Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: phpyaml
4 # Author: "Behemot"
5 # Author: Abijeet Patro
6 # Author: Ajank
7 # Author: Alan ffm
8 # Author: Andrzej aa
9 # Author: Anwar2
10 # Author: BdgwksxD
11 # Author: BeginaFelicysym
12 # Author: Chrumps
13 # Author: Cysioland
14 # Author: Dalis
15 # Author: Dammat
16 # Author: Darellur
17 # Author: DeRudySoulStorm
18 # Author: Debeet
19 # Author: Deejay1
20 # Author: GlutPaprykarz
21 # Author: Ireun
22 # Author: Kaligula
23 # Author: Kastanoto
24 # Author: Kocio
25 # Author: Krottyianock
26 # Author: M4sk1n
27 # Author: Macofe
28 # Author: Maraf24
29 # Author: Mateon1
30 # Author: Nemo bis
31 # Author: Odie2
32 # Author: Pio387
33 # Author: Przemub
34 # Author: Psokol
35 # Author: Py64
36 # Author: RafalR
37 # Author: Rezonansowy
38 # Author: RicoElectrico
39 # Author: Rmikke
40 # Author: Ruila
41 # Author: Soeb
42 # Author: Sp5uhe
43 # Author: Stojex
44 # Author: Strebski
45 # Author: Teiron
46 # Author: The Polish
47 # Author: Ty221
48 # Author: Woytecr
49 # Author: Wpedzich
50 # Author: Yarl
51 # Author: Zbigniew.czernik
52 ---
53 pl:
54   html:
55     dir: ltr
56   time:
57     formats:
58       friendly: '%e %B %Y o %H:%M'
59       blog: '%e.%m.%Y'
60   helpers:
61     submit:
62       diary_entry:
63         create: Opublikuj
64   activerecord:
65     errors:
66       messages:
67         invalid_email_address: nie wygląda na poprawny adres e-mail
68     models:
69       acl: Lista kontroli dostępu
70       changeset: Zestaw zmian
71       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
72       country: Państwo
73       diary_comment: Komentarz do dziennika
74       diary_entry: Wpis do dziennika
75       friend: Znajomy
76       language: Język
77       message: Wiadomość
78       node: Węzeł
79       node_tag: Znacznik węzła
80       notifier: Zgłaszający
81       old_node: Stary węzeł
82       old_node_tag: Znacznik wcześniejszego węzła
83       old_relation: Stara relacja
84       old_relation_member: Członek starej relacji
85       old_relation_tag: Znacznik wcześniejszej relacji
86       old_way: Stara linia
87       old_way_node: Węzeł starej linii
88       old_way_tag: Znacznik starej linii
89       relation: Relacja
90       relation_member: Członek relacji
91       relation_tag: Tag relacji
92       session: Sesja
93       trace: Ślad
94       tracepoint: Punkt śladu
95       tracetag: Znacznik śladu
96       user: Użytkownik
97       user_preference: Preferencje użytkownika
98       user_token: Token użytkownika
99       way: Linia
100       way_node: Węzeł linii
101       way_tag: Znacznik linii
102     attributes:
103       diary_comment:
104         body: Treść
105       diary_entry:
106         user: Użytkownik
107         title: Temat
108         latitude: Szerokość geograficzna
109         longitude: Długość geograficzna
110         language: Język
111       friend:
112         user: Użytkownik
113         friend: Znajomy
114       trace:
115         user: Użytkownik
116         visible: Widoczny
117         name: Nazwa
118         size: Rozmiar
119         latitude: Szerokość geograficzna
120         longitude: Długość geograficzna
121         public: Publiczny
122         description: Opis
123       message:
124         sender: Nadawca
125         title: Temat
126         body: Treść
127         recipient: Odbiorca
128       user:
129         email: E-mail
130         active: Aktywny
131         display_name: Wyświetlana nazwa
132         description: Opis
133         languages: Języki
134         pass_crypt: Hasło
135   printable_name:
136     with_version: '%{id}, wersja %{version}'
137     with_name_html: '%{name}(%{id})'
138   editor:
139     default: edytorze domyślnym (obecnie %{name})
140     potlatch:
141       name: Potlatch 1
142       description: Potlatch 1 (w przeglądarce)
143     id:
144       name: iD
145       description: iD (w tej przeglądarce)
146     potlatch2:
147       name: Potlatch 2
148       description: Potlatch 2 (w tej przeglądarce)
149     remote:
150       name: Zewnętrzny edytor
151       description: zewnętrznym edytorze (JOSM lub Merkaartor)
152   api:
153     notes:
154       comment:
155         opened_at_html: Stworzono %{when} temu
156         opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
157         commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
158         commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
159         closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
160         closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
161         reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
162         reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
163       rss:
164         title: Uwagi OpenStreetMap
165         description_area: Lista uwag stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w
166           Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
167         description_item: Kanał RSS dla uwagi %{id}
168         opened: 'nowa uwaga (w lokalizacji: %{place})'
169         commented: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
170         closed: 'zamknięta uwaga (w lokalizacji: %{place})'
171         reopened: 'ponownie aktywowana uwaga (w lokalizacji: %{place})'
172       entry:
173         comment: Komentarz
174         full: Pełna treść uwagi
175   browse:
176     created: Utworzone
177     closed: Zamknięte
178     created_html: Utworzone <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr>
179     closed_html: Zamknięte <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr>
180     created_by_html: Utworzone <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr> przez %{user}
181     deleted_by_html: Usunięte <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr> przez %{user}
182     edited_by_html: Edytowane <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr> przez %{user}
183     closed_by_html: Zamknięte <abbr title='%{title}'>%{time} temu </abbr> przez %{user}
184     version: Wersja
185     in_changeset: Zestaw zmian
186     anonymous: Anonimowy użytkownik
187     no_comment: (bez komentarza)
188     part_of: Wchodzi w skład
189     download_xml: Pobierz XML
190     view_history: Wyświetl historię
191     view_details: Wyświetl szczegóły
192     location: 'Położenie:'
193     changeset:
194       title: 'Zestaw zmian: %{id}'
195       belongs_to: Autor
196       node: Węzły (%{count})
197       node_paginated: Węzły (%{x}-%{y} z %{count})
198       way: Linie (%{count})
199       way_paginated: Linie (%{x}-%{y} z %{count})
200       relation: Relacje (%{count})
201       relation_paginated: Relacje (%{x}-%{y} z %{count})
202       comment: Komentarze (%{count})
203       hidden_commented_by: Ukryty komentarz od użytkownika %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
204         temu</abbr>
205       commented_by: Komentarz od %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} temu</abbr>
206       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
207       osmchangexml: XML w formacie osmChange
208       feed:
209         title: Zestaw zmian %{id}
210         title_comment: Zestaw zmian %{id} - %{comment}
211       join_discussion: Zaloguj się, aby dołączyć do dyskusji
212       discussion: Dyskusja
213       still_open: Zestaw zmian jest wciąż otwarty - dyskusja będzie możliwa, gdy zostanie
214         on zamknięty.
215     node:
216       title: 'Węzeł: %{name}'
217       history_title: 'Historia węzła: %{name}'
218     way:
219       title: 'Linia: %{name}'
220       history_title: 'Historia linii: %{name}'
221       nodes: Węzły
222       also_part_of:
223         one: część linii %{related_ways}
224         other: część linii %{related_ways}
225     relation:
226       title: 'Relacja: %{name}'
227       history_title: 'Historia relacji: %{name}'
228       members: Członkowie
229     relation_member:
230       entry: '%{type} %{name}'
231       entry_role: '%{type} %{name} jako %{role}'
232       type:
233         node: Węzeł
234         way: Linia
235         relation: Relacja
236     containing_relation:
237       entry: Relacja %{relation_name}
238       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
239     not_found:
240       sorry: 'Niestety, nie odnaleziono %{type} #%{id}.'
241       type:
242         node: węzeł
243         way: linia
244         relation: relacja
245         changeset: zestaw zmian
246         note: uwaga
247     timeout:
248       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało
249         zbyt długo.
250       type:
251         node: węzeł
252         way: linia
253         relation: relacja
254         changeset: zestaw zmian
255         note: Uwaga
256     redacted:
257       redaction: Poprawka %{id}
258       message_html: '%{type} w wersji %{version} nie może zostać wyświetlony z powodu
259         ocenzurowania. Proszę zapoznać się z %{redaction_link}, aby uzyskać więcej
260         informacji.'
261       type:
262         node: węzeł
263         way: linia
264         relation: relacja
265     start_rjs:
266       feature_warning: Wczytywanie %{num_features} obiektów, może spowolnić lub zawiesić
267         przeglądarkę. Wyświetlić te dane?
268       load_data: Wczytaj dane
269       loading: Wczytywanie...
270     tag_details:
271       tags: Znaczniki
272       wiki_link:
273         key: Strona wiki dla znacznika %{key}
274         tag: Strona wiki dla znacznika %{key}=%{value}
275       wikidata_link: '%{page} element na Wikidata'
276       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
277       telephone_link: Zadzwoń pod %{phone_number}
278     note:
279       title: 'Uwaga: %{id}'
280       new_note: Nowa uwaga
281       description: 'Opis:'
282       open_title: 'Nierozwiązana uwaga #%{note_name}'
283       closed_title: 'Rozwiązana uwaga #%{note_name}'
284       hidden_title: 'Ukryta uwaga #%{note_name}'
285       open_by: 'Utworzona przez: %{user} <abbr title=''%{exact_time}''>%{when} temu</abbr>'
286       open_by_anonymous: Utworzona anonimowo <abbr title='%{exact_time}'>%{when} temu.</abbr>
287       commented_by: Komentarz od %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} temu</abbr>
288       commented_by_anonymous: Skomentowana anonimowo <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
289         temu</abbr>
290       closed_by: 'Rozwiązana przez: %{user} <abbr title=''%{exact_time}''>%{when}
291         temu</abbr>'
292       closed_by_anonymous: Rozwiązana anonimowo <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
293         temu</abbr>
294       reopened_by: Ponownie aktywowana przez %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
295         temu</abbr>
296       reopened_by_anonymous: Ponownie aktywowana anonimowo <abbr title='%{exact_time}'>%{when}
297         temu</abbr>
298       hidden_by: Ukryte przez %{user} <abbr title='%{exact_time}'>%{when} temu</abbr>
299       report: Zgłoś tę uwagę
300     query:
301       title: Dane obiektu
302       introduction: Kliknij na mapie, by wyszukać pobliskie obiekty.
303       nearby: Obiekty w pobliżu
304       enclosing: Większe, otaczające obiekty
305   changesets:
306     changeset_paging_nav:
307       showing_page: Strona %{page}
308       next: Następna »
309       previous: « Poprzednia
310     changeset:
311       anonymous: Anonim
312       no_edits: (brak edycji)
313       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
314     changesets:
315       id: ID
316       saved_at: Zapisano
317       user: Użytkownik
318       comment: Komentarz
319       area: Obszar
320     index:
321       title: Zestawy zmian
322       title_user: Zestawy zmian użytkownika %{user}
323       title_friend: Zestawy zmian moich znajomych
324       title_nearby: Zestawy zmian pobliskich użytkowników
325       empty: Nie odnaleziono zestawów zmian.
326       empty_area: Brak zestawów zmian na tym obszarze.
327       empty_user: Brak zestawów zmian tego użytkownika.
328       no_more: Nie odnaleziono więcej zestawów zmian.
329       no_more_area: Brak zestawów zmian na tym obszarze.
330       no_more_user: Brak zestawów zmian tego użytkownika.
331       load_more: Wczytaj więcej
332     timeout:
333       sorry: Niestety, pobieranie listy żądanych zestawów zmian trwało zbyt długo.
334   changeset_comments:
335     comment:
336       comment: 'Nowy komentarz do zestawu zmian #%{changeset_id}% autorstwa %{author}'
337       commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
338     comments:
339       comment: 'Nowy komentarz do zestawu zmian #%{changeset_id} autorstwa %{author}'
340     index:
341       title_all: Dyskusja na temat zestawu zmian
342       title_particular: 'Dyskusja na temat zestawu zmian #%{changeset_id}'
343     timeout:
344       sorry: Niestety, pobieranie listy żądanych zestawów zmian trwało zbyt długo.
345   diary_entries:
346     new:
347       title: Nowy wpis do dziennika
348     form:
349       subject: 'Temat:'
350       body: 'Treść:'
351       language: 'Język:'
352       location: 'Położenie:'
353       latitude: 'Szerokość geograficzna:'
354       longitude: 'Długość geograficzna:'
355       use_map_link: wskaż na mapie
356     index:
357       title: Dzienniki użytkowników
358       title_friends: Dzienniki znajomych
359       title_nearby: Dzienniki pobliskich użytkowników
360       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
361       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
362       new: Nowy wpis dziennika
363       new_title: Tworzy nowy wpis w tmoim dzienniku użytkownika
364       no_entries: Brak wpisów dziennika
365       recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
366       older_entries: Starsze wpisy
367       newer_entries: Nowsze wpisy
368     edit:
369       title: Edycja wpisu dziennika
370       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
371     show:
372       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
373       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
374       leave_a_comment: Zostaw komentarz
375       login_to_leave_a_comment: '%{login_link}, aby dodać komentarz'
376       login: Zaloguj się
377       save_button: Zapisz
378     no_such_entry:
379       title: Nie ma takiego wpisu
380       heading: Brak wpisu o identyfikatorze %{id}
381       body: Niestety nie odnaleziono wpisu dziennika lub komentarza o identyfikatorze
382         %{id}. Proszę sprawdzić pisownię lub może kliknięty odnośnik jest niepoprawny.
