Merge remote-tracking branch 'upstream/pull/2207'
[rails.git] / config / locales / cy.yml
1 # Messages for Welsh (Cymraeg)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Cymrodor
6 # Author: Robin Owain
7 ---
8 cy:
9   time:
10     formats:
11       friendly: '%e %B %Y at %H:%M'
12   helpers:
13     submit:
14       diary_comment:
15         create: Cadw
16       diary_entry:
17         create: Cyhoeddi
18       message:
19         create: Anfon
20       client_application:
21         create: Cofrestru
22         update: Golygu
23       trace:
24         create: Uwchlwytho
25         update: Cadw Newidiadau
26   activerecord:
27     models:
28       acl: Rhestr Rheoli Mynediad
29       changeset: Changeset
30       changeset_tag: Tag Changeset
31       country: Gwlad
32       diary_comment: Nodyn Dyddiadur
33       diary_entry: Cofnod Dyddiadur
34       friend: Ffrind
35       language: Iaith
36       message: Neges
37       node: Nod
38       node_tag: Tag Nod
39       notifier: Hysbysydd
40       old_node: Hen Nod
41       old_node_tag: Tag Hen Nod
42       old_relation: Hen Berthynas
43       old_relation_member: Aelod o Hen Berthynas
44       old_relation_tag: Tag Hen Berthynas
45       old_way: Hen Lwybr
46       old_way_node: Nod Hen Ffordd
47       old_way_tag: Tag Hen Ffordd
48       relation: Perthynas
49       relation_member: Aelod Perthynol
50       relation_tag: Tag Perthynas
51       session: Sesiwn
52       trace: Dargopïo
53       tracepoint: Pwynt Dargopïo
54       tracetag: Tag Dargopïo
55       user: Defnyddiwr
56       user_preference: Dewis Defnyddiwr
57       user_token: Tocyn Defnyddiwr
58       way: Llwybr
59       way_node: Cwgn Llwybr
60       way_tag: Tag Llwybr
61     attributes:
62       diary_comment:
63         body: Corff
64       diary_entry:
65         user: Defnyddiwr
66         title: Pwnc
67         latitude: Lledred
68         longitude: Hydred
69         language: Iaith
70       friend:
71         user: Defnyddiwr
72         friend: Ffrind
73       trace:
74         user: Defnyddiwr
75         visible: Gweladwy
76         name: Enw
77         size: Maint
78         latitude: Lledred
79         longitude: Hydred
80         public: Cyhoeddus
81         description: Disgrifiad
82       message:
83         sender: Danfonwr
84         title: Pwnc
85         body: Corff
86         recipient: Derbyniwr
87       user:
88         email: Ebost
89         active: Gweithredol
90         display_name: Dangos Enw
91         description: Disgrifiad
92         languages: Ieithoedd
93         pass_crypt: Cyfrinair
94   editor:
95     default: (currently %{name}) diofyn
96     potlatch:
97       name: Potlatch 1
98       description: Potlatch 1 (golygygu gyda'r porwr)
99     id:
100       name: iD
101       description: iD (golygydd y porwr)
102     potlatch2:
103       name: Potlatch 2
104       description: Potlatch 2 (golygu gyda'r porwr)
105     remote:
106       name: Rheolaeth o bell
107       description: Pellreolwr (JOSM neu Merkaartor)
108   api:
109     notes:
110       comment:
111         commented_at_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl
112         commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
113       rss:
114         title: Nodiadau OpenStreetMap
115       entry:
116         comment: Sylw
117         full: Nodyn llawn
118   browse:
119     created: Crewyd
120     closed: Wedi cau
121     created_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr>
122     closed_html: Wedi cau <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr>
123     created_by_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
124     deleted_by_html: Dilewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
125     edited_by_html: Golygwyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
126     closed_by_html: Caewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
127     version: Fersiwn
128     in_changeset: Set-newid
129     anonymous: dienw
130     no_comment: (dim sylw)
131     part_of: Rhan o
132     download_xml: Lawrlwytho XML
133     view_history: Gweld yr Hanes
134     view_details: Gweld Manylion
135     location: Lleoliadː
136     changeset:
137       title: '%{id}'
138       belongs_to: Awdur
139       node: Cygnau (%{count})
140       node_paginated: Cygnau (%{x}-%{y} o %{count})
141       way: Llwybrau %{count}
142       way_paginated: Llwybrau (%{x}-%{y} o %{count})
143       relation: Perthynas %{count}
144       relation_paginated: Perthynas (%{x}-%{y} o %{count})
145       comment: Sylwadau (%{count})
146       hidden_commented_by: Sylw cudd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
147         yn ôl</abbr>
148       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
149       changesetxml: Set-newid XML
150       osmchangexml: osmChange XML
151       feed:
152         title: Set-newid %{id}
153         title_comment: Set-newid %{id} - %{comment}
154       join_discussion: Mewngofnodwch i ymuno yn y sgwrs
155       discussion: Sgwrs
156     node:
157       title: 'Nod: %{name}'
158       history_title: 'Hanes y Nod: %{name}'
159     way:
160       title: 'Llwybr: %{name}'
161       history_title: 'Hanes Llwybr: %{name}'
162       nodes: Nodau
163       also_part_of:
164         one: rhan o'r ffordd %{related_ways}
165         other: rhan o'r ffyrdd %{related_ways}
166     relation:
167       title: 'Perthynas: %{name}'
168       history_title: 'Hanes y Perthynas: %{name}'
169       members: Aelodau
170     relation_member:
171       entry_role: '%{type} %{name} fel %{role}'
172       type:
173         node: Nod
174         way: Llwybr
175         relation: Perthynas
176     containing_relation:
177       entry: Perthynas %{relation_name}
178       entry_role: Perthynas %{relation_name} (fel %{relation_role})
179     not_found:
180       sorry: 'Ymddiheurwn, ni ellir canfod %{type} #%{id}.'
181       type:
182         node: nod
183         way: llwybr
184         relation: perthynas
185         changeset: set-newid
186         note: nod
187     timeout:
188       sorry: Cymerodd yn rhy hir i adalw data math %{type} (gydag ID %{id})!
189       type:
190         node: nod
191         way: llwybr
192         relation: perthynas
193         changeset: set-newid
194         note: nodyn
195     redacted:
196       redaction: Golygiad %{id}
197       message_html: Ni ellir dangos %{version} o math %{type} gan iddo gael ei olygu.
198         Gweler %{redaction_link} am y manylion.
199       type:
200         node: nod
201         way: llwybr
202         relation: perthynas
203     start_rjs:
204       feature_warning: Wrthi'n llwytho nodweddio %{num_features}, a all arafu eich
205         porwr. Wyt ti'n sicr dy fod am weld y data?
206       load_data: Llwytho Data
207       loading: Yn llwytho...
208     tag_details:
209       tags: Tagiau
210       wiki_link:
211         key: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}
212         tag: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}=%{value}
213       wikidata_link: Eitem %{page} ar Wikidata
214       wikipedia_link: Erthygl %{page} ar Wicipedia
215       telephone_link: Galw %{phone_number}
216     note:
217       title: 'Nodyn: %{id}'
218       new_note: Nodyn Newydd
219       description: Disgrifiad
220       open_title: '#%{note_name} heb ei ddatrus'
221       closed_title: '#%{note_name} wedi''i ddatrus'
222       hidden_title: Nodyn cudd %{note_name}
223       open_by: Crëwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
224       open_by_anonymous: Crëwyd yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
225       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
226       commented_by_anonymous: Sylw yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn
227         ôl</abbr>
228       closed_by: Wedi'i ddatrus gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn
229         ôl</abbr>
230       closed_by_anonymous: Wedi ei ddatrus gan olygydd heb fewngofnodi <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
231         ago</abbr>
232       reopened_by: Gwnaed yn weithredol gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
233         yn ôl</abbr>
234       reopened_by_anonymous: Gwnaed yn weithredol gan olygydd heb fewngofnodi <abbr
235         title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
236       hidden_by: Cuddwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
237     query:
238       title: Nodweddion Ymholiad
239       introduction: Cliciwch ar y map i ddarganfod nodweddion gerllaw.
