kanal
713           cliff: Litica
714           crater: Krater
715           dune: Dina
716           feature: Obeležje
717           fell: Brdo
718           fjord: Fjord
719           forest: Šuma
720           geyser: Gejzir
721           glacier: Glečer
722           heath: Ravnica
723           hill: Brdo
724           island: Ostrvo
725           land: Zemljište
726           marsh: Močvara
727           moor: Močvara
728           mud: Blato
729           peak: Vrh
730           point: Tačka
731           reef: Greben
732           ridge: Greben
733           river: Reka
734           rock: Stena
735           scree: Osulina
736           scrub: Guštara
737           shoal: Sprud
738           spring: Izvor
739           stone: Kamen
740           strait: Moreuz
741           tree: Drvo
742           valley: Dolina
743           volcano: Vulkan
744           water: Voda
745           wetland: Močvara
746           wetlands: Močvara
747           wood: Šuma
748         office: 
749           accountant: Računovođa
750           architect: Arhitekta
751           company: Firma
752           employment_agency: Agencija za zapošljavanje
753           estate_agent: Agencija za nekretnine
754           government: Vladina služba
755           insurance: Služba za osiguravanje
756           lawyer: Advokat
757           ngo: NVO kancelarija
758           telecommunication: Telekomunikaciona služba
759           travel_agent: Turistička agencija
760           "yes": Kancelarija
761         place: 
762           airport: Aerodrom
763           city: Grad
764           country: Zemlja
765           county: Okrug
766           farm: Farma
767           hamlet: Zaselak
768           house: Kuća
769           houses: Kuće
770           island: Ostrvo
771           islet: Hrid
772           isolated_dwelling: Udaljeno prebivalište
773           locality: Lokalitet
774           moor: Močvara
775           municipality: Opština
776           postcode: Poštanski broj
777           region: Područje
778           sea: More
779           state: Savezna država
780           subdivision: Podgrupa
781           suburb: Predgrađe
782           town: Varošica
783           unincorporated_area: Slobodna zemlja
784           village: Selo
785         railway: 
786           abandoned: Napuštena železnica
787           construction: Železnička pruga u izgradnji
788           disused: Napuštena železnica
789           disused_station: Napuštena železnička stanica
790           funicular: Žičana železnica
791           halt: Železničko stajalište
792           historic_station: Istorijska železnička stanica
793           junction: Železnički čvor
794           level_crossing: Pružni prelaz
795           light_rail: Laka železnica
796           miniature: Minijaturna železnica
797           monorail: Jednotračna pruga
798           narrow_gauge: Uskotračna pruga
799           platform: Železnička platforma
800           preserved: Očuvana železnica
801           spur: Pruga
802           station: Železnička stanica
803           subway: Metro stanica
804           subway_entrance: Ulaz u metro
805           switch: Skretnica
806           tram: Tramvaj
807           tram_stop: Tramvajsko stajalište
808           yard: Ranžirna stanica
809         shop: 
810           alcohol: Trgovina pićem
811           antiques: Antikvarnica
812           art: Atelje
813           bakery: Pekara
814           beauty: Parfimerija
815           beverages: Prodavnica pića
816           bicycle: Prodavnica bicikala
817           books: Knjižara
818           butcher: Mesara
819           car: Auto-kuća
820           car_parts: Auto-delovi
821           car_repair: Auto-servis
822           carpet: Prodavnica tepiha
823           charity: Dobrotvorna prodavnica
824           chemist: Apotekar
825           clothes: Butik
826           computer: Računarska oprema
827           confectionery: Poslastičarnica
828           convenience: Potrepštine
829           copyshop: Kopirnica
830           cosmetics: Kozmetičarska radnja
831           department_store: Robna kuća
832           discount: Diskont
833           doityourself: Uradi sam
834           dry_cleaning: Hemijsko čišćenje
835           electronics: Elektronska oprema
836           estate_agent: Agent za nekretnine
837           farm: Poljoprivredna apoteka
838           fashion: Modna prodavnica
839           fish: Ribarnica
840           florist: Cvećara
841           food: Bakalnica
842           funeral_directors: Pogrebno preduzeće
843           furniture: Nameštaj
844           gallery: Galerija
845           garden_centre: Vrtni centar
846           general: Prodavnica mešovite robe
847           gift: Suvenirnica
848           greengrocer: Piljarnica
849           grocery: Bakalnica
850           hairdresser: Frizerski salon
851           hardware: Gvožđara
852           hifi: Muzička oprema
853           insurance: Osiguranje
854           jewelry: Zlatara
855           kiosk: Kiosk
856           laundry: Perionica rublja
857           mall: Tržni centar
858           market: Market
859           mobile_phone: Prodavnica mobilnih telefona
860           motorcycle: Prodavnica motocikala
861           music: Muzička prodavnica
862           newsagent: Novinar
863           optician: Optičar
864           organic: Prodavnica zdrave hrane
865           outdoor: Štand
866           pet: Prodavnica kućnih ljubimaca
867           photo: Fotografska radnja
868           salon: Salon
869           shoes: Prodavnica obuće
870           shopping_centre: Tržni centar
871           sports: Sportska oprema
872           stationery: Papirnica
873           supermarket: Supermarket
874           toys: Prodavnica igračaka
875           travel_agency: Turistička agencija
876           video: Videoteka
877           wine: Trgovina pićem
878         tourism: 
879           alpine_hut: Planinarski dom
880           artwork: Galerija
881           attraction: Atrakcija
882           bed_and_breakfast: Polupansion
883           cabin: Koliba
884           camp_site: Kamp
885           caravan_site: Kamp-prikolice
886           chalet: Planinska koliba
887           guest_house: Gostinska kuća
888           hostel: Hostel
889           hotel: Hotel
890           information: Podaci
891           lean_to: Sklonište
892           motel: Motel
893           museum: Muzej
894           picnic_site: Mesto za piknik
895           theme_park: Tematski park
896           valley: Dolina
897           viewpoint: Vidikovac
898           zoo: Zoološki vrt
899         tunnel: 
900           "yes": Tunel
901         waterway: 
902           artificial: Veštački vodeni put
903           boatyard: Brodogradilište
904           canal: Kanal
905           connector: Spoj vodnih puteva
906           dam: Brana
907           derelict_canal: Odbačeni kanal
908           ditch: Jarak
909           dock: Dok
910           drain: Odvod
911           lock: Brana
912           lock_gate: Vrata brane
913           mineral_spring: Mineralni izvor
914           mooring: Sidrište
915           rapids: Brzaci
916           river: Reka
917           riverbank: Rečna obala
918           stream: Potok
919           wadi: Suvo korito reke
920           water_point: Tačka vodotoka
921           waterfall: Vodopad
922           weir: Brana
923       prefix_format: "%{name}"
924   html: 
925     dir: ltr
926   javascripts: 
927     map: 
928       base: 
929         cycle_map: Biciklistička mapa
930         mapquest: Mapkvest open
931         standard: Standardna
932         transport_map: Saobraćajna mapa
933     site: 
934       edit_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste uredili mapu
935       edit_tooltip: Uredite mapu
936       history_disabled_tooltip: Uvećajte prikaz da biste videli izmene za ovo područje
937       history_tooltip: Pogledajte izmene za ovo područje
938   layouts: 
939     community: Zajednica
940     community_blogs: Blogovi zajednice
941     community_blogs_title: Blogovi članova zajednice
942     copyright: Autorska prava i licenca
943     documentation: Dokumentacija
944     documentation_title: Dokumentacija projekta
945     donate: Pomozite nam tako što ćete %{link} radi održavanja potrebnog hardvera.
