Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk (nynorsk)‎)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nemo bis
10 # Author: Nghtwlkr
11 # Author: Njardarlogar
12 # Author: Pladask
13 nn: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Brødtekst
18       diary_entry: 
19         language: Språk
20         latitude: Breiddegrad
21         longitude: Lengdegrad
22         title: Tittel
23         user: Brukar
24       friend: 
25         friend: Ven
26         user: Brukar
27       message: 
28         body: Brødtekst
29         recipient: Mottakar
30         sender: Sendar
31         title: Tittel
32       trace: 
33         description: Skildring
34         latitude: Breiddegrad
35         longitude: Lengdegrad
36         name: Namn
37         public: Offentleg
38         size: Storleik
39         user: Brukar
40         visible: Synleg
41       user: 
42         active: Aktive
43         description: Skildring
44         display_name: Visningsnamn
45         email: E-post
46         languages: Språk
47         pass_crypt: Passord
48     models: 
49       acl: Tilgangskontrolliste
50       changeset: Endringssett
51       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
52       country: Land
53       diary_comment: Dagbokkommentar
54       diary_entry: Dagbokoppføring
55       friend: Ven
56       language: Språk
57       message: Melding
58       node: Node
59       node_tag: Nodemerkelapp
60       notifier: Varsling
61       old_node: Gammal node
62       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
63       old_relation: Gammal relasjon
64       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
65       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
66       old_way: Gammal veg
67       old_way_node: Gammal vegnode
68       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
69       relation: Relasjon
70       relation_member: Relasjonsmedlem
71       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
72       session: Økt
73       trace: Spor
74       tracepoint: Punkt i spor
75       tracetag: Spormerkelapp
76       user: Brukar
77       user_preference: Brukarinnstillingar
78       user_token: Brukarnøkkel
79       way: Veg
80       way_node: Vegnode
81       way_tag: Vegmerkelapp
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
85     require_moderator: 
86       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
89       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: "Endringssett: %{id}"
93       changesetxml: XML for endringssett
94       feed: 
95         title: Endringssett %{id}
96         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Endringssett
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Tilhøyrer:"
101       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
102       box: boks
103       closed_at: "Lukka:"
104       created_at: "Oppretta:"
105       has_nodes: 
106         one: "Har følgjande %{count} node:"
107         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
108       has_relations: 
109         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
110         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
111       has_ways: 
112         one: "Har følgjande %{count} veg:"
113         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
114       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
115       show_area_box: Vis boks for område
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Kommentar:"
118       deleted_at: "Sletta:"
119       deleted_by: "Sletta av:"
120       edited_at: "Redigert:"
121       edited_by: "Redigert av:"
122       in_changeset: "I endringssett:"
123       version: "Versjon:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relasjon %{relation_name}
126       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Sletta
129       edit: 
130         area: Rediger område
131         node: Rediger node
132         relation: Rediger relasjon
133         way: Rediger rute
134       larger: 
135         area: Vis område på større kart
136         node: Vis node på større kart
137         relation: Vis relasjon på større kart
138         way: Vis veg på større kart
139       loading: Lastar...
140     navigation: 
141       all: 
142         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
143         next_node_tooltip: Neste node
144         next_relation_tooltip: Neste relasjon
145         next_way_tooltip: Neste veg
146         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
147         prev_node_tooltip: Forrige node
148         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
149         prev_way_tooltip: Forrige veg
150       paging: 
151         all: 
152           next: "%{id} »"
153           prev: « %{id}
154         user: 
155           next: "%{id} »"
156           prev: « %{id}
157       user: 
158         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
159         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
160         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
161     node: 
162       download_xml: Last ned XML
163       edit: Rediger node
164       node: Node
165       node_title: "Node: %{node_name}"
166       view_history: Sjå historikken
167     node_details: 
168       coordinates: "Koordinatar:"
169       part_of: "Del av:"
170     node_history: 
171       download_xml: Last ned XML
172       node_history: Nodehistorik
173       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
174       view_details: Vis detaljar
175     not_found: 
176       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
177       type: 
178         changeset: endringssett
179         node: node
180         relation: relasjon
181         way: veg
182     paging_nav: 
183       of: av
184       showing_page: Viser side
185     redacted: 
186       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
187       redaction: Maskering %{id}
188       type: 
189         node: noden
190         relation: relasjonen
191         way: vegen
192     relation: 
193       download_xml: Last ned XML
194       relation: Relasjon
195       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
196       view_history: Sjå historikken
197     relation_details: 
198       members: "Medlemmar:"
199       part_of: "Del av:"
200     relation_history: 
201       download_xml: Last ned XML
202       relation_history: Relasjonshistorikk
203       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
204       view_details: Vis detaljar
205     relation_member: 
206       entry: "%{type} %{name}"
207       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
208       type: 
209         node: Node
210         relation: Relasjon
211         way: Veg
212     start: 
213       manually_select: Vel eit anna område manuelt
214       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
215     start_rjs: 
216       data_frame_title: Data
217       data_layer_name: Kartdata
218       details: Detaljar
219       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
220       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av %{user},  %{timestamp}
221       hide_areas: Skjul områder
222       history_for_feature: Historikk for %{feature}
223       load_data: Last inn data
224       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld %{num_features} objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under %{max_features} objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
225       loading: Lastar...
226       manually_select: Vel eit anna område manuelt
227       object_list: 
228         api: Hent dette området frå API-et
229         back: Vis objektliste
230         details: Detaljar
231         heading: Objektliste
232         history: 
233           type: 
234             node: Node %{id}
235             way: Veg %{id}
236         selected: 
237           type: 
238             node: Node %{id}
239             way: Veg %{id}
240         type: 
241           node: Node
242           way: Veg
243       private_user: privat brukar
244       show_areas: Vis områder
245       show_history: Vis historikk
246       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik %{bbox_size} er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
247       wait: Vent ...
