Localisation updates from translatewiki.net (2009-12-16)
[rails.git] / config / locales / pl.yml
1 # Messages for Polish (Polski)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck
4 # Author: BdgwksxD
5 # Author: Sp5uhe
6 # Author: Wpedzich
7 # Author: Yarl
8 pl: 
9   activerecord: 
10     attributes: 
11       diary_comment: 
12         body: Treść
13       diary_entry: 
14         language: Język
15         latitude: Szerokość geograficzna
16         longitude: Długość geograficzna
17         title: Tytuł
18         user: Użytkownik
19       friend: 
20         friend: Znajomy
21         user: Użytkownik
22       message: 
23         body: Treść
24         recipient: Odbiorca
25         sender: Nadawca
26         title: Tytuł
27       trace: 
28         description: Opis
29         latitude: Szerokość geograficzna
30         longitude: Długość geograficzna
31         name: Nazwa
32         public: Publiczny
33         size: Rozmiar
34         user: Użytkownik
35         visible: Widoczny
36       user: 
37         active: Aktywny
38         description: Opis
39         display_name: Publiczna nazwa
40         email: E-mail
41         languages: Języki
42         pass_crypt: Hasło
43     models: 
44       acl: Lista ACL
45       changeset: Zestaw zmian
46       changeset_tag: Znacznik zestawu zmian
47       country: Państwo
48       diary_comment: Komentarz dziennika
49       diary_entry: Wpis w dzienniku
50       friend: Znajomy
51       language: Język
52       message: Wiadomość
53       node: Węzeł
54       node_tag: Znacznik węzła
55       notifier: Notifier
56       old_node: Wcześniejszy węzeł
57       old_node_tag: Tag wcześniejszego węzła
58       old_relation: Stara relacja
59       old_relation_member: Członek wcześniejszej relacji
60       old_relation_tag: Tag wcześniejszej relacji
61       old_way: Wcześniejsza droga
62       old_way_node: Węzeł wcześniejszej drogi
63       old_way_tag: Tag wcześniejszej drogi
64       relation: Relacja
65       relation_member: Członek relacji
66       relation_tag: Znacznik relacji
67       session: Sesja
68       trace: Ślad
69       tracepoint: Punkt śladu
70       tracetag: Znacznik śladu
71       user: Użytkownik
72       user_preference: Preferencje użytkownika
73       user_token: Token użytkownika
74       way: Droga
75       way_node: Węzeł drogi
76       way_tag: Tag drogi
77   application: 
78     require_cookies: 
79       cookies_needed: Wydaje się, że masz wyłączone Cookies - włącz obsługę cookies w twojej przeglądarce przed kontynuacją.
80     setup_user_auth: 
81       blocked: Twój dostęp do API jest zablokowany. Zaloguj się do interfejsu sieciowego, aby dowiedzieć się więcej.
82   browse: 
83     changeset: 
84       changeset: "Zestaw zmian: {{id}}"
85       changesetxml: XML w formacie zestawu zmian
86       download: Ściągnij {{changeset_xml_link}} lub {{osmchange_xml_link}}
87       feed: 
88         title: Zestaw zmian {{id}}
89         title_comment: Zestaw zmian {{id}} - {{comment}}
90       osmchangexml: XML w formacie osmChange
91       title: Zestaw zmian
92     changeset_details: 
93       belongs_to: "Należy do:"
94       bounding_box: "Obszar edycji:"
95       box: prostokąt
96       closed_at: "Zamknięto:"
97       created_at: "Utworzono:"
98       has_nodes: 
99         few: "Zawiera następujące {{count}} węzły:"
100         one: "Zawiera następujący {{count}} węzeł:"
101         other: "Zawiera następujących {{count}} węzłów:"
102       has_relations: 
103         few: "Zawiera następujące {{count}} relacje:"
104         one: "Zawiera następującą {{count}} relację:"
105         other: "Zawiera następujących {{count}} relacji:"
106       has_ways: 
107         few: "Zawiera następujące {{count}} drogi:"
108         one: "Zawiera następującą {{count}} drogę:"
109         other: "Zawiera następujących {{count}} dróg:"
110       no_bounding_box: Ten zestaw zmian został zapisany bez obszaru edycji.
111       show_area_box: Pokaż obszar prostokątu
112     changeset_navigation: 
113       all: 
114         next_tooltip: Następny zestaw zmian
115         prev_tooltip: Poprzedni zestaw zmian
116       user: 
117         name_tooltip: Zobacz edycje wykonane przez użytkownika {{user}}
118         next_tooltip: Następna edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
119         prev_tooltip: Poprzednia edycja wykonana przez użytkownika {{user}}
120     common_details: 
121       changeset_comment: "Komentarz:"
122       edited_at: "Edytowano:"
123       edited_by: "Edytował(a):"
124       in_changeset: "W zestawie zmian:"
125       version: "Wersja:"
126     containing_relation: 
127       entry: Relacja {{relation_name}}
128       entry_role: Relacja {{relation_name}} (jako {{relation_role}})
129     map: 
130       deleted: Skasowano
131       larger: 
132         area: Zobacz obszar na większej mapie
133         node: Zobacz punkt na większej mapie
134         relation: Zobacz relację na większej mapie
135         way: Pokaż drogę na większej mapie
136       loading: Wczytywanie...
137     node: 
138       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
139       download_xml: Ściągnij XML
140       edit: edytuj
141       node: Węzeł
142       node_title: "Węzeł: {{node_name}}"
143       view_history: zobacz historię zmian
144     node_details: 
145       coordinates: "Współrzędne:"
146       part_of: "Jest częścią:"
147     node_history: 
148       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
149       download_xml: Ściągnij XML
150       node_history: Historia zmian węzła
151       node_history_title: "Historia punktu: {{node_name}}"
152       view_details: zobacz szczegóły
153     not_found: 
154       sorry: Niestety {{type}} o id {{id}} nie został znaleziony.
155       type: 
156         changeset: zestaw zmian
157         node: węzeł
158         relation: relacja
159         way: droga
160     paging_nav: 
161       of: z
162       showing_page: Widoczna jest strona
163     relation: 
164       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
165       download_xml: Ściągnij XML
166       relation: Relacja
167       relation_title: "Relacja: {{relation_name}}"
168       view_history: zobacz historię zmian
169     relation_details: 
170       members: "Zawiera:"
171       part_of: "Jest częścią:"
172     relation_history: 
173       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
174       download_xml: Ściągnij XML
175       relation_history: Historia zmian relacji
176       relation_history_title: "Historia relacji: {{relation_name}}"
177       view_details: zobacz szczegóły
178     relation_member: 
179       entry_role: "{{type}} {{name}} jako {{role}}"
180       type: 
181         node: Węzeł
182         relation: Relacja
183         way: Droga
184     start: 
185       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
186       view_data: Zobacz dane w aktualnym widoku mapy
187     start_rjs: 
188       data_frame_title: Dane
189       data_layer_name: Dane
190       details: Szczegóły
191       drag_a_box: Zaznacz prostokąt na mapie przeciągnięciem myszki aby wybrać obszar
192       edited_by_user_at_timestamp: Edytowany przez [[user]] ostatni raz [[timestamp]]
193       history_for_feature: Historia zmian dla [[feature]]
194       load_data: Załaduj dane
195       loaded_an_area_with_num_features: Załadowano obszar zawierający [[num_features]] obiektów.  Przeglądarki mogą nie radzić sobie z wyświetleniem tej ilości danych -- generalnie działają optymalnie przy wyświetlaniu mniej niż 100 obiektów jednocześnie, w przeciwnym wypadku przeglądarka może działac powoli lub przestać odpowiadać.  Jeśli jesteś pewien że chcesz wyświetlić dane, kliknij przycisk poniżej.