383     diary_entry:
384       posted_by: Opublikowany przez %{link_user}, %{created} w języku %{language_link}
385       comment_link: Skomentuj ten wpis
386       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
387       comment_count:
388         zero: Brak komentarzy
389         one: '%{count} komentarz'
390         few: '%{count} komentarze'
391         other: '%{count} komentarzy'
392       edit_link: Edytuj ten wpis
393       hide_link: Ukryj ten wpis
394       confirm: Potwierdź
395       report: Zgłoś ten wpis
396     diary_comment:
397       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
398       hide_link: Ukryj ten komentarz
399       confirm: Potwierdź
400       report: Zgłoś ten komentarz
401     location:
402       location: 'Położenie:'
403       view: Podgląd
404       edit: Edytuj
405     feed:
406       user:
407         title: Wpisy dla %{user}
408         description: Ostatnie wpisy od %{user}
409       language:
410         title: Wpisy dziennika w języku %{language_name}
411         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
412       all:
413         title: Wpisy dzienników OpenStreetMap
414         description: Ostatnie wpisy dzienników od użytkowników OpenStreetMap
415     comments:
416       has_commented_on: Użytkownik %{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika
417       post: Wpis
418       when: Kiedy
419       comment: Komentarz
420       ago: '%{ago} temu'
421       newer_comments: Nowsze komentarze
422       older_comments: Starsze komentarze
423   geocoder:
424     search:
425       title:
426         latlon: Wyniki z <a href="https://openstreetmap.org/">Internal</a>
427         ca_postcode: Wyniki z <a href="https://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
428         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
429           Nominatim</a>
430         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
431         osm_nominatim_reverse: Wyniki z <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
432           Nominatim</a>
433         geonames_reverse: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
434     search_osm_nominatim:
435       prefix_format: '%{name}'
436       prefix:
437         aerialway:
438           cable_car: Kolejka linowa
439           chair_lift: Wyciąg krzesełkowy
440           drag_lift: Wyciąg orczykowy
441           gondola: Kolej gondolowa
442           platter: Wyciąg talerzykowy
443           pylon: Pylon
444           station: Stacja wyciągu krzesełkowego
445           t-bar: Wyciąg orczykowy
446         aeroway:
447           aerodrome: Lotnisko
448           airstrip: Pas startowy
449           apron: Płyta postojowa
450           gate: Bramka
451           hangar: Hangar
452           helipad: Helipad
453           holding_position: Punkt oczekiwania
454           parking_position: Miejsce parkingowe
455           runway: Pas startowy
456           taxiway: Droga kołowania
457           terminal: Terminal
458         amenity:
459           animal_shelter: Schronisko dla zwierząt
460           arts_centre: Centrum sztuki
461           atm: Bankomat
462           bank: Bank
463           bar: Bar
464           bbq: Miejsce do grillowania
465           bench: Ławka
466           bicycle_parking: Parking rowerowy
467           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
468           biergarten: Ogródek piwny
469           boat_rental: Wypożyczalnia łodzi
470           brothel: Dom publiczny
471           bureau_de_change: Kantor
472           bus_station: Dworzec autobusowy
473           cafe: Kawiarnia
474           car_rental: Wynajem samochodów
475           car_sharing: Dzielenie się samochodami
476           car_wash: Myjnia samochodowa
477           casino: Kasyno
478           charging_station: Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
479           childcare: Opieka nad dziećmi
480           cinema: Kino
481           clinic: Przychodnia
482           clock: Zegar
483           college: Szkoła policealna
484           community_centre: Centrum społeczności
485           courthouse: Sąd
486           crematorium: Krematorium
487           dentist: Gabinet dentystyczny
488           doctors: Lekarze
489           drinking_water: Źródło wody pitnej
490           driving_school: Szkoła nauki jazdy
491           embassy: Ambasada
492           fast_food: Bar (fast food)
493           ferry_terminal: Terminal promowy
494           fire_station: Remiza strażacka
495           food_court: Współdzielone miejsce do spożywania posiłków
496           fountain: Fontanna
497           fuel: Stacja paliw
498           gambling: Hazard
499           grave_yard: Cmentarz przykościelny
500           grit_bin: Pojemnik na piasek
501           hospital: Szpital
502           hunting_stand: Ambona myśliwska
503           ice_cream: Lodziarnia
504           kindergarten: Przedszkole/żłobek
505           library: Biblioteka
506           marketplace: Plac targowy
507           monastery: Klasztor
508           motorcycle_parking: Parking dla motocykli
509           nightclub: Klub nocny
510           nursing_home: Dom opieki
511           office: Biuro
512           parking: Parking
513           parking_entrance: Wjazd na parking
514           parking_space: Miejsce parkingowe
515           pharmacy: Apteka
516           place_of_worship: Miejsce kultu
517           police: Policja lub straż miejska/gminna
518           post_box: Skrzynka pocztowa
519           post_office: Poczta-urząd pocztowy
520           preschool: Przedszkole
521           prison: Więzienie/areszt
522           pub: Pub
523           public_building: Budynek publiczny
524           recycling: Miejsce recyklingu
525           restaurant: Restauracja
526           retirement_home: Dom seniora
527           sauna: Sauna
528           school: Szkoła podstawowa/średnia
529           shelter: Schronienie
530           shop: Sklep
531           shower: Prysznic
532           social_centre: Centrum społeczne
533           social_club: Klub towarzyski
534           social_facility: Placówka społeczna
535           studio: Studio
536           swimming_pool: Basen
537           taxi: Postój taksówek
538           telephone: Budka telefoniczna
539           theatre: Teatr
540           toilets: Toaleta publiczna
541           townhall: Urząd miejski / Urząd gminy
542           university: Uniwersytet
543           vending_machine: Automat do sprzedaży
544           veterinary: Weterynarz
545           village_hall: Urząd gminy
546           waste_basket: Kosz na śmieci
547           waste_disposal: Śmietnik
548           water_point: Punkt Wody
549           youth_centre: Centrum młodzieżowe
550         boundary:
551           administrative: Granica gminy
552           census: Granica spisu ludności
553           national_park: Park Narodowy
554           protected_area: Obszar chroniony
555         bridge:
556           aqueduct: Akwedukt
557           boardwalk: Promenada
558           suspension: Most wiszący
559           swing: Most obrotowy
560           viaduct: Most wieloprzęsłowy
561           "yes": Most
562         building:
563           "yes": Budynek
564         craft:
565           brewery: Browar
566           carpenter: Stolarz
567           electrician: Elektryk
568           gardener: Ogrodnik
569           painter: Malarz
570           photographer: Fotograf
571           plumber: Hydraulik
572           shoemaker: Szewc
573           tailor: Krawiec
574           "yes": Warsztat
575         emergency:
576           ambulance_station: Stacja pogotowia ratunkowego
577           assembly_point: Miejsce zbiórki do ewakuacji
578           defibrillator: Defibrylator
579           landing_site: Miejsce awaryjnego lądowania
580           phone: Telefon alarmowy
581           water_tank: Awaryjny Zbiornik Wody
582           "yes": Awaryjny
583         highway:
584           abandoned: Porzucona droga
585           bridleway: Droga dla koni
586           bus_guideway: Droga dla autobusów
587           bus_stop: Przystanek autobusowy
588           construction: Droga w trakcie budowy
589           corridor: Korytarz
590           cycleway: Droga rowerowa
591           elevator: Winda
592           emergency_access_point: Miejsce zbiórki ewakuacyjnej
593           footway: Droga dla pieszych
594           ford: Bród
595           give_way: Znak drogowy "Ustąp pierwszeństwa przejazdu"
596           living_street: Strefa zamieszkania (znak D-40)
597           milestone: Słupek pikietażowy
598           motorway: Autostrada
599           motorway_junction: Węzeł autostradowy
600           motorway_link: Autostrada - dojazd
601           passing_place: Mijanka
602           path: Ścieżka
603           pedestrian: Droga dla pieszych
604           platform: Miejsce oczekiwania dla pasażerów
605           primary: Droga pierwszorzędna
606           primary_link: Droga pierwszorzędna – dojazd
607           proposed: Droga planowana
608           raceway: Tor wyścigowy
609           residential: Droga lokalna
610           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
611           road: Droga
612           secondary: Droga drugorzędna
613           secondary_link: Droga drugorzędna – łącznik
614           service: Droga serwisowa/dojazdowa
615           services: Miejsce Obsługi Podróżnych
616           speed_camera: Fotoradar
617           steps: Schody
618           stop: Znak drogowy "Stop"
619           street_lamp: Lampa uliczna
620           tertiary: Droga trzeciorzędna
621           tertiary_link: Droga trzeciorzędna - łącznik
622           track: Droga polna lub leśna
623           traffic_signals: Sygnalizacja świetlna
624           trail: Szlak
625           trunk: Droga główna/ekspresowa
626           trunk_link: Droga główna/ekspresowa – dojazd
627           turning_loop: Pętla do zawracania
628           unclassified: Droga czwartorzędna
629           "yes": Droga
630         historic:
631           archaeological_site: Stanowisko archeologiczne
632           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
633           boundary_stone: Graniczny głaz
634           building: Budynek historyczny
635           bunker: Bunkier
636           castle: Zamek
637           church: Kościół
638           city_gate: Brama miasta
639           citywalls: Mury miejskie
640           fort: Fort
641           heritage: Miejsce dziedzictwa kulturalnego
642           house: Dom
643           icon: Ikona
644           manor: Dwór
645           memorial: Pomnik/miejsce pamięci (mały)
646           mine: Kopalnia
647           mine_shaft: Szyb górniczy
648           monument: Pomnik/miejsce pamięci (duży)
649           roman_road: Droga rzymska
650           ruins: Ruiny
651           stone: Kamień
652           tomb: Grób
653           tower: Wieża
654           wayside_cross: Przydrożny krzyż
655           wayside_shrine: Przydrożna kapliczka
656           wreck: Zatopiony statek
657           "yes": Miejsce Historyczne
658         junction:
659           "yes": Funkcja
660         landuse:
661           allotments: Ogródki działkowe
662           basin: Basen-zbiornik,niecka
663           brownfield: Grunty poprzemysłowe
664           cemetery: Cmentarz
665           commercial: Obszar handlowo-usługowy
666           conservation: Ochrona środowiska
667           construction: Teren budowy
668           farm: Farma
669           farmland: Grunty rolne
670           farmyard: Podwórze gospodarskie
671           forest: Las
672           garages: Garaże
673           grass: Trawa
674           greenfield: Tereny niezagospodarowane
675           industrial: Teren przemysłowy
676           landfill: Wysypisko śmieci
677           meadow: Łąka
678           military: Teren wojskowy
679           mine: Kopalnia
680           orchard: Sad
681           quarry: Kamieniołom
682           railway: Teren kolejowy
683           recreation_ground: Teren rekreacyjny
684           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
685           reservoir_watershed: Zbiornik wodny
686           residential: Zabudowa mieszkalna
687           retail: Handel detaliczny
688           road: Obszar drogowy
689           village_green: Nawsie
690           vineyard: Winnica
691           "yes": Zagospodarowanie terenu
692         leisure:
693           beach_resort: Strzeżona plaża
694           bird_hide: Ukryj ptaki
695           common: Błonie
696           dog_park: Wybieg dla psów
697           firepit: Palenisko
698           fishing: Łowisko
699           fitness_centre: Centrum Fitness
700           fitness_station: Siłownia zewnętrzna
701           garden: Ogród
702           golf_course: Pole golfowe
703           horse_riding: Jazda konna
704           ice_rink: Lodowisko
705           marina: Marina
706           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
707           nature_reserve: Rezerwat przyrody
708           park: Park
709           pitch: Boisko sportowe
710           playground: Plac zabaw
711           recreation_ground: Obszar rekreacyjno-wypoczynkowy
712           resort: Ośrodek wypoczynkowy
713           sauna: Sauna
714           slipway: Pochylnia
715           sports_centre: Centrum sportowe
716           stadium: Stadion
717           swimming_pool: Basen
718           track: Bieżnia
719           water_park: Park wodny
720           "yes": Rekreacja
721         man_made:
722           adit: Szyb
723           beacon: Latarnia morska
724           beehive: Ul
725           breakwater: Falochron
726           bridge: Most
727           bunker_silo: Bunkier
728           chimney: Komin
729           crane: Żuraw (dźwig)
730           dolphin: Dalba
731           dyke: Grobla
732           embankment: Nasyp
733           flagpole: Maszt flagowy
734           gasometer: Zbiornik gazowy
735           groyne: Ostroga brzegowa
736           kiln: Piec przemysłowy
737           lighthouse: Latarnia morska
738           mast: Maszt
739           mine: Kopalnia
740           mineshaft: Szyb górniczy
741           monitoring_station: Stacja pomiarowa
742           petroleum_well: Szyb naftowy
743           pier: Molo/pomost
744           pipeline: Rurociąg
745           silo: Silos
746           storage_tank: Zbiornik
747           surveillance: Punkt monitoringu
748           tower: Wieża
749           wastewater_plant: Oczyszczalnia ścieków
750           watermill: Młyn wodny
751           water_tower: Wieża ciśnień
752           water_well: Studnia
753           water_works: Wodociągi
754           windmill: Młyn wiatrowy
755           works: Fabryka
756           "yes": Sztuczny
757         military:
758           airfield: Lotnisko wojskowe
759           barracks: Koszary
760           bunker: Bunkier
761           "yes": Wojskowy
762         mountain_pass:
763           "yes": Przełęcz
764         natural:
765           bay: Zatoka
766           beach: Plaża
767           cape: Przylądek
768           cave_entrance: Wejście do jaskini
769           cliff: Urwisko
770           crater: Krater
771           dune: Wydma
772           fell: Hale górskie
