Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Chrumps
8 # Author: Cysioland
9 # Author: Debeet
10 # Author: Deejay1
11 # Author: Kaligula
12 # Author: Nemo bis
13 # Author: Odie2
14 # Author: Przemub
15 # Author: RafalR
16 # Author: Rezonansowy
17 # Author: Soeb
18 # Author: Sp5uhe
19 # Author: Ty221
20 # Author: Woytecr
21 # Author: Wpedzich
22 # Author: Yarl
23 pl: 
24   activerecord: 
25     attributes: 
26       diary_comment: 
27         body: Treść
28       diary_entry: 
29         language: Język
30         latitude: Szerokość geograficzna
31         longitude: Długość geograficzna
32         title: Tytuł
33         user: Użytkownik
34       friend: 
35         friend: Znajomy
36         user: Użytkownik
37       message: 
38         body: Treść
39         recipient: Odbiorca
40         sender: Nadawca
41         title: Tytuł
42       trace: 
43         description: Opis
44         latitude: Szerokość geograficzna
45         longitude: Długość geograficzna
46         name: Nazwa
47         public: Publiczny
48         size: Rozmiar
49         user: Użytkownik
50         visible: Widoczny
51       user: 
52         active: Aktywny
53         description: Opis
54         display_name: Publiczna nazwa
55         email: E-mail
56         languages: Języki
57         pass_crypt: Hasło
58     models: 
59       acl: Lista kontroli dostępu
60       changeset: Zestaw zmian
61       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
62       country: Państwo
63       diary_comment: Komentarz dziennika
64       diary_entry: Wpis w dzienniku
65       friend: Znajomy
66       language: Język
67       message: Wiadomość
68       node: Węzeł
69       node_tag: Znacznik węzła
70       notifier: Notifier
71       old_node: Wcześniejszy węzeł
72       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
73       old_relation: Stara relacja
74       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
75       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
76       old_way: Wcześniejsza droga
77       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
78       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
79       relation: Relacja
80       relation_member: Członek relacji
81       relation_tag: Znacznik relacji
82       session: Sesja
83       trace: Ślad
84       tracepoint: Punkt śladu
85       tracetag: Znacznik śladu
86       user: Użytkownik
87       user_preference: Preferencje użytkownika
88       user_token: Token użytkownika
89       way: Droga
90       way_node: Węzeł drogi
91       way_tag: Tag drogi
92   application: 
93     require_cookies: 
94       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
95     require_moderator: 
96       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, aby wykonać tą akcję.
97     setup_user_auth: 
98       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
99       need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
100   browse: 
101     changeset: 
102       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
103       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
104       feed: 
105         title: Zestaw zmian %{id}
106         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
107       osmchangexml: XML w formacie osmChange
108       title: Zestaw zmian
109     changeset_details: 
110       belongs_to: "Należy do:"
111       bounding_box: "Obszar edycji:"
112       box: prostokąt
113       closed_at: "Zamknięto:"
114       created_at: "Utworzono:"
115       has_nodes: 
116         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
117         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
118         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
119       has_relations: 
120         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
121         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
122         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
123       has_ways: 
124         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
125         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
126         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
127       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
128       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
129     common_details: 
130       changeset_comment: "Komentarz:"
131       deleted_at: "Usunięte dnia:"
132       deleted_by: "Usunięte przez:"
133       edited_at: "Edytowano:"
134       edited_by: "Edytowane przez:"
135       in_changeset: "W zestawie zmian:"
136       version: "Wersja:"
137     containing_relation: 
138       entry: Relacja %{relation_name}
139       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
140     map: 
141       deleted: Skasowano
142       edit: 
143         area: Edytuj obszar
144         node: Edytuj węzeł
145         note: Edytuj notatkę
146         relation: Edytuj relację
147         way: Edytuj drogę
148       larger: 
149         area: Zobacz obszar na większej mapie
150         node: Zobacz punkt na większej mapie
151         note: Zobacz notatkę na większej mapie
152         relation: Zobacz relację na większej mapie
153         way: Pokaż drogę na większej mapie
154       loading: Wczytywanie…
155     navigation: 
156       all: 
157         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
158         next_node_tooltip: Następny węzeł
159         next_note_tooltip: Następna notatka
160         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
161         next_way_tooltip: Następna droga
162         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
163         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
164         prev_note_tooltip: Poprzednia notatka
165         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
166         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
167       user: 
168         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje użytkownika %{user}
169         next_changeset_tooltip: Następna edycja użytkownika %{user}
170         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja użytkownika %{user}
171     node: 
172       download_xml: Pobierz XML
173       edit: Edytuj węzeł
174       node: Węzeł
175       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
176       view_history: Zobacz historię
177     node_details: 
178       coordinates: "Współrzędne:"
179       part_of: "Jest częścią:"
180     node_history: 
181       download_xml: Pobierz XML
182       node_history: Historia zmian węzła
183       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
184       view_details: Zobacz szczegóły
185     not_found: 
186       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
187       type: 
188         changeset: zestaw zmian
189         node: węzeł
190         relation: relacja
191         way: droga
192     note: 
193       at_by_html: "%{when} temu przez użytkownika %{user}"
194       at_html: "%{when} temu"
195       closed: "Zamknięto:"
196       closed_title: "Rozwiązana notatka: %{note_name}"
197       comments: "Komentarze:"
198       description: "Opis:"
199       last_modified: "Ostatnio zmodyfikowano:"
200       open_title: "Nierozwiązana notatka: %{note_name}"
201       opened: "Utworzono:"
202       title: Uwaga
203     paging_nav: 
204       of: z
205       showing_page: strona
206     redacted: 
207       message_html: Wersja %{version} tego %{type} nie może zostać pokazana jako zredagowana. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać szczegółowe informacje.
208       redaction: Redakcja %{id}
209       type: 
210         node: węzeł
211         relation: relacja
212         way: droga
213     relation: 
214       download_xml: Pobierz XML
215       relation: Relacja
216       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
217       view_history: Zobacz historię zmian
218     relation_details: 
219       members: "Zawiera:"
220       part_of: "Jest częścią:"
221     relation_history: 
222       download_xml: Pobierz XML
223       relation_history: Historia zmian relacji
224       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
225       view_details: Zobacz szczegóły
226     relation_member: 
227       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
228       type: 
229         node: Węzeł
230         relation: Relacja
231         way: Droga
232     start_rjs: 
233       data_frame_title: Dane
234       data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
235       details: Szczegóły
236       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
237       hide_areas: Ukryj obszary
238       history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
239       load_data: Załaduj dane
240       loaded_an_area_with_num_features: Wczytano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
241       loading: Wczytywanie...