196       loading: Wczytywanie...
197       manually_select: Manualnie wybierz inny obszar
198       object_list: 
199         api: Pobierz ten obszar z API
200         back: Wyświetlanie listy obiektów
201         details: Szczegóły
202         heading: Lista obiektów
203         history: 
204           type: 
205             node: Węzeł [[id]]
206             way: Droga [[id]]
207         selected: 
208           type: 
209             node: Węzeł [[id]]
210             way: Droga [[id]]
211         type: 
212           node: Węzeł
213           way: Droga
214       private_user: prywatny użytkownika
215       show_history: Pokaż zmiany
216       unable_to_load_size: "Nie można załadować: prostokąt ograniczający [[bbox_size]] jest zbyt duży (nie może przekraczać {{max_bbox_size}} stopnia)"
217       wait: Moment...
218       zoom_or_select: Przybliż albo wybierz inny obszar mapy
219     tag_details: 
220       tags: "Znaczniki:"
221     way: 
222       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_history_link}}"
223       download_xml: Ściągnij XML
224       edit: edytuj
225       view_history: pokaż historię
226       way: Droga
227       way_title: "Droga: {{way_name}}"
228     way_details: 
229       also_part_of: 
230         one: należy również do drogi {{related_ways}}
231         other: należy również do dróg {{related_ways}}
232       nodes: "Węzły:"
233       part_of: "Jest częścią:"
234     way_history: 
235       download: "{{download_xml_link}} lub {{view_details_link}}"
236       download_xml: Ściągnij XML
237       view_details: zobacz szczegóły
238       way_history: Historia zmian drogi
239       way_history_title: "Historia drogi: {{way_name}}"
240   changeset: 
241     changeset: 
242       anonymous: Anonim
243       big_area: (pełny)
244       no_comment: (brak)
245       no_edits: (brak edycji)
246       show_area_box: pokaż prostokąt zawierający
247       still_editing: (nadal edytowany)
248       view_changeset_details: Zobacz szczegóły changesetu
249     changeset_paging_nav: 
250       next: Następna »
251       previous: "« Poprzednia"
252       showing_page: Strona {{page}}
253     changesets: 
254       area: Obszar
255       comment: Komentarz
256       id: ID
257       saved_at: Zapisano
258       user: Użytkownik
259     list: 
260       description: Ostatnie zmiany
261       description_bbox: Zestawy zmian na obszarze {{bbox}}
262       description_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
263       description_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
264       heading: Zestawy zmian
265       heading_bbox: Zestawy zmian
266       heading_user: Zestawy zmian
267       heading_user_bbox: Zestawy zmian
268       title: Zestawy zmian
269       title_bbox: Zestawy zmian w {{bbox}}
270       title_user: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}}
271       title_user_bbox: Zestawy zmian utworzone przez użytkownika {{user}} w {{bbox}}
272   diary_entry: 
273     diary_comment: 
274       comment_from: Komentarz od {{link_user}} z {{comment_created_at}}
275       confirm: Potwierdź
276       hide_link: Ukryj ten komentarz
277     diary_entry: 
278       comment_count: 
279         one: 1 komentarz
280         other: "{{count}} komentarzy"
281       comment_link: Skomentuj ten wpis
282       confirm: Potwierdź
283       edit_link: Edytuj ten wpis
284       hide_link: Ukryj ten wpis
285       posted_by: Wpis od {{link_user}} z {{created}} w języku {{language_link}}
286       reply_link: Odpowiedz na ten wpis
287     edit: 
288       body: "Treść:"
289       language: "Język:"
290       latitude: "Szerokość geograficzna:"
291       location: "Położenie:"
292       longitude: "Długość geograficzna:"
293       marker_text: Umiejscowienie wpisu dziennika
294       save_button: Zapisz
295       subject: "Temat:"
296       title: Edycja wpisu dziennika
297       use_map_link: na mapie
298     feed: 
299       all: 
300         description: Ostatnie wpisy od użytkowników OpenStreetMap
301         title: Wpisy OpenStreetMap
302       language: 
303         description: Ostatnie wpisy użytkowników OpenStreetMap w języku {{language_name}}
304         title: Wpisy w języku {{language_name}}
305       user: 
306         description: Ostatnie wpisy od {{user}}
307         title: Wpisy dla {{user}}
308     list: 
309       in_language_title: Wpisy w języku {{language}}
310       new: Nowy wpis do dziennika
311       new_title: Stwórz nowy wpis w Twoim dzienniku użytkownika
312       newer_entries: Nowsze wpisy
313       no_entries: Brak wpisów dziennika
314       older_entries: Starsze wpisy
315       recent_entries: "Ostatnie wpisy do dziennika:"
316       title: Dzienniki użytkowników
317       user_title: Dziennik dla {{user}}
318     new: 
319       title: Nowy wpis do dziennika
320     no_such_entry: 
321       body: Niestety nie znaleziono wpisu dziennika / komentarza o id {{id}}, sprawdź pisownię.  Byc może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
322       heading: "Brak wpisu o id: {{id}}"
323       title: Nie ma takiego wpisu
324     no_such_user: 
325       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
326       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
327       title: Nie znaleziono użytkownika
328     view: 
329       leave_a_comment: Zostaw komentarz
330       login: Zaloguj się
331       login_to_leave_a_comment: "{{login_link}}, aby dodać komentarz"
332       save_button: Zapisz
333       title: Wpisy użytkowników | {{user}}
334       user_title: Dziennik dla {{user}}
335   export: 
336     start: 
337       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
338       area_to_export: Obszar do eksportu
339       embeddable_html: HTML do wklejenia
340       export_button: Eksportuj
341       export_details: "Dane OpenStreetMap udostępnione są na licencji <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.pl\">Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach 2.0</a>."
