Localisation updates from translatewiki.net (2009-11-22)
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: Sp5uhe
5 # Author: Yarl
6 pl: 
7   activerecord: 
8     attributes: 
9       diary_comment: 
10         body: Treść
11       diary_entry: 
12         language: Język
13         latitude: Szerokość geograficzna
14         longitude: Długość geograficzna
15         title: Tytuł
16         user: Użytkownik
17       friend: 
18         friend: Znajomy
19         user: Użytkownik
20       message: 
21         body: Treść
22         recipient: Odbiorca
23         sender: Nadawca
24         title: Tytuł
25       trace: 
26         description: Opis
27         latitude: Szerokość geograficzna
28         longitude: Długość geograficzna
29         name: Nazwa
30         public: Publiczny
31         size: Rozmiar
32         user: Użytkownik
33         visible: Widoczny
34       user: 
35         active: Aktywny
36         description: Opis
37         display_name: Publiczna nazwa
38         email: E-mail
39         languages: Języki
40         pass_crypt: Hasło
41     models: 
42       acl: Lista ACL
43       changeset: Zestaw zmian
44       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
45       country: Państwo
46       diary_comment: Komentarz dziennika
47       diary_entry: Wpis w dzienniku
48       friend: Znajomy
49       language: Język
50       message: Wiadomość
51       node: Węzeł
52       node_tag: Znacznik węzła
53       notifier: Notifier
54       old_node: Wcześniejszy węzeł
55       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
56       old_relation: Stara relacja
57       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
58       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
59       old_way: Wcześniejsza droga
60       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
61       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
62       relation: Relacja
63       relation_member: Członek relacji
64       relation_tag: Znacznik relacji
65       session: Sesja
66       trace: Ślad
67       tracepoint: Punkt śladu
68       tracetag: Znacznik śladu
69       user: Użytkownik
70       user_preference: Preferencje użytkownika
71       user_token: Token użytkownika
72       way: Droga
73       way_node: Węzeł drogi
74       way_tag: Tag drogi
75   browse: 
76     changeset: 
77       changeset: "Zestaw zmian: {{id}}"
78       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
79       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
80       feed: 
81         title: Zestaw zmian {{id}}
82         title_comment: Zestaw zmian {{id}} - {{comment}}
83       osmchangexml: XML w formacie osmChange
84       title: Zestaw zmian
85     changeset_details: 
86       belongs_to: "Należy do:"
87       bounding_box: "Obszar edycji:"
88       box: prostokąt
89       closed_at: "Zamknięto:"
90       created_at: "Utworzono:"
91       has_nodes: 
92         few: "Zawiera następujące {{count}} węzły:"
93         one: "Zawiera następujący {{count}} węzeł:"
94         other: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
95       has_relations: 
96         few: "Zawiera następujące {{count}} relacje:"
97         one: "Zawiera następującą {{count}} relację:"
98         other: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
99       has_ways: 
100         few: "Zawiera następujące {{count}} drogi:"
101         one: "Zawiera następującą {{count}} drogę:"
102         other: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
103       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
104       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
105     changeset_navigation: 
106       all: 
107         next_tooltip: Następny zestaw zmian
108         prev_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
109       user: 
110         name_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
111         next_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
112         prev_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
113     common_details: 
114       changeset_comment: "Komentarz:"
115       edited_at: "Edytowano:"
116       edited_by: "Edytował(a):"
117       in_changeset: "W zestawie zmian:"
118       version: "Wersja:"
119     containing_relation: 
120       entry: Relacja {{relation_name}}
121       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
122     map: 
123       deleted: Skasowano
124       larger: 
125         area: Zobacz obszar na większej mapie
126         node: Zobacz punkt na większej mapie
127         relation: Zobacz relację na większej mapie
128         way: Pokaż drogę na większej mapie
129       loading: Wczytywanie...
130     node: 
131       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
132       download_xml: Ściągnij XML
133       edit: edytuj
134       node: Węzeł
135       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
136       view_history: zobacz historię zmian
137     node_details: 
138       coordinates: "Współrzędne:"
139       part_of: "Jest częścią:"
140     node_history: 
141       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
142       download_xml: Ściągnij XML
143       node_history: Historia zmian węzła
144       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
145       view_details: zobacz szczegóły
146     not_found: 
147       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
148       type: 
149         changeset: zestaw zmian
150         node: węzeł
151         relation: relacja
152         way: droga
153     paging_nav: 
154       of: z
155       showing_page: Widoczna jest strona
156     relation: 
157       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
158       download_xml: Ściągnij XML
159       relation: Relacja
160       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
161       view_history: zobacz historię zmian
162     relation_details: 
163       members: "Zawiera:"
164       part_of: "Jest częścią:"
165     relation_history: 
166       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
167       download_xml: Ściągnij XML
168       relation_history: Historia zmian relacji
169       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
170       view_details: zobacz szczegóły
171     relation_member: 
172       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
173       type: 
174         node: Węzeł
175         relation: Relacja
176         way: Droga
177     start: 
178       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
179       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
180     start_rjs: 
181       data_frame_title: Dane
182       data_layer_name: Dane
183       details: Szczegóły
184       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
185       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
186       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
187       load_data: Załaduj dane
188       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
189       loading: Wczytywanie...
