]> git.openstreetmap.org Git - rails.git/blob - config/locales/vi.yml
Localisation updates from https://translatewiki.net.
[rails.git] / config / locales / vi.yml
1 # Messages for Vietnamese (Tiếng Việt)
2 # Exported from translatewiki.net
3 # Export driver: syck-pecl
4 # Author: Minh Nguyen
5 # Author: Nemo bis
6 # Author: Ninomax
7 # Author: Trần Nguyễn Minh Huy
8 vi: 
9   about_page: 
10     community_driven_html: "Cộng đồng của OpenStreetMap gồm đủ loại người nhiệt tình và càng ngày càng phát triển.\nCộng đồng gồm những người tình nguyện vẽ bản đồ, các chuyên gia GIS, các kỹ sư bảo quản các máy chủ OSM. Chúng ta vẽ bản đồ quê hưởng, những nơi du lịch, những nơi bị thiên tai (để hỗ trợ cơ quan nhân đạo), và nhiều hơn nữa.\nĐể tìm hiểu thêm về cộng đồng này, hãy đọc các <a href='%{diary_path}'>nhật ký của người dùng</a>,\n<a href='http://blogs.openstreetmap.org/'>blog của cộng đồng</a>, và trang chủ <a href='http://www.osmfoundation.org/'>Quỹ OSM</a>."
11     community_driven_title: Căn cứ vào Cộng động
12     copyright_html: <span>&copy;</span>những người<br>đóng góp vào<br>OpenStreetMap
13     lede_text: OpenStreetMap được xây dựng bởi cộng đồng những người đóng góp và bảo quản dữ liệu về đường sá, tòa nhà, quán cà phê, nhà ga, và đủ mọi thứ ở khắp thế giới.
14     local_knowledge_html: OpenStreetMap chú trọng vào kiến thức địa phương. Những người đóng góp sử dụng hình ảnh từ không trung, các thiết bị GPS, và các bản đồ phác thảo trên giấy để làm cho OSM chính xác và đúng thời.
15     local_knowledge_title: Kiến thức Địa phương
16     next: Tiếp
17     open_data_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i>: bạn được tự do sử dụng nó cho bất cứ mục đích nào, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn tạo ra một tác phẩm thay đổi dữ liệu hoặc dựa trên dữ liệu theo một số cách nhất định, bạn chỉ được phép phân phối tác phẩm kết quả dưới cùng giấy phép này. Hãy xem chi tiết tại <a href='%{copyright_path}'>trang Bản quyền và Giấy phép</a>."
18     open_data_title: Dữ liệu Mở
19     partners_title: Nhà bảo trợ
20     used_by: "%{name} là nguồn dữ liệu bản đồ của hàng trăm trang Web, ứng dụng di động, và thiết bị phần cứng"
21   activerecord: 
22     attributes: 
23       diary_comment: 
24         body: Nội dung
25       diary_entry: 
26         language: Ngôn ngữ
27         latitude: Vĩ độ
28         longitude: Kinh độ
29         title: Tiêu đề
30         user: Người dùng
31       friend: 
32         friend: Người bạn
33         user: Người dùng
34       message: 
35         body: Nội dung
36         recipient: Người nhận
37         sender: Người gửi
38         title: Tiêu đề
39       trace: 
40         description: Miêu tả
41         latitude: Vĩ độ
42         longitude: Kinh độ
43         name: Tên
44         public: Công khai
45         size: Kích cỡ
46         user: Người dùng
47         visible: Thấy được
48       user: 
49         active: Tích cực
50         description: Miêu tả
51         display_name: Tên Hiển thị
52         email: Thư điện tử
53         languages: Ngôn ngữ
54         pass_crypt: Mật khẩu
55     models: 
56       acl: Danh sách Điều khiển Truy cập
57       changeset: Bộ thay đổi
58       changeset_tag: Thẻ Bộ thay đổi
59       country: Quốc gia
60       diary_comment: Bình luận Nhật ký
61       diary_entry: Mục Nhật ký
62       friend: Người bạn
63       language: Ngôn ngữ
64       message: Thư
65       node: Nốt
66       node_tag: Thẻ Nốt
67       notifier: Trình báo
68       old_node: Nốt Cũ
69       old_node_tag: Thẻ Nốt Cũ
70       old_relation: Quan hệ Cũ
71       old_relation_member: Thành viên Quan hệ Cũ
72       old_relation_tag: Thẻ Quan hệ Cũ
73       old_way: Lối Cũ
74       old_way_node: Nốt Lối Cũ
75       old_way_tag: Thẻ Lối Cũ
76       relation: Quan hệ
77       relation_member: Thành viên Quan hệ
78       relation_tag: Thẻ Quan hệ
79       session: Phiên
80       trace: Tuyến đường
81       tracepoint: Điểm Tuyến đường
82       tracetag: Thẻ Tuyến đường
83       user: Người dùng
84       user_preference: Tùy chọn Cá nhân
85       user_token: Dấu hiệu Cá nhân
86       way: Lối
87       way_node: Nốt Lối
88       way_tag: Thẻ Lối
89   application: 
90     require_cookies: 
91       cookies_needed: Hình như đã tắt cookie. Xin hãy bật lên chức năng cookie trong trình duyệt để tiếp tục.
92     require_moderator: 
93       not_a_moderator: Chỉ có các điều hành viên được phép thực hiện tác vụ đó.
94     setup_user_auth: 
95       blocked: Bạn bị chặn không được truy cập qua API. Vui lòng đăng nhập vào giao diện Web để biết chi tiết.
96       need_to_see_terms: Bạn tạm không có quyền truy cập API. Xin vui lòng đăng nhập giao diện Web để đọc các Điều khoản Đóng góp. Bạn không cần phải chấp nhận các điều khoản nhưng ít nhất phải đọc chúng.
97   browse: 
98     anonymous: vô danh
99     changeset: 
100       belongs_to: Tác giả
101       changesetxml: Bộ thay đổi XML
102       feed: 
103         title: Bộ thay đổi %{id}
104         title_comment: Bộ thay đổi %{id} – %{comment}
105       node: Các nốt (%{count})
106       node_paginated: Các nốt (%{x}–%{y} trên %{count})
107       osmchangexml: osmChange XML
108       relation: Các quan hệ (%{count})
109       relation_paginated: Các quan hệ (%{x}–%{y} trên %{count})
110       title: "Bộ thay đổi: %{id}"
111       way: Các lối (%{count})
112       way_paginated: Các lối (%{x}–%{y} trên %{count})
113     closed: Đóng
114     closed_by_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
115     closed_html: Đóng <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
116     containing_relation: 
117       entry: Quan hệ %{relation_name}
118       entry_role: "Quan hệ %{relation_name} (vai trò: %{relation_role})"
119     created: Tạo
120     created_by_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
121     created_html: Tạo ra <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr>
122     deleted_by_html: Xóa <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
123     download_xml: Tải về XML
124     edited_by_html: Sửa đổi <abbr title='%{title}'>cách đây %{time}</abbr> bởi %{user}
125     in_changeset: Bộ thay đổi
126     no_comment: (không miêu tả)
127     node: 
128       history_title: "Lịch sử Nốt: %{name}"
129       title: "Nốt: %{name}"
130     not_found: 
131       sorry: "Rất tiếc, không tìm thấy %{type} #%{id}."
132       type: 
133         changeset: bộ thay đổi
134         node: nốt
135         relation: quan hệ
136         way: lối
137     note: 
138       closed_by: Giải quyết bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
139       closed_by_anonymous: Giải quyết vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
140       closed_title: "Ghi chú đã giải quyết #%{note_name}"
141       commented_by: Bình luận của %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
142       commented_by_anonymous: Bình luận vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
143       hidden_by: Ẩn bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
144       hidden_title: "Ghi chú ẩn #%{note_name}"
145       new_note: Ghi chú Mới
146       open_by: Tạo bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
147       open_by_anonymous: Tạo vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
148       open_title: "Ghi chú chưa giải quyết #%{note_name}"
149       reopened_by: Mở lại bởi %{user} <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
150       reopened_by_anonymous: Mở lại vô danh <abbr title='%{exact_time}'>cách đây %{when}</abbr>
151       title: "Ghi chú: %{id}"
152     part_of: Trực thuộc
153     redacted: 
154       message_html: Không thể xem phiên bản %{version} của %{type} này vì nó đã bị ẩn. Xin vui lòng xem chi tiết tại %{redaction_link}.
155       redaction: Dãy ẩn %{id}
156       type: 
157         node: nốt
158         relation: quan hệ
159         way: lối
160     relation: 
161       history_title: "Lịch sử Quan hệ: %{name}"
162       members: Các thành viên
163       title: "Quan hệ: %{name}"
164     relation_member: 
165       entry_role: "%{type} %{name} với vai trò %{role}"
166       type: 
167         node: Nốt
168         relation: Quan hệ
169         way: Lối
170     start_rjs: 
171       load_data: Tải Dữ liệu
172       loading: Đang tải…
173       unable_to_load_size: Không thể tải dữ liệu bản đồ vì khu vực này quá lớn (%{bbox_size}). Khu vực phải nhỏ hơn %{max_bbox_size} độ vuông.
174     tag_details: 
175       tags: Thẻ
176       wiki_link: 
177         key: Trang wiki miêu tả khóa %{key}
178         tag: Trang wiki miêu tả thẻ %{key}=%{value}
179       wikipedia_link: Bài %{page} trên Wikipedia
180     timeout: 
181       sorry: Rất tiếc, đã chờ lấy dữ liệu của %{type} có ID %{id} quá lâu.
182       type: 
183         changeset: bộ thay đổi
184         node: nốt
185         relation: quan hệ
186         way: lối
187     version: Phiên bản
188     view_details: Xem Chi tiết
189     view_history: Xem Lịch sử
190     way: 
191       also_part_of: 
192         one: trực thuộc lối %{related_ways}
193         other: trực thuộc các lối %{related_ways}
194       history_title: "Lịch sử Lối: %{name}"
195       nodes: Các nốt
196       title: "Lối: %{name}"
197   changeset: 
198     changeset: 
199       anonymous: Vô danh
200       no_edits: (không có thay đổi)
201       view_changeset_details: Xem chi tiết của bộ thay đổi
202     changeset_paging_nav: 
203       next: Sau »
204       previous: « Trước
205       showing_page: Trang %{page}
206     changesets: 
207       area: Vùng
208       comment: Miêu tả
209       id: ID
210       saved_at: Lúc Lưu
211       user: Người dùng
212     list: 
213       empty: Không tìm thấy bộ thay đổi.
214       empty_area: Không có bộ thay đổi trong khu vực này.
215       empty_user: Người dùng này không có bộ thay đổi nào.
216       load_more: Tải tiếp
217       no_more: Hết bộ thay đổi.
218       no_more_area: Hết bộ thay đổi trong khu vực này.
219       no_more_user: Hết bộ thay đổi của người dùng này.
220       title: Các bộ thay đổi
221       title_friend: Những bộ thay đổi của bạn bè
222       title_nearby: Những bộ thay đổi của người dùng ở gần
223       title_user: Những bộ thay đổi của %{user}
224     timeout: 
225       sorry: Rất tiếc, lấy danh sách bộ thay đổi tốn quá nhiều thì giờ.
