]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/pl.yml
Rework the javascript I18n interpolation a bit - the interpolation function
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 pl:
2   activerecord:
3     # Translates all the model names which are used in error handling on the web site
4     models:
5       acl: "Lista ACL"
6       changeset: "Changeset"
7       changeset_tag: "Tag changesetu"
8       country: "Państwo"
9       diary_comment: "Komentarz dziennika"
10       diary_entry: "Wpis w dzienniku"
11       friend: "Znajomy"
12       language: "Język"
13       message: "Wiadomość"
14       node: "Węzeł"
15       node_tag: "Tag węzła"
16       notifier: "Notifier"
17       old_node: "Wcześniejszy węzeł"
18       old_node_tag: "Tag wcześniejszego węzła"
19       old_relation: "Stara relacja"
20       old_relation_member: "Członek wcześniejszej relacji"
21       old_relation_tag: "Tag wcześniejszej relacji"
22       old_way: "Wcześniejsza droga"
23       old_way_node: "Węzeł wcześniejszej drogi"
24       old_way_tag: "Tag wcześniejszej drogi"
25       relation: "Relacja"
26       relation_member: "Członek relacji"
27       relation_tag: "Tag relacji"
28       session: "Sesja"
29       trace: "Ślad"
30       tracepoint: "Punkt śladu"
31       tracetag: "Tag Śladu"
32       user: "Użytkownik"
33       user_preference: "Preferencje użytkownika"
34       user_token: "Token użytkownika"
35       way: "Droga"
36       way_node: "Węzeł drogi"
37       way_tag: "Tag drogi"
38     # Translates all the model attributes which are used in error handling on the web site
39     # Only the ones that are used on the web site are translated at the moment
40     attributes:
41       diary_comment:
42         body: "Treść"
43       diary_entry:
44         user: "Użytkownik"
45         title: "Tytuł"
46         latitude: "Szerokość geograficzna"
47         longitude: "Długość geograficzna"
48         language: "Język"
49       friend:
50         user: "Użytkownik"
51         friend: "Znajomy"
52       trace:
53         user: "Użytkownik"
54         visible: "Widoczny"
55         name: "Nazwa"
56         size: "Rozmiar"
57         latitude: "Szerokość geograficzna"
58         longitude: "Długość geograficzna"
59         public: "Publiczny"
60         description: "Opis"
61       message:
62         sender: "Nadawca"
63         title: "Tytuł"
64         body: "Treść"
65         recipient: "Odbiorca"
66       user:
67         email: "Email"
68         active: "Aktywny"
69         display_name: "Przyjazna nazwa"
70         description: "Opis"
71         languages: "Języki"
72         pass_crypt: "Hasło"
73   map:
74     view: Mapa
75     edit: Edycja
76     coordinates: "Współrzędne:"
77   browse:
78     changeset:
79       title: "Changeset"
80       changeset: "Changeset:"
81       download: "Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}"
82       changesetxml: "XML w formacie Changesetu"
83       osmchangexml: "XML w formacie osmChange"
84     changeset_details:
85       created_at: "Utworzono:"
86       closed_at: "Zamknięto:"
87       belongs_to: "Należy do:"
88       bounding_box: "Prostokąt min/max:"
89       no_bounding_box: "Ten changeset został zapisany bez prostokątu ograniczającego."
90       show_area_box: "Pokaż obszar prostokątu"
91       box: "prostokąt"
92       has_nodes: "Zawiera następujących {{node_count}} węzłów:"
93       has_ways: "Zawiera następujących {{way_count}} dróg:"
94       has_relations: "Zawiera następujących {{relation_count}} relacji:"
95     common_details: 
96       edited_at: "Edytowano:"
97       edited_by: "Edytował(a):"
98       version: "Wersja:"
99       in_changeset: "W changesecie:"
100     containing_relation:
101       relation: "Relacja {{relation_name}}"
102       relation_as: "(jako {{relation_role}})"
103     map:
104       loading: "Wczytywanie..."
