Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Derbeth
5 # Author: Macofe
6 # Author: Michawiki
7 # Author: Shirayuki
8 ---
9 dsb:
10   time:
11     formats:
12       friendly: '%e. %B %Y  %H:%M'
13   activerecord:
14     models:
15       acl: Lisćina za pśistupnu kontrolu
16       changeset: Sajźba změnow
17       changeset_tag: Atribut sajźby změnow
18       country: Kraj
19       diary_comment: Komentar dnjownika
20       diary_entry: Zapisk dnjownika
21       friend: Pśijaśel
22       language: Rěc
23       message: Powěsć
24       node: Suk
25       node_tag: Atribut suka
26       notifier: Powěźeńka
27       old_node: Stary suk
28       old_node_tag: Atribut starego suka
29       old_relation: Stara relacija
30       old_relation_member: Cłonk stareje relacije
31       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
32       old_way: Stary puś
33       old_way_node: Suk starego puśa
34       old_way_tag: Atribut starego puśa
35       relation: Relacija
36       relation_member: Cłonk relacije
37       relation_tag: Atribut relacije
38       session: Pósejźenje
39       trace: Slěd
40       tracepoint: Slědowy dypk
41       tracetag: Atribut slěda
42       user: Wužywaŕ
43       user_preference: Wužywarske nastajenje
44       user_token: Wužywarske znamuško
45       way: Puś
46       way_node: Puśowy suk
47       way_tag: Puśowy atribut
48     attributes:
49       diary_comment:
50         body: Tekst
51       diary_entry:
52         user: Wužywaŕ
53         title: Tema
54         latitude: Šyrina
55         longitude: Dlinina
56         language: Rěc
57       friend:
58         user: Wužywaŕ
59         friend: Pśijaśel
60       trace:
61         user: Wužywaŕ
62         visible: Widobny
63         name: Mě
64         size: Wjelikosć
65         latitude: Šyrina
66         longitude: Dlinina
67         public: Zjawny
68         description: Wopisanje
69       message:
70         sender: Wótpósłaŕ
71         title: Tema
72         body: Tekst
73         recipient: Dostawaŕ
74       user:
75         email: E-mail
76         active: Aktiwny
77         display_name: Wužywarske mě
78         description: Wopisanje
79         languages: Rěcy
80         pass_crypt: Gronidło
81   editor:
82     default: Standard (tuchylu %{name})
83     potlatch:
84       name: Potlatch 1
85       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
86     id:
87       name: iD
88       description: iD (we wobglědowaku zasajźony editor)
89     potlatch2:
90       name: Potlatch 2
91       description: Potlatch 2 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
92     remote:
93       name: Zdalokawóźenje
94       description: Zdalokawóźenje (JOSM abo Merkaartor)
95   browse:
96     created: Napórany
97     closed: Zacynjony
98     created_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
99     closed_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
100     created_by_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
101     deleted_by_html: Wulašowany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
102     edited_by_html: Wobźěłany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
103     closed_by_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
104     version: Wersija
105     in_changeset: Sajźba změnow
106     anonymous: anonymny
107     no_comment: (žeden komentar)
108     part_of: Źěl wót
109     download_xml: XML ześěgnuś
110     view_history: Historiju pokazaś
111     view_details: Drobnostki pokazaś
112     location: 'Městno:'
113     changeset:
114       title: 'Sajźba změnow: %{id}'
115       belongs_to: Awtor
116       node: Suki (%{count})
117       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
118       way: Puśe (%{count})
119       way_paginated: Puśe (%{x}-%{y} z %{count})
120       relation: Relacije (%{count})
121       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
122       changesetxml: Sajźbu změnow XML
123       osmchangexml: osmChange XML
124       feed:
125         title: Sajźba změnow %{id}
126         title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
127     node:
128       title: 'Suk: %{name}'
129       history_title: 'Sukowa historija: %{name}'
130     way:
131       title: 'Puś: %{name}'
132       history_title: 'Historija puśa: %{name}'
133       nodes: Suki
134       also_part_of:
135         few: źěl puśow %{related_ways}
136         one: źěl puśa %{related_ways}
137         two: źěl puśowu %{related_ways}
138         other: źěl puśow %{related_ways}
139     relation:
140       title: 'Relacija: %{name}'
141       history_title: 'Historija relacije: %{name}'
142       members: Cłonki
143     relation_member:
144       entry_role: '%{type} %{name} ako %{role}'
145       type:
146         node: Suk
147         way: Puś
148         relation: Relacija
149     containing_relation:
150       entry: Relacija %{relation_name}
151       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
152     not_found:
153       sorry: 'Bóžko %{type} #%{id} njejo se dał namakaś.'
154       type:
155         node: suk
156         way: puś
157         relation: relacija
158         changeset: sajźba změnow
159     timeout:
160       sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
161       type:
162         node: suk
163         way: puś
164         relation: relacija
165         changeset: sajźba změnow
166     redacted:
167       redaction: Redakcija %{id}
168       message_html: Wersija %{version} toś togo %{type}a njedajo se pokazaś, dokulaž
169         jo se južo redigěrowała. Pšosym, glědaj %{redaction_link} za drobnostki.
170       type:
171         node: suk
172         way: puś
173         relation: relacija
174     start_rjs:
175       feature_warning: Zacytowanje funkcijow %{num_features}, což móžo twój wobglědowak
176         spomałšyś abo zawinowaś, až twój wobglědowak wěcej njereagěrujo. Coš toś te
177         daty napšawdu zwobrazniś?
178       load_data: Daty zacytaś
179       loading: Zacytujo se...
180     tag_details:
181       tags: Atributy
182       wiki_link:
183         key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
184         tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
185       wikidata_link: Zapisk %{page} na Wikidata
186       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
187       telephone_link: Na %{phone_number} zazwoniś
188     note:
189       title: 'Suk: %{id}'
190       new_note: Nowa notica
191       description: Wopisanje
192       open_title: 'Njedocynjona pokazka #%{note_name}'
193       closed_title: 'Docynjona pokazka #%{note_name}'
194       hidden_title: 'Schowana pokazka #%{note_name}'
195       open_by: Napórany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
196       open_by_anonymous: Napórany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
197         %{when}</abbr>
198       commented_by: Komentar wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
199       commented_by_anonymous: Komentar wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
200         %{when}</abbr>
201       closed_by: Docynjony wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
202       closed_by_anonymous: Docynjony wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
203         %{when}</abbr>
204       reopened_by: Reaktiwěrowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
205       reopened_by_anonymous: Reaktiwěrowany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
206         %{when}</abbr>
207       hidden_by: Schowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
208   changeset:
209     changeset_paging_nav:
210       showing_page: Bok %{page}
211       next: Pśiducy »
212       previous: « Pjerwjejšny
213     changeset:
214       anonymous: Anonymny
215       no_edits: (žedne změny)
216       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
217     changesets:
218       id: ID
219       saved_at: Datum składowanja
220       user: Wužywaŕ
221       comment: Komentar
222       area: Wurězk
223     list:
224       title: Sajźby změnow
225       title_user: Sajźby změnow wót %{user}
226       title_friend: Změny twójich pśijaśelow
227       title_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
228       empty: Žedne sajźby změnow namakane.
229       empty_area: Žedne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
230       empty_user: Žedne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
231       no_more: Žedne dalšne sajźby změnow namakane.
