Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 # Author: Nemo bis
6 mk: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Содржина
11       diary_entry: 
12         language: Јазик
13         latitude: Геог. ширина
14         longitude: Геог. должина
15         title: Наслов
16         user: Корисник
17       friend: 
18         friend: Пријател
19         user: Корисник
20       message: 
21         body: Содржина
22         recipient: Примател
23         sender: Испраќач
24         title: Наслов
25       trace: 
26         description: Опис
27         latitude: Геог. ширина
28         longitude: Геог. должина
29         name: Име
30         public: Јавно
31         size: Големина
32         user: Корисник
33         visible: Видливо
34       user: 
35         active: Активно
36         description: Опис
37         display_name: Име за приказ
38         email: Е-пошта
39         languages: Јазици
40         pass_crypt: Лозинка
41     models: 
42       acl: Список за контрола на пристап
43       changeset: Измени
44       changeset_tag: Ознака во измените
45       country: Земја
46       diary_comment: Коментар од дневникот
47       diary_entry: Ставка во дневник
48       friend: Пријател
49       language: Јазик
50       message: Порака
51       node: Јазол
52       node_tag: Ознака на јазол
53       notifier: Известувач
54       old_node: Стар јазол
55       old_node_tag: Стара ознака за јазол
56       old_relation: Стар однос
57       old_relation_member: Стар член на однос
58       old_relation_tag: Стара ознака на однос
59       old_way: Стар пат
60       old_way_node: Стар јазол на пат
61       old_way_tag: Стара ознака за пат
62       relation: Однос
63       relation_member: Член на однос
64       relation_tag: Ознака за однос
65       session: Сесија
66       trace: Трага
67       tracepoint: Точка на трага
68       tracetag: Ознака за трага
69       user: Корисник
70       user_preference: Кориснички прилагодувања
71       user_token: Кориснички жетон
72       way: Пат
73       way_node: Јазол на пат
74       way_tag: Ознака на пат
75   application: 
76     require_cookies: 
77       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
78     require_moderator: 
79       not_a_moderator: За да го изведете тоа, треба да сте модератор.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
82       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
83   browse: 
84     changeset: 
85       changeset: "Измени: %{id}"
86       changesetxml: XML за измените
87       feed: 
88         title: Измени %{id}
89         title_comment: Измени %{id} - %{comment}
90       osmchangexml: osmChange XML
91       title: Измени
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Припаѓа на:"
94       bounding_box: "Рамка:"
95       box: кутија
96       closed_at: "Затворено во:"
97       created_at: Создадено во
98       has_nodes: 
99         one: "Го има следниов %{count} јазол:"
100         other: "Ги има следниве %{count} јазли:"
101       has_relations: 
102         one: "Го има следниов %{count} однос:"
103         other: "Ги има следниве %{count} односи:"
104       has_ways: 
105         one: "Го има следниов %{count} пат:"
106         other: "Ги има следниве %{count} патишта:"
107       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
108       show_area_box: Прикажи рамка
109     common_details: 
110       changeset_comment: "Коментар:"
111       deleted_at: "Избришано во:"
112       deleted_by: "Избришал:"
113       edited_at: "Уредено во:"
114       edited_by: "Уредил:"
115       in_changeset: "Во измените:"
116       version: "Верзија:"
117     containing_relation: 
118       entry: Однос %{relation_name}
119       entry_role: Однос %{relation_name} (како %{relation_role})
120     map: 
121       deleted: Избришано
122       edit: 
123         area: Уреди подрачје
124         node: Уреди јазол
125         note: Уреди белешка
126         relation: Уреди однос
127         way: Уреди пат
128       larger: 
129         area: Погледај го просторот на поголема карта
130         node: Погледај го јазолот на поголема карта
131         note: Погледај ја белешката на поголема карта
132         relation: Вид. односот на поголема карта
133         way: Погледај го патот на поголема карта
134       loading: Вчитувам...
135     navigation: 
136       all: 
137         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
138         next_node_tooltip: Следен јазол
139         next_note_tooltip: Следна белешка
140         next_relation_tooltip: Следен однос
141         next_way_tooltip: Следен пат
142         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
143         prev_node_tooltip: Претходен јазол
144         prev_note_tooltip: Претходна белешка
145         prev_relation_tooltip: Претходен однос
146         prev_way_tooltip: Претходен пат
147       user: 
148         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на %{user}
149         next_changeset_tooltip: Следно уредување на %{user}
150         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на %{user}
151     node: 
152       download_xml: Преземи XML
153       edit: Уреди јазол
154       node: Јазол
155       node_title: "Јазол: %{node_name}"
156       view_history: Погл. историја
157     node_details: 
158       coordinates: "Координати:"
159       part_of: "Дел од:"
160     node_history: 
161       download_xml: Преземи XML
162       node_history: Историја на јазолот
163       node_history_title: "Историја на јазолот: %{node_name}"
164       view_details: Погл. подробности
165     not_found: 
166       sorry: Жалиам, но не најдов %{type} со назнака %{id}.
167       type: 
168         changeset: измени
169         node: јазол
170         relation: однос
171         way: пат
172     note: 
173       at_by_html: пред %{when} од %{user}
174       at_html: пред %{when}
175       closed: "Затворена:"
176       closed_title: "Решена белешка: %{note_name}"
177       comments: "Коментари:"
178       description: "Опис:"
179       last_modified: "Последна промена:"
180       open_title: "Нерешена белешка: %{note_name}"
181       opened: "Отворена:"
182       title: Белешка
183     paging_nav: 
184       of: од
185       showing_page: страница
186     redacted: 
187       message_html: Верзијата %{version} на оваа %{type} не може да се прикаже бидејќи е редактирана. Повеќе на %{redaction_link}.
188       redaction: Редакција %{id}
189       type: 
190         node: јазол
191         relation: однос
192         way: пат
193     relation: 
194       download_xml: Преземи XML
195       relation: Однос
196       relation_title: "Однос: %{relation_name}"
197       view_history: Погл. историја
198     relation_details: 
199       members: "Членови:"
200       part_of: "Дел од:"
201     relation_history: 
202       download_xml: Преземи XML
203       relation_history: Историја на односот
204       relation_history_title: "Историја на односот: %{relation_name}"
205       view_details: Погл. подробности
206     relation_member: 
207       entry_role: "%{type} %{name} како %{role}"
208       type: 
209         node: Јазол
210         relation: Однос
211         way: Пат
212     start_rjs: 
213       data_frame_title: Податоци
214       data_layer_name: Прелист. податоци за картата
215       details: Подробно
216       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од %{user} во %{timestamp}
217       hide_areas: Скриј подрачја
218       history_for_feature: Историја за %{feature}
219       load_data: Вчитај ги податоците
220       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор што содржи %{num_features} елементи. Некои прелистувачи не можат да се справат со толку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од %{max_features} елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, тогаш стиснете на копчето подолу."
221       loading: Вчитувам...
222       manually_select: Рачно изберете друга површина
223       notes_layer_name: Прелистај белешки
224       object_list: 
225         api: Retrieve this area from the API
226         back: Назад на списокот на предмети
227         details: Подробно
228         heading: Список на предмети
229         history: 
230           type: 
231             node: Јазол %{id}
232             way: Пат %{id}
233         selected: 
234           type: 
235             node: Јазол %{id}
236             way: Пат %{id}
237         type: 
238           node: Јазол
239           way: Пат
240       private_user: приватен корисник
241       show_areas: Прикажи подрачја
242       show_history: Прикажи историја
243       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од %{bbox_size} е преголема (мора да биде помала од %{max_bbox_size}))"
244       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
245       wait: Почекајте...
246       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
247     tag_details: 
248       tags: "Ознаки:"
249       wiki_link: 
250         key: Вики-страницата за опис на ознаката %{key}
251         tag: Вики-страницата за ознаката %{key}=%{value}
252       wikipedia_link: Статијата %{page} на Википедија
253     timeout: 
254       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за %{type} со id %{id} трае предолго.
