]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/mk.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / mk.yml
1 # Messages for Macedonian (Македонски)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Bjankuloski06
5 mk: 
6   activerecord: 
7     attributes: 
8       diary_comment: 
9         body: Содржина
10       diary_entry: 
11         language: Јазик
12         latitude: Геог. ширина
13         longitude: Геог. должина
14         title: Наслов
15         user: Корисник
16       friend: 
17         friend: Пријател
18         user: Корисник
19       message: 
20         body: Содржина
21         recipient: Примател
22         sender: Испраќач
23         title: Наслов
24       trace: 
25         description: Опис
26         latitude: Геог. ширина
27         longitude: Геог. должина
28         name: Име
29         public: Јавно
30         size: Големина
31         user: Корисник
32         visible: Видливо
33       user: 
34         active: Активно
35         description: Опис
36         display_name: Име за прикажување
37         email: Е-пошта
38         languages: Јазици
39         pass_crypt: Лозинка
40     models: 
41       acl: Список за контрола на пристап
42       changeset: Измени
43       changeset_tag: Ознака во измените
44       country: Земја
45       diary_comment: Коментар од дневникот
46       diary_entry: Ставка во дневник
47       friend: Пријател
48       language: Јазик
49       message: Порака
50       node: Јазол
51       node_tag: Ознака на јазол
52       notifier: Известувач
53       old_node: Стар јазол
54       old_node_tag: Стара ознака за јазол
55       old_relation: Стара релација
56       old_relation_member: Стар член во релација
57       old_relation_tag: Стара ознака на релација
58       old_way: Стар пат
59       old_way_node: Стар јазол на пат
60       old_way_tag: Стара ознака за пат
61       relation: Релација
62       relation_member: Член на релација
63       relation_tag: Ознака за релација
64       session: Сесија
65       trace: Трага
66       tracepoint: Точка на трага
67       tracetag: Ознака за трага
68       user: Корисник
69       user_preference: Кориснички прилагодувања
70       user_token: Кориснички жетон
71       way: Пат
72       way_node: Јазол на пат
73       way_tag: Ознака на пат
74   application: 
75     require_cookies: 
76       cookies_needed: Изгледа сте оневозможиле колачиња - дозволете колачиња во прелистувачот за да можете да продолжите,
77     setup_user_auth: 
78       blocked: Пристапот кон API ви е блокиран. Најавете се на посредникот за да дознаете повеќе.
79       need_to_see_terms: Вашиот пристап до приложниот програм (API) е привремено запрен. Најавете се на мрежниот посредник за да ги погледате Условите за учесниците. Нема потреба да се согласувате со услоците, но мора да ги прочитате.
80   browse: 
81     changeset: 
82       changeset: "Измени: {{id}}"
83       changesetxml: XML за измените
84       download: Преземи {{changeset_xml_link}} или {{osmchange_xml_link}}
85       feed: 
86         title: Измени {{id}}
87         title_comment: Измени {{id}} - {{comment}}
88       osmchangexml: osmChange XML
89       title: Измени
90     changeset_details: 
91       belongs_to: "Припаѓа на:"
92       bounding_box: "Рамка:"
93       box: кутија
94       closed_at: "Затворено во:"
95       created_at: Создадено во
96       has_nodes: 
97         one: "Го има следниов {{count}} јазол:"
98         other: "Ги има следниве {{count}} јазли:"
99       has_relations: 
100         one: "Ја има следнава {{count}} релација:"
101         other: "Ги има следниве {{count}} релации:"
102       has_ways: 
103         one: "Го има следниов {{count}} пат:"
104         other: "Ги има следниве {{count}} патишта:"
105       no_bounding_box: Нема зачувано рамка за овие измени.
106       show_area_box: Прикажи рамка
107     common_details: 
108       changeset_comment: "Коментар:"
109       deleted_at: "Избришано во:"
110       deleted_by: "Избришал:"
111       edited_at: "Уредено во:"
112       edited_by: "Уредил:"
113       in_changeset: "Во измените:"
114       version: "Верзија:"
115     containing_relation: 
116       entry: Релација {{relation_name}}
117       entry_role: Релација {{relation_name}} (како {{relation_role}})
118     map: 
119       deleted: Избришано
120       larger: 
121         area: Погледај го просторот на поголема карта
122         node: Погледај го јазолот на поголема карта
123         relation: Погледај ја релацијата на поголема карта
124         way: Погледај го патот на поголема карта
125       loading: Вчитувам...
126     navigation: 
127       all: 
128         next_changeset_tooltip: "Следни измени:"
129         next_node_tooltip: Следен јазол
130         next_relation_tooltip: Следна релација
131         next_way_tooltip: Следен пат
132         prev_changeset_tooltip: "Претходни измени:"
133         prev_node_tooltip: Претходен јазол
134         prev_relation_tooltip: Претходна релација
135         prev_way_tooltip: Претходен пат
136       user: 
137         name_changeset_tooltip: Погледај уредувања на {{user}}
138         next_changeset_tooltip: Следно уредување на {{user}}
139         prev_changeset_tooltip: Претходно уредување на {{user}}
140     node: 
141       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
142       download_xml: Преземи XML
143       edit: уреди
144       node: Јазол
145       node_title: "Јазол: {{node_name}}"
146       view_history: погледај ја историјата
147     node_details: 
148       coordinates: "Координати:"
149       part_of: "Дел од:"
150     node_history: 
151       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
152       download_xml: Преземи XML
153       node_history: Историја на јазолот
154       node_history_title: "Историја на јазолот: {{node_name}}"
155       view_details: погледај детали
156     not_found: 
157       sorry: Жалиам, но не најдов {{type}} со назнака {{id}}.
158       type: 
159         changeset: измени
160         node: јазол
161         relation: релација
162         way: пат
163     paging_nav: 
164       of: од
165       showing_page: Приказ на страница
166     relation: 
167       download: "{{download_xml_link}} или {{view_history_link}}"
168       download_xml: Преземи XML
169       relation: Релација
170       relation_title: "Релација: {{relation_name}}"
171       view_history: погледај ја историјата
172     relation_details: 
173       members: "Членови:"
174       part_of: "Дел од:"
175     relation_history: 
176       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
177       download_xml: Преземи XML
178       relation_history: Историја на релацијата
179       relation_history_title: "Историја на релацијата: {{relation_name}}"
180       view_details: погледај детали
181     relation_member: 
182       entry_role: "{{type}} {{name}} како {{role}}"
183       type: 
184         node: Јазол
185         relation: Релација
186         way: Пат
187     start: 
188       manually_select: Рачно избери друга површина
189       view_data: Погледајте податоци за тековниот поглед на картата
190     start_rjs: 
191       data_frame_title: Податоци
192       data_layer_name: Податоци
193       details: Детали
194       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да одберете простор
195       edited_by_user_at_timestamp: Уредено од [[user]] во [[timestamp]]
196       hide_areas: Скриј подрачја
197       history_for_feature: Историја за [[feature]]
198       load_data: Вчитај ги податоците
199       loaded_an_area_with_num_features: "Вчитавте простор кој содржи [[num_features]] елементи. Некои прелистувачи не можат добро да прикажат со волку податоци. Начелно, прелистувачите работат најдобро при помалку од 100 елементи наеднаш: ако правите нешто друго прелистувачот ќе ви биде бавен/пасивен. Ако и покрај тоа сакате да се прикажат овие податоци, кликнете подолу."
200       loading: Вчитувам...
201       manually_select: Рачно изберете друга површина
202       object_list: 
203         api: Retrieve this area from the API
204         back: Прикажи список на предмети
205         details: Детали
206         heading: Список на предмети
207         history: 
208           type: 
209             node: Јазол [[id]]
210             way: Пат [[id]]
211         selected: 
212           type: 
213             node: Јазол [[id]]
214             way: Пат [[id]]
215         type: 
216           node: Јазол
217           way: Пат
218       private_user: приватен корисник
219       show_areas: Прикажи подрачја
220       show_history: Прикажи историја
221       unable_to_load_size: "Не можам да вчитам: Рамката од [[bbox_size]] е преголема (мора да биде помала од {{max_bbox_size}}))"
222       wait: Почекајте...
223       zoom_or_select: Приближи и избери простор на картата за преглед
224     tag_details: 
225       tags: "Ознаки:"
226       wiki_link: 
227         key: Вики-страницата за опис на ознаката {{key}}
228         tag: Вики-страницата за ознаката {{key}}={{value}}
229       wikipedia_link: Статијата {{page}} на Википедија
230     timeout: 
231       sorry: Жалиме, но добивањето на податоците за {{type}} со id {{id}} трае предолго.
232       type: 
233         changeset: менувач
234         node: јазол
235         relation: релација
236         way: пат
237     way: 
238       download: "{{download_xml_link}}, {{view_history_link}} или {{edit_link}}"
239       download_xml: Преземи XML
240       edit: уреди
241       view_history: погледај историја
242       way: Пат
243       way_title: "Пат: {{way_name}}"
244     way_details: 
245       also_part_of: 
246         one: исто така дел и од патот {{related_ways}}
247         other: исто така дел и од патиштата {{related_ways}}
248       nodes: Јазли
249       part_of: "Дел од:"
250     way_history: 
251       download: "{{download_xml_link}} или {{view_details_link}}"
252       download_xml: Преземи XML
253       view_details: погледај детали
254       way_history: Историја на патот
255       way_history_title: "Историја на патот: {{way_name}}"
256   changeset: 
257     changeset: 
258       anonymous: Анонимен
259       big_area: (голема)
260       id: бр. {{id}}
261       no_comment: (нема)
262       no_edits: (нема уредувања)
263       show_area_box: прикажи рамка на површина
264       still_editing: (сè уште уредува)
265       view_changeset_details: Преглед на детали од измените
266     changeset_paging_nav: 
267       next: Следно »
268       previous: "« Претходно"
269       showing_page: Прикажана е страница {{page}}
270     changesets: 
271       area: Површина
272       comment: Коментар
273       id: Назнака
274       saved_at: Зачувано во
275       user: Корисник
276     list: 
277       description: Скорешни промени
278       description_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
279       description_user: Измени на {{user}}
280       description_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
281       heading: Измени
282       heading_bbox: Измени
283       heading_user: Измени
284       heading_user_bbox: Измени
285       title: Измени
286       title_bbox: Измени во рамките на {{bbox}}
287       title_user: Измени на {{user}}
288       title_user_bbox: Измени на {{user}} во рамките на {{bbox}}
289     timeout: 
290       sorry: За жал, на списокот на измени што го побаравте му требаше предолго за да се преземе.