105       deleted: "Skasowano"
106       view_larger_map: "Powiększ mapę"
107     node_details:
108       coordinates: "Współrzędne: "
109       part_of: "Jest częścią:"
110     node_history:
111       node_history: "Historia zmian węzła"
112       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
113       download_xml: "Ściągnij XML"
114       view_details: "zobacz szczegóły"
115     node:
116       node: "Węzeł"
117       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
118       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
119       download_xml: "Ściągnij XML"
120       view_history: "zobacz historię zmian"
121     not_found:
122       sorry: "Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony."
123     paging_nav:
124       showing_page: "Widoczna jest strona"
125       of: "z"
126     relation_details:
127       members: "Zawiera:"
128       part_of: "Jest częścią:"
129     relation_history:
130       relation_history: "Historia zmian relacji"
131       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
132     relation_member:
133       as: "jako"
134     relation:
135       relation: "Relacja"
136       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
137       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
138       download_xml: "Ściągnij XML"
139       view_history: "zobacz historię zmian"
140     start:
141       view_data: "Zobacz dane w aktualnym widoku mapy"
142       manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
143     start_rjs:
144       data_frame_title: "Dane"
145       zoom_or_select: "Przybliż albo wybierz inny obszar mapy"
146       drag_a_box: "Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar"
147       manually_select: "Manualnie wybierz inny obszar"
148       loaded_an_area_with_num_features: "Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej."
149       load_data: "Załaduj dane"
150       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
151       loading: "Wczytywanie..."
152       show_history: "Pokaż zmiany"
153       wait: "Moment..."
154       history_for_feature: "Historia zmian dla [[feature]]"
155       details: "Szczegóły"
156       private_user: "prywatny użytkownika"
157       edited_by_user_at_timestamp: "Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]"
158     tag_details:
159       tags: "Tagi:"
160     way_details:
161       nodes: "Węzły:"
162       part_of: "Jest częścią:"
163       also_part_of:
164         one: "należy również do drogi {{related_ways}}"
165         other: "należy również do dróg {{related_ways}}"
166     way_history:
167       way_history: "Historia zmian drogi"
168       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
169       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
170       download_xml: "Ściągnij XML"
171       view_details: "zobacz szczegóły"
172     way:
173       way: "Droga"
174       way_title: "Droga: {{way_name}}"
175       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
176       download_xml: "Ściągnij XML"
177       view_details: "zobacz szczegóły"
178   changeset:
179     changeset_paging_nav:
180       showing_page: "Widoczna jest strona"
181       of: "z"
182     changeset:
183       still_editing: "(nadal edytowany)"
184       anonymous: "Anonim"
185       no_comment: "(brak)"
186       no_edits: "(brak edycji)"
187       show_area_box: "pokaż prostokąt zawierający"
188       big_area: "(pełny)"
189       view_changeset_details: "Zobacz szczegóły changesetu"
190       more: "więcej"
191     changesets:
192       id: "ID"
193       saved_at: "Zapisano"
194       user: "Użytkownik"
195       comment: "Komentarz"
196       area: "Obszar"
197     list_bbox:
198       history: "Historia"
199       changesets_within_the_area: "Changesety w tym obszarze:"
200       show_area_box: "pokaż prostokąt"
201       no_changesets: "Brak changesetów"
202       all_changes_everywhere: "Zobacz też globalną {{recent_changes_link}}."
203       recent_changes: "listę ostatnich zmian"
204       no_area_specified: "Nie podano obszaru"
205       first_use_view: "Użyj najpierw {{view_tab_link}} aby wyświetlić interesujący Cię obszar, następnie przejdź do zakładki Zmiany."
206       view_the_map: "zobacz mapę"
207       view_tab: "zakładki Mapa"
208       alternatively_view: "Możesz też objerzeć globalną {{recent_changes_link}}"
209     list:
210       recent_changes: "Najświeższe zmiany"
211       recently_edited_changesets: "Ostatnio edytowane changesety:"
212       for_more_changesets: "Pełne listy zmian dostępne są po wybraniu użytkownika i kliknięciu na historię jego edycji, a także według obszarów w zakładce Zmiany."
