Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / cy.yml
1 # Messages for Welsh (Cymraeg)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: Abijeet Patro
5 # Author: Cymrodor
6 # Author: Robin Owain
7 ---
8 cy:
9   time:
10     formats:
11       friendly: '%e %B %Y at %H:%M'
12   helpers:
13     submit:
14       diary_entry:
15         create: Cyhoeddi
16   activerecord:
17     models:
18       acl: Rhestr Rheoli Mynediad
19       changeset: Changeset
20       changeset_tag: Tag Changeset
21       country: Gwlad
22       diary_comment: Nodyn Dyddiadur
23       diary_entry: Cofnod Dyddiadur
24       friend: Ffrind
25       language: Iaith
26       message: Neges
27       node: Nod
28       node_tag: Tag Nod
29       notifier: Hysbysydd
30       old_node: Hen Nod
31       old_node_tag: Tag Hen Nod
32       old_relation: Hen Berthynas
33       old_relation_member: Aelod o Hen Berthynas
34       old_relation_tag: Tag Hen Berthynas
35       old_way: Hen Lwybr
36       old_way_node: Nod Hen Ffordd
37       old_way_tag: Tag Hen Ffordd
38       relation: Perthynas
39       relation_member: Aelod Perthynol
40       relation_tag: Tag Perthynas
41       session: Sesiwn
42       trace: Dargopïo
43       tracepoint: Pwynt Dargopïo
44       tracetag: Tag Dargopïo
45       user: Defnyddiwr
46       user_preference: Dewis Defnyddiwr
47       user_token: Tocyn Defnyddiwr
48       way: Llwybr
49       way_node: Cwgn Llwybr
50       way_tag: Tag Llwybr
51     attributes:
52       diary_comment:
53         body: Corff
54       diary_entry:
55         user: Defnyddiwr
56         title: Pwnc
57         latitude: Lledred
58         longitude: Hydred
59         language: Iaith
60       friend:
61         user: Defnyddiwr
62         friend: Ffrind
63       trace:
64         user: Defnyddiwr
65         visible: Gweladwy
66         name: Enw
67         size: Maint
68         latitude: Lledred
69         longitude: Hydred
70         public: Cyhoeddus
71         description: Disgrifiad
72       message:
73         sender: Danfonwr
74         title: Pwnc
75         body: Corff
76         recipient: Derbyniwr
77       user:
78         email: Ebost
79         active: Gweithredol
80         display_name: Dangos Enw
81         description: Disgrifiad
82         languages: Ieithoedd
83         pass_crypt: Cyfrinair
84   editor:
85     default: (currently %{name}) diofyn
86     potlatch:
87       name: Potlatch 1
88       description: Potlatch 1 (golygygu gyda'r porwr)
89     id:
90       name: iD
91       description: iD (golygydd y porwr)
92     potlatch2:
93       name: Potlatch 2
94       description: Potlatch 2 (golygu gyda'r porwr)
95     remote:
96       name: Rheolaeth o bell
97       description: Pellreolwr (JOSM neu Merkaartor)
98   api:
99     notes:
100       comment:
101         commented_at_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl
102         commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
103       rss:
104         title: Nodiadau OpenStreetMap
105       entry:
106         comment: Sylw
107         full: Nodyn llawn
108   browse:
109     created: Crewyd
110     closed: Wedi cau
111     created_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr>
112     closed_html: Wedi cau <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr>
113     created_by_html: Crewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
114     deleted_by_html: Dilewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
115     edited_by_html: Golygwyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
116     closed_by_html: Caewyd <abbr title='%{title}'>%{time} yn ôl</abbr> gan %{user}
117     version: Fersiwn
118     in_changeset: Set-newid
119     anonymous: dienw
120     no_comment: (dim sylw)
121     part_of: Rhan o
122     download_xml: Lawrlwytho XML
123     view_history: Gweld yr Hanes
124     view_details: Gweld Manylion
125     location: Lleoliadː
126     changeset:
127       title: '%{id}'
128       belongs_to: Awdur
129       node: Cygnau (%{count})
130       node_paginated: Cygnau (%{x}-%{y} o %{count})
131       way: Llwybrau %{count}
132       way_paginated: Llwybrau (%{x}-%{y} o %{count})
133       relation: Perthynas %{count}
134       relation_paginated: Perthynas (%{x}-%{y} o %{count})
135       comment: Sylwadau (%{count})
136       hidden_commented_by: Sylw cudd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
137         yn ôl</abbr>
138       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
139       changesetxml: Set-newid XML
140       osmchangexml: osmChange XML
141       feed:
142         title: Set-newid %{id}
143         title_comment: Set-newid %{id} - %{comment}
144       join_discussion: Mewngofnodwch i ymuno yn y sgwrs
145       discussion: Sgwrs
146     node:
147       title: 'Nod: %{name}'
148       history_title: 'Hanes y Nod: %{name}'
149     way:
150       title: 'Llwybr: %{name}'
151       history_title: 'Hanes Llwybr: %{name}'
152       nodes: Nodau
153       also_part_of:
154         one: rhan o'r ffordd %{related_ways}
155         other: rhan o'r ffyrdd %{related_ways}
156     relation:
157       title: 'Perthynas: %{name}'
158       history_title: 'Hanes y Perthynas: %{name}'
159       members: Aelodau
160     relation_member:
161       entry_role: '%{type} %{name} fel %{role}'
162       type:
163         node: Nod
164         way: Llwybr
165         relation: Perthynas
166     containing_relation:
167       entry: Perthynas %{relation_name}
168       entry_role: Perthynas %{relation_name} (fel %{relation_role})
169     not_found:
170       sorry: 'Ymddiheurwn, ni ellir canfod %{type} #%{id}.'
171       type:
172         node: nod
173         way: llwybr
174         relation: perthynas
175         changeset: set-newid
176         note: nod
177     timeout:
178       sorry: Cymerodd yn rhy hir i adalw data math %{type} (gydag ID %{id})!
179       type:
180         node: nod
181         way: llwybr
182         relation: perthynas
183         changeset: set-newid
184         note: nodyn
185     redacted:
186       redaction: Golygiad %{id}
187       message_html: Ni ellir dangos %{version} o math %{type} gan iddo gael ei olygu.
188         Gweler %{redaction_link} am y manylion.
189       type:
190         node: nod
191         way: llwybr
192         relation: perthynas
193     start_rjs:
194       feature_warning: Wrthi'n llwytho nodweddio %{num_features}, a all arafu eich
195         porwr. Wyt ti'n sicr dy fod am weld y data?
196       load_data: Llwytho Data
197       loading: Yn llwytho...
198     tag_details:
199       tags: Tagiau
200       wiki_link:
201         key: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}
202         tag: Tudalen disgrifiad wici ar gyfer y tag %{key}=%{value}
203       wikidata_link: Eitem %{page} ar Wikidata
204       wikipedia_link: Erthygl %{page} ar Wicipedia
205       telephone_link: Galw %{phone_number}
206     note:
207       title: 'Nodyn: %{id}'
208       new_note: Nodyn Newydd
209       description: Disgrifiad
210       open_title: '#%{note_name} heb ei ddatrus'
211       closed_title: '#%{note_name} wedi''i ddatrus'
212       hidden_title: Nodyn cudd %{note_name}
213       open_by: Crëwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
214       open_by_anonymous: Crëwyd yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
215       commented_by: Sylw gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
216       commented_by_anonymous: Sylw yn ddienw <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn
217         ôl</abbr>
218       closed_by: Wedi'i ddatrus gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn
219         ôl</abbr>
220       closed_by_anonymous: Wedi ei ddatrus gan olygydd heb fewngofnodi <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
221         ago</abbr>
222       reopened_by: Gwnaed yn weithredol gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
223         yn ôl</abbr>
224       reopened_by_anonymous: Gwnaed yn weithredol gan olygydd heb fewngofnodi <abbr
225         title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
226       hidden_by: Cuddwyd gan %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} yn ôl</abbr>
227     query:
228       title: Nodweddion Ymholiad
229       introduction: Cliciwch ar y map i ddarganfod nodweddion gerllaw.