946     donate_link_text: priložiti novac
947     edit: Uredi
948     edit_with: Uredi uređivačem %{editor}
949     foundation: Zadužbina
950     foundation_title: Zadužbina Openstritmap
951     gps_traces: GPS tragovi
952     gps_traces_tooltip: Upravljajte GPS tragovima
953     help: Pomoć
954     help_centre: Centar za pomoć
955     help_title: Stranica pomoći za projekat
956     help_url: http://help.openstreetmap.org/
957     history: Istorija
958     home: dom
959     intro_1: OpenStreetMap je slobodna mapa celog sveta. Kreirana od korisnika kao što ste vi.
960     intro_2_create_account: Otvorite nalog
961     intro_2_download: preuzimanje
962     intro_2_html: Podaci su slobodni za %{download} i %{use} pod uslovima licence %{license}. %{create_account} da poboljšate mapu.
963     intro_2_license: otvorena licenca
964     intro_2_use: upotreba
965     log_in: prijavi me
966     log_in_tooltip: Prijavite se s postojećim nalogom
967     logo: 
968       alt_text: Logotip Openstritmapa
969     logout: odjavi me
970     make_a_donation: 
971       text: Priložite novac
972       title: Podržite Openstritmap novčanim prilogom
973     osm_offline: Baza podataka Openstritmapa je trenutno nedostupna dok se ne završe važni radovi na održavanju.
974     osm_read_only: Zbog radova na održavanju baze podataka Openstritmapa, istu trenutno nije moguće menjati.
975     partners_bytemark: Hosting „Bajtmark“
976     partners_html: Hosting podržava %{ucl}, %{ic} i %{bytemark}, kao i drugi %{partners}.
977     partners_ic: Londonski kraljevski koledž
978     partners_partners: partneri
979     partners_ucl: VR centar UCL-a
980     project_name: 
981       h1: Openstritmap
982       title: Openstritmap
983     sign_up: otvori nalog
984     sign_up_tooltip: Otvorite nalog da biste uređivali
985     tag_line: Slobodna viki mapa sveta
986     user_diaries: Dnevnici
987     user_diaries_tooltip: Pogledajte korisničke dnevnike
988     view: Pregled
989     view_tooltip: Pogledajte mapu
990     wiki: viki
991     wiki_title: Viki stranice projekta
992     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sr:Main_Page?uselang=sr-ec
993   license_page: 
994     foreign: 
995       english_link: engleskog originala
996       text: U slučaju sukoba između prevedene stranice i %{english_original_link}, engleska stranica ima prednost
997       title: O prevodu
998     legal_babble: 
999       contributors_at_html: "<strong>Austrija</strong>: sadrži podatke iz\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Štata Viena</a> pod licencom\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Forarlberg</a> i\n  \t+ \t\nLand Tirol (pod licencom <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT sa izmenama i dopunama</a>)."
1000       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: sadrži podatke iz\n    Beobaze&reg;, Geogratisa (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade), Kanvek (&copy; Odeljenje za prirodne\n    resurse Kanade) i Statkan (Geografski odsek,\n    Zavod za statistiku Kanade)."
1001       contributors_footer_1_html: "Više informacija o ovim i drugim izvorima korišćenim\nza poboljšavanje Openstritmapa možete naći na stranici <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Doprinosioci</a> na našem vikiju."
1002       contributors_footer_2_html: "  Uključivanje podataka u Openstritmap ne podrazumeva da izvorni\n  vlasnik podataka prihvata Openstritmap, obezbeđuje bilo kakvu\n  garanciju ili prihvata odgovornost."
1003       contributors_fr_html: "<strong>Francuska</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Generalne direkcije za oporezivanje."
1004       contributors_gb_html: "<strong>Ujedinjeno Kraljevstvo</strong>: sadrži Zvanične\n    podatke geodetskog premeravanja &copy; Autorska prava 2010."
1005       contributors_intro_html: "  Naša licenca CC BY-SA zahteva od vas da &ldquo;morate\n  navesti ime izvornog autora ili davaoca licence&rdquo;.\n  Pojedinačni kartografi ne zahtevaju isticanje zasluga osim\n  &ldquo;Openstritmap doprinosioca&rdquo;, ali kada podaci\n  pripadaju nacionalnoj geografskoj agenciji ili drugom\n  većem izvoru koji je uključen u Openstritmap, razumno je\n  navesti izvor ili ostaviti hipervezu do njega."
1006       contributors_nl_html: "<strong>Holandija</strong>: sadrži &copy; AND podaci, 2007\n  \t+ \t\n    (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1007       contributors_nz_html: "<strong>Novi Zeland</strong>: sadrži podatke koji potiču od\n    Land Information New Zealand. Krunska autorska prava zadržana."
1008       contributors_title_html: Naši saradnici
1009       contributors_za_html: "<strong>Južnoafrička Republika</strong>: sadrži podatke iz\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Glavne uprave:\nNacionalna katastarska služba</a>, državna autorska prava zadržana."
1010       credit_1_html: "  Ako koristite naše slike mapa, tražimo da zasluge sadrže\n  bar &ldquo;&copy; Doprinosioci\n  Openstritmapa, CC BY-SA&rdquo;. Ako koristite samo podatke mapa,\n  navedite &ldquo;Kartografski podaci &copy; Doprinosioci Openstritmapa,\n  CC BY-SA&rdquo;."
1011       credit_2_html: "  Gde je moguće, Openstritmap bi trebalo da vodi do adrese <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  i CC BY-SA do <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>.\n  Ako koristite medijum u kom se veze ne mogu postaviti\n  (npr. štampani rad), predlažemo da usmerite vaše\n  čitaoce na www.openstreetmap.org (po mogućstvu\n  proširavanjem &lsquo;Openstritmapa&rsquo; na celu adresu)\n  i na www.creativecommons.org."
