]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/hsb.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-10-18)
[rails.git] / config / locales / hsb.yml
1 # Messages for Upper Sorbian (Hornjoserbsce)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Michawiki
5 hsb: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Tekst
10       diary_entry: 
11         language: Rěč
12         latitude: Šěrokostnik
13         longitude: Dołhostnik
14         title: Titul
15         user: Wužiwar
16       friend: 
17         friend: Přećel
18         user: Wužiwar
19       message: 
20         body: Tekst
21         recipient: Přijimowar
22         sender: Wotpósłar
23         title: Titul
24       trace: 
25         description: Wopisanje
26         latitude: Šěrokostnik
27         longitude: Dołhostnik
28         name: Mjeno
29         public: Zjawny
30         size: Wulkosć
31         user: Wužiwar
32         visible: Widźomny
33       user: 
34         active: Aktiwny
35         description: Wopisanje
36         display_name: Wužiwarske mjeno
37         email: E-mejl
38         languages: Rěče
39         pass_crypt: Hesło
40     models: 
41       acl: Lisćina za přistupnu kontrolu
42       changeset: Sadźba změnow
43       changeset_tag: Atribut sadźby změnow
44       country: Kraj
45       diary_comment: Dźenikowy komentar
46       diary_entry: Dźenikowy zapisk
47       friend: Přećel
48       language: Rěč
49       message: Powěsć
50       node: Suk
51       node_tag: Sukowy atribut
52       notifier: Zdźělenje
53       old_node: Stary suk
54       old_node_tag: Atribut stareho suka
55       old_relation: Stara relacija
56       old_relation_member: Čłon stareje relacije
57       old_relation_tag: Atribut stareje relacije
58       old_way: Stary puć
59       old_way_node: Suk stareho puća
60       old_way_tag: Atribut stareho puća
61       relation: Relacija
62       relation_member: Relaciski čłon
63       relation_tag: Relaciski atribut
64       session: Posedźenje
65       trace: Ćěr
66       tracepoint: Ćěrjowy dypk
67       tracetag: Ćěrjowy atribut
68       user: Wužiwar
69       user_preference: Wužiwarske nastajenje
70       user_token: Wužiwarska marka
71       way: Puć
72       way_node: Pućny suk
73       way_tag: Pućny atribut
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Zda so, zo maš placki znjemóžnjene - prošu zmóžń placki w swojim wobhladowaku, prjedy hač pokročuješ.
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Twój přistup k API je so blokował. Prošu přizjew so do webpowjercha, zo by wjace zhonił.
79   browse: 
80     changeset: 
81       changeset: "Sadźba změnow: {{id}}"
82       changesetxml: Sadźba změnow XML
83       download: "{{changeset_xml_link}} abo {{osmchange_xml_link}} sćahnyć"
84       feed: 
85         title: Sadźba změnow {{id}}
86         title_comment: Sadźba změnow {{id}} - {{comment}}
87       osmchangexml: osmChange XML
88       title: Sadźba změnow
89     changeset_details: 
90       belongs_to: "Słuša k:"
91       bounding_box: "Wuběranski wobłuk:"
92       box: kašćik
93       closed_at: "Začinjeny:"
94       created_at: "Wutworjeny:"
95       has_nodes: 
96         one: "Ma slědowacy {{count}} suk:"
97         other: "Ma slědowace {{count}} suki:"
98       has_relations: 
99         one: "Ma slědowacu {{count}} relaciju:"
100         other: "Ma slědowace {{count}} relacije:"
101       has_ways: 
102         one: "Ma slědowacy {{count}} puć:"
103         other: "Ma slědowace {{count}} puće:"
104       no_bounding_box: Za tutu sadźbu změnow njeje so wuběranski wobłuk składował.
105       show_area_box: Wobłukowy kašćik pokazać
106     changeset_navigation: 
107       all: 
108         next_tooltip: Přichodna sadźba změnow
109         prev_tooltip: Předchadna sadźba změnow
110       user: 
111         name_tooltip: Změny wot wužiwarja {{user}} pokazać
112         next_tooltip: Přichodna změna wot wužiwarja {{user}}
113         prev_tooltip: Předchadna změna wot wužiwarja {{user}}
114     common_details: 
115       changeset_comment: "Komentar:"
116       edited_at: "Wobdźěłany:"
117       edited_by: "Wobdźěłany wot:"
118       in_changeset: "W sadźbje změnow:"
119       version: "Wersija:"
120     containing_relation: 
121       entry: Relacija {{relation_name}}
122       entry_role: Relacija {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
123     map: 
124       deleted: Zničeny
125       larger: 
126         area: Wobłuk na wjetšej karće pokazać
127         node: Suk na wjetšej karće pokazać
128         relation: Relaciju na wjetšej karće pokazać
129         way: Puć na wjetšej karće pokazać
130       loading: Začituje so...
131     node: 
132       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} abo {{edit_link}}"
133       download_xml: XML sćahnyć
134       edit: wobdźěłać
135       node: Suk
136       node_title: "Suk: {{node_name}}"
137       view_history: historiju pokazać
138     node_details: 
139       coordinates: "Koordinaty:"
140       part_of: "Dźěl wot:"
141     node_history: 
142       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
143       download_xml: XML sćahnyć
144       node_history: Sukata historija
145       node_history_title: "Sukata historija: {{node_name}}"
146       view_details: podrobnosće pokazać
147     not_found: 
148       sorry: Wodaj, {{type}} z id {{id}} njebu namakany.
149       type: 
150         changeset: sadźba změnow
151         node: suk
152         relation: relacija
153         way: puć
154     paging_nav: 
155       of: wot
156       showing_page: Pokazuje so strona
157     relation: 
158       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_history_link}}"
159       download_xml: XML sćahnyć
160       relation: Relacija
161       relation_title: "Relacija: {{relation_name}}"
162       view_history: historiju pokazać
163     relation_details: 
164       members: "Čłonojo:"
165       part_of: "Dźěl wot:"
166     relation_history: 
167       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
168       download_xml: XML sćahnyć
169       relation_history: Relaciska historija
170       relation_history_title: "Relaciska historija: {{relation_name}}"
171       view_details: podrobnosće pokazać
172     relation_member: 
173       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
174       type: 
175         node: Suk
176         relation: Relacija
177         way: Puć
178     start: 
179       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
180       view_data: Daty za aktualny kartowy napohlad pokazać
181     start_rjs: 
182       data_frame_title: Daty
183       data_layer_name: Daty
184       details: Podrobnosće
185       drag_a_box: Ramik na kartu ćahnyć, zo by so wobłuk wubrał
186       edited_by_user_at_timestamp: Wobdźěłany wot wužiwarja [[user]] dnja [[timestamp]]
187       history_for_feature: Historija za [[funkciju]]
188       load_data: Daty začitać
189       loaded_an_area_with_num_features: Sy wobłuk začitał, kotryž [[num_features]] přiznamjenjow wobsahuje. Powšitkownje někotre wobhladowaki maja problemy ze zwobraznjenju tajkeho mnóstwa datow. Powšitkownje wobhladowaki najlěpje funguja, hdyž mjenje hač 100 přiznamjenjow naraz zwobraznjeja; hewak so wobhladowak spomali abo samo hižo njereaguje.  Jeli chceš tute daty woprawdźe zwobraznić, klikń deleka na tłóčatko.