230       nearby: Nodweddion gerllaw
231       enclosing: Nodweddion amgáu
232   changesets:
233     changeset_paging_nav:
234       showing_page: Tudalen %{page}
235       next: Nesaf »
236       previous: « Blaenorol
237     changeset:
238       anonymous: Dienw
239       no_edits: (dim newid)
240       view_changeset_details: Dangos y newidiadau
241     changesets:
242       id: ID
243       saved_at: Cadwyd
244       user: Defnyddiwr
245       comment: Sylw
246       area: Maes
247     index:
248       title: Setiau-newid
249       title_user: Set-newid gan %{user}
250       title_friend: Setiau-newid eich cyfeillion
251       title_nearby: Setiau-newid defnyddwyr cyfagos
252       empty: Ni chanfuwyd setiau-newid.
253       empty_area: Dim setiau-newid yn yr ardal yma.
254       empty_user: Dim setiau-newid gan y defnyddiwr hwn.
255       no_more: Dim rhagor o setiau-newid.
256       no_more_area: Dim rhagor o setiau-newid yn yr ardal yma.
257       no_more_user: Dim newidiadau gan y Defnyddiwr hwn.
258       load_more: Llwytho mwy
259     timeout:
260       sorry: Ymddiheurwn, cymerodd y newidiadau a wnaethoch gais i'w gweld ry hir
261         i'w cyrchu.
262   changeset_comments:
263     comment:
264       comment: Sylw newydd ar set-newid %{changeset_id} gan awdur %{author}
265       commented_at_by_html: Diweddarwyd %{when} yn ôl gan %{user}
266     index:
267       title_all: Trafodaeth OpenStreetMa o'r setiau-newid
268       title_particular: 'Trafodaeth OpenStreetMap set-newid #%{changeset_id}'
269   diary_entries:
270     new:
271       title: Cofnod Dyddiadur Newydd
272     form:
273       subject: 'Pwnc:'
274       body: 'Corff:'
275       language: 'Iaith:'
276       location: 'Lleoliad:'
277       latitude: Hydred
278       longitude: Lledred
279       use_map_link: defnyddiwch y map
280     index:
281       title: Dyddiaduron defnyddwyr
282       title_friends: Dyddiaduron ffrindiau
283       title_nearby: Dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
284       user_title: Dyddiadur %{user}
285       in_language_title: Cofnodion Dyddiadur yn %{language}
286       new: Cofnod Dyddiadur Newydd
287       new_title: Ysgrifennu cofnod newydd yn eich dyddiadur defnyddiwr
288       no_entries: Dim cofnodion dyddiadur
289       recent_entries: Cofnodion dyddiadur diweddar
290       older_entries: Cofnodion Hŷn
291       newer_entries: Confodion Mwy Diweddar
292     edit:
293       title: Golygu cofnod dyddiadur
294       marker_text: Lleoliad cofnod y dyddiadur
295     show:
296       title: yddiadur %{user} | %{title}
297       user_title: dyddiadur %{user}
298       leave_a_comment: Gadael sylw
299       login_to_leave_a_comment: '%{login_link} i adael sylw'
300       login: Mewngofnodi
301       save_button: Cadw
302     no_such_entry:
303       title: Dim cofnod o'r fath yn y dyddiadur
304       heading: 'Dim cofnod efo''r id: %{id}'
305       body: Ymddiheurwn, ond nid oes cofnod o sylw gyda'r id %{id}. Gwirwch eich sillafu,
306         neu a ydych wedi clicio dolen anghywir?
307     diary_entry:
308       posted_by: Postiwyd gan %{link_user} ar %{created} mewn %{language_link}
309       comment_link: Sylw ar y cofnod hwn
310       reply_link: Ymateb i'r cofnod hwn
311       comment_count:
312         zero: Dim sylwadau
313         one: '%{count} sylw'
314         other: '%{count} sylw'
315       edit_link: Golygu'r cofnod hwn
316       hide_link: Cuddio'r cofnod hwn
317       confirm: Cadarnhau
318     diary_comment:
319       comment_from: Sylwadau gan %{link_user} ar %{comment_created_at}
320       hide_link: Cuddio'r sylw hwn
321       confirm: Cadarnhau
322     location:
323       location: 'Lleoliad:'
324       view: Dangos
325       edit: Golygu
326     feed:
327       user:
328         title: Cofnodion OpenStreetMap ar gyfer %{user}
329         description: Cofnodion dyddiadur diweddar OpenStreetMap gan %{user}
330       language:
331         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap mewn %{language_name}
332         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap in
333           %{language_name} mewn %{language_name}
334       all:
335         title: Cofnodion dyddiadur OpenStreetMap
336         description: Cofnodion dyddiadur diweddar gan ddefnyddwyr OpenStreetMap
337     comments:
338       has_commented_on: Mae %{display_name} wedi rhoi sylw ar y cofnodion dyddiadurol
339         canlynol
340       post: Post
341       when: Pa bryd
342       comment: Sylw
343       ago: '%{ago} yn ôl'
344       newer_comments: Sylwadau mwy diweddar
345       older_comments: Hen Sylwadau
346   geocoder:
347     search:
348       title:
349         latlon: Canlyniadau o <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
350         ca_postcode: Canlyniadau o <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
351         osm_nominatim: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
352           Nominatim</a>
353         geonames: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
354         osm_nominatim_reverse: Canlyniadau o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
355           Nominatim</a>
356         geonames_reverse: Canlyniadau o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
357     search_osm_nominatim:
358       prefix:
359         aerialway:
360           cable_car: Car Cebl
361           chair_lift: Cadair godi
362           drag_lift: Cadair lusg
363           gondola: Lifft Gondola
364           pylon: Peilon
365           station: Gorsaf Awyr
366           t-bar: Lifft T-Bar
367         aeroway:
368           aerodrome: Maesawyr
369           airstrip: Llain Codi
370           apron: Ffedog
371           gate: Giat
372           hangar: Hangar
373           helipad: Pad Hofrennydd
374           holding_position: Man aros
375           parking_position: Lle Parcio
376           runway: Rhedfa Awyr
377           taxiway: Safle tacsi
378           terminal: Terfynell
379         amenity:
380           animal_shelter: Cysgod Anifeiliaid
381           arts_centre: Canolfan Grefftau
382           atm: Peiriant Codi Arian
383           bank: Banc
384           bar: Bar
385           bbq: Barbeciw
386           bench: Mainc
387           bicycle_parking: Man Cadw Beic
388           bicycle_rental: Man Llogi Beic
389           biergarten: Gardd Gwrw
390           boat_rental: Llogi Cychod
391           brothel: Puteindy
392           bureau_de_change: Bureau de Change
393           bus_station: Gorsaf Fysiau
394           cafe: Caffi
395           car_rental: Man Llogi Cerbyd
396           car_sharing: Man Rhannu Cerbyd
397           car_wash: Golchwr Cerbyd
398           casino: Casino
399           charging_station: Gorsaf Gwefru
400           childcare: Man Gwarchod Plant
401           cinema: Sinema
402           clinic: Clinic
403           clock: Cloc
404           college: Coleg
405           community_centre: Canolfan Cymunedol
406           courthouse: Llys
407           crematorium: Amlosgfa
408           dentist: Deintydd
409           doctors: Meddygfa
410           drinking_water: Dŵr Yfed
411           driving_school: Ysgol Yrru
412           embassy: Llysgenhadaeth
413           fast_food: Bwyd Parod
414           ferry_terminal: Terfynell Fferi
415           fire_station: Gorsaf Dân
416           food_court: Cwrt Fwydydd
417           fountain: Ffynnon
418           fuel: Tanwydd
419           gambling: Gamblo
420           grave_yard: Mynwent
421           grit_bin: Bin Gro Mân
422           hospital: Ysbyty
423           hunting_stand: Llwyfan Hela
424           ice_cream: Hufen Iâ