226   diary_entry: 
227     comments: 
228       ago: cách đây %{ago}
229       comment: Bình luận
230       has_commented_on: "%{display_name} đã bình luận về các mục nhật ký sau"
231       newer_comments: Các Bình luận Sau
232       older_comments: Các Bình luận Trước
233       post: Mục nhật ký
234       when: Lúc đăng
235     diary_comment: 
236       comment_from: Bình luận của %{link_user} vào %{comment_created_at}
237       confirm: Xác nhận
238       hide_link: Ẩn bình luận này
239     diary_entry: 
240       comment_count: 
241         other: "%{count} bình luận"
242         zero: Chưa có bình luận
243       comment_link: Bình luận về mục này
244       confirm: Xác nhận
245       edit_link: Sửa đổi mục này
246       hide_link: Ẩn mục này
247       posted_by: Do %{link_user} đăng vào %{created} bằng %{language_link}
248       reply_link: Trả lời mục này
249     edit: 
250       body: "Nội dung:"
251       language: "Ngôn ngữ:"
252       latitude: "Vĩ độ:"
253       location: "Vị trí:"
254       longitude: "Kinh độ:"
255       marker_text: Vị trí của mục nhật ký
256       save_button: Lưu
257       subject: "Tiêu đề:"
258       title: Sửa đổi mục nhật ký
259       use_map_link: sử dụng bản đồ
260     feed: 
261       all: 
262         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap
263         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap
264       language: 
265         description: Những mục nhật ký gần đây của người dùng OpenStreetMap bằng %{language_name}
266         title: Các mục nhật ký OpenStreetMap bằng %{language_name}
267       user: 
268         description: Những mục gần đây trong nhật ký OpenStreetMap của %{user}
269         title: Các mục nhật ký của %{user}
270     list: 
271       in_language_title: Các Mục Nhật ký bằng %{language}
272       new: Mục Nhật ký Mới
273       new_title: Soạn thảo mục mới trong nhật ký của bạn
274       newer_entries: Mục Sau
275       no_entries: Chưa có mục nhật ký
276       older_entries: Mục Trước
277       recent_entries: Mục nhật ký gần đây
278       title: Các Nhật ký Cá nhân
279       title_friends: Các nhật ký của bạn bè
280       title_nearby: Các nhật ký của người dùng ở gần
281       user_title: Nhật ký của %{user}
282     location: 
283       edit: Sửa
284       location: "Vị trí:"
285       view: Xem
286     new: 
287       title: Mục Nhật ký Mới
288     no_such_entry: 
289       body: Rất tiếc, không có mục hoặc bình luận trong nhật ký với ID %{id}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
290       heading: "Không có mục với ID: %{id}"
291       title: Mục nhật ký không tồn tại
292     view: 
293       leave_a_comment: Bình luận
294       login: Đăng nhập
295       login_to_leave_a_comment: "%{login_link} để bình luận"
296       save_button: Lưu
297       title: Nhật ký của %{user} | %{title}
298       user_title: Nhật ký của %{user}
299   editor: 
300     default: Mặc định (hiện là %{name})
301     id: 
302       description: iD (trình vẽ trong trình duyệt)
303       name: iD
304     potlatch: 
305       description: Potlatch 1 (trình vẽ trong trình duyệt)
306       name: Potlatch 1
307     potlatch2: 
308       description: Potlatch 2 (trình vẽ trong trình duyệt)
309       name: Potlatch 2
310     remote: 
311       description: phần điều khiển từ xa (JOSM hoặc Merkaartor)
312       name: phần điều khiển từ xa
313   export: 
314     start: 
315       add_marker: Đánh dấu vào bản đồ
316       area_to_export: Vùng để Xuất
317       embeddable_html: HTML để Nhúng
318       export_button: Xuất
319       export_details: Dữ liệu OpenStreetMap được phép sử dụng theo <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở Open Data Commons</a> (ODbL).
320       format: "Định dạng:"
321       format_to_export: Định dạng Xuất
322       image_size: Hình có Kích cỡ
323       latitude: "Vĩ độ:"
324       licence: Giấy phép
325       longitude: "Kinh độ:"
326       manually_select: Chọn vùng khác thủ công
327       map_image: Hình Bản đồ (Lớp Chuẩn)
328       max: tối đa
329       options: Tùy chọn
330       osm_xml_data: Dữ liệu OpenStreetMap XML
331       output: Đầu ra
332       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
333       scale: Tỷ lệ
334       too_large: 
335         body: "Khu vực này quá lớn để xuất được dữ liệu OpenStreetMap XML. Xin vui lòng phóng to, chọn khu vực nhỏ hơn, hoặc tải về dữ liệu khối lượng lớn từ một dịch vụ sau:"
336         geofabrik: 
337           description: Bản trích lục địa, quốc gia, và một số thành phố được cập nhật thường xuyên
338           title: Tải về Geofabrik
339         metro: 
340           description: Bản trích một số thành phố lớn và vùng lân cận
341           title: Bản trích Metro
342         other: 
343           description: Những nguồn khác được liệt kê trên wiki OpenStreetMap
344           title: Nguồn Khác
345         planet: 
346           description: Các bản sao toàn thể cơ sở dữ liệu OpenStreetMap được cập nhật thường xuyên
347           title: Quả đất OSM
348       zoom: Thu phóng
349     title: Xuất
350   geocoder: 
351     description: 
352       title: 
353         geonames: Vị trí từ <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
354         osm_nominatim: Vị trí từ <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
355       types: 
356         cities: Thành phố
357         places: Địa điểm
358         towns: Thị xã
359     direction: 
360       east: đông
361       north: bắc
362       north_east: đông bắc
363       north_west: tây bắc
364       south: nam
365       south_east: đông nam
366       south_west: tây nam
367       west: tây
368     distance: 
369       one: khoảng 1 km
370       other: khoảng %{count} km
371       zero: không tới 1 km
372     results: 
373       more_results: Thêm kết quả
374       no_results: Không tìm thấy kết quả
375     search: 
376       title: 
377         ca_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.ca/">Geocoder.CA</a>
378         geonames: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
379         geonames_reverse: Kết quả <a href="http://www.geonames.org/">GeoNames</a>
380         latlon: Kết quả <a href="http://www.openstreetmap.org/">nội bộ</a>
381         osm_nominatim: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
382         osm_nominatim_reverse: Kết quả <a href="http://nominatim.openstreetmap.org/">OpenStreetMap Nominatim</a>
383         uk_postcode: Kết quả <a href="http://www.npemap.org.uk/">NPEMap / FreeThe Postcode</a>
384         us_postcode: Kết quả <a href="http://www.geocoder.us/">Geocoder.us</a>
385     search_osm_nominatim: 
386       admin_levels: 
387         level10: Biên giới Khu phố
388         level2: Biên giới Quốc gia
389         level4: Biên giới Tỉnh bang
390         level5: Biên giới Miền
391         level6: Biên giới Thị xã/Quận/Huyện
392         level8: Biên giới Phường/Xã/Thị trấn
393         level9: Biên giới Làng
394       prefix: 
395         aerialway: 
396           chair_lift: Thang kéo Trượt tuyết Ngồi ghế
397           drag_lift: Thang kéo Trượt tuyết trên Mặt đất
398           station: Trạm Thang kéo
399         aeroway: 
400           aerodrome: Sân bay
401           apron: Sân Đậu Máy bay
402           gate: Cổng
403           helipad: Sân bay Trực thăng
404           runway: Đường băng
405           taxiway: Đường lăn
406           terminal: Nhà ga Sân bay
407         amenity: 
408           WLAN: Điểm Truy cập Wi-Fi
409           airport: Sân bay
410           arts_centre: Trung tâm Nghệ thuật
411           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
412           atm: Máy Rút tiền Tự động
413           auditorium: Phòng hội họp
414           bank: Ngân hàng
415           bar: Quán rượu
416           bbq: Bếp Nướng Ngoài trời
417           bench: Ghế
418           bicycle_parking: Chỗ Đậu Xe đạp
419           bicycle_rental: Chỗ Mướn Xe đạp
420           biergarten: Quán rượu Ngoài trời
421           brothel: Nhà chứa
422           bureau_de_change: Tiệm Đổi tiền
423           bus_station: Bến Xe buýt
424           cafe: Quán Cà phê
425           car_rental: Chỗ Mướn Xe
426           car_sharing: Chia sẻ Xe cộ
427           car_wash: Tiệm Rửa Xe
428           casino: Sòng bạc
429           charging_station: Trạm Sạc Pin
430           cinema: Rạp phim
431           clinic: Phòng khám
432           club: Câu lạc bộ
433           college: Trường Cao đẳng
434           community_centre: Trung tâm Cộng đồng
435           courthouse: Tòa
436           crematorium: Lò Hỏa táng
437           dentist: Nha sĩ
438           doctors: Bác sĩ
439           dormitory: Ký túc xá
440           drinking_water: Vòi Nước uống
441           driving_school: Trường Lái xe
442           embassy: Tòa Đại sứ
443           emergency_phone: Điện thoại Khẩn cấp
444           fast_food: Nhà hàng Ăn nhanh
445           ferry_terminal: Trạm Phà
446           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
447           fire_station: Trạm Cứu hỏa
448           food_court: Khu Ẩm thực
449           fountain: Vòi nước
450           fuel: Cây xăng
451           grave_yard: Nghĩa địa
452           gym: Nhà Thể dục
453           hall: Hội trường
454           health_centre: Trung tâm Y tế
455           hospital: Bệnh viện
456           hotel: Khách sạn
457           hunting_stand: Ghế Dựng để Săn bắn
458           ice_cream: Tiệm Kem
459           kindergarten: Tiểu học
460           library: Thư viện
461           market: Chợ
462           marketplace: Chợ phiên
463           mountain_rescue: Đội Cứu nạn Núi
464           nightclub: Câu lạc bộ Đêm
465           nursery: Nhà trẻ
466           nursing_home: Viện Dưỡng lão
467           office: Văn phòng
468           park: Công viên
469           parking: Chỗ Đậu xe
470           pharmacy: Nhà thuốc
471           place_of_worship: Nơi Thờ phụng
472           police: Cảnh sát
473           post_box: Hòm thư
474           post_office: Bưu điện
475           preschool: Trường Mầm non
476           prison: Nhà tù
477           pub: Quán rượu
478           public_building: Tòa nhà Công cộng
479           public_market: Chợ phiên
480           reception_area: Phòng Tiếp khách
481           recycling: Trung tâm hoặc Thùng Tái sinh
482           restaurant: Nhà hàng
483           retirement_home: Nhà về hưu
484           sauna: Nhà Tắm hơi
485           school: Trường học
486           shelter: Nơi Trú ẩn
487           shop: Tiệm
488           shopping: Tiệm
489           shower: Vòi tắm
490           social_centre: Hội trường
491           social_club: Câu lạc bộ Xã hội
492           social_facility: Cơ quan Xã hội
493           studio: Studio
494           supermarket: Siêu thị
495           swimming_pool: Hồ tắm
496           taxi: Taxi
497           telephone: Điện thoại Công cộng
498           theatre: Nhà hát
499           toilets: Vệ sinh
500           townhall: Thị sảnh
501           university: Trường Đại học
502           vending_machine: Máy Bán hàng
503           veterinary: Phẫu thuật Thú y
504           village_hall: Trụ sở Làng
505           waste_basket: Thùng rác
506           wifi: Điểm Truy cập Wi-Fi
507           youth_centre: Trung tâm Thanh niên
508         boundary: 
509           administrative: Biên giới Hành chính
510           census: Biên giới Điều tra Dân số
511           national_park: Vườn quốc gia
512           protected_area: Khu bảo tồn
513         bridge: 
514           aqueduct: Cống nước
515           suspension: Cầu Treo
516           swing: Cầu Quay
517           viaduct: Cầu Cạn
518           "yes": Cầu
519         building: 
520           "yes": Tòa nhà
521         emergency: 
522           fire_hydrant: Trụ Cứu hỏa
523           phone: Điện thoại Khẩn cấp
524         highway: 
525           bridleway: Đường Cưỡi ngựa
526           bus_guideway: Làn đường Dẫn Xe buýt
527           bus_stop: Trạm Xe buýt
528           byway: Đường mòn Đa mốt
529           construction: Đường Đang Xây
530           cycleway: Đường Xe đạp
531           emergency_access_point: Địa điểm Truy nhập Khẩn cấp
532           footway: Đường Đi bộ
533           ford: Khúc Sông Cạn
534           living_street: Đường Hàng xóm
535           milestone: Mốc
536           minor: Đường Nhỏ
537           motorway: Đường Cao tốc
538           motorway_junction: Ngã tư Đường Cao tốc
539           motorway_link: Đường Cao tốc
540           path: Lối
541           pedestrian: Đường Dành cho Người Đi bộ
542           platform: Sân ga
543           primary: Đường Chính
544           primary_link: Đường Chính
545           proposed: Đường được Đề nghị
546           raceway: Đường đua
547           residential: Ngõ Dân cư
548           rest_area: Trạm Nghỉ Dọc đường
549           road: Đường
550           secondary: Đường Lớn
551           secondary_link: Đường Lớn
552           service: Ngách
553           services: Dịch vụ Dọc đường Cao tốc
554           speed_camera: Máy chụp hình Tốc độ
555           steps: Cầu thang
556           stile: Cửa xoay
557           street_lamp: Đèn Đường phố
558           tertiary: Phố
559           tertiary_link: Phố
560           track: Đường mòn