248       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
249     tag_details: 
250       tags: "Merkelapper:"
251       wiki_link: 
252         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
253         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
254       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
255     timeout: 
256       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
257       type: 
258         changeset: endringssett
259         node: node
260         relation: relasjon
261         way: veg
262     way: 
263       download_xml: Last ned XML
264       edit: Rediger veg
265       view_history: Sjå historikken
266       way: Veg
267       way_title: "Veg: %{way_name}"
268     way_details: 
269       also_part_of: 
270         one: òg del av vegen %{related_ways}
271         other: òg del av vegane %{related_ways}
272       nodes: "Nodar:"
273       part_of: "Del av:"
274     way_history: 
275       download_xml: Last ned XML
276       view_details: Vis detaljar
277       way_history: Veghistorikk
278       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
279   changeset: 
280     changeset: 
281       anonymous: Anonym
282       big_area: (stor)
283       id: "#%{id}"
284       no_comment: (ingen)
285       no_edits: (ingen redigeringar)
286       show_area_box: vis boks for område
287       still_editing: (redigerer forsatt)
288       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
289     changeset_paging_nav: 
290       next: Neste »
291       previous: « Forrige
292       showing_page: Viser side %{page}
293     changesets: 
294       area: Område
295       comment: Kommentar
296       id: ID
297       saved_at: Lagra
298       user: Brukar
299     list: 
300       description: Siste endringar
301       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
302       description_friend: Endringssett av venene dine
303       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
304       description_user: Endringssett av %{user}
305       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
306       empty_anon_html: Ingen endringar endå
307       empty_user_html: Du har ikkje gjort nokre endringar endå. For å starte, sjå på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Startveiledninga</a>.
308       heading: Endringssett
309       heading_bbox: Endringssett
310       heading_friend: Endringssett
311       heading_nearby: Endringssett
312       heading_user: Endringssett
313       heading_user_bbox: Endringssett
314       title: Endringssett
315       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
316       title_friend: Endringssett av venene dine
317       title_nearby: Endringssett av nærliggande brukarar
318       title_user: Endringssett av %{user}
319       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
320     timeout: 
321       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
322   diary_entry: 
323     comments: 
324       ago: "%{ago} sidan"
325       comment: Kommentar
326       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
327       newer_comments: Nyare kommentarar
328       older_comments: Eldre kommentarar
329       post: Post
330       when: Når
331     diary_comment: 
332       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
333       confirm: Stadfest
334       hide_link: Skjul denne kommentaren
335     diary_entry: 
336       comment_count: 
337         one: "%{count} kommentar"
338         other: "%{count} kommentarar"
339         zero: Ingen kommentarar
340       comment_link: Kommenter denne oppføringa
341       confirm: Stadfest
342       edit_link: Rediger denne oppføringa
343       hide_link: Skjul denne oppføringa
344       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
345       reply_link: Svar på denne oppføringa
346     edit: 
347       body: "Brødtekst:"
348       language: "Språk:"
349       latitude: "Breiddegrad:"
350       location: "Posisjon:"
351       longitude: "Lengdegrad:"
352       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
353       save_button: Lagre
354       subject: "Emne:"
355       title: Rediger oppføring i dagboka
356       use_map_link: bruk kart
357     feed: 
358       all: 
359         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
360         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
361       language: 
362         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
363         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
364       user: 
365         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
366         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
367     list: 
368       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
369       new: Ny dagbokoppføring
370       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
371       newer_entries: Nyare oppføringar
372       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
373       older_entries: Eldre oppføringar
374       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
375       title: Brukarane sine dagbøker
376       title_friends: Dagbøkene til venene dine
377       title_nearby: Dagbøkene til nærliggande brukarar
378       user_title: "%{user} si dagbok"
379     location: 
380       edit: Rediger
381       location: "Posisjon:"
382       view: Vis
383     new: 
384       title: Ny dagbokoppføring
385     no_such_entry: 
386       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
387       heading: Inga oppføring med %{id}
388       title: Inga slik dagbokoppføring
389     view: 
390       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
391       login: Logg inn
392       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
393       save_button: Lagre
394       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
395       user_title: "%{user} si dagbok"
396   editor: 
397     default: Standard (noverande %{name})
398     potlatch: 
399       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
400       name: Potlatch 1
401     potlatch2: 
402       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
403       name: Potlatch 2
404     remote: 
405       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
406       name: Lokalt installert program
407   export: 
408     start: 
409       add_marker: Legg til ein markør på kartet
410       area_to_export: Område som skal eksporterast
411       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
412       export_button: Eksporter
413       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
414       format: Format
415       format_to_export: Format for eksport
416       image_size: Bildestørrelse
417       latitude: "Brei:"
418       licence: Lisens
419       longitude: "Len:"
420       manually_select: Vel eit anna område manuelt
421       map_image: Kartblad (viser standard laget)
422       max: maks
423       options: Val
424       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
425       output: Utdata
426       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
427       scale: Skala
428       too_large: 
429         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
430         heading: For stort område
431       zoom: Zoom
432     start_rjs: 
433       add_marker: Legg til ein markør på kartet
434       change_marker: Endre markørposisjon
435       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
436       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
437       export: Eksporter
438       manually_select: Vel eit anna område manuelt
439       view_larger_map: Vis større kart
440   geocoder: 
441     description: 
442       title: 
443         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
444         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
445       types: 
446         cities: Byar
447         places: Stader
448         towns: Småbyar
449     direction: 
450       east: aust
451       north: nord
452       north_east: nordaust
453       north_west: nordvest
454       south: sør
455       south_east: søraust
456       south_west: sørvest
457       west: vest
458     distance: 
459       one: omtrent 1 km
460       other: omtrent %{count} km
461       zero: mindre enn 1 km
462     results: 
463       more_results: Fleire resultat
464       no_results: Ingen resultat funne
465     search: 
466       title: 
467         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
468         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
469         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
