Merge remote-tracking branch 'openstreetmap/pull/1004'
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
1 # Messages for Lower Sorbian (dolnoserbski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Derbeth
5 # Author: Macofe
6 # Author: Michawiki
7 # Author: Shirayuki
8 ---
9 dsb:
10   time:
11     formats:
12       friendly: '%e. %B %Y  %H:%M'
13   activerecord:
14     models:
15       acl: Lisćina za pśistupnu kontrolu
16       changeset: Sajźba změnow
17       changeset_tag: Atribut sajźby změnow
18       country: Kraj
19       diary_comment: Komentar dnjownika
20       diary_entry: Zapisk dnjownika
21       friend: Pśijaśel
22       language: Rěc
23       message: Powěsć
24       node: Suk
25       node_tag: Atribut suka
26       notifier: Powěźeńka
27       old_node: Stary suk
28       old_node_tag: Atribut starego suka
29       old_relation: Stara relacija
30       old_relation_member: Cłonk stareje relacije
31       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
32       old_way: Stary puś
33       old_way_node: Suk starego puśa
34       old_way_tag: Atribut starego puśa
35       relation: Relacija
36       relation_member: Cłonk relacije
37       relation_tag: Atribut relacije
38       session: Pósejźenje
39       trace: Slěd
40       tracepoint: Slědowy dypk
41       tracetag: Atribut slěda
42       user: Wužywaŕ
43       user_preference: Wužywarske nastajenje
44       user_token: Wužywarske znamuško
45       way: Puś
46       way_node: Puśowy suk
47       way_tag: Puśowy atribut
48     attributes:
49       diary_comment:
50         body: Tekst
51       diary_entry:
52         user: Wužywaŕ
53         title: Tema
54         latitude: Šyrina
55         longitude: Dlinina
56         language: Rěc
57       friend:
58         user: Wužywaŕ
59         friend: Pśijaśel
60       trace:
61         user: Wužywaŕ
62         visible: Widobny
63         name: Mě
64         size: Wjelikosć
65         latitude: Šyrina
66         longitude: Dlinina
67         public: Zjawny
68         description: Wopisanje
69       message:
70         sender: Wótpósłaŕ
71         title: Tema
72         body: Tekst
73         recipient: Dostawaŕ
74       user:
75         email: E-mail
76         active: Aktiwny
77         display_name: Wužywarske mě
78         description: Wopisanje
79         languages: Rěcy
80         pass_crypt: Gronidło
81   editor:
82     default: Standard (tuchylu %{name})
83     potlatch:
84       name: Potlatch 1
85       description: Potlatch 1 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
86     id:
87       name: iD
88       description: iD (we wobglědowaku zasajźony editor)
89     potlatch2:
90       name: Potlatch 2
91       description: Potlatch 2 (editor za wobźěłowanje we wobglědowaku)
92     remote:
93       name: Zdalokawóźenje
94       description: Zdalokawóźenje (JOSM abo Merkaartor)
95   browse:
96     created: Napórany
97     closed: Zacynjony
98     created_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
99     closed_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr>
100     created_by_html: Napórany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
101     deleted_by_html: Wulašowany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
102     edited_by_html: Wobźěłany <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
103     closed_by_html: Zacynjony <abbr title='%{title}'>pśed %{time}</abbr> wót %{user}
104     version: Wersija
105     in_changeset: Sajźba změnow
106     anonymous: anonymny
107     no_comment: (žeden komentar)
108     part_of: Źěl wót
109     download_xml: XML ześěgnuś
110     view_history: Historiju pokazaś
111     view_details: Drobnostki pokazaś
112     location: 'Městno:'
113     changeset:
114       title: 'Sajźba změnow: %{id}'
115       belongs_to: Awtor
116       node: Suki (%{count})
117       node_paginated: Suki (%{x}-%{y} z %{count})
118       way: Puśe (%{count})
119       way_paginated: Puśe (%{x}-%{y} z %{count})
120       relation: Relacije (%{count})
121       relation_paginated: Relacije (%{x}-%{y} z %{count})
122       changesetxml: Sajźbu změnow XML
123       osmchangexml: osmChange XML
124       feed:
125         title: Sajźba změnow %{id}
126         title_comment: Sajźba změnow %{id} - %{comment}
127     node:
128       title: 'Suk: %{name}'
129       history_title: 'Sukowa historija: %{name}'
130     way:
131       title: 'Puś: %{name}'
132       history_title: 'Historija puśa: %{name}'
133       nodes: Suki
134       also_part_of:
135         few: źěl puśow %{related_ways}
136         one: źěl puśa %{related_ways}
137         two: źěl puśowu %{related_ways}
138         other: źěl puśow %{related_ways}
139     relation:
140       title: 'Relacija: %{name}'
141       history_title: 'Historija relacije: %{name}'
142       members: Cłonki
143     relation_member:
144       entry_role: '%{type} %{name} ako %{role}'
145       type:
146         node: Suk
147         way: Puś
148         relation: Relacija
149     containing_relation:
150       entry: Relacija %{relation_name}
151       entry_role: Relacija %{relation_name} (ako %{relation_role})
152     not_found:
153       sorry: 'Bóžko %{type} #%{id} njejo se dał namakaś.'
154       type:
155         node: suk
156         way: puś
157         relation: relacija
158         changeset: sajźba změnow
159     timeout:
160       sorry: Wódaj, trajo pśedłujko, daty za %{type} z ID %{id} wótwołaś.
161       type:
162         node: suk
163         way: puś
164         relation: relacija
165         changeset: sajźba změnow
166     redacted:
167       redaction: Redakcija %{id}
168       message_html: Wersija %{version} toś togo %{type}a njedajo se pokazaś, dokulaž
169         jo se južo redigěrowała. Pšosym, glědaj %{redaction_link} za drobnostki.
170       type:
171         node: suk
172         way: puś
173         relation: relacija
174     start_rjs:
175       feature_warning: Zacytowanje funkcijow %{num_features}, což móžo twój wobglědowak
176         spomałšyś abo zawinowaś, až twój wobglědowak wěcej njereagěrujo. Coš toś te
177         daty napšawdu zwobrazniś?
178       load_data: Daty zacytaś
179       loading: Zacytujo se...
180     tag_details:
181       tags: Atributy
182       wiki_link:
183         key: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}
184         tag: Wikijowy wopisański bok za atribut %{key}=%{value}
185       wikidata_link: Zapisk %{page} na Wikidata
186       wikipedia_link: Nastawk %{page} we Wikipediji
187       telephone_link: Na %{phone_number} zazwoniś
188     note:
189       title: 'Suk: %{id}'
190       new_note: Nowa notica
191       description: Wopisanje
192       open_title: 'Njedocynjona pokazka #%{note_name}'
193       closed_title: 'Docynjona pokazka #%{note_name}'
194       hidden_title: 'Schowana pokazka #%{note_name}'
195       open_by: Napórany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
196       open_by_anonymous: Napórany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
197         %{when}</abbr>
198       commented_by: Komentar wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
199       commented_by_anonymous: Komentar wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
200         %{when}</abbr>
201       closed_by: Docynjony wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
202       closed_by_anonymous: Docynjony wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
203         %{when}</abbr>
204       reopened_by: Reaktiwěrowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
205       reopened_by_anonymous: Reaktiwěrowany wót anonymnego <abbr title='%{exact_time}'>pśed
206         %{when}</abbr>
207       hidden_by: Schowany wót %{user} <abbr title='%{exact_time}'>pśed %{when}</abbr>
208   changeset:
209     changeset_paging_nav:
210       showing_page: Bok %{page}
211       next: Pśiducy »
212       previous: « Pjerwjejšny
213     changeset:
214       anonymous: Anonymny
215       no_edits: (žedne změny)
216       view_changeset_details: Drobnostki sajźbow změnow pokazaś
217     changesets:
218       id: ID
219       saved_at: Datum składowanja
220       user: Wužywaŕ
221       comment: Komentar
222       area: Wurězk
223     list:
224       title: Sajźby změnow
225       title_user: Sajźby změnow wót %{user}
226       title_friend: Změny twójich pśijaśelow
227       title_nearby: Sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
228       empty: Žedne sajźby změnow namakane.
229       empty_area: Žedne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
230       empty_user: Žedne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
231       no_more: Žedne dalšne sajźby změnow namakane.
232       no_more_area: Žedne dalšne sajźby změnow w toś tom wobcerku.
233       no_more_user: Žedne dalšne sajźby změnow wót toś togo wužywarja.
234       load_more: Wěcej zacytaś
235     timeout:
236       sorry: Bóžko jo pśedłujko trało, kupki změnow, kótarež  sy póžedał, wótwołaś.
237   diary_entry:
238     new:
239       title: Nowy zapisk dnjownika
240     list:
241       title: Dnjowniki wužywarjow
242       title_friends: Dnjowniki pśijaśelow
243       title_nearby: Dnjowniki wužywarjow w bliskosći
244       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
245       in_language_title: Zapiski dnjownika w %{language}
246       new: Nowy zapisk dnjownika
247       new_title: Nowy zapisk w twójom dnjowniku spisaś
248       no_entries: Žedne zapiski dnjownika
249       recent_entries: Nejnowše zapiski dnjownika
250       older_entries: Starše zapiski
251       newer_entries: Nowše zapiski
252     edit:
253       title: Zapisk dnjownika wobźěłaś
254       subject: 'Temowe nadpismo:'
255       body: 'Tekst:'
256       language: 'Rěc:'
257       location: 'Městno:'
258       latitude: 'Šyrina:'
259       longitude: 'Dlinina:'
260       use_map_link: kórtu wužywaś
261       save_button: Składowaś
262       marker_text: Městno zapiska dnjownika
263     view:
264       title: Dnjownik %{user} | %{title}
265       user_title: dnjownik wužywarja %{user}
266       leave_a_comment: Komentar zawóstajiś
267       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby zawóstajił komentar'
268       login: Pśizjawjenje
269       save_button: Składowaś
270     no_such_entry:
271       title: Zapisk dnjownika njeeksistěrujo
272       heading: Žeden zapisk z ID %{id}
273       body: Bóžko njejo zapisk dnjownika abo komentar z ID %{id}. Pšosym pśekontrolěruj
274         pšawopis, abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
275     diary_entry:
276       posted_by: Spisany wót %{link_user} dnja %{created} w %{language_link}
277       comment_link: Komentar k toś tomu zapiskoju
278       reply_link: Na toś ten zapisk wótegroniś
279       comment_count:
280         few: '%{count} komentary'
281         one: 1 komentar
282         two: '%{count} komentara'
283         zero: Žedne komentary%{count} komentarow
284         other: '%{count} komentary'
285       edit_link: Toś ten zapisk wobźěłaś
286       hide_link: Toś ten zapisk schowaś
287       confirm: Wobkšuśiś
288     diary_comment:
289       comment_from: Komentar wót %{link_user} wót %{comment_created_at}
290       hide_link: Toś ten komentar schowaś
291       confirm: Wobkšuśiś
292     location:
293       location: 'Městno:'
294       view: Woglědaś se
295       edit: Wobźěłaś
296     feed:
297       user:
298         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap za %{user}
299         description: Nejnowše zapiski dnjownika OpenStreetMap wót %{user}
300       language:
301         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap w %{language_name}
302         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap w %{language_name}
303       all:
304         title: Zapiski dnjownika OpenStreetMap
305         description: Nejnowše zapiski dnjownika wót wužywarjow OpenStreetMap
306     comments:
307       has_commented_on: '%{display_name} jo slědujuce dnjownikowe zapiski komentěrował'
308       post: Powěsć
309       when: Cas
310       comment: Komentar
311       ago: pśed %{ago}
312       newer_comments: Nowše komentary
313       older_comments: Starše komentary
314   export:
315     title: Eksportěrowaś
316     start:
317       area_to_export: Wurězk za eksport
318       manually_select: Drugi wurězk manuelnje wubraś
319       format_to_export: Format za eksport
320       osm_xml_data: XML-daty OpenStreetMap
321       map_image: Kórtowy wobraz (pokazujo standardnu rowninu)
322       embeddable_html: Zasajźujobny HTML
323       licence: Licenca
324       export_details: Daty OpenStreetMap licencěruju se pód licencu <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Licenca
325         Data Commons Open Database</a> (ODbL).
326       too_large:
327         advice: 'Jolic górni eksport se njeraźi, pšosym rozwaž, lěc wužywaš jadnu
328           ze slědujucych lisćinow:'
329         body: 'Toś ten wobcerk jo pśewjeliki za eksportěrowanje ako XML-daty OpenStreetMap.
