]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-11-15)
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Sp5uhe
5 # Author: Yarl
6 pl: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Treść
11       diary_entry: 
12         language: Język
13         latitude: Szerokość geograficzna
14         longitude: Długość geograficzna
15         title: Tytuł
16         user: Użytkownik
17       friend: 
18         friend: Znajomy
19         user: Użytkownik
20       message: 
21         body: Treść
22         recipient: Odbiorca
23         sender: Nadawca
24         title: Tytuł
25       trace: 
26         description: Opis
27         latitude: Szerokość geograficzna
28         longitude: Długość geograficzna
29         name: Nazwa
30         public: Publiczny
31         size: Rozmiar
32         user: Użytkownik
33         visible: Widoczny
34       user: 
35         active: Aktywny
36         description: Opis
37         display_name: Przyjazna nazwa
38         email: E-mail
39         languages: Języki
40         pass_crypt: Hasło
41     models: 
42       acl: Lista ACL
43       changeset: Changeset
44       changeset_tag: Tag changesetu
45       country: Państwo
46       diary_comment: Komentarz dziennika
47       diary_entry: Wpis w dzienniku
48       friend: Znajomy
49       language: Język
50       message: Wiadomość
51       node: Węzeł
52       node_tag: Tag węzła
53       notifier: Notifier
54       old_node: Wcześniejszy węzeł
55       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
56       old_relation: Stara relacja
57       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
58       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
59       old_way: Wcześniejsza droga
60       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
61       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
62       relation: Relacja
63       relation_member: Członek relacji
64       relation_tag: Tag relacji
65       session: Sesja
66       trace: Ślad
67       tracepoint: Punkt śladu
68       tracetag: Tag Śladu
69       user: Użytkownik
70       user_preference: Preferencje użytkownika
71       user_token: Token użytkownika
72       way: Droga
73       way_node: Węzeł drogi
74       way_tag: Tag drogi
75   browse: 
76     changeset: 
77       changeset: "Changeset: {{id}}"
78       changesetxml: XML w formacie Changesetu
79       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
80       feed: 
81         title: Zestaw zmian {{id}}
82         title_comment: Zestaw zmian {{id}} - {{comment}}
83       osmchangexml: XML w formacie osmChange
84       title: Changeset
85     changeset_details: 
86       belongs_to: "Należy do:"
87       bounding_box: "Prostokąt min/max:"
88       box: prostokąt
89       closed_at: "Zamknięto:"
90       created_at: "Utworzono:"
91       has_nodes: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
92       has_relations: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
93       has_ways: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
94       no_bounding_box: Ten changeset został zapisany bez prostokątu ograniczającego.
95       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
96     changeset_navigation: 
97       all: 
98         next_tooltip: Następny zestaw zmian
99         prev_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
100       user: 
101         name_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
102         next_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
103         prev_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
104     common_details: 
105       changeset_comment: "Komentarz:"
106       edited_at: "Edytowano:"
107       edited_by: "Edytował(a):"
108       in_changeset: "W zestawie zmian:"
109       version: "Wersja:"
110     containing_relation: 
111       entry: Relacja {{relation_name}}
112       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
113     map: 
114       deleted: Skasowano
115       larger: 
116         area: Zobacz obszar na większej mapie
117         node: Zobacz punkt na większej mapie
118         relation: Zobacz relację na większej mapie
119         way: Pokaż drogę na większej mapie
120       loading: Wczytywanie...