255       type: 
256         changeset: менувач
257         node: јазол
258         relation: однос
259         way: пат
260     way: 
261       download_xml: Преземи XML
262       edit: Уреди пат
263       view_history: Погл. историја
264       way: Пат
265       way_title: "Пат: %{way_name}"
266     way_details: 
267       also_part_of: 
268         one: дел од патот %{related_ways}
269         other: дел од патиштата %{related_ways}
270       nodes: Јазли
271       part_of: "Дел од:"
272     way_history: 
273       download_xml: Преземи XML
274       view_details: Погл. подробности
275       way_history: Историја на патот
276       way_history_title: "Историја на патот: %{way_name}"
277   changeset: 
278     changeset: 
279       anonymous: Анонимен
280       big_area: (голема)
281       no_comment: (нема)
282       no_edits: (нема уредувања)
283       show_area_box: прикажи рамка на површина
284       still_editing: (сè уште уредува)
285       view_changeset_details: Преглед на подробности од измените
286     changeset_paging_nav: 
287       next: Следно »
288       previous: « Претходно
289       showing_page: Страница %{page}
290     changesets: 
291       area: Површина
292       comment: Коментар
293       id: Назнака
294       saved_at: Зачувано во
295       user: Корисник
296     list: 
297       description: Прелистување на скорешните промени на картата
298       description_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
299       description_friend: Измени на ваши пријатели
300       description_nearby: Измени од соседни корисници
301       description_user: Измени на %{user}
302       description_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
303       empty_anon_html: Сè уште нема уредувања.
304       empty_user_html: Сè уште немате направено ниедно уредување. За да почнете, прво погледајте ги <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.3'>напатствијата за почетници</a>.
305       heading: Измени
306       heading_bbox: Измени
307       heading_friend: Измени
308       heading_nearby: Измени
309       heading_user: Измени
310       heading_user_bbox: Измени
311       title: Измени
312       title_bbox: Измени во рамките на %{bbox}
313       title_friend: Измени на ваши пријатели
314       title_nearby: Измени од соседни корисници
315       title_user: Измени на %{user}
316       title_user_bbox: Измени на %{user} во рамките на %{bbox}
317     timeout: 
318       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
319   diary_entry: 
320     comments: 
321       ago: пред %{ago}
322       comment: Коментар
323       has_commented_on: "%{display_name} коментираше на следниве дневнички записи"
324       newer_comments: Понови коментари
325       older_comments: Постари коментари
326       post: Објава
327       when: Кога
328     diary_comment: 
329       comment_from: Коментар од %{link_user}  во %{comment_created_at}
330       confirm: Потврди
331       hide_link: Скриј го коментаров
332     diary_entry: 
333       comment_count: 
334         one: "%{count} коментар"
335         other: "%{count} коментари"
336         zero: Нема коментари
337       comment_link: Коментирај на оваа ставка
338       confirm: Потврди
339       edit_link: Уреди ја оваа ставка
340       hide_link: Скриј ја ставкава
341       posted_by: Испратено од %{link_user} во %{created} на %{language_link}
342       reply_link: Одговори на оваа ставка
343     edit: 
344       body: "Содржина:"
345       language: "Јазик:"
346       latitude: Геог. ширина
347       location: "Местоположба:"
348       longitude: Геог. должина
349       marker_text: Место на дневничкиот запис
350       save_button: Зачувај
351       subject: "Наслов:"
352       title: Уреди дневничка ставка
353       use_map_link: покажи на карта
354     feed: 
355       all: 
356         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
357         title: Дневнички ставки
358       language: 
359         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на %{language_name}
360         title: Дневнички ставки на %{language_name}
361       user: 
362         description: Скорешни дневнички ставки од %{user}
363         title: Дневнички ставки на %{user}
364     list: 
365       in_language_title: Дневнички написи на %{language}
366       new: "Нов дневнички запис:"
367       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
368       newer_entries: Понови ставки
369       no_entries: Нема дневнички ставки
370       older_entries: Постари ставки
371       recent_entries: Скорешни дневнички записи
372       title: Дневници на корисници
373       title_friends: Дневници на пријателите
374       title_nearby: Дневници на соседните корисници
375       user_title: Дневник на %{user}
376     location: 
377       edit: Уреди
378       location: "Местоположба:"
379       view: Преглед
380     new: 
381       title: Нова дневничка ставка
382     no_such_entry: 
383       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака %{id}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
384       heading: "Нема ставка со назнака: %{id}"
385       title: Нема таква дневничка ставка
386     view: 
387       leave_a_comment: Пиши коментар
388       login: Најава
389       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} за да оставите коментар"
390       save_button: Зачувај
391       title: Дневникот на %{user} | %{title}
392       user_title: дневник на %{user}
393   editor: 
394     default: По основно (моментално %{name})
395     id: 
396       description: iD (прелистувачки програм за уредување)
397       name: iD
398     potlatch: 
399       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
400       name: Potlatch 1
401     potlatch2: 
402       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
403       name: Potlatch 2
404     remote: 
405       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
406       name: Далечинско управување
407   export: 
408     start: 
409       add_marker: Додај бележник на картата
410       area_to_export: Простор за извоз
411       embeddable_html: Вметнат HTML код
412       export_button: Извези
413       export_details: Податоците на OpenStreetMap се нудат под <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Лиценцата за отворени бази на Складиштето на отворени податоци</a> (ODbL, Open Data Commons Open Database License).
414       format: Формат
415       format_to_export: Формат за извоз
416       image_size: Големина на сликата
417       latitude: Г.Ш.
418       licence: Лиценца
419       longitude: Г.Д.
420       manually_select: Рачно изберете друга површина
421       map_image: Слика на картата (прикажува стандарден слој)
422       max: макс.
423       options: Нагодувања
424       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
425       output: Излезни податоци
426       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
427       scale: Размер
428       too_large: 
429         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
430         heading: Подрачјето е преголемо
431       zoom: Приближи
432     start_rjs: 
433       add_marker: Стави бележник на картата
434       change_marker: Смени позиција на бележникот
435       click_add_marker: Стиснете на картата за да ставите бележник.
436       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
437       export: Извоз
438       manually_select: Рачно изберете друг простор
439       view_larger_map: Преглед на поголема карта
440   geocoder: 
441     description: 
442       title: 
443         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
444         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
445       types: 
446         cities: Градови
447         places: Места
448         towns: Гратчиња
449     direction: 
450       east: источно
451       north: северно
452       north_east: североисточно
453       north_west: северозападно
454       south: јужно
455       south_east: југоисточно
456       south_west: југозападно
457       west: западно
458     distance: 
459       one: околу 1 км
460       other: околу %{count} км
461       zero: помалку од 1 км
462     results: 
463       more_results: Повеќе резултати
464       no_results: Не пронајдов ништо
465     search: 
466       title: 
467         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
468         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
469         latlon: <a href="http://openstreetmap.org/">Внатрешни резултати</a>
470         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
471         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
472         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
473     search_osm_nominatim: 
474       admin_levels: 
475         level10: Населбена граница
476         level2: Државна граница
477         level4: Покраинска граница
478         level5: Регионална граница
479         level6: Окружна граница
480         level8: Градска граница
481         level9: Селска граница
482       prefix: 
483         aeroway: 
484           aerodrome: Аеродром
485           apron: Рампа
486           gate: Порта
487           helipad: Хелиодром
488           runway: Писта
489           taxiway: Рулажна патека
490           terminal: Терминал
491         amenity: 
492           WLAN: Безжичен интернет
493           airport: Аеродром
494           arts_centre: Дом на уметности
495           artwork: Уметничко дело
496           atm: Банкомат
497           auditorium: Аудиториум
498           bank: Банка
499           bar: Бар
500           bbq: Скара
501           bench: Клупа
502           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
503           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
504           biergarten: Пивска градина
505           brothel: Бордел
506           bureau_de_change: Менувачница
507           bus_station: Автобуска станица
508           cafe: Кафуле
509           car_rental: Рент-а-кар
510           car_sharing: Изнајмување автомобил
511           car_wash: Автоперална
512           casino: Казино
513           charging_station: Напојна станица
514           cinema: Кино
515           clinic: Клиника
516           club: Клуб
517           college: Колеџ
518           community_centre: Центар на заедница
519           courthouse: Суд
520           crematorium: Крематориум
521           dentist: Забар
522           doctors: Доктори
523           dormitory: Студентски дом
524           drinking_water: Питка вода
525           driving_school: Автошкола
526           embassy: Амбасада
527           emergency_phone: Итен телефон
528           fast_food: Брза храна
529           ferry_terminal: Ферибот-терминал
530           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
531           fire_station: Пожарна
532           food_court: Штандови за брза храна
533           fountain: Фонтана
534           fuel: Гориво
535           grave_yard: Гробишта
