Localisation updates from http://translatewiki.net
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: AnakngAraw
5 tl: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Katawan
10       diary_entry: 
11         language: Wika
12         latitude: Latitud
13         longitude: Longhitud
14         title: Pamagat
15         user: Tagagamit
16       friend: 
17         friend: Kaibigan
18         user: Tagagamit
19       message: 
20         body: Katawan
21         recipient: Tumatanggap
22         sender: Nagpadala
23         title: Pamagat
24       trace: 
25         description: Paglalarawan
26         latitude: Latitud
27         longitude: Longhitud
28         name: Pangalan
29         public: Pangmadla
30         size: Sukat
31         user: Tagagamit
32         visible: Nakikita
33       user: 
34         active: Masigla
35         description: Paglalarawan
36         display_name: Ipakita ang Pangalan
37         email: E-liham
38         languages: Mga wika
39         pass_crypt: Hudyat
40     models: 
41       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
42       changeset: Pangkat ng pagbabago
43       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
44       country: Bansa
45       diary_comment: Puna sa Talaarawan
46       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
47       friend: Kaibigan
48       language: Wika
49       message: Mensahe
50       node: Buko
51       node_tag: Tatak ng Buko
52       notifier: Tagapagpabatid
53       old_node: Lumang Buko
54       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
55       old_relation: Lumang Kaugnayan
56       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
57       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
58       old_way: Lumang Daan
59       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
60       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
61       relation: Kaugnayan
62       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
63       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
64       session: Laang Panahon
65       trace: Bakas
66       tracepoint: Tuldok ng Bakas
67       tracetag: Tatak ng Bakas
68       user: Tagagamit
69       user_preference: Nais ng Tagagamit
70       user_token: Kahalip ng Tagagamit
71       way: Daan
72       way_node: Buko ng Daan
73       way_tag: Tatak ng Daan
74   browse: 
75     changeset: 
76       changeset: "Pangkat ng pagbabago: {{id}}"
77       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
78       download: Ikargang paibaba ang {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}
79       feed: 
80         title: "{{id}} ng pangkat ng pagbabago"
81         title_comment: "{{id}} ng angkat ng pagbabago - {{comment}}"
82       osmchangexml: XML ng osmChange
83       title: Pangkat ng pagbabago
84     changeset_details: 
85       belongs_to: "Pag-aari ni:"
86       bounding_box: "Bumabalot na kahon:"
87       box: kahon
88       closed_at: "Isinara sa:"
89       created_at: "Nilikha sa:"
90       has_nodes: 
91         other: "isa=May sumusunod na {{count}} ng buko:"
92       has_relations: 
93         other: "isa=Mayroong sumusunod na {{count}} ng kaugnayan:"
94       has_ways: 
95         other: "isa=May sumusunod na {{count}} ng daan:"
96       no_bounding_box: Walang naitabing gumagapos na kahon para sa pangkat pamalit na ito.
97       show_area_box: Ipakita ang Kahon ng Pook
98     common_details: 
99       changeset_comment: "Puna:"
100       edited_at: "Binago sa:"
101       edited_by: "Binago ni:"
102       in_changeset: "Sa loob ng pangkat ng pagbabago:"
103       version: "Bersyon:"
104     containing_relation: 
105       entry: Kaugnayan {{relation_name}}
106       entry_role: Kaugnayan {{relation_name}} (bilang {{relation_role}})
107     map: 
108       deleted: Binura
109       larger: 
110         area: Tingnan ang pook sa mas malaking mapa
111         node: Tingnan ang buko sa mas malaking mapa
112         relation: Tingnan ang kaugnayan sa mas malaking mapa
113         way: Tingnan ang daan sa mas malaking mapa
114       loading: Ikinakarga...
