]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/nn.yml
Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / nn.yml
1 # Messages for Norwegian Nynorsk (‪norsk (nynorsk)‬)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Dittaeva
5 # Author: Eirik
6 # Author: Gnonthgol
7 # Author: Gunnernett
8 # Author: Harald Khan
9 # Author: Nghtwlkr
10 # Author: Njardarlogar
11 # Author: Pladask
12 nn: 
13   activerecord: 
14     attributes: 
15       diary_comment: 
16         body: Brødtekst
17       diary_entry: 
18         language: Språk
19         latitude: Breiddegrad
20         longitude: Lengdegrad
21         title: Tittel
22         user: Brukar
23       friend: 
24         friend: Ven
25         user: Brukar
26       message: 
27         body: Brødtekst
28         recipient: Mottakar
29         sender: Sendar
30         title: Tittel
31       trace: 
32         description: Skildring
33         latitude: Breiddegrad
34         longitude: Lengdegrad
35         name: Namn
36         public: Offentleg
37         size: Storleik
38         user: Brukar
39         visible: Synleg
40       user: 
41         active: Aktive
42         description: Skildring
43         display_name: Visningsnamn
44         email: E-post
45         languages: Språk
46         pass_crypt: Passord
47     models: 
48       acl: Tilgangskontrolliste
49       changeset: Endringssett
50       changeset_tag: Endringssettmerkelapp
51       country: Land
52       diary_comment: Dagbokkommentar
53       diary_entry: Dagbokoppføring
54       friend: Ven
55       language: Språk
56       message: Melding
57       node: Node
58       node_tag: Nodemerkelapp
59       notifier: Varsling
60       old_node: Gammal node
61       old_node_tag: Gammal nodemerkelapp
62       old_relation: Gammal relasjon
63       old_relation_member: Gammalt relasjonsmedlem
64       old_relation_tag: Gammal relasjonsmerkelapp
65       old_way: Gammal veg
66       old_way_node: Gammal vegnode
67       old_way_tag: Gammal vegmerkelapp
68       relation: Relasjon
69       relation_member: Relasjonsmedlem
70       relation_tag: Relasjonsmerkelapp
71       session: Økt
72       trace: Spor
73       tracepoint: Punkt i spor
74       tracetag: Spormerkelapp
75       user: Brukar
76       user_preference: Brukarinnstillingar
77       user_token: Brukarnøkkel
78       way: Veg
79       way_node: Vegnode
80       way_tag: Vegmerkelapp
81   application: 
82     require_cookies: 
83       cookies_needed: Du ser ut til å ha deaktivert informasjonskapsler. Aktivar informasjonskapsler i nettleseren din før du held fram.
84     require_moderator: 
85       not_a_moderator: Du må vere ein moderator for å utføre den handlinga.
86     setup_user_auth: 
87       blocked: Tilgjenget ditt til API-eit er blokkert. Logg inn på nettstaden for å finne ut meir.
88       need_to_see_terms: Tilgjenget ditt til API-eit er mellombels stoppa. Logg inn på nettsiden for å lese bidragsytervilkårene. Du treng ikkje godta vilkåra, men du må lese dei.
89   browse: 
90     changeset: 
91       changeset: "Endringssett: %{id}"
92       changesetxml: XML for endringssett
93       download: Last ned %{changeset_xml_link} eller %{osmchange_xml_link}
94       feed: 
95         title: Endringssett %{id}
96         title_comment: "Endringssett: %{id} - %{comment}"
97       osmchangexml: osmChange XML
98       title: Endringssett
99     changeset_details: 
100       belongs_to: "Tilhøyrer:"
101       bounding_box: "Avgrensingsboks:"
102       box: boks
103       closed_at: "Lukka:"
104       created_at: "Oppretta:"
105       has_nodes: 
106         one: "Har følgjande %{count} node:"
107         other: "Har følgjande %{count} nodar:"
108       has_relations: 
109         one: "Har følgjande %{count} relasjon:"
110         other: "Har følgjande %{count} relasjonar:"
111       has_ways: 
112         one: "Har følgjande %{count} veg:"
113         other: "Har følgjande %{count} vegar:"
114       no_bounding_box: Ingen avgrensingsboks er lagra for dette endringssettet.
115       show_area_box: Vis boks for område
116     common_details: 
117       changeset_comment: "Kommentar:"
118       deleted_at: "Sletta:"
119       deleted_by: "Sletta av:"
120       edited_at: "Redigert:"
121       edited_by: "Redigert av:"
122       in_changeset: "I endringssett:"
123       version: "Versjon:"
124     containing_relation: 
125       entry: Relasjon %{relation_name}
126       entry_role: Relasjon %{relation_name} (som %{relation_role})
127     map: 
128       deleted: Sletta
129       edit: 
130         area: Rediger område
131         node: Rediger node
132         relation: Rediger relasjon
133         way: Rediger rute
134       larger: 
135         area: Vis område på større kart
136         node: Vis node på større kart
137         relation: Vis relasjon på større kart
138         way: Vis veg på større kart
139       loading: Lastar...
140     navigation: 
141       all: 
142         next_changeset_tooltip: Neste endringssett
143         next_node_tooltip: Neste node
144         next_relation_tooltip: Neste relasjon
145         next_way_tooltip: Neste veg
146         prev_changeset_tooltip: Forrige endringssett
147         prev_node_tooltip: Forrige node
148         prev_relation_tooltip: Forrige relasjon
149         prev_way_tooltip: Forrige veg
150       paging: 
151         all: 
152           next: "%{id} »"
153           prev: « %{id}
154         user: 
155           next: "%{id} »"
156           prev: « %{id}
157       user: 
158         name_changeset_tooltip: Vis redigeringar av %{user}
159         next_changeset_tooltip: Neste redigering av %{user}
160         prev_changeset_tooltip: Forrige redigering av %{user}
161     node: 
162       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
163       download_xml: Last ned XML
164       edit: rediger
165       node: Node
166       node_title: "Node: %{node_name}"
167       view_history: vis historikk
168     node_details: 
169       coordinates: "Koordinatar:"
170       part_of: "Del av:"
171     node_history: 
172       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
173       download_xml: Last ned XML
174       node_history: Nodehistorik
175       node_history_title: "Nodehistorikk: %{node_name}"
176       view_details: vis detaljar
177     not_found: 
178       sorry: Klarte ikkje finne %{type}-ein med ID %{id}.
179       type: 
180         changeset: endringssett
181         node: node
182         relation: relasjon
183         way: veg
184     paging_nav: 
185       of: av
186       showing_page: Viser side
187     redacted: 
188       message_html: Versjon %{version} av denne %{type} kan ikkje visast fordi den er blitt maskert. Sjå %{redaction_link} for detaljar.
189       redaction: Maskering %{id}
190       type: 
191         node: noden
192         relation: relasjonen
193         way: vegen
194     relation: 
195       download: "%{download_xml_link} eller %{view_history_link}"
196       download_xml: Last ned XML
197       relation: Relasjon
198       relation_title: "Relasjon: %{relation_name}"
199       view_history: vis historikk
200     relation_details: 
201       members: "Medlemmar:"
202       part_of: "Del av:"
203     relation_history: 
204       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
205       download_xml: Last ned XML
206       relation_history: Relasjonshistorikk
207       relation_history_title: "Relasjonshistorikk: %{relation_name}"
208       view_details: vis detaljar
209     relation_member: 
210       entry: "%{type} %{name}"
211       entry_role: "%{type} %{name} som %{role}"
212       type: 
213         node: Node
214         relation: Relasjon
215         way: Veg
216     start: 
217       manually_select: Vel eit anna område manuelt
218       view_data: Vis data for gjeldande kartvising
219     start_rjs: 
220       data_frame_title: Data
221       data_layer_name: Kartdata
222       details: Detaljar
223       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
224       edited_by_user_at_timestamp: Redigert av [[user]],  [[timestamp]]
225       hide_areas: Skjul områder
226       history_for_feature: Historikk for [[feature]]
227       load_data: Last inn data
228       loaded_an_area_with_num_features: Dette området inneheld [[num_features]] objekt. Nokre nettlesarar kan ikkje handtere så mykje data. For å ikkje risikere at nettlesaren låsar seg bør du halde deg til under [[max_features]] objekt. Om du er sikker på at du vil sjå informasjonen kan du klikke på knappen nedanfor.
229       loading: Lastar...
230       manually_select: Vel eit anna område manuelt
231       object_list: 
232         api: Hent dette området frå API-et
233         back: Vis objektliste
234         details: Detaljar
235         heading: Objektliste
236         history: 
237           type: 
238             node: Node [[id]]
239             way: Veg [[id]]
240         selected: 
241           type: 
242             node: Node [[id]]
243             way: Veg [[id]]
244         type: 
245           node: Node
246           way: Veg
247       private_user: privat brukar
248       show_areas: Vis områder
249       show_history: Vis historikk
250       unable_to_load_size: "Klarte ikkje laste inn: Avgrensingsboks med storleik [[bbox_size]] er for stor (må vere mindre enn %{max_bbox_size})"
251       wait: Vent ...
252       zoom_or_select: Zoom inn eller vel eit område av kartet for vising
253     tag_details: 
254       tags: "Merkelapper:"
255       wiki_link: 
256         key: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}-elementet
257         tag: Wiki-beskrivelsessiden for %{key}=%{value}-elementet
258       wikipedia_link: Artikkelen %{page} på Wikipedia
259     timeout: 
260       sorry: Beklagar, data for %{type} med id %{id} tok for lang tid å hente.
261       type: 
262         changeset: endringssett
263         node: node
264         relation: relasjon
265         way: veg
266     way: 
267       download: "%{download_xml_link}, %{view_history_link} eller %{edit_link}"
268       download_xml: Last ned XML
269       edit: rediger
270       view_history: vis historikk
271       way: Veg
272       way_title: "Veg: %{way_name}"
273     way_details: 
274       also_part_of: 
275         one: òg del av vegen %{related_ways}
276         other: òg del av vegane %{related_ways}
277       nodes: "Nodar:"
278       part_of: "Del av:"
279     way_history: 
280       download: "%{download_xml_link} eller %{view_details_link}"
281       download_xml: Last ned XML
282       view_details: vis detaljar
283       way_history: Veghistorikk
284       way_history_title: "Veghistorikk: %{way_name}"
285   changeset: 
286     changeset: 
287       anonymous: Anonym
288       big_area: (stor)
289       id: "#%{id}"
290       no_comment: (ingen)
291       no_edits: (ingen redigeringar)
292       show_area_box: vis boks for område
293       still_editing: (redigerer forsatt)
294       view_changeset_details: Vis detaljar for endringssett
295     changeset_paging_nav: 
296       next: Neste »
297       previous: « Forrige
298       showing_page: Viser side %{page}
299     changesets: 
300       area: Område
301       comment: Kommentar
302       id: ID
303       saved_at: Lagra
304       user: Brukar
305     list: 
306       description: Siste endringar
307       description_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
308       description_friend: Endringssett av venene dine
309       description_nearby: Endringssett av næliggande brukarar
310       description_user: Endringssett av %{user}
311       description_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
312       heading: Endringssett
313       heading_bbox: Endringssett
314       heading_friend: Endringssett
315       heading_nearby: Endringssett
316       heading_user: Endringssett
317       heading_user_bbox: Endringssett
318       title: Endringssett
319       title_bbox: Endringssett innanfor %{bbox}
320       title_friend: Endringssett av venene dine
321       title_nearby: Endringssett av nærliggande brukarar
322       title_user: Endringssett av %{user}
323       title_user_bbox: Endringssett av %{user} innan %{bbox}
324     timeout: 
325       sorry: Lista over endringssett tok for lang tid å hente.