232       no_more_area: Žedne dalšne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
233       no_more_user: Žedne dalšne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
234       load_more: Wěcej zacytaś
235     timeout:
236       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
237   diary_entry:
238     new:
239       title: Nowy zapisk dnjownika
240     list:
241       title: Dnjowniki wužywarjow
242       title_friends: Dnjowniki pśijaśelow
243       title_nearby: Dnjowniki wužywarjow w bliskosći
244       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
245       in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
246       new: Nowy zapisk dnjownika
247       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
248       no_entries: Žedne zapiski dnjownika
249       recent_entries: Nejnowše zapiski dnjownika
250       older_entries: Starše zapiski
251       newer_entries: Nowše zapiski
252     edit:
253       title: Zapisk dnjownika wobźěłaś
254       subject: 'Temowe nadpismo:'
255       body: 'Tekst:'
256       language: 'Rěc:'
257       location: 'Městno:'
258       latitude: 'Šyrina:'
259       longitude: 'Dlinina:'
260       use_map_link: kórtu wužywaś
261       save_button: Składowaś
262       marker_text: Městno zapiska dnjownika
263     view:
264       title: Dnjownik %{user} | %{title}
265       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
266       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
267       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby zawóstajił komentar'
268       login: Pśizjawjenje
269       save_button: Składowaś
270     no_such_entry:
271       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
272       heading: Žeden zapisk z ID %{id}
273       body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj
274         pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
275     diary_entry:
276       posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
277       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
278       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
279       comment_count:
280         few: '%{count} komentary'
281         one: 1 komentar
282         two: '%{count} komentara'
283         zero: Žedne komentary%{count} komentarow
284         other: '%{count} komentary'
285       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
286       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
287       confirm: Wobkšuśiś
288     diary_comment:
289       comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
290       hide_link: Toś ten komentar schowaś
291       confirm: Wobkšuśiś
292     location:
293       location: 'Městno:'
294       view: Woglědaś se
295       edit: Wobźěłaś
296     feed:
297       user:
298         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
299         description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
300       language:
301         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
302         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
303       all:
304         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
305         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
306     comments:
307       has_commented_on: '%{display_name} jo slědujuce dnjownikowe zapiski komentěrował'
308       post: Powěsć
309       when: Cas
310       comment: Komentar
311       ago: pśed %{ago}
312       newer_comments: Nowše komentary
313       older_comments: Starše komentary
314   geocoder:
315     search:
316       title:
317         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
318         ca_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
319         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
320           Nominatim</a>
321         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
322         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
323           Nominatim</a>
324         geonames_reverse: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
325     search_osm_nominatim:
326       prefix:
327         aerialway:
328           chair_lift: Sedłowy lift
329           drag_lift: Wlaceński lift
330           station: Gondlowa stacija
331         aeroway:
332           aerodrome: Lětanišćo
333           apron: Lětańske pśedpólo
334           gate: Wrota
335           helipad: Helikoptrowe pśizemišćo
336           runway: Startowa a pśizemjeńska pista
337           taxiway: Lětadłowa cera
338           terminal: Terminal
339         amenity:
340           arts_centre: Kulturny centrum
341           atm: Pjenjezny awtomat
342           bank: Banka
343           bar: Bara
344           bbq: Grilowanišćo
345           bench: Ławka
346           bicycle_parking: Zmakanišćo za kólasa
347           bicycle_rental: Pśepóžycarnja kólasow
348           biergarten: Piwowa zagroda
349           brothel: Bordel
350           bureau_de_change: Zaměnjarnja
351           bus_station: Busowe dwórnišćo
352           cafe: Kafejownja
353           car_rental: Pśenajmjeśe awtow
354           car_sharing: Centrala za sobujězdźenje
355           car_wash: Awtomyjarnja
356           casino: Kasino
357           charging_station: Napołnjowańska stacija
358           cinema: Kino
359           clinic: Klinika
360           college: Wusoka šula
361           community_centre: Komunikaciski centrum
362           courthouse: Sudnistwo
363           crematorium: Krematorium
364           dentist: Zubny gójc
365           doctors: Gójce
366           drinking_water: Pitna wóda
367           driving_school: Jězdna šula
368           embassy: Wjelikopósłaństwo
369           fast_food: Pójědankarnja
370           ferry_terminal: Pśewózny pśistaw
371           fire_station: Wognjarnja
372           food_court: Food Court
373           fountain: Studnja
374           fuel: Tankownja
375           grave_yard: Kjarchob
376           hospital: Chórownja
377           hunting_stand: Góntwarske sedło
378           ice_cream: Lod
379           kindergarten: Źiśownja
380           library: Knigłownja
381           marketplace: Wikowanišćo
382           nightclub: Nocny klub
383           nursing_home: Wótwardowarnja
384           office: Běrow
385           parking: Parkowanišćo
386           pharmacy: Aptejka
387           place_of_worship: Bóžy dom
388           police: Policija
389           post_box: Listowy kašćik
390           post_office: Post
391           preschool: Pśedšula
392           prison: Popajźeństwo
393           pub: Kjarcma
394           public_building: Zjawne twarjenje
395           recycling: Zběranišćo starowinow
396           restaurant: Gósćeńc
397           retirement_home: Starcownja
398           sauna: Sawna
399           school: Šula
400           shelter: Pódstup
401           shop: Pśekupnica
402           shower: Duša
403           social_centre: Socialny centrum
404           social_club: Towarišliwostny klub
405           social_facility: Socialna institucija
406           studio: Studijo
407           swimming_pool: Plěwarnja
408           taxi: Taksijowe městno
409           telephone: Zjawny telefon
410           theatre: Źiwadło
411           toilets: Toalety
412           townhall: Radnica
413           university: Uniwersita
414           vending_machine: Awtomat
415           veterinary: Skótny gójc
416           village_hall: Gmejnski centrum
417           waste_basket: Sudobje za wótpadanki
418           youth_centre: Młoźinski centrum
419         boundary:
420           administrative: Zastojnstwowa granica
421           census: Granica ludlićeńskego wobcerka
422           national_park: Narodny park
423           protected_area: Šćitane strony
424         bridge:
425           aqueduct: Akwedukt
426           suspension: Wisaty móst
427           swing: Zawjertny móst
428           viaduct: Wiadukt
429           "yes": Móst
430         building:
431           "yes": Twarjenje
432         emergency:
433           phone: Słup za nuzowe zawołanje
434         highway:
435           bridleway: Rejtarska drožka
436           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
437           bus_stop: Busowe zastanišćo
438           construction: Dalokowobchadowa droga se twari
439           cycleway: Sćažka za kólasowarjow
440           emergency_access_point: Nuzowa słužba
441           footway: Chódnik
442           ford: Brod
443           living_street: Droga z pómjeńšonym wobchadom
444           milestone: Kilometrownik
445           motorway: Awtodroga
446           motorway_junction: Kśica awtodrogi
447           motorway_link: Zajězd na awtodrogu
448           path: Sćažka
449           pedestrian: Drožka za pěskowarjow
450           platform: Platforma
451           primary: Droga prědnego rěda
452           primary_link: Droga prědnego rěda
453           proposed: Naraźona droga
454           raceway: Wuběgowanišćo
455           residential: Bydleńska droga
456           rest_area: Wótpócywanišćo
457           road: Droga
458           secondary: Droga drugego rěda
459           secondary_link: Droga drugego rěda
460           service: Paralelna droga
461           services: Gósćeńc pśi awtodroze
462           speed_camera: Błyskowak
463           steps: Stupy
464           street_lamp: Pśidrožna latarnja
465           tertiary: Droga tśeśego rěda
466           tertiary_link: Droga tśeśego rěda
467           track: Pólna drožka
468           trail: Sćažka
469           trunk: Dalokowobchadowa droga
470           trunk_link: Dalokowobchadowa droga
471           unclassified: Njezarědowana droga
472         historic:
473           archaeological_site: Archeologiske wukopowanišćo
474           battlefield: Bitwišćo
475           boundary_stone: Granicny kamjeń
476           building: Twarjenje
477           castle: Grod
478           church: Cerkwja
479           citywalls: Měsćańske murje
480           fort: Fort
481           house: Dom
482           icon: Ikona
483           manor: Kubło
484           memorial: Wopomnišćo
485           mine: Pódkopy
486           monument: Pomnik
487           ruins: Ruiny
488           tomb: Row
489           tower: Torm
490           wayside_cross: Kśica drogi
491           wayside_shrine: Lodka drogi
492           wreck: Wrak
493         landuse:
494           allotments: Gumnyška
495           basin: Basenk
496           brownfield: Industrijowe lědo
497           cemetery: Kjarchob
498           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
499           conservation: Pśirodošćit
500           construction: Twarnišćo
501           farm: Farma
502           farmland: Rola
503           farmyard: Žywnosć
504           forest: Góla
505           garages: Pórěźarnja awtow
506           grass: Błomje
507           greenfield: njewobtwarjona zemja
508           industrial: Industrijowy wobcerk
509           landfill: Wótchytanišćo
510           meadow: Łuka
511           military: Militarny wobcerk
512           mine: Pódkopy
513           orchard: Sadownja
514           quarry: Skała
515           railway: Zeleznica
516           recreation_ground: Wódychańske strony
517           reservoir: Gaśeński jazor
518           reservoir_watershed: Wódowe pśitocnišćo
519           residential: Bydleński wobcerk
520           retail: Drobne wikowanje
521           road: Drogowy wobcerk
522           village_green: Wejsny najs
523           vineyard: Winowe kubło
524         leisure:
525           beach_resort: Mórske kupjele
526           bird_hide: Schow za ptaški
527           common: Almenda
528           fishing: Wuźišćo
529           fitness_station: Fitnesstudio
530           garden: Zagroda
531           golf_course: Golfowišćo
532           ice_rink: Lodowa hala
533           marina: Jachtowy pśistaw
534           miniature_golf: Minigolf
535           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
536           park: Park
537           pitch: Sportnišćo
538           playground: Grajkanišćo
539           recreation_ground: Wódychańske strony
540           sauna: Sawna
541           slipway: Łoźowa suwanka
542           sports_centre: Sportowy centrum
543           stadium: Stadion
544           swimming_pool: Swimmingpool
545           track: Wuběgowánska cera
546           water_park: Wódowy park
547         military:
548           airfield: Wójarske lětanišćo
549           barracks: Kazerna
550           bunker: Bunker
551         mountain_pass:
552           "yes": Górski pas
553         natural:
554           bay: Zalew
555           beach: Pśibrjog
556           cape: Kap
557           cave_entrance: Jamowy zachod
558           cliff: Skalina
559           crater: Krater
560           dune: Změt pěska
561           fell: Fjel
562           fjord: Fjord
563           forest: Góla
564           geyser: Geysir
565           glacier: Lodojc
566           heath: Wrjosate strony
567           hill: Górka
568           island: Kupa
569           land: Zemja
570           marsh: Marša
571           moor: Bagno
572           mud: Błoto
573           peak: Špica
574           point: Městno
575           reef: Riff
576           ridge: Górski grjebjeń
577           rock: Skała
578           scree: Kamjenišćo
579           scrub: Krě
580           spring: Žrědło
581           stone: Kamjeń
582           strait: Mórska wuscyna
583           tree: Bom
584           valley: Doł
