Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (norsk nynorsk)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nemo bis
10 # Author: Nghtwlkr
11 # Author: Njardarlogar
12 # Author: Pladask
13 nn: 
14   activerecord: 
15     attributes: 
16       diary_comment: 
17         body: Brødtekst
18       diary_entry: 
19         language: Språk
20         latitude: Breiddegrad
21         longitude: Lengdegrad
22         title: Tittel
23         user: Brukar
24       friend: 
25         friend: Ven
26         user: Brukar
27       message: 
28         body: Brødtekst
29         recipient: Mottakar
30         sender: Sendar
31         title: Tittel
32       trace: 
33         description: Skildring
34         latitude: Breiddegrad
35         longitude: Lengdegrad
36         name: Namn
37         public: Offentleg
38         size: Storleik
39         user: Brukar
40         visible: Synleg
41       user: 
42         active: Aktive
43         description: Skildring
44         display_name: Visningsnamn
45         email: E-post
46         languages: Språk
47         pass_crypt: Passord
48     models: 
49       acl: Tilgangskontrolliste
50       changeset: Endringssett
51       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
52       country: Land
53       diary_comment: Dagbokkommentar
54       diary_entry: Dagbokoppføring
55       friend: Ven
56       language: Språk
57       message: Melding
58       node: Node
59       node_tag: Nodemerkelapp
60       notifier: Varsling
61       old_node: Gammal node
62       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
63       old_relation: Gammal relasjon
64       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
65       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
66       old_way: Gammal veg
67       old_way_node: Gammal vegnode
68       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
69       relation: Relasjon
70       relation_member: Relasjonsmedlem
71       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
72       session: Økt
73       trace: Spor
74       tracepoint: Punkt i spor
75       tracetag: Spormerkelapp
76       user: Brukar
77       user_preference: Brukarinnstillingar
78       user_token: Brukarnøkkel
79       way: Veg
80       way_node: Vegnode
81       way_tag: Vegmerkelapp
82   application: 
83     require_cookies: 
84       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
85     require_moderator: 
86       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
87     setup_user_auth: 
88       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
89       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
90   browse: 
91     changeset: 
92       changeset: "Endringssett: %{id}"
93       changesetxml: XML for endringssett
94       feed: 
95         title: Endringssett %{id}
96         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Endringssett
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Tilhøyrer:"
101       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
102       box: boks
103       closed_at: "Lukka:"
104       created_at: "Oppretta:"
105       has_nodes: 
106         one: "Har følgjande %{count} node:"
107         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
108       has_relations: 
109         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
110         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
111       has_ways: 
112         one: "Har følgjande %{count} veg:"
113         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
114       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
115       show_area_box: Vis boks for område
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Kommentar:"
118       deleted_at: "Sletta:"
119       deleted_by: "Sletta av:"
120       edited_at: "Redigert:"
121       edited_by: "Redigert av:"
122       in_changeset: "I endringssett:"
123       version: "Versjon:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relasjon %{relation_name}
126       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Sletta
129       edit: 
130         area: Rediger område
131         node: Rediger node
132         note: Rediger notis
133         relation: Rediger relasjon
134         way: Rediger rute
135       larger: 
136         area: Vis område på større kart
137         node: Vis node på større kart
138         note: Vis notis på større kart
139         relation: Vis relasjon på større kart
140         way: Vis veg på større kart
141       loading: Lastar...
142     navigation: 
143       all: 
144         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
145         next_node_tooltip: Neste node
146         next_note_tooltip: Neste notis
147         next_relation_tooltip: Neste relasjon
148         next_way_tooltip: Neste veg
149         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
150         prev_node_tooltip: Forrige node
151         prev_note_tooltip: Forrige notis
152         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
153         prev_way_tooltip: Forrige veg
154       paging: 
155         all: 
156           next: "%{id} »"
157           prev: « %{id}
158         user: 
159           next: "%{id} »"
160           prev: « %{id}
161       user: 
162         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
163         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
164         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
165     node: 
166       download_xml: Last ned XML
167       edit: Rediger node
168       node: Node
169       node_title: "Node: %{node_name}"
170       view_history: Sjå historikken
171     node_details: 
172       coordinates: "Koordinatar:"
173       part_of: "Del av:"
174     node_history: 
175       download_xml: Last ned XML
176       node_history: Nodehistorik
177       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
178       view_details: Vis detaljar
179     not_found: 
180       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
181       type: 
182         changeset: endringssett
183         node: node
184         relation: relasjon
185         way: veg
186     note: 
187       at_by_html: "%{when} sidan av %{user}"
188       at_html: "%{when} sidan"
189       closed: "Attlatne:"
190       closed_title: "Oppklara notis: %{note_name}"
191       comments: "Kommentarar:"
192       description: "Skildring:"
193       last_modified: "Sist endra:"
194       open_title: "Uoppklara notis: %{note_name}"
195       opened: "Opna:"
196     paging_nav: 
197       of: av
198       showing_page: side
199     redacted: 
200       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
201       redaction: Maskering %{id}
202       type: 
203         node: noden
204         relation: relasjonen
205         way: vegen
206     relation: 
207       download_xml: Last ned XML
208       relation: Relasjon
209       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
210       view_history: Sjå historikken
211     relation_details: 
212       members: "Medlemmar:"
213       part_of: "Del av:"
214     relation_history: 
215       download_xml: Last ned XML
216       relation_history: Relasjonshistorikk
217       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
218       view_details: Vis detaljar
219     relation_member: 
220       entry: "%{type} %{name}"
221       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
222       type: 
223         node: Node
224         relation: Relasjon
225         way: Veg
226     start_rjs: 
227       data_frame_title: Data
228       data_layer_name: Kartdata
229       details: Detaljar
230       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av %{user},  %{timestamp}
231       hide_areas: Skjul områder
232       history_for_feature: Historikk for %{feature}
233       load_data: Last inn data
234       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld %{num_features} objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under %{max_features} objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
235       loading: Lastar...
236       manually_select: Vel eit anna område manuelt
237       notes_layer_name: Bla gjennom notiser
238       object_list: 
239         api: Hent dette området frå API-et
240         back: Tilbake til objektlista
241         details: Detaljar
242         heading: Objektliste
243         history: 
244           type: 
245             node: Node %{id}
246             way: Veg %{id}
247         selected: 
248           type: 
249             node: Node %{id}
250             way: Veg %{id}
251         type: 
252           node: Node
253           way: Veg
254       private_user: privat brukar
255       show_areas: Vis områder
256       show_history: Vis historikk
257       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik %{bbox_size} er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
258       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
259       wait: Vent ...
