Localisation updates from translatewiki.net (2010-01-01)
[rails.git] / config / locales / sv.yml
1 # Messages for Swedish (Svenska)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Balp
5 # Author: Cohan
6 # Author: Grillo
7 # Author: Jas
8 # Author: Liftarn
9 # Author: Luen
10 # Author: Magol
11 # Author: Per
12 # Author: Poxnar
13 # Author: Sannab
14 # Author: The real emj
15 sv: 
16   activerecord: 
17     attributes: 
18       diary_comment: 
19         body: Brödtext
20       diary_entry: 
21         language: Språk
22         latitude: Latitud
23         longitude: Longitud
24         title: Rubrik
25         user: Användare
26       friend: 
27         friend: Vän
28         user: Användare
29       message: 
30         body: Brödtext
31         recipient: Mottagare
32         sender: Avsändare
33         title: Rubrik
34       trace: 
35         description: Beskrivning
36         latitude: Latitud
37         longitude: Longitud
38         name: Namn
39         public: Offentlig
40         size: Storlek
41         user: Användare
42         visible: Synlig
43       user: 
44         active: Aktiv
45         description: Beskrivning
46         display_name: Visningsnamn
47         email: E-post
48         languages: Språk
49         pass_crypt: Lösenord
50     models: 
51       acl: Tillgångskontrollista (ACL)
52       country: Land
53       diary_comment: Dagbokskommentar
54       diary_entry: Dagbokspost
55       friend: Vän
56       language: Språk
57       message: Meddelande
58       node: Nod
59       old_node: Gammal nod
60       old_relation: Gammal relation
61       old_way: Gammal sträcka
62       old_way_node: Gammal sträcknod
63       relation: Relation
64       relation_member: Medlem i relation
65       session: Session
66       trace: Spår
67       tracepoint: Spårpunkt
68       user: Användare
69       user_preference: Användarinställningar
70       way: Sträcka
71       way_node: Sträcknod
72   application: 
73     setup_user_auth: 
74       blocked: Du har blivit blockerad från API:et. Var god logga in via webinterfacet för att få reda på mer.
75   browse: 
76     changeset: 
77       changeset: "Ändringsset: {{id}}"
78       changesetxml: XML för ändringsset
79       download: Ladda ner {{changeset_xml_link}} eller {{osmchange_xml_link}}
80       feed: 
81         title: Ändringsset {{id}}
82         title_comment: Ändringsset {{id}} - {{comment}}
83       osmchangexml: osmChange XML
84       title: Ändringsset
85     changeset_details: 
86       belongs_to: "Tillhör:"
87       bounding_box: "Omslutande område:"
88       box: box
89       closed_at: "Avlutad:"
90       created_at: "Skapad:"
91       has_nodes: 
92         one: "Innehåller följande nod:"
93         other: "Innehåller följande {{count}} noder:"
94       has_relations: 
95         one: "Har följande {{count}} relationer:"
96         other: "Innehåller följande {{count}} relationer:"
97       has_ways: 
98         one: "Har följande {{count}} sträcka:"
99         other: "Innehåller följande {{count}} sträckor:"
100       no_bounding_box: Inga yttre gränser (bounding box) lagrades för detta changeset.
101       show_area_box: Visa boxarea
102     changeset_navigation: 
103       all: 
104         next_tooltip: Nästa ändringsset
105         prev_tooltip: Föregående ändringsset
106       user: 
107         name_tooltip: Se redigeringar av {{user}}
108         next_tooltip: Nästa redigering av {{user}}
109         prev_tooltip: Föregående redigering av {{user}}
110     common_details: 
111       changeset_comment: "Kommentar:"
112       edited_at: "Redigerad:"
113       edited_by: "Redigerad av:"
114       in_changeset: "I ändringsset:"
115       version: "Version:"
116     containing_relation: 
117       entry: Relation {{relation_name}}
118       entry_role: Relation {{relation_name}} (som {{relation_role}})
119     map: 
120       deleted: Borttaget
121       larger: 
122         area: Se området på en större karta
123         node: Se noden på en större karta
124         relation: Se relationen på en större karta
125         way: Se sträckan på en större karta
126       loading: Läser in...
127     node: 
128       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
129       download_xml: Laddda hem XML
130       edit: redigera
131       node: Nod
132       node_title: "Nod: {{node_name}}"
133       view_history: se historik
134     node_details: 
135       coordinates: "Koordinater:"
136       part_of: "Del av:"
137     node_history: 
138       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
139       download_xml: Ladda ner XML
140       node_history: Nodhistorik
141       node_history_title: "Nodhistorik: {{node_name}}"
142       view_details: visa detaljer
143     not_found: 
144       sorry: "{{type}}en med id {{id}} kunde inte hittas"
145       type: 
146         changeset: ändringsset
147         node: nod
148         relation: relation
149         way: väg
150     paging_nav: 
151       of: av
152       showing_page: Visar sida
153     relation: 
154       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_history_link}}"
155       download_xml: Ladda ner XML
156       relation: Relation
157       relation_title: "Relation: {{relation_name}}"
158       view_history: Visa historik
159     relation_details: 
160       members: "Medlemmar:"
161       part_of: "Del av:"
162     relation_history: 
163       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
164       download_xml: Ladda hem XML
165       relation_history: Relationhistorik
166       relation_history_title: "Relationshistorik: {{relation_name}}"
167       view_details: visa detaljer
168     relation_member: 
169       entry_role: "{{type}} {{name}} som {{role}}"
170       type: 
171         node: Nod
172         relation: Relation
173         way: Väg
174     start: 
175       manually_select: Välj ett område manuellt
176       view_data: Visa data för denna karta
177     start_rjs: 
178       data_frame_title: Data
179       data_layer_name: Data
180       details: Detaljer
181       drag_a_box: Markera ett område på kartan.