240       nearby: Nodweddion gerllaw
241       enclosing: Nodweddion amgáu
242   changesets:
243     changeset_paging_nav:
244       showing_page: Tudalen %{page}
245       next: Nesaf »
246       previous: « Blaenorol
247     changeset:
248       anonymous: Dienw
249       no_edits: (dim newid)
250       view_changeset_details: Dangos y newidiadau
251     changesets:
252       id: ID
253       saved_at: Cadwyd
254       user: Defnyddiwr
255       comment: Sylw
256       area: Maes
257     index:
258       title: Setiau-newid
259       title_user: Set-newid gan %{user}
260       title_friend: Setiau-newid eich cyfeillion
261       title_nearby: Setiau-newid defnyddwyr cyfagos
262       empty: Ni chanfuwyd setiau-newid.
263       empty_area: Dim setiau-newid yn yr ardal yma.
264       empty_user: Dim setiau-newid gan y defnyddiwr hwn.
265       no_more: Dim rhagor o setiau-newid.
266       no_more_area: Dim rhagor o setiau-newid yn yr ardal yma.
267       no_more_user: Dim newidiadau gan y Defnyddiwr hwn.
268       load_more: Llwytho mwy
269     timeout:
270       sorry: Ymddiheurwn, cymerodd y newidiadau a wnaethoch gais i'w gweld ry hir
271         i'w cyrchu.
272   changeset_comments:
273     comment:
274       comment: Sylw newydd ar set-newid %{changeset_id} gan awdur %{author}
275       commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
276     index:
277       title_all: Trafodaeth OpenStreetMa o'r setiau-newid
278       title_particular: 'Trafodaeth OpenStreetMap set-newid #%{changeset_id}'
279   diary_entries:
280     new:
281       title: Cofnod Dyddiadur Newydd
282     form:
283       subject: 'Pwnc:'
284       body: 'Corff:'
285       language: 'Iaith:'
286       location: 'Lleoliad:'
287       latitude: Hydred
288       longitude: Lledred
289       use_map_link: defnyddiwch y map
290     index:
291       title: Dyddiaduron defnyddwyr
292       title_friends: Dyddiaduron ffrindiau
293       title_nearby: Dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
294       user_title: Dyddiadur %{user}
295       in_language_title: Cofnodion Dyddiadur yn %{language}
296       new: Cofnod Dyddiadur Newydd
297       new_title: Ysgrifennu cofnod newydd yn eich dyddiadur defnyddiwr
298       no_entries: Dim cofnodion dyddiadur
299       recent_entries: Cofnodion dyddiadur diweddar
300       older_entries: Cofnodion Hŷn
301       newer_entries: Confodion Mwy Diweddar
302     edit:
303       title: Golygu cofnod dyddiadur
304       marker_text: Lleoliad cofnod y dyddiadur
305     show:
306       title: yddiadur %{user} | %{title}
307       user_title: dyddiadur %{user}
308       leave_a_comment: Gadael sylw
309       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} i adael sylw'
310       login: Mewngofnodi
311     no_such_entry:
312       title: Dim cofnod o'r fath yn y dyddiadur
313       heading: 'Dim cofnod efo''r id: %{id}'
314       body: Ymddiheurwn, ond nid oes cofnod o sylw gyda'r id %{id}. Gwirwch eich sillafu,
315         neu a ydych wedi clicio dolen anghywir?
316     diary_entry:
317       posted_by: Postiwyd gan %{link_user} ar %{created} mewn %{language_link}
318       comment_link: Sylw ar y cofnod hwn
319       reply_link: Ymateb i'r cofnod hwn
320       comment_count:
321         zero: Dim sylwadau
322         one: '%{count} sylw'
323         other: '%{count} sylw'
324       edit_link: Golygu'r cofnod hwn
325       hide_link: Cuddio'r cofnod hwn
326       confirm: Cadarnhau
327     diary_comment:
328       comment_from: Sylwadau gan %{link_user} ar %{comment_created_at}
329       hide_link: Cuddio'r sylw hwn
330       confirm: Cadarnhau
331     location:
332       location: 'Lleoliad:'
333       view: Dangos
334       edit: Golygu
335     feed:
336       user:
337         title: Cofnodion OpenStreetMap ar gyfer %{user}
338         description: Cofnodion dyddiadur diweddar OpenStreetMap gan %{user}
339       language:
340         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap mewn %{language_name}
341         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap in
342           %{language_name} mewn %{language_name}
343       all:
344         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap
345         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap
346     comments:
347       has_commented_on: Mae %{display_name} wedi rhoi sylw ar y cofnodion dyddiadurol
348         canlynol
349       post: Post
350       when: Pa bryd
351       comment: Sylw
352       ago: '%{ago} yn ôl'
353       newer_comments: Sylwadau mwy diweddar
354       older_comments: Hen Sylwadau
355   geocoder:
356     search:
357       title:
358         latlon: Canlyniadau o <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
359         ca_postcode: Canlyniadau o <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
360         osm_nominatim: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
361           Nominatim</a>
362         geonames: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
363         osm_nominatim_reverse: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
364           Nominatim</a>
365         geonames_reverse: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
366     search_osm_nominatim:
367       prefix:
368         aerialway:
369           cable_car: Car Cebl
370           chair_lift: Cadair godi
371           drag_lift: Cadair lusg
372           gondola: Lifft Gondola
373           pylon: Peilon
374           station: Gorsaf Awyr
375           t-bar: Lifft T-Bar
376         aeroway:
377           aerodrome: Maesawyr
378           airstrip: Llain Codi
379           apron: Ffedog
380           gate: Giat
381           hangar: Hangar
382           helipad: Pad Hofrennydd
383           holding_position: Man aros
384           parking_position: Lle Parcio
385           runway: Rhedfa Awyr
386           taxiway: Safle tacsi
387           terminal: Terfynell
388         amenity:
389           animal_shelter: Cysgod Anifeiliaid
390           arts_centre: Canolfan Grefftau
391           atm: Peiriant Codi Arian
392           bank: Banc
393           bar: Bar
394           bbq: Barbeciw
395           bench: Mainc
396           bicycle_parking: Man Cadw Beic
397           bicycle_rental: Man Llogi Beic
398           biergarten: Gardd Gwrw
399           boat_rental: Llogi Cychod
400           brothel: Puteindy
401           bureau_de_change: Bureau de Change
402           bus_station: Gorsaf Fysiau
403           cafe: Caffi
404           car_rental: Man Llogi Cerbyd
405           car_sharing: Man Rhannu Cerbyd
406           car_wash: Golchwr Cerbyd
407           casino: Casino
408           charging_station: Gorsaf Gwefru
409           childcare: Man Gwarchod Plant
410           cinema: Sinema
411           clinic: Clinic
412           clock: Cloc
413           college: Coleg
414           community_centre: Canolfan Cymunedol
415           courthouse: Llys
416           crematorium: Amlosgfa
417           dentist: Deintydd
418           doctors: Meddygfa
419           drinking_water: Dŵr Yfed
420           driving_school: Ysgol Yrru
421           embassy: Llysgenhadaeth
422           fast_food: Bwyd Parod
423           ferry_terminal: Terfynell Fferi
424           fire_station: Gorsaf Dân
