Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / tl.yml
1 # Messages for Tagalog (Tagalog)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: spyc
4 # Author: AnakngAraw
5 # Author: Ianlopez1115
6 # Author: Jewel457
7 # Author: Jojit fb
8 # Author: 아라
9 ---
10 tl:
11   html:
12     dir: ltr
13   time:
14     formats:
15       friendly: %e %B %Y sa ganap na %H:%M
16   activerecord:
17     models:
18       acl: Talaan ng Pantaban sa Pagpunta
19       changeset: Pangkat ng pagbabago
20       changeset_tag: Tatak ng pangkat ng pagbabago
21       country: Bansa
22       diary_comment: Puna sa Talaarawan
23       diary_entry: Ipinasok sa Talaarawan
24       friend: Kaibigan
25       language: Wika
26       message: Mensahe
27       node: Buko
28       node_tag: Tatak ng Buko
29       notifier: Tagapagpabatid
30       old_node: Lumang Buko
31       old_node_tag: Tatak ng Lumang Buko
32       old_relation: Lumang Kaugnayan
33       old_relation_member: Kasapi sa Lumang Kaugnayan
34       old_relation_tag: Tatak ng Lumang Kaugnayan
35       old_way: Lumang Daan
36       old_way_node: Buko ng Lumang Daan
37       old_way_tag: Tatak ng Lumang Daan
38       relation: Kaugnayan
39       relation_member: Kasapi sa Kaugnayan
40       relation_tag: Tatak ng Kaugnayan
41       session: Laang Panahon
42       trace: Bakas
43       tracepoint: Tuldok ng Bakas
44       tracetag: Tatak ng Bakas
45       user: Tagagamit
46       user_preference: Nais ng Tagagamit
47       user_token: Kahalip ng Tagagamit
48       way: Daan
49       way_node: Buko ng Daan
50       way_tag: Tatak ng Daan
51     attributes:
52       diary_comment:
53         body: Katawan
54       diary_entry:
55         user: Tagagamit
56         title: Paksa
57         latitude: Latitud
58         longitude: Longhitud
59         language: Wika
60       friend:
61         user: Tagagamit
62         friend: Kaibigan
63       trace:
64         user: Tagagamit
65         visible: Nakikita
66         name: Pangalan
67         size: Sukat
68         latitude: Latitud
69         longitude: Longhitud
70         public: Pangmadla
71         description: Paglalarawan
72       message:
73         sender: Nagpadala
74         title: Paksa
75         body: Katawan
76         recipient: Tumatanggap
77       user:
78         email: E-liham
79         active: Masigla
80         display_name: Ipakita ang Pangalan
81         description: Paglalarawan
82         languages: Mga wika
83         pass_crypt: Password
84   printable_name:
85     with_version: '%{id}, v%{version}'
86   editor:
87     default: 'Likas na pagtatakda (kasalukuyang %{name})'
88     potlatch:
89       name: Pagbibigay-daan 1
90       description: >
91         Pagbibigay-daan 1 (patnugot na nasa loob
92         ng pantingin-tingin)
93     potlatch2:
94       name: Pagbibigay-daan 2
95       description: >
96         Pagbibigay-daan 2 (patnugot na nasa loob
97         ng pantingin-tingin)
98     remote:
99       name: Pangmalayong Pantaban
100       description: >
101         Pangmalayong Pantaban (JOSM o
102         Merkaartor)
103   browse:
104     version: Bersyon
105     anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
106     no_comment: (walang mga puna)
107     part_of: Bahagi ng
108     download_xml: Ikargang paibaba ang XML
109     view_history: Tingnan ang kasaysayan
110     view_details: Tingnan ang mga detalye
111     location: Pook (lokasyon)
112     changeset:
113       title: 'Pangkat ng pagbabago: %{id}'
114       belongs_to: May-akda
115       changesetxml: XML ng pangkat ng pagbabago
116       osmchangexml: XML ng osmChange
117       feed:
118         title: '%{id} ng pangkat ng pagbabago'
119         title_comment: '%{id} ng angkat ng pagbabago - %{comment}'
120     relation_member:
121       entry: '%{type} %{name}'
122       entry_role: '%{type} %{name} bilang %{role}'
123       type:
124         node: Buko
125         way: Daan
126         relation: Kaugnayan
127     containing_relation:
128       entry: 'Kaugnayan %{relation_name}'
129       entry_role: 'Kaugnayan %{relation_name} (bilang %{relation_role})'
130     not_found:
131       sorry: 'Paumanhin, ang %{type} na may ID na %{id}, ay hindi matagpuan.'
132       type:
133         node: buko
134         way: daan
135         relation: kaugnayan
136         changeset: palitan ang pagtatakda
137     timeout:
138       sorry: 'Paumanhin, ang dato para sa %{type} na may ID na %{id}, ay natagalan bago nakuha uli.'
139       type:
140         node: buko
141         way: daan
142         relation: kaugnayan
143         changeset: palitan ang pagtatakda
144     redacted:
145       redaction: 'Redaksiyon %{id}'
146       message_html: 'Ang bersiyong %{version} ng %{type} ito ay hindi maipapakita dahil sumailalim na ito sa redaksiyon. Pakitingnan ang %{redaction_link} para sa mga detalye.'
147       type:
148         node: buko
149         way: daan
150         relation: kaugnayan
151     start_rjs:
152       load_data: Ikarga ang Dato
153       loading: Ikinakarga...
154     tag_details:
155       tags: 'Mga tatak:'
156       wiki_link:
157         key: 'Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}'
158         tag: 'Ang pahina ng paglalarawan ng wiki para sa tatak na %{key}=%{value}'
159       wikipedia_link: 'Ang %{page} ng artikulo sa Wikipedia'
160     note:
161       description: Paglalarawan
162   changeset:
163     changeset_paging_nav:
164       showing_page: 'Ika-%{page} na pahina'
165       next: Kasunod »
166       previous: « Nakaraan
167     changeset:
168       anonymous: Hindi nagpapakilala (anonimo)
169       no_edits: (walang mga pamamatnugot)
170       view_changeset_details: >
171         Tingnan ang mga detalye ng pangkat ng
172         pagbabago
173     changesets:
174       id: ID
175       saved_at: Sinagip sa
176       user: Tagagamit
177       comment: Puna/Kumento
178       area: Pook
179     list:
180       title: Mga pangkat ng pagbabago
181       title_user: 'Mga pangkat ng pagbabago ayon sa %{user}'
182       title_friend: >
183         Mga pangkat ng pagbabago ng mga kaibigan
184         mo
185       title_nearby: >
186         Mga pangkat ng pagbabago ng kalapit na
187         mga tagagamit
188       load_more: Magkarga pa
189     timeout:
190       sorry: >
191         Paumanhin, ang talaan ng mga pangkat ng
192         pagbabagong hiniling mo ay naging
193         napakatagal bago nakuhang muli.
194   diary_entry:
195     new:
196       title: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
197     list:
198       title: Mga talaarawan ng mga tagagamit
199       title_friends: Mga talaarawan ng mga kaibigan
200       title_nearby: >
201         Mga talaarawan ng Kanugnog na mga
202         Tagagamit
203       user_title: 'Talaarawan ni %{user}'
204       in_language_title: 'Mga Pagpapasok sa Talaarawan na nasa %{language}'
205       new: Bagong Pagpapasok sa Talaarawan
206       new_title: >
207         Bumuo ng isang bagong pagpapasok sa loob
208         ng talaarawan mo ng tagagamit
209       no_entries: Walang mga pagpapasok sa talaarawan
210       recent_entries: Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan
211       older_entries: Mas lumang mga Pagpapasok
212       newer_entries: Mas bagong mga Pagpapasok
213     edit:
214       title: Baguhin ang ipinasok sa talaarawan
215       subject: 'Paksa:'
216       body: 'Katawan:'
217       language: 'Wika:'
218       location: 'Pook (lokasyon):'
219       latitude: 'Latitud:'
220       longitude: 'Longhitud:'
221       use_map_link: gamitin ang mapa
222       save_button: Sagipin
223       marker_text: Kinalalagay ng ipinasok sa talaarawan
224     view:
225       title: 'Talaarawan ni %{user} | %{title}'
226       user_title: 'Talaarawan ni %{user}'
227       leave_a_comment: Mag-iwan ng puna
228       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} upang makapag-iwan ng isang pagpuna'
229       login: Mag-login
230       save_button: Sagipin
231     no_such_entry:
232       title: Walang ganyang pagpapasok sa talaarawan
233       heading: 'Walang ipinasok na may ID na: %{id}'
234       body: 'Paumanhin, walang pagpapasok sa talaarawan o puna na may ID na %{id}. Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.'
235     diary_entry:
236       posted_by: 'Ipinaskil ni %{link_user} noong %{created} na nasa %{language_link}'
237       comment_link: Punahin ang pagpapasok na ito
238       reply_link: Tumugon sa pagpapasok na ito
239       comment_count:
240         one: 1 puna
241         other: '%{count} mga puna'
242       edit_link: Baguhin ang ipinasok na ito
243       hide_link: Itago ang ipinasok na ito
244       confirm: Tiyakin
245     diary_comment:
246       comment_from: 'Puna mula sa %{link_user} noong %{comment_created_at}'
247       hide_link: Itago ang punang ito
248       confirm: Tiyakin
249     location:
250       location: 'Pook (lokasyon):'
251       view: Tingnan
252       edit: Baguhin
253     feed:
254       user:
255         title: 'Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap para kay %{user}'
256         description: 'Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap mula kay %{user}'
257       language:
258         title: 'Mga pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}'
259         description: 'Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap na nasa %{language_name}'
260       all:
261         title: >
262           Mga ipinasok sa talaarawan ng
263           OpenStreetMap
264         description: >
265           Kamakailang mga pagpapasok sa talaarawan
266           mula sa mga tagagamit ng OpenStreetMap
267     comments:
268       has_commented_on: 'Pinuna ni %{display_name} ang sumusunod na mga lahok sa talaarawan'
269       post: Ipaskil
270       when: Kailan
271       comment: Puna
272       ago: '%{ago} na ang nakalilipas'
273       newer_comments: Mas Bagong mga Pagpuna
274       older_comments: Mas Lumang mga Puna
275   export:
276     start:
277       area_to_export: Pook na Iluluwas
278       manually_select: Kinakamay na pumili ng ibang lugar
279       format_to_export: Anyong Iluluwas
280       osm_xml_data: Dato ng XML ng OpenStreetMap
281       map_image: >
282         Larawan ng Mapa (nagpapakita ng patong
283         na saligan)
284       embeddable_html: Maibabaong HTML
285       licence: Lisensiya
286       export_details: 'Ang dato ng OpenStreetMap ay may lisensiyang nasa ilalim ng <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0">lisensiyang Open Data Commons Open Database License (ODbL)</a>.'
287       too_large:
288         body: >
289           Masyadong malaki ang lugar na ito upang
290           mailuwas bilang Dato ng XML ng
291           OpenStreetMap. Mangyaring lumapit o
292           pumili ng isang mas maliit na pook.