342       format: Format
343       format_to_export: Format eksportu
344       image_size: Rozmiar obrazka
345       latitude: "Szer:"
346       licence: Licencja
347       longitude: "Dł:"
348       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
349       mapnik_image: Obrazek z Mapnika
350       max: max
351       options: Opcje
352       osm_xml_data: Dane XML OpenStreetMap
353       osmarender_image: Obrazek z Osmarender
354       output: Wynik
355       paste_html: Użyj podanego kodu HTML, aby umieścić na stronie
356       scale: Skala
357       zoom: Zoom
358     start_rjs: 
359       add_marker: Dodaj pinezkę na mapie
360       change_marker: Zmień pozycję pinezki
361       click_add_marker: Kliknij na mapie aby dodać pinezkę
362       drag_a_box: Przeciągnięciem zaznacz prostokąt na mapie
363       export: Eksport
364       manually_select: Ręcznie zaznacz inny obszar
365       view_larger_map: Większy widok mapy
366   geocoder: 
367     description: 
368       title: 
369         geonames: Położenie według <a href="http://www.geonames.org/">Geonames</a>
370         osm_namefinder: "{{types}} według <a href=\"http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/\">OpenStreetMap Namefinder</a>"
371         osm_nominatim: Położenie według <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
372       types: 
373         cities: Miasta
374         places: Miejsca
375         towns: Miasta
376     description_osm_namefinder: 
377       prefix: "{{distance}} {{direction}} względem obiektu {{type}}"
378     direction: 
379       east: na wschód
380       north: na północ
381       north_east: na północny wschód
382       north_west: na północny zachód
383       south: na południe
384       south_east: na południowy wschód
385       south_west: na południowy zachód
386       west: na zachód
387     distance: 
388       one: ok. 1km
389       other: około {{count}}km
390       zero: mniej niż 1km
391     results: 
392       no_results: Nie znaleziono
393     search: 
394       title: 
395         ca_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
396         geonames: Wyniki z <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
397         latlon: Wyniki z <a href="http://openstreetmap.org/">Internal</a>
398         osm_namefinder: Wyniki z <a href="http://gazetteer.openstreetmap.org/namefinder/">OpenStreetMap Namefinder</a>
399         osm_nominatim: Wyniki z <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
400         uk_postcode: Wyniki z <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
401         us_postcode: Wyniki z <a href="http://geocoder.us/">Geocoder.us</a>
402     search_osm_namefinder: 
403       suffix_parent: "{{suffix}} ({{parentdistance}} {{parentdirection}} względem {{parentname}})"
404       suffix_place: ", {{distance}} {{direction}} względem {{placename}}"
405     search_osm_nominatim: 
406       prefix: 
407         amenity: 
408           airport: Lonisko
409           arts_centre: Centrum sztuki
410           atm: Bankomat
411           auditorium: Audytorium
412           bank: Bank
413           bar: Bar
414           bench: Ławka
415           bicycle_parking: Parking rowerowy
416           bicycle_rental: Wypożyczalnia rowerów
417           brothel: Burdel
418           bureau_de_change: Kantor
419           bus_station: Stacja autobusowa
420           cafe: Kawiarnia
421           car_rental: Wynajem samochodów
422           car_sharing: Dzielenie się samochodami
423           car_wash: Myjnia samochodowa
424           casino: Kasyno
425           cinema: Kino
426           clinic: Przychodnia
427           club: Klub
428           college: Uczelnia
429           community_centre: Centrum społeczności
430           courthouse: Sąd
431           crematorium: Krematorium
432           dentist: Gabinet dentystyczny
433           doctors: Doktorzy
434           dormitory: Bursa
435           drinking_water: Źródło wody pitnej
436           driving_school: Nauka jazdy
437           embassy: Ambasada
438           emergency_phone: Telefon alarmowy
439           fast_food: Fast Food
440           ferry_terminal: Terminal promowy
441           fire_hydrant: Hydrant
442           fire_station: Remiza strażacka
443           fountain: Fontanna
444           fuel: Stacja benzynowa
445           grave_yard: Mniejszy cmentarz
446           gym: Centrum Fitness / Sala Gimnastyczna
447           hall: Hala
448           health_centre: Ośrodek zdrowia
449           hospital: Szpital
450           hotel: Hotel
451           hunting_stand: Stanowisko strzeleckie
452           ice_cream: Lodziarnia
453           kindergarten: Przedszkole
454           library: Biblioteka
455           market: Targowisko
456           marketplace: Plac targowy
457           mountain_rescue: Ratownictwo górskie
458           nightclub: Klub nocny
459           nursery: Żłobek
460           nursing_home: Dom opieki
461           office: Biuro
462           park: Park
463           parking: Parking
464           pharmacy: Apteka
465           place_of_worship: Miejsce kultu
466           police: Posterunek policji
467           post_box: Skrzynka pocztowa
468           post_office: Poczta
469           preschool: Przedszkole
470           prison: Więzienie
471           pub: Pub
472           public_building: Budynek publiczny
473           public_market: Rynek publiczny
474           reception_area: Recepcja
475           recycling: Miejsce recyklingu
476           restaurant: Restauracja
477           retirement_home: Dom starców
478           sauna: Sauna
479           school: Szkoła
480           shelter: Schron
481           shop: Sklep
482           shopping: Zakupy
483           social_club: Klub towarzyski
484           studio: Studio
485           supermarket: Supermarket
486           taxi: Postój taksówek
487           telephone: Budka telefoniczna
488           theatre: Teatr
489           toilets: Toaleta publiczna
490           townhall: Urząd miejski
491           university: Uniwersytet
492           vending_machine: Automat do sprzedaży
493           veterinary: Chirurgia weterynaryjna
494           village_hall: Urząd gminy
495           waste_basket: Marnowanie koszyka
496           wifi: Dostęp do WiFi
497           youth_centre: Centrum młodzieżowe
498         boundary: 
499           administrative: Granica administracyjna
500         building: 
501           apartments: Blok mieszkalny
502           block: Budynek bloku
503           bunker: Bunkier
504           chapel: Kaplica
505           church: Kościół
506           city_hall: Ratusz
507           commercial: Budynek handlowy
508           dormitory: Bursa
509           entrance: Wejście do budynku
510           faculty: Budynek prawny
511           farm: Budynek gospodarczy
512           flats: Mieszkania
513           garage: Garaż
514           hall: Hala
515           hospital: Budynek szpitala
516           hotel: Hotel
517           house: Dom
518           industrial: Budynek przemysłowy
519           office: Budynek biurowy
520           public: Budynek publiczny
521           residential: Budynek mieszkalny
522           retail: Budynek detaliczny
523           school: Budynek szkoły
524           shop: Sklep
525           stadium: Stadion
526           store: Składnica
527           terrace: Taras
528           tower: Wieża
529           train_station: Stacja kolejowa
530           university: Budynek uniwersytetu
531         highway: 
532           bridleway: Droga dla koni
533           bus_guideway: Droga dla autobusów
534           bus_stop: Przystanek autobusowy
535           byway: Boczna droga
536           construction: Droga budowana
537           cycleway: Ścieżka rowerowa
538           distance_marker: Znak odległości
539           emergency_access_point: Punkt awaryjny
540           footway: Chodnik
541           ford: Bród
542           gate: Bramka
543           living_street: Strefa zamieszkania
544           minor: Drobna droga
545           motorway: Autostrada
546           motorway_junction: Skrzyżowanie autostrad
547           motorway_link: Autostrada - dojazd
548           path: Ścieżka
549           pedestrian: Droga dla pieszych
550           platform: Podwyższenie
551           primary: Droga krajowa
552           primary_link: Droga krajowa - dojazd
553           raceway: Tor wyścigowy
554           residential: Droga osiedlowa
555           road: Droga
556           secondary: Droga wojewódzka
557           secondary_link: Droga wojewódzka - dojazd
558           service: Droga serwisowa
559           services: Usługi autostrady
560           steps: Schody
561           stile: Przełaz
562           tertiary: Droga powiatowa
563           track: Droga gruntowa
564           trail: Szlak
565           trunk: Droga ekspresowa
566           trunk_link: Droga ekspresowa - dojazd
567           unclassified: Droga gminna
568           unsurfaced: Nierówna droga
569         historic: 
570           archaeological_site: Wykopaliska archeologiczne
571           battlefield: Miejsce historycznej bitwy
572           boundary_stone: Graniczny głaz
573           building: Budynek
574           castle: Zamek
575           church: Kościół
576           house: Dom
577           icon: Ikona
578           manor: Dwór
579           memorial: Mniejszy pomnik
580           mine: Kopalnia