425           kindergarten: Meithrinfa
426           library: Llyfrgell
427           marketplace: Marchnad
428           monastery: Mynachdy
429           motorcycle_parking: Man Parcio Beiciau Modur
430           nightclub: Clwb Nôs
431           nursing_home: Cartref Nyrsio
432           office: Swyddfa
433           parking: Parcio
434           parking_entrance: Mynedfa Man Parcio
435           parking_space: Man Parcio
436           pharmacy: Fferyllfa
437           place_of_worship: Man addoli
438           police: Heddlu
439           post_box: Blwch Llythyrau
440           post_office: Swyddfa Bost
441           preschool: Meithrinfa
442           prison: Carchar
443           pub: Tafarn
444           public_building: Adeilad Cyhoeddus
445           recycling: Pwynt Ailgylchu
446           restaurant: Bwyty
447           retirement_home: Cartref Ymddeol
448           sauna: Sawna
449           school: Ysgol
450           shelter: Cysgod
451           shop: Siop
452           shower: Cawod
453           social_centre: Canolfan Cymdeithasol
454           social_club: Clwb Cymdeithasol
455           social_facility: Cyfleuster cymedithasol
456           studio: Stiwdio
457           swimming_pool: Pwll Nofio
458           taxi: Tacsi
459           telephone: Ffôn Cyhoeddus
460           theatre: Theatr
461           toilets: Tai bach
462           townhall: Neuadd Dref
463           university: Prifysgol
464           vending_machine: Peiriant Gwerthu
465           veterinary: Milfeddygfa
466           village_hall: Neuadd Bentref
467           waste_basket: Bin sbwriel
468           waste_disposal: Gwaredu Sbwriel
469           water_point: Cyflenwad Dŵr
470           youth_centre: Canolfan Ieuenctid
471         boundary:
472           administrative: Ffin Gweinyddol
473           census: Ffin Cyfrifiad
474           national_park: Parc Cenedlaethol
475           protected_area: Ardal Warchodol
476         bridge:
477           aqueduct: Dyfrbont
478           suspension: Pont Grog
479           swing: Pont Droelli
480           viaduct: Pont Trenau
481           "yes": Pont
482         building:
483           "yes": Adeilad
484         craft:
485           brewery: Bragdy
486           carpenter: Saer
487           electrician: Trydanydd
488           gardener: Garddwr
489           painter: Peintiwr
490           photographer: Ffotograffydd
491           plumber: Plymar
492           shoemaker: Crudd
493           tailor: Teiliwr
494           "yes": Siop Grefftau
495         emergency:
496           ambulance_station: Gorsaf Ambiwlans
497           assembly_point: Man Ymgynull
498           defibrillator: Diffibriliwr
499           landing_site: Man Glanio Mewn Argyfwng
500           phone: Ffôn Argyfwng
501           water_tank: Tanc Dŵr Argyfwng
502           "yes": Argyfwng
503         highway:
504           abandoned: Hen Briffordd
505           bridleway: Llwybr Ceffyl
506           bus_guideway: Lon Bysiau
507           bus_stop: Stop Bysiau
508           construction: Priffordd yn cael ei Adeiladu
509           corridor: Coridor
510           cycleway: Llwybr Beicio
511           elevator: Codwr
512           emergency_access_point: Pwynt Mynediad Argyfwng
513           footway: Llwybr Cerdded
514           ford: Rhyd
515           give_way: Arwydd "Ildiwch!"
516           living_street: Stryd Byw
517           milestone: Carreg Filltir
518           motorway: Traffordd
519           motorway_junction: Cyffordd Traffordd
520           motorway_link: Ffordd Traffordd
521           passing_place: Lle Pasio
522           path: Llwybr
523           pedestrian: Llwybr Cerddwyr
524           platform: Platfform
525           primary: Priffordd
526           primary_link: Priffordd
527           proposed: Ffordd Arfaethedig
528           raceway: Trac Rasio
529           residential: Ffordd
530           rest_area: Man Gorffwys
531           road: Ffordd
532           secondary: Ffordd Eilaidd
533           secondary_link: Ffordd Eilaidd
534           service: Ffordd Waith
535           services: Gwasanaethau Traffordd
536           speed_camera: Camera Cyflymder
537           steps: Grisiau
538           stop: Arwydd Stop
539           street_lamp: Golau Stryd
540           tertiary: Ffordd Trydyddol
541           tertiary_link: Ffordd Trydyddol
542           track: Trac
543           traffic_signals: Goleuadau Traffig
544           trail: Llwybr
545           trunk: Cefnffordd
546           trunk_link: Cefnffordd
547           turning_loop: Lle Troi
548           unclassified: Ffordd Diddosbarth
549           "yes": Ffordd
550         historic:
551           archaeological_site: Safle Archaeolegol
552           battlefield: Maes Brwydr
553           boundary_stone: Maen Terfyn
554           building: Adeilad Hanesyddol
555           bunker: Byncar
556           castle: Castell
557           church: Eglwys
558           city_gate: Gat y Ddinas
559           citywalls: Waliau Ddinas
560           fort: Caer
561           heritage: Safle Dreftadaeth
562           house: Tŷ
563           icon: Eicon
564           manor: Maenor
565           memorial: Cofeb
566           mine: Mwynfa
567           mine_shaft: Siafft y Mwynglawdd
568           monument: Cofadail
569           roman_road: Ffordd Rufeinig
570           ruins: Adfeilion
571           stone: Carreg
572           tomb: Beddrod
573           tower: Tŵr
574           wayside_cross: Croes Min Ffordd
575           wayside_shrine: Cysegrfa Min Ffordd
576           wreck: Llongddrylliad
577           "yes": Safle Hanesyddol
578         junction:
579           "yes": Cyffordd
580         landuse:
581           allotments: Rhandiroedd
582           basin: Basn
583           brownfield: Browndir
584           cemetery: Mynwent
585           commercial: Ardal Fasnachol
586           conservation: Cadwraeth
587           construction: Adeiladwaith
588           farm: Fferm
589           farmland: Tir Ffermio
590           farmyard: Buarth Fferm
591           forest: Coedwig
592           garages: Garejis
593           grass: Glaswellt
594           greenfield: Glastir
595           industrial: Ardal Ddiwydiannol
596           landfill: Safle Tirlenwi
597           meadow: Dôl
598           military: Ardal Milwrol
599           mine: Mwynglawdd
600           orchard: Berllan
601           quarry: Chwarel
602           railway: Rheilffordd
603           recreation_ground: Maes Chwarae
604           reservoir: Cronfa Ddŵr
605           reservoir_watershed: Gwahanfa Ddŵr
606           residential: Ardal Breswyl
607           retail: Adwerthu
608           road: Ardal Ffordd
609           village_green: Llain Pentref
610           vineyard: Gwinllan
611           "yes": Defnydd Tir
612         leisure:
613           beach_resort: Ardal Wyliau
614           bird_hide: Cuddle Adar
615           common: Tir Comin
616           dog_park: Parc Cwn
617           firepit: Ardal Dân
618           fishing: Man Pysgota
619           fitness_centre: Canolfan Gadw'n Heini
620           fitness_station: Lle Cadw'n Heini
621           garden: Gardd
622           golf_course: Cwrs Golff
623           horse_riding: Llain Marchogaeth
624           ice_rink: Llawr Sglefrio
625           marina: Marina
626           miniature_golf: Golff Pitw
627           nature_reserve: Gwarchodfa Natur
628           park: Parc
629           pitch: Maes Chwarae
630           playground: Lle Chwarae
631           recreation_ground: Maes Hamdden
632           resort: Cyrchfan Gwyliau
633           sauna: Sawna
634           slipway: Llithrffordd