293         other:
294           title: Iba pang mga Pinagmulan
295       options: Mga mapagpipilian
296       format: Anyo
297       scale: Sukat
298       max: pinakamataas
299       image_size: Sukat ng Larawan
300       zoom: Lapitan
301       add_marker: Magdagdag ng isang pananda sa mapa
302       latitude: 'Latitud:'
303       longitude: 'Longhitud:'
304       output: Kinalabasan
305       paste_html: Idikit ang HTML na ibabaon sa websayt
306       export_button: Iluwas
307   geocoder:
308     search:
309       title:
310         latlon: 'Mga kinalabasan mula sa <a href="http://openstreetmap.org/">Panloob</a>'
311         us_postcode: 'Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>'
312         uk_postcode: 'Mga kinalabasan mula sa  <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>'
313         ca_postcode: 'Mga kinalabasan mula sa <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>'
314         osm_nominatim: 'Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>'
315         geonames: 'Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
316         osm_nominatim_reverse: 'Mga kinalabasan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>'
317         geonames_reverse: 'Mga kinalabasan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
318     search_osm_nominatim:
319       prefix_format: '%{name}'
320       prefix:
321         aeroway:
322           aerodrome: Himpilan ng eroplano
323           apron: Tapis pangkusina
324           gate: Tarangkahan
325           helipad: Lapagan at Lunsaran ng Helikopter
326           runway: Patakbuhan at Daanan
327           taxiway: Daanan ng Taksi
328           terminal: Terminal
329         amenity:
330           airport: Paliparan
331           arts_centre: Lunduyan ng Sining
332           artwork: Likhang Sining
333           atm: ATM
334           auditorium: Awditoryum
335           bank: Bangko
336           bar: Tindahang Inuman ng Alak
337           bbq: Barbikyuhan
338           bench: Bangko
339           bicycle_parking: Paradahan ng Bisikleta
340           bicycle_rental: Arkilahan ng Bisikleta
341           biergarten: Inuman ng Serbesa
342           brothel: Bahay-aliwan
343           bureau_de_change: Tanggapang Palitan ng Pera
344           bus_station: Himpilan ng Bus
345           cafe: Kapihan
346           car_rental: Arkilahan ng Kotse
347           car_sharing: Paghihiraman ng Kotse
348           car_wash: Paliguan ng Kotse
349           casino: Bahay-pasugalan
350           charging_station: Himpilang Kargahan
351           cinema: Sinehan
352           clinic: Klinika
353           club: Kapisanan
354           college: Dalubhasaan
355           community_centre: Lunduyan ng Pamayanan
356           courthouse: Gusali ng Hukuman
357           crematorium: Krematoryum
358           dentist: Dentista
359           doctors: Mga manggagamot
360           dormitory: Dormitoryo
361           drinking_water: Naiinom na Tubig
362           driving_school: Paaralan ng Pagmamaneho
363           embassy: Embahada
364           emergency_phone: Teleponong Pangsakuna
365           fast_food: Kainang Pangmabilisan
366           ferry_terminal: Himpilan ng Barkong Pangtawid
367           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
368           fire_station: Himpilan ng Bumbero
369           food_court: Korte ng Pagkain
370           fountain: Bukal
371           fuel: Panggatong
372           grave_yard: Sementeryo
373           gym: Lunduyang Pangkalusugan / Himnasyo
374           hall: Bulwagan
375           health_centre: Lunduyan ng Kalusugan
376           hospital: Ospital
377           hotel: Otel
378           hunting_stand: Pook-tayuan na Pangpangangaso
379           ice_cream: Sorbetes
380           kindergarten: Kindergarten
381           library: Aklatan
382           market: Pamilihan
383           marketplace: Palengke
384           mountain_rescue: Pagliligtas na Pangbundok
385           nightclub: Alibangbang
386           nursery: Alagaan ng mga Bata
387           nursing_home: Alagaan ng mga Matatanda
388           office: Tanggapan
389           park: Liwasan
390           parking: Paradahan
391           pharmacy: Botika
392           place_of_worship: Sambahan
393           police: Pulis
394           post_box: Kahon ng Liham
395           post_office: Tanggapan ng Sulat
396           preschool: Paunang Paghahanda para sa Paaralan
397           prison: Bilangguan
398           pub: Pangmadlang Bahay
399           public_building: Pangmadlang Gusali
400           public_market: Pangmadlang Pamilihan
401           reception_area: Tanggapang Pook
402           recycling: Pook ng Muling Paggamit
403           restaurant: Kainan
404           retirement_home: Tahanan ng Pagreretiro
405           sauna: Silid-suuban
406           school: Paaralan
407           shelter: Kanlungan
408           shop: Tindahan
409           shopping: Pamimili
410           shower: Dutsahan
411           social_centre: Lunduyan ng Pakikipagkapuwa
412           social_club: Kapisanang Panglipunan
413           studio: Istudyo
414           supermarket: Malaking Pamilihan
415           swimming_pool: Palanguyan
416           taxi: Taksi
417           telephone: Teleponong Pangmadla
418           theatre: Tanghalan
419           toilets: Mga banyo
420           townhall: Bulwagan ng Bayan
421           university: Pamantasan
422           vending_machine: Makinang Nagbebenta
423           veterinary: Paninistis na Pangbeterinarya
424           village_hall: Bulwagan ng Nayon
425           waste_basket: Basurahan
426           wifi: Pagpunta sa WiFi
427           WLAN: Pagpunta sa WiFi
428           youth_centre: Lunduyan ng Kabataan
429         boundary:
430           administrative: Hangganang Pampangangasiwa
431           census: Hangganan ng Sensus
432           national_park: Liwasang Pambansa
433           protected_area: Napuprutektahang Pook
434         bridge:
435           aqueduct: Tulay na Daanan ng Tubig
436           suspension: Tulay na Nakabitin
437           swing: Tulay na Naikakambiyo
438           viaduct: Tulay na Tubo
439           yes: Tulay
440         building:
441           yes: Gusali
442         emergency:
443           fire_hydrant: Panubig ng Bumbero
444           phone: Teleponong Pangsakuna
445         highway:
446           bridleway: Daanan ng Kabayo
447           bus_guideway: Daanan ng Ginagabayang Bus
448           bus_stop: Hintuan ng Bus
449           byway: Landas na Hindi Madaanan
450           construction: Ginagawang Punong Lansangan
451           cycleway: Daanan ng Bisikleta
452           emergency_access_point: Tuldok na Puntahan na Pangsakuna
453           footway: Makitid na Lakaran ng Tao
454           ford: Bagtasan ng Tao
455           living_street: Buhay na Lansangan
456           milestone: Poste ng Milya
457           minor: Kalsadang Hindi Pangunahin
458           motorway: Daanan ng Sasakyang De-motor
459           motorway_junction: >
460             Sugpungan ng Daanan ng Sasakyang
461             De-motor
462           motorway_link: Lansangang Daanan ng Sasakyang De-motor
463           path: Landas
464           pedestrian: Tawiran ng Taong Naglalakad
465           platform: Palapag
466           primary: Pangunahing Kalsada
467           primary_link: Pangunahing Kalsada
468           raceway: Kanal na Daluyan ng Tubig
469           residential: Pamahayan
470           rest_area: Pook Pahingahan
471           road: Lansangan
472           secondary: Pampangalawang Lansangan
473           secondary_link: Pampangalawang Lansangan
474           service: Kalyeng Pampalingkuran
475           services: >
476             Mga Palingkuran sa Daanan ng Sasakyang
477             De-motor
478           speed_camera: Kamera ng Tulin
479           steps: Mga hakbang
480           stile: Hagdanan ng Bakod
481           tertiary: Pampangatlong Kalsada
482           tertiary_link: Pampangatlong Kalsada
483           track: Pinak
484           trail: Bulaos
485           trunk: Pangunahing Ruta
486           trunk_link: Pangunahing Ruta
487           unclassified: Kalsadang Walang Kaurian
488           unsurfaced: Kalsadang Hindi Patag
489         historic:
490           archaeological_site: Pook na Pang-arkeolohiya
491           battlefield: Pook ng Labanan
492           boundary_stone: Bato ng Hangganan
493           building: Gusali
494           castle: Kastilyo
495           church: Simbahan
496           fort: Kuta
497           house: Bahay
498           icon: Kinatawang Larawan
499           manor: Manor
500           memorial: Muog na Pang-alaala
501           mine: Minahan
502           monument: Bantayog
503           museum: Museo
504           ruins: Mga Guho
505           tomb: Nitso/Puntod
506           tower: Tore
507           wayside_cross: Krus sa Gilid ng Kalsada
508           wayside_shrine: Dambana sa Gilid ng Kalsada
509           wreck: Wasak na Sasakyan
510         landuse:
511           allotments: Mga Laang Bahagi
512           basin: Lunas ng Ilog
513           brownfield: Lupain ng Kayumangging Bukirin
514           cemetery: Libingan
515           commercial: Pook na Pangkalakalan
516           conservation: Lupaing Iniligtas
517           construction: Konstruksyon
518           farm: Bukid
519           farmland: Lupaing Sakahan
520           farmyard: Bakuran ng Bahay sa Bukid
521           forest: Gubat
522           garages: Mga garahe
523           grass: Damo
524           greenfield: Lupain ng Lunting Bukirin
525           industrial: Pook na Pang-industriya
526           landfill: Tabon na Lupain
527           meadow: Kaparangan
528           military: Pook ng Militar
529           mine: Minahan
530           orchard: Halamanan ng Bunga
531           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
532           park: Liwasan
533           piste: Piste ng Iski
534           quarry: Hukay na Tibagan
535           railway: Daambakal
536           recreation_ground: Lupaing Libangan
537           reservoir: Tinggalan ng Tubig
538           reservoir_watershed: Lunas na Imbakan ng Tubig
539           residential: Pook na Panirahan
540           retail: Tingi
541           road: Pook na Daanan
542           village_green: Nayong Lunti
543           vineyard: Ubasan
544           wetland: Babad na Lupain
545           wood: Kahoy
546         leisure:
547           beach_resort: Liwaliwang Dalampasigan
548           bird_hide: Pook-Matyagan ng Ibon
549           common: Karaniwang Lupain
550           fishing: Pook na Palaisdaan
551           fitness_station: >
552             Himpilan na Pangkaangkupan at Kalusugan
553             ng Katawan
554           garden: Halamanan
555           golf_course: Kurso ng Golp
556           ice_rink: Pook Pang-iskeyting
557           marina: Marina
558           miniature_golf: Munting Golp
559           nature_reserve: Lupaing Laan sa Kalikasan
560           park: Liwasan
561           pitch: Hagisang Pampalakasan
562           playground: Palaruan
563           recreation_ground: Lupaing Libangan
564           sauna: Silid-suuban
565           slipway: Andamyong Pagawaan ng Barko
566           sports_centre: Lunduyang Pampalakasan
567           stadium: Istadyum
568           swimming_pool: Palanguyan
569           track: Landas na Takbuhan
570           water_park: Liwasang Tubigan
571         military:
572           airfield: Paliparan at Palapagang Pangmilitar
573           barracks: Kuwartel
574           bunker: Hukay na Pangsundalo
575         natural:
576           bay: Look
577           beach: Dalampasigan
578           cape: Tangway
579           cave_entrance: Pasukan ng Yungib
580           channel: Bambang
581           cliff: Bangin
582           crater: Uka
583           dune: Burol ng Buhangin
584           feature: Tampok
585           fell: Pulak
586           fjord: Tubigang Mabangin
587           forest: Gubat
588           geyser: Geyser
589           glacier: Tipak ng Yelong Bundok
590           heath: Lupain ng Halamang Erika
591           hill: Burol
592           island: Pulo
593           land: Lupain
594           marsh: Latian
595           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
596           mud: Putik
597           peak: Tugatog
598           point: Tuldok
599           reef: Bahura
600           ridge: Tagaytay
601           river: Ilog
602           rock: Bato
603           scree: Batuhang Buhaghag
604           scrub: Palumpong
605           shoal: Banlik
606           spring: Bukal
607           stone: Bato
608           strait: Kipot
609           tree: Puno
610           valley: Lambak
611           volcano: Bulkan
612           water: Tubig
613           wetland: Babad na Lupain
614           wetlands: Mga Babad na Lupain
615           wood: Kahoy
616         office:
617           accountant: Tagatuos
618           architect: Arkitekto
619           company: Kumpanya
620           employment_agency: Ahensiya ng Patrabaho
621           estate_agent: Ahente ng Lupain
