Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / ne.yml
1 # Messages for Nepali (नेपाली)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Krish Dulal
5 # Author: Nirjal stha
6 # Author: Njsubedi
7 # Author: RajeshPandey
8 # Author: राम प्रसाद जोशी
9 # Author: सरोज कुमार ढकाल
10 ---
11 ne:
12   html:
13     dir: ltr
14   time:
15     formats:
16       friendly: '%e %B %Y मा %H:%M'
17   activerecord:
18     models:
19       acl: अनुमति नियन्त्रण सूची
20       changeset: परिवर्तनहरू सूची
21       changeset_tag: चेन्जसेट ट्याग
22       country: देश
23       diary_comment: डायरी टिप्पणी
24       diary_entry: डायरी प्रविष्टी
25       friend: साथी
26       language: भाषा
27       message: सन्देश
28       node: नोड
29       node_tag: नोड ट्याग
30       notifier: सुचक
31       old_node: पूरानो नोड
32       old_node_tag: पूरानो नोड ट्याग
33       old_relation: पूरानो रिलेशन
34       old_relation_member: पूरानो रिलेशन सदस्य
35       old_relation_tag: पूरानो रिलेशन ट्याग
36       old_way: पूरानो बाटो
37       old_way_node: पूरानो बाटो नोड
38       old_way_tag: पूरानो बाटो ट्याग
39       relation: रिलेशन
40       relation_member: रिलेशन सदस्य
41       relation_tag: रिलेशन ट्याग
42       session: सत्र
43       trace: ट्रेस
44       tracepoint: ट्रेस बिन्दु
45       tracetag: ट्रेस ट्याग
46       user: प्रयोगकर्ता
47       user_preference: प्रयोगकर्ता प्राथमिकता
48       user_token: प्रयोगकर्ता टोकन
49       way: बाटो
50       way_node: बाटो नोड
51       way_tag: बाटो ट्याग
52     attributes:
53       diary_comment:
54         body: बडी
55       diary_entry:
56         user: प्रयोगकर्ता
57         title: विषय
58         latitude: अक्षांश
59         longitude: देशान्तर
60         language: भाषा
61       friend:
62         user: प्रयोगकर्ता
63         friend: साथी
64       trace:
65         user: प्रयोगकर्ता
66         visible: देखिने
67         name: नाम
68         size: आकार
69         latitude: अक्षांश
70         longitude: देशान्तर
71         public: सार्वजनिक
72         description: वर्णन
73       message:
74         sender: पठाउने
75         title: विषय
76         body: बडी
77         recipient: प्रापक
78       user:
79         email: इमेल
80         active: सक्रिय
81         display_name: देखाउने नाम
82         description: वर्णन
83         languages: भाषाहरू
84         pass_crypt: पासवर्ड
85   printable_name:
86     with_version: '%{id}, v%{version}'
87     with_name_html: '%{name} (%{id})'
88   editor:
89     default: पूर्वस्थापित(अहिलेको %{name})
90     potlatch:
91       name: पोटल्याच १
92       description: पोटल्याच १ (ब्राउजर सम्पादन)
93     id:
94       name: iD
95       description: iD (ब्राउजर सम्पादक)
96     potlatch2:
97       name: पोटल्याच २
98       description: पोटल्याच २ (ब्राउजर सम्पादन)
99     remote:
100       name: रिमोट कन्ट्रोल
101       description: रिमोट कन्ट्रोल  (JOSM वा Merkaartor)
102   browse:
103     created: सृजना गरिएको
104     closed: समापन भएको
105     created_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> बनाइएको
106     closed_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> समापन गरिएको
107     created_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सिर्जना
108       गरिएको
109     deleted_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा हटाइएको
110     edited_by_html: <abbr title='%{title}'>%{time} अगाडि</abbr> %{user}द्वारा सम्पादन
111       गरिएको
112     closed_by_html: ' %{user}द्वारा <abbr title=''%{title}''>%{time} अगाडि</abbr>
113       समापन गरिएको'
114     version: संस्करण
115     in_changeset: परिवर्नहरू
116     anonymous: अज्ञात
117     no_comment: कुनै पनि टिप्पणीहरू छैनन्
118     part_of: खण्ड
119     download_xml: XML डाउनलोड गर्नुहोस्
120     view_history: इतिहास हेर्नुहोस्
121     view_details: बिस्तृतमा हेर्नुहोस्
122     location: 'स्थान:'
123     changeset:
124       title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
125       belongs_to: रचयिता
126       node: अंशहरू (%{count})
127       node_paginated: अंशहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
128       way: बाटोहरू (%{count})
129       way_paginated: बाटोहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
130       relation: सम्बन्धहरू (%{count})
131       relation_paginated: सम्बन्धहरू (जम्मा %{count} मध्येबाट %{x}-%{y})
132       comment: टिप्पणीहरू (%{count})
133       hidden_commented_by: ' %{user} द्वारा गरिएको लुकाइएको टिप्पणी <abbr title=''%{exact_time}''>%{when}
134         पहिले</abbr>'
135       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
136         गरिएको टिप्पणी'
137       changesetxml: चेन्जसेट XML
138       osmchangexml: osmChange XML
139       feed:
140         title: 'परिवर्तनहरू: %{id}'
141         title_comment: परिवर्तनहरू %{id} - %{comment}
142       join_discussion: छलफलमा भाग लिन लग इन गर्नुहोस्
143       discussion: छलफल
144     node:
145       title: 'अंश: %{name}'
146       history_title: 'अंशको इतिहास: %{name}'
147     way:
148       title: 'बाटो: %{name}'
149       history_title: 'बाटोको इतिहास: %{name}'
150       nodes: अंशहरू
151       also_part_of:
152         one: बाटोको अंश %{related_ways}
153         other: बाटोको अंशहरू %{related_ways}
154     relation:
155       title: 'सम्बन्ध: %{name}'
156       history_title: 'सम्बन्धको इतिहास: %{name}'
157       members: 'सदस्यहरू:'
158     relation_member:
159       entry_role: '%{type} %{name}  %{role}को रुपमा'
160       type:
161         node: नोड
162         way: बाटो
163         relation: सम्बन्ध
164     containing_relation:
165       entry: सम्बन्ध %{relation_name}
166       entry_role: सम्बन्ध %{relation_name} (as %{relation_role})
167     not_found:
168       sorry: 'माफ गर्नुहोला, %{type} #%{id} फेला पार्न सकिएन ।'
169       type:
170         node: नोड
171         way: बाटो
172         relation: सम्बन्ध
173         changeset: परिवर्तनसेट
174         note: टिपोट
175     timeout:
176       sorry: माफ गर्नुहोला, %{id} अाइडि भएको %{type}को लागि तथ्याङ्क प्राप्त गर्न
177         निक्कै समय लाग्यो ।
178       type:
179         node: नोड
180         way: बाटो
181         relation: सम्बन्ध
182         changeset: चेन्जसेट
183         note: टिपोट
184     redacted:
185       redaction: सम्पादन %{id}
186       message_html: संस्करण %{version} यस प्रकारको  %{type}  देखाउन सकिँदैन किनभने
187         यो हटाइएको छ कृपया जानकारीखो लागि %{redaction_link} हेर्नुहोस्
188       type:
189         node: नोड
190         way: बाटो
191         relation: रिलेशन
192     start_rjs:
193       feature_warning: '%{num_features}वटा सुविधाहरु लोड हुँदै छन्, जसले गर्दा तपाईंको
194         ब्राउजर सुस्त वा अनुत्तरदायी बनाउन सक्छ । तपाईं साँच्चै यो जानकारी हेर्न चाहनुहुन्छ
195         ?'