425           food_court: Cwrt Fwydydd
426           fountain: Ffynnon
427           fuel: Tanwydd
428           gambling: Gamblo
429           grave_yard: Mynwent
430           grit_bin: Bin Gro Mân
431           hospital: Ysbyty
432           hunting_stand: Llwyfan Hela
433           ice_cream: Hufen Iâ
434           kindergarten: Meithrinfa
435           library: Llyfrgell
436           marketplace: Marchnad
437           monastery: Mynachdy
438           motorcycle_parking: Man Parcio Beiciau Modur
439           nightclub: Clwb Nôs
440           nursing_home: Cartref Nyrsio
441           office: Swyddfa
442           parking: Parcio
443           parking_entrance: Mynedfa Man Parcio
444           parking_space: Man Parcio
445           pharmacy: Fferyllfa
446           place_of_worship: Man addoli
447           police: Heddlu
448           post_box: Blwch Llythyrau
449           post_office: Swyddfa Bost
450           preschool: Meithrinfa
451           prison: Carchar
452           pub: Tafarn
453           public_building: Adeilad Cyhoeddus
454           recycling: Pwynt Ailgylchu
455           restaurant: Bwyty
456           retirement_home: Cartref Ymddeol
457           sauna: Sawna
458           school: Ysgol
459           shelter: Cysgod
460           shop: Siop
461           shower: Cawod
462           social_centre: Canolfan Cymdeithasol
463           social_club: Clwb Cymdeithasol
464           social_facility: Cyfleuster cymedithasol
465           studio: Stiwdio
466           swimming_pool: Pwll Nofio
467           taxi: Tacsi
468           telephone: Ffôn Cyhoeddus
469           theatre: Theatr
470           toilets: Tai bach
471           townhall: Neuadd Dref
472           university: Prifysgol
473           vending_machine: Peiriant Gwerthu
474           veterinary: Milfeddygfa
475           village_hall: Neuadd Bentref
476           waste_basket: Bin sbwriel
477           waste_disposal: Gwaredu Sbwriel
478           water_point: Cyflenwad Dŵr
479           youth_centre: Canolfan Ieuenctid
480         boundary:
481           administrative: Ffin Gweinyddol
482           census: Ffin Cyfrifiad
483           national_park: Parc Cenedlaethol
484           protected_area: Ardal Warchodol
485         bridge:
486           aqueduct: Dyfrbont
487           suspension: Pont Grog
488           swing: Pont Droelli
489           viaduct: Pont Trenau
490           "yes": Pont
491         building:
492           "yes": Adeilad
493         craft:
494           brewery: Bragdy
495           carpenter: Saer
496           electrician: Trydanydd
497           gardener: Garddwr
498           painter: Peintiwr
499           photographer: Ffotograffydd
500           plumber: Plymar
501           shoemaker: Crudd
502           tailor: Teiliwr
503           "yes": Siop Grefftau
504         emergency:
505           ambulance_station: Gorsaf Ambiwlans
506           assembly_point: Man Ymgynull
507           defibrillator: Diffibriliwr
508           landing_site: Man Glanio Mewn Argyfwng
509           phone: Ffôn Argyfwng
510           water_tank: Tanc Dŵr Argyfwng
511           "yes": Argyfwng
512         highway:
513           abandoned: Hen Briffordd
514           bridleway: Llwybr Ceffyl
515           bus_guideway: Lon Bysiau
516           bus_stop: Stop Bysiau
517           construction: Priffordd yn cael ei Adeiladu
518           corridor: Coridor
519           cycleway: Llwybr Beicio
520           elevator: Codwr
521           emergency_access_point: Pwynt Mynediad Argyfwng
522           footway: Llwybr Cerdded
523           ford: Rhyd
524           give_way: Arwydd "Ildiwch!"
525           living_street: Stryd Byw
526           milestone: Carreg Filltir
527           motorway: Traffordd
528           motorway_junction: Cyffordd Traffordd
529           motorway_link: Ffordd Traffordd
530           passing_place: Lle Pasio
531           path: Llwybr
532           pedestrian: Llwybr Cerddwyr
533           platform: Platfform
534           primary: Priffordd
535           primary_link: Priffordd
536           proposed: Ffordd Arfaethedig
537           raceway: Trac Rasio
538           residential: Ffordd
539           rest_area: Man Gorffwys
540           road: Ffordd
541           secondary: Ffordd Eilaidd
542           secondary_link: Ffordd Eilaidd
543           service: Ffordd Waith
544           services: Gwasanaethau Traffordd
545           speed_camera: Camera Cyflymder
546           steps: Grisiau
547           stop: Arwydd Stop
548           street_lamp: Golau Stryd
549           tertiary: Ffordd Trydyddol
550           tertiary_link: Ffordd Trydyddol
551           track: Trac
552           traffic_signals: Goleuadau Traffig
553           trail: Llwybr
554           trunk: Cefnffordd
555           trunk_link: Cefnffordd
556           turning_loop: Lle Troi
557           unclassified: Ffordd Diddosbarth
558           "yes": Ffordd
559         historic:
560           archaeological_site: Safle Archaeolegol
561           battlefield: Maes Brwydr
562           boundary_stone: Maen Terfyn
563           building: Adeilad Hanesyddol
564           bunker: Byncar
565           castle: Castell
566           church: Eglwys
567           city_gate: Gat y Ddinas
568           citywalls: Waliau Ddinas
569           fort: Caer
570           heritage: Safle Dreftadaeth
571           house: Tŷ
572           icon: Eicon
573           manor: Maenor
574           memorial: Cofeb
575           mine: Mwynfa
576           mine_shaft: Siafft y Mwynglawdd
577           monument: Cofadail
578           roman_road: Ffordd Rufeinig
579           ruins: Adfeilion
580           stone: Carreg
581           tomb: Beddrod
582           tower: Tŵr
583           wayside_cross: Croes Min Ffordd
584           wayside_shrine: Cysegrfa Min Ffordd
585           wreck: Llongddrylliad
586           "yes": Safle Hanesyddol
587         junction:
588           "yes": Cyffordd
589         landuse:
590           allotments: Rhandiroedd
591           basin: Basn
592           brownfield: Browndir
593           cemetery: Mynwent
594           commercial: Ardal Fasnachol
595           conservation: Cadwraeth
596           construction: Adeiladwaith
597           farm: Fferm
598           farmland: Tir Ffermio
599           farmyard: Buarth Fferm
600           forest: Coedwig
601           garages: Garejis
602           grass: Glaswellt
603           greenfield: Glastir
604           industrial: Ardal Ddiwydiannol
605           landfill: Safle Tirlenwi
606           meadow: Dôl
607           military: Ardal Milwrol
608           mine: Mwynglawdd
609           orchard: Berllan
610           quarry: Chwarel
611           railway: Rheilffordd
612           recreation_ground: Maes Chwarae
613           reservoir: Cronfa Ddŵr
614           reservoir_watershed: Gwahanfa Ddŵr
615           residential: Ardal Breswyl
616           retail: Adwerthu
617           road: Ardal Ffordd
618           village_green: Llain Pentref
619           vineyard: Gwinllan
620           "yes": Defnydd Tir
621         leisure:
622           beach_resort: Ardal Wyliau
623           bird_hide: Cuddle Adar
624           common: Tir Comin
625           dog_park: Parc Cwn
626           firepit: Ardal Dân