536           gym: Теретана / фитнес
537           hall: Соборна сала
538           health_centre: Здравствен центар
539           hospital: Болница
540           hotel: Хотел
541           hunting_stand: Ловечка кула
542           ice_cream: Сладолед
543           kindergarten: Градинка
544           library: Библиотека
545           market: Пазар
546           marketplace: Пазар
547           mountain_rescue: Планинарско спасување
548           nightclub: Ноќен клуб
549           nursery: Јасли
550           nursing_home: Старечки дом
551           office: Канцеларија
552           park: Парк
553           parking: Паркинг
554           pharmacy: Аптека
555           place_of_worship: Верски објект
556           police: Полиција
557           post_box: Поштенско сандаче
558           post_office: Пошта
559           preschool: Претшколска установа
560           prison: Затвор
561           pub: Пивница
562           public_building: Јавен објект
563           public_market: Градски пазар
564           reception_area: Рецепција
565           recycling: Рециклирање
566           restaurant: Ресторан
567           retirement_home: Старечки дом
568           sauna: Сауна
569           school: Училиште
570           shelter: Засолниште
571           shop: Дуќан
572           shopping: Дуќани
573           shower: Туш
574           social_centre: Социјален центар
575           social_club: Друштвен клуб
576           studio: Студио
577           supermarket: Супермаркет
578           swimming_pool: Базен
579           taxi: Такси
580           telephone: Телефонска говорница
581           theatre: Театар
582           toilets: Тоалет
583           townhall: Градски дом
584           university: Универзитет
585           vending_machine: Вендинг-машина
586           veterinary: Ветеринарна клиника
587           village_hall: Месна заедница
588           waste_basket: Корпа за отпадоци
589           wifi: Безжичен интернет
590           youth_centre: Младински центар
591         boundary: 
592           administrative: Административна граница
593           census: Пописна граница
594           national_park: Национален парк
595           protected_area: Заштитено подрачје
596         bridge: 
597           aqueduct: Аквадукт
598           suspension: Висечки мост
599           swing: Вртечки мост
600           viaduct: Вијадукт
601           "yes": Мост
602         building: 
603           "yes": Градба
604         highway: 
605           bridleway: Коњски пат
606           bus_guideway: Автобуски шини
607           bus_stop: Автобуска постојка
608           byway: Спореден пат
609           construction: Автопат во изградба
610           cycleway: Велосипедска патека
611           emergency_access_point: Прва помош
612           footway: Тротоар
613           ford: Брод
614           living_street: Маалска улица
615           milestone: Милјоказ
616           minor: Помал спореден пат
617           motorway: Автопат
618           motorway_junction: Клучка
619           motorway_link: Приклучен пат
620           path: Патека
621           pedestrian: Пешачка патека
622           platform: Платформа
623           primary: Главен пат
624           primary_link: Главен пат
625           raceway: Тркачка патека
626           residential: Станбен
627           rest_area: Одмориште
628           road: Пат
629           secondary: Спореден пат
630           secondary_link: Спореден пат
631           service: Помошен пат
632           services: Крајпатен сервис
633           speed_camera: Брзиноловец
634           steps: Скалила
635           stile: Тарабен премин
636           tertiary: Третостепен пат
637           tertiary_link: Третостепен пат
638           track: Полски пат
639           trail: Патека
640           trunk: Магистрала
641           trunk_link: Магистрала
642           unclassified: Некласификуван пат
643           unsurfaced: Неасфалтиран пат
644         historic: 
645           archaeological_site: Археолошки локалитет
646           battlefield: Бојно поле
647           boundary_stone: Граничен камен
648           building: Градба
649           castle: Замок
650           church: Црква
651           fort: Утврдување
652           house: Куќа
653           icon: Икона
654           manor: Велепоседнички дом
655           memorial: Споменик
656           mine: Рудник
657           monument: Споменик
658           museum: Музеј
659           ruins: Рушевини
660           tower: Кула
661           wayside_cross: Крајпатен крст
662           wayside_shrine: Параклис
663           wreck: Бродолом
664         landuse: 
665           allotments: Парцели
666           basin: Котлина
667           brownfield: Угар
668           cemetery: Гробишта
669           commercial: Комерцијално подрачје
670           conservation: Заштитено земјиште
671           construction: Градилиште
672           farm: Фарма
673           farmland: Обработливо земјиште
674           farmyard: Земјоделски двор
675           forest: Шума
676           garages: Гаража
677           grass: Трева
678           greenfield: Неискористено земјиште
679           industrial: Индустриско подрачје
680           landfill: Депонија
681           meadow: Ливада
682           military: Воено подрачје
683           mine: Рудник
684           nature_reserve: Природен резерват
685           orchard: Овоштарник
686           park: Парк
687           piste: Писта
688           quarry: Каменолом
689           railway: Железница
690           recreation_ground: Рекреативен терен
691           reservoir: Резервоар
692           reservoir_watershed: Акумулациска вододелница
693           residential: Станбено подрачје
694           retail: Дуќани
695           road: Патно подрачје
696           village_green: Селско зеленило
697           vineyard: Лозници
698           wetland: Мочуриште
699           wood: Шума
700         leisure: 
701           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
702           bird_hide: Набљудувалиште за птици
703           common: Општествена земја
704           fishing: Рибарење
705           fitness_station: Технички преглед
706           garden: Градина
707           golf_course: Голф-терен
708           ice_rink: Лизгалиште
709           marina: Марина
710           miniature_golf: Миниголф
711           nature_reserve: Природен резерват
712           park: Парк
713           pitch: Спортски терен
714           playground: Детско игралиште
715           recreation_ground: Разонодно место
716           sauna: Сауна
717           slipway: Испуст
718           sports_centre: Спортски центар
719           stadium: Стадион
720           swimming_pool: Базен
721           track: Спортска патека
722           water_park: Аквапарк
723         military: 
724           airfield: Воено слетувалиште
725           barracks: Касарна
726           bunker: Бункер
727         mountain_pass: 
728           "yes": Планински превој
729         natural: 
730           bay: Залив
731           beach: Плажа
732           cape: ‘Рт
733           cave_entrance: Влез во пештера
734           channel: Канал
735           cliff: Гребен
736           crater: Кратер
737           dune: Дина
738           feature: Елемент
739           fell: Фел
740           fjord: Фјорд
741           forest: Шума
742           geyser: Гејзер
743           glacier: Глечер
744           heath: Голет
745           hill: Рид
746           island: Остров
747           land: Земја
748           marsh: Бара
749           moor: Пустара
750           mud: Кал
751           peak: Врв
752           point: Точка
753           reef: Гребен
754           ridge: Срт
755           river: Река
756           rock: Карпа
757           scree: Сип
758           scrub: Честак
759           shoal: Плитко место
760           spring: Извор
761           stone: Камен
762           strait: Проток
763           tree: Дрво
764           valley: Долина
765           volcano: Вулкан
766           water: Вода
767           wetland: Мочуриште
768           wetlands: Мочуриште
769           wood: Шума
770         office: 
771           accountant: Сметководител
772           architect: Архитект
773           company: Фирма
774           employment_agency: Агенција за вработување
775           estate_agent: Агенција за недвижности
776           government: Владина служба
777           insurance: Служба за осигурување
778           lawyer: Адвокат
779           ngo: НВО-канцеларија
780           telecommunication: Телекомуникациска служба
781           travel_agent: Туристичка агенција
782           "yes": Канцеларија
783         place: 
784           airport: Аеродром
785           city: Град
786           country: Земја
787           county: Округ
788           farm: Фарма
789           hamlet: Селце
790           house: Куќа
791           houses: Куќи
792           island: Остров
793           islet: Островче
794           isolated_dwelling: Зафрлено живееалиште
795           locality: Месност
796           moor: Пустара
797           municipality: Општина
798           postcode: Поштенски број
799           region: Регион
800           sea: Море
801           state: Покраина
802           subdivision: Админ. подрачје
803           suburb: Населба
804           town: Град
805           unincorporated_area: Нездружено подрачје
806           village: Село
807         railway: 
808           abandoned: Напуштена железничка линија
809           construction: Железничка линија во изградба
810           disused: Напуштена железничка линија
811           disused_station: Напуштена железничка станица
812           funicular: Жичена железница
813           halt: Железничка постојка
814           historic_station: Историска железничка станица
815           junction: Железнички јазол
816           level_crossing: Надвозник
817           light_rail: Лека железница
818           miniature: Минијатурна железница
819           monorail: Едношинска линија
820           narrow_gauge: Теснолинејка
821           platform: Железнички перон
822           preserved: Зачувана железничка линија
823           spur: Железнички огранок
824           station: Железничка станица
825           subway: Метро станица
826           subway_entrance: Влез во метро
827           switch: Железнички пунктови
828           tram: Трамвајска линија
829           tram_stop: Трамвајска постојка
830           yard: Железничко депо
831         shop: 
832           alcohol: Алкохол на црно
833           antiques: Старинарница
834           art: Уметнички дуќан
835           bakery: Пекара
836           beauty: Козметика
837           beverages: Пијалоци
838           bicycle: Продавница за велосипеди
839           books: Книжарница
840           butcher: Месарница
841           car: Автосалон
842           car_parts: Автоделови
843           car_repair: Автосервис
844           carpet: Дуќан за теписи
845           charity: Добротворна продавница
846           chemist: Аптека