1012       credit_title_html: Kako da imenujete Openstritmap
1013       intro_1_html: "OpenStreetMap is <i>open data</i>, licensed under the <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1014       intro_2_html: "  Možete da umnožavate, delite, prenosite i prilagođavate\n  naše mape i podatke, sve dok imenujete Openstritmap i njene\n  urednike. Ako želite da menjate i dograđujete naše podatke,\n  možete ih deliti samo pod istom licencom.\n  Ceo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">\n  tekst ugovora</a> objašnjava vam vaša prava i odgovornosti."
1015       more_1_html: "  Pročitajte više o korišćenju naših podataka na <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">ČPP</a>."
1016       more_2_html: "  Podsećamo urednike Openstritmapa da nikada ne dodaju podatke\n  od bilo kog izvora zaštićenog autorskim pravima (npr.\n  Gugl mape ili štampane mape) bez izričite dozvole\n  nosioca autorskog prava."
1017       more_title_html: Saznajte više
1018       title_html: Autorska prava i licenca
1019     native: 
1020       mapping_link: počnite s mapiranjem
1021       native_link: srpsko izdanje
1022       text: Trenutno posmatrate englesko izdanje stranice o autorskim pravima. Možete se vratiti na %{native_link} ove stranice ili jednostavno zaboravite na autorska prava i %{mapping_link}.
1023       title: O stranici
1024   message: 
1025     delete: 
1026       deleted: Poruka je obrisana
1027     inbox: 
1028       date: Datum
1029       from: Od
1030       messages: Imate %{new_messages} i %{old_messages}
1031       my_inbox: Primljene
1032       new_messages: 
1033         one: "%{count} nova poruka"
1034         other: "%{count} nove poruke"
1035       no_messages_yet: Još uvek nemate poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1036       old_messages: 
1037         one: "%{count} stara poruka"
1038         other: "%{count} stare poruke"
1039       outbox: poslate
1040       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1041       subject: Naslov
1042       title: Primljene
1043     mark: 
1044       as_read: Poruka je označena kao pročitana
1045       as_unread: Poruka je označena kao nepročitana
1046     message_summary: 
1047       delete_button: Obriši
1048       read_button: Označi kao pročitano
1049       reply_button: Odgovori
1050       unread_button: Označi kao nepročitano
1051     new: 
1052       back_to_inbox: Nazad na primljene
1053       body: Tekst
1054       limit_exceeded: Nedavno ste poslali mnogo poruka. Sačekajte neko vreme pre nego pokušavate da pošaljete još neku.
1055       message_sent: Poruka je poslata.
1056       send_button: Pošalji
1057       send_message_to: Pošalji novu poruku za %{name}
1058       subject: Naslov
1059       title: Pošalji poruku
1060     no_such_message: 
1061       body: Nažalost, nema poruke s tim IB.
1062       heading: Nema takve poruke
1063       title: Nema takve poruke
1064     outbox: 
1065       date: Datum
1066       inbox: primljene
1067       messages: 
1068         one: Imate %{count} poslatu poruku
1069         other: Imate %{count} poslate poruke
1070       my_inbox: "%{inbox_link}"
1071       no_sent_messages: Još uvek nemate poslatih poruka. Zašto ne biste stupili u kontakt s %{people_mapping_nearby_link}?
1072       outbox: poslate
1073       people_mapping_nearby: maperima u vašoj okolini
1074       subject: Naslov
1075       title: Poslate
1076       to: Za
1077     read: 
1078       date: Datum
1079       from: Od
1080       reply_button: Odgovori
1081       subject: Naslov
1082       title: Pročitaj poruku
1083       to: Za
1084       unread_button: Označi kao nepročitano
1085       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka koju ste želeli da pročitate nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste je pročitali.
1086     reply: 
1087       wrong_user: Prijavljeni ste kao %{user}, ali poruka na koju ste želeli da odgovorite nije poslata tom korisniku. Prijavite se kao ispravan korisnik da biste odgovorili.
1088     sent_message_summary: 
1089       delete_button: Obriši
1090   notifier: 
1091     diary_comment_notification: 
1092       footer: Možete pročitati komentare na %{readurl}, prokomentarisati na %{commenturl} ili odgovoriti na %{replyurl}
1093       header: "%{from_user} prokomentarisa vaš skorašnji unos u dnevniku pod naslovom %{subject}:"
1094       hi: Pozdrav, %{to_user},
1095       subject: "[OpenStreetMap] %{user} prokomentarisa vaš unos u dnevniku"
1096     email_confirm: 
1097       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1098     email_confirm_html: 
1099       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1100       greeting: Pozdrav,
1101       hopefully_you: Neko (verovatno vi) želeo bi da promeni e-adresu sa %{server_url} na %{new_address}.
1102     email_confirm_plain: 
1103       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste potvrdili izmene.
1104       greeting: Pozdrav,
1105     friend_notification: 
1106       befriend_them: Možete ga/je dodati i kao prijatelja na %{befriendurl}.
1107       had_added_you: "%{user} vas je dodao kao prijatelja na Openstritmapu."
1108       see_their_profile: Možete videti njegov/njen profil na %{userurl}.
1109       subject: "[Openstritmap] %{user} vas je dodao kao prijatelja"
1110     gpx_notification: 
1111       and_no_tags: i bez oznaka.
1112       and_the_tags: "i sa sledećim oznakama:"
1113       failure: 
1114         failed_to_import: "Uvoz nije uspeo. Greška:"
1115         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=sr-ec
1116         more_info_1: Više o neuspelom GPX uvozu i kako to izbeći
1117         more_info_2: "može se naći na:"
1118         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz nije uspeo"
1119       greeting: Pozdrav,
1120       success: 
1121         loaded_successfully: uspešno učitano sa %{trace_points} od mogućih %{possible_points} tačaka.
1122         subject: "[OpenStreetMap] GPX uvoz je uspeo"
1123       with_description: s opisom
1124       your_gpx_file: Liči na vašu GPX datoteku
1125     lost_password: 
1126       subject: "[OpenStreetMap] Zahtev za poništavanje lozinke"
1127     lost_password_html: 
1128       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1129       greeting: Pozdrav,
1130       hopefully_you: Neko (verovatno vi) zatražio je poništavanje lozinke za ovaj nalog.
1131     lost_password_plain: 
1132       click_the_link: Ako ste to vi, kliknite na vezu ispod da biste poništili lozinku.
1133       greeting: Pozdrav,
1134     message_notification: 
1135       header: "%{from_user} vam posla poruku preko Openstritmapa pod naslovom %{subject}:"
1136       hi: Pozdrav, %{to_user},
1137       subject_header: "[Openstritmap] – %{subject}"
1138     signup_confirm: 
1139       subject: "[OpenStreetMap] Potvrdite vašu e-adresu"
1140   oauth: 
1141     oauthorize: 
1142       allow_read_gpx: čita vaše privatne GPS tragove.
1143       allow_read_prefs: čita vaše korisničke postavke.