242       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
243       notes_layer_name: Przeglądaj notatki
244       object_list: 
245         api: Pobierz ten obszar z API
246         back: Powrót do listy obiektów
247         details: Szczegóły
248         heading: Lista obiektów
249         history: 
250           type: 
251             node: Węzeł %{id}
252             way: Droga %{id}
253         selected: 
254           type: 
255             node: Węzeł %{id}
256             way: Droga %{id}
257         type: 
258           node: Węzeł
259           way: Droga
260       private_user: prywatny użytkownika
261       show_areas: Pokaż obszary
262       show_history: Pokaż zmiany
263       unable_to_load_size: "Nie można wczytać: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
264       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
265       wait: Moment…
266       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
267     tag_details: 
268       tags: "Znaczniki:"
269       wiki_link: 
270         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
271         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
272       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
273     timeout: 
274       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
275       type: 
276         changeset: Zestaw zmian
277         node: węzeł
278         relation: relacja
279         way: droga
280     way: 
281       download_xml: Ściągnij XML
282       edit: Edytuj
283       view_history: Pokaż historię
284       way: Droga
285       way_title: "Droga: %{way_name}"
286     way_details: 
287       also_part_of: 
288         one: należy do drogi %{related_ways}
289         other: należy do dróg %{related_ways}
290       nodes: "Węzły:"
291       part_of: "Jest częścią:"
292     way_history: 
293       download_xml: Ściągnij XML
294       view_details: Zobacz szczegóły
295       way_history: Historia zmian drogi
296       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
297   changeset: 
298     changeset: 
299       anonymous: Anonim
300       big_area: (duży)
301       no_comment: (brak)
302       no_edits: (brak edycji)
303       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
304       still_editing: (nadal edytowany)
305       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
306     changeset_paging_nav: 
307       next: Następna »
308       previous: « Poprzednia
309       showing_page: Strona %{page}
310     changesets: 
311       area: Obszar
312       comment: Komentarz
313       id: ID
314       saved_at: Zapisano
315       user: Użytkownik
316     list: 
317       description: Ostatnie zmiany
318       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
319       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
320       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
321       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
322       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
323       empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji.
324       empty_user_html: Wydaje się że jeszcze nie edytowałeś. By zacząć, przejrzyj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnik dla początkujących</a>.
325       heading: Zestawy zmian
326       heading_bbox: Zestawy zmian
327       heading_friend: Zestawy zmian
328       heading_nearby: Zestawy zmian
329       heading_user: Zestawy zmian
330       heading_user_bbox: Zestawy zmian
331       title: Zestawy zmian
332       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
333       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
334       title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
335       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
336       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
337     timeout: 
338       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
339   diary_entry: 
340     comments: 
341       ago: "%{ago} temu"
342       comment: Komentarz
343       has_commented_on: "%{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika"
344       newer_comments: Nowsze komentarze
345       older_comments: Starsze komentarze
346       post: Wpis
347       when: Kiedy
348     diary_comment: 
349       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
350       confirm: Potwierdź
351       hide_link: Ukryj ten komentarz
352     diary_entry: 
353       comment_count: 
354         few: "%{count} komentarze"
355         one: 1 komentarz
356         other: "%{count} komentarzy"
357         zero: Brak komentarzy
358       comment_link: Skomentuj ten wpis
359       confirm: Potwierdź
360       edit_link: Edytuj ten wpis
361       hide_link: Ukryj ten wpis
362       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
363       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
364     edit: 
365       body: "Treść:"
366       language: "Język:"
367       latitude: "Szerokość geograficzna:"
368       location: "Położenie:"
369       longitude: "Długość geograficzna:"
370       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
371       save_button: Zapisz
372       subject: "Temat:"
373       title: Edycja wpisu dziennika
374       use_map_link: na mapie
375     feed: 
376       all: 
377         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
378         title: Wpisy OpenStreetMap
379       language: 
380         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
381         title: Wpisy w języku %{language_name}
382       user: 
383         description: Ostatnie wpisy od %{user}
384         title: Wpisy dla %{user}
385     list: 
386       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
387       new: Nowy wpis do dziennika
388       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
389       newer_entries: Nowsze wpisy
390       no_entries: Brak wpisów dziennika
391       older_entries: Starsze wpisy
392       recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
393       title: Dzienniki użytkowników
394       title_friends: Dzienniki znajomych
395       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
396       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
397     location: 
398       edit: Edytuj
399       location: "Położenie:"
400       view: Podgląd
401     new: 
402       title: Nowy wpis do dziennika
403     no_such_entry: 
404       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
405       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
406       title: Nie ma takiego wpisu
407     view: 
408       leave_a_comment: Zostaw komentarz
409       login: Zaloguj się
410       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
411       save_button: Zapisz
412       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
413       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
414   editor: 
415     default: Domyślnie (obecnie %{name})
416     id: 
417       description: iD (edycja w przeglądarce)
418       name: iD
419     potlatch: 
420       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
421       name: Potlatch 1
422     potlatch2: 
423       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
424       name: Potlatch 2
425     remote: 
426       description: JOSM lub Markaartor
427       name: Zdalne sterowanie
428   export: 
429     start: 
430       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
431       area_to_export: Obszar do eksportu
432       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
433       export_button: Eksportuj
434       export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a>.
435       format: Format
436       format_to_export: Format eksportu
437       image_size: Rozmiar obrazka
438       latitude: "Szer:"
439       licence: Licencja
440       longitude: "Dł:"
441       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
442       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
443       max: max
444       options: Opcje
445       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
446       output: Wynik
447       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
448       scale: Skala
449       too_large: 
450         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
451         heading: Obszar zbyt duży
452       zoom: Zoom
453     start_rjs: 
454       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
455       change_marker: Zmień pozycję pinezki
456       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
457       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
458       export: Eksport
459       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
460       view_larger_map: Większy widok mapy
461   geocoder: 
462     description: 
463       title: 
464         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
465         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
466       types: 
467         cities: Miasta
468         places: Miejsca
469         towns: Miasta
470     direction: 
471       east: na wschód
472       north: na północ
473       north_east: na północny wschód
474       north_west: na północny zachód
475       south: na południe
476       south_east: na południowy wschód
477       south_west: na południowy zachód
478       west: na zachód
479     distance: 
480       one: ok. 1km