622           government: Tanggapang Pampamahalaan
623           insurance: Tanggapan ng Seguro
624           lawyer: Manananggol
625           ngo: Tanggapan ng NGO
626           telecommunication: Tanggapang Pangtelekomunikasyon
627           travel_agent: Ahensiya ng Paglalakbay
628           yes: Tanggapan
629         place:
630           airport: Paliparan
631           city: Lungsod
632           country: Bansa
633           county: Kondehan
634           farm: Bukid
635           hamlet: Maliit na Nayon
636           house: Bahay
637           houses: Mga Bahay
638           island: Pulo
639           islet: Munting Pulo
640           isolated_dwelling: Ilang na Tirahan
641           locality: Lokalidad
642           moor: Lupang Pugalan ng Tubig
643           municipality: Munisipalidad
644           postcode: Kodigo ng Koreo
645           region: Rehiyon
646           sea: Dagat
647           state: Estado
648           subdivision: Kabahaging kahatian
649           suburb: Kanugnog ng lungsod
650           town: Bayan
651           unincorporated_area: Pook na hindi pa kasanib
652           village: Nayon
653         railway:
654           abandoned: Pinabayaang daambakal
655           construction: Kinukumpuning Daambakal
656           disused: Hindi Ginagamit na Daambakal
657           disused_station: Hindi Ginagamit na Himpilan ng Daambakal
658           funicular: Daambakal sa Matarik na Lupa
659           halt: Hintuan ng Tren
660           historic_station: Makasaysayang Himpilan ng Daambakal
661           junction: Panulukan ng Daambakal
662           level_crossing: Patag na Tawiran
663           light_rail: Banayad na Riles
664           miniature: Munting Riles
665           monorail: Isahang Riles
666           narrow_gauge: Daambakal na may Makitid na Luwang
667           platform: Plataporma ng Daambakal
668           preserved: Pinangangalagaang Daambakal
669           spur: Tahid ng Daambakal
670           station: Himpilan ng Daambakal
671           subway: Himpilan ng Pang-ilalim na Daambakal
672           subway_entrance: Pasukan sa Pang-ilalim na Daambakal
673           switch: Mga Tuldok na Pangdaambakal
674           tram: Riles ng Trambya
675           tram_stop: Hintuan ng Trambya
676           yard: Bakuran ng Daambakal
677         shop:
678           alcohol: Wala sa Lisensiya
679           antiques: Mga Antigo
680           art: Tindahan ng Sining
681           bakery: Panaderya
682           beauty: Tindahan ng Pampaganda
683           beverages: Tindahan ng mga Inumin
684           bicycle: Tindahan ng Bisikleta
685           books: Tindahan ng Aklat
686           butcher: Mangangatay
687           car: Tindahan ng Kotse
688           car_parts: Mga Bahagi ng Kotse
689           car_repair: Kumpunihan ng Kotse
690           carpet: Tindahan ng Karpet
691           charity: Tindahang Pangkawanggawa
692           chemist: Kimiko
693           clothes: Tindahan ng mga Damit
694           computer: Tindahan ng Kompyuter
695           confectionery: Tindahan ng Kendi
696           convenience: Tindahang Maginhawa
697           copyshop: Tindahang Kopyahan
698           cosmetics: Tindahan ng mga Pampaganda
699           department_store: Tindahang Kagawaran
700           discount: >
701             Tindahan ng mga Bagay na may
702             Bawas-Presyo
703           doityourself: Gawin ng Sarili Mo
704           dry_cleaning: Paglilinis na Tuyo
705           electronics: Tindahan ng Elektroniks
706           estate_agent: Ahente ng Lupain
707           farm: Tindahang Pambukid
708           fashion: Tindahan ng Moda
709           fish: Tindahan ng Isda
710           florist: Nagtitinda ng Bulaklak
711           food: Tindahan ng Pagkain
712           funeral_directors: Mga Direktor ng Punerarya
713           furniture: Muwebles
714           gallery: Galeriya
715           garden_centre: Lunduyang Halamanan
716           general: Tindahang Panglahat
717           gift: Tindahan ng Regalo
718           greengrocer: Tagapagtinda ng Prutas at Gulay
719           grocery: Tindahan ng Groserya
720           hairdresser: Tagapag-ayos ng Buhok
721           hardware: Tindahan ng Hardwer
722           hifi: Hi-Fi
723           insurance: Seguro
724           jewelry: Tindahan ng Alahas
725           kiosk: Tindahan ng Kubol
726           laundry: Labahan
727           mall: Pasyalang Pangmadla
728           market: Pamilihan
729           mobile_phone: Tindahan ng Teleponong Selular
730           motorcycle: Tindahan ng Motorsiklo
731           music: Tindahan ng Tugtugin
732           newsagent: Ahente ng Balita
733           optician: Optiko
734           organic: Tindahan ng Pagkaing Organiko
735           outdoor: Tindahang Panlabas
736           pet: Tindahan ng Alagang Hayop
737           pharmacy: Botika
738           photo: Tindahan ng Litrato
739           salon: Salon
740           shoes: Tindahan ng Sapatos
741           shopping_centre: Lunduyang Pamilihan
742           sports: Tindahang Pampalakasan
743           stationery: Tindahan ng Papel
744           supermarket: Malaking Pamilihan
745           toys: Tindahan ng Laruan
746           travel_agency: Ahensiya ng Paglalakbay
747           video: Tindahan ng Bidyo
748           wine: Wala sa Lisensiya
749         tourism:
750           alpine_hut: Kubong Pambundok
751           artwork: Likhang Sining
752           attraction: Pang-akit
753           bed_and_breakfast: Kama at Almusal
754           cabin: Dampa
755           camp_site: Pook ng Kampo
756           caravan_site: Lugar ng Karabana
757           chalet: Kubo ng Pastol
758           guest_house: Bahay na Pampanauhin
759           hostel: Hostel
760           hotel: Otel
761           information: Kabatiran
762           lean_to: Sibi
763           motel: Motel
764           museum: Museo
765           picnic_site: Pook na Pampiknik
766           theme_park: Liwasang may Tema
767           valley: Lambak
768           viewpoint: Tuldok ng pananaw
769           zoo: Hayupan
770         tunnel:
771           yes: Lagusan
772         waterway:
773           artificial: Daanan ng Tubig na Gawang-Tao
774           boatyard: Bakuran ng bangka
775           canal: Paralanan
776           connector: Pandugtong sa Daanan ng Tubig
777           dam: Saplad
778           derelict_canal: Pinabayaang Paralanan
779           ditch: Bambang
780           dock: Pantalan
781           drain: Limasan
782           lock: Kandado
783           lock_gate: Tarangkahan ng Kandado
784           mineral_spring: Balong na Mineral
785           mooring: Pugalan
786           rapids: Mga lagaslasan
787           river: Ilog
788           riverbank: Pampang ng Ilog
789           stream: Batis
790           wadi: Tuyot na Ilog
791           waterfall: Talon
792           water_point: Tuldok ng Tubigan
793           weir: Pilapil
794     description:
795       title:
796         osm_nominatim: 'Kinalalagyan mula sa <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">Nominatim ng OpenStreetMap</a>'
797         geonames: 'Kinalalagyan mula sa <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>'
798       types:
799         cities: Mga lungsod
800         towns: Mga bayan
801         places: Mga lugar
802     results:
803       no_results: Walang natagpuang mga kinalabasan
804       more_results: Marami pang mga kinalabasan
805     distance:
806       one: humigit-kumulang sa 1km
807       zero: mas mababa kaysa 1km
808       other: 'humigit-kumulang sa %{count}km'
809     direction:
810       south_west: timog-kanluran
811       south: timog
812       south_east: timog-silangan
813       east: silangan
814       north_east: hilaga-silangan
815       north: hilaga
816       north_west: hilaga-kanluran
817       west: kanluran
818   layouts:
819     project_name:
820       title: OpenStreetMap
821       h1: OpenStreetMap
822     logo:
823       alt_text: Logo ng OpenStreetMap
824     home: tahanan
825     logout: umalis mula sa pagkakalagda
826     log_in: lumagda
827     log_in_tooltip: Lumagdang papasok sa umiiral na akawnt
828     sign_up: magpatala
829     sign_up_tooltip: >
830       Lumikha ng isang akawnt para sa
831       pamamatnugot
832     edit: Baguhin
833     history: Kasaysayan
834     export: Iluwas
835     gps_traces: Mga Bakas ng GPS
836     gps_traces_tooltip: Pamahalaan ang mga Bakas ng GPS
837     user_diaries: Mga Talaarawan ng mga Tagagamit
838     user_diaries_tooltip: Tingnan ang mga talaarawan ng tagagamit
839     edit_with: 'Mamatnugot sa pamamagitan ng %{editor}'
840     tag_line: Ang Malayang Mapa sa Daigdig ng Wiki
841     intro_header: Maligayang pagdating sa OpenStreetMap!
842     intro_2_create_account: Lumikha ng isang akawnt ng tagagamit
843     partners_html: 'Ang pagpapasinaya ay sinusuportahan ng %{ucl}, %{ic} at %{bytemark}, at iba pang %{partners}.'
844     partners_ucl: Ang Sentro ng UCL VR
845     partners_ic: Dalubhasaang Pang-imperyo Londres
846     partners_bytemark: Pagpapasinaya ng Bytemark
847     partners_partners: mga kawaksi
848     partners_url: >
849       http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners
850     osm_offline: >
851       Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap
852       ay pangkasalukuyang nakapatay habang
853       isinasagawa ang mahalagang gawain ng
854       pagpapanatili ng kalipunan ng dato.
855     osm_read_only: >
856       Ang kalipunan ng dato ng OpenStreetMap
857       ay pangkasalukuyang nasa pamamaraang
858       mababasa lamang habang isinasagawa ang
859       mahalagang gawain ng pagpapanatili ng
860       kalipunan ng dato.
861     donate: 'Tangkilikin ang OpenStreetMap sa pamamagitan ng %{link} sa Pondo ng Pagpapataas ng Uri ng Hardwer.'
862     help: Tulong
863     about: Patungkol
864     copyright: Karapatang-ari at Lisensiya
865     community: Pamayanan
866     community_blogs: Mga Blog ng Pamayanan
867     community_blogs_title: >
868       Mga blog mula sa mga kasapi ng pamayanan
869       ng OpenStreetMap
870     foundation: Pundasyon
871     foundation_title: Ang Pundasyon ng OpenStreetMap
872     make_a_donation:
873       title: >
874         Tangkilikin ang OpenStreetMap sa
875         pamamagitan ng isang abuloy na
876         pananalapi
877       text: Magkaloob ng isang Abuloy
878   license_page:
879     foreign:
880       title: Tungkol sa salinwikang ito
881       text: 'Kung sakaling maganap ang isang salungatan sa pagitan ng isinalinwikang pahinang ito at ng %{english_original_link}, mangingibabaw ang pahinang nasa Ingles'
882       english_link: ang orihinal na nasa Ingles
883     native:
884       title: Tungkol sa pahinang ito
885       text: 'Tinitingnan mo ang bersyon sa Ingles ng pahina ng karapatan sa kopya.  Makababalik ka sa %{native_link} ng pahinang ito o makahihinto ka sa pagbasa ng tungkol sa karapatang-ari at %{mapping_link}.'
886       native_link: Bersyon ng Tagalog
887       mapping_link: simulan ang pagmamapa
888     legal_babble:
889       title_html: Karapatan sa Paglalathala at Lisensiya
890       intro_1_html: |
891         Ang OpenStreetMap ay <i>open data</i>, nakalisensiya sa ilalim ng lisensiyang <a
892         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
893         Commons Open Database License</a> (ODbL).
894       intro_2_html: |
895         Malaya mong makokopya, maipapamahagi, maipahahatid at mahahalaw ang aming mga dato,
896         basta't babanggitin mo ang OpenStreetMap at ang mga tagapag-ambag
897         nito. Kapag binago mo o nagbuo sa pamamagitan ng aming mga dato, maaari
898         mong ipamahagi ang resulta sa ilalim lamang ng katulad na lisensiya. Ipinapaliwanag 
899         ng buong <a
900         href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">kodigong pambatas</a> 
901         ang mga karapatan at mga pananagutan mo.
902       intro_3_html: |
903         Ang kartograpya sa aming mga tile na mapa at ang aming dokumentasyon ay lisensyado sa ilalim ng <a
904         href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">lisensiyang Creative
905         Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> (CC BY-SA).
906       credit_title_html: Paano babanggitin ang OpenStreetMap
907       credit_1_html: |
908         Kinakailangan namin na gamitin ang kredito na &ldquo;&copy; mga tagapag-ambag ng 
909         OpenStreetMap&rdquo;.
910       credit_2_html: |
911         Kung saan maaari, dapat na ikawing nang labis (lagyan ng hyperlink) ang OpenStreetMap
912         na papunta sa <a
913         href="http://www.openstreetmap.org/">http://www.openstreetmap.org/</a>
914         at CC BY-SA sa <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Kung
915         gumagamit ka ng isang midyum o kasangkapan kung saan hindi maaari ang mga kawing (iyong isang
916         akdang nakalimbag), iminumungkahi namin na ituro ang mga mambabasa mo sa 
917         www.openstreetmap.org (marahil sa pamamagitan ng pagpapalawak ng &lsquo;OpenStreetMap&rsquo;
918         upang maging tumuturo sa buong tirahan na ito) at sa www.creativecommons.org.