635           sports_centre: Canolfan Chwaraeon
636           stadium: Stadiwm
637           swimming_pool: Pwll Nofio
638           track: Trac Rhedeg
639           water_park: Parc Dŵr
640           "yes": Hamdden
641         man_made:
642           beacon: Goleufa
643           beehive: Cwch Gwenyn
644           breakwater: Morglawdd
645           bridge: Pont
646           bunker_silo: Byncar
647           chimney: Simne
648           crane: Craen
649           dolphin: Man Angori
650           dyke: Morglawdd
651           embankment: Arglawdd
652           flagpole: Polyn Baner
653           gasometer: Tanc Nwy
654           groyne: Argor
655           kiln: Odyn
656           lighthouse: Goleudy
657           mast: Mast
658           mine: Mwynglawdd
659           mineshaft: Siafft Mwynglawdd
660           monitoring_station: Gorsaf Arsylwi
661           petroleum_well: Ffynnon Betroliwm
662           pier: Piyr
663           pipeline: Pibell
664           silo: Seilo
665           storage_tank: Tanc Storio
666           surveillance: Gwyliadwraeth
667           tower: Tŵr
668           wastewater_plant: Gwaith Dŵr Budr
669           watermill: Melin Ddŵr
670           water_tower: Tŵr Dŵr
671           water_well: Ffynnon
672           water_works: Gwaith Dŵr
673           windmill: Melin Wynt
674           works: Ffatri
675           "yes": Wnaed gan Ddyn
676         military:
677           airfield: Maes Awyr Milwrol
678           barracks: Barics
679           bunker: Byncer
680           "yes": Safle Filwrol
681         mountain_pass:
682           "yes": Bwlch Mynydd
683         natural:
684           bay: Bae
685           beach: Traeth
686           cape: Penrhyn
687           cave_entrance: Mynediad Ogof
688           cliff: Clogwyn
689           crater: Crater
690           dune: Twyn
691           fell: Rhostir
692           fjord: Ffiord
693           forest: Coedwig
694           geyser: Geiser
695           glacier: Rhewlif
696           grassland: Caeau
697           heath: Rhos
698           hill: Bryn
699           island: Ynys
700           land: Tir
701           marsh: Cors
702           moor: Gwaun
703           mud: Mwd
704           peak: Copa
705           point: Pwynt
706           reef: Riff
707           ridge: Cefn
708           rock: Craig
709           saddle: Cyfrwy
710           sand: Tywod
711           scree: Sgri
712           scrub: Llwyni
713           spring: Ffynnon
714           stone: Carreg
715           strait: Culfor
716           tree: Coeden
717           valley: Dyffryn
718           volcano: Llosgfynydd
719           water: Dŵr
720           wetland: Gwlypdir
721           wood: Coed
722         office:
723           accountant: Cyfrifydd
724           administrative: Gweinyddu
725           architect: Pensaer
726           association: Cymdeithas
727           company: Cwmni
728           educational_institution: Sefydliad Addysgol
729           employment_agency: Asiantaeth Cyflogi
730           estate_agent: Gwerthwr Tai
731           government: Swyddfa Llywodraeth
732           insurance: Swyddfa Yswiriant
733           it: Swyddfa TG
734           lawyer: Cyfreithiwr
735           ngo: Swyddfa'r NGO
736           telecommunication: Swyddfa Telegyfathrebu
737           travel_agent: Asiantaeth Deithio
738           "yes": Swyddfa
739         place:
740           allotments: Rhandiroedd
741           city: Dinas
742           city_block: Bloc Dinesig
743           country: Gwlad
744           county: Sir
745           farm: Fferm
746           hamlet: Pentrefan
747           house: Tŷ
748           houses: Tai
749           island: Ynys
750           islet: Ynysig
751           isolated_dwelling: Annedd Unig
752           locality: Ardal
753           municipality: Bwrdeistref
754           neighbourhood: Cymdogaeth
755           postcode: Cod Post
756           quarter: Maestref
757           region: Rhanbarth
758           sea: Môr
759           square: Sgwâr
760           state: Talaith
761           subdivision: Is-adran
762           suburb: Maestref
763           town: Tref
764           unincorporated_area: Ardal Anghorfforedig
765           village: Pentref
766           "yes": Lle
767         railway:
768           abandoned: Hen Reilffordd
769           construction: Rheilffordd yn cael ei Osod
770           disused: Rheilffordd Segur
771           funicular: Rheilffordd fynydd
772           halt: Stop Trenau
773           junction: Cyffordd Rheilffyrdd
774           level_crossing: Croesfan Wastad
775           light_rail: Rheilffordd Ysgafn
776           miniature: Lein Fach
777           monorail: Trên Un Gledren
778           narrow_gauge: Lein Fach Gul
779           platform: Platfform Drenau
780           preserved: Rheilffordd ar Gadw
781           proposed: Rheilfford Arfaethedig
782           spur: Cainc Rheilffordd
783           station: Gorsaf Drenau
784           stop: Siop Reilffordd
785           subway: Gorsaf Tanddaearol
786           subway_entrance: Mynedfa at Drenau Tanddaearol
787           switch: Pwyntiau Atal (Rheilffyrdd)
788           tram: Tramffordd
789           tram_stop: Stop Tramiau
790         shop:
791           alcohol: Siop Drwyddedig
792           antiques: Hynafolion
793           art: Siop Gelf
794           bakery: Becws
795           beauty: Siop Harddwch
796           beverages: Siop Ddiodau
797           bicycle: Siop Feiciau
798           bookmaker: Llyfrwerthwr
799           books: Siop Lyfrau
800           boutique: Boutique
801           butcher: Cigydd
802           car: Siop Geir
803           car_parts: Rhannau Ceir
804           car_repair: Trwsio Ceir
805           carpet: Siop Garpedi
806           charity: Siop Elusen
807           chemist: Fferyllfa
808           clothes: Siop Ddillad
809           computer: Siop Gyfrifiaduron
810           confectionery: Siop Felysion
811           convenience: Siop Bob-peth
812           copyshop: Siop Argraffu
813           cosmetics: Siop Golur
814           deli: Deli
815           department_store: Siop Adrannol
816           discount: Siop Ddisgownt
817           doityourself: DIY
818           dry_cleaning: Sychlanhau
819           electronics: Siop Electroneg
820           estate_agent: Gwerthwr Tai
821           farm: Siop Fferm
822           fashion: Siop Ffasiwn
823           fish: Siop Bysgod
824           florist: Siop Flodau
825           food: Siop Fwyd
826           funeral_directors: Trefnwyr Angladdau
827           furniture: Dodrefn
828           gallery: Galeri
829           garden_centre: Canolfan Gardd
830           general: Siop Gyffredinol
831           gift: Siop Anrhegion
832           greengrocer: Siop Lysiau
833           grocery: Siop y Groser
834           hairdresser: Siop Drin Gwallt
835           hardware: Siop Nwyddau Metel
836           hifi: Sain
837           houseware: Siop Offer Tŷ
838           interior_decoration: Addurniadau'r Cartref
839           jewelry: Siop Gemwaith
840           kiosk: Siop Fechan
841           kitchen: Siop Offer Cegin
842           laundry: Golchdy
843           lottery: Loteri
844           mall: Canolfan Siopa
845           market: Marchnad
846           massage: Neges
847           mobile_phone: Siop Ffonau Symudol
848           motorcycle: Siop Beiciau Modur
849           music: Siop Gerddoriaeth
850           newsagent: Siop Bapurau
851           optician: Optegydd
852           organic: Siop Fwyd Organig
853           outdoor: Siop Awyr Agored
854           paint: Siop Baent
855           pet: Siop Anifeiliaid Anwes
856           pharmacy: Fferyllfa