481       other: około %{count}km
482       zero: mniej niż 1km
483     results: 
484       more_results: Więcej wyników
485       no_results: Nie znaleziono
486     search: 
487       title: 
488         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
489         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
490         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
491         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
492         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
493         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
494     search_osm_nominatim: 
495       admin_levels: 
496         level10: Granica przedmieścia
497         level2: Granica kraju
498         level4: Granica stanu
499         level5: Granica regionu
500         level6: Granica hrabstwa
501         level8: Granica miasta
502         level9: Granica wsi
503       prefix: 
504         aeroway: 
505           aerodrome: Lotnisko
506           apron: Płyta postojowa
507           gate: Bramka
508           helipad: Helipad
509           runway: Pas startowy
510           taxiway: Droga kołowania
511           terminal: Terminal
512         amenity: 
513           WLAN: Dostęp do WiFi
514           airport: Lonisko
515           arts_centre: Centrum sztuki
516           artwork: Sztuka
517           atm: Bankomat
518           auditorium: Audytorium
519           bank: Bank
520           bar: Bar
521           bbq: Miejsce do grillowania
522           bench: Ławka
523           bicycle_parking: Parking rowerowy
524           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
525           biergarten: Ogród piwny
526           brothel: Dom publiczny
527           bureau_de_change: Kantor
528           bus_station: Stacja autobusowa
529           cafe: Kawiarnia
530           car_rental: Wynajem samochodów
531           car_sharing: Dzielenie się samochodami
532           car_wash: Myjnia samochodowa
533           casino: Kasyno
534           charging_station: Stacja paliw
535           cinema: Kino
536           clinic: Przychodnia
537           club: Klub
538           college: Uczelnia
539           community_centre: Centrum społeczności
540           courthouse: Sąd
541           crematorium: Krematorium
542           dentist: Gabinet dentystyczny
543           doctors: Lekarze
544           dormitory: Bursa
545           drinking_water: Źródło wody pitnej
546           driving_school: Nauka jazdy
547           embassy: Ambasada
548           emergency_phone: Telefon alarmowy
549           fast_food: Fast Food
550           ferry_terminal: Terminal promowy
551           fire_hydrant: Hydrant
552           fire_station: Remiza strażacka
553           food_court: Targ z żywnością
554           fountain: Fontanna
555           fuel: Stacja benzynowa
556           grave_yard: Mniejszy cmentarz
557           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
558           hall: Hala
559           health_centre: Ośrodek zdrowia
560           hospital: Szpital
561           hotel: Hotel
562           hunting_stand: Ambona myśliwska
563           ice_cream: Lodziarnia
564           kindergarten: Przedszkole
565           library: Biblioteka
566           market: Targowisko
567           marketplace: Plac targowy
568           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
569           nightclub: Klub nocny
570           nursery: Żłobek
571           nursing_home: Dom opieki
572           office: Biuro
573           park: Park
574           parking: Parking
575           pharmacy: Apteka
576           place_of_worship: Miejsce kultu
577           police: Posterunek policji
578           post_box: Skrzynka pocztowa
579           post_office: Poczta
580           preschool: Przedszkole
581           prison: Więzienie
582           pub: Pub
583           public_building: Budynek publiczny
584           public_market: Rynek publiczny
585           reception_area: Recepcja
586           recycling: Miejsce recyklingu
587           restaurant: Restauracja
588           retirement_home: Dom starców
589           sauna: Sauna
590           school: Szkoła
591           shelter: Schron
592           shop: Sklep
593           shopping: Zakupy
594           shower: Prysznic
595           social_centre: Centrum społeczne
596           social_club: Klub towarzyski
597           studio: Studio
598           supermarket: Supermarket
599           swimming_pool: Basen
600           taxi: Postój taksówek
601           telephone: Budka telefoniczna
602           theatre: Teatr
603           toilets: Toaleta publiczna
604           townhall: Urząd miejski
605           university: Uniwersytet
606           vending_machine: Automat do sprzedaży
607           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
608           village_hall: Urząd gminy
609           waste_basket: Kosz na śmieci
610           wifi: Dostęp do WiFi
611           youth_centre: Centrum młodzieżowe
612         boundary: 
613           administrative: Granica administracyjna
614           census: Granica spisu
615           national_park: Park Narodowy
616           protected_area: Obszar chroniony
617         bridge: 
618           aqueduct: Akwedukt
619           suspension: Most wiszący
620           swing: Most obrotowy
621           viaduct: Wiadukt
622           "yes": Most
623         building: 
624           "yes": Budynek
625         highway: 
626           bridleway: Droga dla koni
627           bus_guideway: Droga dla autobusów
628           bus_stop: Przystanek autobusowy
629           byway: Boczna droga
630           construction: Droga budowana
631           cycleway: Ścieżka rowerowa
632           emergency_access_point: Punkt awaryjny
633           footway: Chodnik
634           ford: Bród
635           living_street: Strefa zamieszkania
636           milestone: Punkt kontrolny
637           minor: Drobna droga
638           motorway: Autostrada
639           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
640           motorway_link: Autostrada – dojazd
641           path: Ścieżka
642           pedestrian: Droga dla pieszych
643           platform: Podwyższenie
644           primary: Droga krajowa
645           primary_link: Droga krajowa – dojazd
646           raceway: Tor wyścigowy
647           residential: Droga osiedlowa
648           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
649           road: Droga
650           secondary: Droga wojewódzka
651           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
652           service: Droga serwisowa
653           services: Usługi autostrady
654           speed_camera: Radar
655           steps: Schody
656           stile: Przełaz
657           tertiary: Droga powiatowa
658           tertiary_link: Droga wojewódzka
659           track: Droga gruntowa
660           trail: Szlak
661           trunk: Droga ekspresowa
662           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
663           unclassified: Droga gminna
664           unsurfaced: Nierówna droga
665         historic: 
666           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
667           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
668           boundary_stone: Graniczny głaz
669           building: Budynek
670           castle: Zamek
671           church: Kościół
672           fort: Fort
673           house: Dom
674           icon: Ikona
675           manor: Dwór
676           memorial: Mniejszy pomnik
677           mine: Kopalnia
678           monument: Pomnik
679           museum: Muzeum
680           ruins: Ruiny
681           tower: Wieża
682           wayside_cross: Przydrożny krzyż
683           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
684           wreck: Wrak
685         landuse: 
686           allotments: Ogródki działkowe
687           basin: Dorzecze
688           brownfield: Grunty poprzemysłowe
689           cemetery: Cmentarz
690           commercial: Obszar handlowo-usługowy
691           conservation: Konserwacja
692           construction: Teren budowy
693           farm: Farma
694           farmland: Grunty rolne
695           farmyard: Podwórze gospodarskie
696           forest: Las
697           garages: Garaże
698           grass: Trawa
699           greenfield: Tereny niezagospodarowane
700           industrial: Teren przemysłowy
701           landfill: Wysypisko śmieci
702           meadow: Łąka
703           military: Teren wojskowy
704           mine: Kopalnia
705           nature_reserve: Rezerwat przyrody
706           orchard: Sad
707           park: Park
708           piste: Trasa
709           quarry: Kamieniołom
710           railway: Teren kolejowy
711           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
712           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
713           reservoir_watershed: Zbiornik wodny
714           residential: Zabudowa mieszkaniowa
715           retail: Handel detaliczny
716           road: Obszar drogowy
717           village_green: Park miejski
718           vineyard: Winnica
719           wetland: Tereny podmokłe
720           wood: Puszcza
721         leisure: 
722           beach_resort: Strzeżona plaża
723           bird_hide: Ukryj ptaki
724           common: Błonie
725           fishing: Łowisko