470         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
471         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
472         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
473     search_osm_nominatim: 
474       prefix: 
475         aeroway: 
476           aerodrome: Flyplass
477           apron: Flyrampe
478           gate: Gate
479           helipad: Helikopterplass
480           runway: Rullebane
481           taxiway: Taksebane
482           terminal: Terminal
483         amenity: 
484           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
485           airport: Flyplass
486           arts_centre: Kunstsenter
487           artwork: Kunstverk
488           atm: Minibank
489           auditorium: Auditorium
490           bank: Bank
491           bar: Bar
492           bbq: Grill
493           bench: Benk
494           bicycle_parking: Sykkelparkering
495           bicycle_rental: Sykkelutleige
496           biergarten: Ølhage
497           brothel: Bordell
498           bureau_de_change: Vekslingskontor
499           bus_station: Busstasjon
500           cafe: Kafé
501           car_rental: Bilutleige
502           car_sharing: Bildeling
503           car_wash: Bilvask
504           casino: Kasino
505           charging_station: Ladestation
506           cinema: Kino
507           clinic: Klinikk
508           club: Klubb
509           college: Høgskule
510           community_centre: Samfunnshus
511           courthouse: Rettsbygning
512           crematorium: Krematorium
513           dentist: Tannlege
514           doctors: Legar
515           dormitory: Sovesal
516           drinking_water: Drikkevatn
517           driving_school: Køyreskule
518           embassy: Ambassade
519           emergency_phone: Nødtelefon
520           fast_food: Hurtigmat
521           ferry_terminal: Ferjeterminal
522           fire_hydrant: Brannhydrant
523           fire_station: Brannstasjon
524           food_court: Serveringsstadar
525           fountain: Fontene
526           fuel: Drivstoff
527           grave_yard: Gravlund
528           gym: Treningssenter
529           hall: Spisesal
530           health_centre: Helsesenter
531           hospital: Sjukehus
532           hotel: Hotell
533           hunting_stand: Jaktbod
534           ice_cream: Iskrem
535           kindergarten: Barnehage
536           library: Bibliotek
537           market: Marknad
538           marketplace: Marknadsplass
539           mountain_rescue: Fjellredning
540           nightclub: Nattklubb
541           nursery: Førskule
542           nursing_home: Pleieheim
543           office: Kontor
544           park: Park
545           parking: Parkeringsplass
546           pharmacy: Apotek
547           place_of_worship: Religiøst hus
548           police: Politi
549           post_box: Postboks
550           post_office: Postkontor
551           preschool: Førskule
552           prison: Fengsel
553           pub: Pub
554           public_building: Offentleg bygning
555           public_market: Offentleg marknad
556           reception_area: Oppsamlingsområde
557           recycling: Resirkuleringspunkt
558           restaurant: Restaurant
559           retirement_home: Gamleheim
560           sauna: Sauna
561           school: Skule
562           shelter: Tilfluktsrom
563           shop: Butikk
564           shopping: Handel
565           shower: Dusj
566           social_centre: Samfunnshus
567           social_club: Sosial klubb
568           studio: Studio
569           supermarket: Supermarknad
570           swimming_pool: Symjebaseng
571           taxi: Drosje
572           telephone: Offentleg telefon
573           theatre: Teater
574           toilets: Toalett
575           townhall: Rådhus
576           university: Universitet
577           vending_machine: Vareautomat
578           veterinary: Veterinærklinikk
579           village_hall: Forsamlingshus
580           waste_basket: Søppelkasse
581           wifi: WiFi-tilgangspunkt
582           youth_centre: Ungdomssenter
583         boundary: 
584           administrative: Administrativ grense
585           census: Folketeljingsgrense
586           national_park: Nationalpark
587           protected_area: Verna område
588         bridge: 
589           aqueduct: Akvadukt
590           suspension: Hengebru
591           swing: Svingbru
592           viaduct: Viadukt
593           "yes": Bru
594         building: 
595           "yes": Bygning
596         highway: 
597           bridleway: Rideveg
598           bus_guideway: Leidde bussfelt
599           bus_stop: Busstopp
600           byway: Stikkveg
601           construction: Motorveg under konstruksjon
602           cycleway: Sykkelsti
603           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
604           footway: Gangsti
605           ford: Vadestad
606           living_street: Gatetun
607           milestone: Milestolpe
608           minor: Mindre veg
609           motorway: Motorveg
610           motorway_junction: Motorvegkryss
611           motorway_link: Veg til motorveg
612           path: Sti
613           pedestrian: Gangveg
614           platform: Perrong
615           primary: Primær veg
616           primary_link: Primær veg
617           raceway: Racerbane
618           residential: Bustadveg
619           rest_area: Rasteplass
620           road: Veg
621           secondary: Sekundær veg
622           secondary_link: Sekundær veg
623           service: Tjenesteveg
624           services: Motorveitjenester
625           speed_camera: Fotoboks
626           steps: Trapper
627           stile: Stige
628           tertiary: Tertiær veg
629           tertiary_link: Kommunal veg
630           track: Sti
631           trail: Sti
632           trunk: Hovedveg
633           trunk_link: Hovedveg
634           unclassified: Uklassifisert veg
635           unsurfaced: Veg utan dekke
636         historic: 
637           archaeological_site: Arkeologisk plass
638           battlefield: Slagmark
639           boundary_stone: Grensestein
640           building: Bygning
641           castle: Slott
642           church: Kyrkje
643           fort: Fort
644           house: Hus
645           icon: Ikon
646           manor: Herregard
647           memorial: Minne
648           mine: Gruve
649           monument: Monument
650           museum: Museum
651           ruins: Ruinar
652           tower: Tårn
653           wayside_cross: Vegkant kross
654           wayside_shrine: Vegkant alter
655           wreck: Vrak
656         landuse: 
657           allotments: Kolonihagar
658           basin: Elveområde
659           brownfield: Tidlegare industriområde
660           cemetery: Gravplass
661           commercial: Kommersielt område
662           conservation: Freda
663           construction: Kontruksjon
664           farm: Gard
665           farmland: Jordbruksland
666           farmyard: Gardstun
667           forest: Skog
668           garages: Garasjar
669           grass: Gras
670           greenfield: Ikkje-utvikla område
671           industrial: Industriområde
672           landfill: Landfylling
673           meadow: Eng
674           military: Militært område
675           mine: Gruve
676           nature_reserve: Naturreservat
677           orchard: Frukthage
678           park: Park
679           piste: Løype
680           quarry: Steinbrot
681           railway: Jernbane
682           recreation_ground: Idrettsplass
683           reservoir: Reservoar
684           reservoir_watershed: Nedbørfelt
685           residential: Boligområde
686           retail: Detaljsalg
687           road: Vegområde
688           village_green: landsbypark
689           vineyard: Vingård
690           wetland: Våtmark
691           wood: Skog
692         leisure: 
693           beach_resort: Strandsted
694           bird_hide: Fugletårn
695           common: Allmenning
696           fishing: Fiskeområde
697           fitness_station: Trenings studio
698           garden: Hage
699           golf_course: Golfbane
700           ice_rink: Skøytebane
701           marina: Båthavn
702           miniature_golf: Minigolf
703           nature_reserve: Naturreservat
704           park: Park
705           pitch: Sportsarena
706           playground: Leikeplass
707           recreation_ground: Idrettsplass
708           sauna: Badstu
709           slipway: Slipp
710           sports_centre: Sportssenter
711           stadium: Stadion
712           swimming_pool: Symjebaseng
713           track: Laupebane
714           water_park: Vannpark
715         military: 