330           Pšosym pówětš abo wubjeŕ mjeńšy wobcerk abo wužyj jadno ze slědujucych žrědłow
331           za ześěgnjenje wjelikich kopicow datow:'
332         planet:
333           title: Planet OSM
334           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane kopije dopołneje datoweje banki
335             OpenStreetMap
336         overpass:
337           title: Overpass API
338           description: Toś ten wobłuk z glědałkowego serwera datoweje banki OpenStreetMap
339             ześěgnuś
340         geofabrik:
341           title: Geofabrik Downloads
342           description: Pšawidłownje zaktualizěrowane wuśěgi kontinentow, krajow a
343             wubranych městow
344         metro:
345           title: Metro Extracts
346           description: Wuśěgi za nejwětše swětowe města a jich wokolinu
347         other:
348           title: Druge žrědła
349           description: Pśidatne žrědła nalicone wikiju OpenStreetMap
350       options: Opcije
351       format: 'Format:'
352       scale: Měritko
353       max: maks.
354       image_size: 'Wobrazowa wjelikosć:'
355       zoom: Skalěrowanje
356       add_marker: Kórśe marku pśidaś
357       latitude: 'Šyrina:'
358       longitude: 'Dlinina:'
359       output: Wudaśe
360       paste_html: HTML kopěrowaś, aby se zasajźił do websedła
361       export_button: Eksport
362   geocoder:
363     search:
364       title:
365         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
366         us_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
367         uk_postcode: Wuslědki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe
368           Postcode</a>
369         ca_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
370         osm_nominatim: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
371           Nominatim</a>
372         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
373         osm_nominatim_reverse: Wuslědki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
374           Nominatim</a>
375         geonames_reverse: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
376     search_osm_nominatim:
377       prefix:
378         aerialway:
379           chair_lift: Sedłowy lift
380           drag_lift: Wlaceński lift
381           station: Gondlowa stacija
382         aeroway:
383           aerodrome: Lětanišćo
384           apron: Lětańske pśedpólo
385           gate: Wrota
386           helipad: Helikoptrowe pśizemišćo
387           runway: Startowa a pśizemjeńska pista
388           taxiway: Lětadłowa cera
389           terminal: Terminal
390         amenity:
391           arts_centre: Kulturny centrum
392           atm: Pjenjezny awtomat
393           bank: Banka
394           bar: Bara
395           bbq: Grilowanišćo
396           bench: Ławka
397           bicycle_parking: Zmakanišćo za kólasa
398           bicycle_rental: Pśepóžycarnja kólasow
399           biergarten: Piwowa zagroda
400           brothel: Bordel
401           bureau_de_change: Zaměnjarnja
402           bus_station: Busowe dwórnišćo
403           cafe: Kafejownja
404           car_rental: Pśenajmjeśe awtow
405           car_sharing: Centrala za sobujězdźenje
406           car_wash: Awtomyjarnja
407           casino: Kasino
408           charging_station: Napołnjowańska stacija
409           cinema: Kino
410           clinic: Klinika
411           college: Wusoka šula
412           community_centre: Komunikaciski centrum
413           courthouse: Sudnistwo
414           crematorium: Krematorium
415           dentist: Zubny gójc
416           doctors: Gójce
417           dormitory: Internat
418           drinking_water: Pitna wóda
419           driving_school: Jězdna šula
420           embassy: Wjelikopósłaństwo
421           emergency_phone: Telefon za nuzowe zawołanje
422           fast_food: Pójědankarnja
423           ferry_terminal: Pśewózny pśistaw
424           fire_hydrant: Hydrant
425           fire_station: Wognjarnja
426           food_court: Food Court
427           fountain: Studnja
428           fuel: Tankownja
429           grave_yard: Kjarchob
430           gym: Fitnesowy centrum
431           health_centre: Strowotniski centrum
432           hospital: Chórownja
433           hunting_stand: Góntwarske sedło
434           ice_cream: Lod
435           kindergarten: Źiśownja
436           library: Knigłownja
437           market: Wiki
438           marketplace: Wikowanišćo
439           nightclub: Nocny klub
440           nursery: Źiśownja
441           nursing_home: Wótwardowarnja
442           office: Běrow
443           parking: Parkowanišćo
444           pharmacy: Aptejka
445           place_of_worship: Bóžy dom
446           police: Policija
447           post_box: Listowy kašćik
448           post_office: Post
449           preschool: Pśedšula
450           prison: Popajźeństwo
451           pub: Kjarcma
452           public_building: Zjawne twarjenje
453           reception_area: Wobcerk pśidostaśa
454           recycling: Zběranišćo starowinow
455           restaurant: Gósćeńc
456           retirement_home: Starcownja
457           sauna: Sawna
458           school: Šula
459           shelter: Pódstup
460           shop: Pśekupnica
461           shower: Duša
462           social_centre: Socialny centrum
463           social_club: Towarišliwostny klub
464           social_facility: Socialna institucija
465           studio: Studijo
466           swimming_pool: Plěwarnja
467           taxi: Taksijowe městno
468           telephone: Zjawny telefon
469           theatre: Źiwadło
470           toilets: Toalety
471           townhall: Radnica
472           university: Uniwersita
473           vending_machine: Awtomat
474           veterinary: Skótny gójc
475           village_hall: Gmejnski centrum
476           waste_basket: Sudobje za wótpadanki
477           youth_centre: Młoźinski centrum
478         boundary:
479           administrative: Zastojnstwowa granica
480           census: Granica ludlićeńskego wobcerka
481           national_park: Narodny park
482           protected_area: Šćitane strony
483         bridge:
484           aqueduct: Akwedukt
485           suspension: Wisaty móst
486           swing: Zawjertny móst
487           viaduct: Wiadukt
488           "yes": Móst
489         building:
490           "yes": Twarjenje
491         emergency:
492           phone: Słup za nuzowe zawołanje
493         highway:
494           bridleway: Rejtarska drožka
495           bus_guideway: Jězdna kólej kólejowego busa
496           bus_stop: Busowe zastanišćo
497           construction: Dalokowobchadowa droga se twari
498           cycleway: Sćažka za kólasowarjow
499           emergency_access_point: Nuzowa słužba
500           footway: Chódnik
501           ford: Brod
502           living_street: Droga z pómjeńšonym wobchadom
503           milestone: Kilometrownik
504           motorway: Awtodroga
505           motorway_junction: Kśica awtodrogi
506           motorway_link: Zajězd na awtodrogu
507           path: Sćažka
508           pedestrian: Drožka za pěskowarjow
509           platform: Platforma
510           primary: Droga prědnego rěda
511           primary_link: Droga prědnego rěda
512           proposed: Naraźona droga
513           raceway: Wuběgowanišćo
514           residential: Bydleńska droga
515           rest_area: Wótpócywanišćo
516           road: Droga
517           secondary: Droga drugego rěda
518           secondary_link: Droga drugego rěda
519           service: Paralelna droga
520           services: Gósćeńc pśi awtodroze
521           speed_camera: Błyskowak
522           steps: Stupy
523           street_lamp: Pśidrožna latarnja
524           tertiary: Droga tśeśego rěda
525           tertiary_link: Droga tśeśego rěda
526           track: Pólna drožka
527           trail: Sćažka
528           trunk: Dalokowobchadowa droga
529           trunk_link: Dalokowobchadowa droga
530           unclassified: Njezarědowana droga
531           unsurfaced: Njewobtwarźona droga
532         historic:
533           archaeological_site: Archeologiske wukopowanišćo
534           battlefield: Bitwišćo
535           boundary_stone: Granicny kamjeń
536           building: Twarjenje
537           castle: Grod
538           church: Cerkwja
539           citywalls: Měsćańske murje
540           fort: Fort
541           house: Dom
542           icon: Ikona
543           manor: Kubło
544           memorial: Wopomnišćo
545           mine: Pódkopy
546           monument: Pomnik
547           ruins: Ruiny
548           tomb: Row
549           tower: Torm
550           wayside_cross: Kśica drogi
551           wayside_shrine: Lodka drogi
552           wreck: Wrak
553         landuse:
554           allotments: Gumnyška
555           basin: Basenk
556           brownfield: Industrijowe lědo
557           cemetery: Kjarchob
558           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
559           conservation: Pśirodošćit
560           construction: Twarnišćo
561           farm: Farma
562           farmland: Rola
563           farmyard: Žywnosć
564           forest: Góla
565           garages: Pórěźarnja awtow
566           grass: Błomje
567           greenfield: njewobtwarjona zemja
568           industrial: Industrijowy wobcerk
569           landfill: Wótchytanišćo
570           meadow: Łuka
571           military: Militarny wobcerk
572           mine: Pódkopy
573           orchard: Sadownja
574           quarry: Skała
575           railway: Zeleznica
576           recreation_ground: Wódychańske strony
577           reservoir: Gaśeński jazor
578           reservoir_watershed: Wódowe pśitocnišćo
579           residential: Bydleński wobcerk
580           retail: Drobne wikowanje
581           road: Drogowy wobcerk
582           village_green: Wejsny najs
583           vineyard: Winowe kubło
584         leisure:
585           beach_resort: Mórske kupjele
586           bird_hide: Schow za ptaški
587           common: Almenda
588           fishing: Wuźišćo
589           fitness_station: Fitnesstudio
590           garden: Zagroda
591           golf_course: Golfowišćo
592           ice_rink: Lodowa hala
593           marina: Jachtowy pśistaw
594           miniature_golf: Minigolf
595           nature_reserve: Strony šćitaneje pśirody
596           park: Park
597           pitch: Sportnišćo
598           playground: Grajkanišćo
599           recreation_ground: Wódychańske strony
600           sauna: Sawna
601           slipway: Łoźowa suwanka
602           sports_centre: Sportowy centrum
603           stadium: Stadion
604           swimming_pool: Swimmingpool
605           track: Wuběgowánska cera
606           water_park: Wódowy park
607         military:
608           airfield: Wójarske lětanišćo
609           barracks: Kazerna
610           bunker: Bunker
611         mountain_pass:
612           "yes": Górski pas
613         natural:
614           bay: Zalew
615           beach: Pśibrjog
616           cape: Kap
617           cave_entrance: Jamowy zachod
618           cliff: Skalina
619           crater: Krater
620           dune: Změt pěska
621           fell: Fjel
622           fjord: Fjord
623           forest: Góla
624           geyser: Geysir
625           glacier: Lodojc
626           heath: Wrjosate strony
627           hill: Górka
628           island: Kupa
629           land: Zemja
630           marsh: Marša
631           moor: Bagno
632           mud: Błoto
633           peak: Špica
634           point: Městno
635           reef: Riff
636           ridge: Górski grjebjeń
637           rock: Skała
638           scree: Kamjenišćo
639           scrub: Krě
640           spring: Žrědło
641           stone: Kamjeń
642           strait: Mórska wuscyna
643           tree: Bom
644           valley: Doł
645           volcano: Wulkan
646           water: Wódy
647           wetland: Ługowe łuki
648           wood: Lěs
649         office:
650           accountant: Knigływjeźeński běrow
651           architect: Architektowy běrow
652           company: Zawod
653           employment_agency: Źěłowy amt
654           estate_agent: Maklaŕ gruntow
655           government: Amt
656           insurance: Zawěsćeński běrow
657           lawyer: Pšawizniski běrow
658           ngo: Běrow njekněžarstwoweje organizacije
659           telecommunication: Telekomunikaciski amt
660           travel_agent: Drogowański běrow
661           "yes": Běrow
662         place:
663           airport: Lětanišćo
664           city: Wjelike město
665           country: Kraj
666           county: Wokrejs
667           farm: Žywnosć
668           hamlet: Wjaska
669           house: Dom
670           houses: Domy
671           island: Kupa
672           islet: Mała kupa
673           isolated_dwelling: Jadnotliwe bydło
674           locality: Sedlišćo
675           moor: Bagno
676           municipality: Gmejna
677           neighbourhood: Bydleński wobcerk
678           postcode: Postowa licba
679           region: Region
680           sea: Mórjo
681           state: Zwězkowy kraj
682           subdivision: Trabantowe město
683           suburb: Pśedměsto
684           town: Město
685           unincorporated_area: Bźezgmejnske strony
686           village: Wjas
687         railway:
688           abandoned: Spušćona zeleznicowa cera
689           construction: Zeleznicowa cera se twari
690           disused: Njewužywana zeleznicowa cera