919       attribution_example:
920         title: Halimbawa ng Atribusyon
921       more_title_html: Ang pagtuklas ng mas marami pang iba
922       more_1_html: |
923         Magbasa ng mas marami pa hinggil sa paggamit ng dato namin doon sa <a
924         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Mga Palaging Itinatanong 
925         na Makabatas</a>.
926       more_2_html: |
927         Ipinapaalala sa mga tagapag-ambag ng OpenStreetMap (OSM) na huwag kailanman magdaragdag ng dato magmula sa anumang
928         mga pinagmulan na mayroong karapatan sa paglalathala (halimbawa na ang Google Maps o nakalimbag na mga mapa) na wala
929         ang malinaw na kapahintulutan magmula sa mga tagapaghawak ng karapatan sa paglalathala.
930       contributors_title_html: Mga tagapag-ambag namin
931       contributors_intro_html: |
932         Nangangailangan ang aming lisensiyang CC BY-SA na ikaw ay &ldquo;magbigay ng pagbanggit sa Orihinal
933         na May-akda na makatwiran sa midyum o kaparaanan na ginagamit Mo&rdquo;. Ang indibidwal na mga 
934         tagapagmapa ng OSM ay hindi humihiling ng isang pagbanggit sa ibabaw at sa itaas niyan sa &ldquo;mga 
935         tagapag-ambag ng OpenStreetMap&rdquo;, subalit kung saan ang dato magmula sa isang pambansang
936         ahensiya ng pagmamapa o ibang pangunahing pinagmulan ay naisama sa loob ng OpenStreetMap,
937         maaaring maging makatwiran na banggitin sila sa pamamagitan ng tuwirang paglikha muli ng kanilang
938         pagkakabanggit o sa pamamagitan ng pagkakawing dito sa ibabaw ng pahinang ito.
939       contributors_at_html: |
940         <strong>Austria</strong>: Naglalaman ng dato magmula sa 
941         <a href="http://data.wien.gv.at/">Stadt Wien</a> (na nasa ilalim ng 
942         <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC BY</a>),
943         <a href="http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> at ng
944         Land Tirol (na nasa ilalim ng <a href="http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT na mayroong mga susog</a>).
945       contributors_ca_html: |
946         <strong>Canada</strong>: Naglalaman ng dato mula sa
947         GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng 
948         Canada), CanVec (&copy; Kagawaran ng Likas na Yaman ng Canada), at StatCan 
949         (Dibisyon ng Heograpiya, Estadistika ng Canada).
950       contributors_fr_html: |
951         <strong>Pransiya</strong>: Naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa 
952         Direction Générale des Impôts.
953       contributors_nl_html: |
954         <strong>Nederlandiya</strong>: Naglalaman ng &copy; dato ng AND, 2007
955         (<a href="http://www.and.com">www.and.com</a>)
956       contributors_nz_html: |
957         <strong>Bagong Selanda</strong>: naglalaman ng dato na nanggaling magmula sa
958         Kabatirang Panlupain ng Bagong Selanda. Nakareserba ang Karapatan sa Paglalatahala
959         na Pangkorona.
960       contributors_za_html: |
961         <strong>Timog Aprika</strong>: Naglalaman ng datong nanggaling magmula sa 
962         <a href="http://www.ngi.gov.za/">Punong Pangasiwaan: 
963         Pambansang Kabatiran na Pangheograpiya at Pangkalawakan</a>, nakareserba ang 
964         karapatan ng paglalathala ng Estado.
965       contributors_gb_html: |
966         <strong>Nagkakasiang mga Kaharian</strong>: Naglalaman ng Ordinansiya 
967         sa dato ng Pagsisiyasat &copy; Karapatan sa Paglalathala ng Korona at karapatan 
968         sa kalipunan ng dato 2010.
969       contributors_footer_1_html: |
970         Para sa karagdagang mga detalye ng mga ito, at iba pang pinanggalingan na ginamit 
971         upang mapainam ang OpenStreetMap, paki tingnan ang <a
972         href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Pahina ng 
973         tagapag-ambag</a> na nasa ibabaw ng Wiki ng OpenStreetMap.
974       contributors_footer_2_html: |
975         Ang pagsasama ng dato sa loob ng OpenStreetMap ay hindi nagpapahiwatig na ang orihinal 
976         na tagapagbigay ng dato ay tumatangkilik sa OpenStreetMap, nagbibigay ng anumang garantiya, o 
977         tumatanggap ng anumang pananagutan.
978   fixthemap:
979     title: Mag-ulat ng problema/ Ayusin ang mapa
980     how_to_help:
981       title: Papaano tumulong
982   help_page:
983     welcome:
984       title: Maligayang pagdating sa OSM
985   notifier:
986     diary_comment_notification:
987       subject: 'Si %{user} ng [OpenStreetMap] ay nagbigay ng puna sa ipinasok mo sa talaarawan'
988       hi: 'Kumusta %{to_user},'
989       header: 'Pinuna ni %{from_user} ang iyong kamakailang pagpapasok sa talaarawan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:'
990       footer: 'Mababasa mo rin ang puna roon sa %{readurl} at maaari kang pumuna roon sa %{commenturl} o tumugon doon sa %{replyurl}'
991     message_notification:
992       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
993       hi: 'Kumusta %{to_user},'
994       header: 'Nagpadala sa iyo si %{from_user} ng isang mensahe sa pamamagitan ng OpenStreetMap na may paksang %{subject}:'
995     friend_notification:
996       subject: 'Idinagdag ka ni %{user} ng [OpenStreetMap] bilang isang kaibigan'
997       had_added_you: 'Idinagdag ka ni %{user} bilang isang kaibigan doon sa OpenStreetMap.'
998       see_their_profile: 'Maaari mong makita ang kanilang balangkas sa %{userurl}.'
999       befriend_them: 'Maaari mong rin silang idagdag bilang isang kaibigan doon sa %{befriendurl}.'
1000     gpx_notification:
1001       greeting: Kumusta,
1002       your_gpx_file: >
1003         Mukha itong katulad ng talaksan ng GPX
1004         mo
1005       with_description: na may paglalarawan
1006       and_the_tags: 'at ang sumusunod na mga tatak:'
1007       and_no_tags: at walang mga tatak.
1008       failure:
1009         subject: 'Nabigo ang Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]'
1010         failed_to_import: 'nabigo sa pag-angkat. Narito ang kamalian:'
1011         more_info_1: >
1012           Marami pang kabatiran hinggil sa mga
1013           kabiguan ng pag-angkat ng GPX at kung
1014           paano maiiwasan
1015         more_info_2: 'ang mga ito ay matatagpuan sa:'
1016         import_failures_url: >
1017           http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1018       success:
1019         subject: 'Tagumpay ng Pag-angkat ng GPX ng [OpenStreetMap]'
1020         loaded_successfully: 'matagumpay na naikarga na may %{trace_points} mula sa isang maaaring %{possible_points} mga tuldok.'
1021     signup_confirm:
1022       subject: '[OpenStreetMap] Maligayang pagdating sa OpenStreetMap'
1023       greeting: Kamusta!
1024     email_confirm:
1025       subject: '[OpenStreetMap] Tiyakin ang iyong tirahan ng e-liham'
1026     email_confirm_plain:
1027       greeting: Kumusta,
1028       click_the_link: >
1029         Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang
1030         kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang
1031         pagbabago.
1032     email_confirm_html:
1033       greeting: Kumusta,
1034       hopefully_you: 'May isang tao (ikaw sana) ang nagnanais na baguhin ang kanilang tirahan ng e-liham doon sa %{server_url} papunta sa %{new_address}.'
1035       click_the_link: >
1036         Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang
1037         kawing na nasa ibaba upang tiyakin ang
1038         pagbabago.
1039     lost_password:
1040       subject: '[OpenStreetMap] Muling pagtatakda ng hudyat'
1041     lost_password_plain:
1042       greeting: Kumusta,
1043       click_the_link: >
1044         Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang
1045         kawing na nasa ibaba upang itakdang muli
1046         ang hudyat mo.
1047     lost_password_html:
1048       greeting: Kumusta,
1049       hopefully_you: >
1050         May isang tao (maaaring ikaw) ang
1051         humiling na itakdang muli ang hudyat
1052         dito sa akawnt ng openstreetmap.org ng
1053         tirahang ito ng e-liham.
1054       click_the_link: >
1055         Kung ikaw ito, mangyaring pindutin ang
1056         kawing na nasa ibaba upang itakdang muli
1057         ang hudyat mo.
1058     note_comment_notification:
1059       greeting: Kumusta,
1060   message:
1061     inbox:
1062       title: Kahon ng pumapasok
1063       my_inbox: Kahong-tanggapan ko
1064       outbox: kahong-labasan
1065       messages: 'Mayroong kang %{new_messages} at %{old_messages}'
1066       new_messages:
1067         one: '%{count} bagong mensahe'
1068         other: '%{count} bagong mga mensahe'
1069       old_messages:
1070         one: '%{count} lumang mensahe'
1071         other: '%{count} lumang mga mensahe'
1072       from: Mula sa
1073       subject: Paksa
1074       date: Petsa
1075       no_messages_yet: 'Wala ka pang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?'
1076       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1077     message_summary:
1078       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1079       read_button: Tatakan bilang nabasa na
1080       reply_button: Tumugon
1081       delete_button: Burahin
1082     new:
1083       title: Magpadala ng mensahe
1084       send_message_to: 'Magpadala ng bagong mensahe sa %{name}'
1085       subject: Paksa
1086       body: Katawan
1087       send_button: Ipadala
1088       back_to_inbox: Bumalik sa kahong-tanggapan
1089       message_sent: Naipadala na ang mensahe
1090       limit_exceeded: >
1091         Nagpadala ka kamakailan lamang ng
1092         maraming mga mensahe. Mangyaring
1093         maghintay muna ng ilang mga sandali bago
1094         subukang magpadala ng iba pa.
1095     no_such_message:
1096       title: Walang ganyang mensahe
1097       heading: Walang ganyang mensahe
1098       body: >
1099         Paumanhin walang mensahe na may ganyang
1100         ID.
1101     outbox:
1102       title: Kahong-labasan
1103       my_inbox: '%{inbox_link} ko'
1104       inbox: kahon ng pumapasok
1105       outbox: kahong-labasan
1106       messages:
1107         one: 'Mayroon kang %{count} ipinadalang mensahe'
1108         other: 'Mayroon kang %{count} ipinadalang mga mensahe'
1109       to: Para kay
1110       subject: Paksa
1111       date: Petsa
1112       no_sent_messages: 'Wala ka pang ipinadadalang mga mensahe. Bakit hindi makipag-ugnayan sa ilang mga %{people_mapping_nearby_link}?'
1113       people_mapping_nearby: mga taong kalapit na nagmamapa
1114     reply:
1115       wrong_user: "Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong tugunin ay hindi naipadala sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang makatugon."
1116     read:
1117       title: Basahin ang mensahe
1118       from: Mula sa
1119       subject: Paksa
1120       date: Petsa
1121       reply_button: Tumugon
1122       unread_button: Tatakan bilang hindi pa nababasa
1123       back: Bumalik
1124       to: Para kay
1125       wrong_user: "Lumagda ka bilang si `%{user}' ngunit ang mensaheng hiniling mong basahin ay hindi ipinadala ni o papunta sa tagagamit na iyan. Mangyaring lumagda bilang ang tamang tagagamit upang mabasa ito."