190       loading: Začituje so...
191       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
192       object_list: 
193         api: Tutón wobłuk wot API wotwołać
194         back: Objektowu lisćinu zwobraznić
195         details: Podrobnosće
196         heading: Objektowa lisćina
197         history: 
198           type: 
199             node: Suk [[id]
200             way: Puć [[id]]
201         selected: 
202           type: 
203             node: Suk [[id]]
204             way: Puć [[id]]
205         type: 
206           node: Suk
207           way: Puć
208       private_user: priwatny wužiwar
209       show_history: Historiju pokazać
210       unable_to_load_size: "Njeje móžno začitać: Wulkosć [[bbox_size]] wobłuka je přewulka ((dyrbi mjenje hač {{max_bbox_size}} być)"
211       wait: Čakać...
212       zoom_or_select: Wobłuk karty powjetšić abo wubrać
213     tag_details: 
214       tags: "Atributy:"
215     way: 
216       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} abo {{edit_link}}"
217       download_xml: XML sćahnyć
218       edit: wobdźěłać
219       view_history: historiju pokazać
220       way: Puć
221       way_title: "Puć: {{way_name}}"
222     way_details: 
223       also_part_of: 
224         one: tež dźěl puća {{related_ways}}
225         other: tež dźěl pućow {{related_ways}}
226       nodes: "Suki:"
227       part_of: "Dźěl wot:"
228     way_history: 
229       download: "{{download_xml_link}} abo {{view_details_link}}"
230       download_xml: XML sćahnyć
231       view_details: podrobnosće pokazać
232       way_history: Pućna historija
233       way_history_title: "Pućna historija: {{way_name}}"
234   changeset: 
235     changeset: 
236       anonymous: Anonymny
237       big_area: (wulki)
238       no_comment: (žadyn)
239       no_edits: (žane změny)
240       show_area_box: wobłuk pokazać
241       still_editing: (wobdźěłuje so hišće)
242       view_changeset_details: Podrobnosće sadźby změnow pokazać
243     changeset_paging_nav: 
244       of: z
245       showing_page: Pokazuje so strona
246     changesets: 
247       area: Wobłuk
248       comment: Komentar
249       id: ID
250       saved_at: Datum składowanja
251       user: Wužiwar
252     list: 
253       description: Aktualne změny
254       description_bbox: Sadźby změnow znutřka {{bbox}}
255       description_user: Sadźby změnow wot {{user}}
256       description_user_bbox: Sadźby změnow wot {{user}} znutřka {{bbox}}
257       heading: Sadźby změnow
258       heading_bbox: Sadźby změnow
259       heading_user: Sadźby změnow
260       heading_user_bbox: Sadźby změnow
261       title: Sadźby změnow
262       title_bbox: Sadźby změnow znutřka {{bbox}}
263       title_user: Sadźby změnow wot {{user}}
264       title_user_bbox: Sadźby změnow wot {{user}} znutřka {{bbox}}
265   diary_entry: 
266     diary_comment: 
267       comment_from: Komentar wot {{link_user}} spisany dnja {{comment_created_at}}
268     diary_entry: 
269       comment_count: 
270         one: 1 komentar
271         other: "{{count}} komentarow"
272       comment_link: Komentar k tutomu zapiskej
273       edit_link: Tutón zapisk wobdźěłać
274       posted_by: Pósłany wot {{link_user}} dnja {{created}} {{language_link}}
275       reply_link: Na tutón zapisk wotmołwić
276     edit: 
277       body: "Tekst:"
278       language: "Rěč:"
279       latitude: "Šěrokostnik:"
280       location: "Městno:"
281       longitude: "Dołhostnik:"
282       marker_text: Městno dźenikoweho zapiska
283       save_button: Składować
284       subject: "Nastupa:"
285       title: Dźenikowy zapisk wobdźěłać
286       use_map_link: kartu wužiwać
287     feed: 
288       all: 
289         description: Najnowše dźenikowe zapiski wužiwarjow OpenStreetMap
290         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski
291       language: 
292         description: Najnowše dźenikowe zapiski wot wužiwarjow OpenStreetMap {{language_name}}
293         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski {{language_name}}
294       user: 
295         description: Najnowše dźenikowe zapiski OpenStreetMap wot wužiwarja {{user}}
296         title: OpenStreetMap dźenikowe zapiski za wužiwarja {{user}}
297     list: 
298       in_language_title: Dźenikowe zapiski w rěči {{language}}
299       new: Nowy dźenikowy zapisk
300       new_title: Nowy zapisk w twojim wužiwarskim dźeniku spisać
301       newer_entries: Nowše zapiski
302       no_entries: Žane zapiski w dźeniku
303       older_entries: Starše zapiski
304       recent_entries: "Najnowše dźenikowe zapiski:"
305       title: Dźeniki wužiwarja
306       user_title: dźenik wužiwarja {{user}}
307     new: 
308       title: Nowy dźenikowy zapisk
309     no_such_entry: 
310       body: Wodaj, dźenikowy zapisk abo komentar z id {{id}} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano je wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
311       heading: Žadyn zapisk z id {{id}}
312       title: Dźenikowy zapisk njeeksistuje
313     no_such_user: 
314       body: Wodaj, wužiwar z mjenom {{user}} njeje. Prošu skontroluj prawopis abo snano wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
315       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
316       title: Wužiwar njeeksistuje
317     view: 
318       leave_a_comment: Spisaj komentar
319       login: Přizjew so
320       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, zo by komentar spisał"
321       save_button: Składować
322       title: Dźeniki wužiwarja | {{user}}
323       user_title: dźenik wužiwarja {{user}}
324   export: 
325     start: 
326       add_marker: Marku karće přidać
327       area_to_export: Wobłuk za eksport
328       embeddable_html: Zasadźujomny HTML
329       export_button: Eksport
330       export_details: Daty OpenStreetMap su pod licencu <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a> licencowane.
331       format: Format
332       format_to_export: Format za eksport
333       image_size: Wobrazowa wulkosć
334       latitude: "Šěrokostnik:"
335       licence: Licenca
336       longitude: "Dołhostnik:"
337       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
338       mapnik_image: Wobraz Mapnik
339       max: maks.