182       edited_by_user_at_timestamp: Redigerad av [[user]] [[timestamp]]
183       history_for_feature: Historik för [[feature]]
184       load_data: Ladda data
185       loaded_an_area_with_num_features: Detta område innehåller [[num_features]] objekt. En del webbläsare klarar inte av hantering av sådana stora mängder data. För att inte riskera att datorn ska slöas ner, bör du hålla antalet objekt till 100 eller färre. Om du är säker på att du vill visa datan som det är nu, kan du göra det genom att klicka på knappen nedan.
186       loading: Laddar...
187       manually_select: Välj en annan area manuellt
188       object_list: 
189         api: Hämta detta område från API:t
190         back: Visa objektlista
191         details: Detaljer
192         heading: Objektlista
193         history: 
194           type: 
195             node: Nod [[id]]
196             way: Väg [[id]]
197         selected: 
198           type: 
199             node: Nod [[id]]
200             way: Väg [[id]]
201         type: 
202           node: Nod
203           way: Väg
204       private_user: privat användare
205       show_history: Visa historik
206       unable_to_load_size: "Kan inte ladda: det omslutande området [[bbox_size]] är för stort (den måste vara mindre än {{max_bbox_size}})"
207       wait: Vänta...
208       zoom_or_select: Zooma in eller välj arean du vill se.
209     tag_details: 
210       tags: "Taggar:"
211     way: 
212       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} eller {{edit_link}}"
213       download_xml: Ladda hem XML
214       edit: redigera
215       view_history: se historik
216       way: Väg
217       way_title: "Väg: {{way_name}}"
218     way_details: 
219       also_part_of: 
220         one: också del av väg {{related_ways}}
221         other: också del av vägarna {{related_ways}}
222       nodes: "Noder:"
223       part_of: "Del av:"
224     way_history: 
225       download: "{{download_xml_link}} eller {{view_details_link}}"
226       download_xml: Ladda hem XML
227       view_details: visa detaljer
228       way_history: Väghistorik
229       way_history_title: "Väghistorik: {{way_name}}"
230   changeset: 
231     changeset: 
232       anonymous: Anonym
233       big_area: (stor)
234       no_comment: (ingen)
235       no_edits: (inga ändringar)
236       still_editing: (redigerar fortfarande)
237     changeset_paging_nav: 
238       next: Nästa »
239       previous: "« Föregående"
240       showing_page: Visar sida {{page}}
241     changesets: 
242       area: Area
243       comment: Kommentar
244       id: ID
245       saved_at: Sparad
246       user: Användare
247     list: 
248       description: Senaste ändringar
249       description_bbox: Changesets inom {{bbox}}
250       title_bbox: Changesets inom {{bbox}}
251       title_user: Changesets av {{user}}
252       title_user_bbox: Changesets av {{user}} inom {{bbox}}
253   diary_entry: 
254     diary_comment: 
255       confirm: Bekräfta
256       hide_link: Dölj denna kommentar
257     diary_entry: 
258       comment_count: 
259         one: 1 kommentar
260         other: "{{count}} kommentarer"
261       comment_link: Kommentera denna anteckning
262       confirm: Bekräfta
263       edit_link: Redigera denna anteckning
264       posted_by: Skrivet av {{link_user}} den {{created}} på {{language_link}}
265       reply_link: Svara på denna anteckning
266     edit: 
267       language: "Språk:"
268       latitude: "Latitud:"
269       location: "Plats:"
270       longitude: "Longitud:"
271       save_button: Spara
272       subject: "Ärende:"
273       title: Redigera dagboksanteckning
274       use_map_link: använd karta
275     feed: 
276       language: 
277         title: Openstreetmap dagboksinlägg på {{language_name}}
278     list: 
279       in_language_title: Dagböcker på {{language}}
280       new: Ny dagboksanteckning
281       new_title: Skapa inlägg i din användardagbok
282       newer_entries: Nyare anteckningar
283       no_entries: Inga dagboksanteckningar
284       older_entries: Äldre anteckningar
285       title: Användardagböcker
286       user_title: "{{user}}s dagbok"
287     new: 
288       title: Ny dagboksanteckning
289     no_such_entry: 
290       heading: "Ingen dagboksanteckning med id: {{id}}"
291       title: Ingen sådan dagboksanteckning
292     no_such_user: 
293       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera din stavning, eller kanske det är länken du klickade på som är fel.