691           disused_station: Njewužywane dwórnišćo
692           funicular: Powrjozowa zeleznica
693           halt: Zeleznicowe zastanišćo
694           historic_station: Historiske dwórnišćo
695           junction: Zeleznicowe kśicnišćo
696           level_crossing: Zeleznicowy pśechod
697           light_rail: Měsćańska zeleznica
698           miniature: Miniaturna zeleznica
699           monorail: Jadnokólejowa zeleznica
700           narrow_gauge: Wuskokólejata zeleznica
701           platform: Pśistupnišćo
702           preserved: Wuchowana zeleznica
703           proposed: Naraźona zeleznicowa cera
704           spur: Kólejowy wótstawk
705           station: Dwórnišćo
706           stop: Zeleznicowe zastanišćo
707           subway: Zastanišćo pódzemskeje
708           subway_entrance: Zachod k pódzemskej
709           switch: Pśestajadło
710           tram: Elektriska
711           tram_stop: Zastanišćo elektriskeje
712         shop:
713           alcohol: Wobchod za spirituoze
714           antiques: Wobchod za starobki
715           art: Wobchod wuměłskich twórbow
716           bakery: Pjakarnja
717           beauty: Parfimerija
718           beverages: Piśowy mark
719           bicycle: Wobchod za kólasa
720           books: Knigłarnja
721           boutique: Butika
722           butcher: Rěznik
723           car: Awtownja
724           car_parts: Awtowe narownanki
725           car_repair: Pórěźarnja awtow
726           carpet: Tepichowy wobchod
727           charity: Dobrotnostny wobchod
728           chemist: Aptejka
729           clothes: Woblekarnja
730           computer: Computerowy wobchod
731           confectionery: Konditarnja
732           convenience: Kšamarska loda
733           copyshop: Kopěrowański wobchod
734           cosmetics: Kosmetikowy wobchod
735           deli: Wobchod za delikatese
736           department_store: Kupnica
737           discount: Discounter
738           doityourself: Wobchod za baslarsku pótrjebu
739           dry_cleaning: Cysćarnja
740           electronics: Elektronikowy wobchod
741           estate_agent: Maklaŕ gruntow
742           farm: Žywnosćowy wobchod
743           fashion: Modowy wobchod
744           fish: Wobchod za ryby
745           florist: Kwětkarnja
746           food: Wobchod za žywidła
747           funeral_directors: Zakopowański institut
748           furniture: Meblowy wobchod
749           gallery: Galerija
750           garden_centre: Zagrodowy center
751           general: Wobchod za měšane wóry
752           gift: Wobchod za dary
753           greengrocer: Zeleninarski wobchod
754           grocery: Wobchod za žywidła
755           hairdresser: Frizerski salon
756           hardware: Twarski mark
757           hifi: Technika hi-fi
758           insurance: Zawěsćarnja
759           jewelry: Pyšnotkowy wobchod
760           kiosk: Kiosk
761           laundry: Pałkarnja
762           mall: Nakupowanišćo
763           market: Wiki
764           mobile_phone: Wobchod za mobilne telefony
765           motorcycle: Wobchod za motorske
766           music: Wobchod za muzikalije
767           newsagent: Pśedawaŕ casnikow
768           optician: Optikaŕ
769           organic: Wobchod za biocarobu
770           outdoor: Pśekupnica pód gołym njebjom
771           pet: Coologiska pśedawarnja
772           pharmacy: Aptejka
773           photo: Fotograf
774           salon: Salon
775           second_hand: Nakupowarnja
776           shoes: Wobchod za crjeje
777           shopping_centre: Kupowański centrum
778           sports: Sportowy wobchod
779           stationery: Pśedawarnja za pisańskich wórow
780           supermarket: Supermark
781           tailor: Šlodarnja
782           toys: Wobchod za grajki
783           travel_agency: Drogowański běrow
784           video: Wideowobchod
785           wine: Wobchod za spirituoze
786           "yes": Wobchod
787         tourism:
788           alpine_hut: Górski chromcyk
789           artwork: Wuměłska twórba
790           attraction: Atrakcija
791           bed_and_breakfast: Pśenocowanje ze snědanim
792           cabin: Chyža
793           camp_site: Campingowanišćo
794           caravan_site: Zmakanišćo za bydleńske wóze
795           chalet: Prozninski domcyk
796           guest_house: Góstny dom
797           hostel: Młodownja
798           hotel: Hotel
799           information: Informacije
800           motel: Motel
801           museum: Muzeum
802           picnic_site: Piknikowanišćo
803           theme_park: Rozwjaseleński park
804           viewpoint: Rozglědanišćo
805           zoo: Coo
806         tunnel:
807           culvert: Wótwódowy kanal
808           "yes": Tunel
809         waterway:
810           artificial: Kumštna wódna droga
811           boatyard: Ŀoźnica
812           canal: Kanal
813           dam: Zagaśica
814           derelict_canal: Zanjerózony kanal
815           ditch: Grobla
816           dock: Dok
817           drain: Wótwódowy kanal
818           lock: Pušćalnica
819           lock_gate: Pušćalnicowe wrota
820           mooring: Pśistajenje
821           rapids: Pśejmy rěki
822           river: Rěka
823           stream: Rěcka
824           wadi: Wadi
825           waterfall: Wódopad
826           weir: Gaśeńska murja
827       admin_levels:
828         level2: Statna granica
829         level4: Krajna granica
830         level5: Regionowa granica
831         level6: Wokrejsna granica
832         level8: Měsćańska granica
833         level9: Granica měsćańskego źěla
834         level10: Pśedměsćańska granica
835     description:
836       title:
837         osm_nominatim: Městno z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
838           Nominatim</a>
839         geonames: Městno z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
840       types:
841         cities: Wjelike města
842         towns: Města
843         places: Městna
844     results:
845       no_results: Žedne wuslědki namakane
846       more_results: Dalšne wuslědki
847   layouts:
848     logo:
849       alt_text: Logo OpenStreetMap
850     home: K domacnemu městnoju
851     logout: Wótzjawiś
852     log_in: Pśizjawiś
853     log_in_tooltip: Do eksistěrowacego konta se pśizjawiś
854     sign_up: Registrěrowaś
855     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
856     sign_up_tooltip: Konto za wobźěłowanje załožyś
857     edit: Wobźěłaś
858     history: Historija
859     export: Eksport
860     data: Daty
861     export_data: Daty eksportěrowaś
862     gps_traces: GPS-slědy
863     gps_traces_tooltip: GPS-slědy zastojaś
864     user_diaries: Dnjowniki
865     user_diaries_tooltip: Wužywarske dnjowniki cytaś
866     edit_with: Z %{editor} wobźěłaś
867     tag_line: Licha wikikórta swěta
868     intro_header: Witaj k OpenStreetMap!
869     intro_text: OpenStreetMap jó kórta swěta, napórana wót luźi ako ty a dajo se licho
870       pód wótwórjoneju licencu wužywaś.
871     intro_2_create_account: Załož wužywarske konto
872     partners_html: Hostowanje pódpěra se wót %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} a drugich
873       %{partners}.
874     partners_ucl: z UCL VR Centre
875     partners_ic: Imperial College London
876     partners_bytemark: Bytemark Hosting
877     partners_partners: partnerow
878     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu offline, dokulaž se wažne źěło
879       za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
880     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap jo tuchylu w modusu "Jano cytaś", dokulaž
881       se wažne źěło za wótglědowanje datoweje banki pśewjedujo.
882     donate: Pódprěj OpenStreetMap pśez %{link} do fondsa aktualizacije hardware
883     help: Pomoc
884     about: Wó
885     copyright: Awtorske pšawo
886     community: Zgromaźeństwo
887     community_blogs: Blogi zgromaźeństwa
888     community_blogs_title: Blogi cłonkow zgromaźeństwa OpenStreetMap
889     foundation: Załožba
890     foundation_title: Załožba OpenStreetMap
891     make_a_donation:
892       title: Pódprěj OpenStreetMap z pjenjezneju pósćiwanku
893       text: Pósćiś
894     learn_more: Dalšne informacije
895     more: Wěcej
896   license_page:
897     foreign:
898       title: Wó toś tom pśełožku
899       text: W paźe konflikta mjazy pśełožonym bokom a %{english_original_link}, engelski
900         bok ma prědnosć měś
901       english_link: engelskim originalom
902     native:
903       title: Wó toś tom boku
904       text: Woglědujoš se engelsku wersiju boka awtorskego pšawa. Móžoš se k %{native_link}
905         toś togo boka wrośiś abo pśestaś wó awtorskem pšawje cytaś a %{mapping_link}.
906       native_link: dolnoserbskej wersiji
907       mapping_link: kartěrowanje zachopiś
908     legal_babble:
909       title_html: Awtorske pšawo a licenca
910       intro_1_html: |-
911         OpenStreetMap su <i>zjawne daty</i>, licencěrowane pód licencu <a
912         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
913         Commons Open Database</a> (ODbL).
914       intro_2_html: Móžoš naše daty kopěrowaś, rozdźěliś, pśenjasć a pśiměriś, tak
915         dłujko ako  naspomnjejoš OpenStreetMap a jich sobustatkujucych. Jolic změnijoš
916         naše kórty abo daty abo zepěraš se na nje, móžoš wuslědk jano pód teju sameju
917         licencu rozdźěliś. Dopołny <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">pšawniski
918         code</a> wujasnjujo twóje pšawa a zagronitosći.
919       intro_3_html: Kartografija w našych kórtowych kachlach a naša dokumentacija
920         stej pód licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative
921         Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC-BY-SA) licencěrowanej.
922       credit_title_html: Kak naspomnjeś awtorstwo OpenStreetMap
923       credit_1_html: Pominamy se, až  pódawaš sobustatkujucych &ldquo;&copy; OpenStreetMap&rdquo;.
924       credit_2_html: Musyš teke wujasniś, až daty stoje pód licencu Open Database,
925         a, jolic naše kórtowe kachle se wužywaju, až kartografija licencěrujo se pód
926         CC-BY-SA. Móžoš to cyniś, z tym až wótkazujoš do <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">toś
927         togo boka awtorskego pšawa</a>. Alternatiwnje, a ako pótrěbnosć, jolic rozdźělujoš
928         OSM w datowem formje, móžoš direktnje k licencam pomjenjowaś a wótkazaś. W
929         medijach, źož wótkaze njejsu móžno (na pś. wuśišćane źěła), naraźujomy śi,
930         twójich cytarjow na openstreetmap.org (snaź z tym až rozšyrjujoš 'OpenStreetMap'
931         k toś tej połnej adresy), na opendatacommons.org a, jolic to jo relewantne,
932         na creativecommons.org dopomnjeś.
933       credit_3_html: 'Za pśepytujobnu elektronisku kórtu by měło se źěkowanje w rožku
934         kórty pokazaś. Na pśikład:'
935       attribution_example:
936         alt: Pśikład, kak pokazujo se na webboku na OpenStreetMap
937         title: Pśipokazański pśikład
938       more_title_html: Dalšne informacije
939       more_1_html: Cytaj wěcej wó wužywanju našych datow a kak dajo se nas pśipóznaś
940         pód <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Ceste pšawniske
941         pšašenja</a>.
942       more_2_html: "Lěcrownož OpenStreetMap wobstoj ze zjawnych datow, njamóžomy dermotny
943         kórtowy API za wuwijarjow tśeśich póbitowaś. \nGlědaj naše <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">pšawidła
944         za wužywanje API</a>, <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Pšawidła
945         za wužywanje kachlow</a> a <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Pšawidła
946         za wužywanje Nominatim</a>."
947       contributors_title_html: Naše sobustatkujuce
948       contributors_intro_html: 'Naše sobustatkujuce su towzynty wósobow. Zapśimujomy
949         teke daty wótwórjoneje licence z narodnych kartěrowańskich pśedewześow a drugich
950         žrědłow, mjaz nimi:'
951       contributors_at_html: '<strong>Awstriska</strong>: Wopśimujo daty z <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt
952         Wien</a> (pód <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC
953         BY</a>), <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land
954         Vorarlberg</a> a  Land Tirol (pod <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY
955         AT ze změnami</a>).'
956       contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Wopśimujo daty z GeoBase&reg;,
957         GeoGratis (&copy; Department of Natural Resources Canada), CanVec (&copy;
958         Department of Natural Resources Canada), a StatCan (Geography Division, Statistics
959         Canada).'
960       contributors_fi_html: '<strong>Finska</strong>: Wopśimujo daty z topografiskeje
961         datoweje banki National Land Survey of Finland a drugich datowych sajźbow,
962         pód <a href="http://www.maanmittauslaitos.fi/en/NLS_open_data_licence_version1_20120501">NLSFI-licencu</'
963       contributors_fr_html: '<strong>Francojska</strong>: Wopśimujo daty z Direction
964         Générale des Impôts.'
965       contributors_nl_html: '<strong>Nižozemska</strong>: Wopsimujo daty &copy; AND,
966         2007   (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)'
967       contributors_nz_html: '<strong>Nowoseelandska</strong>: Wopśimujo daty ze žrědłow
968         wót Land Information New Zealand. Awtorske pšawo wuměnjone.'