581           monument: Pomnik
582           museum: Muzeum
583           ruins: Ruiny
584           tower: Wieża
585           wayside_cross: Przydrożny krzyż
586           wayside_shrine: Przydrożna kaplica
587           wreck: Wrak
588         landuse: 
589           allotments: Ogródki działkowe
590           basin: Dorzecze
591           brownfield: Grunty poprzemysłowe
592           cemetery: Cmentarz
593           commercial: Obszar handlowo-usługowy
594           conservation: Konserwacja
595           construction: Teren budowy
596           farm: Farma
597           farmland: Grunty rolne
598           farmyard: Podwórze gospodarskie
599           forest: Las
600           grass: Trawa
601           greenfield: Tereny niezagospodarowane
602           industrial: Teren przemysłowy
603           landfill: Wysypisko śmieci
604           meadow: Łąka
605           military: Teren wojskowy
606           mine: Kopalnia
607           mountain: Góra
608           nature_reserve: Rezerwat przyrody
609           park: Park
610           piste: Trasa
611           plaza: Plac
612           quarry: Kamieniołom
613           railway: Teren kolejowy
614           recreation_ground: Ziemia rekreacyjna
615           reservoir: Sztuczny zbiornik wodny
616           residential: Zabudowa mieszkaniowa
617           retail: Handel detaliczny
618           village_green: Park miejski
619           vineyard: Winnica
620           wetland: Tereny podmokłe
621           wood: Puszcza
622         leisure: 
623           beach_resort: Strzeżona plaża
624           common: Błonie
625           fishing: Łowisko
626           garden: Ogród
627           golf_course: Pole golfowe
628           ice_rink: Lodowisko
629           marina: Marina
630           miniature_golf: Pole do miniaturowego golfa
631           nature_reserve: Rezerwat naturalny
632           park: Park
633           pitch: Boisko sportowe
634           playground: Plac zabaw
635           recreation_ground: Pole rekreacyjne
636           slipway: Pochylnia
637           sports_centre: Centrum sportu
638           stadium: Stadion
639           swimming_pool: Basen
640           track: Bieżnia
641           water_park: Park wodny
642         natural: 
643           bay: Zatoka
644           beach: Plaża
645           cape: Przylądek
646           cave_entrance: Wejście do jaskini
647           channel: Kanał
648           cliff: Urwisko
649           coastline: Linia brzegowa
650           crater: Krater
651           feature: Obiekt
652           fell: Hale górskie
653           fjord: Fiord
654           geyser: Gejzer
655           glacier: Lodowiec
656           heath: Wrzosowisko
657           hill: Wzgórze
658           island: Wyspa
659           land: Ląd
660           marsh: Bagno
661           moor: Torfowisko
662           mud: Muł
663           peak: Szczyt
664           point: Punkt
665           reef: Rafa
666           ridge: Grzbiet
667           river: Rzeka
668           rock: Skała
669           scree: Zsypisko
670           scrub: Zagajnik
671           shoal: Mielizna
672           spring: Źródło
673           strait: Cieśnina
674           tree: Drzewo
675           valley: Dolina
676           volcano: Wulkan
677           water: Woda
678           wetland: Obszar podmokły
679           wetlands: Obszary podmokłe
680           wood: Puszcza
681         place: 
682           airport: Lotnisko
683           city: Miasto
684           country: Kraj
685           county: Powiat
686           farm: Farma
687           hamlet: Osada
688           house: Dom
689           houses: Zabudowanie
690           island: Wyspa
691           islet: Wysepka
692           locality: Rejon
693           moor: Torfowisko
694           municipality: Gmina
695           postcode: Kod pocztowy
696           region: Rejon
697           sea: Morze
698           state: Stan
699           subdivision: Dzielnica
700           suburb: Osiedle
701           town: Miasteczko
702           unincorporated_area: Obszar bez osobowości prawnej
703           village: Wieś
704         railway: 
705           abandoned: Dawna linia kolejowa
706           construction: Budowana linia kolejowa
707           disused: Nieczynna trasa kolejowa
708           disused_station: Nieużywana stacja kolejowa
709           funicular: Kolejka linowa
710           halt: Przystanek kolejowy
711           historic_station: Historyczna stacja kolejowa
712           junction: Węzeł Kolejowy
713           level_crossing: Przejazd kolejowy
714           light_rail: Lekka kolej
715           monorail: Kolej jednoszynowa
716           narrow_gauge: Kolej wąskotorowa
717           platform: Peron
718           preserved: Kolej zabytkowa
719           spur: Bocznica kolejowa
720           station: Stacja kolejowa
721           subway: Stacja metra
722           subway_entrance: Wejście na stację metra
723           switch: Zwrotnica
724           tram: Linia tramwajowa
725           tram_stop: Przystanek tramwajowy
726           yard: Jard kolejowy
727         shop: 
728           alcohol: Sklep monopolowy
729           apparel: Sklep odzieżowy
730           art: Sklep z dziełami sztuki
731           bakery: Piekarnia
732           beauty: Salon kosmetyczny
733           beverages: Sklep z napojami
734           bicycle: Sklep rowerowy
735           books: Księgarnia
736           butcher: Rzeźnik
737           car: Sklep samochodowy
738           car_dealer: Salon samochodowy
739           car_parts: Sklep z częściami samochodowymi
740           car_repair: Naprawa samochodów
741           carpet: Sklep z dywanami
742           charity: Sklep miłosny
743           chemist: Drogeria
744           clothes: Sklep odzieżowy
745           computer: Sklep komputerowy
746           confectionery: Cukiernia
747           convenience: Sklep z rzeczami wygodnymi
748           copyshop: Ksero
749           cosmetics: Sklep kosmetyczny
750           department_store: Dom towarowy
751           discount: Sklep z produktami po obniżce
752           doityourself: Sklep budowlany
753           drugstore: Drogeria
754           dry_cleaning: Pralnia chemiczna
755           electronics: Sklep elektroniczny
756           estate_agent: Biuro nieruchomości
757           farm: Sklep gospodarski
758           fashion: Sklep modelarski
759           fish: Sklep rybny
760           florist: Kwiaciarnia
761           food: Sklep spożywczy
762           funeral_directors: Zakłady pogrzebowe
763           furniture: Sklep meblowy
764           gallery: Galeria
765           garden_centre: Centrum ogrodnicze
766           general: Sklep ogólny
767           gift: Sklep z pamiątkami
768           greengrocer: Warzywniak
769           grocery: Sklep spożywczy
770           hairdresser: Fryzjernia
771           hardware: Sklep ze sprzętem
772           hifi: Hi-Fi
773           insurance: Ubezpieczenie
774           jewelry: Sklep z biżuterią
775           kiosk: Kiosk
776           laundry: Pralnia
777           mall: Centrum handlowe
778           market: Targowisko
779           mobile_phone: Sklep z telefonami komórkowymi
780           motorcycle: Sklep z motocyklami
781           music: Sklep muzyczny
782           newsagent: Kiosk
783           optician: Optyk
784           organic: Sklep z produktami organicznymi
785           outdoor: Sklep na wolnym powietrzu
786           pet: Sklep ze zwierzątkami
787           photo: Sklep fotograficzny
788           salon: Salon
789           shoes: Sklep obuwniczy
790           shopping_centre: Centrum handlowe
791           sports: Sklep sportowy
792           stationery: Sklep papierniczy
793           supermarket: Supermarket
794           toys: Sklep zabawkowy
795           travel_agency: Biuro podróży
796           video: Sklep filmowy
797           wine: Winiarnia
798         tourism: 
799           alpine_hut: Chata Alpejska
800           artwork: Sztuka
801           attraction: Atrakcja turystyczna
802           bed_and_breakfast: Łóżko i Śniadanie
803           cabin: Kabina
804           camp_site: Miejsce na kamping
805           caravan_site: Miejsce na przyczepę campingową
806           chalet: Schronisko
807           guest_house: Pensjonat
808           hostel: Hostel
809           hotel: Hotel
810           information: Informacja turystyczna
811           lean_to: Nachylenie
812           motel: Motel
813           museum: Muzeum
814           picnic_site: Miejsce na piknik
815           theme_park: Park tematyczny
816           valley: Dolina
817           viewpoint: Punkt widokowy
818           zoo: Zoo
819         waterway: 
820           boatyard: Stocznia
821           canal: Kanał
822           connector: Złącze dróg wodnych
823           dam: Tama
824           derelict_canal: Opuszczony kanał
825           ditch: Rów
826           dock: Basen portowy
827           drain: Rów odpływowy
828           lock: Zastawka
829           lock_gate: Śluza
830           mineral_spring: Źródło mineralne
831           mooring: Kotwicowisko
832           rapids: Katarakty
833           river: Rzeka
834           riverbank: Brzeg rzeki
835           stream: Strumień
836           wadi: Starorzecze
837           water_point: Punkt wodny
838           waterfall: Wodospad
839           weir: Jaz
840   layouts: 
841     donate: Wspomóż Projekt OpenStreetMap {{link}} na Konto Aktualizacji Naszego Sprzętu.