291   diary_entry: 
292     diary_comment: 
293       comment_from: Коментар од {{link_user}}  во {{comment_created_at}}
294       confirm: Потврди
295       hide_link: Скриј го коментаров
296     diary_entry: 
297       comment_count: 
298         one: 1 коментар
299         other: "{{count}} коментари"
300       comment_link: Коментирај на оваа ставка
301       confirm: Потврди
302       edit_link: Уреди ја оваа ставка
303       hide_link: Скриј ја ставкава
304       posted_by: Испратено од {{link_user}} во {{created}} на {{language_link}}
305       reply_link: Одговори на оваа ставка
306     edit: 
307       body: "Содржина:"
308       language: "Јазик:"
309       latitude: Геог. ширина
310       location: "Местоположба:"
311       longitude: Геог. должина
312       marker_text: Место на дневничкиот запис
313       save_button: Зачувај
314       subject: "Наслов:"
315       title: Уреди дневничка ставка
316       use_map_link: покажи на карта
317     feed: 
318       all: 
319         description: Скорешни дневнички ставки од корисници на OpenStreetMap
320         title: Дневнички ставки
321       language: 
322         description: Скорешни дневнички записи од корисниците на OpenStreetMap на {{language_name}}
323         title: Дневнички ставки на {{language_name}}
324       user: 
325         description: Скорешни дневнички ставки од {{user}}
326         title: Дневнички ставки на {{user}}
327     list: 
328       in_language_title: Дневнички написи на {{language}}
329       new: "Нов дневнички запис:"
330       new_title: Напишете нов запис во вашиот кориснички дневник
331       newer_entries: Понови ставки
332       no_entries: Нема дневнички ставки
333       older_entries: Постари ставки
334       recent_entries: "Скорешни дневнички записи:"
335       title: Дневници на корисници
336       user_title: Дневник на {{user}}
337     location: 
338       edit: Уреди
339       location: "Местоположба:"
340       view: Види
341     new: 
342       title: Нова дневничка ставка
343     no_such_entry: 
344       body: Жалиме, но нема дневничка ставка или коментар со назнака {{id}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
345       heading: "Нема ставка со назнака: {{id}}"
346       title: Нема таква дневничка ставка
347     no_such_user: 
348       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Проверете дали сте напишале правилно, или да не сте стиснале на погрешна врска.
349       heading: Корисникот {{user}} не постои
350       title: Нема таков корисник
351     view: 
352       leave_a_comment: Пиши коментар
353       login: Најава
354       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}} за да оставите коментар"
355       save_button: Зачувај
356       title: Дневникот на {{user}} | {{title}}
357       user_title: дневник на {{user}}
358   editor: 
359     default: По основно (моментално {{name}})
360     potlatch: 
361       description: Potlatch 1 (уредник во прелистувач)
362       name: Potlatch 1
363     potlatch2: 
364       description: Potlatch 2 (уредник во прелистувач)
365       name: Potlatch 2
366     remote: 
367       description: Далечинско управување (JOSM или Merkaartor)
368       name: Далечинско управување
369   export: 
370     start: 
371       add_marker: Додај бележник на картата
372       area_to_export: Простор за извоз
373       embeddable_html: Вметнат HTML код
374       export_button: Извези
375       export_details: Податоците на OpenStreetMap се под лиценцата <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk">Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0</a>.
376       format: Формат
377       format_to_export: Формат за извоз
378       image_size: Големина на сликата
379       latitude: Г.Ш.
380       licence: Лиценца
381       longitude: Г.Д.
382       manually_select: Рачно изберете друга површина
383       mapnik_image: Mapnik-слика
384       max: макс.
385       options: Нагодувања
386       osm_xml_data: OpenStreetMap XML податоци
387       osmarender_image: Osmarender-слика
388       output: Излезни податоци
389       paste_html: Ископирајте го HTML кодот за да го вметнете во страницата.
390       scale: Размер
391       too_large: 
392         body: Подрачјето е преголемо за да може да се извезе како OpenStreetMap XML податоци. Приближете или изберете помала површина.
393         heading: Подрачјето е преголемо
394       zoom: Приближи
395     start_rjs: 
396       add_marker: Стави бележник на картата
397       change_marker: Смени позиција на бележникот
398       click_add_marker: Кликнете на картата за да ставите бележник.
399       drag_a_box: Повлечете рамка на картата за да изберете површина
400       export: Извоз
401       manually_select: Рачно изберете друг простор
402       view_larger_map: Преглед на поголема карта
403   geocoder: 
404     description: 
405       title: 
406         geonames: Местоположба од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
407         osm_namefinder: "{{types}} од <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Именикот</a>"
408         osm_nominatim: Местоположба од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
409       types: 
410         cities: Градови
411         places: Места
412         towns: Гратчиња
413     description_osm_namefinder: 
414       prefix: "{{distance}} {{direction}} од {{type}}"
415     direction: 
416       east: источно
417       north: северно
418       north_east: североисточно
419       north_west: северозападно
420       south: јужно
421       south_east: југоисточно
422       south_west: југозападно
423       west: западно
424     distance: 
425       one: околу 1km
426       other: околу {{count}}km
427       zero: помалку од 1km
428     results: 
429       more_results: Повеќе резултати
430       no_results: Нема пронајдено резултати
431     search: 
432       title: 
433         ca_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
434         geonames: Резултати од <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
435         latlon: Резултати од <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
436         osm_namefinder: Резултати од <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Именик</a>
437         osm_nominatim: Резултати од <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
438         uk_postcode: Резултати од <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
439         us_postcode: Резултати од <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
440     search_osm_namefinder: 
441       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} од {{parentname}})"
442       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} од {{placename}}"
443     search_osm_nominatim: 
444       prefix: 
445         amenity: 
446           airport: Аеродром
447           arts_centre: Дом на уметности
448           atm: Банкомат
449           auditorium: Аудиториум
450           bank: Банка
451           bar: Бар
452           bench: Клупа
453           bicycle_parking: Велосипедско паркирање
454           bicycle_rental: Изнајмување велосипеди
455           brothel: Бордел
456           bureau_de_change: Менувачница
457           bus_station: Автобуска станица
458           cafe: Кафуле
459           car_rental: Рент-а-кар
460           car_sharing: Изнајмување автомобил
461           car_wash: Автоперална
462           casino: Казино
463           cinema: Кино
464           clinic: Клиника
465           club: Клуб
466           college: Колеџ
467           community_centre: Центар на заедница
468           courthouse: Суд
469           crematorium: Крематориум
470           dentist: Забар
471           doctors: Доктори
472           dormitory: Студентски дом
473           drinking_water: Питка вода
474           driving_school: Автошкола
475           embassy: Амбасада
476           emergency_phone: Итен телефон
477           fast_food: Брза храна
478           ferry_terminal: Ферибот-терминал
479           fire_hydrant: Противпожарен хидрант
480           fire_station: Пожарна
481           fountain: Фонтана
482           fuel: Гориво
483           grave_yard: Гробишта
484           gym: Теретана / фитнес
485           hall: Соборна сала
486           health_centre: Здравствен центар
487           hospital: Болница
488           hotel: Хотел
489           hunting_stand: Ловечка кула
490           ice_cream: Сладолед
491           kindergarten: Градинка
492           library: Библиотека
493           market: Пазар
494           marketplace: Пазар
495           mountain_rescue: Планинарско спасување
496           nightclub: Ноќен клуб
497           nursery: Јасли
498           nursing_home: Старечки дом
499           office: Канцеларија
500           park: Парк
501           parking: Паркинг
502           pharmacy: Аптека
503           place_of_worship: Верски објект
504           police: Полиција
505           post_box: Поштенско сандаче
506           post_office: Пошта
507           preschool: Претшколска установа
508           prison: Затвор
509           pub: Пивница
510           public_building: Јавен објект
511           public_market: Градски пазар
512           reception_area: Рецепција
513           recycling: Рециклирање
514           restaurant: Ресторан
515           retirement_home: Старечки дом
516           sauna: Сауна
517           school: Училиште
518           shelter: Засолниште
519           shop: Дуќан
520           shopping: Дуќани
521           social_club: Друштвен клуб
522           studio: Студио
523           supermarket: Супермаркет
524           taxi: Такси
525           telephone: Телефонска говорница
526           theatre: Театар
527           toilets: Тоалет
528           townhall: Градски дом
529           university: Универзитет
530           vending_machine: Вендинг-машина
531           veterinary: Ветеринарна клиника
532           village_hall: Месна заедница
533           waste_basket: Корпа за отпадоци
534           wifi: Безжичен интернет
535           youth_centre: Младински центар
536         boundary: 
537           administrative: Административна граница
538         building: 
539           apartments: Станбен блок
540           block: Блок згради
541           bunker: Бункер
542           chapel: Капела
543           church: Црква
544           city_hall: Градски дом
545           commercial: Комерцијална зграда
546           dormitory: Студентски дом
547           entrance: Влез во зграда
548           faculty: Факултетски објект
549           farm: Земјоделски објект
550           flats: Станови
551           garage: Гаража
552           hall: Сала
553           hospital: Болничка зграда
554           hotel: Хотел
555           house: Куќа
556           industrial: Индустриски објект
557           office: Деловна зграда
558           public: Јавен објект
559           residential: Станбена зграда
560           retail: Продажен објект
561           school: Школско здание
562           shop: Дуќан
563           stadium: Стадион
564           store: Продавница
565           terrace: Тераса
566           tower: Кула
567           train_station: Железничка станица
