Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   about_page: 
10     community_driven_html: "Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.\nCộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.\nĐể tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>."
11     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
12     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
13     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp thế giới.
14     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
15     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
16     next: Tiếp
17     open_data_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href='%{copyright_path}'>trang Bản quyền và Giấy phép</a>."
18     open_data_title: Dữ liệu Mở
19     partners_title: Nhà bảo trợ
20     used_by: "%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng trăm trang Web, ứng dụng di động, và thiết bị phần cứng"
21   activerecord: 
22     attributes: 
23       diary_comment: 
24         body: Nội dung
25       diary_entry: 
26         language: Ngôn ngữ
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         title: Tiêu đề
30         user: Người dùng
31       friend: 
32         friend: Người bạn
33         user: Người dùng
34       message: 
35         body: Nội dung
36         recipient: Người nhận
37         sender: Người gửi
38         title: Tiêu đề
39       trace: 
40         description: Miêu tả
41         latitude: Vĩ độ
42         longitude: Kinh độ
43         name: Tên
44         public: Công khai
45         size: Kích cỡ
46         user: Người dùng
47         visible: Thấy được
48       user: 
49         active: Tích cực
50         description: Miêu tả
51         display_name: Tên Hiển thị
52         email: Thư điện tử
53         languages: Ngôn ngữ
54         pass_crypt: Mật khẩu
55     models: 
56       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
57       changeset: Bộ thay đổi
58       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
59       country: Quốc gia
60       diary_comment: Bình luận Nhật ký
61       diary_entry: Mục Nhật ký
62       friend: Người bạn
63       language: Ngôn ngữ
64       message: Thư
65       node: Nốt
66       node_tag: Thẻ Nốt
67       notifier: Trình báo
68       old_node: Nốt Cũ
69       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
70       old_relation: Quan hệ Cũ
71       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
72       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
73       old_way: Lối Cũ
74       old_way_node: Nốt Lối Cũ
75       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
76       relation: Quan hệ
77       relation_member: Thành viên Quan hệ
78       relation_tag: Thẻ Quan hệ
79       session: Phiên
80       trace: Tuyến đường
81       tracepoint: Điểm Tuyến đường
82       tracetag: Thẻ Tuyến đường
83       user: Người dùng
84       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
85       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
86       way: Lối
87       way_node: Nốt Lối
88       way_tag: Thẻ Lối
89   application: 
90     require_cookies: 
91       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
92     require_moderator: 
93       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
94     setup_user_auth: 
95       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
96       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
97   browse: 
98     anonymous: vô danh
99     changeset: 
100       belongs_to: Tác giả
101       changesetxml: Bộ thay đổi XML
102       feed: 
103         title: Bộ thay đổi %{id}
104         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
105       node: Các nốt (%{count})
106       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
107       osmchangexml: osmChange XML
108       relation: Các quan hệ (%{count})
109       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
110       title: "Bộ thay đổi: %{id}"
111       way: Các lối (%{count})
112       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
113     closed: Đóng
114     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
115     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
116     containing_relation: 
117       entry: Quan hệ %{relation_name}
118       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
119     created: Tạo
120     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
121     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
122     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
123     download_xml: Tải về XML
124     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
125     in_changeset: Bộ thay đổi
126     no_comment: (không miêu tả)
127     node: 
128       history_title: "Lịch sử Nốt: %{name}"
129       title: "Nốt: %{name}"
130     not_found: 
131       sorry: "Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}."
132       type: 
133         changeset: bộ thay đổi
134         node: nốt
135         relation: quan hệ
136         way: lối
137     note: 
138       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
139       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
140       closed_title: "Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}"
141       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
142       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
143       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
144       hidden_title: "Ghi chú ẩn #%{note_name}"
145       new_note: Ghi chú Mới
146       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
147       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
148       open_title: "Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}"
149       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
150       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
151       title: "Ghi chú: %{id}"
152     part_of: Trực thuộc
153     redacted: 
154       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
155       redaction: Dãy ẩn %{id}
156       type: 
157         node: nốt
158         relation: quan hệ
159         way: lối
160     relation: 
161       history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{name}"
162       members: Các thành viên
163       title: "Quan hệ: %{name}"
164     relation_member: 
165       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
166       type: 
167         node: Nốt
168         relation: Quan hệ
169         way: Lối
170     start_rjs: 
171       feature_warning: Đang tải %{num_features} đối tượng, điều này sẽ chậm lại trình duyệt của bạn hoặc làm nó không phản hồi. Bạn có chắc chắn muốn hiển thị toàn bộ dữ liệu này?
172       load_data: Tải Dữ liệu
173       loading: Đang tải…
174     tag_details: 
175       tags: Thẻ
176       wiki_link: 
177         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
178         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
179       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
180     timeout: 
181       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
182       type: 
183         changeset: bộ thay đổi
184         node: nốt
185         relation: quan hệ
186         way: lối
187     version: Phiên bản
188     view_details: Xem Chi tiết
189     view_history: Xem Lịch sử
190     way: 
191       also_part_of: 
192         one: trực thuộc lối %{related_ways}
193         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
194       history_title: "Lịch sử Lối: %{name}"
195       nodes: Các nốt
196       title: "Lối: %{name}"
197   changeset: 
198     changeset: 
199       anonymous: Vô danh
200       no_edits: (không có thay đổi)
201       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
202     changeset_paging_nav: 
203       next: Sau »
204       previous: « Trước
205       showing_page: Trang %{page}
206     changesets: 
207       area: Vùng
208       comment: Miêu tả
209       id: ID
210       saved_at: Lúc Lưu
211       user: Người dùng
212     list: 
213       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
214       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
215       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
216       load_more: Tải tiếp
217       no_more: Hết bộ thay đổi.