716           airfield: Militær flyplass
717           barracks: Kaserner
718           bunker: Bunker
719         natural: 
720           bay: Bukt
721           beach: Strand
722           cape: Nes
723           cave_entrance: Holeinngang
724           channel: Kanal
725           cliff: Klippe
726           crater: Krater
727           dune: Sanddyne
728           feature: Eigenskap
729           fell: Fjellskrent
730           fjord: Fjord
731           forest: Skog
732           geyser: Geysir
733           glacier: Isbre
734           heath: Vidde
735           hill: Ås
736           island: Øy
737           land: Land
738           marsh: Sump
739           moor: Myr
740           mud: Gjørme
741           peak: Topp
742           point: Punkt
743           reef: Rev
744           ridge: Rygg
745           river: Elv
746           rock: Stein
747           scree: Ur
748           scrub: Kratt
749           shoal: Grunning
750           spring: Kjelde
751           stone: Stein
752           strait: Stred
753           tree: Tre
754           valley: Dal
755           volcano: Vulkan
756           water: Vatn
757           wetland: Våtmark
758           wetlands: Våtland
759           wood: Skog
760         office: 
761           accountant: Revisor
762           architect: Arkitekt
763           company: Bedrift
764           employment_agency: Bemanningsbedrift
765           estate_agent: Eiendomsmeglar
766           government: Statlig kontor
767           insurance: Forsikringskontor
768           lawyer: Advokat
769           ngo: Ikkje-statlig kontor
770           telecommunication: Telefonkontor
771           travel_agent: Reisebyrå
772           "yes": Kontor
773         place: 
774           airport: Flyplass
775           city: By
776           country: Land
777           county: Fylke
778           farm: Gard
779           hamlet: Grend
780           house: Hus
781           houses: Hus
782           island: Øy
783           islet: Holme
784           isolated_dwelling: Ensleg bostad
785           locality: Plass
786           moor: Myr
787           municipality: Kommune
788           postcode: Postnummer
789           region: Område
790           sea: Hav
791           state: Delstat
792           subdivision: Underavdeling
793           suburb: Forstad
794           town: Tettstad
795           unincorporated_area: Kommunefritt område
796           village: Landsby
797         railway: 
798           abandoned: Forlatt jernbane
799           construction: Jernbane under konstruksjon
800           disused: Nedlagt jernbane
801           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
802           funicular: Kabelbane
803           halt: Togstopp
804           historic_station: Historisk jernbanestasjon
805           junction: Jernbanekryss
806           level_crossing: Planovergang
807           light_rail: Bybane
808           miniature: Miniatyrjernbane
809           monorail: Enskinnebane
810           narrow_gauge: Smalsporjernbane
811           platform: Jernbaneperrong
812           preserved: Verna jernbane
813           spur: Jernbaneforgrening
814           station: Jernbanestasjon
815           subway: T-banestasjon
816           subway_entrance: T-baneinngang
817           switch: Sporveksel
818           tram: Sporveg
819           tram_stop: Trikkestopp
820           yard: Skiftetomt
821         shop: 
822           alcohol: Utanfor lisens
823           antiques: Antikviteter
824           art: Kunstbutikk
825           bakery: Bakeri
826           beauty: Skjønnheitssalong
827           beverages: Drikkevarebutikk
828           bicycle: Sykkelbutikk
829           books: Bokhandel
830           butcher: Slaktar
831           car: Bilbutikk
832           car_parts: Bildeler
833           car_repair: Bilverkstad
834           carpet: Teppebutikk
835           charity: Veldedighetsbutikk
836           chemist: Kjemiker
837           clothes: Klesbutikk
838           computer: Databutikk
839           confectionery: Konditori
840           convenience: Nærbutikk
841           copyshop: Kopieringsbutikk
842           cosmetics: Kosmetikkforretning
843           department_store: Varehus
844           discount: Tilbudsbutikk
845           doityourself: Gjer-det-sjølv
846           dry_cleaning: Renseri
847           electronics: Elektronikkforretning
848           estate_agent: Eiendomsmegler
849           farm: Gardsbutikk
850           fashion: Motebutikk
851           fish: Fiskebutikk
852           florist: Blomsterbutikk
853           food: Matbutikk
854           funeral_directors: Begravelsesforretning
855           furniture: Møbler
856           gallery: Galleri
857           garden_centre: Hagesenter
858           general: Landhandel
859           gift: Gavebutikk
860           greengrocer: Grønnsakshandel
861           grocery: Dagligvarebutikk
862           hairdresser: Frisør
863           hardware: Jernvarehandel
864           hifi: Hi-fi
865           insurance: Forsikring
866           jewelry: Gullsmed
867           kiosk: Kiosk
868           laundry: Vaskeri
869           mall: Kjøpesenter
870           market: Marknad
871           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
872           motorcycle: Motorsykkelbutikk
873           music: Musikkbutikk
874           newsagent: Nyhetsbyrå
875           optician: Optiker
876           organic: Organisk matbutikk
877           outdoor: Utandørs butikk
878           pet: Dyrebutikk
879           photo: Fotobutikk
880           salon: Salong
881           shoes: Skobutikk
882           shopping_centre: Kjøpesenter
883           sports: Sportsbutikk
884           stationery: Papirbutikk
885           supermarket: Supermarked
886           toys: Lekebutikk
887           travel_agency: Reisebyrå
888           video: Videobutikk
889           wine: Utanfor lisens
890         tourism: 
891           alpine_hut: Fjellhytte
892           artwork: Kunstverk
893           attraction: Attraksjon
894           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
895           cabin: Hytte
896           camp_site: Teltplass
897           caravan_site: Campingplass
898           chalet: Fjellhytte
899           guest_house: Gjestehus
900           hostel: Vandrerhjem
901           hotel: Hotell
902           information: Informasjon
903           lean_to: Gapehuk
904           motel: Motell
905           museum: Museum
906           picnic_site: Piknikplass
907           theme_park: Fornøyelsespark
908           valley: Dal
909           viewpoint: Utsiktspunkt
910           zoo: Dyrepark
911         tunnel: 
912           "yes": Tunnel
913         waterway: 
914           artificial: Kunstig vassdrag
915           boatyard: Båtverft
916           canal: Kanal
917           connector: Vannvegforbindelse
918           dam: Demning
919           derelict_canal: Nedlagt kanal
920           ditch: Grøft
921           dock: Dokk
922           drain: Avløp
923           lock: Sluse
924           lock_gate: Sluseport
925           mineral_spring: Mineralkilde
926           mooring: Fortøyning
927           rapids: Bank
928           river: Elv
929           riverbank: Elvebredd
930           stream: Straum
931           wadi: Elveleie
932           water_point: Vannpunkt
933           waterfall: Foss
934           weir: Overløpskant
935       prefix_format: "%{name}"
936   html: 
937     dir: ltr
938   javascripts: 
939     map: 
940       base: 
941         cycle_map: Sykkelkart
942         mapquest: MapQuest Open
943         standard: Standard
944         transport_map: Transport-kart
945       overlays: 
946         maplint: Maplint
947     site: 
948       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
949       edit_tooltip: Rediger kartet
950       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
951       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
952       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
953       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
954   layouts: 
955     community: Samfunnet
956     community_blogs: Bloggar
957     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
958     copyright: Opphavsrett & lisens
959     documentation: Dokumentasjon
960     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
961     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
962     donate_link_text: donering
963     edit: Rediger
964     edit_with: Rediger med %{editor}
965     export: Eksporter
966     export_tooltip: Eksporter kartdata
967     foundation: Stifting