115     navigation: 
116       all: 
117         next_changeset_tooltip: Susunod na pangkat ng pagbabago
118         next_node_tooltip: Susunod na buko
119         next_relation_tooltip: Susunod na kaugnayan
120         next_way_tooltip: Susunod na daan
121         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pangkat ng pagbabago
122         prev_node_tooltip: Nakaraang buko
123         prev_relation_tooltip: Nakaraang kaugnayan
124         prev_way_tooltip: Dating daan
125       user: 
126         name_changeset_tooltip: Tingnan ang mga pamamatnugot ni {{user}}
127         next_changeset_tooltip: Susunod na pamamatnugot ni {{user}}
128         prev_changeset_tooltip: Nakaraang pagbabagong ginawa ni {{user}}
129     node: 
130       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
131       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
132       edit: baguhin
133       node: Buko
134       node_title: "Buko : {{node_name}}"
135       view_history: tingnan ang kasaysayan
136     node_details: 
137       coordinates: "Mga tugmaang-pampook:"
138       part_of: "Bahagi ng:"
139     node_history: 
140       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
141       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
142       node_history: Kasaysayan ng Buko
143       node_history_title: "Kasaysayan ng Buko: {{node_name}}"
144       view_details: tingnan ang mga detalye
145     not_found: 
146       sorry: Paumanhin, ang {{type}} na may ID na {{id}}, ay hindi matagpuan.
147       type: 
148         changeset: palitan ang pagtatakda
149         node: buko
150         relation: kaugnayan
151         way: daan
152     paging_nav: 
153       of: ang
154       showing_page: Ipinapakita ang pahina
155     relation: 
156       download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
157       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
158       relation: Kaugnayan
159       relation_title: "Kaugnayan: {{relation_name}}"
160       view_history: tingnan ang kasaysayan
161     relation_details: 
162       members: "Mga kasapi:"
163       part_of: "Bahagi ng:"
164     relation_history: 
165       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
166       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
167       relation_history: Kasaysayan ng Kaugnayan
168       relation_history_title: "Kasaysayan ng Kaugnayan: {{relation_name}}"
169       view_details: tingnan ang mga detalye
170     relation_member: 
171       entry_role: "{{type}} {{name}} bilang {{role}}"
172       type: 
173         node: Buko
174         relation: Kaugnayan
175         way: Daan
176     start: 
177       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
178       view_data: Tingnan ang dato para sa pangkasalukuyang tanawin ng mapa
179     start_rjs: 
180       data_frame_title: Dato
181       data_layer_name: Dato
182       details: Mga detalye
183       drag_a_box: Kumaladkad ng isang kahon sa mapa upang pumili ng isang lugar
184       edited_by_user_at_timestamp: Binago ni [[user]] sa ganap na [[timestamp]]
185       hide_areas: Itago ang mga lugar
186       history_for_feature: Kasaysayan para sa [[feature]]
187       load_data: Ikarga ang Dato
188       loaded_an_area_with_num_features: "Nagkarga ka ng isang pook na naglalaman ng mga tamok na [[num_features]].  Sa pangkalahatan, ilang mga pantingin-tingin ang hindi maaaring makaangkop ng mabuti sa pagpapakita ng ganitong dami ng dato.  Sa pangkalahatan, gumagana ng pinakamahusay ang mga pantingin-tingin kapag nagpapakita ng mas kakaunti kaysa 100 mga tampok: ang paggawa ng ibang mga bagay ay maaaring makagawa sa iyong pantingin-tingin upang bumagal/hindi tumutugon. Kung nakatitiyak kang nais mong ipakita ang ganitong dato, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpindot sa pindutang nasa ibaba."
189       loading: Ikinakarga...
190       manually_select: Kinakamay na pumili ng iba pang lugar
191       object_list: 
192         api: Kuhaning muli ang pook na ito mula sa API
193         back: Ipakita ang tala ng bagay
194         details: Mga detalye
195         heading: Tala ng bagay
196         history: 
197           type: 
198             node: Buko [[id]]
199             way: Daan [[id]]
200         selected: 
201           type: 
202             node: Buko [[id]]
203             way: Daan [[id]]
204         type: 
205           node: Buko
206           way: Daan
207       private_user: pribadong tagagamit
208       show_areas: Ipakita ang mga lugar
209       show_history: Ipakita ang Kasaysayan
210       unable_to_load_size: "Hindi naikarga: Napakalaki ng sumasakop na sukat ng kahon na [[bbox_size]] (dapat na mas maliit kaysa {{max_bbox_size}})"
211       wait: Hintay...
212       zoom_or_select: Lumapit o pumili ng isang lugar sa mapa na tatanawin
213     tag_details: 
214       tags: "Mga tatak:"
215       wiki_link: 
216         key: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na {{key}}
217         tag: Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na {{key}}={{value}}
218       wikipedia_link: Ang {{page}} ng artikulo sa Wikipedia
219     timeout: 
220       sorry: Paumanhin, ang dato para sa {{type}} na may ID na {{id}}, ay natagalan bago nakuha uli.
