Localisation updates from http://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Ajank
5 # Author: BdgwksxD
6 # Author: BeginaFelicysym
7 # Author: Chrumps
8 # Author: Cysioland
9 # Author: Debeet
10 # Author: Deejay1
11 # Author: Kaligula
12 # Author: Nemo bis
13 # Author: Odie2
14 # Author: Przemub
15 # Author: RafalR
16 # Author: Rezonansowy
17 # Author: Soeb
18 # Author: Sp5uhe
19 # Author: Woytecr
20 # Author: Wpedzich
21 # Author: Yarl
22 pl: 
23   activerecord: 
24     attributes: 
25       diary_comment: 
26         body: Treść
27       diary_entry: 
28         language: Język
29         latitude: Szerokość geograficzna
30         longitude: Długość geograficzna
31         title: Tytuł
32         user: Użytkownik
33       friend: 
34         friend: Znajomy
35         user: Użytkownik
36       message: 
37         body: Treść
38         recipient: Odbiorca
39         sender: Nadawca
40         title: Tytuł
41       trace: 
42         description: Opis
43         latitude: Szerokość geograficzna
44         longitude: Długość geograficzna
45         name: Nazwa
46         public: Publiczny
47         size: Rozmiar
48         user: Użytkownik
49         visible: Widoczny
50       user: 
51         active: Aktywny
52         description: Opis
53         display_name: Publiczna nazwa
54         email: E-mail
55         languages: Języki
56         pass_crypt: Hasło
57     models: 
58       acl: Lista kontroli dostępu
59       changeset: Zestaw zmian
60       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
61       country: Państwo
62       diary_comment: Komentarz dziennika
63       diary_entry: Wpis w dzienniku
64       friend: Znajomy
65       language: Język
66       message: Wiadomość
67       node: Węzeł
68       node_tag: Znacznik węzła
69       notifier: Notifier
70       old_node: Wcześniejszy węzeł
71       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
72       old_relation: Stara relacja
73       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
74       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
75       old_way: Wcześniejsza droga
76       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
77       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
78       relation: Relacja
79       relation_member: Członek relacji
80       relation_tag: Znacznik relacji
81       session: Sesja
82       trace: Ślad
83       tracepoint: Punkt śladu
84       tracetag: Znacznik śladu
85       user: Użytkownik
86       user_preference: Preferencje użytkownika
87       user_token: Token użytkownika
88       way: Droga
89       way_node: Węzeł drogi
90       way_tag: Tag drogi
91   application: 
92     require_cookies: 
93       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączoną obsługę ciasteczek (cookies) w swojej przeglądarce internetowej – włącz ją, zanim przejdziesz dalej.
94     require_moderator: 
95       not_a_moderator: Musisz być moderatorem, aby wykonać tą akcję.
96     setup_user_auth: 
97       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
98       need_to_see_terms: Dostęp do API został czasowo zawieszony. Proszę się zalogować do interfejsu sieci, aby wyświetlić postanowienia. Nie musisz ich akceptować, ale chociaż przejrzeć.
99   browse: 
100     changeset: 
101       changeset: "Zestaw zmian: %{id}"
102       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
103       feed: 
104         title: Zestaw zmian %{id}
105         title_comment: Zestaw zmian %{id} – %{comment}
106       osmchangexml: XML w formacie osmChange
107       title: Zestaw zmian
108     changeset_details: 
109       belongs_to: "Należy do:"
110       bounding_box: "Obszar edycji:"
111       box: prostokąt
112       closed_at: "Zamknięto:"
113       created_at: "Utworzono:"
114       has_nodes: 
115         few: "Zawiera następujące %{count} węzły:"
116         one: "Zawiera następujący %{count} węzeł:"
117         other: "Zawiera następujących %{count} węzłów:"
118       has_relations: 
119         few: "Zawiera następujące %{count} relacje:"
120         one: "Zawiera następującą %{count} relację:"
121         other: "Zawiera następujących %{count} relacji:"
122       has_ways: 
123         few: "Zawiera następujące %{count} drogi:"
124         one: "Zawiera następującą %{count} drogę:"
125         other: "Zawiera następujących %{count} dróg:"
126       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
127       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
128     common_details: 
129       changeset_comment: "Komentarz:"
130       deleted_at: "Usunięte dnia:"
131       deleted_by: "Usunięte przez:"
132       edited_at: "Edytowano:"
133       edited_by: "Edytowane przez:"
134       in_changeset: "W zestawie zmian:"
135       version: "Wersja:"
136     containing_relation: 
137       entry: Relacja %{relation_name}
138       entry_role: Relacja %{relation_name} (jako %{relation_role})
139     map: 
140       deleted: Skasowano
141       edit: 
142         area: Edytuj obszar
143         node: Edytuj węzeł
144         note: Edytuj notatkę
145         relation: Edytuj relację
146         way: Edytuj drogę
147       larger: 
148         area: Zobacz obszar na większej mapie
149         node: Zobacz punkt na większej mapie
150         note: Zobacz notatkę na większej mapie
151         relation: Zobacz relację na większej mapie
152         way: Pokaż drogę na większej mapie
153       loading: Wczytywanie…
154     navigation: 
155       all: 
156         next_changeset_tooltip: Następny zestaw zmian
157         next_node_tooltip: Następny węzeł
158         next_note_tooltip: Następna notatka
159         next_relation_tooltip: Poprzednia relacja
160         next_way_tooltip: Następna droga
161         prev_changeset_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
162         prev_node_tooltip: Poprzedni węzeł
163         prev_note_tooltip: Poprzednia notatka
164         prev_relation_tooltip: Poprzednia relacja
165         prev_way_tooltip: Poprzednia droga
166       user: 
167         name_changeset_tooltip: Zobacz edycje użytkownika %{user}
168         next_changeset_tooltip: Następna edycja użytkownika %{user}
169         prev_changeset_tooltip: Poprzednia edycja użytkownika %{user}
170     node: 
171       download_xml: Pobierz XML
172       edit: Edytuj węzeł
173       node: Węzeł
174       node_title: "Węzeł: %{node_name}"
175       view_history: Zobacz historię
176     node_details: 
177       coordinates: "Współrzędne:"
178       part_of: "Jest częścią:"
179     node_history: 
180       download_xml: Pobierz XML
181       node_history: Historia zmian węzła
182       node_history_title: "Historia punktu: %{node_name}"
183       view_details: Zobacz szczegóły
184     not_found: 
185       sorry: Niestety %{type} o id %{id} nie został znaleziony.
186       type: 
187         changeset: zestaw zmian
188         node: węzeł
189         relation: relacja
190         way: droga
191     note: 
192       at_by_html: "%{when} temu przez użytkownika %{user}"
193       at_html: "%{when} temu"
194       closed: "Zamknięto:"
195       closed_title: "Rozwiązana notatka: %{note_name}"
196       comments: "Komentarze:"
197       description: "Opis:"
198       last_modified: "Ostatnio zmodyfikowano:"
199       open_title: "Nierozwiązana notatka: %{note_name}"
200       opened: "Utworzono:"
201     paging_nav: 
202       of: z
203       showing_page: strona
204     redacted: 
205       message_html: Wersja %{version} tego %{type} nie może zostać pokazana jako zredagowana. Zapoznaj się z %{redaction_link}, aby uzyskać szczegółowe informacje.
206       redaction: Redakcja %{id}
207       type: 
208         node: węzeł
209         relation: relacja
210         way: droga
211     relation: 
212       download_xml: Pobierz XML
213       relation: Relacja
214       relation_title: "Relacja: %{relation_name}"
215       view_history: Zobacz historię zmian
216     relation_details: 
217       members: "Zawiera:"
218       part_of: "Jest częścią:"
219     relation_history: 
220       download_xml: Pobierz XML
221       relation_history: Historia zmian relacji
222       relation_history_title: "Historia relacji: %{relation_name}"
223       view_details: Zobacz szczegóły
224     relation_member: 
225       entry_role: "%{type} %{name} jako %{role}"
226       type: 
227         node: Węzeł
228         relation: Relacja
229         way: Droga
230     start_rjs: 
231       data_frame_title: Dane
232       data_layer_name: Przeglądaj dane mapy
233       details: Szczegóły
234       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez %{user} ostatni raz %{timestamp}
235       hide_areas: Ukryj obszary
236       history_for_feature: Historia zmian dla %{feature}
237       load_data: Załaduj dane
238       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający %{num_features} obiektów. Niektóre przeglądarki internetowe mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych. Na ogół przeglądarki działają najlepiej przy wyświetlaniu mniej niż %{max_features} obiektów jednocześnie, w przeciwnym przypadku przeglądarka może działać powoli lub przestać odpowiadać. Jeśli jesteś pewien, że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
239       loading: Wczytywanie...
240       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
241       notes_layer_name: Przeglądaj notatki
242       object_list: 
243         api: Pobierz ten obszar z API
244         back: Powrót do listy obiektów
245         details: Szczegóły
246         heading: Lista obiektów
247         history: 
248           type: 
249             node: Węzeł %{id}
250             way: Droga %{id}
251         selected: 
252           type: 
253             node: Węzeł %{id}
254             way: Droga %{id}
255         type: 
256           node: Węzeł
257           way: Droga
258       private_user: prywatny użytkownika
259       show_areas: Pokaż obszary
260       show_history: Pokaż zmiany
261       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający %{bbox_size} jest zbyt duży (nie może przekraczać %{max_bbox_size} stopnia)"
262       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
263       wait: Moment…
264       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
265     tag_details: 
266       tags: "Znaczniki:"
267       wiki_link: 
268         key: Strona wiki dla etykiety %{key}
269         tag: Strona wiki dla etykiety %{key}=%{value}
270       wikipedia_link: Artykuł %{page} w Wikipedii
271     timeout: 
272       sorry: Niestety, pobranie danych dla %{type} o identyfikatorze %{id} trwało zbyt długo.
273       type: 
274         changeset: Zestaw zmian
275         node: węzeł
276         relation: relacja
277         way: droga
278     way: 
279       download_xml: Ściągnij XML
280       edit: Edytuj
281       view_history: Pokaż historię
282       way: Droga
283       way_title: "Droga: %{way_name}"
284     way_details: 
285       also_part_of: 
286         one: należy do drogi %{related_ways}
287         other: należy do dróg %{related_ways}
288       nodes: "Węzły:"
289       part_of: "Jest częścią:"
290     way_history: 
291       download_xml: Ściągnij XML
292       view_details: Zobacz szczegóły
293       way_history: Historia zmian drogi
294       way_history_title: "Historia drogi: %{way_name}"
295   changeset: 
296     changeset: 
297       anonymous: Anonim
298       big_area: (duży)
299       no_comment: (brak)
300       no_edits: (brak edycji)
301       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
302       still_editing: (nadal edytowany)
303       view_changeset_details: Zobacz szczegóły zestawu zmian
304     changeset_paging_nav: 
305       next: Następna »
306       previous: « Poprzednia
307       showing_page: Strona %{page}
308     changesets: 
309       area: Obszar
310       comment: Komentarz
311       id: ID
312       saved_at: Zapisano
313       user: Użytkownik
314     list: 
315       description: Ostatnie zmiany
316       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze %{bbox}
317       description_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
318       description_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
319       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
320       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
321       empty_anon_html: Nie podjęto jeszcze edycji.
322       empty_user_html: Wydaje się że jeszcze nie edytowałeś. By zacząć, przejrzyj <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.3'>Przewodnik dla początkujących</a>.
323       heading: Zestawy zmian
324       heading_bbox: Zestawy zmian
325       heading_friend: Zestawy zmian
326       heading_nearby: Zestawy zmian
327       heading_user: Zestawy zmian
328       heading_user_bbox: Zestawy zmian
329       title: Zestawy zmian
330       title_bbox: Zestawy zmian w %{bbox}
331       title_friend: Zestawy zmian twoich znajomych
332       title_nearby: Zestawy zmian użytkowników znajdujących się w pobliżu
333       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user}
334       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika %{user} w %{bbox}
335     timeout: 
336       sorry: Niestety, pobieranie listy zestawów zmian, którą chciałeś zobaczyć, trwało zbyt długo.
337   diary_entry: 
338     comments: 
339       ago: "%{ago} temu"
340       comment: Komentarz
341       has_commented_on: "%{display_name} skomentował następujące wpisy dziennika"
342       newer_comments: Nowsze komentarze
343       older_comments: Starsze komentarze
344       post: Wpis
345       when: Kiedy
346     diary_comment: 
347       comment_from: Komentarz od %{link_user} z %{comment_created_at}
348       confirm: Potwierdź
349       hide_link: Ukryj ten komentarz
350     diary_entry: 
351       comment_count: 
352         few: "%{count} komentarze"
353         one: 1 komentarz
354         other: "%{count} komentarzy"
355         zero: Brak komentarzy
356       comment_link: Skomentuj ten wpis
357       confirm: Potwierdź
358       edit_link: Edytuj ten wpis
359       hide_link: Ukryj ten wpis
360       posted_by: Wpis od %{link_user} z %{created} w języku %{language_link}
361       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
362     edit: 
363       body: "Treść:"
364       language: "Język:"
365       latitude: "Szerokość geograficzna:"
366       location: "Położenie:"
367       longitude: "Długość geograficzna:"
368       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
369       save_button: Zapisz
370       subject: "Temat:"
371       title: Edycja wpisu dziennika
372       use_map_link: na mapie
373     feed: 
374       all: 
375         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
376         title: Wpisy OpenStreetMap
377       language: 
378         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku %{language_name}
379         title: Wpisy w języku %{language_name}
380       user: 
381         description: Ostatnie wpisy od %{user}
382         title: Wpisy dla %{user}
383     list: 
384       in_language_title: Wpisy w języku %{language}
385       new: Nowy wpis do dziennika
386       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
387       newer_entries: Nowsze wpisy
388       no_entries: Brak wpisów dziennika
389       older_entries: Starsze wpisy
390       recent_entries: Ostatnie wpisy do dziennika
391       title: Dzienniki użytkowników
392       title_friends: Dzienniki znajomych
393       title_nearby: Dzienniki najbliższych użytkowników
394       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
395     location: 
396       edit: Edytuj
397       location: "Położenie:"
398       view: Podgląd
399     new: 
400       title: Nowy wpis do dziennika
401     no_such_entry: 
402       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id %{id}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
403       heading: "Brak wpisu o id: %{id}"
404       title: Nie ma takiego wpisu
405     view: 
406       leave_a_comment: Zostaw komentarz
407       login: Zaloguj się
408       login_to_leave_a_comment: "%{login_link}, aby dodać komentarz"
409       save_button: Zapisz
410       title: Dziennik użytkownika %{user} | %{title}
411       user_title: Dziennik użytkownika %{user}
412   editor: 
413     default: Domyślnie (obecnie %{name})
414     id: 
415       description: iD (edycja w przeglądarce)
416       name: iD
417     potlatch: 
418       description: Potlatch 1 (edycja w przeglądarce)
419       name: Potlatch 1
420     potlatch2: 
421       description: Potlatch 2 (edycja w przeglądarce)
422       name: Potlatch 2
423     remote: 
424       description: JOSM lub Markaartor
425       name: Zdalne sterowanie
426   export: 
427     start: 
428       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
429       area_to_export: Obszar do eksportu
430       embeddable_html: Kod HTML do osadzenia
431       export_button: Eksportuj
432       export_details: Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Open Data Commons Open Database License</a>.
433       format: Format
434       format_to_export: Format eksportu
435       image_size: Rozmiar obrazka
436       latitude: "Szer:"
437       licence: Licencja
438       longitude: "Dł:"
439       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
440       map_image: Plik graficzny (standardowa warstwa)
441       max: max
442       options: Opcje
443       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
444       output: Wynik
445       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
446       scale: Skala
447       too_large: 
448         body: Ten obszar jest zbyt duży, aby go wyeksportować jako dane XML OpenStreetMap. Przybliż się lub wybierz mniejszy obszar.
449         heading: Obszar zbyt duży
450       zoom: Zoom
451     start_rjs: 
452       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
453       change_marker: Zmień pozycję pinezki
454       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
455       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
456       export: Eksport
457       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
458       view_larger_map: Większy widok mapy
459   geocoder: 
460     description: 
461       title: 
462         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
463         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
464       types: 
465         cities: Miasta
466         places: Miejsca
467         towns: Miasta
468     direction: 
469       east: na wschód
470       north: na północ
471       north_east: na północny wschód
472       north_west: na północny zachód
473       south: na południe
474       south_east: na południowy wschód
475       south_west: na południowy zachód
476       west: na zachód
477     distance: 
478       one: ok. 1km
479       other: około %{count}km
480       zero: mniej niż 1km
481     results: 
482       more_results: Więcej wyników
483       no_results: Nie znaleziono
484     search: 
485       title: 
486         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
487         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
488         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
489         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
490         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
491         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
492     search_osm_nominatim: 
493       prefix: 
494         aeroway: 
495           aerodrome: Lotnisko
496           apron: Płyta postojowa
497           gate: Bramka
498           helipad: Helipad
499           runway: Pas startowy
500           taxiway: Droga kołowania
501           terminal: Terminal
502         amenity: 
503           WLAN: Dostęp do WiFi
504           airport: Lonisko
505           arts_centre: Centrum sztuki
506           artwork: Sztuka
507           atm: Bankomat
508           auditorium: Audytorium
509           bank: Bank
510           bar: Bar
511           bbq: Miejsce do grillowania
512           bench: Ławka
513           bicycle_parking: Parking rowerowy
514           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
515           biergarten: Ogród piwny
516           brothel: Dom publiczny
517           bureau_de_change: Kantor
518           bus_station: Stacja autobusowa
519           cafe: Kawiarnia
520           car_rental: Wynajem samochodów
521           car_sharing: Dzielenie się samochodami
522           car_wash: Myjnia samochodowa
523           casino: Kasyno
524           charging_station: Stacja paliw
525           cinema: Kino
526           clinic: Przychodnia
527           club: Klub
528           college: Uczelnia
529           community_centre: Centrum społeczności
530           courthouse: Sąd
531           crematorium: Krematorium
532           dentist: Gabinet dentystyczny
533           doctors: Lekarze
534           dormitory: Bursa
535           drinking_water: Źródło wody pitnej
536           driving_school: Nauka jazdy
537           embassy: Ambasada
538           emergency_phone: Telefon alarmowy
539           fast_food: Fast Food
540           ferry_terminal: Terminal promowy
541           fire_hydrant: Hydrant
542           fire_station: Remiza strażacka
543           food_court: Targ z żywnością
544           fountain: Fontanna
545           fuel: Stacja benzynowa
546           grave_yard: Mniejszy cmentarz
547           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
548           hall: Hala
549           health_centre: Ośrodek zdrowia
550           hospital: Szpital
551           hotel: Hotel
552           hunting_stand: Ambona myśliwska
553           ice_cream: Lodziarnia
554           kindergarten: Przedszkole
555           library: Biblioteka
556           market: Targowisko
557           marketplace: Plac targowy
558           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
559           nightclub: Klub nocny
560           nursery: Żłobek
561           nursing_home: Dom opieki
562           office: Biuro
563           park: Park
564           parking: Parking
565           pharmacy: Apteka
566           place_of_worship: Miejsce kultu
567           police: Posterunek policji
568           post_box: Skrzynka pocztowa
569           post_office: Poczta
570           preschool: Przedszkole
571           prison: Więzienie
572           pub: Pub
573           public_building: Budynek publiczny
574           public_market: Rynek publiczny
575           reception_area: Recepcja
576           recycling: Miejsce recyklingu
577           restaurant: Restauracja
578           retirement_home: Dom starców
579           sauna: Sauna
580           school: Szkoła
581           shelter: Schron
582           shop: Sklep
583           shopping: Zakupy
584           shower: Prysznic
585           social_centre: Centrum społeczne
586           social_club: Klub towarzyski
587           studio: Studio
588           supermarket: Supermarket
589           swimming_pool: Basen
590           taxi: Postój taksówek
591           telephone: Budka telefoniczna
592           theatre: Teatr
593           toilets: Toaleta publiczna
594           townhall: Urząd miejski
595           university: Uniwersytet
596           vending_machine: Automat do sprzedaży
597           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
598           village_hall: Urząd gminy
599           waste_basket: Kosz na śmieci
600           wifi: Dostęp do WiFi
601           youth_centre: Centrum młodzieżowe
602         boundary: 
603           administrative: Granica administracyjna
604           census: Granica spisu
605           national_park: Park Narodowy
606           protected_area: Obszar chroniony
607         bridge: 
608           aqueduct: Akwedukt
609           suspension: Most wiszący
610           swing: Most obrotowy
611           viaduct: Wiadukt
612           "yes": Most
613         building: 
614           "yes": Budynek
615         highway: 
616           bridleway: Droga dla koni
617           bus_guideway: Droga dla autobusów
618           bus_stop: Przystanek autobusowy
619           byway: Boczna droga
620           construction: Droga budowana
621           cycleway: Ścieżka rowerowa
622           emergency_access_point: Punkt awaryjny
623           footway: Chodnik
624           ford: Bród
625           living_street: Strefa zamieszkania
626           milestone: Punkt kontrolny
627           minor: Drobna droga
628           motorway: Autostrada
629           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
630           motorway_link: Autostrada – dojazd
631           path: Ścieżka
632           pedestrian: Droga dla pieszych
633           platform: Podwyższenie
634           primary: Droga krajowa
635           primary_link: Droga krajowa – dojazd
636           raceway: Tor wyścigowy
637           residential: Droga osiedlowa
638           rest_area: Miejsce obsługi podróżnych
639           road: Droga
640           secondary: Droga wojewódzka
641           secondary_link: Droga wojewódzka – dojazd
642           service: Droga serwisowa
643           services: Usługi autostrady
644           speed_camera: Radar
645           steps: Schody
646           stile: Przełaz
647           tertiary: Droga powiatowa
648           tertiary_link: Droga wojewódzka
649           track: Droga gruntowa
650           trail: Szlak
651           trunk: Droga ekspresowa
652           trunk_link: Droga ekspresowa – dojazd
653           unclassified: Droga gminna
654           unsurfaced: Nierówna droga
655         historic: 
656           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
657           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
658           boundary_stone: Graniczny głaz
659           building: Budynek
660           castle: Zamek
661           church: Kościół
662           fort: Fort
663           house: Dom
664           icon: Ikona
665           manor: Dwór
666           memorial: Mniejszy pomnik
667           mine: Kopalnia
668           monument: Pomnik
669           museum: Muzeum
670           ruins: Ruiny
671           tower: Wieża
672           wayside_cross: Przydrożny krzyż
673           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
674           wreck: Wrak
675         landuse: 
676           allotments: Ogródki działkowe
677           basin: Dorzecze
678           brownfield: Grunty poprzemysłowe
679           cemetery: Cmentarz
680           commercial: Obszar handlowo-usługowy
681           conservation: Konserwacja
682           construction: Teren budowy
683           farm: Farma
684           farmland: Grunty rolne
685           farmyard: Podwórze gospodarskie
686           forest: Las
687           garages: Garaże
688           grass: Trawa
689           greenfield: Tereny niezagospodarowane
690           industrial: Teren przemysłowy
691           landfill: Wysypisko śmieci
692           meadow: Łąka
693           military: Teren wojskowy
694           mine: Kopalnia
695           nature_reserve: Rezerwat przyrody
696           orchard: Sad
697           park: Park
698           piste: Trasa
699           quarry: Kamieniołom
700           railway: Teren kolejowy
701           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
702           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
703           reservoir_watershed: Zbiornik wodny
704           residential: Zabudowa mieszkaniowa
705           retail: Handel detaliczny
706           road: Obszar drogowy
707           village_green: Park miejski
708           vineyard: Winnica
709           wetland: Tereny podmokłe
710           wood: Puszcza
711         leisure: 
712           beach_resort: Strzeżona plaża
713           bird_hide: Ukryj ptaki
714           common: Błonie
715           fishing: Łowisko
716           fitness_station: Fitness
717           garden: Ogród
718           golf_course: Pole golfowe
719           ice_rink: Lodowisko
720           marina: Marina
721           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
722           nature_reserve: Rezerwat naturalny
723           park: Park
724           pitch: Boisko sportowe
725           playground: Plac zabaw
726           recreation_ground: Pole rekreacyjne
727           sauna: Sauna
728           slipway: Pochylnia
729           sports_centre: Centrum sportowe
730           stadium: Stadion
731           swimming_pool: Basen
732           track: Bieżnia
733           water_park: Park wodny
734         military: 
735           airfield: Lotnisko wojskowe
736           barracks: Koszary
737           bunker: Bunkier
738         mountain_pass: 
739           "yes": Przełęcz
740         natural: 
741           bay: Zatoka
742           beach: Plaża
743           cape: Przylądek
744           cave_entrance: Wejście do jaskini
745           channel: Kanał
746           cliff: Urwisko
747           crater: Krater
748           dune: Wydma
749           feature: Obiekt
750           fell: Hale górskie
751           fjord: Fiord
752           forest: Las
753           geyser: Gejzer
754           glacier: Lodowiec
755           heath: Wrzosowisko
756           hill: Wzgórze
757           island: Wyspa
758           land: Ląd
759           marsh: Bagno
760           moor: Torfowisko
761           mud: Muł
762           peak: Szczyt
763           point: Punkt
764           reef: Rafa
765           ridge: Grzbiet
766           river: Rzeka
767           rock: Skała
768           scree: Zsypisko
769           scrub: Zagajnik
770           shoal: Mielizna
771           spring: Źródło
772           stone: Kamieniołom
773           strait: Cieśnina
774           tree: Drzewo
775           valley: Dolina
776           volcano: Wulkan
777           water: Woda
778           wetland: Obszar podmokły
779           wetlands: Obszary podmokłe
780           wood: Puszcza
781         office: 
782           accountant: Księgowy
783           architect: Architekt
784           company: Przedsiębiorstwo
785           employment_agency: Urząd pracy
786           estate_agent: Biuro nieruchomości
787           government: Biura rządowe
788           insurance: Biuro ubezpieczeń
789           lawyer: Prawnik
790           ngo: Biuro organizacji pozarządowych
791           telecommunication: Urząd telekomunikacji
792           travel_agent: Biuro podróży
793           "yes": Biuro
794         place: 
795           airport: Lotnisko
796           city: Miasto
797           country: Kraj
798           county: Powiat
799           farm: Farma
800           hamlet: Osada
801           house: Dom
802           houses: Zabudowanie
803           island: Wyspa
804           islet: Wysepka
805           isolated_dwelling: Oddzielny dom-gospodarstwo
806           locality: Rejon
807           moor: Torfowisko
808           municipality: Gmina
809           postcode: Kod pocztowy
810           region: Rejon
811           sea: Morze
812           state: Stan
813           subdivision: Dzielnica
814           suburb: Osiedle
815           town: Miasteczko
816           unincorporated_area: Obszar poza miejscowościami
817           village: Wieś
818         railway: 
819           abandoned: Dawna linia kolejowa
820           construction: Budowana linia kolejowa
821           disused: Nieczynna trasa kolejowa
822           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
823           funicular: Kolejka linowa
824           halt: Przystanek kolejowy
825           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
826           junction: Węzeł kolejowy
827           level_crossing: Przejazd kolejowy
828           light_rail: Lekka kolej
829           miniature: Mini kolej
830           monorail: Kolej jednoszynowa
831           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
832           platform: Peron
833           preserved: Kolej zabytkowa
834           spur: Bocznica kolejowa
835           station: Stacja kolejowa
836           subway: Stacja metra
837           subway_entrance: Wejście na stację metra
838           switch: Zwrotnica
839           tram: Linia tramwajowa
840           tram_stop: Przystanek tramwajowy
841           yard: Stacja postojowa, lokomotywownia
842         shop: 
843           alcohol: Sklep monopolowy
844           antiques: Antyki
845           art: Sklep z dziełami sztuki
846           bakery: Piekarnia
847           beauty: Salon kosmetyczny
848           beverages: Sklep z napojami
849           bicycle: Sklep rowerowy
850           books: Księgarnia
851           butcher: Rzeźnik
852           car: Sklep samochodowy
853           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
854           car_repair: Naprawa samochodów
855           carpet: Sklep z dywanami
856           charity: Sklep charytatywny
857           chemist: Drogeria
858           clothes: Sklep odzieżowy
859           computer: Sklep komputerowy
860           confectionery: Cukiernia
861           convenience: Mały sklep wielobranżowy
862           copyshop: Ksero
863           cosmetics: Sklep kosmetyczny
864           department_store: Dom towarowy
865           discount: Sklep z produktami po obniżce
866           doityourself: Sklep budowlany
867           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
868           electronics: Sklep elektroniczny
869           estate_agent: Biuro nieruchomości
870           farm: Sklep gospodarski
871           fashion: Sklep modelarski
872           fish: Sklep rybny
873           florist: Kwiaciarnia
874           food: Sklep spożywczy
875           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
876           furniture: Sklep meblowy
877           gallery: Galeria
878           garden_centre: Centrum ogrodnicze
879           general: Sklep ogólny
880           gift: Sklep z pamiątkami
881           greengrocer: Warzywniak
882           grocery: Sklep spożywczy
883           hairdresser: Fryzjernia
884           hardware: Sklep ze sprzętem
885           hifi: Hi-Fi
886           insurance: Agent ubezpieczeniowy
887           jewelry: Sklep z biżuterią
888           kiosk: Kiosk
889           laundry: Pralnia
890           mall: Centrum handlowe
891           market: Targowisko
892           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
893           motorcycle: Sklep z motocyklami
894           music: Sklep muzyczny
895           newsagent: Kiosk
896           optician: Optyk
897           organic: Sklep z produktami organicznymi
898           outdoor: Sklep turystyczny
899           pet: Sklep ze zwierzętami
900           photo: Sklep fotograficzny
901           salon: Salon
902           shoes: Sklep obuwniczy
903           shopping_centre: Centrum handlowe
904           sports: Sklep sportowy
905           stationery: Sklep papierniczy
906           supermarket: Supermarket
907           toys: Sklep z zabawkami
908           travel_agency: Biuro podróży
909           video: Sklep filmowy
910           wine: Winiarnia
911         tourism: 
912           alpine_hut: Chata alpejska
913           artwork: Sztuka
914           attraction: Atrakcja turystyczna
915           bed_and_breakfast: Bed and Breakfast
916           cabin: Kabina
917           camp_site: Kemping
918           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
919           chalet: Schronisko
920           guest_house: Pensjonat
921           hostel: Hostel
922           hotel: Hotel
923           information: Informacja turystyczna
924           lean_to: Nachylenie
925           motel: Motel
926           museum: Muzeum
927           picnic_site: Miejsce na piknik
928           theme_park: Park tematyczny
929           valley: Dolina
930           viewpoint: Punkt widokowy
931           zoo: Zoo
932         tunnel: 
933           "yes": Tunel
934         waterway: 
935           artificial: Sztuczne zbiorniki wodne
936           boatyard: Stocznia
937           canal: Kanał
938           connector: Złącze dróg wodnych
939           dam: Tama
940           derelict_canal: Opuszczony kanał
941           ditch: Rów
942           dock: Basen portowy
943           drain: Rów odpływowy
944           lock: Zastawka
945           lock_gate: Śluza
946           mineral_spring: Źródło mineralne
947           mooring: Kotwicowisko
948           rapids: Katarakty
949           river: Rzeka
950           riverbank: Brzeg rzeki
951           stream: Strumień
952           wadi: Starorzecze
953           water_point: Punkt wodny
954           waterfall: Wodospad
955           weir: Jaz
956   javascripts: 
957     map: 
958       base: 
959         cycle_map: Mapa Rowerowa
960         standard: Standard
961         transport_map: Transport publiczny
962     notes: 
963       new: 
964         add: Dodaj notatkę
965         intro: W celu poprawy jakości mapy informacja, którą wprowadzasz, będzie wyświetlona dla innych użytkowników. Bądź więc możliwie najdokładniejszy przy przesuwaniu markera do prawidłowej pozycji i wprowadzaniu notatki poniżej.
966       show: 
967         anonymous_warning: Notatka zawiera komentarze anonimowych użytkowników.
968         closed_by: rozwiązana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
969         closed_by_anonymous: rozwiązana przez anonima o %{time}
970         comment: Dodaj komentarz
971         comment_and_resolve: Skomentuj i rozwiąż
972         commented_by: komentarz użytkownika <a href='%{user_url}'>%{user}</a> z dnia %{time}
973         commented_by_anonymous: komentarz anonimowy z dnia %{time}
974         hide: Ukryj
975         opened_by: utworzona przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> w dniu %{time}
976         opened_by_anonymous: utworzona anonimowo w dniu %{time}
977         permalink: Permalink
978         reopened_by: ponownie aktywowana przez <a href='%{user_url}'>%{user}</a> o %{time}
979         reopened_by_anonymous: ponownie aktywowana przez anonima o %{time}
980         resolve: Rozwiąż
981     site: 
982       createnote_disabled_tooltip: Przybliż mapę, aby dodać notatkę
983       createnote_tooltip: Dodaj notatkę na mapie
984       createnote_zoom_alert: Musisz przybliżyć mapę, aby dodać notatkę
985       edit_disabled_tooltip: Powiększ, aby edytować mapę
986       edit_tooltip: Edytuje mapę
987       edit_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by edytować mapę
988       history_disabled_tooltip: Powiększ, aby zobaczyć zmiany w tym obszarze
989       history_tooltip: Wyświetla przeprowadzone edycje dla tego obszaru
990       history_zoom_alert: Musisz przybliżyć się, by odczytać historię edycji
991   layouts: 
992     community: Społeczność
993     community_blogs: Blogi wspólnoty
994     community_blogs_title: Blogi członków społeczności OpenStreetMap
995     copyright: Prawa autorskie i licencja
996     documentation: Dokumentacja
997     documentation_title: Dokumentacja projektu
998     donate: Wspomóż projekt OpenStreetMap %{link} na fundusz rozbudowy sprzętu komputerowego.
999     donate_link_text: dokonując darowizny
1000     edit: Edycja
1001     edit_with: Edytuj w %{editor}
1002     export: Eksport
1003     export_tooltip: Eksport danych mapy
1004     foundation: Fundacja
1005     foundation_title: Fundacja OpenStreetMap
1006     gps_traces: Ślady GPS
1007     gps_traces_tooltip: Zarządzanie śladami GPS
1008     help: Pomoc
1009     help_centre: Centrum pomocy
1010     help_title: Witryna pomocy dla projektu
1011     history: Zmiany
1012     home: główna
1013     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
1014     inbox_html: wiadomości %{count}
1015     inbox_tooltip: 
1016       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
1017       other: Twoja skrzynka zawiera  %{count} nowych wiadomości
1018       zero: Brak nowych wiadomości
1019     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata, którą możesz swobodnie edytować. Tworzą ją ludzie tacy jak Ty.
1020     intro_2_create_account: Utwórz konto
1021     intro_2_download: pobierz
1022     intro_2_html: Wszystkie dane są bezpłatne dla %{download}, %{use} i są dostępne na %{license}. %{create_account} w celu poprawienia mapy.
1023     intro_2_license: wolna licencja
1024     intro_2_use: użyj
1025     log_in: zaloguj się
1026     log_in_tooltip: Zaloguj się
1027     logo: 
1028       alt_text: Logo OpenStreetMap
1029     logout: wyloguj
1030     logout_tooltip: Wyloguj
1031     make_a_donation: 
1032       text: Przekaż darowiznę
1033       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
1034     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1035     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych, które są w tym momencie wykonywane.
1036     partners_bytemark: Hosting Bytemark
1037     partners_html: Hosting obsługuje %{ucl}, %{ic}, %{bytemark}, a także inni %{partners}.
1038     partners_ic: Królewskie kolegium w Londynie
1039     partners_partners: partnerzy
1040     partners_ucl: centrum UCL VR
1041     sign_up: zarejestruj
1042     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
1043     tag_line: Wolna wikimapa świata
1044     user_diaries: Dzienniczki
1045     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
1046     view: Mapa
1047     view_tooltip: Zobacz mapę
1048     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
1049     wiki: Wiki
1050     wiki_title: Strona Wiki dla projektu
1051   license_page: 
1052     foreign: 
1053       english_link: oryginalna angielska wersja
1054       text: W przypadku konfliktu pomiędzy tym tłumaczeniem a %{english_original_link}, preferowana jest strona w języku angielskim.
1055       title: Informacje o tłumaczeniu
1056     legal_babble: 
1057       attribution_example: 
1058         alt: Przykład, jak przypisywać OpenStreetMap na stronie internetowej
1059         title: Przykład uznania autorstwa
1060       contributors_at_html: "<strong>Austria</strong>: Zawiera dane <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">miasta Wiednia</a> (na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.de\">CC BY</a>),\n<a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Land Vorarlberg</a> oraz\nLand Tyrol (na licencji <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">CC-BY AT z późniejszymi zmianami</a>)."
1061       contributors_ca_html: "<strong>Kanada</strong>: Zawiera dane z GeoBase&reg;, GeoGratis (&copy; ''Department of Natural Resources Canada''), CanVec (&copy; ''Department of Natural Resources Canada'') i StatCan (''Geography Division, Statistics Canada'')."
1062       contributors_footer_1_html: "Szczegóły tych i innych źródeł, które zostały wykorzystane,\naby poprawić OpenStreetMap, są dostępne na stronie\n<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors\">Uczestnicy (en)</a>"
1063       contributors_footer_2_html: Włączenie danych do OpenStreetMap nie musi oznaczać, że podmiot będący ich źródłem popiera OpenStreetMap, udziela jakiejkolwiek gwarancji lub ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność.
1064       contributors_fr_html: "<strong>Francja</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Direction Générale des Impôts''.</li>"
1065       contributors_gb_html: "<strong>Wielka Brytania</strong>: Zawiera dane ''Ordnance Survey''. &copy; Crown copyright and database right 2010-12."
1066       contributors_intro_html: "Autorami są tysiące osób. Uwzględniamy również licencjonowane dane na otwartej zasadzie z krajowych agencji kartograficznych i innych źródeł, wśród nich:"
1067       contributors_nl_html: "<strong>Holandia</strong>: Zawiera dane &copy; AND, 2007\t\n(<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1068       contributors_nz_html: "<strong>Nowa Zelandia</strong>: Zawiera dane uzyskane z ''Land Information New Zealand''. Crown Copyright reserved."
1069       contributors_title_html: Dane włączone do OpenStreetMap
1070       contributors_za_html: "<strong>Południowa Afryka</strong>: zawiera dane pochodzące\nz <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">zarządu głównego:\nNational Geo-Spatial Information</a>, prawa autorskie państwa zastrzeżone."
1071       credit_1_html: Wymagamy podania źródła w postaci &ldquo;&copy; użytkownicy OpenStreetMap&rdquo;.
1072       credit_2_html: Musisz także jasno zaznaczyć, że dane dostępne są na licencji Open Database License, a w przypadku kafelków - CC-BY-SA. Możesz to zrobić przez podlinkowanie <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">tej strony licencyjnej</a>. W przypadku rozpowszechniania OSM w formie danych, możesz podać nazwy licencji i umieścić do nich bezpośredni link. Jeśli niemożliwe jest umieszczenie linków (np. mapy papierowe), sugerujemy pokierowanie czytelników na stronę openstreetmap.org (lub OpenStreetMap.org), opendatacommons.org i, jeśli odpowiednie, creativecommons.org.
1073       credit_3_html: Przy przeglądaniu map elektronicznych, podziękowania powinny pojawić się w rogu mapy.
1074       credit_title_html: Jak podać źródło
1075       infringement_1_html: Użytkownicy OpenStreetMap powinni pamiętać, aby nigdy nie dodawać danych z jakichkolwiek źródeł chronionych prawami autorskimi (jak np. Google Maps i&nbsp;większość map drukowanych) bez wyraźnego pozwolenia właściciela praw autorskich.
1076       infringement_2_html: Jeśli uważasz, że materiał chroniony prawem autorskim został niewłaściwie dodany do bazy OpenStreetMap, zajrzyj pod adres naszej <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure">procedury usuwania danych</a> lub <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">wypełnij formularz on-line</a>.
1077       infringement_title_html: Naruszenia praw autorskich
1078       intro_1_html: "OpenStreetMap zawiera <i>wolne dane</i>, rozpowszechniane na licencji <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Open Data\nCommons Open Database License</a> (ODbL)."
1079       intro_2_html: Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego użytkowników jako źródło. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Pełen tekst licencji</a> dokładnie opisuje Twoje prawa i obowiązki.
1080       intro_3_html: Mapy w postaci graficznej, a także dokumentacja rozpowszechniane na warunkach licencji <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl">Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0</a> (CC-BY-SA 2.0).
1081       more_1_html: Więcej informacji o możliwości wykorzystania danych OpenStreetMap można znaleźć w <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ">Legal FAQ</a>.
1082       more_2_html: Choć dane OpenStreetMap są otwarte, nie możemy zapewnić wolnego od opłat API dla innych deweloperów. Przejrzyj nasze <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy">Warunki użycia API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy">Warunki użycia kafelków</a> oraz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Warunki użycia Nominatim</a>.
1083       more_title_html: Dowiedz się więcej
1084       title_html: Prawa autorskie i&nbsp;licencja
1085     native: 
1086       mapping_link: rozpocząć tworzenie mapy
1087       native_link: wersji po polsku
1088       text: Przeglądasz wersję po angielsku strony dotyczącej praw autorskich. Możesz wrócić do %{native_link} tej strony lub przestać czytać o prawach autorskich i %{mapping_link}.
1089       title: O stronie
1090   message: 
1091     delete: 
1092       deleted: Wiadomość usunięta
1093     inbox: 
1094       date: Nadano
1095       from: Od
1096       messages: Masz %{new_messages} i %{old_messages}
1097       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
1098       new_messages: 
1099         few: "%{count} nowe wiadomości"
1100         many: "%{count} nowych wiadomości"
1101         one: "%{count} nową wiadomość"
1102         other: "%{count} nowych wiadomości"
1103       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1104       old_messages: 
1105         few: "%{count} stare wiadomości"
1106         many: "%{count} starych wiadomości"
1107         one: "%{count} starą wiadomość"
1108         other: "%{count} starych wiadomości"
1109       outbox: nadawcza
1110       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1111       subject: Temat
1112       title: Wiadomości odebrane
1113     mark: 
1114       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
1115       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
1116     message_summary: 
1117       delete_button: Usuń
1118       read_button: Oznacz jako przeczytaną
1119       reply_button: Odpowiedz
1120       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1121     new: 
1122       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
1123       body: Treść
1124       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
1125       message_sent: Wiadomość wysłana
1126       send_button: Wyślij
1127       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do %{name}
1128       subject: Temat
1129       title: Wysyłanie wiadomości
1130     no_such_message: 
1131       body: Niestety, nie ma wiadomości o tym identyfikatorze.
1132       heading: Nie ma takiej wiadomości
1133       title: Nie ma takiej wiadomości
1134     outbox: 
1135       date: Nadano
1136       inbox: odbiorcza
1137       messages: 
1138         one: Masz %{count} wysłaną wiadomość
1139         other: Masz %{count} wysłanych wiadomości
1140       my_inbox: Moja skrzynka %{inbox_link}
1141       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z %{people_mapping_nearby_link}?
1142       outbox: nadawcza
1143       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
1144       subject: Temat
1145       title: Wiadomości wysłane
1146       to: Do
1147     read: 
1148       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
1149       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
1150       date: Nadano
1151       from: Od
1152       reply_button: Odpowiedz
1153       subject: Temat
1154       title: Czytanie wiadomości
1155       to: Do
1156       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
1157       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, którą chcesz przeczytać, nie została wysłana przez ani do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby ją przeczytać.
1158     reply: 
1159       wrong_user: Jesteś zalogowany jako „%{user}”, ale wiadomość, na którą chcesz odpowiedzieć, nie została wysłana do tego użytkownika. Zaloguj się jako właściwy użytkownik, aby na nią odpowiedzieć.
1160     sent_message_summary: 
1161       delete_button: Usuń
1162   note: 
1163     description: 
1164       closed_at_by_html: Rozwiązano %{when} temu przez %{user}
1165       closed_at_html: Rozwiązano %{when} temu
1166       commented_at_by_html: Zaktualizowano %{when} temu przez %{user}
1167       commented_at_html: Zaktualizowano %{when} temu
1168       opened_at_by_html: Stworzono %{when} temu przez %{user}
1169       opened_at_html: Stworzono %{when} temu
1170       reopened_at_by_html: Ponownie aktywowano %{when} temu przez %{user}
1171       reopened_at_html: Ponownie aktywowano %{when} temu
1172     entry: 
1173       comment: Komentarz
1174       full: Pełna notatka
1175     mine: 
1176       ago_html: "%{when} temu"
1177       created_at: Utworzono w dniu
1178       creator: Autor
1179       description: Opis
1180       heading: Notatki użytkownika %{user}
1181       id: Identyfikator
1182       last_changed: Ostatnio zmieniono
1183       subheading: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
1184       title: Notatki stworzone lub skomentowane przez użytkownika %{user}
1185     rss: 
1186       closed: zamknięta notatka (w pobliżu %{place})
1187       comment: nowy komentarz (w pobliżu %{place})
1188       description_area: Lista notatek stworzonych, skomentowanych lub zamkniętych w Twojej okolicy [(%{min_lat}|%{min_lon}) -- (%{max_lat}|%{max_lon})]
1189       description_item: Kanał RSS dla notatki %{id}
1190       new: nowa notatka (w pobliżu %{place})
1191       title: Notatki OpenStreetMap
1192   notifier: 
1193     diary_comment_notification: 
1194       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod %{readurl}, skomentować go pod %{commenturl} lub odpowiedzieć pod %{replyurl}
1195       header: "%{from_user} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1196       hi: Witaj %{to_user},
1197       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
1198     email_confirm: 
1199       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
1200     email_confirm_html: 
1201       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1202       greeting: Cześć,
1203       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1204     email_confirm_plain: 
1205       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
1206       greeting: Cześć,
1207       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w %{server_url} na %{new_address}.
1208     friend_notification: 
1209       befriend_them: Możesz również dodać go jako znajomego na %{befriendurl}.
1210       had_added_you: "%{user} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
1211       see_their_profile: Możesz zobaczyć jego profil na stronie %{userurl}.
1212       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik %{user} dodał Cię jako znajomego"
1213     gpx_notification: 
1214       and_no_tags: i brak znaczników
1215       and_the_tags: i następujące znaczniki
1216       failure: 
1217         failed_to_import: "nie udało się zaimportować. Komunikat błędu:"
1218         more_info_1: Więcej informacji na temat błędów przesyłania danych GPX i sposobach ich
1219         more_info_2: "uniknięcia można znaleźć na stronie:"
1220         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
1221       greeting: Witaj,
1222       success: 
1223         loaded_successfully: udało się załadować, wraz z %{trace_points} z %{possible_points} punktów łącznie.
1224         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
1225       with_description: z opisem
1226       your_gpx_file: Wygląda, ze Twój plik GPX
1227     lost_password: 
1228       subject: "[OpenStreetMap] Prośba zmiany hasła"
1229     lost_password_html: 
1230       click_the_link: Jeśli to Ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1231       greeting: Witaj,
1232       hopefully_you: Ktoś – prawdopodobnie Ty – poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1233     lost_password_plain: 
1234       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
1235       greeting: Cześć,
1236       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) poprosił o zresetowanie hasła do konta w serwisie openstreetmap.org dla tego adresu e-mail.
1237     message_notification: 
1238       footer1: Możesz też przeczytać tę wiadomość pod adresem %{readurl}
1239       footer2: możesz odpowiedzieć pod adresem %{replyurl}
1240       header: "%{from_user} wysłał do Ciebie wiadomość z OpenStreetMap o temacie %{subject}:"
1241       hi: Witaj %{to_user},
1242     note_comment_notification: 
1243       anonymous: Anonimowy użytkownik
1244       closed: 
1245         commented_note: "%{commenter} rozwiązał notatkę, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
1246         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał interesującą cię notatkę"
1247         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} rozwiązał Twoją notatkę"
1248         your_note: "%{commenter} rozwiązał jedną z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
1249       commented: 
1250         commented_note: "%{commenter} zostawił komentarz do notatki, którą skomentowałeś. Notatka jest w pobliżu %{place}."
1251         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował interesującą cię notatkę"
1252         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} skomentował Twoją notatkę"
1253         your_note: "%{commenter} zostawił komentarz do jednej z twoich notatek na mapie w pobliżu %{place}."
1254       details: Więcej informacji na temat notatki można znaleźć na %{url}.
1255       greeting: Witaj,
1256     signup_confirm: 
1257       confirm: "Musimy upewnić się, że wniosek pochodzi od ciebie, dlatego kliknij na łącze poniżej, aby potwierdzić założenie konta:"
1258       created: Ktoś (mamy nadzieję, że ty) właśnie założył konto w %{site_url}.
1259       greeting: Cześć!
1260       subject: "[OpenStreetMap] Witamy w OpenStreetMap"
1261       welcome: Chcielibyśmy powitać cię i dostarczyć kilka dodatkowych informacji na dobry początek.
1262     signup_confirm_html: 
1263       ask_questions: Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na <a href="http://help.openstreetmap.org/">naszej stronie pytań i odpowiedzi</a>.
1264       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
1265       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i na <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
1266       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć %{introductory_video_link}.
1267       more_videos: Mamy  %{more_videos_link}.
1268       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
1269       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
1270       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
1271       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
1272     signup_confirm_plain: 
1273       ask_questions: "Możesz zadać nurtujące Cię pytania dotyczące OpenStreetMap na naszej stronie pytań i odpowiedzi:"
1274       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
1275       current_user: "Lista z kategoriami dostępna jest pod adresem:"
1276       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1277       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1278       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1279       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1280       user_wiki_page: Zalecane jest utworzenie własnej strony użytkownika na wiki, która zawiera twoją lokalizację.
1281       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1282   oauth: 
1283     oauthorize: 
1284       allow_read_gpx: odczytywanie Twoich osobistych śladów GPS
1285       allow_read_prefs: odczytywanie preferencji konta
1286       allow_to: "Zezwól aplikacji klienckiej na:"
1287       allow_write_api: modyfikuj mapę
1288       allow_write_diary: tworzenie wpisów w dzienniku, dopisywanie komentarzy i nawiązywanie kontaktów
1289       allow_write_gpx: prześlij ślady GPS
1290       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1291       allow_write_prefs: modyfikowanie preferencji Twojego konta
1292       request_access: Aplikacja %{app_name} żąda dostępu do Twojego konta użytkownika - %{user}. Sprawdź, czy chcesz pozwolić aplikacji na poniższe działania. Możesz wybrać dowolną liczbę opcji.
1293     revoke: 
1294       flash: Cofnąłeś prawa dostępu dla aplikacji %{application}
1295   oauth_clients: 
1296     create: 
1297       flash: Pomyślnie zarejestrowano informacje
1298     destroy: 
1299       flash: Usunięto rejestrację aplikacji
1300     edit: 
1301       submit: Edytuj
1302       title: Edycja aplikacji
1303     form: 
1304       allow_read_gpx: odczytywanie ich prywatnych śladów GPS.
1305       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1306       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1307       allow_write_diary: tworzenie wpisów dziennika, komentarzy i zawiązywanie znajomości.
1308       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1309       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1310       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1311       callback_url: Adres URL odwołania zwrotnego
1312       name: Nazwa
1313       requests: "Żądaj następujących uprawnień od użytkowników:"
1314       required: Wymagane
1315       support_url: Adres URL pomocy technicznej
1316       url: Główny adres URL aplikacji
1317     index: 
1318       application: Nazwa aplikacji
1319       issued_at: Wydane
1320       list_tokens: "Następujące tokeny zostały wydane do aplikacji w twoim imieniu:"
1321       my_apps: Programy klienckie
1322       my_tokens: Zarejestrowane programy
1323       no_apps: Czy chcesz zarejestrować programy korzystające ze standardu %{oauth}? Programy muszą być wcześniej zarejestrowane, nim będzie można skorzystać z zapytań OAuth do tego serwisu.
1324       register_new: Zarejestruj swoją aplikację
1325       registered_apps: "Masz zarejestrowane następujące aplikacje klienckie:"
1326       revoke: Odwołaj!
1327       title: Szczegóły autoryzacji OAuth
1328     new: 
1329       submit: Zarejestruj
1330       title: Rejestracja nowej aplikacji
1331     not_found: 
1332       sorry: Niestety, nie odnaleziono %{type}.
1333     show: 
1334       access_url: "URL znaki dostępu:"
1335       allow_read_gpx: odczytywanie ich śladów GPS.
1336       allow_read_prefs: odczytywanie ich ustawień.
1337       allow_write_api: modyfikacja mapy.
1338       allow_write_diary: tworzenie wpisów dziennika, komentarzy i zawiązywanie znajomości.
1339       allow_write_gpx: przesyłanie śladów GPS.
1340       allow_write_notes: modyfikowanie notatek.
1341       allow_write_prefs: modyfikacja ich ustawień.
1342       authorize_url: "URL upoważnienia:"
1343       confirm: Jesteś pewien?
1344       delete: Usuń klienta
1345       edit: Edytuj szczegóły
1346       key: "Klucz odbiorcy:"
1347       requests: "Zapytanie następujących uprawnień ze strony użytkownika:"
1348       secret: "Sekret odbiorcy:"
1349       support_notice: Wspieramy HMAC-SHA1 (zalecane) i sygnatury RSA-SHA1.
1350       title: Szczegóły OAuth dla %{app_name}
1351       url: "URL znacznika zapytania:"
1352     update: 
1353       flash: Informacje o kliencie zostały pomyślnie zaktualizowane
1354   redaction: 
1355     create: 
1356       flash: Utworzono poprawkę.
1357     destroy: 
1358       error: Wystąpił błąd podczas usuwania tej redakcji.
1359       flash: Poprawka usunięta.
1360       not_empty: Poprawka jest niepusta. Należy najpierw wycofać wersje poprawki przed jej usunięciem.
1361     edit: 
1362       description: Opis
1363       heading: Edytuj poprawkę
1364       submit: Zapisz poprawkę
1365       title: Edytuj poprawkę
1366     index: 
1367       empty: Brak poprawek do pokazania.
1368       heading: Lista poprawek
1369       title: Lista poprawek
1370     new: 
1371       description: Opis
1372       heading: Wprowadź informację dla nowej poprawki
1373       submit: Utwórz poprawkę
1374       title: Tworzenie nowej poprawki
1375     show: 
1376       confirm: Na pewno?
1377       description: "Opis:"
1378       destroy: Usuń tą poprawkę
1379       edit: Edytuj tę redakcję
1380       heading: Poprawka "%{title}"
1381       title: Wyświetlenie poprawki
1382       user: "Autor:"
1383     update: 
1384       flash: Zapisano zmiany.
1385   site: 
1386     edit: 
1387       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1388       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1389       id_not_configured: iD nie został skonfigurowany
1390       no_iframe_support: Przeglądarka, której używasz nie obsługuje HTML iframes, które są niezbędne dla tej funkcji.
1391       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1392       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej %{user_page}.
1393       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 nie został skonfigurowany – aby uzyskać więcej informacji, zobacz http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port#Potlatch_2
1394       potlatch2_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Jeśli chcesz zapisać zmiany w Potlatch 2 powinieneś kliknąć przycisk „zapisz”.)
1395       potlatch_unsaved_changes: Masz niezapisane zmiany. (Aby zapisać zmiany w Potlatchu, kliknij przycisk „Zapisz”, bądź też, jeśli edytujesz w trybie „na żywo”, odznacz aktualnie zaznaczony obiekt.)
1396       user_page_link: stronie użytkownika
1397     index: 
1398       createnote: Dodaj notatkę
1399       js_1: Twoja przeglądarka internetowa nie obsługuje JavaScriptu, bądź też masz wyłączoną jego obsługę.
1400       js_2: OpenStreetMap używa JavaScriptu do wyświetlania tej mapy.
1401       license: 
1402         copyright: Prawa autorskie należą do OpenStreetMap i jego autorów na warunkach otwartej licencji
1403       permalink: Permalink
1404       remote_failed: Edycja nie powiodła się – sprawdź, czy JOSM lub Merkaartor jest uruchomiony i funkcja Remote Control jest włączona
1405       shortlink: Shortlink
1406     key: 
1407       map_key: Legenda
1408       map_key_tooltip: Legenda mapy
1409       table: 
1410         entry: 
1411           admin: Granica administracyjna
1412           allotments: Ogródki działkowe
1413           apron: 
1414             - Płyta lotniska
1415             - terminal
1416           bridge: Czarny obrys – most
1417           bridleway: Ścieżka dla koni
1418           brownfield: Teren powyburzeniowy
1419           building: Ważny budynek
1420           byway: Droga boczna
1421           cable: 
1422             - Kolej linowa
1423             - wyciąg krzesełkowy
1424           cemetery: Cmentarz
1425           centre: Centrum sportowe
1426           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1427           common: 
1428             - Pole
1429             - łąka
1430           construction: Drogi w budowie
1431           cycleway: Ścieżka rowerowa
1432           destination: Dostęp do punktu docelowego
1433           farm: Gospodarstwo rolne
1434           footway: Chodnik
1435           forest: Las
1436           golf: Pole golfowe
1437           heathland: Wrzosowisko
1438           industrial: Teren przemysłowy
1439           lake: 
1440             - Jezioro
1441             - rezerwuar
1442           military: Teren wojskowy
1443           motorway: Autostrada
1444           park: Park
1445           permissive: Możliwy wstęp
1446           pitch: Boisko sportowe
1447           primary: Droga pierwszorzędna
1448           private: Wstęp prywatny
1449           rail: Tory kolejowe
1450           reserve: Rezerwat przyrody
1451           resident: Teren mieszkalny
1452           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1453           runway: 
1454             - Pas startowy
1455             - kołowania
1456           school: 
1457             - Szkoła
1458             - uniwersytet
1459           secondary: Droga drugorzędna
1460           station: Dworzec kolejowy
1461           subway: Metro
1462           summit: 
1463             - Góra
1464             - szczyt
1465           tourist: Atrakcja turystyczna
1466           track: Ścieżka
1467           tram: 
1468             - Lekka kolej
1469             - tramwaj
1470           trunk: Droga główna
1471           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1472           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1473           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1474           wood: Puszcza
1475     markdown_help: 
1476       alt: Tekst alternatywny
1477       first: Pierwszy element
1478       heading: Nagłówek
1479       headings: Nagłówki
1480       image: Obraz
1481       link: Łącze
1482       ordered: Uporządkowana lista
1483       second: Drugi element
1484       subheading: Podtytuł
1485       text: Tekst
1486       title_html: Składnia <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1487       unordered: Lista nieuporządkowana
1488       url: Adres (URL)
1489     richtext_area: 
1490       edit: Edytuj
1491       preview: Podgląd
1492     search: 
1493       search: Szukaj
1494       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'poczta w pobliżu Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1495       submit_text: →
1496       where_am_i: Gdzie jestem?
1497       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1498     sidebar: 
1499       close: Zamknij
1500       search_results: Wyniki wyszukiwania
1501   time: 
1502     formats: 
1503       friendly: "%e %B %Y o %H:%M"
1504   trace: 
1505     create: 
1506       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1507       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1508     delete: 
1509       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1510     edit: 
1511       description: "Opis:"
1512       download: pobierz
1513       edit: edytuj
1514       filename: "Nazwa pliku:"
1515       heading: Edycja śladu %{name}
1516       map: mapa
1517       owner: "Autor:"
1518       points: "Punkty:"
1519       save_button: Zapisz zmiany
1520       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1521       tags: "Znaczniki:"
1522       tags_help: rozdzielone przecinkami
1523       title: Edycja śladu %{name}
1524       uploaded_at: "Załadowano:"
1525       visibility: "Widoczność:"
1526       visibility_help: co to znaczy?
1527     list: 
1528       description: Przeglądaj najnowsze dodane ścieżki GPS
1529       empty_html: Nic tu jeszcze nie ma. <a href='%{upload_link}'>Prześlij nowy ślad</a> lub dowiedz się więcej o śledzeniu GPS na <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2'>stronie wiki</a>.
1530       public_traces: Publiczne ślady GPS
1531       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika %{user}
1532       tagged_with: " otagowane %{tags}"
1533       your_traces: Twoje ślady GPS
1534     make_public: 
1535       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1536     offline: 
1537       heading: Przechowywanie danych GPX jest wyłączone
1538       message: System przechowywania i przesyłania plików GPX jest w tej chwili niedostępny
1539     offline_warning: 
1540       message: System przesyłania plików GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1541     trace: 
1542       ago: "%{time_in_words_ago} temu"
1543       by: utworzony przez użytkownika
1544       count_points: "%{count} punktów"
1545       edit: edycja
1546       edit_map: Edytuj Mapę
1547       identifiable: IDENTYFIKOWALNY
1548       in: w
1549       map: mapa
1550       more: więcej
1551       pending: OCZEKUJE
1552       private: PRYWATNY
1553       public: PUBLICZNY
1554       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1555       trackable: MOŻLIWY DO ŚLEDZENIA
1556       view_map: Pokaż mapę
1557     trace_form: 
1558       description: Opis
1559       help: Pomoc
1560       tags: Znaczniki
1561       tags_help: rozdzielone przecinkami
1562       upload_button: Wgrywaj
1563       upload_gpx: Prześlij plik GPX
1564       visibility: Widoczność
1565       visibility_help: co to znaczy?
1566     trace_header: 
1567       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1568       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1569       upload_trace: Wyślij ślad
1570     trace_optionals: 
1571       tags: Znaczniki
1572     trace_paging_nav: 
1573       newer: Nowsze ślady
1574       older: Starsze ślady
1575       showing_page: Strona %{page}
1576     view: 
1577       delete_track: Wykasuj ten ślad
1578       description: "Opis:"
1579       download: pobierz
1580       edit: edycja
1581       edit_track: Edytuj ten ślad
1582       filename: "Plik:"
1583       heading: Przeglądanie śladu %{name}
1584       map: mapa
1585       none: Brak
1586       owner: "Autor:"
1587       pending: OCZEKUJE
1588       points: "Punktów:"
1589       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1590       tags: "Znaczniki:"
1591       title: Przeglądanie śladu %{name}
1592       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1593       uploaded: "Dodano:"
1594       visibility: "Widoczność:"
1595     visibility: 
1596       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1597       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1598       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1599       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1600   user: 
1601     account: 
1602       contributor terms: 
1603         agreed: Zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1604         agreed_with_pd: Zadeklarowałeś, że twoje edycje publikujesz w domenie publicznej.
1605         heading: "Warunki uczestnictwa:"
1606         link text: co to jest?
1607         not yet agreed: Nie zgodziłeś się na nowe warunki uczestnictwa.
1608         review link text: Proszę, przejdź na tą stronę, w dogodnym dla ciebie czasie, żeby potwierdzić zgodę na nowe Warunkami Uczestnictwa.
1609       current email address: "Aktualny adres e-mail:"
1610       delete image: Usuń obecną grafikę
1611       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1612       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1613       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1614       gravatar: 
1615         gravatar: Użyj Gravatara
1616         link text: co to jest?
1617       home location: "Lokalizacja domowa:"
1618       image: "Grafika:"
1619       image size hint: (najlepiej sprawdzają się kwadratowe obrazy o rozmiarach przynajmniej 100x100)
1620       keep image: Pozostaw dotychczasową ilustrację
1621       latitude: "Szerokość:"
1622       longitude: "Długość geograficzna:"
1623       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1624       my settings: Moje ustawienia
1625       new email address: "Nowy adres e-mail:"
1626       new image: Dodaj grafikę
1627       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1628       openid: 
1629         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/PL:OpenID
1630         link text: co to jest?
1631         openid: "OpenID:"
1632       preferred editor: "Preferowany edytor:"
1633       preferred languages: "Preferowane języki:"
1634       profile description: "Opis profilu:"
1635       public editing: 
1636         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1637         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1638         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1639         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1640         enabled link text: co to jest?
1641         heading: "Edycje publiczne:"
1642       public editing note: 
1643         heading: Publiczna edycja
1644         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1645       replace image: Zmień obecną grafikę
1646       return to profile: Powrót do profilu
1647       save changes button: Zapisz zmiany
1648       title: Zmiana ustawień konta
1649       update home location on click: Aktualizować lokalizację, kiedy klikam na mapie?
1650     confirm: 
1651       already active: To konto zostało potwierdzone.
1652       before you start: Wiemy, że prawdopodobnie spieszy Ci się, aby rozpocząć mapowanie, ale zanim to zrobisz, możesz chcieć podać kilka informacji o sobie poniżej.
1653       button: Potwierdzam
1654       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1655       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1656       reconfirm: Jeśli minęło już trochę czasu od twojej rejestracji, być może będziesz musiał <a href="%{reconfirm}">wysłać sobie nową wiadomość e-mail z potwierdzeniem</a>.
1657       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1658       unknown token: Wygląda na to, że ten żeton nie istnieje.
1659     confirm_email: 
1660       button: Potwierdzam
1661       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1662       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1663       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1664       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1665     confirm_resend: 
1666       failure: Brak użytkownika %{name}.
1667       success: Wysłaliśmy nową wiadomość z potwierdzeniem na %{email} i jak tylko aktywujesz swoje konto, będziesz mógł zacząć edytować mapę.<br /><br />Jeśli używasz systemu antyspamowego, upewnij się, że do swojej białej listy dodałeś adres webmaster@openstreetmap.org. Dzięki temu będziemy mogli skontaktować się z tobą bez problemów.
1668     filter: 
1669       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1670     go_public: 
1671       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1672     list: 
1673       confirm: Zatwierdź zaznaczonych użytkowników
1674       empty: Nie znaleziono pasujących użytkowników
1675       heading: Użytkownicy
1676       hide: Ukryj zaznaczonych użytkowników
1677       showing: 
1678         one: Strona %{page} (%{first_item} z %{items})
1679         other: Strona %{page} (%{first_item}-%{last_item} z %{items})
1680       summary: "%{name} utworzony z adresu %{ip_address} dnia %{date}"
1681       summary_no_ip: "%{name} utworzony %{date}"
1682       title: Użytkownicy
1683     login: 
1684       account is suspended: Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzaną aktywność.<br />Skontaktuj się z <a href="%{webmaster}">webmasterem</a>, jeśli chcesz przedyskutować blokadę.
1685       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta, aby je aktywować lub <a href="%{reconfirm}">poproś o ponowne przesłanie maila</a>.
1686       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1687       create account minute: Utwórz konto. To zajmuje tylko minutę.
1688       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1689       heading: Logowanie
1690       login_button: Zaloguj się
1691       lost password link: Zapomniałeś hasła?
1692       new to osm: Nowy na OpenStreetMap?
1693       no account: Nie masz konta?
1694       openid: "%{logo} OpenID:"
1695       openid invalid: Niestety Twój OpenID wydaje się być nieprawidłowy
1696       openid missing provider: Niestety kontakt z dostawcą OpenID jest niemożliwy
1697       openid_logo_alt: Zaloguj używając OpenID
1698       openid_providers: 
1699         aol: 
1700           alt: Zaloguj używając AOL OpenID
1701           title: Zaloguj używając AOL
1702         google: 
1703           alt: Zaloguj używając Google OpenID
1704           title: Zaloguj używając Google
1705         myopenid: 
1706           alt: Zaloguj używając myOpenID OpenID
1707           title: Zaloguj używając myOpenID
1708         openid: 
1709           alt: Zaloguj używając adresu URL OpenID
1710           title: Zaloguj używając OpenID
1711         wordpress: 
1712           alt: Zaloguj używając Wordpress OpenID
1713           title: Zaloguj używając Wordpress
1714         yahoo: 
1715           alt: Zaloguj używając Yahoo OpenID
1716           title: Zaloguj używając Yahoo
1717       password: Hasło
1718       register now: Zarejestruj się
1719       remember: "Pamiętaj mnie:"
1720       title: Logowanie
1721       to make changes: Aby wprowadzać zmiany w OpenStreetMap, musisz mieć konto.
1722       with openid: "Możesz do zalogowania się użyć również OpenID:"
1723       with username: "Masz już konto w OpenStreetMap? Zaloguj się podając nazwę użytkownika i hasło:"
1724     logout: 
1725       heading: Wyloguj z OpenStreetMap
1726       logout_button: Wyloguj
1727       title: Wyloguj
1728     lost_password: 
1729       email address: "Adres e-mail:"
1730       heading: Zapomniałeś hasła?
1731       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1732       new password button: Wyczyść hasło
1733       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1734       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1735       title: zgubione hasło
1736     make_friend: 
1737       already_a_friend: "%{name} już jest Twoim gronie znajomych."
1738       button: Dodaj do listy przyjaciół
1739       failed: Niestety dodanie %{name} jako znajomego nie powiodło się.
1740       heading: Dodać %{user} do listy przyjaciół?
1741       success: "%{name} jest teraz twoim znajomym!"
1742     new: 
1743       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1744       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1745       contact_webmaster: Skontaktuj się proszę się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a>, aby utworzyć konto. Postaramy się zająć się Twoją prośbą tak szybko, jak to będzie możliwe.
1746       continue: Kontynuuj
1747       display name: "Przyjazna nazwa:"
1748       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1749       email address: "Adres e-mail:"
1750       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1751       flash create success message: Rejestracja udana. Sprawdź czy na adres %{email} przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz edytować mapę.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego, które prosi nowych nadawców o potwierdzenie, będziesz musiał dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów, bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1752       flash welcome: Dziękujemy za rejestrację. Przesłaliśmy Ci na %{email} wiadomość powitalną z kilkoma wskazówkami jak zacząć.
1753       heading: Zakładanie konta
1754       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms">warunki współtworzenia</a>.
1755       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1756       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1757       openid: "%{logo} OpenID:"
1758       openid association: "<p>Twoje konto OpenID nie jest jeszcze skojarzone z kontem OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Jeśli jesteś nowym użytkownikiem OpenStreetMap, utwórz nowe konto, korzystając z poniższego formularza.</li>\n  <li>Jeśli masz już konto, możesz zalogować się na nie przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, a następnie skojarzyć je z kontem OpenID w ustawieniach użytkownika.\n  </li>\n</ul>"
1759       openid no password: Jeśli korzystasz z OpenID hasło nie jest wymagane, jednak niektóre dodatkowe narzędzia lub serwer mogą go potrzebować.
1760       password: Hasło
1761       terms accepted: Dziękujemy za przyjęcie nowych warunków udziału!
1762       terms declined: Jest nam przykro, że zdecydowałeś się nie akceptować nowych warunków autorstwa. Więcej informacji możesz znaleźć na <a href="%{url}">tej stronie</a>.
1763       title: Nowe konto
1764       use openid: Ewentualnie użyj %{logo} OpenID do zalogowania
1765     no_such_user: 
1766       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie %{user}, sprawdź pisownię.  Być może skorzystano z nieprawidłowego odnośnika.
1767       heading: Użytkownik %{user} nie istnieje
1768       title: Nie znaleziono użytkownika
1769     popup: 
1770       friend: Znajomy
1771       nearby mapper: Mapowicz z okolicy
1772       your location: Twoje położenie
1773     remove_friend: 
1774       button: Usuń z przyjaciół
1775       heading: Usunąć %{user} z przyjaciół?
1776       not_a_friend: "%{name} nie był Twoim znajomym."
1777       success: "%{name} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1778     reset_password: 
1779       confirm password: Potwierdź hasło
1780       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1781       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1782       heading: Resetowanie hasła %{user}
1783       password: Hasło
1784       reset: Resetuj hasło
1785       title: zresetuj hasło
1786     set_home: 
1787       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1788     suspended: 
1789       body: "<p>\n  Niestety, Twoje konto zostało zawieszone ze względu na podejrzane działania.\n</p>\n<p>\n  Niniejsza decyzja zostanie poddana przeglądowi przez administratora.\n  Możesz też skontaktować się z %{webmaster}em, jeśli chcesz to omówić.\n</p>"
1790       heading: Konto zawieszone
1791       title: Konto zawieszone
1792       webmaster: webmaster
1793     terms: 
1794       agree: Akceptuję
1795       consider_pd: Oprócz powyższych warunków, stwierdzam również, że mój wkład jest w domenie publicznej
1796       consider_pd_why: co to oznacza?
1797       decline: Nie akceptuję
1798       guidance: "Informacje, które pomogą zrozumieć te warunki: w <a href=\"%{summary}\">formie czytelnego dla człowieka podsumowania</a> oraz <a href=\"%{translations}\">nieoficjalne tłumaczenia</a>"
1799       heading: Warunki współtworzenia
1800       legale_names: 
1801         france: Francja
1802         italy: Włochy
1803         rest_of_world: Reszta świata
1804       legale_select: "Proszę wybrać kraj zamieszkania:"
1805       read and accept: Prosimy przeczytać umowę zamieszczoną poniżej i nacisnąć "Akceptuję". Klikając ten przycisk akceptujesz warunki umowy.
1806       title: Warunki współtworzenia
1807       you need to accept or decline: Prosimy przeczytać i następnie zaakceptować lub odrzucić nowe warunki współtworzenia, aby kontynuować.
1808     view: 
1809       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1810       add as friend: dodaj do znajomych
1811       ago: (%{time_in_words_ago} temu)
1812       block_history: otrzymane blokady
1813       blocks by me: nałożone blokady
1814       blocks on me: otrzymane blokady
1815       comments: komentarze
1816       confirm: Potwierdź
1817       confirm_user: zatwierdź tego użytkownika
1818       create_block: zablokuj tego użytkownika
1819       created from: "Stworzony z:"
1820       ct accepted: zaakceptowane %{ago} temu
1821       ct declined: odrzucone
1822       ct status: "Warunki uczestnictwa:"
1823       ct undecided: niezdecydowane
1824       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1825       delete_user: usuń to konto
1826       description: Opis
1827       diary: dziennik
1828       edits: edycje
1829       email address: Adres e‐mail
1830       friends_changesets: zestawy zmian znajomych
1831       friends_diaries: wpisy w dziennikach znajomych
1832       hide_user: ukryj tego użytkownika
1833       if set location: Podaj swoją lokalizację na stronie %{settings_link}, aby zobaczyć użytkowników blisko ciebie.
1834       km away: "%{count}km stąd"
1835       latest edit: "Ostatnia edycja %{ago}:"
1836       m away: "%{count}m stąd"
1837       mapper since: "Mapuje od:"
1838       moderator_history: nałożone blokady
1839       my comments: moje komentarze
1840       my diary: mój dziennik
1841       my edits: moje zmiany
1842       my notes: moje notatki
1843       my settings: moje ustawienia
1844       my traces: moje ślady
1845       nearby users: Najbliżsi użytkownicy
1846       nearby_changesets: pobliskie zestawy zmian
1847       nearby_diaries: pobliskie wpisy w dziennikach
1848       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1849       no friends: Nie masz jeszcze dodanych żadnych znajomych.
1850       no nearby users: Nie ma innych użytkowników, którzy przyznają się do mapowania w tej okolicy.
1851       notes: notatki
1852       oauth settings: ustawienia oauth
1853       remove as friend: usuń ze znajomych
1854       role: 
1855         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1856         grant: 
1857           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1858           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1859         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1860         revoke: 
1861           administrator: Cofnij dostęp administratora
1862           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1863       send message: wyślij wiadomość
1864       settings_link_text: stronie ustawień
1865       spam score: "Punktacja spamu:"
1866       status: "Stan:"
1867       traces: ślady
1868       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1869       user location: Lokalizacja użytkownika
1870       your friends: Twoi znajomi
1871   user_block: 
1872     blocks_by: 
1873       empty: Użytkownik %{name} nie nałożył jeszcze żadnej blokady.
1874       heading: Lista blokad dla użytkownika %{name}
1875       title: Blokady nałożone przez użytkownika %{name}
1876     blocks_on: 
1877       empty: "%{name} nie był jeszcze zablokowany."
1878       heading: Lista blokad na użytkownika %{name}
1879       title: Blokady na użytkownika %{name}
1880     create: 
1881       flash: Nalożono blokadę na użytkownika %{name}.
1882       try_contacting: Proszę rozważ, czy nie warto skontaktować się z użytkownikiem przed nałożeniem blokady, by miał on czas na odpowiedź.
1883       try_waiting: Proszę rozważ, czy użytkownik nie powinien dostać czasu na udzielenie odpowiedzi przed nałożeniem blokady.
1884     edit: 
1885       back: Zobacz wszystkie blokady
1886       heading: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1887       needs_view: Czy użytkownik musi zalogować się zanim blokada ulegnie wyczyszczeniu?
1888       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1889       reason: Przyczyna blokady użytkownika %{name}. Prosimy o zachowanie rzeczowości i chłodnego nastawienia oraz podanie jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji stanowiącej podstawę do nałożenia blokady. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu; staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1890       show: Zobacz tę blokadę
1891       submit: Uaktualnij blokadę
1892       title: Edycja blokady dla użytkownika %{name}
1893     filter: 
1894       block_expired: Blokada zakończyła się i nie można jej edytować.
1895       block_period: Długość blokady należy wybrać z listy rozwijanej.
1896     helper: 
1897       time_future: Blokada wygasa %{time}.
1898       time_past: Zakończono %{time} temu.
1899       until_login: Aktywne do momentu zalogowania użytkownika.
1900     index: 
1901       empty: Nie nałożono do tej pory żadnych blokad.
1902       heading: Lista blokad użytkowników
1903       title: Blokady użytkownika
1904     model: 
1905       non_moderator_revoke: Musisz być moderatorem, żeby odwoływać blokady.
1906       non_moderator_update: Musisz być moderatorem, żeby ustalać i edytować blokady.
1907     new: 
1908       back: Zobacz wszystkie blokady
1909       heading: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1910       needs_view: Użytkownik musi się zalogować, zanim blokada zostanie wyczyszczona
1911       period: Na jak długo od tego momentu użytkownik ma być zablokowany przed dostępem do API.
1912       reason: Powód blokady użytkownika %{name}. Zachowaj spokój i rozsądek oraz podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących sytuacji, mając na uwagę to, że wiadomość będzie publicznie widoczna. Zwróć uwagę na to, że nie wszyscy użytkownicy mogą znać żargon obowiązujący w społeczności projektu, więc staraj się używać ogólnie rozumianych pojęć.
1913       submit: Utwórz blokadę
1914       title: Tworzenie blokady użytkownika %{name}
1915       tried_contacting: Skontaktowałem się z użytkownikami i poprosiłem ich o zaprzestanie.
1916       tried_waiting: Dałem(-am) użytkownikowi  rozsądny czas, aby odpowiedzieć na te komunikaty.
1917     not_found: 
1918       back: Powrót do spisu
1919       sorry: Niestety, nie udało się odnaleźć blokady użytkownika o identyfikatorze %{id}.
1920     partial: 
1921       confirm: Na pewno?
1922       creator_name: Twórca
1923       display_name: Zablokowany użytkownik
1924       edit: Edytuj
1925       next: Następna »
1926       not_revoked: (nie odwołana)
1927       previous: « Poprzednia
1928       reason: Powód blokady
1929       revoke: Odwołaj
1930       revoker_name: Odwołana przez
1931       show: Pokaż
1932       showing_page: Strona %{page}
1933       status: Status
1934     period: 
1935       one: 1 godzina
1936       other: "%{count} godzin"
1937     revoke: 
1938       confirm: Czy na pewno chcesz odwołać tę blokadę?
1939       flash: Blokada została odwołana.
1940       heading: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on} nałożonej przez użytkownika %{block_by}
1941       past: Blokada zakończyła się %{time} temu i nie można jej odwołać.
1942       revoke: Odwołaj
1943       time_future: Blokada zakończy się za %{time}.
1944       title: Odwoływanie blokady użytkownika %{block_on}
1945     show: 
1946       back: Przejrzyj wszystkie blokady
1947       confirm: Na pewno?
1948       edit: Edytuj
1949       heading: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1950       needs_view: Użytkownik musi się zalogować zanim blokada zostanie wyczyszczona.
1951       reason: Przyczyna blokady
1952       revoke: Odwołaj
1953       revoker: Cofający uprawnienia
1954       show: Pokaż
1955       status: Status
1956       time_future: Blokada wygasa %{time}
1957       time_past: Zakończona %{time} temu
1958       title: "%{block_on} zablokowany przez użytkownika %{block_by}"
1959     update: 
1960       only_creator_can_edit: Tylko moderator nakładający blokadę może ją edytować.
1961       success: Blokada zaktualizowana.
1962   user_role: 
1963     filter: 
1964       already_has_role: Użytkownik ma już rolę %{role}.
1965       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli %{role}.
1966       not_a_role: Napis `%{role}' nie jest ważną rolą.
1967       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1968     grant: 
1969       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1970       confirm: Potwierdź
1971       fail: Nie można przyznać roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1972       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1973       title: Potwierdź przyznawanie roli
1974     revoke: 
1975       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `%{role}' użytkownikowi `%{name}'?
1976       confirm: Potwierdź
1977       fail: Nie można cofnąć roli `%{role}' użytkownikowi `%{name}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1978       heading: Potwierdź cofanie roli
1979       title: Potwierdź cofanie roli