842     donate_link_text: dokonując darowizny
843     edit: Edycja
844     edit_tooltip: Edycja mapy
845     export: Eksport
846     export_tooltip: Eksport danych mapy
847     gps_traces: Ślady GPS
848     gps_traces_tooltip: Zarządzaj śladami
849     help_wiki: Pomoc &amp; Wiki
850     help_wiki_tooltip: Pomoc i strony Wiki projektu
851     history: Zmiany
852     history_tooltip: Historia zestawów zmian
853     home: główna
854     home_tooltip: Przejdź do strony głównej
855     inbox: poczta ({{count}})
856     inbox_tooltip: 
857       one: Twoja skrzynka zawiera jedną nową wiadomość
858       other: Twoja skrzynka zawiera  {{count}} nowych wiadomości
859       zero: Brak nowych wiadomości
860     intro_1: OpenStreetMap to mapa całego świata którą możesz swobodnie edytować.  Tworzona przez ludzi takich jak Ty.
861     intro_2: OpenStreetMap pozwala oglądać, korzystać, i kolaboratywnie tworzyć dane geograficzne z dowolnego miejsca na Ziemi.
862     intro_3: Hosting OpenStreetMap jest wspomagany przez {{ucl}} i {{bytemark}}.
863     license: 
864       title: Dane OpenStreetMap są licencjonowane przez Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License
865     log_in: zaloguj się
866     log_in_tooltip: Zaloguj się
867     logo: 
868       alt_text: Logo OpenStreetMap
869     logout: wyloguj
870     logout_tooltip: Wyloguj
871     make_a_donation: 
872       text: Przekaż darowiznę
873       title: Wspomóż OpenStreetMap za pomocą darowizny pieniężnej
874     news_blog: Blog informacyjny
875     news_blog_tooltip: Blog z wiadomościami o OpenStreetMap, wolnych danych geograficznych, itp.
876     osm_offline: Baza danych OpenStreetMap jest niedostępna na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
877     osm_read_only: Baza danych OpenStreetMap jest w trybie tylko-do-odczytu na czas ważnych zadań administracyjnych które są w tym momencie wykonywane.
878     shop: Zakupy
879     shop_tooltip: Sklep z markowymi towarami OpenStreetMap
880     sign_up: zarejestruj
881     sign_up_tooltip: Załóż konto, aby edytować
882     sotm: Wpadnij na tegoroczną Konferencję OpenStreetMap, The State of the Map, 10-12 Lipca w Amsterdamie!
883     tag_line: Swobodna Wiki-Mapa Świata
884     user_diaries: Dzienniczki
885     user_diaries_tooltip: Przeglądaj dzienniczki użytkownika
886     view: Mapa
887     view_tooltip: Zobacz mapę
888     welcome_user: Witaj, {{user_link}}
889     welcome_user_link_tooltip: Strona użytkownika
890   map: 
891     coordinates: "Współrzędne:"
892     edit: Edycja
893     view: Mapa
894   message: 
895     delete: 
896       deleted: Wiadomość usunięta
897     inbox: 
898       date: Nadano
899       from: Od
900       my_inbox: Moja skrzynka odbiorcza
901       no_messages_yet: Nie masz jeszcze wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
902       outbox: nadawcza
903       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
904       subject: Temat
905       title: Wiadomości odebrane
906       you_have: Masz {{new_count}} nowych i {{old_count}} przeczytanych wiadomości.
907     mark: 
908       as_read: Wiadomość została oznaczona jako przeczytana
909       as_unread: Wiadomość została oznaczona jako nieprzeczytana
910     message_summary: 
911       delete_button: Usuń
912       read_button: Oznacz jako przeczytaną
913       reply_button: Odpowiedz
914       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
915     new: 
916       back_to_inbox: Powrót do skrzynki
917       body: Treść
918       limit_exceeded: Masz ostatnio wiele wysłanych wiadomości. Proszę poczekać chwilę przed powtórzeniem wysłania.
919       message_sent: Wiadomość wysłana
920       send_button: Wyślij
921       send_message_to: Wyślij nową wiadomość do {{name}}
922       subject: Temat
923       title: Wysyłanie wiadomości
924     no_such_user: 
925       body: Niestety nie znaleziono użytkownika / wiadomości o tej nazwie lub id
926       heading: Nie ma takiego użytkownika / wiadomości
927       title: Nie ma takiego użytkownika lub wiadomości
928     outbox: 
929       date: Nadano
930       inbox: odbiorcza
931       my_inbox: Moja skrzynka {{inbox_link}}
932       no_sent_messages: Nie masz jeszcze wysłanych wiadomości. Może skontaktujesz się z {{people_mapping_nearby_link}}?
933       outbox: nadawcza
934       people_mapping_nearby: użytkownikami z Twojej okolicy
935       subject: Temat
936       title: Wiadomości wysłane
937       to: Do
938       you_have_sent_messages: Wysłaleś/aś {{count}} wiadomości
939     read: 
940       back_to_inbox: Powrót do wysłanych
941       back_to_outbox: Powrót do skrzynki nadawczej
942       date: Nadano
943       from: Od
944       reading_your_messages: Czytanie odebranej wiadomości
945       reading_your_sent_messages: Czytanie wysłanej wiadomości
946       reply_button: Odpowiedz
947       subject: Temat
948       title: Czytanie wiadomości
949       to: Do
950       unread_button: Oznacz jako nieprzeczytaną
951     sent_message_summary: 
952       delete_button: Usuń
953   notifier: 
954     diary_comment_notification: 
955       footer: Możesz również przeczytać komentarz pod {{readurl}}, skomentować go pod {{commenturl}} lub odpowiedzieć pod {{replyurl}}
956       header: "{{from_user}} zostawił(a) komentarz do twojego wpisu w dziennikach OpenStreetMap o temacie {{subject}}:"
957       hi: Witaj {{to_user}},
958       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} skomentował Twój wpis w pamiętniku"
959     email_confirm: 
960       subject: "[OpenStreetMap] Potwierdzenie adresu e-mail"
961     email_confirm_html: 
962       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby potwierdzić zmianę.
963       greeting: Cześć,
964       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty) chce zmienić adres e-mail w {{server_url}} na {{new_address}}.
965     friend_notification: 
966       had_added_you: "{{user}} dodał(a) Cię jako swojego znajomego na OpenStreetMap."
967       see_their_profile: Możesz przeczytać jego/jej profil pod {{userurl}} oraz dodać jako Twojego znajomego/ą jeśli chcesz.
968       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} dodał Cię jako przyjaciela"
969     gpx_notification: 
970       failure: 
971         subject: "[OpenStreetMap] Błąd importu pliku GPX"
972       success: 
973         subject: "[OpenStreetMap] Sukces importu pliku GPX"
974     lost_password_plain: 
975       click_the_link: Jeśli to ty, kliknij na poniższy link, aby zresetować hasło.