568           university: Универзитетска зграда
569         highway: 
570           bridleway: Коњски пат
571           bus_guideway: Автобуски шини
572           bus_stop: Автобуска постојка
573           byway: Спореден пат
574           construction: Автопат во изградба
575           cycleway: Велосипедска патека
576           distance_marker: Бележник на растојание
577           emergency_access_point: Прва помош
578           footway: Тротоар
579           ford: Брод
580           gate: Порта
581           living_street: Маалска улица
582           minor: Помал спореден пат
583           motorway: Автопат
584           motorway_junction: Клучка
585           motorway_link: Приклучен пат
586           path: Патека
587           pedestrian: Пешачка патека
588           platform: Платформа
589           primary: Главен пат
590           primary_link: Главен пат
591           raceway: Тркачка патека
592           residential: Станбен
593           road: Пат
594           secondary: Спореден пат
595           secondary_link: Спореден пат
596           service: Помошен пат
597           services: Крајпатен сервис
598           steps: Скалила
599           stile: Тарабен премин
600           tertiary: Третостепен пат
601           track: Полски пат
602           trail: Патека
603           trunk: Магистрала
604           trunk_link: Магистрала
605           unclassified: Некласификуван пат
606           unsurfaced: Неасфалтиран пат
607         historic: 
608           archaeological_site: Археолошки локалитет
609           battlefield: Бојно поле
610           boundary_stone: Граничен камен
611           building: Градба
612           castle: Замок
613           church: Црква
614           house: Куќа
615           icon: Икона
616           manor: Велепоседнички дом
617           memorial: Споменик
618           mine: Рудник
619           monument: Споменик
620           museum: Музеј
621           ruins: Рушевини
622           tower: Кула
623           wayside_cross: Крајпатен крст
624           wayside_shrine: Параклис
625           wreck: Бродолом
626         landuse: 
627           allotments: Парцели
628           basin: Басен
629           brownfield: Угар
630           cemetery: Гробишта
631           commercial: Комерцијално подрачје
632           conservation: Заштитено земјиште
633           construction: Градилиште
634           farm: Фарма
635           farmland: Обработливо земјиште
636           farmyard: Земјоделски двор
637           forest: Шума
638           grass: Трева
639           greenfield: Неискористено земјиште
640           industrial: Индустриско подрачје
641           landfill: Депонија
642           meadow: Ливада
643           military: Воено подрачје
644           mine: Рудник
645           mountain: Планина
646           nature_reserve: Природен резерват
647           park: Парк
648           piste: Писта
649           plaza: Плоштадче
650           quarry: Каменолом
651           railway: Железница
652           recreation_ground: Рекреативен терен
653           reservoir: Резервоар
654           residential: Станбено подрачје
655           retail: Дуќани
656           village_green: Селско зеленило
657           vineyard: Лозници
658           wetland: Мочуриште
659           wood: Шума
660         leisure: 
661           beach_resort: Крајбрежно одморалиште
662           common: Општествена земја
663           fishing: Рибарење
664           garden: Градина
665           golf_course: Голф-терен
666           ice_rink: Лизгалиште
667           marina: Марина
668           miniature_golf: Миниголф
669           nature_reserve: Природен резерват
670           park: Парк
671           pitch: Спортски терен
672           playground: Детско игралиште
673           recreation_ground: Разонодно место
674           slipway: Испуст
675           sports_centre: Спортски центар
676           stadium: Стадион
677           swimming_pool: Базен
678           track: Спортска патека
679           water_park: Аквапарк
680         natural: 
681           bay: Залив
682           beach: Плажа
683           cape: ‘Рт
684           cave_entrance: Влез во пештера
685           channel: Канал
686           cliff: Гребен
687           coastline: Крајбрежје
688           crater: Кратер
689           feature: Елемент
690           fell: Фел
691           fjord: Фјорд
692           geyser: Гејзер
693           glacier: Глечер
694           heath: Голет
695           hill: Рид
696           island: Остров
697           land: Земја
698           marsh: Бара
699           moor: Пустара
700           mud: Кал
701           peak: Врв
702           point: Точка
703           reef: Гребен
704           ridge: Срт
705           river: Река
706           rock: Карпа
707           scree: Сип
708           scrub: Честак
709           shoal: Плитко место
710           spring: Извор
711           strait: Проток
712           tree: Дрво
713           valley: Долина
714           volcano: Вулкан
715           water: Вода
716           wetland: Мочуриште
717           wetlands: Мочуриште
718           wood: Шума
719         place: 
720           airport: Аеродром
721           city: Град
722           country: Земја
723           county: Грофовија
724           farm: Фарма
725           hamlet: Селце
726           house: Куќа
727           houses: Куќи
728           island: Остров
729           islet: Островче
730           locality: Месност
731           moor: Пустара
732           municipality: Општина
733           postcode: Поштенски број
734           region: Регион
735           sea: Море
736           state: Покраина
737           subdivision: Админ. подрачје
738           suburb: Населба
739           town: Град
740           unincorporated_area: Нездружено подрачје
741           village: Село
742         railway: 
743           abandoned: Напуштена железничка линија
744           construction: Железничка линија во изградба
745           disused: Напуштена железничка линија
746           disused_station: Напуштена железничка станица
747           funicular: Жичена железница
748           halt: Железничка постојка
749           historic_station: Историска железничка станица
750           junction: Железнички јазол
751           level_crossing: Надвозник
752           light_rail: Лека железница
753           monorail: Едношинска линија
754           narrow_gauge: Теснолинејка
755           platform: Железнички перон
756           preserved: Зачувана железничка линија
757           spur: Железнички огранок
758           station: Железничка станица
759           subway: Метро станица
760           subway_entrance: Влез во метро
761           switch: Железнички пунктови
762           tram: Трамвајска линија
763           tram_stop: Трамвајска постојка
764           yard: Железничко депо
765         shop: 
766           alcohol: Алкохол на црно
767           apparel: Облека
768           art: Уметнички дуќан
769           bakery: Пекара
770           beauty: Козметика
771           beverages: Пијалоци
772           bicycle: Продавница за велосипеди
773           books: Книжарница
774           butcher: Месарница
775           car: Автосалон
776           car_dealer: Автосалон
777           car_parts: Автоделови
778           car_repair: Автосервис
779           carpet: Дуќан за теписи
780           charity: Добротворна продавница
781           chemist: Аптека
782           clothes: Дуќан за облека
783           computer: Продавница за сметачи
784           confectionery: Слаткарница
785           convenience: Бакалница
786           copyshop: Фотокопир
787           cosmetics: Козметика
788           department_store: Стоковна куќа
789           discount: Распродажен дуќан
790           doityourself: Направи-сам
791           drugstore: Аптека
792           dry_cleaning: Хемиско чистење
793           electronics: Електронска опрема
794           estate_agent: Недвижности
795           farm: Земјоделски дуќан
796           fashion: Бутик
797           fish: Рибарница
798           florist: Цвеќара
799           food: Продавница за храна
800           funeral_directors: Погребална служба
801           furniture: Мебел
802           gallery: Галерија
803           garden_centre: Градинарски центар
804           general: Колонијал
805           gift: Дуќан за подароци
806           greengrocer: Пиљара
807           grocery: Бакалница
808           hairdresser: Фризер
809           hardware: Алат и опрема
810           hifi: Аудиосистеми
811           insurance: Осигурително
812           jewelry: Јувелир
813           kiosk: Трафика
814           laundry: Пералница
815           mall: Трговски центар
816           market: Пазар
817           mobile_phone: Мобилни телефони
818           motorcycle: Моторцикли
819           music: Музички дуќан
820           newsagent: Весникара
821           optician: Оптичар
822           organic: Здрава храна
823           outdoor: Дуќан на отворено
824           pet: Домашни миленици
825           photo: Фотографски дуќан
826           salon: Салон
827           shoes: Обувки
828           shopping_centre: Трговски центар
829           sports: Спортски дуќан
830           stationery: Прибор и репроматеријали
831           supermarket: Супермаркет
832           toys: Продавница за играчки
833           travel_agency: Туристичка агенција
834           video: Видеотека
835           wine: Алкохолни пијалоци
836         tourism: 
837           alpine_hut: Планинска куќарка
838           artwork: Уметничко дело
839           attraction: Атракција
840           bed_and_breakfast: Полупансион
841           cabin: Колиба
842           camp_site: Камп
843           caravan_site: Автокамп
844           chalet: Брвнара
845           guest_house: Пансион
846           hostel: Хостел
847           hotel: Хотел
848           information: Информации
849           lean_to: Прилепена стреа
850           motel: Мотел
851           museum: Музеј
852           picnic_site: Излетничко место
853           theme_park: Забавен парк
854           valley: Долина
855           viewpoint: Видиковец
856           zoo: Зоолошка
857         waterway: 
858           boatyard: Чамцоградилиште
859           canal: Канал
860           connector: Слив
861           dam: Брана
862           derelict_canal: Запуштен канал
863           ditch: Канач
864           dock: Док
865           drain: Одвод
866           lock: Каналска брана
867           lock_gate: Каналска капија
868           mineral_spring: Минерален извор
869           mooring: Сидриште
870           rapids: Брзак
871           river: Река
872           riverbank: Кеј
873           stream: Поток
874           wadi: Вади
875           water_point: Пристап до вода
876           waterfall: Водопад
877           weir: Јаз
878   html: 
879     dir: ltr
880   javascripts: 
881     map: 
882       base: 
883         cycle_map: Велосипедска карта
884         noname: БезИме
885     site: 
886       edit_disabled_tooltip: Приближете за да ја уредите картата
887       edit_tooltip: Уредување на картата
888       edit_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја уредувате картата.