121     node: 
122       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
123       download_xml: Ściągnij XML
124       edit: edytuj
125       node: Węzeł
126       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
127       view_history: zobacz historię zmian
128     node_details: 
129       coordinates: "Współrzędne:"
130       part_of: "Jest częścią:"
131     node_history: 
132       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
133       download_xml: Ściągnij XML
134       node_history: Historia zmian węzła
135       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
136       view_details: zobacz szczegóły
137     not_found: 
138       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
139       type: 
140         changeset: zestaw zmian
141         node: węzeł
142         relation: relacja
143         way: droga
144     paging_nav: 
145       of: z
146       showing_page: Widoczna jest strona
147     relation: 
148       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
149       download_xml: Ściągnij XML
150       relation: Relacja
151       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
152       view_history: zobacz historię zmian
153     relation_details: 
154       members: "Zawiera:"
155       part_of: "Jest częścią:"
156     relation_history: 
157       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
158       download_xml: Ściągnij XML
159       relation_history: Historia zmian relacji
160       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
161       view_details: zobacz szczegóły
162     relation_member: 
163       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
164       type: 
165         node: Węzeł
166         relation: Relacja
167         way: Droga
168     start: 
169       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
170       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
171     start_rjs: 
172       data_frame_title: Dane
173       data_layer_name: Dane
174       details: Szczegóły
175       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
176       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
177       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
178       load_data: Załaduj dane
179       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
180       loading: Wczytywanie...
181       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
182       object_list: 
183         details: Szczegóły
184         history: 
185           type: 
186             node: Węzeł [[id]]
187             way: Droga [[id]]
188         selected: 
189           type: 
190             node: Węzeł [[id]]
191             way: Droga [[id]]
192         type: 
193           node: Węzeł
194           way: Droga
195       private_user: prywatny użytkownika
196       show_history: Pokaż zmiany
197       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
198       wait: Moment...
199       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
200     tag_details: 
201       tags: "Tagi:"
202     way: 
203       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
204       download_xml: Ściągnij XML
205       edit: edytuj
206       view_history: pokaż historię
207       way: Droga
208       way_title: "Droga: {{way_name}}"
209     way_details: 
210       also_part_of: 
211         one: należy również do drogi {{related_ways}}
212         other: należy również do dróg {{related_ways}}
213       nodes: "Węzły:"
214       part_of: "Jest częścią:"
215     way_history: 
216       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
217       download_xml: Ściągnij XML
218       view_details: zobacz szczegóły
219       way_history: Historia zmian drogi
220       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
221   changeset: 
222     changeset: 
223       anonymous: Anonim
224       big_area: (pełny)
225       no_comment: (brak)
226       no_edits: (brak edycji)
227       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
228       still_editing: (nadal edytowany)
229       view_changeset_details: Zobacz szczegóły changesetu
230     changeset_paging_nav: 
231       of: z
232       showing_page: Widoczna jest strona
233     changesets: 
234       area: Obszar
235       comment: Komentarz
236       id: ID
237       saved_at: Zapisano
238       user: Użytkownik
239   diary_entry: 
240     diary_comment: 
241       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
242     diary_entry: 
243       comment_count: 
244         one: 1 komentarz
245         other: "{{count}} komentarzy"
246       comment_link: Skomentuj ten wpis
247       edit_link: Edytuj ten wpis
248       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
249       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
250     edit: 
251       body: "Treść:"
252       language: "Język:"
253       latitude: "Szerokość geograficzna:"
254       location: "Położenie:"
255       longitude: "Długość geograficzna:"
256       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
257       save_button: Zapisz
258       subject: "Temat:"
259       title: Edycja wpisu dziennika
260       use_map_link: na mapie
261     list: 
262       new: Nowy wpis do dziennika
263       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
264       newer_entries: Nowsze wpisy
265       no_entries: Brak wpisów dziennika
266       older_entries: Starsze wpisy
267       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
268       title: Dzienniki użytkowników
269       user_title: Dziennik dla {{user}}
270     new: 
271       title: Nowy wpis do dziennika
272     no_such_entry: 
273       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
274       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
275     no_such_user: 
276       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
277       title: Nie znaleziono użytkownika
278     view: 
279       leave_a_comment: Zostaw komentarz
280       save_button: Zapisz
281       title: Wpisy użytkowników | {{user}}
282       user_title: Dziennik dla {{user}}
283   export: 
284     start: 
285       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
286       area_to_export: Obszar do eksportu
287       embeddable_html: HTML do wklejenia
288       export_button: Eksportuj
289       export_details: Dane OpenStreetMap są na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.