976       greeting: Cześć,
977     message_notification: 
978       subject: "[OpenStreetMap] Użytkownik {{user}} przysłał nową wiadomość"
979     signup_confirm_html: 
980       click_the_link: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
981       current_user: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz na stronie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_by_geographical_region">Category:Users_by_geographical_region</a>.
982       get_reading: Zacznij czytać o OpenStreetMap <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pl:Beginners_Guide">na naszej wiki</a> i <a href="http://www.opengeodata.org/">blogu opengeodata</a> który ma nawet <a href="http://www.opengeodata.org/?cat=13">podcasty do posłuchania</a>!
983       greeting: Cześć!
984       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
985       introductory_video: To dobry moment żeby obejrzeć {{introductory_video_link}}.
986       more_videos: Mamy  {{more_videos_link}}.
987       more_videos_here: więcej materiału wideo tutuaj
988       user_wiki_page: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Category:Users_in_Warszawa">[[Category:Users_in_Warszawa]]</a>.
989       video_to_openstreetmap: wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap
990       wiki_signup: Załóż sobie <a href="http://wiki.openstreetmap.org/index.php?title=Special:Userlogin&type=signup&returnto=Main_Page">konto na wiki projektu OpenStreetMap</a> jeśli chcesz.
991     signup_confirm_plain: 
992       blog_and_twitter: "Bądź na bieżąco z wiadomościami poprzez blog OpenStreetMap czy Twitter:"
993       click_the_link_1: Jeśli to Ty, witamy!  Kliknij poniższy link żeby potwierdzić
994       click_the_link_2: Twoje nowe konto i dowiedzieć się więcej o OpenStreetMap.
995       current_user_1: Aktualne listy użytkowników według ich położenia na Ziemi znajdziesz
996       current_user_2: "tu:"
997       greeting: Cześć!
998       hopefully_you: Ktoś (prawdopodobnie Ty sam(a)) chciałby utworzyć konto na
999       introductory_video: "To dobry moment żeby obejrzeć wideo-wprowadzenie do OpenStreetMap tutaj:"
1000       more_videos: "Więcej materiału wideo znajdziesz na:"
1001       opengeodata: "OpenGeoData.org to blog założyciela OpenStreetMap, Steve'a Coasta. Ma także podcasty:"
1002       the_wiki: "Zacznij czytać o OpenStreetMap na naszej wiki:"
1003       user_wiki_1: Najlepiej stwórz swoją stronę użytkownika na wiki zawierającą odpowiednie
1004       user_wiki_2: kategorie wskazujące twoją lokalizację, np. [[Category:Users_in_Warszawa]].
1005       wiki_signup: "Załóż sobie konto na wiki projektu OpenStreetMap jeśli chcesz:"
1006   site: 
1007     edit: 
1008       anon_edits_link_text: Tu dowiesz się dlaczego.
1009       flash_player_required: Aby korzystać z Potlacza, edytora OpenStreetMap, niezbędna jest wtyczka Flash. Możesz <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">ściągnąć odtwarzacz Flash</a> z Adobe.com.  Możesz również skorzystać z <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing">innych dostępnych edytorów</a>, aby edytować OpenStreetMap.
1010       not_public: Nie wybrałeś(aś) by twoje edycje były publiczne.
1011       not_public_description: W tym trybie nie można już zmieniać mapy.  Możesz ustawić je na publiczne na Twojej {{user_page}}.
1012       potlatch_unsaved_changes: Nie zapisałeś zmian. (Żeby zapisać zmiany w Potlatchu, należy odznaczyć aktualnie zaznaczony obiekt jeśli edytujesz w trybie "na żywo" lub kliknąć Save (Zapisz) jeśli widoczny jest przycisk Save.)
1013       user_page_link: stronie użytkownika
1014     index: 
1015       js_1: Prawdopodobnie masz wyłączone javaskrypty lub przeglądarka której używasz ich nie obsługuje.
1016       js_2: OpenStreetMap używa JavaScript do wyświetlania mapki slippy map.
1017       js_3: Spróbuj <a href="http://tah.openstreetmap.org/Browse/">statycznej przeglądarki Tiles@Home</a> jeśli nie masz możliwości włączyć javaskryptu.
1018       license: 
1019         license_name: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0
1020         notice: Dostęp na zasadach licencji {{license_name}}, prawa autorskie {{project_name}} i jego uczestników.
1021         project_name: projektu OpenStreetMap
1022       permalink: Permalink
1023       shortlink: Shortlink
1024     key: 
1025       map_key: Legenda
1026       map_key_tooltip: Klucz mapy dla mapnika renderuje na tym poziomie powiększenia
1027       table: 
1028         entry: 
1029           admin: Granica administracyjna
1030           allotments: Ogródki działkowe
1031           apron: 
1032             - Płyta lotniska
1033             - terminal
1034           bridge: Czarny obrys – most
1035           bridleway: Ścieżka dla koni
1036           brownfield: Teren powyburzeniowy
1037           building: Ważny budynek
1038           cable: 
1039             - Kolej linowa
1040             - wyciąg krzesełkowy
1041           cemetery: Cmentarz
1042           centre: Centrum sportowe
1043           commercial: Zabudowa biurowo-usługowa
1044           common: 
1045             - Pole
1046             - łąka
1047           construction: Drogi w budowie
1048           cycleway: Ścieżka rowerowa
1049           farm: Gospodarstwo rolne
1050           footway: Chodnik
1051           forest: Las
1052           golf: Pole golfowe
1053           heathland: Wrzosowisko
1054           industrial: Teren przemysłowy
1055           lake: 
1056             - Jezioro
1057             - rezerwuar
1058           military: Teren wojskowy
1059           motorway: Autostrada
1060           park: Park
1061           pitch: Boisko sportowe
1062           primary: Droga pierwszorzędna
1063           rail: Tory kolejowe
1064           reserve: Rezerwat przyrody
1065           resident: Teren mieszkalny
1066           retail: Zabudowa handlowo-usługowa
1067           runway: 
1068             - Pas startowy
1069             - kołowania
1070           school: 
1071             - Szkoła
1072             - uniwersytet
1073           secondary: Droga drugorzędna
1074           station: Dworzec kolejowy
1075           subway: Metro
1076           summit: 
1077             - Góra
1078             - szczyt
1079           tourist: Atrakcja turystyczna
1080           track: Ścieżka
1081           tram: 
1082             - Lekka kolej
1083             - tramwaj
1084           trunk: Droga główna
1085           tunnel: Kreskowany obrys – tunel
1086           unclassified: Drogi niesklasyfikowane
1087           unsurfaced: Droga nieutwardzona
1088           wood: Las
1089         heading: Legenda dla przybliżenia {{zoom_level}}
1090     search: 
1091       search: Szukaj
1092       search_help: "przykłady: 'Wąchock', 'Franciszkańska, Poznań', 'CB2 5AQ', lub 'post offices near Mokotów' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>więcej przykładów...</a>"
1093       submit_text: →
1094       where_am_i: Gdzie jestem?
1095       where_am_i_title: Określ obecną lokalizację przy użyciu wyszukiwarki
1096     sidebar: 
1097       close: Zamknij
1098       search_results: Wyniki wyszukiwania
1099   trace: 
1100     create: 
1101       trace_uploaded: Twój plik GPX został załadowany i czeka na dodanie do bazy danych.  Powinno to nastąpić w ciągu najbliższej pół godziny i dostaniesz wtedy maila z informacją o tym.