847           clothes: Дуќан за облека
848           computer: Продавница за сметачи
849           confectionery: Слаткарница
850           convenience: Бакалница
851           copyshop: Фотокопир
852           cosmetics: Козметика
853           department_store: Стоковна куќа
854           discount: Распродажен дуќан
855           doityourself: Направи-сам
856           dry_cleaning: Хемиско чистење
857           electronics: Електронска опрема
858           estate_agent: Недвижности
859           farm: Земјоделски дуќан
860           fashion: Бутик
861           fish: Рибарница
862           florist: Цвеќара
863           food: Продавница за храна
864           funeral_directors: Погребална служба
865           furniture: Мебел
866           gallery: Галерија
867           garden_centre: Градинарски центар
868           general: Колонијал
869           gift: Дуќан за подароци
870           greengrocer: Пиљара
871           grocery: Бакалница
872           hairdresser: Фризер
873           hardware: Алат и опрема
874           hifi: Аудиосистеми
875           insurance: Осигурително
876           jewelry: Јувелир
877           kiosk: Трафика
878           laundry: Пералница
879           mall: Трговски центар
880           market: Пазар
881           mobile_phone: Мобилни телефони
882           motorcycle: Моторцикли
883           music: Музички дуќан
884           newsagent: Весникара
885           optician: Оптичар
886           organic: Здрава храна
887           outdoor: Дуќан на отворено
888           pet: Домашни миленици
889           photo: Фотографски дуќан
890           salon: Салон
891           shoes: Обувки
892           shopping_centre: Трговски центар
893           sports: Спортски дуќан
894           stationery: Прибор и репроматеријали
895           supermarket: Супермаркет
896           toys: Продавница за играчки
897           travel_agency: Туристичка агенција
898           video: Видеотека
899           wine: Алкохолни пијалоци
900         tourism: 
901           alpine_hut: Планинска куќарка
902           artwork: Уметничко дело
903           attraction: Атракција
904           bed_and_breakfast: Полупансион
905           cabin: Колиба
906           camp_site: Камп
907           caravan_site: Автокамп
908           chalet: Брвнара
909           guest_house: Пансион
910           hostel: Хостел
911           hotel: Хотел
912           information: Информации
913           lean_to: Прилепена стреа
914           motel: Мотел
915           museum: Музеј
916           picnic_site: Излетничко место
917           theme_park: Забавен парк
918           valley: Долина
919           viewpoint: Видиковец
920           zoo: Зоолошка
921         tunnel: 
922           "yes": Тунел
923         waterway: 
924           artificial: Вештачки воден пат
925           boatyard: Чамцоградилиште
926           canal: Канал
927           connector: Слив
928           dam: Брана
929           derelict_canal: Запуштен канал
930           ditch: Канач
931           dock: Док
932           drain: Одвод
933           lock: Каналска брана
934           lock_gate: Каналска капија
935           mineral_spring: Минерален извор
936           mooring: Сидриште
937           rapids: Брзак
938           river: Река
939           riverbank: Кеј
940           stream: Поток
941           wadi: Вади
942           water_point: Пристап до вода
943           waterfall: Водопад
944           weir: Јаз
945   html: 
946     dir: ltr
947   javascripts: 
948     map: 
949       base: 
950         cycle_map: Велосипедска карта
951         mapquest: MapQuest Open
952         standard: Стандардна
953         transport_map: Сообраќајна карта
954     notes: 
955       new: 
956         add: Додај белешка
957         intro: За да ја подобриме картата, информациите што ги внесувате се прикажува на другите корисници, па затоа бидете што е можно поописни и попрецизни кога го преместувате бележникот на исправното место и кога ја внесувате белешката подолу.
958       show: 
959         anonymous_warning: Оваа белешка има коментари од анонимни корисници што треба независно да се проверат.
960         closed_by: решена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
961         closed_by_anonymous: решена од анонимен во %{time}
962         comment: Коментирај
963         comment_and_resolve: Коментирај и реши
964         commented_by: коментар од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
965         commented_by_anonymous: коментар од анонимен во %{time}
966         hide: Скриј
967         opened_by: создадена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
968         opened_by_anonymous: создадена од анонимен во %{time}
969         permalink: Постојана врска
970         reactivate: Реактивирај
971         reopened_by: повторно отворена од <a href='%{user_url}'>%{user}</a> во %{time}
972         reopened_by_anonymous: повторно отворена од анонимен во %{time}
973         resolve: Решена
974     site: 
975       createnote_disabled_tooltip: Приближете за да додадете белешка
976       createnote_tooltip: Додај белешка на картата
977       createnote_zoom_alert: Ќе мора да ја приближите картата за да можете да додадете белешка
978       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
979       edit_tooltip: Уредување на картата
980       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
981       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
982       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
983       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
984   layouts: 
985     community: Заедница
986     community_blogs: Блогови на заедницата
987     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
988     copyright: Авторски права и лиценца
989     documentation: Документација
990     documentation_title: Документација за проектот
991     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со %{link} за Фондот за обнова на машинската опрема.
992     donate_link_text: доброволен прилог
993     edit: Уреди
994     edit_with: Уреди со %{editor}
995     export: Извези
996     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
997     foundation: Фондација
998     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
999     gps_traces: GPS-траги
1000     gps_traces_tooltip: Работа со GPS-траги
1001     help: Помош
1002     help_centre: Центар за помош
1003     help_title: Помошна страница за проектот
1004     history: Историја
1005     home: дома
1006     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
1007     inbox_html: пораки (%{count})
1008     inbox_tooltip: 
1009       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
1010       other: Имате %{count} непрочитани пораки во сандачето
1011       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
1012     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
1013     intro_2_create_account: Создајте корисничка сметка
1014     intro_2_download: преземање
1015     intro_2_html: Податоците се слободни за %{download} и %{use} под нивната лиценца %{license}. %{create_account} за да ја подобрите картата.
1016     intro_2_license: отворена лиценца
1017     intro_2_use: употреба
1018     intro_2_use_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Using_OpenStreetMap?uselang=mk
1019     log_in: најави ме
1020     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
1021     logo: 
1022       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
1023     logout: одјава
1024     logout_tooltip: Одјава
1025     make_a_donation: 
1026       text: Дарувајте
1027       title: Поддржете ја OpenStreetMap со паричен прилог
1028     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
1029     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
1030     partners_bytemark: вдомителот „Bytemark“
1031     partners_html: Вдомувањето е поддржано од %{ucl}, %{ic} и %{bytemark}, како и други %{partners}.
1032     partners_ic: Империјалниот колеџ - Лондон
1033     partners_partners: партнери
1034     partners_ucl: VR-центарот на UCL
1035     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
1036     sign_up: регистрација
1037     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
1038     tag_line: Слободна вики-карта на светот
1039     user_diaries: Кориснички дневници
1040     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
1041     view: Карта
1042     view_tooltip: Види карта
1043     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
1044     wiki: Вики
1045     wiki_title: Помошна страница за проектот
1046     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
1047   license_page: 
1048     foreign: 
1049       english_link: англискиот оригинал
1050       text: Во случај на спротиставеност помеѓу оваа преведена страница и %{english_original_link}, предност има англиската страница
1051       title: За овој превод
1052     legal_babble: 
1053       attribution_example: 
1054         alt: Пример за тоа како да ја наведете OpenStreetMap на некоја страница
1055         title: Пример за наведување
1056       contributors_at_html: "<strong>Австрија</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Град Виена</a> (под\n<a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.mk\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Покраина Предарлска</a> и\nПокраина Тирол (под <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT со исправки</a>)."
1057       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Содржи податоци од\nGeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси на Канада), and StatCan (Географско одделение,\nСтатистичка служба на Канада)."
1058       contributors_footer_1_html: "Повеќе информации за овие и други извори искористени\nза подобрување на OpenStreetMap ќе најдете на страницата <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Учесници</a> на викито на OpenStreetMap."
1059       contributors_footer_2_html: "Употребата на податоците на OpenStreetMap не подразбира дека добавувачот\nна изворните податоци го застапува или рекламира OpenStreetMap, дава било каква гаранција, или\nдека прифаќа било каква одговорност."
1060       contributors_fr_html: "<strong>Франција</strong>: Содржи податоци од\nГенералната даночна управа."
1061       contributors_gb_html: "<strong>Велика Британија</strong>: Содржи податоци\nод Картографскиот завод на Обединетото Кралство&copy; Крунски авторски права и\nправа на базата 2010-12."
1062       contributors_intro_html: "Во нашиот проект учествуваат илјадници поединци. Користиме и\nподатоци со отворена лиценца од државни картографски установи\nи други извори, меѓу кои се:"
1063       contributors_nl_html: "<strong>Холандија</strong>: Содржи &copy; податоци од AND, 2007\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1064       contributors_nz_html: "<strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци од\nКатастарската служба на Нов Зеланд. Крунски авторски права."