857           photo: Siop Luniau
858           second_hand: Siol Ail-law
859           shoes: Siop Esgidiau
860           sports: Siop Chwaraeon
861           stationery: Siop Offer Swyddfa
862           supermarket: Archfarchnad
863           tailor: Teiliwr
864           toys: Siop Degannau
865           travel_agency: Asiantaeth Deithio
866           video: Siop Fideos
867           wine: Siop Drwyddedig
868           "yes": Siop
869         tourism:
870           alpine_hut: Cwt Mynydd
871           apartment: Rhandai neu fflatiau
872           artwork: Gwaith Celf
873           attraction: Atyniad
874           bed_and_breakfast: Gweldy a Brecwast
875           cabin: Caban
876           camp_site: Man Gwersylla
877           caravan_site: Parc Carafanau
878           chalet: Chalet
879           gallery: Galeri
880           guest_house: Llety
881           hostel: Hostel
882           hotel: Gwesty
883           information: Gwybodaeth
884           motel: Motél
885           museum: Amgueddfa
886           picnic_site: Safle Picnic
887           theme_park: Parc Thema
888           viewpoint: Gwylfa
889           zoo: Sw
890         tunnel:
891           culvert: Twnel Ddŵr
892           "yes": Twnel
893         waterway:
894           artificial: Dyfrffyrdd Artiffisial
895           boatyard: Iard Gychod
896           canal: Camlas
897           dam: Argae
898           derelict_canal: Camlas Diffaith
899           ditch: Ffos
900           dock: Porthladd
901           drain: Draen
902           lock: Loc
903           lock_gate: Llifddor
904           mooring: Angori
905           rapids: Dŵr Tyrfol
906           river: Afon
907           stream: Nant
908           wadi: Sychnant
909           waterfall: Rheadr
910           weir: Cored
911           "yes": Dyfrffyrdd
912       admin_levels:
913         level2: Ffin Gwledydd
914         level4: Ffin Taleithiau
915         level5: Ffin Rhanbarth
916         level6: Ffin Sir
917         level8: Ffin Dinas
918         level9: Ffin Pentref
919         level10: Ffin Maesdref
920     description:
921       title:
922         osm_nominatim: Lleoliad o <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
923           Nominatim</a>
924         geonames: Lleoliad o <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
925       types:
926         cities: Dinasoedd
927         towns: Trefi
928         places: Lleoedd
929     results:
930       no_results: Dim canlyniadau
931       more_results: Mwy o ganlyniadau
932   layouts:
933     logo:
934       alt_text: Logo OpenStreetMap
935     home: Ewch Adref
936     logout: Allgofnodi
937     log_in: Mewngofnodi
938     log_in_tooltip: Mewngofnodi gyda chyfrif sy'n bodoli
939     sign_up: Cofrestru
940     start_mapping: Dechrau Mapio
941     sign_up_tooltip: Creu cyfrif er mwyn golygu
942     edit: Golygu
943     history: Hanes
944     export: Allforio
945     data: Data
946     export_data: Allforio Data
947     gps_traces: Dargopiadau GPS
948     gps_traces_tooltip: Rheoli Amlinellau GPS
949     user_diaries: Dyddiaduron Defnyddwyr
950     user_diaries_tooltip: Gweld dyddiaduron defnyddwyr
951     edit_with: Golygu gyda %{editor}
952     tag_line: Y Map Wici Rhydd o'r Byd
953     intro_header: Croeso i OpenStreetMap!
954     intro_text: Mae OpenStreetMap yn fap o'r byd, wedi'i greu gan bobl fel chi ac
955       sydd ar gael i'w ddefnyddio am ddim a dan drwydded rydd.
956     intro_2_create_account: Creu cyfrif defnyddiwr
957     partners_bytemark: Bytemark Hosting
958     partners_partners: Partneriaid
959     osm_offline: Mae cronfa ddata OpenStreetMap all-lein ar hyn o bryd er mwyn gwaith
960       cynnal a chadw hanfodol.
961     osm_read_only: Nid yw'n bosib golygu cronfa ddata OpenStreetMap ar hyn o bryd
962       tra bod gwaith cynnal a chadw hanfodol yn digwydd.
963     donate: Cefnogwch OpenStreetMap gan %{link} i'r Gronfa Uwchraddio Caledwedd.
964     help: Cymorth
965     about: Ynghylch
966     copyright: Hawlfraint
967     community: Cymuned
968     community_blogs: Blogiau'r Gymuned
969     community_blogs_title: Blogiau gan aelodau cymuned OpenStreetMap
970     foundation: Sefydliad
971     foundation_title: Yr OpenStreetMap Foundation
972     make_a_donation:
973       title: Cefnogwch OpenStreetMap gyda rhodd ariannol
974       text: Gwneud Cyfraniad
975     learn_more: Dysgu Mwy
976     more: Mwy
977   notifier:
978     message_notification:
979       hi: Pa hwyl %{to_user}?
980     friend_notification:
981       hi: Henffych %{to_user}!
982     gpx_notification:
983       greeting: Pa hwyl?
984       with_description: gyda'r disgrifiad
985       and_the_tags: 'a''r tagiau canlynol:'
986       and_no_tags: a dim tagiau.
987       failure:
988         subject: Methwyd mewnforio GPX [OpenStreetMap]
989         failed_to_import: 'methwyd a mewnforio. Dyma''r gwall:'
990     signup_confirm:
991       greeting: Pa hwyl!
992       created: Mae rhywun (chi gobeithio!) newydd greu cyfrif yn %{site_url}.
993     email_confirm_plain:
994       greeting: Pa hwyl,
995     note_comment_notification:
996       anonymous: Defnyddiwr anhysbys
997       greeting: Pa hwyl?
998   messages:
999     inbox:
1000       title: Mewnflwch
1001       my_inbox: Fy Mewnflwch
1002       outbox: allflwch
1003       messages: Mae gennych %{new_messages} a %{old_messages}
1004       from: Gan
1005       subject: Pwnc
1006       date: Dyddiad
1007       people_mapping_nearby: person yn mapio gerllaw
1008     message_summary:
1009       unread_button: Nodi fel heb ei ddarllen
1010       read_button: Nodi fel wedi'i ddarllen
1011       reply_button: Ateb
1012       destroy_button: Dileu
1013     new:
1014       title: Anfon neges
1015       send_message_to: Anfon negese newydd at %{name}
1016       subject: Pwnc
1017       body: Corff
1018       send_button: Anfon
1019       back_to_inbox: Nôl i'r mewnflwch
1020     create:
1021       message_sent: Anfonwyd y neges
1022       limit_exceeded: Rydych wedi anfon nifer o negeseuon yn ddiweddar. Arhoswch ychydig
1023         cyn ceisio anfon mwy.
1024     no_such_message:
1025       title: Dim neges o'r fath
1026       heading: Dim neges o'r fath
1027       body: Ymddiheuriad, nid oes neges gyda'r id yno.
1028     outbox:
1029       title: Allanflwch
1030       my_inbox: Fy %{inbox_link}
1031       inbox: mewnflwch
1032       outbox: allanflwch
1033       messages:
1034         one: Mae gennych %{count} neges wedi ei anfon
1035         other: Mae gennych %{count} neges wedi eu hanfon
1036       to: I
1037       subject: Pwnc
1038       date: Dyddiad
1039     show:
1040       title: Darllen neges
1041       from: Gan
1042       subject: Pwnc
1043       date: Dyddiad
1044       reply_button: Ateb
1045       unread_button: Nodi nad yw wedi ei ddarllen
1046       destroy_button: Dileu
1047       back: Yn ôl
1048       to: At
1049     sent_message_summary:
1050       destroy_button: Dileu
1051     mark:
1052       as_read: Nodwyd fod y neges wedi ei ddarllen
1053       as_unread: Nodwyd nad yw'r neges wedi ei ddarllen
1054     destroy:
1055       destroyed: Dileuwyd y neges
1056   site:
1057     about:
1058       next: Nesaf
1059       copyright_html: <span>&copy;</span>cyfrannwyr<br>OpenStreetMap
1060       local_knowledge_title: Gwybodaeth Leol
1061       open_data_title: Data Agored
1062       partners_title: Partneriaid
1063     copyright:
1064       foreign:
1065         title: Ynghylch y cyfieithiad hwn
1066         text: Os oes gwrthgyferbyniad rhwng y cyfieithiad hwn a %{english_original_link},
1067           bydd y dudalen Saesneg yn cael blaenoriaeth.