1102       upload_trace: Wgraj ślad GPS
1103     delete: 
1104       scheduled_for_deletion: Ślad oczekuje na skasowanie
1105     edit: 
1106       description: "Opis:"
1107       download: pobierz
1108       edit: edytuj
1109       filename: "Nazwa pliku:"
1110       heading: Edycja śladu {{name}}
1111       map: mapa
1112       owner: "Autor:"
1113       points: "Punkty:"
1114       save_button: Zapisz zmiany
1115       start_coord: "Współrzędne początkowe:"
1116       tags: "Znaczniki:"
1117       tags_help: rozdzielone przecinkami
1118       title: Edycja śladu {{name}}
1119       uploaded_at: "Załadowano:"
1120       visibility: "Widoczność:"
1121       visibility_help: co to znaczy?
1122     list: 
1123       public_traces: Publiczne ślady GPS
1124       public_traces_from: Publiczne ślady GPS użytkownika {{user}}
1125       tagged_with: " otagowane {{tags}}"
1126       your_traces: Twoje ślady GPS
1127     make_public: 
1128       made_public: Ślad stał się publicznie dostępny
1129     no_such_user: 
1130       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1131       heading: Użytkownik {{user}} nie istnieje
1132       title: Nie ma takiego użytkownika
1133     offline: 
1134       heading: Przechowywanie danych GPX offline
1135     offline_warning: 
1136       message: System przesyłania danych GPX jest w chwili obecnej niedostępny
1137     trace: 
1138       ago: "{{time_in_words_ago}} temu"
1139       by: utworzony przez użytkownika
1140       count_points: "{{count}} punktów"
1141       edit: edycja
1142       edit_map: Edytuj Mapę
1143       in: w
1144       map: mapa
1145       more: więcej
1146       pending: OCZEKUJE
1147       private: PRYWATNY
1148       public: PUBLICZNY
1149       trace_details: Pokaż szczegóły śladu
1150       view_map: Pokaż mapę
1151     trace_form: 
1152       description: Opis
1153       help: Pomoc
1154       tags: Znaczniki
1155       tags_help: rozdzielone przecinkami
1156       upload_button: Wgrywaj
1157       upload_gpx: Plik GPX
1158       visibility: Widoczność
1159       visibility_help: co to znaczy?
1160     trace_header: 
1161       see_all_traces: Zobacz wszystkie ślady
1162       see_just_your_traces: Zobacz tylko Twoje ślady lub wgraj nowy ślad
1163       see_your_traces: Zobacz wszystkie Twoje ślady
1164       traces_waiting: Masz w tym momencie {{count}} śladów nadal oczekujących na dodanie.  Prosimy poczekaj aż wgrywanie ich zostanie zakończone przed dodaniem kolejnych aby nie blokować kolejki innym użytkownikom.
1165     trace_optionals: 
1166       tags: Znaczniki
1167     trace_paging_nav: 
1168       of: z
1169       showing: Widoczna jest strona
1170     view: 
1171       delete_track: Wykasuj ten ślad
1172       description: "Opis:"
1173       download: pobierz
1174       edit: edycja
1175       edit_track: Edytuj ten ślad
1176       filename: "Plik:"
1177       heading: Przeglądanie śladu {{name}}
1178       map: mapa
1179       none: Brak
1180       owner: "Autor:"
1181       pending: OCZEKUJE
1182       points: "Punktów:"
1183       start_coordinates: "Współrzędne początkowe:"
1184       tags: Tagi
1185       title: Przeglądanie śladu {{name}}
1186       trace_not_found: Ślad nie znaleziony!
1187       uploaded: "Dodano:"
1188       visibility: "Widoczność:"
1189     visibility: 
1190       identifiable: Zidentyfikowany (pokazywany w liście śladów i jako zidentyfikowany, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1191       private: Prywatny (udostępniany jedynie jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1192       public: Publiczny (pokazywany na liście śladów i jako anonimowy, nieuporządkowane punkty)
1193       trackable: Niezidentyfikowany (udostępniany jedynie jako anonimowy, uporządkowane punkty ze znacznikami czasu)
1194   user: 
1195     account: 
1196       email never displayed publicly: (nie jest wyświetlany publicznie)
1197       flash update success: Zaktualizowano profil użytkownika.
1198       flash update success confirm needed: Zaktualizowano profil użytkownika.  Sprawdź czy przyszedł już mail potwierdzający nowy adres mailowy.
1199       home location: "Lokalizacja domowa:"
1200       latitude: "Szerokość:"
1201       longitude: "Długość geograficzna:"
1202       make edits public button: Niech wszystkie edycje będą publiczne.
1203       my settings: Moje ustawienia
1204       no home location: Nie wpisałeś swojej lokalizacji domowej.
1205       preferred languages: "Preferowane Języki:"
1206       profile description: "Opis profilu:"
1207       public editing: 
1208         disabled: Wyłączone i nieuprawniony do edycji danych, wszystkie wcześniejsze edycje są anonimowe.
1209         disabled link text: dlaczego nie mogę mapować?
1210         enabled: Włączone.  Nie anonimowy i uprawniony do edycji danych.
1211         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits
1212         enabled link text: co to jest?
1213         heading: "Edycje publiczne:"
1214       public editing note: 
1215         heading: Publiczna edycja
1216         text: Obecnie twoje edycje są anonimowe i ludzie nie mogą wysyłać do ciebie wiadomości lub zobaczyć twojej lokalizacji. Aby pokazać, co edytowałeś i umożliwić ludziom kontakt z Tobą za pośrednictwem strony internetowej, kliknij przycisk poniżej. <b>W międzyczasie API 0.6 zmienił się, jedynie publiczni użytkownicy mogą edytować dane mapy. </b>. (<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits">dowiedz się dlaczego</a>).<ul><li>Twój adres e-mail nie zostanie ujawniony przez stawanie się publicznym. Tej akcji nie można cofnąć i wszyscy nowi użytkownicy są już domyślnie publiczni.</ul></li>
1217       return to profile: Powrót do profilu.
1218       save changes button: Zapisz zmiany
1219       title: Zmiana ustawień konta
1220       update home location on click: Aktualizować lokalizację kiedy klikam na mapie?
1221     confirm: 
1222       button: Potwierdzam
1223       failure: Konto o tym kodzie było już potwierdzone.
1224       heading: Potwierdzenie nowego użytkownika
1225       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby aktywować Twoje konto.
1226       success: Twoje konto zostało zatwierdzone, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1227     confirm_email: 
1228       button: Potwierdzam
1229       failure: Adres email o tym kodzie był już potwierdzony.
1230       heading: Porwierdzenie zmiany adresu mailowego
1231       press confirm button: Użyj poniższego przycisku aby potwierdzić Twój nowy adres e-mail.
1232       success: Twój nowy adres został zatwierdzony, cieszymy się że do nas dołączyłeś!
1233     filter: 
1234       not_an_administrator: Musisz mieć uprawnienia administratora do wykonania tego działania.
1235     friend_map: 
1236       nearby mapper: "Mapowicz z okolicy: [[nearby_user]]"
1237       your location: Twoje położenie
1238     go_public: 
1239       flash success: Wszystkie Twoje modyfikacje są od teraz publiczne i jesteś uprawniony/a do edycji.
1240     login: 
1241       account not active: Niestety Twoje konto nie jest jeszcze aktywne.<br />Otwórz link zawarty w mailu potwierdzenia założenia konta aby je aktywować.
1242       auth failure: Niestety podane dane nie pozwoliły na zalogowanie Cię.
1243       create_account: załóż konto
1244       email or username: "Adres email lub nazwa użytkownika:"
1245       heading: Logowanie
1246       login_button: Zaloguj się
1247       lost password link: Zapomniane hasło?