627           fishing: Man Pysgota
628           fitness_centre: Canolfan Gadw'n Heini
629           fitness_station: Lle Cadw'n Heini
630           garden: Gardd
631           golf_course: Cwrs Golff
632           horse_riding: Llain Marchogaeth
633           ice_rink: Llawr Sglefrio
634           marina: Marina
635           miniature_golf: Golff Pitw
636           nature_reserve: Gwarchodfa Natur
637           park: Parc
638           pitch: Maes Chwarae
639           playground: Lle Chwarae
640           recreation_ground: Maes Hamdden
641           resort: Cyrchfan Gwyliau
642           sauna: Sawna
643           slipway: Llithrffordd
644           sports_centre: Canolfan Chwaraeon
645           stadium: Stadiwm
646           swimming_pool: Pwll Nofio
647           track: Trac Rhedeg
648           water_park: Parc Dŵr
649           "yes": Hamdden
650         man_made:
651           beacon: Goleufa
652           beehive: Cwch Gwenyn
653           breakwater: Morglawdd
654           bridge: Pont
655           bunker_silo: Byncar
656           chimney: Simne
657           crane: Craen
658           dolphin: Man Angori
659           dyke: Morglawdd
660           embankment: Arglawdd
661           flagpole: Polyn Baner
662           gasometer: Tanc Nwy
663           groyne: Argor
664           kiln: Odyn
665           lighthouse: Goleudy
666           mast: Mast
667           mine: Mwynglawdd
668           mineshaft: Siafft Mwynglawdd
669           monitoring_station: Gorsaf Arsylwi
670           petroleum_well: Ffynnon Betroliwm
671           pier: Piyr
672           pipeline: Pibell
673           silo: Seilo
674           storage_tank: Tanc Storio
675           surveillance: Gwyliadwraeth
676           tower: Tŵr
677           wastewater_plant: Gwaith Dŵr Budr
678           watermill: Melin Ddŵr
679           water_tower: Tŵr Dŵr
680           water_well: Ffynnon
681           water_works: Gwaith Dŵr
682           windmill: Melin Wynt
683           works: Ffatri
684           "yes": Wnaed gan Ddyn
685         military:
686           airfield: Maes Awyr Milwrol
687           barracks: Barics
688           bunker: Byncer
689           "yes": Safle Filwrol
690         mountain_pass:
691           "yes": Bwlch Mynydd
692         natural:
693           bay: Bae
694           beach: Traeth
695           cape: Penrhyn
696           cave_entrance: Mynediad Ogof
697           cliff: Clogwyn
698           crater: Crater
699           dune: Twyn
700           fell: Rhostir
701           fjord: Ffiord
702           forest: Coedwig
703           geyser: Geiser
704           glacier: Rhewlif
705           grassland: Caeau
706           heath: Rhos
707           hill: Bryn
708           island: Ynys
709           land: Tir
710           marsh: Cors
711           moor: Gwaun
712           mud: Mwd
713           peak: Copa
714           point: Pwynt
715           reef: Riff
716           ridge: Cefn
717           rock: Craig
718           saddle: Cyfrwy
719           sand: Tywod
720           scree: Sgri
721           scrub: Llwyni
722           spring: Ffynnon
723           stone: Carreg
724           strait: Culfor
725           tree: Coeden
726           valley: Dyffryn
727           volcano: Llosgfynydd
728           water: Dŵr
729           wetland: Gwlypdir
730           wood: Coed
731         office:
732           accountant: Cyfrifydd
733           administrative: Gweinyddu
734           architect: Pensaer
735           association: Cymdeithas
736           company: Cwmni
737           educational_institution: Sefydliad Addysgol
738           employment_agency: Asiantaeth Cyflogi
739           estate_agent: Gwerthwr Tai
740           government: Swyddfa Llywodraeth
741           insurance: Swyddfa Yswiriant
742           it: Swyddfa TG
743           lawyer: Cyfreithiwr
744           ngo: Swyddfa'r NGO
745           telecommunication: Swyddfa Telegyfathrebu
746           travel_agent: Asiantaeth Deithio
747           "yes": Swyddfa
748         place:
749           allotments: Rhandiroedd
750           city: Dinas
751           city_block: Bloc Dinesig
752           country: Gwlad
753           county: Sir
754           farm: Fferm
755           hamlet: Pentrefan
756           house: Tŷ
757           houses: Tai
758           island: Ynys
759           islet: Ynysig
760           isolated_dwelling: Annedd Unig
761           locality: Ardal
762           municipality: Bwrdeistref
763           neighbourhood: Cymdogaeth
764           postcode: Cod Post
765           quarter: Maestref
766           region: Rhanbarth
767           sea: Môr
768           square: Sgwâr
769           state: Talaith
770           subdivision: Is-adran
771           suburb: Maestref
772           town: Tref
773           unincorporated_area: Ardal Anghorfforedig
774           village: Pentref
775           "yes": Lle
776         railway:
777           abandoned: Hen Reilffordd
778           construction: Rheilffordd yn cael ei Osod
779           disused: Rheilffordd Segur
780           funicular: Rheilffordd fynydd
781           halt: Stop Trenau
782           junction: Cyffordd Rheilffyrdd
783           level_crossing: Croesfan Wastad
784           light_rail: Rheilffordd Ysgafn
785           miniature: Lein Fach
786           monorail: Trên Un Gledren
787           narrow_gauge: Lein Fach Gul
788           platform: Platfform Drenau
789           preserved: Rheilffordd ar Gadw
790           proposed: Rheilfford Arfaethedig
791           spur: Cainc Rheilffordd
792           station: Gorsaf Drenau
793           stop: Siop Reilffordd
794           subway: Gorsaf Tanddaearol
795           subway_entrance: Mynedfa at Drenau Tanddaearol
796           switch: Pwyntiau Atal (Rheilffyrdd)
797           tram: Tramffordd
798           tram_stop: Stop Tramiau
799         shop:
800           alcohol: Siop Drwyddedig
801           antiques: Hynafolion
802           art: Siop Gelf
803           bakery: Becws
804           beauty: Siop Harddwch
805           beverages: Siop Ddiodau
806           bicycle: Siop Feiciau
807           bookmaker: Llyfrwerthwr
808           books: Siop Lyfrau
809           boutique: Boutique
810           butcher: Cigydd
811           car: Siop Geir
812           car_parts: Rhannau Ceir
813           car_repair: Trwsio Ceir
814           carpet: Siop Garpedi
815           charity: Siop Elusen
816           chemist: Fferyllfa
817           clothes: Siop Ddillad
818           computer: Siop Gyfrifiaduron
819           confectionery: Siop Felysion
820           convenience: Siop Bob-peth
821           copyshop: Siop Argraffu
822           cosmetics: Siop Golur
823           deli: Deli
824           department_store: Siop Adrannol
825           discount: Siop Ddisgownt
826           doityourself: DIY
827           dry_cleaning: Sychlanhau
828           electronics: Siop Electroneg
829           estate_agent: Gwerthwr Tai
830           farm: Siop Fferm
831           fashion: Siop Ffasiwn
832           fish: Siop Bysgod
833           florist: Siop Flodau
834           food: Siop Fwyd
835           funeral_directors: Trefnwyr Angladdau
836           furniture: Dodrefn
837           gallery: Galeri
838           garden_centre: Canolfan Gardd