773           fjord: Fiord
774           forest: Las
775           geyser: Gejzer
776           glacier: Lodowiec
777           grassland: Łąka
778           heath: Wrzosowisko
779           hill: Wzgórze
780           island: Wyspa
781           land: Ląd
782           marsh: Bagno
783           moor: Wrzosowisko
784           mud: Muł
785           peak: Szczyt
786           point: Punkt
787           reef: Rafa
788           ridge: Grzbiet
789           rock: Skała
790           saddle: Przełęcz
791           sand: Piasek
792           scree: Piarg
793           scrub: Zarośla
794           spring: Źródło wodne
795           stone: Głaz
796           strait: Cieśnina
797           tree: Drzewo
798           valley: Dolina
799           volcano: Wulkan
800           water: Woda
801           wetland: Obszar podmokły
802           wood: Drzewa
803         office:
804           accountant: Księgowy
805           administrative: Administracja
806           architect: Architekt
807           association: Stowarzyszenie
808           company: Przedsiębiorstwo
809           educational_institution: Instytucja edukacyjna
810           employment_agency: Urząd pracy
811           estate_agent: Biuro nieruchomości
812           government: Biuro rządowe/samorządowe
813           insurance: Biuro ubezpieczeń
814           it: Biuro firmy informatycznej
815           lawyer: Prawnik
816           ngo: Biuro organizacji pozarządowych
817           telecommunication: Urząd telekomunikacji
818           travel_agent: Biuro podróży
819           "yes": Biuro
820         place:
821           allotments: Ogródki działkowe
822           city: Miasto
823           city_block: Kwartał
824           country: Kraj
825           county: Powiat
826           farm: Farma
827           hamlet: Osada
828           house: Dom
829           houses: Zabudowanie
830           island: Wyspa
831           islet: Wysepka
832           isolated_dwelling: Pojedynczy dom-gospodarstwo
833           locality: Miejsce nazwane
834           municipality: Gmina
835           neighbourhood: Sąsiedztwo
836           postcode: Kod pocztowy
837           quarter: Kwartał
838           region: Rejon
839           sea: Morze
840           square: Plac
841           state: Województwo/stan/prowincja
842           subdivision: Dzielnica
843           suburb: Osiedle
844           town: Miasto
845           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
846           village: Wieś
847           "yes": Miejsce
848         railway:
849           abandoned: Dawna linia kolejowa
850           construction: Budowana linia kolejowa
851           disused: Nieczynna linia kolejowa
852           funicular: Kolejka linowa
853           halt: Przystanek kolejowy
854           junction: Węzeł kolejowy
855           level_crossing: Przejazd kolejowy
856           light_rail: Lekka kolej
857           miniature: Mini kolej
858           monorail: Kolej jednoszynowa
859           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
860           platform: Peron
861           preserved: Kolej zabytkowa
862           proposed: Planowana linia kolejowa
863           spur: Bocznica kolejowa
864           station: Stacja kolejowa
865           stop: Przystanek kolejowy
866           subway: Metro
867           subway_entrance: Wejście na stację metra
868           switch: Zwrotnica
869           tram: Tory tramwajowe
870           tram_stop: Przystanek tramwajowy
871         shop:
872           alcohol: Sklep monopolowy
873           antiques: Antyki
874           art: Sklep z dziełami sztuki
875           bakery: Piekarnia
876           beauty: Salon kosmetyczny
877           beverages: Sklep z napojami
878           bicycle: Sklep rowerowy
879           bookmaker: Bukmacher
880           books: Księgarnia
881           boutique: Butik
882           butcher: Sklep mięsny
883           car: Sklep samochodowy
884           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
885           car_repair: Naprawa samochodów
886           carpet: Sklep z dywanami
887           charity: Sklep charytatywny
888           chemist: Drogeria
889           clothes: Sklep odzieżowy
890           computer: Sklep komputerowy
891           confectionery: Cukiernia
892           convenience: Sklep ogólnospożywczy
893           copyshop: Ksero
894           cosmetics: Sklep kosmetyczny
895           deli: Delikatesy
896           department_store: Dom towarowy
897           discount: Sklep z produktami po obniżce
898           doityourself: Sklep budowlany
899           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
900           electronics: Sklep elektroniczny
901           estate_agent: Biuro nieruchomości
902           farm: Sklep gospodarski
903           fashion: Sklep z modą
904           fish: Sklep rybny
905           florist: Kwiaciarnia
906           food: Sklep spożywczy
907           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
908           furniture: Sklep meblowy
909           gallery: Galeria
910           garden_centre: Centrum ogrodnicze
911           general: Sklep ogólny
912           gift: Sklep z pamiątkami
913           greengrocer: Warzywniak
914           grocery: Sklep spożywczy
915           hairdresser: Fryzjernia
916           hardware: Sklep ze sprzętem
917           hifi: Hi-Fi
918           houseware: Sklep z artykułami gospodarstwa domowego
919           interior_decoration: Sklep z dekoracją wnętrz
920           jewelry: Sklep z biżuterią
921           kiosk: Kiosk
922           kitchen: Sklep z meblami kuchennymi
923           laundry: Pralnia
924           lottery: Kolektura
925           mall: Centrum handlowe
926           market: Targowisko
927           massage: Salon masażu
928           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
929           motorcycle: Sklep z motocyklami
930           music: Sklep muzyczny
931           newsagent: Kiosk
932           optician: Optyk
933           organic: Sklep z produktami organicznymi
934           outdoor: Sklep turystyczny
935           paint: Sklep z farbami
936           pawnbroker: Lombard
937           pet: Sklep ze zwierzętami
938           pharmacy: Apteka
939           photo: Sklep fotograficzny
940           seafood: Owoce morza
941           second_hand: Lumpeks
942           shoes: Sklep obuwniczy
943           sports: Sklep sportowy
944           stationery: Sklep papierniczy
945           supermarket: Supermarket
946           tailor: Krawiec
947           ticket: Kasa biletowa
948           tobacco: Sklep z artykułami tytoniowymi
949           toys: Sklep z zabawkami
950           travel_agency: Biuro podróży
951           tyres: Sklep z oponami
952           vacant: Sklep zamknięty
953           variety_store: Mały sklep wielobranżowy
954           video: Sklep filmowy
955           wine: Sklep z winami
956           "yes": Sklep
957         tourism:
958           alpine_hut: Chata alpejska
959           apartment: Mieszkanie na wynajem
960           artwork: Dzieło sztuki
961           attraction: Atrakcja turystyczna
962           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
963           cabin: Kabina
964           camp_site: Kemping
965           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
966           chalet: Schronisko
967           gallery: Galeria
968           guest_house: Pensjonat
969           hostel: Hostel
970           hotel: Hotel
971           information: Informacja turystyczna
972           motel: Motel
973           museum: Muzeum
974           picnic_site: Miejsce na piknik
975           theme_park: Park rozrywki
976           viewpoint: Punkt widokowy
977           zoo: Zoo
978         tunnel:
979           building_passage: Przejazd przez budynek
980           culvert: Rura kanalizacyjna
981           "yes": Tunel
982         waterway:
983           artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
984           boatyard: Stocznia
985           canal: Kanał
986           dam: Tama
987           derelict_canal: Opuszczony kanał
988           ditch: Rów
989           dock: Basen portowy
990           drain: Rów odpływowy
991           lock: Zastawka
992           lock_gate: Śluza
993           mooring: Kotwicowisko
994           rapids: Katarakty
995           river: Rzeka
996           stream: Strumień
997           wadi: Starorzecze
998           waterfall: Wodospad
999           weir: Jaz
1000           "yes": Szlak wodny
1001       admin_levels:
1002         level2: Granica kraju
1003         level4: 'Granica:'
1004         level5: Granica regionu
1005         level6: 'Granica powiatu:'
1006         level8: Granica miejscowości
1007         level9: Granica dzielnicy
1008         level10: Granica przedmieścia
1009     description:
1010       title:
1011         osm_nominatim: Położenie według <a href="https://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap
1012           Nominatim</a>
1013         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
1014       types:
1015         cities: Miasta
1016         towns: Miasta
1017         places: Miejsca
1018     results:
1019       no_results: Nie odnaleziono wyników
1020       more_results: Więcej wyników
1021   issues:
1022     index:
1023       title: Sprawy
1024       select_status: Wybierz status
1025       select_type: Wybierz kategorię
1026       select_last_updated_by: Ostatnio zaktualizowane przez
1027       reported_user: Zgłoszony użytkownik
1028       not_updated: Nie zaktualizowane
1029       search: Wyszukaj
1030       search_guidance: Przeszukaj sprawy
1031       user_not_found: Użytkownika nie istnieje
1032       issues_not_found: Nie znaleziono takiej sprawy
1033       status: Stan
1034       reports: Zgłoszenia
1035       last_updated: Ostatnia aktualizacja
1036       last_updated_time_html: <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr>
1037       last_updated_time_user_html: <abbr title='%{title}'>%{time} temu</abbr> przez
1038         %{user}
1039       link_to_reports: Zobacz zgłoszenia
1040       reports_count:
1041         one: 1 zgłoszenie
1042         few: '%{count} zgłoszenia'
1043         other: '%{count} zgłoszeń'
1044       reported_item: Zgłoszony element
1045       states:
1046         ignored: zignorowane
1047         open: otwarte
1048         resolved: rozwiązane
1049     update:
1050       new_report: Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zarejestrowane
1051       successful_update: Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zaktualizowane
1052       provide_details: Podaj koniecznie, proszę, potrzebne szczegóły
1053     show:
1054       title: '%{status} sprawa #%{issue_id}'
1055       reports:
1056         zero: Brak zgłoszeń
1057         one: 1 zgłoszenie
1058         few: '%{count} zgłoszenia'
1059         other: '%{count} zgłoszeń'
1060       report_created_at: Pierwsze zgłoszenie z %{datetime}
1061       last_resolved_at: Ostatnia reakcja z %{datetime}
1062       last_updated_at: Ostatnio zaktualizowane %{datetime} przez użytkownika %{displayname}
1063       resolve: Rozwiąż
1064       ignore: Zignoruj
1065       reopen: Otwórz ponownie
1066       reports_of_this_issue: Zgłoszenia w tej sprawie
1067       read_reports: Czytaj Raporty
1068       new_reports: Nowe zgłoszenia
1069       other_issues_against_this_user: Inne sprawy przeciwko temu użytkownikowi
1070       no_other_issues: Brak innych zgłoszeń dotyczących tego użytkownika.
1071       comments_on_this_issue: Komentarze o tej sprawie
1072     resolve:
1073       resolved: Status sprawy został ustawiony na 'Rozwiązana'
1074     ignore:
1075       ignored: Status sprawy został ustawiony na 'Zignorowana'
1076     reopen:
1077       reopened: Status sprawy został ustawiony na 'Otwarta'
1078     comments:
1079       created_at: O %{datetime}
1080       reassign_param: Przydzielić sprawę?
1081     reports:
1082       updated_at: Dnia %{datetime}
1083       reported_by_html: Zgłoszone jako %{category} przez %{user}
1084     helper:
1085       reportable_title:
1086         diary_comment: '%{entry_title}, komentarz #%{comment_id}'
1087         note: 'Uwaga #%{note_id}'
1088   issue_comments:
1089     create:
1090       comment_created: Twój komentarz został pomyślnie utworzony
1091   reports:
1092     new:
1093       title_html: Zgłoś użytkownika %{link}
1094       missing_params: Nie można utworzyć nowego zgłoszenia
1095       details: Opisz, proszę, problem bardziej szczegółowo (wymagane).
1096       select: 'Wybierz powód zgłoszenia:'
1097       disclaimer:
1098         intro: 'Przed wysłaniem zgłoszenia do moderatorów, upewnij się proszę, że:'
1099         not_just_mistake: Na pewno nie jest to pomyłka, a problem wymagający zgłoszenia
1100         unable_to_fix: Nie jesteś w stanie rozwiązać problemu samodzielnie lub z pomocą
1101           twojej społeczności
1102         resolve_with_user: Podejmowałeś/aś próby rozwiązania problemu z użytkownikiem,
1103           którego on dotyczy
1104       categories:
1105         diary_entry:
1106           spam_label: Wpis dziennika jest/zawiera spam
1107           offensive_label: Wpis dziennika jest nieprzyzwoity/obraźliwy
1108           threat_label: Wpis dziennika zawiera groźbę
1109           other_label: Inne
1110         diary_comment:
1111           spam_label: Ten wpis dziennika jest/zawiera spam
1112           offensive_label: Ten wpis dziennik jest nieprzyzwoity/obraźliwy
1113           threat_label: Ten wpis dziennika zawiera groźbę
1114           other_label: Inne
1115         user:
1116           spam_label: Profil użytkownika jest/zawiera spam
1117           offensive_label: Profil użytkownika jest nieprzyzwoity/obraźliwy
1118           threat_label: Profil użytkownika zawiera groźbę
1119           vandal_label: Ten użytkownik jest wandalem
1120           other_label: Inny
1121         note:
1122           spam_label: Uwaga jest spamem
1123           personal_label: Uwaga zawiera dane osobiste
1124           abusive_label: Ta uwaga jest obraźliwa
1125           other_label: Inne
1126     create:
1127       successful_report: Twoje zgłoszenie zostało pomyślnie zarejestrowane
1128       provide_details: Podaj, proszę, wymagane sczegóły
1129   layouts:
1130     project_name:
1131       title: OpenStreetMap
1132       h1: OpenStreetMap
1133     logo:
1134       alt_text: Logo OpenStreetMap
1135     home: Przejdź do położenia domu
1136     logout: Wyloguj
1137     log_in: Zaloguj się
1138     log_in_tooltip: Zaloguj się
1139     sign_up: Zarejestruj się
1140     start_mapping: Rozpocznij tworzenie mapy
1141     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
1142     edit: Edycja
1143     history: Zmiany
1144     export: Eksport
1145     issues: Sprawy
1146     data: Dane
1147     export_data: Eksportuj dane
1148     gps_traces: Ślady GPS
1149     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
1150     user_diaries: Dzienniki
1151     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniki użytkownika
1152     edit_with: Edytuj w %{editor}
1153     tag_line: Wolna wikimapa świata
1154     intro_header: Witamy w OpenStreetMap!