1144       allow_to: "Dozvoli programu da:"
1145       allow_write_api: menja mapu.
1146       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1147       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1148       allow_write_prefs: menja vaše korisničke postavke.
1149       request_access: Program %{app_name} zahteva pristup vašem nalogu, %{user}. Odlučite se da li želite da mu ga omogućite. Možete izabrati bilo koji program.
1150     revoke: 
1151       flash: Opozvali ste novčić za %{application}
1152   oauth_clients: 
1153     create: 
1154       flash: Podaci su uspešno upisani
1155     destroy: 
1156       flash: Upis programa je ukinut
1157     edit: 
1158       submit: Uredi
1159       title: Uredi program
1160     form: 
1161       allow_read_gpx: čitanje privatnih GPS tragova.
1162       allow_read_prefs: čitanje korisničkih postavki.
1163       allow_write_api: menjanje mape.
1164       allow_write_diary: pravljenje unosa u dnevniku, komentarisanje i dodavanje prijatelja.
1165       allow_write_gpx: otpremanje GPS tragova.
1166       allow_write_prefs: menjanje korisničkih postavki.
1167       callback_url: Povratna adresa
1168       name: Ime
1169       requests: "Zahtevaj sledeće dozvole od korisnika:"
1170       required: Neophodno
1171       support_url: Adresa podrške
1172       url: Adresa glavnog programa
1173     index: 
1174       application: Naziv programa
1175       issued_at: Izdano
1176       list_tokens: "Sledeći novčići su izdani programima na vaše ime:"
1177       my_apps: Programi
1178       my_tokens: Odobreni programi
1179       no_apps: Imate li program koji želite da koristite sa standardom %{oauth}? Morate upisati vaš program pre nego što on može da traži OAuth zahteve.
1180       register_new: Upiši program
1181       registered_apps: "Sledeći programi su upisani:"
1182       revoke: Opozovi
1183       title: OAuth detalji
1184     new: 
1185       submit: Otvori nalog
1186       title: Upiši novi program
1187     not_found: 
1188       sorry: Žao nam je, %{type} nije pronađen.
1189     show: 
1190       access_url: "Adresa pristupnog novčića:"
1191       allow_read_gpx: čita privatne GPS tragove.
1192       allow_read_prefs: čita korisničke postavke.
1193       allow_write_api: menja mapu.
1194       allow_write_diary: pravi unose u dnevniku, komentariše i dodaje prijatelje.
1195       allow_write_gpx: otprema GPS tragove.
1196       allow_write_prefs: menja korisničke postavke.
1197       authorize_url: "Adresa ovlašćenja:"
1198       confirm: Jeste li sigurni?
1199       delete: Obriši klijent
1200       edit: Detalji izmene
1201       key: "Ključ potrošača:"
1202       requests: "Zahtevanje sledećih dozvola od korisnika:"
1203       secret: "Tajna potrošača:"
1204       support_notice: Podržavamo HMAC-SHA1, kao i običan tekst u režimu SSL.
1205       title: OAuth detalji za %{app_name}
1206       url: "Adresa zahtevnog novčića:"
1207     update: 
1208       flash: Podaci o klijentu su uspešno ažurirani
1209   printable_name: 
1210     with_version: "%{id}, ver. %{version}"
1211   redaction: 
1212     create: 
1213       flash: Redakcija je napravljena.
1214     destroy: 
1215       error: Došlo je do greške pri uklanjanju redakcije.
1216       flash: Redakcija je uklonjena.
1217       not_empty: Redakcija nije prazna. Poništite redigovanje svih verzija koje pripadaju ovoj redakciji pre nego što je uklonite.
1218     edit: 
1219       description: Opis
1220       heading: Uredi redakciju
1221       submit: Sačuvaj redakciju
1222       title: Uređivanje redakcije
1223     index: 
1224       empty: Nema redakcija.
1225       heading: Spisak redakcija
1226       title: Spisak redakcija
1227     new: 
1228       description: Opis
1229       heading: Unesite podatke za novu redakciju
1230       submit: Napravi redakciju
1231       title: Pravljenje nove redakcije
1232     show: 
1233       confirm: Jeste li sigurni?
1234       description: "Opis:"
1235       destroy: Ukloni ovu redakciju
1236       edit: Uredi ovu redakciju
1237       heading: Prikaz redakcije „%{title}“
1238       title: Prikaz redakcije
1239       user: "Tvorac:"
1240     update: 
1241       flash: Izmene su sačuvane.
1242   site: 
1243     edit: 
1244       anon_edits: (%{link})
1245       anon_edits_link_text: Saznajte zašto je to slučaj.
1246       flash_player_required: Potreban vam je fleš plejer da biste koristili uređivač mapa. Preuzmite ga <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odavde</a>. Dostupne su i <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">neke druge mogućnosti</a> za uređivanje Openstritmapa.
1247       no_iframe_support: Vaš pregledač ne podržava HTML iframes, a oni su potrebni za ovu mogućnost.
1248       not_public: Niste podesili da vaše izmene budu javne.
1249       not_public_description: Ne možete uređivati mapu sve dok to ne uradite. Možete podesiti da vaše izmene budu javne s %{user_page}.
1250       potlatch2_not_configured: Potlač 2 nije podešen. Pogledajte http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 za više informacija
1251       potlatch2_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, kliknite na dugme za čuvanje.
1252       potlatch_unsaved_changes: Niste sačuvali izmene. Da biste to uradili, poništite tekuću putanju ili tačku, ako uređujete naživo, ili kliknite na dugme za čuvanje.
1253       user_page_link: korisničke stranice
1254     index: 
1255       js_1: Koristite pregledač koji ne podržava javaskript ili ste ga onemogućili.
1256       js_2: Openstritmap koristi javaskript za prikazivanje mapa.