190       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
191       object_list: 
192         details: Szczegóły
193         history: 
194           type: 
195             node: Węzeł [[id]]
196             way: Droga [[id]]
197         selected: 
198           type: 
199             node: Węzeł [[id]]
200             way: Droga [[id]]
201         type: 
202           node: Węzeł
203           way: Droga
204       private_user: prywatny użytkownika
205       show_history: Pokaż zmiany
206       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
207       wait: Moment...
208       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
209     tag_details: 
210       tags: "Znaczniki:"
211     way: 
212       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
213       download_xml: Ściągnij XML
214       edit: edytuj
215       view_history: pokaż historię
216       way: Droga
217       way_title: "Droga: {{way_name}}"
218     way_details: 
219       also_part_of: 
220         one: należy również do drogi {{related_ways}}
221         other: należy również do dróg {{related_ways}}
222       nodes: "Węzły:"
223       part_of: "Jest częścią:"
224     way_history: 
225       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
226       download_xml: Ściągnij XML
227       view_details: zobacz szczegóły
228       way_history: Historia zmian drogi
229       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
230   changeset: 
231     changeset: 
232       anonymous: Anonim
233       big_area: (pełny)
234       no_comment: (brak)
235       no_edits: (brak edycji)
236       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
237       still_editing: (nadal edytowany)
238       view_changeset_details: Zobacz szczegóły changesetu
239     changeset_paging_nav: 
240       next: Następna »
241       previous: "« Poprzednia"
242       showing_page: Strona {{page}}
243     changesets: 
244       area: Obszar
245       comment: Komentarz
246       id: ID
247       saved_at: Zapisano
248       user: Użytkownik
249     list: 
250       description: Ostatnie zmiany
251       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze {{bbox}}
252       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
253       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
254       heading: Zestawy zmian
255       heading_bbox: Zestawy zmian
256       heading_user: Zestawy zmian
257       heading_user_bbox: Zestawy zmian
258       title: Zestawy zmian
259       title_bbox: Zestawy zmian w {{bbox}}
260       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
261       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
262   diary_entry: 
263     diary_comment: 
264       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
265       confirm: Potwierdź
266       hide_link: Ukryj ten komentarz
267     diary_entry: 
268       comment_count: 
269         one: 1 komentarz
270         other: "{{count}} komentarzy"
271       comment_link: Skomentuj ten wpis
272       confirm: Potwierdź
273       edit_link: Edytuj ten wpis
274       hide_link: Ukryj ten wpis
275       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
276       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
277     edit: 
278       body: "Treść:"
279       language: "Język:"
280       latitude: "Szerokość geograficzna:"
281       location: "Położenie:"
282       longitude: "Długość geograficzna:"
283       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
284       save_button: Zapisz
285       subject: "Temat:"
286       title: Edycja wpisu dziennika
287       use_map_link: na mapie
288     list: 
289       new: Nowy wpis do dziennika
290       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
291       newer_entries: Nowsze wpisy
292       no_entries: Brak wpisów dziennika
293       older_entries: Starsze wpisy
294       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
295       title: Dzienniki użytkowników
296       user_title: Dziennik dla {{user}}
297     new: 
298       title: Nowy wpis do dziennika
299     no_such_entry: 
300       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
301       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
302     no_such_user: 
303       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
304       title: Nie znaleziono użytkownika
305     view: 
306       leave_a_comment: Zostaw komentarz
307       login: Zaloguj się
308       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby dodać komentarz"
309       save_button: Zapisz
310       title: Wpisy użytkowników | {{user}}
311       user_title: Dziennik dla {{user}}
312   export: 
313     start: 
314       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
315       area_to_export: Obszar do eksportu
316       embeddable_html: HTML do wklejenia
317       export_button: Eksportuj
318       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
319       format: Format
320       format_to_export: Format eksportu
321       image_size: Rozmiar obrazka
322       latitude: "Szer:"
323       licence: Licencja
324       longitude: "Dł:"
325       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
326       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
327       max: max
328       options: Opcje
329       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
330       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
331       output: Wynik
332       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
333       scale: Skala
334       zoom: Zoom
335     start_rjs: 
336       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
337       change_marker: Zmień pozycję pinezki
338       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
339       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
340       export: Eksport
341       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
342       view_larger_map: Większy widok mapy
343   geocoder: 
344     description: 
345       title: 
346         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
347         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
348         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
349       types: 
350         cities: Miasta
351         places: Miejsca
352         towns: Miasta
353     description_osm_namefinder: 
354       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
355     direction: 
356       east: na wschód
357       north: na północ
358       north_east: na północny wschód
359       north_west: na północny zachód
360       south: na południe
361       south_east: na południowy wschód
362       south_west: na południowy zachód
