* localisation updates from translatewiki.net (2009-10-07)
[rails.git] / config / locales / gcf.yml
1 # Messages for Guadeloupean Creole French (Guadeloupean Creole French)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 gcf: 
5   browse: 
6     changeset: 
7       changeset: "Niméwo chanjeman : {{id}}"
8       changesetxml: Niméwo Chanjeman XML
9       download: Téléchajé {{changeset_xml_link}} ouben {{osmchange_xml_link}}
10       osmchangexml: osmChanjeman XML
11     changeset_details: 
12       belongs_to: "Sé ta :"
13       bounding_box: "karé limit :"
14       box: bwet
15       closed_at: "Fini lè :"
16       created_at: "Kréyé lè :"
17       has_nodes: "Ti ni sé {{count}} pwen la sa :"
18       has_relations: "Ti ni sé {{count}} rèlasion la sa:"
19       has_ways: "Ti ni sé {{count}} lin la sa :"
20       no_bounding_box: Pa ti ni karé limit pou niméwo chanjeman la sa.
21       show_area_box: Montré karé limit la
22     common_details: 
23       edited_at: "Édité lè :"
24       edited_by: "Édité pa :"
25       in_changeset: "Adan niméwo chanjeman :"
26       version: "Vèsion :"
27     containing_relation: 
28       entry: Rèlasion {{relation_name}}
29       entry_role: Rèlasion {{relation_name}} (adan wol {{relation_role}})
30     map: 
31       deleted: Fasé
32       loading: Ka Chajé...
33     node: 
34       download: Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_history_link}}
35       download_xml: Chajé XML
36       node: Pwen
37       node_title: "Pwen : {{node_name}}"
38       view_history: Vwè istwa la
39     node_details: 
40       part_of: "Adan:"
41     node_history: 
42       download: Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_details_link}}
43       download_xml: Chajé XML
44       node_history: istwa Pwen
45       view_details: Vwè plis biten
46     not_found: 
47       sorry: Woy, pa ti ni {{type}} èvè niméwo {{id}}.
48     paging_nav: 
49       of: a
50       showing_page: Paj la ka vin
51     relation_details: 
52       members: "Manm :"
53       part_of: "Adan :"
54     relation_history: 
55       relation_history: Istwa rèlasion
56       relation_history_title: "Istwa rèlasion: {{relation_name}}"
57     start: 
58       manually_select: Chwazi manielman on dôt zonn
59       view_data: Vwè sé doné la asi dènié kat la
60     start_rjs: 
61       data_frame_title: Doné
62       details: Plis bitin
63       drag_a_box: Désiné on rektang asi kat la pou chwazi on zonn
64       edited_by_user_at_timestamp: Édité pa [[user]] lè [[timestamp]]
65       history_for_feature: Istwa a [[feature]]
66       load_data: Chajé sé doné la
67       loaded_an_area_with_num_features: "Ou chwazi on zonn ki ti ni [[num_features]] éléman  adan. Ti ni onlo navigatè ki pa ka sipòté tou sa zafè. Yo ka travay mié lè yo ti ni mwens ki 100 zéléman pou vwè: Si ou di wi navigatè aw ka riské vini mòlòkoy ouben pwan pann. Si ou sèten ou vlé vwè sé doné la ou pé pijé bouton la ki an ba."
68       loading: Y ka chajé...
69       manually_select: Chwazi manielman on dot zonn
70       private_user: Itilizatè privé
71       show_history: Vwè listwa la
72       unable_to_load_size: "Pa ni moyen chajé sé doné la: karé limit la ka mèziré [[bbox_size]] y tro gran (y dwèt pli piti ki {{max_bbox_size}})"
73       wait: Atann...
74       zoom_or_select: Gwosi ouben chwazi on zonn asi kat la pou vwèy
75   diary_entry: 
76     diary_comment: 
77       comment_from: Komantè a {{link_user}} koté {{comment_created_at}}
78     diary_entry: 
79       comment_count: 
80         one: On Komantè
81         other: "{{count}} Komantè"
82       comment_link: Palé asi nouvel la sa
83       edit_link: Modifié nouvel la sa
84       posted_by: Sé {{link_user}} ki voyé sa , koté {{created}} i maké an {{language_link}}
85       reply_link: Réponn nouvel la sa
86     edit: 
87       body: "Mésaj:"
88       language: "Lang:"
89       latitude: "Latitid:"
90       location: "Ki koté:"
91       longitude: "Longitid:"
92       marker_text: Ola jounal la ka koumansé
93       save_button: Enrèjistré
94       subject: "Sijè:"
95       use_map_link: Sèvi èvè kat la
96     list: 
97       new: Nouvel nèf an jounal la
98       new_title: Mèt on nouvel nèf an jounal aw
99       newer_entries: Nouvel pi fré
100       no_entries: Pa ni nouvel an jounal aw
101       older_entries: Nouvel rasi
102       recent_entries: "Nouvel fré:"
103     new: 
104       title: Nouvel nèf an jounal la
105     no_such_entry: 
106       body: Woy, pa ti ni pon nouvel adan jounal la ouben komantè èvè niméwo la sa {{id}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
107       heading: "Pa ti ni nouvel èvè niméwo la sa : {{id}}"
108     no_such_user: 
109       body: Woy, Pa ti ni pon itilizatè non ay sé {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
110   layouts: 
111     donate: Ba OpenStreetMap on Fòs, {{link}} Pou fè matériel la vansé.