260       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
261     tag_details: 
262       tags: "Merkelapper:"
263       wiki_link: 
264         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
265         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
266       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
267     timeout: 
268       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
269       type: 
270         changeset: endringssett
271         node: node
272         relation: relasjon
273         way: veg
274     way: 
275       download_xml: Last ned XML
276       edit: Rediger veg
277       view_history: Sjå historikken
278       way: Veg
279       way_title: "Veg: %{way_name}"
280     way_details: 
281       also_part_of: 
282         one: del av vegen %{related_ways}
283         other: del av vegane %{related_ways}
284       nodes: "Nodar:"
285       part_of: "Del av:"
286     way_history: 
287       download_xml: Last ned XML
288       view_details: Vis detaljar
289       way_history: Veghistorikk
290       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
291   changeset: 
292     changeset: 
293       anonymous: Anonym
294       big_area: (stor)
295       no_comment: (ingen)
296       no_edits: (ingen redigeringar)
297       show_area_box: vis boks for område
298       still_editing: (redigerer forsatt)
299       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
300     changeset_paging_nav: 
301       next: Neste »
302       previous: « Forrige
303       showing_page: Side %{page}
304     changesets: 
305       area: Område
306       comment: Kommentar
307       id: ID
308       saved_at: Lagra
309       user: Brukar
310     list: 
311       description: Vis siste bidrag til kartet
312       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
313       description_friend: Endringssett av venene dine
314       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
315       description_user: Endringssett av %{user}
316       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
317       empty_anon_html: Ingen endringar endå.
318       empty_user_html: Du har ikkje gjort nokre endringar endå. For å starte, sjå på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Startveiledninga</a>.
319       heading: Endringssett
320       heading_bbox: Endringssett
321       heading_friend: Endringssett
322       heading_nearby: Endringssett
323       heading_user: Endringssett
324       heading_user_bbox: Endringssett
325       title: Endringssett
326       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
327       title_friend: Endringssett av venene dine
328       title_nearby: Endringssett av naboar
329       title_user: Endringssett av %{user}
330       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
331     timeout: 
332       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
333   diary_entry: 
334     comments: 
335       ago: "%{ago} sidan"
336       comment: Kommentar
337       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
338       newer_comments: Nyare kommentarar
339       older_comments: Eldre kommentarar
340       post: Post
341       when: Når
342     diary_comment: 
343       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
344       confirm: Stadfest
345       hide_link: Skjul denne kommentaren
346     diary_entry: 
347       comment_count: 
348         one: "%{count} kommentar"
349         other: "%{count} kommentarar"
350         zero: Ingen kommentarar
351       comment_link: Kommenter denne oppføringa
352       confirm: Stadfest
353       edit_link: Rediger denne oppføringa
354       hide_link: Skjul denne oppføringa
355       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
356       reply_link: Svar på denne oppføringa
357     edit: 
358       body: "Brødtekst:"
359       language: "Språk:"
360       latitude: "Breiddegrad:"
361       location: "Posisjon:"
362       longitude: "Lengdegrad:"
363       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
364       save_button: Lagre
365       subject: "Emne:"
366       title: Rediger oppføring i dagboka
367       use_map_link: bruk kart
368     feed: 
369       all: 
370         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
371         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
372       language: 
373         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
374         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
375       user: 
376         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
377         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
378     list: 
379       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
380       new: Ny dagbokoppføring
381       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
382       newer_entries: Nyare oppføringar
383       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
384       older_entries: Eldre oppføringar
385       recent_entries: Nye oppføringer i dagboka
386       title: Brukarane sine dagbøker
387       title_friends: Dagbøkene til venene dine
388       title_nearby: Dagbøkene til naboar
389       user_title: "%{user} si dagbok"
390     location: 
391       edit: Rediger
392       location: "Posisjon:"
393       view: Vis
394     new: 
395       title: Ny dagbokoppføring
396     no_such_entry: 
397       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
398       heading: Inga oppføring med %{id}
399       title: Inga slik dagbokoppføring
400     view: 
401       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
402       login: Logg inn
403       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
404       save_button: Lagre
405       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
406       user_title: "%{user} si dagbok"
407   editor: 
408     default: Standard (noverande %{name})
409     potlatch: 
410       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
411       name: Potlatch 1
412     potlatch2: 
413       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
414       name: Potlatch 2
415     remote: 
416       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
417       name: Lokalt installert program
418   export: 
419     start: 
420       add_marker: Legg til ein markør på kartet
421       area_to_export: Område som skal eksporterast
422       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
423       export_button: Eksporter
424       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
425       format: Format
426       format_to_export: Format for eksport
427       image_size: Bildestørrelse
428       latitude: "Brei:"
429       licence: Lisens
430       longitude: "Len:"
431       manually_select: Vel eit anna område manuelt
432       map_image: Kartblad (viser standard laget)
433       max: maks
434       options: Val
435       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
436       output: Utdata
437       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
438       scale: Skala
439       too_large: 
440         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
441         heading: For stort område
442       zoom: Zoom
443     start_rjs: 
444       add_marker: Legg til ein markør på kartet
445       change_marker: Endre markørposisjon
446       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
447       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
448       export: Eksporter
449       manually_select: Vel eit anna område manuelt
450       view_larger_map: Vis større kart
451   geocoder: 
452     description: 
453       title: 
454         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
455         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
456       types: 
457         cities: Byar
458         places: Stader
459         towns: Småbyar
460     direction: 
461       east: aust
462       north: nord
463       north_east: nordaust
464       north_west: nordvest
465       south: sør
466       south_east: søraust
467       south_west: sørvest
468       west: vest
469     distance: 
470       one: omtrent 1 km
471       other: omtrent %{count} km
472       zero: mindre enn 1 km
473     results: 
474       more_results: Fleire resultat
475       no_results: Ingen resultat funne
476     search: 
477       title: 
478         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
479         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
480         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
481         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
482         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
483         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
484     search_osm_nominatim: 
485       prefix: 
486         aeroway: 
487           aerodrome: Flyplass
488           apron: Flyrampe
489           gate: Gate
490           helipad: Helikopterplass
491           runway: Rullebane
492           taxiway: Taksebane
493           terminal: Terminal
494         amenity: 
495           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