290       format: Format
291       format_to_export: Format eksportu
292       image_size: Rozmiar obrazka
293       latitude: "Szer:"
294       licence: Licencja
295       longitude: "Dł:"
296       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
297       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
298       max: max
299       options: Opcje
300       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
301       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
302       output: Wynik
303       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
304       scale: Skala
305       zoom: Zoom
306     start_rjs: 
307       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
308       change_marker: Zmień pozycję pinezki
309       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
310       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
311       export: Eksport
312       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
313       view_larger_map: Większy widok mapy
314   geocoder: 
315     description: 
316       title: 
317         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
318         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
319       types: 
320         cities: Miasta
321         places: Miejsca
322         towns: Miasta
323     description_osm_namefinder: 
324       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
325     direction: 
326       east: na wschód
327       north: na północ
328       north_east: na północny wschód
329       north_west: na północny zachód
330       south: na południe
331       south_east: na południowy wschód
332       south_west: na południowy zachód
333       west: na zachód
334     distance: 
335       one: ok. 1km
336       other: około {{count}}km
337       zero: mniej niż 1km
338     results: 
339       no_results: Nie znaleziono
340     search: 
341       title: 
342         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
343         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
344         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
345         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
346         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
347         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
348     search_osm_namefinder: 
349       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
350       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
351     search_osm_nominatim: 
352       prefix_highway: droga {{type}}
353   layouts: 
354     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
355     donate_link_text: dokonując darowizny
356     edit: Edycja
357     export: Eksport
358     gps_traces: Ślady GPS
359     gps_traces_tooltip: Zarządzaj śladami
360     help_wiki: Pomoc &amp; Wiki
361     help_wiki_tooltip: Pomoc i strony Wiki projektu
362     history: Zmiany
363     home: główna
364     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
365     inbox: skrzynka ({{count}})
366     inbox_tooltip: 
367       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
368       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
369       zero: Brak nowych wiadomości
370     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
371     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
372     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}.
373     log_in: zaloguj się
374     log_in_tooltip: Zaloguj się
375     logout: wyloguj
376     logout_tooltip: Wyloguj
377     make_a_donation: 
378       text: Przekaż darowiznę
379     news_blog: Blog wiadomości
380     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
381     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
382     shop: Zakupy
383     sign_up: zarejestruj
384     sotm: Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!
385     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
386     user_diaries: Dzienniczki
387     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
388     view: Mapa
389     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
390     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
391   map: 
392     coordinates: "Współrzędne:"
393     edit: Edycja
394     view: Mapa
395   message: 
396     inbox: 
397       date: Nadano
398       from: Od
399       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
400       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}.
401       outbox: nadawcza
402       people_mapping_nearby: mapowiczami w Twojej okolicy
403       subject: Temat
404       title: Wiadomości odebrane
405       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
406     mark: 
407       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
408       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
409     message_summary: 
410       delete_button: Usuń
411       read_button: Oznacz jako przeczytaną
412       reply_button: Odpowiedz
413       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
414     new: 
415       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
416       body: Treść
417       message_sent: Wiadomość wysłana
418       send_button: Wyślij
419       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
420       subject: Temat
421       title: Wysyłanie wiadomości
422     no_such_user: 
423       body: Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id
424       heading: Nie ma takiego użytkownika / wiadomości
425     outbox: 
426       date: Nadano
427       inbox: odbiorcza
428       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
429       outbox: nadawcza
430       people_mapping_nearby: mapowiczami w Twojej okolicy
431       subject: Temat
432       title: Wiadomości wysłane
433       to: Do
434       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
435     read: 
436       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
437       date: Nadano
438       from: Od
439       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
440       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
441       reply_button: Odpowiedz
442       subject: Temat
443       title: Czytanie wiadomości
444       to: Do
445       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
446     sent_message_summary: 
447       delete_button: Usuń
448   notifier: 
449     diary_comment_notification: 
450       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
451       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
452       hi: Witaj {{to_user}},
453     email_confirm: 
454       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
455     friend_notification: 
456       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
457       see_their_profile: Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz.