196       load_data: डेटा लोडगर्ने
197       loading: लोड हुदैछ...
198     tag_details:
199       tags: ट्यागहरू
200       wiki_link:
201         key: '%{key} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
202         tag: '%{key}=%{value} संकेतको लागि विकि विवरण पृष्ठ'
203       wikidata_link: '%{page} वस्तु Wikidata मा'
204       wikipedia_link: '%{page}को बारेमा विकिपीडियामा भएको लेख'
205       telephone_link: '%{phone_number} मा फोन गर्नुहोस्'
206     note:
207       title: 'टिप्पणी: %{id}'
208       new_note: नयाँ टिप्पणी
209       description: विवरण
210       open_title: 'समाधान नगरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
211       closed_title: 'समाधान गरिएको टिप्पणी #%{note_name}'
212       hidden_title: 'लुकाइएको टिप्पणी #%{note_name}'
213       open_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr> सिर्जना
214         गरिएको'
215       open_by_anonymous: <abbr title='%{exact_time}'>%{when} अगाडि</abbr> अज्ञात व्यक्तिद्वारा
216         सिर्जना गरिएको
217       commented_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
218         गरिएको टिप्पणी'
219       commented_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
220         अगाडि</abbr> गरिएको टिप्पणी
221       closed_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
222         समाधान गरिएको'
223       closed_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
224         अगाडि</abbr> समाधान गरिएको
225       reopened_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
226         पुनःसक्रिय गरिएको'
227       reopened_by_anonymous: अज्ञात व्यक्तिद्वारा <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
228         अगाडि</abbr> पुनःसक्रिय गरिएको
229       hidden_by: '%{user}द्वारा <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} अगाडि</abbr>
230         लुकाइएको'
231     query:
232       title: क्वेरी गुणहरू
233       introduction: नजिकैका फिचरहरू भेटाउन नक्सामा क्लिक गर्नुहोस्
234       nearby: नजिकैका फिचरहरू
235       enclosing: यसभित्र रहेका फिचरहरू
236   changeset:
237     changeset_paging_nav:
238       showing_page: पृष्ठ %{page}
239       next: अर्को »
240       previous: « अघिल्लो
241     changeset:
242       anonymous: बेनाम
243       no_edits: (कुनै सम्पादनहरू छैनन्)
244       view_changeset_details: परिवर्तनहरूको विवरण हेर्नुहोस्
245     changesets:
246       id: आईडी(ID)
247       saved_at: सुरक्षित गरिएको समय-
248       user: प्रयोगकर्ता
249       comment: टिप्पणी
250       area: क्षेत्र
251     list:
252       title: चेन्जसेटहरू
253       title_user: '%{user}द्वरा गरिएका परिवर्तनहरू'
254       title_friend: तपाईंको मित्रहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
255       title_nearby: तपाईंनजिक हुनुभएका प्रयोगकर्ताहरूद्वारा गरिएका परिवर्तनहरू
256       empty: कुनै पनि परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
257       empty_area: यो क्षेत्रमा कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
258       empty_user: यस प्रयोगकर्ताद्वारा कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
259       no_more: अन्य कुनै परिवर्तनहरू भेटिएनन् ।
260       no_more_area: यो क्षेत्रमा अन्य कुनै परिवर्तनहरू छैनन् ।
261       no_more_user: यस प्रयोगकर्तटद्वारा अन्य कुनै परिवर्तनहरू गरिएका छैनन् ।
262       load_more: अझै लोड गर्नुहोस्
263     timeout:
264       sorry: माफ गर्नुहोला, तपाईंले खोज्नुभएको परिवर्तनहरूको सूची प्राप्त गर्न निकै
265         समय लाग्यो ।
266     rss:
267       title_all: OpenStreetMap परिवर्वतन सूची छलफल
268       title_particular: 'OpenStreetMap परिवर्तन सूची #%{changeset_id} छलफल'
269       comment: ' %{author}द्वारा #%{changeset_id}मा नयाँ टिप्पणी'
270       commented_at_html: ' %{when} पहिले अद्यावधि गरिएको'
271       commented_at_by_html: ' %{user}  द्वारा  %{when} पहिले अद्यावधिक गरिएको'
272       full: पूरा वार्तालाप
273   diary_entry:
274     new:
275       title: नयाँ दैनिकी
276       publish_button: प्रकाशन गर्नुहोस्
277     list:
278       title: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
279       title_friends: साथीहरूका डायरीहरू
280       title_nearby: नजिकका प्रयोगकर्ताहरूका डायरीहरू
281       user_title: '%{user}को डायरी'
282       in_language_title: '%{language} भाषामा भएका दैनिकीहरू'
283       new: नयाँ दैनिकी
284       new_title: तपाईंको डायरीमा नयाँ दैनिकी सिर्जना गर्नुहोस्
285       no_entries: कुनै पनि अभिलेखहरू भेटिएनन्
286       recent_entries: हालैका दैनिकीहरू
287       older_entries: पुराना अभिलेखहरू
288       newer_entries: नयाँ अभिलेखहरू
289     edit:
290       title: दैनिकी प्रविष्ठी सम्पादन गर्ने
291       subject: 'विषय:'
292       body: 'मूख्य भाग:'
293       language: 'भाषा:'
294       location: 'स्थान:'
295       latitude: 'देशान्तर:'
296       longitude: 'अक्षांश:'
297       use_map_link: नक्सा प्रयोगर्ने
298       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
299       marker_text: दैनिकी प्रविष्ठी स्थान
300     view:
301       title: '%{user}को डायरी | %{title}'
302       user_title: '%{user}को डायरी'
303       leave_a_comment: टिप्पणी छोड्ने
304       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} टिप्पणी छोड्नलाई'
305       login: प्रवेश
306       save_button: सङ्ग्रह गर्नुहोस्
307     no_such_entry:
308       title: त्यस्तो कुनै दैनिकी भेटिएन
309       heading: '%{id} आइडी भएको कुनै अभिलेख भेटिएन'
310       body: माफ गर्नुहोला, %{id} आइडी भएको कुनै डायरी छैन । कृपया हिज्जे जाँच गर्नुहोस्,
311         वा गलत लिङ्क क्लिक गर्नुभयो कि हेर्नुहोस् ।
312     diary_entry:
313       posted_by: '%{link_user}द्वारा %{created}मा %{language_link}भाषामा पोस्ट गरिएको'
314       comment_link: यस प्रविष्टीमा टिप्पणी गर्ने
315       reply_link: यो प्रविष्टीमा जवाफ लेख्ने
316       comment_count:
317         zero: कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
318         one: '%{count} टिप्पणी'
319         other: '%{count} टिप्पणीहरू'