968     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
969     gps_traces: GPS-spor
970     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
971     help: Hjelp
972     help_centre: Brukarstøtte
973     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
974     help_url: http://help.openstreetmap.org/
975     history: Historikk
976     home: heim
977     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
978     inbox_html: innboks %{count}
979     inbox_tooltip: 
980       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
981       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
982       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
983     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
984     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
985     intro_2_download: last ned
986     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
987     intro_2_license: åpen lisens
988     intro_2_use: bruke
989     log_in: logg inn
990     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
991     logo: 
992       alt_text: OpenStreetMap-logo
993     logout: logg ut
994     logout_tooltip: Logg ut
995     make_a_donation: 
996       text: Gje pengegåve
997       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
998     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
999     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
1000     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1001     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic} og %{bytemark}, og andre %{partners}.
1002     partners_ic: Imperial College London
1003     partners_partners: partnarar
1004     partners_ucl: UCL VR senteret
1005     project_name: 
1006       h1: OpenStreetMap
1007       title: OpenStreetMap
1008     sign_up: registrer
1009     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1010     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1011     user_diaries: Brukardagbok
1012     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1013     view: Vis
1014     view_tooltip: Vis kartet
1015     welcome_user: Velkomen, %{user_link}
1016     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
1017     wiki: Wiki
1018     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1019     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1020   license_page: 
1021     foreign: 
1022       english_link: den engelske originalen
1023       text: I tilfellet konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske presedensen
1024       title: Om denne omsetjinga
1025     legal_babble: 
1026       attribution_example: 
1027         alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1028         title: Døme på kjeldehenvising
1029       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
1030       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1031       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
1032       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
1033       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
1034       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010-12."
1035       contributors_intro_html: "Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder, bland anna frå:"
1036       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1037       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1038       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1039       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1040       credit_1_html: "Me krever at du brukar krediteringa &ldquo;&copy; OpenStreetMap \ncontributors&rdquo;."
1041       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjenglig under Open Database Licesese, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenke til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distrubuerer OSM i dataform, kan du nevne og linke til lisensen eller lisensane. I former der linkar er umoglige (t.d. trykte verk), foreslår me at du henviser lesarane dine til openstreetmap.org (kansje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fulle adressa), til opendatacommons.org, og dersom relevant, til creativecommons.org.
1042       credit_3_html: "For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.\nTil dømes:"
1043       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1044       infringement_1_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
1045       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online skjema</a>."
1046       infringement_title_html: Illegal kopiering
1047       intro_1_html: "OpenStreetMap er <i>opne data</i>, lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1048       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1049       intro_3_html: "Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1050       more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
1051       more_2_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
1052       more_title_html: Finn ut meir
1053       title_html: Opphavsrett og lisensar
1054     native: 
1055       mapping_link: start kartlegging
1056       native_link: Nynorsk versjon
1057       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1058       title: Om denne sida
1059   message: 
1060     delete: 
1061       deleted: Melding sletta
1062     inbox: 
1063       date: Dato
1064       from: Frå
1065       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1066       my_inbox: Min innboks
1067       new_messages: 
1068         one: "%{count} ny melding"
1069         other: "%{count} nye meldingar"
1070       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1071       old_messages: 
1072         one: "%{count} gamal melding"
1073         other: "%{count} gamle meldingar"
1074       outbox: utboks
1075       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1076       subject: Emne
1077       title: Innboks
1078     mark: 
1079       as_read: Melding markert som lese
1080       as_unread: Melding markert som ulese
1081     message_summary: 
1082       delete_button: Slett
1083       read_button: Marker som lese
1084       reply_button: Svar
1085       unread_button: Marker som ulese
1086     new: 
1087       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1088       body: Kropp
1089       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1090       message_sent: Melding sendt
1091       send_button: Send
1092       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1093       subject: Emne
1094       title: Send melding
1095     no_such_message: 
1096       body: Det er inga melding med den ID-en.
1097       heading: Inga melding funne
1098       title: Inga melding funne
1099     outbox: 
1100       date: Dato
1101       inbox: innboks
1102       messages: 
1103         one: Du har %{count} sendt melding
1104         other: Du har %{count} sendte meldingar
1105       my_inbox: Min %{inbox_link}
1106       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1107       outbox: utboks
1108       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1109       subject: Emne
1110       title: Utboks
1111       to: Til
1112     read: 
1113       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1114       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1115       date: Dato
1116       from: Frå
1117       reading_your_messages: Les meldingane dine
1118       reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
1119       reply_button: Svar
1120       subject: Emne
1121       title: Les melding
1122       to: Til
1123       unread_button: Marker som ulese
1124       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1125     reply: 
1126       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1127     sent_message_summary: 
1128       delete_button: Slett
1129   notifier: 
1130     diary_comment_notification: 
1131       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1132       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1133       hi: Hei %{to_user},
1134       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1135     email_confirm: 
1136       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1137     email_confirm_html: 
1138       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1139       greeting: Hei,
1140       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1141     email_confirm_plain: 
1142       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1143       greeting: Hei,
1144       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1145       hopefully_you_2: "%{server_url} til %{new_address}."