218       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
219       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
220       title: Các bộ thay đổi
221       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
222       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
223       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
224     timeout: 
225       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
226   diary_entry: 
227     comments: 
228       ago: cách đây %{ago}
229       comment: Bình luận
230       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
231       newer_comments: Các Bình luận Sau
232       older_comments: Các Bình luận Trước
233       post: Mục nhật ký
234       when: Lúc đăng
235     diary_comment: 
236       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
237       confirm: Xác nhận
238       hide_link: Ẩn bình luận này
239     diary_entry: 
240       comment_count: 
241         other: "%{count} bình luận"
242         zero: Chưa có bình luận
243       comment_link: Bình luận về mục này
244       confirm: Xác nhận
245       edit_link: Sửa đổi mục này
246       hide_link: Ẩn mục này
247       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
248       reply_link: Trả lời mục này
249     edit: 
250       body: "Nội dung:"
251       language: "Ngôn ngữ:"
252       latitude: "Vĩ độ:"
253       location: "Vị trí:"
254       longitude: "Kinh độ:"
255       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
256       save_button: Lưu
257       subject: "Tiêu đề:"
258       title: Sửa đổi mục nhật ký
259       use_map_link: sử dụng bản đồ
260     feed: 
261       all: 
262         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
263         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
264       language: 
265         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
266         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
267       user: 
268         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
269         title: Các mục nhật ký của %{user}
270     list: 
271       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
272       new: Mục Nhật ký Mới
273       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
274       newer_entries: Mục Sau
275       no_entries: Chưa có mục nhật ký
276       older_entries: Mục Trước
277       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
278       title: Các Nhật ký Cá nhân
279       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
280       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
281       user_title: Nhật ký của %{user}
282     location: 
283       edit: Sửa
284       location: "Vị trí:"
285       view: Xem
286     new: 
287       title: Mục Nhật ký Mới
288     no_such_entry: 
289       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
290       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
291       title: Mục nhật ký không tồn tại
292     view: 
293       leave_a_comment: Bình luận
294       login: Đăng nhập
295       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
296       save_button: Lưu
297       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
298       user_title: Nhật ký của %{user}
299   editor: 
300     default: Mặc định (hiện là %{name})
301     id: 
302       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
303       name: iD
304     potlatch: 
305       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
306       name: Potlatch 1
307     potlatch2: 
308       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
309       name: Potlatch 2
310     remote: 
311       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
312       name: phần điều khiển từ xa
313   export: 
314     start: 
315       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
316       area_to_export: Vùng để Xuất
317       embeddable_html: HTML để Nhúng
318       export_button: Xuất
319       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
320       format: "Định dạng:"
321       format_to_export: Định dạng Xuất
322       image_size: Hình có Kích cỡ
323       latitude: "Vĩ độ:"
324       licence: Giấy phép
325       longitude: "Kinh độ:"
326       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
327       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
328       max: tối đa
329       options: Tùy chọn
330       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
331       output: Đầu ra
332       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
333       scale: Tỷ lệ
334       too_large: 
335         body: "Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn từ một dịch vụ sau:"
336         geofabrik: 
337           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật thường xuyên
338           title: Tải về Geofabrik
339         metro: 
340           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
341           title: Bản trích Metro
342         other: 
343           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
344           title: Nguồn Khác
345         planet: 
346           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật thường xuyên
347           title: Quả đất OSM
348       zoom: Thu phóng
349     title: Xuất
350   geocoder: 
351     description: 
352       title: 
353         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
354         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
355       types: 
356         cities: Thành phố
357         places: Địa điểm
358         towns: Thị xã
359     direction: 
360       east: đông
361       north: bắc
362       north_east: đông bắc
363       north_west: tây bắc
364       south: nam
365       south_east: đông nam
366       south_west: tây nam
367       west: tây
368     distance: 
369       one: khoảng 1 km
370       other: khoảng %{count} km
371       zero: không tới 1 km
372     results: 
373       more_results: Thêm kết quả
374       no_results: Không tìm thấy kết quả
375     search: 
376       title: 
377         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
378         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
379         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
380         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
381         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
382         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
383         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
384         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
385     search_osm_nominatim: 
386       admin_levels: 
387         level10: Biên giới Khu phố
388         level2: Biên giới Quốc gia
389         level4: Biên giới Tỉnh bang
390         level5: Biên giới Miền
391         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
392         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
393         level9: Biên giới Làng
394       prefix: 
395         aerialway: 
396           chair_lift: Ghế Cáp treo
397           drag_lift: Thang kéo trên Mặt đất
398           station: Trạm Cáp treo
399         aeroway: 
400           aerodrome: Sân bay
401           apron: Sân Đậu Máy bay
402           gate: Cổng
403           helipad: Sân bay Trực thăng
404           runway: Đường băng
405           taxiway: Đường lăn
406           terminal: Nhà ga Sân bay
407         amenity: 
408           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
409           airport: Sân bay
410           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
411           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
412           atm: Máy Rút tiền Tự động
413           auditorium: Phòng hội họp
414           bank: Ngân hàng
415           bar: Quán rượu
416           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
417           bench: Ghế
418           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
419           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
420           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
421           brothel: Nhà chứa
422           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
423           bus_station: Bến Xe buýt
424           cafe: Quán Cà phê
425           car_rental: Chỗ Mướn Xe
426           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
427           car_wash: Tiệm Rửa Xe
428           casino: Sòng bạc
429           charging_station: Trạm Sạc Pin
430           cinema: Rạp phim
431           clinic: Phòng khám
432           club: Câu lạc bộ
433           college: Trường Cao đẳng