496           airport: Flyplass
497           arts_centre: Kunstsenter
498           artwork: Kunstverk
499           atm: Minibank
500           auditorium: Auditorium
501           bank: Bank
502           bar: Bar
503           bbq: Grill
504           bench: Benk
505           bicycle_parking: Sykkelparkering
506           bicycle_rental: Sykkelutleige
507           biergarten: Ølhage
508           brothel: Bordell
509           bureau_de_change: Vekslingskontor
510           bus_station: Busstasjon
511           cafe: Kafé
512           car_rental: Bilutleige
513           car_sharing: Bildeling
514           car_wash: Bilvask
515           casino: Kasino
516           charging_station: Ladestation
517           cinema: Kino
518           clinic: Klinikk
519           club: Klubb
520           college: Høgskule
521           community_centre: Samfunnshus
522           courthouse: Rettsbygning
523           crematorium: Krematorium
524           dentist: Tannlege
525           doctors: Legar
526           dormitory: Sovesal
527           drinking_water: Drikkevatn
528           driving_school: Køyreskule
529           embassy: Ambassade
530           emergency_phone: Nødtelefon
531           fast_food: Hurtigmat
532           ferry_terminal: Ferjeterminal
533           fire_hydrant: Brannhydrant
534           fire_station: Brannstasjon
535           food_court: Serveringsstadar
536           fountain: Fontene
537           fuel: Drivstoff
538           grave_yard: Gravlund
539           gym: Treningssenter
540           hall: Spisesal
541           health_centre: Helsesenter
542           hospital: Sjukehus
543           hotel: Hotell
544           hunting_stand: Jaktbod
545           ice_cream: Iskrem
546           kindergarten: Barnehage
547           library: Bibliotek
548           market: Marknad
549           marketplace: Marknadsplass
550           mountain_rescue: Fjellredning
551           nightclub: Nattklubb
552           nursery: Førskule
553           nursing_home: Pleieheim
554           office: Kontor
555           park: Park
556           parking: Parkeringsplass
557           pharmacy: Apotek
558           place_of_worship: Religiøst hus
559           police: Politi
560           post_box: Postboks
561           post_office: Postkontor
562           preschool: Førskule
563           prison: Fengsel
564           pub: Pub
565           public_building: Offentleg bygning
566           public_market: Offentleg marknad
567           reception_area: Oppsamlingsområde
568           recycling: Resirkuleringspunkt
569           restaurant: Restaurant
570           retirement_home: Gamleheim
571           sauna: Sauna
572           school: Skule
573           shelter: Tilfluktsrom
574           shop: Butikk
575           shopping: Handel
576           shower: Dusj
577           social_centre: Samfunnshus
578           social_club: Sosial klubb
579           studio: Studio
580           supermarket: Supermarknad
581           swimming_pool: Symjebaseng
582           taxi: Drosje
583           telephone: Offentleg telefon
584           theatre: Teater
585           toilets: Toalett
586           townhall: Rådhus
587           university: Universitet
588           vending_machine: Vareautomat
589           veterinary: Veterinærklinikk
590           village_hall: Forsamlingshus
591           waste_basket: Søppelkasse
592           wifi: WiFi-tilgangspunkt
593           youth_centre: Ungdomssenter
594         boundary: 
595           administrative: Administrativ grense
596           census: Folketeljingsgrense
597           national_park: Nationalpark
598           protected_area: Verna område
599         bridge: 
600           aqueduct: Akvadukt
601           suspension: Hengebru
602           swing: Svingbru
603           viaduct: Viadukt
604           "yes": Bru
605         building: 
606           "yes": Bygning
607         highway: 
608           bridleway: Rideveg
609           bus_guideway: Leidde bussfelt
610           bus_stop: Busstopp
611           byway: Stikkveg
612           construction: Motorveg under konstruksjon
613           cycleway: Sykkelsti
614           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
615           footway: Gangsti
616           ford: Vadestad
617           living_street: Gatetun
618           milestone: Milestolpe
619           minor: Mindre veg
620           motorway: Motorveg
621           motorway_junction: Motorvegkryss
622           motorway_link: Veg til motorveg
623           path: Sti
624           pedestrian: Gangveg
625           platform: Perrong
626           primary: Primær veg
627           primary_link: Primær veg
628           raceway: Racerbane
629           residential: Bustadveg
630           rest_area: Rasteplass
631           road: Veg
632           secondary: Sekundær veg
633           secondary_link: Sekundær veg
634           service: Tjenesteveg
635           services: Motorveitjenester
636           speed_camera: Fotoboks
637           steps: Trapper
638           stile: Stige
639           tertiary: Tertiær veg
640           tertiary_link: Kommunal veg
641           track: Sti
642           trail: Sti
643           trunk: Hovedveg
644           trunk_link: Hovedveg
645           unclassified: Uklassifisert veg
646           unsurfaced: Veg utan dekke
647         historic: 
648           archaeological_site: Arkeologisk plass
649           battlefield: Slagmark
650           boundary_stone: Grensestein
651           building: Bygning
652           castle: Slott
653           church: Kyrkje
654           fort: Fort
655           house: Hus
656           icon: Ikon
657           manor: Herregard
658           memorial: Minne
659           mine: Gruve
660           monument: Monument
661           museum: Museum
662           ruins: Ruinar
663           tower: Tårn
664           wayside_cross: Vegkant kross
665           wayside_shrine: Vegkant alter
666           wreck: Vrak
667         landuse: 
668           allotments: Kolonihagar
669           basin: Elveområde
670           brownfield: Tidlegare industriområde
671           cemetery: Gravplass
672           commercial: Kommersielt område
673           conservation: Freda
674           construction: Kontruksjon
675           farm: Gard
676           farmland: Jordbruksland
677           farmyard: Gardstun
678           forest: Skog
679           garages: Garasjar
680           grass: Gras
681           greenfield: Ikkje-utvikla område
682           industrial: Industriområde
683           landfill: Landfylling
684           meadow: Eng
685           military: Militært område
686           mine: Gruve
687           nature_reserve: Naturreservat
688           orchard: Frukthage
689           park: Park
690           piste: Løype
691           quarry: Steinbrot
692           railway: Jernbane
693           recreation_ground: Idrettsplass
694           reservoir: Reservoar
695           reservoir_watershed: Nedbørfelt
696           residential: Boligområde
697           retail: Detaljsalg
698           road: Vegområde
699           village_green: landsbypark
700           vineyard: Vingård
701           wetland: Våtmark
702           wood: Skog
703         leisure: 
704           beach_resort: Strandsted
705           bird_hide: Fugletårn
706           common: Allmenning
707           fishing: Fiskeområde
708           fitness_station: Trenings studio
709           garden: Hage
710           golf_course: Golfbane
711           ice_rink: Skøytebane
712           marina: Båthavn
713           miniature_golf: Minigolf
714           nature_reserve: Naturreservat
715           park: Park
716           pitch: Sportsarena
717           playground: Leikeplass
718           recreation_ground: Idrettsplass
719           sauna: Badstu
720           slipway: Slipp
721           sports_centre: Sportssenter
722           stadium: Stadion
723           swimming_pool: Symjebaseng
724           track: Laupebane
725           water_park: Vannpark
726         military: 
727           airfield: Militær flyplass
728           barracks: Kaserner
729           bunker: Bunker
730         mountain_pass: 
731           "yes": Fjellovergang
732         natural: 
733           bay: Bukt
734           beach: Strand
735           cape: Nes
736           cave_entrance: Holeinngang
737           channel: Kanal
738           cliff: Klippe
739           crater: Krater
740           dune: Sanddyne
741           feature: Eigenskap
742           fell: Fjellskrent
743           fjord: Fjord
744           forest: Skog
745           geyser: Geysir
746           glacier: Isbre
747           heath: Vidde
748           hill: Ås
749           island: Øy
750           land: Land
751           marsh: Sump
752           moor: Myr
753           mud: Gjørme
754           peak: Topp
755           point: Punkt
756           reef: Rev
757           ridge: Rygg
758           river: Elv
759           rock: Stein
760           scree: Ur
761           scrub: Kratt
762           shoal: Grunning
763           spring: Kjelde
764           stone: Stein