213     list_user:
214       edits_by_username: "Edycje dokonane przez {{username_link}}"
215       no_visible_edits_by: "Brak edycji autora {{name}} do wyświetlenia."
216       for_all_changes: "Żeby obejrzeć zmiany wszystkich autorów przejdź do globalnej {{recent_changes_link}}"
217       recent_changes: "listy ostatnich zmian"
218   diary_entry:
219     new:
220       title: Nowy wpis do dziennika
221     list:
222       title: "Dzienniki użytkowników"
223       user_title: "Dziennik dla {{user}}"
224       new: Nowy wpis do dziennika
225       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
226       no_entries: Brak wpisów dziennika
227       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika: "
228       older_entries: Starsze wpisy
229       newer_entries: Nowsze wpisy
230     edit:
231       title: "Edycja wpisu dziennika"
232       subject: "Temat: "
233       body: "Treść: "
234       language: "Język: "
235       location: "Położenie: "
236       latitude: "Szerokość geograficzna: "
237       longitude: "Długość geograficzna: "
238       use_map_link: "na mapie"
239       save_button: "Zapisz"
240       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
241     view:
242       title: "Wpisy użytkowników | {{user}}"
243       user_title: "Dziennik dla {{user}}"
244       leave_a_comment: "Zostaw komentarz"
245       save_button: "Zapisz"
246     no_such_entry:
247       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
248       body: "Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
249     no_such_user:
250       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
251     diary_entry:
252       posted_by: "Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language}}"
253       comment_link: Skomentuj ten wpis
254       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
255       comment_count:
256         one: 1 komentarz
257         two: 2 komentarze
258         three: 3 komentarze
259         four: 4 komentarze
260         other: "{{count}} komentarzy"
261       edit_link: Edytuj ten wpis
262     diary_comment:
263       comment_from: "Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}"
264   export:
265     start:
266       area_to_export: "Obszar do eksportu"
267       manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
268       format_to_export: "Format eksportu"
269       osm_xml_data: "Dane XML OpenStreetMap"
270       mapnik_image: "Obrazek z Mapnika"
271       osmarender_image: "Obrazek z Osmarender"
272       embeddable_html: "HTML do wklejenia"
273       licence: "Licencja"
274       export_details: 'Dane OpenStreetMap są na licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0</a>.'
275       options: "Opcje"
276       format: "Format"
277       scale: "Skala"
278       max: "max"
279       image_size: "Rozmiar obrazka:"
280       zoom: "Zoom"
281       add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
282       latitude: "Szer:"
283       longitude: "Dł:"
284       output: "Wynik"
285       paste_html: "Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie"
286       export_button: "Eksportuj"
287     start_rjs:
288       export: "Eksport"
289       drag_a_box: "Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie"
290       manually_select: "Ręcznie zaznacz inny obszar"
291       click_add_marker: "Kliknij na mapie aby dodać pinezkę"
292       change_marker: "Zmień pozycję pinezki"
293       add_marker: "Dodaj pinezkę na mapie"
294       view_larger_map: "Większy widok mapy"
295   geocoder:
296     results:
297       results: "Wyniki"
298       type_from_source: "{{type}} z {{source_link}}"
299       no_results: "Nie znaleziono"
300   layouts:
301     welcome_user: "Witaj, {{user_link}}"
302     inbox: "skrzynka ({{size}})"
303     logout: wyloguj
304     log_in: zaloguj się
305     sign_up: zarejestruj
306     view: Mapa
307     edit: Edycja
308     history: Zmiany
309     export: Eksport
310     gps_traces: Ślady GPS
311     user_diaries: Dzienniczki
312     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
313     intro_1: "OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty."
314     intro_2: "OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi."
315     intro_3: "Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}."
316     osm_offline: "Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
317     osm_read_only: "Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane."
318     donate: "Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu."