434           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
435           courthouse: Tòa
436           crematorium: Lò Hỏa táng
437           dentist: Nha sĩ
438           doctors: Bác sĩ
439           dormitory: Ký túc xá
440           drinking_water: Vòi Nước uống
441           driving_school: Trường Lái xe
442           embassy: Tòa Đại sứ
443           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
444           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
445           ferry_terminal: Trạm Phà
446           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
447           fire_station: Trạm Cứu hỏa
448           food_court: Khu Ẩm thực
449           fountain: Vòi nước
450           fuel: Cây xăng
451           grave_yard: Nghĩa địa
452           gym: Nhà Thể dục
453           hall: Hội trường
454           health_centre: Trung tâm Y tế
455           hospital: Bệnh viện
456           hotel: Khách sạn
457           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
458           ice_cream: Tiệm Kem
459           kindergarten: Tiểu học
460           library: Thư viện
461           market: Chợ
462           marketplace: Chợ phiên
463           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
464           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
465           nursery: Nhà trẻ
466           nursing_home: Viện Dưỡng lão
467           office: Văn phòng
468           park: Công viên
469           parking: Chỗ Đậu xe
470           pharmacy: Nhà thuốc
471           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
472           police: Cảnh sát
473           post_box: Hòm thư
474           post_office: Bưu điện
475           preschool: Trường Mầm non
476           prison: Nhà tù
477           pub: Quán rượu
478           public_building: Tòa nhà Công cộng
479           public_market: Chợ phiên
480           reception_area: Phòng Tiếp khách
481           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
482           restaurant: Nhà hàng
483           retirement_home: Nhà về hưu
484           sauna: Nhà Tắm hơi
485           school: Trường học
486           shelter: Nơi Trú ẩn
487           shop: Tiệm
488           shopping: Tiệm
489           shower: Vòi tắm
490           social_centre: Hội trường
491           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
492           social_facility: Cơ quan Xã hội
493           studio: Studio
494           supermarket: Siêu thị
495           swimming_pool: Hồ tắm
496           taxi: Taxi
497           telephone: Điện thoại Công cộng
498           theatre: Nhà hát
499           toilets: Vệ sinh
500           townhall: Thị sảnh
501           university: Trường Đại học
502           vending_machine: Máy Bán hàng
503           veterinary: Phẫu thuật Thú y
504           village_hall: Trụ sở Làng
505           waste_basket: Thùng rác
506           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
507           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
508         boundary: 
509           administrative: Biên giới Hành chính
510           census: Biên giới Điều tra Dân số
511           national_park: Vườn quốc gia
512           protected_area: Khu bảo tồn
513         bridge: 
514           aqueduct: Cống nước
515           suspension: Cầu Treo
516           swing: Cầu Quay
517           viaduct: Cầu Cạn
518           "yes": Cầu
519         building: 
520           "yes": Tòa nhà
521         emergency: 
522           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
523           phone: Điện thoại Khẩn cấp
524         highway: 
525           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
526           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
527           bus_stop: Trạm Xe buýt
528           byway: Đường mòn Đa mốt
529           construction: Đường Đang Xây
530           cycleway: Đường Xe đạp
531           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
532           footway: Đường Đi bộ
533           ford: Khúc Sông Cạn
534           living_street: Đường Hàng xóm
535           milestone: Mốc
536           minor: Đường Nhỏ
537           motorway: Đường Cao tốc
538           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
539           motorway_link: Đường Cao tốc
540           path: Lối
541           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
542           platform: Sân ga
543           primary: Đường Chính
544           primary_link: Đường Chính
545           proposed: Đường được Đề nghị
546           raceway: Đường đua
547           residential: Ngõ Dân cư
548           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
549           road: Đường
550           secondary: Đường Lớn
551           secondary_link: Đường Lớn
552           service: Ngách
553           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
554           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
555           steps: Cầu thang
556           stile: Cửa xoay
557           street_lamp: Đèn Đường phố
558           tertiary: Phố
559           tertiary_link: Phố
560           track: Đường mòn
561           trail: Đường mòn
562           trunk: Xa lộ
563           trunk_link: Xa lộ
564           unclassified: Ngõ
565           unsurfaced: Đường Không Lát
566         historic: 
567           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
568           battlefield: Chiến trường
569           boundary_stone: Mốc Biên giới
570           building: Tòa nhà
571           castle: Lâu đài
572           church: Nhà thờ
573           citywalls: Tường Thành phố
574           fort: Pháo đài
575           house: Nhà ở
576           icon: Thánh tượng
577           manor: Trang viên
578           memorial: Vật Tưởng niệm
579           mine: Mỏ
580           monument: Công trình Tưởng niệm
581           museum: Bảo tàng
582           ruins: Tàn tích
583           tomb: Mộ
584           tower: Tháp
585           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
586           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
587           wreck: Xác Tàu Đắm
588         landuse: 
589           allotments: Khu Vườn Gia đình
590           basin: Lưu vực
591           brownfield: Cánh đồng Nâu
592           cemetery: Nghĩa địa
593           commercial: Khu vực Thương mại
594           conservation: Bảo tồn
595           construction: Công trường Xây dựng
596           farm: Trại
597           farmland: Trại
598           farmyard: Sân Trại
599           forest: Rừng Trồng Cây
600           garages: Ga ra
601           grass: Cỏ
602           greenfield: Cánh đồng Xanh
603           industrial: Khu vực Công nghiệp
604           landfill: Nơi Đổ Rác
605           meadow: Đồng cỏ
606           military: Khu vực Quân sự
607           mine: Mỏ
608           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
609           orchard: Vườn Cây
610           park: Công viên
611           piste: Đường Trượt tuyết
612           quarry: Mỏ Đá
613           railway: Đường sắt
614           recreation_ground: Sân chơi
615           reservoir: Bể nước
616           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
617           residential: Khu vực Nhà ở
618           retail: Khu vực Buôn bán
619           road: Đất của con Đường
620           village_green: Sân Làng
621           vineyard: Vườn Nho
622           wetland: Đầm lầy
623           wood: Rừng
624         leisure: 
625           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
626           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
627           common: Đất Công
628           fishing: Hồ Đánh cá
629           fitness_station: Trạm Thể dục
630           garden: Vườn
631           golf_course: Sân Golf
632           ice_rink: Sân băng
633           marina: Bến tàu
634           miniature_golf: Golf Nhỏ
635           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
636           park: Công viên
637           pitch: Sân cỏ
638           playground: Sân chơi
639           recreation_ground: Sân Giải trí
640           sauna: Nhà Tắm hơi
641           slipway: Bến tàu
642           sports_centre: Trung tâm Thể thao
643           stadium: Sân vận động
644           swimming_pool: Hồ Bơi
645           track: Đường Chạy
646           water_park: Công viên Nước
647         military: 
648           airfield: Sân bay Không quân
649           barracks: Trại Lính
650           bunker: Boong ke
651         mountain_pass: 
652           "yes": Đèo
653         natural: 
654           bay: Vịnh
655           beach: Bãi biển