1155     intro_text: OpenStreetMap to mapa świata, stworzona przez ludzi, takich jak ty,
1156       i z możliwością użycia pod otwartą licencją.
1157     intro_2_create_account: Utwórz konto
1158     hosting_partners_html: Hosting obsługuje %{ucl},%{bytemark}, a także %{partners}.
1159     partners_ucl: University College London
1160     partners_bytemark: Hosting Bytemark
1161     partners_partners: partnerzy
1162     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań
1163       administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1164     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas
1165       ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1166     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
1167     help: Pomoc
1168     about: Informacje
1169     copyright: Prawa autorskie
1170     community: Społeczność
1171     community_blogs: Blogi wspólnoty
1172     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
1173     foundation: Fundacja
1174     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
1175     make_a_donation:
1176       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
1177       text: Przekaż darowiznę
1178     learn_more: Dowiedz się więcej
1179     more: Więcej
1180   notifier:
1181     diary_comment_notification:
1182       subject: '[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował wpis dziennika'
1183       hi: Witaj %{to_user},
1184       header: '%{from_user} zostawił(a) komentarz do wpisu w dziennikach OpenStreetMap
1185         o temacie %{subject}:'
1186       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod
1187         %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1188     message_notification:
1189       subject_header: '[OpenStreetMap] %{subject}'
1190       hi: Witaj %{to_user},
1191       header: '%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:'
1192       footer_html: Możesz również przeczytać wiadomość na %{readurl} i odpowiedzieć
1193         na nią na %{replyurl}
1194     friend_notification:
1195       hi: Witaj %{to_user},
1196       subject: '[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego'
1197       had_added_you: '%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap.'
1198       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1199       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1200     gpx_notification:
1201       greeting: Witaj,
1202       your_gpx_file: Wygląda na to, że plik GPX
1203       with_description: z opisem
1204       and_the_tags: i następujące tagi
1205       and_no_tags: i bez znaczników
1206       failure:
1207         subject: '[OpenStreetMap] Nieudane importowanie pliku GPX'
1208         failed_to_import: 'nie został zaimportowany. Komunikat błędu:'
1209         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach
1210           ich
1211         more_info_2: 'uniknięcia można znaleźć na stronie:'
1212         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/GPX_Import_Failures
1213       success:
1214         subject: '[OpenStreetMap] Zaimportowano plik GPX'
1215         loaded_successfully: wczytano wraz z %{trace_points} z %{possible_points}
1216           punktów łącznie.
1217     signup_confirm:
1218       subject: '[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap'
1219       greeting: Cześć!
1220       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
1221       confirm: 'Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij
1222         na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:'
1223       welcome: Po potwierdzeniu konta dostarczymy ci dodatkowych informacji o tym
1224         jak zacząć.
1225     email_confirm:
1226       subject: '[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail'
1227     email_confirm_plain:
1228       greeting: Cześć,
1229       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url}
1230         na %{new_address}.
1231       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1232     email_confirm_html:
1233       greeting: Cześć,
1234       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url}
1235         na %{new_address}.
1236       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1237     lost_password:
1238       subject: '[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła'
1239     lost_password_plain:
1240       greeting: Cześć,
1241       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta
1242         w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1243       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij poniższy odnośnik, aby wyczyścić hasło.
1244     lost_password_html:
1245       greeting: Witaj,
1246       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta
1247         w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1248       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij poniższy odnośnik, aby wyczyścić hasło.
1249     note_comment_notification:
1250       anonymous: Anonimowy użytkownik
1251       greeting: Witaj,
1252       commented:
1253         subject_own: '[OpenStreetMap] Użytkownik %{commenter} skomentował uwagę'
1254         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą Cię
1255           uwagę'
1256         your_note: '%{commenter} zostawił komentarz do jednej z Twoich uwag na mapie
1257           w lokalizacji: %{place}.'
1258         commented_note: Użytkownik %{commenter} zostawił komentarz do skomentowanej
1259           uwagi. Znajduje się ona w położeniu %{place}.
1260       closed:
1261         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją uwagę'
1262         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą Cię uwagę'
1263         your_note: '%{commenter} rozwiązał jedną z Twoich uwag na mapie w lokalizacji:
1264           %{place}.'
1265         commented_note: 'Użytkownik %{commenter} rozwiązał skomentowaną uwagę. Znajduje
1266           się ona w położeniu: %{place}.'
1267       reopened:
1268         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował jedną z Twoich
1269           uwag'
1270         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} ponownie aktywował interesującą
1271           Cię uwagę'
1272         your_note: '%{commenter} ponownie aktywował jedną z Twoich uwag na mapie w
1273           lokalizacji: %{place}'
1274         commented_note: Użytkownik %{commenter} ponownie aktywował skomentowaną uwagę.
1275           Znajduje się ona w położeniu %{place}.
1276       details: 'Więcej informacji na temat uwagi można znaleźć pod adresem: %{url}.'
1277     changeset_comment_notification:
1278       hi: Witaj %{to_user},
1279       greeting: Cześć,
1280       commented:
1281         subject_own: '[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował jeden z twoich zestawów
1282           zmian'
1283         subject_other: '[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował zestaw zmian'
1284         your_changeset: '%{commenter} zostawił komentarz do jednego z twoich zestawów
1285           zmian, utworzonego %{time}'
1286         commented_changeset: '%{commenter} zostawił komentarz do zestawu zmian, który
1287           śledzisz, utworzonego %{time} przez %{changeset_author}'
1288         partial_changeset_with_comment: z komentarzem '%{changeset_comment}'
1289         partial_changeset_without_comment: bez komentarza
1290       details: 'Więcej informacji na temat zestawu zmian można znaleźć pod adresem:
1291         %{url}.'
1292       unsubscribe: Aby wypisać się z subskrypcji dotyczącej tego zestawu zmian, odwiedź
1293         %{url} i kliknij "Nie obserwuj".
1294   messages:
1295     inbox:
1296       title: Wiadomości odebrane
1297       my_inbox: skrzynka odbiorcza
1298       outbox: skrzynka nadawcza
1299       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1300       new_messages:
1301         few: '%{count} nowe wiadomości'
1302         many: '%{count} nowych wiadomości'
1303         one: '%{count} nową wiadomość'
1304         other: '%{count} nowych wiadomości'
1305       old_messages:
1306         few: '%{count} stare wiadomości'
1307         many: '%{count} starych wiadomości'
1308         one: '%{count} starą wiadomość'
1309         other: '%{count} starych wiadomości'
1310       from: Od
1311       subject: Temat
1312       date: Data
1313       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1314       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1315     message_summary:
1316       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1317       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1318       reply_button: Odpowiedz
1319       destroy_button: Usuń
1320     new:
1321       title: Wysyłanie wiadomości
1322       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1323       subject: Temat
1324       body: Treść
1325       send_button: Wyślij
1326       back_to_inbox: Wróć do skrzynki
1327     create:
1328       message_sent: Wysłano wiadomość
1329       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę
1330         przed powtórzeniem wysłania.
1331     no_such_message:
1332       title: Nie ma takiej wiadomości
1333       heading: Nie ma takiej wiadomości
1334       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1335     outbox:
1336       title: Wysłane
1337       my_inbox: Wiadomości %{inbox_link}
1338       inbox: odebrane
1339       outbox: wysłane
1340       messages:
1341         one: '%{count} wysłana wiadomość'
1342         few: '%{count} wysłane wiadomości'
1343         other: '%{count} wysłanych wiadomości'
1344       to: Do
1345       subject: Temat
1346       date: Nadano
1347       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz
1348         się z %{people_mapping_nearby_link}?
1349       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1350     reply:
1351       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz
1352         odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy
1353         użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1354     show:
1355       title: Czytanie wiadomości
1356       from: Od
1357       subject: Temat
1358       date: Nadano
1359       reply_button: Odpowiedz
1360       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1361       destroy_button: Usuń
1362       back: Cofnij
1363       to: Do
1364       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać,
1365         nie została wysłana przez tego użytkownika ani do niego. Proszę zalogować
1366         się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1367     sent_message_summary:
1368       destroy_button: Usuń
1369     mark:
1370       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1371       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1372     destroy:
1373       destroyed: Wiadomość usunięta
1374   site:
1375     about:
1376       next: Dalej
1377       copyright_html: <span>&copy;</span>Członkowie<br>OpenStreetMap
1378       used_by: '%{name} dostarcza dane mapowe dla tysięcy stron internetowych, aplikacji
1379         oraz urządzeń'
1380       lede_text: OpenStreetMap jest tworzony przez społeczność dodającą dane o drogach,
1381         ścieżkach, kawiarniach, dworcach i wielu innych, na całym świecie.
1382       local_knowledge_title: Wiedza lokalna
1383       local_knowledge_html: OpenStreetMap wyróżnia wiedzę lokalną. Członkowie używają
1384         zdjęć satelitarnych, lotniczych, nawigacji GPS, i zwykłych map aby zweryfikować
1385         czy dane w OSM są dokładne i aktualne.
1386       community_driven_title: Zarządzany przez społeczność
1387       community_driven_html: |-
1388         Społeczność OpenStreetMap jest różnorodna, zaangażowana i każdego dnia coraz większa. Wśród edytujących mapę są amatorscy kartografowie, specjaliści GIS, inżynierowie odpowiadający za pracę serwerów OSM, osoby tworzące mapy obszarów dotkniętych klęskami żywiołowej dla potrzeb służb ratunkowych oraz wielu innych ludzi.
1389          Aby dowiedzieć się więcej na temat wspólnoty, odwiedź
1390         <a href='https://blog.openstreetmap.org'>Blog OpenStreetMap</a>,
1391         <a href='%{diary_path}'>blogi użytkowników</a>,
1392         <a href='https://blogs.openstreetmap.org/'>blogi społeczności</a> oraz
1393         <a href='https://openstreetmap.org.pl'>stronę OSM Polska</a>.
1394       open_data_title: Otwarte dane
1395       open_data_html: 'OpenStreetMap to <i>otwarte dane</i>: możesz używać ich jak
1396         tylko chcesz pod warunkiem, że dodasz, że pochodzą one z  OpenStreetMap i
1397         jego członków. Jeśli zmienisz lub stworzysz coś na podstawie tych danych możesz
1398         je dystrybuować, ale tylko na tej samej licencji. Zobacz <a href=''%{copyright_path}''>Prawa
1399         autorskie i licencja</a> by zobaczyć szczegóły.'
1400       legal_title: Pytania prawne
1401       legal_html: |-
1402         Ta strona internetowa i inne powiązane usługi prowadzone są oficjalnie przez <a href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF) w imieniu społeczności. Korzystanie z wszystkich usług OSMF jest regulowane przez <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Acceptable_Use_Policy">
1403         Politykę użytkowania</a> i naszą <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy">Politykę prywatności</a>.<br>Proszę, <a href="https://osmfoundation.org/Contact">skontaktuj się z OSMF</a>, jeśli masz pytania odnośnie licencji, praw autorskich lub innych prawnych zagadnień i problemów.
1404         <br>
1405         OpenStreetMap, logo oraz State of the Map są <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Trademark_Policy">zarejestrowanymi znakami towarowymi OSMF</a>.
1406       partners_title: Partnerzy
1407     copyright:
1408       foreign:
1409         title: Informacje o tłumaczeniu
1410         text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem, a %{english_original_link},
1411           preferowana jest strona w języku angielskim.
1412         english_link: oryginalna angielska wersja
1413       native:
1414         title: O stronie
1415         text: Przeglądasz angielską wersję strony dotyczącej praw autorskich. Możesz
1416           wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich
1417           i %{mapping_link}.
1418         native_link: wersji po polsku
1419         mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
1420       legal_babble:
1421         title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
1422         intro_1_html: |-
1423           OpenStreetMap<sup><a href="#trademarks">®</a></sup> to projekt <i>open data</i>, rozpowszechniany na licencji <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/">Open Data Commons Open Database License</a> (ODbL) przez <a
1424           href="https://osmfoundation.org/">OpenStreetMap Foundation</a> (OSMF).
1425         intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym
1426           i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów
1427           jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane,
1428           wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji.
1429           <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a>
1430           dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
1431         intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane
1432           na warunkach licencji <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie
1433           autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC BY-SA 2.0).
1434         credit_title_html: Jak podać źródło
1435         credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; autorzy OpenStreetMap&rdquo;.
1436         credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji
1437           Open Database License, a w przypadku kafelków - CC BY-SA. Możesz to zrobić
1438           przez podlinkowanie <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">tej
1439           strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych,
1440           możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe
1441           jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników
1442           na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org
1443           i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
1444         credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny
1445           pojawić się w rogu mapy.
1446         attribution_example:
1447           alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
1448           title: Przykład uznania autorstwa
1449         more_title_html: Dowiedz się więcej
1450         more_1_html: |-
1451           Dowiedz się więcej o korzystaniu z naszych danych i o tym, jak określić nas jako źródło, z którego pochodzą dane na <a
1452           href="https://osmfoundation.org/License">stronie OSMF License</a>.
1453         more_2_html: Chociaż dane OpenStreetMap są otwarte, nie jesteśmy w stanie
1454           zapewnić nieograniczonego dostępu do naszego API wszystkim chętnym. Zapoznaj
1455           się z naszą <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/api/">Polityką
1456           korzystania z API</a>, <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/tiles/">Polityką
1457           korzystania z kafelków</a> oraz <a href="https://operations.osmfoundation.org/policies/nominatim/">Polityką
1458           korzystania z Nominatima</a>.