326   diary_entry: 
327     comments: 
328       ago: "%{ago} sidan"
329       comment: Kommentar
330       has_commented_on: "%{display_name} har kommentert på følgende dagboksoppføring"
331       newer_comments: Nyare kommentarar
332       older_comments: Eldre kommentarar
333       post: Post
334       when: Når
335     diary_comment: 
336       comment_from: Kommentar frå %{link_user}, %{comment_created_at}
337       confirm: Stadfest
338       hide_link: Skjul denne kommentaren
339     diary_entry: 
340       comment_count: 
341         one: 1 kommentar
342         other: "%{count} kommentarar"
343       comment_link: Kommenter denne oppføringa
344       confirm: Stadfest
345       edit_link: Rediger denne oppføringa
346       hide_link: Skjul denne oppføringa
347       posted_by: Skrive av %{link_user} %{created} på %{language_link}
348       reply_link: Svar på denne oppføringa
349     edit: 
350       body: "Brødtekst:"
351       language: "Språk:"
352       latitude: "Breiddegrad:"
353       location: "Posisjon:"
354       longitude: "Lengdegrad:"
355       marker_text: Lokasjon for dagbokoppføring
356       save_button: Lagre
357       subject: "Emne:"
358       title: Rediger oppføring i dagboka
359       use_map_link: bruk kart
360     feed: 
361       all: 
362         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar
363         title: Oppføringar OpenStreetMap-dagboka
364       language: 
365         description: Nye oppføringar i dagbøkene til OpenStreetMap-brukarar på %{language_name}
366         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagbøker på %{language_name}
367       user: 
368         description: Nye oppføringar i OpenStreetMap-dagboka til %{user}
369         title: Oppføringar i OpenStreetMap-dagboka for %{user}
370     list: 
371       in_language_title: Dagbokoppføringar på %{language}
372       new: Ny dagbokoppføring
373       new_title: Skriv ei ny oppføring i dagboka di
374       newer_entries: Nyare oppføringar
375       no_entries: Ingen oppføringer i dagboka
376       older_entries: Eldre oppføringar
377       recent_entries: "Nye oppføringer i dagboka:"
378       title: Brukarane sine dagbøker
379       title_friends: Dagbøkene til venene dine
380       title_nearby: Dagbøkene til nærliggande brukarar
381       user_title: "%{user} si dagbok"
382     location: 
383       edit: Rediger
384       location: "Posisjon:"
385       view: Vis
386     new: 
387       title: Ny dagbokoppføring
388     no_such_entry: 
389       body: Det er ingen dagbokinnlegg eller kommentar med ID %{id}. Sjekk om du har skrive feil eller om lenkja er riktig.
390       heading: Inga oppføring med %{id}
391       title: Inga slik dagbokoppføring
392     view: 
393       leave_a_comment: Legg igjen ein kommentar
394       login: Logg inn
395       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} for å legge igjen ein kommentar"
396       save_button: Lagre
397       title: "%{user} sin dagbok | %{title}"
398       user_title: "%{user} si dagbok"
399   editor: 
400     default: Standard (noverande %{name})
401     potlatch: 
402       description: Potlatch 1 (rediger i nettlesaren)
403       name: Potlatch 1
404     potlatch2: 
405       description: Potlatch 2 (rediger i nettleseran)
406       name: Potlatch 2
407     remote: 
408       description: Lokalt installert program (JOSM eller Merkaartor)
409       name: Lokalt installert program
410   export: 
411     start: 
412       add_marker: Legg til ein markør på kartet
413       area_to_export: Område som skal eksporterast
414       embeddable_html: HTML som kan byggjast inn
415       export_button: Eksporter
416       export_details: Data frå OpenStreetMap er lisensiert under <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no">Creative Commons Navngivelse-Del på same vilkår 2.0</a>.
417       format: Format
418       format_to_export: Format for eksport
419       image_size: Bildestørrelse
420       latitude: "Brei:"
421       licence: Lisens
422       longitude: "Len:"
423       manually_select: Vel eit anna område manuelt
424       map_image: Kartblad (viser standard laget)
425       max: maks
426       options: Val
427       osm_xml_data: OpenStreetMap XML-data
428       output: Utdata
429       paste_html: Lim inn HTML som skal byggjast inn i nettstad
430       scale: Skala
431       too_large: 
432         body: Dette området er for stort for å eksporterast som OpenStreetMap XML-data. Zoom inn eller vel eit mindre område.
433         heading: For stort område
434       zoom: Zoom
435     start_rjs: 
436       add_marker: Legg til ein markør på kartet
437       change_marker: Endre markørposisjon
438       click_add_marker: Klikk på kartet for å leggja til ein markør
439       drag_a_box: Dra ein boks på kartet for å velje eit område
440       export: Eksporter
441       manually_select: Vel eit anna område manuelt
442       view_larger_map: Vis større kart
443   geocoder: 
444     description: 
445       title: 
446         geonames: Posisjon frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
447         osm_namefinder: "%{types} frå <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
448         osm_nominatim: Posisjon frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
449       types: 
450         cities: Byar
451         places: Stader
452         towns: Småbyar
453     description_osm_namefinder: 
454       prefix: "%{distance} %{direction} av %{type}"
455     direction: 
456       east: aust
457       north: nord
458       north_east: nordaust
459       north_west: nordvest
460       south: sør
461       south_east: søraust
462       south_west: sørvest
463       west: vest
464     distance: 
465       one: omtrent 1 km
466       other: omtrent %{count} km
467       zero: mindre enn 1 km
468     results: 
469       more_results: Fleire resultat
470       no_results: Ingen resultat funne
471     search: 
472       title: 
473         ca_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
474         geonames: Resultat frå <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
475         latlon: Resultat frå <a href="http://openstreetmap.org/">Internt</a>
476         osm_namefinder: Resultat frå <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
477         osm_nominatim: Resultat frå <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
478         uk_postcode: Resultat frå <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
479         us_postcode: Resultat frå <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
480     search_osm_namefinder: 
481       prefix: "%{type}"
482       suffix_parent: "%{suffix} (%{parentdistance} %{parentdirection} av %{parentname})"
483       suffix_place: ", %{distance} %{direction} av %{placename}"
484       suffix_suburb: "%{suffix}, %{parentname}"
485     search_osm_nominatim: 
486       prefix: 
487         aeroway: 
488           aerodrome: Flyplass
489           apron: Flyrampe
490           gate: Gate
491           helipad: Helikopterplass
492           runway: Rullebane
493           taxiway: Taksebane
494           terminal: Terminal
495         amenity: 
496           WLAN: WiFi-tilgangspunkt
497           airport: Flyplass
498           arts_centre: Kunstsenter
499           artwork: Kunstverk
500           atm: Minibank
501           auditorium: Auditorium
502           bank: Bank
503           bar: Bar
504           bbq: Grill
505           bench: Benk
506           bicycle_parking: Sykkelparkering
507           bicycle_rental: Sykkelutleige
508           biergarten: Ølhage
509           brothel: Bordell
510           bureau_de_change: Vekslingskontor
511           bus_station: Busstasjon
512           cafe: Kafé
513           car_rental: Bilutleige
514           car_sharing: Bildeling
515           car_wash: Bilvask
516           casino: Kasino
517           charging_station: Ladestation
518           cinema: Kino
519           clinic: Klinikk
520           club: Klubb
521           college: Høgskule
522           community_centre: Samfunnshus
523           courthouse: Rettsbygning
524           crematorium: Krematorium
525           dentist: Tannlege
526           doctors: Legar
527           dormitory: Sovesal
528           drinking_water: Drikkevatn
529           driving_school: Køyreskule
530           embassy: Ambassade
531           emergency_phone: Nødtelefon
532           fast_food: Hurtigmat
533           ferry_terminal: Ferjeterminal
534           fire_hydrant: Brannhydrant
535           fire_station: Brannstasjon
536           food_court: Serveringsstadar
537           fountain: Fontene
538           fuel: Drivstoff
539           grave_yard: Gravlund
540           gym: Treningssenter
541           hall: Spisesal
542           health_centre: Helsesenter
543           hospital: Sjukehus
544           hotel: Hotell
545           hunting_stand: Jaktbod
546           ice_cream: Iskrem
547           kindergarten: Barnehage
548           library: Bibliotek
549           market: Marknad
550           marketplace: Marknadsplass
551           mountain_rescue: Fjellredning
552           nightclub: Nattklubb
553           nursery: Førskule
554           nursing_home: Pleieheim
555           office: Kontor
556           park: Park
557           parking: Parkeringsplass
558           pharmacy: Apotek
559           place_of_worship: Religiøst hus
560           police: Politi
561           post_box: Postboks
562           post_office: Postkontor
563           preschool: Førskule
564           prison: Fengsel
565           pub: Pub
566           public_building: Offentleg bygning
567           public_market: Offentleg marknad
568           reception_area: Oppsamlingsområde
569           recycling: Resirkuleringspunkt
570           restaurant: Restaurant
571           retirement_home: Gamleheim
572           sauna: Sauna
573           school: Skule
574           shelter: Tilfluktsrom
575           shop: Butikk
576           shopping: Handel
577           shower: Dusj
578           social_centre: Samfunnshus
579           social_club: Sosial klubb
580           studio: Studio
581           supermarket: Supermarknad
582           swimming_pool: Symjebaseng
583           taxi: Drosje
584           telephone: Offentleg telefon
585           theatre: Teater
586           toilets: Toalett
587           townhall: Rådhus
588           university: Universitet
589           vending_machine: Vareautomat
590           veterinary: Veterinærklinikk
591           village_hall: Forsamlingshus
592           waste_basket: Søppelkasse
593           wifi: WiFi-tilgangspunkt
594           youth_centre: Ungdomssenter
595         boundary: 
596           administrative: Administrativ grense
597           census: Folketeljingsgrense
598           national_park: Nationalpark
599           protected_area: Verna område
600         bridge: 
601           aqueduct: Akvadukt
602           suspension: Hengebru
603           swing: Svingbru
604           viaduct: Viadukt
605           "yes": Bru
606         building: 
607           "yes": Bygning
608         highway: 
609           bridleway: Rideveg
610           bus_guideway: Leidde bussfelt
611           bus_stop: Busstopp
612           byway: Stikkveg
613           construction: Motorveg under konstruksjon
614           cycleway: Sykkelsti
615           emergency_access_point: Nødtilgangspunkt
616           footway: Gangsti
617           ford: Vadestad
618           living_street: Gatetun
619           milestone: Milestolpe
620           minor: Mindre veg
621           motorway: Motorveg
622           motorway_junction: Motorvegkryss
623           motorway_link: Veg til motorveg
624           path: Sti
625           pedestrian: Gangveg
626           platform: Perrong
627           primary: Primær veg