839           general: Siop Gyffredinol
840           gift: Siop Anrhegion
841           greengrocer: Siop Lysiau
842           grocery: Siop y Groser
843           hairdresser: Siop Drin Gwallt
844           hardware: Siop Nwyddau Metel
845           hifi: Sain
846           houseware: Siop Offer Tŷ
847           interior_decoration: Addurniadau'r Cartref
848           jewelry: Siop Gemwaith
849           kiosk: Siop Fechan
850           kitchen: Siop Offer Cegin
851           laundry: Golchdy
852           lottery: Loteri
853           mall: Canolfan Siopa
854           market: Marchnad
855           massage: Neges
856           mobile_phone: Siop Ffonau Symudol
857           motorcycle: Siop Beiciau Modur
858           music: Siop Gerddoriaeth
859           newsagent: Siop Bapurau
860           optician: Optegydd
861           organic: Siop Fwyd Organig
862           outdoor: Siop Awyr Agored
863           paint: Siop Baent
864           pet: Siop Anifeiliaid Anwes
865           pharmacy: Fferyllfa
866           photo: Siop Luniau
867           second_hand: Siol Ail-law
868           shoes: Siop Esgidiau
869           sports: Siop Chwaraeon
870           stationery: Siop Offer Swyddfa
871           supermarket: Archfarchnad
872           tailor: Teiliwr
873           toys: Siop Degannau
874           travel_agency: Asiantaeth Deithio
875           video: Siop Fideos
876           wine: Siop Drwyddedig
877           "yes": Siop
878         tourism:
879           alpine_hut: Cwt Mynydd
880           apartment: Rhandai neu fflatiau
881           artwork: Gwaith Celf
882           attraction: Atyniad
883           bed_and_breakfast: Gweldy a Brecwast
884           cabin: Caban
885           camp_site: Man Gwersylla
886           caravan_site: Parc Carafanau
887           chalet: Chalet
888           gallery: Galeri
889           guest_house: Llety
890           hostel: Hostel
891           hotel: Gwesty
892           information: Gwybodaeth
893           motel: Motél
894           museum: Amgueddfa
895           picnic_site: Safle Picnic
896           theme_park: Parc Thema
897           viewpoint: Gwylfa
898           zoo: Sw
899         tunnel:
900           culvert: Twnel Ddŵr
901           "yes": Twnel
902         waterway:
903           artificial: Dyfrffyrdd Artiffisial
904           boatyard: Iard Gychod
905           canal: Camlas
906           dam: Argae
907           derelict_canal: Camlas Diffaith
908           ditch: Ffos
909           dock: Porthladd
910           drain: Draen
911           lock: Loc
912           lock_gate: Llifddor
913           mooring: Angori
914           rapids: Dŵr Tyrfol
915           river: Afon
916           stream: Nant
917           wadi: Sychnant
918           waterfall: Rheadr
919           weir: Cored
920           "yes": Dyfrffyrdd
921       admin_levels:
922         level2: Ffin Gwledydd
923         level4: Ffin Taleithiau
924         level5: Ffin Rhanbarth
925         level6: Ffin Sir
926         level8: Ffin Dinas
927         level9: Ffin Pentref
928         level10: Ffin Maesdref
929     description:
930       title:
931         osm_nominatim: Lleoliad o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
932           Nominatim</a>
933         geonames: Lleoliad o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
934       types:
935         cities: Dinasoedd
936         towns: Trefi
937         places: Lleoedd
938     results:
939       no_results: Dim canlyniadau
940       more_results: Mwy o ganlyniadau
941   layouts:
942     logo:
943       alt_text: Logo OpenStreetMap
944     home: Ewch Adref
945     logout: Allgofnodi
946     log_in: Mewngofnodi
947     log_in_tooltip: Mewngofnodi gyda chyfrif sy'n bodoli
948     sign_up: Cofrestru
949     start_mapping: Dechrau Mapio
950     sign_up_tooltip: Creu cyfrif er mwyn golygu
951     edit: Golygu
952     history: Hanes
953     export: Allforio
954     data: Data
955     export_data: Allforio Data
956     gps_traces: Dargopiadau GPS
957     gps_traces_tooltip: Rheoli Amlinellau GPS
958     user_diaries: Dyddiaduron Defnyddwyr
959     user_diaries_tooltip: Gweld dyddiaduron defnyddwyr
960     edit_with: Golygu gyda %{editor}
961     tag_line: Y Map Wici Rhydd o'r Byd
962     intro_header: Croeso i OpenStreetMap!
963     intro_text: Mae OpenStreetMap yn fap o'r byd, wedi'i greu gan bobl fel chi ac
964       sydd ar gael i'w ddefnyddio am ddim a dan drwydded rydd.
965     intro_2_create_account: Creu cyfrif defnyddiwr
966     partners_bytemark: Bytemark Hosting
967     partners_partners: Partneriaid
968     osm_offline: Mae cronfa ddata OpenStreetMap all-lein ar hyn o bryd er mwyn gwaith
969       cynnal a chadw hanfodol.
970     osm_read_only: Nid yw'n bosib golygu cronfa ddata OpenStreetMap ar hyn o bryd
971       tra bod gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd.
972     donate: Cefnogwch OpenStreetMap gan %{link} i'r Gronfa Uwchraddio Caledwedd.
973     help: Cymorth
974     about: Ynghylch
975     copyright: Hawlfraint
976     community: Cymuned
977     community_blogs: Blogiau'r Gymuned
978     community_blogs_title: Blogiau gan aelodau cymuned OpenStreetMap
979     foundation: Sefydliad
980     foundation_title: Yr OpenStreetMap Foundation
981     make_a_donation:
982       title: Cefnogwch OpenStreetMap gyda rhodd ariannol
983       text: Gwneud Cyfraniad
984     learn_more: Dysgu Mwy
985     more: Mwy
986   notifier:
987     message_notification:
988       hi: Pa hwyl %{to_user}?
989     friend_notification:
990       hi: Henffych %{to_user}!
991     gpx_notification:
992       greeting: Pa hwyl?
993       with_description: gyda'r disgrifiad
994       and_the_tags: 'a''r tagiau canlynol:'
995       and_no_tags: a dim tagiau.
996       failure:
997         subject: Methwyd mewnforio GPX [OpenStreetMap]
998         failed_to_import: 'methwyd a mewnforio. Dyma''r gwall:'
999     signup_confirm:
1000       greeting: Pa hwyl!
1001       created: Mae rhywun (chi gobeithio!) newydd greu cyfrif yn %{site_url}.
1002     email_confirm_plain:
1003       greeting: Pa hwyl,
1004     note_comment_notification:
1005       anonymous: Defnyddiwr anhysbys
1006       greeting: Pa hwyl?
1007   messages:
1008     inbox:
1009       title: Mewnflwch
1010       my_inbox: Fy Mewnflwch
1011       outbox: allflwch
1012       messages: Mae gennych %{new_messages} a %{old_messages}
1013       from: Gan
1014       subject: Pwnc
1015       date: Dyddiad
1016       people_mapping_nearby: person yn mapio gerllaw
1017     message_summary:
1018       unread_button: Nodi fel heb ei ddarllen
1019       read_button: Nodi fel wedi'i ddarllen
1020       reply_button: Ateb
1021       destroy_button: Dileu
1022     new:
1023       title: Anfon neges
1024       send_message_to: Anfon negese newydd at %{name}
1025       subject: Pwnc
1026       body: Corff
1027       back_to_inbox: Nôl i'r mewnflwch
1028     create:
1029       message_sent: Anfonwyd y neges
1030       limit_exceeded: Rydych wedi anfon nifer o negeseuon yn ddiweddar. Arhoswch ychydig
1031         cyn ceisio anfon mwy.
1032     no_such_message:
1033       title: Dim neges o'r fath
1034       heading: Dim neges o'r fath
1035       body: Ymddiheuriad, nid oes neges gyda'r id yno.