969       contributors_za_html: '<strong>Pódpołdnjowa Afrika</strong>: Wopśimujo daty
970         z  <a href="http://www.ngi.gov.za/">Chief Directorate:  National Geo-Spatial
971         Information</a>, Statne awtorske pšawo wuměnjone.'
972       contributors_gb_html: '<strong>Zjadnośone kralojstwo</strong>: Wopśimujo daty
973         z Ordnance Survey (Amtske rozměrjenje kraja) &copy; Awtorske pšawo a pšawo
974         za datowe banki 2010-2012.'
975       contributors_footer_1_html: Za dalšne drobnostki za to a druge žrědła, kótarež
976         su se wužyli, aby OpenStreetMap pólěpšyli, glědaj pšošym <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">bok
977         sobustatkujucych</a> na wikiju OpenStreetMap.
978       contributors_footer_2_html: Zapśimowanje datow do OpenStreetMap njegroni, až
979         póbitowaŕ originalnych datow pśipóznawa OpenStreetMap, dawa někaku garantiju
980         abo pśewzejo rukowanje.
981       infringement_title_html: Pśejźenje stwóriśelskego pšawa
982       infringement_1_html: Sobustatkujucych OSM napominamy, až njedodawaju nigda daty
983         ze žrědłow, kótarež su pśez awtorske pšawo šćitane (na pś. z Google Maps abo
984         z wuśišćanych kórtow) bźez wurazneje dowólnosći awtorow.
985       infringement_2_html: Joli měniš, aý awtorskopšawniski šćitany material jo se
986         datowej bance OpenStreetMap abo toś tomu sedłoju bźez dowólnosći pśidał, póśěguj
987         se pšosym na našo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">póstupowanje
988         za wótwónoźowanje wopśimjeśa</a>abo daj to direktnje na našom <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">formularnem
989         boku</a> k wěsći.
990   welcome_page:
991     title: Witaj!
992     introduction_html: Witaj k OpenstreetMap, lichej a wobźěłujobnej kórśe swěta.
993       Něnto, za tym až sy se zregistrěrował, móžoš se do kartěrowanja pušćiś. How
994       jo krotke zapokazanje z nejwažnjejšymi informacijami, kótarež musyš wěźeś.
995     whats_on_the_map:
996       title: Což na kórtu słuša
997       on_html: OpenStreetMap jo městno za kartěrowanje wěcow, kótarež su <em>realne
998         a aktualne</em> - wopśimujo miliony twarjenjow, puśow a druge drobnostki wó
999         městnach. Móžoš kartěrowaś, cožkuli zajmujo śi we napšawdnem swěśe.
1000       off_html: Což <em>nja</em>ma wopśimjeś, su subjektiwne daty kaž pogódnośenja,
1001         historiske abo hypotetiske funkcije a daty z pśez awtorske pšawo šćitanych
1002         žrědłow. Njekopěruj z online- abo papjernych kórtow, snaźkuli maš wósebnu
1003         dowólnosć.
1004     basic_terms:
1005       title: Zakładne zapśimjeśa za kartěrowanje
1006       paragraph_1_html: OpenStreetMap wužywa někotare wósebne zapśimjeśa. How su někotare
1007         z nich, kótarež by mógli śi wužytne byś.
1008       editor_html: <strong>Editor</strong> jo program abo websedło, kótarež móžoš
1009         wužywaś, aby kórtu wobźěłał.
1010       node_html: <strong>Suk</strong> jo dypk na kórśe, na pś. gósćeńc abo bom.
1011       way_html: <strong>Puś</strong> jo linija abo płonina, na pś. droga, rěka, jazor
1012         abo twarjenje.
1013       tag_html: <strong>Atribut</strong> jo datowa kakosć wó suku abo puśu, na pśikład
1014         mě gósćeńca abo nejwuša spěšnosć na droze.
1015     questions:
1016       title: Maš hyšći pšašanja?
1017       paragraph_1_html: |-
1018         OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańske temy.
1019         <a href='%{help_url}'>Pomoc</a>.
1020     start_mapping: Kartěrowanje zachopiś
1021     add_a_note:
1022       title: Njamaš chyle za wobźěłowanje? Pśidaj pokazku!
1023       paragraph_1_html: Jolic coš jano drobnosć korigěrowaś a njamaš chyle, aby se
1024         zregistrěrował a wuknuł, kak se wobźěłujo, móžoš jadnorje pokazku pśidaś.
1025       paragraph_2_html: |-
1026         Źi jadnorje na <a href='%{map_url}'>kórtu</a> a klikni na symbol pokazki:
1027         <span class='icon note'></span>. Ten pśida kórśe marku, kótaruž móžoš pśesunuś. Pśidaj swóju powěźeńku, klikni pótom na Składowaś a druge kartěrowarje budu se wěcy wěnowaś.
1028   fixthemap:
1029     title: Problem k wěsći daś / Kórtu pópšawiś
1030     how_to_help:
1031       title: Kak móžoš pomagaś
1032       join_the_community:
1033         title: Zgromaźeństwu pśistupiś
1034         explanation_html: Jolic sy problem z našymi kórtowymi datami zawuputnuł, na
1035           pśikład droga abo twója adresa felujo, jo nejlěpša wašnja, z tym pókšacowaś,
1036           se zgromaźeństwoju OpenStreetMap pśizamknuś a sam daty pśidaś abo korigěrowaś.
1037       add_a_note:
1038         instructions_html: |-
1039           Klikni jadnorje na <a class='icon note'></a> abo na ten samski symbol w zwobraznjenju kórty.
1040           To pśidajo kórśe marku, kótaruž móžoš pśez śěgnjenje pśesunuś.
1041           Pśidaj swóju powěsć, klikni pon na Składowaś a druge kartěrowarje budu pó tom slěźiś.
1042     other_concerns:
1043       title: Druge nastupnosći
1044       explanation_html: Jolic maš wobmyslenja wó tom, kak naše daty se wužiwaju abo
1045         nastupajucy wopśimjeśe, woglědaj se k našomu <a href='/copyright'>bokoju awtorstwa</a>
1046         za dalšne kazniske informacije abo staj se z wótpowědneju <a href='http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>źěłoweju
1047         kupku</a> do zwiska.
1048   help_page:
1049     title: Pomoc
1050     introduction: OpenStreetMap ma wšake resurse za zeznaśe projekta, pšašanja a wótegrona
1051       wó něcom a zgromadnu diskusiju a dokumentěrowanje kartěrowańskich temow.
1052     welcome:
1053       url: /welcome
1054       title: Witaj k OSM
1055       description: Zachop z toś tym spěšnym rozpokazanim, kótarež wopsímujo zakłady
1056         OpenStreetMap.
1057     help:
1058       url: https://help.openstreetmap.org/
1059       title: help.openstreetmap.org
1060       description: Pšašaj se něcogo abo pytaj za wótegronami na boku pšašanjow a wótegronow
1061         OpenStreetMap.
1062     wiki:
1063       url: http://wiki.openstreetmap.org/
1064       title: wiki.openstreetmap.org
1065       description: Pśepytaj wiki za nadrobneju OSM-dokumentaciju
1066   about_page:
1067     next: Pśiducy
1068     copyright_html: <span>&copy; </span>sobustatkujuce<br>OpenStreetMap
1069     used_by: '%{name} staja kórtowe daty za sta websedłow, mobilne nałoženja a rědy
1070       k dispoziciji'
1071     lede_text: OpenStreetMap twóri se wót zgromaźeństwa kartěrowarjow, kótarež pśinosuju
1072       a woplěwaju daty wó drogach, puśach, kafejownjach, dwórnišćach a wjele wěcej
1073       na cełem swěśe.
1074     local_knowledge_title: Lokalna wěda
1075     local_knowledge_html: Za OpenStreetMap jo wažna lokalna wěda. Sobustatkujuce wužywaju
1076       wobraze z powětša, GPS-graty a pólne kórty, aby pśeglědali, aby OSM dokładny
1077       a aktualny był.
1078     community_driven_title: Wót zgromaźeństwa spěchowany
1079     community_driven_html: |-
1080       Zgromaźeństwo OpenStreetMap jo wjelerake, zagórity a rosćo kuždy źeń.
1081       Naše sobustatkujuce su zagórite kartěrowarjo, GIS-profije, inženjery, kótarež gónje OSM-serwery, pomogarje, kótarež kartěruju strona katastrofo a wjele wěcej.
1082       Aby wěcej wó zgromaźeństwje zgónił, glej <a href='%{diary_path}'>wužywarske dnjowniki</a>, <a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blogi zgromaźeństwa</a> a websedło załožby <a href='http://www.osmfoundation.org/'>OSM Foundation</a>
1083     open_data_title: Zjawne daty
1084     open_data_html: 'OpenStreetMap wopśimujo <i>zjawne daty</i>: Móžoš je za kuždy
1085       zaměr wužywaś, joli až naspomnjejoš OpenStreetMap a jogo sobustatkujuce. Jolic
1086       změnijoš daty na wěsty nałog abo napórajoš, móžoš wuslědk jano pód teju samskeju
1087       licencu rozdźěliś. Glej <a href=''%{copyright_path}''>bok awtorskego pšawa a
1088       licence</a> za drobnosći.'
1089     partners_title: Partnarje
1090   notifier:
1091     diary_comment_notification:
1092       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo twój zapisk dnjownika komentěrował.'
1093       hi: Witaj %{to_user},
1094       header: '%{from_user} jo twój nejnowšy zapisk dnjownika openStreetMap z temowym
1095         nadpismom %{subject} komentěrował:'
1096       footer: Móžoš komentar na %{readurl} cytaś, komentar na %{commenturl} pisaś
1097         abo na %{replyurl} wótegroniś
1098     message_notification:
1099       hi: Witaj %{to_user},
1100       header: '%{from_user} jo śi pósłał powěsć pśez OpenStreetMap z temowym nadpismom
1101         %{subject}:'
1102       footer_html: Móžoš powěsć pód %{readurl} cytaś a móžoš pód %{replyurl} wótegroniś
1103     friend_notification:
1104       subject: '[OpenStreetMap] %{user} jo śi ako pśijaśela pśidał.'
1105       had_added_you: '%{user} jo śi na OpenStreetMap ako pśijaśela pśidał.'
1106       see_their_profile: Móžoš profil na %{userurl} wiźeś.
1107       befriend_them: Móžoš někogo na %{befriendurl} ako pśijaśela pśidaś.
1108     gpx_notification:
1109       greeting: Witaj,
1110       your_gpx_file: Wuglěda ako twója GPX-dataja
1111       with_description: z wopisanim
1112       and_the_tags: 'a slědujuce atributy:'
1113       and_no_tags: a žedne atributy.
1114       failure:
1115         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import jo se njeraźił'
1116         failed_to_import: 'njejo se dał importěrowaś. How jo zmólka:'
1117         more_info_1: Dalšne informacije wó njeraźonych GPX-importach a kak daju se
1118           wobinuś
1119         more_info_2: 'móžoš namakaś na:'
1120       success:
1121         subject: '[OpenStreetMap] GPX-import wuspěšny'
1122         loaded_successfully: jo se %{trace_points} z %{possible_points} móžnych dypkow
1123           zacytało.
1124     signup_confirm:
1125       subject: '[OpenStreetMap] Witaj do OpenStreetMap'
1126       greeting: Witaj!
1127       created: Něchten (naźejamy se ty) jo rowno konto na %{site_url} załožył.
1128       confirm: 'Nježli až cynimy něco, musymy wobkšuśiś, až toś to napšašowanje pśiźo
1129         wóte tebje, jolic tomu tak jo, klikni pšosym na slědujucy wótkaz, aby swójo
1130         konto wobkšuśił:'
1131       welcome: Za tym až sy swójo konto wobkšuśił, buźomy tebi pśidatne informacije
1132         za prědne kšacei daś.
1133     email_confirm:
1134       subject: '[OpenStreetMap] Twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś'
1135     email_confirm_plain:
1136       greeting: Witaj,
1137       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
1138         do %{new_address} změniś.
1139       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby wobkšuśił
1140         změnu.
1141     email_confirm_html:
1142       greeting: Witaj,
1143       hopefully_you: Něchten (naźejucy ty) co swóju e-mailowu adresu pla %{server_url}
1144         do %{new_address} změniś.