294       heading: Användaren {{user}} finns inte
295       title: Ingen sådan användare
296     view: 
297       leave_a_comment: Lämna en kommentar
298       login: Inloggning
299       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} för att lämna en kommentar"
300       save_button: Spara
301       user_title: Dagbok för {{user}}
302   export: 
303     start: 
304       add_marker: Lägg till markör på kartan
305       area_to_export: Yta som ska exporteras
306       export_button: Exportera
307       export_details: Data från OpenStreetMap är licenscerat som <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
308       format: "Format:"
309       format_to_export: Format för export
310       image_size: "Bildstorlek:"
311       latitude: "Lat:"
312       licence: Licens
313       longitude: "Lon:"
314       manually_select: Välj ett annat område manuellt
315       mapnik_image: Mapnik-bild
316       max: max
317       options: Alternativ
318       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
319       osmarender_image: Osmarender-bild
320       output: Utdata
321       scale: Skala
322       zoom: Zooma
323     start_rjs: 
324       add_marker: Lägg till markör på kartan
325       change_marker: Ändra markörposition
326       click_add_marker: Klicka på kartan för att lägga till en markör
327       drag_a_box: Välj ett område på kartan genom att klicka och dra
328       export: Export
329       manually_select: Välj ett annat område manuellt
330       view_larger_map: Visa större karta
331   geocoder: 
332     description: 
333       title: 
334         geonames: Position från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
335         osm_namefinder: "{{types}} från <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
336         osm_nominatim: Plats från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
337       types: 
338         cities: Städer
339         places: Platser
340         towns: Samhällen
341     description_osm_namefinder: 
342       prefix: "{{distance}} {{direction}} om {{type}}"
343     direction: 
344       east: öst
345       north: norr
346       north_east: nordöst
347       north_west: nordväst
348       south: syd
349       south_east: sydöst
350       south_west: sydväst
351       west: väst
352     distance: 
353       one: ungefär 1 km
354       other: ungefär {{count}} km
355       zero: mindre än 1 km
356     results: 
357       no_results: Hittade inget.
358     search: 
359       title: 
360         ca_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
361         geonames: Resultat från <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
362         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">intärna</a> resultat
363         osm_namefinder: Resultat från <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
364         osm_nominatim: Resultat från <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
365         uk_postcode: Resultat från <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / Free The Postcode</a>
366         us_postcode: Resultat från <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
367     search_osm_namefinder: 
368       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} om {{parentname}})"
369       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} om {{placename}}"
370     search_osm_nominatim: 
371       prefix: 
372         amenity: 
373           airport: Flygplats
374           atm: Bankomat
375           bank: Bank
376           bar: Bar
377           bench: Bänk
378           bicycle_parking: Cykelparkering
379           bicycle_rental: Cykeluthyrning
380           brothel: Bordell
381           bureau_de_change: Växlingskontor
382           bus_station: Busstation
383           car_rental: Biluthyrning
384           car_sharing: Bilpool
385           car_wash: Biltvätt
386           cinema: Biograf
387           crematorium: Krematorium
388           dentist: Tandläkare
389           doctors: Läkare
390           drinking_water: Dricksvatten
391           driving_school: Körskola
392           embassy: Ambassad
393           emergency_phone: Nödtelefon
394           fast_food: Snabbmat
395           ferry_terminal: Färjeterminal
396           fire_hydrant: Brandpost
397           fire_station: Brandstation
398           fountain: Fontän
399           fuel: Bränsle
400           grave_yard: Begravningsplats
401           hospital: Sjukhus
402           hotel: Hotell
403           ice_cream: Glass
404           kindergarten: Dagis
405           library: Bibliotek
406           market: Torghandel
407           marketplace: "\nMarknad"
408           nightclub: Nattklubb
409           office: Kontor
410           parking: Parkeringsplats
411           pharmacy: Apotek
412           place_of_worship: Plats för tillbedjan
413           police: Polis
414           post_office: Postkontor
415           preschool: Förskola
416           prison: Fängelse
417           pub: Pub
418           public_building: Offentlig byggnad
419           recycling: Återvinningsstation
420           restaurant: Restaurang
421           retirement_home: Äldreboende
422           sauna: Bastu
423           school: Skola
424           shop: Affär
425           taxi: Taxi
426           theatre: Teater
427           toilets: Toaletter
428           vending_machine: Varumaskin
429           veterinary: Veterinär
430           waste_basket: Papperskorg
431           youth_centre: Ungdomscenter
432         building: 
433           chapel: Kapell
434           church: Kyrka
435           garage: Garage
436           hospital: Sjukhusbyggnad
437           hotel: Hotell
438           house: Hus
439           office: Kontorsbyggnad
440           school: Skolbyggnad
441           shop: Affär
442           terrace: Terass
443           train_station: Järnvägsstation
444         highway: 
445           bus_stop: Busstopp
446           construction: Väg under konstruktion
447           cycleway: Cykelspår
448           footway: Gångväg
449           gate: Grind
450           motorway: Motorväg
451           pedestrian: Gångväg
452           platform: Perrong
453           road: Väg
454           steps: Trappa
455           trail: Vandringsled
456           unsurfaced: Oasfalterad väg
457         historic: 
458           archaeological_site: Arkeologisk plats
459           battlefield: Slagfält
460           boundary_stone: Gränssten
461           building: Byggnad
462           castle: Slott