889       history_disabled_tooltip: Приближете за да ги видите уредувањата за ова подрачје
890       history_tooltip: Преглед на уредувањата во ова подрачје
891       history_zoom_alert: Морате да приближите за да можете да ја видите историјата на уредувања
892   layouts: 
893     community_blogs: Блогови на заедницата
894     community_blogs_title: Блогови од членови на заедницата на OpenStreetMap
895     copyright: Авторски права и лиценца
896     documentation: Документација
897     documentation_title: Документација за проектот
898     donate: Поддржете ја OpenStreetMap со {{link}} за Фондот за обнова на машинската опрема.
899     donate_link_text: донирање
900     edit: Уреди
901     edit_with: Уреди со {{editor}}
902     export: Извези
903     export_tooltip: Извоз на податоци од картата
904     foundation: Фондација
905     foundation_title: Фондацијата OpenStreetMap
906     gps_traces: GPS-траги
907     gps_traces_tooltip: Работа со GPS траги
908     help: Помош
909     help_centre: Центар за помош
910     help_title: Помошна страница за проектот
911     history: Историја
912     home: дома
913     home_tooltip: Оди на матичната местоположба
914     inbox: пораки ({{count}})
915     inbox_tooltip: 
916       one: Имате 1 непрочитана порака во сандачето
917       other: Имате {{count}} непрочитани пораки во сандачето
918       zero: Немате непрочитани пораки во сандачето
919     intro_1: OpenStreetMap е слободна уредлива карта на целиот свет. Ја прават луѓе како вас.
920     intro_2: OpenStreetMap ви овозможува да разгледувате, уредувате и користите гоеографски податоци на колаборативен начин од било кое место на Земјината топка.
921     intro_3: Вдомувањето на OpenStreetMap е овозможено од {{ucl}} и {{bytemark}}. Другите поддржувачи на проектот се наведени на {{partners}}.
922     intro_3_bytemark: bytemark
923     intro_3_partners: вики
924     intro_3_partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=mk
925     intro_3_ucl: UCL VR Centre
926     license: 
927       title: Податоците на OpenStreetMap се под Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0 Нелокализирана лиценца
928     log_in: најави ме
929     log_in_tooltip: Најава со постоечка сметка
930     logo: 
931       alt_text: Логотип на OpenStreetMap
932     logout: одјава
933     logout_tooltip: Одјава
934     make_a_donation: 
935       text: Донирајте
936       title: Поддржете ја OpenStreetMap со парична донација
937     osm_offline: Базата на податоци на  OpenStreetMap моментално е исклучена додека работиме на неопходни одржувања.
938     osm_read_only: Базата на податоци на OpenStreetMap моментално може само да се чита, додека ги извршиме неопходните одржувања.
939     sign_up: регистрација
940     sign_up_tooltip: Создај сметка за уредување
941     sotm2011: Дојдете на Конференцијата на OpenStreetMap 2011 што се одржува од 9 до 11 септември во Денвер!
942     tag_line: Слободна вики-карта на светот
943     user_diaries: Кориснички дневници
944     user_diaries_tooltip: Види кориснички дневници
945     view: Карта
946     view_tooltip: Види карта
947     welcome_user: Добредојде, {{user_link}}
948     welcome_user_link_tooltip: Ваша корисничка страница
949     wiki: Вики
950     wiki_title: Помошна страница за проектот
951     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mk:Main_Page
952   license_page: 
953     foreign: 
954       english_link: англискиот оригинал
955       text: Во случај на конфликт помеѓу оваа преведена страница и {{english_original_link}}, предност има англиската страница
956       title: За овој превод
957     legal_babble: "<h2>Авторски права и лиценца</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap има <i>отворени податоци</i>, и е лиценциран со <a\n   href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">Криејтив\n   комонс НаведиИзвор-СподелиПодИстиУслови 2.0</a> (CC-BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Слободно можете да ги копирате, дистрибуирате, јавно прикажувате и адаптирате нашите карти\n  и податоци, под услов да го наведете OpenStreetMap и неговите\n  учесници. Ако ги менувате или темелите дела врз нашите карти и податоци\n  резултатите можете да ги дистрибуирате само под истата лиценца.\n  Во полниот <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">законски\n  правилник</a> се објаснети вашите права и должности.\n</p>\n\n<h3>Како да го наведувате OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Доколку користите слики од карти на OpenStreetMap, бараме\n  наводот да содржи барем &ldquo;&copy; Учесници на\n  OpenStreetMap, CC-BY-SA&rdquo;. Ако користите само податоци од картите,\n  бараме наводот да гласи &ldquo;Картографски податоци &copy; Учесници на OpenStreetMap,\n  CC-BY-SA&rdquo;.\n</p>\n<p>\n  Кадешто е можно, OpenStreetMap треба да има хиперврска <a\n  href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  и CC-BY-SA до <a\n  href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.mk</a>. Доколку\n  користите медиум кадешто не може да се ставаат врски (како на пр.\n  печатено издание), ви препорачуваме да ги наведете корисниците на\n  www.openstreetmap.org (на пр. со проширување на\n  &lsquo;OpenStreetMap&rsquo; со полнава адреса) и до\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Како да дознаете повеќе</h3>\n<p>\n  Прочитајте повеќе за користењето на нашите податоци на <a\n  href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ\">Правните\n  ЧПП</a>.\n</p>\n<p>\n  Учесниците во OSM се потсетуваат никогаш да не ставаат податоци од\n  извори заштитени со авторски права (на пр. Google Карти или печатени карти) без\n  јасна дозвола од имателите на авторските права.\n</p>\n<p>\n  Иако OpenStreetMap има отворени податоци, ние сепак не можеме бесплатно да \n  го нудиме картографскиот програм на развивачи кои се трети лица.\n\n  Погледајте ги нашите <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">Правила на користење на програмот</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">Правила на користење на полињата</a>\n  и <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy\">Правила на користење на Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Нашите учесници</h3>\n<p>\n  Нашата лиценца CC-BY-SA бара да &ldquo;го наведете изворниот\n  автор разумно за медиумот или средството што го\n  користите&rdquo;. Поединечните картографи на OSM не бараат да\n  бидат наведувани посебно, туку само како &ldquo;Учесници на\n  OpenStreetMap&rdquo;, но онаму кадешто OpenStreetMap содржи податоци\n  од некоја државна картографска установа или друг важен извор,\n  веројатно би било разумно да ги наведете нив директно,\n  наведувајќи ги како што тие обично се наведуваат, или ставајќи врска до нивната страница.\n</p>\n\n<!--\nИнформации за уредниците на страници\n\nТука се наведени само оние организации кои бараат да бидат наведени\nкако предуслов за користење на нивните податоци на OpenStreetMap. Ова не е\nопшт каталог на увезени податоци, и не смее да се користи, освен кога\nсе бара навод за да се задоволат условите на лиценцата на увезените\nподатоци.\n\nСите дополнувања мора најпрвин да се продискутираат со систем-администраторите на OSM.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Австралија</strong>: Содржи податоци за населби засновани на\n   податоци на Австралиската служба за статистика.</li>\n   <li><strong>Канада</strong>: Содржи податоци од\n   GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада), CanVec (&copy; Министерство за природни ресурси\n   Канада) и StatCan (Географско одделение,\n   Статистика Канада).</li>\n   <li><strong>Франција</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Главната даночна управа.</li>\n   <li><strong>Нов Зеланд</strong>: Содржи податоци преземени од\n   Land Information New Zealand. Крунски авторски права задржани.</li>\n   <li><strong>Полска</strong>: Содржи податоци од <a\n   href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL карти</a>. Авторски права на\n   учесниците на UMP-pcPL.</li>\n   <li><strong>Обединето Кралство</strong>: Содржи геодетски податоци\n   &copy; Крунски авторски права и права врз базата на податоци\n   2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Поставањето на податоци во OpenStreetMap не подразбира дека изворниот \n  добавувач на податоци го поддржува и застапува OpenStreetMap, дека дава било каква гаранција, или пак\n  дека прифаќа било каква одговорност.\n</p>"
958     native: 
959       mapping_link: почнете со изработка на карти
960       native_link: македонската верзија
961       text: Ја гледате англиската верзија на страницата за авторски права. Можете да се вратите на {{native_link}} на оваа страница или пак можете да престанете со читање за авторските права и да {{mapping_link}}.
962       title: За страницава
963   message: 
964     delete: 
965       deleted: Пораката е избришана
966     inbox: 
967       date: Датум
968       from: Од
969       my_inbox: Моето сандаче
970       no_messages_yet: Сè уште немате пораки. Зошто не се поврзете со некој од {{people_mapping_nearby_link}}?
971       outbox: за праќање
972       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
973       subject: Наслов
974       title: Примени
975       you_have: Имате {{new_count}} нови пораки и {{old_count}} стари пораки
976     mark: 
977       as_read: Пораката е означена како прочитана
978       as_unread: Пораката е означена како непрочитана
979     message_summary: 
980       delete_button: Избриши
981       read_button: Означи како прочитано
982       reply_button: Одговори
983       unread_button: Означи како непрочитано
984     new: 
985       back_to_inbox: Назад во примени
986       body: Содржина
987       limit_exceeded: Во последно време имате испратено многу пораки. Почекајте малку, за да можете да праќате други.
988       message_sent: Пораката е испратена
989       send_button: Испрати
990       send_message_to: Испрати нова порака за {{name}}
991       subject: Наслов
992       title: Испрати ја пораката
993     no_such_message: 
994       body: Нажалост нема порака со тој id.
995       heading: Нема таква порака
996       title: Нема таква порака
997     no_such_user: 
998       body: Нажалост нема корисник со тоа име.