765           strait: Stred
766           tree: Tre
767           valley: Dal
768           volcano: Vulkan
769           water: Vatn
770           wetland: Våtmark
771           wetlands: Våtland
772           wood: Skog
773         office: 
774           accountant: Revisor
775           architect: Arkitekt
776           company: Bedrift
777           employment_agency: Bemanningsbedrift
778           estate_agent: Eiendomsmeglar
779           government: Statlig kontor
780           insurance: Forsikringskontor
781           lawyer: Advokat
782           ngo: Ikkje-statlig kontor
783           telecommunication: Telefonkontor
784           travel_agent: Reisebyrå
785           "yes": Kontor
786         place: 
787           airport: Flyplass
788           city: By
789           country: Land
790           county: Fylke
791           farm: Gard
792           hamlet: Grend
793           house: Hus
794           houses: Hus
795           island: Øy
796           islet: Holme
797           isolated_dwelling: Ensleg bostad
798           locality: Plass
799           moor: Myr
800           municipality: Kommune
801           postcode: Postnummer
802           region: Område
803           sea: Hav
804           state: Delstat
805           subdivision: Underavdeling
806           suburb: Forstad
807           town: Tettstad
808           unincorporated_area: Kommunefritt område
809           village: Landsby
810         railway: 
811           abandoned: Forlatt jernbane
812           construction: Jernbane under konstruksjon
813           disused: Nedlagt jernbane
814           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
815           funicular: Kabelbane
816           halt: Togstopp
817           historic_station: Historisk jernbanestasjon
818           junction: Jernbanekryss
819           level_crossing: Planovergang
820           light_rail: Bybane
821           miniature: Miniatyrjernbane
822           monorail: Enskinnebane
823           narrow_gauge: Smalsporjernbane
824           platform: Jernbaneperrong
825           preserved: Verna jernbane
826           spur: Jernbaneforgrening
827           station: Jernbanestasjon
828           subway: T-banestasjon
829           subway_entrance: T-baneinngang
830           switch: Sporveksel
831           tram: Sporveg
832           tram_stop: Trikkestopp
833           yard: Skiftetomt
834         shop: 
835           alcohol: Utanfor lisens
836           antiques: Antikviteter
837           art: Kunstbutikk
838           bakery: Bakeri
839           beauty: Skjønnheitssalong
840           beverages: Drikkevarebutikk
841           bicycle: Sykkelbutikk
842           books: Bokhandel
843           butcher: Slaktar
844           car: Bilbutikk
845           car_parts: Bildeler
846           car_repair: Bilverkstad
847           carpet: Teppebutikk
848           charity: Veldedighetsbutikk
849           chemist: Kjemiker
850           clothes: Klesbutikk
851           computer: Databutikk
852           confectionery: Konditori
853           convenience: Nærbutikk
854           copyshop: Kopieringsbutikk
855           cosmetics: Kosmetikkforretning
856           department_store: Varehus
857           discount: Tilbudsbutikk
858           doityourself: Gjer-det-sjølv
859           dry_cleaning: Renseri
860           electronics: Elektronikkforretning
861           estate_agent: Eiendomsmegler
862           farm: Gardsbutikk
863           fashion: Motebutikk
864           fish: Fiskebutikk
865           florist: Blomsterbutikk
866           food: Matbutikk
867           funeral_directors: Begravelsesforretning
868           furniture: Møbler
869           gallery: Galleri
870           garden_centre: Hagesenter
871           general: Landhandel
872           gift: Gavebutikk
873           greengrocer: Grønnsakshandel
874           grocery: Dagligvarebutikk
875           hairdresser: Frisør
876           hardware: Jernvarehandel
877           hifi: Hi-fi
878           insurance: Forsikring
879           jewelry: Gullsmed
880           kiosk: Kiosk
881           laundry: Vaskeri
882           mall: Kjøpesenter
883           market: Marknad
884           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
885           motorcycle: Motorsykkelbutikk
886           music: Musikkbutikk
887           newsagent: Nyhetsbyrå
888           optician: Optiker
889           organic: Organisk matbutikk
890           outdoor: Utandørs butikk
891           pet: Dyrebutikk
892           photo: Fotobutikk
893           salon: Salong
894           shoes: Skobutikk
895           shopping_centre: Kjøpesenter
896           sports: Sportsbutikk
897           stationery: Papirbutikk
898           supermarket: Supermarked
899           toys: Lekebutikk
900           travel_agency: Reisebyrå
901           video: Videobutikk
902           wine: Utanfor lisens
903         tourism: 
904           alpine_hut: Fjellhytte
905           artwork: Kunstverk
906           attraction: Attraksjon
907           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
908           cabin: Hytte
909           camp_site: Teltplass
910           caravan_site: Campingplass
911           chalet: Fjellhytte
912           guest_house: Gjestehus
913           hostel: Vandrerhjem
914           hotel: Hotell
915           information: Informasjon
916           lean_to: Gapehuk
917           motel: Motell
918           museum: Museum
919           picnic_site: Piknikplass
920           theme_park: Fornøyelsespark
921           valley: Dal
922           viewpoint: Utsiktspunkt
923           zoo: Dyrepark
924         tunnel: 
925           "yes": Tunnel
926         waterway: 
927           artificial: Kunstig vassdrag
928           boatyard: Båtverft
929           canal: Kanal
930           connector: Vannvegforbindelse
931           dam: Demning
932           derelict_canal: Nedlagt kanal
933           ditch: Grøft
934           dock: Dokk
935           drain: Avløp
936           lock: Sluse
937           lock_gate: Sluseport
938           mineral_spring: Mineralkilde
939           mooring: Fortøyning
940           rapids: Bank
941           river: Elv
942           riverbank: Elvebredd
943           stream: Straum
944           wadi: Elveleie
945           water_point: Vannpunkt
946           waterfall: Foss
947           weir: Overløpskant
948       prefix_format: "%{name}"
949   html: 
950     dir: ltr
951   javascripts: 
952     map: 
953       base: 
954         cycle_map: Sykkelkart
955         mapquest: MapQuest Open
956         standard: Standard
957         transport_map: Transport-kart
958     site: 
959       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
960       edit_tooltip: Rediger kartet
961       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
962       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
963       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
964       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
965   layouts: 
966     community: Samfunnet
967     community_blogs: Bloggar
968     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
969     copyright: Opphavsrett & lisens
970     documentation: Dokumentasjon
971     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
972     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
973     donate_link_text: donering
974     edit: Rediger
975     edit_with: Rediger med %{editor}
976     export: Eksporter
977     export_tooltip: Eksporter kartdata
978     foundation: Stifting
979     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
980     gps_traces: GPS-spor
981     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
982     help: Hjelp
983     help_centre: Brukarstøtte
984     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
985     help_url: http://help.openstreetmap.org/
986     history: Historikk
987     home: heim
988     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
989     inbox_html: innboks %{count}
990     inbox_tooltip: 
991       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
992       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
993       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
994     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
995     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
996     intro_2_download: last ned
997     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
998     intro_2_license: åpen lisens
999     intro_2_use: bruke
1000     log_in: logg inn
1001     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
1002     logo: 
1003       alt_text: OpenStreetMap-logo
1004     logout: logg ut
1005     logout_tooltip: Logg ut
1006     make_a_donation: 
1007       text: Gje pengegåve
1008       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
1009     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
1010     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
1011     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1012     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic}, %{bytemark} og andre %{partners}.