463           church: Kyrka
464           house: Hus
465           icon: Ikon
466           mine: Gruva
467           monument: Monument
468           museum: Museum
469           ruins: Ruin
470           tower: Torn
471           wreck: Vrak
472         landuse: 
473           allotments: Kolonilotter
474           cemetery: Begravningsplats
475           farm: Bondgård
476           forest: Skog
477           industrial: Industriområde
478           military: Militärområde
479           mine: Gruva
480           park: Park
481           residential: Bostadsområde
482           vineyard: Vingård
483         leisure: 
484           fishing: Fiskevatten
485           garden: Trädgård
486           golf_course: Golfbana
487           ice_rink: Isrink
488           marina: Marina
489           miniature_golf: Minigolf
490           nature_reserve: Naturreservat
491           park: Park
492           playground: Lekplats
493           sports_centre: Sporthall
494           stadium: Stadium
495           water_park: Vattenpark
496         natural: 
497           bay: Bukt
498           beach: Strand
499           cape: Udde
500           cave_entrance: Grottmynning
501           channel: Kanal
502           cliff: Klippa
503           coastline: Kustlinje
504           crater: Krater
505           fjord: Fjord
506           geyser: Gejser
507           glacier: Glaciär
508           hill: Kulle
509           island: Ö
510           marsh: Träsk
511           moor: Hed
512           mud: Lera
513           peak: Topp
514           reef: Rev
515           river: Flod
516           rock: Klippa
517           scree: Taluskon
518           shoal: Sandbank
519           spring: Källa
520           tree: Träd
521           valley: Dal
522           volcano: Vulkan
523           water: Vatten
524           wetland: Våtmark
525           wood: Skog
526         place: 
527           airport: Flygplats
528           city: Stad
529           country: Land
530           county: Län
531           farm: Bondgård
532           hamlet: By
533           house: Hus
534           houses: Hus
535           island: Ö
536           islet: Holme
537           municipality: Kommun
538           postcode: Postnummer
539           region: Region
540           sea: Hav
541           suburb: Förort
542           town: Ort
543           village: Mindre ort
544         railway: 
545           disused_station: Nedlagd järnvägsstation
546           funicular: Bergbana
547           light_rail: Spårvagn
548           narrow_gauge: Smalspårsjärnväg
549           platform: Tågperrong
550           station: Tågstation
551           subway_entrance: Tunnelbaneingång
552         shop: 
553           bakery: Bageri
554           bicycle: Cykelaffär
555           books: Bokhandel
556           butcher: Slaktare
557           car_dealer: Bilförsäljare
558           car_parts: Bildelar
559           car_repair: Bilverkstad
560           computer: Datorbutik
561           convenience: Närköp
562           dry_cleaning: Kemtvätt
563           florist: Blommor
564           food: Mataffär
565           funeral_directors: Begravningsbyrå
566           gallery: Galleri
567           hairdresser: Frisör
568           insurance: Försäkring
569           jewelry: Guldsmed
570           kiosk: Kiosk
571           mall: Köpcentrum
572           optician: Optiker
573           pet: Djuraffär
574           photo: Fotoaffär
575           salon: Salong
576           shoes: Skoaffär
577           toys: Leksaksaffär
578           travel_agency: Resebyrå
579         tourism: 
580           alpine_hut: Fjällbod
581           artwork: Konstverk
582           attraction: Attraktion
583           bed_and_breakfast: Bad and breakfast
584           cabin: Stuga
585           camp_site: Campingplats
586           caravan_site: Husvagnsuppställningsplats
587           hostel: Vandrarhem
588           hotel: Hotell
589           information: Turistinformation
590           motel: Motell
591           museum: Museum
592           picnic_site: Picknickplats
593           theme_park: Nöjespark
594           valley: Dal
595           viewpoint: Utsiktspunkt
596           zoo: Djurpark
597         waterway: 
598           canal: Kanal
599           lock: Sluss
600           lock_gate: Slussport
601           waterfall: Vattenfall
602   javascripts: 
603     map: 
604       base: 
605         cycle_map: Cykelkarta
606         noname: NoName
607     site: 
608       edit_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna ändra kartan
609       history_zoom_alert: Du måste zooma in för att kunna se karterings historik.
610   layouts: 
611     donate: Donera till OpenStreetMap via {{link}} till hårdvaruuppgraderingsfonden.
612     donate_link_text: donera
613     edit: Redigera
614     edit_tooltip: Ändra på kartan
615     export: Exportera
616     export_tooltip: Exportera kartdata som bild eller rådata
617     gps_traces: GPS-spår
618     gps_traces_tooltip: Hantera spår
619     help_wiki: Hjälp &amp; wiki
620     help_wiki_tooltip: Hjälp och wiki för projektet
621     history: Historik
622     history_tooltip: Changeset-historik
623     home: hem
624     home_tooltip: Gå till hempositionen
625     inbox: inkorg ({{count}})
626     inbox_tooltip: 
627       one: Du har ett oläst meddelande
628       other: Du har {{count}} olästa meddelanden
629       zero: Du har inga olästa meddelanden.
630     intro_1: Openstreetmap är en fri redigeringsbar karta av hela världen, den görs av folk precis som du.
631     intro_2: Openstreetmap låter dig i samarbete med andra visa, ändra på och använda geografisk data från hela världen.
632     intro_3: OpenStreetMap får serverplats av {{ucl}} och {{bytemark}}.
633     license: 
634       title: Openstreetmap datat licensieras som Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License.
635     log_in: logga in
636     log_in_tooltip: Logga in med ditt konto
637     logo: 
638       alt_text: OpenStreetMaps logotyp
639     logout: logga ut
640     logout_tooltip: Logga ut
641     make_a_donation: 
642       text: Donera
643       title: Stöd OpenStreetMap med en monetär donation
644     news_blog: Nyhetsblogg
645     news_blog_tooltip: Blogg om OpenStreetMap, fri geografiska data osv.
646     osm_offline: OpenStreetMap-databasen är inte tillgänglig just nu, då databasunderhåll pågår.
647     osm_read_only: Det går bara att läsa från OpenStreetMap-databasen just nu, då viktigt underhåll utförs på databasen.