585           volcano: Wulkan
586           water: Wódy
587           wetland: Ługowe łuki
588           wood: Lěs
589         office:
590           accountant: Knigływjeźeński běrow
591           architect: Architektowy běrow
592           company: Zawod
593           employment_agency: Źěłowy amt
594           estate_agent: Maklaŕ gruntow
595           government: Amt
596           insurance: Zawěsćeński běrow
597           lawyer: Pšawizniski běrow
598           ngo: Běrow njekněžarstwoweje organizacije
599           telecommunication: Telekomunikaciski amt
600           travel_agent: Drogowański běrow
601           "yes": Běrow
602         place:
603           city: Wjelike město
604           country: Kraj
605           county: Wokrejs
606           farm: Žywnosć
607           hamlet: Wjaska
608           house: Dom
609           houses: Domy
610           island: Kupa
611           islet: Mała kupa
612           isolated_dwelling: Jadnotliwe bydło
613           locality: Sedlišćo
614           municipality: Gmejna
615           neighbourhood: Bydleński wobcerk
616           postcode: Postowa licba
617           region: Region
618           sea: Mórjo
619           state: Zwězkowy kraj
620           subdivision: Trabantowe město
621           suburb: Pśedměsto
622           town: Město
623           unincorporated_area: Bźezgmejnske strony
624           village: Wjas
625         railway:
626           abandoned: Spušćona zeleznicowa cera
627           construction: Zeleznicowa cera se twari
628           disused: Njewužywana zeleznicowa cera
629           funicular: Powrjozowa zeleznica
630           halt: Zeleznicowe zastanišćo
631           junction: Zeleznicowe kśicnišćo
632           level_crossing: Zeleznicowy pśechod
633           light_rail: Měsćańska zeleznica
634           miniature: Miniaturna zeleznica
635           monorail: Jadnokólejowa zeleznica
636           narrow_gauge: Wuskokólejata zeleznica
637           platform: Pśistupnišćo
638           preserved: Wuchowana zeleznica
639           proposed: Naraźona zeleznicowa cera
640           spur: Kólejowy wótstawk
641           station: Dwórnišćo
642           stop: Zeleznicowe zastanišćo
643           subway: Zastanišćo pódzemskeje
644           subway_entrance: Zachod k pódzemskej
645           switch: Pśestajadło
646           tram: Elektriska
647           tram_stop: Zastanišćo elektriskeje
648         shop:
649           alcohol: Wobchod za spirituoze
650           antiques: Wobchod za starobki
651           art: Wobchod wuměłskich twórbow
652           bakery: Pjakarnja
653           beauty: Parfimerija
654           beverages: Piśowy mark
655           bicycle: Wobchod za kólasa
656           books: Knigłarnja
657           boutique: Butika
658           butcher: Rěznik
659           car: Awtownja
660           car_parts: Awtowe narownanki
661           car_repair: Pórěźarnja awtow
662           carpet: Tepichowy wobchod
663           charity: Dobrotnostny wobchod
664           chemist: Aptejka
665           clothes: Woblekarnja
666           computer: Computerowy wobchod
667           confectionery: Konditarnja
668           convenience: Kšamarska loda
669           copyshop: Kopěrowański wobchod
670           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
671           deli: Wobchod za delikatese
672           department_store: Kupnica
673           discount: Discounter
674           doityourself: Wobchod za baslarsku pótrjebu
675           dry_cleaning: Cysćarnja
676           electronics: Elektronikowy wobchod
677           estate_agent: Maklaŕ gruntow
678           farm: Žywnosćowy wobchod
679           fashion: Modowy wobchod
680           fish: Wobchod za ryby
681           florist: Kwětkarnja
682           food: Wobchod za žywidła
683           funeral_directors: Zakopowański institut
684           furniture: Meblowy wobchod
685           gallery: Galerija
686           garden_centre: Zagrodowy center
687           general: Wobchod za měšane wóry
688           gift: Wobchod za dary
689           greengrocer: Zeleninarski wobchod
690           grocery: Wobchod za žywidła
691           hairdresser: Frizerski salon
692           hardware: Twarski mark
693           hifi: Technika hi-fi
694           jewelry: Pyšnotkowy wobchod
695           kiosk: Kiosk
696           laundry: Pałkarnja
697           mall: Nakupowanišćo
698           market: Wiki
699           mobile_phone: Wobchod za mobilne telefony
700           motorcycle: Wobchod za motorske
701           music: Wobchod za muzikalije
702           newsagent: Pśedawaŕ casnikow
703           optician: Optikaŕ
704           organic: Wobchod za biocarobu
705           outdoor: Pśekupnica pód gołym njebjom
706           pet: Coologiska pśedawarnja
707           pharmacy: Aptejka
708           photo: Fotograf
709           second_hand: Nakupowarnja
710           shoes: Wobchod za crjeje
711           sports: Sportowy wobchod
712           stationery: Pśedawarnja za pisańskich wórow
713           supermarket: Supermark
714           tailor: Šlodarnja
715           toys: Wobchod za grajki
716           travel_agency: Drogowański běrow
717           video: Wideowobchod
718           wine: Wobchod za spirituoze
719           "yes": Wobchod
720         tourism:
721           alpine_hut: Górski chromcyk
722           artwork: Wuměłska twórba
723           attraction: Atrakcija
724           bed_and_breakfast: Pśenocowanje ze snědanim
725           cabin: Chyža
726           camp_site: Campingowanišćo
727           caravan_site: Zmakanišćo za bydleńske wóze
728           chalet: Prozninski domcyk
729           guest_house: Góstny dom
730           hostel: Młodownja
731           hotel: Hotel
732           information: Informacije
733           motel: Motel
734           museum: Muzeum
735           picnic_site: Piknikowanišćo
736           theme_park: Rozwjaseleński park
737           viewpoint: Rozglědanišćo
738           zoo: Coo
739         tunnel:
740           culvert: Wótwódowy kanal
741           "yes": Tunel
742         waterway:
743           artificial: Kumštna wódna droga
744           boatyard: Ŀoźnica
745           canal: Kanal
746           dam: Zagaśica
747           derelict_canal: Zanjerózony kanal
748           ditch: Grobla
749           dock: Dok
750           drain: Wótwódowy kanal
751           lock: Pušćalnica
752           lock_gate: Pušćalnicowe wrota
753           mooring: Pśistajenje
754           rapids: Pśejmy rěki
755           river: Rěka
756           stream: Rěcka
757           wadi: Wadi
758           waterfall: Wódopad
759           weir: Gaśeńska murja
760       admin_levels:
761         level2: Statna granica
762         level4: Krajna granica
763         level5: Regionowa granica
764         level6: Wokrejsna granica
765         level8: Měsćańska granica
766         level9: Granica měsćańskego źěla
767         level10: Pśedměsćańska granica
768     description:
769       title:
770         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
771           Nominatim</a>
772         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
773       types:
774         cities: Wjelike města
775         towns: Města
776         places: Městna
777     results:
778       no_results: Žedne wuslědki namakane
779       more_results: Dalšne wuslědki
780   layouts:
781     logo:
782       alt_text: Logo OpenStreetMap
783     home: K domacnemu městnoju
784     logout: Wótzjawiś
785     log_in: Pśizjawiś
786     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
787     sign_up: Registrěrowaś
788     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
789     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
790     edit: Wobźěłaś
791     history: Historija
792     export: Eksport
793     data: Daty
794     export_data: Daty eksportěrowaś
795     gps_traces: GPS-slědy
796     gps_traces_tooltip: GPS-slědy zastojaś
797     user_diaries: Dnjowniki
798     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
799     edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
800     tag_line: Licha wikikórta swěta
801     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
802     intro_text: OpenStreetMap jó kórta swěta, napórana wót luźi ako ty a dajo se licho
803       pód wótwórjoneju licencu wužywaś.
804     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
805     partners_html: Hostowanje pódpěra se wót %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a drugich
806       %{partners}.
807     partners_ucl: z UCL VR Centre
808     partners_ic: Imperial College London
809     partners_bytemark: Bytemark Hosting
810     partners_partners: partnerow
811     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu offline, dokulaž se wažne źěło
812       za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
813     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž
814       se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
815     donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
816     help: Pomoc
817     about: Wó
818     copyright: Awtorske pšawo
819     community: Zgromaźeństwo
820     community_blogs: Blogi zgromaźeństwa
821     community_blogs_title: Blogi cłonkow zgromaźeństwa OpenStreetMap
822     foundation: Załožba
823     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
824     make_a_donation:
825       title: Pódprěj OpenStreetMap z pjenjezneju pósćiwanku
826       text: Pósćiś
827     learn_more: Dalšne informacije
828     more: Wěcej
829   notifier:
830     diary_comment_notification:
831       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował.'
832       hi: Witaj %{to_user},
833       header: '%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym
834         nadpismom %{subject} komentěrował:'
835       footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś
836         abo na %{replyurl} wótegroniś
837     message_notification:
838       hi: Witaj %{to_user},
839       header: '%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom
840         %{subject}:'
841       footer_html: Móžoš powěsć pód %{readurl} cytaś a móžoš pód %{replyurl} wótegroniś
842     friend_notification:
843       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał.'
844       had_added_you: '%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał.'
845       see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
846       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
847     gpx_notification:
848       greeting: Witaj,
849       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
850       with_description: z wopisanim
851       and_the_tags: 'a slědujuce atributy:'
852       and_no_tags: a žedne atributy.
853       failure:
854         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił'
855         failed_to_import: 'njejo se dał importěrowaś. How jo zmólka:'
856         more_info_1: Dalšne informacije wó njeraźonych GPX-importach a kak daju se
857           wobinuś
858         more_info_2: 'móžoš namakaś na:'
859       success:
860         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny'
861         loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow
862           zacytało.
863     signup_confirm:
864       subject: '[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap'
865       greeting: Witaj!
866       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
867       confirm: 'Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo
868         wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo
869         konto wobkšuśił:'
870       welcome: Za tym až sy swójo konto wobkšuśił, buźomy tebi pśidatne informacije
871         za prědne kšacei daś.
872     email_confirm:
873       subject: '[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś'
874     email_confirm_plain:
875       greeting: Witaj,
876       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
877         do %{new_address} změniś.
878       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił
879         změnu.
880     email_confirm_html:
881       greeting: Witaj,
882       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
883         do %{new_address} změniś.
884       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
885     lost_password:
886       subject: '[OpenStreetMap] Napšašowanje wó slědkstajenju gronidła'
887     lost_password_plain:
888       greeting: Witaj,
889       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
890         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
891       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło
892         slědk stajił.
893     lost_password_html:
894       greeting: Witaj,
895       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
896         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
897       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby gronidło
898         slědk stajił.
899     note_comment_notification:
900       anonymous: Anonymny wužywaŕ
901       greeting: Witaj,
902       commented:
903         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow komentěrował'
904         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku komentěrował, za kótaruž
905           se zajmujoš'
906         your_note: '%{commenter} jo komentar wó jadnej z twojich pokazkow blisko %{place}
907           zawóstajił.'