340       options: Opcije
341       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-daty
342       osmarender_image: Wobraz Osmarender
343       output: Wudaće
344       paste_html: HTML-kod kopěrować, zo by so do websydła zasunył
345       scale: Měritko
346       zoom: Skalowanje
347     start_rjs: 
348       add_marker: Karće marku přidać
349       change_marker: Poziciju marki změnić
350       click_add_marker: Na kartu klikný, zo by so marka přidała
351       drag_a_box: Ramik na karće rozćahać, zo by so wobłuk wubrał
352       export: Eksport
353       manually_select: Druhi wobłuk manuelnje wubrać
354       view_larger_map: Wjetšu kartu pokazać
355   geocoder: 
356     description: 
357       title: 
358         geonames: Městno wot from <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
359         osm_namefinder: "{{types}} wot <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
360       types: 
361         cities: Wulkoměsta
362         places: Městna
363         towns: Města
364     description_osm_namefinder: 
365       prefix: "{{distance}} {{direction}} wot {{type}}"
366     direction: 
367       east: wuchod
368       north: sewjer
369       north_east: sewjerowuchod
370       north_west: sewjerozapad
371       south: juh
372       south_east: juhowuchod
373       south_west: juhozapad
374       west: zapad
375     distance: 
376       one: něhdźe 1 km
377       other: něhdźe {{count}} km
378       zero: mjenje hač 1 km
379     results: 
380       no_results: Žane wuslědki namakane
381     search: 
382       title: 
383         ca_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
384         geonames: Wuslědki wot <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
385         latlon: Wuslědki wot <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
386         osm_namefinder: Wuslědki wot <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
387         osm_twain: Wuslědki z <a href="http://katie.openstreetmap.org/~twain/">OpenStreetMap Twain</a>
388         uk_postcode: Wuslědki wot <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
389         us_postcode: Wuslědki wot <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
390     search_osm_namefinder: 
391       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} wot {{parentname}})"
392       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} z {{placename}}"
393     search_osm_twain: 
394       prefix_highway: Dróha typa {{type}}
395   javascripts: 
396     map: 
397       base: 
398         cycle_map: Kolesowa karta
399         noname: ŽaneMjeno
400     site: 
401       edit_zoom_alert: Dyrbiš powjetšić, zo by kartu wobdźěłał
402       history_zoom_alert: Dyrbiš powjetšić, zo by wobdźěłowansku historiju widźał
403   layouts: 
404     donate: Podpěraj OpenStreetMap přez {{link}} k fondsej aktualizacije hardwary.
405     donate_link_text: Darjenje
406     edit: Wobdźěłać
407     edit_tooltip: Karty wobdźěłać
408     export: Eksport
409     export_tooltip: Kartowe daty eksportować
410     gps_traces: GPS-ćěrje
411     gps_traces_tooltip: Ćěrje zrjadować
412     help_wiki: Pomoc &amp; wiki
413     help_wiki_tooltip: Sydło Pomoc & wiki za projekt
414     history: Historija
415     history_tooltip: Historija sadźbow změnow
416     home: domoj
417     home_tooltip: Domoj hić
418     inbox: póst ({{count}})
419     inbox_tooltip: 
420       one: Twój póstowy kašćik 1 njepřečitanu powěsć wobsahuje
421       other: Twój póstowy kašćik wobsahuje {{count}} njepřečitanych powěsćow
422       zero: Twój póstowy kašćik žane njepřečitane powěsće njewobsahuje.
423     intro_1: OpenStreetMap je swobodna wobdźěłujomna karta cyłeho swěta. Bu za ludźi kaž wy wutworjena.
424     intro_2: OpenStreetMap ći dowola geografiske daty na zhromadne wašnje wot něhdźe na zemi pokazać, wobdźěłać a wužiwać.
425     intro_3: Hospodowanje OpenStreetMap so přećelnje wot {{ucl}} a {{bytemark}} podpěruje.
426     license: 
427       alt: CC by-sa 2.0
428       title: Daty OpenStreetMap licencuja so pod licencu Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
429     log_in: přizjewić
430     log_in_tooltip: Do eksistowaceho konta so přizjewić
431     logo: 
432       alt_text: OpenStreetMap logo
433     logout: wotzjewić
434     logout_tooltip: Wotzjewić
435     make_a_donation: 
436       text: Darić
437       title: OpenStreetMap z pjenježnym darom podpěrać
438     news_blog: Blog nowinkow
439     news_blog_tooltip: Blog nowinkow wo OpenStreetMap, swobodnych geografiskich datach atd.
440     osm_offline: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu offline, dokelž so wažne wobhladowankse dźěła na datowej bance přewjedu.
441     osm_read_only: Datowa banka OpenStreetMap je tuchwilu jenož čitajomna, dokelž so wažne wothladowanske dźěła na datowej bance přewjedu.
442     shop: Předań
443     shop_tooltip: Předawarnja za markowe artikle OpenStreetMap
444     sign_up: registrować
445     sign_up_tooltip: Konto za wobdźěłowanje załožić
446     sotm: Wopytaj konferencu OpenStreetMap, The State of the Map, 10.-12. julija 2009 w Amsterdamje!
447     tag_line: Swobodna swětowa karta
448     user_diaries: Dźeniki
449     user_diaries_tooltip: Wužiwarske dźeniki čitać
450     view: Karta
451     view_tooltip: Karty pokazać
452     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
453     welcome_user_link_tooltip: Twoja wužiwarska strona
454   map: 
455     coordinates: "Koordinaty:"
456     edit: Wobdźěłać
457     view: Karta
458   message: 
459     delete: 
460       deleted: Powěsć zničena
461     inbox: 
462       date: Datum
463       from: Wot
464       my_inbox: Mój póst
465       no_messages_yet: Hišće nimaš powěsće. Staj da so z jednym z {{people_mapping_nearby_link}}, do zwiska.
466       outbox: pósłany
467       people_mapping_nearby: ludźi, kotřiž w bliskosći kartěruja
468       subject: Temowe nadpismo
469       title: Póstowy kašćik
470       you_have: Maš {{new_count}} nowych powěsćow a {{old_count}} starych powěsćow
471     mark: 
472       as_read: Powěsć jako přečitany markěrowana
473       as_unread: Powěsć jako njepřečitany markěrowana
474     message_summary: 
475       delete_button: Zničić
476       read_button: Jako přečitany markěrować
477       reply_button: Wotmołwić
478       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
479     new: 
480       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
481       body: Tekst
482       message_sent: Powěsć wotpósłana
483       send_button: Pósłać
484       send_message_to: Wužiwarjej {{name}} nowu powěsć pósłać
485       subject: Temowe nadpismo
486       title: Powěsć pósłać
487     no_such_user: 
488       body: Bohužel wužiwar abo powěsć z tym mjenom resp. id njeje
489       heading: Wužiwar abo powěsć njeeksistuje
490       title: Wužiwar abo powěsć njeeksistuje
491     outbox: 
492       date: Datum
493       inbox: póstowy kašćik
494       my_inbox: Mój {{inbox_link}}
495       no_sent_messages: Hišće njejsy powěsće pósłał. Staj da so z jednym z {{people_mapping_nearby_link}}, do zwiska.