648     shop: Butik
649     shop_tooltip: Affär med Openstreetmap loggan på alla grejer
650     sign_up: registrera
651     sign_up_tooltip: Skapa ett konto för kartering
652     sotm: I somras var det OpenStreetMap konferens i Amsterdam.
653     tag_line: Den fria wiki-världskartan
654     user_diaries: Användardagböcker
655     user_diaries_tooltip: Visa användardagböcker
656     view: Visa
657     view_tooltip: Visa kartorna
658     welcome_user: Välkommen {{user_link}}
659     welcome_user_link_tooltip: Din användarsida
660   map: 
661     coordinates: "Koordinater:"
662     edit: Redigera
663     view: Visa
664   message: 
665     delete: 
666       deleted: Meddelande raderat
667     inbox: 
668       date: Datum
669       from: Från
670       my_inbox: Min inbox
671       no_messages_yet: Du har inga meddelanden ännu. Varför inte ta kontakt med någon {{people_mapping_nearby_link}}?
672       outbox: utbox
673       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
674       subject: Ärende
675       title: Inbox
676       you_have: Du har {{new_count}} nya meddelanden och {{old_count}} gamla meddelanden
677     mark: 
678       as_read: Meddelandet markerat som läst
679       as_unread: Meddelandet markerat som oläst
680     message_summary: 
681       delete_button: Radera
682       read_button: Markera som läst
683       reply_button: Svar
684       unread_button: Markera som oläst
685     new: 
686       back_to_inbox: Tillbaks till inboxen
687       limit_exceeded: Du har skickat många meddelanden på kort tid.  Var god vänta en stund innan du försöker igen.
688       message_sent: Meddelande skickat
689       send_button: Skicka
690       send_message_to: Skicka nytt meddelande till {{name}}
691       subject: Ärende
692       title: Skicka meddelande
693     no_such_user: 
694       body: Det finns ingen användare eller meddelande med that namnet eller id't
695       heading: Ingen sådan användare eller meddelande
696       title: Ingen sådan användare eller meddelande
697     outbox: 
698       date: Datum
699       inbox: inbox
700       my_inbox: Min {{inbox_link}}
701       outbox: utbox
702       people_mapping_nearby: folk som kartlägger i närheten
703       subject: Ärende
704       title: Utbox
705       to: Till
706       you_have_sent_messages: Du har {{count}} skickade meddelanden
707     read: 
708       back_to_inbox: Åter till inbox
709       back_to_outbox: Tillbaks till utboxen
710       date: Datum
711       from: Från
712       reading_your_messages: Läser dina meddelanden
713       reading_your_sent_messages: Läser dina skickade meddelanden
714       reply_button: Svara
715       subject: Ärende
716       title: Läs meddelande
717       to: Till
718       unread_button: Markera som oläst
719     sent_message_summary: 
720       delete_button: Radera
721   notifier: 
722     diary_comment_notification: 
723       hi: Hej {{to_user}},
724       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} kommenterade din dagboksanteckning"
725     email_confirm: 
726       subject: "[OpenStreetMap] Bekräfta din e-postadress"
727     email_confirm_html: 
728       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att bekräfta förändringen.
729       greeting: Hej,
730       hopefully_you: Någon (förhoppningsvis du) vill ändra sin e-postadress för {{server_url}} till {{new_address}}.
731     email_confirm_plain: 
732       greeting: Hej,
733     friend_notification: 
734       had_added_you: "{{user}} har lagt till dig som vän på OpenStreetMap."
735     gpx_notification: 
736       and_no_tags: och inga taggar.
737       failure: 
738         subject: "[OpenStreetMap] Misslyckades importera GPX"
739       greeting: Hej,
740       success: 
741         subject: "[OpenStreetMap] Lyckades importera GPX"
742       with_description: med beskrivningen
743       your_gpx_file: Det verkar som om din GPX-fil
744     lost_password_html: 
745       greeting: Hej,
746     lost_password_plain: 
747       click_the_link: Om det är du, klicka på länken nedan för att återställa ditt lösenord.
748       greeting: Hej,
749       hopefully_you_1: Någon (förhoppningsvis du) vill återställa lösenordet för denna
750       hopefully_you_2: email adress openstreetmap.org konto.
751     message_notification: 
752       footer1: Du kan också läsa meddelandet på {{readurl}}
753       footer2: och du kan svara på {{replyurl}}
754       hi: Hej {{to_user}},
755     signup_confirm_html: 
756       get_reading: Kom igång och läs lite om Openstreetmap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">på wikin</a> eller <a href="http://www.opengeodata.org/">opengeodata blogen</a> som också har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelska podcasts</a>!
757       greeting: Hej där!
758       video_to_openstreetmap: introduktionsvideo om OpenStreetMap
759     signup_confirm_plain: 
760       greeting: Hej där!
761       more_videos: "Det finns fler filmer här:"
762       the_wiki: "Läs mer om OpenStreetMap på wikin:"
763       wiki_signup: "Du kan också registrera dig på OpenStreetMap wikin på:"
764   oauth: 
765     oauthorize: 
766       allow_read_gpx: läsa dina privata GPS-spår.
767       allow_read_prefs: läsa dina inställningar
768       allow_to: "Tillåt applikation att:"
769       allow_write_api: ändra på kartan.
770       allow_write_diary: göra dagboksinlägg, kommentara och lägga till vänner.