1459         contributors_title_html: Współtwórcy
1460         contributors_intro_html: 'Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane
1461           dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych
1462           źródeł, wśród nich:'
1463         contributors_at_html: |-
1464           <strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href="https://data.wien.gv.at/">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de">CC BY</a>),
1465           <a href="https://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm">Land Vorarlberg</a> oraz
1466           Land Tyrol (na licencji <a href="https://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>).
1467         contributors_au_html: '<strong>Australia</strong>: Zawiera dane o miejscowościach
1468           oparte na danych ''''Australian Bureau of Statistics''''.'
1469         contributors_ca_html: '<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;,
1470           GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy;
1471           ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division,
1472           Statistics Canada'').'
1473         contributors_fi_html: '<strong>Finlandia</strong>: Zawiera dane z National
1474           Land Survey of Finland''s Topographic Database i innych zbiorów danych,
1475           pod <a href="https://www.maanmittauslaitos.fi/en/opendata-licence-version1">NLSFI
1476           License</a>.'
1477         contributors_fr_html: '<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction
1478           Générale des Impôts''.</li>'
1479         contributors_nl_html: |-
1480           <strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007
1481           (<a href="https://www.and.com">www.and.com</a>)
1482         contributors_nz_html: |-
1483           <strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z <a href="https://data.linz.govt.nz/">LINZ Data Service</a> i licencjonowane do ponownego użycia na podstawie licencji
1484           <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">CC BY 4.0</a>.
1485         contributors_si_html: |-
1486           <strong>Słowenia</strong>: Zawiera dane
1487           <a href="http://www.gu.gov.si/en/">Urzędu Geodezji i Kartografii</a> oraz
1488           <a href="http://www.mkgp.gov.si/en/">Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności</a>
1489           (informacja publiczna Słowenii).
1490         contributors_za_html: |-
1491           <strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące
1492           z <a href="http://www.ngi.gov.za/">zarządu głównego:
1493           National Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone.
1494         contributors_gb_html: '<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance
1495           Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12.'
1496         contributors_footer_1_html: |-
1497           Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,
1498           aby udoskonalić OpenStreetMap, są dostępne na stronie
1499           <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors">Contributors (en)</a>.
1500         contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać,
1501           że udostępniający je podmiot popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek
1502           gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
1503         infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
1504         infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy
1505           nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi
1506           (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia
1507           właściciela praw autorskich.
1508         infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim
1509           został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej
1510           <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury
1511           usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij
1512           formularz on-line</a>.
1513         trademarks_title_html: <span id="trademarks"></span>Znaki towarowe
1514         trademarks_1_html: OpenStreetMap, logo i nazwa State of the Map są zastrzeżonymi
1515           znakami towarowymi Fundacji OpenStreetMap. Jeśli masz pytania dotyczące
1516           ich używania, prześlij swoje pytania do <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Licensing_Working_Group">grupy
1517           roboczej ds. licencji</a>.
1518     index:
1519       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz
1520         wyłączoną jego obsługę.
1521       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1522       permalink: Permalink
1523       shortlink: Shortlink
1524       createnote: Dodaj uwagę
1525       license:
1526         copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach
1527           otwartej licencji
1528       remote_failed: Nieudane edytowanie – proszę sprawdzić czy program JOSM lub Merkaartor
1529         jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1530     edit:
1531       not_public: Nie ustalono, aby edycje były publiczne.
1532       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy. Można zmienić
1533         je na publiczne na %{user_page}.
1534       user_page_link: stronie użytkownika
1535       anon_edits: (%{link})
1536       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1537       flash_player_required: Aby korzystać z Potlatcha, edytora OpenStreetMap, niezbędna
1538         jest wtyczka Flash. Możesz <a href="https://get.adobe.com/flashplayer/">ściągnąć
1539         odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych
1540         dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1541       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu,
1542         kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz
1543         aktualnie zaznaczony obiekt.)
1544       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać
1545         więcej informacji, zobacz https://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port
1546       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany
1547         w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1548       id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
1549       no_iframe_support: Używana przeglądarka nie obsługuje HTML iframes, które są
1550         niezbędne dla tej funkcji.
1551     export:
1552       title: Eksportuj
1553       area_to_export: Obszar do wyeksportowania
1554       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
1555       format_to_export: Format eksportu
1556       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
1557       map_image: Obraz mapy (standardowa warstwa)
1558       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
1559       licence: Licencja
1560       export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open
1561         Data Commons Open Database License</a> (ODbL).
1562       too_large:
1563         advice: 'Jeśli eksportowanie się nie uda, proszę rozważyć użycie jednego z
1564           podanych zasobów:'
1565         body: 'Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap.
1566           Proszę przybliżyć widok, wybrać  mniejszy obszar lub użyć jednego z następujących
1567           zasobów, aby pobrać większą ilość danych:'
1568         planet:
1569           title: Planeta OSM
1570           description: Regularnie aktualizowane kopie całej bazy danych OpenStreetMap
1571         overpass:
1572           title: Overpass API
1573           description: Pobierz ten obszar z serwera lustrzanego przechowującego bazę
1574             danych OpenStreetMap
1575         geofabrik:
1576           title: Pliki Geofabrik
1577           description: Regularnie aktualizowane migawki kontynentów, państw i wybranych
1578             miast
1579         metro:
1580           title: Metro Extracts
1581           description: Migawki dużych miast i otaczających je obszarów
1582         other:
1583           title: Inne zasoby
1584           description: Dodatkowe zasoby wymienione w OpenStreetMap wiki
1585       options: Opcje
1586       format: Format
1587       scale: Skala
1588       max: maks
1589       image_size: Rozmiar obrazu
1590       zoom: Przybliżenie
1591       add_marker: Dodaj znacznik na mapie
1592       latitude: 'Szer:'
1593       longitude: 'Dł:'
1594       output: Wynik
1595       paste_html: Wklej podany kod HTML do swojej strony
1596       export_button: Wyeksportuj
1597     fixthemap:
1598       title: Zgłoś błąd / Popraw mapę
1599       how_to_help:
1600         title: Jak pomóc
1601         join_the_community:
1602           title: Dołącz do społeczności
1603           explanation_html: Jeśli zauważyłeś problem z mapą, na przykład brakującą
1604             ulicę lub adres, najlepszym sposobem na dodanie lub naprawę takich danych
1605             jest dołączenie do społeczności OpenStreetMap i dokonanie edycji lub naprawy
1606             własnoręcznie.
1607         add_a_note:
1608           instructions_html: 'Wystarczy, że klikniesz tutaj: <a class=''icon note''></a>
1609             lub na taką samą ikonkę przeglądając mapę na głównej stronie. Pojawi się
1610             wtedy pinezka, którą możesz przesunąć przeciągając. Wpisz wiadomość, kliknij
1611             Zapisz, a inni mapujący zajmą się opisanym problemem.'
1612       other_concerns:
1613         title: Inne kwestie
1614         explanation_html: "Jeśli masz obawy o jak nasze dane są używane lub zawartość
1615           proszę zapoznać się ze\n<a href='/copyright'>stroną o prawach autorskich</a>
1616           po więcej informacji prawnych lub skontaktować się z \n<a href='https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Working_Groups'>grupą
1617           roboczą OSMF</a>."
1618     help:
1619       title: Uzyskiwanie pomocy
1620       introduction: OpenStreetMap ma wiele zasobów pomocnych w poznawaniu projektu,
1621         pozwalających na otrzymywanie odpowiedzi na pytania oraz dyskutowanie i dokumentowanie
1622         tematów związanych z mapowaniem.
1623       welcome:
1624         url: /welcome
1625         title: Witamy w OSM
1626         description: Zacznij od tego krótkiego przewodnika, obejmującego podstawy
1627           OpenStreetMap.
1628       beginners_guide:
1629         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners%27_guide
1630         title: Podręcznik dla początkujących
1631         description: Podręcznik dla początkujących tworzony przez społeczność.
1632       help:
1633         url: https://help.openstreetmap.org/
1634         title: Strona Pomocy OpenStreetMap
1635         description: Zadaj pytanie lub odszukaj odpowiedzi na stronie pytań i odpowiedzi
1636           OSM.
1637       mailing_lists:
1638         title: Listy mailignowe
1639         description: Zadaj pytanie lub przedyskutuj interesujący temat niezależnie
1640           od wybranego tematu lub lokalizacji.
1641       forums:
1642         title: Forum
1643         description: Pytania, dyskusje w formie internetowego forum dyskusyjnego.
1644       irc:
1645         title: IRC
1646         description: Interaktywny czat w różnych językach i na różne tematy.
1647       switch2osm:
1648         title: switch2osm
1649         description: Pomoc firmom i organizacjom w przejściu do mapy OpenStreetMap
1650           i inne usługi.
1651       welcomemat:
1652         url: https://welcome.openstreetmap.org/
1653         title: Dla organizacji
1654         description: Jesteś z organizacji mającej plany wobec OpenStreetMap? Niezbędne
1655           informacje znajdziesz na stronie powitalnej.
1656       wiki:
1657         url: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Main_Page
1658         title: Wiki OpenStreetMap
1659         description: Zapoznaj się z wiki, aby uzyskać szczegółową dokumentację OSM.
1660     sidebar:
1661       search_results: Wyniki wyszukiwania
1662       close: Zamknij
1663     search:
1664       search: Wyszukiwanie
1665       get_directions: Wyznacz trasę
1666       get_directions_title: Wyznacza trasę pomiędzy dwoma punktami
1667       from: Początek trasy
1668       to: Koniec trasy
1669       where_am_i: Gdzie teraz jestem?
1670       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1671       submit_text: →
1672       reverse_directions_text: Odwróć kierunki
1673     key:
1674       table:
1675         entry:
1676           motorway: Autostrada
1677           main_road: Główna droga
1678           trunk: Droga główna
1679           primary: Droga pierwszorzędna
1680           secondary: Droga drugorzędna
1681           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1682           track: Droga polna lub leśna
1683           bridleway: Droga dla koni
1684           cycleway: Droga rowerowa
1685           cycleway_national: droga rowerowa znaczenia państwowego
1686           cycleway_regional: droga rowerowa znaczenia regionalnego
1687           cycleway_local: droga rowerowa znaczenia lokalnego
1688           footway: Droga dla pieszych
1689           rail: Tory kolejowe
1690           subway: Metro
1691           tram:
1692           - Lekka kolej
1693           - tramwaj
1694           cable:
1695           - Kolej linowa
1696           - wyciąg krzesełkowy
1697           runway:
1698           - Pas startowy
1699           - kołowania
1700           apron:
1701           - Płyta lotniska
1702           - terminal
1703           admin: 'Granica:'
1704           forest: Las
1705           wood: Drzewa
1706           golf: Pole golfowe
1707           park: Park
1708           resident: Teren mieszkalny
1709           common:
1710           - Pole
1711           - łąka
1712           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1713           industrial: Teren przemysłowy
1714           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1715           heathland: Wrzosowisko
1716           lake:
1717           - Jezioro
1718           - rezerwuar
1719           farm: Gospodarstwo rolne
1720           brownfield: Teren powyburzeniowy
1721           cemetery: Cmentarz
1722           allotments: Ogródki działkowe
1723           pitch: Boisko sportowe
1724           centre: Centrum sportowe
1725           reserve: Rezerwat przyrody
1726           military: Teren wojskowy
1727           school:
1728           - Szkoła
1729           - uniwersytet
1730           building: Ważny budynek
1731           station: Stacja kolejowa
1732           summit:
1733           - Góra
1734           - szczyt
1735           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1736           bridge: Czarny obrys – most
1737           private: Dostęp za zezwoleniem
1738           destination: Dostęp tylko do punktu docelowego
1739           construction: Drogi w budowie
1740           bicycle_shop: Sklep rowerowy
1741           bicycle_parking: postój dla rowerów
1742           toilets: ustępy
1743     richtext_area:
1744       edit: Edytuj
1745       preview: Podgląd
1746     markdown_help:
1747       title_html: Składnia <a href="https://kramdown.gettalong.org/quickref.html">kramdown</a>
1748       headings: Nagłówki
1749       heading: Nagłówek
1750       subheading: Podtytuł
1751       unordered: Lista nieuporządkowana
1752       ordered: Uporządkowana lista
1753       first: Pierwszy element
1754       second: Drugi element
1755       link: Odnośnik
1756       text: Tekst
1757       image: Obraz
1758       alt: Tekst alternatywny
1759       url: Adres (URL)
1760     welcome:
1761       title: Witamy!
1762       introduction_html: Witamy w OpenStreetMap, wolnej mapie świata. Teraz gdy masz
1763         już konto, możesz przystąpić do mapowania. Oto krótki przewodnik z najważniejszymi
1764         rzeczami, o których musisz wiedzieć.
1765       whats_on_the_map:
1766         title: Co jest na mapie
1767         on_html: OpeenStreetMap jest miejscem mapowania rzeczy, które są zarówno <em>prawdziwe
1768           jak i aktualne</em> - zawiera miliony budynków, dróg i innych szczegółów
1769           dotyczących miejsc. Można mapować wszystkie elementy rzeczywistego świata,
1770           które Cię interesują
1771         off_html: Nie wprowadzamy obiektów nieistniejących, hipotetycznych oraz danych
1772           ze źródeł objętych prawami autorskimi. Jeśli nie masz zgody, nie kopiuj
1773           z innych map (zarówno map papierowych, jak i online).
1774       basic_terms:
1775         title: Podstawowe Zasady Mapowania
1776         paragraph_1_html: OpenStreetMap ma własny slang. Oto kilka słów które ci się
1777           przydadzą.
1778         editor_html: <strong>Edytor</strong> to program lub strona, która pozwala
1779           na edycję mapy.
1780         node_html: <strong>Węzeł</strong> to punkt na mapie, np. latarnia lub drzewo.
1781         way_html: <strong>Linia</strong> to droga lub obszar, np. ulica, rzeka, jezioro
1782           lub budynek.
1783         tag_html: <strong>Znacznik</strong> to część danych opisująca linię lub węzeł,
1784           np. nazwa restauracji lub ograniczenie prędkości dla drogi.