112     donate_link_text: Bay Chabon
113     edit: Modifié
114     export: Voyé déwò
115     gps_traces: Chimen GPS
116     help_wiki: On ti pal & Wiki(koman fè)
117     history: Istwa sa ou fè
118     inbox: Bwet a let ({{count}})
119     intro_1: OpenStreetMap sé on lyannaj a moun kon vou pou fè on Kat lib tou pa tou asi la Tè.
120     intro_2: OpenStreetMap ka pewmèt vou vwè, modifié, itilizé doné jéografik tou pa tou asi la Tè.
121     intro_3: OpenStreetMap ka rété pou ayen aka {{ucl}} épi {{bytemark}}.
122     log_in: Rantré
123     logout: Chapé
124     make_a_donation: 
125       text: Ba OpenStreetMap On Fòs
126     news_blog: Blog a nouvel
127     osm_offline: Base a doné a OpenStreetMap dékonekté atchelman ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
128     osm_read_only: Atchelman ou pé li selamn base a doné a OpenStreetMap ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien.
129     shop: Boutik
130     sign_up: Enskriw
131     sotm: Vini Zòt an konférans 2009 a OpenStreetMap, <a href="http://www.stateofthemap.org">The State of the Map</a>, 10-12 juyé  Amsterdanm!
132     tag_line: Lyannaj pou kat lib
133     user_diaries: Jounal
134     view: Vwè
135     welcome_user: Bienvini, {{user_link}}
136   map: 
137     coordinates: Sitiyasion
138     edit: Édité
139     view: Kat
140   notifier: 
141     diary_comment_notification: 
142       banner1: "*            Souplé pa réponn a mésaj la sa.             *"
143       banner2: "*           Sèvi èvè sit a OpenStreetMap pou réponn.           *"
144   site: 
145     edit: 
146       anon_edits_link_text: Ka y ni la.
147       flash_player_required: Ou bizwen on lektè Flash pou itilizé Potlatch ki sé éditè Flash a OpenStreetMap. Ou pé<a href='http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'>télécharjé Flash Player asi site a Adobe</a>. <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing'>Ni dot opsion</a> pour modifié OpenStreetMap.
148       not_public: Ou pé pa réglé édision aw pou yo piblik.
149       not_public_description: Pou modifié kat la fok édision aw piblik. Ou pé rann édision aw piblik asi {{user_page}}.
150       potlatch_unsaved_changes: Ou ti ni modifikasion ou pa anrègistré. (Pou anrègistré adan Potlatch, fow déséleksioné lin la ou pwen ou asiy la,si ou ka édité an mod list. Ouben kliké asi Anregistré si ou ti ni bouton la sa.)
151       user_page_link: paj_itilizatè
152     index: 
153       js_1: Ou ka sèvi èvè on navigatè ki pa ka sipòté Javascript ouben Javascript éten.
154       js_2: OpenStreetMap ka sèvi èvè Javascript pou kat glisad.
155       js_3: Si ou pé pa sèvi èvè Javascript, eséyé sèvi èvè<a href='http://tah.openstreetmap.org/Browse/'>navigatè fix a Tiles@Home</a>.
156       license: 
157         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
158         notice: Asi lisans {{license_name}} pou {{project_name}} èvè moun ay.
159         project_name: projè OpenStreetMap
160       permalink: Permalink
161     key: 
162       map_key: Léjann a kat la
163     search: 
164       search: Chèché
165       search_help: "Egzanp : 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', ouben 'biwo la poste owa Fodfrans' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Lòt Egzanp ...</a>"
166       submit_text: Voyé
167       where_am_i: Ki moun an yé?
168     sidebar: 
169       close: Fèmé
170       search_results: Rézilta a chèché aw
171   user: 
172     account: 
173       email never displayed publicly: (Pa janmen maké piblikman)
174       flash update success: Efowmasion asi itilisatè la bien anrejistré.
175       flash update success confirm needed: Enfowmasion asi itilisatè la bien anrèjistré. Gadé bwet imél aw pou konfirmé adres nouvo imél aw
176       home location: "La ou ka rété :"
177       latitude: "Latitid:"
178       longitude: "Longitid:"
179       make edits public button: Mèt tou sa an fè piblik
180       my settings: Mes options
181       no home location: Ou po ko mèt la ou ka rété.