1126     sent_message_summary:
1127       delete_button: Burahin
1128     mark:
1129       as_read: Minarkahan ang mensahe bilang nabasa na
1130       as_unread: >
1131         Minarkahan ang mensahe bilang hindi pa
1132         nababasa
1133     delete:
1134       deleted: Binura ang mensahe
1135   site:
1136     index:
1137       js_1: >
1138         Maaaring gumagamit ka ng isang
1139         pantingin-tingin na hindi tumatangkilik
1140         ng JavaScript, o hindi mo pinagagana ang
1141         JavaScript.
1142       js_2: >
1143         Ang OpenStreetMap ay gumagamit ng
1144         JavaScript para sa madulas nitong mapa.
1145       permalink: Permalink
1146       shortlink: Maikling kawing
1147       remote_failed: 'Nabigo ang pamamatnugot - tiyaking naikarga ang JOSM or Merkaartor at kung gumagana ang pagpipilian ng malayong pantaban'
1148     edit:
1149       not_public: >
1150         Hindi mo pa naitatakda ang mga
1151         pamamatnugot mo upang maging pangmadla.
1152       not_public_description: 'Hindi mo na maaaring baguhin ang mapa maliban na lamang kung gagawin mo. Maitatakda mo ang iyong mga pamamatnugot bilang pangmadla magmula sa iyong %{user_page}.'
1153       user_page_link: pahina ng tagagamit
1154       anon_edits: '(%{link})'
1155       anon_edits_link_text: Alamin kung bakit ganito ang katayuan.
1156       flash_player_required: 'Kailangan mo ng isang tagapagpaandar na Flash upang magamit ang Potlatch, ang patnugot na Flash ng OpenStreetMap. Maaari mong <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ikargang paibaba ang Flash Player magmula sa Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Ilang pang mga mapagpipilian</a> ang makukuha rin para sa pamamatnugot ng OpenStreetMap.'
1157       potlatch_unsaved_changes: >
1158         Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa
1159         nasasagip. (Upang makapagsagip sa
1160         Potlatch, dapat mong huwag piliin ang
1161         pangkasalukuyang daan o tuldok, kung
1162         namamatnugot sa pamamaraang buhay, o
1163         pindutin ang sagipin kung mayroon kang
1164         isang pindutang sagipin.)
1165       potlatch2_not_configured: 'Hindi pa naisasaayos ang Potlatch 2 - mangyaring tingnan ang http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port'
1166       potlatch2_unsaved_changes: >
1167         Mayroon kang mga pagbabagong hindi pa
1168         nasasagip. (Upang masagip sa Potlatch 2,
1169         dapat mong pindutin ang sagipin.)
1170       no_iframe_support: >
1171         Hindi tinatangkilik ng pantingin-tingin
1172         mo ang mga iframe ng HTML, na kailangan
1173         para sa tampok na ito.
1174     sidebar:
1175       search_results: Mga Resulta ng Paghahanap
1176       close: Isara
1177     search:
1178       search: Maghanap
1179       where_am_i: Nasaan ba ako?
1180       where_am_i_title: >
1181         Ilarawan ang pangkasalukuyang
1182         kinalalagyan na ginagamit ang makinang
1183         panghanap
1184       submit_text: Gawin
1185     key:
1186       table:
1187         entry:
1188           motorway: Daanan ng Sasakyang may Motor
1189           trunk: Punong Kalsada
1190           primary: Pangunahing kalsada
1191           secondary: Pampangalawang kalsada
1192           unclassified: Kalsadang walang kaurian
1193           unsurfaced: Kalsadang hindi patag
1194           track: Bakas
1195           byway: Landas na hindi madaanan
1196           bridleway: Daanan ng Kabayo
1197           cycleway: Daanan ng motorsiklo o bisikleta
1198           footway: Lakaran ng tao
1199           rail: Daambakal
1200           subway: Daanang pang-ilalim
1201           tram:
1202             - Banayad na riles
1203             - trambya
1204           cable:
1205             - Kotse ng kable
1206             - upuang inaangat
1207           runway:
1208             - Rampa ng Paliparan
1209             - daanan ng taksi
1210           apron:
1211             - Tapis ng paliparan
1212             - terminal
1213           admin: Hangganang pampangangasiwa
1214           forest: Gubat
1215           wood: Kahoy
1216           golf: Kurso ng golp
1217           park: Liwasan
1218           resident: Pook na panuluyan
1219           tourist: Pang-akit ng turista
1220           common:
1221             - Karaniwan
1222             - kaparangan
1223           retail: Lugar na tingian
1224           industrial: Pook na pang-industriya
1225           commercial: Pook na pangkalakalan
1226           heathland: Lupain ng halamang erika
1227           lake:
1228             - Lawa
1229             - tinggalan ng tubig
1230           farm: Bukid
1231           brownfield: Pook ng kayumangging bukirin
1232           cemetery: Libingan
1233           allotments: Mga Laang Bahagi
1234           pitch: Hagisang pampalakasan
1235           centre: Lunduyang pampalakasan
1236           reserve: Lupaing laan sa kalikasan
1237           military: Pook ng militar
1238           school:
1239             - Paaralan
1240             - pamantasan
1241           building: Makabuluhang gusali
1242           station: Himpilan ng daambakal
1243           summit:
1244             - Taluktok
1245             - tugatog
1246           tunnel: Ginitlingang pambalot = lagusan
1247           bridge: Itim na pambalot = tulay
1248           private: Pribadong pagpunta
1249           permissive: Mapagpaubayang pagpapapunta
1250           destination: Pagpapapunta sa patutunguhan
1251           construction: Mga kalsadang ginagawa
1252     richtext_area:
1253       edit: Baguhin
1254       preview: Paunang tanaw
1255     markdown_help:
1256       title_html: 'Sinuri sa pamamagitan ng <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Pagbabawas</a>'
1257       headings: Mga pamulaan
1258       heading: Pamulaan
1259       subheading: Kabahaging Pamulaan
1260       unordered: Listahang walang pagkakasunud-sunod
1261       ordered: Listahang may pagkakasunud-sunod
1262       first: Unang bagay
1263       second: Ikalawang bagay
1264       link: Kawing
1265       text: Teksto
1266       image: Larawan
1267       alt: Kahaliling teksto
1268       url: URL
1269   trace:
1270     visibility:
1271       private: >
1272         Pribado (ipinamamahagi lang bilang hindi
1273         nagpapakilala, hindi nakaayos na mga
1274         puntos)
1275       public: >
1276         Pangmadla (ipinapakita sa tala ng bakas
1277         at bilang hindi nagpapakilala, hindi
1278         nakaayos na mga puntos)
1279       trackable: >
1280         Masusubaybayan (ipinamamahagi lang
1281         bilang hindi nagpapakilala, maayos na
1282         mga puntos na may mga tatak ng oras)
1283       identifiable: >
1284         Makikilala (ipinapakita sa tala ng
1285         pagbakas at bilang makikilalang nakaayos
1286         na mga puntos na may mga tatak ng oras)
1287     create:
1288       upload_trace: Ikargang Paitaas ang Bakas ng GPS
1289       trace_uploaded: 'Naikarga nang papaitaas ang talaksang GPS at naghihintay ng pagsisingit sa kalipunan ng dato.  Karaniwang mangyayari ito sa loob ng kalahating oras, at ipapadala sa iyo ang isang e-liham kapag nabuo na.'
1290     edit:
1291       title: 'Binabago ang bakas na %{name}'
1292       heading: 'Binabago ang %{name} ng bakas'
1293       filename: 'Pangalan ng talaksan:'
1294       download: ikargang paibaba
1295       uploaded_at: 'Naikargang paitaas:'
1296       points: 'Mga tuldok:'
1297       start_coord: 'Simulan ang tagpuan:'
1298       map: mapa
1299       edit: baguhin
1300       owner: 'May-ari:'
1301       description: 'Paglalarawan:'
1302       tags: 'Mga tatak:'
1303       tags_help: hindi hinangganan ang kuwit
1304       save_button: Sagipin ang mga Pagbabago
1305       visibility: 'Pagkanatatanaw:'
1306       visibility_help: ano ba ang kahulugan nito?
1307       visibility_help_url: >
1308         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1309     trace_form:
1310       upload_gpx: 'Ikargang paitaas ang Talaksang GPX:'
1311       description: 'Paglalarawan:'
1312       tags: 'Mga tatak:'
1313       tags_help: hindi hinangganang kuwit
1314       visibility: 'Pagkanatatanaw:'
1315       visibility_help: ano ang kahulugan nito?
1316       visibility_help_url: >
1317         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1318       upload_button: Ikargang paitaas
1319       help: Saklolo
1320       help_url: >
1321         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1322     trace_header:
1323       upload_trace: Magkargang paitaas ng isang bakas
1324       see_all_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas
1325       see_your_traces: Tingnan ang lahat ng mga pagbabakas mo
1326       traces_waiting: 'Mayroon kang %{count} ng mga bakas na naghihintay ng papaitaas na pagkakarga.  Mangyaring isaalang-alang ang paghihintay na matapos ang mga ito bago magkarga ng iba pa, upang hindi mahadlangan ang pila para sa iba pang mga tagagamit.'
1327     trace_optionals:
1328       tags: Mga tatak
1329     view:
1330       title: 'Tinitingnan ang bakas na %{name}'
1331       heading: 'Tinatanaw ang bakas na %{name}'
1332       pending: NAGHIHINTAY
1333       filename: 'Pangalan ng talaksan:'
1334       download: ikargang paibaba
1335       uploaded: 'Naikarga na:'
1336       points: 'Mga tuldok:'
1337       start_coordinates: 'Simulan ang tugmaan:'
1338       map: mapa
1339       edit: baguhin
1340       owner: 'May-ari:'
1341       description: 'Paglalarawan:'
1342       tags: 'Mga tatak:'
1343       none: Wala
1344       edit_track: Baguhin ang bakas na ito
1345       delete_track: Burahin ang bakas na ito
1346       trace_not_found: Hindi natagpuan ang bakas!
1347       visibility: 'Pagkanakikita:'
1348     trace_paging_nav:
1349       showing_page: 'Ika-%{page} na pahina'
1350       older: Mas Lumang mga Bakas
1351       newer: Mas Bagong mga Bakas
1352     trace:
1353       pending: NAGHIHINTAY
1354       count_points: '%{count} mga puntos'
1355       ago: '%{time_in_words_ago} ang nakalipas'
1356       more: marami pa
1357       trace_details: Tingnan ang mga Detalye ng Bakas
1358       view_map: Tingnan ang Mapa
1359       edit: baguhin
1360       edit_map: Baguhin ang Mapa
1361       public: PANGMADLA
1362       identifiable: MAKIKILALA
1363       private: PRIBADO
1364       trackable: MATUTUGAYGAYAN
1365       by: sa pamamagitan ng
1366       in: sa
1367       map: mapa
1368     list:
1369       public_traces: Mga pagbabakas ng pangmadlang GPS
1370       your_traces: Mga pagbabakas ng GPS mo
1371       public_traces_from: 'Pangmadlang pagbakas ng GPS mula kay %{user}'
1372       tagged_with: 'tinatakan ng %{tags}'
1373       empty_html: "Wala pang narito. <a href='%{upload_link}'>Magkarang paitaas ng isang bagong bakas</a> o umalam ng mas marami pa hinggil sa pagbabakas ng GPS doon sa <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>pahina ng wiki</a>."
1374     delete:
1375       scheduled_for_deletion: Itinakda ang bakas para sa pagtatanggal
1376     make_public:
1377       made_public: Ginawang pangmadla ang bakas
1378     offline_warning:
1379       message: >
1380         Pangkasalukuyang hindi makukuha ang
1381         sistema ng pagkakarga ng talaksang GPX
1382     offline:
1383       heading: >
1384         Hindi nakaugnay sa Internet na Imbakan
1385         ng GPX
1386       message: >
1387         Pangkasalukuyang hindi makukuha ang
1388         sistema ng pagkakarga at pag-iimbak ng
1389         talaksang GPX.
1390   application:
1391     require_cookies:
1392       cookies_needed: 'Tila mayroon kang hindi pinagaganang mga otap - mangyaring paganahin ang mga otap sa loob ng pantingin-tingin mo bago magpatuloy.'
1393     require_moderator:
1394       not_a_moderator: >
1395         Kailangan mong maging isang
1396         tagapamagitan upang maisagawa ang galaw
1397         na iyan.
1398     setup_user_auth:
1399       blocked: >
1400         Hinadlangan ang pagpunta mo sa API.
1401         Mangyaring lumagda sa ugnayang-mukha ng
1402         web upang makaalam ng marami pa.