1785       rules:
1786         title: Zasady!
1787         paragraph_1_html: W OpenStreetMap jest kilka formalnych zasad, ale oczekujemy,
1788           że wszyscy uczestnicy będą współpracować i komunikować się ze społecznością.
1789           Jeśli planujesz jakieś działania inne niż same edycje manualne, proszę przeczytaj
1790           i dostosuj się do zaleceń dotyczących <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import/Guidelines">importów</a>
1791           oraz <a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Automated_Edits_code_of_conduct">zautomatyzowanych
1792           edycji</a>.
1793       questions:
1794         title: Czy masz jakieś pytania?
1795         paragraph_1_html: OpenStreetMap ma wiele zasobów pomocnych w poznawaniu projektu,
1796           pozwalających na zadawanie pytań i otrzymywanie na nie odpowiedzi, oraz
1797           na dyskutowanie i dokumentowanie tematów związanych z mapowaniem. <a href='%{help_url}'>Tutaj
1798           uzyskasz pomoc</a>. Jesteś z organizacji mającej plany wobec OpenStreetMap?
1799           <a href='https://welcome.openstreetmap.org/'>Wejdź na stronę powitalną</a>.
1800       start_mapping: Rozpocznij mapowanie
1801       add_a_note:
1802         title: Nie masz czasu na edycję? Dodaj uwagę!
1803         paragraph_1_html: Jeśli chcesz wprowadzić małą zmianę, ale nie masz czasu
1804           na rejestrację i poznanie sposobów edycji, możesz łatwo dodać uwagę.
1805         paragraph_2_html: 'Wystarczy, że przejdziesz na <a href=''%{map_url}''>mapę</a>
1806           i klikniesz ikonę: <span class=''icon note''></span>. Ta czynność doda znacznik,
1807           który możesz przesunąć przez przeciągnięcie. Dodaj swoją uwagę i zapisz
1808           ją - inni maperzy zajmą się twoim zgłoszeniem.'
1809   traces:
1810     visibility:
1811       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1812       public: Publiczny (wyświetlany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane
1813         punkty)
1814       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane
1815         punkty ze znacznikami czasu)
1816       identifiable: Zidentyfikowany (wyświetlany na liście śladów i jako zidentyfikowany,
1817         uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1818     new:
1819       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1820       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1821       description: Opis
1822       tags: 'Tagi:'
1823       tags_help: rozdzielone przecinkami
1824       visibility: Widoczność
1825       visibility_help: co to znaczy?
1826       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Visibility_of_GPS_traces
1827       upload_button: Wyślij
1828       help: Pomoc
1829       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Upload
1830     create:
1831       upload_trace: Wyślij ślad GPS
1832       trace_uploaded: Plik GPX został wysłany i czeka na dodanie do bazy danych. Powinno
1833         to nastąpić w ciągu 30 minut, a informacja o tym fakcie zostanie wysłana wiadomością.
1834       upload_failed: Niestety wysyłanie pliku GPX nie powiodło się. Administrator
1835         został powiadomiony o tym błędzie. Spróbuj ponownie
1836       traces_waiting:
1837         one: '%{count} ślad oczekuje na wysłanie. Proszę zaczekać na zakończenie jego
1838           wysyłania przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.'
1839         few: '%{count} ślady oczekują na wysłanie. Proszę zaczekać na zakończenie
1840           ich wysyłania przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.'
1841         other: '%{count} śladów oczekuje na wysłanie. Proszę zaczekać na zakończenie
1842           ich wysyłania przed dodaniem kolejnych, aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.'
1843     edit:
1844       title: Edycja śladu %{name}
1845       heading: Edycja śladu %{name}
1846       filename: 'Nazwa pliku:'
1847       download: pobierz
1848       uploaded_at: 'Wysłano:'
1849       points: 'Liczba punktów:'
1850       start_coord: 'Współrzędne początkowe:'
1851       map: mapa
1852       edit: edytuj
1853       owner: 'Autor:'
1854       description: 'Opis:'
1855       tags: 'Tagi:'
1856       tags_help: rozdzielone przecinkami
1857       save_button: Zapisz zmiany
1858       visibility: 'Widoczność:'
1859       visibility_help: co to znaczy?
1860       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Visibility_of_GPS_traces
1861     update:
1862       updated: Ślad został zaktualizowany
1863     trace_optionals:
1864       tags: Tagi
1865     show:
1866       title: Przeglądanie śladu %{name}
1867       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1868       pending: OCZEKUJE
1869       filename: 'Nazwa pliku:'
1870       download: pobierz
1871       uploaded: 'Czas dodania:'
1872       points: 'Liczba punktów:'
1873       start_coordinates: 'Współrzędne początkowe:'
1874       map: mapa
1875       edit: edycja
1876       owner: 'Autor:'
1877       description: 'Opis:'
1878       tags: 'Tagi:'
1879       none: Brak
1880       edit_trace: Edytuj ten ślad
1881       delete_trace: Usuń ten ślad
1882       trace_not_found: Nie odnaleziono śladu!
1883       visibility: 'Widoczność:'
1884       confirm_delete: Usunąć ten ślad?
1885     trace_paging_nav:
1886       showing_page: Strona %{page}
1887       older: Starsze ślady
1888       newer: Nowsze ślady
1889     trace:
1890       pending: OCZEKUJE
1891       count_points: '%{count} punktów'
1892       ago: '%{time_in_words_ago} temu'
1893       more: więcej
1894       trace_details: Wyświetl szczegóły śladu
1895       view_map: Wyświetl mapę
1896       edit: edycja
1897       edit_map: Edytuj mapę
1898       public: PUBLICZNY
1899       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1900       private: PRYWATNY
1901       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1902       by: utworzony przez użytkownika
1903       in: w
1904       map: mapa
1905     index:
1906       public_traces: Publiczne ślady GPS
1907       my_traces: Moje ślady GPS
1908       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1909       description: Przeglądanie ostatnio dodanych śladów GPS
1910       tagged_with: ' otagowane %{tags}'
1911       empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a>
1912         lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie
1913         wiki</a>.
1914       upload_trace: Wyślij ślad
1915       see_all_traces: Wyświetl wszystkie ślady
1916       see_my_traces: Zobacz moje ślady
1917     delete:
1918       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na usunięcie
1919     make_public:
1920       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1921     offline_warning:
1922       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1923     offline:
1924       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1925       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1926     georss:
1927       title: Ślady GPS OpenStreetMap
1928     description:
1929       description_with_count:
1930         one: Plik GPX z %{count} punktem od %{user}
1931         other: Plik GPX z %{count} punktami od %{user}
1932       description_without_count: Plik GPX od %{user}
1933   application:
1934     permission_denied: Nie masz uprawnień do wykonywania tej akcji
1935     require_cookies:
1936       cookies_needed: Wygląda na to, że wyłączono obsługę ciasteczek w przeglądarce.
1937         Proszę ją włączyć przed kontynuowaniem.
1938     require_admin:
1939       not_an_admin: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1940     setup_user_auth:
1941       blocked_zero_hour: Masz pilną wiadomość na stronie OpenStreetMap. Musisz przeczytać
1942         tę wiadomość, zanim będzie można zapisywać zmiany.
1943       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się przez przeglądarkę
1944         internetową, aby dowiedzieć się więcej.
1945       need_to_see_terms: Twój dostęp do API został czasowo zawieszony. Zaloguj się
1946         przez stronę WWW, aby zapoznać się z Warunkami Uczestnictwa. Nie masz obowiązku
1947         ich akceptować, ale musisz się z nimi zapoznać.
1948   oauth:
1949     authorize:
1950       title: Uwierzytelnij dostęp do konta
1951       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do konta użytkownika %{user}.
1952         Proszę potwierdzić przyznanie aplikacji poniższych uprawnień. Można wybrać
1953         dowolną liczbę opcji.
1954       allow_to: 'Zezwól aplikacji klienckiej na:'
1955       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1956       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji konta
1957       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie
1958         kontaktów.
1959       allow_write_api: modyfikowanie mapy
1960       allow_read_gpx: odczytywanie prywatnych śladów GPS
1961       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS
1962       allow_write_notes: modyfikowanie uwag.
1963       grant_access: Przyznaj dostęp
1964     authorize_success:
1965       title: Dozwolone żądanie uwierzytelnienia
1966       allowed: Przyznano dostęp do konta aplikacji %{app_name}.
1967       verification: Kod weryfikacyjny to %{code}.
1968     authorize_failure:
1969       title: Nieudane żądanie uwierzytelnienia
1970       denied: Odmówiono dostępu do konta aplikacji %{app_name}.
1971       invalid: Token uwierzytelnienia jest nieprawidłowy.
1972     revoke:
1973       flash: Odwołano uprawnienia aplikacji %{application}
1974     permissions:
1975       missing: Nie zezwoliłeś aplikacji na dostęp do tej funkcji
1976   oauth_clients:
1977     new:
1978       title: Rejestrowanie nowej aplikacji
1979       submit: Zarejestruj
1980     edit:
1981       title: Edycja aplikacji
1982       submit: Edytuj
1983     show:
1984       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1985       key: 'Klucz odbiorcy:'
1986       secret: 'Sekret odbiorcy:'
1987       url: 'URL znacznika zapytania:'
1988       access_url: 'URL znaki dostępu:'
1989       authorize_url: 'URL upoważnienia:'
1990       support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
1991       edit: Edytuj szczegóły
1992       delete: Usuń klienta
1993       confirm: Jesteś pewien?
1994       requests: 'Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:'
1995       allow_read_prefs: Odczytywanie ustawień użytkownika
1996       allow_write_prefs: Modyfikowanie ustawień użytkownika
1997       allow_write_diary: Tworzenie wpisów w dzienniku, komentowanie i dodawanie znajomych
1998       allow_write_api: Modyfikowanie mapy
1999       allow_read_gpx: Odczytywanie prywatnych śladów GPS
2000       allow_write_gpx: Przesyłanie śladów GPS.
2001       allow_write_notes: Modyfikowanie uwag
2002     index:
2003       title: Szczegóły uwierzytelnienia OAuth
2004       my_tokens: Zarejestrowane programy
2005       list_tokens: 'Wydano następujące tokeny aplikacjom w imieniu użytkownika:'
2006       application: Nazwa aplikacji
2007       issued_at: Czas wydania
2008       revoke: Odwołaj!
2009       my_apps: Programy klienckie
2010       no_apps: Poniżej zarejestrować można programy korzystające ze standardu %{oauth}.
2011         Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z
2012         zapytań OAuth do tej usługi.
2013       registered_apps: 'Zarejestrowano następujące aplikacje klienckie:'
2014       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
2015     form:
2016       name: Nazwa
2017       required: Wymagane
2018       url: Główny adres URL aplikacji
2019       callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
2020       support_url: Adres URL pomocy technicznej
2021       requests: 'Żądanie następujących uprawnień od użytkowników:'
2022       allow_read_prefs: Odczytywanie ich ustawień użytkownika
2023       allow_write_prefs: Modyfikowanie ich ustawień użytkownika
2024       allow_write_diary: Tworzenie wpisów w dzienniku, dodawanie komentarzy i nawiązywanie
2025         kontaktów
2026       allow_write_api: Modyfikowanie mapy
2027       allow_read_gpx: Odczytywanie ich prywatnych śladów GPS
2028       allow_write_gpx: Przesyłanie śladów GPS
2029       allow_write_notes: Modyfikowanie uwag
2030     not_found:
2031       sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
2032     create:
2033       flash: Zarejestrowano informacje
2034     update:
2035       flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
2036     destroy:
2037       flash: Usunięto rejestrację aplikacji
2038   users:
2039     login:
2040       title: Logowanie
2041       heading: Logowanie
2042       email or username: 'Adres email lub nazwa użytkownika:'
2043       password: 'Hasło:'
2044       openid: '%{logo} OpenID:'
2045       remember: Zapamiętanie danych uwierzytelniających
2046       lost password link: Zapomniałeś hasła?
2047       login_button: Zaloguj się
2048       register now: Zarejestruj się
2049       with username: 'Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika
2050         i hasło:'
2051       with external: 'Alternatywnie, zaloguj używając:'
2052       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
2053       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
2054       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
2055       no account: Nie masz konta?
2056       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz
2057         link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a
2058         href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
2059       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną
2060         działalność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>,
2061         jeśli chcesz to przedyskutować.
2062       auth failure: Niestety, podane dane nie pozwoliły na zalogowanie.
2063       openid_logo_alt: Loguje za pomocą OpenID
2064       auth_providers:
2065         openid:
2066           title: Zaloguj za pomocą OpenID
2067           alt: Zaloguj za pomocą adresu URL OpenID
2068         google:
2069           title: Loguje za pomocą Google
2070           alt: Zaloguj za pomocą Google OpenID
2071         facebook:
2072           title: Loguje za pomocą Facebook
2073           alt: Zaloguj za pomocą konta Facebook
2074         windowslive:
2075           title: Loguje za pomocą Windows Live
2076           alt: Zaloguj za pomocą konta Windows Live
2077         github:
2078           title: Loguje za pomocą GitHub
2079           alt: Zaloguj przy użyciu konta GitHub
2080         wikipedia:
2081           title: Loguje za pomocą Wikipedia
2082           alt: Zaloguj za pomocą konta Wikipedia
2083         yahoo:
2084           title: Loguje za pomocą Yahoo
2085           alt: Zaloguj za pomocą OpenID Yahoo
2086         wordpress:
2087           title: Loguje za pomocą Wordpress
2088           alt: Zaloguj za pomocą OpenID Wordpress
2089         aol:
2090           title: Loguje za pomocą AOL
2091           alt: Zaloguj za pomocą OpenID AOL
2092     logout:
2093       title: Wyloguj
2094       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
2095       logout_button: Wyloguj
2096     lost_password:
2097       title: zgubione hasło
2098       heading: Zapomniałeś hasła?