999       heading: Нема таков корисник
1000       title: Нема таков корисник
1001     outbox: 
1002       date: Датум
1003       inbox: примени пораки
1004       my_inbox: Моите {{inbox_link}}
1005       no_sent_messages: Сè уште немате испратено пораки. Зошто да не исконтактирате некои {{people_mapping_nearby_link}}?
1006       outbox: за праќање
1007       people_mapping_nearby: картографите во вашата близина
1008       subject: Наслов
1009       title: За праќање
1010       to: До
1011       you_have_sent_messages: Имате {{count}} испратени пораки
1012     read: 
1013       back_to_inbox: Назад во добиени
1014       back_to_outbox: Назад во „за праќање“
1015       date: Датум
1016       from: Од
1017       reading_your_messages: Читање на пораките
1018       reading_your_sent_messages: Читање на вашите пратени пораки
1019       reply_button: Одговори
1020       subject: Наслов
1021       title: Прочитај ја пораката
1022       to: За
1023       unread_button: Означи како непрочитано
1024       wrong_user: Најавени сте како „{{user}}“, но пораката што побаравте да ја прочитате не е испратена до или од тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да ја прочитате.
1025     reply: 
1026       wrong_user: Најавени сте како „{{user}}“, но пораката на којашто побаравте да одговорите не е испратена до тој корисник. Најавете се под правилно корисничко име за да одговорите.
1027     sent_message_summary: 
1028       delete_button: Избриши
1029   notifier: 
1030     diary_comment_notification: 
1031       footer: Можете да го прочитате коментарот и на {{readurl}} и можете да коментирате на {{commenturl}} или да одговорите на {{replyurl}}
1032       header: "{{from_user}} коментираше на вашата скорешна дневничка ставка на OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1033       hi: Здраво {{to_user}},
1034       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} коментираше на вашата дневничка ставка"
1035     email_confirm: 
1036       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1037     email_confirm_html: 
1038       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете подолу за да ја потврдите измената.
1039       greeting: Здраво,
1040       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да ја смени е-поштенската адреса на {{server_url}} со новата адреса {{new_address}}.
1041     email_confirm_plain: 
1042       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да ја потврдите измената.
1043       greeting: Здраво,
1044       hopefully_you_1: Некој (се надеваме Вие) сака да ја замени е-поштенската адреса на
1045       hopefully_you_2: "{{server_url}} со новата адреса {{new_address}}."
1046     friend_notification: 
1047       befriend_them: Можете личноста и да ја додадете како пријател на {{befriendurl}}.
1048       had_added_you: "{{user}} ве додаде како пријател на OpenStreetMap."
1049       see_their_profile: Можете да го погледате профилот на оваа личност на {{userurl}}.
1050       subject: "[OpenStreetMap] {{user}} ве додаде како пријател"
1051     gpx_notification: 
1052       and_no_tags: и без ознаки.
1053       and_the_tags: "и следниве ознаки:"
1054       failure: 
1055         failed_to_import: не можеше да се увезе. Еве ја грешката;
1056         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures?uselang=mk
1057         more_info_1: Повеќе информации за проблеми при увозот на GPX податотеки, и како да
1058         more_info_2: "ги избегнете ,ќе најдете на:"
1059         subject: "[OpenStreetMap] Проблем при увозот на GPX податотека"
1060       greeting: Здраво,
1061       success: 
1062         loaded_successfully: успешно се вчита со {{trace_points}} од вкупно можни {{possible_points}} точки.
1063         subject: "[OpenStreetMap] Успешен увоз на GPX-податотека"
1064       with_description: со описот
1065       your_gpx_file: Изгледа дека вашата GPX податотека
1066     lost_password: 
1067       subject: "[OpenStreetMap] Барање за промена на лозинка"
1068     lost_password_html: 
1069       click_the_link: Ако ова сте вие, тогаш кликнете ја врската подолу за да си ја промените лозинката.
1070       greeting: Здраво,
1071       hopefully_you: Некој (можеби Вие) побарал да се промени лозинката на сметката на openstreetmap.org која ѝ припаѓа на оваа адреса.
1072     lost_password_plain: 
1073       click_the_link: Ако ова сте вие, кликнете на врската подолу за да си ја смените лозинката.
1074       greeting: Здраво,
1075       hopefully_you_1: Некој (можеби Вие) има побарано да се смени лозинката на
1076       hopefully_you_2: адресата на оваа openstreetmap.org сметка.
1077     message_notification: 
1078       footer1: Можете да ја прочитате пораката и на {{readurl}}
1079       footer2: и можете да одговорите на {{replyurl}}
1080       header: "{{from_user}} ви испрати порака преку OpenStreetMap со насловот {{subject}}:"
1081       hi: Здраво {{to_user}},
1082       subject_header: "[OpenStreetMap] — {{subject}}"
1083     signup_confirm: 
1084       subject: "[OpenStreetMap] Потврдете ја вашата е-поштенска адреса"
1085     signup_confirm_html: 
1086       ask_questions: Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата <a href="http://help.openstreetmap.org/">страница за прашања и одговори</a>.
1087       click_the_link: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите таа сметка и да прочитате повеќе информации за OpenStreetMap
1088       current_user: На <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Категорија:Корисници_по_географски_регион</a> ќе најдете список на тековни корисници во категории, зависно од нивната местоположба во светот.
1089       get_reading: Читајте за OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_Guide">на викито</a>, информирајте се за најновите збиднувања преку <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap блогот</a> или <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>, или пак прелистајте го<a href="http://www.opengeodata.org/">блогот „OpenGeoData“</a> на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст за историја на проектот, заедно со <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">под-емитувања</a>!
1090       greeting: Здраво!
1091       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1092       introductory_video: Можете да погледате {{introductory_video_link}}.
1093       more_videos: Имаме {{more_videos_link}}.
1094       more_videos_here: повеќе видеоклипови овде
1095       user_wiki_page: Се препорачува да направите корисничка вики-страница, на која ќе стојат ознаки за категории кои ќе го означуваат вашето место на живеење, како да речеме <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_London">[[Category:Users_in_London]]</a>.
1096       video_to_openstreetmap: воведен видеоклип за OpenStreetMap
1097       wiki_signup: Препорачуваме да <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">се регистрирате на викито на OpenStreetMap</a>.
1098     signup_confirm_plain: 
1099       ask_questions: "Можете да поставувате прашања за OpenStreetMap на нашата страница за прашања и одговори:"
1100       blog_and_twitter: "Бидете информирани за најновите збиднувања преку блогот на OpenStreetMap blog или Twitter:"
1101       click_the_link_1: Ако ова сте вие, добредојдовте! Кликнете на врската подолу за да ја потврдите
1102       click_the_link_2: сметка и прочитајте повеќе за дополнителни информации за OpenStreetMap.
1103       current_user_1: Список на тековни корисници во категории, врз основа на нивната местоположба во светот
1104       current_user_2: "местоположба во светот ќе најдете на:"
1105       greeting: Здраво!
1106       hopefully_you: Некој (се надеваме, Вие) сака да отвори сметка на
1107       introductory_video: "Погледајте го воведниот видеоклип за  OpenStreetMap тука:"
1108       more_videos: "Повеќе видеоклипови ќе најдете тука:"
1109       opengeodata: "OpenGeoData.org е блогот на основачот на OpenStreetMap, Стив Коуст, а таму има и под-емитувања:"
1110       the_wiki: "Читајте за OpenStreetMap на викито:"
1111       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/MK:Beginners%27_Guide?uselang=mk
1112       user_wiki_1: Се препорачува да отворите корисничка вики-страница, каде ќе стојат
1113       user_wiki_2: ознаки за категории на кои ќе стои вашето место на живеење, како да речеме [[Category:Users_in_London]].
1114       wiki_signup: "Препорачуваме да се регистрирате на викито на OpenStreetMap на:"
1115       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:UserLogin&type=signup&returnto=MK%3AMain_Page&uselang=mk
1116   oauth: 
1117     oauthorize: 
1118       allow_read_gpx: ви ги чита вашите приватни GPS траги.
1119       allow_read_prefs: ви ги чита корисничките прилагодувања.
1120       allow_to: "Дозволи му на клиентскиот програм да:"
1121       allow_write_api: ја менува картата.
1122       allow_write_diary: создава ставки во дневникот, пишува коментари и да се спријателува.
1123       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1124       allow_write_prefs: ги менува вашите кориснички прилагодувања.
1125       request_access: Апликацијата {{app_name}} бара пристап до вашата сметка. Видете дали би сакале апликацијата да ги има следните можности. Можете да одберете колку што сакате.
1126     revoke: 
1127       flash: Го поништивте жетонот за {{application}}
1128   oauth_clients: 
1129     create: 
1130       flash: Информациите се успешно регистрирани
1131     destroy: 
1132       flash: Уништена е пријавната регистрација за клиентскиот програм.
1133     edit: 
1134       submit: Уреди
1135       title: Уредете ја апликацијата
1136     form: 
1137       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги
1138       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1139       allow_write_api: ја менува картата.
1140       allow_write_diary: создава ставки во дневници, да коментира, и да се спријателува.
1141       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1142       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1143       callback_url: URL адреса за обратен одзив
1144       name: Име
1145       requests: "Побарај ги следниве дозволи од корисникот:"
1146       required: Се бара
1147       support_url: URL поддршка
1148       url: URL адреса на главната апликација
1149     index: 
1150       application: Назив на апликацијата
1151       issued_at: Издадено
1152       list_tokens: "Следниве жетони се издадени на апликации во ваше име:"
1153       my_apps: Мои клиентни апликации
1154       my_tokens: Мои овластени апликации
1155       no_apps: Дали имате апликација која би сакале да ја регистрирате за користење кај нас, со стандардот {{oauth}}? Апликацијата мора да е регистрирана пред да може да поставува OAuth барања до оваа служба.