1403       need_to_see_terms: >
1404         Pansamantalang inantala ang pagpunta mo
1405         sa API. Mangyaring lumagda sa
1406         ugnayang-mukha ng web upang tingnan ang
1407         mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Hindi mo
1408         kailangan sumang-ayon, subalit dapat
1409         mong tingnan ang mga ito.
1410   oauth:
1411     oauthorize:
1412       request_access: 'Ang aplikasyong %{app_name} ay humihiling na mapuntahan ang akawnt mo, %{user}. Mangyaring suriin kung nais mong magkaroon ang aplikasyon ng sumusunod na mga kakayahan. Maaari kang pumili ng marami o kaunti ayon sa nais mo.'
1413       allow_to: 'Pahintulutan ang aplikasyon ng kliyente na:'
1414       allow_read_prefs: >
1415         basahin ang iyong mga kanaisan ng
1416         tagagamit.
1417       allow_write_prefs: >
1418         baguhin ang iyong mga kanaisan ng
1419         tagagamit.
1420       allow_write_diary: >
1421         lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan,
1422         mga puna at makipagkaibigan.
1423       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1424       allow_read_gpx: >
1425         basahin ang iyong pribadong mga bakas ng
1426         GPS.
1427       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1428     revoke:
1429       flash: 'Binawi mo ang kahalip para sa %{application}'
1430   oauth_clients:
1431     new:
1432       title: Magpatala ng isang bagong aplikasyon
1433       submit: Magpatala
1434     edit:
1435       title: Baguhin ang aplikasyon mo
1436       submit: Baguhin
1437     show:
1438       title: 'Mga detalye ng OAuth para sa %{app_name}'
1439       key: 'Susi ng Tagaubos:'
1440       secret: 'Lihim ng Tagaubos:'
1441       url: 'URL ng Kahalip ng Kahilingan:'
1442       access_url: 'URL ng Kahalip ng Pagpapapunta:'
1443       authorize_url: 'Payagan ang URL:'
1444       support_notice: >
1445         Tinatangkilik namin ang HMAC-SHA1
1446         (iminumungkahi) pati na ang tekstong
1447         lantad na nasa pamamaraang ssl.
1448       edit: Baguhin ang mga Detalye
1449       delete: Burahin ang Kliyente
1450       confirm: Natitiyak mo ba?
1451       requests: 'Hinihiling ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:'
1452       allow_read_prefs: >
1453         basahin ang kanilang mga kanaisan ng
1454         tagagamit.
1455       allow_write_prefs: >
1456         baguhin ang kanilang mga kanaisan ng
1457         tagagamit.
1458       allow_write_diary: >
1459         lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan,
1460         mga puna at makipagkaibigan.
1461       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1462       allow_read_gpx: >
1463         basahin ang kanilang pribadong mga bakas
1464         ng GPS.
1465       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1466     index:
1467       title: Mga Detalye ng Aking OAuth
1468       my_tokens: Pinahihintulutan Kong mga Aplikasyon
1469       list_tokens: 'Ang sumusunod na mga kahalip ay ibinigay sa mga aplikasyon sa pamamagitan ng pangalan mo:'
1470       application: Pangalan ng Aplikasyon
1471       issued_at: Ibinigay Doon Sa
1472       revoke: Bawiin!
1473       my_apps: Mga Aplikasyon ng Kliyente Ko
1474       no_apps: 'Mayroon ka bang isang aplikasyon na nais mong ipatala upang gamitin namin na ginagamit ang pamantayan ng  %{oauth}? Kailangang ipatala mo ang iyong aplikasyon ng web bago ito makagawa ng mga kahilingan ng OAuth sa palingkurang ito.'
1475       registered_apps: 'Ipinatala mo ang sumusunod na mga aplikasyon ng kliyente:'
1476       register_new: Ipatala ang aplikasyon mo
1477     form:
1478       name: Pangalan
1479       required: Kinakailangan
1480       url: URL ng Pangunahing Aplikasyon
1481       callback_url: URL ng Pagtawag-Pabalik
1482       support_url: URL ng Pagtangkilik
1483       requests: 'Hilingin ang sumusunod na mga pahintulot mula sa tagagamit:'
1484       allow_read_prefs: >
1485         basahin ang kanilang mga kanaisan ng
1486         tagagamit.
1487       allow_write_prefs: >
1488         baguhin ang kanilang mga kanaisan ng
1489         tagagamit.
1490       allow_write_diary: >
1491         lumikha ng mga pagpapasok sa talaarawan,
1492         mga puna at makipagkaibigan.
1493       allow_write_api: baguhin ang mapa.
1494       allow_read_gpx: >
1495         basahin ang kanilang pribadong mga bakas
1496         ng GPS.
1497       allow_write_gpx: ikargang paitaas ang mga bakas ng GPS.
1498     not_found:
1499       sorry: 'Paumanhin, hindi matagpuan ang ganyang %{type}.'
1500     create:
1501       flash: Matagumpay na naipatala ang kabatiran
1502     update:
1503       flash: >
1504         Matagumpay na naisapanhon ang kabatiran
1505         sa kliyente
1506     destroy:
1507       flash: >
1508         Winasak ang pagpapatala ng aplikasyon ng
1509         kliyente
1510   user:
1511     login:
1512       title: Lumagda
1513       heading: Lumagda
1514       email or username: 'Tirahan ng E-liham o Pangalan ng Tagagamit:'
1515       password: 'Password:'
1516       openid: '%{logo} OpenID:'
1517       remember: 'Tandaan ako:'
1518       lost password link: Nawala ang hudyat mo?
1519       login_button: Lumagda
1520       register now: Magpatala na ngayon
1521       with username: 'Mayroon ka na bang akawnt sa OpenStreetMap? Mangyaring lumagda sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat:'
1522       with openid: 'O kaya ay gamitin ang OpenID mo upang lumagda:'
1523       new to osm: Bago pa lamang sa OpenStreetMap?
1524       to make changes: >
1525         Upang makagawa ng mga pagbabago sa dato
1526         ng OpenStreetMap data, kailangang
1527         mayroon kang isang akawnt.
1528       create account minute: >
1529         Lumikha ng isang akawnt. Aabutin lamang
1530         ng isang minuto.
1531       no account: Wala ka pa bang akawnt?
1532       account not active: 'Paumanhin, hindi pa binubuhay ang akawnt mo.<br />Mangyaring gamitin ang kawing na nasa loob ng e-liham ng pagtitiyak ng akawnt upang buhayin ang akawnt mo, o <a href="%{reconfirm}">humiling ng isang panibagong e-liham ng pagtitiyak</a>.'
1533       account is suspended: 'Paumanhin, nasuspindi ang akawnt mo dahil sa kaduda-dudang gawain.<br />Mangyaring makipag-uganayan sa <a href="%{webmaster}">webmaster</a> kung nais mong talakayin ito.'
1534       auth failure: >
1535         Paumanhin, hindi makalagda sa
1536         pamamagitan ng mga detalyeng iyan.
1537       openid missing provider: >
1538         Paumahin, hindi nagawang makipag-ugnayan
1539         sa tagapagbigay mo ng OpenID
1540       openid invalid: >
1541         Paumanhin, tila may pinsala ang OpenID
1542         mo
1543       openid_logo_alt: Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1544       openid_providers:
1545         openid:
1546           title: Lumagda sa pamamagitan ng OpenID
1547           alt: >
1548             Lumagda sa pamamagitan ng isang URL ng
1549             OpenID
1550         google:
1551           title: Lumagda sa pamamagitan ng Google
1552           alt: >
1553             Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng
1554             Google
1555         yahoo:
1556           title: Lumagda sa pamamagitan ng Yahoo
1557           alt: >
1558             Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng
1559             Yahoo
1560         wordpress:
1561           title: Lumagda sa pamamagitan ng Wordpress
1562           alt: >
1563             Lumagda sa pamamagitan ng OpenID ng
1564             Wordpress
1565         aol:
1566           title: Lumagda sa pamamagitan ng AOL
1567           alt: >
1568             Lumagda sa pamamagitan ng isang OpenID
1569             ng AOL
1570     logout:
1571       title: Umalis sa pagkakalagda
1572       heading: >
1573         Umalis sa pagkakalagda mula sa
1574         OpenStreetMap
1575       logout_button: Umalis sa pagkakalagda
1576     lost_password:
1577       title: Naiwalang password
1578       heading: Nakalimutang Password?
1579       email address: 'Tirahan ng e-liham:'
1580       new password button: Itakda uli ang hudyat
1581       help_text: >
1582         Ipasok ang tirahan ng e-liham na ginamit
1583         mo upang magpatala, ipapadala namin ang
1584         isang kawing papunta rito na magagamit
1585         mo upang muling maitakda mo ang iyong
1586         hudyat.
1587       notice email on way: >
1588         Ikinalulungkot na naiwala mo iyan :-(
1589         ngunit darating na ang isang e-liham
1590         upang maitakda mong muli iyan kaagad.
1591       notice email cannot find: >
1592         Hindi matagpuan ang ganyang tirahan ng
1593         e-liham, paumanhin.
1594     reset_password:
1595       title: Muling itakda ang hudyat
1596       heading: 'Muling itakda ang Hudyat para kay %{user}'
1597       password: 'Password:'
1598       confirm password: 'Tiyakin ang Hudyat:'
1599       reset: Muling Itakda ang Hudyat
1600       flash changed: Napalitan na ang hudyat mo.
1601       flash token bad: >
1602         Hindi natagpuan ang ganyang kahalip,
1603         suriin kaya ang URL?
1604     new:
1605       title: Likhain ang akawnt
1606       no_auto_account_create: >
1607         Sa kasamaang-palad pangkasalukuyang
1608         hindi namin magawang kusang lumikha ng
1609         akawnt para sa iyo.
1610       contact_webmaster: 'Mangyaring makipag-uganay sa <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">panginoon ng web</a> upang makipagkasundo para sa isang lilikhaing akawnt - susubukan namin at harapin ang kahilingan sa lalong madaling panahon.'
1611       license_agreement: 'Kapag tiniyak mo ang iyong akawnt kakailanganin mong sumang-ayon sa <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">mga tuntunin ng tagapag-ambag</a>.'
1612       email address: 'Tirahan ng E-liham:'
1613       confirm email address: 'Patotohanan ang Tirahan ng E-liham:'
1614       not displayed publicly: 'Hindi ipinapakita sa madla (tingnan ang <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">patakaran sa pagsasarilinan</a>)'
1615       display name: 'Pangalang Ipinapakita:'
1616       display name description: >
1617         Ang iyong pangalan ng tagagamit na
1618         ipinapakita sa madla. Maaari mo itong
1619         baguhin mamaya sa loob ng mga kanaisan.
1620       openid: '%{logo} OpenID:'
1621       password: 'Password:'
1622       confirm password: 'Tiyakin ang Hudyat:'
1623       use openid: 'Bilang kahalili, gamitin ang %{logo} OpenID upang lumagda'
1624       openid no password: >
1625         Hindi kailangan ang hudyat sa OpenID,
1626         subalit ang ilan sa dagdag na mga
1627         kagamitan o tagapaghain ay maaaring
1628         mangailangan ng isa.
1629       openid association: |
1630         <p>Ang OpenID mo ay hindi pa nakaugnay sa isang akawnt ng OpenStreetMap.</p>
1631         <ul>
1632           <li>Kung bago ka pa lang sa OpenStreetMap, mangyaring lumikha ng isang bagong akawnt sa pamamagitan ng pormularyong nasa ibaba.</li>
1633           <li>
1634             Kung mayroon ka nang akawnt, makakalagda ka na sa akawnt mo
1635             sa pamamagitan ng iyong pangalan ng tagagamit at hudyat at pagkaraan ay iugnay ang akawnt 
1636             sa OpenID mo doon sa loob ng mga katakdaan mo na pangtagagamit.
1637           </li>
1638         </ul>
1639       continue: Magpatuloy
1640       terms accepted: >
1641         Salamat sa pagtanggap ng bagong mga
1642         tuntunin ng tagapag-ambag!