2099       email address: 'Adres e-mail:'
2100       new password button: Wyczyść hasło
2101       help_text: Proszę wprowadzić adres e-mail używany do logowania. Zostanie wysłany
2102         na niego odnośnik służący do wyczyszczenia hasła.
2103       notice email on way: Przykro nam z powodu utraty hasła. Wiadomość, która umożliwi
2104         jego wyczyszczenie, jest już w drodze.
2105       notice email cannot find: Niestety, nie odnaleziono tego adresu e-mail.
2106     reset_password:
2107       title: Wyczyść hasło
2108       heading: Czyszczenie hasła użytkownika %{user}
2109       password: Hasło
2110       confirm password: Potwierdź hasło
2111       reset: Wyczyść hasło
2112       flash changed: Hasło zostało zmienione.
2113       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
2114     new:
2115       title: Zarejestruj się
2116       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
2117       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>,
2118         aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to
2119         będzie możliwe.
2120       about:
2121         header: Darmowa i edytowalna
2122         html: <p>W przeciwieństwie do innych map, OpenStreetMap jest całkowicie tworzone
2123           przez ludzi takich jak ty. Wszyscy mogą tu wprowadzać poprawki i aktualizacje
2124           oraz pobierać i używać map za darmo.</p>
2125       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="https://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">Warunki
2126         uczestnictwa</a>.
2127       email address: 'Adres e-mail:'
2128       confirm email address: 'Potwierdzenie adresu e-mail:'
2129       not displayed publicly: Twój adres nie będzie wyświetlany publicznie, zobacz
2130         naszą <a href="https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy" title="polityka
2131         prywatności OSMF zawierająca sekcję o adresach el-pocztowych">politykę prywatności</a>
2132         aby uzyskać więcej informacji.
2133       display name: 'Przyjazna nazwa:'
2134       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później
2135         zmienić w ustawieniach.
2136       external auth: 'Logowanie przez:'
2137       password: Hasło
2138       confirm password: 'Potwierdzenie hasła:'
2139       use external auth: 'Zaloguj przez:'
2140       auth no password: Jeśli korzystasz z logowania pośredniego, hasło nie jest wymagane,
2141         jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
2142       continue: Zarejestruj się
2143       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych Warunków uczestnictwa!
2144       terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie przyjmować nowych
2145         Warunków uczestnictwa. Więcej informacji możesz znaleźć <a href="%{url}">na
2146         tej stronie</a>.
2147       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
2148     terms:
2149       title: Warunki uczestnictwa
2150       heading: Warunki uczestnictwa
2151       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest
2152         w domenie publicznej
2153       consider_pd_why: co to oznacza?
2154       consider_pd_why_url: http://wiki.osmfoundation.org/w/index.php?title=Licence_and_Legal_FAQ/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain&redirect=no
2155       guidance: 'Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: <a href="%{summary}">w
2156         formie czytelnego podsumowania</a> oraz <a href="%{translations}">nieoficjalne
2157         tłumaczenia</a>'
2158       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined
2159       decline: Nie akceptuję
2160       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie przyjąć lub odrzucić
2161         nowe Warunki uczestnictwa, aby kontynuować.
2162       legale_select: 'Proszę wybrać kraj zamieszkania:'
2163       legale_names:
2164         france: Francja
2165         italy: Włochy
2166         rest_of_world: Reszta świata
2167     no_such_user:
2168       title: Nie znaleziono użytkownika
2169       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
2170       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być
2171         może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
2172       deleted: '? (konto jest usunięte)'
2173     show:
2174       my diary: Dziennik
2175       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
2176       my edits: Zmiany
2177       my traces: Ślady
2178       my notes: Uwagi
2179       my messages: Wiadomości
2180       my profile: Profil
2181       my settings: Ustawienia
2182       my comments: Komentarze
2183       oauth settings: Ustawienia oauth
2184       blocks on me: Otrzymane blokady
2185       blocks by me: Nałożone blokady
2186       send message: wyślij wiadomość
2187       diary: dziennik
2188       edits: edycje
2189       traces: ślady
2190       notes: uwagi
2191       remove as friend: usuń ze znajomych
2192       add as friend: dodaj do znajomych
2193       mapper since: 'Mapuje od:'
2194       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
2195       ct status: 'Warunki uczestnictwa:'
2196       ct undecided: niezdecydowane
2197       ct declined: odrzucone
2198       ct accepted: przyjęte %{ago} temu
2199       latest edit: 'Ostatnia zmiana %{ago}:'
2200       email address: Adres e‐mail
2201       created from: 'Stworzony z:'
2202       status: 'Stan:'
2203       spam score: 'Punktacja spamu:'
2204       description: Opis
2205       user location: Położenie użytkownika
2206       if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć
2207         użytkowników blisko ciebie.
2208       settings_link_text: stronie ustawień
2209       my friends: Moi znajomi
2210       no friends: Nie dodano jeszcze żadnych znajomych.
2211       km away: '%{count}km stąd'
2212       m away: '%{count}m stąd'
2213       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
2214       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania
2215         w tej okolicy.
2216       role:
2217         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
2218         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
2219         grant:
2220           administrator: Przyznaj dostęp administratora
2221           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
2222         revoke:
2223           administrator: Cofnij dostęp administratora
2224           moderator: Cofnij dostęp moderatora
2225       block_history: aktywne blokady
2226       moderator_history: Nałożone Blokady
2227       comments: komentarze
2228       create_block: Zablokuj tego użytkownika
2229       activate_user: Aktywuj tego użytkownika
2230       deactivate_user: Dezaktywuj tego użytkownika
2231       confirm_user: Zatwierdź tego użytkownika
2232       hide_user: Ukryj tego użytkownika
2233       unhide_user: Odkryj tego użytkownika
2234       delete_user: Usuń tego użytkownika
2235       confirm: Potwierdź
2236       friends_changesets: zestawy zmian znajomych
2237       friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
2238       nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
2239       nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
2240       report: zgłoś tego użytkownika
2241     popup:
2242       your location: Twoje położenie
2243       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
2244       friend: Znajomy
2245     account:
2246       title: Zmiana ustawień konta
2247       my settings: Ustawienia
2248       current email address: 'Aktualny adres e-mail:'
2249       new email address: 'Nowy adres e-mail:'
2250       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
2251       external auth: 'Zewnętrzne uwierzytelnienie:'
2252       openid:
2253         link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
2254         link text: co to jest?
2255       public editing:
2256         heading: 'Edycje publiczne:'
2257         enabled: Włączone. Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
2258         enabled link: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
2259         enabled link text: co to jest?
2260         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze
2261           edycje są anonimowe.
2262         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
2263       public editing note:
2264         heading: Publiczna edycja
2265         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie
2266           wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i
2267           umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij
2268           przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni
2269           użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz
2270           się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez
2271           stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy
2272           są już domyślnie publiczni.</ul></li>
2273       contributor terms:
2274         heading: 'Warunki uczestnictwa:'
2275         agreed: Wyrażono zgodę na nowe warunki uczestnictwa.
2276         not yet agreed: Nie wyrażono zgody na nowe Warunki uczestnictwa.
2277         review link text: Na tej stronie możesz zapoznać się z nowymi Warunkami uczestnictwa
2278           i je zaakceptować.
2279         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
2280         link: http://wiki.osmfoundation.org/w/index.php?title=Licence/Contributor_Terms&redirect=no
2281         link text: co to jest?
2282       profile description: 'Opis profilu:'
2283       preferred languages: 'Preferowane języki:'
2284       preferred editor: 'Preferowane edytowanie w:'
2285       image: 'Obraz:'
2286       gravatar:
2287         gravatar: Użycie Gravatara
2288         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar
2289         link text: co to jest?
2290         disabled: Wyłączono „Gravatara”.
2291         enabled: Włączono wyświetlanie „Gravatara”.
2292       new image: Dodanie obrazu
2293       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
2294       delete image: Usunięcie aktualnego obrazu
2295       replace image: Zmień obecną grafikę
2296       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej
2297         100x100)
2298       home location: 'Położenie domu:'
2299       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
2300       latitude: 'Szerokość:'
2301       longitude: 'Długość geograficzna:'
2302       update home location on click: Uaktualnianie położenia kliknięciem na mapie
2303       save changes button: Zapisz zmiany
2304       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
2305       return to profile: Wróć do profilu
2306       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź
2307         czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
2308       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
2309     confirm:
2310       heading: Sprawdź swoją skrzynkę e-mail!
2311       introduction_1: Wysłaliśmy ci e-mail z potwierdzeniem.
2312       introduction_2: Potwierdź swoje konto klikając na link w wiadomości i zacznij
2313         mapować.
2314       press confirm button: Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby aktywować konto.
2315       button: Potwierdzam
2316       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
2317       already active: To konto zostało potwierdzone.
2318       unknown token: Ten kod potwierdzający wygasł lub nie istnieje.
2319       reconfirm_html: Możesz ponownie przesłać wiadomość z potwierdzeniem <a href="%{reconfirm}">klikając
2320         tutaj</a>.
2321     confirm_resend:
2322       success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko
2323         aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli
2324         używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś
2325         adres %{sender}. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
2326       failure: Nie odnaleziono użytkownika %{name}.
2327     confirm_email:
2328       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
2329       press confirm button: Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby potwierdzić nowy
2330         adres e-mail.
2331       button: Potwierdzam
2332       success: Potwierdzenie zmiany adresu mailowego
2333       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
2334       unknown_token: Ten kod potwierdzający wygasł lub nie istnieje.
2335     set_home:
2336       flash success: Zapisano nowe położenie domu
2337     go_public:
2338       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a
2339         do edycji.
2340     make_friend:
2341       heading: Dodać %{user} do grona znajomych?
2342       button: Dodaj do listy znajomych
2343       success: '%{name} należy teraz do grona znajomych!'
2344       failed: Nie udało się dodać %{name} do grona znajomych.
2345       already_a_friend: '%{name} już jest znajomym.'
2346     remove_friend:
2347       heading: Usunąć %{user} z grona znajomych?
2348       button: Usuń ze znajomych
2349       success: Usunięto %{name} z grona znajomych.
2350       not_a_friend: '%{name} nie należy do grona znajomych.'
2351     index:
2352       title: Użytkownicy
2353       heading: Użytkownicy
2354       showing:
2355         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
2356         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
2357       summary: '%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}'
2358       summary_no_ip: '%{name} utworzony %{date}'
2359       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
2360       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
2361       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
2362     suspended:
2363       title: Konto zawieszone
2364       heading: Konto zawieszone
2365       webmaster: webmaster
2366       body: |-
2367         <p>
2368           Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.
2369         </p>
2370         <p>
2371           Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.
2372           Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.
2373         </p>
2374     auth_failure:
2375       connection_failed: Połączenie z pośrednikiem logowania nieudane
2376       invalid_credentials: Nieprawidłowe dane logownia
2377       no_authorization_code: Brak kodu autoryzacyjnego
2378       unknown_signature_algorithm: Nieznany algorytm podpisu
2379       invalid_scope: Nieprawidłowy zakres
2380     auth_association:
2381       heading: Twój identyfikator nie jest jeszcze powiązany z kontem OpenStreetMap.
2382       option_1: Jeśli jesteś po raz pierwszy na OpenStreetMap, utwórz nowe konto za
2383         pomocą formularza poniżej.
2384       option_2: Jeśli masz już konto, możesz zalogować się, podając swoją nazwę użytkownika
2385         i hasło, a następnie powiązać konto z twoim ID w ustawieniach użytkownika.
2386   user_role:
2387     filter:
2388       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
2389       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
2390       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
2391       not_revoke_admin_current_user: Nie można odwołać roli administratora z bieżącego
2392         użytkownika.
2393     grant:
2394       title: Potwierdź przyznawanie roli
2395       heading: Potwierdź przyznawanie roli
2396       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2397       confirm: Potwierdź
2398       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy
2399         użytkownik i rola są ważne.
2400     revoke:
2401       title: Potwierdź cofanie roli
2402       heading: Potwierdź cofanie roli
2403       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
2404       confirm: Potwierdź
2405       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy
2406         użytkownik i rola są ważne.
2407   user_blocks:
2408     model:
2409       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, by ustanowić lub edytować blokadę.
2410       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, by odwołać blokadę.
2411     not_found:
2412       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze
2413         %{id}.
2414       back: Wróć do spisu
2415     new:
2416       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
2417       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
2418       reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Postaraj się w sposób spokojny i
2419         rzeczowy podać jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę
2420         to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy
2421         użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj
2422         się używać ogólnie rozumianych pojęć.
2423       period: Na jak długo, od tego momentu, użytkownik ma mieć zablokowany dostęp
2424         do API.
2425       submit: Utwórz blokadę
2426       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
2427       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na
2428         te komunikaty.
2429       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie zdjęta
2430       back: Wyświetl wszystkie blokady
2431     edit:
2432       title: Edycja blokady użytkownika %{name}
2433       heading: Edycja blokady użytkownika %{name}
2434       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Postaraj się w sposób spokojny
2435         i rzeczowy podać jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej
2436         podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy
2437         mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie
2438         rozumianych pojęć.
2439       period: Na jak długo, od tego momentu, użytkownik ma mieć zablokowany dostęp
2440         do API.
2441       submit: Uaktualnij blokadę
2442       show: Zobacz tę blokadę
2443       back: Wyświetl wszystkie blokady
2444       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada zostanie zdjęta?
2445     filter:
2446       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
2447       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
2448     create:
2449       try_contacting: Spróbuj, proszę, skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem
2450         blokady i upewnij się, że będzie miał on czas na odpowiedź.
2451       try_waiting: Spróbuj, proszę, dać użytkownikowi rozsądną ilość czasu na udzielenie
2452         odpowiedzi zanim nałożysz blokadę.