1068         english_link: y Saesneg gwreiddiol
1069       native:
1070         title: Ynghylch y dudalen hon
1071         native_link: Cymraeg
1072         mapping_link: dechrau mapio
1073       legal_babble:
1074         title_html: Hawlfraint a Thrwydded
1075         intro_1_html: |-
1076           Mae OpenStreetMap yn <i>data agored</i>, dan drwydded <a
1077           href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data
1078           Commons Open Database License</a> (ODbL).
1079         credit_title_html: Sut i gydnabod OpenStreetMap
1080         attribution_example:
1081           title: Enghraifft o gydnabyddiaeth
1082         more_title_html: Darganfod rhagor
1083         contributors_title_html: Ein cyfrannwyr
1084         contributors_gb_html: "<strong>Y Deyrnas Gyfunol</strong>: Cynhwysir data
1085           a thestun gan yr Arolwg Ordnans; hawlfraint y Goron a hawl cronfa ddata
1086           \n2010-12."
1087         infringement_title_html: Torrwyd yr hawlfraint
1088     index:
1089       shortlink: Dolen Fyr
1090       createnote: Ychwanegu nodyn
1091       license:
1092         copyright: Hawlfraint OpenStreetMap a chyfranwyr, dan drwydded agored
1093     edit:
1094       not_public: Nid ydych wedi gosod eich golygiadau i fod yn gyhoeddus.
1095       user_page_link: tudalen defnyddiwr
1096       anon_edits_link_text: Darganfyddwch achos hyn.
1097     export:
1098       title: Allforio
1099       area_to_export: Ardal i'w Hallforio
1100       manually_select: Dewisiwch ardal wahanol
1101       format_to_export: Fformatiwch i'w Hallforio
1102       osm_xml_data: Data XML OpenStreetMap
1103       map_image: Delwedd y Map (dangoser yr haen safonol)
1104       embeddable_html: Mewnosod HTML
1105       licence: Trwydded
1106       export_details: Trwyddedir OpenStreetMap ar drwydded <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Comin
1107         Data Agored (Open Data Commons Open Database License)</a> (ODbL).
1108       too_large:
1109         advice: 'Os yw''r allforio''n methu, ystyriwch un o''r canlynol:'
1110         other:
1111           title: Ffynonellau eraill
1112           description: Ffynonellau ychwanegol a nodir ar wici OpenStreetMap
1113       options: Dewisiadau
1114       format: Fformat
1115       scale: Graddfa
1116       max: uchafswm
1117       image_size: Maint y ddelwedd
1118       zoom: Chwyddo
1119       add_marker: Ychwanegwch bin ar y map
1120       latitude: 'Lledred:'
1121       longitude: 'Hydred:'
1122       output: Allbwn
1123       export_button: Allforio
1124     fixthemap:
1125       title: Adrodd am broblem / Cywiro map
1126       how_to_help:
1127         title: Sut i Helpu
1128         join_the_community:
1129           title: Ymunwch â'r gymuned
1130       other_concerns:
1131         title: Gofidion eraill
1132     help:
1133       title: Cael Cymorth
1134       welcome:
1135         url: /croeso
1136         title: Croeso i OSM
1137       beginners_guide:
1138         title: Llawlyfr Dechreuwyr
1139     sidebar:
1140       search_results: Canlyniadau Chwilio
1141       close: Cau
1142     search:
1143       search: Chwilio
1144       where_am_i: Ble mae hwn?
1145       where_am_i_title: Disgrifiwch eich lleoliad presennol gan ddefnyddio peiriant
1146         chwilio.
1147       submit_text: Mynd
1148     key:
1149       table:
1150         entry:
1151           motorway: Traffordd
1152           main_road: Prif ffordd
1153           trunk: Cefnffordd
1154           primary: Priffordd
1155           secondary: Ffordd eilaidd
1156           unclassified: Ffordd annosbarthedig
1157           track: Trac
1158           bridleway: Llwybr ceffyl
1159           cycleway: Llwybr beicio
1160           cycleway_national: Llwybr beicio cenedlaethol
1161           cycleway_regional: Llwybr beicio rhanbarthol
1162           cycleway_local: Llwybr beicio lleol
1163           footway: Ffordd droed
1164           rail: Rheilffordd
1165           subway: Trenau Tanddaearyddol
1166           tram:
1167           - Rheilffordd ysgafn
1168           - tram
1169           cable:
1170           - Car codi
1171           - Lifft cadair
1172           runway:
1173           - Llwybr glanio'r maes awyr
1174           - atredfa
1175           apron:
1176           - Ffedog (y maes awyr)
1177           - terminws
1178           admin: Ffin gweinyddol
1179           forest: Coedwig
1180           wood: Coed
1181           golf: Cwrs golff
1182           park: Parc
1183           resident: Ardal breswyl
1184           common:
1185           - Comin
1186           - dôl
1187           retail: Ardal adwerthu
1188           industrial: Ardal diwydiannol
1189           commercial: Ardal masnachol
1190           heathland: Rhostir
1191           lake:
1192           - Llyn
1193           - cronfa ddŵr
1194           farm: Fferm
1195           cemetery: Mynwent
1196           allotments: Rhandiroedd
1197           pitch: Maes chwarae
1198           centre: Canolfan chwaraeon
1199           reserve: Gwarchodfa natur
1200           military: Ardal milwrol
1201           school:
1202           - Ysgol
1203           - prifysgol
1204           building: Adeilad sylweddol
1205           station: Gorsaf drenau
1206           summit:
1207           - Copa
1208           - Crib
1209           private: Mynediad preifat
1210           destination: Mynediad cyrchfan
1211           construction: Ffyrdd wrthi'n cael eu hadeiladu
1212           bicycle_shop: Siop feics
1213           bicycle_parking: Man parcio beics
1214           toilets: Lle chwech
1215     richtext_area:
1216       edit: Golygu
1217       preview: Rhagolwg
1218     markdown_help:
1219       headings: Penawdau
1220       heading: Pennawd
1221       subheading: Is-bennawd
1222       unordered: Rhestr heb drefn
1223       ordered: Rhestr mewn trefn
1224       first: Eitem gyntaf
1225       second: Ail eitem
1226       link: Dolen
1227       text: Testun
1228       image: Delwedd
1229       alt: Testun Amgen
1230       url: URL
1231     welcome:
1232       title: Croeso!
1233       whats_on_the_map:
1234         title: Beth sydd ar y Map
1235       basic_terms:
1236         title: Termau syml mapio
1237       questions:
1238         title: Unrhyw gwestiwn?
1239       start_mapping: Dechrau Mapio
1240       add_a_note:
1241         title: Dim amser i olygu? Ychwanegwch nodyn!
1242   traces:
1243     new:
1244       upload_gpx: 'Uwchlwytho Ffeil GPX:'
1245       description: 'Disgrifiad:'
1246       tags: 'Tagiau:'
1247       visibility: 'Gwelededd:'
1248       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1249       upload_button: Uwchlwytho
1250       help: Cymorth
1251     edit:
1252       filename: 'Enw ffeil:'
1253       download: lawrlwytho
1254       uploaded_at: 'Uwchlwythwyd:'
1255       points: 'Pwyntiau:'
1256       start_coord: 'Cyfesuryn dechrau:'
1257       map: map
1258       edit: golygu
1259       owner: 'Perchennog:'
1260       description: 'Disgrifiad:'
1261       tags: 'Tagiau:'
1262       save_button: Cadw Newidiadau
1263       visibility: 'Gwelededd:'
1264       visibility_help: beth mae hyn yn golygu?