1156       register_new: Регистрирајте ја вашата апликација
1157       registered_apps: "Ги имате регистрирано следниве клиентски апликации:"
1158       revoke: Поништи!
1159       title: Мои OAuth податоци
1160     new: 
1161       submit: Регистрирање
1162       title: Регистрирајте нова апликација
1163     not_found: 
1164       sorry: Жалиме, но тој {{type}} не е пронајден.
1165     show: 
1166       access_url: "URL адреса на пристапниот жетон:"
1167       allow_read_gpx: им ги чита приватните GPS траги.
1168       allow_read_prefs: им ги чита корисничките прилагодувања.
1169       allow_write_api: ја менува картата.
1170       allow_write_diary: прави ставки во дневници, да коментира и да се сптијателува.
1171       allow_write_gpx: подига GPS траги.
1172       allow_write_prefs: им ги менува корисничките прилагодувања.
1173       authorize_url: "Дозволи URL адреса:"
1174       edit: Детали од уредувањето
1175       key: "Потрошувачки клуч:"
1176       requests: Ги барам следните дозволи од корисникот
1177       secret: "Потрошувачка тајна:"
1178       support_notice: Поддржуваме hmac-sha1 (препорачано) како и  ssl режим со прост текст.
1179       title: OAuth детали за {{app_name}}
1180       url: "Побарај URL адреса на жетонот:"
1181     update: 
1182       flash: Клиентските информации се успешно подновени
1183   printable_name: 
1184     with_version: "{{id}}, вер. {{version}}"
1185   site: 
1186     edit: 
1187       anon_edits_link_text: Дознајте зошто ова е така.
1188       flash_player_required: Ќе ви треба Flash-програм за да го користите Potlatch - Flash-уредник за OpenStreetMap. Можете да <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">го преземете Flash Player од Adobe.com</a>. Имате и <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">неколку други можности</a> за уредување на OpenStreetMap.
1189       no_iframe_support: Вашиот прелистувач не поддржува „иРамки“ (iframes) со HTML, без кои оваа можност не може да работи.
1190       not_public: Не сте наместиле уредувањата да ви бидат јавни.
1191       not_public_description: Повеќе не можете да ја уредувате картата  ако не го направите тоа. Можете да наместите уредувањата да ви бидат јавни на вашата {{user_page}}.
1192       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 не е поставен - погледајте ја страницата http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2 за повеќе информации
1193       potlatch2_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (Зачувувањето во Potlatch 2 се врши со стискање на „зачувај“.)
1194       potlatch_unsaved_changes: Имате незачувани промени. (За да зачувате во Potlatch, треба го одселектирате тековниот пат или точка, ако уредувате во живо, или кликнете на „зачувај“ ако го имате тоа копче.)
1195       user_page_link: корисничка страница
1196     index: 
1197       js_1: Или користите прелистувач кој не поддржува JavaScript, или пак сте го оневозможиле тој програм.
1198       js_2: OpenStreetMap користи JavaScript за нејзината лизгава карта.
1199       js_3: Препорачуваме да ја пробате <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">Tiles@Home статичната карта</a> ако не можете да овозможите JavaScript.
1200       license: 
1201         license_name: Creative Commons Наведи извор-Сподели под исти услови 2.0
1202         notice: Под лиценцата {{license_name}} од {{project_name}} и неговите учесници.
1203         project_name: проектот OpenStreetMap
1204       permalink: Постојана врска
1205       remote_failed: Уредувањето не успеа - проверете дали е вчитан JOSM или Merkaartor и дали е овозможено далечинското управување
1206       shortlink: Кратка врска
1207     key: 
1208       map_key: Легенда
1209       map_key_tooltip: Легенда на картата
1210       table: 
1211         entry: 
1212           admin: Административна граница
1213           allotments: Парцели
1214           apron: 
1215             - Аеродромска платформа
1216             - терминал
1217           bridge: Црна линија = мост
1218           bridleway: Пешачко-влечен пат
1219           brownfield: Запуштено подрачје
1220           building: Значајно здание
1221           byway: Спореден пат
1222           cable: 
1223             - клупна жичарница
1224             - клупна жичарница
1225           cemetery: Гробишта
1226           centre: Спортски центар
1227           commercial: Комерцијално подрачје
1228           common: 
1229             - Општествена земја
1230             - ливада
1231           construction: Патишта во изградба
1232           cycleway: Велосипедска патека
1233           destination: Пристап до одредницата
1234           farm: Фарма
1235           footway: Пешачка патека
1236           forest: Шума
1237           golf: Голф-терен
1238           heathland: Голиште
1239           industrial: Индустриско подрачје
1240           lake: 
1241             - Езеро
1242             - резервоар
1243           military: Воено подрачје
1244           motorway: Автопат
1245           park: Парк
1246           permissive: Дозволив пристап
1247           pitch: Спортски терен
1248           primary: Главен пат
1249           private: Приватен пристап
1250           rail: Железница
1251           reserve: Природен резерват
1252           resident: Станбено подрачје
1253           retail: Трговско подрачје
1254           runway: 
1255             - Аеродромска писта
1256             - рулажна патека
1257           school: 
1258             - Училиште
1259             - универзитет
1260           secondary: Спореден пат
1261           station: Железничка станица
1262           subway: Метро
1263           summit: 
1264             - Врв
1265             - врв
1266           tourist: Туристичка атракција
1267           track: Патека
1268           tram: 
1269             - Лека железница
1270             - трамвај
1271           trunk: Главна сообраќајна артерија
1272           tunnel: Испрекината линија = тунел
1273           unclassified: Некласификуван пат
1274           unsurfaced: Неасфалтиран пат
1275           wood: Шумичка
1276     search: 
1277       search: Пребарај
1278       search_help: "примери: 'Струмица', 'Илинденска', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ' или 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>повеќе примери...</a>"
1279       submit_text: ->
1280       where_am_i: Каде сум?
1281       where_am_i_title: Опишете ја моменталната местоположба со помош на пребарувачот
1282     sidebar: 
1283       close: Затвори
1284       search_results: Резултати од пребарувањето
1285   time: 
1286     formats: 
1287       friendly: "%e %B %Y во %H:%M"
1288   trace: 
1289     create: 
1290       trace_uploaded: Вашата GPX податотека е подигната и чека да биде вметната во базата на податоци. Ова обично се врши во рок од половина час, и откога ќе заврши, ќе ви биде испратена порака по е-пошта.
1291       upload_trace: Подигни GPS трага
1292     delete: 
1293       scheduled_for_deletion: Трагата е закажана за бришење
1294     edit: 
1295       description: "Опис:"
1296       download: преземи
1297       edit: уреди
1298       filename: "Податотека:"
1299       heading: Ја уредувате трагата {{name}}
1300       map: карта
1301       owner: "Сопственик:"
1302       points: "Точки:"
1303       save_button: Сочувај промени
1304       start_coord: "Почетна координата:"
1305       tags: "Ознаки:"
1306       tags_help: одделено со запирка
1307       title: Ја уредувате трагата {{name}}
1308       uploaded_at: "Подигнато во:"
1309       visibility: "Видливост:"
1310       visibility_help: што значи ова?
1311       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1312     list: 
1313       public_traces: Јавни GPS траги
1314       public_traces_from: Јавни GPS  траги од {{user}}
1315       tagged_with: "  означено со {{tags}}"
1316       your_traces: Ваши GPS траги
1317     make_public: 
1318       made_public: Трагата е објавена
1319     no_such_user: 
1320       body: Жалиме, но нема корисник по име {{user}}. Видете дали сте згрешиле при пишувањето, или пак сте кликнале на погрешна врска.
1321       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1322       title: Нема таков корисник
1323     offline: 
1324       heading: GPX-складиште вон интернет
1325       message: Системот за складирање и подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен.
1326     offline_warning: 
1327       message: Системот за подигање на GPX-податотеки моментално е недостапен
1328     trace: 
1329       ago: пред {{time_in_words_ago}}
1330       by: од
1331       count_points: "{{count}} точки"
1332       edit: уреди
1333       edit_map: Уредување
1334       identifiable: ПРЕПОЗНАТЛИВ
1335       in: во
1336       map: карта
1337       more: повеќе
1338       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1339       private: ПРИВАТНО
1340       public: ЈАВНО
1341       trace_details: Погледајте ги деталите за трагата
1342       trackable: ПРОСЛЕДЛИВ
1343       view_map: Погледај ја картата
1344     trace_form: 
1345       description: Опис
1346       help: Помош
1347       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=mk
1348       tags: Ознаки
1349       tags_help: одделено со запирка
1350       upload_button: Подигни
1351       upload_gpx: Подгни GPX податотека
1352       visibility: Видливост
1353       visibility_help: што значи ова?
1354       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=mk
1355     trace_header: 
1356       see_all_traces: Погледајте ги сите траги
1357       see_your_traces: Погледајте ги сите траги
1358       traces_waiting: Имате {{count}} траги спремни  за подигање. Советуваме за ги почекате да завршат пред да подигате други, инаку ќе го блокирате редоследот за други корисници.
1359       upload_trace: Подигни трага
1360     trace_optionals: 
1361       tags: Ознаки
1362     trace_paging_nav: 
1363       next: Следна &raquo;
1364       previous: "&laquo; Претходна"
1365       showing_page: Прикажувам страница {{page}}
1366     view: 
1367       delete_track: Избриши ја трагава
1368       description: "Опис:"
1369       download: преземи
1370       edit: уреди
1371       edit_track: Уреди ја трагава
1372       filename: "Податотека:"
1373       heading: Ја гледате трагата {{name}}
1374       map: карта
1375       none: Ништо
1376       owner: "Сопственик:"
1377       pending: ВО ИСЧЕКУВАЊЕ
1378       points: "Точки:"
1379       start_coordinates: "Почетна координата:"
1380       tags: "Ознаки:"
1381       title: Ја гледате трагата  {{name}}
1382       trace_not_found: Трагата не беше најдена!