771       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår
772       allow_write_prefs: ändra på dina inställningar.
773   oauth_clients: 
774     edit: 
775       submit: Redigera
776     form: 
777       allow_write_api: ändra kartan.
778       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
779       name: Namn
780     index: 
781       issued_at: Utfärdad
782       revoke: Återkalla!
783     new: 
784       submit: Registrera
785     show: 
786       allow_write_api: ändra kartan.
787       allow_write_gpx: ladda upp GPS-spår.
788   site: 
789     edit: 
790       flash_player_required: Du måste ha Flash för att kunna använda Potatch, OpenStreetMaps flasheditor. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ladda hem Flash Player från Adobe.com</a>. Det finns <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">flera andra editorer</a> tillgängliga för OpenStreetMap.
791       user_page_link: användarsida
792     index: 
793       js_1: Du måste ha javascript påslaget, alternativt en webbläsare som stödjer javascript.
794       js_2: OpentStreetMap använder javascript för slippymapen
795       js_3: Du kan prova <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home statiska kartan</a> om du inte kan använda javascript.
796       license: 
797         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
798         project_name: OpenStreetMap-projektet
799       permalink: Permanent länk
800       shortlink: Kortlänk
801     key: 
802       map_key: Kartnyckel
803       table: 
804         entry: 
805           allotments: Koloniträdgårdar
806           apron: 
807             - Flygplatsterminal
808             - terminal
809           bridge: Svarta kantar = bro
810           cable: 
811             - stollift
812             - stollift
813           cemetery: Begravningsplats
814           common: 
815             - Allmänning
816             - äng
817           construction: Vägar som byggs
818           cycleway: Cykelväg
819           farm: Bondgård
820           footway: Gångväg
821           forest: skog
822           golf: Golfbana
823           heathland: Hed
824           industrial: Industriellt område
825           lake: 
826             - Sjö
827             - vattenmagasin
828           military: Militärområde
829           motorway: Motorväg
830           park: Park
831           primary: Riksväg
832           rail: Järnväg
833           reserve: Naturreservat
834           resident: Bostadsområde
835           runway: 
836             - Landningsbana
837             - taxibana
838           school: 
839             - Skola
840             - universitet
841           secondary: Länsväg
842           station: Järnvägsstation
843           subway: T-bana
844           summit: 
845             - Topp
846             - topp
847           tourist: Turistattraktion
848           tram: 
849             - spårvagn
850             - spårvagn
851           trunk: Motortrafikled
852           tunnel: Streckade kanter = tunnel
853           unsurfaced: Oasfalterad väg
854           wood: Vårdad skog
855         heading: Symbolförklaring för z{{zoom_level}}
856     search: 
857       search: Sök
858       search_help: "exempel: 'Delsbo', 'Storgatan, Svedala', 'post offices near Hässelby' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Sv:Search'>Fler exempel..</a>"
859       submit_text: Gå
860       where_am_i: Var är jag
861     sidebar: 
862       close: Stäng
863       search_results: Sökresultat
864   trace: 
865     create: 
866       trace_uploaded: Din GPX-fil har laddats upp och väntar på att lagras i databasen. Detta sker vanligtvis inom en halvtimme. När den är klar skickas ett e-brev till dig.
867       upload_trace: Ladda upp GPS-spår
868     delete: 
869       scheduled_for_deletion: Spår markerat för radering
870     edit: 
871       description: "Beskrivning:"
872       download: ladda ner
873       edit: redigera
874       filename: "Filnamn:"
875       heading: Redigerar spår {{name}}
876       map: karta
877       owner: "Ägare:"
878       points: "Punkter:"
879       save_button: Spara ändringar
880       start_coord: "Startkoordinat:"
881       tags: "Taggar:"
882       tags_help: kommaseparerad
883       title: Redigerar spår {{name}}
884       uploaded_at: "Uppladdad:"
885       visibility: "Synlighet:"
886       visibility_help: vad betyder detta?
887     list: 
888       public_traces: Publika GPS-spår
889       public_traces_from: Publika GPS-spår från {{user}}
890       tagged_with: " taggad med {{tags}}"
891       your_traces: Dina GPS-spår
892     make_public: 
893       made_public: Spår offentliggjort
894     no_such_user: 
895       body: Det fanns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen, och om länken du klickade på var korrekt.
896       heading: Användaren {{user}} finns inte
897       title: Ingen sådan användare
898     offline_warning: 
899       message: GPX-uppladdningssystemet är för tillfället otillgängligt.
900     trace: 
901       ago: "{{time_in_words_ago}} sedan"
902       by: av
903       count_points: "{{count}} punkter"
904       edit: Redigera
905       edit_map: Redigera karta
906       in: i
907       map: karta
908       more: mer
909       pending: BEHANDLAS
910       private: PRIVAT
911       public: PUBLIK
912       trace_details: Visa spårdetaljer
913       view_map: Visa karta
914     trace_form: 
915       description: Beskrivning
916       help: Hjälp
917       tags: Taggar
918       tags_help: kommaseparerad
919       upload_button: Uppladdning
920       upload_gpx: Ladda upp GPX-fil
921       visibility: Synlighet
922       visibility_help: vad betyder detta?
923     trace_header: 
924       see_all_traces: Se alla GPS-spår
925       see_just_your_traces: Se bara dina GPS-spår, eller ladda upp ett eget.