1036     outbox:
1037       title: Allanflwch
1038       my_inbox: Fy %{inbox_link}
1039       inbox: mewnflwch
1040       outbox: allanflwch
1041       messages:
1042         one: Mae gennych %{count} neges wedi ei anfon
1043         other: Mae gennych %{count} neges wedi eu hanfon
1044       to: I
1045       subject: Pwnc
1046       date: Dyddiad
1047     show:
1048       title: Darllen neges
1049       from: Gan
1050       subject: Pwnc
1051       date: Dyddiad
1052       reply_button: Ateb
1053       unread_button: Nodi nad yw wedi ei ddarllen
1054       destroy_button: Dileu
1055       back: Yn ôl
1056       to: At
1057     sent_message_summary:
1058       destroy_button: Dileu
1059     mark:
1060       as_read: Nodwyd fod y neges wedi ei ddarllen
1061       as_unread: Nodwyd nad yw'r neges wedi ei ddarllen
1062     destroy:
1063       destroyed: Dileuwyd y neges
1064   site:
1065     about:
1066       next: Nesaf
1067       copyright_html: <span>&copy;</span>cyfrannwyr<br>OpenStreetMap
1068       local_knowledge_title: Gwybodaeth Leol
1069       open_data_title: Data Agored
1070       partners_title: Partneriaid
1071     copyright:
1072       foreign:
1073         title: Ynghylch y cyfieithiad hwn
1074         text: Os oes gwrthgyferbyniad rhwng y cyfieithiad hwn a %{english_original_link},
1075           bydd y dudalen Saesneg yn cael blaenoriaeth.
1076         english_link: y Saesneg gwreiddiol
1077       native:
1078         title: Ynghylch y dudalen hon
1079         native_link: Cymraeg
1080         mapping_link: dechrau mapio
1081       legal_babble:
1082         title_html: Hawlfraint a Thrwydded
1083         intro_1_html: |-
1084           Mae OpenStreetMap yn <i>data agored</i>, dan drwydded <a
1085           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1086           Commons Open Database License</a> (ODbL).
1087         credit_title_html: Sut i gydnabod OpenStreetMap
1088         attribution_example:
1089           title: Enghraifft o gydnabyddiaeth
1090         more_title_html: Darganfod rhagor
1091         contributors_title_html: Ein cyfrannwyr
1092         contributors_gb_html: "<strong>Y Deyrnas Gyfunol</strong>: Cynhwysir data
1093           a thestun gan yr Arolwg Ordnans; hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata
1094           \n2010-12."
1095         infringement_title_html: Torrwyd yr hawlfraint
1096     index:
1097       shortlink: Dolen Fyr
1098       createnote: Ychwanegu nodyn
1099       license:
1100         copyright: Hawlfraint OpenStreetMap a chyfranwyr, dan drwydded agored
1101     edit:
1102       not_public: Nid ydych wedi gosod eich golygiadau i fod yn gyhoeddus.
1103       user_page_link: tudalen defnyddiwr
1104       anon_edits_link_text: Darganfyddwch achos hyn.
1105     export:
1106       title: Allforio
1107       area_to_export: Ardal i'w Hallforio
1108       manually_select: Dewisiwch ardal wahanol
1109       format_to_export: Fformatiwch i'w Hallforio
1110       osm_xml_data: Data XML OpenStreetMap
1111       map_image: Delwedd y Map (dangoser yr haen safonol)
1112       embeddable_html: Mewnosod HTML
1113       licence: Trwydded
1114       export_details: Trwyddedir OpenStreetMap ar drwydded <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Comin
1115         Data Agored (Open Data Commons Open Database License)</a> (ODbL).
1116       too_large:
1117         advice: 'Os yw''r allforio''n methu, ystyriwch un o''r canlynol:'
1118         other:
1119           title: Ffynonellau eraill
1120           description: Ffynonellau ychwanegol a nodir ar wici OpenStreetMap
1121       options: Dewisiadau
1122       format: Fformat
1123       scale: Graddfa
1124       max: uchafswm
1125       image_size: Maint y ddelwedd
1126       zoom: Chwyddo
1127       add_marker: Ychwanegwch bin ar y map
1128       latitude: 'Lledred:'
1129       longitude: 'Hydred:'
1130       output: Allbwn
1131       export_button: Allforio
1132     fixthemap:
1133       title: Adrodd am broblem / Cywiro map
1134       how_to_help:
1135         title: Sut i Helpu
1136         join_the_community:
1137           title: Ymunwch â'r gymuned
1138       other_concerns:
1139         title: Gofidion eraill
1140     help:
1141       title: Cael Cymorth
1142       welcome:
1143         url: /croeso
1144         title: Croeso i OSM
1145       beginners_guide:
1146         title: Llawlyfr Dechreuwyr
1147     sidebar:
1148       search_results: Canlyniadau Chwilio
1149       close: Cau
1150     search:
1151       search: Chwilio
1152       where_am_i: Ble mae hwn?
1153       where_am_i_title: Disgrifiwch eich lleoliad presennol gan ddefnyddio peiriant
1154         chwilio.
1155       submit_text: Mynd
1156     key:
1157       table:
1158         entry:
1159           motorway: Traffordd
1160           main_road: Prif ffordd
1161           trunk: Cefnffordd
1162           primary: Priffordd
1163           secondary: Ffordd eilaidd
1164           unclassified: Ffordd annosbarthedig
1165           track: Trac
1166           bridleway: Llwybr ceffyl
1167           cycleway: Llwybr beicio
1168           cycleway_national: Llwybr beicio cenedlaethol
1169           cycleway_regional: Llwybr beicio rhanbarthol
1170           cycleway_local: Llwybr beicio lleol
1171           footway: Ffordd droed
1172           rail: Rheilffordd
1173           subway: Trenau Tanddaearyddol
1174           tram:
1175           - Rheilffordd ysgafn
1176           - tram
1177           cable:
1178           - Car codi
1179           - Lifft cadair
1180           runway:
1181           - Llwybr glanio'r maes awyr
1182           - atredfa
1183           apron:
1184           - Ffedog (y maes awyr)
1185           - terminws
1186           admin: Ffin gweinyddol
1187           forest: Coedwig
1188           wood: Coed
1189           golf: Cwrs golff
1190           park: Parc
1191           resident: Ardal breswyl
1192           common:
1193           - Comin
1194           - dôl
1195           retail: Ardal adwerthu
1196           industrial: Ardal diwydiannol
1197           commercial: Ardal masnachol
1198           heathland: Rhostir
1199           lake:
1200           - Llyn
1201           - cronfa ddŵr
1202           farm: Fferm
1203           cemetery: Mynwent
1204           allotments: Rhandiroedd
1205           pitch: Maes chwarae
1206           centre: Canolfan chwaraeon
1207           reserve: Gwarchodfa natur
1208           military: Ardal milwrol
1209           school:
1210           - Ysgol
1211           - prifysgol
1212           building: Adeilad sylweddol
1213           station: Gorsaf drenau
1214           summit:
1215           - Copa
1216           - Crib
1217           private: Mynediad preifat
1218           destination: Mynediad cyrchfan
1219           construction: Ffyrdd wrthi'n cael eu hadeiladu
1220           bicycle_shop: Siop feics
1221           bicycle_parking: Man parcio beics
1222           toilets: Lle chwech
1223     richtext_area:
1224       edit: Golygu
1225       preview: Rhagolwg
1226     markdown_help:
1227       headings: Penawdau
1228       heading: Pennawd
1229       subheading: Is-bennawd
1230       unordered: Rhestr heb drefn
1231       ordered: Rhestr mewn trefn
1232       first: Eitem gyntaf
1233       second: Ail eitem
1234       link: Dolen
1235       text: Testun
1236       image: Delwedd
1237       alt: Testun Amgen
1238       url: URL
1239     welcome:
1240       title: Croeso!
1241       whats_on_the_map:
1242         title: Beth sydd ar y Map
1243       basic_terms:
1244         title: Termau syml mapio
1245       questions:
1246         title: Unrhyw gwestiwn?
1247       start_mapping: Dechrau Mapio
1248       add_a_note:
1249         title: Dim amser i olygu? Ychwanegwch nodyn!