1145       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby změnu wobkšuśił.
1146     lost_password:
1147       subject: '[OpenStreetMap] Napšašowanje wó slědkstajenju gronidła'
1148     lost_password_plain:
1149       greeting: Witaj,
1150       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
1151         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1152       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby swójo gronidło
1153         slědk stajił.
1154     lost_password_html:
1155       greeting: Witaj,
1156       hopefully_you: Něchten (snaź ty) jo pominał gronidło za konto OpenStreetMap
1157         z toś teju e-majloweju adresu slědk stajiś.
1158       click_the_link: Jolic ty to sy, klikni pšosym dołojce na wótkaz, aby gronidło
1159         slědk stajił.
1160     note_comment_notification:
1161       anonymous: Anonymny wužywaŕ
1162       greeting: Witaj,
1163       commented:
1164         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow komentěrował'
1165         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku komentěrował, za kótaruž
1166           se zajmujoš'
1167         your_note: '%{commenter} jo komentar wó jadnej z twojich pokazkow blisko %{place}
1168           zawóstajił.'
1169         commented_note: '%{commenter} jo komentar wó kórtowej pokazce zawóstajił,
1170           kótaruž sy komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
1171       closed:
1172         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow docynił'
1173         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku docynił, za kótaruž
1174           se zajmujoš'
1175         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
1176           docynił.'
1177         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku docynił,  kótaruž sy komentěrował.
1178           Pokazka jo blisko %{place}.'
1179       reopened:
1180         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo jadnu z twójich pokazkow reaktiwěrował'
1181         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} jo pokazku reaktiwěrował, za
1182           kótaruž se zajmujoš'
1183         your_note: '%{commenter} jo jadnu z twójich kórtowych pokazkow blisko %{place}
1184           reaktiwěrował.'
1185         commented_note: '%{commenter} jo kórtowu pokazku reaktiwěrował,  kótaruž sy
1186           komentěrował. Pokazka jo blisko %{place}.'
1187       details: Dalšne drobnosći wó pokazce móžoš pód %{url} namakaś.
1188   message:
1189     inbox:
1190       title: Post
1191       my_inbox: Mój post
1192       outbox: pósłany
1193       messages: Maš %{new_messages} a %{old_messages}
1194       new_messages:
1195         few: '%{count} nowe powěsći'
1196         one: '%{count} nowa powěsć'
1197         two: '%{count} nowej powěsći'
1198         other: '%{count} nowych powěsćow'
1199       old_messages:
1200         few: '%{count} stare powěsći'
1201         one: '%{count} stara powěsć'
1202         two: '%{count} starej powěsći'
1203         other: '%{count} starych powěsćow'
1204       from: Wót
1205       subject: Temowe nadpismo
1206       date: Datum
1207       no_messages_yet: Hyšći njamaš powěsći. Cogodla njestajaš se z %{people_mapping_nearby_link}
1208         do zwiska?
1209       people_mapping_nearby: Luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1210     message_summary:
1211       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1212       read_button: Ako pśecytany markěrowaś
1213       reply_button: Wótegroniś
1214       delete_button: Lašowaś
1215     new:
1216       title: Powěsć pósłaś
1217       send_message_to: '%{name} nowu powěsć pósłaś'
1218       subject: Temowe nadpismo
1219       body: Tekst
1220       send_button: Pósłaś
1221       back_to_inbox: Slědk k postoju
1222       message_sent: Powěsć pósłana
1223       limit_exceeded: Sy gano wjele powěsćow pósłał, pšosym cakaj chylu, nježli až
1224         wopytujoš dalšne pósłaś.
1225     no_such_message:
1226       title: Powěsć njeeksistěrujo
1227       heading: Powěsć njeeksistěrujo
1228       body: Bóžko powěźeńka z tym ID njeeksistěrujo.
1229     outbox:
1230       title: Pósłany
1231       my_inbox: Mój %{inbox_link}
1232       inbox: post
1233       outbox: pósłany
1234       messages:
1235         few: Sy %{count} powěsći pósłał
1236         one: Sy %{count} powěsć pósłał
1237         two: Sy %{count} powěsći pósłał
1238         other: Sy %{count} powěsćow pósłał
1239       to: Komu
1240       subject: Temowe nadpismo
1241       date: Datum
1242       no_sent_messages: Hyšći njejsy powěsći rozpósłał. Cogodla njestajaš se z jadnym
1243         z %{people_mapping_nearby_link}, do zwiska?
1244       people_mapping_nearby: luźe, kótarež kartěruju w bliskosći
1245     reply:
1246       wrong_user: |-
1247         Sy ako `%{user}' pśizjawjony, ale powěsć, na kótaruž sy kśěł wótegroniś, njejo se pósłała k tomu wužywarjeju.
1248         Pšosym pśizjaw se ako korektny wužywaŕ, aby wótegronił.
1249     read:
1250       title: Powěsć cytaś
1251       from: Wót
1252       subject: Temowe nadpismo
1253       date: Datum
1254       reply_button: Wótegroniś
1255       unread_button: Ako njepśecytany markěrowaś
1256       back: Slědk
1257       to: Komu
1258       wrong_user: Sy ako `%{user} pśizjawjony, ale powěsć, kótaruž sy kśěł cytaś,
1259         njejo se pósłała wót togo wužywarja abo k tomu wužywarjeju. Pšosym pśizjaw
1260         se ako korektny wužywaŕ, aby ju cytał.
1261     sent_message_summary:
1262       delete_button: Lašowaś
1263     mark:
1264       as_read: Powěsć jo se markěrowała ako pśecytana
1265       as_unread: Powěsć jo se markěrowała ako njepśecytana
1266     delete:
1267       deleted: Powěsć wulašowana
1268   site:
1269     index:
1270       js_1: Pak wužywaš wobglědowak, kótaryž njepódpěra JavaScript, pak sy znjemóžnił
1271         JavaScript.
1272       js_2: OpenStreetMap wužywa JavaScript za suwatu kórtu.
1273       permalink: Trajny wótkaz
1274       shortlink: Krotki wótkaz
1275       createnote: Pokaz pśidaś
1276       license:
1277         copyright: Copyright OpenStreetMap a sobustatkujuce, pód wótewrjoneju licencu
1278       remote_failed: Wobźěłowanje njejo se raźiło - pśeznań se, lěc JOSM jo zacytany
1279         a opcija zdalokawóźenje jo zmóžnjona
1280     edit:
1281       not_public: Njejsy swóje změny ako zjawne markěrował.
1282       not_public_description: Njamóžoš wěcej kórtu wobzěłaś, snaźkuli cyniś to rowno.
1283         Móžoš swóje změny na swójom %{user_page} ako zjawne markěrowaś.
1284       user_page_link: wužywarskem boku
1285       anon_edits_link_text: Wuslěź, cogodla tomu tak jo.
1286       flash_player_required: Trjebaš wótegrajadło Flash, aby wužywał Potlatch, editor
1287         Flash OpenStreetMap. Móžoš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wótegrajadło
1288         Flash z Adobe.com ześěgnuś</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotare
1289         druge móžnosći</a> stoje teke za wobźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji.
1290       potlatch_unsaved_changes: Maš njeskłaźone změny. (Aby składował w Potlatch,
1291         ty by dejał aktualny puś abo dypk wótwóliś, jolic wobźěłujoš w livemodusu,
1292         abo klikni na Składowaś, jolic maš tłocašk Składowaś.)
1293       potlatch2_not_configured: Potlach 2 njejo se konfigurěrował - pšosym glědaj
1294         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1295       potlatch2_unsaved_changes: Sy njeskładowane změny. (Aby je w Potlatch 2 składował,
1296         klikni na "Składowaś".)
1297       id_not_configured: iD njejo se konfigurěrował
1298       no_iframe_support: Twój wobglědowak njepódpěrujo HTML-elementy iframe, kótarež
1299         su trěbne za toś tu funkciju.
1300     sidebar:
1301       search_results: Pytańske wuslědki
1302       close: Zacyniś
1303     search:
1304       search: Pytaś
1305       where_am_i: Źo som?
1306       where_am_i_title: Aktualne městno z pomocu pytawy wopisaś
1307       submit_text: Źi
1308     key:
1309       table:
1310         entry:
1311           motorway: Awtodroga
1312           trunk: Malsna droga
1313           primary: Zwězkowa droga
1314           secondary: Nakrajna droga
1315           unclassified: Njeklasificěrowana droga
1316           track: Cera
1317           bridleway: Rejtarska drožka
1318           cycleway: Sćažka za kolesowarjow
1319           footway: Drožka
1320           rail: Zeleznica
1321           subway: Pódzemska
1322           tram:
1323           - Měsćańska zeleznica
1324           - elektriska
1325           cable:
1326           - Kablowa elektriska
1327           - sedłowy lift
1328           runway:
1329           - Pśizemjeńska cera
1330           - lětadłowa cera
1331           apron:
1332           - Pśedpólo lětanišća
1333           - terminal
1334           admin: Zastojnstwowa granica
1335           forest: Góla
1336           wood: Lěs
1337           golf: Golfowišćo
1338           park: Park
1339           resident: Bydleński wobcerk
1340           common:
1341           - Powšykny
1342           - łuka
1343           retail: Nakupowanišćo
1344           industrial: Industrijowy wobcerk
1345           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
1346           heathland: Wrjosate strony
1347           lake:
1348           - Jazor
1349           - gaśeński jazor
1350           farm: Farma
1351           brownfield: Industrijowe lědo
1352           cemetery: Kjarchob
1353           allotments: Gumnyškarnje
1354           pitch: Sportnišćo
1355           centre: Sportowy centrum
1356           reserve: Strony šćitaneje pśirody
1357           military: Militarny wobcerk
1358           school:
1359           - Šula
1360           - uniwersita
1361           building: Pśesegajuce twarjenje
1362           station: Dwórnišćo, zeleznicowa stacija
1363           summit:
1364           - Wjerch
1365           - špica
1366           tunnel: Smužkowane wobcerjenje = tunel
1367           bridge: Carne wobcerjenje = móst
1368           private: Priwatny pśistup
1369           destination: Jano za pśigranicujucych
1370           construction: Drogi w twari
1371     richtext_area:
1372       edit: Wobźěłaś
1373       preview: Pśeglěd
1374     markdown_help:
1375       title_html: Z <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1376         analyzěrowany
1377       headings: Nadpisma
1378       heading: Nadpismo
1379       subheading: Pódnapismo
1380       unordered: Nalicenje
1381       ordered: Numerěrowana lisćina
1382       first: Prědny element
1383       second: Drugi element
1384       link: Wótkaz
1385       text: Tekst
1386       image: Wobraz
1387       alt: Alternatiwny tekst
1388       url: URL
1389   trace:
1390     visibility:
1391       private: Priwatny (jano źělony ako anonymne, njezrědowane dypki)
1392       public: Zjawny (pokazujo se w lisćinje slědow ako anonymne, njezrědowane dypki)
1393       trackable: Cera (jano źělona ako anonymne, zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1394       identifiable: Identificěrujobny (pokazujo se w lisćinje slědow ako identificěrujobne,
1395         zrědowane dypki z casowymi kołkami)
1396     create:
1397       upload_trace: GPS-slěd nagraś
1398       trace_uploaded: Twója GPX-dataja jo se nagrała a caka na zasajźenje do datoweje
1399         banki. To stawa se zwětšego za poł góźiny a dostanjoš e-mail za wobkšuśenje.
1400     edit:
1401       title: Wobźěłujo se slěd %{name}
1402       heading: Wobźěłujo se slěd %{name}
1403       filename: 'Datajowe mě:'
1404       download: ześěgnuś
1405       uploaded_at: 'Nagraty:'
1406       points: 'Dypki:'
1407       start_coord: 'Startowa koordinata:'
1408       map: kórta
1409       edit: wobźěłaś
1410       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1411       description: 'Wopisanje:'
1412       tags: 'Atributy:'
1413       tags_help: pśez komu wótźělony
1414       save_button: Změny składowaś
1415       visibility: 'Widobnosć:'
1416       visibility_help: Co to groni?
1417     trace_form:
1418       upload_gpx: 'GPX-dataju nagraś:'
1419       description: 'Wopisanje:'
1420       tags: 'Atributy:'
1421       tags_help: pśez komu wótźělony
1422       visibility: 'Widobnosć:'
1423       visibility_help: Co to groni?
1424       upload_button: Nagraś
1425       help: Pomoc
1426     trace_header:
1427       upload_trace: Slěd nagraś
1428       see_all_traces: Wšykne slědy pokazaś
1429       see_your_traces: Wšykne swójske slědy pokazaś
1430       traces_waiting:
1431         one: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1432           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1433           drugich wužywarjow.