319     donate_link_text: dokonując darowizny
320     help_wiki: "Pomoc &amp; Wiki"
321     news_blog: "Blog wiadomości"
322     shop: Zakupy
323     sotm: 'Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!'
324     alt_donation: Zrób Donację
325   notifier:
326     diary_comment_notification:
327       banner1: "*                     Nie odpowiadaj na tego maila.                       *"
328       banner2: "*                 Użyj strony OpenStreetMap w tym celu.                   *"
329       hi: "Witaj {{to_user}},"
330       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
331       footer: "Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}"
332     friend_notification:
333       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
334       see_their_profile: "Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz."
335     signup_confirm_plain:
336       greeting: "Cześć!"
337       hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
338       # next two translations run-on : please word wrap appropriately
339       click_the_link_1: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić"
340       click_the_link_2: "Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
341       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
342       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
343       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
344       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog OpenStreetMap, ma nawet podcasty:"
345       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
346       # next four translations are in pairs : please word wrap appropriately
347       user_wiki_1: "Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie"
348       user_wiki_2: "kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]]."
349       current_user_1: "Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz"
350       current_user_2: "tu:"
351     signup_confirm_html:
352       greeting: "Cześć!"
353       hopefully_you: "Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na"
354       click_the_link: "Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap."
355       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}."
356       video_to_openstreetmap: "wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap"
357       more_videos: "Mamy  {{more_videos_link}}."
358       more_videos_here: "więcej materiału wideo tutuaj"
359       get_reading: 'Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</p> i <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!'
360       wiki_signup: 'Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.'
361       user_wiki_page: 'Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.'
362       current_user: 'Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.'
363   message:
364     inbox:
365       title: "Wiadomości odebrane"
366       my_inbox: "Moja skrzynka odbiorcza"
367       outbox: "nadawcza"
368       you_have: "Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości."
369       from: "Od"
370       subject: "Temat"
371       date: "Nadano"
372       no_messages_yet: "Nie masz jeszcze wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
373       people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
374     message_summary:
375       unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
376       read_button: "Oznacz jako przeczytaną"
377       reply_button: "Odpowiedz"
378     new:
379       title: "Wysyłanie wiadomości"
380       send_message_to: "Wyślij nową wiadomość do {{name}}"
381       subject: "Temat"
382       body: "Treść"
383       send_button: "Wyślij"
384       back_to_inbox: "Powrót do skrzynki"
385       message_sent: "Wiadomość wysłana"
386     no_such_user:
387       heading: "Nie ma takiego użytkownika / wiadomości"
388       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id"
389     outbox:
390       title: "Wiadomości wysłane"
391       my_inbox: "Moja skrzynka {{inbox_link}}"
392       inbox: "odbiorcza"
393       outbox: "nadawcza"
394       you_have_sent_messages: "Wysłaleś/aś {{sent_count}} wiadomości"
395       to: "Do"
396       subject: "Temat"
397       date: "Nadano"
398       no_messages_yet: "Jeszcze nie masz wysłanych wiadomości.  Czemu nie podyskutować z {{people_mapping_nearby_link}}."
399       people_mapping_nearby: "mapowiczami w Twojej okolicy"
400     read:
401       title: "Czytanie wiadomości"
402       reading_your_messages: "Czytanie odebranej wiadomości"
403       from: "Od"
404       subject: "Temat"
405       date: "Nadano"
406       reply_button: "Odpowiedz"
407       unread_button: "Oznacz jako nieprzeczytaną"
408       back_to_inbox: "Powrót do odebranych"
409       reading_your_sent_messages: "Czytanie wysłanej wiadomości"
410       to: "Do"
411       back_to_inbox: "Powrót do wysłanych"
412     mark:
413       as_read: "Wiadomość została oznaczona jako przeczytana"
414       as_unread: "Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana"
415   site:
416     index:
417       home: "główna"
418       js_1: "Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje."
419       js_2: "OpenStreetMap używa javaskryptów do wyświetlania mapki slippy map."
420       js_3: 'Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.'
421       permalink: Permalink
422       license: "Dostęp na zasadach licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0, prawa autorskie projektu OpenStreetMap i jego uczestników."