496       outbox: pósłany
497       people_mapping_nearby: ludźo, kotřiž w bliskosći kartěruja
498       subject: Temowe nadpismo
499       title: Pósłany
500       to: Komu
501       you_have_sent_messages: Sy {{count}} pósłanych powěsćow
502     read: 
503       back_to_inbox: Wróćo k póstowemu kašćikej
504       back_to_outbox: Wróćo k pósłanym powěsćam
505       date: Datum
506       from: Wot
507       reading_your_messages: Twoje powěsće čitać
508       reading_your_sent_messages: Twoje pósłane powěsće čitać
509       reply_button: Wotmołwić
510       subject: Temowe nadpismo
511       title: Powěsć čitać
512       to: Komu
513       unread_button: Jako njepřečitany markěrować
514     sent_message_summary: 
515       delete_button: Zničić
516   notifier: 
517     diary_comment_notification: 
518       banner1: "*                   Prošu njewotmołw na tutu e-mejl."
519       banner2: "*                 Wužij websydło OpenStreetMap za wotmołwu."
520       footer: Móžeš tež komentar na {{readurl}} čitać a na {{commenturl}} komentować abo na {{replyurl}} wotmołwić
521       header: "{{from_user}} je twój najnowši dźenikowy zapisk OpenStreetMap z temowym nadpismom {{subject}} skomentował:"
522       hi: Witaj {{to_user}},
523       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je twój dźenikowy zapisk komentował"
524     email_confirm: 
525       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
526     email_confirm_html: 
527       click_the_link: Jeli sy to ty, klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
528       greeting: Witaj,
529       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu na {{server_url}} do {{new_address}} změnić.
530     email_confirm_plain: 
531       click_the_link: Jeli sy to ty, prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by změnu wobkrućił.
532       greeting: Witaj,
533       hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) chce swoju e-mejlowu adresu
534       hopefully_you_2: na {{server_url}} do {{new_address}} změnić.
535     friend_notification: 
536       had_added_you: "{{user}} je će na OpenStreetMap jako přećela přidał."
537       see_their_profile: Móžeš sej jich profil na {{userurl}} wobhladać a přidaj jich jako přećelow, jeli to chceš.
538       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je će jako přećela přidał"
539     gpx_notification: 
540       and_no_tags: a žane atributy.
541       and_the_tags: "a slědowace atributy:"
542       failure: 
543         failed_to_import: "Importowanje je so njeporadźiło. Zmylk:"
544         more_info_1: Dalše informacije wo zmylkach GPX-importowanja a kak móžeš je
545         more_info_2: "wobeńć, su tu:"
546         subject: "[OpenStreetMap] Zmylk při GPX-importowanju"
547       greeting: Witaj,
548       success: 
549         loaded_successfully: "{{trace_points}} z {{possible_points}} móžnych dypkow bu začitane."
550         subject: "[OpenStreetMap] GPX-importowanje wuspěšne"
551       with_description: z wopisanjom
552       your_gpx_file: Wupada kaž twoja GPX-dataja
553     lost_password: 
554       subject: "[OpenStreetMap] Požadanje za wróćostajenje hesła"
555     lost_password_html: 
556       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
557       greeting: Witaj,
558       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
559     lost_password_plain: 
560       click_the_link: Jeli ty to sy, klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by swoje hesło wróćo stajił.
561       greeting: Witaj,
562       hopefully_you_1: Něchtó (najskerje ty) je požadał hesło za konto
563       hopefully_you_2: openstreetmap.org tuteje e-mejloweje adresy wróćo stajić.
564     message_notification: 
565       banner1: "*                   Prošu njewotmołw na tutu e-mejl."
566       banner2: "*                 Wužij websydło OpenStreetMap za wotmołwu."
567       footer1: Móžeš tež powěsć na {{readurl}} čitać
568       footer2: a móžeš na {{replyurl}} wotmołwić
569       header: "{{from_user}} je ći přez OpenStreetMap powěsć z temowym nadpismom {{subject}} pósłał:"
570       hi: Witaj {{user}},
571       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} je ći nowu powěsć pósłał"
572     signup_confirm: 
573       subject: "[OpenStreetMap] Twoju e-mejlowu adresu wobkrućić"
574     signup_confirm_html: 
575       click_the_link: Jeli ty to sy, witaj! Klikń prošu na slědowacy wotkaz, zo by konto wobkrućił a čitaj potom dalše informacije wo OpenStreetMap
576       current_user: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow po jich stejnišću w swěće steji na <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Lisćina wužiwarjow po geografiskim regionje</a> k dispoziciji.
577       get_reading: Čitaj wo OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">na wikiju</a> abo <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu OpenGeoData</a>, kotryž ma tež <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty</a>!
578       greeting: Witaj!
579       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce konto załožić za
580       introductory_video: Móžeš sej widejo {{introductory_video_link}} wobhladać.
581       more_videos: Je hišće wjace {{more_videos_link}}.
582       more_videos_here: dalše wideja tu
583       user_wiki_page: Poruča so, zo załožuješ wužiwarsku wikistronu, kotraž kategorijowe atributy wobsahuje, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na přikład <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Budyšin">[[Category:Users_in_Budyšin]]</a>.
584       video_to_openstreetmap: zawodne widejo wo OpenStreetMap
585       wiki_signup: Móžeš so tež <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">w  wikiju OpenStreetMap registrować</a>.
586     signup_confirm_plain: 
587       click_the_link_1: Jeli sy to ty, witaj! Prošu klikń na slědowacy wotkaz, zo by swoje
588       click_the_link_2: konto wobkrućił a čitaj potom dalše informacije wo OpenStreetMap.
589       current_user_1: Lisćina tuchwilnych wužiwarjow w kategorijach po jich stejnišću w swěće
590       current_user_2: "tu k dispoziciji steji:"
591       greeting: Witaj!
592       hopefully_you: Něchtó (najskerje ty) chce konto załožić na
593       introductory_video: "Zawodny widejo wo OpenStreetMap móžeš sej tu wobhladać:"
594       more_videos: "Tu su hišće dalše wideja:"
595       opengeodata: "OpenGeoData.org je blog OpenStreetMap a ma tež podkasty:"
596       the_wiki: "Informacije wo OpenStreetMap namakaš na wiki:"
597       user_wiki_1: Poruča so, zo wutworješ wužiwarsku wikistronu, kotraž wobsahuje
598       user_wiki_2: kategorijowe atributy, kotrež woznamjenjeja, hdźež sy, na př. [[Category:Users_in_London]].
599       wiki_signup: "Móžeš so tež za wiki OpenStreetMap registrować:"
600   oauth: 
601     oauthorize: 
602       allow_read_gpx: twoje priwatne GPS-ćěrje čitać.
603       allow_read_prefs: twoje wužiwarske nastajenja čitać.
604       allow_to: "Aplikaciji dowolić:"
605       allow_write_api: kartu změnić.