1146     friend_notification: 
1147       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1148       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1149       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1150       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1151     gpx_notification: 
1152       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1153       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1154       failure: 
1155         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1156         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1157         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1158         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1159         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1160       greeting: Hei,
1161       success: 
1162         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1163         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1164       with_description: med skildring
1165       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1166     lost_password: 
1167       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1168     lost_password_html: 
1169       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1170       greeting: Hei,
1171       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1172     lost_password_plain: 
1173       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1174       greeting: Hei,
1175       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1176       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1177     message_notification: 
1178       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1179       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1180       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1181       hi: Hei %{to_user},
1182       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1183     signup_confirm: 
1184       confirm: "Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen din:"
1185       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
1186       greeting: Hei der!
1187       subject: "[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap"
1188       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg igang.
1189     signup_confirm_html: 
1190       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1191       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1192       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1193       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1194       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1195       more_videos_here: fleire videoar her
1196       user_wiki_page: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld kategorimerker som viser kor du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1197       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1198       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1199     signup_confirm_plain: 
1200       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1201       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1202       current_user: "Ei liste over brukarar i kategoriar basert på kvar i verda dei er er tilgjenglig på:"
1203       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1204       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1205       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1206       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1207       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1208       user_wiki_page: Det er ambefalt at du òg lagar ei wiki brukar side som inneheld kategori for kvar du er, til dømes [[Category:Users_in_Norway]].
1209       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1210       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1211   oauth: 
1212     oauthorize: 
1213       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1214       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1215       allow_to: "Gje programmet lov til å:"
1216       allow_write_api: endre kartet.
1217       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1218       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1219       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1220       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
1221     revoke: 
1222       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1223   oauth_clients: 
1224     create: 
1225       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1226     destroy: 
1227       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1228     edit: 
1229       submit: Rediger
1230       title: Rediger programvara di
1231     form: 
1232       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1233       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1234       allow_write_api: endre kartet.
1235       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1236       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1237       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1238       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1239       name: Namn
1240       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1241       required: Påkrevd
1242       support_url: Støytte-URL
1243       url: URL til hovedapplikasjonen
1244     index: 
1245       application: Programnamn
1246       issued_at: Utskrive
1247       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1248       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1249       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1250       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1251       register_new: Registrer applikasjonen din
1252       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1253       revoke: Tilbakekall!
1254       title: Mine OAuth-detaljar
1255     new: 
1256       submit: Registrer
1257       title: Registrer ein ny applikasjon
1258     not_found: 
1259       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1260     show: 
1261       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1262       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1263       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1264       allow_write_api: endre kartet.
1265       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1266       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1267       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1268       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1269       confirm: Er du sikker?
1270       delete: Ta bort klient
1271       edit: Rediger detaljar
1272       key: "Forbrukarnøkkel:"
1273       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1274       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1275       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
1276       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1277       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1278     update: 
1279       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1280   printable_name: 
1281     with_version: "%{id}, v%{version}"
1282   redaction: 
1283     create: 
1284       flash: Maskering oppretta.
1285     destroy: 
1286       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1287       flash: Maskering ødelagd.
1288       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1289     edit: 
1290       description: Skildring
1291       heading: Rediger maskering
1292       submit: Lagre markering
1293       title: Rediger relasjon
1294     index: 
1295       empty: Ingen maskeringar å vise.
1296       heading: Liste over maskeringar
1297       title: Liste over maskeringar
1298     new: 
1299       description: Skildring
1300       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1301       submit: Lag maskering
1302       title: Lagar ein ny maskering
1303     show: 
1304       confirm: Er du sikker?
1305       description: "Skildring:"
1306       destroy: Fjern denne maskeringa
1307       edit: Endre denne maskeringa
1308       heading: Visar maskering "%{title}"
1309       title: Visar maskering
1310       user: "Oppretta av:"
1311     update: 
1312       flash: Endringar lagra.
1313   site: 
1314     edit: 
1315       anon_edits: (%{link})
1316       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1317       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1318       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1319       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1320       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1321       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1322       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1323       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1324       user_page_link: brukarside
1325     index: 
1326       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1327       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1328       license: 
1329         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein åpen lisens
1330       permalink: Permanent lenkje
1331       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1332       shortlink: Kort lenkje
1333     key: 
1334       map_key: Kartforklaring
1335       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1336       table: 
1337         entry: 
1338           admin: Administrativ grense
1339           allotments: Kolonihagar
1340           apron: 
1341             - terminal
1342             - terminal
1343           bridge: Sort kant = bru
1344           bridleway: Rideveg
1345           brownfield: Tidlegare industriområde
1346           building: Viktig bygning
1347           byway: Stikkveg
1348           cable: 
1349             - Kabelvogn
1350             - stolheis
1351           cemetery: Gravplass
1352           centre: Sportssenter
1353           commercial: Kommersielt område
1354           common: 
1355             - Vanleg
1356             - snever
1357           construction: Vegar under konstruksjon
1358           cycleway: Sykkelveg
1359           destination: Destinasjonstilgang
1360           farm: Gard
1361           footway: Gangveg
1362           forest: Skog
1363           golf: Golfbane
1364           heathland: Heilandskap
1365           industrial: Industriområde
1366           lake: 
1367             - Innsjø
1368             - reservoar
1369           military: Militært område
1370           motorway: Motorveg
1371           park: Park
1372           permissive: Betinget tilgjenge
1373           pitch: Sportsarena
1374           primary: Primærveg
1375           private: Privat tilgjenge
1376           rail: Jernbane
1377           reserve: Naturreservat
1378           resident: Boligområde
1379           retail: Detaljsalgområde
1380           runway: 
1381             - Flystripe
1382             - taksebane
1383           school: 
1384             - Skule
1385             - universitet
1386           secondary: Sekundærveg
1387           station: Jernbanestasjon
1388           subway: Undergrunnsbane
1389           summit: 
1390             - Topp
1391             - fjelltopp
1392           tourist: Turistattraksjon
1393           track: Spor
1394           tram: 
1395             - Bybane
1396             - trikk
1397           trunk: Hovedveg
1398           tunnel: Streka kant = tunnel
1399           unclassified: Uklassifisert veg
1400           unsurfaced: Veg utan dekke
1401           wood: Ved
1402     markdown_help: 
1403       alt: Alternativ tekst
1404       first: Første punkt
1405       heading: Overskrifter
1406       headings: Overskrifter
1407       image: Bilete
1408       link: Lekje
1409       ordered: Sortert liste
1410       second: Andre punkt
1411       subheading: Underoverskrifter
1412       text: Tekst
1413       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1414       unordered: Usortert liste
1415       url: URL
1416     richtext_area: 
1417       edit: Endre
1418       preview: Førehandsvising
1419     search: 
1420       search: Søk
1421       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1422       submit_text: Gå
1423       where_am_i: Kor er eg?