1383       uploaded: "Подигнато во:"
1384       visibility: "Видливост:"
1385     visibility: 
1386       identifiable: Препознатливо (се прикажува на списокот на траги како препознатливи, подредени точки со време)
1387       private: Приватно (споделено само како анонимни, неподредени точки)
1388       public: Јавно (се прикажува во списокот на траги како анонимни, неподредени точки)
1389       trackable: Проследиво (споделено само како анонимни, подредени точки со време)
1390   user: 
1391     account: 
1392       contributor terms: 
1393         agreed: Се согласивте на новите Услови за учество.
1394         agreed_with_pd: Исто така изјавивте дека вашите уредувања ги сметате за јавнодоменски.
1395         heading: "Услови за учество:"
1396         link text: што е ова?
1397         not yet agreed: Сè уште се немате согласено со новите Услови за учество.
1398         review link text: Проследете ја врската кога ќе сакате за да ги прегледате и прифатите новите Услови за учество
1399       current email address: "Тековна е-поштенска адреса:"
1400       delete image: Отстрани тековна слика
1401       email never displayed publicly: (никогаш не се прикажува јавно)
1402       flash update success: Корисничките информации се успешно подновени.
1403       flash update success confirm needed: Корисничките информации се успешно подновени. Проверете ја вашата е-пошта за да ја потврдите на адресата.
1404       home location: "Матична местоположба:"
1405       image: "Слика:"
1406       image size hint: (најдобро работат квадратни слики, барем 100x100)
1407       keep image: Задржи ја тековната слика
1408       latitude: Геог. ширина
1409       longitude: Геог. должина
1410       make edits public button: Објавувај ми ги сите уредувања
1411       my settings: Мои прилагодувања
1412       new email address: "Нова е-поштенска адреса:"
1413       new image: Додај слика
1414       no home location: Немате внесено матична местоположба.
1415       preferred editor: "Претпочитан урендик:"
1416       preferred languages: "Претпочитани јазици:"
1417       profile description: "Опис за профилот:"
1418       public editing: 
1419         disabled: Оневозможено и не може да се уредуваат податоци, сите претходни уредувања се анонимни.
1420         disabled link text: зошто не можам да уредувам?
1421         enabled: Овозможено. Сега не е анонимно и може да се уредуваат податоци.
1422         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1423         enabled link text: што е ова?
1424         heading: "Јавно уредување:"
1425       public editing note: 
1426         heading: Јавно уредување
1427         text: Во моментов вашите уредувања се анонимни и луѓето не можат да ви пратат порака или да ви ја видат местоположбата. За да покажете што уредувате и да овозможите корисниците да ве контактираат преку оваа страница, кликнете на копчето подолу. <b>По преодот на 0.6 API, само јавни корисници можат да уредуваат податоци на карти</b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">дознајте зошто</a>).<ul> <li>Ако станете јавен корисник, вашата е-пошта сепак нема да се открие.</li> <li>Оваа постапка не може да се врати, и сите нови корисници сега се автоматски јавни.</li> </ul>
1428       replace image: Замени тековна слика
1429       return to profile: Назад кон профилот
1430       save changes button: Зачувај ги промените
1431       title: Уреди сметка
1432       update home location on click: Подновувај го матичната местоположба кога ќе кликнам на картата
1433     confirm: 
1434       already active: Оваа сметка е веќе потврдена.
1435       before you start: Знаеме дека со нетрпение чекате да почнете со картографска работа, но пред тоа препорачуваме да пополните некои податоци за вас во образецот подолу.
1436       button: Потврди
1437       heading: Потврди корисничка сметка
1438       press confirm button: Притиснете го копчето за потврда подолу за да ја активирате сметката.
1439       reconfirm: Ако поминало подолго време од последниот пат кога сте се најавиле, ќе треба да <a href="{{reconfirm}}">си испратите нова потврдна порака по е-пошта</a>.
1440       success: Вашата сметка е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1441       unknown token: Се чини дека тој жетон не постои.
1442     confirm_email: 
1443       button: Потврди
1444       failure: Со овој жетон е потврдена веќе една е-поштенска адреса
1445       heading: Потврди промена на е-пошта
1446       press confirm button: Притиснете го копчето за потврдување за да ја потврдите новата е-поштенска адреса.
1447       success: Вашата е-пошта е потврдена. Ви благодариме што се регистриравте!
1448     confirm_resend: 
1449       failure: Корисникот {{name}} не е пронајден.
1450       success: Испративме поврдна порака на {{email}}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1451     filter: 
1452       not_an_administrator: За да го изведете тоа, треба да се администратор.
1453     go_public: 
1454       flash success: Сега сите уредувања ви се јавни, и ви е дозволено да уредувате.
1455     list: 
1456       confirm: Потврди ги одбраните корисници
1457       empty: Нема најдено такви корисници
1458       heading: Корисници
1459       hide: Скриј одбрани корисници
1460       showing: 
1461         one: Прикажана е страницата {{page}} ({{first_item}} од {{items}})
1462         other: Прикажани се страниците {{page}} ({{first_item}}-{{last_item}} од {{items}})
1463       summary: "{{name}} создадено од {{ip_address}} на {{date}}"
1464       summary_no_ip: "{{name}} создадено на {{date}}"
1465       title: Корисници
1466     login: 
1467       account not active: Жалиме, но сметката сè уште не е активна.<br />Кликнете на врската наведена во пораката со која ви ја потврдуваме сметката за да ја активирате, или пак <a href="{{reconfirm}}">побарајте нова потврдна порака</a>.
1468       account suspended: Нажалост, вашата сметка е закочена поради сомнителна активност.<br />Обратете се кај {{webmaster}} ако сакате да продискутирате за проблемот.
1469       already have: Веќе имате сметка на OpenStreetMap? Тогаш, најавете се.
1470       auth failure: Жалиме, не можевме да ве најавиме со тие податоци.
1471       create account minute: Направете сметка. Ова трае само една минута.
1472       create_account: создај сметка
1473       email or username: Е-пошта или корисничко име
1474       heading: Најава
1475       login_button: Најава
1476       lost password link: Ја заборавивте лозинката?
1477       new to osm: За новодојденци на OpenStreetMap
1478       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_Are_Changing_The_License">Дознајте повеќе за престојната промена на лиценцата на OpenStreetMap</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_Are_Changing_The_License">преводи</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">разговор</a>)
1479       password: "Лозинка:"
1480       please login: Најавете се или {{create_user_link}}.
1481       register now: Регистрација
1482       remember: "Запомни ме:"
1483       title: Најава
1484       to make changes: Мора да имате сметка за да можете да правите измени на податоците на OpenStreetMap.
1485       webmaster: мреж. управник
1486     logout: 
1487       heading: Одјава од OpenStreetMap
1488       logout_button: Одјава
1489       title: Одјава
1490     lost_password: 
1491       email address: "Е-пошта:"
1492       heading: Ја заборавивте лозинката?
1493       help_text: Внесете ја е-поштенската адреса со која се регистриравте, и ќе ви пратиме врска каде ќе наведете нова лозинка.
1494       new password button: Смени лозинка
1495       notice email cannot find: Жалам, не можев да ја пронајдам таа адреса
1496       notice email on way: Жалиме, ова истече :-( но ви пративме нова порака на е-пошта, па наскоро повторно ќе можете да ја смените.
1497       title: Загубена лозинка
1498     make_friend: 
1499       already_a_friend: Веќе сте пријатели со {{name}}.
1500       failed: Жалам, не можев да го додадам корисникот {{name}} како пријател.
1501       success: Сега сте пријатели со {{name}}.
1502     new: 
1503       confirm email address: "Потврдете ја е-поштата:"
1504       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1505       contact_webmaster: Контактирајте го <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">управникот</a> за да побарате создавање на сметка - ќе се потрудиме да ве услужиме во најкраток можен рок.
1506       continue: Продолжи
1507       display name: "Име за прикажување:"
1508       display name description: Вашето јавно прикажано име. Можете да го смените подоцна во прилагодувањата.
1509       email address: "Е-пошта:"
1510       fill_form: Пополнете го образецот, и ние ќе ви пратиме кратка порака по е-пошта за да си ја активирате сметката.
1511       flash create success message: Ви благодариме што се пријавивте. Испративме поврдна порака на {{email}}, и штом ќе ја потврдите сметката, ќе можете да почнете со картографска работа.<br /><br />Ако користите систем против спам кој испраќа барања за потврда, тогаш ќе морате да ја дозволите адресата webmaster@openstreetmap.org бидејќи ние немаме начин да одговараме на такви потврди.
1512       heading: Создајте корисничка сметка
1513       license_agreement: Кога ќе ја потврдите вашата сметка, ќе треба да се согласите со <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">условите за учесници</a>.
1514       no_auto_account_create: Нажалост моментално не можеме автоматски да ви создадеме сметка.
1515       not displayed publicly: Не се прикажува јавно (видете <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section on email addresses">правилникот за приватност</a>)
1516       password: "Лозинка:"
1517       terms accepted: Ви благодариме што ги прифативте новите услови за учество!
1518       terms declined: Жалиме што не се согласувате со новите Услови за учество. Повеќе информации ќе најдете на <a href="{{url}}">оваа страница</a>.
1519       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=mk
1520       title: Создај сметка
1521     no_such_user: 
1522       body: Жалиме, но не постои корисник по име {{user}}. Проверете да не сте згрешиле во пишувањето, или пак да не сте кликнале на погрешна врска.
1523       heading: Корисникот {{user}} не постои.
1524       title: Нема таков корисник
1525     popup: 
1526       friend: Пријател
1527       nearby mapper: Соседен картограф
1528       your location: Ваша местоположба
1529     remove_friend: 
1530       not_a_friend: "{{name}} не е меѓу вашите пријатели."