726           fitness_station: Fitness
727           garden: Ogród
728           golf_course: Pole golfowe
729           ice_rink: Lodowisko
730           marina: Marina
731           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
732           nature_reserve: Rezerwat naturalny
733           park: Park
734           pitch: Boisko sportowe
735           playground: Plac zabaw
736           recreation_ground: Pole rekreacyjne
737           sauna: Sauna
738           slipway: Pochylnia
739           sports_centre: Centrum sportowe
740           stadium: Stadion
741           swimming_pool: Basen
742           track: Bieżnia
743           water_park: Park wodny
744         military: 
745           airfield: Lotnisko wojskowe
746           barracks: Koszary
747           bunker: Bunkier
748         mountain_pass: 
749           "yes": Przełęcz
750         natural: 
751           bay: Zatoka
752           beach: Plaża
753           cape: Przylądek
754           cave_entrance: Wejście do jaskini
755           channel: Kanał
756           cliff: Urwisko
757           crater: Krater
758           dune: Wydma
759           feature: Obiekt
760           fell: Hale górskie
761           fjord: Fiord
762           forest: Las
763           geyser: Gejzer
764           glacier: Lodowiec
765           heath: Wrzosowisko
766           hill: Wzgórze
767           island: Wyspa
768           land: Ląd
769           marsh: Bagno
770           moor: Torfowisko
771           mud: Muł
772           peak: Szczyt
773           point: Punkt
774           reef: Rafa
775           ridge: Grzbiet
776           river: Rzeka
777           rock: Skała
778           scree: Zsypisko
779           scrub: Zagajnik
780           shoal: Mielizna
781           spring: Źródło
782           stone: Kamieniołom
783           strait: Cieśnina
784           tree: Drzewo
785           valley: Dolina
786           volcano: Wulkan
787           water: Woda
788           wetland: Obszar podmokły
789           wetlands: Obszary podmokłe
790           wood: Puszcza
791         office: 
792           accountant: Księgowy
793           architect: Architekt
794           company: Przedsiębiorstwo
795           employment_agency: Urząd pracy
796           estate_agent: Biuro nieruchomości
797           government: Biura rządowe
798           insurance: Biuro ubezpieczeń
799           lawyer: Prawnik
800           ngo: Biuro organizacji pozarządowych
801           telecommunication: Urząd telekomunikacji
802           travel_agent: Biuro podróży
803           "yes": Biuro
804         place: 
805           airport: Lotnisko
806           city: Miasto
807           country: Kraj
808           county: Powiat
809           farm: Farma
810           hamlet: Osada
811           house: Dom
812           houses: Zabudowanie
813           island: Wyspa
814           islet: Wysepka
815           isolated_dwelling: Oddzielny dom-gospodarstwo
816           locality: Rejon
817           moor: Torfowisko
818           municipality: Gmina
819           postcode: Kod pocztowy
820           region: Rejon
821           sea: Morze
822           state: Stan
823           subdivision: Dzielnica
824           suburb: Osiedle
825           town: Miasteczko
826           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
827           village: Wieś
828         railway: 
829           abandoned: Dawna linia kolejowa
830           construction: Budowana linia kolejowa
831           disused: Nieczynna trasa kolejowa
832           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
833           funicular: Kolejka linowa
834           halt: Przystanek kolejowy
835           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
836           junction: Węzeł kolejowy
837           level_crossing: Przejazd kolejowy
838           light_rail: Lekka kolej
839           miniature: Mini kolej
840           monorail: Kolej jednoszynowa
841           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
842           platform: Peron
843           preserved: Kolej zabytkowa
844           spur: Bocznica kolejowa
845           station: Stacja kolejowa
846           subway: Stacja metra
847           subway_entrance: Wejście na stację metra
848           switch: Zwrotnica
849           tram: Linia tramwajowa
850           tram_stop: Przystanek tramwajowy
851           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
852         shop: 
853           alcohol: Sklep monopolowy
854           antiques: Antyki
855           art: Sklep z dziełami sztuki
856           bakery: Piekarnia
857           beauty: Salon kosmetyczny
858           beverages: Sklep z napojami
859           bicycle: Sklep rowerowy
860           books: Księgarnia
861           butcher: Rzeźnik
862           car: Sklep samochodowy
863           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
864           car_repair: Naprawa samochodów
865           carpet: Sklep z dywanami
866           charity: Sklep charytatywny
867           chemist: Drogeria
868           clothes: Sklep odzieżowy
869           computer: Sklep komputerowy
870           confectionery: Cukiernia
871           convenience: Mały sklep wielobranżowy
872           copyshop: Ksero
873           cosmetics: Sklep kosmetyczny
874           department_store: Dom towarowy
875           discount: Sklep z produktami po obniżce
876           doityourself: Sklep budowlany
877           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
878           electronics: Sklep elektroniczny
879           estate_agent: Biuro nieruchomości
880           farm: Sklep gospodarski
881           fashion: Sklep modelarski
882           fish: Sklep rybny
883           florist: Kwiaciarnia
884           food: Sklep spożywczy
885           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
886           furniture: Sklep meblowy
887           gallery: Galeria
888           garden_centre: Centrum ogrodnicze
889           general: Sklep ogólny
890           gift: Sklep z pamiątkami
891           greengrocer: Warzywniak
892           grocery: Sklep spożywczy
893           hairdresser: Fryzjernia
894           hardware: Sklep ze sprzętem
895           hifi: Hi-Fi
896           insurance: Agent ubezpieczeniowy
897           jewelry: Sklep z biżuterią
898           kiosk: Kiosk
899           laundry: Pralnia
900           mall: Centrum handlowe
901           market: Targowisko
902           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
903           motorcycle: Sklep z motocyklami
904           music: Sklep muzyczny
905           newsagent: Kiosk
906           optician: Optyk
907           organic: Sklep z produktami organicznymi
908           outdoor: Sklep turystyczny
909           pet: Sklep ze zwierzętami
910           photo: Sklep fotograficzny
911           salon: Salon
912           shoes: Sklep obuwniczy
913           shopping_centre: Centrum handlowe
914           sports: Sklep sportowy
915           stationery: Sklep papierniczy
916           supermarket: Supermarket
917           toys: Sklep z zabawkami
918           travel_agency: Biuro podróży
919           video: Sklep filmowy
920           wine: Winiarnia
921         tourism: 
922           alpine_hut: Chata alpejska
923           artwork: Sztuka
924           attraction: Atrakcja turystyczna
925           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
926           cabin: Kabina
927           camp_site: Kemping
928           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
929           chalet: Schronisko
930           guest_house: Pensjonat
931           hostel: Hostel
932           hotel: Hotel
933           information: Informacja turystyczna
934           lean_to: Nachylenie
935           motel: Motel
936           museum: Muzeum
937           picnic_site: Miejsce na piknik
938           theme_park: Park tematyczny
939           valley: Dolina
940           viewpoint: Punkt widokowy
941           zoo: Zoo
942         tunnel: 
943           "yes": Tunel
944         waterway: 
945           artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
946           boatyard: Stocznia
947           canal: Kanał
948           connector: Złącze dróg wodnych
949           dam: Tama
950           derelict_canal: Opuszczony kanał
951           ditch: Rów
952           dock: Basen portowy
953           drain: Rów odpływowy
954           lock: Zastawka
955           lock_gate: Śluza
956           mineral_spring: Źródło mineralne
957           mooring: Kotwicowisko
958           rapids: Katarakty
959           river: Rzeka
960           riverbank: Brzeg rzeki
961           stream: Strumień
962           wadi: Starorzecze
963           water_point: Punkt wodny
964           waterfall: Wodospad
965           weir: Jaz
966   javascripts: 
967     map: 
968       base: 
969         cycle_map: Mapa rowerowa
970         standard: Podstawowa
971         transport_map: Transport publiczny
972     notes: 
973       new: 
974         add: Dodaj notatkę
975         intro: Informacja, którą wprowadzasz, będzie wyświetlana dla innych użytkowników w celu poprawy jakości mapy. Podaj więc jak najwięcej szczegółów oraz ustal pozycję markera tak dokładnie, jak to możliwe.
976       show: 
977         anonymous_warning: Notatka zawiera komentarze anonimowych użytkowników.