606       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
607       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
608       allow_write_prefs: twoje wužiwarske nastajenja změnić.
609       request_access: Aplikacija {{app_name}} prosy wo přistup na twoje konto. Prošu rozsudź, hač aplikacija ma slědowace kmanosće měć. Móžeš wšě abo jenož někotre z nich wubrać.
610     revoke: 
611       flash: Sy token za {{application}} anulował.
612   oauth_clients: 
613     create: 
614       flash: Informacije wuspěšnje zregistrowane
615     destroy: 
616       flash: Registrowanje klientoweje aplikacije bu zničene
617     edit: 
618       submit: Wobdźěłać
619       title: Twoju aplikaciju wobdźěłać
620     form: 
621       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
622       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
623       allow_write_api: kartu změnić.
624       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentary spisać a přećelow zapisać.
625       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
626       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
627       callback_url: URL wróćowołanja
628       name: Mjeno
629       requests: "Slědowace prawa wot wužiwarja požadać:"
630       required: Trěbny
631       support_url: URL podpěry
632       url: URL hłowneje aplikacije
633     index: 
634       application: Mjeno aplikacije
635       issued_at: Datum wudaća
636       list_tokens: "Slědowace tokeny buchu w twojim mjenom za aplikacije wudate:"
637       my_apps: Moje klientowe aplikacije
638       my_tokens: Moje awtorizowane aplikacije
639       no_apps: Maš aplikaciju, kotruž chceš za wužiwanje z standardom {{oauth}} registrować? Dyrbiš swoju webaplikaciju registrować, prjedy hač móžeš naprašowanja OAuth k tutej słužbje wotpósłać.
640       register_new: Twoju aplikaciju registrować
641       registered_apps: "Sy slědowace aplikacije zregistrował:"
642       revoke: Anulować!
643       title: Moje podrobnosće OAuth
644     new: 
645       submit: Registrować
646       title: Nowu aplikaciju registrować
647     not_found: 
648       sorry: Tón typ {{type}} njeda so namakać.
649     show: 
650       access_url: "URL za přistupny token:"
651       allow_read_gpx: jich priwatne GPS-ćěrje čitać.
652       allow_read_prefs: jich wužiwarske nastajenja čitać.
653       allow_write_api: kartu změnić.
654       allow_write_diary: dźenikowe zapiski a komentar spisać a přećelow zapisać.
655       allow_write_gpx: GPS-ćěrje nahrać.
656       allow_write_prefs: jich wužiwarske nastajenja změnić.
657       authorize_url: "URL awtorizować:"
658       edit: Podrobnosće wobdźěłać
659       key: "Kluč přetrjebowarja:"
660       requests: "Požadanje slědowacych prawow wot wužiwarja:"
661       secret: "Potajnstwo přetrjebowarja:"
662       support_notice: Podpěrujemy hmac-sha1 (poručeny) kaž tež luty tekst w modusu ssl.
663       title: Podrobnosće OAuth za {{app_name}}
664       url: URL za naprašowanski token
665     update: 
666       flash: Klientowe informacije wuspěšnje zaktualizowane
667   site: 
668     edit: 
669       anon_edits_link_text: Zwěsćić, čehoždla je tomu tak.
670       flash_player_required: Trjebaš wothrawak Flash, zo by Potlatch, editor OpenStreetMap Flash wužiwał. Móžeš <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">wothrawak Flash wot Adobe.com sćahnyć</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Někotre druhe móžnosće</a> tež za wobdźěłowanje OpenStreetMap k dispoziciji steja.
671       not_public: Njejsy swoje změny jako zjawne markěrowane.
672       not_public_description: Njemožeš hižo kartu wobźěłać, chibazo činiš to. Móžeš swoje změny na swojej {{user_page}} jako zjawne markěrować.
673       potlatch_unsaved_changes: Nimaš njeskładowane změny. (Zo by w programje Potlatch składował, wotstroń woznamjenjenje aktualneho puća abo dypka, jeli w dynamiskim modusu wobdźěłuješ, abo klikń na Składować, jeli składowanske tłóčatko eksistuje.
674       user_page_link: wužiwarskej stronje
675     index: 
676       js_1: Pak wužiwaš wobhladowak, kotryž JavaScript njepodpěruje, pak sy JavaScript znjemóžnił.
677       js_2: OpenStreetMap JavaScript za slippy map wužiwa.
678       js_3: Móžeš <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">wobhladowak Tiles@Home</a> wužiwać, jeli njemóžeš JavaScript znóžnić.
679       license: 
680         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
681         notice: Licencowany pod licencu {{license_name}} přez {{project_name}} a jeho sobuskutkowacych.
682         project_name: Projekt OpenStreetMap
683       permalink: Trajny wotkaz
684       shortlink: Krótki wotkaz
685     key: 
686       map_key: Legenda
687       map_key_tooltip: Legenda za kartu Mapnik na tutym skalowanskim schodźenku
688       table: 
689         entry: 
690           admin: Zarjadniska hranica
691           allotments: Małozahrodki
692           apron: 
693             - Lětanišćowe předpolo
694             - terminal
695           bridge: Čorna kroma = móst
696           bridleway: Jěchanski puć
697           brownfield: Industrijowe lado
698           building: Wuznamne twarjenje
699           byway: Pódlanski puć
700           cable: 
701             - Kablowa nadróžna
702             - sydłowy lift
703           cemetery: Kěrchow
704           centre: Sportowy centrum
705           commercial: Přemysłowa kónčina
706           common: 
707             - Powšitkowny
708             - łuka
709           construction: Dróhi w twarje
710           cycleway: Kolesowarska šćežka
711           destination: Jenož za přidróžnych
712           farm: Farma
713           footway: Chódnik
714           forest: Hajina
715           golf: Golfownišćo
716           heathland: Hola
717           industrial: Industrijowa kónčina
718           lake: 
719             - Jězor
720             - spjaty jězor
721           military: Wojerske pasmo
722           motorway: Awtodróha
723           park: Park
724           permissive: Dowoleny přistup
725           pitch: Sportnišćo
726           primary: Zwjazkowa dróha
727           private: Priwatny přistup
728           rail: Železnica
729           reserve: Přirodoškitne pasmo
730           resident: Bydlenski wobwod
731           retail: Nakupowanišćo
732           runway: 
733             - Přizemišćo
734             - lětadłowa jězdnja
735           school: 
736             - Šula
737             - uniwersita
738           secondary: Krajna dróha, statna dróha
739           station: Dwórnišćo
740           subway: Podzemska železnica
741           summit: 
742             - Wjeršk
743             - kónčk hory
744           tourist: Turistiska atrakcija
745           track: Čara
746           tram: 
747             - Měšćanska železnica
748             - nadróžna
749           trunk: Dalokodróha
750           tunnel: Smužkowana kroma = tunl
751           unclassified: Njeklasifikowana dróha
752           unsurfaced: Njewobtwjerdźena dróha
753           wood: Lěs
754         heading: Legenda za z{{zoom_level}}
755     search: 
756       search: Pytać
757       search_help: "přikłady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', abo 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>dalše přikłady...</a>"
758       submit_text: Dźi
759       where_am_i: Hdźe sym?