926       see_your_traces: Visa alla dina spår
927       traces_waiting: Du har {{count}} GPS-spår som laddas upp. Det är en bra idé att låta dessa bli klara innan du laddar upp fler, så att du inte blockerar uppladdningskön för andra användare.
928     trace_optionals: 
929       tags: Taggar
930     trace_paging_nav: 
931       of: av
932       showing: Visar sida
933     view: 
934       delete_track: Radera detta spår
935       description: "Beskrivning:"
936       download: ladda ner
937       edit: redigera
938       edit_track: Redigera detta spår
939       filename: "Filnamn:"
940       heading: Visar spår {{name}}
941       map: karta
942       none: Ingen
943       owner: "Ägare:"
944       pending: VÄNTANDE
945       points: "Punkter:"
946       start_coordinates: "Startkoordinat:"
947       tags: "Taggar:"
948       title: Visar spår {{name}}
949       trace_not_found: Spår hittades inte!
950       uploaded: "Uppladdad den:"
951       visibility: "Synlighet:"
952     visibility: 
953       identifiable: Indentifierbar (visas i GPS-spårlistan och som identifierbara, ordnade punkter med tidsstämpel)
954       private: Privat (spåret delas anonymt och utan ordning)
955       public: Publik (visas i GPS-spårlistan och som anonyma punkter utan ordning)
956       trackable: Spårbar (delas bara som anonyma ordnade punker med tidsstämpel)
957   user: 
958     account: 
959       email never displayed publicly: (Visas aldrig offentligt)
960       flash update success: Användarinformation uppdaterades.
961       flash update success confirm needed: Användarinformation uppdaterades. Kontrollera din e-post för att bekräfta din e-postadress.
962       home location: "Hemposition:"
963       latitude: "Breddgrad (latitud):"
964       longitude: "Längdgrad (longitud):"
965       make edits public button: Gör alla mina redigeringar publika
966       my settings: Mina inställningar
967       no home location: Du har inte angivit någon hemposition.
968       preferred languages: "Föredraget språk:"
969       profile description: "Profilbeskrivning:"
970       public editing: 
971         disabled: Avstängt och kan inte redigera data, alla redigeringar som gjorts är anonyma.
972         disabled link text: varför kan jag inte redigera?
973         enabled: Aktiverat, du är itne anonym och kan redigera data.
974         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
975         enabled link text: vad är detta?
976         heading: "Publik redigering:"
977       public editing note: 
978         heading: Offentlig redigering
979         text: Dina redigeringar är för tillfället anonyma och andra användare kan inte skicka meddelanden till dig eller se din position. För att visa andra vad du redigerat och för att tillåta andra att kontakta dig genom webbplatsen, klicka på knappen nedan. <b>Sedan bytet till API av version 0.6 kan bara publika användare redigera kartdata</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">ta reda på varför (engelska)</a>).<ul><li>Din e-postadress avslöjas inte om du blir publik användare.</li><li>Denna handling kan inte ångras och alla nya användare är numera publika som standard.</li></ul>
980       return to profile: Återvänd till profil
981       save changes button: Spara ändringar
982       title: Redigera konto
983       update home location on click: Uppdatera hemplatsen när jag klickar på kartan?
984     confirm: 
985       button: Bekräfta
986       failure: Ett användarkonto med denna nyckel (token) är redan bekräftat.
987       heading: Bekräfta ett användarkonto.
988       press confirm button: Klicka bekräftelseknappen nedan för att aktivera ditt konto.
989       success: Ditt konto är bekräftat, tack för att du registrerade dig.
990     confirm_email: 
991       button: Bekräfta
992       failure: En e-postadress har redan bekräftats med den här nyckeln.
993       heading: Bekräfta byte av e-postadress
994       press confirm button: Klicka på bekräftaknappen nedan för att bekräfta din nya e-postadress.
995       success: E-postadressen är bekräftad. Tack för att du registrerade dig!
996     filter: 
997       not_an_administrator: Du måste vara administratör för att få göra det.
998     friend_map: 
999       nearby mapper: "Användare i närheten: [[nearby_user]]"
1000       your location: Din position
1001     go_public: 
1002       flash success: Alla dina ändringar är nu publika, och du får lov att redigera.
1003     login: 
1004       account not active: Ditt konto är ännu inte aktivt.<br />Vänligen klicka länken i e-brevet med kontobekräftelsen för att aktivera ditt konto.
1005       auth failure: Kunde inte logga in med de uppgifterna.
1006       create_account: skapa ett konto
1007       email or username: "E-postadress eller användarnamn:"
1008       heading: Inloggning
1009       login_button: Logga in
1010       lost password link: Glömt ditt lösenord?
1011       password: "Lösenord:"
1012       please login: Logga in eller {{create_user_link}}
1013       title: Logga in
1014     lost_password: 
1015       email address: "E-postadress:"
1016       heading: Glömt lösenord?
1017       new password button: Återställ lösenord
1018       notice email cannot find: Kunde inte hitta den e-postadressen.
1019       notice email on way: Synd att du förlorade det, men ett nytt är på väg via e-post.
1020       title: Förlorat lösenord
1021     make_friend: 
1022       already_a_friend: Du är redan vän med {{name}}.
1023       failed: Misslyckades med att lägga till {{name}} som vän.
1024       success: "{{name}} är nu din vän."
1025     new: 
1026       confirm email address: "Bekräfta e-postadress:"
1027       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1028       email address: "E-postadress:"
1029       fill_form: Fyll i formuläret så skickar vi ett e-brev för att aktivera ditt konto.