1065       contributors_title_html: Нашите учесници
1066       contributors_za_html: "<strong>ЈАР</strong>: Содржи податоци од\n<a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Главната управа:\nНационална катастарска служба</a>, државни авторски права задржани."
1067       credit_1_html: "Задолжително наведувајте нè со &ldquo;&copy; Учесници на\nOpenStreetMap &rdquo;."
1068       credit_2_html: "Исто така мора јасно да истакнете дека податоците се нудат под \nЛиценцата за отворени бази, и, доколку ги користите нашите полиња на картите, дека\nкартографијата е под лиценцата CC-BY-SA. Ова може да го сторите со ставање на врска\nдо <a href=\"http://www.openstreetmap.org/copyright\">оваа страница за авторство</a>. \nДруга можност (задолжителна ако го распространувате OSM во \nподаточен облик) е непосредно да го наведете името на лиценцата и да ставите врска. \nВо медиумите каде врските не се можни are not possible (на пр. печатени дела), предлагаме \nда ги упатите читателите кон openstreetmap.org (можеби со проширување на \n'OpenStreetMap' на оваа полна адреса), кон opendatacommons.org и\n(ако е релевантно) кон creativecommons.org."
1069       credit_3_html: "Кај пребарливата електронска карта, припишувањето треба да се прикаже во аголот од картата.\nНа пример:"
1070       credit_title_html: Како да ја наведете OpenStreetMap
1071       infringement_1_html: "Би сакале да ги потсетиме учесниците на OSM дека никогаш не смеат да ставаат\nподатоци од извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\nизрична дозвола од имателите на тие права."
1072       infringement_2_html: "Доколку сметате дека базата на OpenStreetMap или ова мрежно место\nсодржи бесправно или неисправно поставени податоци, погледајте ја\n<a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">процедурата \nза отстранување</a> или поднесете жалба на \n<a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">оваа наменска страница</a>."
1073       infringement_title_html: Прекршување на авторските права
1074       intro_1_html: "OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i> под лиценцата <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1075       intro_2_html: "Нашите податоци слободно можете да ги умножувате, распространувате, предавате и менувате, \nдоколку ја наведете OpenStreetMap и нејзините\nучесници. Доколку ги измените или дополните податоците,\nдобиеното можете да го распространувате само под истата лиценца. Вашите права и одговорност ќе ги најдете\nво целосниот <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">правен текст</a>."
1076       intro_3_html: "Картографијата во нашите полиња на картите и нашата документација\nсе нудат под лиценцата <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA)."
1077       more_1_html: "Повеќе за употребата на податоци и како да не наведувате, ќе најдете на <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правни ЧПП</a>."
1078       more_2_html: "Иако OpenStreetMap работи со отворени податоци, ние не можеме да понудиме\nбесплатни програмски прилози (API) за карти на трети програмери.\nПогледајте ги <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">правилата за употреба на прилогот</a>,\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">правилата за употреба на полињата</a>\nи <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Nominatim</a>."
1079       more_title_html: Повеќе информации
1080       title_html: Авторски права и лиценца
1081     native: 
1082       mapping_link: почнете со изработка на карти
1083       native_link: македонската верзија
1084       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на %{native_link} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да %{mapping_link}.
1085       title: За страницава
1086   message: 
1087     delete: 
1088       deleted: Пораката е избришана
1089     inbox: 
1090       date: Датум
1091       from: Од
1092       messages: Имате %{new_messages} и %{old_messages}
1093       my_inbox: Моето сандаче
1094       new_messages: 
1095         one: "%{count} нова порака"
1096         other: "%{count} нови пораки"
1097       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од %{people_mapping_nearby_link}?
1098       old_messages: 
1099         one: "%{count} стара порака"
1100         other: "%{count} стари пораки"
1101       outbox: за праќање
1102       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1103       subject: Наслов
1104       title: Примени
1105     mark: 
1106       as_read: Пораката е означена како прочитана
1107       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
1108     message_summary: 
1109       delete_button: Избриши
1110       read_button: Означи како прочитано
1111       reply_button: Одговори
1112       unread_button: Означи како непрочитано
1113     new: 
1114       back_to_inbox: Назад во примени
1115       body: Содржина
1116       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
1117       message_sent: Пораката е испратена
1118       send_button: Испрати
1119       send_message_to: Испрати нова порака за %{name}
1120       subject: Наслов
1121       title: Испрати ја пораката
1122     no_such_message: 
1123       body: Нажалост нема порака со тој id.
1124       heading: Нема таква порака
1125       title: Нема таква порака
1126     outbox: 
1127       date: Датум
1128       inbox: примени пораки
1129       messages: 
1130         one: Имате %{count} испратена порака
1131         other: Имате %{count} испратени пораки
1132       my_inbox: Моите %{inbox_link}
1133       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои %{people_mapping_nearby_link}?
1134       outbox: за праќање
1135       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1136       subject: Наслов
1137       title: За праќање
1138       to: До
1139     read: 
1140       back_to_inbox: Назад во добиени
1141       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1142       date: Датум
1143       from: Од
1144       reply_button: Одговори
1145       subject: Наслов
1146       title: Прочитај ја пораката
1147       to: За
1148       unread_button: Означи како непрочитано
1149       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1150     reply: 
1151       wrong_user: Најавени сте како „%{user}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1152     sent_message_summary: 
1153       delete_button: Избриши
1154   note: 
1155     description: 
1156       closed_at_by_html: Решена пред %{when} од %{user}
1157       closed_at_html: Решена пред %{when}
1158       commented_at_by_html: Подновена пред %{when} од %{user}
1159       commented_at_html: Подновена пред %{when}
1160       opened_at_by_html: Создадена пред %{when} од %{user}
1161       opened_at_html: Создадена пред %{when}
1162       reopened_at_by_html: Повторно отворена пред %{when} од %{user}
1163       reopened_at_html: Повторно отворена пред %{when}
1164     entry: 
1165       comment: Коментар
1166       full: Целата белешка
1167     mine: 
1168       ago_html: пред %{when}
1169       created_at: Создадена
1170       creator: Создавач
1171       description: Опис
1172       heading: Белешки на %{user}
1173       id: Назнака
1174       last_changed: Изменета
1175       subheading: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1176       title: Белешки создадени или коментирани од %{user}
1177     rss: 
1178       closed: затворена белешка (кај %{place})
1179       commented: нова коментар (кај %{place})
1180       description_area: Список на белешки, создадени, искометирани или затворени, во вашата околина [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1181       description_item: RSS-канал за белешката %{id}
1182       opened: нова белешка (кај %{place})
1183       reopened: преактивирана белешка (кај %{place})
1184       title: Белешки на OpenStreetMap
1185   notifier: 
1186     diary_comment_notification: 
1187       footer: Можете да го прочитате коментарот и на %{readurl} и можете да коментирате на %{commenturl} или да одговорите на %{replyurl}
1188       header: "%{from_user} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1189       hi: Здраво %{to_user},
1190       subject: "[OpenStreetMap] %{user} коментираше на вашата дневничка ставка"
1191     email_confirm: 
1192       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1193     email_confirm_html: 
1194       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете подолу за да ја потврдите измената.
1195       greeting: Здраво,
1196       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1197     email_confirm_plain: 
1198       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1199       greeting: Здраво,
1200       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на %{server_url} со новата адреса %{new_address}.
1201     friend_notification: 
1202       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на %{befriendurl}.
1203       had_added_you: "%{user} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1204       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на %{userurl}.
1205       subject: "[OpenStreetMap] %{user} ве додаде како пријател"
1206     gpx_notification: 
1207       and_no_tags: и без ознаки.
1208       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1209       failure: 
1210         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1211         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1212         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1213         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1214         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1215       greeting: Здраво,
1216       success: 
1217         loaded_successfully: успешно се вчита со %{trace_points} од вкупно можни %{possible_points} точки.
1218         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1219       with_description: со описот
1220       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1221     lost_password: 
1222       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1223     lost_password_html: 
1224       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш стиснете на врската подолу за да си ја промените лозинката.
1225       greeting: Здраво,
1226       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1227     lost_password_plain: 
1228       click_the_link: Ако ова сте вие, стиснете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1229       greeting: Здраво,
1230       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1231     message_notification: 
1232       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на %{readurl}
1233       footer2: и можете да одговорите на %{replyurl}
1234       header: "%{from_user} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот %{subject}:"
1235       hi: Здраво %{to_user},
1236       subject_header: "[OpenStreetMap] — %{subject}"
1237     note_comment_notification: 
1238       anonymous: Анонимен корисник
1239       closed: 
1240         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1241         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши белешка што ве интересира"
1242         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} реши една од вашите белешки"
1243         your_note: "%{commenter} реши една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1244       commented: 
1245         commented_note: "%{commenter} искоментира на картографска белешка на која вие веќе коментиравте. Белешката се наоѓа кај %{place}."