628           primary_link: Primær veg
629           raceway: Racerbane
630           residential: Bustad
631           rest_area: Rasteplass
632           road: Veg
633           secondary: Sekundær veg
634           secondary_link: Sekundær veg
635           service: Tjenesteveg
636           services: Motorveitjenester
637           speed_camera: Fotoboks
638           steps: Trapper
639           stile: Stige
640           tertiary: Tertiær veg
641           tertiary_link: Kommunal veg
642           track: Sti
643           trail: Sti
644           trunk: Hovedveg
645           trunk_link: Hovedveg
646           unclassified: Uklassifisert veg
647           unsurfaced: Veg utan dekke
648         historic: 
649           archaeological_site: Arkeologisk plass
650           battlefield: Slagmark
651           boundary_stone: Grensestein
652           building: Bygning
653           castle: Slott
654           church: Kyrkje
655           fort: Fort
656           house: Hus
657           icon: Ikon
658           manor: Herregard
659           memorial: Minne
660           mine: Gruve
661           monument: Monument
662           museum: Museum
663           ruins: Ruinar
664           tower: Tårn
665           wayside_cross: Vegkant kross
666           wayside_shrine: Vegkant alter
667           wreck: Vrak
668         landuse: 
669           allotments: Kolonihagar
670           basin: Elveområde
671           brownfield: Tidlegare industriområde
672           cemetery: Gravplass
673           commercial: Kommersielt område
674           conservation: Freda
675           construction: Kontruksjon
676           farm: Gard
677           farmland: Jordbruksland
678           farmyard: Gardstun
679           forest: Skog
680           garages: Garasjar
681           grass: Gras
682           greenfield: Ikkje-utvikla område
683           industrial: Industriområde
684           landfill: Landfylling
685           meadow: Eng
686           military: Militært område
687           mine: Gruve
688           nature_reserve: Naturreservat
689           orchard: Frukthage
690           park: Park
691           piste: Løype
692           quarry: Steinbrot
693           railway: Jernbane
694           recreation_ground: Idrettsplass
695           reservoir: Reservoar
696           reservoir_watershed: Nedbørfelt
697           residential: Boligområde
698           retail: Detaljsalg
699           road: Vegområde
700           village_green: landsbypark
701           vineyard: Vingård
702           wetland: Våtmark
703           wood: Skog
704         leisure: 
705           beach_resort: Strandsted
706           bird_hide: Fugletårn
707           common: Allmenning
708           fishing: Fiskeområde
709           fitness_station: Trenings studio
710           garden: Hage
711           golf_course: Golfbane
712           ice_rink: Skøytebane
713           marina: Båthavn
714           miniature_golf: Minigolf
715           nature_reserve: Naturreservat
716           park: Park
717           pitch: Sportsarena
718           playground: Leikeplass
719           recreation_ground: Idrettsplass
720           sauna: Badstu
721           slipway: Slipp
722           sports_centre: Sportssenter
723           stadium: Stadion
724           swimming_pool: Symjebaseng
725           track: Laupebane
726           water_park: Vannpark
727         military: 
728           airfield: Militær flyplass
729           barracks: Kaserner
730           bunker: Bunker
731         natural: 
732           bay: Bukt
733           beach: Strand
734           cape: Nes
735           cave_entrance: Holeinngang
736           channel: Kanal
737           cliff: Klippe
738           crater: Krater
739           dune: Sanddyne
740           feature: Eigenskap
741           fell: Fjellskrent
742           fjord: Fjord
743           forest: Skog
744           geyser: Geysir
745           glacier: Isbre
746           heath: Vidde
747           hill: Ås
748           island: Øy
749           land: Land
750           marsh: Sump
751           moor: Myr
752           mud: Gjørme
753           peak: Topp
754           point: Punkt
755           reef: Rev
756           ridge: Rygg
757           river: Elv
758           rock: Stein
759           scree: Ur
760           scrub: Kratt
761           shoal: Grunning
762           spring: Kjelde
763           stone: Stein
764           strait: Stred
765           tree: Tre
766           valley: Dal
767           volcano: Vulkan
768           water: Vatn
769           wetland: Våtmark
770           wetlands: Våtland
771           wood: Skog
772         office: 
773           accountant: Revisor
774           architect: Arkitekt
775           company: Bedrift
776           employment_agency: Bemanningsbedrift
777           estate_agent: Eiendomsmeglar
778           government: Statlig kontor
779           insurance: Forsikringskontor
780           lawyer: Advokat
781           ngo: Ikkje-statlig kontor
782           telecommunication: Telefonkontor
783           travel_agent: Reisebyrå
784           "yes": Kontor
785         place: 
786           airport: Flyplass
787           city: By
788           country: Land
789           county: Fylke
790           farm: Gard
791           hamlet: Grend
792           house: Hus
793           houses: Hus
794           island: Øy
795           islet: Holme
796           isolated_dwelling: Ensleg bostad
797           locality: Plass
798           moor: Myr
799           municipality: Kommune
800           postcode: Postnummer
801           region: Område
802           sea: Hav
803           state: Delstat
804           subdivision: Underavdeling
805           suburb: Forstad
806           town: Tettstad
807           unincorporated_area: Kommunefritt område
808           village: Landsby
809         railway: 
810           abandoned: Forlatt jernbane
811           construction: Jernbane under konstruksjon
812           disused: Nedlagt jernbane
813           disused_station: Nedlagt jernbanestasjon
814           funicular: Kabelbane
815           halt: Togstopp
816           historic_station: Historisk jernbanestasjon
817           junction: Jernbanekryss
818           level_crossing: Planovergang
819           light_rail: Bybane
820           miniature: Miniatyrjernbane
821           monorail: Enskinnebane
822           narrow_gauge: Smalsporjernbane
823           platform: Jernbaneperrong
824           preserved: Verna jernbane
825           spur: Jernbaneforgrening
826           station: Jernbanestasjon
827           subway: T-banestasjon
828           subway_entrance: T-baneinngang
829           switch: Sporveksel
830           tram: Sporveg
831           tram_stop: Trikkestopp
832           yard: Skiftetomt
833         shop: 
834           alcohol: Utanfor lisens
835           antiques: Antikviteter
836           art: Kunstbutikk
837           bakery: Bakeri
838           beauty: Skjønnheitssalong
839           beverages: Drikkevarebutikk
840           bicycle: Sykkelbutikk
841           books: Bokhandel
842           butcher: Slaktar
843           car: Bilbutikk
844           car_parts: Bildeler
845           car_repair: Bilverkstad
846           carpet: Teppebutikk
847           charity: Veldedighetsbutikk
848           chemist: Kjemiker
849           clothes: Klesbutikk
850           computer: Databutikk
851           confectionery: Konditori
852           convenience: Nærbutikk
853           copyshop: Kopieringsbutikk
854           cosmetics: Kosmetikkforretning
855           department_store: Varehus
856           discount: Tilbudsbutikk
857           doityourself: Gjer-det-sjølv
858           dry_cleaning: Renseri
859           electronics: Elektronikkforretning
860           estate_agent: Eiendomsmegler
861           farm: Gardsbutikk
862           fashion: Motebutikk
863           fish: Fiskebutikk
864           florist: Blomsterbutikk
865           food: Matbutikk
866           funeral_directors: Begravelsesforretning
867           furniture: Møbler
868           gallery: Galleri
869           garden_centre: Hagesenter
870           general: Landhandel
871           gift: Gavebutikk
872           greengrocer: Grønnsakshandel
873           grocery: Dagligvarebutikk
874           hairdresser: Frisør
875           hardware: Jernvarehandel
876           hifi: Hi-fi
877           insurance: Forsikring
878           jewelry: Gullsmed
879           kiosk: Kiosk
880           laundry: Vaskeri
881           mall: Kjøpesenter
882           market: Marknad
883           mobile_phone: Mobiltelefonbutikk
884           motorcycle: Motorsykkelbutikk
885           music: Musikkbutikk
886           newsagent: Nyhetsbyrå
887           optician: Optiker
888           organic: Organisk matbutikk
889           outdoor: Utandørs butikk
890           pet: Dyrebutikk
891           photo: Fotobutikk
892           salon: Salong
893           shoes: Skobutikk
894           shopping_centre: Kjøpesenter
895           sports: Sportsbutikk
896           stationery: Papirbutikk
897           supermarket: Supermarked
898           toys: Lekebutikk
899           travel_agency: Reisebyrå
900           video: Videobutikk
901           wine: Utanfor lisens
902         tourism: 
903           alpine_hut: Fjellhytte
904           artwork: Kunstverk
905           attraction: Attraksjon
906           bed_and_breakfast: Bed and breakfast
907           cabin: Hytte
908           camp_site: Teltplass
909           caravan_site: Campingplass
910           chalet: Fjellhytte
911           guest_house: Gjestehus
912           hostel: Vandrerhjem
913           hotel: Hotell
914           information: Informasjon
915           lean_to: Gapehuk
916           motel: Motell
917           museum: Museum
918           picnic_site: Piknikplass
919           theme_park: Fornøyelsespark
920           valley: Dal
921           viewpoint: Utsiktspunkt
922           zoo: Dyrepark
923         tunnel: 
924           "yes": Tunnel
925         waterway: 
926           artificial: Kunstig vassdrag
927           boatyard: Båtverft
928           canal: Kanal
929           connector: Vannvegforbindelse
930           dam: Demning
931           derelict_canal: Nedlagt kanal
932           ditch: Grøft
933           dock: Dokk
934           drain: Avløp
935           lock: Sluse
936           lock_gate: Sluseport
937           mineral_spring: Mineralkilde
938           mooring: Fortøyning
939           rapids: Bank
940           river: Elv
941           riverbank: Elvebredd
942           stream: Straum
943           wadi: Elveleie
944           water_point: Vannpunkt
945           waterfall: Foss
946           weir: Overløpskant
947       prefix_format: "%{name}"
948   html: 
949     dir: ltr
950   javascripts: 
951     map: 
952       base: 
953         cycle_map: Sykkelkart
954         mapquest: MapQuest Open
955         standard: Standard
956         transport_map: Transport-kart
957       overlays: 
958         maplint: Maplint
959     site: 
960       edit_disabled_tooltip: Zoom inn for å redigere kartet
961       edit_tooltip: Rediger kartet
962       edit_zoom_alert: Du må zoome inn for å redigere kartet
963       history_disabled_tooltip: Zoom inn for å vise redigeringar i dette området
964       history_tooltip: Vis redigeringar for dette området
965       history_zoom_alert: Du må zoome inn for å vise redigeringar i dette området
966   layouts: 
967     community: Samfunnet
968     community_blogs: Bloggar
969     community_blogs_title: Bloggar frå medlemmane i OpenStreetMap-felleskapet
970     copyright: Opphavsrett & lisens
971     documentation: Dokumentasjon
972     documentation_title: Dokumentasjon for prosjektet
973     donate: Støytt OpenStreetMap ved %{link} til Hardware Upgrade Fund (eit fond for maskinvareoppgraderinger).