221       type: 
222         changeset: palitan ang pagtatakda
223         node: buko
224         relation: kaugnayan
225         way: daan
226     way: 
227       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} o {{edit_link}}"
228       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
229       edit: baguhin
230       view_history: tingnan ang kasaysayan
231       way: Daan
232       way_title: "Daan: {{way_name}}"
233     way_details: 
234       also_part_of: 
235         other: isa=bahagi rin ng daan {{related_ways}}, bahagi rin ng mga daan {{related_ways}}
236       nodes: "Mga buko:"
237       part_of: "Bahagi ng:"
238     way_history: 
239       download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
240       download_xml: Ikargang paibaba ang XML
241       view_details: tingnan ang mga detalye
242       way_history: Kasaysayan ng Daan
243       way_history_title: "Kasaysayan ng Daan: {{way_name}}"
244   changeset: 
245     changeset: 
246       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
247       big_area: (malaki)
248       no_comment: (wala)
249       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
250       show_area_box: ipakita ang kahon ng pook
251       still_editing: (namamatnugot pa rin)
252       view_changeset_details: Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng pagbabago
253     changeset_paging_nav: 
254       next: Kasunod »
255       previous: "« Nakaraan"
256       showing_page: Ipinapakita ang pahinang {{page}}
257     changesets: 
258       area: Pook
259       comment: Puna/Kumento
260       id: ID
261       saved_at: Sinagip sa
262       user: Tagagamit
263     list: 
264       description: Kamakailang pagbabago
265       description_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng {{bbox}}
266       description_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}}
267       description_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}} sa loob ng {{bbox}}
268       heading: Mga pangkat ng pagbabago
269       heading_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
270       heading_user: Mga pangkat ng pagbabago
271       heading_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago
272       title: Mga pangkat ng pagbabago
273       title_bbox: Mga pangkat ng pagbabago sa loob ng {{bbox}}
274       title_user: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}}
275       title_user_bbox: Mga pangkat ng pagbabago ayon sa {{user}} sa loob ng {{bbox}}
276   diary_entry: 
277     diary_comment: 
278       confirm: Tiyakin
279       hide_link: Itago ang punang ito
280     diary_entry: 
281       confirm: Tiyakin
282       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
283       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
284     edit: 
285       body: "Katawan:"
286       language: "Wika:"
287       latitude: "Latitud:"
288       location: "Pook (lokasyon):"
289       longitude: "Longhitud:"
290       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
291       save_button: Sagipin
292       subject: "Paksa:"
293       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
294       use_map_link: gamitin ang mapa
295     list: 
296       in_language_title: Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa {{language}}
297       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
298       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
299       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
300       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
301       recent_entries: "Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan:"
302       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
303       user_title: Talaarawan ni {{user}}
304     location: 
305       edit: Baguhin
306       location: "Pook (lokasyon):"
307       view: Tingnan
308     new: 
309       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
310     no_such_entry: 
311       heading: "Walang ipinasok na may ID na: {{id}}"
312       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
313     no_such_user: 
314       title: Walang ganyang tagagamit
315     view: 
316       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
317       login: Lumagda
318       save_button: Sagipin
319   editor: 
320     default: Likas na pagtatakda (kasalukuyang {{name}})
321     potlatch: 
322       description: Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
323       name: Pagbibigay-daan 1
324     potlatch2: 
325       description: Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob ng pantingin-tingin)
326       name: Pagbibigay-daan 2
327     remote: 
328       description: Pangmalayong Pantaban (JOSM o Merkaartor)
329       name: Pangmalayong Pantaban
330   export: 
331     start: 
332       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
333       area_to_export: Pook na Iluluwas
334       embeddable_html: Maibabaong HTML
335       export_button: Iluwas
336       format: Anyo
337       image_size: Sukat ng Larawan
338       latitude: "Latitud:"
339       licence: Lisensiya
340       longitude: "Longhitud:"
341       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
342       max: pinakamataas
343       options: Mga mapagpipilian
344       output: Kinalabasan