561           trail: Đường mòn
562           trunk: Xa lộ
563           trunk_link: Xa lộ
564           unclassified: Ngõ
565           unsurfaced: Đường Không Lát
566         historic: 
567           archaeological_site: Khu vực Khảo cổ
568           battlefield: Chiến trường
569           boundary_stone: Mốc Biên giới
570           building: Tòa nhà
571           castle: Lâu đài
572           church: Nhà thờ
573           citywalls: Tường Thành phố
574           fort: Pháo đài
575           house: Nhà ở
576           icon: Thánh tượng
577           manor: Trang viên
578           memorial: Vật Tưởng niệm
579           mine: Mỏ
580           monument: Công trình Tưởng niệm
581           museum: Bảo tàng
582           ruins: Tàn tích
583           tomb: Mộ
584           tower: Tháp
585           wayside_cross: Thánh Giá Dọc đường
586           wayside_shrine: Đền thánh Dọc đường
587           wreck: Xác Tàu Đắm
588         landuse: 
589           allotments: Khu Vườn Gia đình
590           basin: Lưu vực
591           brownfield: Cánh đồng Nâu
592           cemetery: Nghĩa địa
593           commercial: Khu vực Thương mại
594           conservation: Bảo tồn
595           construction: Công trường Xây dựng
596           farm: Trại
597           farmland: Trại
598           farmyard: Sân Trại
599           forest: Rừng Trồng Cây
600           garages: Ga ra
601           grass: Cỏ
602           greenfield: Cánh đồng Xanh
603           industrial: Khu vực Công nghiệp
604           landfill: Nơi Đổ Rác
605           meadow: Đồng cỏ
606           military: Khu vực Quân sự
607           mine: Mỏ
608           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
609           orchard: Vườn Cây
610           park: Công viên
611           piste: Đường Trượt tuyết
612           quarry: Mỏ Đá
613           railway: Đường sắt
614           recreation_ground: Sân chơi
615           reservoir: Bể nước
616           reservoir_watershed: Lưu vực Hồ Nhân tạo
617           residential: Khu vực Nhà ở
618           retail: Khu vực Buôn bán
619           road: Đất của con Đường
620           village_green: Sân Làng
621           vineyard: Vườn Nho
622           wetland: Đầm lầy
623           wood: Rừng
624         leisure: 
625           beach_resort: Khu Nghỉ mát Ven biển
626           bird_hide: Căn nhà Quan sát Chim
627           common: Đất Công
628           fishing: Hồ Đánh cá
629           fitness_station: Trạm Thể dục
630           garden: Vườn
631           golf_course: Sân Golf
632           ice_rink: Sân băng
633           marina: Bến tàu
634           miniature_golf: Golf Nhỏ
635           nature_reserve: Khu Bảo tồn Thiên niên
636           park: Công viên
637           pitch: Sân cỏ
638           playground: Sân chơi
639           recreation_ground: Sân Giải trí
640           sauna: Nhà Tắm hơi
641           slipway: Bến tàu
642           sports_centre: Trung tâm Thể thao
643           stadium: Sân vận động
644           swimming_pool: Hồ Bơi
645           track: Đường Chạy
646           water_park: Công viên Nước
647         military: 
648           airfield: Sân bay Không quân
649           barracks: Trại Lính
650           bunker: Boong ke
651         mountain_pass: 
652           "yes": Đèo
653         natural: 
654           bay: Vịnh
655           beach: Bãi biển
656           cape: Mũi đất
657           cave_entrance: Cửa vào Hang
658           channel: Eo biển
659           cliff: Vách đá
660           crater: Miệng Núi
661           dune: Cồn cát
662           feature: Đối tượng Thiên nhiên
663           fell: Đồi Cằn cỗi
664           fjord: Vịnh hẹp
665           forest: Rừng
666           geyser: Mạch nước Phun
667           glacier: Sông băng
668           heath: Bãi Hoang
669           hill: Đồi
670           island: Đảo
671           land: Đất
672           marsh: Đầm lầy
673           moor: Truông
674           mud: Bùn
675           peak: Đỉnh
676           point: Mũi đất
677           reef: Rạn san hô
678           ridge: Luống đất
679           river: Sông
680           rock: Đá
681           scree: Sườn Núi Đá
682           scrub: Đất Bụi rậm
683           shoal: Bãi cạn
684           spring: Suối
685           stone: Đá
686           strait: Eo biển
687           tree: Cây
688           valley: Thung lũng
689           volcano: Núi lửa
690           water: Nước
691           wetland: Đầm lầy
692           wetlands: Đầm lầy
693           wood: Rừng
694         office: 
695           accountant: Kế toán viên
696           architect: Kiến trúc sư
697           company: Công ty
698           employment_agency: Trung tâm Tuyển dụng
699           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
700           government: Văn phòng Chính phủ
701           insurance: Văn phòng Bảo hiểm
702           lawyer: Luật sư
703           ngo: Văn phòng Tổ chức Phi chính phủ
704           telecommunication: Văn phòng Viễn thông
705           travel_agent: Văn phòng Du lịch
706           "yes": Văn phòng
707         place: 
708           airport: Sân bay
709           city: Thành phố
710           country: Quốc gia
711           county: Quận hạt
712           farm: Trại
713           hamlet: Xóm
714           house: Nhà ở
715           houses: Dãy Nhà
716           island: Đảo
717           islet: Đảo Nhỏ
718           isolated_dwelling: Chỗ ở Cô đơn
719           locality: Địa phương
720           moor: Truông
721           municipality: Đô thị
722           neighbourhood: Hàng xóm
723           postcode: Mã Bưu chính
724           region: Miền
725           sea: Biển
726           state: Tỉnh bang
727           subdivision: Hàng xóm
728           suburb: Ngoại ô
729           town: Thị xã/trấn
730           unincorporated_area: Khu Chưa Hợp nhất
731           village: Làng
732         railway: 
733           abandoned: Đường sắt Bỏ hoang
734           construction: Đường sắt Đang Xây
735           disused: Đường sắt Không hoạt động
736           disused_station: Nhà ga Đóng cửa
737           funicular: Đường sắt Leo núi
738           halt: Ga Xép
739           historic_station: Nhà ga Lịch sử
740           junction: Ga Đầu mối
741           level_crossing: Điểm giao Đường sắt
742           light_rail: Đường sắt Nhẹ
743           miniature: Đường sắt Nhỏ
744           monorail: Đường sắt Một ray
745           narrow_gauge: Đường sắt Khổ hẹp
746           platform: Ke ga
747           preserved: Đường sắt được Bảo tồn
748           proposed: Đường sắt được Đề nghị
749           spur: Đường sắt Phụ
750           station: Nhà ga
751           stop: Chỗ Xe lửa Dừng lại
752           subway: Trạm Xe điện Ngầm
753           subway_entrance: Cửa vào Nhà ga Xe điện ngầm
754           switch: Ghi Đường sắt
755           tram: Đường Xe điện
756           tram_stop: Ga Xép Điện
757           yard: Sân ga
758         shop: 
759           alcohol: Tiệm Rượu
760           antiques: Tiệm Đồ cổ
761           art: Tiệm Nghệ phẩm
762           bakery: Tiệm Bánh
763           beauty: Tiệm Mỹ phẩm
764           beverages: Tiệm Đồ uống
765           bicycle: Tiệm Xe đạp
766           books: Tiệm Sách
767           boutique: Tiệm Thời trang
768           butcher: Hàng Thịt
769           car: Tiệm Xe hơi
770           car_parts: Phụ tùng Xe hơi
771           car_repair: Tiệm Sửa Xe
772           carpet: Tiệm Thảm
773           charity: Cửa hàng Từ thiện
774           chemist: Tiệm Dược phẩm
775           clothes: Tiệm Quần áo
776           computer: Tiệm Máy tính
777           confectionery: Tiệm Kẹo
778           convenience: Tiệm Tiện lợi
779           copyshop: Tiệm In ấn
780           cosmetics: Tiệm Mỹ phẩm
781           deli: Deli
782           department_store: Cửa hàng Bách hóa
783           discount: Cửa hàng Giảm giá
784           doityourself: Tiệm Ngũ kim
785           dry_cleaning: Hấp tẩy
786           electronics: Tiệm Thiết bị Điện tử
787           estate_agent: Văn phòng Bất động sản
788           farm: Tiệm Nông cụ
789           fashion: Tiệm Thời trang
790           fish: Tiệm Cá
791           florist: Tiệm Hoa
792           food: Tiệm Thực phẩm
793           funeral_directors: Nhà tang lễ
794           furniture: Tiệm Đồ đạc
795           gallery: Thư viện Ảnh
796           garden_centre: Trung tâm Làm vườn
797           general: Tiệm Đồ
798           gift: Tiệm Quà tặng
799           greengrocer: Tiệm Rau quả
800           grocery: Tiệm Tạp phẩm
801           hairdresser: Tiệm Làm tóc
802           hardware: Tiệm Ngũ kim
803           hifi: Cửa hàng Hi-fi
804           insurance: Bảo hiểm
805           jewelry: Tiệm Kim hoàn
806           kiosk: Quán
807           laundry: Tiệm Giặt Quần áo
808           mall: Trung tâm Mua sắm
809           market: Chợ
810           mobile_phone: Tiệm Điện thoại Di động
811           motorcycle: Cửa hàng Xe mô tô
812           music: Tiệm Nhạc
813           newsagent: Tiệm Báo
814           optician: Tiệm Kính mắt
815           organic: Tiệm Thực phẩm Hữu cơ
816           outdoor: Tiệm Thể thao Ngoài trời
817           pet: Tiệm Vật nuôi
818           pharmacy: Nhà thuốc
819           photo: Tiệm Rửa Hình
820           salon: Tiệm Làm tóc
821           second_hand: Tiệm Mua lại
822           shoes: Tiệm Giày
823           shopping_centre: Trung tâm Mua sắm
824           sports: Tiệm Thể thao
825           stationery: Tiệm Văn phòng phẩm
826           supermarket: Siêu thị
827           tailor: Tiệm May
828           toys: Tiệm Đồ chơi
829           travel_agency: Văn phòng Du lịch
830           video: Tiệm Phim
831           wine: Tiệm Rượu
832           "yes": Tiệm
833         tourism: 
834           alpine_hut: Túp lều Trên Núi
835           artwork: Tác phẩm Nghệ thuật
836           attraction: Nơi Du lịch
837           bed_and_breakfast: Nhà trọ
838           cabin: Túp lều
839           camp_site: Nơi Cắm trại
840           caravan_site: Bãi Đậu Nhà lưu động
841           chalet: Nhà ván
842           guest_house: Nhà khách
843           hostel: Nhà trọ
844           hotel: Khách sạn
845           information: Thông tin
846           lean_to: Nhà chái
847           motel: Khách sạn Dọc đường
848           museum: Bảo tàng
849           picnic_site: Bàn ăn Ngoài trời
850           theme_park: Công viên Giải trí
851           valley: Thung lũng
852           viewpoint: Thắng cảnh
853           zoo: Vườn thú
854         tunnel: 
855           culvert: Cống
856           "yes": Đường hầm
857         waterway: 
858           artificial: Dòng nước Nhân tạo
859           boatyard: Bãi Thuyền
860           canal: Kênh
861           connector: Đường thủy Nối
862           dam: Đập
863           derelict_canal: Kênh Bỏ rơi
864           ditch: Mương
865           dock: Vũng tàu
866           drain: Cống
867           lock: Âu tàu
868           lock_gate: Âu tàu
869           mineral_spring: Suối Nước khoáng
870           mooring: Cột neo tàu
871           rapids: Thác ghềnh
872           river: Sông
873           riverbank: Bờ sông
874           stream: Dòng suối
875           wadi: Dòng sông Vào mùa
876           water_point: Máy bơm nước
877           waterfall: Thác
878           weir: Đập Tràn
879   help_page: 
880     help: 
881       description: Hỏi hang hoặc tìm kiếm các câu trả lời tại trung tâm hỏi đáp của OSM.
882       title: help.openstreetmap.org
883       url: https://help.openstreetmap.org/
884     introduction: OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.
885     title: Trợ giúp
886     welcome: 
887       description: Bắt đầu với cẩm nang các điều cơ bản OpenStreetMap.
888       title: Chào mừng đến với OSM
889       url: /welcome
890     wiki: 
891       description: Đọc tài liệu đầy đủ về OSM trên wiki.
892       title: wiki.openstreetmap.org
893       url: http://wiki.openstreetmap.org/?setlang=vi
894   javascripts: 
895     close: Đóng
896     edit_help: Di chuyển bản đồ và phóng to một vị trí mà bạn muốn sửa đổi, rồi nhấn chuột vào đây.
897     key: 
898       title: Chú giải Bản đồ
899       tooltip: Chú giải Bản đồ
900       tooltip_disabled: Bảng Chú giải chỉ có sẵn cho lớp Chuẩn
901     map: 
902       base: 
903         cycle_map: Bản đồ Xe đạp
904         hot: Nhân đạo
905         mapquest: MapQuest Mở
906         standard: Chuẩn
907         transport_map: Bản đồ Giao thông
908       copyright: © <a href='%{copyright_url}'>những người đóng góp vào OpenStreetMap</a>
909       donate_link_text: <a class='donate-attr' href='%{donate_url}'>Quyên góp</a>
910       layers: 
911         data: Dữ liệu Bản đồ
912         header: Lớp Bản đồ
913         notes: Ghi chú Bản đồ
914         overlays: Bật lớp phủ để gỡ lỗi trên bản đồ
915         title: Lớp
916       locate: 
917         popup: Bạn hiện đang ở cách đây {distance} {unit}
918         title: Nhảy tới Vị trí của Tôi
919       zoom: 
920         in: Phóng to
921         out: Thu nhỏ
922     notes: 
923       new: 
924         add: Thêm Ghi chú
925         intro: Những thông tin bạn nhập được hiển thị cho những người dùng khác để cho họ cải thiện bản đồ. Xin vui lòng chuyển ghim vào đúng vị trí và ghi chú trong hộp bên dưới càng rõ ràng càng tốt.