978         closed_by: rozwiązana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
979         closed_by_anonymous: rozwiązana przez anonima o %{time}
980         comment: Dodaj komentarz
981         comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
982         commented_by: komentarz użytkownika <a href='%{user_url}'>%{user}</a> z dnia %{time}
983         commented_by_anonymous: komentarz anonimowy z dnia %{time}
984         hide: Ukryj
985         opened_by: utworzona przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> w dniu %{time}
986         opened_by_anonymous: utworzona anonimowo w dniu %{time}
987         permalink: Permalink
988         reactivate: Ponownie aktywuj
989         reopened_by: ponownie aktywowana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
990         reopened_by_anonymous: ponownie aktywowana przez anonima o %{time}
991         resolve: Rozwiąż
992     site: 
993       createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby dodać notatkę
994       createnote_tooltip: Dodaj notatkę na mapie
995       createnote_zoom_alert: Musisz przybliżyć mapę, aby dodać notatkę
996       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
997       edit_tooltip: Edytuje mapę
998       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
999       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
1000       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
1001       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
1002   layouts: 
1003     community: Społeczność
1004     community_blogs: Blogi wspólnoty
1005     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
1006     copyright: Prawa autorskie i licencja
1007     documentation: Dokumentacja
1008     documentation_title: Dokumentacja projektu
1009     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
1010     donate_link_text: dokonując darowizny
1011     edit: Edycja
1012     edit_with: Edytuj w %{editor}
1013     export: Eksport
1014     export_tooltip: Eksport danych mapy
1015     foundation: Fundacja
1016     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
1017     gps_traces: Ślady GPS
1018     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
1019     help: Pomoc
1020     help_centre: Centrum pomocy
1021     help_title: Witryna pomocy dla projektu
1022     history: Zmiany
1023     home: główna
1024     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
1025     inbox_html: wiadomości %{count}
1026     inbox_tooltip: 
1027       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
1028       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
1029       zero: Brak nowych wiadomości
1030     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
1031     intro_2_create_account: Utwórz konto
1032     intro_2_download: pobierz
1033     intro_2_html: Wszystkie dane są bezpłatne dla %{download}, %{use} i są dostępne na %{license}. %{create_account} w celu poprawienia mapy.
1034     intro_2_license: wolna licencja
1035     intro_2_use: użyj
1036     log_in: zaloguj się
1037     log_in_tooltip: Zaloguj się
1038     logo: 
1039       alt_text: Logo OpenStreetMap
1040     logout: wyloguj
1041     logout_tooltip: Wyloguj
1042     make_a_donation: 
1043       text: Przekaż darowiznę
1044       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
1045     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1046     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1047     partners_bytemark: Hosting Bytemark
1048     partners_html: Hosting obsługuje %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, a także inni %{partners}.
1049     partners_ic: Królewskie kolegium w Londynie
1050     partners_partners: partnerzy
1051     partners_ucl: centrum UCL VR
1052     sign_up: zarejestruj
1053     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
1054     tag_line: Wolna wikimapa świata
1055     user_diaries: Dzienniczki
1056     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
1057     view: Mapa
1058     view_tooltip: Zobacz mapę
1059     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
1060     wiki: Wiki
1061     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
1062   license_page: 
1063     foreign: 
1064       english_link: oryginalna angielska wersja
1065       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
1066       title: Informacje o tłumaczeniu
1067     legal_babble: 
1068       attribution_example: 
1069         alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
1070         title: Przykład uznania autorstwa
1071       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
1072       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
1073       contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby poprawić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Uczestnicy (en)</a>"
1074       contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
1075       contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
1076       contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12."
1077       contributors_intro_html: "Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych źródeł, wśród nich:"
1078       contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1079       contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
1080       contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
1081       contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
1082       credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;.
1083       credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License, a w przypadku kafelków - CC-BY-SA. Możesz to zrobić przez podlinkowanie <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tej strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych, możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
1084       credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
1085       credit_title_html: Jak podać źródło
1086       infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
1087       infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
1088       infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
1089       intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1090       intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
1091       intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
1092       more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
1093       more_2_html: Choć dane OpenStreetMap są otwarte, nie możemy zapewnić wolnego od opłat API dla innych deweloperów. Przejrzyj nasze <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Warunki użycia API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Warunki użycia kafelków</a> oraz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Warunki użycia Nominatim</a>.
1094       more_title_html: Dowiedz się więcej
1095       title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
1096     native: 
1097       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
1098       native_link: wersji po polsku
1099       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
1100       title: O stronie
1101   message: 
1102     delete: 
1103       deleted: Wiadomość usunięta
1104     inbox: 
1105       date: Nadano
1106       from: Od
1107       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1108       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
1109       new_messages: 
1110         few: "%{count} nowe wiadomości"
1111         many: "%{count} nowych wiadomości"
1112         one: "%{count} nową wiadomość"
1113         other: "%{count} nowych wiadomości"
1114       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1115       old_messages: 
1116         few: "%{count} stare wiadomości"
1117         many: "%{count} starych wiadomości"
1118         one: "%{count} starą wiadomość"
1119         other: "%{count} starych wiadomości"
1120       outbox: nadawcza
1121       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1122       subject: Temat
1123       title: Wiadomości odebrane
1124     mark: 
1125       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1126       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1127     message_summary: 
1128       delete_button: Usuń
1129       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1130       reply_button: Odpowiedz
1131       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1132     new: 
1133       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
1134       body: Treść
1135       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
1136       message_sent: Wiadomość wysłana
1137       send_button: Wyślij
1138       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1139       subject: Temat
1140       title: Wysyłanie wiadomości
1141     no_such_message: 
1142       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1143       heading: Nie ma takiej wiadomości
1144       title: Nie ma takiej wiadomości
1145     outbox: 
1146       date: Nadano
1147       inbox: odbiorcza
1148       messages: 
1149         one: Masz %{count} wysłaną wiadomość
1150         other: Masz %{count} wysłanych wiadomości
1151       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1152       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1153       outbox: nadawcza
1154       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1155       subject: Temat
1156       title: Wiadomości wysłane
1157       to: Do
1158     read: 
1159       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1160       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1161       date: Nadano
1162       from: Od
1163       reply_button: Odpowiedz
1164       subject: Temat
1165       title: Czytanie wiadomości
1166       to: Do
1167       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1168       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1169     reply: 
1170       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1171     sent_message_summary: 
1172       delete_button: Usuń
1173   note: 
1174     description: 
1175       closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
1176       closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
1177       commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
1178       commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
1179       opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
1180       opened_at_html: Stworzono %{when} temu
1181       reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
1182       reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
1183     entry: 
1184       comment: Komentarz
1185       full: Pełna notatka
1186     mine: 
1187       ago_html: "%{when} temu"
1188       created_at: Utworzono w dniu
1189       creator: Autor
1190       description: Opis
1191       heading: Notatki użytkownika %{user}
1192       id: Identyfikator
1193       last_changed: Ostatnio zmieniono
1194       subheading: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
1195       title: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
1196     rss: 
1197       closed: zamknięta notatka (w pobliżu %{place})
1198       commented: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
1199       description_area: Lista notatek stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1200       description_item: Kanał RSS dla notatki %{id}
1201       opened: nowa notatka (w pobliżu %{place})
1202       reopened: ponownie aktywowana notatka (w pobliżu %{place})
1203       title: Notatki OpenStreetMap
1204   notifier: 
1205     diary_comment_notification: 
1206       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1207       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1208       hi: Witaj %{to_user},
1209       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1210     email_confirm: 
1211       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1212     email_confirm_html: 
1213       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1214       greeting: Cześć,
1215       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1216     email_confirm_plain: 
1217       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1218       greeting: Cześć,
1219       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1220     friend_notification: 
1221       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1222       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1223       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1224       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1225     gpx_notification: 
1226       and_no_tags: i brak znaczników
1227       and_the_tags: i następujące znaczniki
1228       failure: 
1229         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1230         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1231         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1232         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1233       greeting: Witaj,
1234       success: 
1235         loaded_successfully: udało się wczytać, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1236         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1237       with_description: z opisem
1238       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1239     lost_password: 
1240       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1241     lost_password_html: 
1242       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1243       greeting: Witaj,
1244       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1245     lost_password_plain: 
1246       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1247       greeting: Cześć,
1248       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1249     message_notification: 
1250       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1251       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1252       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1253       hi: Witaj %{to_user},
1254     note_comment_notification: 
1255       anonymous: Anonimowy użytkownik
1256       closed: 
1257         commented_note: "%{commenter} rozwiązał notatkę, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
1258         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą cię notatkę"
1259         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją notatkę"
1260         your_note: "%{commenter} rozwiązał jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
1261       commented: 
1262         commented_note: "%{commenter} zostawił komentarz do notatki, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
1263         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą cię notatkę"
1264         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował Twoją notatkę"
1265         your_note: "%{commenter} zostawił komentarz do jednej z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
1266       details: Więcej informacji na temat notatki można znaleźć na %{url}.