974     donate_link_text: donering
975     edit: Rediger
976     edit_with: Rediger med %{editor}
977     export: Eksporter
978     export_tooltip: Eksporter kartdata
979     foundation: Stifting
980     foundation_title: OpenStreetMap-stiftinga
981     gps_traces: GPS-spor
982     gps_traces_tooltip: Handsam GPS-spor
983     help: Hjelp
984     help_centre: Brukarstøtte
985     help_title: Hjelpenettstad for prosjektet
986     help_url: http://help.openstreetmap.org/
987     history: Historikk
988     home: heim
989     home_tooltip: Gå til heimeposisjon
990     inbox: innboks (%{count})
991     inbox_tooltip: 
992       one: Din innboks inneheld 1 ulesen melding
993       other: Din innboks inneheld %{count} ulesne meldingar
994       zero: Din innboks inneheld ingen ulesne meldingar
995     intro_1: OpenStreetMap er eit fritt redigerbart kart over heile jorda. Det er laga av folk som deg.
996     intro_2_create_account: Opprett ein brukarkonto
997     intro_2_download: last ned
998     intro_2_html: Du står fritt til å %{download} informasjonen og til å %{use} den under ein %{license}. %{create_account} for å forbedre kartet.
999     intro_2_license: åpen lisens
1000     intro_2_use: bruke
1001     license: 
1002       alt: CC by-sa 2.0
1003       title: Data frå OpenStreetMap er lisensierte under lisensen Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0 Generisk
1004     log_in: logg inn
1005     log_in_tooltip: Logg inn med ein eksisterande konto
1006     logo: 
1007       alt_text: OpenStreetMap-logo
1008     logout: logg ut
1009     logout_tooltip: Logg ut
1010     make_a_donation: 
1011       text: Gje pengegåve
1012       title: Støtt OpenStreetMap med ei pengegåve
1013     osm_offline: OpenStreetMap databasen er for augneblunken utilgjengelig medan essensielt vedlikeholdsarbeid vert utført.
1014     osm_read_only: OpenStreetMap kan ikkje redigerast akkurat no, på grunn av nødvendig vedlikehaldsarbeid.
1015     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1016     partners_html: Drifta er støtta av %{ucl}, %{ic} og %{bytemark}, og andre %{partners}.
1017     partners_ic: Imperial College London
1018     partners_partners: partnarar
1019     partners_ucl: UCL VR senteret
1020     project_name: 
1021       h1: OpenStreetMap
1022       title: OpenStreetMap
1023     sign_up: registrer
1024     sign_up_tooltip: Opprett ein konto for redigering
1025     sotm2011: Kom til 2011 OpenStreetMap-konferansen, «Tilstanden til kartet», 11.9. september i Denver!
1026     tag_line: Fritt Wiki-verdenskart
1027     user_diaries: Brukardagbok
1028     user_diaries_tooltip: Vis brukaren si dagbok
1029     view: Vis
1030     view_tooltip: Vis kartet
1031     welcome_user: Velkomen, %{user_link}
1032     welcome_user_link_tooltip: Din brukarside
1033     wiki: Wiki
1034     wiki_title: Wikinettstad for prosjektet
1035     wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/
1036   license_page: 
1037     foreign: 
1038       english_link: den engelske originalen
1039       text: I tilfellet konflikt mellom denne omsette sida og %{english_original_link} har den engelske presedensen
1040       title: Om denne omsetjinga
1041     legal_babble: "<h2>Opphavsrett og lisensar</h2>\n<p>\n   OpenStreetMap er <i>opne data</i>, lisensiert under <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">Creative\n   Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 2.0</a> (CC BY-SA).\n</p>\n<p>\n  Du er fri til å kopiere, distribuere, overføre og tilpasse karta våre og dataa, så lenge du krediterer OpenStreetMap og bidragsytarane\n  deira. Dersom du endrar eller byggjer på karta våre eller dataa, kan du berre distribuere resultatet under same lisens. \n  Den fulle <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/legalcode\">juridiske\n  teksten</a> forklarer rettane og ansvaret.\n</p>\n\n<h3>Korleis kreditere OpenStreetMap</h3>\n<p>\n  Dersom du brukar OpenStreetMap kartbilder, ber me om at din kreditering minst inneheld \n  «© OpenStreetMap-bidragsytarar, CC BY-SA». Viss du berre brukar kartdata, ber me om \n  «Kartdata © OpenStreetMap-bidragsytarar, CC BY-SA».\n</p>\n<p>\n  Der det er mogleg, bør OpenStreetMap lenkjast til <a href=\"http://www.openstreetmap.org/\">http://www.openstreetmap.org/</a>\n  og CC BY-SA til <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/\">http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/</a>. Viss\n  du brukar eit medium der lenkjer ikkje er mogleg (t.d. i utskrivne arbeid), foreslår me at du viser lesarane til\n  www.openstreetmap.org (kanskje ved å utvide 'OpenStreetMap' til denne fullstendige adressa) og til\n  www.creativecommons.org.\n</p>\n\n<h3>Finn ut meir</h3>\n<p>\n  Les meir om korleis du brukar dataa våre i den <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_fAQ\">juridiske\n  FAQ-en</a>.\n</p>\n<p>\n  OSM-bidragsytarar vert minna på å aldri leggje til data frå opphavsrettsbeskytta kjelder (t.d. Google Maps eller utskrivne kart) utan\n  uttrykkeleg løyve frå rettighetshavere.\n</p>\n<p>\n  Sjølv om OpenStreetMap er åpne data kan me ikkje gje eit\n  gratis kart-API til tredjepartsutviklere.\n\n  Sjå våre retningslinjer for nytting av <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy\">API-et</a>,\n  <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy\">kartbilder</a>\n  og <a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_policy\">Nominatim</a>.\n</p>\n\n<h3>Bidragsytarane våre</h3>\n<p>\n  Vår CC BY-SA-lisens krev at du «gjev den opphavlege forfattaren rimeleg kreditt til mediet eller måten du\n  nyttar». Individuelle OSM-kartleggere krev ikkje ein kreditering utover «OpenStreetMap bidragsytarar»,\n  men der data frå eit nasjonal kartleggingsbyrå eller frå ein anna stor kjelde er vorten inkludert inne i\n  OpenStreetMap, kan det vere fornuftig å kreditere dei ved direkte\n  reprodusering av kreditten deira eller ved å linke til det på denne sida.\n</p>\n\n<!--\nInformasjon til sideredaktører\n\nDen følgjande lista listar berre opp dei organisasjonane som krev kreditering\nsom eit vilkår for at dataa deira vert brukte i OpenStreetMap. Det er ikkje ein\ngenerell importeringskatalog og må ikkje brukast unntatt når kreditering\nvert kravt for å oppfylle lisensvilkårene til dei importerte dataa.\n\nAlle tillegg her må diskuterast med ein OSM-sysadmin først.\n-->\n\n<ul id=\"contributors\">\n   <li><strong>Australia</strong>: Inneheld forstadsdata basert\n   på Australian Bureau of Statistics data.</li>\n   <li><strong>Austerrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Stadt Wien</a> under\n   <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.dei\">CC BY</a>,\n   <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> og\n   Land Tirol (under <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT med tilleg</a>).</li>\n   <li><strong>Canada</strong>: Inneheld data frå\n   GeoBase®, GeoGratis (© Department of Natural\n   Resources Canada), CanVec (© Department of Natural\n   Resources Canada), og StatCan (Geography Division,\n   Statistics Canada).</li>\n   <li><strong>Frankrike</strong>: Inneheld data henta frå\n   Direction Générale des Impôts.</li>\n   <li><strong>New Zealand</strong>: Inneheld data henta frå\n   Land Information New Zealand. Crown Copyright reservert.</li>\n   <li><strong>Polen</strong>: Inneheld data frå <a href=\"http://ump.waw.pl/\">UMP-pcPL maps</a>. Copyright\n   UMP-pcPL bidragsytarar.</li>\n   <li><strong>Storbritannia</strong>: Inneheld Ordnance\n   Survey data © Crown copyright og database-rettar\n   2010.</li>\n</ul>\n\n<p>\n  Inkludering av data i OpenStreetMap inneber ikkje at den opphavlege\n  dataleverandøren støttar OpenStreetMap, gjev nokon garanti eller\n  godtek noko erstatningsansvar.\n</p>"
1042     native: 
1043       mapping_link: start kartlegging
1044       native_link: Nynorsk versjon
1045       text: Du ser den engelske versjonen av opphavsrettssida. Du kan gå tilbake til den %{native_link} av denne sida, eller du kan stoppe å lese om opphavsrett og %{mapping_link}.
1046       title: Om denne sida
1047   message: 
1048     delete: 
1049       deleted: Melding sletta
1050     inbox: 
1051       date: Dato
1052       from: Frå
1053       messages: Du har %{new_messages} og %{old_messages}
1054       my_inbox: Min innboks
1055       new_messages: 
1056         one: "%{count} ny melding"
1057         other: "%{count} nye meldingar"
1058       no_messages_yet: Du har ingen meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1059       old_messages: 
1060         one: "%{count} gamal melding"
1061         other: "%{count} gamle meldingar"
1062       outbox: utboks
1063       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1064       subject: Emne
1065       title: Innboks
1066     mark: 
1067       as_read: Melding markert som lese
1068       as_unread: Melding markert som ulese
1069     message_summary: 
1070       delete_button: Slett
1071       read_button: Marker som lese
1072       reply_button: Svar
1073       unread_button: Marker som ulese
1074     new: 
1075       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1076       body: Kropp
1077       limit_exceeded: Du har sendt mange meldingar i det siste. Vent ein stind før du prøver å sende fleire.
1078       message_sent: Melding sendt
1079       send_button: Send
1080       send_message_to: Send ei ny melding til %{name}
1081       subject: Emne
1082       title: Send melding
1083     no_such_message: 
1084       body: Det er inga melding med den ID-en.
1085       heading: Inga melding funne
1086       title: Inga melding funne
1087     outbox: 
1088       date: Dato
1089       inbox: innboks
1090       messages: 
1091         one: Du har %{count} sendt melding
1092         other: Du har %{count} sendte meldingar
1093       my_inbox: Min %{inbox_link}
1094       no_sent_messages: Du har ikkje sendt nokre meldingar endå. Kanskje du kan prøve å kome i kontakt med %{people_mapping_nearby_link}?