1424       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1425     sidebar: 
1426       close: Lukk
1427       search_results: Søkjeresultat
1428   time: 
1429     formats: 
1430       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1431   trace: 
1432     create: 
1433       trace_uploaded: Din GPX-fil er lasa opp og ventar på å verte sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert send til deg når det er gjort.
1434       upload_trace: Last opp GPS-spor
1435     delete: 
1436       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1437     edit: 
1438       description: "Skildring:"
1439       download: last ned
1440       edit: rediger
1441       filename: "Filnamn:"
1442       heading: Redigerer spor %{name}
1443       map: kart
1444       owner: "Eigar:"
1445       points: "Punkter:"
1446       save_button: Lagre endringar
1447       start_coord: "Startkoordinat:"
1448       tags: "Markelapper:"
1449       tags_help: kommaseparert
1450       title: Redigerer spor %{name}
1451       uploaded_at: "Last opp:"
1452       visibility: "Synlegheit:"
1453       visibility_help: kva tyder dette?
1454       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1455     list: 
1456       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
1457       public_traces: Offentleg GPS-spor
1458       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1459       tagged_with: merkte med %{tags}
1460       your_traces: Dine GPS-spor
1461     make_public: 
1462       made_public: Spor gjort offentleg
1463     offline: 
1464       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1465       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1466     offline_warning: 
1467       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1468     trace: 
1469       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1470       by: av
1471       count_points: "%{count} punkt"
1472       edit: rediger
1473       edit_map: Rediger kart
1474       identifiable: IDENTIFISERBAR
1475       in: i
1476       map: kart
1477       more: meir
1478       pending: VENTER
1479       private: PRIVAT
1480       public: OFFENTLEG
1481       trace_details: Vis detaljar for spor
1482       trackable: SPORBAR
1483       view_map: Vis kart
1484     trace_form: 
1485       description: "Skildring:"
1486       help: Hjelp
1487       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1488       tags: "Merkelappar:"
1489       tags_help: kommaseparert
1490       upload_button: Last opp
1491       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1492       visibility: "Synligheit:"
1493       visibility_help: kva tyder dette?
1494       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1495     trace_header: 
1496       see_all_traces: Sjå alle spor
1497       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1498       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1499       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1500     trace_optionals: 
1501       tags: Merkelappar
1502     trace_paging_nav: 
1503       newer: Nyare spor
1504       older: Eldre spor
1505       showing_page: Viser side %{page}
1506     view: 
1507       delete_track: Slett dette sporet
1508       description: "Skildring:"
1509       download: last ned
1510       edit: rediger
1511       edit_track: Rediger dette sporet
1512       filename: "Filnamn:"
1513       heading: Viser spor %{name}
1514       map: kart
1515       none: Ingen
1516       owner: "Eigar:"
1517       pending: VENTANDE
1518       points: "Punkter:"
1519       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1520       tags: "Markelappar:"
1521       title: Viser spor %{name}
1522       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1523       uploaded: "Lasta opp:"
1524       visibility: "Synligheit:"
1525     visibility: 
1526       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1527       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1528       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1529       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1530   user: 
1531     account: 
1532       contributor terms: 
1533         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1534         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1535         heading: "Bidragsytervilkår:"
1536         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1537         link text: kva er dette?
1538         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1539         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1540       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1541       delete image: Fjern gjeldande bilete
1542       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1543       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1544       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1545       gravatar: 
1546         gravatar: Bruk Gravatar
1547         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1548         link text: kva er dette?
1549       home location: "Heimeposisjon:"
1550       image: "Bilete:"
1551       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1552       keep image: Hald på gjeldande bilete
1553       latitude: "Breiddegrad:"
1554       longitude: "Lengdegrad:"
1555       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1556       my settings: Innstellingane mine
1557       new email address: "Ny e-postadresse:"
1558       new image: Legg til eit bilete
1559       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1560       openid: 
1561         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1562         link text: kva er dette?
1563         openid: "OpenID:"
1564       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1565       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1566       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1567       public editing: 
1568         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1569         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1570         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1571         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1572         enabled link text: kva er dette?
1573         heading: "Offentleg redigering:"
1574       public editing note: 
1575         heading: Offentleg redigering
1576         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1577       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1578       return to profile: Returner til profil
1579       save changes button: Lagre endringar
1580       title: Rediger konto
1581       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1582     confirm: 
1583       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1584       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1585       button: Stadfest
1586       heading: Stadfest ein brukerkonto
1587       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1588       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1589       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1590       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1591     confirm_email: 
1592       button: Stadfest
1593       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1594       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1595       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1596       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1597     confirm_resend: 
1598       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1599       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1600     filter: 
1601       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1602     go_public: 
1603       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1604     list: 
1605       confirm: Stadfest valde brukarar
1606       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1607       heading: Brukarar
1608       hide: Skjul valde brukarar
1609       showing: 
1610         one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
1611         other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1612       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1613       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1614       title: Brukarar
1615     login: 
1616       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1617       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1618       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1619       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1620       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1621       heading: Logg inn
1622       login_button: Logg inn
1623       lost password link: Mista passordet ditt?
1624       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1625       no account: Har du ingen brukarkonto?
1626       openid: "%{logo} OpenID:"
1627       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1628       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1629       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1630       openid_providers: 
1631         aol: 
1632           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1633           title: Logg inn med AOL
1634         google: 
1635           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1636           title: Logg inn med Google
1637         myopenid: 
1638           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1639           title: Logg inn med myOpenID
1640         openid: 
1641           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1642           title: Logg inn med OpenID
1643         wordpress: 
1644           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1645           title: Logg inn med Wordpress
1646         yahoo: 
1647           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1648           title: Logg inn med Yahoo
1649       password: "Passord:"
1650       register now: Registrer deg no
1651       remember: "Hugs meg:"
1652       title: Logg inn
1653       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1654       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1655       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1656     logout: 
1657       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1658       logout_button: Logg ut
1659       title: Logg ut
1660     lost_password: 
1661       email address: "E-postadresse:"
1662       heading: Gløymt passord?