345       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
346       scale: Sukat
347       too_large: 
348         heading: Napakalaki ng Lugar
349       zoom: Lapitan
350     start_rjs: 
351       export: Iluwas
352       view_larger_map: Tingnan ang Mas Malaking Mapa
353   geocoder: 
354     search_osm_nominatim: 
355       prefix: 
356         amenity: 
357           airport: Paliparan
358           arts_centre: Lunduyan ng Sining
359           atm: ATM
360           auditorium: Awditoryum
361           bank: Bangko
362           bar: Tindahang Inuman ng Alak
363           bench: Bangko
364           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
365           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
366           brothel: Bahay-aliwan
367           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
368           bus_station: Himpilan ng Bus
369           cafe: Kapihan
370           car_rental: Arkilahan ng Kotse
371           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
372           car_wash: Paliguan ng Kotse
373           casino: Bahay-pasugalan
374           cinema: Sinehan
375           clinic: Klinika
376           club: Kapisanan
377           college: Dalubhasaan
378           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
379           courthouse: Gusali ng Hukuman
380           crematorium: Krematoryum
381           dentist: Dentista
382           doctors: Mga manggagamot
383           dormitory: Dormitoryo
384           drinking_water: Naiinom na Tubig
385           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
386           embassy: Embahada
387           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
388           fast_food: Kainang Pangmabilisan
389           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
390           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
391           fire_station: Himpilan ng Bumbero
392           fountain: Bukal
393           fuel: Panggatong
394           grave_yard: Sementeryo
395           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
396           hall: Bulwagan
397           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
398           hospital: Ospital
399           hotel: Otel
400           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
401           ice_cream: Sorbetes
402           kindergarten: Kindergarten
403           library: Aklatan
404           market: Pamilihan
405           marketplace: Palengke
406           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
407           nightclub: Alibangbang
408           nursery: Alagaan ng mga Bata
409           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
410           office: Tanggapan
411           park: Liwasan
412           parking: Paradahan
413           pharmacy: Botika
414           place_of_worship: Sambahan
415           police: Pulis
416           post_box: Kahon ng Liham
417           post_office: Tanggapan ng Sulat
418           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
419           prison: Bilangguan
420           pub: Pangmadlang Bahay
421           public_building: Pangmadlang Gusali
422           public_market: Pangmadlang Pamilihan
423           reception_area: Tanggapang Pook
424           recycling: Pook ng Muling Paggamit
425           restaurant: Kainan
426           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
427           sauna: Silid-suuban
428           school: Paaralan
429           shelter: Kanlungan
430           shop: Tindahan
431           shopping: Pamimili
432           social_club: Kapisanang Panglipunan
433           studio: Istudyo
434           supermarket: Malaking Pamilihan
435           taxi: Taksi
436           telephone: Teleponong Pangmadla
437           theatre: Tanghalan
438           toilets: Mga banyo
439           townhall: Bulwagan ng Bayan
440           university: Pamantasan
441           vending_machine: Makinang Nagbebenta
442           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
443           village_hall: Bulwagan ng Nayon
444           waste_basket: Basurahan
445           wifi: Puntahang WiFi
446           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
447         boundary: 
448           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
449         building: 
450           apartments: Bloke ng Apartamento
451           block: Bloke ng Gusali
452           bunker: Hukay na Pangsundalo
453           chapel: Kapilya
454           church: Simbahan
455           city_hall: Gusaling Panglungsod
456           commercial: Gusaling Pangkalakal
457           dormitory: Dormitoryo
458           entrance: Pasukan ng Gusali
459           faculty: Gusali ng mga Guro
460           farm: Gusaling Pambukid
461           flats: Mga bahay-latagan
462           garage: Garahe
463           hall: Bulwagan
464           hospital: Gusali ng Hospital
465           hotel: Otel
466           house: Bahay
467           industrial: Gusaling Pang-industriya
468           office: Gusaling Tanggapan
469           public: Pangmadlang Gusali
470           residential: Gusaling Tirahan
471           retail: Gusaling Tingian
472           school: Gusali ng Paaralan
473           shop: Tindahan