1257       permalink: Trajna veza
1258       remote_failed: Uređivanje nije uspelo. Proverite da li je JOSM ili Merkaartor učitan i da je mogućnost daljinskog upravljanja omogućena
1259       shortlink: Kratka veza
1260     key: 
1261       table: 
1262         entry: 
1263           admin: Administrativna granica
1264           allotments: Bašte
1265           apron: 
1266             - Aerodromski peron
1267             - terminal
1268           bridge: Crni okvir – most
1269           bridleway: Konjička staza
1270           brownfield: Građevinsko zemljište
1271           building: Značajna zgrada
1272           byway: Sporedni put
1273           cable: 
1274             - Žičara
1275             - sedišnica
1276           cemetery: Groblje
1277           centre: Sportski centar
1278           commercial: Poslovno područje
1279           common: 
1280             - Poljana
1281             - livada
1282           construction: Putevi u izgradnji
1283           cycleway: Biciklistička staza
1284           destination: Pristup odredištu
1285           farm: Farma
1286           footway: Pešačka staza
1287           forest: Šuma
1288           golf: Golf teren
1289           heathland: Pustoš
1290           industrial: Industrijsko područje
1291           lake: 
1292             - Jezero
1293             - rezervoar
1294           military: Vojno područje
1295           motorway: Auto-put
1296           park: Park
1297           permissive: Pristup uz dozvolu
1298           pitch: Sportsko igralište
1299           primary: Glavni put
1300           private: Privatni posed
1301           rail: Železnička pruga
1302           reserve: Rezervat prirode
1303           resident: Stambeno područje
1304           retail: Maloprodajno područje
1305           runway: 
1306             - Aerodromska pista
1307             - rulne staze
1308           school: 
1309             - Škola
1310             - univerzitet
1311           secondary: Sporedni put
1312           station: Železnička stanica
1313           subway: Podzemna železnica
1314           summit: 
1315             - Uzvišenje
1316             - vrh
1317           tourist: Turistička atrakcija
1318           track: Makadam
1319           tram: 
1320             - Laka železnica
1321             - tramvaj
1322           trunk: Magistralni put
1323           tunnel: Isprekidan okvir – tunel
1324           unclassified: Nekategorisani put
1325           unsurfaced: Neasfaltirani put
1326           wood: Šuma
1327     markdown_help: 
1328       alt: Rezervni tekst
1329       first: Prva stavka
1330       heading: Naslov
1331       headings: Naslovi
1332       image: Slika
1333       link: Veza
1334       ordered: Svrstan spisak
1335       second: Druga stavka
1336       subheading: Podnaslov
1337       text: Tekst
1338       title_html: Raščlanjeno sa <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">markdaunom</a>
1339       unordered: Nesvrstan spisak
1340       url: Adresa
1341     richtext_area: 
1342       edit: Uredi
1343       preview: Pregled
1344     search: 
1345       search: Pretraga
1346       search_help: "primeri: „Novi Sad“, „Vojvode Stepe, Beograd“ ili „železnička stanica, Niš“ <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>više primera…</a>"
1347       submit_text: Idi
1348       where_am_i: Gde sam?
1349       where_am_i_title: Ustanovite trenutnu lokaciju pomoću pretraživača
1350     sidebar: 
1351       close: Zatvori
1352       search_results: Rezultati pretrage
1353   time: 
1354     formats: 
1355       friendly: "%e %B %Y u %H:%M"
1356   trace: 
1357     create: 
1358       trace_uploaded: GPX datoteka je otpremljena i čeka ubacivanje u bazu. Ovo obično traje oko pola sata, nakon čega ćete dobiti obaveštenje o završetku.
1359       upload_trace: Otpremi GPS trag
1360     delete: 
1361       scheduled_for_deletion: Trag postavljen za brisanje
1362     edit: 
1363       description: "Opis:"
1364       download: preuzmi
1365       edit: uredi
1366       filename: "Naziv datoteke:"
1367       heading: Uređivanje traga %{name}
1368       map: mapa
1369       owner: "Vlasnik:"
1370       points: "Tačaka:"
1371       save_button: Sačuvaj izmene
1372       start_coord: "Početna koordinata:"
1373       tags: "Oznake:"
1374       tags_help: razdvojeno zapetama
1375       title: Uređivanje traga %{name}
1376       uploaded_at: "Otpremljeno:"
1377       visibility: "Vidljivost:"
1378       visibility_help: šta ovo znači?
1379       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1380     list: 
1381       empty_html: Ovde još nema ništa. <a href='%{upload_link}'>Otpremite novi trag</a> ili saznajte više o GPS traganju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>viki stranici</a>.
1382       public_traces: Javni GPS tragovi
1383       public_traces_from: Javni GPS tragovi korisnika %{user}
1384       tagged_with: " označeni sa %{tags}"
1385       your_traces: Vaši GPS tragovi
1386     make_public: 
1387       made_public: Javni trag
1388     offline: 
1389       heading: GPX ostava je van mreže
1390       message: GPX ostava i otpremanje trenutno nisu dostupni.
1391     offline_warning: 
1392       message: Sistem za otpremanje GPX datoteka trenutno nije dostupan
1393     trace: 
1394       ago: pre %{time_in_words_ago}
1395       by: od
1396       count_points: "%{count} tačaka"
1397       edit: uredi
1398       edit_map: Uredi mapu
1399       identifiable: MOŽE SE PREPOZNATI
1400       in: u
1401       map: mapa
1402       more: više
1403       pending: NA_ČEKANJU
1404       private: PRIVATNI
1405       public: JAVNI
1406       trace_details: Pogledajte detalje o tragu
1407       trackable: MOŽE SE PRATITI
1408       view_map: Pogledaj kartu
1409     trace_form: 
1410       description: "Opis:"
1411       help: Pomoć
1412       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=sr-ec
1413       tags: "Oznake:"
1414       tags_help: razdvojeno zapetama
1415       upload_button: Otpremi
1416       upload_gpx: "Otpremi GPX datoteku:"
1417       visibility: "Vidljivost:"
1418       visibility_help: šta ovo znači?
1419       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=sr-ec
1420     trace_header: 
1421       see_all_traces: Pogledaj sve tragove
1422       see_your_traces: Pogledaj svoje tragove
1423       traces_waiting: Imate %{count} tragova na čekanju za slanje. Sačekajte da se prvo oni završe pre otpremanja novih tragova, da ne biste blokirali druge korisnike.
1424       upload_trace: Otpremi trag
1425     trace_optionals: 
1426       tags: Oznake
1427     trace_paging_nav: 
1428       newer: Noviji tragovi
1429       older: Stariji tragovi
1430       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1431     view: 
1432       delete_track: Obriši ovaj trag
1433       description: "Opis:"
1434       download: preuzmi
1435       edit: uredi
1436       edit_track: Uredi ovaj trag
1437       filename: "Naziv datoteke:"
1438       heading: Pregled traga %{name}
1439       map: mapa
1440       none: ništa
1441       owner: "Vlasnik:"
1442       pending: NA_ČEKANJU
1443       points: "Tačaka:"
1444       start_coordinates: "Početna koordinata:"
1445       tags: "Oznake:"
1446       title: Pregled traga %{name}
1447       trace_not_found: Trag nije pronađen.
1448       uploaded: "Otpremljeno:"
1449       visibility: "Vidljivost:"
1450     visibility: 
1451       identifiable: Može se prepoznati (prikazano u spisku tragova kao javne, poređane i datirane tačke)
1452       private: Privatni (prikazuje se kao anonimne, neraspoređene tačke)
1453       public: Javni (prikazane u spisku tragova kao anonimne, neraspoređene tačke)
1454       trackable: Može se pratiti (prikazuje se kao anonimne, poređane i datirane tačke)
1455   user: 
1456     account: 
1457       contributor terms: 
1458         agreed: Prihvatili ste nove uslove uređivanja.