363       west: na zachód
364     distance: 
365       one: ok. 1km
366       other: około {{count}}km
367       zero: mniej niż 1km
368     results: 
369       no_results: Nie znaleziono
370     search: 
371       title: 
372         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
373         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
374         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
375         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
376         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
377         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
378         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
379     search_osm_namefinder: 
380       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
381       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
382     search_osm_nominatim: 
383       prefix_highway: droga {{type}}
384   layouts: 
385     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
386     donate_link_text: dokonując darowizny
387     edit: Edycja
388     edit_tooltip: Edycja mapy
389     export: Eksport
390     export_tooltip: Eksport danych mapy
391     gps_traces: Ślady GPS
392     gps_traces_tooltip: Zarządzaj śladami
393     help_wiki: Pomoc &amp; Wiki
394     help_wiki_tooltip: Pomoc i strony Wiki projektu
395     history: Zmiany
396     history_tooltip: Historia zestawów zmian
397     home: główna
398     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
399     inbox: poczta ({{count}})
400     inbox_tooltip: 
401       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
402       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
403       zero: Brak nowych wiadomości
404     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
405     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
406     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}.
407     log_in: zaloguj się
408     log_in_tooltip: Zaloguj się
409     logout: wyloguj
410     logout_tooltip: Wyloguj
411     make_a_donation: 
412       text: Przekaż darowiznę
413     news_blog: Blog informacyjny
414     news_blog_tooltip: Blog z wiadomościami o OpenStreetMap, wolnych danych geograficznych, itp.
415     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
416     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
417     shop: Zakupy
418     sign_up: zarejestruj
419     sotm: Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!
420     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
421     user_diaries: Dzienniczki
422     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
423     view: Mapa
424     view_tooltip: Zobacz mapę
425     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
426     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
427   map: 
428     coordinates: "Współrzędne:"
429     edit: Edycja
430     view: Mapa
431   message: 
432     delete: 
433       deleted: Wiadomość usunięta
434     inbox: 
435       date: Nadano
436       from: Od
437       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
438       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
439       outbox: nadawcza
440       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
441       subject: Temat
442       title: Wiadomości odebrane
443       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
444     mark: 
445       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
446       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
447     message_summary: 
448       delete_button: Usuń
449       read_button: Oznacz jako przeczytaną
450       reply_button: Odpowiedz
451       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
452     new: 
453       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
454       body: Treść
455       message_sent: Wiadomość wysłana
456       send_button: Wyślij
457       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
458       subject: Temat
459       title: Wysyłanie wiadomości
460     no_such_user: 
461       body: Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id
462       heading: Nie ma takiego użytkownika / wiadomości
463     outbox: 
464       date: Nadano
465       inbox: odbiorcza
466       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
467       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
468       outbox: nadawcza
469       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
470       subject: Temat
471       title: Wiadomości wysłane
472       to: Do
473       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
474     read: 
475       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
476       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
477       date: Nadano
478       from: Od
479       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
480       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
481       reply_button: Odpowiedz
482       subject: Temat
483       title: Czytanie wiadomości
484       to: Do
485       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
486     sent_message_summary: 
487       delete_button: Usuń
488   notifier: 
489     diary_comment_notification: 
490       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
491       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
492       hi: Witaj {{to_user}},
493       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
494     email_confirm: 
495       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
496     email_confirm_html: 
497       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
498       greeting: Cześć,
499       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w {{server_url}} na {{new_address}}.
500     friend_notification: 
501       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
502       see_their_profile: Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz.
503       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} dodał Cię jako przyjaciela"
504     gpx_notification: 
505       failure: 
506         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
507       success: 
508         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
509     lost_password_plain: 
510       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
511       greeting: Cześć,
512     message_notification: 
513       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} przysłał nową wiadomość"
514     signup_confirm_html: 
515       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
516       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
517       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
518       greeting: Cześć!