760     sidebar: 
761       close: Začinić
762       search_results: Pytanske wuslědki
763   trace: 
764     create: 
765       trace_uploaded: Twoja GPX-dataja je so nahrała a čaka na zasunjenje do datoweje banki. To so zwjetša za poł hodźiny stawa a po dokónčenju budźe so ći e-mejl słać.
766       upload_trace: GPS-ćěr nahrać
767     delete: 
768       scheduled_for_deletion: Čara předwidźana za zničenje
769     edit: 
770       description: "Wopisanje:"
771       download: sćahnyć
772       edit: wobdźěłać
773       filename: "Datajowe mjeno:"
774       heading: Ćěr {{name}} wobdźěłać
775       map: karta
776       owner: "Wobsedźer:"
777       points: "Dypki:"
778       save_button: Změny składować
779       start_coord: "Startowa koordinata:"
780       tags: "Atributy:"
781       tags_help: přez komu dźěleny
782       title: Ćěr {{name}} wobdźěłać
783       uploaded_at: "Nahraty dnja:"
784       visibility: "Widźomnosć:"
785       visibility_help: što to woznamjenja?
786     list: 
787       public_traces: Zjawne GPS-ćěrje
788       public_traces_from: Zjawne GPS-ćěrje wot {{user}}
789       tagged_with: Markěrowane přez {{tags}}
790       your_traces: Twoje GPS-ćěrje
791     make_public: 
792       made_public: Čara wozjewjena
793     no_such_user: 
794       body: Wodaj, wužiwar z mjneom {{user}} njeeksistuje. Prošu skontroluj swój prawopis abo snano wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
795       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
796       title: Wužiwar njeeksistuje
797     trace: 
798       ago: "{{time_in_words_ago}}"
799       by: wot
800       count_points: "{{count}} dypkow"
801       edit: wobdźěłać
802       edit_map: Kartu wobdźěłać
803       in: w
804       map: karta
805       more: wjace
806       pending: NJESČINJENY
807       private: PRIWATNY
808       public: ZJAWNY
809       trace_details: Podrobnosće ćěrje pokazać
810       view_map: Kartu pokazać
811     trace_form: 
812       description: Wopisanje
813       help: Pomoc
814       tags: Atributy
815       tags_help: přez komu dźěleny
816       upload_button: Nahrać
817       upload_gpx: GPX-dataju nahrać
818       visibility: Widźomnosć
819       visibility_help: što to woznamjenja?
820     trace_header: 
821       see_all_traces: Wšě ćěrje pokazać
822       see_just_your_traces: Jenož twoje ćěrje pokazać abo ćěr nahrać
823       see_your_traces: Wšě twoje ćěrje pokazać
824       traces_waiting: Maš {{count}} ćěrjow, kotrež na nahraće čakaja. Prošu čakaj, doniž njejsu nahrate, prjedy hač dalše nahrawaš, zo njeby so čakanski rynk za druhich wužiwarjow blokował.
825     trace_optionals: 
826       tags: Atributy
827     trace_paging_nav: 
828       of: wot
829       showing: Pokazuje so strona
830     view: 
831       delete_track: Tutu čaru zničić
832       description: "Wopisanje:"
833       download: sćahnyć
834       edit: wobdźěłać
835       edit_track: Tutu čaru wobdźěłać
836       filename: "Datajowe mjeno:"
837       heading: Ćěr {{name}} pokazać
838       map: karta
839       none: Žadyn
840       owner: "Wobsedźer:"
841       pending: NJESČINJENY
842       points: "Dypki:"
843       start_coordinates: "Startowa koordinata:"
844       tags: "Atributy:"
845       title: Ćěr {{name}} pokazać
846       trace_not_found: Ćěr njenamakana!
847       uploaded: "Nahraty dnja:"
848       visibility: "Widźomnosć:"
849     visibility: 
850       identifiable: Identifikujomny (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako identifikujomny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
851       private: Priwatna (jenož jako anonymna, njezrjadowane dypki )
852       public: Zjawna (pokazuje so w lisćinje ćěrjow a jako anonymna, njezrjadowane dypki)
853       trackable: Čarujomny (jenož jako anonymny dźěleny, zrjadowane dypki z časowymi kołkami)
854   user: 
855     account: 
856       email never displayed publicly: (njeje ženje zjawnje widźomna)
857       flash update success: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane.
858       flash update success confirm needed: Wužiwarske informacije wuspěšnje zaktualizowane. Dóstanješ e-mejl z namołwu, swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućić.
859       home location: "Domjace stejnišćo:"
860       latitude: "Šěrokostnik:"
861       longitude: "Dołhostnik:"
862       make edits public button: Wšě moje změny zjawne činić
863       my settings: Moje nastajenja
864       no home location: Njejsy swoje domjace stejnišćo zapodał.
865       preferred languages: "Preferowane rěče:"
866       profile description: "Profilowe wopisanje:"
867       public editing: 
868         disabled: Znjemóžnjeny a daty njehodźa so wobdźěłać, wšě prjedawše změny su anonymne.
869         disabled link text: čehodla njemóžu wobdźěłać?
870         enabled: Zmóžnjene. Nic anonymne a daty hodźa so wobdźěłać.
871         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
872         enabled link text: što to je?
873         heading: "Zjawne wobdźěłowanje:"
874       return to profile: Wróćo k profilej
875       save changes button: Změny składować
876       title: Konto wobdźěłać
877       update home location on click: Domjace stejnišćo při kliknjenju na kartu aktualizować?
878     confirm: 
879       button: Wobkrućić
880       failure: Wužiwarske konto z tutym kodom bu hižo wobkrućene.
881       heading: Wužiwarske konto wobkrućić
882       press confirm button: Klikni deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoje konto aktiwizował.
883       success: Twoje konto bu wobkrućene, dźakujemy so za registrowanje!
884     confirm_email: 
885       button: Wobkrućić
886       failure: E-mejlowa adresa je hižo z tutym kodom wobkrućena.
887       heading: Změnjenje e-mejloweje adresy wobkrućić
888       press confirm button: Klikń deleka na wobkrućenske tłóčatko, zo by swoju nowu e-mejlowu adresu wobkrućił.
889       success: Twoja e-mejlowa adresa bu wobkrućena, dźakujemy so za registrowanje!
890     filter: 
891       not_an_administrator: Dyrbiš administrator być, zo by tutu akciju wuwjedł.
892     friend_map: 
893       nearby mapper: "Kartěrowar w bliskosći: [[nearby_user]]"
894       your location: Twoje městno
895     go_public: 
896       flash success: Wšě twoje změny su nětko zjawne, a směš nětko wobdźěłać.