474           stadium: Istadyum
475           store: Bilihan
476           terrace: Balkonahe
477           tower: Tore
478           train_station: Himpilan ng Tren
479           university: Gusali ng Pamantasan
480         highway: 
481           bridleway: Daanan ng Kabayo
482           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
483           bus_stop: Hintuan ng Bus
484           byway: Landas na Hindi Madaanan
485           construction: Ginagawang Punong Lansangan
486           cycleway: Daanan ng Bisikleta
487           distance_marker: Pananda ng Layo
488           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
489           ford: Bagtasan ng Tao
490           gate: Tarangkahan
491           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
492           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
493           motorway_junction: Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang De-motor
494           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
495           path: Landas
496           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
497           platform: Palapag
498           primary: Pangunahing Kalsada
499           primary_link: Pangunahing Kalsada
500           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
501           residential: Pamahayan
502           road: Lansangan
503           secondary: Pampangalawang Lansangan
504           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
505           service: Kalyeng Pampalingkuran
506           services: Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang De-motor
507           steps: Mga hakbang
508           stile: Hagdanan ng Bakod
509           tertiary: Pampangatlong Kalsada
510           track: Pinak
511           trail: Bulaos
512           trunk: Pangunahing Ruta
513           trunk_link: Pangunahing Ruta
514         historic: 
515           building: Gusali
516           castle: Kastilyo
517           church: Simbahan
518           house: Bahay
519           manor: Manor
520           memorial: Muog na Pang-alaala
521           mine: Minahan
522           monument: Bantayog
523           museum: Museo
524           ruins: Mga Guho
525           tower: Tore
526         leisure: 
527           common: Karaniwang Lupain
528           fishing: Pook na Palaisdaan
529           garden: Halamanan
530           golf_course: Kurso ng Golp
531           marina: Marina
532           miniature_golf: Munting Golp
533           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
534           park: Liwasan
535           playground: Palaruan
536           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
537           stadium: Istadyum
538           swimming_pool: Palanguyan
539   layouts: 
540     history: Kasaysayan
541     home: tahanan
542     intro_3_partners: wiki
543     logout_tooltip: Umalis sa pagkakalagda
544     welcome_user_link_tooltip: Ang iyong pahina ng tagagamit
545   license_page: 
546     foreign: 
547       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
548       text: Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng {{english_original_link}}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles
549       title: Tungkol sa salinwikang ito
550     legal_babble: "<h2>Karapatang-ari at Lisensiya</h2>\n<p>\n   Ang OpenStreetMap ay <i>bukas na dato</i>, nilisensiyahan sa ilalim ng lisensiyang<a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipapadala and iangkop ang aming mga mapa\n  at dato, hangga’t binabanggit mo ang OpenStreetMap at mga tagapag-ambag nito. Kapag binago mo o nagtatag mula sa aming mga mapa o dato, maaari mong ipamahagi ang mga resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya.  Ang buong <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">kodigong makabatas</a> ay nagpapaliwanag ng iyong mga karapatan at mga pananagutan.\n</p>\n\n<h3>Paano babanggitin ang OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Kapag ginagamit mo ang mga larawan ng mapa ng OpenStreetMap, hinihiling naming na ang pagbanggit mo ay mapagbabasahan ng kahit na &ldquo;&copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap\n, CC-BY-SA&rdquo;. Kapag ginamit mo lamang ang dato ng mapa,\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa \n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\n   Estadistika ng Canada).</li>\n   <li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa \n   Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n   <li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Ang pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o\n tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>\n\n  hinihiling naming ang &ldquo;Map data &copy; Mga tagapag-ambag sa OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Kung saan maaari, dapat na ikawing ang OpenStreetMap sa <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  at ang CC-BY-SA sa <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kapag\n  ginagamit mo ang isang midya kung saan hindi maaari ang mga kawing (iyong nakalimbag na mga akda), iminumungkahi naming ituro ang mga mambabasa mo sa \n  www.openstreetmap.org (maaaring sa pamamagitan ng pagpapahaba ng  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; papunta sa buong tirahang ito) at papunta sa\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Pag-alam ng iba pa</h3>\n<p>\n  Magbasa ng iba pa na ginagamit an gaming dato na nasa <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Mga madalas na tanong na makabatas</a>.