1013     partners_ic: Imperial College London
1014     partners_partners: partnarar
1015     partners_ucl: UCL VR-senteret
1016     project_name: 
1017       h1: OpenStreetMap
1018       title: OpenStreetMap
1019     sign_up: registrer
1020     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1021     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1022     user_diaries: Brukardagbok
1023     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1024     view: Vis
1025     view_tooltip: Vis kartet
1026     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
1027     wiki: Wiki
1028     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1029     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1030   license_page: 
1031     foreign: 
1032       english_link: den engelske originalen
1033       text: I tilfelle konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske versjonen presedens
1034       title: Om denne omsetjinga
1035     legal_babble: 
1036       attribution_example: 
1037         alt: Døme på korleis ein syner OpenStreetMap som kjelde på ei vevside
1038         title: Døme på kjeldehenvising
1039       contributors_at_html: "<strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>)."
1040       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada)."
1041       contributors_footer_1_html: "  For detaljar om desse og andre kjelder som har blitt brukt for å forbetra\n  OpenStreetMap, sjå <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Bidragsytarar\n  sida</a> på OpenStreetMap Wikien."
1042       contributors_footer_2_html: "  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar."
1043       contributors_fr_html: "<strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts."
1044       contributors_gb_html: "<strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010-12."
1045       contributors_intro_html: "Me har tusenvis av individuelle bidragsytarar. Me inkluderer óg åpne datasett frå nasjonale karttjenester og andre kjelder, bland anna frå:"
1046       contributors_nl_html: "<strong>Nederland</strong>: Inneheld &copy; AND-data, 2007\n   (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1047       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert."
1048       contributors_title_html: Bidragsytarane våre
1049       contributors_za_html: "<strong>Sør-Afrika</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Chief Directorate: National Geo-Spatial Information</a>, State copyright reserved."
1050       credit_1_html: Me krev at du brukar godskrivinga «© OpenStreetMap-bidragsytarane».
1051       credit_2_html: Du må óg gjere det klart at dataa er tilgjengeleg under Open Database License, og dersom du brukar kartflisene, at kartografien er lisensiert under CC BY-SA. Du kan gjere dette ved å lenkje til <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">denne sida</a>. Alternativt, og eit krav om du distribuerer OSM i dataform, kan du nemne og lenkje til lisensen eller lisensane. I former der lenkjer er umogleg (t.d. trykte verk), føreslår me at du viser lesarane dine til openstreetmap.org (kanskje ved å utvide «OpenStreetMap» til denne fulle adressa), til opendatacommons.org, og dersom relevant, til creativecommons.org.
1052       credit_3_html: "For et navigerbart elektronisk kart, skal kjelda visast i hjørnet av kartet.\nTil dømes:"
1053       credit_title_html: Korleis kreditere OpenStreetMap
1054       infringement_1_html: "OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere."
1055       infringement_2_html: "Dersom du trur at kopibeskytta materiale har blitt lagt inn i OpenStreetMap databasen eller denne sida, venligst henvend deg til vår <a href=\"http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure\">takedown \nprosedyre</a> eller direkte til vårt <a href=\"http://dmca.openstreetmap.org/\">online skjema</a>."
1056       infringement_title_html: Illegal kopiering
1057       intro_1_html: Data frå OpenStreetMap er <i>åpne data</i>, lisensiert under <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1058       intro_2_html: "Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse dataa våre, så lenge du godskriv OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på dataa våre, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fullstendige <a href=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret."
1059       intro_3_html: "Kartografien i våre kartfliser, og dokumentasjonen vår, er lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA)."
1060       more_1_html: "Les meir om korleis du brukar dataa våre, og korleis du krediterer oss, i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>."
1061       more_2_html: "Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>."
1062       more_title_html: Finn ut meir
1063       title_html: Opphavsrett og lisensar
1064     native: 
1065       mapping_link: start kartlegging
1066       native_link: Nynorsk versjon
1067       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1068       title: Om denne sida
1069   message: 
1070     delete: 
1071       deleted: Melding sletta
1072     inbox: 
1073       date: Dato
1074       from: Frå
1075       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1076       my_inbox: Min innboks
1077       new_messages: 
1078         one: "%{count} ny melding"
1079         other: "%{count} nye meldingar"
1080       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1081       old_messages: 
1082         one: "%{count} gamal melding"
1083         other: "%{count} gamle meldingar"
1084       outbox: utboks
1085       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1086       subject: Emne
1087       title: Innboks
1088     mark: 
1089       as_read: Melding markert som lese
1090       as_unread: Melding markert som ulese
1091     message_summary: 
1092       delete_button: Slett
1093       read_button: Marker som lese
1094       reply_button: Svar
1095       unread_button: Marker som ulese
1096     new: 
1097       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1098       body: Kropp
1099       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1100       message_sent: Melding sendt
1101       send_button: Send
1102       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1103       subject: Emne
1104       title: Send melding
1105     no_such_message: 
1106       body: Det er inga melding med den ID-en.
1107       heading: Inga melding funne
1108       title: Inga melding funne
1109     outbox: 
1110       date: Dato
1111       inbox: innboks
1112       messages: 
1113         one: Du har %{count} sendt melding
1114         other: Du har %{count} sendte meldingar
1115       my_inbox: Min %{inbox_link}
1116       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1117       outbox: utboks
1118       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1119       subject: Emne
1120       title: Utboks
1121       to: Til
1122     read: 
1123       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1124       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1125       date: Dato
1126       from: Frå
1127       reply_button: Svar
1128       subject: Emne
1129       title: Les melding
1130       to: Til
1131       unread_button: Marker som ulese
1132       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1133     reply: 
1134       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1135     sent_message_summary: 
1136       delete_button: Slett
1137   notifier: 
1138     diary_comment_notification: 
1139       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1140       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1141       hi: Hei %{to_user},
1142       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1143     email_confirm: 
1144       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1145     email_confirm_html: 
1146       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1147       greeting: Hei,
1148       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1149     email_confirm_plain: 
1150       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1151       greeting: Hei,
1152     friend_notification: 
1153       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1154       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1155       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1156       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1157     gpx_notification: 
1158       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1159       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1160       failure: 
1161         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1162         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1163         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1164         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1165         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1166       greeting: Hei,
1167       success: 
1168         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1169         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1170       with_description: med skildring
1171       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1172     lost_password: 
1173       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1174     lost_password_html: 
1175       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1176       greeting: Hei,
1177       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1178     lost_password_plain: 
1179       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1180       greeting: Hei,
1181     message_notification: 
1182       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1183       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1184       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1185       hi: Hei %{to_user},
1186       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1187     note_comment_notification: 
1188       anonymous: Ein anonym brukar
1189       details: Meir detaljar om notisen kan du finne på %{url}.