1095       outbox: utboks
1096       people_mapping_nearby: folk i nærleiken som lagar kart
1097       subject: Emne
1098       title: Utboks
1099       to: Til
1100     read: 
1101       back_to_inbox: Tilbake til innboks
1102       back_to_outbox: Tilbake til utboks
1103       date: Dato
1104       from: Frå
1105       reading_your_messages: Lesar meldingane dine
1106       reading_your_sent_messages: Les dei sende meldingane dine
1107       reply_button: Svar
1108       subject: Emne
1109       title: Les melding
1110       to: Til
1111       unread_button: Marker som ulese
1112       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å lese vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å lese.
1113     reply: 
1114       wrong_user: Du er logga inn som «%{user}», men meldinga du ynskjer å svare på vart ikkje send til den brukaren. Logg inn som korrekt brukar for å svare.
1115     sent_message_summary: 
1116       delete_button: Slett
1117   notifier: 
1118     diary_comment_notification: 
1119       footer: Du kan òg lese kommentaren på %{readurl} og du kan kommentere på %{commenturl} eller svare på %{replyurl}
1120       header: "%{from_user} har kommentert på ditt siste OpenStreetMap-dagbokinnlegg med emnet %{subject}:"
1121       hi: Hei %{to_user},
1122       subject: "[OpenStreetMap] %{user} kommenterte på ein oppføring i dagboka di"
1123     email_confirm: 
1124       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1125     email_confirm_html: 
1126       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste endringa.
1127       greeting: Hei,
1128       hopefully_you: Nokre (vonleg du) ynskjer å endre registrert e-postadresse på %{server_url} til %{new_address}.
1129     email_confirm_plain: 
1130       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å stadfeste endringa.
1131       greeting: Hei,
1132       hopefully_you_1: Nokre (vonleg deg) ynskjer å endre e-postadressen for
1133       hopefully_you_2: "%{server_url} til %{new_address}."
1134     friend_notification: 
1135       befriend_them: Du kan òg leggje dei til som ven på %{befriendurl}.
1136       had_added_you: "%{user} har lagt deg til som ven på OpenStreetMap."
1137       see_their_profile: Du kan sjå profilen deira på %{userurl}.
1138       subject: "[OpenStreetMap] %{user} la deg til som ein ven"
1139     gpx_notification: 
1140       and_no_tags: og ingen merkelappar.
1141       and_the_tags: "og følgjande merkelappar:"
1142       failure: 
1143         failed_to_import: "klarte ikkje importere. Her er feilen:"
1144         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_import_failures
1145         more_info_1: Meir informasjon om feil ved import av GPX og korleis du kan unngå
1146         more_info_2: "dei kan finnast hos:"
1147         subject: "[OpenStreetMap] Feil under import av GPX"
1148       greeting: Hei,
1149       success: 
1150         loaded_successfully: lasta med %{trace_points} av %{possible_points} moglege punkt.
1151         subject: "[OpenStreetMap] Vellukka import av GPX"
1152       with_description: med skildring
1153       your_gpx_file: Det ser ut som GPX-fila di
1154     lost_password: 
1155       subject: "[OpenStreetMap] Førespurnad om nullstilling av passord"
1156     lost_password_html: 
1157       click_the_link: Viss det er deg, klikk lenkja nedanfor for å nullstille passordet ditt.
1158       greeting: Hei,
1159       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) har bede å nullstille passordet for OpenStreetMap-kontoen knytt til denne e-postadressa.
1160     lost_password_plain: 
1161       click_the_link: Om dette er deg, vennligst klikk på lenkja under for å tilbakestille passordet.
1162       greeting: Hei,
1163       hopefully_you_1: Nokre (moglegvis deg) har bede om å tilbakestille passordet på denne
1164       hopefully_you_2: e-postadressa for openstreetmap.org-konto.
1165     message_notification: 
1166       footer1: Du kan òg lese meldinga på %{readurl}
1167       footer2: og du kan svare til %{replyurl}
1168       header: "%{from_user} har sendt deg ei melding gjennom OpenStreetMap med emnet %{subject}:"
1169       hi: Hei %{to_user},
1170       subject_header: "[OpenStreetMap] %{subject}"
1171     signup_confirm: 
1172       subject: "[OpenStreetMap] Stadfest di e-postadresse"
1173     signup_confirm_html: 
1174       ask_questions: Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vårt <a href="http://help.openstreetmap.org/">spørsmål og svar-nettsted</a>.
1175       click_the_link: Viss dette er deg, så er du velkomen! Klikke lenkja nedanfor for å stadfeste kontoen og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap
1176       current_user: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda dei er, er tilgjengeleg frå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1177       get_reading: Start å lese om OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide">på wikien</a>, få med deg dei siste nyhenda via  <a href="http://blog.openstreetmap.org/">OpenStreetMap-bloggen</a> eller <a href="http://twitter.com/openstreetmap">Twitter</a>. Eller bla gjennom OpenStreetMaps grunnlegg Steve Coasts <a href="http://www.opengeodata.org/">OpenGeoData-blogg</a> for heile historia til prosjektet, som òg har <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">engelske podkaster</a> du kan lytte til.
1178       greeting: Hei der!
1179       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1180       introductory_video: Du kan sjå ein %{introductory_video_link}.
1181       more_videos: Det er %{more_videos_link}.
1182       more_videos_here: fleire videoar her
1183       user_wiki_page: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld kategorimerker som viser kor du er, f.eks <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_norway">[[Category:Users_in_norway]]</a>.
1184       video_to_openstreetmap: introduksjonsvideo til OpenStreetMap
1185       wiki_signup: Du vil kanskje <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page">melde deg inn i OpenStreetMap-wikien</a> òg.
1186     signup_confirm_plain: 
1187       ask_questions: "Du kan stille spørsmål du har om OpenStreetMap på vår spørsmål og svar-nettsted:"
1188       blog_and_twitter: "Få med deg dei siste nyhenda gjennom OpenStreetMap-bloggen eller Twitter:"
1189       click_the_link_1: Om dette er deg, velkomen! Vennligst klikk på lenkja under for å stadfeste din
1190       click_the_link_2: konto og les litt vidare for meir informasjon om OpenStreetMap.
1191       current_user_1: Ei liste over noverande brukarar i kategoriar, basert på kor i verda
1192       current_user_2: "dei er, er tilgjengeleg frå:"
1193       greeting: Hei der!
1194       hopefully_you: Nokre (vonleg deg) ynskjer å opprette ein konto på
1195       introductory_video: "Du kan sjå ein introduksjonsvideo for OpenStreetMap her:"
1196       more_videos: "Det er fleire videoar her:"
1197       opengeodata: "OpenGeoData.org er bloggen til OpenStreetMap-grunnlegg Steve Coast, og han har podcast-er òg:"
1198       the_wiki: "Les meir om OpenStreetMap på wikien:"
1199       the_wiki_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners%27_guide
1200       user_wiki_1: Det er tilrådd at du opprettar ei brukarside på wikien som inneheld
1201       user_wiki_2: kategorimerker som viser kor du er, f.eks [[Category:Users_in_norway]].
1202       wiki_signup: "Du vil kanskje òg melde deg inn i OpenStreetMap-wikien på:"
1203       wiki_signup_url: http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_page
1204   oauth: 
1205     oauthorize: 
1206       allow_read_gpx: les dine private GPS-spor.
1207       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1208       allow_to: "Tillat klientprogrammet å gjere:"
1209       allow_write_api: endre kartet.
1210       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1211       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1212       allow_write_prefs: Innstillingane vart lagra.
1213       request_access: Applikasjonen %{app_name} ber om tilgjenge til kontoen din, %{user}. Sjekk om du vil at applikasjonen skal ha følgjande høve. Du kan velje så mange eller få du vil.
1214     revoke: 
1215       flash: Du sletta nøkkelen for %{application}
1216   oauth_clients: 
1217     create: 
1218       flash: Vellukka registrering av informasjonen
1219     destroy: 
1220       flash: Øydelagt klientapplikasjonsregistreringen
1221     edit: 
1222       submit: Rediger
1223       title: Rediger programvara di
1224     form: 
1225       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1226       allow_read_prefs: les brukerinnstillingane deira.
1227       allow_write_api: endre kartet.
1228       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn vener.
1229       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1230       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1231       callback_url: "URL for tilbakekall:"
1232       name: Namn
1233       requests: "Be om følgjande løyve frå brukaren:"
1234       required: Påkrevd
1235       support_url: Støytte-URL
1236       url: URL til hovedapplikasjonen
1237     index: 
1238       application: Programnamn
1239       issued_at: Utskrive
1240       list_tokens: "Følgjande nøklar er utskrivne til program i namnet ditt:"
1241       my_apps: Mine klientapplikasjoner
1242       my_tokens: Dei autoriserte applikasjonane mine
1243       no_apps: Har du eit program som du vil registrere for bruk med oss gjennom %{oauth}-standarden? Då må du først registrere ditt nettprogram før det kan gjere OAuth-førespurnader til denne tenesta.
1244       register_new: Registrer applikasjonen din
1245       registered_apps: "Du har registrert følgjande klientapplikasjoner:"
1246       revoke: Tilbakekall!
1247       title: Mine OAuth-detaljar
1248     new: 
1249       submit: Registrer
1250       title: Registrer ein ny applikasjon
1251     not_found: 
1252       sorry: Klarte ikkje finne den %{type}-en.
1253     show: 
1254       access_url: URL for tilgangensnøkkel
1255       allow_read_gpx: les deira private GPS-spor.
1256       allow_read_prefs: les brukarinnstillingane dine.
1257       allow_write_api: endre kartet.
1258       allow_write_diary: opprett dagbokoppføringer, kommentarar og finn venner.
1259       allow_write_gpx: last opp GPS-spor.
1260       allow_write_prefs: endre brukerinnstillingene deira.
1261       authorize_url: "Godkjenn URL:"
1262       confirm: Er du sikker?
1263       delete: Ta bort klient
1264       edit: Rediger detaljar
1265       key: "Forbrukarnøkkel:"
1266       requests: "Ber om følgjande løyve frå brukaren:"
1267       secret: "Forbrukarhemmelegheit:"
1268       support_notice: Me støttar HMAC-SHA1 (tilrådt) så vel som rein tekst i ssl-modus.
1269       title: OAuth-detaljar for %{app_name}
1270       url: "URL for forespørelsnøkkel:"
1271     update: 
1272       flash: Oppdaterte klientinformasjonen
1273   printable_name: 
1274     with_id: "%{id}"
1275     with_name: "%{name} (%{id})"
1276     with_version: "%{id}, v%{version}"
1277   redaction: 
1278     create: 
1279       flash: Maskering oppretta.
1280     destroy: 
1281       error: Det var ein feil med å ødelege denne maskeringa.
1282       flash: Maskering ødelagd.
1283       not_empty: Maskeringa er ikkje tom. Avmasker alle versjonar som høyrer til denne maskeringa før du ødeleger den.