656           cape: Mũi đất
657           cave_entrance: Cửa vào Hang
658           channel: Eo biển
659           cliff: Vách đá
660           crater: Miệng Núi
661           dune: Cồn cát
662           feature: Đối tượng Thiên nhiên
663           fell: Đồi Cằn cỗi
664           fjord: Vịnh hẹp
665           forest: Rừng
666           geyser: Mạch nước Phun
667           glacier: Sông băng
668           heath: Bãi Hoang
669           hill: Đồi
670           island: Đảo
671           land: Đất
672           marsh: Đầm lầy
673           moor: Truông
674           mud: Bùn
675           peak: Đỉnh
676           point: Mũi đất
677           reef: Rạn san hô
678           ridge: Luống đất
679           river: Sông
680           rock: Đá
681           scree: Sườn Núi Đá
682           scrub: Đất Bụi rậm
683           shoal: Bãi cạn
684           spring: Suối
685           stone: Đá
686           strait: Eo biển
687           tree: Cây
688           valley: Thung lũng
689           volcano: Núi lửa
690           water: Nước
691           wetland: Đầm lầy
692           wetlands: Đầm lầy
693           wood: Rừng
694         office: 
695           accountant: Kế toán viên
696           architect: Kiến trúc sư
697           company: Công ty
698           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
699           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
700           government: Văn phòng Chính phủ
701           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
702           lawyer: Luật sư
703           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
704           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
705           travel_agent: Văn phòng Du lịch
706           "yes": Văn phòng
707         place: 
708           airport: Sân bay
709           city: Thành phố
710           country: Quốc gia
711           county: Quận hạt
712           farm: Trại
713           hamlet: Xóm
714           house: Nhà ở
715           houses: Dãy Nhà
716           island: Đảo
717           islet: Đảo Nhỏ
718           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
719           locality: Địa phương
720           moor: Truông
721           municipality: Đô thị
722           neighbourhood: Hàng xóm
723           postcode: Mã Bưu chính
724           region: Miền
725           sea: Biển
726           state: Tỉnh bang
727           subdivision: Hàng xóm
728           suburb: Ngoại ô
729           town: Thị xã/trấn
730           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
731           village: Làng
732         railway: 
733           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
734           construction: Đường sắt Đang Xây
735           disused: Đường sắt Không hoạt động
736           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
737           funicular: Đường sắt Leo núi
738           halt: Ga Xép
739           historic_station: Nhà ga Lịch sử
740           junction: Ga Đầu mối
741           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
742           light_rail: Đường sắt Nhẹ
743           miniature: Đường sắt Nhỏ
744           monorail: Đường sắt Một ray
745           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
746           platform: Ke ga
747           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
748           proposed: Đường sắt được Đề nghị
749           spur: Đường sắt Phụ
750           station: Nhà ga
751           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
752           subway: Trạm Xe điện Ngầm
753           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
754           switch: Ghi Đường sắt
755           tram: Đường Xe điện
756           tram_stop: Ga Xép Điện
757           yard: Sân ga
758         shop: 
759           alcohol: Tiệm Rượu
760           antiques: Tiệm Đồ cổ
761           art: Tiệm Nghệ phẩm
762           bakery: Tiệm Bánh
763           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
764           beverages: Tiệm Đồ uống
765           bicycle: Tiệm Xe đạp
766           books: Tiệm Sách
767           boutique: Tiệm Thời trang
768           butcher: Hàng Thịt
769           car: Tiệm Xe hơi
770           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
771           car_repair: Tiệm Sửa Xe
772           carpet: Tiệm Thảm
773           charity: Cửa hàng Từ thiện
774           chemist: Tiệm Dược phẩm
775           clothes: Tiệm Quần áo
776           computer: Tiệm Máy tính
777           confectionery: Tiệm Kẹo
778           convenience: Tiệm Tiện lợi
779           copyshop: Tiệm In ấn
780           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
781           deli: Deli
782           department_store: Cửa hàng Bách hóa
783           discount: Cửa hàng Giảm giá
784           doityourself: Tiệm Ngũ kim
785           dry_cleaning: Hấp tẩy
786           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
787           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
788           farm: Tiệm Nông cụ
789           fashion: Tiệm Thời trang
790           fish: Tiệm Cá
791           florist: Tiệm Hoa
792           food: Tiệm Thực phẩm
793           funeral_directors: Nhà tang lễ
794           furniture: Tiệm Đồ đạc
795           gallery: Thư viện Ảnh
796           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
797           general: Tiệm Đồ
798           gift: Tiệm Quà tặng
799           greengrocer: Tiệm Rau quả
800           grocery: Tiệm Tạp phẩm
801           hairdresser: Tiệm Làm tóc
802           hardware: Tiệm Ngũ kim
803           hifi: Cửa hàng Hi-fi
804           insurance: Bảo hiểm
805           jewelry: Tiệm Kim hoàn
806           kiosk: Quán
807           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
808           mall: Trung tâm Mua sắm
809           market: Chợ
810           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
811           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
812           music: Tiệm Nhạc
813           newsagent: Tiệm Báo
814           optician: Tiệm Kính mắt
815           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
816           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
817           pet: Tiệm Vật nuôi
818           pharmacy: Nhà thuốc
819           photo: Tiệm Rửa Hình
820           salon: Tiệm Làm tóc
821           second_hand: Tiệm Mua lại
822           shoes: Tiệm Giày
823           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
824           sports: Tiệm Thể thao
825           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
826           supermarket: Siêu thị
827           tailor: Tiệm May
828           toys: Tiệm Đồ chơi
829           travel_agency: Văn phòng Du lịch
830           video: Tiệm Phim
831           wine: Tiệm Rượu
832           "yes": Tiệm
833         tourism: 
834           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
835           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
836           attraction: Nơi Du lịch
837           bed_and_breakfast: Nhà trọ
838           cabin: Túp lều
839           camp_site: Nơi Cắm trại
840           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
841           chalet: Nhà ván
842           guest_house: Nhà khách
843           hostel: Nhà trọ
844           hotel: Khách sạn
845           information: Thông tin
846           lean_to: Nhà chái
847           motel: Khách sạn Dọc đường
848           museum: Bảo tàng
849           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
850           theme_park: Công viên Giải trí
851           valley: Thung lũng
852           viewpoint: Thắng cảnh
853           zoo: Vườn thú
854         tunnel: 
855           culvert: Cống
856           "yes": Đường hầm
857         waterway: 
858           artificial: Dòng nước Nhân tạo
859           boatyard: Bãi Thuyền
860           canal: Kênh
861           connector: Đường thủy Nối
862           dam: Đập
863           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
864           ditch: Mương
865           dock: Vũng tàu
866           drain: Cống
867           lock: Âu tàu
868           lock_gate: Âu tàu
869           mineral_spring: Suối Nước khoáng
870           mooring: Cột neo tàu
871           rapids: Thác ghềnh
872           river: Sông
873           riverbank: Bờ sông
874           stream: Dòng suối
875           wadi: Dòng sông Vào mùa
876           water_point: Máy bơm nước
877           waterfall: Thác
878           weir: Đập Tràn
879   help_page: 
880     help: 
881       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của OSM.