1250   traces:
1251     new:
1252       upload_gpx: 'Uwchlwytho Ffeil GPX:'
1253       description: 'Disgrifiad:'
1254       tags: 'Tagiau:'
1255       visibility: 'Gwelededd:'
1256       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1257       help: Cymorth
1258     edit:
1259       filename: 'Enw ffeil:'
1260       download: lawrlwytho
1261       uploaded_at: 'Uwchlwythwyd:'
1262       points: 'Pwyntiau:'
1263       start_coord: 'Cyfesuryn dechrau:'
1264       map: map
1265       edit: golygu
1266       owner: 'Perchennog:'
1267       description: 'Disgrifiad:'
1268       tags: 'Tagiau:'
1269       visibility: 'Gwelededd:'
1270       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1271     trace_optionals:
1272       tags: Tagiau
1273     show:
1274       filename: 'Enw ffeil:'
1275       download: lawrlwytho
1276       uploaded: 'Uwchlwythwyd:'
1277       points: 'Pwyntiau:'
1278       start_coordinates: 'Cyfesuryn dechrau:'
1279       map: map
1280       edit: golygu
1281       owner: 'Perchennog:'
1282       description: 'Disgrifiad:'
1283       tags: 'Tagiau:'
1284       none: Dim
1285       visibility: 'Gwelededd:'
1286     trace_paging_nav:
1287       showing_page: Tudalen %{page}
1288     trace:
1289       count_points: '%{count} pwynt'
1290       ago: '%{time_in_words_ago} yn ôl'
1291       more: mwy
1292       view_map: Gweld Map
1293       edit: golygu
1294       edit_map: Golygu'r Map
1295       public: CYHOEDDUS
1296       identifiable: CANFYDDADWY
1297       private: PREIFAT
1298       trackable: OLRHAINADWY
1299       by: gan
1300       in: mewn
1301       map: map
1302     index:
1303       tagged_with: tagiwyd gyda %{tags}
1304   oauth:
1305     authorize:
1306       allow_to: 'Caniatáu''r rhaglen cleient i:'
1307       allow_read_prefs: ddarllen eich gosodiadau defnyddiwr.
1308       allow_write_prefs: addasu eich gosodiadau defnyddiwr.
1309       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1310       allow_write_api: addasu'r map.
1311       allow_read_gpx: ddarllen eich dargopiadau GPS.
1312       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1313       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1314     authorize_success:
1315       title: Caniatawyd y cais awdurdodiad.
1316       allowed: Rydych wedi caniatáu mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1317       verification: Y cod dilysiad yw %{code}
1318     authorize_failure:
1319       title: Methwyd y cais awdurdodiad.
1320       denied: Rydych wedi gwrthod mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1321       invalid: Nid yw'r tocyn awdurdodiad yn ddilys.
1322     revoke:
1323       flash: Rydych wedi diddymu'r tocyn ar gyfer %{application}.
1324   oauth_clients:
1325     new:
1326       title: Cofrestru rhaglen newydd
1327     edit:
1328       title: Golygu'ch rhaglen
1329     show:
1330       url: 'URL Cais Tocyn:'
1331       access_url: URL Tocyn Mynediad
1332       authorize_url: 'URL Awdurdodi:'
1333       edit: Golygu Manylion
1334       delete: Dileu Cleient
1335       confirm: Ydych yn siŵr?
1336       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1337       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1338       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1339       allow_write_api: addasu'r map.
1340       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1341       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1342       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1343     form:
1344       name: Enw
1345       required: Angenrheidiol
1346       url: Prif URL y Rhaglen
1347       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1348       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1349       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1350       allow_write_api: addasu'r map.
1351       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1352       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1353       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1354   users:
1355     login:
1356       title: Mewngofnodi
1357       heading: Mewngofnodi
1358       email or username: 'Cyfeiriad Ebost neu Enw Defnyddiwr:'
1359       password: 'Cyfrinair:'
1360       openid: '%{logo} OpenID:'
1361       remember: Fy nghofio i
1362       lost password link: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1363       login_button: Mewngofnodi
1364       register now: Cofrestru nawr
1365       with username: Eisoes gyda chyfrif OpenStreetMap? Mewngofnodwch gyda'ch enw
1366         defnyddiwr a'ch cyfrinair.
1367       new to osm: Yn newydd i OpenStreetMap?
1368       to make changes: I wneud newidiadau i ddata OpenStreetMap, mae'n rhaid cael
1369         cyfrif.
1370       create account minute: Crewch cyfrif. Dim ond munud mae'n cymryd.
1371       no account: Dim cyfrif gennych?
1372       openid_logo_alt: Mewngofnodi gydag OpenID
1373     logout:
1374       title: Allgofnodi
1375       heading: Allgofnodi o OpenStreetMap
1376       logout_button: Allgofnodi
1377     lost_password:
1378       title: Ailosod cyfrinair
1379       heading: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1380       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1381       new password button: Ailosod cyfrinair
1382       notice email cannot find: Methwyd dod o hyd i'r cyfeiriad ebost yno.
1383     reset_password:
1384       title: Ailosod cyfrinair
1385       heading: Ailosod Cyfinair ar gyfer %{user}
1386       password: 'Cyfrinair:'
1387       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1388       reset: Ailosod Cyfrinair
1389       flash changed: Mae'ch cyfrinair wedi'i newid.
1390     new:
1391       title: Cofrestru
1392       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1393       confirm email address: 'Cadarnhau''r Cyfeiriad Ebost:'
1394       password: 'Cyfrinair:'
1395       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1396       continue: Cofrestru
1397       terms accepted: Diolch am dderbyn telerau newydd cyfranwyr!
1398     terms:
1399       title: Telerau cyfranwyr
1400       heading: Telerau cyfranwyr
1401       consider_pd_why: beth yw hwn?
1402       decline: Gwrthod
1403       legale_names:
1404         france: Ffrainc
1405         italy: Yr Eidal
1406         rest_of_world: Gweddill y byd
1407     no_such_user:
1408       title: Dim defnyddiwr o'r fath
1409       heading: Nid yw'r defnyddiwr %{user} yn bodoli.
1410     show:
1411       my diary: Fy Nyddiadur
1412       new diary entry: cofnod dyddiadur newydd
1413       my edits: Fy Ngolygiadau
1414       my traces: Fy Nargopiadau
1415       my notes: Fy Nodiadau
1416       my messages: Fy Negeseuon
1417       my profile: Fy Mhroffil
1418       my settings: Fy Ngosodiadau
1419       my comments: Fy Sylwadau
1420       oauth settings: gosodiadau oauth
1421       blocks on me: Rhwystrau arnaf i
1422       blocks by me: Rhwystrau gennyf i
1423       send message: Anfon Neges
1424       diary: Dyddiadur
1425       edits: Golygiadau
1426       traces: Dargopiadau
1427       notes: Nodiadau Map
1428       remove as friend: Peidio bod yn ffrind
1429       add as friend: Ychwanegu Cyfaill
1430       mapper since: 'Yn fapiwr ers:'
1431       ago: (%{time_in_words_ago} yn ôl)
1432       ct status: 'Telerau cyfrannwr:'
1433       ct undecided: Heb Benderfynu
1434       ct declined: Wedi Gwrthod
1435       ct accepted: Derbynwyd %{ago} yn ôl%
1436       email address: 'Cyfeiriad ebost:'
1437       created from: 'Creuwyd o:'
1438       status: 'Statws:'
1439       description: Disgrifiad
1440       user location: Lleoliad defnyddiwr
1441       settings_link_text: gosodiadau
1442       no friends: Nid ydych wedi ychwanegu cyfaill eto.
1443       km away: '%{count}km i ffwrdd'
1444       m away: '%{count}m i ffwrdd'
1445       nearby users: Defnyddwyr eraill gerllaw
1446       no nearby users: Nid oes defnyddwyr gerllaw sy'n datgelu eu bod yn mapio eto.