423     edit:
424       not_public: "Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne."
425       not_public_description: "W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}."
426       user_page_link: stronie użytkownika
427       anon_edits: "({{link}})"
428       anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
429       anon_edits_link_text: "Tu dowiesz się dlaczego."
430       flash_player_required: 'Będziesz potrzebował wtyczki Flash żeby korzystać z Potlatcha, edytora OpenStreetMap we Flashu.  Ściągnij <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">odtwarzacz Flasha z Adobe.com</a>.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">paru innych dostępnych edytorów</a> żeby kontrybuować w OpenStreetMap.'
431       potlatch_unsaved_changes: 'Masz niezapisane zmiany. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie \"na żywo\" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)'
432     sidebar:
433       search_results: Wyniki Wyszukiwania
434       close: Zamknij
435     search:
436       search: Wyszukiwanie
437       where_am_i: "Gdzie jestem?"
438       submit_text: "Szukaj"
439       searching: "Wyszukiwanie..."
440       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
441     key:
442       map_key: "Legenda"
443   trace:
444     create:
445       upload_trace: "Wgraj ślad GPS"
446       trace_uploaded: "Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym."
447     edit:
448       filename: "Nazwa pliku:"
449       uploaded_at: "Załadowano:"
450       points: "Punkty:"
451       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
452       edit: "edytuj"
453       owner: "Autor:"
454       description: "Opis:"
455       tags: "Tagi:"
456       save_button: "Zapisz zmiany"
457     no_such_user:
458       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
459     trace_form:
460       upload_gpx: "Wgraj plik GPX"
461       description: "Opis"
462       tags: "Tagi"
463       public: "Publiczny?"
464       upload_button: "Wgrywaj"
465       help: "Pomoc"
466     trace_header:
467       see_just_your_traces: "Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad"
468       see_all_traces: "Zobacz wszystkie ślady"
469       see_your_traces: "Zobacz wszystkie Twoje ślady"
470       traces_waiting: "Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom."
471     trace_optionals:
472       tags: "Tagi"
473     view:
474       pending: "OCZEKUJE"
475       filename: "Plik:"
476       download: "pobierz"
477       uploaded: "Dodano:"
478       points: "Punktów:"
479       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
480       map: "mapa"
481       edit: "edycja"
482       owner: "Autor:"
483       description: "Opis:"
484       tags: "Tagi"
485       none: "Brak"
486       make_public: "Na stałe oznacz ten ślad jako publiczny"
487       edit_track: "Edytuj ten ślad"
488       delete_track: "Wykasuj ten ślad"
489       viewing_trace: "Przeglądanie śladu {{name}}"
490       trace_not_found: "Ślad nie znaleziony!"
491     trace_paging_nav:
492       showing: "Widoczna jest strona"
493       of: "z"
494     trace:
495       pending: "OCZEKUJE"
496       count_points: "{{count}} punktów"
497       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
498       more: "więcej"
499       trace_details: "Pokaż szczegóły śladu"
500       view_map: "Pokaż mapę"
501       edit: "edycja"
502       edit_map: "Edytuj Mapę"
503       public: "PUBLICZNY"
504       private: "PRYWATNY"
505       by: "użytkownika"
506       in: "w"
507       map: "mapa"
508     list:
509       public_traces: "Publiczne ślady GPS"
510       your_traces: "Twoje ślady GPS"
511       public_traces_from: "Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}"
512       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
513     delete:
514       scheduled_for_deletion: "Ślad oczekuje na skasowanie"
515     make_public:
516       made_public: "Ślad stał się publicznie dostępny"
517   user:
518     login:
519       title: "Logowanie"
520       heading: "Login"
521       please login: "Zaloguj się lub {{create_user_link}}."
522       create_account: "dodaj konto"
523       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika: "
524       password: "Hasło: "
525       lost password link: "Zapomniane hasło?"
526       login_button: "Zaloguj mnie"
527       account not active: "Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br>Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować."
528       auth failure: "Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię."
529     lost_password:
530       title: "zgubione hasło"
531       heading: "Zapomniane Hasło?"
532       email address: "Adres E-mail:"
533       new password button: "Wyślij mi nowe hasło"
534       notice email on way: "Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło."
535       notice email cannot find: "Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail."
536     reset_password:
537       title: "zresetuj hasło"
538       flash changed check mail: "Twoje hasło zostało zmienione i jest już w drodze do Twojej skrzynki mailowej :-)"
539       flash token bad: "Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL"
540     new:
541       title: "Nowe konto"
542       heading: "Zakładanie Konta Użytkownika"
543       no_auto_account_create: "Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie."
544       contact_webmaster: 'Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe. '
545       fill_form: "Wypełnij formularz a my zaraz wyślemy Ci e-mail z instrukcjami aktywacji Twojego konta."
546       license_agreement: 'Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.'
547       email address: "Adres E-mail: "
548       confirm email address: "Potwierdź Adres E-mail: "
549       not displayed publicly: 'Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">privacy policy - zasady prywatności</a>)'
550       display name: "Przyjazna nazwa: "
551       password: "Hasło: "
552       confirm password: "Potwierdzenie hasła: "
553       signup: Gotowe
554       flash create success message: "Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów."
555     no_such_user:
556       body: "Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny."
557     view:
558       my diary: mój dziennik
559       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
560       my edits: moje zmiany
561       my traces: moje ślady
562       my settings: moje ustawienia
563       send message: wyślij wiadomość
564       diary: dziennik
565       edits: edycje
566       traces: ślady
567       remove as friend: usuń ze znajomych
568       add as friend: dodaj do znajomych
569       mapper since: "Mapuje od: "
570       ago: "({{time_in_words_ago}} temu)"
571       user image heading: Zdjęcie użytkownika
572       delete image: Usuń zdjęcie
573       upload an image: Wgraj zdjęcie
574       add image: Dodaj Zdjęcie
575       description: Opis
576       user location: Lokalizacja użytkownika
577       no home location: "Lokalizacja domowa nie została podana."
578       if set location: "Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}."
579       settings_link_text: stronie ustawień
580       your friends: Twoi znajomi
581       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
582       km away: "{{distance}}km z tąd"
583       nearby users: "Najbliźsi użytkownicy: "
584       no nearby users: "Nikt nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy."
585       change your settings: zmień swoje ustawienia
586     friend_map:
587       your location: Twoje położenie
588       nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: "
589     account:
590       title: "Zmiana ustawień konta"
591       my settings: Moje ustawienia
592       email never displayed publicly: "(nie jest wyświetlany publicznie)"
593       public editing:
594         heading: "Edycje publiczne: "
595         enabled: "Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych."
596         enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
597         enabled link text: "co to jest?"
598         disabled: "Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe."
599         disabled link text: "dlaczego nie mogę mapować?"
600       profile description: "Opis profilu: "
601       preferred languages: "Preferowane Języki: "
602       home location: "Lokalizacja domowa: "
603       no home location: "Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej."
604       latitude: "Szerokość: "
605       longitude: "Długość geograficzna: "
606       update home location on click: "Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?"
607       save changes button: Zapisz zmiany
608       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
609       return to profile: Powrót do profilu.
610       flash update success confirm needed: "Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy."
611       flash update success: "Zaktualizowano profil użytkownika."
612     confirm:
613       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
614       press confirm button: "Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto."
615       button: Potwierdzam
616       success: "Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!"
617       failure: "Konto o tym kodzie było już potwierdzone."
618     confirm_email:
619       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
620       press confirm button: "Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail."
621       button: Potwierdzam
622       success: "Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!"
623       failure: "Adres email o tym kodzie był już potwierdzony."
624     set_home:
625       flash success: "Nowa lokalizacja domowa zapisana"
626     go_public:
627       flash success: "Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji."
628     make_friend:
629       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
630       failed: "Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się."
631       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
632     remove_friend:
633       success: "{{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
634       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."