882       title: help.openstreetmap.org
883       url: https://help.openstreetmap.org/
884     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
885     title: Trợ giúp
886     welcome: 
887       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
888       title: Chào mừng đến với OSM
889       url: /welcome
890     wiki: 
891       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
892       title: wiki.openstreetmap.org
893       url: http://wiki.openstreetmap.org/?setlang=vi
894   javascripts: 
895     close: Đóng
896     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn chuột vào đây.
897     key: 
898       title: Chú giải Bản đồ
899       tooltip: Chú giải Bản đồ
900       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
901     map: 
902       base: 
903         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
904         hot: Nhân đạo
905         mapquest: MapQuest Mở
906         standard: Chuẩn
907         transport_map: Bản đồ Giao thông
908       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
909       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
910       layers: 
911         data: Dữ liệu Bản đồ
912         header: Lớp Bản đồ
913         notes: Ghi chú Bản đồ
914         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
915         title: Lớp
916       locate: 
917         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
918         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
919       zoom: 
920         in: Phóng to
921         out: Thu nhỏ
922     notes: 
923       new: 
924         add: Thêm Ghi chú
925         intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
926       show: 
927         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
928         comment: Bình luận
929         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
930         hide: Ẩn
931         reactivate: Mở lại
932         resolve: Giải quyết
933     share: 
934       cancel: Hủy bỏ
935       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
936       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
937       download: Tải về
938       embed: HTML
939       format: "Định dạng:"
940       image: Hình ảnh
941       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
942       include_marker: Ghim trên bản đồ
943       link: Liên kết hoặc HTML
944       long_link: Liên kết
945       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
946       scale: "Tỷ lệ:"
947       short_link: Liên kết Ngắn gọn
948       short_url: URL Ngắn gọn
949       title: Chia sẻ
950       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
951     site: 
952       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
953       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
954       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
955       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
956       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
957       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
958   layouts: 
959     about: Giới thiệu
960     community: Cộng đồng
961     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
962     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
963     copyright: Bản quyền
964     data: Dữ liệu
965     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
966     edit: Sửa đổi
967     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
968     export: Xuất
969     export_data: Xuất Dữ liệu
970     foundation: Quỹ OpenStreetMap
971     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
972     gps_traces: Tuyến đường GPS
973     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
974     help: Trợ giúp
975     history: Lịch sử
976     home: Về Vị trí Nhà ở
977     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
978     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
979     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
980     learn_more: Tìm hiểu Thêm
981     log_in: Đăng nhập
982     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
983     logo: 
984       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
985     logout: Đăng xuất
986     make_a_donation: 
987       text: Quyên góp
988       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
989     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
990     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
991     partners_bytemark: Bytemark Hosting
992     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
993     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
994     partners_partners: các công ty bảo trợ
995     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
996     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
997     sign_up: Mở Tài khoản
998     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
999     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1000     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1001     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1002     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1003   license_page: 
1004     foreign: 
1005       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1006       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1007       title: Thông tin về bản dịch này
1008     legal_babble: 
1009       attribution_example: 
1010         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1011         title: Ví dụ ghi công
1012       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1013       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1014       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1015       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1016       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1017       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1018       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1019       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1020       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1021       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1022       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1023       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1024       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1025       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1026       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1027       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1028       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1029       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1030       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1031       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1032       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1033       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1034       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1035       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1036       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1037     native: 
1038       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1039       native_link: bản dịch tiếng Việt
1040       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1041       title: Giới thiệu về trang này
1042   message: 
1043     delete: 
1044       deleted: Đã xóa thư
1045     inbox: 
1046       date: Ngày
1047       from: Từ
1048       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1049       my_inbox: Hộp thư đến
1050       new_messages: "%{count} thư mới"
1051       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1052       old_messages: "%{count} thư cũ"
1053       outbox: đã gửi
1054       people_mapping_nearby: những người ở gần
1055       subject: Tiêu đề
1056       title: Hộp thư
1057     mark: 
1058       as_read: Thư đã đọc
1059       as_unread: Thư chưa đọc
1060     message_summary: 
1061       delete_button: Xóa
1062       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1063       reply_button: Trả lời
1064       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1065     new: 
1066       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1067       body: Nội dung
1068       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1069       message_sent: Thư đã gửi
1070       send_button: Gửi
1071       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1072       subject: Tiêu đề
1073       title: Gửi thư
1074     no_such_message: 
1075       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1076       heading: Thư không tồn tại
1077       title: Thư không tồn tại
1078     outbox: 
1079       date: Ngày
1080       inbox: thư đến
1081       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1082       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1083       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1084       outbox: thư đã gửi
1085       people_mapping_nearby: những người ở gần
1086       subject: Tiêu đề
1087       title: Hộp thư đã gửi
1088       to: Tới
1089     read: 
1090       back: Quay lại
1091       date: Ngày
1092       from: Từ
1093       reply_button: Trả lời
1094       subject: Tiêu đề
1095       title: Đọc thư
1096       to: Tới
1097       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1098       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1099     reply: 
1100       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1101     sent_message_summary: 
1102       delete_button: Xóa
1103   note: 
1104     description: 
1105       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
1106       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
1107       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
1108       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
1109       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
1110       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
1111       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
1112       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
1113     entry: 
1114       comment: Bình luận
1115       full: Ghi chú đầy đủ
1116     mine: 
1117       ago_html: cách đây %{when}
1118       created_at: Lúc tạo
1119       creator: Người tạo
1120       description: Miêu tả
1121       heading: Ghi chú của %{user}
1122       id: Mã số
1123       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
1124       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1125       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1126     rss: 
1127       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
1128       commented: bình luận mới (gần %{place})
1129       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
1130       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
1131       opened: mở ghi chú (gần %{place})
1132       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
1133       title: Ghi chú OpenStreetMap
1134   notifier: 
1135     diary_comment_notification: 
1136       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1137       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1138       hi: Chào %{to_user},
1139       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1140     email_confirm: 
1141       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1142     email_confirm_html: 
1143       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1144       greeting: Chào bạn,
1145       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1146     email_confirm_plain: 
1147       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1148       greeting: Chào bạn,
1149       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1150     friend_notification: 
1151       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1152       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1153       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1154       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn"
1155     gpx_notification: 
1156       and_no_tags: và không có thẻ
1157       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1158       failure: 
1159         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1160         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1161         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1162         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1163         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1164       greeting: Chào bạn,
1165       success: 
1166         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1167         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1168       with_description: với miêu tả
1169       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1170     lost_password: 
1171       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1172     lost_password_html: 
1173       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1174       greeting: Chào bạn,
1175       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1176     lost_password_plain: 
1177       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1178       greeting: Chào bạn,
1179       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1180     message_notification: 
1181       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời tại %{replyurl}
1182       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1183       hi: Chào %{to_user},
1184     note_comment_notification: 
1185       anonymous: Người dùng vô danh
1186       closed: 
1187         commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1188         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1189         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
1190         your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1191       commented: 
1192         commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
1193         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1194         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
1195         your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1196       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1197       greeting: Chào bạn,
1198       reopened: 
1199         commented_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1200         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1201         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn"
1202         your_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1203     signup_confirm: 
1204       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1205       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1206       greeting: Chào bạn!