\n</p>\n<p>\n  Ang mga tagapag-ambag sa OSM ay pinaaalalahanang huwag na huwag magdaragdag ng anumang mga dato mula sa anumang mga mapagkukunang may karapatang-ari (katulad ng Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na walang hayagang pahintulot mula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa kopya.\n</p>\n<p>\n  Bagaman ang OpenStreetMap ay isang bukas na dato, hindi kami makapagbibigay ng isang hindi binabayarang API ng mapa para sa mga tagapagpaunlad ng pangatlong partido.\n\n  Tingnan ang aming <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng API</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Patakaran sa Paggamit ng Tisa</a>\n  and <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Patakaran sa Paggamit ng Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Mga tagapag-ambag namin</h3>\n<p>\n  Ang aming lisensiyang CC-BY-SA ay nangangailangan sa iyo na &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal na May-akda na makatwiran para sa midya o paraang ginagamit Mo&rdquo;.Ang indibidwal na mga tagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;Mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato para sa isang ahensiya ng pagmamapang pambansa o ibang pangunahing kuhanan ay naisama na sa OpenStreetMap,maaaring makatwirang banggitin sila na tuwiran sa pamamagitan ng tuwirang muling pagsipi ng kanilang pagbabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing nito sa pahinang ito.</p>\n\n<!--\nKabatiran para sa mga patnugot ng pahina\n\nAng sumusunod ay nagtatala lamang ng mga organisasyon na nangangailangan ng mga pagbabanggit bilang isang pasubali sa paggamit ng kanilang dato sa OpenStreetMap. Hindi ito isang pangkalahatang katalogo ng mga pag-aangkat, at hindi dapat gamitin maliban na lamang kung kailangan ang pagbabanggit upang makasunod sa lisensiya ng inangkat na dato.  Ang anumang mga karagdagan ditto ay dapat na talakayin muna na kasama ang mga tagapangasiwa ng sistema ng OSM.\n-->\n\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australya</strong>: Naglalaman ng dato sa sub-urbanong lugar na nakapaligid sa lungsod na nakabatay sa Tanggapang Pang-estadistika ng Australya</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Naglalaman ng mga dato mula sa \n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan (Kahatiang Pangheograpiya,\n   Estadistika ng Canada).</li>\n   <li><strong>Bagong Selanda</strong>: Naglalaman ng mga datong kinuha mula sa \n   Kabatirang Panglupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatang-ari ng Korona.</li>\n   <li><strong>Polonya</strong>: Naglalaman ng dato mula sa <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">Mga mapa ng UMP-pcPL</a>. Karapatang-ari ng mga tagapag-ambag sa  UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Nagkakaisang Kaharian</strong>: Naglalaman ng dato ng May Ordinansiyang Pagtatanong&copy; Karapatang-ari ng korona at karapatan sa kalipun ng dato 2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Ang pagsasama ng dato sa OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang nagbigay ng orihinal na dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbiibigay ng anumang garantiya, o\n tumatanggap ng anumang pananagutan.\n</p>"
551     native: 
552       mapping_link: simulan ang pagmamapa
553       native_link: Bersyon ng PANGALAN_NG_WIKANG_ITO_DITO
554       text: Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa {{native_link}} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at {{mapping_link}}.
555       title: Tungkol sa pahinang ito
556   message: 
557     inbox: 
558       date: Petsa
559       from: Mula sa
560       subject: Paksa
561       title: Kahon ng pumapasok
562     message_summary: 
563       delete_button: Burahin
564       read_button: Tatakan bilang nabasa na
565       reply_button: Tumugon
566     new: 
567       body: Katawan
568       send_button: Ipadala
569       subject: Paksa
570     no_such_user: 
571       heading: Walang ganyang tagagamit
572       title: Walang ganyang tagagamit
573     outbox: 
574       date: Petsa
575       inbox: kahon ng pumapasok
576       subject: Paksa
577       to: Para kay
578     read: 
579       date: Petsa
580       from: Mula sa
581       reply_button: Tumugon
582       subject: Paksa
583       to: Para kay
584     sent_message_summary: 
585       delete_button: Burahin
586   oauth_clients: 
587     edit: 
588       submit: Baguhin
589     form: 
590       name: Pangalan
591       required: Kinakailangan
592   site: 
593     edit: 
594       user_page_link: pahina ng tagagamit
595     index: 
596       permalink: Permalink
597     search: 
598       search: Maghanap
599       submit_text: Gawin
600     sidebar: 
601       close: Isara
602       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
603   time: 
604     formats: 
605       friendly: "%e %B %Y sa ganap na %H:%M"
606   trace: 
607     create: 
608       trace_uploaded: Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.