1459         agreed_with_pd: Takođe se slažete da vaše izmene budu u javnom vlasništvu.
1460         heading: "Uslovi uređivanja:"
1461         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=sr-ec
1462         link text: šta je ovo?
1463         not yet agreed: Niste prihvatili nove uslove uređivanja.
1464         review link text: Pratite ovu vezu da biste pregledali i prihvatili nove uslove uređivanja.
1465       current email address: "Trenutna e-adresa:"
1466       delete image: Ukloni trenutnu sliku
1467       email never displayed publicly: (nikada se ne prikazuje javno)
1468       flash update success: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani.
1469       flash update success confirm needed: Podaci o korisniku su uspešno ažurirani. Proverite e-poštu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1470       home location: "Mesto stanovanja:"
1471       image: "Slika:"
1472       image size hint: (kvadratne slike od barem 100×100 piksela rade najbolje)
1473       keep image: Zadrži trenutnu sliku
1474       latitude: "Geografska širina:"
1475       longitude: "Geografska dužina:"
1476       make edits public button: Neka sve moje izmene budu javne
1477       my settings: Postavke
1478       new email address: "Nova e-adresa:"
1479       new image: Dodaj sliku
1480       no home location: Niste uneli mesto stanovanja.
1481       openid: 
1482         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1483         link text: šta je ovo?
1484         openid: "OpenID:"
1485       preferred editor: "Željeni uređivač:"
1486       preferred languages: "Željeni jezici:"
1487       profile description: "Opis profila:"
1488       public editing: 
1489         disabled: Onemogućeno i ne mogu se uređivati podaci. Sve prethodne izmene su anonimne.
1490         disabled link text: zašto ne mogu da uređujem?
1491         enabled: Omogućeno. Nije anonimno i mogu se uređivati podaci.
1492         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1493         enabled link text: šta je ovo?
1494         heading: "Javno uređivanje:"
1495       public editing note: 
1496         heading: Javno uređivanje
1497         text: Trenutno su vaše izmene anonimne i ljudi vam ne mogu slati poruke ili videti vašu lokaciju. Da biste pokazali vaše izmene i dozvolili ljudima da vas kontaktiraju, kliknite na dugme ispod. <b>Od promena API-ja 0.6, samo javni korisnici mogu uređivati mape</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">saznajte zašto</a>).<ul><li>Vaša e-adresa neće biti otkrivena na ovaj način.</li><li>Ova radnja ne može biti opozvana i svi novi korisnici su od sada postavljeni kao javni.</li></ul>
1498       replace image: Zameni trenutnu sliku
1499       return to profile: Nazad na profil
1500       save changes button: Sačuvaj izmene
1501       title: Uredi nalog
1502       update home location on click: Ažurirati mesto stanovanja kada kliknem na mapu?
1503     confirm: 
1504       already active: Ovaj nalog je već potvrđen.
1505       button: Potvrdi
1506       heading: Potvrda korisničkog naloga
1507       press confirm button: Pritisnite dugme za potvrdu da biste aktivirali nalog.
1508       unknown token: Izgleda da taj novčić ne postoji.
1509     confirm_email: 
1510       button: Potvrdi
1511       failure: E-adresa s ovim novčićem je već potvrđena.
1512       heading: Potvrda promene e-adrese
1513       press confirm button: Kliknite na dugme za potvrdu da biste potvrdili svoju novu e-adresu.
1514       success: Vaša e-adresa je potvrđena. Hvala vam na upisu!
1515     confirm_resend: 
1516       failure: Korisnik %{name} nije pronađen.
1517       success: Poslali smo novu potvrdnu poruku na %{email}. Nakon što potvrdite svoj nalog, moći ćete da počnete s mapiranjem.<br /><br />Ako koristite sistem protiv nepoželjnih poruka, dodajte webmaster@openstreetmap.org u spisak dozvoljenih adresa jer nismo u mogućnosti da odgovorimo na bilo koji zahtev za potvrdu.
1518     filter: 
1519       not_an_administrator: Treba da budete administrator da biste izvršili ovu radnju.
1520     go_public: 
1521       flash success: Sve vaše izmene su sada javne. Dozvoljeno vam je uređivanje.
1522     list: 
1523       confirm: Potvrdi izabrane korisnike
1524       empty: Nije pronađen nijedan korisnik
1525       heading: Korisnici
1526       hide: Sakrij izabrane korisnike
1527       showing: 
1528         one: Prikaz stranice %{page} (%{first_item} od %{items})
1529         other: Prikaz stranica %{page} (%{first_item}-%{last_item} od %{items})
1530       summary: "%{name} napravljeno od %{ip_address} dana %{date}"
1531       summary_no_ip: "%{name} napravljeno %{date}"
1532       title: Korisnici
1533     login: 
1534       account is suspended: Nažalost, vaš nalog je ukinut zbog sumnjive aktivnosti.<br />Obratite se <a href="%{webmaster}">administratoru</a> ako želite da porazgovarate o problemu.
1535       account not active: Žao nam je, vaš nalog još uvek nije aktiviran. <br />Pratite vezu u poruci za potvrdu e-pošte da biste ga aktivirali ili <a href="%{reconfirm}">zatražite novu poruku</a>.
1536       auth failure: Ne mogu da vas prijavim s unetim podacima.
1537       create account minute: Otvorite nalog. Potrebno je samo nekoliko trenutaka.
1538       email or username: "E-adresa ili korisničko ime:"
1539       heading: Prijava
1540       login_button: Prijavi me
1541       lost password link: Zaboravili ste lozinku?
1542       new to osm: Novi ste na sajtu?
1543       no account: Nemate nalog?
1544       openid: "%{logo} OpenID:"
1545       openid invalid: Izgleda da OpenID nije ispravan
1546       openid missing provider: Ne mogu da se povežem s OpenID dobavljačem
1547       openid_logo_alt: Prijavite se s OpenID-jem
1548       openid_providers: 
1549         aol: 
1550           alt: Prijavite se preko AOL-a
1551           title: Prijava putem AOL-a
1552         google: 
1553           alt: Prijavite se preko Gugla
1554           title: Prijava putem Gugla
1555         myopenid: 
1556           alt: Prijavite se preko myOpenID-ja
1557           title: Prijava putem myOpenID-ja
1558         openid: 
1559           alt: Prijavite se s OpenID-jem
1560           title: Prijava putem OpenID-ja
1561         wordpress: 
1562           alt: Prijavite se preko Vordpresa
1563           title: Prijava putem Vordpresa
1564         yahoo: 
1565           alt: Prijavite se preko Jahua
1566           title: Prijava putem Jahua
1567       password: "Lozinka:"
1568       register now: Otvorite nalog
1569       remember: "Zapamti me:"
1570       title: Prijava
1571       to make changes: Da biste pravili izmene, morate imati nalog.