1246         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на белешка што ве интересира"
1247         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} искоментира на една од вашите белешки"
1248         your_note: "%{commenter} искоментира на една од вашите белешки на картите близу %{place}."
1249       details: Поподробно за белешката на %{url}.
1250       greeting: Здраво,
1251       reopened: 
1252         commented_note: "%{commenter} реши картографска белешка на која имате коментирано. Белешката се наоѓа близу %{place}."
1253         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира белешка што ве интересира"
1254         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки"
1255         your_note: "[OpenStreetMap] %{commenter} преактивира една од вашите белешки на каритте близу %{place}."
1256     signup_confirm: 
1257       confirm: "Најнапред треба да потврдиме дека вие сте оној што го поставил барањето. Ако сте вие, тогаш стиснете на долунаведената врска за да ја потврдите сметката:"
1258       created: Некој (се надеваме, вие) штотуку направи сметка на %{site_url}.
1259       greeting: Здраво!
1260       subject: "[OpenStreetMap] Добредојдовте на OpenStreetMap"
1261       welcome: Би сакале да ви пожелиме добредојде и да ви понудиме уште некои информации за да можете да почнете.
1262     signup_confirm_html: 
1263       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1264       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_by_geographical_region&uselang=mk">Category:Users_by_geographical_region</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1265       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1266       introductory_video: Можете да погледате %{introductory_video_link}.
1267       more_videos: Имаме %{more_videos_link}.
1268       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1269       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Category:Users_in_Skopje&uselang=mk">[[Category:Users_in_Skopje]]</a>.
1270       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1271       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Mk:Main_Page&uselang=mk">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1272     signup_confirm_plain: 
1273       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1274       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1275       current_user: "Тука ќе најдете категориски список на корисници подредени според место:"
1276       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1277       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1278       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1279       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1280       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1281       user_wiki_page: Се препорачува да создадете корисничка страница и да ставите категорија за местото во кое се наоѓате, како на пр. [[Категорија:Корисници од Прилеп]].
1282       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1283       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1284   oauth: 
1285     oauthorize: 
1286       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS-траги.
1287       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1288       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1289       allow_write_api: ја менува картата.
1290       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1291       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1292       allow_write_notes: измена на белешки.
1293       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1294       request_access: Програмскиот прилог %{app_name} бара пристап до вашата сметка, %{user}. Видете дали би сакале прилогот да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1295     revoke: 
1296       flash: Го поништивте жетонот за %{application}
1297   oauth_clients: 
1298     create: 
1299       flash: Информациите се успешно регистрирани
1300     destroy: 
1301       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1302     edit: 
1303       submit: Уреди
1304       title: Уредете ја апликацијата
1305     form: 
1306       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1307       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1308       allow_write_api: ја менува картата.
1309       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1310       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1311       allow_write_notes: измена на белешки.
1312       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1313       callback_url: URL-адреса за одѕив
1314       name: Име
1315       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1316       required: Се бара
1317       support_url: URL поддршка
1318       url: URL адреса на главната апликација
1319     index: 
1320       application: Назив на прил. програм
1321       issued_at: Издадено
1322       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1323       my_apps: Мои клиентни апликации
1324       my_tokens: Мои овластени апликации
1325       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот %{oauth}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1326       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1327       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1328       revoke: Поништи!
1329       title: Мои OAuth податоци
1330     new: 
1331       submit: Регистрирање
1332       title: Регистрирајте нова апликација
1333     not_found: 
1334       sorry: Нажалост, тој %{type} не е пронајден.
1335     show: 
1336       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1337       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS-траги.
1338       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1339       allow_write_api: ја менува картата.
1340       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1341       allow_write_gpx: подига GPS-траги.
1342       allow_write_notes: измена на белешки.
1343       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1344       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1345       confirm: Дали сте сигурни?
1346       delete: Избриши клиент
1347       edit: Измени подробности
1348       key: "Потрошувачки клуч:"
1349       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1350       secret: "Потрошувачка тајна:"
1351       support_notice: Поддржуваме потписи во HMAC-SHA1 (препорачано) и RSA-SHA1.
1352       title: OAuth податоци за %{app_name}
1353       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1354     update: 
1355       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1356   printable_name: 
1357     with_version: "%{id}, вер. %{version}"
1358   redaction: 
1359     create: 
1360       flash: Редакцијата е создадена.
1361     destroy: 
1362       error: Се појави грешна при поништувањето на редакцијата.
1363       flash: Редакцијата е поништена.
1364       not_empty: Редакцијата не е празна. Одредактирајте ги сите верзии што ѝ принадлежат на оваа редакција пред да ја поништите.
1365     edit: 
1366       description: Опис
1367       heading: Уреди редакција
1368       submit: Зачувај редакција
1369       title: Уреди редакција
1370     index: 
1371       empty: Нема редакции.
1372       heading: Список на редакции
1373       title: Список на редакции
1374     new: 
1375       description: Опис
1376       heading: Внесете информации за новата редакција
1377       submit: Создај редакција
1378       title: Создавање на нова редакција
1379     show: 
1380       confirm: Дали сте сигурни?
1381       description: "Опис:"
1382       destroy: Отстрани ја редакцијава
1383       edit: Уреди ја редакцијава
1384       heading: Прикажана е редакцијата „%{title}“
1385       title: Приказ на редакција
1386       user: "Создавач:"
1387     update: 
1388       flash: Промените се зачувани.
1389   site: 
1390     edit: 
1391       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1392       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1393       id_not_configured: Не му се зададени поставки на уредувачкиот програм „iD“
1394       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1395       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1396       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата %{user_page}.
1397       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1398       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1399       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или стиснете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1400       user_page_link: корисничка страница
1401     index: 
1402       createnote: Додај белешка
1403       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1404       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1405       license: 
1406         copyright: Авторски права OpenStreetMap и учесниците, под отворена лиценца
1407       permalink: Постојана врска
1408       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1409       shortlink: Кратка врска
1410     key: 
1411       map_key: Легенда
1412       map_key_tooltip: Легенда на картата
1413       table: 
1414         entry: 
1415           admin: Административна граница
1416           allotments: Парцели
1417           apron: 
1418             - Аеродромска платформа
1419             - терминал
1420           bridge: Црна линија = мост
1421           bridleway: Пешачко-влечен пат
1422           brownfield: Запуштено подрачје
1423           building: Значајно здание
1424           byway: Спореден пат
1425           cable: 
1426             - клупна жичарница
1427             - клупна жичарница
1428           cemetery: Гробишта
1429           centre: Спортски центар
1430           commercial: Комерцијално подрачје
1431           common: 
1432             - Општествена земја
1433             - ливада
1434           construction: Патишта во изградба
1435           cycleway: Велосипедска патека
1436           destination: Пристап до одредницата
1437           farm: Фарма
1438           footway: Пешачка патека
1439           forest: Шума
1440           golf: Голф-терен
1441           heathland: Голиште
1442           industrial: Индустриско подрачје
1443           lake: 
1444             - Езеро
1445             - резервоар
1446           military: Воено подрачје
1447           motorway: Автопат
1448           park: Парк
1449           permissive: Дозволив пристап
1450           pitch: Спортски терен
1451           primary: Главен пат
1452           private: Приватен пристап
1453           rail: Железница
1454           reserve: Природен резерват
1455           resident: Станбено подрачје
1456           retail: Трговско подрачје
1457           runway: 
1458             - Аеродромска писта
1459             - рулажна патека
1460           school: 
1461             - Училиште
1462             - универзитет
1463           secondary: Спореден пат
1464           station: Железничка станица
1465           subway: Метро
1466           summit: 
1467             - Врв
1468             - врв
1469           tourist: Туристичка атракција
1470           track: Патека
1471           tram: 
1472             - Лека железница
1473             - трамвај
1474           trunk: Главна сообраќајна артерија
1475           tunnel: Испрекината линија = тунел
1476           unclassified: Некласификуван пат
1477           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1478           wood: Шумичка
1479     markdown_help: 
1480       alt: Алтернативен текст
1481       first: Прва ставка
1482       heading: Наслов
1483       headings: Наслови
1484       image: Слика
1485       link: Врска
1486       ordered: Подреден список
1487       second: Втора ставка
1488       subheading: Поднаслов
1489       text: Текст
1490       title_html: Парсирано со <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1491       unordered: Неподреден список
1492       url: URL
1493     richtext_area: 
1494       edit: Уреди
1495       preview: Преглед
1496     search: 
1497       search: Пребарај
1498       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search?uselang=mk'>повеќе примери...</a>"
1499       submit_text: ->
1500       where_am_i: Каде сум?