1663       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1664       new password button: Nullstill passord
1665       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1666       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1667       title: Gløymt passord
1668     make_friend: 
1669       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1670       button: Legg til som ein ven
1671       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1672       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1673       success: "%{name} er no venen din."
1674     new: 
1675       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1676       confirm password: "Stadfest passord:"
1677       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1678       continue: Hald fram
1679       display name: "Visningsnavn:"
1680       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1681       email address: "E-postadresse:"
1682       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1683       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1684       flash welcome: Takk for at du blei medlem. Me har sendt deg ei velkomstmelding til %{email} med nokre hint om korleis du kjem igang.
1685       heading: Opprett ein brukerkonto
1686       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1687       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1688       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1689       openid: "%{logo} OpenID:"
1690       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1691       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1692       password: "Passord:"
1693       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1694       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1695       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1696       title: Opprett konto
1697       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1698     no_such_user: 
1699       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1700       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1701       title: Ingen brukar funnet
1702     popup: 
1703       friend: Ven
1704       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1705       your location: Posisjonen din
1706     remove_friend: 
1707       button: Fjern som ein ven
1708       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1709       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1710       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1711     reset_password: 
1712       confirm password: "Stadfest passord:"
1713       flash changed: Passordet ditt er endra.
1714       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1715       heading: Nullstill passord for %{user}
1716       password: "Passord:"
1717       reset: Nullstill passord
1718       title: Nullstill passord
1719     set_home: 
1720       flash success: Heimelokasjon lagra
1721     suspended: 
1722       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1723       heading: Konto stengt
1724       title: Konto stengt
1725       webmaster: webmaster
1726     terms: 
1727       agree: Eg godkjenner
1728       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1729       consider_pd_why: kva er dette?
1730       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1731       decline: Avslå
1732       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1733       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1734       heading: Bidragsytervilkåra
1735       legale_names: 
1736         france: Frankrike
1737         italy: Italia
1738         rest_of_world: Resten av verda
1739       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1740       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1741       title: Bidragsytervilkår
1742       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1743     view: 
1744       activate_user: aktiver denne brukaren
1745       add as friend: legg til som ein ven
1746       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1747       block_history: mottekne blokkeringar
1748       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1749       blocks on me: blokkeringane mine
1750       comments: kommentarar
1751       confirm: Stadfest
1752       confirm_user: stadfest denne brukaren
1753       create_block: blokkar denne brukaren
1754       created from: "Oppretta frå:"
1755       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1756       ct declined: Avslått
1757       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1758       ct undecided: Usikker
1759       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1760       delete_user: slett denne brukaren
1761       description: Skildring
1762       diary: dagbok
1763       edits: redigeringar
1764       email address: "E-postadresse:"
1765       friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
1766       friends_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av vener
1767       hide_user: skjul denne brukaren
1768       if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
1769       km away: "%{count}km unna"
1770       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1771       m away: "%{count}m unna"
1772       mapper since: "Brukar sidan:"
1773       moderator_history: tildelte blokkeringar
1774       my comments: mine kommentarar
1775       my diary: mi dagbok
1776       my edits: redigeringane mine
1777       my settings: innstellingane mine
1778       my traces: spora mine
1779       nearby users: Andre næliggande brukarar
1780       nearby_changesets: Bla gjennom alle endringssett av nærliggande brukarar
1781       nearby_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av nærliggande brukarar
1782       new diary entry: ny dagbokoppføring
1783       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1784       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1785       oauth settings: oauth-innstellingar
1786       remove as friend: fjern som ven
1787       role: 
1788         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1789         grant: 
1790           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1791           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1792         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1793         revoke: 
1794           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1795           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1796       send message: send melding
1797       settings_link_text: innstellingar
1798       spam score: "Spamresultat:"
1799       status: "Status:"
1800       traces: spor
1801       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1802       user location: Posisjonen til brukaren
1803       your friends: Venene dine
1804   user_block: 
1805     blocks_by: 
1806       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1807       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1808       title: Blokkeringar av %{name}
1809     blocks_on: 
1810       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1811       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1812       title: Blokkeringar av %{name}
1813     create: 
1814       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1815       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1816       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1817     edit: 
1818       back: Vis alle blokkeringar
1819       heading: Endrar blokkering av %{name}
1820       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1821       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1822       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1823       show: Vis denne blokkeringa
1824       submit: Oppdater blokkering
1825       title: Endrar blokkering av %{name}
1826     filter: 
1827       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1828       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1829     helper: 
1830       time_future: Sluttar om %{time}.
1831       time_past: Slutta %{time} sidan.
1832       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1833     index: 
1834       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1835       heading: Liste over brukerblokkeringer
1836       title: Brukerblokkeringer
1837     model: 
1838       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1839       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1840     new: 
1841       back: Vis alle blokkeringar
1842       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1843       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1844       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1845       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1846       submit: Opprett blokkering
1847       title: Opprettar blokkering av %{name}
1848       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1849       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1850     not_found: 
1851       back: Tilbake til indeksen
1852       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1853     partial: 
1854       confirm: Er du sikker?
1855       creator_name: Oppretta av
1856       display_name: Blokkert brukar
1857       edit: Rediger
1858       next: Neste »
1859       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1860       previous: « Forrige
1861       reason: Årsak for blokkering
1862       revoke: Tilbakekall!
1863       revoker_name: Tilbakekalt av
1864       show: Vis
1865       showing_page: Viser side %{page}
1866       status: Status
1867     period: 
1868       one: 1 time
1869       other: "%{count} timar"
1870     revoke: 
1871       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1872       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1873       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1874       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1875       revoke: Tilbakekall!
1876       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1877       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1878     show: 
1879       back: Vis alle blokkeringar
1880       confirm: Er du sikker?
1881       edit: Rediger
1882       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1883       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1884       reason: "Årsak for blokkering:"
1885       revoke: Tilbakekall!
1886       revoker: "Tilbakekaller:"
1887       show: Vis
1888       status: Status
1889       time_future: Sluttar om %{time}
1890       time_past: Slutta %{time} sidan
1891       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1892     update: 
1893       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre henne.
1894       success: Blokkering oppdatert.
1895   user_role: 
1896     filter: 
1897       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1898       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1899       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1900       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1901     grant: 
1902       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1903       confirm: Stadfest
1904       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1905       heading: Stadfest rolletildeling
1906       title: Stadfest rolletildeling
1907     revoke: 
1908       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1909       confirm: Stadfest
1910       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1911       heading: Stadfest fjerning av rolle
1912       title: Stadfest fjerning av rolle