458     signup_confirm_html: 
459       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
460       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
461       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
462       greeting: Cześć!
463       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
464       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
465       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
466       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
467       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
468       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
469       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
470     signup_confirm_plain: 
471       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
472       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
473       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
474       current_user_2: "tu:"
475       greeting: Cześć!
476       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
477       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
478       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
479       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog OpenStreetMap, ma nawet podcasty:"
480       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
481       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
482       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
483       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
484   site: 
485     edit: 
486       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
487       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
488       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
489       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
490       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
491       user_page_link: stronie użytkownika
492     index: 
493       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
494       js_2: OpenStreetMap używa javaskryptów do wyświetlania mapki slippy map.
495       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
496       license: 
497         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
498         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
499         project_name: projektu OpenStreetMap
500       permalink: Permalink
501     key: 
502       map_key: Legenda
503       table: 
504         entry: 
505           admin: Granica administracyjna
506           allotments: Ogródki działkowe
507           apron: 
508             - Płyta lotniska
509           bridleway: Ścieżka dla koni
510           cable: 
511             - Kolej linowa
512           cemetery: Cmentarz
513           centre: Centrum sportowe
514           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
515           cycleway: Ścieżka rowerowa
516           farm: Gospodarstwo rolne
517           footway: Chodnik
518           lake: 
519             - Jezioro
520             - rezerwuar
521           military: Teren wojskowy
522           pitch: Boisko sportowe
523           rail: Tory kolejowe
524           reserve: Rezerwat przyrody
525           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
526           summit: 
527             - Góra
528             - szczyt
529         heading: Legenda dla przybliżenia {{zoom_level}}
530     search: 
531       search: Wyszukiwanie
532       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
533       submit_text: Szukaj
534       where_am_i: Gdzie jestem?
535     sidebar: 
536       close: Zamknij
537       search_results: Wyniki Wyszukiwania
538   trace: 
539     create: 
540       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
541       upload_trace: Wgraj ślad GPS
542     delete: 
543       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
544     edit: 
545       description: "Opis:"
546       edit: edytuj
547       filename: "Nazwa pliku:"
548       heading: Edycja śladu {{name}}
549       map: mapa
550       owner: "Autor:"
551       points: "Punkty:"
552       save_button: Zapisz zmiany
553       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
554       tags: "Tagi:"
555       uploaded_at: "Załadowano:"
556       visibility: "Widoczność:"
557       visibility_help: co to znaczy?
558     list: 
559       public_traces: Publiczne ślady GPS
560       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
561       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
562       your_traces: Twoje ślady GPS
563     make_public: 
564       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
565     no_such_user: 
566       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
567     trace: 
568       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
569       by: utworzony przez użytkownika
570       count_points: "{{count}} punktów"
571       edit: edycja
572       edit_map: Edytuj Mapę
573       in: w
574       map: mapa
575       more: więcej
576       pending: OCZEKUJE
577       private: PRYWATNY
578       public: PUBLICZNY
579       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
580       view_map: Pokaż mapę
581     trace_form: 
582       description: Opis
583       help: Pomoc
584       tags: Tagi
585       upload_button: Wgrywaj
586       upload_gpx: Wgraj plik GPX
587     trace_header: 
588       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
589       see_just_your_traces: Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad
590       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
591       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
592     trace_optionals: 
593       tags: Tagi
594     trace_paging_nav: 
595       of: z
596       showing: Widoczna jest strona
597     view: 
598       delete_track: Wykasuj ten ślad
599       description: "Opis:"
600       download: pobierz
601       edit: edycja
602       edit_track: Edytuj ten ślad
603       filename: "Plik:"
604       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
605       map: mapa
606       none: Brak
607       owner: "Autor:"
608       pending: OCZEKUJE
609       points: "Punktów:"
610       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
611       tags: Tagi
612       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
613       uploaded: "Dodano:"
614       visibility: "Widoczność:"
615   user: 
616     account: 
617       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
618       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
619       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
620       home location: "Lokalizacja domowa:"
621       latitude: "Szerokość:"
622       longitude: "Długość geograficzna:"
623       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
624       my settings: Moje ustawienia
625       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
626       preferred languages: "Preferowane Języki:"
627       profile description: "Opis profilu:"
628       public editing: 
629         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
630         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
631         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
632         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
633         enabled link text: co to jest?