1643       terms declined: 'Ikinalulungkot namin na nagpasya kang huwag tanggapin ang bagong mga Tuntunin ng Tagapag-ambag. Para sa mas marami pang kabatiran, pakitingnan ang <a href="%{url}">pahinang ito ng wiki</a>.'
1644       terms declined url: >
1645         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1646     terms:
1647       title: 'Mga tuntunin sa tagapag-ambag:'
1648       heading: Tuntunin sa taga-ambag
1649       read and accept: >
1650         Mangyaring basahin ang kasunduang nasa
1651         ibaba at pindutin ang pindutan ng
1652         pagpayag upang tiyakan ang pagtanggap mo
1653         sa patakarang ito para sa iyong umiiral
1654         at hinaharap na mga pag-aambag.
1655       consider_pd: >
1656         Bilang karagdagan sa kasunduang nasa
1657         itaas, itinuturing ko ang mga ambag ko
1658         bilang nasa Nasasaklawan ng Madla.
1659       consider_pd_why: ano ba ito?
1660       consider_pd_why_url: >
1661         http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain
1662       guidance: 'Kabatiran upang makatulong sa pag-unawa ng mga katagang ito: a <a href="%{summary}">buod na nababasa ng tao</a> at ilang <a href="%{translations}">impormal na mga salinwika</a>'
1663       agree: Sumang-ayon
1664       declined: >
1665         http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1666       decline: Tanggihan
1667       you need to accept or decline: >
1668         Mangyaring basahin at pagkaraan ay
1669         tanggipin o tanggihan ang bagong mga
1670         Tuntunin ng Tagapag-ambag upang
1671         makapagpatuloy.
1672       legale_select: 'Mangyaring piliin ang iyong bansang pinamamalagian:'
1673       legale_names:
1674         france: Pransiya
1675         italy: Italya
1676         rest_of_world: Iba pang bahagi ng mundo
1677     no_such_user:
1678       title: Walang ganyang tagagamit
1679       heading: 'Hindi umiiral ang tagagamit na %{user}'
1680       body: 'Paumanhin, walang tagagamit na may pangalang %{user}.  Mangyaring pakisuri ang pagbabaybay mo, o kaya ay mali ang kawing na pinindot mo.'
1681     view:
1682       my diary: talaarawan ko
1683       new diary entry: Bagong pagpapasok sa talaarawan
1684       my edits: mga pamamatnugot ko
1685       my traces: mga pagbabakas ko
1686       my settings: mga pagtatakda ko
1687       my comments: mga puna ko
1688       oauth settings: mga pagtatakda ng oauth
1689       blocks on me: mga paghadlang sa akin
1690       blocks by me: mga paghahadlang ko
1691       send message: ipadala ang mensahe
1692       diary: talaarawan
1693       edits: mga pagbabago
1694       traces: mga bakas
1695       remove as friend: tanggalin bilang kaibigan
1696       add as friend: idagdag bilang kaibigan
1697       mapper since: 'Tagapagmapa mula pa noong:'
1698       ago: '(%{time_in_words_ago} na ang nakalipas)'
1699       ct status: 'Mga tuntunin sa taga-ambag:'
1700       ct undecided: Walang kapasyahan
1701       ct declined: Tumanggi
1702       ct accepted: 'Tinanggap noong %{ago} na ang nakalilipas'
1703       latest edit: 'Pinakahuling pagbabago %{ago}:'
1704       email address: 'Tirahan ng e-liham:'
1705       created from: 'Nilikha magmula sa:'
1706       status: 'Katayuan:'
1707       spam score: 'Puntos ng Basurang Liham:'
1708       description: Paglalarawan
1709       user location: Kinalalagyan ng tagagamit
1710       if set location: 'Kapat itinakda mo ang kinalalagyan mo, isang marilag na mapa at mga abubot ang lilitaw dito. Maitatakda mo ang iyong kinalalagyan ng tahanan sa iyong pahina ng %{settings_link}.'
1711       settings_link_text: mga pagtatakda
1712       your friends: Mga kaibigan mo
1713       no friends: >
1714         Hindi ka pa nagdaragdag ng sinumang mga
1715         kaibigan.
1716       km away: '%{count}km ang layo'
1717       m away: '%{count}m ang layo'
1718       nearby users: Iba pang kalapit na mga tagagamit
1719       no nearby users: >
1720         Wala pang ibang mga tagagamit na umaamin
1721         sa pagmamapa ng malapitan.
1722       role:
1723         administrator: Isang tagapangasiwa ang tagagamit na ito
1724         moderator: Isang tagapamagitan ang tagagamit na ito
1725         grant:
1726           administrator: >
1727             Bigyan ng pagpapapuntang
1728             pangtagapangasiwa
1729           moderator: >
1730             Bigyan ng pagpapapuntang
1731             pangtagapamagitan
1732         revoke:
1733           administrator: >
1734             Bawiin ang pagpapapuntang
1735             pangtagapangasiwa
1736           moderator: >
1737             Bawiin ang pagpapapuntang
1738             pangtagapamagitan
1739       block_history: natanggap na mga paghadlang
1740       moderator_history: ibinigay na mga paghadlang
1741       comments: mga puna
1742       create_block: hadlangan ang tagagamit na ito
1743       activate_user: pasiglahin ang tagagamit na ito
1744       deactivate_user: huwag pasiglahin ang tagagamit na ito
1745       confirm_user: tiyakin ang tagagamit na ito
1746       hide_user: itago ang tagagamit na ito
1747       unhide_user: huwag itago ang tagagamit na ito
1748       delete_user: burahin ang tagagamit na ito
1749       confirm: Tiyakin
1750       friends_changesets: >
1751         Tumingin-tingin sa lahat ng pagtatakda
1752         ng mga pagbabago ng mga kaibigan
1753       friends_diaries: >
1754         Tumingin-tingin sa lahat ng mga lahok ng
1755         mga kaibigan
1756       nearby_changesets: >
1757         Tumingin-tingin sa lahat ng mga
1758         pagtatakda ng pagbabago ng kanugnog na
1759         mga tagagamit
1760       nearby_diaries: >
1761         Tumingin-tingin sa lahat ng mga inilahok
1762         sa talaarawan ng kanugnog na mga
1763         tagagamit
1764     popup:
1765       your location: Kinalalagyan mo
1766       nearby mapper: Malapit na tagapagmapa
1767       friend: Kaibigan
1768     account:
1769       title: Baguhin ang akawnt
1770       my settings: Mga pagtatakda ko
1771       current email address: 'Pangkasalukuyang Tirahan ng E-liham:'
1772       new email address: 'Bagong Tirahan ng E-liham:'
1773       email never displayed publicly: (hindi kailanman ipinapakita sa madla)
1774       openid:
1775         openid: 'OpenID:'
1776         link: >
1777           http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1778         link text: ano ba ito?
1779       public editing:
1780         heading: 'Pangmadlang pamamatnugot:'
1781         enabled: >
1782           Pinagana. Nagpakilala at maaaring
1783           magbago ng dato.
1784         enabled link: >
1785           http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1786         enabled link text: ano ba ito?
1787         disabled: >
1788           Hindi pinagana at hindi makapagbabago ng
1789           dato, lahat ng nakaraang mga pagbabago
1790           ay bilang hindi nagpapakilala.
1791         disabled link text: bakit hindi ako makapamatnugot?
1792       public editing note:
1793         heading: Pangmadlang pamamatnugot
1794         text: 'Pangkasalukuyang walang kapangalanan ang mga pagbabago mo at hindi ka mapapadalhan ng mga mensahe ng mga tao o matingnan ang kinalalagyan mo. Upang maipakita kung ano ang binago mo at mapahintulutan ang mga tao na makipag-ugnayan sa iyo sa pamamagitan ng websayt, pindutin ang pindutang nasa ibaba. <b>Magmula noong pagpapalit ng 0.6 API, tanging pangmadlang mga tagagamit lamang ang makakapamatnugot sa dato ng mapa</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">alamin kung bakit</a>).<ul><li>Ang galaw na ito ay hindi maipanunumbalik papunta sa dati at lahat ng bagong mga tagagamit ay pangmadla na ngayon ayon sa likas na katakdaan.</li></ul>'
1795       contributor terms:
1796         heading: 'Mga Tuntunin sa Tagapag-ambag:'
1797         agreed: >
1798           Sumang-ayon ka sa bagong mga Tuntunin na
1799           Pangtagapag-ambag.
1800         not yet agreed: >
1801           Hindi ka sumang-ayon sa bagong mga
1802           Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1803         review link text: >
1804           Mangyaring sundan ang kawing na ito ayon
1805           sa kaluwagan ng iyong panahon upang
1806           muling suriin at tanggapin ang bagong
1807           mga Tuntunin na Pangtagapag-ambag.
1808         agreed_with_pd: >
1809           Ipinahayag mo rin na itinuturing mo ang
1810           mga pamamatnugot mo bilang nasa loob ng
1811           Nasasakupan ng Madla.
1812         link: >
1813           http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1814         link text: ano ba ito?
1815       profile description: 'Paglalarawan ng Balangkas:'
1816       preferred languages: 'Nais na mga Wika:'
1817       preferred editor: 'Nais na Patnugot:'
1818       image: 'Larawan:'
1819       gravatar:
1820         gravatar: Gamitin ang Gravatar
1821         link text: ano ba ito?
1822       new image: Magdagdag ng isang larawan
1823       keep image: Panatilihin ang kasalukuyang larawan
1824       delete image: Tanggalin ang pangkasalukuyang larawan
1825       replace image: Palitan ang pangkasalukuyang larawan
1826       image size hint: >
1827         (pinakamahusay ang parisukat na mga
1828         larawan na hindi bababa sa 100x100)
1829       home location: 'Kinalalagyan ng Tahanan:'
1830       no home location: >
1831         Hindi mo naipasok ang kinalalagyan ng
1832         tahanan mo.
1833       latitude: 'Latitud:'
1834       longitude: 'Longhitud:'
1835       update home location on click: >
1836         Isapanahon ang kinalalagyan ng tahanan
1837         kapag pinindot ko ang ibabaw ng mapa?
1838       save changes button: Sagipin ang mga Pagbabago
1839       make edits public button: >
1840         Gawing pangmadla ang lahat ng mga
1841         pamamatnugot ko
1842       return to profile: Bumalik sa balangkas
1843       flash update success confirm needed: >
1844         Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran
1845         sa tagagamit. Suriin ang e-liham mo para
1846         sa isang tala upang matiyak ang bago
1847         mong tirahan ng e-liham.
1848       flash update success: >
1849         Matagumpay na naisapanahon ang kabatiran
1850         sa tagagamit.
1851     confirm:
1852       heading: Tingnan ang iyong e-liham!
1853       press confirm button: >
1854         Pindtuin ang pindutan ng pagtitiyak na
1855         nasa ibaba upang buhayin ang akawnt mo.
1856       button: Tiyakin
1857       already active: Natiyak na ang akawnt na ito.
1858       unknown token: >
1859         Tila hindi yata umiiral ang kahalip na
1860         iyan.
1861     confirm_resend:
1862       success: 'Nagpadala kami ng isang paunawa ng pagtitiyak sa %{email} at kapag tiniyak mo nang iyong akawnt sa lalong madaling panahon maaari ka nang magsimula sa pagmamapa.<br /><br />Kung gumagamit ka ng isang sistemang panlaban sa basurang liham na nagpapadala ng mga kahilingan ng pagtitiyak, pakitiyak na itala mo sa puting-talaan ang webmaster@openstreetmap.org dahil hindi namin magagawang tumugon sa anumang mga kahilingan ng pagtitiyak.'
1863       failure: 'Hindi natagpuan ang tagagamit na si %{name}.'
1864     confirm_email:
1865       heading: >
1866         Tiyakin ang isang pagpapalit ng tirahan
1867         ng e-liham
1868       press confirm button: >
1869         Pindutin ang pindutan ng pagtitiyak na
1870         nasa ibaba upang tiyakin ang bago mong
1871         tirahan ng e-liham.
1872       button: Tiyakin
1873       success: >
1874         Natiyak ang tirahan mo ng e-liham.
1875         salamat sa pagpapatala!
1876       failure: >
1877         Isang tirahan ng e-liham ang natiyak
1878         nang may ganitong kahalip.