1265     trace_optionals:
1266       tags: Tagiau
1267     show:
1268       filename: 'Enw ffeil:'
1269       download: lawrlwytho
1270       uploaded: 'Uwchlwythwyd:'
1271       points: 'Pwyntiau:'
1272       start_coordinates: 'Cyfesuryn dechrau:'
1273       map: map
1274       edit: golygu
1275       owner: 'Perchennog:'
1276       description: 'Disgrifiad:'
1277       tags: 'Tagiau:'
1278       none: Dim
1279       visibility: 'Gwelededd:'
1280     trace_paging_nav:
1281       showing_page: Tudalen %{page}
1282     trace:
1283       count_points: '%{count} pwynt'
1284       ago: '%{time_in_words_ago} yn ôl'
1285       more: mwy
1286       view_map: Gweld Map
1287       edit: golygu
1288       edit_map: Golygu'r Map
1289       public: CYHOEDDUS
1290       identifiable: CANFYDDADWY
1291       private: PREIFAT
1292       trackable: OLRHAINADWY
1293       by: gan
1294       in: mewn
1295       map: map
1296     index:
1297       tagged_with: tagiwyd gyda %{tags}
1298   oauth:
1299     authorize:
1300       allow_to: 'Caniatáu''r rhaglen cleient i:'
1301       allow_read_prefs: ddarllen eich gosodiadau defnyddiwr.
1302       allow_write_prefs: addasu eich gosodiadau defnyddiwr.
1303       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1304       allow_write_api: addasu'r map.
1305       allow_read_gpx: ddarllen eich dargopiadau GPS.
1306       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1307       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1308     authorize_success:
1309       title: Caniatawyd y cais awdurdodiad.
1310       allowed: Rydych wedi caniatáu mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1311       verification: Y cod dilysiad yw %{code}
1312     authorize_failure:
1313       title: Methwyd y cais awdurdodiad.
1314       denied: Rydych wedi gwrthod mynediad i'ch cyfrif gan y rhaglen %{app_name}.
1315       invalid: Nid yw'r tocyn awdurdodiad yn ddilys.
1316     revoke:
1317       flash: Rydych wedi diddymu'r tocyn ar gyfer %{application}.
1318   oauth_clients:
1319     new:
1320       title: Cofrestru rhaglen newydd
1321       submit: Cofrestru
1322     edit:
1323       title: Golygu'ch rhaglen
1324       submit: Golygu
1325     show:
1326       url: 'URL Cais Tocyn:'
1327       access_url: URL Tocyn Mynediad
1328       authorize_url: 'URL Awdurdodi:'
1329       edit: Golygu Manylion
1330       delete: Dileu Cleient
1331       confirm: Ydych yn siŵr?
1332       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1333       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1334       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1335       allow_write_api: addasu'r map.
1336       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1337       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1338       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1339     form:
1340       name: Enw
1341       required: Angenrheidiol
1342       url: Prif URL y Rhaglen
1343       allow_read_prefs: darllen eu gosodiadau defnyddwyr.
1344       allow_write_prefs: addasu eu gosodiadau defnyddwyr.
1345       allow_write_diary: creu cofnodion dyddiadur, sylwadau a gwneud ffrindiau.
1346       allow_write_api: addasu'r map.
1347       allow_read_gpx: ddarllen eu dargopiadau GPS preifat.
1348       allow_write_gpx: uwchlwytho dargopiadau GPS.
1349       allow_write_notes: addasu nodiadau.
1350   users:
1351     login:
1352       title: Mewngofnodi
1353       heading: Mewngofnodi
1354       email or username: 'Cyfeiriad Ebost neu Enw Defnyddiwr:'
1355       password: 'Cyfrinair:'
1356       openid: '%{logo} OpenID:'
1357       remember: Fy nghofio i
1358       lost password link: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1359       login_button: Mewngofnodi
1360       register now: Cofrestru nawr
1361       with username: Eisoes gyda chyfrif OpenStreetMap? Mewngofnodwch gyda'ch enw
1362         defnyddiwr a'ch cyfrinair.
1363       new to osm: Yn newydd i OpenStreetMap?
1364       to make changes: I wneud newidiadau i ddata OpenStreetMap, mae'n rhaid cael
1365         cyfrif.
1366       create account minute: Crewch cyfrif. Dim ond munud mae'n cymryd.
1367       no account: Dim cyfrif gennych?
1368       openid_logo_alt: Mewngofnodi gydag OpenID
1369     logout:
1370       title: Allgofnodi
1371       heading: Allgofnodi o OpenStreetMap
1372       logout_button: Allgofnodi
1373     lost_password:
1374       title: Ailosod cyfrinair
1375       heading: Wedi anghofio'ch cyfrinair?
1376       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1377       new password button: Ailosod cyfrinair
1378       notice email cannot find: Methwyd dod o hyd i'r cyfeiriad ebost yno.
1379     reset_password:
1380       title: Ailosod cyfrinair
1381       heading: Ailosod Cyfinair ar gyfer %{user}
1382       password: 'Cyfrinair:'
1383       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1384       reset: Ailosod Cyfrinair
1385       flash changed: Mae'ch cyfrinair wedi'i newid.
1386     new:
1387       title: Cofrestru
1388       email address: 'Cyfeiriad Ebost:'
1389       confirm email address: 'Cadarnhau''r Cyfeiriad Ebost:'
1390       password: 'Cyfrinair:'
1391       confirm password: 'Cadarnhau''r Cyfrinair:'
1392       continue: Cofrestru
1393       terms accepted: Diolch am dderbyn telerau newydd cyfranwyr!
1394     terms:
1395       title: Telerau cyfranwyr
1396       heading: Telerau cyfranwyr
1397       consider_pd_why: beth yw hwn?
1398       decline: Gwrthod
1399       legale_names:
1400         france: Ffrainc
1401         italy: Yr Eidal
1402         rest_of_world: Gweddill y byd
1403     no_such_user:
1404       title: Dim defnyddiwr o'r fath
1405       heading: Nid yw'r defnyddiwr %{user} yn bodoli.
1406     show:
1407       my diary: Fy Nyddiadur
1408       new diary entry: cofnod dyddiadur newydd
1409       my edits: Fy Ngolygiadau
1410       my traces: Fy Nargopiadau
1411       my notes: Fy Nodiadau
1412       my messages: Fy Negeseuon
1413       my profile: Fy Mhroffil
1414       my settings: Fy Ngosodiadau
1415       my comments: Fy Sylwadau
1416       oauth settings: gosodiadau oauth
1417       blocks on me: Rhwystrau arnaf i
1418       blocks by me: Rhwystrau gennyf i
1419       send message: Anfon Neges
1420       diary: Dyddiadur
1421       edits: Golygiadau
1422       traces: Dargopiadau
1423       notes: Nodiadau Map
1424       remove as friend: Peidio bod yn ffrind
1425       add as friend: Ychwanegu Cyfaill
1426       mapper since: 'Yn fapiwr ers:'
1427       ago: (%{time_in_words_ago} yn ôl)
1428       ct status: 'Telerau cyfrannwr:'
1429       ct undecided: Heb Benderfynu
1430       ct declined: Wedi Gwrthod
1431       ct accepted: Derbynwyd %{ago} yn ôl%
1432       email address: 'Cyfeiriad ebost:'
1433       created from: 'Creuwyd o:'
1434       status: 'Statws:'
1435       description: Disgrifiad
1436       user location: Lleoliad defnyddiwr
1437       settings_link_text: gosodiadau
1438       no friends: Nid ydych wedi ychwanegu cyfaill eto.
1439       km away: '%{count}km i ffwrdd'
1440       m away: '%{count}m i ffwrdd'
1441       nearby users: Defnyddwyr eraill gerllaw
1442       no nearby users: Nid oes defnyddwyr gerllaw sy'n datgelu eu bod yn mapio eto.