1190       greeting: Hei,
1191     signup_confirm: 
1192       confirm: "Før me kan gjere noko må me bekrefta at denne forespørselen kom frå deg, om den gjer det ver god å klikk linken nedanfor for å bekrefte kontoen din:"
1193       created: Nokon (forhåpentligvis deg) laga nettop ein konto på %{site_url}.
1194       greeting: Hei der!
1195       subject: "[OpenStreetMap] Velkommen til OpenStreetMap"
1196       welcome: Me vil ynskje velkommen og gje deg litt meir informasjon for å få deg igang.
1197     signup_confirm_html: 
1198       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1199       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1200       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1201       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1202       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1203       more_videos_here: fleire videoar her
1204       user_wiki_page: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld kategorimerker som viser kor du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1205       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1206       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1207     signup_confirm_plain: 
1208       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1209       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1210       current_user: "Ei liste over brukarar i kategoriar basert på kvar i verda dei er er tilgjenglig på:"
1211       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1212       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1213       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1214       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1215       user_wiki_page: Det er ambefalt at du òg lagar ei wiki brukar side som inneheld kategori for kvar du er, til dømes [[Category:Users_in_Norway]].
1216       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1217       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1218   oauth: 
1219     oauthorize: 
1220       allow_read_gpx: lese dine private GPS-spor.
1221       allow_read_prefs: lese brukarinnstillingane dine.
1222       allow_to: "Gje programmet lov til å:"
1223       allow_write_api: endre kartet.
1224       allow_write_diary: opprette dagbokoppføringar, kommentarar og finne venner.
1225       allow_write_gpx: laste opp GPS-spor.
1226       allow_write_notes: endre notisar.
1227       allow_write_prefs: endre brukarinnstillingane dine
1228       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande løyve. Du kan velje så mange eller så få som du vil.
1229     revoke: 
1230       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1231   oauth_clients: 
1232     create: 
1233       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1234     destroy: 
1235       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1236     edit: 
1237       submit: Rediger
1238       title: Rediger programvara di
1239     form: 
1240       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1241       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1242       allow_write_api: endre kartet.
1243       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1244       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1245       allow_write_notes: endre notisar.
1246       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1247       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1248       name: Namn
1249       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1250       required: Påkrevd
1251       support_url: Støytte-URL
1252       url: URL til hovedapplikasjonen
1253     index: 
1254       application: Programnamn
1255       issued_at: Utskrive
1256       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1257       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1258       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1259       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1260       register_new: Registrer applikasjonen din
1261       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1262       revoke: Tilbakekall!
1263       title: Mine OAuth-detaljar
1264     new: 
1265       submit: Registrer
1266       title: Registrer ein ny applikasjon
1267     not_found: 
1268       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1269     show: 
1270       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1271       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1272       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1273       allow_write_api: endre kartet.
1274       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1275       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1276       allow_write_notes: endre notisar.
1277       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1278       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1279       confirm: Er du sikker?
1280       delete: Ta bort klient
1281       edit: Rediger detaljar
1282       key: "Forbrukarnøkkel:"
1283       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1284       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1285       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) og RSA-SHA1 signaturar.
1286       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1287       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1288     update: 
1289       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1290   printable_name: 
1291     with_version: "%{id}, v%{version}"
1292   redaction: 
1293     create: 
1294       flash: Maskering oppretta.
1295     destroy: 
1296       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1297       flash: Maskering ødelagd.
1298       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1299     edit: 
1300       description: Skildring
1301       heading: Rediger maskering
1302       submit: Lagre markering
1303       title: Rediger relasjon
1304     index: 
1305       empty: Ingen maskeringar å vise.
1306       heading: Liste over maskeringar
1307       title: Liste over maskeringar
1308     new: 
1309       description: Skildring
1310       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1311       submit: Lag maskering
1312       title: Lagar ein ny maskering
1313     show: 
1314       confirm: Er du sikker?
1315       description: "Skildring:"
1316       destroy: Fjern denne maskeringa
1317       edit: Endre denne maskeringa
1318       heading: Visar maskering "%{title}"
1319       title: Visar maskering
1320       user: "Oppretta av:"
1321     update: 
1322       flash: Endringar lagra.
1323   site: 
1324     edit: 
1325       anon_edits: (%{link})
1326       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1327       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1328       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1329       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1330       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1331       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1332       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1333       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1334       user_page_link: brukarside
1335     index: 
1336       createnote: Legg til ein notis
1337       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1338       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1339       license: 
1340         copyright: Kopibeskytta OpenStreetMap og bidragsytarar, under ein åpen lisens
1341       permalink: Permanent lenkje
1342       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1343       shortlink: Kort lenkje
1344     key: 
1345       table: 
1346         entry: 
1347           admin: Administrativ grense
1348           allotments: Kolonihagar
1349           apron: 
1350             - terminal
1351             - terminal
1352           bridge: Sort kant = bru
1353           bridleway: Rideveg
1354           brownfield: Tidlegare industriområde
1355           building: Viktig bygning
1356           byway: Stikkveg
1357           cable: 
1358             - Kabelvogn
1359             - stolheis
1360           cemetery: Gravplass
1361           centre: Sportssenter
1362           commercial: Kommersielt område
1363           common: 
1364             - Vanleg
1365             - snever
1366           construction: Vegar under konstruksjon
1367           cycleway: Sykkelveg
1368           destination: Destinasjonstilgang
1369           farm: Gard
1370           footway: Gangveg
1371           forest: Skog
1372           golf: Golfbane
1373           heathland: Heilandskap
1374           industrial: Industriområde
1375           lake: 
1376             - Innsjø
1377             - reservoar
1378           military: Militært område
1379           motorway: Motorveg
1380           park: Park
1381           permissive: Betinget tilgjenge
1382           pitch: Sportsarena
1383           primary: Primærveg
1384           private: Privat tilgjenge
1385           rail: Jernbane
1386           reserve: Naturreservat
1387           resident: Boligområde
1388           retail: Detaljsalgområde
1389           runway: 
1390             - Flystripe
1391             - taksebane
1392           school: 
1393             - Skule
1394             - universitet
1395           secondary: Sekundærveg
1396           station: Jernbanestasjon
1397           subway: Undergrunnsbane
1398           summit: 
1399             - Topp
1400             - fjelltopp
1401           tourist: Turistattraksjon
1402           track: Spor
1403           tram: 
1404             - Bybane
1405             - trikk
1406           trunk: Hovedveg
1407           tunnel: Streka kant = tunnel
1408           unclassified: Uklassifisert veg
1409           unsurfaced: Veg utan dekke
1410           wood: Ved
1411     markdown_help: 
1412       alt: Alternativ tekst
1413       first: Første punkt
1414       heading: Overskrifter
1415       headings: Overskrifter
1416       image: Bilete
1417       link: Lenkje
1418       ordered: Sortert liste
1419       second: Andre punkt
1420       subheading: Underoverskrifter
1421       text: Tekst
1422       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1423       unordered: Usortert liste
1424       url: URL
1425     richtext_area: 
1426       edit: Endre
1427       preview: Førehandsvising
1428     search: 
1429       search: Søk
1430       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1431       submit_text: Gå
1432       where_am_i: Kor er eg?