1434         other: Maš %{count} slědow, kótarež cakaju na nagraśe. Pšosym cakaj, až njejsu
1435           nagrate, nježli až nagrajoš dalšne, až njeby cakański rěd blokěrował za
1436           drugich wužywarjow.
1437     trace_optionals:
1438       tags: Atributy
1439     view:
1440       title: Pokazujo se slěd %{name}
1441       heading: Pokazujo se slěd %{name}
1442       pending: NJEDOCYNJONY
1443       filename: 'Datajowe mě:'
1444       download: ześěgnuś
1445       uploaded: 'Nagraty:'
1446       points: 'Dypki:'
1447       start_coordinates: 'Startowa koordinata:'
1448       map: kórta
1449       edit: wobźěłaś
1450       owner: 'Wobsejźaŕ:'
1451       description: 'Wopisanje:'
1452       tags: 'Atributy:'
1453       none: Žeden
1454       edit_track: Toś tu ceru wobźěłaś
1455       delete_track: Toś tu ceru wulašowaś
1456       trace_not_found: Slěd njejo se namakał!
1457       visibility: 'Widobnosć:'
1458     trace_paging_nav:
1459       showing_page: Bok %{page}
1460       older: Starše slědy
1461       newer: Nowše slědy
1462     trace:
1463       pending: Njedocynjony
1464       count_points: '%{count} dypkow'
1465       ago: pśed %{time_in_words_ago}
1466       more: wěcej
1467       trace_details: Drobnostki slěda pokazaś
1468       view_map: Kórtu pokazaś
1469       edit: wobźěłaś
1470       edit_map: Kórtu wobźěłaś
1471       public: ZJAWNY
1472       identifiable: IDENTIFICĚRUJOBNY
1473       private: PRIWATNY
1474       trackable: SLĚDUJOBNY
1475       by: wót
1476       in: w
1477       map: kórta
1478     list:
1479       public_traces: Zjawne GPS-slědy
1480       your_traces: Twóje GPS-slědy
1481       public_traces_from: Zjawne GPS-slědy wót %{user}
1482       description: Nejnowše nagraśa GPS-cerow pśepytaś
1483       tagged_with: '   wobznamjenjony pśez %{tags}'
1484       empty_html: How njejo nic. <a href='%{upload_link}'>Nagraj nowy slěd</a> abo
1485         wukni wěcej wó GPS-slědowanju na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wikijowem
1486         boku</a>.
1487     delete:
1488       scheduled_for_deletion: Za wulašowanje pśedwiźona cera
1489     make_public:
1490       made_public: Wózjawjona cera
1491     offline_warning:
1492       message: Nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji
1493     offline:
1494       heading: Składowanje GPX offline
1495       message: Składowanje a nagrawański system GPX-datajow njestoj tuchylu k dispoziciji.
1496     georss:
1497       title: OpenStreetMap GPS-slědy
1498     description:
1499       description_with_count:
1500         few: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1501         one: GPX-dataja z %{count} dypkom wót %{user}
1502         two: GPX-dataja z %{count} dypkoma wót %{user}
1503         other: GPX-dataja z %{count} dypkami wót %{user}
1504       description_without_count: GPX-dataja wót %{user}
1505   application:
1506     require_cookies:
1507       cookies_needed: Zda se, až cookieje su znjemóžnjone - pšosym zmóžni cookieje
1508         w swójom wobglědowaku, nježli až pókšacujoš.
1509     require_moderator:
1510       not_a_moderator: Musyš moderator byś, aby wuwjadł tutu akciju.
1511     setup_user_auth:
1512       blocked: Twój pśistup k API jo se zablokěrował. Pšosym pśizjaw se do webpówjercha,
1513         aby wěcej zgónił.
1514       need_to_see_terms: Twój pśistup na API jo nachylu wusajźony. Pšosym pśizjaw
1515         se k webpówjerchoju, aby se wužywarske wuměnjenja woglědał. Njetrjebaš zwóliś
1516         do nich, musyš se je jano woglědaś.
1517   oauth:
1518     oauthorize:
1519       title: Pśistup na twójo konto awtorizěrowaś
1520       request_access: Aplikacija %{app_name} pšosy wó pśistup na twójo konto, %{user}.
1521         Pšosym pśeglědaj, lěc aplikacija móžo slědujuce pšawa měś. Móžoš ze slědujucych
1522         pšawow jadne pšawo abo teke někotare z nich wubraś.
1523       allow_to: 'Dowól aplikaciji:'
1524       allow_read_prefs: twóje wužywarske nastajenja cytaś.
1525       allow_write_prefs: twóje wužywarske nastajenja změniś
1526       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś
1527       allow_write_api: kórtu změniś.
1528       allow_read_gpx: twóje priwatne GPS-slědy cytaś.
1529       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1530       allow_write_notes: pokazki změniś.
1531     oauthorize_success:
1532       title: Awtorizěrowańske napšašowanje dowólone
1533       allowed: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto dowólił.
1534       verification: Pśeglědowański kode jo %{code}
1535     oauthorize_failure:
1536       title: Awtorizěrowańske napšašowanje njejo se raźiło
1537       denied: Sy pśistup nałoženja %{app_name} na twójo konto wótpokazał.
1538       invalid: Awtorizěrowański token njejo płaśiwy.
1539     revoke:
1540       flash: Sy token za %{application} anulěrował.
1541   oauth_clients:
1542     new:
1543       title: Nowu aplikaciju registrěrowaś
1544       submit: Registrěrowaś
1545     edit:
1546       title: Twóju aplikaciju wobźěłaś
1547       submit: Wobźěłaś
1548     show:
1549       title: OAuth-drobnostki za %{app_name}
1550       key: 'Kluc pśetrjebowarja:'
1551       secret: 'Pótajmnosć pśetrjebowarja:'
1552       url: 'URL za napšašowański token:'
1553       access_url: 'URL pśistupnego tokena:'
1554       authorize_url: 'URL awtorizěrowaś:'
1555       support_notice: Pódpěramy HMAC-SHA1 (pórucujo se) a signatury RSA_SH1.
1556       edit: Drobnostki wobźěłaś
1557       delete: Klient wulašowaś
1558       confirm: Sy se wěsty?
1559       requests: 'Pominaju se slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1560       allow_read_prefs: jogo wužywarske nastajenja cytaś.
1561       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1562       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1563       allow_write_api: kórtu změniś.
1564       allow_read_gpx: jogo priwatne GPS-slědy cytaś.
1565       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1566       allow_write_notes: změnjenje pokazkow.
1567     index:
1568       title: Móje OAuth-drobnostiki
1569       my_tokens: Móje awtorizěrowane aplikacije
1570       list_tokens: 'Slědujuce tokeny su se wustajili za aplikacije w twójom mjenju:'
1571       application: Mě aplikacije
1572       issued_at: Wustajony
1573       revoke: Wótpóraś!
1574       my_apps: Móje aplikacije
1575       no_apps: Maš aplikaciju, kótaruž coš registrěrowaś, aby ju ze standardom %{oauth}
1576         wužywał? Musyš swóju webaplikaciju registrěrowaś, nježli až móžoš toś tej
1577         słužbje OAuth-napšašowanja pósłaś.
1578       registered_apps: 'Sy slědujuce aplikacije zregistrěrował:'
1579       register_new: Twóju aplikaciju registrěrowaś
1580     form:
1581       name: Mě
1582       required: Trěbny
1583       url: URL głowneje aplikacije
1584       callback_url: URL slědkwołanja
1585       support_url: URL pódpěry
1586       requests: 'Pominaj slědujuce pšawa wót wužywarja:'
1587       allow_read_prefs: wužywarske nastajenja cytaś.
1588       allow_write_prefs: wužywarske nastajenja změniś.
1589       allow_write_diary: zapiski dnjownika a komentary spisaś a pśijaśelow zapisaś.
1590       allow_write_api: kórtu změniś.
1591       allow_read_gpx: priwatne GPS-slědy cytaś.
1592       allow_write_gpx: GPS-slědy nagraś.
1593       allow_write_notes: pokazki změniś.
1594     not_found:
1595       sorry: Bóžko toś ten %{type} njejo se namakał.
1596     create:
1597       flash: Jo informacije wuspěšnje zregistrěrował.
1598     update:
1599       flash: Informacije wó klienśe wuspěšnje zaktualizěrowane
1600     destroy:
1601       flash: Registrěrowanje aplikacije znicone
1602   user:
1603     login:
1604       title: Pśizjawjenje
1605       heading: Pśizjawjenje
1606       email or username: 'E-mailowa adresa abo wužywarske mě:'
1607       password: 'Gronidło:'
1608       openid: '%{logo} OpenID:'
1609       remember: 'Spomnjeś se:'
1610       lost password link: Sy swójo gronidło zabył?
1611       login_button: Pśizjawiś se
1612       register now: Něnto registrěrowaś
1613       with username: 'Maš južo konto pla OpenStreetMap? Pšosym pśizjaw se ze swójim
1614         wužywarskim mjenim a gronidłom:'
1615       new to osm: Nowy w OpenStreetMap?
1616       to make changes: Aby daty OpenStreetMap změnił, musyš konto měś.
1617       create account minute: Załož konto. Trajo jano minutku.
1618       no account: Njamaš wužywarske konto?
1619       account not active: Bóžko twojo konto hyšći njejo aktiwne.<br />Pšosym klikni
1620         na wótkaz w e-mailu za wobkšuśenje konta, aby aktiwěrował swójo konto abo
1621         <a href="%{reconfirm}">pominaj nowu wobkšuśeńsku e-mail</a>.
1622       account is suspended: Twójo konto jo se bóžko wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.<br
1623         />Staj se z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a>, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1624       auth failure: Bóžko, pśizjawjenje z toś tymi datami njejo móžno.
1625       openid_logo_alt: Z OpenID se pśizjawiś
1626     logout:
1627       title: Wótzjawiś se
1628       heading: Z OpenStreetMap se wótzjawiś
1629       logout_button: Wótzjawjenje
1630     lost_password:
1631       title: Zabyte gronidło
1632       heading: Sy gronidło zabył?
1633       email address: 'E-mailowa adresa:'
1634       new password button: Gronidło slědk stajiś
1635       help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy
1636         wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
1637       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak
1638         až móžoš jo skóro slědk stajiś.
1639       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
1640     reset_password:
1641       title: Gronidło slědk stajiś
1642       heading: Gronidło za %{user} slědk stajiś
1643       password: 'Gronidło:'
1644       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1645       reset: Gronidło slědk stajiś
1646       flash changed: Twójo gronidło jo se změniło.
1647       flash token bad: Njejo móžno było ten token namakaś, pšosym pśekontrolěruj URL.
1648     new:
1649       title: Registrěrowaś
1650       no_auto_account_create: Bóžko njamóžomy tuchylu za tebje konto awtomatiski załožyś.
1651       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="%{webmaster}">webmasterom</a> do
1652         zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako móžno
1653         wobźěłowaś.
1654       about:
1655         header: Lichy a wobźěłujobny
1656         html: |-
1657           <p>Na rozdźěl wót drugich kórtow, twóri se dopołnje  OpenStreetMap dospołnje wót luźi ako ty, a kuždy móžo ju korigěrowaś, aktualizěrowaś, ześěgnuś a wužywaś.</p>
1658           <p>Zregistrěruj se a cyń sobu. Buźomy śi e-mailku słaś, aby my twójo konto wobkšuśili.</p>
1659       license_agreement: Z wobkšuśenim twójogo konta dejš <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">wuměnjenjam
1660         pśinosowarjow</a> pśigłosowaś.
1661       email address: 'E-mailowa adresa:'
1662       confirm email address: 'E-mailowu adresu wobkšuśiś:'
1663       not displayed publicly: Njejo zjawnje widobny (glědaj <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy"
1664         title="wikipšawidła priwatnosći z wurězkom wó e-mailowych adresach">pšawidła
1665         priwatnosći</a>)
1666       display name: 'Wužywarske mě:'
1667       display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej
1668         w nastajenjach změniś.
1669       password: 'Gronidło:'
1670       confirm password: 'Gronidło wobkšuśiś:'
1671       continue: Registrěrowaś
1672       terms accepted: Źěkujomy se, až sy nowe wuměnjenja za sobuskutkajucuch akceptěrował!
1673       terms declined: Woblutujomy, až sy se rozsuźił, nowe wužywarske wuměnjenja njeakceptěrowaś.