908         commented_note: '%{commenter} jo komentar wó kórtowej pokazce zawóstajił,
909           kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
910       closed:
911         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow docynił'
912         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku docynił, za kótaruž
913           se zajmujoš'
914         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
915           docynił.'
916         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku docynił,  kótaruž sy komentěrował.
917           Pokazka jo blisko %{place}.'
918       reopened:
919         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow reaktiwěrował'
920         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku reaktiwěrował, za
921           kótaruž se zajmujoš'
922         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
923           reaktiwěrował.'
924         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku reaktiwěrował,  kótaruž sy
925           komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
926       details: Dalšne drobnosći wó pokazce móžoš pód %{url} namakaś.
927   messages:
928     inbox:
929       title: Post
930       my_inbox: Mój post
931       outbox: pósłany
932       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
933       new_messages:
934         few: '%{count} nowe powěsći'
935         one: '%{count} nowa powěsć'
936         two: '%{count} nowej powěsći'
937         other: '%{count} nowych powěsćow'
938       old_messages:
939         few: '%{count} stare powěsći'
940         one: '%{count} stara powěsć'
941         two: '%{count} starej powěsći'
942         other: '%{count} starych powěsćow'
943       from: Wót
944       subject: Temowe nadpismo
945       date: Datum
946       no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link}
947         do zwiska?
948       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
949     message_summary:
950       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
951       read_button: Ako pśecytany markěrowaś
952       reply_button: Wótegroniś
953       destroy_button: Lašowaś
954     new:
955       title: Powěsć pósłaś
956       send_message_to: '%{name} nowu powěsć pósłaś'
957       subject: Temowe nadpismo
958       body: Tekst
959       send_button: Pósłaś
960       back_to_inbox: Slědk k postoju
961     create:
962       message_sent: Powěsć pósłana
963       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až
964         wopytujoš dalšne pósłaś.
965     no_such_message:
966       title: Powěsć njeeksistěrujo
967       heading: Powěsć njeeksistěrujo
968       body: Bóžko powěźeńka z tym ID njeeksistěrujo.
969     outbox:
970       title: Pósłany
971       my_inbox: Mój %{inbox_link}
972       inbox: post
973       outbox: pósłany
974       messages:
975         few: Sy %{count} powěsći pósłał
976         one: Sy %{count} powěsć pósłał
977         two: Sy %{count} powěsći pósłał
978         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
979       to: Komu
980       subject: Temowe nadpismo
981       date: Datum
982       no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym
983         z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
984       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
985     reply:
986       wrong_user: |-
987         Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.
988         Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił.
989     show:
990       title: Powěsć cytaś
991       from: Wót
992       subject: Temowe nadpismo
993       date: Datum
994       reply_button: Wótegroniś
995       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
996       back: Slědk
997       to: Komu
998       wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś,
999         njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw
1000         se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
1001     sent_message_summary:
1002       destroy_button: Lašowaś
1003     mark:
1004       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
1005       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
1006     destroy:
1007       destroyed: Powěsć wulašowana
1008   site:
1009     about:
1010       next: Pśiducy
1011       copyright_html: <span>&copy; </span>sobustatkujuce<br>OpenStreetMap
1012       used_by: '%{name} staja kórtowe daty za sta websedłow, mobilne nałoženja a rědy
1013         k dispoziciji'
1014       lede_text: OpenStreetMap twóri se wót zgromaźeństwa kartěrowarjow, kótarež pśinosuju
1015         a woplěwaju daty wó drogach, puśach, kafejownjach, dwórnišćach a wjele wěcej
1016         na cełem swěśe.
1017       local_knowledge_title: Lokalna wěda
1018       local_knowledge_html: Za OpenStreetMap jo wažna lokalna wěda. Sobustatkujuce
1019         wužywaju wobraze z powětša, GPS-graty a pólne kórty, aby pśeglědali, aby OSM
1020         dokładny a aktualny był.
1021       community_driven_title: Wót zgromaźeństwa spěchowany
1022       community_driven_html: |-
1023         Zgromaźeństwo OpenStreetMap jo wjelerake, zagórity a rosćo kuždy źeń.
1024         Naše sobustatkujuce su zagórite kartěrowarjo, GIS-profije, inženjery, kótarež gónje OSM-serwery, pomogarje, kótarež kartěruju strona katastrofo a wjele wěcej.
1025         Aby wěcej wó zgromaźeństwje zgónił, glej <a href='%{diary_path}'>wužywarske dnjowniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zgromaźeństwa</a> a websedło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>
1026       open_data_title: Zjawne daty
1027       open_data_html: 'OpenStreetMap wopśimujo <i>zjawne daty</i>: Móžoš je za kuždy
1028         zaměr wužywaś, joli až naspomnjejoš OpenStreetMap a jogo sobustatkujuce. Jolic
1029         změnijoš daty na wěsty nałog abo napórajoš, móžoš wuslědk jano pód teju samskeju
1030         licencu rozdźěliś. Glej <a href=''%{copyright_path}''>bok awtorskego pšawa
1031         a licence</a> za drobnosći.'
1032       partners_title: Partnarje
1033     copyright:
1034       foreign:
1035         title: Wó toś tom pśełožku
1036         text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link},
1037           engelski bok ma prědnosć měś
1038         english_link: engelskim originalom
1039       native:
1040         title: Wó toś tom boku
1041         text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link}
1042           toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
1043         native_link: dolnoserbskej wersiji
1044         mapping_link: kartěrowanje zachopiś
1045       legal_babble:
1046         title_html: Awtorske pšawo a licenca
1047         intro_1_html: |-
1048           OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a
1049           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1050           Commons Open Database</a> (ODbL).
1051         intro_2_html: Móžoš naše daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak
1052           dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš
1053           naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju
1054           licencu rozdźěliś. Dopołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pšawniski
1055           code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.
1056         intro_3_html: Kartografija w našych kórtowych kachlach a naša dokumentacija
1057           stej pód licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
1058           Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencěrowanej.
1059         credit_title_html: Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap
1060         credit_1_html: Pominamy se, až  pódawaš sobustatkujucych &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
1061         credit_2_html: Musyš teke wujasniś, až daty stoje pód licencu Open Database,
1062           a, jolic naše kórtowe kachle se wužywaju, až kartografija licencěrujo se
1063           pód CC-BY-SA. Móžoš to cyniś, z tym až wótkazujoš do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">toś
1064           togo boka awtorskego pšawa</a>. Alternatiwnje, a ako pótrěbnosć, jolic rozdźělujoš
1065           OSM w datowem formje, móžoš direktnje k licencam pomjenjowaś a wótkazaś.
1066           W medijach, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěła), naraźujomy
1067           śi, twójich cytarjow na openstreetmap.org (snaź z tym až rozšyrjujoš 'OpenStreetMap'
1068           k toś tej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jolic to jo relewantne,
1069           na creativecommons.org dopomnjeś.
1070         credit_3_html: 'Za pśepytujobnu elektronisku kórtu by měło se źěkowanje w
1071           rožku kórty pokazaś. Na pśikład:'
1072         attribution_example:
1073           alt: Pśikład, kak pokazujo se na webboku na OpenStreetMap
1074           title: Pśipokazański pśikład
1075         more_title_html: Dalšne informacije
1076         more_1_html: Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow a kak dajo se nas pśipóznaś
1077           pód <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Ceste pšawniske
1078           pšašenja</a>.
1079         more_2_html: "Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy
1080           dermotny kórtowy API za wuwijarjow tśeśich póbitowaś. \nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła
1081           za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła
1082           za wužywanje kachlow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła
1083           za wužywanje Nominatim</a>."
1084         contributors_title_html: Naše sobustatkujuce
1085         contributors_intro_html: 'Naše sobustatkujuce su towzynty wósobow. Zapśimujomy
1086           teke daty wótwórjoneje licence z narodnych kartěrowańskich pśedewześow a
1087           drugich žrědłow, mjaz nimi:'
1088         contributors_at_html: '<strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt
1089           Wien</a> (pód <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC
1090           BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land
1091           Vorarlberg</a> a  Land Tirol (pod <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY
1092           AT ze změnami</a>).'
1093         contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;,
1094           GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy;
1095           Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division,
1096           Statistics Canada).'
1097         contributors_fi_html: '<strong>Finska</strong>: Wopśimujo daty z topografiskeje
1098           datoweje banki National Land Survey of Finland a drugich datowych sajźbow,
1099           pód <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI-licencu</'
1100         contributors_fr_html: '<strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction
1101           Générale des Impôts.'
1102         contributors_nl_html: '<strong>Nižozemska</strong>: Wopsimujo daty &copy;
1103           AND, 2007   (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
1104         contributors_nz_html: '<strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze
1105           žrědłow wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.'
1106         contributors_za_html: '<strong>Pódpołdnjowa Afrika</strong>: Wopśimujo daty
1107           z  <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:  National Geo-Spatial
1108           Information</a>, Statne awtorske pšawo wuměnjone.'
1109         contributors_gb_html: '<strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty
1110           z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo
1111           za datowe banki 2010-2012.'
1112         contributors_footer_1_html: Za dalšne drobnostki za to a druge žrědła, kótarež
1113           su se wužyli, aby OpenStreetMap pólěpšyli, glědaj pšošym <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">bok
1114           sobustatkujucych</a> na wikiju OpenStreetMap.
1115         contributors_footer_2_html: Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni,
1116           až póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju
1117           abo pśewzejo rukowanje.
1118         infringement_title_html: Pśejźenje stwóriśelskego pšawa
1119         infringement_1_html: Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda
1120           daty ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google
1121           Maps abo z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow.
1122         infringement_2_html: Joli měniš, aý awtorskopšawniski šćitany material jo
1123           se datowej bance OpenStreetMap abo toś tomu sedłoju bźez dowólnosći pśidał,
1124           póśěguj se pšosym na našo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">póstupowanje
1125           za wótwónoźowanje wopśimjeśa</a>abo daj to direktnje na našom <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnem
1126           boku</a> k wěsći.