1433       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1434     sidebar: 
1435       close: Lukk
1436       search_results: Søkjeresultat
1437   time: 
1438     formats: 
1439       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1440   trace: 
1441     create: 
1442       trace_uploaded: GPX-fila di er lasta opp og ventar på å bli sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert sendt til deg når det er gjort.
1443       upload_trace: Last opp GPS-spor
1444     delete: 
1445       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1446     edit: 
1447       description: "Skildring:"
1448       download: last ned
1449       edit: rediger
1450       filename: "Filnamn:"
1451       heading: Redigerer spor %{name}
1452       map: kart
1453       owner: "Eigar:"
1454       points: "Punkter:"
1455       save_button: Lagre endringar
1456       start_coord: "Startkoordinat:"
1457       tags: "Markelapper:"
1458       tags_help: kommaseparert
1459       title: Redigerer spor %{name}
1460       uploaded_at: "Last opp:"
1461       visibility: "Synlegheit:"
1462       visibility_help: kva tyder dette?
1463       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1464     list: 
1465       description: Vis siste opplasta GPS loggar
1466       empty_html: Ingenting her endå. <a href='%{upload_link}'>Last opp eit nytt spor</a> eller lær å lage GPS spor på <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>wiki sida</a>.
1467       public_traces: Offentleg GPS-spor
1468       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1469       tagged_with: merkte med %{tags}
1470       your_traces: Dine GPS-spor
1471     make_public: 
1472       made_public: Spor gjort offentleg
1473     offline: 
1474       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1475       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1476     offline_warning: 
1477       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1478     trace: 
1479       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1480       by: av
1481       count_points: "%{count} punkt"
1482       edit: rediger
1483       edit_map: Rediger kart
1484       identifiable: IDENTIFISERBAR
1485       in: i
1486       map: kart
1487       more: meir
1488       pending: VENTAR
1489       private: PRIVAT
1490       public: OFFENTLEG
1491       trace_details: Vis detaljar for spor
1492       trackable: SPORBAR
1493       view_map: Vis kart
1494     trace_form: 
1495       description: "Skildring:"
1496       help: Hjelp
1497       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1498       tags: "Merkelappar:"
1499       tags_help: kommaseparert
1500       upload_button: Last opp
1501       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1502       visibility: "Synligheit:"
1503       visibility_help: kva tyder dette?
1504       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1505     trace_header: 
1506       see_all_traces: Sjå alle spor
1507       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1508       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1509       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1510     trace_optionals: 
1511       tags: Merkelappar
1512     trace_paging_nav: 
1513       newer: Nyare spor
1514       older: Eldre spor
1515       showing_page: Side %{page}
1516     view: 
1517       delete_track: Slett dette sporet
1518       description: "Skildring:"
1519       download: last ned
1520       edit: rediger
1521       edit_track: Rediger dette sporet
1522       filename: "Filnamn:"
1523       heading: Viser spor %{name}
1524       map: kart
1525       none: Ingen
1526       owner: "Eigar:"
1527       pending: VENTAR
1528       points: "Punkter:"
1529       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1530       tags: "Markelappar:"
1531       title: Viser spor %{name}
1532       trace_not_found: Sporet vart ikkje funne!
1533       uploaded: "Lasta opp:"
1534       visibility: "Synligheit:"
1535     visibility: 
1536       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1537       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1538       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1539       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1540   user: 
1541     account: 
1542       contributor terms: 
1543         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1544         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1545         heading: "Bidragsytervilkår:"
1546         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1547         link text: kva er dette?
1548         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1549         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1550       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1551       delete image: Fjern gjeldande bilete
1552       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1553       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1554       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1555       gravatar: 
1556         gravatar: Bruk Gravatar
1557         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
1558         link text: kva er dette?
1559       home location: "Heimeposisjon:"
1560       image: "Bilete:"
1561       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1562       keep image: Hald på gjeldande bilete
1563       latitude: "Breiddegrad:"
1564       longitude: "Lengdegrad:"
1565       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1566       my settings: Innstellingane mine
1567       new email address: "Ny e-postadresse:"
1568       new image: Legg til eit bilete
1569       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1570       openid: 
1571         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1572         link text: kva er dette?
1573         openid: "OpenID:"
1574       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1575       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1576       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1577       public editing: 
1578         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1579         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1580         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1581         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1582         enabled link text: kva er dette?
1583         heading: "Offentleg redigering:"
1584       public editing note: 
1585         heading: Offentleg redigering
1586         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1587       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1588       return to profile: Returner til profil
1589       save changes button: Lagre endringar
1590       title: Rediger konto
1591       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1592     confirm: 
1593       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1594       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1595       button: Stadfest
1596       heading: Stadfest ein brukerkonto
1597       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1598       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1599       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1600       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1601     confirm_email: 
1602       button: Stadfest
1603       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1604       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1605       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1606       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1607     confirm_resend: 
1608       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1609       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1610     filter: 
1611       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1612     go_public: 
1613       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1614     list: 
1615       confirm: Stadfest valde brukarar
1616       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1617       heading: Brukarar
1618       hide: Skjul valde brukarar
1619       showing: 
1620         one: Side %{page} (%{first_item} av %{items})
1621         other: Sside %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1622       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1623       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1624       title: Brukarar
1625     login: 
1626       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1627       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1628       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1629       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1630       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1631       heading: Logg inn
1632       login_button: Logg inn
1633       lost password link: Mista passordet ditt?
1634       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1635       no account: Har du ingen brukarkonto?
1636       openid: "%{logo} OpenID:"
1637       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1638       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1639       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1640       openid_providers: 
1641         aol: 
1642           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1643           title: Logg inn med AOL
1644         google: 
1645           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1646           title: Logg inn med Google
1647         myopenid: 
1648           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1649           title: Logg inn med myOpenID
1650         openid: 
1651           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1652           title: Logg inn med OpenID
1653         wordpress: 
1654           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1655           title: Logg inn med Wordpress
1656         yahoo: 
1657           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1658           title: Logg inn med Yahoo
1659       password: "Passord:"
1660       register now: Registrer deg no
1661       remember: "Hugs meg:"
1662       title: Logg inn
1663       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1664       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1665       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1666     logout: 
1667       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1668       logout_button: Logg ut
1669       title: Logg ut
1670     lost_password: 
1671       email address: "E-postadresse:"
1672       heading: Gløymt passord?