320       edit_link: यो प्रविष्टी सम्पादन गर्ने
321       hide_link: यो प्रविष्टी लुकाउने
322       confirm: निश्चित गर्ने
323     diary_comment:
324       comment_from: '%{link_user}द्वारा %{comment_created_at}मा गरिएको टिप्पणी'
325       hide_link: यो टिप्पणी लुकाउनुहोस्
326       confirm: निश्चित गर्ने
327     location:
328       location: 'स्थान:'
329       view: अवलोकन गर्ने
330       edit: सम्पादन
331     feed:
332       user:
333         title: '%{user}को लागि ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकी'
334         description: '%{user}को लागि हालैका ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू'
335       language:
336         title: '%{language_name} भाषामा OpenStreetMap दैनिकी'
337         description: '%{language_name} भाषामा ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका
338           दैनिकी'
339       all:
340         title: ओपनस्ट्रीटम्याप दैनिकीहरू
341         description: ओपनस्ट्रीटम्याप प्रयोगकर्ताहरूका हालैका दैनिकीहरू
342     comments:
343       has_commented_on: '%{display_name}ले निम्न दैनिकीहरूमा टिप्पणी गर्नुभएको छ'
344       post: पोष्ट
345       when: कहिले
346       comment: टिप्पणी
347       ago: '%{ago} पहिले'
348       newer_comments: नयाँ टिप्पणीहरू
349       older_comments: पूरानो टिप्पणीहरू
350   export:
351     title: निर्यात गर्नुहोस्
352     start:
353       area_to_export: निर्यात गर्ने क्षेत्र
354       manually_select: आफै अर्को क्षेत्र छान्नुहोस
355       format_to_export: निर्यात गर्ने ढाँचा
356       osm_xml_data: OpenStreetMap XML डेटा
357       map_image: नक्साको तस्वीर (सर्वस्वीकृत सतहहरू देखाउँछ)
358       embeddable_html: थप्नलायक HTML
359       licence: इजाजतपत्र
360       export_details: ओपनस्ट्रीटम्यापका जानकारीहरू <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">अोपन
361         डेटा कमन्स ओपन डेटाबेस लाइसेन्स</a> अनुज्ञप्तिसँग अाबद्ध छन् ।
362       too_large:
363         advice: निर्यात गर्ने प्रक्रिया असफल भएमा तल दिइएका स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्-
364         body: यो क्षेत्र ओपनस्ट्रीटम्याप एक्स् एम् एल जानकारीको रूपमा निर्यात गर्नको
365           लागि निकै ठूलो छ । कृपया सानो क्षेत्र छान्नुहोस् वा तल देखाइएका स्रोतहरूबाट
366           ठूलो सङ्ख्यामा जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस् ।
367         planet:
368           title: ओएस्एम ग्रह
369           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका ओपनस्ट्रीटम्याप तथ्याङ्कका प्रतिहरू
370         overpass:
371           title: ओभरपास एपिअाइ
372           description: OpenStreetMap तथ्याङ्कको अर्को स्रोतबाट यो सिमारेखा प्राप्त
373             गर्नुहोस्
374         geofabrik:
375           title: Geofabrik डाउनलोडहरू
376           description: नियमित रूपमा अपडेट गरिएका महादेशहरू, देशहरू तथा चुनिएका सहरहरूका
377             उद्धरणहरू
378         metro:
379           title: मेट्रो उद्धरणहरू
380           description: विश्वका प्रमुख सहर तथा वरिपरीका क्षेत्रहरूको उद्धरण
381         other:
382           title: अन्य स्रोतहरू
383           description: ओपनस्ट्रीटम्याप विकिमा सूचीत थप स्रोतहरू
384       options: विकल्पहरू
385       format: ढाँचा
386       scale: स्केल
387       max: अधिकतम
388       image_size: तस्वीर आकार
389       zoom: जुम
390       add_marker: नक्शामा चिह्न थप्नुहोस्
391       latitude: 'अक्षांश:'
392       longitude: 'देशान्तर:'
393       output: उत्पादन
394       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
395       export_button: निर्यात गर्नुहोस्
396   geocoder:
397     search:
398       title:
399         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">आन्तरिक</a> बाट नतिजाहरू
400         uk_postcode: <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>बाट
401           नतिजाहरू
402         ca_postcode: <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</aबाट नतिजाहरू
403         osm_nominatim: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
404           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
405         geonames: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
406         osm_nominatim_reverse: <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
407           Nominatim</a>बाट नतिजाहरू
408         geonames_reverse: <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>बाट नतिजाहरू
409     search_osm_nominatim:
410       prefix:
411         aerialway:
412           cable_car: केबल कार
413           chair_lift: कुर्सी लिफ्ट
414           drag_lift: तान्ने लिफ्ट
415           gondola: गोन्डोला लिफ्ट
416           station: हवाई मार्ग स्टेशन
417         aeroway:
418           aerodrome: हवाईड्रोम
419           apron: तटबन्द
420           gate: ढोका
421           helipad: हेलिकप्टर बस्ने ठाउँ
422           runway: रनवे
423           taxiway: ट्याक्सीको बाटो
424           terminal: टर्मिनल
425         amenity:
426           animal_shelter: पशु आश्रय
427           arts_centre: कला केन्द्र
428           atm: एटिएम् मेसिन
429           bank: बैँक
430           bar: बार
431           bbq: बारबिक्यू
432           bench: मेच
433           bicycle_parking: साइकिल पार्किङ्
434           bicycle_rental: साइकिल भाडामा
435           biergarten: बियर पिउने ठाउँ
436           boat_rental: ढुङ्गा भाडा सेवा
437           brothel: वेश्यालय
438           bureau_de_change: परिवर्तन व्यूरो
439           bus_station: बस स्टेसन्
440           cafe: चमेना गृह
441           car_rental: कार भाडामा
442           car_sharing: कार साटासाट
443           car_wash: कार धुने ठाउँ
444           casino: क्यासिनो
445           charging_station: चार्ज गर्ने स्टेसन
446           childcare: बालबालिका हेरचाह
447           cinema: सिनेमा घर
448           clinic: क्लिनिक
449           clock: घन्टाघर
450           college: कलेज
451           community_centre: सामुदायिक केन्द्र
452           courthouse: अदालत