1207       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1208       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về cách bắt đầu.
1209   oauth: 
1210     oauthorize: 
1211       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1212       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1213       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1214       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1215       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1216       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1217       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1218       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1219       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1220       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1221     oauthorize_failure: 
1222       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản của bạn.
1223       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1224       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1225     oauthorize_success: 
1226       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1227       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1228       verification: Mã xác minh là %{code}.
1229     revoke: 
1230       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1231   oauth_clients: 
1232     create: 
1233       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1234     destroy: 
1235       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1236     edit: 
1237       submit: Sửa đổi
1238       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1239     form: 
1240       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1241       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1242       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1243       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1244       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1245       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1246       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1247       callback_url: URL Gọi lại
1248       name: Tên
1249       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1250       required: Bắt buộc
1251       support_url: URL Trợ giúp
1252       url: URL Trang chủ Chương trình
1253     index: 
1254       application: Tên Chương trình
1255       issued_at: Lúc Cho phép
1256       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1257       my_apps: Trình khách của Tôi
1258       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1259       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1260       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1261       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1262       revoke: Thu hồi!
1263       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1264     new: 
1265       submit: Đăng ký
1266       title: Đăng ký chương trình mới
1267     not_found: 
1268       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1269     show: 
1270       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1271       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1272       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1273       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1274       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1275       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1276       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1277       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1278       authorize_url: "Cho phép URL:"
1279       confirm: Bạn có chắc không?
1280       delete: Xóa Trình khách
1281       edit: Sửa đổi Chi tiết
1282       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1283       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1284       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1285       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1286       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1287       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1288     update: 
1289       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1290   redaction: 
1291     create: 
1292       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1293     destroy: 
1294       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1295       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1296       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1297     edit: 
1298       description: Miêu tả
1299       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1300       submit: Lưu dãy ẩn
1301       title: Sửa đổi dãy ẩn
1302     index: 
1303       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1304       heading: Danh sách dãy ẩn
1305       title: Danh sách dãy ẩn
1306     new: 
1307       description: Miêu tả
1308       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1309       submit: Ẩn dãy phiên bản
1310       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1311     show: 
1312       confirm: Bạn có chắc không?
1313       description: "Miêu tả:"
1314       destroy: Xóa dãy ẩn này
1315       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1316       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1317       title: Đang xem dãy ẩn
1318       user: "Người ẩn:"
1319     update: 
1320       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1321   site: 
1322     edit: 
1323       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1324       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1325       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1326       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1327       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1328       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1329       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1330       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1331       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1332       user_page_link: trang cá nhân
1333     index: 
1334       createnote: Thêm ghi chú
1335       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1336       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1337       license: 
1338         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1339       permalink: Liên kết Thường trực
1340       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1341       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1342     key: 
1343       table: 
1344         entry: 
1345           admin: Biên giới hành chính
1346           allotments: Khu vườn gia đình
1347           apron: 
1348             - Sân đậu máy bay
1349             - nhà ga hành khách
1350           bridge: Đường rắn = cầu
1351           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1352           brownfield: Cánh đồng nâu
1353           building: Kiến trúc quan trọng
1354           byway: Đường mòn đa mốt
1355           cable: 
1356             - Đường xe cáp
1357             - ghế cáp treo
1358           cemetery: Nghĩa địa
1359           centre: Trung tâm thể thao
1360           commercial: Khu vực thương mại
1361           common: 
1362             - Đất công
1363             - bãi cỏ
1364           construction: Đường đang xây
1365           cycleway: Đường xe đạp
1366           destination: Chỉ giao thông địa phương
1367           farm: Ruộng
1368           footway: Đường đi bộ
1369           forest: Rừng trồng cây
1370           golf: Sân golf
1371           heathland: Vùng cây bụi
1372           industrial: Khu vực công nghiệp
1373           lake: 
1374             - Hồ
1375             - bể nước
1376           military: Khu vực quân sự
1377           motorway: Đường cao tốc
1378           park: Công viên
1379           permissive: Đường cho phép
1380           pitch: Sân cỏ
1381           primary: Đường chính
1382           private: Đường riêng
1383           rail: Đường sắt
1384           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1385           resident: Khu vực nhà ở
1386           retail: Khu vực buôn bán
1387           runway: 
1388             - Đường băng
1389             - đường băng
1390           school: 
1391             - Trường học
1392             - đại học
1393           secondary: Đường lớn
1394           station: Nhà ga
1395           subway: Đường ngầm
1396           summit: 
1397             - Đỉnh núi
1398             - đồi
1399           tourist: Nơi du lịch
1400           track: Đường mòn
1401           tram: 
1402             - Đường sắt nhẹ
1403             - xe điện
1404           trunk: Xa lộ
1405           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1406           unclassified: Đường không phân loại
1407           unsurfaced: Đường không lát
1408           wood: Rừng
1409     markdown_help: 
1410       alt: Văn bản thay thế
1411       first: Khoản mục đầu tiên
1412       heading: Đề mục
1413       headings: Đề mục
1414       image: Hình ảnh
1415       link: Liên kết
1416       ordered: Danh sách đánh số
1417       second: Khoản mục sau
1418       subheading: Đề mục con
1419       text: Văn bản
1420       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1421       unordered: Danh sách không đánh số
1422       url: URL
1423     richtext_area: 
1424       edit: Sửa đổi
1425       preview: Xem trước
1426     search: 
1427       search: Tìm kiếm
1428       submit_text: Đi
1429       where_am_i: Tôi ở đâu?