1127     index:
1128       js_1: Pak wužywaš wobglědowak, kótaryž njepódpěra JavaScript, pak sy znjemóžnił
1129         JavaScript.
1130       js_2: OpenStreetMap wužywa JavaScript za suwatu kórtu.
1131       permalink: Trajny wótkaz
1132       shortlink: Krotki wótkaz
1133       createnote: Pokaz pśidaś
1134       license:
1135         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobustatkujuce, pód wótewrjoneju licencu
1136       remote_failed: Wobźěłowanje njejo se raźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany
1137         a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
1138     edit:
1139       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
1140       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno.
1141         Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
1142       user_page_link: wužywarskem boku
1143       anon_edits_link_text: Wuslěź, cogodla tomu tak jo.
1144       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor
1145         Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło
1146         Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare
1147         druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
1148       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch,
1149         ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu,
1150         abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
1151       potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj
1152         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1153       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował,
1154         klikni na "Składowaś".)
1155       id_not_configured: iD njejo se konfigurěrował
1156       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež
1157         su trěbne za toś tu funkciju.
1158     export:
1159       title: Eksportěrowaś
1160       area_to_export: Wurězk za eksport
1161       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
1162       format_to_export: Format za eksport
1163       osm_xml_data: XML-daty OpenStreetMap
1164       map_image: Kórtowy wobraz (pokazujo standardnu rowninu)
1165       embeddable_html: Zasajźujobny HTML
1166       licence: Licenca
1167       export_details: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Licenca
1168         Data Commons Open Database</a> (ODbL).
1169       too_large:
1170         advice: 'Jolic górni eksport se njeraźi, pšosym rozwaž, lěc wužywaš jadnu
1171           ze slědujucych lisćinow:'
1172         body: 'Toś ten wobcerk jo pśewjeliki za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap.
1173           Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk abo wužyj jadno ze slědujucych žrědłow
1174           za ześěgnjenje wjelikich kopicow datow:'
1175         planet:
1176           title: Planet OSM
1177           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane kopije dopołneje datoweje banki
1178             OpenStreetMap
1179         overpass:
1180           title: Overpass API
1181           description: Toś ten wobłuk z glědałkowego serwera datoweje banki OpenStreetMap
1182             ześěgnuś
1183         geofabrik:
1184           title: Geofabrik Downloads
1185           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane wuśěgi kontinentow, krajow a
1186             wubranych městow
1187         metro:
1188           title: Metro Extracts
1189           description: Wuśěgi za nejwětše swětowe města a jich wokolinu
1190         other:
1191           title: Druge žrědła
1192           description: Pśidatne žrědła nalicone wikiju OpenStreetMap
1193       options: Opcije
1194       format: 'Format:'
1195       scale: Měritko
1196       max: maks.
1197       image_size: 'Wobrazowa wjelikosć:'
1198       zoom: Skalěrowanje
1199       add_marker: Kórśe marku pśidaś
1200       latitude: 'Šyrina:'
1201       longitude: 'Dlinina:'
1202       output: Wudaśe
1203       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
1204       export_button: Eksport
1205     fixthemap:
1206       title: Problem k wěsći daś / Kórtu pópšawiś
1207       how_to_help:
1208         title: Kak móžoš pomagaś
1209         join_the_community:
1210           title: Zgromaźeństwu pśistupiś
1211           explanation_html: Jolic sy problem z našymi kórtowymi datami zawuputnuł,
1212             na pśikład droga abo twója adresa felujo, jo nejlěpša wašnja, z tym pókšacowaś,
1213             se zgromaźeństwoju OpenStreetMap pśizamknuś a sam daty pśidaś abo korigěrowaś.
1214         add_a_note:
1215           instructions_html: |-
1216             Klikni jadnorje na <a class='icon note'></a> abo na ten samski symbol w zwobraznjenju kórty.
1217             To pśidajo kórśe marku, kótaruž móžoš pśez śěgnjenje pśesunuś.
1218             Pśidaj swóju powěsć, klikni pon na Składowaś a druge kartěrowarje budu pó tom slěźiś.
1219       other_concerns:
1220         title: Druge nastupnosći
1221         explanation_html: Jolic maš wobmyslenja wó tom, kak naše daty se wužiwaju
1222           abo nastupajucy wopśimjeśe, woglědaj se k našomu <a href='/copyright'>bokoju
1223           awtorstwa</a> za dalšne kazniske informacije abo staj se z wótpowědneju
1224           <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>źěłoweju kupku</a>
1225           do zwiska.
1226     help:
1227       title: Pomoc
1228       introduction: OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a
1229         wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańskich
1230         temow.
1231       welcome:
1232         url: /welcome
1233         title: Witaj k OSM
1234         description: Zachop z toś tym spěšnym rozpokazanim, kótarež wopsímujo zakłady
1235           OpenStreetMap.
1236       help:
1237         url: https://help.openstreetmap.org/
1238         title: help.openstreetmap.org
1239         description: Pšašaj se něcogo abo pytaj za wótegronami na boku pšašanjow a
1240           wótegronow OpenStreetMap.
1241       wiki:
1242         url: http://wiki.openstreetmap.org/
1243         title: wiki.openstreetmap.org
1244         description: Pśepytaj wiki za nadrobneju OSM-dokumentaciju
1245     sidebar:
1246       search_results: Pytańske wuslědki
1247       close: Zacyniś
1248     search:
1249       search: Pytaś
1250       where_am_i: Źo som?
1251       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisaś
1252       submit_text: Źi
1253     key:
1254       table:
1255         entry:
1256           motorway: Awtodroga
1257           trunk: Malsna droga
1258           primary: Zwězkowa droga
1259           secondary: Nakrajna droga
1260           unclassified: Njeklasificěrowana droga
1261           track: Cera
1262           bridleway: Rejtarska drožka
1263           cycleway: Sćažka za kolesowarjow
1264           footway: Drožka
1265           rail: Zeleznica
1266           subway: Pódzemska
1267           tram:
1268           - Měsćańska zeleznica
1269           - elektriska
1270           cable:
1271           - Kablowa elektriska
1272           - sedłowy lift
1273           runway:
1274           - Pśizemjeńska cera
1275           - lětadłowa cera
1276           apron:
1277           - Pśedpólo lětanišća
1278           - terminal
1279           admin: Zastojnstwowa granica
1280           forest: Góla
1281           wood: Lěs
1282           golf: Golfowišćo
1283           park: Park
1284           resident: Bydleński wobcerk
1285           common:
1286           - Powšykny
1287           - łuka
1288           retail: Nakupowanišćo
1289           industrial: Industrijowy wobcerk
1290           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
1291           heathland: Wrjosate strony
1292           lake:
1293           - Jazor
1294           - gaśeński jazor
1295           farm: Farma
1296           brownfield: Industrijowe lědo
1297           cemetery: Kjarchob
1298           allotments: Gumnyškarnje
1299           pitch: Sportnišćo
1300           centre: Sportowy centrum
1301           reserve: Strony šćitaneje pśirody
1302           military: Militarny wobcerk
1303           school:
1304           - Šula
1305           - uniwersita
1306           building: Pśesegajuce twarjenje
1307           station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
1308           summit:
1309           - Wjerch
1310           - špica
1311           tunnel: Smužkowane wobcerjenje = tunel
1312           bridge: Carne wobcerjenje = móst
1313           private: Priwatny pśistup
1314           destination: Jano za pśigranicujucych
1315           construction: Drogi w twari
1316     richtext_area:
1317       edit: Wobźěłaś
1318       preview: Pśeglěd
1319     markdown_help:
1320       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1321         analyzěrowany
1322       headings: Nadpisma
1323       heading: Nadpismo
1324       subheading: Pódnapismo
1325       unordered: Nalicenje
1326       ordered: Numerěrowana lisćina
1327       first: Prědny element
1328       second: Drugi element
1329       link: Wótkaz
1330       text: Tekst
1331       image: Wobraz
1332       alt: Alternatiwny tekst
1333       url: URL
1334     welcome:
1335       title: Witaj!
1336       introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, lichej a wobźěłujobnej kórśe swěta.
1337         Něnto, za tym až sy se zregistrěrował, móžoš se do kartěrowanja pušćiś. How
1338         jo krotke zapokazanje z nejwažnjejšymi informacijami, kótarež musyš wěźeś.
1339       whats_on_the_map:
1340         title: Což na kórtu słuša
1341         on_html: OpenStreetMap jo městno za kartěrowanje wěcow, kótarež su <em>realne
1342           a aktualne</em> - wopśimujo miliony twarjenjow, puśow a druge drobnostki
1343           wó městnach. Móžoš kartěrowaś, cožkuli zajmujo śi we napšawdnem swěśe.
1344         off_html: Což <em>nja</em>ma wopśimjeś, su subjektiwne daty kaž pogódnośenja,
1345           historiske abo hypotetiske funkcije a daty z pśez awtorske pšawo šćitanych
1346           žrědłow. Njekopěruj z online- abo papjernych kórtow, snaźkuli maš wósebnu
1347           dowólnosć.
1348       basic_terms:
1349         title: Zakładne zapśimjeśa za kartěrowanje
1350         paragraph_1_html: OpenStreetMap wužywa někotare wósebne zapśimjeśa. How su
1351           někotare z nich, kótarež by mógli śi wužytne byś.
1352         editor_html: <strong>Editor</strong> jo program abo websedło, kótarež móžoš
1353           wužywaś, aby kórtu wobźěłał.
1354         node_html: <strong>Suk</strong> jo dypk na kórśe, na pś. gósćeńc abo bom.
1355         way_html: <strong>Puś</strong> jo linija abo płonina, na pś. droga, rěka,
1356           jazor abo twarjenje.