1674         Za dalšne informacije glědaj pšosym <a href="%{url}">toś ten wikibok</a>.
1675     terms:
1676       title: Wuměnjenja za sobustatkujucych
1677       heading: Wuměnjenja za pśinosowarjow
1678       read and accept: Pšosym pśecytaj slědujuce dojadnanje a klikni na tłocašk Akceptěrowaś,
1679         aby wobkšuśił, až akceptěrujoš wuměnjenja toś togo dojadnanja za twóje eksistěrowace
1680         a pśichodne pśinoski.
1681       consider_pd: Pśidatnje ku górjejce dojadnanjeju, mam swóje pśinoski za zjawnosć
1682         pśistupne.
1683       consider_pd_why: Co to jo?
1684       guidance: 'Informacije, kótarež pomagaju toś te wuměnjenja rozměś: <a href="%{summary}">zbadne
1685         zespominanje</a> a někotare <a href="%{translations}">njeoficielne pśełožki</a>'
1686       agree: Akceptěrowaś
1687       decline: Wótpokazaś
1688       you need to accept or decline: Pšosym pśecytaj nowe wužywarske wuměnjenja a
1689         akceptěruj abo wótpokaž je, nježli až dalej cyniš.
1690       legale_select: 'Pšosym wubjeŕ kraj swójogo bydleńskego sedla:'
1691       legale_names:
1692         france: Francojska
1693         italy: Italska
1694         rest_of_world: Zbytk swěta
1695     no_such_user:
1696       title: Toś ten wužywaŕ njejo
1697       heading: Wužywaŕ %{user} njeeksistěrujo
1698       body: Bóžko njejo wužywaŕ z mjenim %{user}. Pšosym pśekontrolěruj swój pšawopis,
1699         abo wótkaz, na kótaryž sy kliknuł, jo njepłaśiwy.
1700     view:
1701       my diary: Mój dnjownik
1702       new diary entry: nowy dnjownikowy zapisk
1703       my edits: Móje změny
1704       my traces: Móje ceri
1705       my notes: Móje pokazki
1706       my messages: Móje powěsći
1707       my profile: Mój profil
1708       my settings: Móje nastajenja
1709       my comments: Móje komentary
1710       oauth settings: OAUTH-nastajenja
1711       blocks on me: Dostane blokowanja
1712       blocks by me: Dane blokěrowanja
1713       send message: Powěsć pósłaś
1714       diary: Dnjownik
1715       edits: Změny
1716       traces: Slědy
1717       notes: Pokazki kórty
1718       remove as friend: Ako pśijaśela wótpóraś
1719       add as friend: Pśijaśela pśidaś
1720       mapper since: 'Kartěrowaŕ wót:'
1721       ago: (pśed %{time_in_words_ago})
1722       ct status: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1723       ct undecided: Njerozsuźony
1724       ct declined: Wótpokazany
1725       ct accepted: Pśed %{ago} akceptěrowany
1726       latest edit: 'Nejnowša změna %{ago}:'
1727       email address: 'E-mailowa adresa:'
1728       created from: 'Napórany z:'
1729       status: 'Status:'
1730       spam score: 'Spamowe gódnośenje:'
1731       description: Wopisanje
1732       user location: Wužywarske městno
1733       if set location: Pódaj swójo stojnišćo na boku  %{settings_link}, a by wiźeł
1734         wužywarjow w swójej bliskosći.
1735       settings_link_text: nastajenja
1736       your friends: Twóje pśijaśele
1737       no friends: Hyšći njejsy žednych pśijaśelow pśidał.
1738       km away: '%{count} km zdalony'
1739       m away: '%{count} m zdalony'
1740       nearby users: Druge wužywarje w bliskosći
1741       no nearby users: Hyšći njejsu žedne wužywarje, kótarež kartěruju w bliskosći.
1742       role:
1743         administrator: Toś ten wužywaŕ jo administrator
1744         moderator: Toś ten wužywaŕ jo moderator
1745         grant:
1746           administrator: Pšawo administratora rozdaś
1747           moderator: Pšawo moderatora rozdaś
1748         revoke:
1749           administrator: Pšawo administratora zajmjeś
1750           moderator: Pšawo moderatora zajmjeś
1751       block_history: dostane blokěrowanja
1752       moderator_history: Rozdane blokěrowanja
1753       comments: Komentary
1754       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
1755       activate_user: toś togo wužywarja aktiwěrowaś
1756       deactivate_user: toś togo wužywarja znjemóžniś
1757       confirm_user: toś togo wužywarja wobkšuśiś
1758       hide_user: toś togo wužywarja schowaś
1759       unhide_user: toś togo wužiwarja pokazaś
1760       delete_user: toś togo wužywarja lašowaś
1761       confirm: Wobkšuśiś
1762       friends_changesets: Sajźby změnow twójich pśijaśelow
1763       friends_diaries: dnjownikowe zapiski pśijaśelow
1764       nearby_changesets: sajźby změnow wužywarjow w bliskosći
1765       nearby_diaries: dnjownikowe zapiski wužywarjow w bliskosći
1766     popup:
1767       your location: Twójo městno
1768       nearby mapper: Kartěrowaŕ w bliskosći
1769       friend: Pśijaśel
1770     account:
1771       title: Konto wobźěłaś
1772       my settings: Móje nastajenja
1773       current email address: 'Aktualna e-mailowa adresa:'
1774       new email address: 'Nowa e-mailowa adresa:'
1775       email never displayed publicly: (njejo nigda widobna)
1776       openid:
1777         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1778         link text: Co to jo?
1779       public editing:
1780         heading: 'Zjawne wobźěłowanje:'
1781         enabled: Zmóžnjony. Nic anonymny, daty daju se wobźěłaś.
1782         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1783         enabled link text: Co to jo?
1784         disabled: Znjemóžnjony, daty njedaju se wobźěłas, wše pjerwjejšne změny su
1785           anonymne.
1786         disabled link text: Cogodla njamógu wobźěłas?
1787       public editing note:
1788         heading: Zjawne wobźěłowanje
1789         text: Tuchylu twóje změny su anonymne a luźe njamógu śi powěsći pósłaś abo
1790           twójo městno wiźeś. Aby pokazał, což sy wobźěłał a luźam dowólił, se z tobu
1791           pśez websedło do zwiska stajiś, klikni dołojnce na tłocašk. <b>Wót pśeźenja
1792           do API 0.6, jano zjawne wužywarje mógu kórtowe daty wobźěłaś.</b> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">glědaj
1793           pśicyny</a>).<ul><li>Twója e-mailowa adresa njebuźo zjawnje widobna.</li><li>Toś
1794           ta akcija njedajo se anulěrowaś a wše nowe wužywarje su něnto pó standarźe
1795           zjawne.</li></ul>
1796       contributor terms:
1797         heading: 'Wuměnjenja za sobustatkujucych:'
1798         agreed: Sy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1799         not yet agreed: Hyšći njejsy nowe wuměnjenja za sobuskutkujucych akceptěrował.
1800         review link text: Pšosym slěduj toś tomu wótkazoju, aby pśeglědał a akceptěrował
1801           nowe wuměnjenja za sobuskutkajucych.
1802         agreed_with_pd: Sy teke deklarěrował, až twóje změny su zjawne.
1803         link text: Co to jo?
1804       profile description: 'Profilowe wopisanje:'
1805       preferred languages: 'Preferěrowane rěcy:'
1806       preferred editor: 'Preferěrowany editor :'
1807       image: 'Wobraz:'
1808       gravatar:
1809         gravatar: Gravatar wužywaś
1810         link text: Co to jo?
1811       new image: Wobraz pśidaś
1812       keep image: Aktualny wobraz wobchowaś
1813       delete image: Aktualny wobraz wótpóraś
1814       replace image: Aktualny wobraz wuměniś
1815       image size hint: (kwadratiske wobraze z nanejmjenjej 100x100 funkcioněruju nejlěpjej)
1816       home location: 'Bydlišćo:'
1817       no home location: Njejsy swóje bydlišćo zapódał.
1818       latitude: 'Šyrina:'
1819       longitude: 'Dlinina:'
1820       update home location on click: Bydlišćo pśi kliknjenju na kórtu aktualizěrowaś?
1821       save changes button: Změny składowaś
1822       make edits public button: Wše móje změny wózjawiś
1823       return to profile: Slědk k profiloju
1824       flash update success confirm needed: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1825         Dostanjoš e-mail z napominanim, twóju e-mailowu adresu wobkšuśiś.
1826       flash update success: Wužywarske informacije wuspěšnje zaktualizěrowane.
1827     confirm:
1828       heading: Pśeglědaj swóju e-mail!
1829       introduction_1: Smy śi wobkšuśeńsku e-mail pósłali.
1830       introduction_2: Wobkšuś swójo konto, z tym až kliknjoš na wótkaz w e-mailce
1831         a móžoš kartěrowanje zachopiś.
1832       press confirm button: Klikni dołojce na wobkšuśeński tłocašk, aby aktiwěrował
1833         swójo konto.
1834       button: Wobkšuśiś
1835       success: Twójo konto jo se wobkšuśiło, źěkujomy se za registrěrowanje!
1836       already active: Toś te konto jo se južo wobkšuśiło.
1837       unknown token: Wobkšuśeński kod jo pśepadnjony abo njeeksistěrujo.
1838       reconfirm_html: Jolic musyš nam wobkšuśeńsku e-mailku znowego pósłaś, <a href="%{reconfirm}">klikni
1839         how</a>.
1840     confirm_resend:
1841       success: Smy nowu wobkšuśeński e-mail na %{email} póslali a gaž wobkšuśijoš
1842         swójo konto, móžoš kartěrowanje zachopiś.<br /><br />Jolic wužywaš pśeśiwospamowy
1843         system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, pśewzij adresu %{sender}
1844         do swójeje běłeje lisćiny, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja
1845         wótegroniś.
1846       failure: Wuzywaŕ %{name} njejo se namakał.
1847     confirm_email:
1848       heading: Změnjenje e-mailoweje adrese wobkšuśiś
1849       press confirm button: Klikni na wobkšuśeński tłocašk, aby swóju nowu e-mailowu
1850         adresu wobkšuśił.
1851       button: Wobkšuśiś
1852       success: Twója e-mailowa adresa jo se wobkšuśiła, źěkujomy se za registrěrowanje!
1853       failure: E-mailowa adresa jo se južo wobkšuśiła pśez toś ten wótkaz.
1854     set_home:
1855       flash success: Bydlišćo jo se wuspěšnje składło.
1856     go_public:
1857       flash success: Wše twóje změny su něnto zjawne, a ty móžoš je něnto wobźěłaś.
1858     make_friend:
1859       heading: '%{user} ako pśijaśela pśidaś?'
1860       button: Ako pśijaśela pśidaś
1861       success: '%{name} jo něnto twój pśijaśel!'
1862       failed: Bóžko njejo se raźiło, %{name} ako twójogo pśijaśela pśidaś.
1863       already_a_friend: Sy južo z %{name} spśijaśelony.
1864     remove_friend:
1865       heading: '%{user} ako pśijaśela wótpóraś?'
1866       button: Pśijaśela wótpóraś
1867       success: '%{name} jo se z twójich pśijaśelow wótpórał.'
1868       not_a_friend: '%{name} njejo twój pśijaśel.'
1869     filter:
1870       not_an_administrator: Musyš administrator byś, aby wuwjadł toś tu akciju.
1871     list:
1872       title: Wužywarje
1873       heading: Wužywarje
1874       showing:
1875         one: Bok %{page} (%{first_item} z %{items})
1876         other: Bok %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1877       summary: '%{name} wót %{ip_address} dnja %{date} napórany'
1878       summary_no_ip: '%{name} dnja %{date} napórany'
1879       confirm: Wubranych wužywarjow wobkšuśiś
1880       hide: Wubranych wužywarjow schowaś
1881       empty: Žedne wótpowědujuce wužywarje namakane
1882     suspended:
1883       title: Konto wupowěźone
1884       heading: Konto wupowěźone
1885       webmaster: webmejstaŕ
1886       body: |-
1887         <p>
1888         Twójo konto jo se awtomatiski wupowěźeło dla pódglědneje aktiwity.
1889         </p>
1890         Toś ten rozsud buźo se wót administratora skóro pśeglědowaś, abo móžoš se %{webmaster} do zwiska stajiś, jolic coš wó tom diskutěrowaś.
1891   user_role:
1892     filter:
1893       not_an_administrator: Jano administratory mógu zastojanje wužywarskich rolow
1894         wugbaś, ale ty njejsy administrator.
1895       not_a_role: Znamuškowy rjeśazk "%{role}" njejo płaśiwa rola.
1896       already_has_role: Wužywaŕ ma južo rolu %{role}.