519       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
520       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
521       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
522       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
523       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
524       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
525       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
526     signup_confirm_plain: 
527       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
528       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
529       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
530       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
531       current_user_2: "tu:"
532       greeting: Cześć!
533       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
534       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
535       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
536       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
537       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
538       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
539       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
540       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
541   site: 
542     edit: 
543       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
544       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
545       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
546       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
547       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
548       user_page_link: stronie użytkownika
549     index: 
550       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
551       js_2: OpenStreetMap używa JavaScript do wyświetlania mapki slippy map.
552       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
553       license: 
554         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
555         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
556         project_name: projektu OpenStreetMap
557       permalink: Permalink
558     key: 
559       map_key: Legenda
560       table: 
561         entry: 
562           admin: Granica administracyjna
563           allotments: Ogródki działkowe
564           apron: 
565             - Płyta lotniska
566             - terminal
567           bridge: Czarny obrys – most
568           bridleway: Ścieżka dla koni
569           brownfield: Teren powyburzeniowy
570           building: Ważny budynek
571           cable: 
572             - Kolej linowa
573             - wyciąg krzesełkowy
574           cemetery: Cmentarz
575           centre: Centrum sportowe
576           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
577           common: 
578             - Pole
579             - łąka
580           construction: Drogi w budowie
581           cycleway: Ścieżka rowerowa
582           farm: Gospodarstwo rolne
583           footway: Chodnik
584           forest: Las
585           golf: Pole golfowe
586           heathland: Wrzosowisko
587           industrial: Teren przemysłowy
588           lake: 
589             - Jezioro
590             - rezerwuar
591           military: Teren wojskowy
592           motorway: Autostrada
593           park: Park
594           pitch: Boisko sportowe
595           primary: Droga pierwszorzędna
596           rail: Tory kolejowe
597           reserve: Rezerwat przyrody
598           resident: Teren mieszkalny
599           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
600           runway: 
601             - Pas startowy
602             - kołowania
603           school: 
604             - Szkoła
605             - uniwersytet
606           secondary: Droga drugorzędna
607           station: Dworzec kolejowy
608           subway: Metro
609           summit: 
610             - Góra
611             - szczyt
612           tourist: Atrakcja turystyczna
613           track: Ścieżka
614           tram: 
615             - Lekka kolej
616             - tramwaj
617           trunk: Droga główna
618           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
619           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
620           unsurfaced: Droga nieutwardzona
621           wood: Las
622         heading: Legenda dla przybliżenia {{zoom_level}}
623     search: 
624       search: Szukaj
625       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
626       submit_text: →
627       where_am_i: Gdzie jestem?
628       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
629     sidebar: 
630       close: Zamknij
631       search_results: Wyniki wyszukiwania
632   trace: 
633     create: 
634       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
635       upload_trace: Wgraj ślad GPS
636     delete: 
637       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
638     edit: 
639       description: "Opis:"
640       download: pobierz
641       edit: edytuj
642       filename: "Nazwa pliku:"
643       heading: Edycja śladu {{name}}
644       map: mapa
645       owner: "Autor:"
646       points: "Punkty:"
647       save_button: Zapisz zmiany
648       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
649       tags: "Znaczniki:"
650       tags_help: rozdzielone przecinkami
651       title: Edycja śladu {{name}}
652       uploaded_at: "Załadowano:"
653       visibility: "Widoczność:"
654       visibility_help: co to znaczy?
655     list: 
656       public_traces: Publiczne ślady GPS
657       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
658       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
659       your_traces: Twoje ślady GPS
660     make_public: 
661       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
662     no_such_user: 
663       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
664       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
665     trace: 
666       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
667       by: utworzony przez użytkownika
668       count_points: "{{count}} punktów"
669       edit: edycja
670       edit_map: Edytuj Mapę
671       in: w
672       map: mapa
673       more: więcej
674       pending: OCZEKUJE
675       private: PRYWATNY
676       public: PUBLICZNY
677       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
678       view_map: Pokaż mapę
679     trace_form: 
680       description: Opis
681       help: Pomoc
682       tags: Znaczniki
683       tags_help: rozdzielone przecinkami
684       upload_button: Wgrywaj
685       upload_gpx: Plik GPX
686       visibility: Widoczność
687       visibility_help: co to znaczy?