1267       greeting: Witaj,
1268       reopened: 
1269         commented_note: "%{commenter} ponownie aktywował notatkę, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
1270         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował interesującą cię notatkę"
1271         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował jedną z Twoich notatek"
1272         your_note: "%{commenter} ponownie aktywował jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}"
1273     signup_confirm: 
1274       confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
1275       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
1276       greeting: Cześć!
1277       subject: "[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap"
1278       welcome: Chcielibyśmy powitać cię i dostarczyć kilka dodatkowych informacji na dobry początek.
1279     signup_confirm_html: 
1280       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1281       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1282       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1283       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1284       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1285       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1286       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1287       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1288       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1289     signup_confirm_plain: 
1290       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1291       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1292       current_user: "Lista z kategoriami dostępna jest pod adresem:"
1293       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1294       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1295       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1296       user_wiki_page: Zalecane jest utworzenie własnej strony użytkownika na wiki, która zawiera twoją lokalizację.
1297       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1298   oauth: 
1299     oauthorize: 
1300       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1301       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1302       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1303       allow_write_api: modyfikuj mapę
1304       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1305       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1306       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1307       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1308       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1309     revoke: 
1310       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1311   oauth_clients: 
1312     create: 
1313       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1314     destroy: 
1315       flash: Usunięto rejestrację aplikacji
1316     edit: 
1317       submit: Edytuj
1318       title: Edycja aplikacji
1319     form: 
1320       allow_read_gpx: odczytywanie ich prywatnych śladów GPS.
1321       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1322       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1323       allow_write_diary: tworzenie wpisów dziennika, komentarzy i zawiązywanie znajomości.
1324       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1325       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1326       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1327       callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
1328       name: Nazwa
1329       requests: "Żądaj następujących uprawnień od użytkowników:"
1330       required: Wymagane
1331       support_url: Adres URL pomocy technicznej
1332       url: Główny adres URL aplikacji
1333     index: 
1334       application: Nazwa aplikacji
1335       issued_at: Wydane
1336       list_tokens: "Następujące tokeny zostały wydane do aplikacji w twoim imieniu:"
1337       my_apps: Programy klienckie
1338       my_tokens: Zarejestrowane programy
1339       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1340       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
1341       registered_apps: "Masz zarejestrowane następujące aplikacje klienckie:"
1342       revoke: Odwołaj!
1343       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1344     new: 
1345       submit: Zarejestruj
1346       title: Rejestracja nowej aplikacji
1347     not_found: 
1348       sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
1349     show: 
1350       access_url: "URL znaki dostępu:"
1351       allow_read_gpx: odczytywanie ich śladów GPS.
1352       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1353       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1354       allow_write_diary: tworzenie wpisów dziennika, komentarzy i zawiązywanie znajomości.
1355       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1356       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1357       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1358       authorize_url: "URL upoważnienia:"
1359       confirm: Jesteś pewien?
1360       delete: Usuń klienta
1361       edit: Edytuj szczegóły
1362       key: "Klucz odbiorcy:"
1363       requests: "Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:"
1364       secret: "Sekret odbiorcy:"
1365       support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
1366       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1367       url: "URL znacznika zapytania:"
1368     update: 
1369       flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
1370   redaction: 
1371     create: 
1372       flash: Utworzono poprawkę.
1373     destroy: 
1374       error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej redakcji.
1375       flash: Poprawka usunięta.
1376       not_empty: Poprawka jest niepusta. Należy najpierw wycofać wersje poprawki przed jej usunięciem.
1377     edit: 
1378       description: Opis
1379       heading: Edytuj poprawkę
1380       submit: Zapisz poprawkę
1381       title: Edytuj poprawkę
1382     index: 
1383       empty: Brak poprawek do pokazania.
1384       heading: Lista poprawek
1385       title: Lista poprawek
1386     new: 
1387       description: Opis
1388       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
1389       submit: Utwórz poprawkę
1390       title: Tworzenie nowej poprawki
1391     show: 
1392       confirm: Na pewno?
1393       description: "Opis:"
1394       destroy: Usuń tą poprawkę
1395       edit: Edytuj tę redakcję
1396       heading: Poprawka "%{title}"
1397       title: Wyświetlenie poprawki
1398       user: "Autor:"
1399     update: 
1400       flash: Zapisano zmiany.
1401   site: 
1402     edit: 
1403       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1404       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1405       id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
1406       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1407       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1408       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1409       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1410       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1411       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1412       user_page_link: stronie użytkownika
1413     index: 
1414       createnote: Dodaj notatkę
1415       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1416       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1417       license: 
1418         copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach otwartej licencji
1419       permalink: Permalink
1420       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1421       shortlink: Shortlink
1422     key: 
1423       table: 
1424         entry: 
1425           admin: Granica administracyjna
1426           allotments: Ogródki działkowe
1427           apron: 
1428             - Płyta lotniska
1429             - terminal
1430           bridge: Czarny obrys – most
1431           bridleway: Ścieżka dla koni
1432           brownfield: Teren powyburzeniowy
1433           building: Ważny budynek
1434           byway: Droga boczna
1435           cable: 
1436             - Kolej linowa
1437             - wyciąg krzesełkowy
1438           cemetery: Cmentarz
1439           centre: Centrum sportowe
1440           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1441           common: 
1442             - Pole
1443             - łąka
1444           construction: Drogi w budowie
1445           cycleway: Ścieżka rowerowa
1446           destination: Dostęp do punktu docelowego
1447           farm: Gospodarstwo rolne
1448           footway: Chodnik
1449           forest: Las
1450           golf: Pole golfowe
1451           heathland: Wrzosowisko
1452           industrial: Teren przemysłowy
1453           lake: 
1454             - Jezioro
1455             - rezerwuar
1456           military: Teren wojskowy
1457           motorway: Autostrada
1458           park: Park
1459           permissive: Możliwy wstęp
1460           pitch: Boisko sportowe
1461           primary: Droga pierwszorzędna
1462           private: Wstęp prywatny
1463           rail: Tory kolejowe
1464           reserve: Rezerwat przyrody
1465           resident: Teren mieszkalny
1466           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1467           runway: 
1468             - Pas startowy
1469             - kołowania
1470           school: 
1471             - Szkoła
1472             - uniwersytet
1473           secondary: Droga drugorzędna
1474           station: Dworzec kolejowy
1475           subway: Metro
1476           summit: 
1477             - Góra
1478             - szczyt
1479           tourist: Atrakcja turystyczna
1480           track: Ścieżka
1481           tram: 
1482             - Lekka kolej
1483             - tramwaj
1484           trunk: Droga główna
1485           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1486           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1487           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1488           wood: Puszcza
1489     markdown_help: 
1490       alt: Tekst alternatywny
1491       first: Pierwszy element
1492       heading: Nagłówek
1493       headings: Nagłówki
1494       image: Obraz
1495       link: Łącze
1496       ordered: Uporządkowana lista
1497       second: Drugi element
1498       subheading: Podtytuł
1499       text: Tekst
1500       title_html: Składnia <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1501       unordered: Lista nieuporządkowana
1502       url: Adres (URL)
1503     richtext_area: 
1504       edit: Edytuj
1505       preview: Podgląd
1506     search: 
1507       search: Szukaj
1508       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'poczta w pobliżu Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1509       submit_text: →
1510       where_am_i: Gdzie jestem?