1430       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1431     sidebar: 
1432       close: Đóng
1433       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1434   time: 
1435     formats: 
1436       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1437   trace: 
1438     create: 
1439       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1440       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1441     delete: 
1442       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1443     description: 
1444       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1445       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1446     edit: 
1447       description: "Miêu tả:"
1448       download: tải về
1449       edit: sửa đổi
1450       filename: "Tên tập tin:"
1451       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1452       map: bản đồ
1453       owner: "Tác giả:"
1454       points: "Số nốt:"
1455       save_button: Lưu các Thay đổi
1456       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1457       tags: "Thẻ:"
1458       tags_help: dấu phẩy phân cách
1459       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1460       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1461       visibility: "Mức độ truy cập:"
1462       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1463       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1464     georss: 
1465       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1466     list: 
1467       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1468       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1469       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1470       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1471       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1472       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1473     make_public: 
1474       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1475     offline: 
1476       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1477       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1478     offline_warning: 
1479       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1480     trace: 
1481       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1482       by: bởi
1483       count_points: "%{count} nốt"
1484       edit: sửa đổi
1485       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1486       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1487       in: trong
1488       map: bản đồ
1489       more: thêm
1490       pending: CHƯA XỬ
1491       private: RIÊNG
1492       public: CÔNG KHAI
1493       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1494       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1495       view_map: Xem Bản đồ
1496     trace_form: 
1497       description: "Miêu tả:"
1498       help: Trợ giúp
1499       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1500       tags: "Thẻ:"
1501       tags_help: dấu phẩy phân cách
1502       upload_button: Tải lên
1503       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1504       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1505       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1506       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1507     trace_header: 
1508       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1509       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1510       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1511       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1512     trace_optionals: 
1513       tags: Thẻ
1514     trace_paging_nav: 
1515       newer: Tuyến đường Mới hơn
1516       older: Tuyến đường Cũ hơn
1517       showing_page: Trang %{page}
1518     view: 
1519       delete_track: Xóa tuyến đường này
1520       description: "Miêu tả:"
1521       download: tải về
1522       edit: sửa đổi
1523       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1524       filename: "Tên tập tin:"
1525       heading: Xem tuyến đường %{name}
1526       map: bản đồ
1527       none: Không có
1528       owner: "Tác giả:"
1529       pending: CHƯA XỬ
1530       points: "Số nốt:"
1531       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1532       tags: "Thẻ:"
1533       title: Xem tuyến đường %{name}
1534       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1535       uploaded: "Lúc tải lên:"
1536       visibility: "Mức độ truy cập:"
1537     visibility: 
1538       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1539       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1540       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1541       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1542   user: 
1543     account: 
1544       contributor terms: 
1545         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1546         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1547         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1548         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1549         link text: đây là gì?
1550         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1551         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1552       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1553       delete image: Xóa hình hiện dùng
1554       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1555       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1556       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1557       gravatar: 
1558         gravatar: Sử dụng Gravatar
1559         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1560         link text: đây là gì?
1561       home location: "Vị trí Nhà:"
1562       image: "Hình:"
1563       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1564       keep image: Giữ hình hiện dùng
1565       latitude: "Vĩ độ:"
1566       longitude: "Kinh độ:"
1567       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1568       my settings: Tùy chọn
1569       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1570       new image: Thêm hình
1571       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1572       openid: 
1573         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1574         link text: đây là gì?
1575         openid: "OpenID:"
1576       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1577       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1578       profile description: "Tự giới thiệu:"
1579       public editing: 
1580         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1581         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1582         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1583         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1584         enabled link text: đây là gì?
1585         heading: "Sửa đổi công khai:"
1586       public editing note: 
1587         heading: Sửa đổi công khai
1588         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1589       replace image: Thay hình hiện dùng
1590       return to profile: Trở về trang cá nhân
1591       save changes button: Lưu các Thay đổi
1592       title: Chỉnh sửa tài khoản
1593       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1594     confirm: 
1595       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1596       button: Xác nhận
1597       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1598       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1599       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1600       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1601       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác nhận lần nữa.
1602       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1603     confirm_email: 
1604       button: Xác nhận
1605       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1606       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1607       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1608       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1609     confirm_resend: 
1610       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1611       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1612     filter: 
1613       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1614     go_public: 
1615       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1616     list: 
1617       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1618       empty: Không tìm thấy người dùng.
1619       heading: Người dùng
1620       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1621       showing: 
1622         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1623         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1624       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1625       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1626       title: Người dùng
1627     login: 
1628       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1629       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1630       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1631       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1632       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1633       heading: Đăng nhập
1634       login_button: Đăng nhập
1635       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1636       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1637       no account: Chưa có tài khoản?
1638       openid: "%{logo} OpenID:"
1639       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1640       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1641       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1642       openid_providers: 
1643         aol: 
1644           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1645           title: Đăng nhập với AOL
1646         google: 
1647           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1648           title: Đăng nhập với Google
1649         myopenid: 
1650           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1651           title: Đăng nhập với myOpenID
1652         openid: 
1653           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1654           title: Đăng nhập dùng OpenID
1655         wordpress: 
1656           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1657           title: Đăng nhập với WordPress
1658         yahoo: 
1659           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1660           title: Đăng nhập với Yahoo!
1661       password: "Mật khẩu:"
1662       register now: Mở tài khoản ngay
1663       remember: Nhớ tôi
1664       title: Đăng nhập
1665       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1666       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1667       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1668     logout: 
1669       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1670       logout_button: Đăng xuất
1671       title: Đăng xuất
1672     lost_password: 
1673       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1674       heading: Quên mất Mật khẩu?
1675       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1676       new password button: Đặt lại mật khẩu
1677       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1678       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1679       title: Quên mất mật khẩu
1680     make_friend: 
1681       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1682       button: Thêm là người bạn
1683       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1684       heading: Kết bạn với %{user}?