1284     edit: 
1285       description: Skildring
1286       heading: Rediger maskering
1287       submit: Lagre markering
1288       title: Rediger relasjon
1289     index: 
1290       empty: Ingen maskeringar å vise.
1291       heading: Liste over maskeringar
1292       title: Liste over maskeringar
1293     new: 
1294       description: Skildring
1295       heading: Legg inn informasjon for ein ny maskering
1296       submit: Lag maskering
1297       title: Lagar ein ny maskering
1298     show: 
1299       confirm: Er du sikker?
1300       description: "Skildring:"
1301       destroy: Fjern denne maskeringa
1302       edit: Endre denne maskeringa
1303       heading: Visar maskering "%{title}"
1304       title: Visar maskering
1305       user: "Oppretta av:"
1306     update: 
1307       flash: Endringar lagra.
1308   site: 
1309     edit: 
1310       anon_edits: (%{link})
1311       anon_edits_link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1312       anon_edits_link_text: Finn ut kvifor dette er tilfellet.
1313       flash_player_required: Du treng ein Flash-spelar for å kunne bruke Potlatch, Flasheditoren for OpenStreetMap. Du kan <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_prod_version=ShockwaveFlash">laste ned Flash Player frå Adobe.com</a>. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">Fleire andre alternativ</a> er òg tilgjengeleg for redigering av OpenStreetMap.
1314       no_iframe_support: Nettlesaren din støttar ikkje HTML iframes som er naudsynt for denne eigenskapen.
1315       not_public: Du har ikkje sett redigeringane dine til å vere offentlege.
1316       not_public_description: Du kan ikkje lenger redigere kartet om du ikkje gjer det. Du kan gjere redigeringane dine offentlege frå din %{user_page}.
1317       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 har ikkje vorte konfigurert - sjå http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_rails_port#Potlatch_2 for meir informasjon
1318       potlatch2_unsaved_changes: Du har endringar som ikkje er lagra. (For å lagre i Potlatch 2, må du klikke lagre.)
1319       potlatch_unsaved_changes: Du har ulagra endringar. (For å lagre i Potlatch, må du fjerne markeringa av gjeldande veg eller punkt viss du redigerer i live-modues eller klikke lagre viss du har ein lagreknapp.)
1320       user_page_link: brukarside
1321     index: 
1322       js_1: Du har ein nettleser som ikkje støttar JavaScript eller så har du slått av JavaScript.
1323       js_2: OpenStreetMap brukar JavaScript på kartsidene.
1324       license: 
1325         license_name: Creative Commons Navngivelse-Del på like vilkår 2.0
1326         license_url: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.no
1327         notice: Lisensiert under lisensen %{license_name} av %{project_name} og bidragsytarane deira.
1328         project_name: OpenStreetMap-prosjekt
1329         project_url: http://openstreetmap.org
1330       permalink: Permanent lenkje
1331       remote_failed: Klarte ikkje redigere - forsikre deg at JOSM eller Merkaartor er lasta og fjernkontrollvalget er aktivert
1332       shortlink: Kort lenkje
1333     key: 
1334       map_key: Kartforklaring
1335       map_key_tooltip: Forklaring for kartet
1336       table: 
1337         entry: 
1338           admin: Administrativ grense
1339           allotments: Kolonihagar
1340           apron: 
1341             - terminal
1342             - terminal
1343           bridge: Sort kant = bru
1344           bridleway: Rideveg
1345           brownfield: Tidlegare industriområde
1346           building: Viktig bygning
1347           byway: Stikkveg
1348           cable: 
1349             - Kabelvogn
1350             - stolheis
1351           cemetery: Gravplass
1352           centre: Sportssenter
1353           commercial: Kommersielt område
1354           common: 
1355             - Vanleg
1356             - snever
1357           construction: Vegar under konstruksjon
1358           cycleway: Sykkelveg
1359           destination: Destinasjonstilgang
1360           farm: Gard
1361           footway: Gangveg
1362           forest: Skog
1363           golf: Golfbane
1364           heathland: Heilandskap
1365           industrial: Industriområde
1366           lake: 
1367             - Innsjø
1368             - reservoar
1369           military: Militært område
1370           motorway: Motorveg
1371           park: Park
1372           permissive: Betinget tilgjenge
1373           pitch: Sportsarena
1374           primary: Primærveg
1375           private: Privat tilgjenge
1376           rail: Jernbane
1377           reserve: Naturreservat
1378           resident: Boligområde
1379           retail: Detaljsalgområde
1380           runway: 
1381             - Flystripe
1382             - taksebane
1383           school: 
1384             - Skule
1385             - universitet
1386           secondary: Sekundærveg
1387           station: Jernbanestasjon
1388           subway: Undergrunnsbane
1389           summit: 
1390             - Topp
1391             - fjelltopp
1392           tourist: Turistattraksjon
1393           track: Spor
1394           tram: 
1395             - Bybane
1396             - trikk
1397           trunk: Hovedveg
1398           tunnel: Streka kant = tunnel
1399           unclassified: Uklassifisert veg
1400           unsurfaced: Veg utan dekke
1401           wood: Ved
1402     markdown_help: 
1403       alt: Alternativ tekst
1404       first: Første punkt
1405       heading: Overskrifter
1406       headings: Overskrifter
1407       image: Bilete
1408       link: Lekje
1409       ordered: Sortert liste
1410       second: Andre punkt
1411       subheading: Underoverskrifter
1412       text: Tekst
1413       title_html: Tolka med <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1414       unordered: Usortert liste
1415       url: URL
1416     richtext_area: 
1417       edit: Endre
1418       preview: Førehandsvising
1419     search: 
1420       search: Søk
1421       search_help: "Døme: 'Lindesnes', 'Karl Johans gate', 'Sør-Trøndelag' og <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>fleire ...</a>"
1422       submit_text: Gå
1423       where_am_i: Kor er eg?
1424       where_am_i_title: Bruk søkjemotoren til å skildre gjeldande lokasjon.
1425     sidebar: 
1426       close: Lukk
1427       search_results: Søkjeresultat
1428   time: 
1429     formats: 
1430       friendly: "%e %B %Y kl. %H:%M"
1431   trace: 
1432     create: 
1433       trace_uploaded: Din GPX-fil er lasa opp og ventar på å verte sett inn i databasen. Dette skjer vanlegvis innan ein halvtime og ein e-post vert send til deg når det er gjort.
1434       upload_trace: Last opp GPS-spor
1435     delete: 
1436       scheduled_for_deletion: Spor planlagt sletta
1437     edit: 
1438       description: "Skildring:"
1439       download: last ned
1440       edit: rediger
1441       filename: "Filnamn:"
1442       heading: Redigerer spor %{name}
1443       map: kart
1444       owner: "Eigar:"
1445       points: "Punkter:"
1446       save_button: Lagre endringar
1447       start_coord: "Startkoordinat:"
1448       tags: "Markelapper:"
1449       tags_help: kommaseparert
1450       title: Redigerer spor %{name}
1451       uploaded_at: "Last opp:"
1452       visibility: "Synlegheit:"
1453       visibility_help: kva tyder dette?
1454       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1455     list: 
1456       public_traces: Offentleg GPS-spor
1457       public_traces_from: Offentlege GPS-spor frå %{user}
1458       tagged_with: merkte med %{tags}
1459       your_traces: Dine GPS-spor
1460     make_public: 
1461       made_public: Spor gjort offentleg
1462     offline: 
1463       heading: GPX-lagring er utilgjengelig
1464       message: Systemet for opplasting og lagring av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1465     offline_warning: 
1466       message: Systemet for opplasting av GPX-filer er ikkje tilgjengeleg for augneblunken.
1467     trace: 
1468       ago: "%{time_in_words_ago} sidan"
1469       by: av
1470       count_points: "%{count} punkt"
1471       edit: rediger
1472       edit_map: Rediger kart
1473       identifiable: IDENTIFISERBAR
1474       in: i
1475       map: kart
1476       more: meir
1477       pending: VENTANDE
1478       private: PRIVAT
1479       public: OFFENTLEG
1480       trace_details: Vis detaljar for spor
1481       trackable: SPORBAR
1482       view_map: Vis kart
1483     trace_form: 
1484       description: "Skildring:"
1485       help: Hjelp
1486       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload
1487       tags: "Merkelappar:"
1488       tags_help: kommaseparert
1489       upload_button: Last opp
1490       upload_gpx: "Last opp GPX-fil:"
1491       visibility: "Synligheit:"
1492       visibility_help: kva tyder dette?
1493       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces
1494     trace_header: 
1495       see_all_traces: Sjå alle spor
1496       see_your_traces: Sjå alle spora dine
1497       traces_waiting: Du har %{count} spor som ventar på opplasting. Du bør vurdere å la desse verte ferdig før du lastar opp fleire spor slik at du ikkje blokkerer køen for andre brukarar.
1498       upload_trace: Last opp eit GPS-spor
1499     trace_optionals: 
1500       tags: Merkelappar
1501     trace_paging_nav: 
1502       next: Neste »
1503       previous: « Forrige
1504       showing_page: Viser side %{page}
1505     view: 
1506       delete_track: Slett dette sporet
1507       description: "Skildring:"
1508       download: last ned
1509       edit: rediger
1510       edit_track: Rediger dette sporet
1511       filename: "Filnamn:"
1512       heading: Viser spor %{name}
1513       map: kart
1514       none: Ingen
1515       owner: "Eigar:"
1516       pending: VENTANDE
1517       points: "Punkter:"
1518       start_coordinates: "Startkoordinat:"
1519       tags: "Markelappar:"
1520       title: Viser spor %{name}
1521       trace_not_found: Spor ikkje funnet!
1522       uploaded: "Lasta opp:"
1523       visibility: "Synligheit:"
1524     visibility: 
1525       identifiable: Identifiserbar (vist i sporlista og som identifiserbare, sorterte punkt med tidsstempel)
1526       private: Privat (berre delt som anononyme, usorterte punkt)
1527       public: Offentleg (vist i sporlista og som anononyme, usorterte punkt)
1528       trackable: Sporbar (berre delt som anonyme, sorterte punkt med tidsstempel)
1529   user: 
1530     account: 
1531       contributor terms: 
1532         agreed: Du har godkjent dei nye bidragsytervilkåra
1533         agreed_with_pd: Du har òg opplyst at du ansar redigeringane dine for å vere offentleg eigedom (Public Domain).
1534         heading: "Bidragsytervilkår:"
1535         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms
1536         link text: kva er dette?
1537         not yet agreed: Du har endå ikkje godkjent dei nye bidragsytervilkåra.
1538         review link text: Vennligst følg denne lenkja når det passar deg, for å sjå igjennom og godkjenne dei nye bidragsytervilkåra.
1539       current email address: "Noverande e-postadresse:"
1540       delete image: Fjern gjeldande bilete
1541       email never displayed publicly: " (vis aldri offentleg)"
1542       flash update success: Brukerinformasjon oppdatert.
1543       flash update success confirm needed: Brukerinformasjon oppdatert. Sjekk eposten din for å stadfeste din epostadresse.