1357         tag_html: <strong>Atribut</strong> jo datowa kakosć wó suku abo puśu, na pśikład
1358           mě gósćeńca abo nejwuša spěšnosć na droze.
1359       questions:
1360         title: Maš hyšći pšašanja?
1361         paragraph_1_html: |-
1362           OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańske temy.
1363           <a href='%{help_url}'>Pomoc</a>.
1364       start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
1365       add_a_note:
1366         title: Njamaš chyle za wobźěłowanje? Pśidaj pokazku!
1367         paragraph_1_html: Jolic coš jano drobnosć korigěrowaś a njamaš chyle, aby
1368           se zregistrěrował a wuknuł, kak se wobźěłujo, móžoš jadnorje pokazku pśidaś.
1369         paragraph_2_html: |-
1370           Źi jadnorje na <a href='%{map_url}'>kórtu</a> a klikni na symbol pokazki:
1371           <span class='icon note'></span>. Ten pśida kórśe marku, kótaruž móžoš pśesunuś. Pśidaj swóju powěźeńku, klikni pótom na Składowaś a druge kartěrowarje budu se wěcy wěnowaś.
1372   traces:
1373     visibility:
1374       private: Priwatny (jano źělony ako anonymne, njezrědowane dypki)
1375       public: Zjawny (pokazujo se w lisćinje slědow ako anonymne, njezrědowane dypki)
1376       trackable: Cera (jano źělona ako anonymne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1377       identifiable: Identificěrujobny (pokazujo se w lisćinje slědow ako identificěrujobne,
1378         zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1379     new:
1380       upload_gpx: 'GPX-dataju nagraś:'
1381       description: 'Wopisanje:'
1382       tags: 'Atributy:'
1383       tags_help: pśez komu wótźělony
1384       visibility: 'Widobnosć:'
1385       visibility_help: Co to groni?
1386       upload_button: Nagraś
1387       help: Pomoc
1388     create:
1389       upload_trace: GPS-slěd nagraś
1390       trace_uploaded: Twója GPX-dataja jo se nagrała a caka na zasajźenje do datoweje
1391         banki. To stawa se zwětšego za poł góźiny a dostanjoš e-mail za wobkšuśenje.
1392       traces_waiting:
1393         one: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1394           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1395           drugich wužywarjow.
1396         other: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1397           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1398           drugich wužywarjow.
1399     edit:
1400       title: Wobźěłujo se slěd %{name}
1401       heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
1402       filename: 'Datajowe mě:'
1403       download: ześěgnuś
1404       uploaded_at: 'Nagraty:'
1405       points: 'Dypki:'
1406       start_coord: 'Startowa koordinata:'
1407       map: kórta
1408       edit: wobźěłaś
1409       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1410       description: 'Wopisanje:'
1411       tags: 'Atributy:'
1412       tags_help: pśez komu wótźělony
1413       save_button: Změny składowaś
1414       visibility: 'Widobnosć:'
1415       visibility_help: Co to groni?
1416     trace_optionals:
1417       tags: Atributy
1418     show:
1419       title: Pokazujo se slěd %{name}
1420       heading: Pokazujo se slěd %{name}
1421       pending: NJEDOCYNJONY
1422       filename: 'Datajowe mě:'
1423       download: ześěgnuś
1424       uploaded: 'Nagraty:'
1425       points: 'Dypki:'
1426       start_coordinates: 'Startowa koordinata:'
1427       map: kórta
1428       edit: wobźěłaś
1429       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1430       description: 'Wopisanje:'
1431       tags: 'Atributy:'
1432       none: Žeden
1433       edit_trace: Toś tu ceru wobźěłaś
1434       delete_trace: Toś tu ceru wulašowaś
1435       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
1436       visibility: 'Widobnosć:'
1437     trace_paging_nav:
1438       showing_page: Bok %{page}
1439       older: Starše slědy
1440       newer: Nowše slědy
1441     trace:
1442       pending: Njedocynjony
1443       count_points: '%{count} dypkow'
1444       ago: pśed %{time_in_words_ago}
1445       more: wěcej
1446       trace_details: Drobnostki slěda pokazaś
1447       view_map: Kórtu pokazaś
1448       edit: wobźěłaś
1449       edit_map: Kórtu wobźěłaś
1450       public: ZJAWNY
1451       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
1452       private: PRIWATNY
1453       trackable: SLĚDUJOBNY
1454       by: wót
1455       in: w
1456       map: kórta
1457     index:
1458       public_traces: Zjawne GPS-slědy
1459       public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
1460       description: Nejnowše nagraśa GPS-cerow pśepytaś
1461       tagged_with: '   wobznamjenjony pśez %{tags}'
1462       empty_html: How njejo nic. <a href='%{upload_link}'>Nagraj nowy slěd</a> abo
1463         wukni wěcej wó GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowem
1464         boku</a>.
1465       upload_trace: Slěd nagraś
1466       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
1467     delete:
1468       scheduled_for_deletion: Za wulašowanje pśedwiźona cera
1469     make_public:
1470       made_public: Wózjawjona cera
1471     offline_warning:
1472       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
1473     offline:
1474       heading: Składowanje GPX offline
1475       message: Składowanje a nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji.
1476     georss:
1477       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1478     description:
1479       description_with_count:
1480         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1481         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wót %{user}
1482         two: GPX-dataja z %{count} dypkoma wót %{user}
1483         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1484       description_without_count: GPX-dataja wót %{user}
1485   application:
1486     require_cookies:
1487       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje
1488         w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
1489     require_moderator:
1490       not_a_moderator: Musyš moderator byś, aby wuwjadł tutu akciju.
1491     setup_user_auth:
1492       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha,
1493         aby wěcej zgónił.
1494       need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw
1495         se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś
1496         do nich, musyš se je jano woglědaś.
1497   oauth:
1498     authorize:
1499       title: Pśistup na twójo konto awtorizěrowaś
1500       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}.
1501         Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych
1502         pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
1503       allow_to: 'Dowól aplikaciji:'
1504       allow_read_prefs: twóje wužywarske nastajenja cytaś.
1505       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
1506       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
1507       allow_write_api: kórtu změniś.
1508       allow_read_gpx: twóje priwatne GPS-slědy cytaś.
1509       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1510       allow_write_notes: pokazki změniś.
1511     authorize_success:
1512       title: Awtorizěrowańske napšašowanje dowólone
1513       allowed: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto dowólił.
1514       verification: Pśeglědowański kode jo %{code}
1515     authorize_failure:
1516       title: Awtorizěrowańske napšašowanje njejo se raźiło
1517       denied: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto wótpokazał.
1518       invalid: Awtorizěrowański token njejo płaśiwy.
1519     revoke:
1520       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
1521   oauth_clients:
1522     new:
1523       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
1524       submit: Registrěrowaś
1525     edit:
1526       title: Twóju aplikaciju wobźěłaś
1527       submit: Wobźěłaś
1528     show:
1529       title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
1530       key: 'Kluc pśetrjebowarja:'
1531       secret: 'Pótajmnosć pśetrjebowarja:'
1532       url: 'URL za napšašowański token:'
1533       access_url: 'URL pśistupnego tokena:'
1534       authorize_url: 'URL awtorizěrowaś:'
1535       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a signatury RSA_SH1.
1536       edit: Drobnostki wobźěłaś
1537       delete: Klient wulašowaś
1538       confirm: Sy se wěsty?
1539       requests: 'Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1540       allow_read_prefs: jogo wužywarske nastajenja cytaś.
1541       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1542       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1543       allow_write_api: kórtu změniś.
1544       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
1545       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1546       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1547     index:
1548       title: Móje OAuth-drobnostiki
1549       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
1550       list_tokens: 'Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:'
1551       application: Mě aplikacije
1552       issued_at: Wustajony
1553       revoke: Wótpóraś!
1554       my_apps: Móje aplikacije
1555       no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth}
1556         wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej
1557         słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
1558       registered_apps: 'Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:'
1559       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
1560     form:
1561       name: Mě
1562       required: Trěbny
1563       url: URL głowneje aplikacije
1564       callback_url: URL slědkwołanja
1565       support_url: URL pódpěry
1566       requests: 'Pominaj slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1567       allow_read_prefs: wužywarske nastajenja cytaś.
1568       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1569       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1570       allow_write_api: kórtu změniś.
1571       allow_read_gpx: priwatne GPS-slědy cytaś.
1572       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1573       allow_write_notes: pokazki změniś.
1574     not_found:
1575       sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
1576     create:
1577       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
1578     update:
1579       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
1580     destroy:
1581       flash: Registrěrowanje aplikacije znicone
1582   user:
1583     login:
1584       title: Pśizjawjenje
1585       heading: Pśizjawjenje
1586       email or username: 'E-mailowa adresa abo wužywarske mě:'
1587       password: 'Gronidło:'
1588       openid: '%{logo} OpenID:'
1589       remember: 'Spomnjeś se:'
1590       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
1591       login_button: Pśizjawiś se
1592       register now: Něnto registrěrowaś
1593       with username: 'Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim
1594         wužywarskim mjenim a gronidłom:'
1595       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1596       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
1597       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
1598       no account: Njamaš wužywarske konto?
1599       account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni
1600         na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo
1601         <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
1602       account is suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br
1603         />Staj se z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a>, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1604       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
1605       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
1606     logout:
1607       title: Wótzjawiś se
1608       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
1609       logout_button: Wótzjawjenje
1610     lost_password:
1611       title: Zabyte gronidło
1612       heading: Sy gronidło zabył?
1613       email address: 'E-mailowa adresa:'
1614       new password button: Gronidło slědk stajiś
1615       help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy
1616         wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
1617       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak
1618         až móžoš jo skóro slědk stajiś.