1685       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1686     new: 
1687       about: 
1688         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1689         html: "<p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>\n<p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>"
1690       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1691       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1692       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1693       continue: Mở tài khoản
1694       display name: "Tên hiển thị:"
1695       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1696       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1697       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1698       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1699       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1700       openid: "%{logo} OpenID:"
1701       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1702       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1703       password: "Mật khẩu:"
1704       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1705       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1706       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1707       title: Mở tài khoản
1708       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1709     no_such_user: 
1710       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1711       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1712       title: Người dùng không tồn tại
1713     popup: 
1714       friend: Người bạn
1715       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1716       your location: Vị trí của bạn
1717     remove_friend: 
1718       button: Hủy kết nối bạn
1719       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1720       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1721       success: "%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn."
1722     reset_password: 
1723       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1724       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1725       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1726       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1727       password: "Mật khẩu:"
1728       reset: Đặt lại Mật khẩu
1729       title: Đặt lại mật khẩu
1730     set_home: 
1731       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1732     suspended: 
1733       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1734       heading: Tài khoản bị Cấm
1735       title: Tài khoản bị Cấm
1736       webmaster: chủ trang
1737     terms: 
1738       agree: Chấp nhận
1739       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1740       consider_pd_why: đây là gì?
1741       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1742       decline: Từ chối
1743       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1744       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1745       heading: Điều kiện đóng góp
1746       legale_names: 
1747         france: Pháp
1748         italy: Ý
1749         rest_of_world: Các nước khác
1750       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1751       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1752       title: Điều kiện đóng góp
1753       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1754     view: 
1755       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1756       add as friend: Kết Bạn
1757       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1758       block_history: tác vụ cấm người này
1759       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1760       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1761       comments: Bình luận
1762       confirm: Xác nhận
1763       confirm_user: xác nhận người dùng này
1764       create_block: cấm người dùng này
1765       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1766       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1767       ct declined: Từ chối
1768       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1769       ct undecided: Chưa quyết định
1770       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1771       delete_user: xóa tài khoản này
1772       description: Miêu tả
1773       diary: Nhật ký
1774       edits: Đóng góp
1775       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1776       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1777       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1778       hide_user: ẩn tài khoản này
1779       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1780       km away: cách %{count} km
1781       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1782       m away: cách %{count} m
1783       mapper since: "Tham gia:"
1784       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1785       my comments: Bình luận của Tôi
1786       my diary: Nhật ký của Tôi
1787       my edits: Đóng góp của Tôi
1788       my notes: Ghi chú của Tôi
1789       my profile: Trang của Tôi
1790       my settings: Tùy chọn
1791       my traces: Tuyến đường của Tôi
1792       nearby users: Người dùng khác ở gần
1793       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1794       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1795       new diary entry: mục nhật ký mới
1796       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1797       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1798       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1799       oauth settings: thiết lập OAuth
1800       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1801       role: 
1802         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1803         grant: 
1804           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1805           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1806         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1807         revoke: 
1808           administrator: Rút quyền quản lý viên
1809           moderator: Rút quyền điều hành viên
1810       send message: Gửi Thư
1811       settings_link_text: tùy chọn
1812       spam score: "Điểm số Spam:"
1813       status: "Trạng thái:"
1814       traces: Tuyến đường
1815       unhide_user: hiện tài khoản này
1816       user location: Vị trí của người dùng
1817       your friends: Bạn bè của bạn
1818   user_block: 
1819     blocks_by: 
1820       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1821       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1822       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1823     blocks_on: 
1824       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1825       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1826       title: Các tác vụ cấm %{name}
1827     create: 
1828       flash: Cấm người dùng %{name}.
1829       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1830       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1831     edit: 
1832       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1833       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1834       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1835       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1836       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1837       show: Xem tác vụ cấm này
1838       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1839       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1840     filter: 
1841       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1842       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1843     helper: 
1844       time_future: Hết hạn %{time}.
1845       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1846       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1847     index: 
1848       empty: Chưa ai bị cấm.
1849       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1850       title: Người dùng bị cấm
1851     model: 
1852       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1853       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1854     new: 
1855       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1856       heading: Cấm %{name}
1857       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1858       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1859       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1860       submit: Cấm người dùng
1861       title: Cấm %{name}
1862       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1863       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1864     not_found: 
1865       back: Trở về trang đầu
1866       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1867     partial: 
1868       confirm: Bạn có chắc không?
1869       creator_name: Người cấm
1870       display_name: Người bị cấm
1871       edit: Sửa đổi
1872       next: Sau »
1873       not_revoked: (không bị hủy)
1874       previous: « Trước
1875       reason: Lý do cấm
1876       revoke: Bỏ cấm!
1877       revoker_name: Người bỏ cấm
1878       show: Hiện
1879       showing_page: Trang %{page}
1880       status: Trạng thái
1881     period: "%{count} giờ"
1882     revoke: 
1883       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1884       flash: Đã bỏ cấm.
1885       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1886       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1887       revoke: Bỏ cấm!
1888       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1889       title: Bỏ cấm %{block_on}
1890     show: 
1891       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1892       confirm: Bạn có chắc không?
1893       edit: Sửa đổi
1894       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1895       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1896       reason: "Lý do cấm:"
1897       revoke: Bỏ cấm!
1898       revoker: "Người bỏ cấm:"
1899       show: Hiện
1900       status: Trạng thái
1901       time_future: Hết hạn %{time}
1902       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1903       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1904     update: 
1905       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1906       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1907   user_role: 
1908     filter: 
1909       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1910       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1911       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1912       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1913     grant: 
1914       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1915       confirm: Xác nhận
1916       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1917       heading: Xác nhận cấp vai trò
1918       title: Xác nhận cấp vai trò
1919     revoke: 
1920       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1921       confirm: Xác nhận
1922       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1923       heading: Xác nhận rút vai trò
1924       title: Xác nhận rút vai trò
1925   welcome_page: 
1926     add_a_note: 
1927       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1928       paragraph_2_html: "Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú\n<span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn."
1929       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1930     basic_terms: 
1931       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép sửa đổi bản đồ.
1932       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà hàng hoặc một cái cây.
1933       paragraph_1_html: "Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp vào OpenStreetMap:"
1934       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1935       title: Thuật ngữ Cơ bản
1936       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường, dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1937     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1938     questions: 
1939       paragraph_1_html: "OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.\n<a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>."
1940       title: Có thắc mắc?
1941     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1942     title: Hoan nghênh!
1943     whats_on_the_map: 
1944       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ trực tuyến khác.
1945       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em> – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1946       title: Mục đích của Bản đồ