1544       home location: "Heimeposisjon:"
1545       image: "Bilete:"
1546       image size hint: (kvadratiske bilete som er minst 100x100 fungerer best)
1547       keep image: Hald på gjeldande bilete
1548       latitude: "Breiddegrad:"
1549       longitude: "Lengdegrad:"
1550       make edits public button: Gjer alle redigeringane mine offentleg
1551       my settings: Innstellingane mine
1552       new email address: "Ny e-postadresse:"
1553       new image: Legg til eit bilete
1554       no home location: Du har ikkje skrive inn din heimelokasjon.
1555       openid: 
1556         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1557         link text: kva er dette?
1558         openid: "OpenID:"
1559       preferred editor: Foretrukket redigeringsverktøy
1560       preferred languages: "Foretrukne språk:"
1561       profile description: "Profilbeskrivelse:"
1562       public editing: 
1563         disabled: Deaktivert og kan ikkje redigere data. Alle tidlegare redigeringar er anonyme.
1564         disabled link text: kvifor can eg ikkje redigere?
1565         enabled: Aktivert. Ikkje anonym og kan redigere data.
1566         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits
1567         enabled link text: kva er dette?
1568         heading: "Offentleg redigering:"
1569       public editing note: 
1570         heading: Offentleg redigering
1571         text: For augneblunken er redigeringane dine anonyme og folk kan ikkje sende deg meldingar eller sjå posisjonen din. For å vise kva du redigerte og tillate folk å kontakte deg gjennom nettsiden, klikk på knappen nedanfor. <b>Sidan overgangen til 0.6 API-et, kan berre offentlege brukarar redigere kartdata.</b> ( <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">Finn ut kvifor</a> ). <ul><li> di e-postadresse vil ikkje avslørast ved å verte offentleg. </li><li> Denne handlinga kan ikkje omgjerast, og alle nye brukarar er no offentleg tilgjengeleg som standard. </li></ul>
1572       replace image: Erstatt gjeldande bilete
1573       return to profile: Returner til profil
1574       save changes button: Lagre endringar
1575       title: Rediger konto
1576       update home location on click: Oppdater hjemmelokasjon når eg klikkar på kartet?
1577     confirm: 
1578       already active: Denne kontoen har allereie stadfesta.
1579       before you start: Me veit du sannsynlegvis har hastverk med å byrja å lage kart, men før du gjer dette kan du fylle inn litt informasjon om deg sjølv i skjemaet under.
1580       button: Stadfest
1581       heading: Stadfest ein brukerkonto
1582       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å aktivare kontoen din.
1583       reconfirm: Viss det er ei stund sidan du registrerte deg kan det hende du må <a href=%{reconfirm}">sende deg sjølv ein ny bekreftelsesepost</a>.
1584       success: Kontoen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1585       unknown token: Den koda ser ikkje ut til å eksistere.
1586     confirm_email: 
1587       button: Stadfest
1588       failure: Ei e-postadresse er allereie stadfesta med denne nøkkelen.
1589       heading: Stadfest endring av e-postadresse
1590       press confirm button: Klikk bekreftknappen nedanfor for å stadfeste den nye e-postadressa.
1591       success: E-postadressen din er stadfesta - takk for at du registrerte deg.
1592     confirm_resend: 
1593       failure: Fann ikkje brukaren %{name}.
1594       success: Me har sendt ein ny bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har kvitelista webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svar på bekreftelsesforespørsler.
1595     filter: 
1596       not_an_administrator: Du må vere administrator for å gjere det.
1597     go_public: 
1598       flash success: Alle redigeringane dine er no offentleg, og du har lov til å redigere.
1599     list: 
1600       confirm: Stadfest valde brukarar
1601       empty: Ingen samsvarande brukarar funne
1602       heading: Brukarar
1603       hide: Skjul valde brukarar
1604       showing: 
1605         one: Viser side %{page} (%{first_item} av %{items})
1606         other: Viser side %{page} (%{first_item}-%{last_item} av %{items})
1607       summary: "%{name} oppretta frå %{ip_address} den %{date}"
1608       summary_no_ip: "%{name} oppretta %{date}"
1609       title: Brukarar
1610     login: 
1611       account is suspended: Beklagar, kontoen din er deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.<br />Vennligst kontakt <a href="%{webmaster}">webmaster</a> viss du ynskjer å diskutere dette.
1612       account not active: Beklagar, kontoen din er ikkje aktivert enno.<br />Bruk lenkja i kontobekreftelseseposten for å aktivare kontoen din, eller <a href="%{reconfirm}">be om ein ny bekreftelsesepost</a>.
1613       auth failure: Beklagar, kunne ikkje logge inn med den informasjonen
1614       create account minute: Opprett ein konto. Det tek berre eitt minutt.
1615       email or username: "E-postadresse eller brukarnamn:"
1616       heading: Logg inn
1617       login_button: Logg inn
1618       lost password link: Mista passordet ditt?
1619       new to osm: Ny på OpenStreetMap?
1620       no account: Har du ingen brukarkonto?
1621       notice: <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/We_are_changing_the_license">Finn ut meir om OpenStreetMap sitt komande byte av lisens</a> (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/ODbL/We_are_changing_the_license">omsetjingar</a>) (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:ODbL/Upcoming">diskusjon</a>)
1622       notice_terms: OpenStreetMap byter til ein ny lisens den 1. april 2012. Denne er akkurat så open som den noverande, men dei juridiske delene er mykje betre tilpassa vår kartdatabase. Me ynskjer å kunne halde fram å halde på bidraga dine til OpenStreetMap, men me kan berre gjere det viss du er samd med oss i å distribuere dei under den nye lisensen. Elles må me fjerne dei frå databasen.<br /><br />Vennligst logg inn, og bruk nokre sekund på å gå igjennom og akseptere dei nye betingelsene. Takk!
1623       openid: "%{logo} OpenID:"
1624       openid invalid: Beklagar, din OpenID ser ut til å vere dårleg formatert
1625       openid missing provider: Beklagar, fekk ikkje kontakt med din OpenID-leverandør
1626       openid_logo_alt: Logg inn med ein OpenID
1627       openid_providers: 
1628         aol: 
1629           alt: Logg inn med ein AOL OpenID
1630           title: Logg inn med AOL
1631         google: 
1632           alt: Logg inn med ein Google OpenID
1633           title: Logg inn med Google
1634         myopenid: 
1635           alt: Logg inn med ein myOpenID OpenID
1636           title: Logg inn med myOpenID
1637         openid: 
1638           alt: Logg inn med ein OpenID-URL
1639           title: Logg inn med OpenID
1640         wordpress: 
1641           alt: Logg inn med ein Wordpress OpenID
1642           title: Logg inn med Wordpress
1643         yahoo: 
1644           alt: Logg inn med ein Yahoo OpenID
1645           title: Logg inn med Yahoo
1646       password: "Passord:"
1647       register now: Registrer deg no
1648       remember: "Hugs meg:"
1649       title: Logg inn
1650       to make changes: For å gjere endringar på OpenStreetMap-data, må du ha ein konto.
1651       with openid: "Alternativt kan du bruke din OpenID for å logge inn:"
1652       with username: "Har du allereie ein OpenStreetMap-konto? Logg inn med brukernavnet og passordet ditt:"
1653     logout: 
1654       heading: Logg ut frå OpenStreetMap
1655       logout_button: Logg ut
1656       title: Logg ut
1657     lost_password: 
1658       email address: "E-postadresse:"
1659       heading: Gløymt passord?
1660       help_text: Skriv inn e-postadressa du brukte for å registrere deg, og me vil sende deg ei lenkje som du kan bruke til å nullstille passordet ditt.
1661       new password button: Nullstill passord
1662       notice email cannot find: Klarte ikkje finne den e-postadressa. Beklagar.
1663       notice email on way: Synd at du mista det, men ein e-post er på veg slik at du kan tilbakestille det snart.
1664       title: Gløymt passord
1665     make_friend: 
1666       already_a_friend: Du er allereie venner med %{name}.
1667       failed: Klarte ikkje leggje til %{name} som ven.
1668       success: "%{name} er no venen din."
1669     new: 
1670       confirm email address: "Stadfest e-postadresse:"
1671       confirm password: "Stadfest passord:"
1672       contact_webmaster: Kontakt <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> for å opprette ein konto. Me vil prøve å handsame førespurnaden så fort som mogleg.
1673       continue: Hald fram
1674       display name: "Visningsnavn:"
1675       display name description: Ditt offentleg framviste brukernavn. Du kan endre dette seinare i innstellingane.
1676       email address: "E-postadresse:"
1677       fill_form: Fyll ut skjemaet og me vil sende deg ein e-post for å aktivare kontoen din.
1678       flash create success message: Takk for at du registrerte deg. Me har sendt ein bekreftelsesmelding til %{email} og så snart du stadfestar kontoen din kan du byrje å lage kart.<br /><br />Om du brukar eit antispamsystem som sender bekreftelsesforspørsler, kontrollar at du har hvitelistet webmaster@openstreetmap.org sidan me ikkje kan svare på bekreftelsesforespørsler.
1679       heading: Opprett ein brukerkonto
1680       license_agreement: Når du stadfestar kontoen din må du godkjenne <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_terms">bidragsytervilkåra</a>.
1681       no_auto_account_create: Beklagelegvis kan me for augneblunken ikkje opprette ein konto for deg automatisk.
1682       not displayed publicly: Ikkje vist offentleg (sjå <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_policy" title="Personvernpolitikk for Wiki-en inklusiv avsnitt om e-postadressser">vår personvernpolitikk</a>)
1683       openid: "%{logo} OpenID:"
1684       openid association: "<p>Din OpenID er ikkje tilknytta ein OpenStreetMap-konto enno.</p>\n<ul>\n   <li>Viss du er ny på OpenStreetMap, opprett ein ny konto ved hjelp av skjemaet nedanfor.</li>\n   <li>\n      Viss du allereie har ein konto kan du logge inn på kontoen din\n      ved hjelp av brukarnamnet og passordet ditt og deretter knyte kontoen\n      til din OpenID i brukarinnstillingane.\n   </li>\n</ul>"
1685       openid no password: Med OpenID vert ikkje kravd eit passord, men nokon ekstraverktøy eller ein tenar kan enno krevje eit.
1686       password: "Passord:"
1687       terms accepted: Takk for at du godtok dei nye bidragsytervilkårene!
1688       terms declined: Me beklagar at du har vedteke å ikkje akseptere dei nye bidragsytervilkårene. For meir informasjon, sjå <a href="%{url}">denne wiki-sida</a> .
1689       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_terms_declined
1690       title: Opprett konto
1691       use openid: Alternativt kan du bruke %{logo} OpenID for å logge inn
1692     no_such_user: 
1693       body: Det er ingen brukar med namnet %{user}. Sjekk om du har skrive namnet feil eller om lenkja du klikket er feil.