1897       doesnt_have_role: Wužywaŕ njama rolu %{role}.
1898     grant:
1899       title: Rozdaśe role wobkšuśiś
1900       heading: Rozdaśe role wobkšuśiś
1901       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" daś?
1902       confirm: Wobkšuśiś
1903       fail: Wužywaŕ "%{name}" njejo mogał rolu "%{role}" dostaś. Pšosym pśeglědaj,
1904         lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1905     revoke:
1906       title: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1907       heading: Zajmjeśe role wobkšuśiś
1908       are_you_sure: Coš napšawdu wužywarjeju "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś?
1909       confirm: Wobkšuśiś
1910       fail: Njejo móžno było wužwyarjeju  "%{name}" rolu "%{role}" zajmjeś. Pšosym
1911         pśeglědaj, lěc wužywaŕ a rola stej płaśiwej.
1912   user_block:
1913     model:
1914       non_moderator_update: Musy moderator byś, aby blokěrowanje wuźělił abo aktualizěrował.
1915       non_moderator_revoke: Musyš moderator byś, aby blokěrowanje wótpórał.
1916     not_found:
1917       sorry: Bóžko, wužywarske blokěrowanje z ID %{id} njejo se namakało.
1918       back: Slědk k indeksoju
1919     new:
1920       title: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1921       heading: Wuźělujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1922       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1923         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wó situaciji ako móžno, a pómysli
1924         na to, až powěsć buźo zjawnje widobna a nic wšykne wužywarje rozměju žargon
1925         zgromaźeństwa, wopytaj pótakem zapśijeśa lajkow wužywaś.
1926       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1927       submit: Blokěrowanje wuźěliś
1928       tried_contacting: Som se zwužywarjom do zwiska stajił a jogo prosył zastajiś.
1929       tried_waiting: Som wužywarjeju pśiměrjony cas dał, aby mógał na toś te powěźeńki
1930         wótegroniś.
1931       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se zablokěrujo
1932       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1933     edit:
1934       title: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1935       heading: Wobźěłujo se blokěrowanje pśeśiwo %{name}
1936       reason: Pśicyna, cogoždla %{name} se blokěrujo. Pšosym buź tak měrny a rozymny
1937         ako móžno a pódaj tak wjele drobnostkow wo situaciji ako móžno. Pómysli na
1938         to, až nic wšykne wužywarje rozměju žargon zgromaźeństwa, wopytaj pótakem
1939         pšosym zapśijeśa lajkow wužywaś.
1940       period: Kak dłujko, wótněnta, wužywaŕ buźo se za API blokěrowaś.
1941       submit: Blokěrowanje aktualizěrowaś
1942       show: Toś to blokěrowanje pokazaś
1943       back: Wšykne blokěrowanja pokazaś
1944       needs_view: Musy se wužywaŕ pśizjawiś, nježli až toś to blokěrowanje se wótpórajo?
1945     filter:
1946       block_expired: Blokěrowanje jo južo pśepadnuło a njedajo se wobźěłaś.
1947       block_period: Cas blokěrowanja musy jadna z gódnotow byś, kótarež daju se z
1948         padajuceje lisćiny wubraś.
1949     create:
1950       try_contacting: Pšosym staj se z wužywarjom do zwiska, nježli až jogo zablokěrujoš
1951         a daj jomu pśiměrjony cas za wótegrono.
1952       try_waiting: Pšosym daj wužywarjeju pśiměrjony cas za wótegrono, nježli až jogo
1953         zablokěrujoš.
1954       flash: Jo se zablokował wužywaŕ %{name}.
1955     update:
1956       only_creator_can_edit: Jano moderator, kótaryž jo toś to blokěrowanje wuźělił,
1957         móžo jo wobźěłaś.
1958       success: Blokěrowanje zaktualizěrowane.
1959     index:
1960       title: Wužywarske blokěrowanja
1961       heading: Lisćina wužywarskich blokěrowanjow
1962       empty: Blokěrowanja hyšći njejsu se wuźělili.
1963     revoke:
1964       title: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on}
1965       heading: Wótpórajo se blokěrowanje pśeśiwo %{block_on} wót %{block_by}
1966       time_future: Toś to blokěrowanje skóńcyjo se %{time}.
1967       past: Toś to blokěrowanje jo se %{time} skóńcyło a njedajo se něnto wótpóraś.
1968       confirm: Coš napšawdu toś to blokěrowanje wótpóraś?
1969       revoke: Wótpóraś!
1970       flash: Toś to blokěrowanje jo se wótpórało.
1971     period:
1972       few: '%{count} góźiny'
1973       one: 1 góźina
1974       two: '%{count} góźinje'
1975       other: '%{count} góźinow'
1976     partial:
1977       show: Pokazaś
1978       edit: Wobźěłaś
1979       revoke: Wótpóraś!
1980       confirm: Sy se wěsty?
1981       display_name: Zablokěrowany wužywaŕ
1982       creator_name: Blokěrowaŕ
1983       reason: Pśicyna za blokěrowanje
1984       status: Status
1985       revoker_name: Wótpórany wót
1986       not_revoked: (nic wótpórany)
1987       showing_page: Bok %{page}
1988       next: Pśiducy »
1989       previous: « Pjerwjejšny
1990     helper:
1991       time_future: Kóńcy se %{time}.
1992       until_login: Aktiwny, až wužywaŕ se njepśizjawja.
1993       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło.
1994     blocks_on:
1995       title: Blokěrowanja pśeśiwo %{name}
1996       heading: Lisćina blokěrowanjow pśeśiwo %{name}
1997       empty: '%{name} hyšći njejo se zablokěrował.'
1998     blocks_by:
1999       title: Blokěrowanja wót %{name}
2000       heading: Lisćina blokěrowanjow wót %{name}
2001       empty: '%{name} hyšći njejo žedne blokěrowanja wuźělił.'
2002     show:
2003       title: '%{block_on} zablokěrowany wót %{block_by}'
2004       heading: '%{block_on} jo se zablokěrował wót %{block_by}'
2005       time_future: Kóńcy se %{time}
2006       time_past: Jo se pśed %{time} skóńcyło
2007       status: Status
2008       show: Pokazaś
2009       edit: Wobźěłaś
2010       revoke: Wótpóraś!
2011       confirm: Sy se wěsty?
2012       reason: 'Pśicyna za blokěrowanje:'
2013       back: Wše blokěrowanja pokazaś
2014       revoker: 'Anulěrowaŕ:'
2015       needs_view: Wužywaŕ musy se pśizjawiś, nježli blokěrowanje se wótpórajo.
2016   note:
2017     description:
2018       opened_at_html: Pśed %{when} napórany
2019       opened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} napórany
2020       commented_at_html: Pśed %{when} zaktualizěrowany
2021       commented_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} zaktualizěrowany
2022       closed_at_html: Pśed %{when} rozwězany
2023       closed_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} rozwězany
2024       reopened_at_html: Pśed %{when} reaktiwěrowany
2025       reopened_at_by_html: Pśed %{when} wót %{user} reaktiwěrowany
2026     rss:
2027       title: Pokazki OpenStreetMap
2028       description_area: Lisćina pokazkow, kótarež su se za twój wobcerk [(%{min_lat}|%{min_lon})
2029         -- (%{max_lat}|%{max_lon})] k wěsći dali, komentěrowali abo docynili
2030       description_item: RSS-kanal za pokazku %{id}
2031       opened: nowa pokazka (blisko %{place})
2032       commented: nowy komentar (blisko %{place})
2033       closed: zacynjona pokazka (blisko %{place})
2034       reopened: reaktiwěrowana pokazka (blisko %{place})
2035     entry:
2036       comment: Komentar
2037       full: Dopołna pokazka
2038     mine:
2039       title: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2040       heading: Pokazki wužywarja %{user}
2041       subheading: Pokazki, kótarež su se wót %{user} dali abo komentěrowali
2042       id: ID
2043       creator: Stwóriśel
2044       description: Wopis
2045       created_at: Napórany
2046       last_changed: Slědny raz změnjony
2047       ago_html: pśed %{when}
2048   javascripts:
2049     close: Zacyniś
2050     share:
2051       title: Źěliś
2052       cancel: Pśetergnuś
2053       image: Wobraz
2054       link: Wótkaz abo HTML
2055       long_link: Wótkaz
2056       short_link: Krotki wótkaz
2057       embed: HTML
2058       custom_dimensions: Swójske pśiměrjenja stajiś
2059       format: 'Format:'
2060       scale: 'Měritko:'
2061       image_size: Wobraz pokažo standardnu rowninu pla
2062       download: Ześěgnuś
2063       short_url: Krotki URL
2064       include_marker: Kórtowu marku stajiś
2065       center_marker: Kórtu pó marce centrěrowaś
2066       paste_html: HTML-kod kopěrowaś, aby se do websedła zasajźił
2067       view_larger_map: Wětšu kórtu pokazaś
2068     key:
2069       title: Legenda
2070       tooltip: Legenda
2071       tooltip_disabled: Legenda stoj jano za standardnu rowninu k dispoziciji
2072     map:
2073       zoom:
2074         in: Pówětšyś
2075         out: Pómjeńšyś
2076       locate:
2077         title: Aktualne městno pokazaś
2078         popup: Sy w {distance} {unit} wokoło toś togo dypka
2079       base:
2080         standard: Standard
2081         cycle_map: Kórta za kolesowarjow
2082         transport_map: Wobchadowa kórta
2083         hot: Sobustatkowace humanitarneje pomocy
2084       layers:
2085         header: Kórtowe rowniny
2086         notes: Pokazki kórty
2087         data: Kórtowe daty
2088         overlays: Waršty za pytanje za zmólkami na kórśe zmóžniś
2089         title: Rowniny
2090       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>Sobustatkujuce OpenStreetMap</a>
2091       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Pósćiś</a>
2092     site:
2093       edit_tooltip: Kórtu wobźěłaś
2094       edit_disabled_tooltip: Za wobźěłowanje kórty  powětšyś
2095       createnote_tooltip: Kórśe pokazku pśidaś
2096       createnote_disabled_tooltip: Powětšyś, aby kórśe pokazku pśidało
2097       map_notes_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu,  aby pokazki wiźeł
2098       map_data_zoom_in_tooltip: Powětš kórtu, aby daty wiźeł
2099     notes:
2100       new:
2101         intro: Sy zmólku wiźeł abo až něco felujo? Informěruj drugich kartěrowarjow,  aby
2102           mógli to korigěrowaś. Pśesuń marku ku korektnej poziciji a zapiš pokazku,
2103           aby problem rozkładł. (Pšosym njezapódaj wósobinske informacije abo informacije
2104           z kórtow šćitanych pśez awtorske pšawo abo lisćiny zarědnikow.)
2105         add: Pokazku pśidaś
2106       show:
2107         anonymous_warning: Toś ta pokazka wopśimujo komentary wót anonymnych wužywarjow,
2108           kótarež by měli se njewótwisnje pśeglědaś.
2109         hide: Schowaś
2110         resolve: Wótbyty
2111         reactivate: Znowego aktiwěrowaś
2112         comment_and_resolve: Komentěrowaś a cyniś
2113         comment: Komentar
2114     edit_help: Pśesuń kórtu do městna, kótarež coš wobźěłaś, powětš tam a klikni pótom
2115       how.
2116   redaction:
2117     edit:
2118       description: Wopisanje
2119       heading: Redakciju wobźěłaś
2120       submit: Redakciju składowaś
2121       title: Redakciju wobźěłaś
2122     index:
2123       empty: Žedne redakcije njejsu.
2124       heading: Lisćina redakcijow
2125       title: Lisćina redakcijow
2126     new:
2127       description: Wopisanje
2128       heading: Informacije za nowu redakciju zapódaś
2129       submit: Redakciju napóraś
2130       title: Nowa redakcija se napórajo
2131     show:
2132       description: 'Wopisanje:'
2133       heading: Redakcija "%{title}" se pokazujo
2134       title: Redakcija se pokazujo
2135       user: 'Stwóriśel:'
2136       edit: Toś tu redakciju wobźěłaś
2137       destroy: Toś tu redakciju wótpóraś
2138       confirm: Sy se wěsty?
2139     create:
2140       flash: Redakcija jo se napórała.
2141     update:
2142       flash: Změny skłaźone.
2143     destroy:
2144       not_empty: Redakcija njejo prozna. Pšosym wótpóraj wšykne wersije toś teje redakcije,
2145         nježli až ju wulašujoš.
2146       flash: Redakcija jo se wulašowała.
2147       error: Pśi lašowanju toś teje redakcije jo zmólka nastała.
2148 ...