688     trace_header: 
689       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
690       see_just_your_traces: Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad
691       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
692       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
693     trace_optionals: 
694       tags: Znaczniki
695     trace_paging_nav: 
696       of: z
697       showing: Widoczna jest strona
698     view: 
699       delete_track: Wykasuj ten ślad
700       description: "Opis:"
701       download: pobierz
702       edit: edycja
703       edit_track: Edytuj ten ślad
704       filename: "Plik:"
705       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
706       map: mapa
707       none: Brak
708       owner: "Autor:"
709       pending: OCZEKUJE
710       points: "Punktów:"
711       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
712       tags: Tagi
713       title: Przeglądanie śladu {{name}}
714       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
715       uploaded: "Dodano:"
716       visibility: "Widoczność:"
717   user: 
718     account: 
719       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
720       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
721       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
722       home location: "Lokalizacja domowa:"
723       latitude: "Szerokość:"
724       longitude: "Długość geograficzna:"
725       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
726       my settings: Moje ustawienia
727       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
728       preferred languages: "Preferowane Języki:"
729       profile description: "Opis profilu:"
730       public editing: 
731         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
732         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
733         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
734         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
735         enabled link text: co to jest?
736         heading: "Edycje publiczne:"
737       return to profile: Powrót do profilu.
738       save changes button: Zapisz zmiany
739       title: Zmiana ustawień konta
740       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
741     confirm: 
742       button: Potwierdzam
743       failure: Konto o tym kodzie było już potwierdzone.
744       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
745       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
746       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
747     confirm_email: 
748       button: Potwierdzam
749       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
750       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
751       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
752       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
753     friend_map: 
754       nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: [[nearby_user]]"
755       your location: Twoje położenie
756     go_public: 
757       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
758     login: 
759       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować.
760       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
761       create_account: załóż konto
762       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
763       heading: Logowanie
764       login_button: Zaloguj się
765       lost password link: Zapomniane hasło?
766       password: "Hasło:"
767       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
768       title: Logowanie
769     lost_password: 
770       email address: "Adres e-mail:"
771       heading: Zapomniałeś hasła?
772       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
773       new password button: Wyczyść hasło
774       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
775       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
776       title: zgubione hasło
777     make_friend: 
778       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
779       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
780       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
781     new: 
782       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
783       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
784       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
785       display name: "Przyjazna nazwa:"
786       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
787       email address: "Adres e-mail:"
788       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
789       flash create success message: Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
790       heading: Zakładanie konta
791       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.
792       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
793       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
794       password: "Hasło:"
795       signup: Gotowe
796       title: Nowe konto
797     no_such_user: 
798       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
799       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
800       title: Nie znaleziono użytkownika
801     remove_friend: 
802       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
803       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
804     reset_password: 
805       confirm password: Potwierdź hasło
806       flash changed: Hasło zostało zmienione.
807       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
808       heading: Resetowanie hasła {{user}}
809       password: Hasło
810       reset: Resetuj hasło
811       title: zresetuj hasło
812     set_home: 
813       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
814     view: 
815       activate_user: aktywuj tego użytkownika
816       add as friend: dodaj do znajomych
817       add image: Dodaj zdjęcie
818       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
819       block_history: otrzymane blokady
820       blocks by me: nałożone blokady
821       blocks on me: otrzymane blokady
822       change your settings: zmień swoje ustawienia
823       confirm: Potwierdź
824       create_block: zablokuj tego użytkownika
825       delete image: Usuń zdjęcie
826       delete_user: usuń to konto
827       description: Opis
828       diary: dziennik
829       edits: edycje
830       email address: Adres e‐mail
831       hide_user: ukryj tego użytkownika
832       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
833       km away: "{{count}}km stąd"
834       m away: "{{count}}m stąd"
835       mapper since: "Mapuje od:"
836       moderator_history: nałożone blokady
837       my diary: mój dziennik
838       my edits: moje zmiany
839       my settings: moje ustawienia
840       my traces: moje ślady
841       nearby users: "Najbliżsi użytkownicy:"
842       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
843       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
844       no home location: Lokalizacja domowa nie została podana.
845       no nearby users: Nikt nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy.
846       remove as friend: usuń ze znajomych
847       role: 
848         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
849         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
850       send message: wyślij wiadomość
851       settings_link_text: stronie ustawień
852       traces: ślady
853       upload an image: Wgraj zdjęcie
854       user image heading: Zdjęcie użytkownika
855       user location: Lokalizacja użytkownika
856       your friends: Twoi znajomi
857   user_block: 
858     partial: 
859       creator_name: Twórca
860       show: Pokaż
861       status: Status
862   user_role: 
863     grant: 
864       confirm: Potwierdź
865     revoke: 
866       confirm: Potwierdź