1501       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1502     sidebar: 
1503       close: Затвори
1504       search_results: Резултати од пребарувањето
1505   time: 
1506     formats: 
1507       blog: "%d %B %Y"
1508       friendly: "%e %B %Y во %H:%M ч."
1509   trace: 
1510     create: 
1511       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1512       upload_trace: Подигни GPS-трага
1513     delete: 
1514       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1515     edit: 
1516       description: "Опис:"
1517       download: преземи
1518       edit: уреди
1519       filename: "Податотека:"
1520       heading: Ја уредувате трагата %{name}
1521       map: карта
1522       owner: "Сопственик:"
1523       points: "Точки:"
1524       save_button: Сочувај промени
1525       start_coord: "Почетна координата:"
1526       tags: "Ознаки:"
1527       tags_help: одделено со запирка
1528       title: Ја уредувате трагата %{name}
1529       uploaded_at: "Подигнато во:"
1530       visibility: "Видливост:"
1531       visibility_help: што значи ова?
1532       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1533     list: 
1534       description: Прелистување на скороподигнати GPS-траги
1535       empty_html: Тука сè уште нема ништо. <a href='%{upload_link}'>Подигнете нова трага</a> или дознајте повеќе за GPS-трагите на <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Beginners_Guide_1.2'>нивната викстраница</a>.
1536       public_traces: Јавни GPS-траги
1537       public_traces_from: Јавни GPS-траги од %{user}
1538       tagged_with: "  означено со %{tags}"
1539       your_traces: Ваши GPS-траги
1540     make_public: 
1541       made_public: Трагата е објавена
1542     offline: 
1543       heading: GPX-складиште вон интернет
1544       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1545     offline_warning: 
1546       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1547     trace: 
1548       ago: пред %{time_in_words_ago}
1549       by: од
1550       count_points: "%{count} точки"
1551       edit: уреди
1552       edit_map: Уредување
1553       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1554       in: во
1555       map: карта
1556       more: повеќе
1557       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1558       private: ПРИВАТНО
1559       public: ЈАВНО
1560       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1561       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1562       view_map: Погледај ја картата
1563     trace_form: 
1564       description: "Опис:"
1565       help: Помош
1566       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1567       tags: "Ознаки:"
1568       tags_help: одделено со запирка
1569       upload_button: Подигни
1570       upload_gpx: "Подгни GPX -одатотека:"
1571       visibility: "Видливост:"
1572       visibility_help: што значи ова?
1573       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1574     trace_header: 
1575       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1576       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1577       traces_waiting: 
1578         one: Имате %{count} трага што чека на подигање. Би ве посоветувале да ја почекате да заврши пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1579         other: Имате %{count} траги што чекаат на подигање. Би ве посоветувале да ги почекате да завршат пред да подигате други, за да не ја кочите редицата во која чекаат други корисници.
1580       upload_trace: Подигни трага
1581     trace_optionals: 
1582       tags: Ознаки
1583     trace_paging_nav: 
1584       newer: Понови траги
1585       older: Постари траги
1586       showing_page: Страница %{page}
1587     view: 
1588       delete_track: Избриши ја трагава
1589       description: "Опис:"
1590       download: преземи
1591       edit: уреди
1592       edit_track: Уреди ја трагава
1593       filename: "Податотека:"
1594       heading: Ја гледате трагата %{name}
1595       map: карта
1596       none: Ништо
1597       owner: "Сопственик:"
1598       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1599       points: "Точки:"
1600       start_coordinates: "Почетна координата:"
1601       tags: "Ознаки:"
1602       title: Ја гледате трагата  %{name}
1603       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1604       uploaded: "Подигнато во:"
1605       visibility: "Видливост:"
1606     visibility: 
1607       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1608       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1609       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1610       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1611   user: 
1612     account: 
1613       contributor terms: 
1614         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1615         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавна сопственост.
1616         heading: "Услови за учество:"
1617         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=mk
1618         link text: што е ова?
1619         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1620         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1621       current email address: "Тековна е-пошта:"
1622       delete image: Отстрани тековна слика
1623       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1624       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1625       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1626       gravatar: 
1627         gravatar: Користи Gravatar
1628         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=mk
1629         link text: што е ова?
1630       home location: "Матична местоположба:"
1631       image: "Слика:"
1632       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1633       keep image: Задржи ја тековната слика
1634       latitude: Геог. ширина
1635       longitude: Геог. должина
1636       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1637       my settings: Мои прилагодувања
1638       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1639       new image: Додај слика
1640       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1641       openid: 
1642         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:OpenID?uselang=mk
1643         link text: што е ова?
1644         openid: OpenID
1645       preferred editor: "Претпочитан уредник:"
1646       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1647       profile description: "Опис за профилот:"
1648       public editing: 
1649         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1650         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1651         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1652         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1653         enabled link text: што е ова?
1654         heading: "Јавно уредување:"
1655       public editing note: 
1656         heading: Јавно уредување
1657         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, стиснете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1658       replace image: Замени тековна слика
1659       return to profile: Назад кон профилот
1660       save changes button: Зачувај ги промените
1661       title: Уреди сметка
1662       update home location on click: Подновувај ја матичната местоположба кога ќе стиснам на картата
1663     confirm: 
1664       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1665       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1666       button: Потврди
1667       heading: Потврди корисничка сметка
1668       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1669       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="%{reconfirm}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1670       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1671       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1672     confirm_email: 
1673       button: Потврди
1674       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1675       heading: Потврди промена на е-пошта
1676       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1677       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1678     confirm_resend: 
1679       failure: Корисникот %{name} не е пронајден.
1680       success: Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1681     filter: 
1682       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да сте администратор.
1683     go_public: 
1684       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1685     list: 
1686       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1687       empty: Нема најдено такви корисници
1688       heading: Корисници
1689       hide: Скриј одбрани корисници
1690       showing: 
1691         one: Страница %{page} (%{first_item} од %{items})
1692         other: Страница %{page} (%{first_item}-%{last_item} од %{items})
1693       summary: "%{name} создадено од %{ip_address} на %{date}"
1694       summary_no_ip: "%{name} создадено на %{date}"
1695       title: Корисници
1696     login: 
1697       account is suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај <a href="%{webmaster}">раководителот</a> ако сакате да продискутирате за проблемот.
1698       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Стиснете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="%{reconfirm}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1699       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1700       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1701       email or username: Е-пошта или корисничко име
1702       heading: Најава
1703       login_button: Најава
1704       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1705       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1706       no account: Немате сметка?
1707       openid: "%{logo} OpenID:"
1708       openid invalid: Нажалост, вашиот OpenID е погрешно обликуван
1709       openid missing provider: Нажалост, не можев да се поврзам со вашиот добавувач на OpenID
1710       openid_logo_alt: Најава со OpenID
1711       openid_providers: 
1712         aol: 
1713           alt: Најава со OpenID од AOL
1714           title: Најава со AOL
1715         google: 
1716           alt: Најава со OpenID од Google
1717           title: Најава со Google
1718         myopenid: 
1719           alt: Најава со OpenID од myOpenID
1720           title: Најава со myOpenID
1721         openid: 
1722           alt: Најава со URL за OpenID
1723           title: Најава со OpenID
1724         wordpress: 
1725           alt: Најава со OpenID од Wordpress
1726           title: Најава со Wordpress
1727         yahoo: 
1728           alt: Најава со OpenID од Yahoo
1729           title: Најава со Yahoo
1730       password: "Лозинка:"
1731       register now: Регистрација
1732       remember: "Запомни ме:"
1733       title: Најава
1734       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1735       with openid: "Во друг случај, најавете се со вашиот OpenID:"
1736       with username: "Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Најавете се со корисничкото име и лозинката:"
1737     logout: 
1738       heading: Одјава од OpenStreetMap
1739       logout_button: Одјава
1740       title: Одјава
1741     lost_password: 
1742       email address: "Е-пошта:"
1743       heading: Ја заборавивте лозинката?
1744       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1745       new password button: Смени лозинка
1746       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1747       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1748       title: Загубена лозинка
1749     make_friend: 
1750       already_a_friend: Веќе сте пријатели со %{name}.
1751       button: Додај како пријател
1752       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот %{name} како пријател.
1753       heading: Да го додадам корисникот %{user} како пријател?
1754       success: Сега сте пријатели со %{name}!
1755     new: 
1756       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1757       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1758       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1759       continue: Продолжи
1760       display name: "Име за приказ:"
1761       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1762       email address: "Е-пошта:"
1763       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1764       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на %{email}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1765       flash welcome: Ви благодариме што се регистриравте. Ви испративме порака на %{email} со некои совети за тоа како да почнете.