897     login: 
898       account not active: Bohužel je twoje konto hišće aktiwne njeje.<br />Prošu klikń na wotkaz w e-mejlu kontoweho wubkrućenja, zo by swoje konto aktiwizował.
899       auth failure: Bohužel přizjewjenje z tutymi podaćemi móžno njeje.
900       create_account: załož konto
901       email or username: "E-mejlowa adresa abo wužiwarske mjeno:"
902       heading: Přizjewjenje
903       login_button: Přizjewjenje
904       lost password link: Swoje hesło zabył?
905       password: "Hesło:"
906       please login: Prošu přizjew so abo {{create_user_link}}.
907       title: Přizjewjenje
908     lost_password: 
909       email address: "E-mejlowa adresa:"
910       heading: Sy hesło zabył?
911       help_text: Zapódaj e-mejlowu adresu, kotruž sy za registrowanje wužił, pósćelemy wotkaz na nju, kotryž móžeš wužiwać, zo by swoje hesło wroóćo stajił.
912       new password button: Hesło wróćo stajić
913       notice email cannot find: Wodaj, ale njemóžachmy tutu e-mejlowu adresu namakać.
914       notice email on way: Sy jo zabył :-(, ale e-mejl je po puću, zo by móhł jo borze wróćo stajić.
915       title: Hesło zabyte
916     make_friend: 
917       already_a_friend: Sy hižo přećel wužiwarja {{name}}.
918       failed: Wodaj, {{name}} njeda so jako přećel přidać.
919       success: "{{name}} je nětko twój přećel."
920     new: 
921       confirm email address: "E-mejlowu adresu wobkrućić:"
922       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
923       contact_webmaster: Prošu staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, zo by so konto załožiło - budźemy pospytać naprašowanje tak spěšnje kaž móžno wobdźěłać.
924       display name: "Wužiwarske mjeno:"
925       display name description: Sy wužiwarske mjeno zjawnje pokazał. Móžeš to pozdźišo w nastajenjach změnić.
926       email address: "E-mejlowa adresa:"
927       fill_form: Wupjelń formular a budźemy ći hnydom e-mejl słać, zo by swoje konto aktiwizował.
928       flash create success message: Wužiwarske konto bu wuspěšnje załožene. W e-mejlu, kotruž dóstanješ, namakaš wobkrućenski wotkaz, a móžeš so hnydom do kartěrowanja dać :-)<br /><br />Prošu dźiwaj na to, zo njemóžeš so přizjewić, doniž njejsy swoju e-mejlowu addresu wobkrućił.<br /><br /> Jeli přećiwospamowy system wužiwaš, kotryž wobkrućenske naprašowanja sćele, da přewzmi adresu webmaster@openstreetmap.org do swojeje běłeje lisćiny, dokelž njemóžemy na wobkrućenske naprašowanja wotmołwić.
929       heading: Wužiwarske konto załožić
930       license_agreement: Přez załoženje konta zwoliš do toho, zo wšě daty, kotrež do projekta Openstreetmap pósćeleš, so (nic ekskluziwnje) pod <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tutej licencu Creative Commons (by-sa)</a> licencuja.
931       no_auto_account_create: Bohužel njemóžemy tuchwilu žane konto za tebje awtomatisce załožić.
932       not displayed publicly: Njepokazuje so zjawnje (hlej <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">Prawidła priwatnosće</a>)
933       password: "Hesło:"
934       signup: Registrowanje
935       title: Konto załožić
936     no_such_user: 
937       body: Bohužel žadyn wužiwar z mjenom {{user}} njeje. Prošu skontroluj prawopis, abo wotkaz, na kotryž sy kliknył, je njepłaćiwy.
938       heading: Wužiwar {{user}} njeeksistuje
939       title: Wužiwar njeeksistuje
940     remove_friend: 
941       not_a_friend: "{{name}} twój přećel njeje."
942       success: "{{name}} je so jako přećel wotstronił."
943     reset_password: 
944       confirm password: "Hesło wobkrućić:"
945       flash changed: Twoje hesło je so změniło.
946       flash token bad: Njemóžachmy tutón kod namakać, prošu přepruwuj URL.
947       heading: Hesło za wužiwarja {{user}} wróćo stajić
948       password: "Hesło:"
949       reset: Hesło wróćo stajić
950       title: Hesło wróćo stajić
951     set_home: 
952       flash success: Domjace stejnišćo bu wuspěšnje składowany
953     view: 
954       activate_user: tutoho wužiwarja aktiwizować
955       add as friend: jako přećela přidać
956       add image: Wobraz přidać
957       ago: ({{time_in_words_ago}})
958       block_history: Dóstane blokowanja pokazać
959       blocks by me: blokowanja wote mnje
960       blocks on me: blokowanja přećiwo mi
961       change your settings: Twoje nastajenja změnić
962       confirm: Wobkrućić
963       create_block: tutoho wužiwarja blokować
964       created from: "Wutworjeny z:"
965       deactivate_user: tutoho wužiwarja znjemóžnić
966       delete image: Wobraz zničić
967       delete_user: tutoho wužiwarja zničić
968       description: Wopisanje
969       diary: dźenik
970       edits: změny
971       email address: "E-mejlowa adresa:"
972       hide_user: tutoho wužiwarja schować
973       if set location: Jeli sy swoje stejnišćo podał, budźetej so deleka rjana karta a druhe material jewić. Móžeš swoje domjace stejnišćo na swojej stronje {{settings_link}} nastajić.
974       km away: "{{count}} km zdaleny"
975       m away: "{{count}} m zdaleny"
976       mapper since: "Kartěrowar wot:"
977       moderator_history: Date blokowanja pokazać
978       my diary: mój dźenik
979       my edits: moje změny
980       my settings: moje nastajenja
981       my traces: moje ćěrje
982       my_oauth_details: Moje podrobnosće OAuth pokazać
983       nearby users: "Wužiwarjo w bliskosći:"
984       new diary entry: nowy dźenikowy zapisk
985       no friends: Hišće njejsy přećelow přidał.
986       no home location: Žane domjace stejnišćo podate.
987       no nearby users: Hišće wužiwarjo njejsu, kotřiž w bliskosći kartěruja.
988       remove as friend: jako přećela wotstronić
989       role: 
990         administrator: Tutón wužiwar je administrator
991         grant: 
992           administrator: Prawa administratora dać
993           moderator: Prawa moderatora dać
994         moderator: Tutón wužiwar je moderator.
995         revoke: 
996           administrator: Prawa administratora preč wzać
997           moderator: Prawa moderatora preč wzać
998       send message: powěsć pósłać
999       settings_link_text: nastajenja
1000       traces: ćěrje
1001       unhide_user: tutoho wužiwarja pokazaś
1002       upload an image: Wobraz nahrać
1003       user image heading: Wužiwarski wobraz
1004       user location: Wužiwarske stejnišćo
1005       your friends: Twoji přećeljo
1006   user_block: 
1007     blocks_by: 
1008       empty: "{{name}} hišće njeje žane blokowanja wudźělił."