1248       password: "Hasło:"
1249       please login: Zaloguj się lub {{create_user_link}}.
1250       title: Logowanie
1251     lost_password: 
1252       email address: "Adres e-mail:"
1253       heading: Zapomniałeś hasła?
1254       help_text: Wpisz adres e-mail, którego użyłeś do logowania się. Wyślemy na niego link, który możesz użyć do zresetowania hasła.
1255       new password button: Wyczyść hasło
1256       notice email cannot find: Niestety nie znaleziono tego adresu e-mail.
1257       notice email on way: Przykro nam że je zgubiłeś/aś ale zaraz dostaniesz maila z pomocą którego niedługo zresetujesz hasło.
1258       title: zgubione hasło
1259     make_friend: 
1260       already_a_friend: "{{name}} już jest Twoim gronie znajomych."
1261       failed: Niestety dodanie {{name}} jako znajomego nie powiodło się.
1262       success: "{{name}} jest teraz Twoim znajomym."
1263     new: 
1264       confirm email address: "Potwierdzenie adresu e-mail:"
1265       confirm password: "Potwierdzenie hasła:"
1266       contact_webmaster: Prosimy skontaktuj się z <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmasterem</a> żeby poprosić o stworzenie konta - zajmiemy się Twoim zapytaniem najszybciej jak to możliwe.
1267       display name: "Przyjazna nazwa:"
1268       display name description: Twoja publiczna nazwa użytkownika. Można ją później zmienić w ustawieniach.
1269       email address: "Adres e-mail:"
1270       fill_form: Po wypełnieniu formularza otrzymasz e-mail z instrukcjami dotyczącymi aktywacji konta.
1271       flash create success message: Nowy użytkownik został dodany.  Sprawdź czy już przyszedł mail potwierdzający, a już za moment będziesz mapował(a) :-)<br /><br />Zauważ, że nie można zalogować się przed otrzymaniem tego maila i potwierdzeniem adresu.<br /><br />Jeśli korzystasz z rozwiązania antyspamowego które prosi nowych nadawców o potwierdzenia, będziesz musiał(a) dodać adres webmaster@openstreetmap.org do znanych adresów bo nie jesteśmy w stanie odpowiadać na zapytania takich systemów.
1272       heading: Zakładanie konta
1273       license_agreement: Zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na publikację wszystkich wyników pracy wgrywanych na openstreetmap.org oraz wszystkich danych powstałych w wyniku wykorzystania narzędzi łączących się z openstreetmap.org na prawach (bez wyłączności) <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/">tej licencji Creative Commons (by-sa)</a>.
1274       no_auto_account_create: Niestety nie możemy aktualnie stworzyć Ci konta automatycznie.
1275       not displayed publicly: Informacje nie wyświetlane publicznie (zobacz <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="zasady prywatnością łącznie z sekcją o adresach e-mail na wiki">polityka prywatności</a>)
1276       password: "Hasło:"
1277       signup: Gotowe
1278       title: Nowe konto
1279     no_such_user: 
1280       body: Niestety nie znaleziono użytkownika o nazwie {{user}}, sprawdź pisownię.  Być może użyłeś(aś) linku który był niepoprawny.
1281       heading: Użytkownik{{user}} nie istnieje
1282       title: Nie znaleziono użytkownika
1283     remove_friend: 
1284       not_a_friend: "{{name}} nie był Twoim znajomym."
1285       success: "{{name}} został wyłączony z grona Twoich znajomych."
1286     reset_password: 
1287       confirm password: Potwierdź hasło
1288       flash changed: Hasło zostało zmienione.
1289       flash token bad: Nie znaleziono tokenu, sprawdź URL
1290       heading: Resetowanie hasła {{user}}
1291       password: Hasło
1292       reset: Resetuj hasło
1293       title: zresetuj hasło
1294     set_home: 
1295       flash success: Nowa lokalizacja domowa zapisana
1296     view: 
1297       activate_user: aktywuj tego użytkownika
1298       add as friend: dodaj do znajomych
1299       add image: Dodaj zdjęcie
1300       ago: ({{time_in_words_ago}} temu)
1301       block_history: otrzymane blokady
1302       blocks by me: nałożone blokady
1303       blocks on me: otrzymane blokady
1304       change your settings: zmień swoje ustawienia
1305       confirm: Potwierdź
1306       create_block: zablokuj tego użytkownika
1307       created from: "Stworzony z:"
1308       deactivate_user: dezaktywuj tego użytkownika
1309       delete image: Usuń zdjęcie
1310       delete_user: usuń to konto
1311       description: Opis
1312       diary: dziennik
1313       edits: edycje
1314       email address: Adres e‐mail
1315       hide_user: ukryj tego użytkownika
1316       if set location: Jeśli ustawisz swoją lokalizacje, pojawi się na tej stronie kolorowa mapka i w ogóle.  Lokalizację możesz podać na Twojej {{settings_link}}.
1317       km away: "{{count}}km stąd"
1318       m away: "{{count}}m stąd"
1319       mapper since: "Mapuje od:"
1320       moderator_history: nałożone blokady
1321       my diary: mój dziennik
1322       my edits: moje zmiany
1323       my settings: moje ustawienia
1324       my traces: moje ślady
1325       my_oauth_details: Pokaż moje szczegóły OAuth
1326       nearby users: "Najbliżsi użytkownicy:"
1327       new diary entry: nowy wpis w dzienniku
1328       no friends: Nie dodałeś/aś jeszcze żadnych znajomych.
1329       no home location: Lokalizacja domowa nie została podana.
1330       no nearby users: Nikt nie przyznał się jeszcze do mapowania w tej okolicy.
1331       remove as friend: usuń ze znajomych
1332       role: 
1333         administrator: Ten użytkownik jest administratorem
1334         grant: 
1335           administrator: Przyznaj dostęp administratora
1336           moderator: Przyznaj dostęp moderatora
1337         moderator: Ten użytkownik jest moderatorem
1338         revoke: 
1339           administrator: Cofnij dostęp administratora
1340           moderator: Cofnij dostęp moderatora
1341       send message: wyślij wiadomość
1342       settings_link_text: stronie ustawień
1343       traces: ślady
1344       unhide_user: odkryj tego użytkownika
1345       upload an image: Wgraj zdjęcie
1346       user image heading: Zdjęcie użytkownika
1347       user location: Lokalizacja użytkownika
1348       your friends: Twoi znajomi
1349   user_block: 
1350     partial: 
1351       creator_name: Twórca
1352       show: Pokaż
1353       status: Status
1354   user_role: 
1355     filter: 
1356       already_has_role: Użytkownik ma już rolę {{role}}.
1357       doesnt_have_role: Użytkownik nie ma roli {{role}}.
1358       not_a_role: Napis `{{role}}' nie jest ważną rolą.
1359       not_an_administrator: Tylko administratorzy mogą zarządzać rolami użytkowników, a ty nie jesteś administratorem.
1360     grant: 
1361       are_you_sure: Czy na pewno chcesz przyznać rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1362       confirm: Potwierdź
1363       fail: Nie można przyznać roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1364       heading: Potwierdź przyznawanie roli
1365       title: Potwierdź przyznawanie roli
1366     revoke: 
1367       are_you_sure: Czy na pewno chcesz cofnąć rolę `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'?
1368       confirm: Potwierdź
1369       fail: Nie można cofnąć roli `{{role}}' użytkownikowi `{{name}}'. Sprawdź, czy użytkownik i rola są ważne.
1370       heading: Potwierdź cofanie roli
1371       title: Potwierdź cofanie roli