453           crematorium: श्मशान
454           dentist: दाँतको डाक्टर
455           doctors: डाक्टर
456           dormitory: छात्रावास
457           drinking_water: पिउने पानी
458           driving_school: ड्राइभिङ स्कूल
459           embassy: दूतावास
460           emergency_phone: आकस्मिक फोन
461           fast_food: चमेना गृह
462           ferry_terminal: फेरी टर्मिनल
463           fire_hydrant: अग्नि नियन्त्रक
464           fire_station: अग्नि नियन्त्रण स्टेसन्
465           food_court: खाजा घर
466           fountain: पानीको फोहोरा
467           fuel: इन्धन
468           gambling: जुवाघर
469           grave_yard: श्मशान घाट
470           gym: जिमखाना
471           health_centre: स्वास्थ्य केन्द्र
472           hospital: अस्पताल
473           hunting_stand: शिकार क्षेत्र
474           ice_cream: बरफ
475           kindergarten: बाल आश्रम
476           library: पुस्तकालय
477           market: बजार
478           marketplace: बजार क्षेत्र
479           monastery: चैत्य
480           motorcycle_parking: मोटर साइकल पार्किङ
481           nightclub: रात्री क्लब
482           nursery: नर्सरी
483           nursing_home: नर्सिङ होम
484           office: कार्यलय
485           parking: पार्किङ
486           parking_entrance: पार्किङ प्रवेश
487           pharmacy: औषधी पसल
488           place_of_worship: पूजा गर्ने स्थान
489           police: प्रहरी
490           post_box: हुलाक बाक्सा
491           post_office: हुलाक
492           preschool: पूर्व-स्कुल
493           prison: कारागार
494           pub: पब
495           public_building: सार्वजनिक भवन
496           reception_area: रिसेप्सन क्षे्त्र
497           recycling: पुनः प्रयोग विन्दु
498           restaurant: रेस्टुरेन्ट
499           retirement_home: बृद्ध आश्रम
500           sauna: सौना
501           school: विद्यालय
502           shelter: आश्रय
503           shop: पसल
504           shower: स्नानघर
505           social_centre: सामाजिक केन्द्र
506           social_club: सामाजिक क्लब
507           social_facility: सामाजिक सेवा
508           studio: स्टुडियो
509           swimming_pool: पौली पोखरी
510           taxi: ट्याक्सी
511           telephone: सार्वजनिक टेलिफोन
512           theatre: हल
513           toilets: शौचालय
514           townhall: सभा गृह
515           university: विश्वविद्यालय
516           vending_machine: भेन्डिङ मेसिन
517           veterinary: भेटेरिनरी शल्यक्रिया
518           village_hall: सभा गृह
519           waste_basket: फोहर टोकरी
520           waste_disposal: फोहर फाल्ने ठाउँ
521           youth_centre: युवा केन्द्र
522         boundary:
523           administrative: प्रशासनिक सिमाना
524           census: जनगणना सिमाना
525           national_park: राष्ट्रिय निकुञ्ज
526           protected_area: संरक्षित क्षेत्र
527         bridge:
528           aqueduct: नहर
529           suspension: झोलुङ्गे पुल
530           swing: झोलुङ्गे पुल
531           viaduct: भियाडक्ट
532           "yes": पुल
533         building:
534           "yes": भवन
535         craft:
536           brewery: ब्रुएरी
537           carpenter: सिकर्मी
538           electrician: विद्युतकर्मी
539           gardener: माली
540           painter: पेन्टर
541           photographer: फोटोग्रा
542           plumber: प्लमर
543           shoemaker: जुत्ताबनाउने
544           tailor: सुचीकार
545           "yes": कला पसल
546         emergency:
547           ambulance_station: एम्बुलेन्स पार्क
548           defibrillator: डिफिब्रिलेटर
549           landing_site: आकस्मिक अवतरण क्षेत्र
550           phone: आकस्मिक फोन
551         highway:
552           abandoned: छोडिएको राजमार्ग
553           bus_stop: बस बिसौनी
554           construction: निर्माणाधिन राजमार्ग
555           cycleway: साइकल मार्ग
556           elevator: भर्‍याङ
557           footway: पदमार्ग
558           living_street: आवासिय गल्ली
559           milestone: कोसेढुङ्गा
560           motorway: मोटरमार्ग
561           motorway_junction: मोटरमार्ग मिलन बिन्दु
562           motorway_link: मोटरमार्ग सडक
563           path: पथ
564           pedestrian: पैदल मार्ग
565           primary: प्राथमिक सडक
566           primary_link: प्राथमिक सडक
567           proposed: प्रस्तावित सडक
568           raceway: रेसवे
569           residential: आवासीय सडक
570           rest_area: विश्राम क्षेत्र
571           road: सडक
572           secondary: माध्यमिक सडक
573           secondary_link: माध्यमिक सडक
574           service: सर्भिस सडक
575           speed_camera: गति क्यामेरा
576           steps: खुट्किलाहरू
577           street_lamp: सडक बत्ती
578           track: ट्रयाक
579           trail: गोरेटो बाटो
580           unsurfaced: नछापिएको मार्ग
581           "yes": सडक
582         historic:
583           bunker: बङ्कर
584           castle: गढी
585           fort: किल्ला
586           heritage: सम्पादा क्षेत्र
587           house: घर
588           icon: प्रतिमा
589           memorial: स्मारक
590           mine: खानी
591           monument: सम्पदा
592           ruins: भग्नावशेषहरू
593           stone: पत्थर
594           tomb: चिहान
595           tower: टावर
596         landuse:
597           basin: बेसिन
598           commercial: व्यवसायिक क्षेत्र
599           farm: खेती
600           farmland: खेतीयोग्य जमिन
601           forest: वन
602           garages: ग्यारेजहरू
603           grass: घाँस
604           industrial: औद्योगिक क्षेत्र
605           landfill: ल्यान्डफिल
606           military: सैनिक इलाका
607           mine: खानी
608           railway: रेलमार्ग
609           residential: आवासीय क्षेत्र
610           retail: खुद्रा
611           road: सडक क्षेत्र
612         leisure:
613           club: कल्ब
614           garden: बगैँचा
615           park: उद्यान
616           resort: रिसोर्ट
617           sauna: सौना
618           stadium: रङ्गाशाला
619           swimming_pool: पौली पोखरी
620         man_made:
621           lighthouse: प्रकाश घर
622           pipeline: पाइपरेखा
623           tower: टावर
624           works: कारखाना
625         military:
626           barracks: सैनिक घर
627           bunker: बङ्कर
628         natural:
629           bay: खाडी
630           beach: समुद्र किनारा
631           crater: क्रेटर
632           forest: वन
633           glacier: हिमनदी
634           grassland: घाँसेमैदान
635           hill: डाँडा
636           island: द्विप
637           land: जमिन
638           marsh: धाप
639           peak: शिखर
640           point: बिन्दु
641           rock: रक
642           sand: बालुवा
643           spring: स्प्रिङ
644           stone: पत्थर
645           tree: रूख
646           valley: उपत्यका
647           volcano: ज्वालामुखी
648           water: पानी
649           wood: कुञ्ज
650         office:
651           accountant: लेखापाल
652           administrative: प्रबन्धकीय स्थल
653           company: कम्पनी
654           lawyer: वकिल
655           ngo: एनजिओ कार्यलय
656           telecommunication: दूरसञ्चार कार्यलय
657           travel_agent: ट्राभल एजेन्सी
658           "yes": कार्यलय
659         place:
660           block: खण्ड
661           airport: हवाइ अड्डा
662           city: शहर
663           country: देश
664           county: ईलाका
665           farm: खेती
666           house: घर
667           houses: घरहरू
668           island: द्विप
669           isolated_dwelling: एक्लो बसस्थान
670           locality: वसोबास
671           municipality: नगरपालिका
672           neighbourhood: छिमेक
673           postcode: पोस्ट कोड
674           region: क्षेत्र
675           sea: समुद्र
676           state: राज्य
677           town: नगर
678           village: गाउँ
679           "yes": स्थानहरू
680         railway:
681           abandoned: परित्यक्त रेलमार्ग
682           historic_station: ऐतिहासिक रेलमार्ग स्टेसन
683           junction: रेलमार्ग जङ्सन
684         shop:
685           bakery: बेकरी
686           beauty: सौन्दर्य पसल
687           beverages: पेय पसल
688           bicycle: साइकल पसल
689           books: पुस्तक पसल
690           boutique: बुटिक
691           butcher: मासु पसल
692           car: कार पसल
693           car_parts: कार पाटपुर्जा
694           car_repair: कार मर्मत
695           carpet: कार्पेट पसल
696           charity: दान पसल
697           chemist: औषधि पसल
698           clothes: कपडा पसल
699           computer: कम्प्युटर पसल
700           confectionery: चकलेट पसल
701           copyshop: कापी पसल
702           cosmetics: शृङ्गार पसल
703           department_store: डिपार्टमेन्ट स्टोर
704           dry_cleaning: ड्राइ क्लिनिङ
705           electronics: इलेक्ट्रोनिक्स पसल
706           estate_agent: घरजग्गा एजेन्ट
707           farm: किसान पसल
708           fashion: फेसन पसल
709           fish: माछा पसल
710           florist: पुष्प व्यवसायी
711           food: भोजनालय
712           furniture: फर्निचर
713           gallery: सङ्ग्रहालय
714           general: किराना पसल
715           gift: उपहार पसल
716           greengrocer: तरकारी पसल
717           grocery: किराना पसल
718           hairdresser: नाइ पसल
719           hardware: हार्डवेयर पसल
720           hifi: हाइ-फाइ
721           insurance: बीमा
722           jewelry: गहना पसल
723           mall: सपिङ मल
724           market: बजार
725           mobile_phone: मोबाइल फोन पसल
726           motorcycle: मोटरसाइकल पसल
727           music: संगीत पसल
728           newsagent: सम्वाददाता
729           optician: अप्टिसियन
730           pet: पाल्तु पसल
731           pharmacy: औषधी पसल
732           salon: सलोन
733           shoes: जुत्ता पसल
734           shopping_centre: किनमेल केन्द्र
735           sports: खेलकुद सामग्री पसल
736           tailor: सुचीकार
737           toys: खेलौना पसल
738           video: भिडियो पसल
739           "yes": पसल
740         tourism:
741           attraction: आकर्षण
742           bed_and_breakfast: बेड र ब्रेकफास्ट
743           cabin: क्याबिन
744           gallery: सङ्ग्रहालय
745           guest_house: अतिथी घर
746           hostel: होस्टल
747           hotel: होटल
748           information: सूचना
749           museum: सङ्ग्रहालय
750           picnic_site: वनभोज स्थल
751           viewpoint: अवलोकन केन्द्र
752           zoo: चिडियाखाना
753         tunnel:
754           "yes": सुरुङ
755         waterway:
756           canal: नहर
757           dam: ड्याम
758           ditch: खाल्डो
759           dock: डक गर्नुहोस्
760           drain: ढल
761           rapids: भङ्गालो
762           river: नदी
763           stream: प्रवाह
764           waterfall: झरना
765           "yes": जलमार्ग
766       admin_levels:
767         level2: राष्ट्रिय सीमा
768         level4: राज्य सीमा
769         level5: क्षेत्र सीमा
770         level6: इलाका सीमा
771         level8: सहर सीमा
772         level9: गाउँ सीमा
773         level10: उपनगर सीमा
774     description:
775       types:
776         cities: सहरहरू
777         towns: नगरहरू
778         places: स्थानहरू
779     results:
780       no_results: कुनै नतिजाहरू भेटिएनन्
781       more_results: थप नतिजाहरू
782   layouts:
783     logo:
784       alt_text: OpenStreetMap लोगो
785     logout: लग आउट गर्नुहोस्
786     log_in: लग इन
787     sign_up: साइन अप
788     start_mapping: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
789     edit: सम्पादन
790     history: इतिहास
791     export: निर्यात गर्नुहोस्
792     data: डेटा
793     export_data: डेटा निर्यात गर्नुहोस्
794     gps_traces: GPS ट्रेसहरू
795     gps_traces_tooltip: GPS ट्रेसहरू व्यवस्थापन गर्नुहोस्
796     user_diaries: प्रयोगकर्ताका डायरीहरू
797     user_diaries_tooltip: प्रयोगकर्ता डायरीहरू हेर्नुहोस्
798     edit_with: '%{editor} प्रयोग गरेर सम्पादन गर्नुहोस्'
799     tag_line: स्वतन्त्र र खुला विकी विश्व म्याप
800     intro_header: OpenStreetMap मा स्वागत छ!