1766       heading: Создајте корисничка сметка
1767       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1768       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1769       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1770       openid: "%{logo} OpenID:"
1771       openid association: "<p>Вашиот OpenID сè уште не е здружен со сметка на OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Ако сте нови на OpenStreetMap, тогаш направете сметка со долунаведениот образец.</li>\n  <li>\n    Ако веќе имате сметка, можете да се најавите со\n    корисничкото име и лозинката, а потоа во корисничките\n    нагдувања да ја здружите со вашиот OpenID.\n  </li>\n</ul>"
1772       openid no password: Со OpenID не ви треба лозинка, но може да ја побараат некои дополнителни алатки или опслужувачот.
1773       password: "Лозинка:"
1774       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1775       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="%{url}">оваа страница</a>.
1776       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1777       title: Направи сметка
1778       use openid: Во друг случај,  најавете се со %{logo} OpenID
1779     no_such_user: 
1780       body: Жалиме, но не постои корисник по име %{user}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте стиснале на погрешна врска.
1781       heading: Корисникот %{user} не постои.
1782       title: Нема таков корисник
1783     popup: 
1784       friend: Пријател
1785       nearby mapper: Соседен картограф
1786       your location: Ваша местоположба
1787     remove_friend: 
1788       button: Отстрани од пријатели
1789       heading: Да го отстранам корисникот %{user} од пријатели?
1790       not_a_friend: "%{name} не е меѓу вашите пријатели."
1791       success: Корисникот %{name} е отстранет од вашите пријатели.
1792     reset_password: 
1793       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1794       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1795       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1796       heading: Смени лозинка за %{user}
1797       password: "Лозинка:"
1798       reset: Смени лозинка
1799       title: Смени лозинка
1800     set_home: 
1801       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1802     suspended: 
1803       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај %{webmaster} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1804       heading: Сметката е закочена
1805       title: Сметката е закочена
1806       webmaster: мреж. управник
1807     terms: 
1808       agree: Се согласувам
1809       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е во јавна сопственост
1810       consider_pd_why: Што е ова?
1811       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=mk
1812       decline: Одбиј
1813       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1814       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"%{summary}\">краток опис</a> и некои <a href=\"%{translations}\">неформали преводи</a>"
1815       heading: Услови на учество
1816       legale_names: 
1817         france: Франција
1818         italy: Италија
1819         rest_of_world: Остатокот од светот
1820       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1821       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1822       title: Услови на учество
1823       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1824     view: 
1825       activate_user: активирај го корисников
1826       add as friend: додај во пријатели
1827       ago: (пред %{time_in_words_ago})
1828       block_history: примени блокови
1829       blocks by me: извршени болокови
1830       blocks on me: добиени блокови
1831       comments: коментари
1832       confirm: Потврди
1833       confirm_user: потврди го корисников
1834       create_block: блокирај го корисников
1835       created from: "Создадено од:"
1836       ct accepted: Прифатен пред %{ago} дена
1837       ct declined: Одбиен
1838       ct status: "Услови за учество:"
1839       ct undecided: Неодлучено
1840       deactivate_user: деактивирај го корисников
1841       delete_user: избриши го корисников
1842       description: Опис
1843       diary: дневник
1844       edits: уредувања
1845       email address: Е-пошта
1846       friends_changesets: измени на пријателите
1847       friends_diaries: дневнички записи на пријателите
1848       hide_user: скриј го корисников
1849       if set location: Задајте ја вашата местоположба на страницата %{settings_link} за да ги видите соседните корисници околу вас.
1850       km away: "%{count} км од вас"
1851       latest edit: "Последно уредување %{ago}:"
1852       m away: "%{count} м од вас"
1853       mapper since: "Картограф од:"
1854       moderator_history: дадени блокови
1855       my comments: мои коментари
1856       my diary: мојот дневник
1857       my edits: мои уредувања
1858       my notes: мои белешки
1859       my settings: мои прилагодувања
1860       my traces: мои траги
1861       nearby users: Други соседни корисници
1862       nearby_changesets: измени на соседните корисници
1863       nearby_diaries: дневнички записи на соседн. корисн.
1864       new diary entry: нова ставка во дневникот
1865       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1866       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1867       notes: белешки
1868       oauth settings: oauth поставки
1869       remove as friend: отстрани од пријатели
1870       role: 
1871         administrator: Овој корисник е администратор
1872         grant: 
1873           administrator: Додели администраторски пристап
1874           moderator: Додели модераторски пристап
1875         moderator: Овој корисник е модератор
1876         revoke: 
1877           administrator: Лиши од администраторски пристап
1878           moderator: Лиши од модераторски пристап
1879       send message: испрати порака
1880       settings_link_text: прилагодувања
1881       spam score: "Оцена за спам:"
1882       status: "Статус:"
1883       traces: траги
1884       unhide_user: покажи го корисникот
1885       user location: Местоположба на корисникот
1886       your friends: Ваши пријатели
1887   user_block: 
1888     blocks_by: 
1889       empty: Корисникот %{name} досега не блокирал.
1890       heading: Список на блокови од %{name}
1891       title: Блокови од %{name}
1892     blocks_on: 
1893       empty: Корисникот %{name} досега не бил блокиран.
1894       heading: Список на блокови за %{name}
1895       title: Блокови за %{name}
1896     create: 
1897       flash: Направен е блок на корисникот %{name}.
1898       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1899       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1900     edit: 
1901       back: Преглед на сите блокови
1902       heading: Уредување на блок за %{name}
1903       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1904       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1905       reason: Причината зошто е блокиран корисникот %{name}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1906       show: Преглед на овој блок
1907       submit: Поднови го блокот
1908       title: Уредување на блок за %{name}
1909     filter: 
1910       block_expired: Блокот е веќе истечен и затоа не може да се менува.
1911       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1912     helper: 
1913       time_future: Истекува за %{time}.
1914       time_past: Истечено пред %{time}.
1915       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1916     index: 
1917       empty: Досега сè уште нема блокови.
1918       heading: Список на кориснички блокови
1919       title: Кориснички блокови
1920     model: 
1921       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1922       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1923     new: 
1924       back: Преглед на сите блокови
1925       heading: Правење на блок за %{name}
1926       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1927       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1928       reason: Причината зошто корисникот %{name} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1929       submit: Направи блок
1930       title: Правење на блок за %{name}
1931       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1932       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1933     not_found: 
1934       back: Назад кон индексот
1935       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака %{id}
1936     partial: 
1937       confirm: Дали сте сигурни?
1938       creator_name: Создавач
1939       display_name: Блокиран корисник
1940       edit: Уреди
1941       next: Следна »
1942       not_revoked: (не се поништува)
1943       previous: « Претходна
1944       reason: Причина за блокирање
1945       revoke: Поништи!
1946       revoker_name: "Поништил:"
1947       show: Прикажи
1948       showing_page: Страница %{page}
1949       status: Статус
1950     period: 
1951       one: 1 час
1952       other: "%{count} час"
1953     revoke: 
1954       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1955       flash: Овој блок е поништен.
1956       heading: Поништување на блок за %{block_on} од %{block_by}
1957       past: Овој блок истекол пред %{time} и сега не може да се поништи.
1958       revoke: Поништи!
1959       time_future: Овој блок истекува за %{time}.
1960       title: Поништување на блок за %{block_on}
1961     show: 
1962       back: Преглед на сите блокови
1963       confirm: Дали сте сигурни?
1964       edit: Уреди
1965       heading: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1966       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1967       reason: "Причина за блокирање:"
1968       revoke: Поништи!
1969       revoker: "Поништувач:"
1970       show: Прикажи
1971       status: Статус
1972       time_future: Уредувања во %{time}
1973       time_past: Истечено пред %{time}
1974       title: "%{block_on} блокиран од %{block_by}"
1975     update: 
1976       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го менува.
1977       success: Блокот е изменет.
1978   user_role: 
1979     filter: 
1980       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата %{role}.
1981       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата %{role}.
1982       not_a_role: Низата `%{role}' не претставува важечка улога.
1983       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1984     grant: 
1985       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'?
1986       confirm: Потврди
1987       fail: Не можев даму ја доделам улогата `%{role}' на корисникот `%{name}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1988       heading: Потврди доделување на улога
1989       title: Потврди доделување на улога
1990     revoke: 
1991       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `%{name}' од улогата `%{role}' ?
1992       confirm: Потврди
1993       fail: Не можев да го лишам корисникот`%{name}' од улогата `%{role}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1994       heading: Потврди лишување од улога
1995       title: Потврди лишување од улога