1673       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1674       new password button: Nullstill passord
1675       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1676       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1677       title: Gløymt passord
1678     make_friend: 
1679       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1680       button: Legg til som ven
1681       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1682       heading: Legg til %{user} som ein ven?
1683       success: "%{name} er no venen din!"
1684     new: 
1685       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1686       confirm password: "Stadfest passord:"
1687       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1688       continue: Hald fram
1689       display name: "Visningsnavn:"
1690       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1691       email address: "E-postadresse:"
1692       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1693       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1694       flash welcome: Takk for at du blei medlem. Me har sendt deg ei velkomstmelding til %{email} med nokre hint om korleis du kjem igang.
1695       heading: Opprett ein brukerkonto
1696       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1697       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1698       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1699       openid: "%{logo} OpenID:"
1700       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1701       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1702       password: "Passord:"
1703       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1704       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1705       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1706       title: Opprett konto
1707       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1708     no_such_user: 
1709       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1710       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1711       title: Ingen brukar funnet
1712     popup: 
1713       friend: Ven
1714       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1715       your location: Posisjonen din
1716     remove_friend: 
1717       button: Fjern som ein ven
1718       heading: Fjern %{user} som ein ven?
1719       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1720       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1721     reset_password: 
1722       confirm password: "Stadfest passord:"
1723       flash changed: Passordet ditt er endra.
1724       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1725       heading: Nullstill passord for %{user}
1726       password: "Passord:"
1727       reset: Nullstill passord
1728       title: Nullstill passord
1729     set_home: 
1730       flash success: Heimelokasjon lagra
1731     suspended: 
1732       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1733       heading: Konto stengt
1734       title: Konto stengt
1735       webmaster: webmaster
1736     terms: 
1737       agree: Eg godkjenner
1738       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1739       consider_pd_why: kva er dette?
1740       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1741       decline: Avslå
1742       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1743       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1744       heading: Bidragsytervilkåra
1745       legale_names: 
1746         france: Frankrike
1747         italy: Italia
1748         rest_of_world: Resten av verda
1749       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1750       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1751       title: Bidragsytervilkår
1752       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1753     view: 
1754       activate_user: aktiver denne brukaren
1755       add as friend: legg til ven
1756       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1757       block_history: mottekne blokkeringar
1758       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1759       blocks on me: blokkeringane mine
1760       comments: kommentarar
1761       confirm: Stadfest
1762       confirm_user: stadfest denne brukaren
1763       create_block: blokkar denne brukaren
1764       created from: "Oppretta frå:"
1765       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1766       ct declined: Avslått
1767       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1768       ct undecided: Usikker
1769       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1770       delete_user: slett denne brukaren
1771       description: Skildring
1772       diary: dagbok
1773       edits: redigeringar
1774       email address: "E-postadresse:"
1775       friends_changesets: endringssett av vener
1776       friends_diaries: dagbokoppføringar av vener
1777       hide_user: skjul denne brukaren
1778       if set location: Set heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida for å sjå naboar.
1779       km away: "%{count}km unna"
1780       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1781       m away: "%{count}m unna"
1782       mapper since: "Brukar sidan:"
1783       moderator_history: tildelte blokkeringar
1784       my comments: mine kommentarar
1785       my diary: mi dagbok
1786       my edits: redigeringane mine
1787       my notes: mine kartnotisar
1788       my settings: innstellingane mine
1789       my traces: spora mine
1790       nearby users: Andre næliggande brukarar
1791       nearby_changesets: endringssett av naboar
1792       nearby_diaries: dagbokoppføringar av naboar
1793       new diary entry: ny dagbokoppføring
1794       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1795       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1796       notes: kartnotisar
1797       oauth settings: oauth-innstellingar
1798       remove as friend: fjern ven
1799       role: 
1800         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1801         grant: 
1802           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1803           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1804         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1805         revoke: 
1806           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1807           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1808       send message: send melding
1809       settings_link_text: innstellingar
1810       spam score: "Spamresultat:"
1811       status: "Status:"
1812       traces: spor
1813       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1814       user location: Posisjonen til brukaren
1815       your friends: Venene dine
1816   user_block: 
1817     blocks_by: 
1818       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1819       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1820       title: Blokkeringar av %{name}
1821     blocks_on: 
1822       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1823       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1824       title: Blokkeringar av %{name}
1825     create: 
1826       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1827       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1828       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1829     edit: 
1830       back: Vis alle blokkeringar
1831       heading: Endrar blokkering av %{name}
1832       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1833       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1834       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1835       show: Vis denne blokkeringa
1836       submit: Oppdater blokkering
1837       title: Endrar blokkering av %{name}
1838     filter: 
1839       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1840       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1841     helper: 
1842       time_future: Sluttar om %{time}.
1843       time_past: Slutta %{time} sidan.
1844       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1845     index: 
1846       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1847       heading: Liste over brukerblokkeringer
1848       title: Brukerblokkeringer
1849     model: 
1850       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1851       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1852     new: 
1853       back: Vis alle blokkeringar
1854       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1855       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1856       period: Kor lenge, frå no av, brukaren vil blokkerast frå API-en.
1857       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1858       submit: Opprett blokkering
1859       title: Opprettar blokkering av %{name}
1860       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1861       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1862     not_found: 
1863       back: Tilbake til indeksen
1864       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1865     partial: 
1866       confirm: Er du sikker?
1867       creator_name: Oppretta av
1868       display_name: Blokkert brukar
1869       edit: Rediger
1870       next: Neste »
1871       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1872       previous: « Forrige
1873       reason: Årsak for blokkering
1874       revoke: Tilbakekall!
1875       revoker_name: Tilbakekalt av
1876       show: Vis
1877       showing_page: Side %{page}
1878       status: Status
1879     period: 
1880       one: 1 time
1881       other: "%{count} timar"
1882     revoke: 
1883       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1884       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1885       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1886       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1887       revoke: Tilbakekall!
1888       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1889       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1890     show: 
1891       back: Vis alle blokkeringar
1892       confirm: Er du sikker?
1893       edit: Rediger
1894       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1895       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1896       reason: "Årsak for blokkering:"
1897       revoke: Tilbakekall!
1898       revoker: "Tilbakekaller:"
1899       show: Vis
1900       status: Status
1901       time_future: Sluttar om %{time}
1902       time_past: Slutta %{time} sidan
1903       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1904     update: 
1905       only_creator_can_edit: Berre moderatoren som oppretta blokkeringa kan endre henne.
1906       success: Blokkering oppdatert.
1907   user_role: 
1908     filter: 
1909       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1910       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1911       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1912       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1913     grant: 
1914       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1915       confirm: Stadfest
1916       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1917       heading: Stadfest rolletildeling
1918       title: Stadfest rolletildeling
1919     revoke: 
1920       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1921       confirm: Stadfest
1922       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1923       heading: Stadfest fjerning av rolle
1924       title: Stadfest fjerning av rolle