1572       with openid: "Rezervni način je da koristite OpenID:"
1573       with username: "Već imate nalog? Prijavite se s korisničkim imenom i lozinkom:"
1574     logout: 
1575       heading: Odjava
1576       logout_button: Odjavi me
1577       title: Odjava
1578     lost_password: 
1579       email address: "E-adresa:"
1580       heading: Zaboravili ste lozinku?
1581       help_text: Unesite e-adresu koju ste uneli pri upisu, a mi ćemo vam poslati vezu pomoću koje možete da poništite lozinku.
1582       new password button: Poništi lozinku
1583       notice email cannot find: E-adresa nije pronađena.
1584       notice email on way: Poruka za poništavanje lozinke je poslata.
1585       title: Povratak lozinke
1586     make_friend: 
1587       already_a_friend: Već ste prijatelj sa %{name}.
1588       button: Dodaj kao prijatelja
1589       failed: Ne mogu da dodam %{name} kao prijatelja.
1590       heading: Dodati korisnika %{user} kao prijatelja?
1591       success: "%{name} je sada vaš prijatelj."
1592     new: 
1593       confirm email address: "Potvrdite e-adresu:"
1594       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1595       contact_webmaster: Kontaktirajte <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">administratora</a> za otvaranje novog naloga. Obradićemo zahtev što je pre moguće.
1596       continue: Nastavi
1597       display name: "Ime prikaza:"
1598       display name description: Javno prikazano korisničko ime. Kasnije ga možete promeniti u postavkama.
1599       email address: "E-adresa:"
1600       license_agreement: Nakon što potvrdite nalog, moraćete da prihvatite <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">uslove uređivanja</a>.
1601       no_auto_account_create: Nažalost, trenutno nismo u mogućnosti da otvorimo novi nalog.
1602       not displayed publicly: Ne prikazuje se javno (pogledajte <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">politiku privatnosti</a>)
1603       openid: "%{logo} OpenID:"
1604       openid association: "<p>Vaš OpenID nije povezan s nalogom na Openstritmapu.</p>\n<ul>\n  <li>Ako još uvek nemate nalog, otvorite ga koristeći obrazac ispod.</li>\n  <li>\n    Ako imate nalog, prijavite se sa svojim korisničkim imenom\n    i lozinkom, pa ga onda povežite s OpenID-jem u postavkama.\n  </li>\n</ul>"
1605       openid no password: S OpenID-jem, lozinka nije potrebna, ali neke dodatne alatke ipak zahtevaju lozinku.
1606       password: "Lozinka:"
1607       terms accepted: Hvala vam što prihvatate nove uslove uređivanja.
1608       terms declined: Žao nam je što ste odlučili da ne prihvatite nove uslove uređivanja. Pogledajte <a href="%{url}">ovu stranicu</a> za više informacija.
1609       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1610       title: Otvaranje naloga
1611       use openid: Rezervni način je da koristite %{logo} OpenID
1612     no_such_user: 
1613       body: Ne postoji korisnik s imenom %{user}. Proverite ispravnost upisa ili veze koju ste kliknuli.
1614       heading: Korisnik %{user} ne postoji
1615       title: Nema takvog korisnika
1616     popup: 
1617       friend: Prijatelj
1618       nearby mapper: Obližnji kartograf
1619       your location: Vaša lokacija
1620     remove_friend: 
1621       button: Ukloni iz prijatelja
1622       heading: Ukloniti korisnika %{user} iz prijatelja?
1623       not_a_friend: "%{name} nije vaš prijatelj."
1624       success: "%{name} je izbačen iz prijatelja."
1625     reset_password: 
1626       confirm password: "Potvrdite lozinku:"
1627       flash changed: Vaša lozinka je promenjena.
1628       flash token bad: Takav novčić nije pronađen. Proverite adresu.
1629       heading: Poništavanje lozinke za %{user}
1630       password: "Lozinka:"
1631       reset: Poništi lozinku
1632       title: Poništi lozinku
1633     set_home: 
1634       flash success: Mesto stanovanja je uspešno sačuvano
1635     suspended: 
1636       body: "<p>\n  Žao nam je, vaš nalog je privremeno ukinut\n  zbog sumnjive aktivnosti.\n</p>\n<p>\n  Ovu odluku će ubrzo razmotriti administrator. Takođe,\n  možete kontaktirati %{webmaster}a ako želite da se žalite.\n</p>"
1637       heading: Suspendovan nalog
1638       title: Suspendovan nalog
1639       webmaster: administrator
1640     terms: 
1641       agree: Prihvati
1642       consider_pd: Prema gorenavedenom ugovoru, smatram da moji doprinosi pripadaju javnom vlasništvu
1643       consider_pd_why: šta je ovo?
1644       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=sr-ec
1645       decline: Odbaci
1646       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=sr-ec
1647       guidance: "Podaci koji će vam pomoći da razumete ove uslove: <a href=\"%{summary}\">kratak opis</a> i neki <a href=\"%{translations}\">neformalni prevodi</a>"
1648       heading: Uslovi uređivanja
1649       legale_names: 
1650         france: Francuska
1651         italy: Italija
1652         rest_of_world: Ostatak sveta
1653       legale_select: "Izaberite zemlju prebivališta:"
1654       read and accept: Pročitajte ugovor ispod i pritisnite dugme za potvrdu da biste prihvatili uslove za postojeće i buduće doprinose.
1655       title: Uslovi uređivanja
1656       you need to accept or decline: Molimo vas da pročitate ugovor pre nego što ga prihvatite.
1657     view: 
1658       activate_user: aktiviraj ovog korisnika
1659       add as friend: dodaj kao prijatelja
1660       ago: (pre %{time_in_words_ago})
1661       block_history: dobijene blokade
1662       blocks by me: moja blokiranja
1663       blocks on me: blokiranja na mene
1664       comments: komentari
1665       confirm: Potvrdi
1666       confirm_user: potvrdi ovog korisnika
1667       create_block: blokiraj ovog korisnika
1668       created from: "Napravljeno iz:"
1669       ct accepted: Prihvaćeno pre %{ago} dana
1670       ct declined: Odbijeno
1671       ct status: "Uslovi za učešće:"
1672       ct undecided: Neodlučeno
1673       deactivate_user: deaktiviraj ovog korisnika
1674       delete_user: obriši ovog korisnika
1675       description: Opis
1676       diary: dnevnik
1677       edits: izmene
1678       email address: "E-adresa:"
1679       friends_changesets: Sve izmene prijatelja
1680       friends_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku prijatelja
1681       hide_user: sakrij ovog korisnika
1682       if set location: Ako postavite svoju lokaciju, zgodna mapa će biti prikazana ispod. Možete je podesiti u %{settings_link}.