1879     set_home:
1880       flash success: >
1881         Matagumpay na nasagip ang kinalalagyan
1882         ng tahanan
1883     go_public:
1884       flash success: >
1885         Pangmadla na ngayon ang lahat ng mga
1886         binago mo, at pinapayagan ka nang
1887         mamatnugot.
1888     make_friend:
1889       heading: 'Idagdag si %{user} bilang isang kaibigan?'
1890       button: idagdag bilang kaibigan
1891       success: 'Kaibigan mo na ngayon si %{name}.'
1892       failed: 'Paumanhin, nabigong maidagdag si %{name} bilang isang kaibigan.'
1893       already_a_friend: 'Kaibigan ka na ni %{name}.'
1894     remove_friend:
1895       heading: 'Tanggalin si %{user} bilang isang kaibigan?'
1896       button: Tanggalin bilang kaibigan
1897       success: 'Si %{name} ay tinanggal mula sa mga kaibigan mo.'
1898       not_a_friend: 'Si %{name} ay hindi isa sa mga kaibigan mo.'
1899     filter:
1900       not_an_administrator: >
1901         Kailangan mong maging isang
1902         tagapangasiwa upang maisagawa ang galaw
1903         na iyan.
1904     list:
1905       title: Mga tagagamit
1906       heading: Mga tagagamit
1907       showing:
1908         one: 'Ipinapakita ang pahinang %{page} (%{first_item} ng  %{items})'
1909         other: 'Ipinapakita ang pahinang %{page}  (%{first_item}-%{last_item} ng  mga %{items})'
1910       summary: 'Nilikha ang %{name} mula sa %{ip_address} noong %{date}'
1911       summary_no_ip: 'Nilikha ang %{name} noong %{date}'
1912       confirm: Tiyakin ang Napiling mga Tagagamit
1913       hide: Itago ang Napiling mga Tagagamit
1914       empty: >
1915         Walang natagpuan na katugmang mga
1916         tagagamit
1917     suspended:
1918       title: Naantalang Akawnt
1919       heading: Inantala ang Akawnt
1920       webmaster: panginoon ng sapot
1921       body: |
1922         <p>
1923           Paumanhin, ang akawnt mo ay kusang inantala dahil sa
1924           kahina-hinalang gawain.
1925         </p>
1926         <p>
1927           Ang kapasyahang ito ay susuriing muli ng isang tagapangasiwa sa loob ng ilang sandali, o
1928           maaari kang makipag-ugnayan sa %{webmaster} kung nais mong talakayin ito.
1929         </p>
1930   user_role:
1931     filter:
1932       not_an_administrator: >
1933         Tanging mga tagapangasiwa lamang ang
1934         makapagsasagawa ng pamamahala ng
1935         gampanin ng tagagamit, at hindi ka isang
1936         tagapangasiwa.
1937       not_a_role: "Ang bagting na `%{role}' ay hindi isang tanggap na gampanin."
1938       already_has_role: 'Ang tagagamit ay may gampanin nang %{role}.'
1939       doesnt_have_role: 'Ang tagagamit ay walang gampaning %{role}.'
1940     grant:
1941       title: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1942       heading: Tiyakin ang pagbibigay ng gampanin
1943       are_you_sure: "Nakatitiyak kang nais mong ibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'?"
1944       confirm: Pagtibayin
1945       fail: "Hindi maibibigay ang gampaning `%{role}' sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at gampanin."
1946     revoke:
1947       title: Tiyakin ang pagbawi ng gampanin
1948       heading: Tiyakin ang pagbawi sa gampanin
1949       are_you_sure: "Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'?"
1950       confirm: Tiyakin
1951       fail: "Hindi na mababawi pa ang gampaning `%{role}' mula sa tagagamit na si `%{name}'.  Mangyaring suriin kung kapwa katanggap-tanggap ang tagagamit at ang gampanin."
1952   user_block:
1953     model:
1954       non_moderator_update: >
1955         Kailangang isang tagapangasiwa upang
1956         makalikha o magsapanahon ng isang
1957         paghadlang.
1958       non_moderator_revoke: >
1959         Kailangang isang tagapangasiwa upang
1960         makapagbawi ng isang paghadlang.
1961     not_found:
1962       sorry: 'Paumanhin, hindi matagpuan ang paghadlang sa tagagamit na may ID na %{id}.'
1963       back: Bumalik sa talatuntunan
1964     new:
1965       title: 'Nililikha ang paghadlang kay %{name}'
1966       heading: 'Nililikha ang paghadlang kay %{name}'
1967       reason: "Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan, na inaalalang ang mensahe ay magiging natatanaw ng madla. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao."
1968       period: >
1969         Gaano katagal, magmula ngayon,
1970         hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1971       submit: Likhain ang hadlang
1972       tried_contacting: >
1973         Nakipag-ugnayan ako sa tagagamit at
1974         hiniling sa kanilang huminto na.
1975       tried_waiting: >
1976         Nagbigay ako ng isang makatuwirang dami
1977         ng panahon upang makatugon ang tagagamit
1978         sa ganiyang mga pakikipag-ugnayan.
1979       needs_view: >
1980         Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna
1981         bago mahawi ang hadlang na ito
1982       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1983     edit:
1984       title: 'Binabago ang paghadlang kay %{name}'
1985       heading: 'Binabago ang paghadlang kay %{name}'
1986       reason: "Ang dahilan kung bakit hinahadlangan si %{name}. Mangyaring maging mahinahon at maging makatuwiran hangga't maaari, na nagbibigay ng maraming mga detalye hangga't maaari hinggil sa kalagayan. Isaisip na hindi lahat ng mga tagagamit ang nakakaunawa ng pananalita ng pamayanan, kaya't mangyaring subukang gumamit ng mga kataga ng pangkaraniwang mga tao."
1987       period: >
1988         Gaano katagal, magmula ngayon,
1989         hahadlangan ang tagagamit mula sa API.
1990       submit: Isapanahon ang paghadlang
1991       show: Tingnan ang hadlang na ito
1992       back: Tingnan ang lahat ng mga paghadlang
1993       needs_view: >
1994         Kailangan bang lumagda muna ng tagagamit
1995         bago mahawi ang hadlang na ito?
1996     filter:
1997       block_expired: >
1998         Napaso na ang pagharang at hindi na
1999         mababago pa.
2000       block_period: >
2001         Ang panahon ng pagharang ay dapat na isa
2002         sa mga halagang mapipili sa loob ng
2003         talaang naibabagsak na paibaba.
2004     create:
2005       try_contacting: >
2006         Mangyaring subukang makipag-ugnayan sa
2007         tagagamit bago sila hadlangan at bigyan
2008         sila ng isang makatuwirang panahon upang
2009         tumugon.
2010       try_waiting: >
2011         Mangyaring subukang bigyan ang tagagamit
2012         ng isang makatuwirang panahon upang
2013         tumugon bago sila hadlangan.
2014       flash: 'Lumikha ng isang hadlang sa tagagamit na si %{name}.'
2015     update:
2016       only_creator_can_edit: >
2017         Tanging ang tagapamagitan lamang na
2018         lumikha ng hadlang na ito ang
2019         makapagbabago nito.
2020       success: Naisapanahon na ang hadlang.
2021     index:
2022       title: Mga paghadlang ng tagagamit
2023       heading: Talaan ng mga paghadlang ng tagagamit
2024       empty: Wala pang nagagawang mga paghadlang.
2025     revoke:
2026       title: 'Binabawi ang paghadlang sa %{block_on}'
2027       heading: 'Binabawi ang paghadlang sa %{block_on} ni %{block_by}'
2028       time_future: 'Ang hadlang na ito ay magwawakas sa ganap na %{time}.'
2029       past: 'Ang hadlang na ito ay nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas at hindi na ngayon mababawi.'
2030       confirm: >
2031         Nakatitiyak ka bang nais mong bawiin ang
2032         hadlang na ito?
2033       revoke: Bawiin!
2034       flash: Nabawi na ang hadlang na ito.
2035     period:
2036       one: 1 oras
2037       other: '%{count} mga oras'
2038     partial:
2039       show: Ipakita
2040       edit: Baguhin
2041       revoke: Bawiin!
2042       confirm: Nakatitiyak ka ba?
2043       display_name: Hinadlangang Tagagamit
2044       creator_name: Tagapaglikha
2045       reason: Dahilan ng pagharang
2046       status: Kalagayan
2047       revoker_name: Binawi ni
2048       not_revoked: (hindi binawi)
2049       showing_page: 'Ika-%{page} na pahina'
2050       next: Susunod »
2051       previous: « Nakaraan
2052     helper:
2053       time_future: 'Magwawakas sa %{time}.'
2054       until_login: >
2055         Masigla hanggang sa paglagda ng
2056         tagagamit.
2057       time_past: 'Nagwakas na noong %{time} na ang nakalilipas.'
2058     blocks_on:
2059       title: 'Mga paghadlang sa %{name}'
2060       heading: 'Tala ng mga paghadlang sa %{name}'
2061       empty: 'Hindi pa hinahadlangan si %{name}.'
2062     blocks_by:
2063       title: 'Mga paghadlang ni %{name}'
2064       heading: 'Tala ng mga paghadlang ni %{name}'
2065       empty: 'Hindi pa gumagawa ng anumang mga paghadlang si %{name}.'
2066     show:
2067       title: '%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}'
2068       heading: '%{block_on} hinadlangan ni %{block_by}'
2069       time_future: 'Magwawakas sa %{time}'
2070       time_past: 'Nagwakas noong %{time} na ang nakalilipas'
2071       status: Kalagayan
2072       show: Ipakita
2073       edit: Baguhin
2074       revoke: Bawiin!
2075       confirm: Nakatitiyak ka ba?
2076       reason: 'Dahilan ng paghadlang:'
2077       back: Tingnan ang lahat ng mga pagharang
2078       revoker: 'Tagapagbawi:'
2079       needs_view: >
2080         Ang tagagamit ay kailangang lumagda muna
2081         bago mahawi ang hadlang na ito.
2082   note:
2083     mine:
2084       description: Paglalarawan
2085       created_at: Nilikha Noong
2086   javascripts:
2087     close: Isara
2088     share:
2089       title: Ibahagi
2090       cancel: Huwag ituloy
2091       short_url: Maiksing URL
2092     map:
2093       base:
2094         standard: Pamantayan
2095         cycle_map: Mapa ng Ikot
2096         transport_map: Mapa ng Biyahe
2097         mapquest: Bukas ang MapQuest
2098     site:
2099       edit_tooltip: Baguhin ang mapa
2100       edit_disabled_tooltip: Lumapit upang baguhin ang mapa
2101     notes:
2102       show:
2103         hide: Itago
2104   redaction:
2105     edit:
2106       description: Paglalarawan
2107       heading: Baguhin ang redaksiyon
2108       submit: Sagipin ang redaksiyon
2109       title: Baguhin ang redaksiyon
2110     index:
2111       empty: Walang maipapakitang mga redaksiyon.
2112       heading: Listahan ng mga redaksiyon
2113       title: Listahan ng mga redaksiyon
2114     new:
2115       description: Paglalarawan
2116       heading: >
2117         Ipasok ang kabatiran para sa bagong
2118         paghahanda ng isinulat upang mailathala
2119       submit: Lumikha ng redaksiyon
2120       title: Lumilikha ng bagong redaksiyon
2121     show:
2122       description: 'Paglalarawan:'
2123       heading: 'Ipinapakita ang redaksiyong "%{title}"'
2124       title: Ipinapakita ang redaksiyon
2125       user: 'Tagapaglikha:'
2126       edit: Baguhin ang redaksiyong ito
2127       destroy: Alisin ang redaksiyong ito
2128       confirm: Natitiyak mo ba?
2129     create:
2130       flash: Nalikha na ang redaksiyon.
2131     update:
2132       flash: Nasagip na ang mga pagbabago.
2133     destroy:
2134       not_empty: >
2135         Mayroong laman ang redaksiyon. Gawing
2136         hindi redaktado ang lahat ng mga
2137         bersiyong nasa redaksiyong ito bago
2138         lansagin ito.
2139       flash: Nawasak na ang redaksiyon.
2140       error: >
2141         Nagkaroon ng kamalian sa pagbuwag ng
2142         redaksiyong ito.