2453       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
2454     update:
2455       only_creator_can_edit: Tylko moderator, który nałożył blokadę, może ją edytować.
2456       success: Blokada została zaktualizowana.
2457     index:
2458       title: Blokady użytkownika
2459       heading: Lista blokad użytkowników
2460       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
2461     revoke:
2462       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
2463       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez %{block_by}
2464       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
2465       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej już odwołać.
2466       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
2467       revoke: Odwołaj
2468       flash: Blokada została odwołana.
2469     period:
2470       one: 1 godzina
2471       other: '%{count} godzin'
2472     helper:
2473       time_future: Blokada wygasa za %{time}.
2474       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
2475       time_future_and_until_login: Kończy się %{time} i po zalogowaniu się użytkownika.
2476       time_past: Zakończono %{time} temu.
2477     blocks_on:
2478       title: Blokady na użytkownika %{name}
2479       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
2480       empty: '%{name} nie był jeszcze zablokowany.'
2481     blocks_by:
2482       title: Blokady nałożone przez %{name}
2483       heading: Lista blokad nałożonych przez %{name}
2484       empty: '%{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.'
2485     show:
2486       title: '%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}'
2487       heading: '%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}'
2488       time_future: Blokada wygasa za %{time}
2489       time_past: Zakończona %{time} temu
2490       created: Utworzony
2491       ago: '%{time} temu'
2492       status: Stan
2493       show: Wyświetl
2494       edit: Edytuj
2495       revoke: Odwołaj
2496       confirm: Na pewno?
2497       reason: 'Przyczyna blokady:'
2498       back: Pokaż wszystkie blokady
2499       revoker: Cofający uprawnienia
2500       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie zdjęta.
2501     block:
2502       not_revoked: (nieodwołana)
2503       show: Pokaż
2504       edit: Edytuj
2505       revoke: Odwołaj
2506     blocks:
2507       display_name: Zablokowany użytkownik
2508       creator_name: Twórca
2509       reason: Powód blokady
2510       status: Status
2511       revoker_name: Odwołana przez
2512       showing_page: Strona %{page}
2513       next: Następna »
2514       previous: « Poprzednia
2515   notes:
2516     mine:
2517       title: Uwagi utworzone lub skomentowane przez %{user}
2518       heading: Uwagi użytkownika %{user}
2519       subheading_html: Uwagi utworzone lub skomentowane przez %{user}
2520       id: Identyfikator
2521       creator: Autor
2522       description: Opis
2523       created_at: Utworzono w dniu
2524       last_changed: Ostatnio zmieniono
2525       ago_html: '%{when} temu'
2526   javascripts:
2527     close: Zamknij
2528     share:
2529       title: Udostępnianie
2530       cancel: Anuluj
2531       image: Obraz
2532       link: Odnośnik lub HTML
2533       long_link: Odnośnik
2534       short_link: Skrócony
2535       geo_uri: Schemat geo URI
2536       embed: HTML
2537       custom_dimensions: Własne wymiary
2538       format: 'Format:'
2539       scale: 'Skala:'
2540       image_size: Obraz będzie przedstawiał podstawową warstwę w rozdzielczości
2541       download: Pobierz
2542       short_url: Krótki URL
2543       include_marker: Dołącz pinezkę
2544       center_marker: Wyśrodkuj mapę na znaczniku
2545       paste_html: Wklej podany kod HTML do swojej strony
2546       view_larger_map: Wyświetl większą mapę
2547       only_standard_layer: Tylko warstwa standardowa może być eksportowana jako obraz
2548     embed:
2549       report_problem: Zgłoś błąd
2550     key:
2551       title: Legenda
2552       tooltip: Legenda
2553       tooltip_disabled: Legenda nie jest dostępna dla tej warstwy
2554     map:
2555       zoom:
2556         in: Przybliż
2557         out: Oddal
2558       locate:
2559         title: Wyświetl dla mojego aktualnego położenia
2560         popup: Jesteś w promieniu {distance} {unit} od tego punktu
2561       base:
2562         standard: Podstawowa
2563         cycle_map: Rowerowa
2564         transport_map: Transportu publicznego
2565         hot: Humanitarna
2566       layers:
2567         header: Warstwy mapy
2568         notes: Uwagi
2569         data: Dane mapy
2570         gps: Publiczne ślady GPS
2571         overlays: Nakładki do rozwiązywania problemów na mapie
2572         title: Warstwy
2573       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>autorzy OpenStreetMap</a>
2574       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Przekaż darowiznę</a>
2575     site:
2576       edit_tooltip: Edytuje mapę
2577       edit_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby ją edytować
2578       createnote_tooltip: Zgłoś błąd lub dodaj uwagę na mapie
2579       createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, by dodać uwagę
2580       map_notes_zoom_in_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć uwagi
2581       map_data_zoom_in_tooltip: Przybliż mapę, aby zobaczyć jej dane
2582       queryfeature_tooltip: Pobierz i wyświetl obiekty
2583       queryfeature_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby obejrzeć dane obiektu
2584     changesets:
2585       show:
2586         comment: Komentarz
2587         subscribe: Obserwuj
2588         unsubscribe: Nie obserwuj
2589         hide_comment: ukryj
2590         unhide_comment: pokaż
2591     notes:
2592       new:
2593         intro: Zauważyłeś błąd lub brak czegoś? Daj znać innym mapującym, aby mogli
2594           to poprawić. Przesuń znacznik do właściwej pozycji i wpisz notatkę opisującą
2595           problem.
2596         advice: Twoja uwaga jest publiczna i może zostać użyta do zaktualizowania
2597           mapy, nie podawaj tu więc informacji osobistych oraz informacji z map i
2598           źródeł chronionych prawami autorskimi.
2599         add: Dodaj uwagę
2600       show:
2601         anonymous_warning: Uwaga zawiera informacje od anonimowych użytkowników, które
2602           powinny być dodatkowo zweryfikowane przed wprowadzeniem zmian na mapie.
2603         hide: Ukryj
2604         resolve: Oznacz jako rozwiązaną
2605         reactivate: Ponownie aktywuj
2606         comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
2607         comment: Dodaj komentarz
2608     edit_help: Proszę przesunąć mapę i przybliżyć modyfikowane położenie, a następnie
2609       kliknąć tutaj.
2610     directions:
2611       ascend: W górę
2612       engines:
2613         fossgis_osrm_bike: Rower (OSRM)
2614         fossgis_osrm_car: Samochód (OSRM)
2615         fossgis_osrm_foot: Pieszo (OSRM}
2616         graphhopper_bicycle: Rower (GraphHopper)
2617         graphhopper_car: Samochód (GraphHopper)
2618         graphhopper_foot: Pieszo (GraphHopper)
2619       descend: W dół
2620       directions: Opis trasy
2621       distance: Odległość
2622       errors:
2623         no_route: Nie udało się wyznaczyć trasy pomiędzy tymi dwoma punktami.
2624         no_place: Przykro mi - nie udało się odnaleźć '%{place}'.
2625       instructions:
2626         continue_without_exit: Kontynuuj na %{name}
2627         slight_right_without_exit: Lekko w prawo w %{name}
2628         offramp_right: Zjedź prawym zjazdem
2629         offramp_right_with_exit: Wybierz zjazd %{exit} po prawej
2630         offramp_right_with_exit_name: Wybierz zjazd %{exit} po prawej do %{name}
2631         offramp_right_with_exit_directions: Wybierz zjazd %{exit} po prawej w kierunku
2632           %{directions}
2633         offramp_right_with_exit_name_directions: Wybierz zjazd %{exit} po prawej do
2634           %{name}, w kierunku %{directions}
2635         offramp_right_with_name: Jedź zjazdem w prawo do %{name}
2636         offramp_right_with_directions: Jedź zjazdem w prawo w kierunku %{directions}
2637         offramp_right_with_name_directions: Jedź zjazdem w prawo do %{name}, w kierunku
2638           %{directions}
2639         onramp_right_without_exit: Skręć w prawo do podjazdu do %{name}
2640         onramp_right_with_directions: Skręć w prawo na zjazd w kierunku %{directions}
2641         onramp_right_with_name_directions: Skręć w prawo na zjazd do %{name}, w kierunku
2642           %{directions}
2643         onramp_right_without_directions: Skręć w prawo na zjazd
2644         onramp_right: Skręć w prawo na zjazd
2645         endofroad_right_without_exit: Na końcu tej drogi skręć w prawo w kierunku
2646           %{name}.
2647         merge_right_without_exit: Skręć w prawo w kierunku %{name}
2648         fork_right_without_exit: Na rozwidleniu dróg skręć w prawo w kierunku %{name}
2649         turn_right_without_exit: Skręć w prawo w %{name}
2650         sharp_right_without_exit: Ostro w prawo w %{name}
2651         uturn_without_exit: Zawróć wzdłuż %{name}
2652         sharp_left_without_exit: Ostro w lewo w %{name}
2653         turn_left_without_exit: Skręć w lewo w %{name}
2654         offramp_left: Zjedź lewym zjazdem
2655         offramp_left_with_exit: Wybierz zjazd %{exit} po lewej
2656         offramp_left_with_exit_name: Wybierz zjazd %{exit} po lewej do %{name}
2657         offramp_left_with_exit_directions: Wybierz zjazd %{exit} po lewej w kierunku
2658           %{directions}
2659         offramp_left_with_exit_name_directions: Wybierz zjazd %{exit} po lewej do
2660           %{name}, w kierunku %{directions}
2661         offramp_left_with_name: Jedź zjazdem w lewo do %{name}
2662         offramp_left_with_directions: Jedź zjazdem w lewo w kierunku %{directions}
2663         offramp_left_with_name_directions: Jedź zjazdem w lewo do %{name}, w kierunku
2664           %{directions}
2665         onramp_left_without_exit: Skręć w lewo do podjazdu do %{name}
2666         onramp_left_with_directions: Skręć zjazdem w lewo w kierunku %{directions}
2667         onramp_left_with_name_directions: Skręć zjazdem w lewo do %{name}, w kierunku
2668           %{directions}
2669         onramp_left_without_directions: Skręć w lewo na łącznik
2670         onramp_left: Skręć w lewo na łącznik
2671         endofroad_left_without_exit: Na końcu tej drogi skręć w lewo w kierunku %{name}
2672         merge_left_without_exit: Skręć w lewo w kierunku %{name}
2673         fork_left_without_exit: Na rozwidleniu dróg skręć w prawo w kierunku %{name}
2674         slight_left_without_exit: Lekko w lewo w %{name}
2675         via_point_without_exit: (przez punkt)
2676         follow_without_exit: Jedź wzdłuż %{name}
2677         roundabout_without_exit: Na rondzie, zjedź na %{name}
2678         leave_roundabout_without_exit: Opuść rondo - %{name}
2679         stay_roundabout_without_exit: Zostań na rondzie - %{name}
2680         start_without_exit: Zacznij na końcu %{name}
2681         destination_without_exit: Osiągnięto cel trasy
2682         against_oneway_without_exit: Ruszaj na przeciwko jednostronnego ruchu na %{name}
2683         end_oneway_without_exit: Koniec jednostronnego ruchu na %{name}
2684         roundabout_with_exit: Na rondzie zjedź %{exit} zjazdem w %{name}
2685         roundabout_with_exit_ordinal: Na rondzie zjedź %{exit} zjazdem na %{name}
2686         exit_roundabout: Zjedź z ronda na %{name}
2687         unnamed: bez nazwy
2688         courtesy: Wyznaczanie trasy dzięki uprzejmości %{link}
2689         exit_counts:
2690           first: Pierwszy
2691           second: Drugi
2692           third: Trzeci
2693           fourth: Czwarty
2694           fifth: Piąty
2695           sixth: Szósty
2696           seventh: Siódmy
2697           eighth: Ósmy
2698           ninth: Dziewiąty
2699           tenth: Dziesiąty
2700       time: Czas
2701     query:
2702       node: Węzeł
2703       way: Linia
2704       relation: Relacja
2705       nothing_found: Nie znaleziono obiektów
2706       error: 'Błąd komunikacji z %{server}: %{error}'
2707       timeout: Przekroczono czas oczekiwania z:%{server}
2708     context:
2709       directions_from: Nawiguj stąd
2710       directions_to: Nawiguj tutaj
2711       add_note: Dodaj uwagę tutaj
2712       show_address: Pokaż adres
2713       query_features: Wyświetl dane obiektu
2714       centre_map: Wycentruj mapę tutaj
2715   redactions:
2716     edit:
2717       description: Opis
2718       heading: Edytuj poprawkę
2719       submit: Zapisz poprawkę
2720       title: Edytuj poprawkę
2721     index:
2722       empty: Brak poprawek do pokazania.
2723       heading: Lista poprawek
2724       title: Lista poprawek
2725     new:
2726       description: Opis
2727       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
2728       submit: Utwórz poprawkę
2729       title: Tworzenie nowej poprawki
2730     show:
2731       description: 'Opis:'
2732       heading: Poprawka „%{title}”
2733       title: Wyświetlenie poprawki
2734       user: 'Autor:'
2735       edit: Edytuj tę poprawkę
2736       destroy: Usuń tą poprawkę
2737       confirm: Na pewno?
2738     create:
2739       flash: Utworzono poprawkę.
2740     update:
2741       flash: Zapisano zmiany.
2742     destroy:
2743       not_empty: Ta poprawka jest niepusta, tzn. ukrywa pewne wersje pewnych obiektów.
2744         Należy zrezygnować z ich ukrywania przed jej usunięciem.
2745       flash: Poprawka usunięta.
2746       error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej poprawki.
2747   validations:
2748     leading_whitespace: ma spację na początku
2749     trailing_whitespace: ma spację na końcu
2750     invalid_characters: zawiera niedozwolone znaki
2751     url_characters: zawiera specjalne znaki w adresie URL (%{characters})
2752 ...