926       show: 
927         anonymous_warning: Ghi chú này có bình luận của người dùng vô danh đóng góp; các bình luận này cần được xác nhận lại.
928         closed_by: được giải quyết bởi <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
929         closed_by_anonymous: được giải quyết bởi người dùng vô danh vào %{time}
930         comment: Bình luận
931         comment_and_resolve: Bình luận & Giải quyết
932         commented_by: bình luận của <a href='%{user_url}'>%{user}</a> vào %{time}
933         commented_by_anonymous: bình luận của người dùng vô danh vào %{time}
934         hide: Ẩn
935         opened_by: do <a href='%{user_url}'>%{user}</a> tạo ra vào %{time}
936         opened_by_anonymous: do người dùng vô danh tạo ra vào %{time}
937         permalink: Liên kết Thường trực
938         reactivate: Mở lại
939         reopened_by: được <a href='%{user_url}'>%{user}</a> mở lại vào %{time}
940         reopened_by_anonymous: được người dùng vô danh mở lại vào %{time}
941         resolve: Giải quyết
942     share: 
943       cancel: Hủy bỏ
944       center_marker: Chuyển ghim vào giữa bản đồ
945       custom_dimensions: Tùy biến kích thước
946       download: Tải về
947       embed: HTML
948       format: "Định dạng:"
949       image: Hình ảnh
950       image_size: Hình lớp chuẩn với kích thước
951       include_marker: Ghim trên bản đồ
952       link: Liên kết hoặc HTML
953       long_link: Liên kết
954       paste_html: Dán HTML để nhúng vào trang Web
955       scale: "Tỷ lệ:"
956       short_link: Liên kết Ngắn gọn
957       short_url: URL Ngắn gọn
958       title: Chia sẻ
959       view_larger_map: Xem Bản đồ Rộng hơn
960     site: 
961       createnote_disabled_tooltip: Phóng to để thêm một ghi chú vào bản đồ
962       createnote_tooltip: Thêm một ghi chú vào bản đồ
963       edit_disabled_tooltip: Phóng to để sửa đổi bản đồ
964       edit_tooltip: Sửa đổi bản đồ
965       map_data_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem dữ liệu bản đồ
966       map_notes_zoom_in_tooltip: Phóng to để xem các ghi chú trên bản đồ
967   layouts: 
968     about: Giới thiệu
969     community: Cộng đồng
970     community_blogs: Các Blog của Cộng đồng
971     community_blogs_title: Các blog của thành viên cộng đồng OpenStreetMap
972     copyright: Bản quyền
973     data: Dữ liệu
974     donate: Hỗ trợ OpenStreetMap bằng cách %{link} cho Quỹ Nâng cấp Phần cứng.
975     edit: Sửa đổi
976     edit_with: Sửa đổi dùng %{editor}
977     export: Xuất
978     export_data: Xuất Dữ liệu
979     foundation: Quỹ OpenStreetMap
980     foundation_title: Quỹ OpenStreetMap
981     gps_traces: Tuyến đường GPS
982     gps_traces_tooltip: Quản lý tuyến đường GPS
983     help: Trợ giúp
984     history: Lịch sử
985     home: Về Vị trí Nhà ở
986     intro_2_create_account: Mở tài khoản mới
987     intro_header: Chào mừng đến với OpenStreetMap!
988     intro_text: OpenStreetMap là bản đồ thế giới do những người như bạn xây dựng và cho phép sử dụng thoải mái theo một giấy phép nguồn mở.
989     learn_more: Tìm hiểu Thêm
990     log_in: Đăng nhập
991     log_in_tooltip: Đăng nhập với tài khoản đã tồn tại
992     logo: 
993       alt_text: Biểu trưng OpenStreetMap
994     logout: Đăng xuất
995     make_a_donation: 
996       text: Quyên góp
997       title: Quyên góp tiền để hỗ trợ OpenStreetMap
998     osm_offline: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang ngoại tuyến trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
999     osm_read_only: Cơ sở dữ liệu OpenStreetMap đang bị khóa không được sửa đổi trong lúc đang thực hiện những công việc bảo quản cơ sở dữ liệu cần thiết.
1000     partners_bytemark: Bytemark Hosting
1001     partners_html: Dịch vụ nhờ sự hỗ trợ hosting của %{ucl}, %{ic}, và %{bytemark}, cũng như %{partners} khác.
1002     partners_ic: Đại học Hoàng gia Luân Đôn
1003     partners_partners: các công ty bảo trợ
1004     partners_ucl: Trung tâm VR tại UCL
1005     partners_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Partners?uselang=vi
1006     sign_up: Mở Tài khoản
1007     sign_up_tooltip: Mở tài khoản để sửa đổi
1008     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1009     tag_line: Bản đồ Thế giới trên Wiki Mở
1010     user_diaries: Nhật ký Cá nhân
1011     user_diaries_tooltip: Đọc các nhật ký cá nhân
1012   license_page: 
1013     foreign: 
1014       english_link: nguyên bản tiếng Anh
1015       text: Trong trường hợp có xung đột giữa trang dịch và trang %{english_original_link}, trang tiếng Anh sẽ được ưu tiên
1016       title: Thông tin về bản dịch này
1017     legal_babble: 
1018       attribution_example: 
1019         alt: Ví dụ ghi công OpenStreetMap trên một trang Web
1020         title: Ví dụ ghi công
1021       contributors_at_html: "<strong>Áo</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://data.wien.gv.at/\">Bang Viên</a> (theo <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/at/deed.vi\">CC BY</a>), <a href=\"http://www.vorarlberg.at/vorarlberg/bauen_wohnen/bauen/vermessung_geoinformation/weitereinformationen/services/wmsdienste.htm\">Bang Vorarlberg</a>, và Bang Tyrol (theo <a href=\"http://www.tirol.gv.at/applikationen/e-government/data/nutzungsbedingungen/\">bản sửa đổi CC BY Áo</a>)."
1022       contributors_ca_html: "<strong>Canada</strong>: Bao gồm dữ liệu từ GeoBase®, GeoGratis (© Bộ Tài nguyên Canada), CanVec (© Bộ Tài nguyên Canada), và StatCan (Sở Địa lý, Statistics Canada)."
1023       contributors_footer_1_html: "Xem thêm chi tiết và các nguồn gốc khác dùng để cải tiến OpenStreetMap tại <a\nhref=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributors?uselang=vi\">trang Người đóng góp</a> trên OpenStreetMap Wiki."
1024       contributors_footer_2_html: "  Việc bao gồm dữ liệu trong OpenStreetMap không ngụ ý rằng nhà cung cấp dữ liệu đầu tiên ủng hộ OpenStreetMap, biện hộ sự chính xác của nó, hoặc nhận trách nhiệm pháp lý nào."
1025       contributors_fr_html: "<strong>Pháp</strong>: Bao gồm dữ liệu từ Sở thuế Pháp (<i lang=\"fr\" xml:lang=\"fr\">Direction générale des Impôts</i>)."
1026       contributors_gb_html: "<strong>Vương quốc Anh</strong>: Bao gồm dữ liệu Ordnance Survey © bản quyền Crown Copyright và quyền cơ sở dữ liệu 2010–12."
1027       contributors_intro_html: "Dự án này nhờ công sức đóng góp của hàng ngàn cá nhân và cũng bao gồm các dữ liệu có giấy phép mở từ các cơ quan khảo sát quốc gia và những nguồn gốc khác, chẳng hạn:"
1028       contributors_nl_html: "<strong>Hà Lan</strong>: Bao gồm dữ liệu © 2007 AND (<a href=\"http://www.and.com\">www.and.com</a>)"
1029       contributors_nz_html: "<strong>New Zealand</strong>: Bao gồm dữ liệu bắt nguồn từ Land Information New Zealand. Bản quyền Crown Copyright được bảo lưu."
1030       contributors_title_html: Những người đóng góp vào đây
1031       contributors_za_html: "<strong>Nam Phi</strong>: Bao gồm dữ liệu từ <a href=\"http://www.ngi.gov.za/\">Tổng cục: Thông tin Không gian địa lý Quốc gia</a>, bản quyền nhà nước được bảo lưu."
1032       credit_1_html: Chúng tôi bắt bạn phải sử dụng lời ghi công “© những người đóng góp vào OpenStreetMap”.
1033       credit_2_html: Bạn cũng phải giải thích rõ rằng dữ liệu được phát hành theo Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở, và, nếu bạn đang sử dung các hình ảnh bản đồ của chúng tôi, rằng các hình ảnh này được phát hành theo giấy phép CC BY-SA. Bạn có thể thỏa mãn điều này bằng cách đặt liên kết đến <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">trang bản quyền này</a>. Nếu bạn đang phân phối nguyên dữ liệu của OSM hoặc không muốn đặt liên kết đến trang bản quyền của OSM, bạn có thể nói đến và đặt liên kết trực tiếp đến (các) giấy phép. Nếu bạn đang sử dụng phương tiện không cho phép đặt liên kết, chẳng hạn trong tác phẩm in giấy, chúng tôi gợi ý chỉ các độc giả đến openstreetmap.org (có lẽ bằng cách mở rộng “OpenStreetMap” trở thành địa chỉ đầy đủ này), đến opendatacommons.org, và nếu hợp lý, đến creativecommons.org.
1034       credit_3_html: "Đối với một bản đồ điện tử tương tác, lời ghi công nên xuất hiện ở góc bản đồ.\nVí dụ:"
1035       credit_title_html: Cách ghi công OpenStreetMap
1036       infringement_1_html: Những người đóng góp vào OSM được khuyên không bao giờ bổ sung dữ liệu từ những nguồn có bản quyền (chẳng hạn Bản đồ Google hoặc các bản đồ trên giấy) trước khi các nhà giữ bản quyền cho phép rõ ràng.
1037       infringement_2_html: Nếu bạn tin rằng tài liệu có bản quyền đã được bổ sung vào cơ sở dữ liệu OpenStreetMap hoặc trang này một cách không thích đáng, xin vui lòng tham khảo <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Takedown_procedure?uselang=vi">quá trình <i>takedown</i></a> hoặc nộp đơn trực tiếp tại <a href="http://dmca.openstreetmap.org/">trang khiếu nại trực tuyến</a> của chúng tôi.
1038       infringement_title_html: Vi phạm bản quyền
1039       intro_1_html: "OpenStreetMap là <i>dữ liệu mở</i> được phát hành theo <a\nhref=\"http://opendatacommons.org/licenses/odbl/\">Giấy phép Cơ sở dữ liệu Mở của Open Data\nCommons</a> (ODbL)."
1040       intro_2_html: Bạn được tự do sao chép, phân phối, truyền, và tạo ra các tác phẩm phái sinh từ các dữ liệu của chúng ta, miễn là bạn ghi công OpenStreetMap và những người đóng góp vào nó. Nếu bạn sửa đổi hoặc tạo sản phẩm dựa trên các dữ liệu của chúng tôi, bạn chỉ được phép phân phối kết quả theo cùng giấy phép. <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/">Mã pháp lý</a> đầy đủ giải thích các quyền và trách nhiệm của bạn.
1041       intro_3_html: "Các hình ảnh bản đồ và tài liệu của chúng tôi được phát hành theo giấy phép <a href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.vi\">Creative \nCommons Ghi công–Chia sẻ tương tự 2.0</a> (CC BY-SA)."
1042       more_1_html: Hãy đọc thêm chi tiết về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi và cách ghi công chúng tôi trong <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ?uselang=vi">Hỏi đáp Pháp lý</a>.
1043       more_2_html: Tuy OpenStreetMap là một nguồn dữ liệu mở, nhưng chúng tôi không thể cung cấp API miễn phí cho những nhà phát triển bên thứ ba truy cập bản đồ. Hãy xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/API_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng API</a>, <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tile_usage_policy?uselang=vi">Quy định Sử dụng Mảnh Bản đồ</a>, và <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim#Usage_Policy">Quy định Sử dụng Nominatim</a>.
1044       more_title_html: Tìm hiểu thêm
1045       title_html: Bản quyền và Giấy phép
1046     native: 
1047       mapping_link: bắt đầu vẽ bản đồ
1048       native_link: bản dịch tiếng Việt
1049       text: Đây là bản tiếng Anh của trang bản quyền. Trở về %{native_link} của trang này hoặc %{mapping_link} thay vì đọc mãi.
1050       title: Giới thiệu về trang này
1051   message: 
1052     delete: 
1053       deleted: Đã xóa thư
1054     inbox: 
1055       date: Ngày
1056       from: Từ
1057       messages: Bạn có %{new_messages} và %{old_messages}
1058       my_inbox: Hộp thư đến
1059       new_messages: "%{count} thư mới"
1060       no_messages_yet: Bạn chưa nhận thư nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1061       old_messages: "%{count} thư cũ"
1062       outbox: đã gửi
1063       people_mapping_nearby: những người ở gần
1064       subject: Tiêu đề
1065       title: Hộp thư
1066     mark: 
1067       as_read: Thư đã đọc
1068       as_unread: Thư chưa đọc
1069     message_summary: 
1070       delete_button: Xóa
1071       read_button: Đánh dấu là đã đọc
1072       reply_button: Trả lời
1073       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1074     new: 
1075       back_to_inbox: Trở về hộp thư đến
1076       body: Nội dung
1077       limit_exceeded: Bạn đã gửi nhiều thư gần đây. Vui lòng chờ đợi một chút để tiếp tục gửi thư.