1694       heading: Brukaren %{user} finst ikkje
1695       title: Ingen brukar funnet
1696     popup: 
1697       friend: Ven
1698       nearby mapper: Brukarar i nærleiken
1699       your location: Posisjonen din
1700     remove_friend: 
1701       not_a_friend: "%{name} er ikkje ein av venene dine."
1702       success: "%{name} vart fjerna frå venene dine"
1703     reset_password: 
1704       confirm password: "Stadfest passord:"
1705       flash changed: Passordet ditt er endra.
1706       flash token bad: Kunne ikkje finne den nøkkelen. Sjekke URLen kanskje?
1707       heading: Nullstill passord for %{user}
1708       password: "Passord:"
1709       reset: Nullstill passord
1710       title: Nullstill passord
1711     set_home: 
1712       flash success: Heimelokasjon lagra
1713     suspended: 
1714       body: "<p>\nBeklagar, kontoen din har vorte automatisk deaktivert på grunn av mistenkjeleg aktivitet.\n</p>\n<p>\nDenne avgjerda vil gjennomgåast av ein administrator snart, eller du kan kontakte %{webmaster} viss du ynskjer å diskutere dette."
1715       heading: Konto stengt
1716       title: Konto stengt
1717       webmaster: webmaster
1718     terms: 
1719       agree: Eg godkjenner
1720       consider_pd: I tillegg til den ovannemnde avtala ansar eg bidraga mine for å vere i public domain
1721       consider_pd_why: kva er dette?
1722       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_i_want_my_contributions_to_be_public_domain
1723       decline: Avslå
1724       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
1725       guidance: "Informasjon for å hjelpe å forstå desse vilkåra: eit <a href=\"%{summary}\">menneskeleg lesbart sammendrag</a> og nokon <a href=\"%{translations}\">uformelle omsetjingar</a>"
1726       heading: Bidragsytervilkåra
1727       legale_names: 
1728         france: Frankrike
1729         italy: Italia
1730         rest_of_world: Resten av verda
1731       legale_select: "Vel ditt bostedsland:"
1732       read and accept: Les avtalen nedanfor og trykk på godkjenningsknappen for å stadfeste at du godtek vilkåra i denne avtalen for dei eksisterande og kommande bidraga dine.
1733       title: Bidragsytervilkår
1734       you need to accept or decline: Les og deretter anten godta eller avslå dei nye bidragsytervilkåra for å halde fram.
1735     view: 
1736       activate_user: aktiver denne brukaren
1737       add as friend: legg til som ein ven
1738       ago: (%{time_in_words_ago} sidan)
1739       block_history: vis mottekne blokkeringar
1740       blocks by me: blokkeringar utført av meg
1741       blocks on me: blokkeringane mine
1742       comments: kommentarar
1743       confirm: Stadfest
1744       confirm_user: stadfest denne brukaren
1745       create_block: blokkar denne brukaren
1746       created from: "Oppretta frå:"
1747       ct accepted: Akseptert %{ago} sidan
1748       ct declined: Avslått
1749       ct status: "Bidragsytarvilkår:"
1750       ct undecided: Usikker
1751       deactivate_user: deaktiver denne brukaren
1752       delete_user: slett denne brukaren
1753       description: Skildring
1754       diary: dagbok
1755       edits: redigeringar
1756       email address: "E-postadresse:"
1757       friends_changesets: Bla gjennom alle endringssett av vener
1758       friends_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av vener
1759       hide_user: skjul denne brukaren
1760       if set location: Viss du set posisjonen din, så vil eit fint kart og ting vert her vist. Du kan setje heimeposisjonen på di %{settings_link}-sida.
1761       km away: "%{count}km unna"
1762       latest edit: "Siste redigering %{ago}:"
1763       m away: "%{count}m unna"
1764       mapper since: "Brukar sidan:"
1765       moderator_history: vis tildelte blokkeringar
1766       my comments: mine kommentarar
1767       my diary: mi dagbok
1768       my edits: redigeringane mine
1769       my settings: innstellingane mine
1770       my traces: spora mine
1771       nearby users: Andre næliggande brukarar
1772       nearby_changesets: Bla gjennom alle endringssett av nærliggande brukarar
1773       nearby_diaries: Bla gjennom alle dagbokoppføringar av nærliggande brukarar
1774       new diary entry: ny dagbokoppføring
1775       no friends: Du har ikkje lagt til nokon venner enno.
1776       no nearby users: Det er ingen andre brukarar som innrømmer kartlegging i området ditt enno.
1777       oauth settings: oauth-innstellingar
1778       remove as friend: fjern som ven
1779       role: 
1780         administrator: Denne brukaren er ein administrator
1781         grant: 
1782           administrator: Gje administrator-tilgjenge
1783           moderator: Gje moderator-tilgjenge
1784         moderator: Denne brukaren er ein moderator
1785         revoke: 
1786           administrator: Fjern administrator-tilgjenge
1787           moderator: fjern moderator-tilgjenge
1788       send message: send melding
1789       settings_link_text: innstellingar
1790       spam score: "Spamresultat:"
1791       status: "Status:"
1792       traces: spor
1793       unhide_user: stopp å skjule denne brukaren
1794       user location: Posisjonen til brukaren
1795       your friends: Venene dine
1796   user_block: 
1797     blocks_by: 
1798       empty: "%{name} har ikkje blokkert nokon enno."
1799       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1800       title: Blokkeringar av %{name}
1801     blocks_on: 
1802       empty: "%{name} har ikkje vorte blokkert enno."
1803       heading: Liste over blokkeringar av %{name}
1804       title: Blokkeringar av %{name}
1805     create: 
1806       flash: Oppretta ei blokkering av brukar %{name}.
1807       try_contacting: Vennligst prøv å kontakte brukaren før du blokkerer dei og gje dei rimeleg med tid til å svare.
1808       try_waiting: Vennligst prøv å gje brukaren rimeleg med tid til å svare før du blokkerer dei.
1809     edit: 
1810       back: Vis alle blokkeringar
1811       heading: Endrar blokkering av %{name}
1812       needs_view: Må brukaren logge inn før denne blokkeringa vert fjerna?
1813       period: Kor lengje, frå no, brukaren vil blokkerast frå API-et.
1814       reason: Årsaka til kvifor %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og oppgje så mange detaljar du kan om situasjonen. Hugs at ikkje alle brukarar forstår felleskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1815       show: Vis denne blokkeringa
1816       submit: Oppdater blokkering
1817       title: Endrar blokkering av %{name}
1818     filter: 
1819       block_expired: Blokkeringa har allereie utløpt og kan ikkje endrast.
1820       block_period: Blokkeringsperioden må vere ein av verdia som kan vert frå valde rullegardinen.
1821     helper: 
1822       time_future: Sluttar om %{time}.
1823       time_past: Slutta %{time} sidan.
1824       until_login: Aktiv inntil brukaren loggar inn.
1825     index: 
1826       empty: Ingen blokkeringar har vorte utførde enno.
1827       heading: Liste over brukerblokkeringer
1828       title: Brukerblokkeringer
1829     model: 
1830       non_moderator_revoke: Må vere ein moderator for å tilbakekalle ei blokkering.
1831       non_moderator_update: Må vere ein moderator for å opprette eller oppdatere ei blokkering.
1832     new: 
1833       back: Vis alle blokkeringar
1834       heading: Opprettar blokkering av %{name}
1835       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1836       period: Kor lengje, frå no, brukaren vil blokkerast frå API-et.
1837       reason: Årsaka til at %{name} vert blokkert. Vennligst ver så roleg og rimeleg som mogleg og gje så mange detaljar du kan om situasjonen, og husk på at meldinga vert synleg for offentligheita. Hugs på at ikkje alle brukarar forstår fellesskapssjargongen så prøv å bruke lekmannsuttrykk.
1838       submit: Opprett blokkering
1839       title: Opprettar blokkering av %{name}
1840       tried_contacting: Eg har kontakta brukaren og bede dei stoppe.
1841       tried_waiting: Eg har gjeve brukaren rimeleg med tid til å svare på desse kommunikasjonane.
1842     not_found: 
1843       back: Tilbake til indeksen
1844       sorry: Beklagar, brukerblokkeringen med ID %{id} vart ikkje funnen.
1845     partial: 
1846       confirm: Er du sikker?
1847       creator_name: Oppretta av
1848       display_name: Blokkert brukar
1849       edit: Rediger
1850       not_revoked: (ikkje tilbakekalt)
1851       reason: Årsak for blokkering
1852       revoke: Tilbakekall!
1853       revoker_name: Tilbakekalt av
1854       show: Vis
1855       status: Status
1856     period: 
1857       one: 1 time
1858       other: "%{count} timar"
1859     revoke: 
1860       confirm: Er du sikker på at du vil tilbakekalle denne blokkeringa?
1861       flash: Denne blokkeringa har vorte tilbakekalt.
1862       heading: Tilbakekaller blokkering på %{block_on} av %{block_by}
1863       past: Denne blokkeringa enda %{time} sidan og kan ikkje tilbakekalles no.
1864       revoke: Tilbakekall!
1865       time_future: Denne blokkeringa endar i %{time}
1866       title: Tilbakekaller blokkering på %{block_on}
1867     show: 
1868       back: Vis alle blokkeringar
1869       confirm: Er du sikker?
1870       edit: Rediger
1871       heading: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1872       needs_view: Brukaren må logge inn før denne blokkeringa vert fjerna.
1873       reason: "Årsak for blokkering:"
1874       revoke: Tilbakekall!
1875       revoker: "Tilbakekaller:"
1876       show: Vis
1877       status: Status
1878       time_future: Sluttar om %{time}
1879       time_past: Slutta %{time} sidan
1880       title: "%{block_on} blokkert av %{block_by}"
1881     update: 
1882       only_creator_can_edit: Bare moderatoren som oppretta denne blokkeringa kan endre han.
1883       success: Blokkering oppdatert.
1884   user_role: 
1885     filter: 
1886       already_has_role: Brukaren har allereie rollen %{role}.
1887       doesnt_have_role: Brukaren har ikkje rollen %{role}.
1888       not_a_role: Strengen "%{role}" er ikkje ei gyldig rolle.
1889       not_an_administrator: Berre administratorar kan forandre rollar, og du er ikkje administrator.
1890     grant: 
1891       are_you_sure: Er du sikker på at du vil gje rollen `%{role}' til brukaren `%{name}'?
1892       confirm: Stadfest
1893       fail: Kunne ikkje gje rollen "%{role}" til brukar "%{name}". Sjekk at brukaren og rollen er gyldig.
1894       heading: Stadfest rolletildeling
1895       title: Stadfest rolletildeling
1896     revoke: 
1897       are_you_sure: Er du sikker på at du vil fjerne rollen "%{role}" frå brukaren "%{name}"?
1898       confirm: Stadfest
1899       fail: Kunne ikkje fjerne rollen "%{role}" frå brukar "%{name}". Sjekk at nytter og rolle er gyldig.
1900       heading: Stadfest fjerning av rolle
1901       title: Stadfest fjerning av rolle