801     partners_partners: समर्थकहरू
802     help: सहायता
803     about: बारेमा
804     copyright: प्रतिलिपि अधिकार
805     community: समुदाय
806     community_blogs: समूदाय ब्लगहरू
807     foundation: फाउन्डेसन
808     make_a_donation:
809       text: दान गर्नुहोस्
810     learn_more: थप जान्नुहोस्
811     more: थप
812   license_page:
813     native:
814       title: यो पृष्ठको बारेमा
815       mapping_link: म्यापिङ गर्न सुरु गर्नुहोस्
816     legal_babble:
817       more_title_html: थप जान्नको लागि
818       contributors_title_html: हाम्रा योगदान कर्ताहरू
819   welcome_page:
820     title: स्वागतम्!
821     whats_on_the_map:
822       title: म्यापमा के छ
823     rules:
824       title: नियमहरू !
825   fixthemap:
826     how_to_help:
827       title: कसरी सहायता गर्ने
828       join_the_community:
829         title: समूदायमा सहभागी हुनुहोस्
830     other_concerns:
831       title: अन्य चासोहरू
832   help_page:
833     title: कसरी सहायता पाउने
834     welcome:
835       url: /welcome
836       title: OSM मा स्वागत् छ
837     beginners_guide:
838       url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
839       title: सुरुवातकर्ताहरूको लागि मार्गदर्शन
840       description: सुरुवातकर्ताहरूको लागि समुदायद्वारा निर्मित निर्देशिका
841     help:
842       title: help.openstreetmap.org
843     mailing_lists:
844       title: मेलिङ्ग सूचीहरू
845     forums:
846       title: मञ्च
847     irc:
848       title: आईआरसि
849     switch2osm:
850       title: स्विचटु‍ओएसएम
851     wiki:
852       url: http://wiki.openstreetmap.org/
853   about_page:
854     next: अर्को
855     local_knowledge_title: स्थानीय ज्ञान
856     community_driven_title: समूदायबाट सञ्चालित
857     open_data_title: खुल्ला डेटा
858     legal_title: कानूनी
859     partners_title: समर्थकहरू
860   notifier:
861     diary_comment_notification:
862       hi: नमस्ते %{to_user},
863     message_notification:
864       hi: नमस्ते %{to_user},
865     friend_notification:
866       hi: नमस्ते %{to_user},
867       subject: '[OpenStreetMap] %{user} ले तपाईँलाई मित्रको रूपमा थप्नु भयो'
868     gpx_notification:
869       greeting: नमस्ते,
870     signup_confirm:
871       greeting: नमस्ते!
872     email_confirm_plain:
873       greeting: नमस्ते,
874     email_confirm_html:
875       greeting: नमस्ते,
876     lost_password_plain:
877       greeting: नमस्ते,
878     lost_password_html:
879       greeting: नमस्ते,
880     note_comment_notification:
881       anonymous: अज्ञात प्रयोगकर्ता
882       greeting: नमस्ते,
883     changeset_comment_notification:
884       hi: नमस्ते %{to_user},
885       greeting: नमस्ते,
886   message:
887     inbox:
888       title: इनबक्स
889       my_inbox: मेरो इनबक्स
890       outbox: आउटबक्स
891       from: बाट
892       subject: विषय
893       date: मिति
894     message_summary:
895       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
896       read_button: पढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
897       reply_button: जवाफ दिने
898       delete_button: हटाउनुहोस्
899     new:
900       title: सान्देस पठाउ
901       send_message_to: '%{name} लाई नयाँ सन्देश पठाउनुहोस्'
902       subject: विषय
903       body: मुख्य भाग
904       send_button: पठाउनुहोस्
905       back_to_inbox: इनबक्समा फर्कनुहोस्
906       message_sent: सन्देश पठाइयो
907     outbox:
908       title: आउटबक्स
909       inbox: इनबक्स
910       outbox: आउटबक्स
911       to: लाई
912       subject: विषय
913       date: मिति
914     read:
915       title: सन्देश पढ्नुहोस्
916       from: बाट
917       subject: विषय
918       date: मिति
919       reply_button: जवाफ दिनुहोस्
920       unread_button: नपढिएको रूपमा चिनो लगाउनुहोस्
921       delete_button: मेट्नुहोस्
922       back: पछाडि
923       to: लाई
924     sent_message_summary:
925       delete_button: हटाउनुहोस्
926     delete:
927       deleted: सन्देश मेटियो
928   site:
929     index:
930       permalink: स्थायी लिङ्क
931       shortlink: छोटो लिङ्क
932       createnote: एक टिप्पणी थप्नुहोस्
933     edit:
934       user_page_link: प्रयोगकर्ता पृष्ठ
935     sidebar:
936       close: बन्द गर्नुहोस्
937     search:
938       search: खोज्नुहोस्
939       get_directions: दिशानिर्देशन प्राप्त गर्नुहोस्
940       from: बाट
941       to: लाई
942       submit_text: जानुहोस्
943     key:
944       table:
945         entry:
946           motorway: मोटरमार्ग
947           main_road: मुख्य सडक
948           trunk: ट्रङ्क सडक
949           primary: प्राथमिक सडक
950           secondary: माध्यमिक सडक
951           unclassified: वर्गिकरण नगरिएको सडक
952           track: ट्रयाक
953           cycleway: साइकल मार्ग
954           rail: रेलमार्ग
955           cable:
956           - केबल कार
957           - कुर्सी लिफ्ट
958           forest: वन
959           wood: कुञ्ज
960           golf: गल्फ कोर्स
961           park: उद्यान
962           resident: आवासीय क्षेत्र
963           lake:
964           - ताल
965           - मुहान
966           farm: खेती
967           cemetery: अन्त्यष्टी स्थल
968           school:
969           - विद्यालय
970           - विश्वविद्यालय
971           summit:
972           - शिखर
973           - शिखर
974           bicycle_shop: साइकल पसल
975           bicycle_parking: साकल पार्किङ
976           toilets: शौचालय
977     richtext_area:
978       edit: सम्पादन
979       preview: पूर्वावलोकन
980     markdown_help:
981       headings: शीर्षकहरू
982       heading: शीर्षक
983       first: पहिलो वस्तु
984       link: लिङ्क
985       text: पाठ
986       image: छवि
987       url: युआरएल
988   trace:
989     create:
990       upload_trace: GPS Trace अपलोड गर्ने
991     edit:
992       title: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
993       heading: ट्रेस सम्पादन गर्दै %{name}
994       filename: 'फाइलनाम:'
995       download: डाउनलोड
996       uploaded_at: 'आध्यवधिक गरिएको:'
997       points: 'बिन्दुहरु:'
998       start_coord: 'निर्देशंक सुरु गर्ने:'
999       map: नक्सा
1000       edit: सम्पादन
1001       owner: 'मालिक:'
1002       description: विवरण
1003       tags: ट्यागहरूः
1004       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
1005       save_button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्ने
1006       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1007       visibility_help: यसको मतलब के हो ?