1078       message_sent: Thư đã gửi
1079       send_button: Gửi
1080       send_message_to: Gửi thư mới cho %{name}
1081       subject: Tiêu đề
1082       title: Gửi thư
1083     no_such_message: 
1084       body: Rất tiếc, không có thư nào với ID đó.
1085       heading: Thư không tồn tại
1086       title: Thư không tồn tại
1087     outbox: 
1088       date: Ngày
1089       inbox: thư đến
1090       messages: Bạn có %{count} thư đã gửi
1091       my_inbox: Hộp %{inbox_link}
1092       no_sent_messages: Bạn chưa gửi thư cho người nào. Hãy thử liên lạc với %{people_mapping_nearby_link}?
1093       outbox: thư đã gửi
1094       people_mapping_nearby: những người ở gần
1095       subject: Tiêu đề
1096       title: Hộp thư đã gửi
1097       to: Tới
1098     read: 
1099       back: Quay lại
1100       date: Ngày
1101       from: Từ
1102       reply_button: Trả lời
1103       subject: Tiêu đề
1104       title: Đọc thư
1105       to: Tới
1106       unread_button: Đánh dấu là chưa đọc
1107       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu đọc một thư không được gửi từ hay đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để đọc nó.
1108     reply: 
1109       wrong_user: Bạn đã đăng nhập dùng tài khoản “%{user}” nhưng vừa yêu cầu trả lời một thư không được gửi đến bạn. Xin hãy đăng nhập với nhận diện chính xác để trả lời.
1110     sent_message_summary: 
1111       delete_button: Xóa
1112   note: 
1113     description: 
1114       closed_at_by_html: Được %{user} giải quyết cách đây %{when}
1115       closed_at_html: Được giải quyết cách đây %{when}
1116       commented_at_by_html: Được %{user} cập nhật cách đây %{when}
1117       commented_at_html: Được cập nhật cách đây %{when}
1118       opened_at_by_html: Được %{user} tạo cách đây %{when}
1119       opened_at_html: Được tạo cách đây %{when}
1120       reopened_at_by_html: Được %{user} mở lại cách đây %{when}
1121       reopened_at_html: Được mở lại cách đây %{when}
1122     entry: 
1123       comment: Bình luận
1124       full: Ghi chú đầy đủ
1125     mine: 
1126       ago_html: cách đây %{when}
1127       created_at: Lúc tạo
1128       creator: Người tạo
1129       description: Miêu tả
1130       heading: Ghi chú của %{user}
1131       id: Mã số
1132       last_changed: Thay đổi gần đây nhất
1133       subheading: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1134       title: Các ghi chú do %{user} lưu hoặc bình luận
1135     rss: 
1136       closed: đóng ghi chú (gần %{place})
1137       commented: bình luận mới (gần %{place})
1138       description_area: Danh sách các ghi chú được mở, bình luận, hoặc đóng trong khu vực của bạn [(%{min_lat}|%{min_lon}) – (%{max_lat}|%{max_lon})]
1139       description_item: Nguồn cấp RSS của ghi chú %{id}
1140       opened: mở ghi chú (gần %{place})
1141       reopened: mở lại ghi chú (gần %{place})
1142       title: Ghi chú OpenStreetMap
1143   notifier: 
1144     diary_comment_notification: 
1145       footer: Bạn cũng có thể đọc bình luận tại %{readurl}, bình luận tại %{commenturl}, hoặc trả lời tại %{replyurl}
1146       header: "%{from_user} đã bình luận về mục nhật ký gần đây của bạn tại OpenStreetMap với tiêu đề %{subject}:"
1147       hi: Chào %{to_user},
1148       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã bình luận về mục nhật ký của bạn"
1149     email_confirm: 
1150       subject: "[OpenStreetMap] Xác nhân địa chỉ thư điện tử của bạn"
1151     email_confirm_html: 
1152       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1153       greeting: Chào bạn,
1154       hopefully_you: Ai (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1155     email_confirm_plain: 
1156       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để xác nhận thay đổi này.
1157       greeting: Chào bạn,
1158       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) muốn đổi địa chỉ thư điện tử bên %{server_url} thành %{new_address}.
1159     friend_notification: 
1160       befriend_them: Bạn cũng có thể thêm họ vào danh sách bạn bè của bạn tại %{befriendurl}.
1161       had_added_you: "%{user} đã thêm bạn vào danh sách bạn tại OpenStreetMap."
1162       see_their_profile: Có thể xem trang cá nhân của họ tại %{userurl}.
1163       subject: "[OpenStreetMap] %{user} đã kết bạn với bạn"
1164     gpx_notification: 
1165       and_no_tags: và không có thẻ
1166       and_the_tags: "và các thẻ sau:"
1167       failure: 
1168         failed_to_import: "không nhập thành công. Đã gặp lỗi này:"
1169         import_failures_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vi:FAQ?uselang=vi#Why_didn.27t_my_GPX_file_upload_properly.3F
1170         more_info_1: Có thêm chi tiết về vụ nhập GPX bị thất bại và cách tránh
1171         more_info_2: "vấn đề này tại:"
1172         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thất bại"
1173       greeting: Chào bạn,
1174       success: 
1175         loaded_successfully: "%{trace_points} điểm được tải thành công trên tổng số\n%{possible_points} điểm."
1176         subject: "[OpenStreetMap] Nhập GPX thành công"
1177       with_description: với miêu tả
1178       your_gpx_file: Hình như tập tin GPX của bạn
1179     lost_password: 
1180       subject: "[OpenStreetMap] Yêu cầu đặt lại mật khẩu"
1181     lost_password_html: 
1182       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1183       greeting: Chào bạn,
1184       hopefully_you: Ai (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1185     lost_password_plain: 
1186       click_the_link: Nếu bạn là người đó, xin hãy nhấn chuột vào liên kết ở dưới để đặt lại mật khẩu.
1187       greeting: Chào bạn,
1188       hopefully_you: Ai đó (chắc bạn) đã xin đặt lại mật khẩu của tài khoản openstreetmap.org có địa chỉ thư điện tử này.
1189     message_notification: 
1190       footer_html: Bạn cũng có thể đọc tin nhắn này tại %{readurl} và có thể trả lời tại %{replyurl}
1191       header: "%{from_user} đã gửi thư cho bạn dùng OpenStreetMap có tiêu đề %{subject}:"
1192       hi: Chào %{to_user},
1193     note_comment_notification: 
1194       anonymous: Người dùng vô danh
1195       closed: 
1196         commented_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1197         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1198         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã giải quyết một ghi chú của bạn"
1199         your_note: "%{commenter} đã giải quyết một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1200       commented: 
1201         commented_note: "%{commenter} đã bình luận tiếp theo bạn trên một ghi chú bản đồ gần %{place}."
1202         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1203         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã bình luận trên một ghi chú của bạn"
1204         your_note: "%{commenter} đã bình luận trên một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1205       details: Xem chi tiết về ghi chú tại %{url}.
1206       greeting: Chào bạn,
1207       reopened: 
1208         commented_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đã bình luận, ghi chú gần %{place}."
1209         subject_other: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú mà bạn đang quan tâm"
1210         subject_own: "[OpenStreetMap] %{commenter} đã mở lại một ghi chú của bạn"
1211         your_note: "%{commenter} đã mở lại một ghi chú bản đồ của bạn gần %{place}."
1212     signup_confirm: 
1213       confirm: "Trước tiên, chúng tôi cần xác nhận bạn là người mở tài khoản này. Nếu phải, xin vui lòng sử dụng liên kết ở dưới để xác nhận tài khoản mới của bạn:"
1214       created: Ai đó (có lẽ là bạn) vừa mở tài khoản tại %{site_url}.
1215       greeting: Chào bạn!
1216       subject: "[OpenStreetMap] Chào mừng bạn đã tham gia OpenStreetMap"
1217       welcome: Sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin về cách bắt đầu.
1218   oauth: 
1219     oauthorize: 
1220       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của bạn.
1221       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1222       allow_to: "Cho phép trình khách:"
1223       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1224       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1225       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1226       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1227       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1228       request_access: Chương trình %{app_name} xin phép truy cập tài khoản của bạn, %{user}. Xin hãy chọn những khả năng mà bạn muốn cấp cho chương trình này. Bạn có thể chọn nhiều hay ít khả năng tùy ý.
1229       title: Cho phép truy cập tài khoản của bạn
1230     oauthorize_failure: 
1231       denied: Bạn đã từ chối ứng dụng %{app_name} không được phép truy cập tài khoản của bạn.
1232       invalid: Dấu hiệu cho phép không hợp lệ.
1233       title: Yêu cầu cho phép bị thất bại
1234     oauthorize_success: 
1235       allowed: Bạn đã cho phép ứng dụng %{app_name} truy cập tài khoản của bạn.
1236       title: Yêu cầu cho phép được chấp nhận
1237       verification: Mã xác minh là %{code}.
1238     revoke: 
1239       flash: Bạn đã thu hồi dấu của %{application}
1240   oauth_clients: 
1241     create: 
1242       flash: Đã đăng ký thông tin thành công
1243     destroy: 
1244       flash: Đã xóa đăng ký trình khách
1245     edit: 
1246       submit: Sửa đổi
1247       title: Sửa đổi chương trình của bạn
1248     form: 
1249       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1250       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1251       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1252       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1253       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1254       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1255       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1256       callback_url: URL Gọi lại
1257       name: Tên
1258       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1259       required: Bắt buộc
1260       support_url: URL Trợ giúp
1261       url: URL Trang chủ Chương trình
1262     index: 
1263       application: Tên Chương trình
1264       issued_at: Lúc Cho phép
1265       list_tokens: "Các dấu ở dưới được gửi cho chương trình dùng tên của bạn:"
1266       my_apps: Trình khách của Tôi
1267       my_tokens: Chương trình Tôi Cho phép
1268       no_apps: Bạn có muốn đăng ký chương trình của bạn với chúng tôi dùng tiêu chuẩn %{oauth}? Bạn cần phải đăng ký chương trình Web trước khi gửi yêu cầu OAuth được.
1269       register_new: Đăng ký chương trình của bạn
1270       registered_apps: "Các trình khá ở dưới đã được đăng ký:"
1271       revoke: Thu hồi!
1272       title: Chi tiết OAuth của Tôi
1273     new: 
1274       submit: Đăng ký
1275       title: Đăng ký chương trình mới
1276     not_found: 
1277       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy %{type} đó.
1278     show: 
1279       access_url: "URL của Dấu Truy cập:"
1280       allow_read_gpx: truy cập các tuyến đường GPS bí mật của họ.
1281       allow_read_prefs: truy cập tùy chọn cá nhân.
1282       allow_write_api: sửa đổi bản đồ.
1283       allow_write_diary: tạo mục trong nhật ký, bình luận, và kết bạn.
1284       allow_write_gpx: tải lên tuyến đường GPS.
1285       allow_write_notes: thay đổi ghi chú.
1286       allow_write_prefs: thay đổi tùy chọn cá nhân.
1287       authorize_url: "Cho phép URL:"
1288       confirm: Bạn có chắc không?
1289       delete: Xóa Trình khách
1290       edit: Sửa đổi Chi tiết
1291       key: "Từ khóa Tiêu dùng:"
1292       requests: "Yêu cầu các khả năng của người dùng ở dưới:"
1293       secret: "Mật khẩu Tiêu dùng:"
1294       support_notice: Chúng tôi hỗ trợ các chữ ký HMAC-SHA1 (khuyên dùng) và RSA-SHA1.
1295       title: Chi tiết OAuth của %{app_name}
1296       url: "URL của Dấu Yêu cầu:"
1297     update: 
1298       flash: Đã cập nhật thông tin trình khách thành công
1299   redaction: 
1300     create: 
1301       flash: Các phiên bản đã được ẩn.
1302     destroy: 
1303       error: Xuất hiện lỗi khi xóa dãy ẩn này.
1304       flash: Đã xóa dãy ẩn.
1305       not_empty: Dãy ẩn vẫn còn chứa phiên bản. Xin vui lòng hiện các phiên bản nằm trong trước khi xóa dãy ẩn.
1306     edit: 
1307       description: Miêu tả
1308       heading: Sửa đổi dãy ẩn
1309       submit: Lưu dãy ẩn
1310       title: Sửa đổi dãy ẩn
1311     index: 
1312       empty: Không có dãy ẩn để xem.
1313       heading: Danh sách dãy ẩn
1314       title: Danh sách dãy ẩn
1315     new: 
1316       description: Miêu tả
1317       heading: Ghi thông tin của dãy ẩn mới
1318       submit: Ẩn dãy phiên bản
1319       title: Đang ẩn dãy phiên bản
1320     show: 
1321       confirm: Bạn có chắc không?
1322       description: "Miêu tả:"
1323       destroy: Xóa dãy ẩn này
1324       edit: Sửa đổi dãy ẩn này
1325       heading: Đang xem dãy ẩn “%{title}”
1326       title: Đang xem dãy ẩn
1327       user: "Người ẩn:"
1328     update: 
1329       flash: Các thay đổi đã được lưu.
1330   site: 
1331     edit: 
1332       anon_edits_link_text: Tại sao vậy?
1333       flash_player_required: Bạn cần có Flash Player để sử dụng Potlatch, trình vẽ OpenStreetMap bằng Flash. Bạn có thể <a href="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">tải về Flash Player từ Adobe.com</a>. Cũng có sẵn <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing?uselang=vi">vài cách khác</a> để sửa đổi OpenStreetMap.
1334       id_not_configured: iD chưa được cấu hình
1335       no_iframe_support: Tính năng này cần trình duyệt hỗ trợ khung nội bộ (iframe) trong HTML.
1336       not_public: Bạn chưa đưa ra công khai các sửa đổi của bạn.
1337       not_public_description: Nếu không đưa ra công khai, bạn không còn được phép sửa đổi bản đồ. Bạn có thể đưa ra công khai tại %{user_page}.
1338       potlatch2_not_configured: Potlatch 2 chưa được thiết lập. Xem thêm chi tiết tại http://wiki.openstreetmap.org/wiki/The_Rails_Port?uselang=vi#Potlatch_2
1339       potlatch2_unsaved_changes: Bạn chưa lưu một số thay đổi. (Trong Potlatch 2, bấm nút “Save” để lưu thay đổi.)
1340       potlatch_unsaved_changes: Bạn có thay đổi chưa lưu. (Để lưu trong Potlatch, hãy bỏ chọn lối hoặc địa điểm đang được chọn, nếu đến sửa đổi trong chế độ Áp dụng Ngay, hoặc bấm nút Lưu nếu có.)
1341       user_page_link: trang cá nhân
1342     index: 
1343       createnote: Thêm ghi chú
1344       js_1: Hoặc trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript, hoặc bạn đã tắt JavaScript.
1345       js_2: OpenStreetMap sử dụng JavaScript cho chức năng bản đồ trơn.
1346       license: 
1347         copyright: Bản quyền của OpenStreetMap và những người đóng góp, được phát hành theo giấy phép mở
1348       permalink: Liên kết Thường trực
1349       remote_failed: Thất bại mở trình vẽ – hãy chắc chắn rằng JOSM hoặc Markaartor đã khởi động và tùy chọn phần điều khiển từ xa được kích hoạt
1350       shortlink: Liên kết Ngắn gọn
1351     key: 
1352       table: 
1353         entry: 
1354           admin: Biên giới hành chính
1355           allotments: Khu vườn gia đình
1356           apron: 
1357             - Sân đậu máy bay
1358             - nhà ga hành khách
1359           bridge: Đường rắn = cầu
1360           bridleway: Đường cưỡi ngựa
1361           brownfield: Cánh đồng nâu
1362           building: Kiến trúc quan trọng
1363           byway: Đường mòn đa mốt
1364           cable: 
1365             - Đường xe cáp
1366             - thang kéo trượt tuyết
1367           cemetery: Nghĩa địa
1368           centre: Trung tâm thể thao
1369           commercial: Khu vực thương mại
1370           common: 
1371             - Đất công
1372             - bãi cỏ
1373           construction: Đường đang xây
1374           cycleway: Đường xe đạp
1375           destination: Chỉ giao thông địa phương
1376           farm: Ruộng
1377           footway: Đường đi bộ
1378           forest: Rừng trồng cây
1379           golf: Sân golf
1380           heathland: Vùng cây bụi
1381           industrial: Khu vực công nghiệp
1382           lake: 
1383             - Hồ
1384             - bể nước
1385           military: Khu vực quân sự
1386           motorway: Đường cao tốc
1387           park: Công viên
1388           permissive: Đường cho phép
1389           pitch: Sân cỏ
1390           primary: Đường chính
1391           private: Đường riêng
1392           rail: Đường sắt
1393           reserve: Khu bảo tồn thiên niên
1394           resident: Khu vực nhà ở
1395           retail: Khu vực buôn bán
1396           runway: 
1397             - Đường băng
1398             - đường băng
1399           school: 
1400             - Trường học
1401             - đại học
1402           secondary: Đường lớn
1403           station: Nhà ga
1404           subway: Đường ngầm
1405           summit: 
1406             - Đỉnh núi
1407             - đồi
1408           tourist: Nơi du lịch
1409           track: Đường mòn
1410           tram: 
1411             - Đường sắt nhẹ
1412             - xe điện
1413           trunk: Xa lộ
1414           tunnel: Đường đứt nét = đường hầm
1415           unclassified: Đường không phân loại
1416           unsurfaced: Đường không lát
1417           wood: Rừng
1418     markdown_help: 
1419       alt: Văn bản thay thế
1420       first: Khoản mục đầu tiên
1421       heading: Đề mục
1422       headings: Đề mục
1423       image: Hình ảnh
1424       link: Liên kết
1425       ordered: Danh sách đánh số
1426       second: Khoản mục sau
1427       subheading: Đề mục con
1428       text: Văn bản
1429       title_html: Trang trí dùng cú pháp <a href="http://daringfireball.net/projects/markdown/">Markdown</a>
1430       unordered: Danh sách không đánh số
1431       url: URL
1432     richtext_area: 
1433       edit: Sửa đổi
1434       preview: Xem trước
1435     search: 
1436       search: Tìm kiếm
1437       submit_text: Đi
1438       where_am_i: Tôi ở đâu?
1439       where_am_i_title: Miêu tả vị trí đang ở dùng máy tìm kiếm
1440     sidebar: 
1441       close: Đóng
1442       search_results: Kết quả Tìm kiếm
1443   time: 
1444     formats: 
1445       friendly: "%e tháng %m năm %Y lúc %H:%M"
1446   trace: 
1447     create: 
1448       trace_uploaded: Tập tin GPX của bạn đã được tải lên và đang chờ được chèn vào cơ sở dữ liệu. Thường chỉ cần chờ đợi trong vòng nửa tiếng, và bạn sẽ nhận thư điện tử lúc khi nó xong.
1449       upload_trace: Tải lên Tuyến đường GPS
1450     delete: 
1451       scheduled_for_deletion: Tuyến đường chờ được xóa
1452     description: 
1453       description_with_count: Tập tin GPX của %{user} có %{count} địa điểm
1454       description_without_count: Tập tin GPX của %{user}
1455     edit: 
1456       description: "Miêu tả:"
1457       download: tải về
1458       edit: sửa đổi
1459       filename: "Tên tập tin:"
1460       heading: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1461       map: bản đồ
1462       owner: "Tác giả:"
1463       points: "Số nốt:"
1464       save_button: Lưu các Thay đổi
1465       start_coord: "Tọa độ đầu đường:"
1466       tags: "Thẻ:"
1467       tags_help: dấu phẩy phân cách
1468       title: Sửa đổi tuyến đường %{name}
1469       uploaded_at: "Lúc tải lên:"
1470       visibility: "Mức độ truy cập:"
1471       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1472       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1473     georss: 
1474       title: Tuyến đường GPS OpenStreetMap
1475     list: 
1476       description: Xem những tuyến đường GPS được tải lên gần đây
1477       empty_html: Chưa có gì ở đây. <a href="%{upload_link}">Tải lên tuyến đường mới</a> hoặc tìm hiểu thêm về tuyến đường GPS tại <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Beginners_Guide_1.2">trang wiki</a>.
1478       public_traces: Tuyến đường GPS công khai
1479       public_traces_from: Tuyến đường GPS công khai của %{user}
1480       tagged_with: " có thẻ %{tags}"
1481       your_traces: Tuyến đường GPS của bạn
1482     make_public: 
1483       made_public: Tuyến đường được phát hành công khai
1484     offline: 
1485       heading: Kho GPX Ngoại tuyến
1486       message: Hệ thống lưu giữ và tải lên tập tin GPX tạm ngừng hoạt động.
1487     offline_warning: 
1488       message: Hệ thống tải lên tập tin GPX tạm ngừng
1489     trace: 
1490       ago: cách đây %{time_in_words_ago}
1491       by: bởi
1492       count_points: "%{count} nốt"
1493       edit: sửa đổi
1494       edit_map: Sửa đổi Bản đồ
1495       identifiable: NHẬN RA ĐƯỢC
1496       in: trong
1497       map: bản đồ
1498       more: thêm
1499       pending: CHƯA XỬ
1500       private: RIÊNG
1501       public: CÔNG KHAI
1502       trace_details: Xem Chi tiết Tuyến đường
1503       trackable: THEO DÕI ĐƯỢC
1504       view_map: Xem Bản đồ
1505     trace_form: 
1506       description: "Miêu tả:"
1507       help: Trợ giúp
1508       help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Upload?uselang=vi
1509       tags: "Thẻ:"
1510       tags_help: dấu phẩy phân cách
1511       upload_button: Tải lên
1512       upload_gpx: "Tải lên Tập tin GPX:"
1513       visibility: "Mức độ Truy cập:"
1514       visibility_help: điều này có nghĩa là gì?
1515       visibility_help_url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Visibility_of_GPS_traces?uselang=vi
1516     trace_header: 
1517       see_all_traces: Xem tất cả các tuyến đường
1518       see_your_traces: Xem các tuyến đường của bạn
1519       traces_waiting: Bạn có %{count} tuyến đường đang chờ được tải lên. Xin hãy chờ đợi việc xong trước khi tải lên thêm tuyến đường, để cho người khác vào hàng đợi kịp.
1520       upload_trace: Tải lên tuyến đường
1521     trace_optionals: 
1522       tags: Thẻ
1523     trace_paging_nav: 
1524       newer: Tuyến đường Mới hơn
1525       older: Tuyến đường Cũ hơn
1526       showing_page: Trang %{page}
1527     view: 
1528       delete_track: Xóa tuyến đường này
1529       description: "Miêu tả:"
1530       download: tải về
1531       edit: sửa đổi
1532       edit_track: Sửa đổi tuyến đường này
1533       filename: "Tên tập tin:"
1534       heading: Xem tuyến đường %{name}
1535       map: bản đồ
1536       none: Không có
1537       owner: "Tác giả:"
1538       pending: CHƯA XỬ
1539       points: "Số nốt:"
1540       start_coordinates: "Tọa độ đầu đường:"
1541       tags: "Thẻ:"
1542       title: Xem tuyến đường %{name}
1543       trace_not_found: Không tìm thấy tuyến đường!
1544       uploaded: "Lúc tải lên:"
1545       visibility: "Mức độ truy cập:"
1546     visibility: 
1547       identifiable: Nhận ra được (hiển thị trong danh sách tuyến đường là một dãy điểm có tên và thời điểm)
1548       private: Bí mật (chỉ hiển thị các điểm vô danh không có thứ tự)
1549       public: Công khai (hiển thị trong danh sách tuyến đường là các điểm vô danh không có thứ tự)
1550       trackable: Theo dõi được (chỉ hiển thị một dãy điểm vô danh có thời điểm)
1551   user: 
1552     account: 
1553       contributor terms: 
1554         agreed: Bạn đã đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1555         agreed_with_pd: Bạn cũng đã tuyên bố coi rằng các đóng góp của bạn thuộc về phạm vi công cộng.
1556         heading: "Các Điều khoản Đóng góp:"
1557         link: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi
1558         link text: đây là gì?
1559         not yet agreed: Bạn chưa đồng ý với các Điều khoản Đóng góp mới.
1560         review link text: Xin vui lòng theo liên kết này khi nào có thì giờ để đọc lại và chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới.
1561       current email address: "Địa chỉ Thư điện tử Hiện tại:"
1562       delete image: Xóa hình hiện dùng
1563       email never displayed publicly: (không lúc nào hiện công khai)
1564       flash update success: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công.
1565       flash update success confirm needed: Đã cập nhật thông tin cá nhân thành công. Kiểm tra thư điện tử xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1566       gravatar: 
1567         gravatar: Sử dụng Gravatar
1568         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Gravatar?uselang=vi
1569         link text: đây là gì?
1570       home location: "Vị trí Nhà:"
1571       image: "Hình:"
1572       image size hint: (hình vuông ít nhất 100×100 điểm ảnh là tốt nhất)
1573       keep image: Giữ hình hiện dùng
1574       latitude: "Vĩ độ:"
1575       longitude: "Kinh độ:"
1576       make edits public button: Phát hành công khai các sửa đổi của tôi
1577       my settings: Tùy chọn
1578       new email address: "Địa chỉ Thư điện tử Mới:"
1579       new image: Thêm hình
1580       no home location: Bạn chưa định vị trí nhà.
1581       openid: 
1582         link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenID
1583         link text: đây là gì?
1584         openid: "OpenID:"
1585       preferred editor: "Trình vẽ Ưa thích:"
1586       preferred languages: "Ngôn ngữ Ưu tiên:"
1587       profile description: "Tự giới thiệu:"
1588       public editing: 
1589         disabled: Vô hiệu. Không thể sửa đổi dữ liệu. all previous edits are anonymous.
1590         disabled link text: tại sao không thể sửa đổi?
1591         enabled: Kích hoạt. Không vô danh và có thể sửa đổi dữ liệu.
1592         enabled link: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi
1593         enabled link text: đây là gì?
1594         heading: "Sửa đổi công khai:"
1595       public editing note: 
1596         heading: Sửa đổi công khai
1597         text: "Các sửa đổi của bạn đang vô danh, và không ai có thể gửi thư cho bạn hay xem bạn ở đâu. Để cho phép mọi người biết bạn sửa đổi gì và gửi thư cho bạn dùng trang Web, bấm nút ở dưới. <b>Từ lúc đổi qua phiên bản 0.6 của API, chỉ có những người dùng công khai có quyền sửa đổi dữ liệu bản đồ</b> (<a href=\"http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Anonymous_edits?uselang=vi\">tìm hiểu tại sao</a>).\n<ul>\n<li>Địa chỉ thư điện tử của bạn vẫn không được phát hành công khai sau khi bắt đầu sửa đổi công khai.</li>\n<li>Không thể lùi lại tác vụ này, và mọi người dùng mới hiện là người dùng công khai theo mặc định.</li>\n</ul>"
1598       replace image: Thay hình hiện dùng
1599       return to profile: Trở về trang cá nhân
1600       save changes button: Lưu các Thay đổi
1601       title: Chỉnh sửa tài khoản
1602       update home location on click: Cập nhật vị trí nhà khi tôi nhấn chuột vào bản đồ?
1603     confirm: 
1604       already active: Tài khoản này đã được xác nhận rồi.
1605       button: Xác nhận
1606       heading: Hãy kiểm tra hộp thư điện tử!
1607       introduction_1: Chúng tôi đã gửi cho bạn một thư điện tử xác nhận.
1608       introduction_2: Hãy xác nhận tài khoản của bạn dùng liên kết trong thư điện tử để bắt đầu đóng góp vào bản đồ.
1609       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận tài khoản.
1610       reconfirm_html: <a href="%{reconfirm}">Nhấn vào đây</a> để gửi thư điện tử xác nhận lần nữa.
1611       unknown token: Dấu hiệu xác nhận này đã hết hạn hoặc không tồn tại.
1612     confirm_email: 
1613       button: Xác nhận
1614       failure: Một địa chỉ thư điện tử đã được xác nhận dùng dấu hiệu này.
1615       heading: Xác nhận thay đổi địa chỉ thư điện tử
1616       press confirm button: Bấm nút Xác nhận ở dưới để xác nhận địa chỉ thư điện tử mới.
1617       success: Đã xác nhận địa chỉ thư điện tử mới. Cám ơn bạn đã mở tài khoản!
1618     confirm_resend: 
1619       failure: Không tìm thấy người dùng %{name}.
1620       success: Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến %{email}; ngay khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ có thể vẽ bản đồ.<br /><br />Nếu hộp thư của bạn gửi thư yêu cầu xác nhận để chống thư rác, xin chắc chắn thêm webmaster@openstreetmap.org vào danh sách trắng, vì chúng tôi không thể trả lời những yêu cầu xác nhận này.
1621     filter: 
1622       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền thực hiện tác vụ đó.
1623     go_public: 
1624       flash success: Tất cả các sửa đổi của bạn được phát hành công khai, và bạn mới được phép sửa đổi.
1625     list: 
1626       confirm: Xác nhận những Người dùng Được chọn
1627       empty: Không tìm thấy người dùng.
1628       heading: Người dùng
1629       hide: Ẩn những Người dùng Được chọn
1630       showing: 
1631         one: Trang %{page} (%{first_item} trên tổng %{items})
1632         other: Trang %{page} (%{first_item}–%{last_item} trên tổng %{items})
1633       summary: "%{name} do %{ip_address} mở ngày %{date}"
1634       summary_no_ip: "%{name} mở ngày %{date}"
1635       title: Người dùng
1636     login: 
1637       account is suspended: Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị đình chỉ vì hoạt động bị nghi ngờ.<br />Xin vui lòng liên lạc với <a href="%{webmaster}">webmaster</a> để thảo luận về điều này.
1638       account not active: Rất tiếc, tài khoản của bạn chưa được kích hoạt.<br />Xin hãy nhấn chuột vào liên kết trong thư điện tử xác nhận tài khoản để kích hoạt tài khoản, hoặc <a href="%{reconfirm}">yêu cầu thư xác nhận mới</a>.
1639       auth failure: Rất tiếc, không thể đăng nhập với những chi tiết đó.
1640       create account minute: Chỉ mất một phút để mở tài khoản mới.
1641       email or username: "Địa chỉ Thư điện tử hoặc Tên người dùng:"
1642       heading: Đăng nhập
1643       login_button: Đăng nhập
1644       lost password link: Quên mất Mật khẩu?
1645       new to osm: Mới đến OpenStreetMap?
1646       no account: Chưa có tài khoản?
1647       openid: "%{logo} OpenID:"
1648       openid invalid: Rất tiếc, hình như OpenID của bạn không hợp lệ
1649       openid missing provider: Rất tiếc, không thể kết nối với nhà cung cấp OpenID của bạn
1650       openid_logo_alt: Đăng nhập dùng OpenID
1651       openid_providers: 
1652         aol: 
1653           alt: Đăng nhập với OpenID của AOL
1654           title: Đăng nhập với AOL
1655         google: 
1656           alt: Đăng nhập với OpenID của Google
1657           title: Đăng nhập với Google
1658         myopenid: 
1659           alt: Đăng nhập với OpenID của myOpenID
1660           title: Đăng nhập với myOpenID
1661         openid: 
1662           alt: Đăng nhập dùng URL OpenID
1663           title: Đăng nhập dùng OpenID
1664         wordpress: 
1665           alt: Đăng nhập với OpenID của WordPress
1666           title: Đăng nhập với WordPress
1667         yahoo: 
1668           alt: Đăng nhập với OpenID của Yahoo!
1669           title: Đăng nhập với Yahoo!
1670       password: "Mật khẩu:"
1671       register now: Mở tài khoản ngay
1672       remember: Nhớ tôi
1673       title: Đăng nhập
1674       to make changes: Bạn phải có tài khoản để thay đổi dữ liệu OpenStreetMap.
1675       with openid: "Hoặc đăng nhập dùng OpenID của bạn:"
1676       with username: "Đã có tài khoản OpenStreetMap? Hãy đăng nhập với tên người dùng và mật khẩu của bạn:"
1677     logout: 
1678       heading: Đăng xuất OpenStreetMap
1679       logout_button: Đăng xuất
1680       title: Đăng xuất
1681     lost_password: 
1682       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1683       heading: Quên mất Mật khẩu?
1684       help_text: Nhập địa chỉ thư điện tử mà bạn đã dùng để mở tài khoản, rồi chúng tôi sẽ gửi liên kết cho địa chỉ đó để cho bạn đặt lại mật khẩu.
1685       new password button: Đặt lại mật khẩu
1686       notice email cannot find: Rất tiếc, không tìm thấy địa chỉ thư điện tử.
1687       notice email on way: Đáng tiếc là bạn quên nó. :-( May là thư điện tử sắp tới để bạn đặt nó lại.
1688       title: Quên mất mật khẩu
1689     make_friend: 
1690       already_a_friend: "%{name} đã là người bạn."
1691       button: Thêm là người bạn
1692       failed: Rất tiếc, thất bại khi kết bạn với %{name}.
1693       heading: Kết bạn với %{user}?
1694       success: "%{name} bây giờ là bạn bè của bạn!"
1695     new: 
1696       about: 
1697         header: Tự do sử dụng và sửa đổi
1698         html: "<p>Khác với mọi bản đồ khác, OpenStreetMap hoàn toàn được xây dựng bởi những người như bạn và cho phép mọi người chỉnh sửa, cập nhật, tải về, và sử dụng miễn phí cho bất kỳ mục đích.</p>\n<p>Hãy mở tài khoản để bắt đầu đóng góp. Chúng tôi sẽ gửi thư điện tử để xác nhận tài khoản của bạn.</p>"
1699       confirm email address: "Xác nhận Địa chỉ Thư điện tử:"
1700       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1701       contact_webmaster: Xin hãy liên lạc với <a href="mailto:webmaster@openstreetmap.org">webmaster</a> để xin họ tạo ra tài khoản - chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu nhanh lẹ.
1702       continue: Mở tài khoản
1703       display name: "Tên hiển thị:"
1704       display name description: Tên người dùng của bạn được hiển thị công khai. Bạn có thể thay đổi tên này về sau trong tùy chọn.
1705       email address: "Địa chỉ Thư điện tử:"
1706       license_agreement: Lúc khi xác nhận tài khoản, bạn sẽ phải chấp nhận <a href="http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Contributor_Terms?uselang=vi">các Điều kiện Đóng góp</a>.
1707       no_auto_account_create: Rất tiếc, chúng ta hiện không có khả năng tạo ra tài khoản tự động cho bạn.
1708       not displayed publicly: Không được hiển thị công khai (xem <a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy?uselang=vi" title="Quy định quyền riêng tư wiki, có đoạn nói về địa chỉ thư điện tử">quy định quyền riêng tư</a>)
1709       openid: "%{logo} OpenID:"
1710       openid association: "<p>OpenID của bạn chưa được nối với một tài khoản OpenStreetMap.</p>\n<ul>\n  <li>Nếu bạn mới đến OpenStreetMap, hãy mở tài khoản dùng biểu mẫu ở dưới.</li>\n  <li>Nếu đã có tài khoản, bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn dùng tên người dùng và một khẩu thường và nối tài khoản với OpenID của bạn tại trang tùy chọn.</li>\n</ul>"
1711       openid no password: Khi đăng nhập dùng OpenID, bạn sẽ không cần đưa vào mật khẩu. Tuy nhiên, một số công cụ hoặc máy chủ phụ vẫn có thể cần mật khẩu.
1712       password: "Mật khẩu:"
1713       terms accepted: Cám ơn bạn đã chấp nhận các điều khoản đóng góp mới!
1714       terms declined: Chúng tôi rất tiếc rằng bạn đã quyết định không chấp nhận các Điều khoản Đóng góp mới. Vui lòng xem chi tiết tại <a href="%{url}">trang wiki này</a>.
1715       terms declined url: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1716       title: Mở tài khoản
1717       use openid: Hoặc đăng nhập dùng %{logo} OpenID
1718     no_such_user: 
1719       body: Rất tiếc, không có người dùng với tên %{user}. Xin hãy kiểm tra chính tả, hoặc có lẽ bạn đã theo một liên kết sai.
1720       heading: Người dùng %{user} không tồn tại
1721       title: Người dùng không tồn tại
1722     popup: 
1723       friend: Người bạn
1724       nearby mapper: Người vẽ bản đồ ở gần
1725       your location: Vị trí của bạn
1726     remove_friend: 
1727       button: Hủy kết nối bạn
1728       heading: Hủy kết nối bạn với %{user}?
1729       not_a_friend: "%{name} đã không phải người bạn."
1730       success: "%{name} đã được xóa khỏi danh sách bạn của bạn."
1731     reset_password: 
1732       confirm password: "Xác nhận Mật khẩu:"
1733       flash changed: Mật khẩu của bạn đã được thay đổi.
1734       flash token bad: Không tìm thấy dấu hiệu đó. Có lẽ kiểm tra URL?
1735       heading: Đặt lại Mật khẩu của %{user}
1736       password: "Mật khẩu:"
1737       reset: Đặt lại Mật khẩu
1738       title: Đặt lại mật khẩu
1739     set_home: 
1740       flash success: Đã lưu vị trí nhà thành công
1741     suspended: 
1742       body: "<p>\n  Đáng tiếc, tài khoản của bạn đang bị cấm do các hoạt động nghi ngờ.\n</p>\n<p>\n  Quyết định này sẽ được một quản lý viên xem lại không lâu.\n  Có thể liên lạc với %{webmaster} để thảo luận về vụ cấm này.\n</p>"
1743       heading: Tài khoản bị Cấm
1744       title: Tài khoản bị Cấm
1745       webmaster: chủ trang
1746     terms: 
1747       agree: Chấp nhận
1748       consider_pd: Ngoài các thỏa thuận ở trên, tôi coi rằng các đóng góp của tôi thuộc về phạm vi công cộng
1749       consider_pd_why: đây là gì?
1750       consider_pd_why_url: http://www.osmfoundation.org/wiki/License/Why_would_I_want_my_contributions_to_be_public_domain?uselang=vi
1751       decline: Từ chối
1752       declined: http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Contributor_Terms_Declined?uselang=vi
1753       guidance: "Thông tin để tìm hiểu về các điều khoản này: <a href=\"%{summary}\">bản tóm tắt dễ đọc</a> và <a href=\"%{translations}\">một số bản dịch không chính thức</a>"
1754       heading: Điều kiện đóng góp
1755       legale_names: 
1756         france: Pháp
1757         italy: Ý
1758         rest_of_world: Các nước khác
1759       legale_select: "Vui lòng chọn quốc gia cư trú:"
1760       read and accept: Xin vui lòng đọc thỏa thuận ở dưới và bấm nút Đồng ý để cho biết chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận này đối với các đóng góp của bạn hiện tại và tương lai.
1761       title: Điều kiện đóng góp
1762       you need to accept or decline: Để tiếp tục, xin vui lòng đọc các Điều khoản Đóng góp mới và chấp nhận hoặc từ chối chúng.
1763     view: 
1764       activate_user: kích hoạt tài khoản này
1765       add as friend: Kết Bạn
1766       ago: (cách đây %{time_in_words_ago})
1767       block_history: tác vụ cấm người này
1768       blocks by me: Tác vụ Cấm bởi Tôi
1769       blocks on me: Tác vụ Cấm Tôi
1770       comments: Bình luận
1771       confirm: Xác nhận
1772       confirm_user: xác nhận người dùng này
1773       create_block: cấm người dùng này
1774       created from: "Địa chỉ IP khi mở:"
1775       ct accepted: Chấp nhận cách đây %{ago}
1776       ct declined: Từ chối
1777       ct status: "Điều khoản đóng góp:"
1778       ct undecided: Chưa quyết định
1779       deactivate_user: vô hiệu hóa tài khoản này
1780       delete_user: xóa tài khoản này
1781       description: Miêu tả
1782       diary: Nhật ký
1783       edits: Đóng góp
1784       email address: "Địa chỉ thư điện tử:"
1785       friends_changesets: bộ thay đổi của bạn bè
1786       friends_diaries: mục nhật ký của bạn bè
1787       hide_user: ẩn tài khoản này
1788       if set location: Đặt vị trí nhà tại trang %{settings_link} để xem những người dùng ở gần.
1789       km away: cách %{count} km
1790       latest edit: "Sửa đổi gần đây nhất cách đây %{ago}:"
1791       m away: cách %{count} m
1792       mapper since: "Tham gia:"
1793       moderator_history: tác vụ cấm bởi người này
1794       my comments: Bình luận của Tôi
1795       my diary: Nhật ký của Tôi
1796       my edits: Đóng góp của Tôi
1797       my notes: Ghi chú của Tôi
1798       my profile: Trang của Tôi
1799       my settings: Tùy chọn
1800       my traces: Tuyến đường của Tôi
1801       nearby users: Người dùng khác ở gần
1802       nearby_changesets: bộ thay đổi của người dùng ở gần
1803       nearby_diaries: mục nhật ký của người dùng ở gần
1804       new diary entry: mục nhật ký mới
1805       no friends: Bạn chưa thêm bạn bè.
1806       no nearby users: Không có người dùng nào nhận rằng họ ở gần.
1807       notes: Ghi chú trên Bản đồ
1808       oauth settings: thiết lập OAuth
1809       remove as friend: Hủy Kết Bạn
1810       role: 
1811         administrator: Người dùng này là quản lý viên
1812         grant: 
1813           administrator: Cấp quyền quản lý viên
1814           moderator: Cấp quyền điều hành viên
1815         moderator: Người dùng này là điều hành viên
1816         revoke: 
1817           administrator: Rút quyền quản lý viên
1818           moderator: Rút quyền điều hành viên
1819       send message: Gửi Thư
1820       settings_link_text: tùy chọn
1821       spam score: "Điểm số Spam:"
1822       status: "Trạng thái:"
1823       traces: Tuyến đường
1824       unhide_user: hiện tài khoản này
1825       user location: Vị trí của người dùng
1826       your friends: Bạn bè của bạn
1827   user_block: 
1828     blocks_by: 
1829       empty: "%{name} chưa cấm ai."
1830       heading: Danh sách tác vụ cấm bởi %{name}
1831       title: Các tác vụ cấm bởi %{name}
1832     blocks_on: 
1833       empty: "%{name} chưa bị cấm."
1834       heading: Danh sách tác vụ cấm %{name}
1835       title: Các tác vụ cấm %{name}
1836     create: 
1837       flash: Cấm người dùng %{name}.
1838       try_contacting: Xin hãy liên lạc với người dùng và chờ đợi họ trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1839       try_waiting: Xin hãy chờ đợi người dùng trả lời một thời gian hợp lý trước khi cấm họ.
1840     edit: 
1841       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1842       heading: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1843       needs_view: Người dùng có phải cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được không?
1844       period: Thời gian người dùng bị cấm không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1845       reason: Lý do %{name} bị cấm. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1846       show: Xem tác vụ cấm này
1847       submit: Cập nhật tác vụ cấm
1848       title: Sửa đổi tác vụ cấm %{name}
1849     filter: 
1850       block_expired: Không thể sửa đổi tác vụ cấm này vì nó đã hết hạn.
1851       block_period: Thời hạn cấm phải là một trong những giá trị từ danh sách kéo xuống.
1852     helper: 
1853       time_future: Hết hạn %{time}.
1854       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}.
1855       until_login: Có hiệu lực cho đến khi người dùng đăng nhập.
1856     index: 
1857       empty: Chưa ai bị cấm.
1858       heading: Danh sách người dùng đang bị cấm
1859       title: Người dùng bị cấm
1860     model: 
1861       non_moderator_revoke: Chỉ có các điều hành viên được phép bỏ cấm.
1862       non_moderator_update: Chỉ có các điều hành viên được phép cấm hay cập nhật tác vụ cấm.
1863     new: 
1864       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1865       heading: Cấm %{name}
1866       needs_view: Người cần đăng nhập trước khi bỏ cấm được
1867       period: Thời gian cấm người dùng không được dùng API, bắt đầu từ lúc bây giờ.
1868       reason: Lý do cấm %{name}. Xin hãy bình tĩnh và hợp lý, và đưa vào nhiều chi tiết về trường hợp này. Xin hãy tránh thuật ngữ chuyên môn vì người dùng có thể không rành.
1869       submit: Cấm người dùng
1870       title: Cấm %{name}
1871       tried_contacting: Tôi đã liên lạc với người dùng để xin họ ngừng.
1872       tried_waiting: Tôi đã chờ đợi người dùng trả lời những lời cảnh báo một thời gian hợp lý.
1873     not_found: 
1874       back: Trở về trang đầu
1875       sorry: Rất tiếc, không tìm thấy tác vụ cấm có ID %{id}.
1876     partial: 
1877       confirm: Bạn có chắc không?
1878       creator_name: Người cấm
1879       display_name: Người bị cấm
1880       edit: Sửa đổi
1881       next: Sau »
1882       not_revoked: (không bị hủy)
1883       previous: « Trước
1884       reason: Lý do cấm
1885       revoke: Bỏ cấm!
1886       revoker_name: Người bỏ cấm
1887       show: Hiện
1888       showing_page: Trang %{page}
1889       status: Trạng thái
1890     period: "%{count} giờ"
1891     revoke: 
1892       confirm: Bạn có chắc muốn bỏ cấm người này?
1893       flash: Đã bỏ cấm.
1894       heading: Bỏ tác vụ cấm %{block_on} bởi %{block_by}
1895       past: Tác vụ cấm này đã hết hạn cách đây %{time} nên không bỏ được.
1896       revoke: Bỏ cấm!
1897       time_future: Tác vụ cấm này sẽ hết hạn cách đây %{time}.
1898       title: Bỏ cấm %{block_on}
1899     show: 
1900       back: Xem tất cả tác vụ cấm
1901       confirm: Bạn có chắc không?
1902       edit: Sửa đổi
1903       heading: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1904       needs_view: Người dùng cần phải đăng nhập trước khi bỏ cấm được.
1905       reason: "Lý do cấm:"
1906       revoke: Bỏ cấm!
1907       revoker: "Người bỏ cấm:"
1908       show: Hiện
1909       status: Trạng thái
1910       time_future: Hết hạn %{time}
1911       time_past: Đã hết hạn cách đây %{time}
1912       title: "%{block_on} bị cấm bởi %{block_by}"
1913     update: 
1914       only_creator_can_edit: Chỉ có điều hành viên đã tạo ra tác vụ cấm này có thể sửa đổi nó.
1915       success: Đã cập nhật tác vụ cấm.
1916   user_role: 
1917     filter: 
1918       already_has_role: Người dùng đã có vai trò %{role}.
1919       doesnt_have_role: Người dùng không có vai trò %{role}.
1920       not_a_role: Chuỗi “%{role}” không phải là vai trò hợp lệ.
1921       not_an_administrator: Chỉ các quản lý viên có quyền quản lý quyền của người dùng, nhưng bạn không phải là quản lý viên.
1922     grant: 
1923       are_you_sure: Bạn có chắc muốn cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”?
1924       confirm: Xác nhận
1925       fail: Không thể cấp vai trò “%{role}” cho người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1926       heading: Xác nhận cấp vai trò
1927       title: Xác nhận cấp vai trò
1928     revoke: 
1929       are_you_sure: Bạn có chắc muốn rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”?
1930       confirm: Xác nhận
1931       fail: Không thể rút vai trò “%{role}” của người dùng “%{name}”. Vui lòng kiểm tra rằng tên người dùng và vai trò đều hợp lệ.
1932       heading: Xác nhận rút vai trò
1933       title: Xác nhận rút vai trò
1934   welcome_page: 
1935     add_a_note: 
1936       paragraph_1_html: Nếu bạn chỉ muốn sửa một chi tiết nhỏ và không có thì giờ tập sửa đổi, bạn có thể thêm một ghi chú dễ dàng.
1937       paragraph_2_html: "Chỉ việc <a href='%{map_url}'>mở bản đồ</a> và bấm hình ghi chú\n<span class='icon note'></span> để thả đinh ghim trên bản đồ. Kéo ghim vào đúng vị trí, ghi lời miêu tả vấn đề, và bấm “Thêm Ghi chú”. Cộng đồng sẽ cố gắng sửa theo ý của bạn."
1938       title: Không có Thì giờ Sửa đổi? Thêm một Ghi chú!
1939     basic_terms: 
1940       editor_html: <strong>Trình vẽ</strong> là một ứng dụng hoặc trang Web cho phép sửa đổi bản đồ.
1941       node_html: <strong>Nốt</strong> là một địa điểm trên bản đồ, thí dụ một nhà hàng hoặc một cái cây.
1942       paragraph_1_html: "Đây là những thuật ngữ thường gặp khi sử dụng và đóng góp vào OpenStreetMap:"
1943       tag_html: <strong>Thẻ</strong> là một chi tiết về một nốt hoặc lối, thí dụ tên của một nhà hàng hoặc tốc độ tối đa của một con đường.
1944       title: Thuật ngữ Cơ bản
1945       way_html: <strong>Lối</strong> là một đường kẻ hoặc vùng, thí dụ con đường, dòng nước, hồ nước, hoặc tòa nhà.
1946     introduction_html: Chào mừng bạn đã đến OpenStreetMap, bản đồ thế giới có dữ liệu mở được xây dựng bởi những người như bạn. Bây giờ bạn đã mở tài khoản thì hãy cùng góp sức vẽ bản đồ. Đây là những căn bản cần biết để bắt đầu đóng góp.
1947     questions: 
1948       paragraph_1_html: "OpenStreetMap có nhiều tài nguyên để cho bạn tìm hiểu về dự án, hỏi đáp, và cộng tác soạn thảo tài liệu về các đề tài bản đồ.\n<a href='%{help_url}'>Nhận trợ giúp tại đây</a>."
1949       title: Có thắc mắc?
1950     start_mapping: Bắt đầu Đóng góp
1951     title: Hoan nghênh!
1952     whats_on_the_map: 
1953       off_html: Nó <em>không</em> chứa các ý kiến như bài đánh giá, những gì không hoặc không còn tồn tại, hoặc thông tin từ các nguồn giữ bản quyền. Bạn phải xin phép của nhà giữ bản quyền mới được sao chép từ bản đồ giấy hay bản đồ trực tuyến khác.
1954       on_html: OpenStreetMap là bản đồ chứa bất cứ những gì <em>hiện tại có thật</em> – nó chứa biết bao tòa nhà, con đường, cửa hàng, cơ sở hạ tầng, cây cối… đủ mọi thứ. Mời bạn bổ sung bất cứ những gì thu hút sự quan tâm của bạn.
1955       title: Mục đích của Bản đồ