1683       km away: udaljeno %{count} km
1684       latest edit: "Poslednja izmena pre %{ago}:"
1685       m away: udaljeno %{count} m
1686       mapper since: "Kartograf od:"
1687       moderator_history: date blokade
1688       my comments: moji komentari
1689       my diary: moj dnevnik
1690       my edits: moje izmene
1691       my settings: moje postavke
1692       my traces: moji tragovi
1693       nearby users: "Ostali obližnji korisnici:"
1694       nearby_changesets: Pregled svih izmena okolnih korisnika
1695       nearby_diaries: Pregled svih zapisa u dnevniku okolnih korisnika
1696       new diary entry: novi unos u dnevniku
1697       no friends: Niste dodali nijednog prijatelja.
1698       no nearby users: Još uvek nema obližnjih korisnika koji mapiraju.
1699       oauth settings: oAuth postavke
1700       remove as friend: ukloni kao prijatelja
1701       role: 
1702         administrator: Ovaj korisnik je administrator
1703         grant: 
1704           administrator: Dodeli ovlašćenja administratora
1705           moderator: Dodeli ovlašćenja urednika
1706         moderator: Ovaj korisnik je urednik
1707         revoke: 
1708           administrator: Opozovi ovlašćenja administratora
1709           moderator: Opozovi ovlašćenja urednika
1710       send message: pošalji poruku
1711       settings_link_text: postavkama
1712       spam score: "Ocena spama:"
1713       status: "Stanje:"
1714       traces: tragovi
1715       unhide_user: otkrij ovog korisnika
1716       user location: Boravište korisnika
1717       your friends: Vaši prijatelji
1718   user_block: 
1719     blocks_by: 
1720       empty: "%{name} još uvek nije blokirao nikoga."
1721       heading: Spisak blokada od %{name}
1722       title: Blokade od %{name}
1723     blocks_on: 
1724       empty: "%{name} još nije bio blokiran/a."
1725       heading: Spisak blokada za %{name}
1726       title: Blokade za %{name}
1727     create: 
1728       flash: Blokiraj korisnika %{name}.
1729       try_contacting: Kontaktirajte korisnika pre blokiranja da biste mu dali dovoljno vremena da odgovori.
1730       try_waiting: Dajte korisniku dovoljno vremena da odgovori pre nego što ga blokirate.
1731     edit: 
1732       back: Pogledaj sve blokade
1733       heading: Uređivanje blokade za %{name}
1734       needs_view: Da li korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena?
1735       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1736       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1737       show: Pogledaj ovu blokadu
1738       submit: Ažuriraj blokadu
1739       title: Uređivanje blokade za %{name}
1740     filter: 
1741       block_expired: Blokada je već istekla i ne može se uređivati.
1742       block_period: Period blokade mora biti jedna od vrednosti iz padajućeg spiska.
1743     helper: 
1744       time_future: Završava se u %{time}.
1745       time_past: Završeno pre %{time}.
1746       until_login: Aktivno sve dok se korisnik ne prijavi.
1747     index: 
1748       empty: Nije napravljena nijedna blokada.
1749       heading: Spisak korisničkih blokada
1750       title: Korisničke blokade
1751     model: 
1752       non_moderator_revoke: Morate biti urednik da biste ukinuli blokadu.
1753       non_moderator_update: Morate biti urednik da biste postavljali ili ažurirali blokadu.
1754     new: 
1755       back: Pogledaj sve blokade
1756       heading: Blokiranje %{name}
1757       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena
1758       period: Koliko dugo će korisnik biti blokiran od API-ja, počev od sada.
1759       reason: Razlog zašto je %{name} blokiran/a. Budite razumni i pružite nam što više detalja. Imajte na umu da ne znaju svi korisnici žargon zajednice, te im pokušajte objasniti jednostavnim jezikom.
1760       submit: Napravi blokadu
1761       title: Blokiranje %{name}
1762       tried_contacting: Kontaktirao sam korisnika i pitao ga da prestane.
1763       tried_waiting: Dao sam dovoljno vremena korisniku da odgovori.
1764     not_found: 
1765       back: Nazad na indeks
1766       sorry: Korisnička blokada s IB %{id} nije pronađena.
1767     partial: 
1768       confirm: Jeste li sigurni?
1769       creator_name: Tvorac
1770       display_name: Blokirani korisnik
1771       edit: Uredi
1772       next: Sledeće »
1773       not_revoked: (nije opozvano)
1774       previous: « Prethodno
1775       reason: Razlozi za blokiranje
1776       revoke: Opozovi
1777       revoker_name: Opozvao
1778       show: Prikaži
1779       showing_page: Prikaz stranice %{page}
1780       status: Stanje
1781     period: 
1782       one: 1 sat
1783       other: "%{count} sata"
1784     revoke: 
1785       confirm: Želite li da opozovete ovu blokadu?
1786       flash: Ova blokada je opozvana.
1787       heading: Opozivanje blokade na %{block_on} od %{block_by}
1788       past: Ova blokada je završena pre %{time} i ne može se sada opozvati.
1789       revoke: Opozovi
1790       time_future: Ova blokada će se završiti za %{time}.
1791       title: Opozivanje blokade na %{block_on}
1792     show: 
1793       back: Pogledaj sve blokade
1794       confirm: Jeste li sigurni?
1795       edit: Uredi
1796       heading: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1797       needs_view: Korisnik mora da se prijavi da bi blokada bila uklonjena.
1798       reason: "Razlog za blokiranje:"
1799       revoke: Opozovi
1800       revoker: "Opozivalac:"
1801       show: Prikaži
1802       status: Stanje
1803       time_future: Završava se u %{time}
1804       time_past: Završeno pre %{time}
1805       title: "%{block_on} je blokiran/a od %{block_by}"
1806     update: 
1807       only_creator_can_edit: Samo urednik koji je napravio ovu blokadu može da je uredi.
1808       success: Blokada je ažurirana.
1809   user_role: 
1810     filter: 
1811       already_has_role: Korisnik već ima ulogu %{role}.
1812       doesnt_have_role: Korisnik nema ulogu %{role}.
1813       not_a_role: „%{role}“ nije ispravna uloga.
1814       not_an_administrator: Samo administratori mogu da upravljaju ulogama korisnika, a vi to niste.
1815     grant: 
1816       are_you_sure: Želite li da dodelite ulogu „%{role}“ korisniku %{name}?
1817       confirm: Potvrdi
1818       fail: Ne mogu da dodelim ulogu „%{role}“ korisniku %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1819       heading: Potvrda dodele uloge
1820       title: Potvrda dodele uloge
1821     revoke: 
1822       are_you_sure: Želite li da oduzmete ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}?
1823       confirm: Potvrdi
1824       fail: Ne mogu da oduzmem ulogu „%{role}“ od korisnika %{name}. Proverite da li su korisnik i uloga ispravni.
1825       heading: Potvrda oduzimanja uloge
1826       title: Potvrda oduzimanja uloge