1008     trace_form:
1009       upload_gpx: 'GPX फाइल अपलोड गर्ने:'
1010       description: 'विवरण:'
1011       tags: ट्यागहरूः
1012       tags_help: अल्पविरामले छुट्याएको
1013       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1014       visibility_help: यसको मतलाब के हो ?
1015       upload_button: अपलोड गर्ने
1016       help: सहायता
1017     trace_header:
1018       see_all_traces: सबै ट्रेसहरु हेर्ने
1019       see_your_traces: तपाईंको सबै ट्रेसहरू हेर्नुहोस्
1020     trace_optionals:
1021       tags: ट्यागहरू
1022     view:
1023       title: हेर्दै ट्रेस %{name}
1024       heading: हेर्दै ट्रेस %{name}
1025       pending: बाँकी
1026       filename: 'फाइलनाम:'
1027       download: डाउनलोड
1028       uploaded: 'अपलोड गरिएको:'
1029       points: 'विन्दुहरू:'
1030       start_coordinates: 'सुरूको निर्देशङ्क:'
1031       map: नक्सा
1032       edit: सम्पादन
1033       owner: 'मालिक:'
1034       description: 'विवरण:'
1035       tags: ट्यागहरूः
1036       none: कुनै पनि होइन
1037       edit_track: यो ट्रेस सम्पादन गर्ने
1038       delete_track: यो ट्रेस मेट्ने
1039       trace_not_found: ट्रेस भेटिएन!
1040       visibility: 'दृश्यक्षमता:'
1041     trace_paging_nav:
1042       showing_page: पृष्ठ %{page}
1043     trace:
1044       pending: बाँकी रहेको
1045       count_points: पोइन्टहरु %{count}
1046       ago: '%{time_in_words_ago} पहिले'
1047       more: थप
1048       trace_details: ट्रेसको विस्तृत जानकारी हेर्ने
1049       view_map: नक्सा हेर्ने
1050       edit: सम्पादन
1051       edit_map: नक्सा सम्पादन गर्ने
1052       public: सार्वजनिक
1053       private: निजी
1054       by: द्वारा
1055       in: मा
1056       map: नक्सा
1057     list:
1058       public_traces: सारवजनिक GPS ट्रेसहरु
1059       your_traces: तपाईंको GPS ट्रेसहरू
1060       public_traces_from: '%{user}बाट सार्वकनिक GPS ट्रेसहरु'
1061       tagged_with: ' %{tags}हरूद्वारा ट्याग गरिएको'
1062     delete:
1063       scheduled_for_deletion: मेट्नको लागि तालिकावद्ध गरिएको ट्रेस
1064     make_public:
1065       made_public: सार्वजनिक बनाइएको ट्रेस
1066   oauth_clients:
1067     edit:
1068       submit: सम्पादन
1069     show:
1070       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1071     form:
1072       name: नाम
1073       required: आवश्यक पर्दछ
1074   user:
1075     login:
1076       title: प्रवेश
1077       heading: प्रवेश
1078       password: 'पासवर्ड:'
1079       login_button: प्रवेश
1080       no account: खाता छैन?
1081     logout:
1082       logout_button: लग आउट
1083     lost_password:
1084       title: पासवर्ड बिर्सियो
1085       heading: पासवर्ड बिर्सिनुभयो ?
1086       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1087       new password button: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1088     reset_password:
1089       title: प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने
1090       heading: '%{user}को लागि प्रवेस शब्द परिवर्तन गर्ने'
1091       password: 'पासवर्ड:'
1092       confirm password: 'प्रवेशशव्द निश्चित गर्ने:'
1093       reset: नयाँ प्रवेशशव्द
1094       flash changed: तपाईंको प्रवेश शब्द परिवर्तन गरिएको छ।
1095     new:
1096       email address: 'इमेल ठेगाना:'
1097       confirm email address: 'इमेल ठेगाना पक्का गर्नुहोस्:'
1098       password: 'पासवर्ड:'
1099       confirm password: 'पासवर्ड निश्चित गर्नुहोस्:'
1100       continue: साइन अप
1101     terms:
1102       consider_pd_why: यो के हो ?
1103       legale_names:
1104         france: फ्रान्स
1105         italy: इटाली
1106     no_such_user:
1107       deleted: मेटाइयो
1108     view:
1109       traces: ट्रेसहरू
1110       status: 'स्थिति:'
1111       description: वर्णन
1112       km away: '%{count}किमि टाढा'
1113       m away: '%{count} मि टाढा'
1114       comments: टिप्पणी
1115       confirm: निश्चित गर्ने
1116     popup:
1117       your location: तपाईँको स्थान
1118       nearby mapper: नजिकको मानचित्रकर्मी
1119       friend: साथी
1120     account:
1121       my settings: मेरो अनुकुलताहरु
1122       openid:
1123         link text: यो के हो ?