1619       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
1620     reset_password:
1621       title: Gronidło slědk stajiś
1622       heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
1623       password: 'Gronidło:'
1624       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1625       reset: Gronidło slědk stajiś
1626       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
1627       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
1628     new:
1629       title: Registrěrowaś
1630       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
1631       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do
1632         zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako móžno
1633         wobźěłowaś.
1634       about:
1635         header: Lichy a wobźěłujobny
1636         html: |-
1637           <p>Na rozdźěl wót drugich kórtow, twóri se dopołnje  OpenStreetMap dospołnje wót luźi ako ty, a kuždy móžo ju korigěrowaś, aktualizěrowaś, ześěgnuś a wužywaś.</p>
1638           <p>Zregistrěruj se a cyń sobu. Buźomy śi e-mailku słaś, aby my twójo konto wobkšuśili.</p>
1639       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam
1640         pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
1641       email address: 'E-mailowa adresa:'
1642       confirm email address: 'E-mailowu adresu wobkšuśiś:'
1643       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1644         title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła
1645         priwatnosći</a>)
1646       display name: 'Wužywarske mě:'
1647       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej
1648         w nastajenjach změniś.
1649       password: 'Gronidło:'
1650       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1651       continue: Registrěrowaś
1652       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
1653       terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś.
1654         Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
1655     terms:
1656       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
1657       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
1658       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś,
1659         aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace
1660         a pśichodne pśinoski.
1661       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć
1662         pśistupne.
1663       consider_pd_why: Co to jo?
1664       guidance: 'Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href="%{summary}">zbadne
1665         zespominanje</a> a někotare <a href="%{translations}">njeoficielne pśełožki</a>'
1666       agree: Akceptěrowaś
1667       decline: Wótpokazaś
1668       you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a
1669         akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
1670       legale_select: 'Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:'
1671       legale_names:
1672         france: Francojska
1673         italy: Italska
1674         rest_of_world: Zbytk swěta
1675     no_such_user:
1676       title: Toś ten wužywaŕ njejo
1677       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
1678       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis,
1679         abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
1680     view:
1681       my diary: Mój dnjownik
1682       new diary entry: nowy dnjownikowy zapisk
1683       my edits: Móje změny
1684       my traces: Móje ceri
1685       my notes: Móje pokazki
1686       my messages: Móje powěsći
1687       my profile: Mój profil
1688       my settings: Móje nastajenja
1689       my comments: Móje komentary
1690       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1691       blocks on me: Dostane blokowanja
1692       blocks by me: Dane blokěrowanja
1693       send message: Powěsć pósłaś
1694       diary: Dnjownik
1695       edits: Změny
1696       traces: Slědy
1697       notes: Pokazki kórty
1698       remove as friend: Ako pśijaśela wótpóraś
1699       add as friend: Pśijaśela pśidaś
1700       mapper since: 'Kartěrowaŕ wót:'
1701       ago: (pśed %{time_in_words_ago})
1702       ct status: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1703       ct undecided: Njerozsuźony
1704       ct declined: Wótpokazany
1705       ct accepted: Pśed %{ago} akceptěrowany
1706       latest edit: 'Nejnowša změna %{ago}:'
1707       email address: 'E-mailowa adresa:'
1708       created from: 'Napórany z:'
1709       status: 'Status:'
1710       spam score: 'Spamowe gódnośenje:'
1711       description: Wopisanje
1712       user location: Wužywarske městno
1713       if set location: Pódaj swójo stojnišćo na boku  %{settings_link}, a by wiźeł
1714         wužywarjow w swójej bliskosći.
1715       settings_link_text: nastajenja
1716       no friends: Hyšći njejsy žednych pśijaśelow pśidał.
1717       km away: '%{count} km zdalony'
1718       m away: '%{count} m zdalony'
1719       nearby users: Druge wužywarje w bliskosći
1720       no nearby users: Hyšći njejsu žedne wužywarje, kótarež kartěruju w bliskosći.
1721       role:
1722         administrator: Toś ten wužywaŕ jo administrator
1723         moderator: Toś ten wužywaŕ jo moderator
1724         grant:
1725           administrator: Pšawo administratora rozdaś
1726           moderator: Pšawo moderatora rozdaś
1727         revoke:
1728           administrator: Pšawo administratora zajmjeś
1729           moderator: Pšawo moderatora zajmjeś
1730       block_history: dostane blokěrowanja
1731       moderator_history: Rozdane blokěrowanja
1732       comments: Komentary
1733       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
1734       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
1735       deactivate_user: toś togo wužywarja znjemóžniś
1736       confirm_user: toś togo wužywarja wobkšuśiś
1737       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
1738       unhide_user: toś togo wužiwarja pokazaś
1739       delete_user: toś togo wužywarja lašowaś
1740       confirm: Wobkšuśiś
1741       friends_changesets: Sajźby změnow twójich pśijaśelow
1742       friends_diaries: dnjownikowe zapiski pśijaśelow
1743       nearby_changesets: sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
1744       nearby_diaries: dnjownikowe zapiski wužywarjow w bliskosći
1745     popup:
1746       your location: Twójo městno
1747       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
1748       friend: Pśijaśel
1749     account:
1750       title: Konto wobźěłaś
1751       my settings: Móje nastajenja
1752       current email address: 'Aktualna e-mailowa adresa:'
1753       new email address: 'Nowa e-mailowa adresa:'
1754       email never displayed publicly: (njejo nigda widobna)
1755       openid:
1756         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1757         link text: Co to jo?
1758       public editing:
1759         heading: 'Zjawne wobźěłowanje:'
1760         enabled: Zmóžnjony. Nic anonymny, daty daju se wobźěłaś.
1761         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1762         enabled link text: Co to jo?
1763         disabled: Znjemóžnjony, daty njedaju se wobźěłas, wše pjerwjejšne změny su
1764           anonymne.
1765         disabled link text: Cogodla njamógu wobźěłas?
1766       public editing note:
1767         heading: Zjawne wobźěłowanje
1768         text: Tuchylu twóje změny su anonymne a luźe njamógu śi powěsći pósłaś abo
1769           twójo městno wiźeś. Aby pokazał, což sy wobźěłał a luźam dowólił, se z tobu
1770           pśez websedło do zwiska stajiś, klikni dołojnce na tłocašk. <b>Wót pśeźenja
1771           do API 0.6, jano zjawne wužywarje mógu kórtowe daty wobźěłaś.</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">glědaj
1772           pśicyny</a>).<ul><li>Twója e-mailowa adresa njebuźo zjawnje widobna.</li><li>Toś
1773           ta akcija njedajo se anulěrowaś a wše nowe wužywarje su něnto pó standarźe
1774           zjawne.</li></ul>
1775       contributor terms:
1776         heading: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1777         agreed: Sy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1778         not yet agreed: Hyšći njejsy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1779         review link text: Pšosym slěduj toś tomu wótkazoju, aby pśeglědał a akceptěrował
1780           nowe wuměnjenja za sobuskutkajucych.
1781         agreed_with_pd: Sy teke deklarěrował, až twóje změny su zjawne.
1782         link text: Co to jo?
1783       profile description: 'Profilowe wopisanje:'
1784       preferred languages: 'Preferěrowane rěcy:'
1785       preferred editor: 'Preferěrowany editor :'
1786       image: 'Wobraz:'
1787       gravatar:
1788         gravatar: Gravatar wužywaś
1789         link text: Co to jo?
1790       new image: Wobraz pśidaś
1791       keep image: Aktualny wobraz wobchowaś
1792       delete image: Aktualny wobraz wótpóraś
1793       replace image: Aktualny wobraz wuměniś
1794       image size hint: (kwadratiske wobraze z nanejmjenjej 100x100 funkcioněruju nejlěpjej)
1795       home location: 'Bydlišćo:'
1796       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
1797       latitude: 'Šyrina:'
1798       longitude: 'Dlinina:'
1799       update home location on click: Bydlišćo pśi kliknjenju na kórtu aktualizěrowaś?
1800       save changes button: Změny składowaś
1801       make edits public button: Wše móje změny wózjawiś
1802       return to profile: Slědk k profiloju
1803       flash update success confirm needed: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1804         Dostanjoš e-mail z napominanim, twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś.
1805       flash update success: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1806     confirm:
1807       heading: Pśeglědaj swóju e-mail!
1808       introduction_1: Smy śi wobkšuśeńsku e-mail pósłali.
1809       introduction_2: Wobkšuś swójo konto, z tym až kliknjoš na wótkaz w e-mailce
1810         a móžoš kartěrowanje zachopiś.
1811       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował
1812         swójo konto.
1813       button: Wobkšuśiś
1814       success: Twójo konto jo se wobkšuśiło, źěkujomy se za registrěrowanje!
1815       already active: Toś te konto jo se južo wobkšuśiło.
1816       unknown token: Wobkšuśeński kod jo pśepadnjony abo njeeksistěrujo.
1817       reconfirm_html: Jolic musyš nam wobkšuśeńsku e-mailku znowego pósłaś, <a href="%{reconfirm}">klikni
1818         how</a>.
1819     confirm_resend:
1820       success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš
1821         swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy
1822         system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu %{sender}
1823         do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja
1824         wótegroniś.
1825       failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
1826     confirm_email:
1827       heading: Změnjenje e-mailoweje adrese wobkšuśiś
1828       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu
1829         adresu wobkšuśił.
1830       button: Wobkšuśiś
1831       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
1832       failure: E-mailowa adresa jo se južo wobkšuśiła pśez toś ten wótkaz.
1833     set_home:
1834       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
1835     go_public:
1836       flash success: Wše twóje změny su něnto zjawne, a ty móžoš je něnto wobźěłaś.
1837     make_friend:
1838       heading: '%{user} ako pśijaśela pśidaś?'
1839       button: Ako pśijaśela pśidaś
1840       success: '%{name} jo něnto twój pśijaśel!'
1841       failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
1842       already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
1843     remove_friend:
1844       heading: '%{user} ako pśijaśela wótpóraś?'