1511       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1512     sidebar: 
1513       close: Zamknij
1514       search_results: Wyniki wyszukiwania
1515   time: 
1516     formats: 
1517       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1518   trace: 
1519     create: 
1520       trace_uploaded: Twój plik GPX został wczytany i czeka na dodanie do bazy danych. Powinno to nastąpić w ciągu 30 minut. Wtedy też dostaniesz wiadomość z informacją o tym fakcie.
1521       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1522     delete: 
1523       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1524     edit: 
1525       description: "Opis:"
1526       download: pobierz
1527       edit: edytuj
1528       filename: "Nazwa pliku:"
1529       heading: Edycja śladu %{name}
1530       map: mapa
1531       owner: "Autor:"
1532       points: "Punkty:"
1533       save_button: Zapisz zmiany
1534       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1535       tags: "Znaczniki:"
1536       tags_help: rozdzielone przecinkami
1537       title: Edycja śladu %{name}
1538       uploaded_at: "Wysłano:"
1539       visibility: "Widoczność:"
1540       visibility_help: co to znaczy?
1541     list: 
1542       description: Przeglądaj najnowsze dodane ścieżki GPS
1543       empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a> lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie wiki</a>.
1544       public_traces: Publiczne ślady GPS
1545       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1546       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1547       your_traces: Twoje ślady GPS
1548     make_public: 
1549       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1550     offline: 
1551       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1552       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1553     offline_warning: 
1554       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1555     trace: 
1556       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1557       by: utworzony przez użytkownika
1558       count_points: "%{count} punktów"
1559       edit: edycja
1560       edit_map: Edytuj Mapę
1561       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1562       in: w
1563       map: mapa
1564       more: więcej
1565       pending: OCZEKUJE
1566       private: PRYWATNY
1567       public: PUBLICZNY
1568       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1569       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1570       view_map: Pokaż mapę
1571     trace_form: 
1572       description: Opis
1573       help: Pomoc
1574       tags: Znaczniki
1575       tags_help: rozdzielone przecinkami
1576       upload_button: Wgrywaj
1577       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1578       visibility: Widoczność
1579       visibility_help: co to znaczy?
1580     trace_header: 
1581       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1582       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1583       traces_waiting: 
1584         few: Masz %{count} ślady oczekujące na dodanie. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1585         many: Masz %{count} oczekujących na dodanie śladów. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1586         one: Masz %{count} ślad oczekujący na dodanie. Poczekaj aż wgrywanie go zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1587         other: Masz %{count} oczekujących na dodanie śladów. Poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1588       upload_trace: Wyślij ślad
1589     trace_optionals: 
1590       tags: Znaczniki
1591     trace_paging_nav: 
1592       newer: Nowsze ślady
1593       older: Starsze ślady
1594       showing_page: Strona %{page}
1595     view: 
1596       delete_track: Wykasuj ten ślad
1597       description: "Opis:"
1598       download: pobierz
1599       edit: edycja
1600       edit_track: Edytuj ten ślad
1601       filename: "Plik:"
1602       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1603       map: mapa
1604       none: Brak
1605       owner: "Autor:"
1606       pending: OCZEKUJE
1607       points: "Punktów:"
1608       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1609       tags: "Znaczniki:"
1610       title: Przeglądanie śladu %{name}
1611       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1612       uploaded: "Dodano:"
1613       visibility: "Widoczność:"
1614     visibility: 
1615       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1616       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1617       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1618       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1619   user: 
1620     account: 
1621       contributor terms: 
1622         agreed: Zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1623         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1624         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1625         link text: co to jest?
1626         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1627         review link text: Proszę, przejdź na tą stronę, w dogodnym dla ciebie czasie, żeby potwierdzić zgodę na nowe Warunkami Uczestnictwa.
1628       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1629       delete image: Usuń obecną grafikę
1630       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1631       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1632       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1633       gravatar: 
1634         gravatar: Użyj Gravatara
1635         link text: co to jest?
1636       home location: "Lokalizacja domowa:"
1637       image: "Grafika:"
1638       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1639       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1640       latitude: "Szerokość:"
1641       longitude: "Długość geograficzna:"
1642       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1643       my settings: Moje ustawienia
1644       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1645       new image: Dodaj grafikę
1646       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1647       openid: 
1648         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1649         link text: co to jest?
1650         openid: "OpenID:"
1651       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1652       preferred languages: "Preferowane języki:"
1653       profile description: "Opis profilu:"
1654       public editing: 
1655         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1656         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1657         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1658         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1659         enabled link text: co to jest?
1660         heading: "Edycje publiczne:"
1661       public editing note: 
1662         heading: Publiczna edycja
1663         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1664       replace image: Zmień obecną grafikę
1665       return to profile: Powrót do profilu
1666       save changes button: Zapisz zmiany
1667       title: Zmiana ustawień konta
1668       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1669     confirm: 
1670       already active: To konto zostało potwierdzone.
1671       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1672       button: Potwierdzam
1673       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1674       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1675       reconfirm: Jeśli minęło już trochę czasu od twojej rejestracji, być może będziesz musiał <a href="%{reconfirm}">wysłać sobie nową wiadomość e-mail z potwierdzeniem</a>.
1676       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1677       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1678     confirm_email: 
1679       button: Potwierdzam
1680       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1681       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1682       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1683       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1684     confirm_resend: 
1685       failure: Brak użytkownika %{name}.
1686       success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś adres webmaster@openstreetmap.org. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
1687     filter: 
1688       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1689     go_public: 
1690       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1691     list: 
1692       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1693       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1694       heading: Użytkownicy
1695       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1696       showing: 
1697         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1698         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1699       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1700       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1701       title: Użytkownicy
1702     login: 
1703       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1704       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1705       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1706       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1707       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1708       heading: Logowanie
1709       login_button: Zaloguj się
1710       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1711       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1712       no account: Nie masz konta?
1713       openid: "%{logo} OpenID:"
1714       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1715       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1716       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1717       openid_providers: 
1718         aol: 
1719           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1720           title: Zaloguj używając AOL
1721         google: 
1722           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1723           title: Zaloguj używając Google
1724         myopenid: 
1725           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1726           title: Zaloguj używając myOpenID
1727         openid: 
1728           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1729           title: Zaloguj używając OpenID
1730         wordpress: 
1731           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1732           title: Zaloguj używając Wordpress
1733         yahoo: 
1734           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1735           title: Zaloguj używając Yahoo
1736       password: Hasło
1737       register now: Zarejestruj się
1738       remember: "Pamiętaj mnie:"
1739       title: Logowanie
1740       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1741       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1742       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1743     logout: 
1744       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1745       logout_button: Wyloguj
1746       title: Wyloguj
1747     lost_password: 
1748       email address: "Adres e-mail:"
1749       heading: Zapomniałeś hasła?