1030       heading: Skapa ett användarkonto
1031       password: "Lösenord:"
1032       signup: Registrering
1033       title: Skapa konto
1034     no_such_user: 
1035       body: Det finns ingen användare med namnet {{user}}. Kontrollera stavningen eller kanske länken är trasig.
1036       heading: Användaren {{user}} finns inte
1037       title: Ingen sådan användare
1038     remove_friend: 
1039       not_a_friend: "{{name}} är inte en av dina vänner."
1040       success: "{{name}} togs bort från dina vänner."
1041     reset_password: 
1042       confirm password: "Bekräfta lösenord:"
1043       flash changed: Ditt lösenord har ändrats.
1044       flash token bad: Hittade inte den nyckeln, kontrollera webbadressen.
1045       heading: Återställ lösenord för {{user}}
1046       password: "Lösenord:"
1047       reset: Återställ lösenord
1048       title: Återställ lösenord
1049     set_home: 
1050       flash success: Hemposition sparad
1051     view: 
1052       activate_user: aktivera denna användare
1053       add as friend: lägg till som vän
1054       add image: Lägg till bild
1055       ago: ({{time_in_words_ago}} sedan)
1056       blocks by me: blockeringar av mig
1057       blocks on me: mina blockeringar
1058       change your settings: ändra dina inställningar
1059       confirm: Bekräfta
1060       create_block: blockera denna användare
1061       created from: "Skapad från:"
1062       deactivate_user: deaktivera denna användare
1063       delete image: Radera bild
1064       delete_user: radera denna användare
1065       description: Beskrivning
1066       diary: dagbok
1067       edits: redigeringar
1068       email address: "E-post:"
1069       hide_user: dölj denna användare
1070       if set location: Om du sätter din position, så kommer en karta med lite funktioner att dyka upp här nedanför. Du kan sätta din hemposition på din {{settings_link}}-sida.
1071       km away: "{{count}}km bort"
1072       m away: "{{count}}m bort"
1073       mapper since: "Karterar sedan:"
1074       moderator_history: visa tilldelade blockeringar
1075       my diary: min dagbok
1076       my edits: mina redigeringar
1077       my settings: Mina inställningar
1078       my traces: mina GPS-spår
1079       my_oauth_details: Visa mina OAuth-detaljer
1080       nearby users: "Användare nära dig:"
1081       new diary entry: nytt dagboksinlägg
1082       no friends: Du har inte lagt till några vänner ännu.
1083       no home location: Ingen hempostion är satt.
1084       no nearby users: Det finns inga som registrerat sin position i ditt område ännu.
1085       remove as friend: ta bort vän
1086       role: 
1087         administrator: Den här användaren är en administratör
1088         grant: 
1089           administrator: Tilldela administratörsrättigheter
1090           moderator: Tilldela moderatorrättigheter
1091         moderator: Den här användaren är en moderator
1092         revoke: 
1093           administrator: Återkalla administratörsrättigheter
1094           moderator: Återkalla moderatorrättigheter
1095       send message: Skicka meddelande
1096       settings_link_text: inställningar
1097       traces: spår
1098       unhide_user: sluta dölja användaren
1099       upload an image: Ladda upp en bild
1100       user image heading: Användarbild
1101       user location: Användarposition
1102       your friends: Dina vänner
1103   user_block: 
1104     create: 
1105       flash: Skapat en blockering av användare {{name}}.
1106       try_contacting: Försök att kontakta användarenoch ge användaren tid att svara innan du blockerar .
1107     partial: 
1108       confirm: Är du säker?
1109       creator_name: Skapare
1110       display_name: Blockerad användare
1111       edit: Ändra
1112       reason: Orsak till blockering
1113       revoke: Återkalla!
1114       revoker_name: Återkallad av
1115       show: Visa
1116       status: Status
1117     period: 
1118       one: 1 timma
1119       other: "{{count}} timmar"
1120     revoke: 
1121       revoke: Återkalla!
1122     show: 
1123       back: Se alla blockeringar
1124       confirm: Är du säker?
1125       edit: Ändra
1126       needs_view: Användaren måste logga in innan blockeringen upphör.
1127       reason: "Anledning för blockering:"
1128       revoke: Återkalla!
1129       show: Visa
1130       status: Status
1131       time_future: Upphör om {{time}}
1132   user_role: 
1133     filter: 
1134       already_has_role: Användaren har rollen {{role}}.
1135       doesnt_have_role: Användaren har inte rollen {{role}}.
1136       not_a_role: Strängen `{{role}}' är inte en korrekt roll.
1137       not_an_administrator: Endast adminstratörer kan ändra användares roller och du är inte administratör.
1138     grant: 
1139       are_you_sure: Är du säker på att du vill ge rollen `{{role}}' till användaren `{{name}}'?
1140       confirm: Bekräfta
1141       fail: Kunde inte ge rollen "{{role}}" till användare "{{name}}". Kontrollera att användare och roll båda är korrekta.
1142       heading: Bekräfta rolltilldelning
1143       title: Bekräfta rolltilldelning
1144     revoke: 
1145       are_you_sure: Är du säker på att du vill avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}"?
1146       confirm: Bekräfta
1147       fail: Kunde inte avlägsna rollen "{{role}}" från användaren "{{name}}". Kontrollera att användaren och rollen båda är korrekta.
1148       heading: Bekräfta återkallning av roll
1149       title: Bekräfta återkallning av roll