1845       button: Pśijaśela wótpóraś
1846       success: '%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał.'
1847       not_a_friend: '%{name} njejo twój pśijaśel.'
1848     filter:
1849       not_an_administrator: Musyš administrator byś, aby wuwjadł toś tu akciju.
1850     list:
1851       title: Wužywarje
1852       heading: Wužywarje
1853       showing:
1854         one: Bok %{page} (%{first_item} z %{items})
1855         other: Bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1856       summary: '%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany'
1857       summary_no_ip: '%{name} dnja %{date} napórany'
1858       confirm: Wubranych wužywarjow wobkšuśiś
1859       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
1860       empty: Žedne wótpowědujuce wužywarje namakane
1861     suspended:
1862       title: Konto wupowěźone
1863       heading: Konto wupowěźone
1864       webmaster: webmejstaŕ
1865       body: |-
1866         <p>
1867         Twójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.
1868         </p>
1869         Toś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1870   user_role:
1871     filter:
1872       not_an_administrator: Jano administratory mógu zastojanje wužywarskich rolow
1873         wugbaś, ale ty njejsy administrator.
1874       not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
1875       already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
1876       doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
1877     grant:
1878       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
1879       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
1880       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
1881       confirm: Wobkšuśiś
1882       fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj,
1883         lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1884     revoke:
1885       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1886       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1887       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
1888       confirm: Wobkšuśiś
1889       fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym
1890         pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1891   user_blocks:
1892     model:
1893       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
1894       non_moderator_revoke: Musyš moderator byś, aby blokěrowanje wótpórał.
1895     not_found:
1896       sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
1897       back: Slědk k indeksoju
1898     new:
1899       title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1900       heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1901       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1902         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli
1903         na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon
1904         zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
1905       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1906       submit: Blokěrowanje wuźěliś
1907       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
1908       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki
1909         wótegroniś.
1910       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
1911       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1912     edit:
1913       title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1914       heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1915       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1916         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na
1917         to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem
1918         pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
1919       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1920       submit: Blokěrowanje aktualizěrowaś
1921       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
1922       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1923       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
1924     filter:
1925       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
1926       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z
1927         padajuceje lisćiny wubraś.
1928     create:
1929       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš
1930         a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
1931       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo
1932         zablokěrujoš.
1933       flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
1934     update:
1935       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił,
1936         móžo jo wobźěłaś.
1937       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
1938     index:
1939       title: Wužywarske blokěrowanja
1940       heading: Lisćina wužywarskich blokěrowanjow
1941       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
1942     revoke:
1943       title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
1944       heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
1945       time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
1946       past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
1947       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
1948       revoke: Wótpóraś!
1949       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
1950     period:
1951       few: '%{count} góźiny'
1952       one: 1 góźina
1953       two: '%{count} góźinje'
1954       other: '%{count} góźinow'
1955     helper:
1956       time_future: Kóńcy se %{time}.
1957       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
1958       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
1959     blocks_on:
1960       title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
1961       heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
1962       empty: '%{name} hyšći njejo se zablokěrował.'
1963     blocks_by:
1964       title: Blokěrowanja wót %{name}
1965       heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
1966       empty: '%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił.'
1967     show:
1968       title: '%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}'
1969       heading: '%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}'
1970       time_future: Kóńcy se %{time}
1971       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło
1972       status: Status
1973       show: Pokazaś
1974       edit: Wobźěłaś
1975       revoke: Wótpóraś!
1976       confirm: Sy se wěsty?
1977       reason: 'Pśicyna za blokěrowanje:'
1978       back: Wše blokěrowanja pokazaś
1979       revoker: 'Anulěrowaŕ:'
1980       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
1981     block:
1982       not_revoked: (nic wótpórany)
1983       show: Pokazaś
1984       edit: Wobźěłaś
1985       revoke: Wótpóraś!
1986     blocks:
1987       display_name: Zablokěrowany wužywaŕ
1988       creator_name: Blokěrowaŕ
1989       reason: Pśicyna za blokěrowanje
1990       status: Status
1991       revoker_name: Wótpórany wót
1992       showing_page: Bok %{page}
1993       next: Pśiducy »
1994       previous: « Pjerwjejšny
1995   notes:
1996     comment:
1997       opened_at_html: Pśed %{when} napórany
1998       opened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} napórany
1999       commented_at_html: Pśed %{when} zaktualizěrowany
2000       commented_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} zaktualizěrowany
2001       closed_at_html: Pśed %{when} rozwězany
2002       closed_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} rozwězany
2003       reopened_at_html: Pśed %{when} reaktiwěrowany
2004       reopened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} reaktiwěrowany
2005     rss:
2006       title: Pokazki OpenStreetMap
2007       description_area: Lisćina pokazkow, kótarež su se za twój wobcerk [(%{min_lat}|%{min_lon})
2008         -- (%{max_lat}|%{max_lon})] k wěsći dali, komentěrowali abo docynili
2009       description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
2010       opened: nowa pokazka (blisko %{place})
2011       commented: nowy komentar (blisko %{place})
2012       closed: zacynjona pokazka (blisko %{place})
2013       reopened: reaktiwěrowana pokazka (blisko %{place})
2014     entry:
2015       comment: Komentar
2016       full: Dopołna pokazka
2017     mine:
2018       title: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2019       heading: Pokazki wužywarja %{user}
2020       subheading: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2021       id: ID
2022       creator: Stwóriśel
2023       description: Wopis
2024       created_at: Napórany
2025       last_changed: Slědny raz změnjony
2026       ago_html: pśed %{when}
2027   javascripts:
2028     close: Zacyniś
2029     share:
2030       title: Źěliś
2031       cancel: Pśetergnuś
2032       image: Wobraz
2033       link: Wótkaz abo HTML
2034       long_link: Wótkaz
2035       short_link: Krotki wótkaz
2036       embed: HTML
2037       custom_dimensions: Swójske pśiměrjenja stajiś
2038       format: 'Format:'
2039       scale: 'Měritko:'
2040       image_size: Wobraz pokažo standardnu rowninu pla
2041       download: Ześěgnuś
2042       short_url: Krotki URL
2043       include_marker: Kórtowu marku stajiś
2044       center_marker: Kórtu pó marce centrěrowaś
2045       paste_html: HTML-kod kopěrowaś, aby se do websedła zasajźił
2046       view_larger_map: Wětšu kórtu pokazaś
2047     key:
2048       title: Legenda
2049       tooltip: Legenda
2050       tooltip_disabled: Legenda stoj jano za standardnu rowninu k dispoziciji
2051     map:
2052       zoom:
2053         in: Pówětšyś
2054         out: Pómjeńšyś
2055       locate:
2056         title: Aktualne městno pokazaś
2057         popup: Sy w {distance} {unit} wokoło toś togo dypka
2058       base:
2059         standard: Standard
2060         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
2061         transport_map: Wobchadowa kórta
2062         hot: Sobustatkowace humanitarneje pomocy
2063       layers:
2064         header: Kórtowe rowniny
2065         notes: Pokazki kórty
2066         data: Kórtowe daty
2067         overlays: Waršty za pytanje za zmólkami na kórśe zmóžniś
2068         title: Rowniny
2069       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobustatkujuce OpenStreetMap</a>
2070       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Pósćiś</a>
2071     site:
2072       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
2073       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
2074       createnote_tooltip: Kórśe pokazku pśidaś
2075       createnote_disabled_tooltip: Powětšyś, aby kórśe pokazku pśidało
2076       map_notes_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu,  aby pokazki wiźeł
2077       map_data_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu, aby daty wiźeł
2078     notes:
2079       new:
2080         intro: Sy zmólku wiźeł abo až něco felujo? Informěruj drugich kartěrowarjow,  aby
2081           mógli to korigěrowaś. Pśesuń marku ku korektnej poziciji a zapiš pokazku,
2082           aby problem rozkładł. (Pšosym njezapódaj wósobinske informacije abo informacije
2083           z kórtow šćitanych pśez awtorske pšawo abo lisćiny zarědnikow.)
2084         add: Pokazku pśidaś
2085       show:
2086         anonymous_warning: Toś ta pokazka wopśimujo komentary wót anonymnych wužywarjow,
2087           kótarež by měli se njewótwisnje pśeglědaś.
2088         hide: Schowaś
2089         resolve: Wótbyty
2090         reactivate: Znowego aktiwěrowaś
2091         comment_and_resolve: Komentěrowaś a cyniś
2092         comment: Komentar
2093     edit_help: Pśesuń kórtu do městna, kótarež coš wobźěłaś, powětš tam a klikni pótom
2094       how.
2095   redactions:
2096     edit:
2097       description: Wopisanje
2098       heading: Redakciju wobźěłaś
2099       submit: Redakciju składowaś
2100       title: Redakciju wobźěłaś
2101     index:
2102       empty: Žedne redakcije njejsu.
2103       heading: Lisćina redakcijow
2104       title: Lisćina redakcijow
2105     new:
2106       description: Wopisanje
2107       heading: Informacije za nowu redakciju zapódaś
2108       submit: Redakciju napóraś
2109       title: Nowa redakcija se napórajo
2110     show:
2111       description: 'Wopisanje:'
2112       heading: Redakcija "%{title}" se pokazujo
2113       title: Redakcija se pokazujo
2114       user: 'Stwóriśel:'
2115       edit: Toś tu redakciju wobźěłaś
2116       destroy: Toś tu redakciju wótpóraś
2117       confirm: Sy se wěsty?
2118     create:
2119       flash: Redakcija jo se napórała.
2120     update:
2121       flash: Změny skłaźone.
2122     destroy:
2123       not_empty: Redakcija njejo prozna. Pšosym wótpóraj wšykne wersije toś teje redakcije,
2124         nježli až ju wulašujoš.
2125       flash: Redakcija jo se wulašowała.
2126       error: Pśi lašowanju toś teje redakcije jo zmólka nastała.
2127 ...