1750       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1751       new password button: Wyczyść hasło
1752       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1753       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1754       title: zgubione hasło
1755     make_friend: 
1756       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1757       button: Dodaj do listy przyjaciół
1758       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1759       heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
1760       success: "%{name} jest teraz twoim znajomym!"
1761     new: 
1762       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1763       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1764       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1765       continue: Kontynuuj
1766       display name: "Przyjazna nazwa:"
1767       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1768       email address: "Adres e-mail:"
1769       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1770       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1771       flash welcome: Dziękujemy za rejestrację. Przesłaliśmy Ci na %{email} wiadomość powitalną z kilkoma wskazówkami jak zacząć.
1772       heading: Zakładanie konta
1773       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki współtworzenia</a>.
1774       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1775       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1776       openid: "%{logo} OpenID:"
1777       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1778       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1779       password: Hasło
1780       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych warunków udziału!
1781       terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie akceptować nowych warunków autorstwa. Więcej informacji możesz znaleźć na <a href="%{url}">tej stronie</a>.
1782       title: Nowe konto
1783       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1784     no_such_user: 
1785       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1786       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1787       title: Nie znaleziono użytkownika
1788     popup: 
1789       friend: Znajomy
1790       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1791       your location: Twoje położenie
1792     remove_friend: 
1793       button: Usuń z przyjaciół
1794       heading: Usunąć %{user} z przyjaciół?
1795       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1796       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1797     reset_password: 
1798       confirm password: Potwierdź hasło
1799       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1800       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1801       heading: Resetowanie hasła %{user}
1802       password: Hasło
1803       reset: Resetuj hasło
1804       title: zresetuj hasło
1805     set_home: 
1806       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1807     suspended: 
1808       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1809       heading: Konto zawieszone
1810       title: Konto zawieszone
1811       webmaster: webmaster
1812     terms: 
1813       agree: Akceptuję
1814       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1815       consider_pd_why: co to oznacza?
1816       decline: Nie akceptuję
1817       guidance: "Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: w <a href=\"%{summary}\">formie czytelnego dla człowieka podsumowania</a> oraz <a href=\"%{translations}\">nieoficjalne tłumaczenia</a>"
1818       heading: Warunki współtworzenia
1819       legale_names: 
1820         france: Francja
1821         italy: Włochy
1822         rest_of_world: Reszta świata
1823       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1824       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1825       title: Warunki współtworzenia
1826       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie zaakceptować lub odrzucić nowe warunki współtworzenia, aby kontynuować.
1827     view: 
1828       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1829       add as friend: dodaj do znajomych
1830       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1831       block_history: otrzymane blokady
1832       blocks by me: nałożone blokady
1833       blocks on me: otrzymane blokady
1834       comments: komentarze
1835       confirm: Potwierdź
1836       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1837       create_block: zablokuj tego użytkownika
1838       created from: "Stworzony z:"
1839       ct accepted: zaakceptowane %{ago} temu
1840       ct declined: odrzucone
1841       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1842       ct undecided: niezdecydowane
1843       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1844       delete_user: usuń to konto
1845       description: Opis
1846       diary: dziennik
1847       edits: edycje
1848       email address: Adres e‐mail
1849       friends_changesets: zestawy zmian znajomych
1850       friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
1851       hide_user: ukryj tego użytkownika
1852       if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć użytkowników blisko ciebie.
1853       km away: "%{count}km stąd"
1854       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1855       m away: "%{count}m stąd"
1856       mapper since: "Mapuje od:"
1857       moderator_history: nałożone blokady
1858       my comments: moje komentarze
1859       my diary: mój dziennik
1860       my edits: moje zmiany
1861       my notes: moje notatki
1862       my settings: moje ustawienia
1863       my traces: moje ślady
1864       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1865       nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
1866       nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
1867       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1868       no friends: Nie masz jeszcze dodanych żadnych znajomych.
1869       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1870       notes: notatki
1871       oauth settings: ustawienia oauth
1872       remove as friend: usuń ze znajomych
1873       role: 
1874         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1875         grant: 
1876           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1877           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1878         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1879         revoke: 
1880           administrator: Cofnij dostęp administratora
1881           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1882       send message: wyślij wiadomość
1883       settings_link_text: stronie ustawień
1884       spam score: "Punktacja spamu:"
1885       status: "Stan:"
1886       traces: ślady
1887       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1888       user location: Lokalizacja użytkownika
1889       your friends: Twoi znajomi
1890   user_block: 
1891     blocks_by: 
1892       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1893       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1894       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1895     blocks_on: 
1896       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1897       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1898       title: Blokady na użytkownika %{name}
1899     create: 
1900       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1901       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1902       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1903     edit: 
1904       back: Zobacz wszystkie blokady
1905       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1906       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1907       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1908       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1909       show: Zobacz tę blokadę
1910       submit: Uaktualnij blokadę
1911       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1912     filter: 
1913       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1914       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1915     helper: 
1916       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1917       time_past: Zakończono %{time} temu.
1918       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1919     index: 
1920       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1921       heading: Lista blokad użytkowników
1922       title: Blokady użytkownika
1923     model: 
1924       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1925       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1926     new: 
1927       back: Zobacz wszystkie blokady
1928       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1929       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1930       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1931       reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Zachowaj spokój i rozsądek oraz podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1932       submit: Utwórz blokadę
1933       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1934       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1935       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1936     not_found: 
1937       back: Powrót do spisu
1938       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1939     partial: 
1940       confirm: Na pewno?
1941       creator_name: Twórca
1942       display_name: Zablokowany użytkownik
1943       edit: Edytuj
1944       next: Następna »
1945       not_revoked: (nie odwołana)
1946       previous: « Poprzednia
1947       reason: Powód blokady
1948       revoke: Odwołaj
1949       revoker_name: Odwołana przez
1950       show: Pokaż
1951       showing_page: Strona %{page}
1952       status: Status
1953     period: 
1954       one: 1 godzina
1955       other: "%{count} godzin"
1956     revoke: 
1957       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1958       flash: Blokada została odwołana.
1959       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1960       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1961       revoke: Odwołaj
1962       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1963       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1964     show: 
1965       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1966       confirm: Na pewno?
1967       edit: Edytuj
1968       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1969       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1970       reason: Przyczyna blokady
1971       revoke: Odwołaj
1972       revoker: Cofający uprawnienia
1973       show: Pokaż
1974       status: Status
1975       time_future: Blokada wygasa %{time}
1976       time_past: Zakończona %{time} temu
1977       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1978     update: 
1979       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
1980       success: Blokada zaktualizowana.
1981   user_role: 
1982     filter: 
1983       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1984       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1985       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1986       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1987     grant: 
1988       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1989       confirm: Potwierdź
1990       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1991       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1992       title: Potwierdź przyznawanie roli
1993     revoke: 
1994       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1995       confirm: Potwierdź
1996       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1997       heading: Potwierdź cofanie roli
1998       title: Potwierdź cofanie roli