609       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
610     delete: 
611       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
612     edit: 
613       description: "Paglalarawan:"
614       download: ikargang paibaba
615       edit: baguhin
616       filename: "Pangalan ng talaksan:"
617       heading: Binabago ang {{name}} ng bakas
618       map: mapa
619       owner: "May-ari:"
620       points: "Mga tuldok:"
621       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
622       start_coord: "Simulan ang tagpuan:"
623       tags: "Mga tatak:"
624       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
625       title: Binabago ang bakas na {{name}}
626       uploaded_at: "Naikargang paitaas:"
627       visibility: "Pagkanatatanaw:"
628       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
629     list: 
630       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
631       public_traces_from: Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay {{user}}
632       tagged_with: tinatakan ng {{tags}}
633       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
634     make_public: 
635       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
636     no_such_user: 
637       body: Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang {{user}}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.
638       heading: Hindi umiiral ang tagagamit na {{user}}
639       title: Walang ganyang tagagamit
640     offline: 
641       heading: Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan ng GPX
642       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng talaksang GPX.
643     offline_warning: 
644       message: Pangkasalukuyang hindi makukuha ang sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
645     trace: 
646       ago: "{{time_in_words_ago}} ang nakalipas"
647       by: sa pamamagitan ng
648       count_points: "{{count}} mga puntos"
649       edit: baguhin
650       edit_map: Baguhin ang Mapa
651       identifiable: MAKIKILALA
652       in: sa
653       map: mapa
654       more: marami pa
655       pending: NAGHIHINTAY
656       private: PRIBADO
657       public: PANGMADLA
658       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
659       trackable: MATUTUGAYGAYAN
660       view_map: Tingnan ang Mapa
661     trace_form: 
662       description: Paglalarawan
663       help: Saklolo
664       tags: Mga tatak
665       tags_help: hindi hinangganang kuwit
666       upload_button: Ikargang paitaas
667       upload_gpx: Ikargang paitaas ang Talaksang GPX
668       visibility: Pagkanatatanaw
669       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
670     trace_header: 
671       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
672       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
673       traces_waiting: Mayroon kang {{count}} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.
674       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
675       your_traces: Tingnan ang mga pagbabakas mo lamang
676     trace_optionals: 
677       tags: Mga tatak
678     trace_paging_nav: 
679       next: Susunod &raquo;
680       previous: "&laquo; Nakaraan"
681       showing_page: Ipinapakita ang pahinang {{page}}
682     view: 
683       delete_track: Burahin ang bakas na ito
684       description: "Paglalarawan:"
685       download: ikargang paibaba
686       edit: baguhin
687       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
688       filename: "Pangalan ng talaksan:"
689       heading: Tinatanaw ang bakas na {{name}}
690       map: mapa
691       none: Wala
692       owner: "May-ari:"
693       pending: NAGHIHINTAY
694       points: "Mga tuldok:"
695       start_coordinates: "Simulan ang tugmaan:"
696       tags: "Mga tatak:"
697       title: Tinitingnan ang bakas na {{name}}
698       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
699       uploaded: "Naikarga na:"
700       visibility: "Pagkanakikita:"
701     visibility: 
702       identifiable: Makikilala (ipinapakita sa tala ng pagbakas at bilang makikilalang nakaayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
703       private: Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
704       public: Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas at bilang hindi nagpapakilala, hindi nakaayos na mga puntos)
705       trackable: Masusubaybayan (ipinamamahagi lang bilang hindi nagpapakilala, maayos na mga puntos na may mga tatak ng oras)
706   user: 
707     account: 
708       contributor terms: 
709         link text: ano ba ito?
710       home location: "Kinalalagyan ng Tahanan:"
711       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
712       make edits public button: Gawing pangmadla ang lahat ng mga pamamatnugot ko
713       no home location: Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng tahanan mo.
714       preferred languages: "Nais na mga Wika:"
715       public editing: 
716         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
717         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
718         enabled link text: ano ba ito?
719         heading: "Pangmadlang pamamatnugot:"
720     confirm: 
721       button: Tiyakin
722       heading: Tiyakin ang isang akawnt ng tagagamit
723     confirm_email: 
724       button: Tiyakin
725       heading: Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan ng e-liham
726       press confirm button: Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong tirahan ng e-liham.