1531       success: Корисникот {{name}} е отстранет од вашите пријатели.
1532     reset_password: 
1533       confirm password: "Потврдете ја лозинката:"
1534       flash changed: Лозинката ви е сменета.
1535       flash token bad: Не го пронајдов тој жетон. Проверете ја URL адресата.
1536       heading: Смени лозинка за {{user}}
1537       password: "Лозинка:"
1538       reset: Смени лозинка
1539       title: Смени лозинка
1540     set_home: 
1541       flash success: Матичната местоположба е успешно зачувана
1542     suspended: 
1543       body: "<p>\n  Нажалост, вашата сметка беше автоматски закочена поради\n  сомнителни активности.\n</p>\n<p>\n  Донесената одлуката набргу ќе ја прегледа администратор, но\n  можете да се обратите кај {{webmaster}} ако сакате да продискутирате за овој проблем.\n</p>"
1544       heading: Сметката е закочена
1545       title: Сметката е закочена
1546       webmaster: мреж. управник
1547     terms: 
1548       agree: Се согласувам
1549       consider_pd: Покрај горенаведената согласност, сметам дека мојот придонес е јавнодоменски
1550       consider_pd_why: Што е ова?
1551       decline: Одбиј
1552       guidance: "Информации што ќе ви помогнат да ги разберете овие услови: a <a href=\"{{summary}}\">краток опис</a> и некои <a href=\"{{translations}}\">неформали преводи</a>"
1553       heading: Услови на учество
1554       legale_names: 
1555         france: Франција
1556         italy: Италија
1557         rest_of_world: Остатокот од светот
1558       legale_select: "Одберете ја вашата земја на живеење:"
1559       read and accept: Прочитајте го договорот подолу и притиснете на копчето „Се согласувам“ за да потврдите дека ги прифаќате условите на договорот кои се однесуваат на вашите постоечки и идни придонеси.
1560       title: Услови на учество
1561       you need to accept or decline: Прочитајте ги новите Услови за учество, а потоа согласете се или одбијте ги.
1562     view: 
1563       activate_user: активирај го корисников
1564       add as friend: додај како пријател
1565       ago: (пред {{time_in_words_ago}})
1566       block_history: погледај добиени блокови
1567       blocks by me: извршени болокови
1568       blocks on me: добиени блокови
1569       confirm: Потврди
1570       confirm_user: потврди го корисников
1571       create_block: блокирај го корисников
1572       created from: "Создадено од:"
1573       deactivate_user: деактивирај го корисников
1574       delete_user: избриши го корисников
1575       description: Опис
1576       diary: дневник
1577       edits: уредувања
1578       email address: Е-пошта
1579       hide_user: скриј го корисников
1580       if set location: Ако ја наместите вашата местоположба, под ова ќе ви се појави убава карта и други работи. Матичната местоположба можете да си ја наместите на страницата {{settings_link}}.
1581       km away: "{{count}}km од вас"
1582       latest edit: "Последно уредување {{ago}}:"
1583       m away: "{{count}}m од вас"
1584       mapper since: "Картограф од:"
1585       moderator_history: погледај добиени блокови
1586       my diary: мојот дневник
1587       my edits: мои уредувања
1588       my settings: мои прилагодувања
1589       my traces: мои траги
1590       nearby users: Други соседни корисници
1591       new diary entry: нова ставка во дневникот
1592       no friends: Сè уште немате додадено пријатели.
1593       no nearby users: Сè уште нема други корисници во вашата околина што признаваат дека работат на карти.
1594       oauth settings: oauth поставки
1595       remove as friend: отстрани од пријатели
1596       role: 
1597         administrator: Овој корисник е администратор
1598         grant: 
1599           administrator: Додели администраторски пристап
1600           moderator: Додели модераторски пристап
1601         moderator: Овој корисник е модератор
1602         revoke: 
1603           administrator: Лиши од администраторски пристап
1604           moderator: Лиши од модераторски пристап
1605       send message: испрати порака
1606       settings_link_text: прилагодувања
1607       spam score: "Оцена за спам:"
1608       status: "Статус:"
1609       traces: траги
1610       unhide_user: покажи го корисникот
1611       user location: Местоположба на корисникот
1612       your friends: Ваши пријатели
1613   user_block: 
1614     blocks_by: 
1615       empty: Корисникот {{name}} досега не блокирал.
1616       heading: Список на блокови од {{name}}
1617       title: Блокови од {{name}}
1618     blocks_on: 
1619       empty: Корисникот {{name}} досега не бил блокиран.
1620       heading: Список на блокови за {{name}}
1621       title: Блокови за {{name}}
1622     create: 
1623       flash: Направен е блок на корисникот {{name}}.
1624       try_contacting: Обидете се да го контактирате корисникот пред да го блокирате, и да му дадете разумен рок за да одговори.
1625       try_waiting: Обидете се на корисникот да му дадете разумен рок за да одговори пред да го блокирате.
1626     edit: 
1627       back: Преглед на сите блокови
1628       heading: Уредување на блок за {{name}}
1629       needs_view: Дали корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок?
1630       period: Колку да трае блокот на корисникот?
1631       reason: Причината зошто е блокиран корисникот {{name}}. Бидете што посмирени и поразумни, и напишете што повеќе подробности за ситуацијата. Имајте на ум дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа користете лаички поими.
1632       show: Преглед на овој блок
1633       submit: Поднови го блокот
1634       title: Уредување на блок за {{name}}
1635     filter: 
1636       block_expired: Блокот е веќе истечен и не може да се ажурира.
1637       block_period: Периодот на блокада мора да биде со рок избран од паѓачкиот список.
1638       not_a_moderator: Треба да бидете модератор за да го направите тоа.
1639     helper: 
1640       time_future: Истекува за {{time}}.
1641       time_past: Истечено пред {{time}}.
1642       until_login: Активно додека не се најави корисникот.
1643     index: 
1644       empty: Досега сè уште нема блокови.
1645       heading: Список на кориснички блокови
1646       title: Кориснички блокови
1647     model: 
1648       non_moderator_revoke: Морате да бидете модератор за да поништувате блокови.
1649       non_moderator_update: Морате да бидете модератор за да правите или подновувате блокови.
1650     new: 
1651       back: Преглед на сите блокови
1652       heading: Правење на блок за {{name}}
1653       needs_view: Корисникот треба да се најави пред да се исчисти овој блок.
1654       period: Колку да трае блокот за овој корисник?
1655       reason: Причината зошто корисникот {{name}} е блокиран. Бидете што посмирени и поразумни, наведете што повеќе подробности за ситуацијата, имајќи на ум дека пораката ќе биде јавно видлива. Имајте предвид и дека не сите корисници го разбираат жаргонот на заедницата, па затоа обидете се да користите лаички поими.
1656       submit: Направи блок
1657       title: Правење на блок за {{name}}
1658       tried_contacting: Го контактирав корисникот и побарав да престане.
1659       tried_waiting: На корисникот му дадов разумен рок за да одговори на тие преписки.
1660     not_found: 
1661       back: Назад кон индексот
1662       sorry: Жалиме, но нема пронајдено кориснички блок со назнака {{id}}
1663     partial: 
1664       confirm: Дали сте сигурни?
1665       creator_name: Создавач
1666       display_name: Блокиран корисник
1667       edit: Уреди
1668       not_revoked: (не се поништува)
1669       reason: Причина за блокирање
1670       revoke: Поништи!
1671       revoker_name: "Поништил:"
1672       show: Прикажи
1673       status: Статус
1674     period: 
1675       one: 1 час
1676       other: "{{count}} час"
1677     revoke: 
1678       confirm: Дали сигурно дакате да го поништите овој блок?
1679       flash: Овој блок е поништен.
1680       heading: Поништување на блок за {{block_on}} од {{block_by}}
1681       past: Овој блок истекол пред {{time}} и сега не може да се поништи.
1682       revoke: Поништи!
1683       time_future: Овој блок истекува за {{time}}.
1684       title: Поништување на блок за {{block_on}}
1685     show: 
1686       back: Преглед на сите блокови
1687       confirm: Дали сте сигурни?
1688       edit: Уреди
1689       heading: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1690       needs_view: Овој корисник мора да се најави пред да се исчисти блокот.
1691       reason: "Причина за блокирање:"
1692       revoke: Поништи!
1693       revoker: "Поништувач:"
1694       show: Прикажи
1695       status: Статус
1696       time_future: Уредувања во {{time}}
1697       time_past: Истечено пред {{time}}
1698       title: "{{block_on}} блокиран од {{block_by}}"
1699     update: 
1700       only_creator_can_edit: Само модераторот кој го направил блоков може да го ажурира.
1701       success: Блокот е ажуриран.
1702   user_role: 
1703     filter: 
1704       already_has_role: Корисникот веќе ја има улогата {{role}}.
1705       doesnt_have_role: Корисникот ја нема улогата {{role}}.
1706       not_a_role: Низата `{{role}}' не претставува важечка улога.
1707       not_an_administrator: Само администраторите можат да раководат со улоги, а вие не сте администратор.
1708     grant: 
1709       are_you_sure: Дали сигурно сакае да му ја доделите улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'?
1710       confirm: Потврди
1711       fail: Не можев даму ја доделам улогата `{{role}}' на корисникот `{{name}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1712       heading: Потврди доделување на улога
1713       title: Потврди доделување на улога
1714     revoke: 
1715       are_you_sure: Дали сигурно сакате да го лишите корисникот  `{{name}}' од улогата `{{role}}' ?
1716       confirm: Потврди
1717       fail: Не можев да го лишам корисникот`{{name}}' од улогата `{{role}}'. Проверете дали корисникот и улогата се важечки.
1718       heading: Потврди лишување од улога
1719       title: Потврди лишување од улога