182       profile description: "Deskripsion a profil la :"
183       public editing: 
184         disabled: Inaktif y pé pa édité doné ; tout édision pasé anonim.
185         disabled link text: Poukwa an pé pa édité?
186         enabled: Aktif. Y pa anonnim, y pé édité doné.
187         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
188         enabled link text: Ka sa yé?
189         heading: "Édision piblik:"
190       return to profile: Rouvin' asi pwofil la
191       save changes button: Enrèjisré tout chanjman
192       update home location on click: Eskè y fo modifié la ou ka rété lè ou ka kliké asi kat la?
193     confirm: 
194       button: Konfirmé
195       heading: Konfirmé kont a itilizatè la
196       press confirm button: Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé kont aw aktif menm.
197     confirm_email: 
198       button: Konfirmé
199       heading: Konfirmé chanjman a adres imél aw
200       press confirm button: Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé nouvo adres imél aw.
201     friend_map: 
202       nearby mapper: "Arpantè owa aw: [[nearby_user]]"
203       your location: Koté ou yé
204     go_public: 
205       flash success: Tou sa ou fè jis alè ki lé piblik ou pa otorizé édité.
206     login: 
207       create_account: Kréyé kont aw
208       email or username: "Adres imél ouben nom itilizaté aw :"
209       heading: Konekté
210       login_button: Konektéw
211       lost password link: Ou pèd kòd aw?
212       password: "Kòd aw:"
213       please login: Konectéw souplé ouben {{create_user_link}}.
214     lost_password: 
215       email address: "Adres imél aw :"
216       heading: Ou pèd kòd aw?
217       new password button: Voyé on nouvo kòd
218     new: 
219       confirm email address: "konfimé adres imél :"
220       confirm password: "Konfirmé kòd aw:"
221       contact_webmaster: Kontakté <a href='mailto:webmaster@openstreetmap.org'>mèt web la</a> pou y ouvè an kont baw - nou ké éséyé travay pli vit posib.
222       display name: "Non aw afiché :"
223       email address: "Adres imél :"
224       fill_form: Ranpli fòmilè la aprè sa nou ké voyé an imél pou activé kont aw.
225       flash create success message: "Itilizatè bien kréyé. Ay gadé imél konfirmasion, ou kay pé travay asi kat la adan on ti moman:-)<br /><br />Ou pé ké pé konektéw si ou pa konfirmé imél aw apré ou risivrè imél konfirmasion. <br /><br />Si ou ka itilizé on lojiciel kont spanm ka voyé kestion pou konfirmé si sé on moun aw, mété adan list a moun aw adres la sa: webmaster@openstreetmap.org paskè nou pé pa réponn tou sé imél la sa."
226       heading: Ouvè on kont itilizatè
227       license_agreement: Lè ou ka kréyé kont aw, ou ka aksepté kè tout travay aw voyé asi Openstreetmap.org evè tout doné kréyé èvè zouti konekté asi Openstreetmap.org asi lisans (y pa esklisif) <a href='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/'>Creative Commons license (by-sa)</a>.
228       no_auto_account_create: Malérezman, alè kilé, nou pé pa ouvè kont automatikman.
229       not displayed publicly: Sa pa vizib piblikman (Ay vwè<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section an email addresses">prencip an nou asi konfidansialité</a>)
230       password: "Kòd :"
231       signup: Enskriw
232     no_such_user: 
233       body: Malérezman, pa ti ni pon itilisatè èvè non la sa {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon.
234     set_home: 
235       flash success: La ou ka rété la bien anrèjistré
236     view: 
237       add as friend: Ajouté on zanmi
238       add image: Ajouté on imaj
239       change your settings: Chanjé opsion aw
240       delete image: Woté on imaj
241       description: Deskription
242       diary: Jounal
243       edits: Édision
244       if set location: Si ou ka ba on koté ou yé, On bel ti kat ké aprarèt. Ou pé défini koté la ou yé la asi paj aw {{settings_link}}.
245       km away: "{{count}} km"
246       mapper since: "Arpantè dèpi:"
247       my diary: Jounal an mwen
248       my edits: Édision an mwen
249       my settings: Opsion an mwen
250       my traces: Chimen an mwen
251       nearby users: "Itilizatè owa aw :"
252       new diary entry: On dot nouvel an jounal la
253       no friends: Ou poko ni pon zanmi
254       no home location: Pa ni pon koté défini.
255       no nearby users: Ou poko ni itilizatè owa aw.
256       remove as friend: Woté on zanmi
257       send message: Voyé on mésaj
258       settings_link_text: Opsion
259       traces: Chimen
260       upload an image: Voyé on imaj
261       user image heading: Foto itilizatè
262       user location: Ola itilizatè yé
263       your friends: Kanmarad aw