634         heading: "Edycje publiczne:"
635       return to profile: Powrót do profilu.
636       save changes button: Zapisz zmiany
637       title: Zmiana ustawień konta
638       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
639     confirm: 
640       button: Potwierdzam
641       failure: Konto o tym kodzie było już potwierdzone.
642       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
643       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
644       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
645     confirm_email: 
646       button: Potwierdzam
647       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
648       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
649       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
650       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
651     friend_map: 
652       nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: [[nearby_user]]"
653       your location: Twoje położenie
654     go_public: 
655       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
656     login: 
657       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować.
658       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
659       create_account: dodaj konto
660       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
661       heading: Login
662       login_button: Zaloguj się
663       lost password link: Zapomniane hasło?
664       password: "Hasło:"
665       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
666       title: Logowanie
667     lost_password: 
668       email address: "Adres E-mail:"
669       heading: Zapomniane Hasło?
670       new password button: Wyślij mi nowe hasło
671       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
672       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
673       title: zgubione hasło
674     make_friend: 
675       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
676       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
677       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
678     new: 
679       confirm email address: "Potwierdź Adres E-mail:"
680       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
681       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
682       display name: "Przyjazna nazwa:"
683       email address: "Adres E-mail:"
684       fill_form: Wypełnij formularz a my zaraz wyślemy Ci e-mail z instrukcjami aktywacji Twojego konta.
685       flash create success message: Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
686       heading: Zakładanie Konta Użytkownika
687       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.
688       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
689       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">privacy policy - zasady prywatności</a>)
690       password: "Hasło:"
691       signup: Gotowe
692       title: Nowe konto
693     no_such_user: 
694       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
695       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
696       title: Nie znaleziono użytkownika
697     remove_friend: 
698       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
699       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
700     reset_password: 
701       confirm password: Potwierdź hasło
702       flash changed: Hasło zostało zmienione.
703       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
704       heading: Resetowanie hasła {{user}}
705       password: Hasło
706       reset: Resetuj hasło
707       title: zresetuj hasło
708     set_home: 
709       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
710     view: 
711       add as friend: dodaj do znajomych
712       add image: Dodaj zdjęcie
713       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
714       change your settings: zmień swoje ustawienia
715       delete image: Usuń zdjęcie
716       description: Opis
717       diary: dziennik
718       edits: edycje
719       email address: Adres e‐mail
720       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
721       km away: "{{count}}km stąd"
722       mapper since: "Mapuje od:"
723       my diary: mój dziennik
724       my edits: moje zmiany
725       my settings: moje ustawienia
726       my traces: moje ślady
727       nearby users: "Najbliżsi użytkownicy:"
728       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
729       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
730       no home location: Lokalizacja domowa nie została podana.
731       no nearby users: Nikt nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy.
732       remove as friend: usuń ze znajomych
733       send message: wyślij wiadomość
734       settings_link_text: stronie ustawień
735       traces: ślady
736       upload an image: Wgraj zdjęcie
737       user image heading: Zdjęcie użytkownika
738       user location: Lokalizacja użytkownika
739       your friends: Twoi znajomi