727       success: Natiyak ang tirahan mo ng e-liham. salamat sa pagpapatala!
728     confirm_resend: 
729       failure: Hindi natagpuan ang tagagamit na si {{name}}.
730     filter: 
731       not_an_administrator: Kailangan mong maging isang tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw na iyan.
732     go_public: 
733       flash success: Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga binago mo, at pinapayagan ka nang mamatnugot.
734     list: 
735       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
736       empty: Walang natagpuan na katugmang mga tagagamit
737       heading: Mga tagagamit
738       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
739       summary: Nilikha ang {{name}} mula sa {{ip_address}} noong {{date}}
740       summary_no_ip: Nilikha ang {{name}} noong {{date}}
741       title: Mga tagagamit
742     lost_password: 
743       email address: "Tirahan ng e-liham:"
744       heading: Nakalimutang Hudyat?
745       help_text: Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit mo upang magpatala, ipapadala namin ang isang kawing papunta rito na magagamit mo upang muling maitakda mo ang iyong hudyat.
746       new password button: Itakda uli ang hudyat
747       notice email cannot find: Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng e-liham, paumanhin.
748       notice email on way: Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-( ngunit darating na ang isang e-liham upang maitakda mong muli iyan kaagad.
749       title: Naiwalang hudyat
750     make_friend: 
751       already_a_friend: Kaibigan ka na ni {{name}}.
752       failed: Paumanhin, nabigong maidagdag si {{name}} bilang isang kaibigan.
753       success: Kaibigan mo na ngayon si {{name}}.
754     new: 
755       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
756       continue: Magpatuloy
757       password: "Hudyat:"
758       title: Likhain ang akawnt
759     reset_password: 
760       confirm password: "Tiyakin ang Hudyat:"
761       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
762       flash token bad: Hindi natagpuan ang ganyang kahalip, suriin kaya ang URL?
763       heading: Muling itakda ang Hudyat para kay {{user}}
764       password: "Hudyat:"
765       reset: Muling Itakda ang Hudyat
766       title: Muling itakda ang hudyat
767     terms: 
768       agree: Sumang-ayon
769       consider_pd_why: ano ba ito?
770       decline: Tanggihan
771       heading: Tuntunin sa taga-ambag
772       legale_names: 
773         france: Pransiya
774         italy: Italya
775         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
776       read and accept: Mangyaring basahin ang kasunduang nasa ibaba at pindutin ang pindutan ng pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo sa patakarang ito para sa iyong umiiral at hinaharap na mga pag-aambag.
777     view: 
778       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
779       blocks on me: mga paghadlang sa akin
780       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
781       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
782       diary: talaarawan
783       edits: mga pagbabago
784       my diary: talaarawan ko
785       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
786       role: 
787         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
788         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
789       status: "Katayuan:"
790       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
791       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
792       your friends: Mga kaibigan mo
793   user_block: 
794     partial: 
795       confirm: Nakatitiyak ka ba?
796       creator_name: Tagapaglikha
797       edit: Baguhin
798       show: Ipakita
799       status: Kalagayan
800     show: 
801       confirm: Nakatitiyak ka ba?
802       edit: Baguhin
803       show: Ipakita
804       status: Kalagayan
805   user_role: 
806     filter: 
807       already_has_role: Ang tagagamit ay may gampanin nang {{role}}.
808       doesnt_have_role: Ang tagagamit ay walang gampaning {{role}}.
809       not_a_role: Ang bagting na `{{role}}' ay hindi isang tanggap na gampanin.
810       not_an_administrator: Tanging mga tagapangasiwa lamang ang makapagsasagawa ng pamamahala ng gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang tagapangasiwa.
811     grant: 
812       are_you_sure: Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `{{role}}' sa tagagamit na si `{{name}}'?
813       confirm: Pagtibayin
814       fail: Hindi maibibigay ang gampaning `{{role}}' sa tagagamit na si `{{name}}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin.
815       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
816       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
817     revoke: 
818       are_you_sure: Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `{{role}}' mula sa tagagamit na si `{{name}}'?
819       confirm: Tiyakin
820       fail: Hindi na mababawi pa ang gampaning `{{role}}' mula sa tagagamit na si `{{name}}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin.
821       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
822       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin