]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blobdiff - config/locales/dsb.yml
Localisation updates from translatewiki.net (2009-10-17)
[rails.git] / config / locales / dsb.yml
index ec6804ffc828e3538a3e8a9138e951c4adca7556..37780f2f50fa00cd50f2314d9062f24d8251ea26 100644 (file)
@@ -384,11 +384,14 @@ dsb:
         geonames: Wuslědki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
         latlon: Wuslědki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
         osm_namefinder: Wuslědki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
+        osm_twain: Wuslědki z <a href="http://katie.openstreetmap.org/~twain/">OpenStreetMap Twain</a>
         uk_postcode: Wuslědki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
         us_postcode: Wuslědki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
     search_osm_namefinder: 
       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} wót {{parentname}})"
       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} wót {{placename}}"
+    search_osm_twain: 
+      prefix_highway: Droga typa {{type}}
   javascripts: 
     map: 
       base: 
@@ -687,7 +690,7 @@ dsb:
           allotments: Gumnyškarnje
           apron: 
             - Pśedpólo lětanišća
-            - Terminal
+            - terminal
           bridge: Carne wobcerjenje = móst
           bridleway: Rejtarska drožka
           brownfield: Industrijowe lědo
@@ -695,7 +698,7 @@ dsb:
           byway: Bocna droga
           cable: 
             - Kablowa elektriska
-            - Sedłowy lift
+            - sedłowy lift
           cemetery: Kjarchob
           centre: Sportowy centrum
           commercial: Źěłarstwowy wobcerk
@@ -751,7 +754,7 @@ dsb:
     search: 
       search: Pytaś
       search_help: "pśikłady: 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', abo 'post offices near Lünen' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>dalšne pśikłady...</a>"
-      submit_text: Wótpósłaś
+      submit_text: Źi
       where_am_i: Źo som?
     sidebar: 
       close: Zacyniś
@@ -904,6 +907,7 @@ dsb:
     lost_password: 
       email address: "E-mailowa adresa:"
       heading: Sy gronidło zabył?
+      help_text: Zapódaj e-mailowu adresu, kótaruž sy za registrěrowanje wužył, pósćelomy wótkaz na nju, kótaryž móžoš wužywaś, aby swójo gronidło slědk stajił.
       new password button: Gronidło slědk stajiś
       notice email cannot find: Bóžko ta e-mailowa adresa njejo se namakała.
       notice email on way: Bóžko sy jo zabył :-(, ale e-mail jo k tebje ducy, tak až móžoš jo skóro slědk stajiś.
@@ -917,6 +921,7 @@ dsb:
       confirm password: "Gronidło wobkšuśiś:"
       contact_webmaster: Pšosym staj so z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterom</a> do zwiska, aby se śi konto załožyło - buźomy napšašowanje tak spěšnje ako móžno wobźěłowaś.
       display name: "Wužywarske mě:"
+      display name description: Sy wužywarske mě zjawnje pokazał. Móžoš to pózdźej w nastajenjach změniś.
       email address: "E-mailowa adresa:"
       fill_form: Wupołni formular a pósćelomy śi krotku e-mail za aktiwěrowanje twójogo konta.
       flash create success message: Wužywarske konto jo se wuspěšnje załožyło. Pśeglědaj swóju e-mail za wobkšuśeńskim wótkazom a móžoš ned zachopiś kartěrowaś :-)<br /><br />Pšosym spomni na to, až njamóžoš se pśizjawiś, až njejsy swóju e-mailowu adresu dostał a wobkšuśił.<br /><br />Jolic wužywaš antispamowy system, kótaryž sćelo wobkšuśeńske napšašowanja, ga zawěsć, až webmaster@openstreetmap.org jo w twójej běłej lisćinje, dokulaž njamóžomy na wobkšuśeńske napšašowanja wótegroniś.
@@ -951,8 +956,8 @@ dsb:
       ago: (pśed {{time_in_words_ago}})
       block_history: Dostane blokěrowanja pokazaś
       blocks by me: blokěrowanja wóte mnjo
-      blocks on me: blokěrowanja pśeśiwo mnjo
-      change your settings: twóje nastajenja změniś
+      blocks on me: blokěrowanja pśeśiwo mě
+      change your settings: Twóje nastajenja změniś
       confirm: Wobkšuśiś
       create_block: toś togo wužywarja blokěrowaś
       created from: "Napórany z:"