1124       public editing:
1125         heading: 'सार्वजनिक सम्पादन:'
1126         enabled link text: यो के हो ?
1127         disabled link text: म किन सम्पादन गर्न सक्दिन?
1128       public editing note:
1129         heading: सार्वजनिक सम्पादन
1130       contributor terms:
1131         link text: यो के हो ?
1132       preferred languages: 'रुचाइएका भाषाहरू:'
1133       image: 'चित्र:'
1134       gravatar:
1135         link text: यो के हो ?
1136       home location: 'गृह स्थान:'
1137       no home location: तपाईंले आफ्नो गृहस्थान प्रविष्ठ गर्नुभएको छैन।
1138       latitude: 'देशान्तर:'
1139       longitude: 'अक्षांश:'
1140       save changes button: परिवर्तनहरू संग्रह गर्नुहोस्
1141       flash update success confirm needed: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक
1142         गरियो। Check your email for a note to confirm your new email address.
1143       flash update success: प्रयोगकर्ताको जानकारीहरू सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो।
1144     confirm:
1145       button: निश्चित गर्ने
1146     confirm_email:
1147       heading: इमेल परिवर्तन भएको निश्चित गर्नुहोस्
1148       press confirm button: इमेल निश्चित गर्नको लागि निश्चितमा क्लिक गर्नुहोस् ।
1149       button: निश्चित
1150       success: तपाईंको इमेल निश्चित गर्नुहोस्, ग्राह्याताको लागि धन्यवाद!
1151       failure: यो टोकन को साथम एक इमेल पहिले नै निश्चित गरिसकिएको छ।
1152     go_public:
1153       flash success: तपाईंका सबै सम्पादनहरू सार्वाजनिक छन् , तपाईं अब सम्पादन लायक
1154         हुनु भयो ।
1155     make_friend:
1156       button: साथीको रूपमा थप्नुहोस्
1157       success: '%{name} अब तपाईंको मित्र हुनुभएको छ!'
1158       failed: माफ गर्नुहोला, %{name}लाई मित्रको रुपमा थप्न सकिएन।
1159       already_a_friend: '%{name} सँग तपाईंले पहिले नै मित्रता गरिसक्नु भएको छ ।'
1160     remove_friend:
1161       button: साथीबाट हटाउने
1162     filter:
1163       not_an_administrator: यो कार्य गर्न तपाईं प्रवन्धक हुनुपर्छ .
1164     list:
1165       title: प्रयोगकर्ताहरू
1166       heading: प्रयोगकर्ताहरू
1167   user_role:
1168     filter:
1169       not_an_administrator: प्रवन्धकहरूले भूमिका व्यवस्थापन गर्न सक्छन् र तपाईं प्रवन्धक
1170         हैन ।
1171       not_a_role: '`%{role}''  मान्य भूमिका हैन ।'
1172       already_has_role: प्रयोगकर्ता सँग %{role} भूमिका पहिले देखि नै छ।
1173       doesnt_have_role: प्रयोगर्ताको %{role}को भूमिका छैन
1174     grant:
1175       title: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1176       heading: भूमिका प्रदान निश्चित गर्ने
1177       are_you_sure: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता `%{name}'लाई प्रदान गर्न निश्चित
1178         हुनुहुन्छ?
1179       confirm: निश्चित गर्ने
1180       fail: भूमिका `%{role}' प्रयोगकर्ता  `%{name}'लाई प्रदान गर्न सकिएन । कृपया प्रयोगकर्ता
1181         र भूमिका दुबै मान्य छन् भनि जाँच गर्नुहोस् ।
1182     revoke:
1183       title: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1184       heading: भूमिका फिर्ता निश्चित गर्ने
1185       are_you_sure: तपाईं भूमिका `%{role}' , `%{name} प्रोगकर्ताबाट फिर्ता लिने कुरामा
1186         निश्चित हुनुहुन्छ'?
1187       confirm: निश्चित गर्ने
1188       fail: भूमिका `%{role}' ,`%{name}'बाट फिर्ता लिन सकिएन । प्रोगकर्ता नाम र भूमिका
1189         दुबै मान्य छन् भन्ने खुलाउनु होस् ।
1190   user_block:
1191     partial:
1192       show: देखाउनुहोस्
1193       edit: सम्पादन
1194       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1195       creator_name: सर्जक
1196       status: वस्तुस्थिति
1197       showing_page: पृष्ठ %{page}
1198       next: अर्को »
1199       previous: « अघिल्लो
1200     show:
1201       created: सृजना गरिएको
1202       status: वस्तुस्थिति
1203       show: देखाउनुहोस्
1204       edit: सम्पादन
1205       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1206   note:
1207     entry:
1208       comment: टिप्पणी
1209     mine:
1210       id: आईडी
1211       creator: सर्जक
1212       description: वर्णन
1213   javascripts:
1214     close: बन्द गर्नुहोस्
1215     share:
1216       title: आदान-प्रदान गर्नुहोस्
1217       cancel: रद्द गर्नुहोस्
1218       image: छवि
1219       long_link: लिङ्क
1220       embed: एचटीएमएल
1221       format: 'ढाँचा:'
1222       download: डाउनलोड
1223       paste_html: वेबसाइट इम्बेड गर्न HTML पेस्ट गर्नुहोस्
1224     map:
1225       zoom:
1226         in: ठुलो पार्नुहोस
1227         out: सानो पार्नुहोस
1228       base:
1229         standard: मानक
1230       layers:
1231         header: म्याप लेयरहरू
1232         notes: म्याप टिप्पणीहरू
1233     changesets:
1234       show:
1235         comment: टिप्पणी
1236         subscribe: सवस्क्रिप्ट
1237         unsubscribe: सदस्यता खारेज गर्नुहोस्
1238         hide_comment: लुकाउ
1239     notes:
1240       show:
1241         hide: लुकाउनुहोस्
1242         comment: टिप्पणी
1243     directions:
1244       time: समय
1245     query:
1246       node: नोड
1247       way: बाटो
1248       relation: रिलेशन
1249   redaction:
1250     edit:
1251       description: वर्णन
1252     new:
1253       description: वर्णन
1254     show:
1255       description: विवरण
1256       user: 'सर्जक:'
1257       confirm: निश्चित हुनुहुन्छ ?
1258 ...