1009       heading: Lisćina blokowanjow wudźelenych wot {{name}}
1010       title: Blokowanja wudźělenych wot {{name}}
1011     blocks_on: 
1012       empty: "{{name}} hišće njeje so zablokował."
1013       heading: Lisćina blokowanjow přećiwo {{name}}
1014       title: Blokowanja přećiwo {{name}}
1015     create: 
1016       flash: Blokowanje přećiwo wužiwarjej {{name}} je so wudźěliło.
1017       try_contacting: Prošu staj so z wužiwarjom do zwiska, prjedy hač jeho zablokuješ a daj jemu přiměrjeny čas wotmołwić.
1018       try_waiting: Prošu daj wužiwarjej přiměrjeny čas wotmołwić, prjedy hač jeho zablokuješ.
1019     edit: 
1020       back: Wšě blokowanja pokazać
1021       heading: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo {{name}}
1022       needs_view: Dyrbi so wužiwar přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje?
1023       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1024       reason: Přičina, čehoždla ({name}} so blokuje. Prošu budź tak měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1025       show: Tute blokowanje pokazać
1026       submit: Blokowanje aktualizować
1027       title: Wobdźěłuje so blokowanje přećiwo {{name}}
1028     filter: 
1029       block_expired: Blokowanje je hižo spadnjene a njeda so wobdźěłać.
1030       block_period: Doba blokowanja dyrbi jedna z hódnotow być, kotrež hodźa so z padaceho menija wubrać.
1031       not_a_moderator: Dyrbiš moderator być, zo by móhł tutu akciju wuwjesć.
1032     helper: 
1033       time_future: Kónči so {{time}}.
1034       time_past: Je so před {{time}} skónčiło.
1035       until_login: Aktiwne, doniž so wužiwar njepřizjewja.
1036     index: 
1037       empty: Hišće njejsu so žane blokowanja wudźělili.
1038       heading: Lisćina wužiwarskich blokowanjow
1039       title: Wužiwarske blokowanja
1040     model: 
1041       non_moderator_revoke: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje zběhnył.
1042       non_moderator_update: Dyrbiš moderator być, zo by blokowanje wudźělił abo aktualizował.
1043     new: 
1044       back: Wšě blokowanja pokazać
1045       heading: Wudźěla so blokowanje přećiwo {{name}}
1046       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač so tute blokowanje zběhnje
1047       period: Kak dołho, wot nětka, wužiwar budźe za API zablokowany.
1048       reason: Přičina, čehoždla  {{name}} je so zablokował. Prošu budź měrny a rozumny kaž móžno a podaj tak wjele podrobnosćow wo situaciji kaž móžno. Dźiwaj na to, zo powěsc budźe zjawnje widźomna. Wobkedźbuj, zo nic wšitcy wužiwarjo žargon zhromadźenstwa rozumja, spytaj potajkim zapřijeća lajkow wužiwać.
1049       submit: Blokowanje wudźělić
1050       title: Wudźěla so blokowanje přećiwo {{name}}
1051       tried_contacting: Sym so z wužiwarjom do zwiska stajił a jeho prosył zastajić.
1052       tried_waiting: Sym wužiwarjej přiměrjeny čas dał na tute zdźělenki wotmołwić.
1053     not_found: 
1054       back: Wróćo k indeksej
1055       sorry: Bohužel njebě móžno wužiwarske blokowanje z ID {{id}} namakać.
1056     partial: 
1057       confirm: Chceš woprawdźe?
1058       creator_name: Blokowar
1059       display_name: Zablokowany wužiwar
1060       edit: Wobdźěłać
1061       not_revoked: (njezběhnjeny)
1062       reason: Přičina za blokowanje
1063       revoke: Zběhnyć!
1064       revoker_name: Zběhnjene wot
1065       show: Pokazać
1066       status: Status
1067     period: 
1068       few: "{{count}} hodźinje"
1069       many: "{{count}} hodźiny"
1070       one: 1 hodźina
1071       other: "{{count}} hodźin"
1072     revoke: 
1073       confirm: Chceš woprawdźe tute blokowanje zběhnyć?
1074       flash: Tute blokowanje je so zběhnyło.
1075       heading: Zběhnje so blokowanje přećiwo {{block_on}} wot {{block_by}}
1076       past: Tute blokowanje je so před {{time}} skónčiło a njeda so nětko zběhnyć.
1077       revoke: Zběhnyć!
1078       time_future: Tute blokowanje skónči so {{time}}.
1079       title: Zběhnje so blokowanje přećiwo {{block_on}}
1080     show: 
1081       back: Wšě blokowanja pokazać
1082       confirm: Chceš woprawdźe?
1083       edit: Wobdźěłać
1084       heading: "{{block_on}} wot {{block_by}} zablokowany"
1085       needs_view: Wužiwar dyrbi so přizjewić, prjedy hač tute blokowanje so zběhnje.
1086       reason: "Přičina za blokowanje:"
1087       revoke: Blokowanje zběhnyć!
1088       revoker: "Zeběracy wužiwar:"
1089       show: Pokazać
1090       status: Status
1091       time_future: Kónči so {{time}}
1092       time_past: Je so před {{time}} skónčiło.
1093       title: "{{block_on}} wot {{block_by}} zablokowany"
1094     update: 
1095       only_creator_can_edit: Jenož moderator, kiž je tute blokowanje wudźělił, móže jo wobdźěłać.
1096       success: Blokowanje zaktualizowane.
1097   user_role: 
1098     filter: 
1099       already_has_role: Wužiwar hižo ma rólu {{role}}.
1100       doesnt_have_role: Wužiwar nima rólu {{role}}.
1101       not_a_role: Znamješkowy rjećazk "{{role}}" płaćiwa róla njeje.
1102       not_an_administrator: Jenož administratorojo móžeja wužiwarske róle zrjadować, a ty njejsy administrator.
1103     grant: 
1104       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "{{name}}" rólu "{{role}}" dać?
1105       confirm: Wobkrućić
1106       fail: Njebě móžno wužiwarjej "{{name}}" rólu "{{role}}" dać. Prošu skontroluj, hač wužiwar a róla staj płaćiwej.
1107       heading: Daće róle wobkrućić
1108       title: Daće róle wobkrućić
1109     revoke: 
1110       are_you_sure: Chceš woprawdźe wužiwarjej "{{name}}" rólu "{{role}}" preč wzać?
1111       confirm: Wobkrućić
1112       fail: Njebě móžno rólu "{{role}} wužiwarjej "{{name}}" preč wzać. Prošu skontroluj, hačj wužiwar kaž tež róla stej płaćiwej.
1113       heading: Zebranje róle wobkrućić
1114       title: Zebranje róle wobkrućić