1443       role:
1444         administrator: Mae'r defnyddiwr hwn yn weinyddwr.
1445         moderator: Mae'r defnyddiwr hwn yn gymedrolwr.
1446       comments: Sylwadau
1447       create_block: Rhwystro'r Defnyddiwr hwn
1448       activate_user: Gwneud y cyfri'n fyw
1449       deactivate_user: Atal y cyfri
1450       confirm_user: Cadarnhau'r Defnyddiwr
1451       hide_user: Cuddio'r Defnyddiwr
1452       unhide_user: Datguddio'r Defnyddiwr
1453       delete_user: Dileu'r Defnyddiwr
1454       confirm: Cadarnhau
1455       friends_changesets: setiau-newid eich cyfeillion
1456       friends_diaries: cofnodion dyddiaduron cyfeillion
1457       nearby_changesets: setiau-newid gerllaw
1458       nearby_diaries: cofnodion dyddiaduron defnyddwyr gerllaw
1459     popup:
1460       your location: Eich lleoliad
1461       nearby mapper: Mapiwr gerllaw
1462       friend: Cyfaill
1463     account:
1464       title: Golygu'r cyfrif
1465       my settings: Fy ngosodiadau
1466       current email address: 'Cyfeiriad Ebost Presenol:'
1467       new email address: 'Cyfeiriad Ebost Newydd:'
1468       email never displayed publicly: (byth ei ddangos yn gyhoeddus)
1469       openid:
1470         link text: beth yw hwn?
1471       public editing:
1472         heading: 'Golygu cyhoeddus:'
1473         enabled: Galluogwyd. Ddim yn anhysbys ac yn gallu golygu data.
1474         enabled link text: beth yw hwn?
1475         disabled link text: pam na allaf olygu?
1476       public editing note:
1477         heading: Golygu cyhoeddus
1478       contributor terms:
1479         heading: 'Telerau Cyfranwyr:'
1480         agreed: Rydych wedi derbyn y telerau cyfranwyr newydd.
1481         not yet agreed: Nid ydych eto wedi cytuno i'r telerau cyfranwyr newydd.
1482         review link text: Dilynwch y ddolen hon i adolygu a derbyn y telerau cyfranwyr
1483           newydd.
1484         link text: beth yw hwn?
1485       profile description: 'Disgrifad Proffil:'
1486       preferred languages: 'Ieithoedd Dewisedig:'
1487       preferred editor: 'Golygydd Dewisedig:'
1488       image: 'Delwedd:'
1489       gravatar:
1490         link text: beth yw hwn?
1491       new image: Ychwanegu delwedd
1492       keep image: Cadw'r ddelwedd bresennol
1493       delete image: Tynnu'r ddelwedd bresennol
1494       replace image: Newid y ddelwedd bresennol
1495       image size hint: (delweddau sgwâr o leiaf 100x100 yw'r gorau)
1496       home location: 'Lleoliad Cartref:'
1497       no home location: Nid ydych wedi gosod eich lleoliad cartref.
1498       latitude: 'Lledred:'
1499       longitude: 'Hydred:'
1500       save changes button: Cadw'r Newidiadau
1501       make edits public button: Gwneud fy holl olygiadau yn gyhoeddus
1502       return to profile: Dychwelyd i'r proffil
1503     confirm:
1504       button: Cadarnhau
1505     confirm_email:
1506       button: Cadarnhau
1507       success: Cadarnhewch eich cyfeiriad ebost newydd!
1508       failure: Mae cyfeiriad ebost eisoes wedi ei gadarnhau gyda'r tocyn hwn.
1509     set_home:
1510       flash success: Wedi cadw'r lleoliad cartref
1511     go_public:
1512       flash success: Mae eich holl olygiadau nawr yn gyhoeddus a gallech nawr parhau
1513         i olygu.
1514     make_friend:
1515       heading: Ychwanegu %{user} fel cyfaill?
1516       button: Ychwanegu fel cyfaill
1517       success: Mae %{name} nawr yn gyfaill i chi!
1518       failed: Ymddiheuriadau, methwyd ychwanegu %{name} fel cyfaill.
1519       already_a_friend: Rydych eisoes yn gyfaill i %{name}
1520     remove_friend:
1521       heading: Peidio bod yn gyfaill i %{user}?
1522       button: Peidio bod yn gyfaill
1523       success: Tynnwyd %{name} o'ch cyfeillion.
1524       not_a_friend: Nid yw %{name} yn un o'ch cyfeillion.
1525     index:
1526       title: Defnyddwyr
1527       heading: Defnyddwyr
1528   user_role:
1529     grant:
1530       confirm: Cadarnhau
1531     revoke:
1532       confirm: Cadarnhau
1533   user_blocks:
1534     helper:
1535       time_future: Yn dod i ben mewn %{time}.
1536       time_past: Wedi dod i ben %{time} yn ôl.
1537     show:
1538       status: Statws
1539       show: Dangos
1540       edit: Golygu
1541       confirm: Ydych yn sicr?
1542     block:
1543       show: Dangos
1544       edit: Golygu
1545     blocks:
1546       status: Statws
1547       showing_page: Tudalen %{page}
1548       next: Nesaf »
1549       previous: « Blaenorol
1550   notes:
1551     mine:
1552       id: Id
1553   javascripts:
1554     close: Cau
1555     share:
1556       title: Rhannu
1557       cancel: Diddymu
1558       image: Delwedd
1559       link: Dolen neu HTML
1560       long_link: Dolen
1561       short_link: Dolen Fer
1562       embed: HTML
1563       format: 'Fformat:'
1564       scale: 'Graddfa:'
1565       download: Lawrlwytho
1566       short_url: URL Byr
1567     key:
1568       title: Allwedd Map
1569       tooltip: Allwedd Map
1570     map:
1571       zoom:
1572         in: Chwyddo Mewn
1573         out: Chwyddo Allan
1574       locate:
1575         title: Dangos Fy Lleoliad
1576         popup: Rydych o fewn {distance} {unit} o'r pwynt hwn.
1577       base:
1578         standard: Safonol
1579         cycle_map: Map Beicio
1580         transport_map: Map Trafnidiaeth
1581         hot: Dyngarol
1582       layers:
1583         header: Haenau Mapiau
1584         notes: Nodiadau Map
1585         data: Data Map
1586         title: Haenau
1587       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>cyfranwyr OpenStreetMap</a>
1588       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Rhoi Cyfraniad</a>
1589     site:
1590       edit_tooltip: Golygu'r map
1591       edit_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i olygu'r map
1592       createnote_tooltip: Ychwanegu nodyn i'r map
1593       createnote_disabled_tooltip: Chwyddwch mewn i ychwanegu nodyn i'r map
1594       map_notes_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld nodiadau'r map
1595       map_data_zoom_in_tooltip: Chwyddwch mewn i weld data'r map
1596     changesets:
1597       show:
1598         comment: Sylw
1599         subscribe: Tanysgrifio
1600         unsubscribe: Dad-danysgrifio
1601         hide_comment: cuddio
1602         unhide_comment: datguddio
1603     notes:
1604       new:
1605         add: Ychwanegu Nodyn
1606       show:
1607         hide: Cuddio
1608         resolve: Datrys
1609         reactivate: Ail roi ar waith
1610         comment_and_resolve: Sylw a Datrys
1611         comment: Sylw
1612     query:
1613       way: Llwybr
1614       nothing_found: Ni ddarganfuwyd nodweddion
1615       error: 'Gwall cysyltlu gyda %{server}: %{error}'
1616   redactions:
1617     edit:
1618       description: Disgrifiad
1619     new:
1620       description: Disgrifiad
1621     show:
1622       description: 'Disgrifiad:'
1623       confirm: Ydych yn sicr?
1624 ...