1447       role:
1448         administrator: Mae'r defnyddiwr hwn yn weinyddwr.
1449         moderator: Mae'r defnyddiwr hwn yn gymedrolwr.
1450       comments: Sylwadau
1451       create_block: Rhwystro'r Defnyddiwr hwn
1452       activate_user: Gwneud y cyfri'n fyw
1453       deactivate_user: Atal y cyfri
1454       confirm_user: Cadarnhau'r Defnyddiwr
1455       hide_user: Cuddio'r Defnyddiwr
1456       unhide_user: Datguddio'r Defnyddiwr
1457       delete_user: Dileu'r Defnyddiwr
1458       confirm: Cadarnhau
1459       friends_changesets: setiau-newid eich cyfeillion
1460       friends_diaries: cofnodion dyddiaduron cyfeillion
1461       nearby_changesets: setiau-newid gerllaw
1462       nearby_diaries: cofnodion dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
1463     popup:
1464       your location: Eich lleoliad
1465       nearby mapper: Mapiwr gerllaw
1466       friend: Cyfaill
1467     account:
1468       title: Golygu'r cyfrif
1469       my settings: Fy ngosodiadau
1470       current email address: 'Cyfeiriad Ebost Presenol:'
1471       new email address: 'Cyfeiriad Ebost Newydd:'
1472       email never displayed publicly: (byth ei ddangos yn gyhoeddus)
1473       openid:
1474         link text: beth yw hwn?
1475       public editing:
1476         heading: 'Golygu cyhoeddus:'
1477         enabled: Galluogwyd. Ddim yn anhysbys ac yn gallu golygu data.
1478         enabled link text: beth yw hwn?
1479         disabled link text: pam na allaf olygu?
1480       public editing note:
1481         heading: Golygu cyhoeddus
1482       contributor terms:
1483         heading: 'Telerau Cyfranwyr:'
1484         agreed: Rydych wedi derbyn y telerau cyfranwyr newydd.
1485         not yet agreed: Nid ydych eto wedi cytuno i'r telerau cyfranwyr newydd.
1486         review link text: Dilynwch y ddolen hon i adolygu a derbyn y telerau cyfranwyr
1487           newydd.
1488         link text: beth yw hwn?
1489       profile description: 'Disgrifad Proffil:'
1490       preferred languages: 'Ieithoedd Dewisedig:'
1491       preferred editor: 'Golygydd Dewisedig:'
1492       image: 'Delwedd:'
1493       gravatar:
1494         link text: beth yw hwn?
1495       new image: Ychwanegu delwedd
1496       keep image: Cadw'r ddelwedd bresennol
1497       delete image: Tynnu'r ddelwedd bresennol
1498       replace image: Newid y ddelwedd bresennol
1499       image size hint: (delweddau sgwâr o leiaf 100x100 yw'r gorau)
1500       home location: 'Lleoliad Cartref:'
1501       no home location: Nid ydych wedi gosod eich lleoliad cartref.
1502       latitude: 'Lledred:'
1503       longitude: 'Hydred:'
1504       save changes button: Cadw'r Newidiadau
1505       make edits public button: Gwneud fy holl olygiadau yn gyhoeddus
1506       return to profile: Dychwelyd i'r proffil
1507     confirm:
1508       button: Cadarnhau
1509     confirm_email:
1510       button: Cadarnhau
1511       success: Cadarnhewch eich cyfeiriad ebost newydd!
1512       failure: Mae cyfeiriad ebost eisoes wedi ei gadarnhau gyda'r tocyn hwn.
1513     set_home:
1514       flash success: Wedi cadw'r lleoliad cartref
1515     go_public:
1516       flash success: Mae eich holl olygiadau nawr yn gyhoeddus a gallech nawr parhau
1517         i olygu.
1518     make_friend:
1519       heading: Ychwanegu %{user} fel cyfaill?
1520       button: Ychwanegu fel cyfaill
1521       success: Mae %{name} nawr yn gyfaill i chi!
1522       failed: Ymddiheuriadau, methwyd ychwanegu %{name} fel cyfaill.
1523       already_a_friend: Rydych eisoes yn gyfaill i %{name}
1524     remove_friend:
1525       heading: Peidio bod yn gyfaill i %{user}?
1526       button: Peidio bod yn gyfaill
1527       success: Tynnwyd %{name} o'ch cyfeillion.
1528       not_a_friend: Nid yw %{name} yn un o'ch cyfeillion.
1529     index:
1530       title: Defnyddwyr
1531       heading: Defnyddwyr
1532   user_role:
1533     grant:
1534       confirm: Cadarnhau
1535     revoke:
1536       confirm: Cadarnhau
1537   user_blocks:
1538     helper:
1539       time_future: Yn dod i ben mewn %{time}.
1540       time_past: Wedi dod i ben %{time} yn ôl.
1541     show:
1542       status: Statws
1543       show: Dangos
1544       edit: Golygu
1545       confirm: Ydych yn sicr?
1546     block:
1547       show: Dangos
1548       edit: Golygu
1549     blocks:
1550       status: Statws
1551       showing_page: Tudalen %{page}
1552       next: Nesaf »
1553       previous: « Blaenorol
1554   notes:
1555     mine:
1556       id: Id
1557   javascripts:
1558     close: Cau
1559     share:
1560       title: Rhannu
1561       cancel: Diddymu
1562       image: Delwedd
1563       link: Dolen neu HTML
1564       long_link: Dolen
1565       short_link: Dolen Fer
1566       embed: HTML
1567       format: 'Fformat:'
1568       scale: 'Graddfa:'
1569       download: Lawrlwytho
1570       short_url: URL Byr
1571     key:
1572       title: Allwedd Map
1573       tooltip: Allwedd Map
1574     map:
1575       zoom:
1576         in: Chwyddo Mewn
1577         out: Chwyddo Allan
1578       locate:
1579         title: Dangos Fy Lleoliad
1580         popup: Rydych o fewn {distance} {unit} o'r pwynt hwn.
1581       base:
1582         standard: Safonol
1583         cycle_map: Map Beicio
1584         transport_map: Map Trafnidiaeth
1585         hot: Dyngarol
1586       layers:
1587         header: Haenau Mapiau
1588         notes: Nodiadau Map
1589         data: Data Map
1590         title: Haenau
1591       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>cyfranwyr OpenStreetMap</a>
1592       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Rhoi Cyfraniad</a>
1593     site:
1594       edit_tooltip: Golygu'r map
1595       edit_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i olygu'r map
1596       createnote_tooltip: Ychwanegu nodyn i'r map
1597       createnote_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i ychwanegu nodyn i'r map
1598       map_notes_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld nodiadau'r map
1599       map_data_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld data'r map
1600     changesets:
1601       show:
1602         comment: Sylw
1603         subscribe: Tanysgrifio
1604         unsubscribe: Dad-danysgrifio
1605         hide_comment: cuddio
1606         unhide_comment: datguddio
1607     notes:
1608       new:
1609         add: Ychwanegu Nodyn
1610       show:
1611         hide: Cuddio
1612         resolve: Datrys
1613         reactivate: Ail roi ar waith
1614         comment_and_resolve: Sylw a Datrys
1615         comment: Sylw
1616     query:
1617       way: Llwybr
1618       nothing_found: Ni ddarganfuwyd nodweddion
1619       error: 'Gwall cysyltlu gyda %{server}: %{error}'
1620   redactions:
1621     edit:
1622       description: Disgrifiad
1623     new:
1624       description: Disgrifiad
1625     show:
1626       description: 'Disgrifiad:'
1627       confirm: Ydych yn sicr?
1628 ...